Kommunen afgør, om der er tale om en undtagelse (se afsnit 4).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunen afgør, om der er tale om en undtagelse (se afsnit 4)."

Transkript

1 Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2011:16 / 3. marts 2011 og sundhed, Kliniske diætister m.fl. KL, Kost- og Ernæringsforbundet (KEF) og Lærernes Centralorganisation (LC) er blevet enige om, hvornår en stilling er omfattet af henholdsvis Overenskomst for økonomaer m.fl. (KEF) eller Overenskomst for ernærings- og husholdningsøkonomer (LC). Samtidig har KL indgået aftale med KEF om at overenskomstdække Kliniske diætister. Indhold 1. Klare grænser for overenskomstdækningen Sådan drages grænsen Medarbejderens eget valg De to undtagelser Allerede ansatte Forbedringer ved O Kliniske diætister er nu overenskomstdækkede Den videre proces Hvis du vil vide mere Kontaktpersoner Klare grænser for overenskomstdækningen KL har ved O.11 rejst krav om at drøfte overenskomstforholdene for professionsbachelorer i ernæring og sundhed over for både KEF og LC. Baggrunden var KL s ønske om at skabe klare og entydige grænser mellem KEF-overenskomsten og LCoverenskomsten, så kommunerne får et mere klart administrationsgrundlag. KL, KEF og LC er ved O.11 blevet enige om principper for, hvordan grænsen mellem Overenskomst for økonomaer m.fl. (KEF) og Overenskomst for ernærings- og husholdningsøkonomer (LC) skal drages. 2. Sådan drages grænsen Udgangspunktet er, at medarbejdernes uddannelse og studieretning afgør, om KEF-overenskomsten eller LC-overenskomsten dækker. Se vejledningen på side 5. Ved visse studieretninger vælger medarbejderen dog selv, hvilken af de to overenskomster, som skal gælde (se afsnit 3). Derudover er der to undtagelser fra hovedreglen om, at det er studieretningen og uddannelsen som afgør, hvilken overenskomst der gælder. Løn- og Personalenyt udgives af KL, Weidekampsgade 10, Postboks 3370, 2300 København S Tlf Fax

2 Kommunen afgør, om der er tale om en undtagelse (se afsnit 4). 3. Medarbejderens eget valg Parterne har aftalt, at medarbejdere, der er ernærings- og husholdningsøkonomer samt visse professionsbachelorer i ernæring og sundhed, selv vælger, om KEF-overenskomsten eller LC-overenskomsten skal gælde. Det drejer sig om følgende uddannelse og studieretninger: Personer med uddannelse til Ernærings- og husholdningsøkonom og sundhed med følgende studieretninger o Sundhed, forebyggelse og formidling o Human Ernæring o Sundhedskommunikation o Ernærings- og fysisk aktivitet Medarbejderens eget valg gælder dog ikke, hvis der er tale om en af de to undtagelser (se afsnit 4). Medarbejderen træffer valget ved nyansættelsen. Der kan alene ske omvalg i forbindelse med ansættelse i en ny stilling. 4. De to undtagelser Der er to undtagelser til hovedreglen. Mad- og måltidsproduktion (KEF) og sundhed med følgende studieretninger samt uddannelser Personer med uddannelse til Klinisk diætetik Personer med uddannelse til Økonoma og sundhed uanset studieretning som ansættes i en stilling med nedenstående hovedindhold, ansættes efter KEF-overenskomsten: Stillingsindhold: Udvikling af måltider og fødevarer: Fra konkret mad- og måltidsproduktion og ledelse heraf til udvikling af koncepter, strategier og politikker for mad- og måltidsproduktion, herunder udvikling af kvalitetsstandarder, hygiejnestandarder, egenkontrolprogrammer og afprøvning/implementering af ny teknologi. UU-vejledningen (LC) og sundhed med følgende studieretninger og uddannelser, som ansættes ved Ungdomsskolens Uddannelsesvejledning (UU-centre), ansættes efter Overenskomst for ernærings- og husholdningsøkonomer (LC): Personer med uddannelse til Klinisk diætetik Personer med uddannelse til Økonoma Personer med uddannelse til Ernærings- og husholdningsøkonom og sundhed uanset studieretning. Afklaringen af grænsefladen mellem KEF og LC ændrer ikke ved, at en konkret stilling allerede kan være overenskomstdækket af andre overenskomster. 2 Løn- og personale NYT nr. 2011:16

3 5. Allerede ansatte Allerede ansatte bevarer deres nuværende overenskomsttilknytning, indtil de skifter stilling fra og med 1. april Forbedringer ved O.11 KEF-overenskomsten: Der er ved O.11 aftalt følgende forbedringer for de medarbejdere, som selv har valgt, at KEFoverenskomsten skal gælde, jf. afsnittet ovenfor om medarbejderens eget valg (se afsnit 3): - Pensionsforhøjelse til 17,3 % - Arbejdstidsregler som selvtilrettelæggende - Frit valg mellem løn og pension på 0,34 % af den pensionsgivende løn. Alle forbedringer har virkning fra 1. januar LC-overenskomsten: Med virkning fra 1. januar 2012 får ansatte på Overenskomst for ernærings- og husholdningsøkonomer et fritvalgstillæg svarende til 0,3 % af den pensionsgivende løn. Den ansatte kan i stedet for at få tillægget udbetalt vælge at forhøje pensionsbidraget i sin pensionsordning med 0,3 procentpoint. 7. Kliniske diætister er nu overenskomstdækkede KL og KEF er ved O.11 blevet enige om at overenskomstdække kliniske diætister. Kliniske diætister indplaceres i den nye fællesoverenskomst på Sundhedskartellets område. Kliniske diætister overenskomstdækkes på følgende vilkår: - En grundløn på trin 4 med årligt tillæg på kr. (1/ niveau) til nyuddannede med under 4 års anciennitet - Et erfaringsbaseret spring til trin 7 efter 4 års beskæftigelse - Pensionsprocenten fastsættes til 13,05 % - Særlig feriegodtgørelse fastsættes til 2,3 % - Arbejdstidsregler som selvtilrettelæggende, svarende til reglerne for bl.a. ergo- og fysioterapeuter. Parterne er enige om, at kliniske diætister, som er ansat i en stilling før og efter overenskomstens ikrafttræden, indplaceres i henhold til overenskomsten. Hvis en klinisk diætist har en højere løn ved overgangen, bevarer den ansatte den individuelt aftalte løn som et personligt tillæg. Overenskomstdækningen af kliniske diætister træder i kraft ved overenskomstens udsendelse, dog senest 1. september Pr. 1. januar 2012 forhøjes pensionsprocenten for kliniske diætister med 0,35 %, fra 13,05 % til 13,40 %. 8. Den videre proces Forligene skal godkendes af parternes kompetente forsamlinger. For KL s vedkommende er det KL s Løn- og Personaleudvalg og Kom- Løn- og personale NYT nr. 2011:16 3

4 munernes Lønningsnævn, der vil få forelagt forligene til godkendelse. Endelig skal det samlede overenskomstresultat til urafstemning blandt organisationernes medlemmer. Ændringerne vil herefter blive indarbejdet i de relevante aftaler. De nye aftaler udsendes fra KL hurtigst muligt. 9. Hvis du vil vide mere Delforlig mellem KL og LC på undervisningsområdet og mellem KL og Sundhedskartellet kan findes på under Arbejdsgiver- og lønforhold/overenskomstforhandlinger 2011/Forlig. 10. Kontaktpersoner Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til: Souschef Mik Dalsgaard Jacobsen, tlf , Konsulent Camilla Vendelboe Hagensen, tlf , 4 Løn- og personale NYT nr. 2011:16

5 Overenskomstdækkes af KEF: Hovedregel: Personer med uddannelse til Klinisk Diætetik Personer med uddannelse til Økonoma Professionsbachelorer med følgende studieretninger: - Ledelse, Fødevarer og service - Cateringledelse - Serviceledelse - Produktudvikling - Klinisk Diætetik Hovedregel/Medarbejderens valg: Personer med uddannelse til Ernæringsog husholdningsøkonom samt professionsbachelorer i ernæring og sundhed med følgende studieretninger: - Sundhed, forebyggelse og formidling - Human Ernæring - Sundhedskommunikation - Ernærings- og fysisk aktivitet hvor medarbejderen i forbindelse med nyansættelsen har valgt at være omfattet af Overenskomst for økonomaer m.fl. Undtagelse: og sundhed med følgende studieretninger og uddannelser: - Uddannelse til Klinisk Diætetik - Uddannelse til Økonoma - Uddannelse til Ernærings- og husholdningsøkonom der ansættes i en stilling med følgende hovedindhold: Udvikling af måltider og fødevarer: Fra konkret mad- og måltidsproduktion og ledelse heraf til udvikling af koncepter, strategier og politikker for mad- og måltidsproduktion, herunder udvikling af kvalitetsstandarder, hygiejnestandarder, egenkontrolprogrammer og afprøvning/implementering af ny teknologi. Overenskomstdækkes af LC: Hovedregel/Medarbejderens valg: Personer med uddannelse til Ernærings- og husholdningsøkonom samt professionsbachelorer i ernæring og sundhed med følgende studieretninger: - Sundhed, forebyggelse og formidling - Human Ernæring - Sundhedskommunikation - Ernærings- og fysisk aktivitet hvor medarbejderen i forbindelse med nyansættelsen har valgt at være omfattet af Overenskomst for ernærings- og husholdningsøkonomer (LC) Undtagelse: Personer med følgende studieretninger og uddannelser, der ansættes ved Ungdomsskolens Uddannelsesvejledning (UU-centre): - Uddannelse til Klinisk Diætetik - Uddannelse til Økonoma - Uddannelse til Ernærings- og husholdningsøkonom - og sundhed uanset studieretning. Forbedringer ved O.11 Medarbejdere der selv har valgt, at KEFoverenskomsten skal gælde ( fritvalgsgruppen ): - Pensionsforhøjelse til 17,3 % - Arbejdstidsregler som selvtilrettelæggende - Frit valg mellem løn og pension på 0,34 % af den pensionsgivende løn. Medarbejdere på LC-overenskomsten: - Fritvalgstillæg svarende til 0,3 % af den pensionsgivende løn. Den ansatte kan i stedet for at få tillægget udbetalt vælge at forhøje pensionsbidraget i sin pensionsordning med 0,3 procentpoint. Løn- og personale NYT nr. 2011:16 5

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Side 1 Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse Side 52.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

70.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl.

70.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd Ergoterapeutforeningen

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter Side 1 Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter KL Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...4 2. Afgrænsning

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 DENNE PJECE ER SKREVET TIL DE PÆDAGOGER OG KLUBFOLK, SOM ER ANSAT INDEN FOR DET KOMMUNALE OMRÅDE PJECEN BESTÅR AF TO DELE

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE PR. 1.4.2013 / PR. 1.10.2013 GÆLDENDE FREM TIL 31.12.2013 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2013 samt 1.10.2013

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Ledere og lærere ved produktionsskoler

Ledere og lærere ved produktionsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved produktionsskoler 2014 Cirkulære af 20. juni 2014 Modst. nr. 044-14 PKAT nr 0537 J.nr. 2013-1513-048 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1 Overenskomst for lærere i ungdomsskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.62 A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.62 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Personafgrænsning

Læs mere

Overenskomst for lærere ved sprogcentre

Overenskomst for lærere ved sprogcentre Overenskomst for lærere ved sprogcentre KL Lærernes Centralorganisation 50.72 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.72 Side 2 1. Personafgrænsning ø.. øøøøøøøøøøø øøø e ø ee 4 øø øø 44 øøøø 4 ø 44 Kapitel

Læs mere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere KL Landsforeningen af Ungdomsskoleledere SAG-2014-00642 Tid: Den 10. juni 2015 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område og

Læs mere

60.01 O.13 44/2013 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

60.01 O.13 44/2013 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. Side 1 Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. KL BUPL- Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere