att fuldmægtig Hanne Bonne Jørgensen Blegdamsvej København Ø Telefon Telefax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "att fuldmægtig Hanne Bonne Jørgensen Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 25 59 Telefax 35 45 22 13"

Transkript

1 1 Sundhedsministeriet att fuldmægtig Hanne Bonne Jørgensen Abdominalcentret Ernæringsenheden Blegdamsvej København Ø Telefon Telefax Til Sundhedsministeriet Notat om kost på sygehuse Overordnet målsætning: 1. Alle patienter screenes for ernæringsproblemer ved indlæggelsen 2. Hver afdeling har kriterier for identifikation af risikopatienter 3. For risikopatienter udarbejdes kostplan inkl. plan for opfølgning mht kostindtag og vægt Bilag 1: status i forhold til mødet mellem Sundhedsminister Carsten Koch, Jørn Jespersen (SF) og undertegnede d , herunder status for projekt Underernæring på Sygehuse (UPS). Bilag 2 og Bilag 3: abstracts sendt til kongressen i European Society for Parenteral and Enteral Nutrition, München, september Disse abstracts er en hel aktuel fremstilling af problemets omfang. Bilag 4: Organisation, konsulenter og netværk. Bilag 5: Forskningsplan Bilag 6: Oversigt over de aktive sygehusmiljøer Jens Kondrup Overlæge, dr.med. Leder af Ernæringsenheden Personsøger

2 Bilag 1: Status og videre plan i henhold til den plan, der blev forelagt ved møde med sundhedsminister Carsten Koch d Oprindelig plan: Projekt Underernæring på Sygehuse 1.1. Projekt Underernæring på sygehuse (UPS): Der udvælges 3 modelhospitaler (et universitetssygehus, et centralsygehus og et lokalt sygehus) som gennemfører et projekt i 3 faser. I den første fase undersøges, i hvor høj grad Levnedsmiddelstyrelsens anbefalinger efterleves. Patientforløbene og årsager til evt. manglende succes noteres. I den næste fase rettes der op de problemer, der blev registreret i den første fase (ved hjælp af undervisning, omlægning af arbejdsgange/ansvarsplacering, omlægninger i køkkenet). I den sidste fase stiles der mod at dokumentere, at alle patienter screenes ved indlæggelsen, at der på de enkelte afdelinger er formuleret klare kriterier for identifikation af risikopatienter, og at disse risikopatienter behandles professionelt med hensyn til kostindtagelse og bevarelse/forbedring af ernæringstilstanden, med en success rate på > 85%. Projektet strækker sig over 2 år og vil koste ca. 3 mio kr. (8 sygeplejerske/diætistårsværk, EDB udstyr og statistisk assistance). Projektets resultater vil dokumentere overfor andre sygehuse, at målrettet ernæring kan gennemføres ifølge de officielle retningslinier på alle sygehusniveauer. Projektet sigter primært på de underernærede patienter, men hvor der ved screeningen i forbindelse med indlæggelsen identificeres patienter, som på grundlag af kontrollerede undersøgelser vil have klinisk effekt af en kostomlægning (f.eks. hjertepatienter), vil disse også indgå i projektet Status: Projektet forløber som planlagt med 11 projektansatte i deltidsstillinger, inkl. overholdelse af budgettet. Første fase har bekræftet, at ca. 20% af ny-indlagte patienter er i ernæringsmæssig risiko. Kun 1/4 af disse patienter får kost svarende til deres behov - resten underernæres under indlæggelsen. Det tager 5 uger, før 95% af risikopatienterne er udskrevet (mod kun 2 uger før 95% af ikke-risikopatienterne er udskrevet) - så der er tale om lange indlæggelsesforløb, hvor risikopatienterne får for lidt mad. Projektet viser, at de hyppigste årsager er (nævnt i faldende rækkefølge mht.betydning): manglende instrukser på afdelingerne mht. til at varetage patienternes ernæringsproblemer, manglende viden blandt personalet mht. praktisk gennemførelse af en målrettet ernæringsindsats, patienternes manglende appetit, køkkenernes menu 1.3. Videre plan: Pkt er iværksat på alle 3 deltagende sygehusene vha. klare, detaljerede retningslinier fra sygehusledelserne. Dette gør det meget nemmere at gennemføre pkt , idet "pensum" nu er fastlagt. Problemet er imidlertid, at mange afdelinger reagerer trægt og ikke tager det op i praksis. Det er mit indtryk, at ledelserne er lidt rådvilde med hensyn til deres næste skridt (i modsætning til forhold omkring medicingivning og hygiejne, hvor hammeren falder). Et initiativ fra Sundhedsministeriet vil give ledelserne en "hjemmel" til at komme videre med de træge afdelinger. Der er udført undervisning og supervision på alle interesserede afdelinger (løber indtil ), således at der i projektets slufase forhåbentlig kan påviseses en mærkbar forbedring. Herefter vil der være behov for at få erfaringerne mere fast forankret i formaliseret efteruddannelse for læger, sygeplejersker og kliniske diætister. Pkt og 1.2.4: Disse problemer vil formentlig vokse i betydning i takt med at pkt og afhjælpes. Der er i projektet ansat køkkenassistenter, som for tiden prøver sig frem med nye retter, men der vil dog givet efter UPS projektets afslutning være et stort behov for en mere målrettet forskningsbetonet indsats i, hvordan patienters ændringer i appetit og smag kan omsættes til mad, under medvirken af f.eks. kokke og ekspertise i sensorik. 2

3 2. Oprindelig plan: Sundhedsstyrelsen 2.1. Sundhedsstyrelsen bør udsende en vejledning til sygehusene vedr. varetagelsen af ernæringsproblemer hos særlige risikopatienter, omfattende identifikation af patienterne samt dokumentation i journal vedr. iværksættelse af plan og opfølgning af plan Status: På Sundhedsministeriets initiativ blev der i Sundhedsstyrelsens regi nedsat en følgegruppe vedr. kost på sygehuse. Det blev dog her hurtigt gjort klart, at Sundhedsstyrelsen af diverse årsager ikke kunne medvirke til udarbejdelsen af retningslinier, hvilket er meget uhensigtsmæssigt, særligt når man tager i betragtning, hvor betydningsfuld tilstedeværelsen af retningslinier er, jvnf. ovenstående. Flere amter/h:s har siden 1998 indført retningslinier på egne sygehuse, men disse er uensartede mht. detaljeringsgrad og mulighed for evaluering, og desuden har et flertal af amter endnu ikke sådanne retningslinier Videre plan: Den omtalte følgegruppe bør aktiveres igen. Det bør atter overvejes, om ikke Sundhedsstyrelsen kunne tilkendegive en opbakning til de Anbefalinger for den danske institutionskost (herunder sygehuskost), som er udgivet af Fødevaredirektoratet, men som oprindeligt blev udgivet i Sundhedsmisteriets regi. Disse anbefalinger er dækkende for sygehuse, men er i sin form ikke egnet til hospitalsbrug, hvorfor en let bearbejdning i Sundhedsstyrelsens regi ville have stor betydning for gennemslagskraften. 3. Oprindelig plan: Undervisning Der bør følges op i forhold til undervisningsministeren med hensyn til omfang og indhold af ernæringsundervisning, således som Folketinget blev stillet i udsigt i 1996 & Særligt graverende er det, at der ikke findes sammenhængende undervisning i ernæring ved de Sundhedsvidenskabelige Fakulteter i København og Odense Status: Endnu i 1998 var der håb om, at ernæringsundervisning kunne indføres i den nye studieplan for lægestudiet i København, men det viste sig at anstrengelserne var helt forgæves. Status er således lidt frivillig ernæringsundervisning på studiet i Århus og intet i Odense og København. I sygeplejeuddannelsen er det obligatorisk med ernæringslære, men omfang og indhold er op til den enkelte skole. Siden 1998 er der desuden sket det beklagelige, at uddannelsen til klinisk diætist ved Århus Universitet, i stedet for at blive styrket i universitetsregi, nu er i fare for at blive nedlagt og erstattet af en (endnu mere utilstrækkelig) uddannelse i MVU regi Videre plan: Samlet set er der således sket en tilbagegang for undervisningen i klinisk ernæring, og det er i høj grad tiltrængt, at der i et samarbejde mellem Sundheds- og Undervisningsministeriet gøres et forsøg på at tilvejebringe præ- og postgraduat ernæringsundervisning for læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt kliniske diætister. 4. Oprindelig plan: Forskning 4.1. Der bør bevilges et beløb til specifikke forskningsprojekter inden for området, ikke mindst på grund af signaleffekten, som vil give området en tiltrængt status. Der bør udføres projekter vedr patienters øgede næringsstofbehov, årsager til nedsat appetit, metoder til registrering af patienters kostindtagelse samt forsøg med kostformer til småtspisende patienter. En bevilling på f.eks 5 mio. kr. over 3 år vil have en væsentlig betydning, set i forhold til de små bevillinger, som de aktive inden for området hidtil har kunnet tiltrække. 3

4 Status: Det har fortsat vist sig (næsten) umuligt at tiltrække forskningsmidler og forskertalenter via de traditionelle kanaler. Emnet egner sig heller ikke til regeringens aktuelle politik med de større tværgående forskergrupper inden for 4 hovedområder Videre plan: At Sundhedsministeriet afsætter en pulje til forskning inden for dette område. Et særdeles stærkt middel ville være at finansiere et 5-årigt forskningsprofessorat i klinisk ernæring, med hovedvægt på patienters underernæring. Der er adipositasprofessorater ved KVL og Århus Universtet, professorat i børneernæring og forebyggelse ved KVL men intet, ikke engang et klinisk lektorat, i underernæring.

5 5 Bilag 2: Abstrakt om UPS projekt Inadequate nutrition support in hospitals: analysis of patient admissions J Kondrup, N Johansen, LM Plum, L Bak, I Højlund Larsen, A Martinsen, JR Andersen, H Bærnthsen, E Bunch, N Lauesen Nutrition Unit, Rigshospitalet, Copenhagen, Dept Int Med, Nykoebing Falster Central Hospital, Dept Surg, Hobro Hospital, Denmark. Rationale An analysis from admission to discharge was undertaken to identify the relative importance of various reasons for inadequate nutrition support in hospitals. Method In 3 hospitals (local, regional, university), a total of 750 randomly selected patients were surveyed from admission to discharge according to a well defined standard of nutritional care: 1) screening for undernutrition at admission, 2) working out a nutrition plan if undernutrition is present and 3) monitoring intake and body weight. Each time the department had not followed one of these steps, the reasons were identified by preformed questionnaires. The investigators also followed nutritional risk status, dietary intake and body weight during the entire admission. Results The investigators found that 22% of the patients were nutritionally at risk, and that only 25% of these patients received an adequate amount of energy and protein during the stay. The departments had only screened 60% of the patients, the main reason being lack of instructions to do so. Of those screened, the departments found 21% to be nutritionally at risk. Only 47% of these patients had a nutrition plan worked out, the main reasons being lack of training in doing this and the custom of simply observing the patient, and only about 30% were monitored by recording dietary intake and/or body weight. The main reasons for insufficient intake were lack of appetite (not being attended to), insufficient knowledge about recording dietary intake and lack of knowledge about provision and role of snacks between meals. Composition of food, or lack of time, was responsible in a few cases only. Conclusions To improve nutritional support, detailed instructions for a standard of nutritional care have to be worked out at the executive level, and the staff must be trained in theoretical and practical aspects of these standards.

6 6 Bilag 3: Prævalensundersøgelse Prevalence of unattended undernutrition in hospitals HH Rasmussen, J Kondrup, M Staun, K Ladefoged, H Christensen, A Wengler. Dept Gastroenterol, Ålborg Hospital, Nutrition Unit, Dept Gastroenterol, Rigshospitalet, Copenhagen, Koege Hospital, Denmark Rationale Audit of patient records, and clinical evaluation of patients, in order to identify the prevalence of unattended undernutrition. Method Among all departments in the country within 3 specialities: internal medicine, gastro-surgery and othopaedic surgery, in hospitals with >200 beds, a total of 15 were randomly selected, 5 departments in each speciality. On a day unknown to the departments, 630 of 822 possible patients were examined. Results BMI was <19 in 20% of the patients. BMI was found in 3% of the records, whereas a body weight measured within the preceding week was found in 38%. Since the admission, 26% had lost weight, but weight loss was noted in only 4% of the records. During the preceding week, 50% of the patients had eaten less than 50% of that required, but inadequate intake was noted in only 4%. All together, 36% of the patients were found to be nutritionally at risk as judged by the investigators from actual BMI, recent dietary intake and recent weight loss, combined with severity of diease. In 8%, the records contained information about nutritional risk. In 14%, the records contained information about a nutrition plan, among which only 69% included an estimate of energy requirement and only 54% included a plan for monitoring intake or body weight. The presence of a nutrition plan was related to severity of disease, not to the variables related to undernutrition. Conclusions The prevalence of undernutrition/nutritional risk was similar to that of other studies. It seems to be due, at least in part, to an almost complete negligence.

7 Bilag 4: Organisation, konsulenter og netværk i en 5 årig periode 7 1. Overordnet formål: at udbrede gode erfaringer med forbedret patienternæring til Danmarks øvrige sygehuse, at monitorere/overvåge ernæringskvaliteten fremover og at kunne give råd/stille ekspertice til rådighed for andre. 2. Middel: En centralt enhed placeret på Rigshospitalet til overvågning og rådgivning vedr. implementering og udvikling på enkelte sygehuse. Enheden udgør også kernen i et forsknings- og udviklingsnetværk. Tildeling af igangsætningsmidler til anvendelse på de enkelte sygehuse, f.eks. kr per sygehus, hovedsagligt anvendt til etablering af lokal handlingsplan samt opfølgning og justering af denne. 3. Metode: Indsats overfor sygehusledelser og afdelingsledelser, læger, plejepersonale. Registrere sammenligninger af forskellige implementeringsmetoder. 4. Bemanding: Sekretariat med sekretær og IT-medarbejder, daglig leder (½ sygeplejerske + ½ klinisk diætist), et antal konsulenter (læger, diætister, sygeplejersker) til rådgivning og udsendelse til sygehuse i landet (a la inspektorordning). Konsulenter kan rekrutteres blandt kvalificerede medlemmer af Dansk Selskab for Klinisk Ernæring. 5. Målemetoder: Audit i henhold til overordnet målsætning (Alle patienter screenes for ernæringsproblemer ved indlæggelsen, hver afdeling har kriterier for identifikation af risikopatienter, for risikopatienter udarbejdes kostplan inkl. plan for opfølgning mht kostindtag og vægt). 6. Økonomi: Skøn 1-2 mill/år til centralt enhed + løn til konsulenter. Investering: IT-udstyr: kr. Projektstøtte til enkelte sygehuse: 1 mill/år per 10 sygehuse.

8 Bilag 5: forslag til forskning i henhold til overordnet målsætning 8 Rigshospitalet Sygdom har den uhensigtmæssige virkning både at medføre appetitløshed og øgede næringsbehov, hvilket er den grundlæggende årsag til underernæring blandt patienter. Dette skyldes de stofskiftemæssige ændringer, som de fleste sygdomme medfører. Appetitløshed Det er beskrevet i enkelte studier, at patienters oplevelse af standardiserede former for smag og lugt er forskellig fra raskes oplevelse. Desuden er der dyreeksperimentelt holdepunkter for, at forskelllige former for sygdomme påvirker appetittens komponenter forskelligt. Appetit (madlyst) er en balance mellem sultfornemmelse og mæthedsfornemmelse. Under visse omstændigheder påvirkes sultfornemmelsen mest, dvs. de syge dyr har længere måltidsintervaller end de raske, men under andre omstændigheder påvirkes mæthedsfornemmelsen mest, dvs. de syge dyr spiser lige så ofte som de raske, men indtager mindre portioner end de raske. Det ville være af betydning at afklare disse forhold, samt deres biologiske årsager, mere detaljeret hos f.eks. kræftpatienter, patienter med kroniske lunge-, lever-, nyre- eller tarmsygdomme, patienter med langvarige kirurgiske forløb og ældre syge generelt (geriatriske patienter). Desuden kan der rent pragmatisk forskes i, om problemerne i højere grad kan afhjælpes ved at tilbyde patienterne en mere hensigtsmæssig kost, ved at belyse, hvorledes forskellige retter (mht. smag, lugt og konsistens) påvirker hhv. sultfornemmelse og mæthedsfornemmelse. Dette bør gøres i samarbejde med en kok og ekspertise i sensorik. Øgede næringsbehov Det er velkendt at mange patienter har øget behov for protein og energi, men de biologiske årsager hertil er endnu ikke fastlagt. På RH har vi i flere år forsket i proteinbehov ved måling af proteinomsætning (stabile isotoper og massespektrometri). Der er nu desuden mulighed for at etablere måling af helkrops energiomsætning vhja direkte kalorimetri, hvis der kan skaffes ca. kr til etablering af udstyret. Kostregistrering Det mest tiltrængte værktøj for sygeplejerskerne er en nem metode til at registrere kostindtag. Der er beskrevet en lovende semikvantitativ metode fra Sverige, men en grundigere validering er tiltrængt, særligt med henblik på optagelse af kostanamnese. Alle projekter er afhængige af tilførsel af midler til drift og lønninger til køkkenassistent, klinisk diætist, sygeplejerske og laborant samt ekstern ekspertise (kok og ekspertise i sensorik). En bevilling på årligt i 3 år vil sikre grundlaget, hvorfra andre fonde kan søges. Nykøbing Falster Centralsygehus Overlæge Jens Rikardt Andersen, Med afd, finder det særdeles påfaldende, at læger generelt er så lidt engageret i ernæringsproblemer på sygehusene, i betragtning af den rimeligt overbevisende dokumentation, der findes for ernæringens betydning. Han vil derfor gerne udføre en psykologisk kognitiv undersøgelse blandt læger for at udforske årsagerne. Protokol er udarbejdet, men jeg kender ikke budgettet. Problemstillingen er oplagt, idet der allerede findes ca. 50 kontrollerede undersøgelser, som viser klinisk affekt af ernæring, så yderligere dokumentation, hvor nyttigt det end er, vil næppe være tilstrækkeligt til at motivere læger.

9

10 Bilag 6: Aktive miljøer i henhold til den overordnede målsætning. (UPS) = deltager i UPS projekt. * = igangværende aktiviteter som omfatter hele sygehhuset/det meste af sygehuset. # = Enkelt aktiv afdeling på sygehus med potentiale for flere afdelinger/hele sygehuset. Sygehus Aktiv afd (-er) Afd personale Afd ledelse (-er) Sygehusledelse Aktivt Amt/H:S Spl Læger Hobro (UPS) 1 Flere Ja Ja Ja - ikke alle Ja Ja Nyk F (UPS) 2 Flere Ja Ja Ja - ikke alle Ja Ja RH (UPS) 3 Flere Ja Ja Ja - ikke alle Ja Ja Vejle* 4 Flere Ja Ja Ja - ikke alle Ja Ja Randers* 5 Flere Ja Ja Ja - ikke alle Ja? Århus KH* 6 Flere Ja? Ja - ikke alle Ja? Slagelse/Holbæk* 7 Flere Ja Ja Ja - ikke alle Ja? Bispebjerg* 8 Flere Ja Ja Ja - ikke alle Ja Ja Fåborg* 9 Flere Ja Ja Ja - ikke alle Ja? Århus amtssh # 10 Kir afd L?? Ja - på afdelingen?? Herning CSH # 11 Med afd?? Ja - på afdelingen?? Ålborg SH # 12 Med afd Ja? Ja - på afdelingen? Ja Svendborg # 13 Intensiv afd?? Ja - på afdelingen?? RAS Køge # 14 Med afd Ja? Ja - på afdelingen?? KAS Herlev # 15 Med afd F? Ja Ja - på afdelingen?? 10 Kontaktpersoner (er næsten alle læger, men de har med deres virke inden for de sidste år vist et seriøst og tidskrævende engagement i emnet, i samarbejde med sygeplejersker og/eller kliniske diæstister) 1 Chefsygeplejerske Linda Greffel, som også er formand for ernæringsgruppen i Netværket af forebyggende sygehuse. Engagementet fra sundhedsudvalget i Nordjyllands amt tæller stærkt. 2 Overlæge Jens Rikardt Andersen, Med afd 3 Overlæge Jens Kondrup, Ernæringsenheden 4 Overlæge Bent Enig, Onkologisk afd 5 Overlæge Lisbeth Ambrosius Christensen, Med afd 6 Professor Hendrik Vilstrup, Med afd V 7 Overlæge Henriette Bott-Petersen, Anæstesiafd 8 Overlæge Allan Engquist, Intensiv afd 9 Overlæge Lars Riishede, Anæstesi afd 10 Overlæge Ib Hessov, Kir afd L 11 Overlæge Jan Eriksen, Med afd 12 Overlæge Henrik Højgaard Rasmussen, Med afd. Engagementet fra sundhedsudvalget i Nordjyllands amt tæller stærkt. 13 Overlæge Kurt Jacobsen, Intensiv afd 14 Overlæge Karin Ladefoged, Med afd 15 Afd læge Ole Hamberg, Med afd F

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Udarbejdet af Anne Marie Beck Lise Bygholm Heidi Madsen og Jens

Læs mere

BEDRE MAD TIL SYGE HVORFOR? HVORDAN? Læs mere i idekataloget på www.bedremadtilsyge.sst.dk

BEDRE MAD TIL SYGE HVORFOR? HVORDAN? Læs mere i idekataloget på www.bedremadtilsyge.sst.dk BEDRE MAD TIL SYGE HVORFOR? HVORDAN? Læs mere i idekataloget på www.bedremadtilsyge.sst.dk Bedre mad til syge Hvorfor? Hvordan? Forfatter, udgiver, ansvarlige institution & copyright: Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Offentlig forplejning

Offentlig forplejning Offentlig forplejning Resumé og redigeret udskrift af høring for Folketingets Fødevareudvalg den 12. oktober 2005 i Landstingssalen Teknologirådets rapporter 2005/14 Offentlig forplejning Resumé og redigeret

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Ernæring til kræftpatienter resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013 LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Kulhydrat Fedt Protein Sondeernæring/ parenteral ernæring Ernæring til kræftpatienter I et

Læs mere

NO. 80. APRIL 2006. 14. ÅRGANG. Ældre patienter skal følges ordentlig hjem fra sygehuset! Når unge udvikler et sygeligt forhold til mad

NO. 80. APRIL 2006. 14. ÅRGANG. Ældre patienter skal følges ordentlig hjem fra sygehuset! Når unge udvikler et sygeligt forhold til mad NO. 80. APRIL 2006. 14. ÅRGANG Ældre patienter skal følges ordentlig hjem fra sygehuset! Når unge udvikler et sygeligt forhold til mad Foreningen af Kliniske Diætister SEKRETARIAT Foreningen af Kliniske

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kvalitet og Patientsikkerhed Kræftens Bekæmpelse Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2013 Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse,

Læs mere

Efteruddannelse om grønne indkøb

Efteruddannelse om grønne indkøb Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 19 2000 Efteruddannelse om grønne indkøb Kortlægning af udbud og behov for efteruddannelse om grønne indkøb i den offentlige sektor Stig Yding Sørensen, Lis Husmer

Læs mere

Ernæring og aldring Ernæring og aldring

Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring En rapport fra Ernæringsrådet af Jette Ingerslev Anne Marie Beck Kirsten Schroll Bjørnsbo Ib Hessov Lars Hyldstrup Agnes N. Pedersen Ernæring og aldring Grafisk

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Effektvurdering af Akuttilbud Aalborg. en kommunal indsats

Effektvurdering af Akuttilbud Aalborg. en kommunal indsats Effektvurdering af Akuttilbud Aalborg en kommunal indsats Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Gruppe 14gr857 2. semester Afleveringsdato:

Læs mere

forslag til initiativer og partnerskaber, der vil forebygge overvægt i Danmark

forslag til initiativer og partnerskaber, der vil forebygge overvægt i Danmark 50 forslag til initiativer og partnerskaber, der vil forebygge overvægt i Danmark Tanker fra Familie- og Forbrugerministerens Tænketank for partnerskaber om sund mad og motion. Oktober 2005 Forord... 3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET 2005 Kræftplan II Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet Juni 2005 Kræftplan

Læs mere

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008.

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. 1.0 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. Rapporten er behandlet af DLCG s styregruppe og DLCR s forretningsudvalg. DLCG

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Måltider til glæde for ældre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Måltider til glæde for ældre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri U D E N M A D O G D R I K K E D E L 1 Måltider til glæde for ældre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevaredirektoratet Uden mad og drikke Del 1 Måltider til glæde for ældre FødevareRapport

Læs mere

Forebyggelse er fremtiden

Forebyggelse er fremtiden Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse 2007 2011 Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Annemarie Dencker Kræftens Bekæmpelse Projekt OmSorg børn som pårørende på hospitaler.indd 1 18-09-2009 14:50:35 Børn som pårørende på hospitaler:

Læs mere

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Copenhagen Business School Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud. studiet, 2010 KANDIDATAFHANDLING Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Udarbejdet af: Christina Brandt

Læs mere

STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION

STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (1) DSI Rapport 2006.02 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering/DSI

Læs mere

Kostens betydning for læring og adfærd hos børn

Kostens betydning for læring og adfærd hos børn D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Udredningsopgave

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

PORSLAG TIL EN NATIONAL STRATEGI FOR SUNDHEDSVIDENSKAB

PORSLAG TIL EN NATIONAL STRATEGI FOR SUNDHEDSVIDENSKAB PORSLAG TIL EN NATIONAL STRATEGI FOR SUNDHEDSVIDENSKAB Indhold FORORD 7 KAPITEL 1 9 RESUMÉ, KOMMISSORIUM OG ARBEJDS- TILRETTELÆGGELSE 9 KAPITEL 1A 11 Anbefalinger og resumé 11 Anbefalinger 71 Sundhedsvidenskabens

Læs mere

Dokumentation af offentlige grønne indkøb

Dokumentation af offentlige grønne indkøb Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 20 2001 Dokumentation af offentlige grønne indkøb Christian Honoré KPMG Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn En systematisk gennemgang af litteraturen Louise Beltoft Borup Andersen Maren Johanne Heilskov Rytter Tine Houmann

Læs mere