Bilag 1d: Produktspecifikation for ebsa Multicast og VOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1d: Produktspecifikation for ebsa Multicast og VOD"

Transkript

1 Bilag 1d: Produktspecifikation for ebsa Multicast og VOD Dette bilag udgør bilag 1d til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Ethernet BSA eller Standardaftale for Ethernet BSA. Bilaget erstatter samtidig følgende tidligere bilag: Bilag 1c. Produktspecifikation for Ethernet BSA Multicast hørende til Standardaftale for Ethernet BSA. Ved krydshenvisning i dette bilag er henvisninger til Generelle vilkår og Produkttillæg for Ethernet BSA anført med almindelig typografi, mens henvisninger til Standardaftalen for Ethernet BSA er anført med kursiv og indsat i firkantet parentes. 1. ebsa Omfang ebsa Multicast er en tillægstjeneste til ebsa. Tillægstjenesten er en IP Multicast transporttjeneste der transporterer trafikken af Kundens IP Multicast grupper fra et POI ud til de Lag2-ringe (med ebsacentraler) når en Kunden ønsker at tilbyde multicast. Multicast kan bl.a. benyttes til at distribuere TV til ebsa tilslutninger. ebsa VOD giver mulighed for at distribuerer Video on Demand i form af unicasted Video til kundens ebsa-tilslutninger. Etableres multicast og eller VOD til ebsa-produktet kan tjenesten samtidig benyttes ifm. VULA og FiberBSA Produktet kan benyttes uafhængig af om Multikanal beskrevet i bilag 1c eller enkanalsløsning beskrevet i bilag 1e benyttes. 2. Indhold 1. EBSA OMFANG INDHOLD DEFINITIONER PRODUKTBESKRIVELSE MULTICAST MULTICAST INDFØDNING POI EBSA MULTICAST (VLAN CROSS CONNECT) KUNDESPECIFIK GRUNDKONFIGURATION FOR EBSA MULTICAST I TDC S NET ROUTNINGSPROTOKOLLER OG TRANSPORT I TDC S NET QOS MULTICAST MOD SLUTBRUGER INDFØDNING DYNAMISK MULTICAST LEVERINGSPROCEDURE MULTICAST BESTILLING Kontraktindgåelse Projekt gennemførelse Projekt ændringer Projekt leverance Projekt leverance ændres BETINGELSER FOR MULTICAST BESTILLINGER PRISELEMENTER Projektpris Multicast fremføring PRODUKTBESKRIVELSE VOD LEVERINGSPROCEDURE VOD AFREGNING FOR VOD DRIFT OG SERVICE... 7 PT_EBSA_Bilag_1d_Prod_spec_Multicast_VOD_std_ Side 1 af 7

2 3. Definitioner I produktspecifikationen anvendes følgende forkortelser i tillæg til Aftalens definitioner: AFb AFnb BE BGP COS DSCP edslam EF ICC IGMP ISP Join Linespeed Multicast MSDP PIM-SM POI Service Servicespeed TCP Unicast UNI VCI VLAN VOD VPI WRR Assured Forwarding burstable Assured Forwarding non burstable til Multicast Best Effort Border Gateway Protocol Class Of Service (802.1p) Differentiated Services Code Point Ethernet Digital Subscriber Line Access Multiplexer Expedited Forwarding Instant Channel Change Instant Group Management Protocol Internet Service Provider Benyttes af Multicast protokollen når en xdsl-slutbruger forbindes til Kundens Multicast trafik gruppe. EBSA produktets tildelte hastighed Et produkt, hvor den samme downstream datastrøm til flere Slutbrugerer kun sendes én gang til DSLAMen, hvorefter den duplikeres. Multicast kan f.eks. benyttes ved streaming af TV trafik. Multicast Source Discovery Protocol Protocol Independent Multicast-Sparse Mode Point Of Interconnect Brugergrænseflade i Selvbetjening Wholesale til blandt andet ordrebestilling, produkt- og, prisinformation, brugervejledninger, nyhedsbreve samt anden kundeinformation En hastighed på en tjeneste i EBSA produktet Transmission Control Protocol Ved Unicast trafik forstås trafik, sendes gennem TDC s netværk til DSLAMen isoleret for hver Slutbruger. User Network Interface Virtuel Channel Identification Virtual Local Area Network Video On Demand Virtuel Path Identification Weighted Round Robin 4. Produktbeskrivelse Multicast PT_EBSA_Bilag_1d_Prod_spec_Multicast_VOD_std_ Side 2 af 7

3 Ovenstående skitse viser TDC s setup af ebsa Multikanal inkl. ebsa Multicast. Det viste eksempel er med POI3 Kunde tilslutning, hvor central indfødning af multicast strømme sker på en POI3 central, hvor Kunden anvender en Fibertrunk eller kredsløb, som tilsluttes 2 stk GigaBit Ethernet porte for transport af trafik mellem slutbrugerens og Kundens POI3 tilslutning. For ebsa Multicast kan Kunden vælge et centralt punkt for indfødning af IP Multicast trafik, ud fra de definerede POI3 centraler der er vis i DSLAMlisten på Selvbetjening Wholesale. ebsa Multicast produktet er et IP lag 3 produkt, der gør det muligt distribuere Kundens IP Multicast grupper fra et centralt indfødningspunkt og ud til de af Kundens ebsa Slutbrugere, der ønsker at modtage trafikken i de enkelte IP Multicast grupper. Transporten gennem TDCs net er baseret på IP Multicast routenings og switching protokoller, således at routere og switche aldrig vil sende en given Multicast gruppe parallelt på en given backbonelinie. Multicast produktet understøtter følgende muligheder for indfødning af multicast signal: - Central L3 løsning, hvor en POI3-central benyttes til interconnect til alle lag2-ringe. - Decentral løsning (via tilslutning af router (L3) eller direkte i L2-ring), hvor der kan laves interconnect til L2-ringen fra en POI2-central. - Decentral løsning (via tilslutning af L2-switch), hvor der kan laves interconnect via POI Multicast indfødning POI. På grund af produktets kompleksitet skal der inden idriftsættelse etableres et implementerings projekt hvor tekniske detaljer aftales. Efterfølgende skal TDC produktions støtteværktøjer tilpasses og hele TDC netværk konfigureres som aftalt. Der må påregnes et projekt og implementerings forløb på f.eks. 6 måneder endelig tidshorisont kan dog først endelig afklares efter udarbejdelsen af en fælles kravspecifikation og efter at denne er blevet behandlet jf. TDC projekt forløb, beskrevet i afsnit 5. Implementerings projekt skal bemandes med teknisk personale fra TDC og Kunden. Produktet omfatter: Projektarbejde i forbindelse med etablering af tjenesten. Fastlæggelse af IP Multicast indfødningspunkt med etableret redundans. Afklaring af om der kan og der ønskes etableret redundans. Transport af IP Multicast trafik fra indfødningspunktet ud til ebsa centraler. Mulighed for aktivering af Slutbrugere på ebsa med Multicast adgang Mulighed for at tilkøbe kapacitet til levering af produkter som VOD og ICC ifm. en Multicast Slutbruger. Kunden skal levere IP Multicast grupper med offentlige IP Multicast adresser fra eget AS. Til indfødning af Multicast grupperne etableres der et Internet peering forbindelse mellem TDC og Kunden. Peeringen kan udelukkende anvendes til Multicast indfødning. Kunden skal således have egen AS nummer og anvende IP Multicast adresser tilhørende dette AS. Peering forbindelsen etableres som en standard GE tilslutning til TDC s IP net. TDC leverer IP adresse til Kundens interface. Der anvendes BGP på peering. Som Multicast routing protocol mellem TDC s IP net og Kundens IP net anvendes Protocol Independent Multicast-Sparse Mode (PIM-SM). TDC s og Kundens PIM-SM domains kobles sammen vha. Multicast Source Discovery Protocol (MSDP). IP Multicast trafikken har den næsthøjeste prioritet i nettet, AFnb med Multicast. Kunden skal opmærke alle IP Multicastpakker AFnb med Multicast ved at sætte DSCP bits til TDC etablerer filter på interfacene, således at der kun tillades IP Multicast trafik med de aftalte IP Multicast gruppe adresser og med den korrekte DSCP opmærkning. Alt andet trafik droppes. Trafikken polices i henhold til den Multicast båndbredde, trafik der overstiger trafik kontrakten droppes. Den specifikke konfiguration fastlægges af TDC i løbet af projektforløbet. PT_EBSA_Bilag_1d_Prod_spec_Multicast_VOD_std_ Side 3 af 7

4 4.2. ebsa Multicast (VLAN cross connect) VLAN cross connect ebsa DSLAM der benyttes i TDCs netværk understøtter funktionaliteten VLAN cross connect hvorved unicast og multicast trafik er transporteret i to forskellige VLAN i aggregerings netværket, men stadig i den samme VC/access VLAN mod Slutbrugeren. Figur 1 Skitse af struktur på DSLAM Benyttes en L3-løsning er Multicast VLANet altid termineret på de to Lag3 Routere hvortil lag 2 ringen er forbundet, IGMP 1 er understøttet. Funktionalitet på DSLAM I det følgende benyttes termen IGMP join, selvom der teknisk er tale om en IGMP Report pakke. DSLAMen modtager IGMP joins og leaves fra Slutbrugerens udstyr, baseret ud fra hvor mange Multicast sessions, der etableres hos Slutbrugeren. DSLAMen holder styr på antallet af joins og leaves for en specifik strøm på en VC/access VLAN. DSLAMen sender en multicast strøm til en given VC/access VLAN så længe der er flere joins end leaves, og så længe IGMP gruppe specifikke forespørgsler besvares. DSLAMen afbryder øjeblikkeligt en strøm, hvis antallet af joins og leaves for den specifikke strøm er lige (fast leave). DSLAM videresender altid IGMP joins og leaves til Cisco switchene i L2 netværket via Multicast VLANet Kundespecifik grundkonfiguration for ebsa Multicast i TDC s net. I Alle TDC L2 net, som forbinder edslam til TDC L3 agg. Net. oprettes et VLAN specifik for Kundens Multicast trafik. Alle TDC L2 net er forbundet til to L3 agg. routere. I disse routere etableres L3 interface for Kundens Multicast VLAN. Disse L3 interface er således IGMP Querier for IGMP clienter på Kundens Multicast VLAN. IGMP clienterne er de af Kundens Slutbrugere, der i DSLAM er Multicast enablet med X-VLAN funktionen. På L3 interfaces konfigureres dynamisk join af alle Kundens IP Multicast grupper. Kundens IP Multicast trafik vil således først blive opsat når kunder beder om det. Der etableres filtre i forbindelse med Kundens Multicast VLAN, således at Kundens Slutbrugere kun kan Joine Kundens egne IP Multicast grupper Routningsprotokoller og transport i TDC s net. I TDC s IP skal Kunden ikke anvende PIM-SM til at signalere multicast grupperne mod TDC net. Kunden skal blot streame alle multicast grupperne ind på tilslutningen mod TDC net. Den bedste og 1 IGMP v2 benyttes. PT_EBSA_Bilag_1d_Prod_spec_Multicast_VOD_std_ Side 4 af 7

5 simpleste tekniske løsning på designet i Kundens site er en direkte lag 2 tilslutning af Stream sourcen til vores net. De nærmere detaljer skal aftales i implementeringsprojektet. I DSLAMen og switche i L2 ringene anvendes IGMP snooping for IP Multicast trafik. I L2 nettene (inkl. DSLAMen) er Multicast trafikbelastningen således dynamisk, alt efter hvor mange af Kundens Multicast grupper der er Joinet af en client hos en Slutbruger QoS TDC har defineret 4 forskellige IP trafikklasser. Ved transport gennem TDC s net prioriteres trafikken i henhold til de enkelte trafikpakkers tildelte klasse. Nedenstående tabel viser de 4 klasser, med angivelse af typisk anvendelse for trafikklassen. Trafik klasse EF AFnb med Multicast AFb BE Formål (Expedited Forwarding) fx. Voice (Assured Forwarding non burstable til Multicast) fx. streaming/tv (Assured Forwarding burstable) fx. Backup (Best Effort) normal / ikke-kritisk data-trafik Multicast trafikken er af typen AFnb med Multicast og prioriteres således høj Multicast mod Slutbruger Den enkelte Slutbruger kan på samme tid maksimalt modtage 8 multicaststrømme Indfødning Multicast produktet understøtter følgende muligheder for indfødning af multicast signal: Central L3 løsning, hvor en POI3-central benyttes til interconnect til flere lag2-ringe. Decentral løsning tilslutning til Router(L3). Multicast interconnectes på POI2-centraler. En GE-port kan benyttes til Interconnect for flere L2 ringe under samme POI2 central. Det er konfigureret, at multicast trafik ikke kan nå mere end en L3 router(hop). Det forudsætter, at kunden sætter TTL i IP header i henhold til anvisning fra TDC (lav). Decentral løsning tilslutning direkte til L2 ring(l2), hvor Multicast interconnecetes på POI2-centraler direkte i hver lag2-ring. Der benyttes en GE-port pr L2 ring. Decentral løsning tilslutning direkte til L2-switch, hvor Multicast interconnecetes på POI1. Der benyttes en GE-port pr POI1. Kunden kan kombinere central og decentrale løsninger Dynamisk multicast TDC Multicast kan implementres således at multicast trafikbelastningen er dynamisk. Ønsker en Kunde at indgå en aftale om dynamisk multicast er det nødvendigt at Kunden afleverer et 4 kvartals forcast på forventet kapacitetsbelastning (average og spidsbelastning) på det ønskede L2-ringe. TDC kan herefter vurdere om der er tilstrækkelig kapacitet i L2 ringene eller om TDC skal anlægge ny kapacitet. Hvis det viser sig, at der ikke er tilstrækkelig kapacitet pr l2-ring niveau og TDC skal igangsætte anlægsaktiviteter, vil TDC tilbyde at angive en dato pr l2-ring for ibrugtagning af multicast, således, at lancering af en multicastløsning kan ske gradvis. Kunden skal en gang pr kvartal opdaterer forecastet. Hvis en Kundes forecast medfører store investeringer forbeholder TDC sig ret til at stille krav om minimumbetaling. 5. Leveringsprocedure Multicast 5.1. Bestilling Kontraktindgåelse Ved Kundens anmodning om at indgå aftale om levering af Multicast skal Kunden aflevere data, som bl.a. skal indeholde følgende: Kapacitet ifm. Multicast, ICC og VOD PT_EBSA_Bilag_1d_Prod_spec_Multicast_VOD_std_ Side 5 af 7

6 Prognose for antal Slutbrugere, Om VOD og ICC-kapacitet ønskes. Herefter vil TDC tage initiativet til et møde, hvor spørgsmål diskuteres. Ønsker Kunden herefter at bestille ebsa Multicast produktet etableres et fælles projekt, hvor TDC udpeger en projektleder til gennemførelsen af forløbet. De praktiske ting vedr. betaling for projektforløbet aftales med account manageren Projekt gennemførelse Projektet gennemføres i af Parterne i fællesskab og følger TDC s projektmodel indeholdende bl.a. følgende faser: Etablering af projekt organisation med projektledere fra TDC og Kunden, og etablering af en styregruppe. Udarbejdelse af en funktionel kravspecifikation Udarbejdelse af en High level Description (HLD) Hvis det viser sig, at der skal laves IT-mæssige ændringer til nuværende implementering, visiteres og vurderes disse, og TDC planlægger leverancen ifm. fx en af de releases TDC har planlagt. Prioritering og planlægning i TDC Produktleverance-system Levering og etablering af GigaBit Ethernet(GE)-porte, peering, kredsløb, og evt IT-mæssige justeringer End-to-End test Afslutning og evaluering Projekt ændringer Ønsker Kunden at få foretaget en ændring ifh. til den mellem Parterne aftalte kravspecifikation kontaktes Kundens account manager, og projektlederne informeres. Et ændringsønske visiteres og evt. konsekvenser følger den ovenstående projektudviklings model. TDC kan som betingelse for imødekommelse af et ændringsønske, kræve at den oprindeligt aftalte leveringsdato udsættes Projekt leverance Der må påregnes en periode på ca. et halvt år fra Projektarbejde i forbindelse med etablering af tjenesten starter op, og til at der for Kunden er etableret en specifik IP Multicast transport ud til edslam. Medfører Kravspecifikationen at der skal foretages IT-udvikling eller -ændringer, indpasses leverancen ifm. TDC s øvrige IT prioritering og evt. de releases, som TDC har ifm. leverance af DSL funktionalitet Projekt leverance ændres Hvis det viser sig, at TDC ifm. IT ressourcer er nødsaget til at justerer leveringsdatoen forbeholder TDC sig ret til dette. Styregruppen orienteres og evt. konsekvens aftales efter de vilkår, der er i den juridiske indgåede aftale for levering af ebsa Betingelser for Multicast bestillinger Aktivering eller deaktivering af Slutbruger ifm. ebsa/ebsa Multicast sker via Wholesale Online eller via Columbine Priselementer Projektpris Prisen for etablering af Multicast i TDC afregnes efter det forbrugte antal timer. Timeprisen findes i bilag 2b. Projektprisen omfatter udelukkende konfiguration af Multicast i TDC net udfra de elementer der er beskrevet i afsnit 4.1 under beskrivelsen af hvad produktet omfatter. Projektprisen omfatter ikke udvikling af produktet i TDC net. Hvis kundens multicast bestilling medfører et kapacitetsforbrug væsentlig over nettets normale kapacitet, vil kunden blive opkrævet betaling for replanlægning, dvs. identifikation af, hvilke elementer i TDC s net, der skal udvides for at sikre kapacitet til at afvikle den samlede trafik efter PT_EBSA_Bilag_1d_Prod_spec_Multicast_VOD_std_ Side 6 af 7

7 den forøgelse, som multicasttrafikken udgør. Der opkræves ikke betaling for projektering og udførelse af de udpegede udvidelser Multicast fremføring Produktet er karakteriseret ved følgende pris elementer, Multicast-Konnektivitet til indfødningspunkt: For hvert indfødningspunkt betales: en oprettelsesafgift afhængig af porttype Fremføring af ip-mulitcaststrømme fra Kundens corerouter til TDC distributions router: Fra core router til corerouter Fra core router til distributionsrouter Fremføring af ip-mulitcaststrømme gennem IPnet, via Lag 2 ringe til Slutbrugeradresse Fra lag 3 router til lag 3 router (POI2), pr. lag 3-ring Multicast fremføring fra POI2- til POI1-huse pr. Mbit/s, pr lag2-ring Fra lag 2 switch (POI1) til DSLAM, pr. Slutbruger Fra DLSAM til Slutbrugeradresse, pr. Slutbruger Dynamisk multicast Der tilbydes en afregningsform, hvor multicast afregnes efter forbrug. Prisen der benyttes til afregning vedrører udelukkende pris elementet: Multicast fremføring fra POI2- til POI1-huse pr. Mbit/s, pr lag2-ring 6. Produktbeskrivelse VOD VOD produktet er et IP lag 2 produkt, der gør det muligt distribuere unicasted trafik til TV-formål, Video on Demand eller Instant Channel Change til brug for kanalskifte ved anvendelse af multicast. VOD trafik fremføres fra valgt POI til slutbrugeren som trafikklasse AFb (Assured Forwarding burstable) for at sikre mod pakketab, der kunne give pixellering. VOD fremføres i kanal 0/33 eller, for VDSL, med VLAN ID 33 Det er kundens ansvar, at opmærke trafikken hertil. 7. Leveringsprocedure VOD Anvendelse af VOD aftales med kundens account manager minimum 4 måneder før tjenesten ønskes taget i brug. VOD til den enkelte slutbruger bestilles på blanket ved bestilling eller ændring af Multikanal eller Enkanal QoS. 8. Afregning for VOD VOD trafikafregnes efter prislisten, bilag 2b. Afregningsgrundlaget aftales mellem parterne inden tjenesten idriftsættes. Afregningsgrundlaget kan have karakter af stikprøver. 9. Drift og service Multicast og VOD produktet følger fejlmeldingsprocedure som er beskrevet i bilag 1a. PT_EBSA_Bilag_1d_Prod_spec_Multicast_VOD_std_ Side 7 af 7

Bilag 1 Produktbeskrivelse for Ethernet BSA Multikanal

Bilag 1 Produktbeskrivelse for Ethernet BSA Multikanal Bilag 1 Produktbeskrivelse for Ethernet BSA Multikanal 1. Omfang Ethernet Bitstream Access Multikanal er en tillægstjeneste til Ethernet Bitstream Access ADSL. Tillægstjenesten gør det muligt at opdele

Læs mere

Bilag 1e: Produktspecifikation for ebsa Enkanals QoS

Bilag 1e: Produktspecifikation for ebsa Enkanals QoS Bilag 1e: Produktspecifikation for ebsa Enkanals QoS 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Omfang... 1 2.1. Omfang implementering... 2 3. Definitioner... 2 4. Produktbeskrivelse... 2 4.1. QoS 2 4.2. Grænseflade

Læs mere

Bilag 1: Produktspecifikation for Ethernet Transmission af

Bilag 1: Produktspecifikation for Ethernet Transmission af Bilag 1: Produktspecifikation for Ethernet Transmission af ebsa/fbsa/vula-trafik Dette bilag udgør bilag 1 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Ethernet Transmission af ebsa/fbsa/vula trafik.

Læs mere

Bilag 1c: Produktspecifikation for FBSA Enkanals QoS

Bilag 1c: Produktspecifikation for FBSA Enkanals QoS Bilag 1c: Produktspecifikation for FBSA Enkanals QoS Dette bilag udgør bilag 1c til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Fiber BSA. 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Omfang... 1 2.1. Omfang implementering...

Læs mere

Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces

Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces Shared fiber acces er under udvikling, og der kan forekomme ændringer i produktbeskrivelsen indtil End-To-End-testen er gennemført i løbet af september.

Læs mere

Bilag 1 Produktspecifikation

Bilag 1 Produktspecifikation 2. marts 2012 Bilag 1 Produktspecifikation Til Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 OVERORDNET KONFIGURATION...

Læs mere

Bilag 1c Produktspecifikation for ATM BSA Multikanal

Bilag 1c Produktspecifikation for ATM BSA Multikanal Bilag 1c Produktspecifikation for BSA Multikanal 1. Omfang Bitstream Access Multikanal er en tillægstjeneste til Bitstream Access ADSL og SHDSL produktet. Tillægstjenesten gør det muligt at opdele Bitstream

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD

VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD 1 VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD Uncontended løsning: Sammenfatning og videre proces Sammenfatning: TDC har på møde med operatørerne 28. februar fremlagt 1. version af flg. præsentation af

Læs mere

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Dette bilag udgør bilag 1c til Produkttillæg for EVPN. Det anbefales Operatøren at etablere testforbindelser for at teste funktionaliteten inden produktet lanceres

Læs mere

Pair Bonding Ver 1.0 TWD

Pair Bonding Ver 1.0 TWD 1 Pair Bonding 0210-2013 Ver 1.0 TWD Pair Bonding - produktet Pair Bonding (PB) er et tillægsprodukt til VULA, VULA UC, ebsa, BB Basic og Rå/Delt rå kobber. 2 Pair Bonding er defineret ved: at xdsl-produktet

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Decentral adgang...

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement SLA

Bilag 4: Service Level Agreement SLA Bilag 4: Service Level Agreement SLA Dette bilag udgør bilag 4 til Produkttillæg for Ethernet VPN og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 5 Service Level Agreement hørende til Aftale om Ethernet VPN.

Læs mere

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA)

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA) Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA) 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af TDC s Boligforenings FBSA (BFBSA) løsning. BFBSA er et lag 2 produkt(osi), der er målrettet

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 4: Service Level Agreement (SLA) Bilag 4: Service Level Agreement (SLA) Dette bilag udgør bilag 4 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Ethernet Transmission af BSA/VULA trafik eller Standardaftale om Ethernet Transmission

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_VULA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg

Læs mere

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet 6. marts 2012 Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet Til Produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 4 3.1 FREMFØRING AF SLUTKUNDENS DATATRAFIK...

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Transport af trafik...

Læs mere

Bilag 1a: Produktbeskrivelse for Fiber BSA

Bilag 1a: Produktbeskrivelse for Fiber BSA Bilag 1a: Produktbeskrivelse for Fiber BSA 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af TDC s Fiber BSA (FBSA) produkt, med hvilket Kunder kan udbyde datatjenester. Produktet er begrænset til de

Læs mere

QoS Design overblik. Agenda. QoS på L3. Trafiktyper. QoS principper. Voice Best-Effort. Klassifikation og mærkning Policing Queing

QoS Design overblik. Agenda. QoS på L3. Trafiktyper. QoS principper. Voice Best-Effort. Klassifikation og mærkning Policing Queing QoS Design overblik QoS på L3 Trafiktyper Voice Best-Effort Agenda QoS principper Klassifikation og mærkning Policing Queing. 1 Lidt forkortelser BE Best Effort Efter bedste evne AF Assured Forwarding

Læs mere

QoS Design overblik. QoS på L3

QoS Design overblik. QoS på L3 QoS Design overblik QoS på L3 Trafiktyper Voice Best-Effort QoS principper Agenda Klassifikation og mærkning Policing Queing. Lidt forkortelser BE Best Effort Efter bedste evne AF Assured Forwarding Sikret

Læs mere

VULA uncontended løsning TDC/TWD

VULA uncontended løsning TDC/TWD 1 VULA uncontended løsning 0703-2013 TDC/TWD Uncontended løsning: Sammenfatning og videre proces Sammenfatning: TDC har på møde med operatørerne 28. februar fremlagt 1. version af flg. præsentation af

Læs mere

VLAN - Virtual Local Area Network

VLAN - Virtual Local Area Network VLAN - Virtual Local Area Network - opdeling af LAN i mindre broadcast zoner Hvad er et VLAN? Virtuel switch, bestående af port 2, 5, 8 og 11 på fysisk switch VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller

Læs mere

1. Omfang. 2. Indhold. 3. Anvendte forkortelser

1. Omfang. 2. Indhold. 3. Anvendte forkortelser Side 1 af 5 Bilag 7 Produktspecikation for IP//ETH-løsning 1. Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af FTN-Heilsøludeildins IP//ETH-løsning, der med reference til figur 1 i bilag 1, er transporten

Læs mere

Managed LAN: Produktspecifikationer Version: 2.1

Managed LAN: Produktspecifikationer Version: 2.1 Generelt Lokalnettet er i stigende grad blevet et følsomt forretningskritisk område. Kunder forventer i større grad samme høje grad af stabilitet og sikkerhed på deres LAN (Local Area Network) løsning,

Læs mere

Bilag H til aftale om IPConnect: Service Level Agreement

Bilag H til aftale om IPConnect: Service Level Agreement Bilag H til aftale om IPConnect: Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 1 2 PRODUKTDEFINITION... 1 3 TEKNISK PERFORMANCE... 2 3.1 MÅLEMETODE OG GRUNDLAG... 2 3.2 DEFINITION AF PERFORMANCE

Læs mere

Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0

Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0 1 Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0 Pair Bonding baggrund for TDCs implementering af Pair Bonding. Baggrund: Pair Bonding er en effektiv måde at udvide dækningen med bredbånd, især til Slutbrugere, der ikke

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement SLA

Bilag 4: Service Level Agreement SLA Bilag 4: Service Level Agreement SLA Dette bilag udgør bilag 4 til Produkttillæg for Ethernet VPN og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 5 Service Level Agreement hørende til Aftale om Ethernet VPN.

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Introduktion til BGP 4 Border Gateway Protocol version 4

Introduktion til BGP 4 Border Gateway Protocol version 4 Introduktion til BGP 4 Border Gateway Protocol version 4 Emner Hvad er BGP Autonome Systemer (AS) BGP grundlæggende Overvågning af BGP Hvad er BGP? Border Gateway Protocol BGP er beskrevet i to RFC er

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

Teknisk Branchemøde. Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD

Teknisk Branchemøde. Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD Teknisk Branchemøde Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD 1 Dagsorden VULA UC - ADSL tagging VULA IT implementering af priser på hastigheder 1 3 VULA UC ADSL tagging Tagging oprindelig specificeret, jf. møde

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Ethernet BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_EBSA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette

Læs mere

Bilag 1a Produktspecifikation for VULA

Bilag 1a Produktspecifikation for VULA Bilag 1a Produktspecifikation for VULA Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for VULA. 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af TDC s VULA produkt, med

Læs mere

Bilag 1. Tekniske Specifikationer

Bilag 1. Tekniske Specifikationer Bilag 1. Tekniske Specifikationer Dette bilag udgør bilag 1 til Produkttillæg for SIP Gateway og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag E: Tekniske specifikationer hørende til Aftale om SIP Gateway.

Læs mere

Pair Bonding 27/ Ver 4.0

Pair Bonding 27/ Ver 4.0 1 Pair Bonding 27/9-2016 Ver 4.0 Pair Bonding baggrund for TDCs implementering af Pair Bonding. Baggrund: Pair Bonding er en effektiv måde at udvide dækningen med bredbånd, især til Slutbrugere, der ikke

Læs mere

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Dette bilag udgør bilag 1c til Produkttillæg for EVPN. Det anbefales Operatøren at etablere testforbindelser for at teste funktionaliteten inden produktet lanceres

Læs mere

Quality of Service. - en introduktion! IP telefoni kursus

Quality of Service. - en introduktion! IP telefoni kursus Quality of Service - en introduktion! IP telefoni kursus IP standard service IP er designet til best-effort services Best-effort: Transport af data efter bedste-evne IP er fra starten designet til Komplekse

Læs mere

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 VLAN - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 Hvad er et VLAN? Virtual Local Area Network s er en logisk opdeling af enheder eller brugere og teknikken resulterer i et system der minder om IP adressering;

Læs mere

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network (C) EC MID 2005 VLAN, runk & VP 2003 EC MID, Heh 1 VLAN: Virtual Local Area Network VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller brugere VLAN s fungerer på OI lag 2 ( og 3 ) Opbygget af witche ( og Routere

Læs mere

NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014. jmt 07-11-2014

NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014. jmt 07-11-2014 1 NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014 jmt 07-11-2014 2 Netværkskursus 14 17 Oktober 2014 ETHERNET 99% af al datatrafik er på ETH standard http://standards.ieee.org/ https://www.ieee.org/ 802.3 er ETH

Læs mere

CoS. Class of Service. Rasmus Elmholt V1.0

CoS. Class of Service. Rasmus Elmholt V1.0 CoS Class of Service Rasmus Elmholt V1.0 CoS Converged networks IP CoS Converged network ser god ud på papiret Flere netværk bliver samlet i et bærenet Maksimal return of investment Men fordelene forsvinder

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Ethernet BSA G.SHDSL

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Ethernet BSA G.SHDSL Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Ethernet BSA G.SHDSL 1. Omfang Ethernet BSA G.SHDSL er et produkt, hvor XDSL-forbindelsen produceres efter G.SHDSL.biz standarden og benytter 1-4 trådpar til at levere

Læs mere

Introduktion til MPLS

Introduktion til MPLS Introduktion til MPLS Henrik Thomsen/EUC MIDT 2005 VPN -Traffic Engineering 1 Datasikkerhed Kryptering Data sikkerheds begreber Confidentiality - Fortrolighed Kun tiltænkte modtagere ser indhold Authentication

Læs mere

IP Telefoni. IP telefoni introduktion. TDC IP telefoni Scale

IP Telefoni. IP telefoni introduktion. TDC IP telefoni Scale IP Telefoni IP telefoni introduktion TDC IP telefoni Scale Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Lidt om gammeldags telefoni Definitioner Internet Telefoni IP Telefoni VoIP PSTN: Public Switched Telephone

Læs mere

Bilag C. Tekniske specifikationer

Bilag C. Tekniske specifikationer Bilag C. Tekniske specifikationer 1. Anvendelse Dette bilag med dets henvisninger dækker de tekniske krav for sammenkobling mellem TDC og andre telefonioperatørers netværk. Hensigten med de opstillede

Læs mere

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 VLAN - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 Hvad er et VLAN? Virtual Local Area Network s er en logisk opdeling af enheder eller brugere og teknikken resulterer i et system der minder om IP adressering;

Læs mere

Introduktion til Quality of Service

Introduktion til Quality of Service Introduktion til Quality of Service Henrik Thomsen/EUC MIDT 2005 IP standard service IP er designet til best-effort services Best-effort: Transport af data efter bedste-evne IP er fra starten designet

Læs mere

WAN s. - langdistance netværk! Netteknik 1

WAN s. - langdistance netværk! Netteknik 1 WAN s - langdistance netværk! Netteknik 1 Wide Area Network Hjemme arbejdsplads Hjemme arbejdsplads ISDN2 ISDN30 ISDN ISDN2 1 Mbps FRAME RELAY 512 Kbps Frederiskhavn - Filial RAS 512 Kbps Aarhus - Hovedkontor

Læs mere

Routeren. - og lag 3 switchen! Netteknik 1

Routeren. - og lag 3 switchen! Netteknik 1 Routeren - og lag 3 switchen! Netteknik 1 Routeren en introduktion NETVÆRK 10.0.0.0 NETVÆRK 192.168.1.0 E1 Router E0 S0 NETVÆRK 194.182.2.0 Grundlæggende LAN teknologi består af Ethernet switche der flytter

Læs mere

Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net

Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net 3. marts 2012 Rammeaftale nr. Aftale nr. Produkttillæg IP Transmission kabel-tv Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester mellem og YouSee A/S YouSee A/S Teglholmsgade 1

Læs mere

Giver dette input anledning til justering i POI0 løsningen, der blev gennemgået? Yderligere kommentar

Giver dette input anledning til justering i POI0 løsningen, der blev gennemgået? Yderligere kommentar Index Operatør 1Siminn 2 Siminn Kommentar Ønske om at Ethertype whilelistenlaves om til en blacklist i stedet for 0x8847 (MPLS unicast). Strengt taget er det ikke VULA, men jeg håber at i vil medtage det

Læs mere

VLAN. VLAN og Trunks. Region Syd Grundlæggende netværk

VLAN. VLAN og Trunks. Region Syd Grundlæggende netværk VLAN VLAN og Trunks Region Syd Grundlæggende netværk VLAN: Virtual Local-Area-Network VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller brugere VLAN s fungerer på OSI lag 2 ( og 3 ) Opbygget af Switche ( og

Læs mere

Bilag A. Købers kravspecifikation. TV- og radioløsning til udsendte enheder (INTOPS) baseret på IP teknologi

Bilag A. Købers kravspecifikation. TV- og radioløsning til udsendte enheder (INTOPS) baseret på IP teknologi Bilag A Købers kravspecifikation TV- og radioløsning til udsendte enheder (INTOPS) baseret på IP teknologi Side 1 of 7 INDHOLD 1 Generelt... 3 1.1 Overordnede krav... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Bilag 1a: Ethernet VPN produktspecifikation

Bilag 1a: Ethernet VPN produktspecifikation Bilag 1a: Ethernet VPN produktspecifikation Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Ethernet VPN eller Standardaftale for Ethernet VPN. Bilaget erstatter samtidig

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_VULA_v_std_220115 Side 1 af 8 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC s levering

Læs mere

H.323. Protocol suite. En ITU standard til VoIP

H.323. Protocol suite. En ITU standard til VoIP Protocol suite En ITU standard til VoIP VoIP Standarder ITU (International Telecommunication Union) udvikler standarder til teleindustrien. (offentliggjort i 1996) beskriver hvordan man opbygger telefoni

Læs mere

PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET

PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET xdsl og Fiber fra Flexfone Flexfone Internet Internet fra Flexfone er lynhurtigt og sikkert for din virksomhed at bruge. I kan altid kommunikere med omverdenen igennem

Læs mere

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående Velkommen til projektforløbet på Netteknik - Server - Videregående! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten

Læs mere

Ethernet HUB s og Switche

Ethernet HUB s og Switche Ethernet HUB s og Switche - netværksenhederne på lag 2 Ethernet Repeater Repeateren er i dag en historisk enhed, men dens grundlæggende funktion finder man stadigvæk i nyere enheder. En repeater er en

Læs mere

Bilag 1, Definition og Leverancebeskrivelse 1 TEKNISK SETUP Ydelsen er defineret som levering af Global IP-Transit i Nuuk jf. nærmere nedenfor med committed datarate på 25 Mbps og burst-mulighed på 100%

Læs mere

Introduktion til fastnetbredbånd

Introduktion til fastnetbredbånd Introduktion til fastnetbredbånd Oversigt over de meste anvendte begreber Begreb Accessnet Accessforbindelse (-linje) ADSL Aggregeringsnet Arkivtjeneste Backbonenet Bitstream Access Broadcast BSA Central

Læs mere

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Dette bilag udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller Standardaftale

Læs mere

Bilag 2a: VULA Priser og gebyrer

Bilag 2a: VULA Priser og gebyrer Bilag 2a: VULA Priser og gebyrer 1. Indledning Dette bilag udgør bilag 2a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for VULA. Ved hjælp af Produktnummer, Produkttekst og Aktion kan man entydig finde

Læs mere

Produktspecifikationer DSL forbindelse Version 2.2

Produktspecifikationer DSL forbindelse Version 2.2 Side 1 af 5 1. INTRODUKTION TIL DSL FORBINDELSE... 3 2. SPECIFIKATION... 3 2.1. LØSNINGSMULIGHEDER... 3 2.1.1. Enkeltforbindelse... 3 2.1.2. Failover forbindelse... 4 2.2. TILLÆGSYDELSER... 4 3. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

IP version 6. Kapitel 3: IPv6 in Depth Baseret på bogen: Cisco Self-study: Implementing Cisco IPv6 Networks Henrik Thomsen V1.0.

IP version 6. Kapitel 3: IPv6 in Depth Baseret på bogen: Cisco Self-study: Implementing Cisco IPv6 Networks Henrik Thomsen V1.0. IP version 6 Kapitel 3: IPv6 in Depth Baseret på bogen: Cisco Self-study: Implementing Cisco IPv6 Networks Henrik Thomsen V1.0 Indhold ICMPv6 Neighbor Discovery Protocol Stateless Autoconfiguration 1 ICMPv6

Læs mere

IP Telefoni En naturlig udvikling?

IP Telefoni En naturlig udvikling? IP Telefoni En naturlig udvikling? Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Lidt om gammeldags telefoni Definitioner Internet Telefoni IP Telefoni VoIP PSTN: Public Switched Telephone Network PSTN: Kredsløbs

Læs mere

Network. Netværks design. Region Syd Grundlæggende netværk

Network. Netværks design. Region Syd Grundlæggende netværk Network Netværks design Region Syd Grundlæggende netværk Emner Design Principper 3 lags modellen Core Distribution Access Netværks typer Egenskaber ved et netværk Design Principer Design Principer Hierarki

Læs mere

Internet Protokollen. - IP er arbejdshesten på næsten alle netværk! Netteknik 1

Internet Protokollen. - IP er arbejdshesten på næsten alle netværk! Netteknik 1 Internet Protokollen - IP er arbejdshesten på næsten alle netværk! Netteknik 1 Internet Protocol (IP) Om IP protokollen generelt: Er arbejdsprotokollen i moderne netværks-kommunikation; al kommunikation

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 05 - Prøver og dokumentation Bilag 5 - Prøver og dokumentation Side 1 af 6 Indhold 1. FORMÅLET MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. OVERTAGELSESPRØVE... 3 2.1 Krav til Overtagelsesprøven...

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 5 - Prøver og dokumentation

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 5 - Prøver og dokumentation EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 5 - Prøver og dokumentation INDHOLD 1. FORMÅLET MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. OVERTAGELSESPRØVE... 3 2.1 Krav til Overtagelsesprøven... 3 2.2 Gennemførelse af Overtagelsesprøven...

Læs mere

Netværksdesign I. Rasmus Elmholt Netværksdesign I Side 1 af 6 RaEl@mercantec.dk

Netværksdesign I. Rasmus Elmholt Netværksdesign I Side 1 af 6 RaEl@mercantec.dk Netværksdesign I Rasmus Elmholt Netværksdesign I Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Målpinde...2 Undervisningsform...2 Aflevering...3 Skema...3 Tidsplan...3 Netværksdesign I...4 Indledning...4 Generel beskrivelse...4

Læs mere

TDC Netstrategi 2020

TDC Netstrategi 2020 TDC Netstrategi 2020 Briefing Jacob Zentio Larsen Vicedirektør, Teknologi og Planlægning Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 TDC netstrategi 2020 All-IP målsætning Ved udgangen af 2020 vil TDC s netværk

Læs mere

Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet

Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet Afrapportering på VULA-forum v/ Lars Høyrup Jensen Onsdag den 24. april i ERST Arbejdsgruppens baggrund På VULA-forum 28. januar 2013 blev det besluttet

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

IP Telefoni. Funktion, teknologier & begreber. En introduktion!

IP Telefoni. Funktion, teknologier & begreber. En introduktion! IP Telefoni Funktion, teknologier & begreber En introduktion! En naturlig udvikling? Indhold Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Først lidt om gammeldags telefoni: PSTN eller POTS Og så en definition

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

IPv6 sameksistens med IPv4. af Laurent Flindt Muller & Jakob Pedersen

IPv6 sameksistens med IPv4. af Laurent Flindt Muller & Jakob Pedersen IPv6 sameksistens med IPv4 af Laurent Flindt Muller & Jakob Pedersen Gennemgangsplan: Network Address Translation Protocol Translation (NAT-PT) - Motivation - IPv4 NAT - NAT-PT - Stateless IP/ICMP Translation

Læs mere

IP Telefoni. En introduktion! Funktion, teknologier & begreber. En naturlig udvikling?

IP Telefoni. En introduktion! Funktion, teknologier & begreber. En naturlig udvikling? IP Telefoni Funktion, teknologier & begreber En introduktion! En naturlig udvikling? 1 Indhold Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Først lidt om gammeldags telefoni: PSTN eller POTS Og så en definition

Læs mere

Bilag 1 d. Tekniske krav til splittere og ADSL eller VDSL2 transmissionsformer over PSTN

Bilag 1 d. Tekniske krav til splittere og ADSL eller VDSL2 transmissionsformer over PSTN Bilag 1 d. Tekniske krav til splittere og ADSL eller VDSL2 transmissionsformer over PSTN Dette bilag udgør bilag 1d til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale

Læs mere

Dynamisk Routing OSPF. Rasmus Elmholt V1.0

Dynamisk Routing OSPF. Rasmus Elmholt V1.0 Dynamisk Routing OSPF Rasmus Elmholt V1.0 Routing Politikker Routing politikker bestemmer hvilket information der rammer og forlader route tabellen. Routing Politikker Eksempel Redistribute Static [edit]

Læs mere

Til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftalenr.: Produkttillæg: Fiber og transmission Til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT Fiber og transmision v standard 12 06 2009.doc Side 1 af 6 1 Præambel

Læs mere

ARP og ICMP. - service protokoller, som vi ikke kan undvære! Netteknik 1

ARP og ICMP. - service protokoller, som vi ikke kan undvære! Netteknik 1 ARP og ICMP - service protokoller, som vi ikke kan undvære! Netteknik 1 ARP & ICMP Protokoller, som udfører forskellige servicefunktioner på og imellem OSI lagene 2 og 3 Type Code Checksum Type-specific

Læs mere

Bilag 1a Produktspecifikation for Ethernet BSA

Bilag 1a Produktspecifikation for Ethernet BSA Bilag 1a Produktspecifikation for Ethernet BSA Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Ethernet BSA eller Standardaftale for Ethernet BSA. Bilaget erstatter samtidig

Læs mere

Produkttillæg BSA. YouSee A/S. Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester. mellem <Kunde> og. 2. januar 2013

Produkttillæg BSA. YouSee A/S. Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester. mellem <Kunde> og. 2. januar 2013 2. januar 2013 Rammeaftale nr. Aftale nr. Produkttillæg BSA Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester mellem og YouSee A/S YouSee A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Wholesale

Læs mere

Projektopgave Operativsystemer I

Projektopgave Operativsystemer I Velkommen til projekt på Data faget 6222 Operativsystemer I! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten af

Læs mere

Columbine brugervejledning

Columbine brugervejledning brugervejledning Vejledning for operatører ved version 2.4 Side 2 Indhold 1. Aftale... 3 1.1 Produkter... 3 2. Indledning... 4 2.1 Fejlmelding og spørgsmål... 4 2.2 Generelt... 5 3.... 5 3.1 Vis eksisterende

Læs mere

Rådgivning når viden gør en forskel

Rådgivning når viden gør en forskel 1 Rådgivning når viden gør en forskel Hvad siges der i medierne - 1 Computerworld d. 20 september 2010 2 Hvad siger medierne - 2 ZD- NET 9 august 2010 3 Agenda Opsummering på IPv4 Status på IPv4 Opsummering

Læs mere

SIP. Session Initiation Protocol. TDC IP telefoni Scale

SIP. Session Initiation Protocol. TDC IP telefoni Scale SIP Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale SIP design mål Give mulighed for at integrere nye faciliteter efterhånden som de opfindes SIP er ikke en erstatning for det offentlige telefonnet -

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast IT- og Telestyrelsen Att.: Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

IP opsætning på DLB bridge enheder

IP opsætning på DLB bridge enheder IP opsætning på DLB bridge enheder Et DLB master AP vil automatisk få tildelt sin IP adresse fra en DHCP server, hvis enheden er tilsluttet til virksomhedens infrastruktur. Er der ikke en DHCP server på

Læs mere

Nordic Connect Managed

Nordic Connect Managed Nordic Connect Managed Tjenestebeskrivelse Version 2.6.4 NYS-1044 v2.6.4 Date: 23-12-2015 Page 1 of 37 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...3 2. TEKNOLOGI...5 3. TJENESTEBESKRIVELSE...7 3.1 DÆKNINGSOMRÅDE

Læs mere

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 VoIP Voice over IP & IP-Telefoni Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 Oversigt over foredrag VoIP I Dag Hvordan står tingene i dag? Netværksstrukturen for VoIP Benyttede VoIP-standarder/protokoller

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via . Korrektion af Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse af 4. december 2014

TDC A/S Fremsendes alene via  . Korrektion af Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse af 4. december 2014 TDC A/S regulering@tdc.dk 4. marts 2015 Fremsendes alene via e-mail /Christoffer Kjældgaard Giwercman Korrektion af Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse af 4. december 2014 1. Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Internet Protocol (IP)

Internet Protocol (IP) Internet Protocol (IP) IP protokollen: er arbejdsprotokollen i moderne netværks-kommunikation; al kommunikation går gennem den. adresserer pakkerne på lag 3 (netværkslaget). arbejder med forbindelsesløs

Læs mere

BGP Peers Opbygning af BGP Peers/Neighbors

BGP Peers Opbygning af BGP Peers/Neighbors BGP Peers Opbygning af BGP Peers/Neighbors BGP transport BGP anvender TCP som transport medie Derfor skal netværket være i konvergens Derfor anvendes en IGP. (IS-IS) TCP er forbindelses orienteret BGP

Læs mere

SIP. Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale. SIP design mål

SIP. Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale. SIP design mål Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale design mål Give mulighed for at integrere nye faciliteter efterhånden som de opfindes er ikke en erstatning for det offentlige telefonnet - er helt sin

Læs mere