Teknologisk Institut TIL MEDARBEJDERE HOS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknologisk Institut TIL MEDARBEJDERE HOS"

Transkript

1 TIL MEDARBEJDERE HOS Teknologisk Institut PENSIO NSO RD NING PÅ TEKNOLOGI SK INSTI TUT Teknologisk Institut har indgået en aftale med Danica Pension om en obligatorisk pension for ansatte omfattet af overenskomsten med HK. Ordningen er lavet for at sikre dig en god og konkurrencedygtig pensionsordning. Formålet med pensionsordningen er at sikre dig økonomisk ved sygdom, dødsfald og pensionering. Pensionsordningen indeholder derfor både forsikringsdækning og pensionsopsparing. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999, CVR-nr , København DK Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, CVR-nr , København DK

2 INDME LDELSE Indmeldelse i den obligatoriske pensionsaftale sker ved ansættelsen hos Teknologisk Institut. I forbindelse med indmeldelsen har Danica Pension afsat tid til dig til et personligt møde. På det personlige møde udarbejdes der en analyse, hvor dit personlige behov for forsikringsdækning fastsættes under hensyntagen til offentlige ydelser, skatteforhold og eventuelle eksisterende pensionsordninger. PENSIO NBID RA G Det obligatoriske pensionsbidrag følger overenskomsten med HK og udgør 12% af den pensionsgivende løn. Heraf betaler Teknologisk Institut 2/3 og du betaler 1/3 af bidraget. Du har mulighed for at indbetale et yderligere beløb via din løn til pension. PENSIO NSO RD NINGE NS DÆKNI NGER Din pensionsordning er sammensat af både pensionsopsparing og en række forsikringer: Forsikringsdækning Obligatorisk dækning Frivillig dækning Priser Ved tab af erhvervsevne - løbende ydelse 40 % af årsløn op til yderligere 40 % af årsløn 125,93 pr kr. dækning Ved dødsfald - engangsbeløb - børnepension til 21 år den opsparede værdi % af årsløn 0-25 % af årsløn Individuel pris Individuel pris Gruppeliv - ved dødsfald kroner kr. eller kroner Sundhedssikring - behandling på privathospital op til 1,5 mio. kr. om året kr. koster kr. årligt kr. koster 1.922, kr. koster 3.376, ,40 Kritisk Sygdom - engangsbeløb kr kr. eller kr kr. koster 682, kr. koster1.233, kr. koster 2.227,20 Alderspensionering - engangsbeløb - ratepension i 10 år - livrente udbetalingen er afhængig af alder og årsløn udbetalingen er afhængig af alder, årsløn og køn Når du er indmeldt i pensionsordningen, får du en dækningsoversigt og dine forsikringsbetingelser. Dækningsoversigten viser din forsikringer, og forsikringsbetingelserne fastsætter sammen med firmapensionsaftalen vilkårene for din pensionsordning. Vær opmærksom på, at det altid er dine egne dækningsoversigter, forsikringsbetingelser og kontoopgørelser, der er gældende. DINE FO RS IKRI NGSDÆK NINGE R Som en del af din pensionsordning får du en dækning ved tab af erhvervsevne, en gruppelivsforsikring, en dækning ved visse kritiske sygdomme og Danica Sundhedssikring. Dækning ved tab af erhvervsevne Din dækning ved tab af erhvervsevne sikrer dig en fast udbetaling hver måned, som kan erstatte en del af din løn, hvis du pludselig ikke er i stand til at arbejde. På den måde sikrer du familien økonomisk, så I for eksempel stadig har råd til at betale regninger i den periode, du er syg eller skadet. Gruppeliv Din gruppelivsforsikring sikrer dine efterladte økonomisk, hvis du skulle dø. Det kan for eksempel betyde, at de bedre kan få råd til at blive boende i huset eller slipper for at sælge bilen. Du bestemmer, hvem der skal have pengene, og dine efterladte beslutter i de fleste tilfælde selv, om pengene skal udbetales på én gang eller i mindre portioner.

3 Som standard får dine efterladte udbetalt det beløb, du har sparet op på din pensionsordning. Vil du gerne have en højere dækning, kan du vælge en dækning på op til fem gange din årsløn. Du kan også vælge at sikre dine børn med en børnepension. Så er de sikret en udbetaling på mellem 0 og 25 procent af din årsløn, hvis du dør, før de fylder 21 år. Dækning ved visse kritiske sygdomme Med en dækning ved visse kritiske sygdomme, får du en sum penge, hvis du bliver ramt af en af følgende kritiske sygdomme kræft visse godartede svulster i hjerne og rygmarv blodprop i hjertet by-pass-operation eller ballonudvidelse operation af hjerteklapsygdom (operationen skal være foretaget) blodprop i hjernen eller hjerneblødning sækformet udvidelse på hjernens pulsårer kronisk nyresvigt Parkinson sygdom bakteriefremkaldt meningitis (hjernehindebetændelse) større forbrændinger dissemineret sklerose ALS (amytrofisk laterralsklerose) større organtransplantation (hjerte, lunge, lever, knoglemarv) døvhed blindhed muskelsvind HIV-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte AIDS Creutzfeldt-Jakob sygdom borreliainfektion i hjernehinder, nerverødder og hjerne aorta sygdom (sygdom i hovedpulsåren). Udbetalingen er skattefri, og du får pengene på én gang. Hvad du vil bruge dem til, er helt op til dig. Sundhedssikring I din pensionsordning indgår også en Danica Sundhedssikring. Sundhedssikringen er et supplement til Den offentlige Sygesikring, som gør det muligt selv at bestemme, hvor og hvornår du vil behandles. Din Danica Sundhedssikring kan også anvendes i tilfælde, hvor for eksempel en operation er foretaget i det offentlige system, men hvor der efterfølgende er ventetid på genoptræningen. Forsikringen dækker langt de fleste behandlinger og operationer. Der er dog maksimumsgrænser for det beløb, vi dækker, til fysioterapi, zoneterapi, akupunktur, kiropraktik, psykolog samt genoptræning. Behandling af sygdomme og ulykker, hvor diagnosen blev stillet før indtrædelsen, kan dækkes efter nærmere regler, der er beskrevet i forsikringsbetingelserne. Du er omfattet af grundmodulet samt modul 1 og 2. Grundmodulet dækker konsultation og forundersøgelse kirurgisk behandling på privathospital eller hos speciallæge ophold og forplejning under indlæggelse ambulant efterkontrol i forbindelse med kirurgisk behandling lægeordineret ambulant genoptræning i op til seks måneder efter kirurgisk behandling. Modul 1 dækker lægeordineret receptpligtig medicin i forbindelse med behandling af dækningsberettiget sygdom og ulykke dog maksimalt i op til seks måneder fem kiropraktorbehandlinger og en røntgenundersøgelse pr. år otte fysioterapibehandlinger pr. år otte akupunkturbehandlinger pr. år otte zoneterapibehandlinger pr. år tolv psykologbehandlinger efter Den offentlige Sygesikrings regler eller otte psykologbehandlinger pr. forsikringsbegivenhed dog maksimalt otte psykologbehandlinger i alt pr. år, eller inden for et år og for samme forsikringsbegivenhed ti konsultationer hos klinisk diætist. Modul 2 dækker behandling af visse forudbestående lidelser

4 OMKOST NINGE R INVESTERI NG BESKATNI NG midlertidig hjælp i eget hjem udgifter til rekreations- og behandlingsophold udgifter til behandling i udlandet transport til og fra udlandet ledsagerophold forhøjelse af forsikringssum til 1,5 millioner kroner for hele forsikringen. Du kan se de nærmere regler i dine forsikringsbetingelser for Danica Sundhedssikring. Danica Sundhedssikring dækker maksimalt 1,5 millioner kroner pr. forsikringsår efter fradrag af tilskud fra det offentlige til lægeordineret behandling ved sygdom og ulykkestilfælde. Du betaler kun 2 % i omkostninger af løbende indbetalinger. Der er mulighed for opsparing i: Danica Traditionel Gennemsnitsrente Danica Balance Markedsrente KUN frivillig indbetaling Danica Link Markedsrente KUN frivillig indbetaling Der kan etableres kapital- og ratepension samt livsvarig livrentepension med maksimal garantiperiode. Danica Traditionel Din opsparing bliver placeret i Danica Traditionel, hvor midlerne indgår i den samlede portefølje, hvor der kan forudses et stabilt afkast. Du har ikke indflydelse på investeringerne, men er til gengæld garanteret en minimumsbetaling baseret på en rente på 1,5%. Kontorenten er pt. 3,25 % Danica Balance KUN frivillig indbetaling Du kan vælge at placere evt. frivillig indbetaling i Danica Balance. Her er andelen af aktier og obligationer tilpasset din egen alder og risikovillighed. Danica Pension styrer investeringerne efter at du har besluttet dig for hvor stor andelen af aktier skal være. Afkastet følger hele tiden markedet ud fra dit valg af aktie og obligationsandel. Det er muligt at tilkøbe garanti. Danica Link selvvalg KUN frivillig indbetaling Du kan vælge at placere evt. frivillig indbetaling i Danica Link. Her kan du selv vælge hvordan din pensionsopsparing, skal investeres. Du har mulighed for at vælge at placere opsparingen i investeringsforeninger som er udbudt blandt nogle af verdens førende fondsforvaltere. Du bestemmer selv hvor stor en del af den frivillige indbetaling der skal investeres i aktier og obligationer. Samtidig vælger du hvilke typer af aktier eller obligationer, der skal investeres i. Danica Link Valg KUN frivillig indbetaling Du kan også vælge at lade Danica Pension stå for den investeringsmæssige pleje af opsparingen, det kalder vi Danica Link Valg. Investeringerne bliver sammensat ud fra din risikoprofil. Afkastet følger hele tiden markedet ud fra dit valg af risikoprofil. Der kan vælges mellem følgende profiler: Høj risiko Middel risiko Lav risiko 100 % aktier 100 % Obligationer Uanset om du selv investerer eller overlader investeringerne til Danica Pension, så bliver opsparingen investeret i investeringsforeninger som Danica Pension har udvalgt blandt verdens førende fondsforvaltere. Din indbetaling til pensionsordningen fratrækkes din løn før der beregnes AMB og A-skat. Du skal være opmærksom på, at der i 2011 maksimalt kan indbetales kr. ( kr. for firmapension) til kapitalpension og kr. ( kr. for firmapension) på ratepension. Indbetaler du til en anden kapitalpension eller ratepension, skal du derfor huske at tage hensyn til det bidrag, der anvendes til kapitalpension og ratepension under denne pensionsordning.

5 UDBETALING I forbindelse med udbetaling af kapitalpension fratrækkes 40 % i afgift til staten. Løbende pensioner ved tab af erhvervsevne og ratepension beskattes som lønindkomst. Der skal dog ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af pensionsudbetalingerne. A NMELD ONLI NE Skal du gøre brug af en af dine dækninger, kan du finde de nødvendige formularer eller anmelde skaden direkte på danicapension.dk/anmeld. Har du brug for at tale med os i forbindelse med, at du skal anmelde en skade til din Danica Sundhedssikring, kan du kontakte os på Har du brug for at tale med os i forbindelse med, at du skal anmelde en skade til din dækning ved tab af erhvervsevne eller kritisk sygdom, kan du kontakte os på: , hvis du er født mellem den 1. & 10. i måneden , hvis du er født mellem den 11. & 20. i måneden , hvis du er født mellem den 21. & 31. i måneden. Du træffer os mandag til torsdag mellem og 16 samt fredag mellem 9 og 15. DIT RÅ DGIV NING SMØ DE Danica Pension kontakter dig, for at tilbyde dig et personligt møde med en pensionsrådgiver. På mødet gennemgår du og pensionsrådgiveren din pensionsordning. Med udgangspunkt i offentlige ydelser og eventuelle andre pensionsopsparinger sammensættes pensionsaftalen efter dine ønsker og behov. Inden mødet er det vigtigt, at du finder de nødvendige papirer frem for eksempel andre pensionsaftaler, livsforsikringer og dækningsoversigter tager et eksemplar af din lønseddel med overvejer, hvorvidt du selv ønsker at have indflydelse på, hvordan din pensionsopsparing investeres drøfter med din familie, hvilke forventninger de har til pensionen, hvis du skulle miste erhvervsevnen eller dø, før du bliver pensioneret. For eksempel: Kan I beholde bilen og huset m.v., hvis én af jer bliver syg eller dør? Hvor mange penge, i forhold til din nuværende løn, ønsker du at have til rådighed som pensionist? HAR D U SPØ RG SMÅ L? Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Pensionsrådgiver (Sjælland) Gertjan De Jong Hoffmann Pensionsrådgiver (Aarhus) Claus Borup Thomsen Pensionsrådgiver (Kolding) Jacob Høj Kunderådgiver Christina Behrendt Sørensen Du kan også læse mere på Med venlig hilsen Danica Pension

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed Pensionskoncept Sundhed Tryghed Frihed Medarbejdere og virksomhed Den bedst mulige sikring Vi mener, det er afgørende, at alle medarbejdere i Grontmij Carl Bro har en pensionsopsparing, en sundhedsordning

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning. Løsningen

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening 2012 Bliv flyvende med DRF s nye rammeaftale for firmapension DRF s bestyrelse har i samarbejde med Nordea Liv & Pension netop etableret

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Informationsmappe til seniormedarbejdere.

Indholdsfortegnelse. Informationsmappe til seniormedarbejdere. Informationsmappe til seniormedarbejdere. Fængselsforbundet har besluttet at udarbejde denne informationsmappe til seniormedarbejdere. De enkelte emner er kort beskrevet, og der vil for en del af emnerne

Læs mere

OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL

OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL AUGUST 2014 side 1 AGENDA Velkommen v. Jens Nordentoft De væsentligste forbedringer PFA Plus En komplet ordning Opsparing

Læs mere

Codans Pensionshåndbog 2003. Forord...3. Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4. Kapitel 2 - Efterløn...14

Codans Pensionshåndbog 2003. Forord...3. Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4. Kapitel 2 - Efterløn...14 Codans Pensionshåndbog Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...3 Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4 Kapitel 2 - Efterløn...14 Kapitel 3 - Behovstilpassede forsikringsprodukter...18

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE K U N F O R S E L V S T Æ N D I G E SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere