Underernæring på sygehusene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underernæring på sygehusene"

Transkript

1 60 Kopiering ikke tilladt Munksgaard Danmark 19. årgang nr. 2 maj 2005 KLINISK SYGEPLEJE ERNÆRING Jens Rikardt Andersen m.fl. Underernæring på sygehusene Experiences from a large-scale, interdisciplinary project with focus on nutrition of hospital patients, mainly concerning management and organisation, are reported. Three hospitals of varying size participated. The primary phase of the project demonstrated, that the main reasons for failure in the nutrition of individual patients were related to management. After a massive educational effort the goals for optimal nutrition were achieved to a markedly larger degree, and the main reasons for failures changed to the patient-related ones. Experiences from a number of experiments with the presentation of food were positive, and the foodculture in the departments was changed towards an increased use of snacks between meals. The expences in the kitchen increased markedly. We did not succeed in improving the medical doctors interest in the field of nutrition. Keywords: nutritional screening, nutrition in hospitals, nutritional education, snacks between meals, management of hospital nutrition UPS (Underernæring på sygehus) var et organisationsudviklingsprojekt kombineret med kvalitetsmåling og en randomiseret videnskabelig undersøgelse, der blev gennemført Projektet blev finansieret af Sundhedsministeriet, H:S, Storstrøms Amt og Nordjyllands Amt i forening (i alt 4,6 mio. kr., inkl. ph.d.-løn). Der er redegjort for undersøgelsens første fase i Kondrup et al. (1) og for den randomiserede undersøgelse med intervention ved ernæringsteam i Johansen et al. (2). Projektets målsætninger var at beskrive de eksisterende barrierer for en sufficient ernæring til indlagte patienter, at forbedre forholdene ved intervention og at undersøge, om en målrettet indsats med specialteam bestående af diætist og sygeplejerske havde effekt for patienterne. Patienterne blev udtrukket tilfældigt på de tre sygehuse, dvs. uafhængigt af afdeling og interesse for ernæring. I forløbet blev der gennemført en række initiativer, som udgør et erfaringsmateriale, der ikke vil blive omtalt andetsteds. Det er denne artikels formål at viderebringe disse erfaringer. Den tilfældige udvælgelse af patienter får os til at tro, at erfaringerne fra UPS ligger nærmere på hverdagen på danske sygehuse end erfaringerne fra forsøg med selekterede patienter og på specielt interesserede afdelinger. Projektets ledelsesmæssige og styringsmæssige gennemførelse Projektorganisationen var klassisk opbygget med en styregruppe med ledende repræsentanter fra de tre deltagende sygehuse: administrativt, lægeligt, sygeplejemæssigt og med deltagelse af lederne af køkkenerne. 1

2 Desuden var der en projektdeltagergruppe bestående af de arbejdende team, dvs. en klinisk diætist og en sygeplejerske hvert sted. Efter indledende forsøg med en løs styring af styregruppen og regelmæssige møder i projektdeltagergruppen blev projektledelsen ændret ved en sammenlægning af de to grupper og en fast styring med nedskrevne aftaler og personlige forpligtelser. Denne ændring i ledelsesformen viste sig særligt værdifuld, da projektet periodevis kom i krise pga. for få rekrutterede patienter og afsløring af ikke erkendte forskelle på de anvendte metoder på sygehusene. Projektdeltagernes nære tilknytning til ledelsen betød, at nødvendige ændringer kunne aftales direkte, samt at den lokale ledelse blev informeret og kunne handle på et kvalificeret grundlag. En samlet/blandet ledelsesgruppe kan anbefales andre, der planlægger projekter i denne størrelsesorden. At den budgetansvarlige ledelse tildeler deltagerne medejerskab til projektet, er tæt på at være en forudsætning for, at man kan gennemføre så store forsøg efter planerne. Da projektet inddrog kliniske afdelinger, der ikke havde repræsentanter blandt projektdeltagerne, viste det sig også at være helt nødvendigt, at sygehus/centerledelserne blev direkte involveret. Denne ledelsesmæssige forankring gjorde det meget lettere at overvinde den modstand, der kunne være i sygehusafdelinger mod deltagelse i projektet. Til gengæld viste der sig intet behov for nogen særlig stor sekretariatsfunktion. Økonomistyring var arrangeret særskilt i sygehusenes økonomiafdelinger og blev således varetaget af personale med økonomistyring og regnskab som deres almindelige arbejde. Dette kan absolut anbefales fremtidige projektmagere. Ledelsesmæssige overvejelser vedrørende patienternæring i den daglige drift Det var helt klart efter UPS s første fase, at de dominerende barrierer for sufficient ernæring af patienterne var af ledelsesmæssig karakter. Plejepersonalet angav entydigt, at de dominerende problemer var: manglende instrukser manglende organisering manglende screening af patienterne manglende ernæringsplaner manglende opfølgning manglende viden. Der var således ingen synlig efterspørgsel fra ledelsens side på løsning af ernæringsopgaven. Af UPS s tredje fase fremgik det lige så klart, at problemerne havde ændret karakter efter intervention rettet mod de angivne variabler. Nu var det fasteregimer, manglende viden om håndtering af patienters appetitløshed og manglende motivation hos patienterne, der var de dominerende problemer. Fokus på ledelse var meget tydelig i første fase af projektet. Ledelse og organisation af klinisk ernæring kan utvivlsomt gennemføres på flere måder, men nogle faktorer er efter vores erfaring indlysende: Synlighed Forankring i sygehusledelsen Klar ansvarsfordeling Faste procedurer Måling af kvalitet og diskussion af resultaterne med de relevante personalemedlemmer. Det kan fx gennemføres ved: at man opretter et ernæringsråd på sygehuset under formandskab af sygehusledelsen at ernæringsrådet udgiver en meget 61 KLINISK SYGEPLEJE 19. årgang nr. 2 maj 2005 Kopiering ikke tilladt Munksgaard Danmark

3 62 jordnær ernæringspolitik, der indeholder retningslinjer og ikke målsætninger/ideologi at ernæringsrådet gennemfører kurser for alle relevante personalegrupper, inkl. opfølgningskurser, og husker at få nyansatte på kursus med jævne mellemrum at ernæringsrådet udmelder en fast struktur for ansvarsfordelingen, herunder definerer afdelingsledelsens ansvar for, at patienternæringen fungerer på et passende kvalitetsniveau at ernæringsrådet fastlægger regler for screening af alle indlagte patienter på alle afdelinger at ernæringsrådet fastlægger faste regler for beregning og kontrol af den enkelte patients ernæringsbehov at afdelingsledelsen er ansvarlig for, at der findes et passende spisemiljø i afdelingen at afdelingsledelsen er ansvarlig for, at et rimeligt antal medarbejdere sendes på de tilbudte kurser at der oprettes et amtsligt ernæringsudvalg under sundhedsudvalget for at sikre politisk opmærksomhed om problemstillingen og ensartede forhold på alle amtets sygehuse. Kopiering ikke tilladt Munksgaard Danmark 19. årgang nr. 2 maj 2005 KLINISK SYGEPLEJE I forsøgets tredje fase (efter omfattende undervisning og ledelsesmæssige tiltag) viste det sig, at gevinsten målt på ernæringen af patienter (procentandel, der fik > 75% af deres behov dækket) var meget beskeden. I en gruppe, hvortil der på randomiseret vis var allokeret et ernæringsteam, gik det derimod langt bedre. Det er vores opfattelse, at det havde teamet ikke opnået, hvis der ikke var skabt basis af forståelse og indsigt gennem opstramning af ledelse, undervisning mv. Kvaliteten af den basis i organisationen, ledelsen skal arbejde ud fra, må formodes at være en ganske betydelig faktor. Forsøg med at gøre maden mere attraktiv og lettere tilgængelig Der blev som led i UPS gennemført en række mindre forsøg i køkkenerne, og der var i projektet ansat en køkkenassistent på alle tre sygehuse svarende til et halvt årsværk for at styrke indsatsen. I Nykøbing Falster blev ti småtspisende patienter spurgt om, hvad de havde lyst til som mellemmåltid. Det kom der ingen svar ud af. Derimod tog patienterne gerne stilling til tilbud om en række spiser og kunne her vælge til og fra. Konklusionen blev, at der skal tilbydes og tilbydes. Desuden blev der udviklet en række nye fromagetyper, da det var den spise, der var lettest at afsætte til risikopatienterne. Der var en del problemer med optøning af frosne fromager. Hvis det foregik i mikrobølgeovn, blev fromagen tynd i kanten. Optøning over 20 minutter kan anbefales. Forsøg på at fremstille en drik med højt proteinindhold til erstatning af de dyre kommercielle blev en fiasko. Det smagte ikke godt. En lang række forsøg på at fremstille bagværk med højt energiindhold blev afprøvet, men alt lå meget tungt i maven og blev aldrig nogen succes. Til patienter i træningsforløb blev der udviklet en malto-dextrindrik til indtagelse umiddelbart efter træningen, hvilket skulle sikre tilstrækkeligt muskelglykogen til næste træningspas. Det gik forrygende godt. En tilsvarende konklusion vedrørende tilbud blev nået på, hvor der blev udviklet et koncept med en delikatesse-limousine til småtspisende en udstillingsvogn med lækkert anrettet mad. Samtidig blev der mulighed for, at patienten kunne få indflydelse på sammensætningen af retten (fx at fravælge champignonsauce til mørbradbøffen o.l.). Formålene var således at afprøve, hvad småtspisende syge patienter kunne spise.

4 På basis af bl.a. disse resultater blev der planlagt og produceret en ny superkost til limousinen i samarbejde med en kok fra en kendt restaurant. Patienterne valgte hyppigst traditionelle retter som krebinetter m/stuvede ærter og gulerødder, boller i karry osv. De praktiske erfaringer var på én gang enkle og komplicerede: Små måltider skal serveres på små tallerkener. Det virker ikke så uoverskueligt for patienten. Det har betydning for patienten, at maden er anrettet med omtanke. Pynt, farvevalg, frisk frugt og portionsstørrelse har betydning. Patienterne har selv en klar opfattelse af, om maden er krydret korrekt. Når patientens appetit er reduceret, ændres spisevanerne. Patienterne ønsker et fleksibelt system, så retternes sammensætning kan ændres i retning af det kendte hjemmefra. Det er en fordel, at patienten kan vælge mellem et antal retter i stedet for at skulle vælge frit. Patienterne spiser gerne den samme ret flere dage i træk, hvis de har fået smag for den. De småtspisende patienter foretrækker helt almindelige retter, ikke luksusprægede eller eksperimenterende tilbud. En gruppe patienter er ikke glad for søde spiser, men tiltales af røgede eller salte tilbud (peanuts, bacon, cocktailpølser o.l.) Frisk frugt har ingen høj næringsværdi hos småtspisende patienter, men virker udmærket som appetitvækker. Mange patienter vælger retter med fede fisk, både i varme og kolde serveringer. Populære valg er desuden pandekager med og uden is, tarteletter med høns i asparges og frikadeller samt endvidere kartofler både som mos og pommes frites. Kvindelige patienter er lettere at motivere end mandlige. Patienternes forventninger skal indfries. Det gælder madens udseende, servering til rette tid, ens portioner hver gang. Nødningen var vigtig, men kunne ikke præciseres nærmere ud fra forsøget. I en opgørelse af topti for enkeltkomponenter i en enkelt måned var resultatet: 01. Laks og røræg 02. Is 03. Pandekager 04. Æg med rejer 05. Frikadeller 06. Kartoffelmos 07. Tarteletter m/høns i asparges 08. Kartofler 09. Pommes frites 10. Varm stegt fisk I Hobro/Terndrup arbejdede man efter en række patientinterview med alternativer til det søde og variation af proteinrige drikke. En kræse-vogn blev en betinget succes. Nogle af plejepersonalet tog godt imod ideen, men den fik andre til at fralægge sig ethvert ansvar for mellemmåltider til patienterne. Der blev udarbejdet en opskrift på en ny proteinrig drik, smagsvarianter for fromager og udviklet nye desserter. Alternativerne til det søde blev kiks, ost og brød. Overvejelser om ansvarsfordelingen i sengeafsnittet Der kan ikke herske nogen som helst tvivl om, at den patientrelaterede ernæringsindsats bør foregå i øjenhøjde. Det er en klar erfaring, at nogle af plejepersonalet er bedre end andre til at få patienterne til at indtage mere, både protein og energi. Der er meget lidt viden om den pædagogik, som ligger til grund for disse forskelle, og der er et stort behov for videnskabelig plejemæssig interesse herfor. 63 KLINISK SYGEPLEJE 19. årgang nr. 2 maj 2005 Kopiering ikke tilladt Munksgaard Danmark

5 64 Der var ikke komponenter i UPS, som tillod sammenligning af forskellige organisationsformer, men på et enkelt sygehus blev det klart erfaret, at køkkenpersonalets fremmøde i sengeafsnit kun var en delvis succes. På de to andre sygehuse blev denne iagttagelse ikke gjort. Der er næppe tvivl om, at det personlige engagement er helt afgørende for en vellykket ernæring. Om det betyder, at der skal udnævnes ildsjæle til ansvarshavende i det enkelte sengeafsnit, eller om der skal være et team, som dukker op på flere afsnit, må afhænge af lokale forhold. Det afgørende må være, at ansvaret er entydigt, og at ildsjæle fremskaffes. Kopiering ikke tilladt Munksgaard Danmark 19. årgang nr. 2 maj 2005 KLINISK SYGEPLEJE Værdien af undervisning Blev meget klart illustreret ved, at problemerne flyttede sig fra fase 1 til fase 3. I UPS-projektet bestod en del i, at projektdeltagerne havde lov til at krydsforhøre enhver sygeplejerske på deres vej om hendes viden om ernæring (præformeret spørgeskema). Denne viden var ikke imponerende i fase 1, men blev markant bedre i fase 3 (antal korrekte svar blev fordoblet): Antallet af patienter, der blev ernæringsvurderet, blev tredoblet. Antal risikopatienter med kostplan blev øget med 25% Antal risikopatienter med kostregistrering blev fordoblet Antal vejede patienter øgedes med 70%. Det er altid svært at vurdere, hvor meget man ønsker at få ud af en pædagogisk indsats, men effekten forekommer os så klar, at vi har tænkt os at fortsætte. Lægernes rolle i screeningen for ernæringsmæssig risiko Den lægelige screening har altid været et ømt punkt i organiseringen af ernæring. Tilsyneladende anser danske læger det for en sygeplejeopgave at tage sig af patienternæringen. Det er noget uklart, hvorfor den holdning er så massiv. I Nykøbing Falster forsøgte man systematisk at øge lægernes engagement: Der blev givet pålæg fra både sygehusledelse og alle afdelingsledelser (ingen målelig effekt). Der blev udformet tre generationer af screeningsskemaer. Det sidste indeholdt kun to spørgsmål og to vurderinger (ingen målelig effekt). Kun få procent af patienterne blev screenet på de præformerede ark uanset indsats og sygehus. Hvorledes dette problem skal håndteres, kan der ikke svares på ud fra erfaringerne i UPS. Det klarede vi ikke i projektet. Der hersker således et betydeligt misforhold mellem de erfaringer, man har med lægegruppens engagement og faktiske indsats på danske sygehuse, og Sundhedsstyrelsens og Fødevaredirektoratets publikationer, hvor lægerne gøres ansvarlige for en hel række delområder i patienternæringen. Effekten for køkkenet Det blev et dyrt forsøg for køkkenet. Til belysning heraf anføres tal fra Nykøbing Falster, der sammenligner situationen før projektet med situationen et år efter, dvs. at interventionen var næsten afsluttet med undervisning, instrukser osv. Der var ingen ændring i sygehusets aktivitet bedømt ved antal udskrivelser i denne periode. Der er ikke foretaget opgørelse på de to andre sygehuse (se Tabel 1). På alle deltagende sygehuse blev det opfattet som en styrke, at køkkenet var tæt knyttet til projektet. Det gav muligheder for at tilpasse tilbuddene af mad på mere individuel måde, og dialogen betød, at der var en dybere forståelse for sengeafsnittets problemer med at skaffe mad til patienter på skæve tider, fx efter opvågning, efter langvarig faste pga. udsat operation osv.

6 Antal forbrugt Dialogen kan absolut anbefales som alternativ til cateringsystemer med fjernlevering af mad. Lektor, overlæge, Jens Rikardt Andersen Institut for Human Ernæring Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Rolighedsvej Frederiksberg C Ernæringsenheden 5711 Blegdamsvej Ø NOTE 1. De tre følgende hospitaler deltog i projektet: Storstrømmens Sygehus i Nykøbing Falster,, Hobro/Terndrup Sygehus Forfattere til artiklen og deres stilling på projekttidspunktet: Jens Rikardt Andersen, administrerende overlæge, Medicinsk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus Jens Kondrup, overlæge, dr.med., Ernæringsenheden, Niels Johansen, ph.d.-studerende, læge, Ernæringsenheden, Lise Munk Plum, sygeplejerske, Ernæringsenheden, Pernille Drost Nørregaard, klinisk diætist, Ernæringsenheden, Marts 2000 Marts 2001 Ændring Additene % Addera % Isosource (fl.) % Koldskål % Fromage % Frugtgrød % Tabel 1. Forbrug af et udvalg af næringsmidler til mellemmåltider. Line Bak, klinisk diætist, Ernæringsenheden, Jeanette Bech, centerchefsygeplejerske, Finsencenteret, Irene Højlund Larsen, projektsygeplejerske, Køkkenet, Nykøbing Falster Sygehus Anette Martinsen, klinisk diætist, Køkkenet, Nykøbing Falster Sygehus Torben Cordtz, sygehusdirektør, Nykøbing Falster Sygehus Anne-Lis Olsen, cheføkonoma, Nykøbing Falster Sygehus Hanne Bærenthsen, sygeplejerske, IT-afdelingen, Hobro/Terndrup Sygehus Else Bunch, klinisk diætist, Køkkenet, Hobro/Terndrup Sygehus Birgitte Johansen, økonoma, Hobro/Terndrup Sygehus Niels Lauesen, administrerende overlæge, Kirurgisk afdeling, Hobro/Terndrup Sygehus Linda Greffel, chefsygeplejerske, Hobro/Terndrup Sygehus. LITTERATUR 1. Kondrup J, Johansen N, Plum LM, Bak L, Larsen IH, Martinsen A, Andersen JR et al. Incidence of nutritional risk and causes of inadequate nutritional care in hospitals. Clinical Nutrition 2002; 21 (6): Johansen N, Kondrup J, Plum LM, Bak L, Nørregaard P, Bunch E, Bærenthsen H et al. Effect of nutritional support on clinical outcome in patients at nutritional risk. Clinical Nutrition 2004; 23 (4): KLINISK SYGEPLEJE 19. årgang nr. 2 maj 2005 Kopiering ikke tilladt Munksgaard Danmark

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Udarbejdet af Anne Marie Beck Lise Bygholm Heidi Madsen og Jens

Læs mere

BEDRE MAD TIL SYGE HVORFOR? HVORDAN? Læs mere i idekataloget på www.bedremadtilsyge.sst.dk

BEDRE MAD TIL SYGE HVORFOR? HVORDAN? Læs mere i idekataloget på www.bedremadtilsyge.sst.dk BEDRE MAD TIL SYGE HVORFOR? HVORDAN? Læs mere i idekataloget på www.bedremadtilsyge.sst.dk Bedre mad til syge Hvorfor? Hvordan? Forfatter, udgiver, ansvarlige institution & copyright: Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Offentlig forplejning

Offentlig forplejning Offentlig forplejning Resumé og redigeret udskrift af høring for Folketingets Fødevareudvalg den 12. oktober 2005 i Landstingssalen Teknologirådets rapporter 2005/14 Offentlig forplejning Resumé og redigeret

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Patientrettet forebyggelse

Patientrettet forebyggelse Grete Brorholt og Marie Brandhøj Wiuff Patientrettet forebyggelse Organisering på seks somatiske sygehuse i Region Sjælland 1 Patientrettet forebyggelse Organisering på seks somatiske sygehuse i Region

Læs mere

Stina Low Holdnummer: RO123279A4-E 19-06-2014

Stina Low Holdnummer: RO123279A4-E 19-06-2014 2014 Implementering af sensorisk metode, til vurdering af færdige producerede retter hver dag. Implementation of sensory methodology for assessing the finished produced menus every day Afsluttende eksamensprojekt

Læs mere

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Ernæring til kræftpatienter resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013 LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Kulhydrat Fedt Protein Sondeernæring/ parenteral ernæring Ernæring til kræftpatienter I et

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune Laura Emdal Navne og Pia Kürstein Kjellberg Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune En organisatorisk evaluering Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Mad på arbejde. - Metode, forløb og evaluering af projektet

Mad på arbejde. - Metode, forløb og evaluering af projektet Mad på arbejde - Metode, forløb og evaluering af projektet Mad på arbejde - Metode, forløb og evaluering af projektet Udarbejdet af: Anne Lassen, Danmarks Fødevareforskning (design, kvantitativ evaluering,

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Politisk og ernæringsfagligt fodslag om forbedring af ernæring til syge i Region Nord. Få inspiration fra en succesfuld temadag

DIÆTISTEN FOKUS. Politisk og ernæringsfagligt fodslag om forbedring af ernæring til syge i Region Nord. Få inspiration fra en succesfuld temadag Nr. 133. Februar 2015. 23. årgang DIÆTISTEN FOKUS Politisk og ernæringsfagligt fodslag om forbedring af ernæring til syge i Region Nord. Få inspiration fra en succesfuld temadag Vagtskifte på formands-

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

DIÆTISTEN. Reportage fra de Nordiske diætistdage i Bergen Læs mere side 6

DIÆTISTEN. Reportage fra de Nordiske diætistdage i Bergen Læs mere side 6 Nr. 129. Juni 2014. 22. årgang DIÆTISTEN FOKUS Regeringens ældremilliard betyder mere arbejde til kliniske diætister Læs mere om det og ernæringsindsatsen til de ældre borgere på side 12 Reportage fra

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Projektevaluering Sundere Mad i Idrætshaller 2009-2010

Projektevaluering Sundere Mad i Idrætshaller 2009-2010 Projektevaluering Sundere Mad i Idrætshaller 2009-2010 Projektet er finansieret af midler fra Silkeborg Kommunes Sundhedspulje. Projektkonsulenter: Susanne Højer Jensen Professionsbachelor i Human ernæring

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Måltider til glæde for ældre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Måltider til glæde for ældre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri U D E N M A D O G D R I K K E D E L 1 Måltider til glæde for ældre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevaredirektoratet Uden mad og drikke Del 1 Måltider til glæde for ældre FødevareRapport

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere