Referat af årsmøde - Alternativet Østjylland, storkreds Østjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af årsmøde - Alternativet Østjylland, storkreds Østjylland"

Transkript

1 Referat af årsmøde - Alternativet Østjylland, storkreds Østjylland Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, Aarhus september 2015, Fremmøde: 72 stemmeberettigede medlemmer - fremmødte fik medlemskab dokumenteret ved ankomst. Valgt til dirigenter: Jon Skjerning-Rasmussen og Tara Magill Hansen. Valgt til referenter: Christian Rundager og Thor Clasen Jonasen. Valgt til stemmetællere: Rasmus Foged Lauritzen, Jesper Michelsen, Janni Rasmussen, Lars Pallesen, Julius Graakjær, Jørn Simonsen, Thor Clasen Jonasen, Martin Sejr-Hansen, Mickel Valentin Langborg Munk. Vedlagt dette referat findes Årsmødets program Vedtægter, Alternativet Østjylland Referat af værdiworkshoppen, der blev afholdt på årsmødet Referat af Open Space, der ligeledes blev afholdt på årsmødet Regnskab og budget for Alternativet Østjylland Præsentation af Appgree Appgree er et af Alternativets værktøjer i forhold til at inddrage medlemmer i beslutninger. Formålet med Appgree er kort sagt, at man kan kondensere en forsamlings holdning til et specifikt spørgsmål ned til en demokratisk besluttet samlet holdning for hele gruppen. Appgree er en app, der kan fås til smartphones (android og iphone) samt kan tilgås fra computere. Du skal downloade den nyeste version af Appgree her, hvis du vil være med: appgree.alternativet.dk Følg linket, hvis du vil vide mere om, hvordan Appgree fungerer. Appgree kræver et login. Dette login skulle du meget gerne have fået via en sendt fra Alternativet. Søg eventuelt i din -indbakke på ordet 'appgree'. Har du ikke fået et login, skal du kontakte Anders Dyrholm på Du skal desuden være opmærksom på, om mails fra Alternativet ryger i dit spam-filter. Bestyrelsens beretning Mikkel Pilgaard Madsen, Ane Liebing Grøngaard og Birgit Hageneier fra bestyrelsen gav en beretning om de sidste 12 måneder.

2 Mikkel Pilgaard fortalte kort om, hvordan Alternativet på så kort tid havde bevæget sig fra at være en lille forsamling af mennesker omkring et kaffebord til at være et parti med ni mandater i Folketinget. Ane Liebing Grøngaard fortalte kort om den proces, der havde været omkring at indsamle vælgererklæringer, så Alternativet kunne blive opstillingsberettiget. Birgit Hageneier fortalte om den seneste tid, hvor vi er ved at finde et nyt hjem til Alternativet Østjylland i Klostergade, Aarhus. Regnskab Daværende kasserer i bestyrelsen, Jørn Simonsen, fremlagde regnskab. På grund af vedtægterne i Alternativet Østjylland skulle regnskabet ikke godkendes, da regnskabet ifølge vedtægterne først skal godkendes efter årets udgang. Regnskabet blev altså ikke godkendt. En revisor skal kigge på regnskabet efter årets udgang. Der blev til årsmødet talt om, at denne praksis skulle ændres, således at et regnskab i stedet for skal godkendes ved alle årsmøder for den periode, der er gået siden sidste årsmøde. Dette kan indføres ved et ekstraordinært årsmøde eller til næste årsmøde. Regnskab er vedhæftet dette referat. Budget Daværende kasserer i bestyrelsen, Jørn Simonsen, fremlagde budget. Budgettet blev heller ikke godkendt jævnfør ovenstående under punktet 'regnskab'. Budgettet er vedhæftet dette referat. Behandling af indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag til behandling. Valg af ny bestyrelse To kandidater til bestyrelsen kunne ikke være til stede under afstemningen. Ifølge vedtægterne skal man være til stede på årsmødet, hvis man skal være opstillingsberettiget. Kandidaten Monike Sommer var ikke til stede under hele årsmødet. Bestyrelsen spurgte fremmødte medlemmer, om der var nogen indvendinger imod at lade Monike Sommer opstille alligevel. Det var der ikke. Derfor blev Monike Sommer vurderet opstillingsdygtig på trods af fravær. Kandidat Lise Skou var til stede under årsmødet, men måtte gå inden afstemningen. Ifølge vedtægterne var Lise Skou fuldt ud opstillingsdygtig, da hun havde været til stede i løbet af dagen. Følgende medlemmer stillede op til bestyrelsen:

3 Ane Liebing Grøngaard Astrid Carl Birgit Hageneier Gert Lynge Lior Hansen Lise Skou Mikkel Pilgaard Madsen Monike Sommer Tina Langhorn Trine Christensen Følgende to kandidater har trukket sig inden afstemningen: Tara Magill Hansen Andreas Gram I alt skulle der findes syv bestyrelsesmedlemmer og tre suppleanter. Da bestyrelsen skal konstituere sig selv, har stemmefordelingen ingen betydning for de syv bestyrelsesmedlemmer. De tre suppleanter fordeles efter stemmefordeling, således at den suppleant med flest stemmer er den, der først vil blive trukket ind, i så fald der bliver brug for en suppleant. Alle fremmødte medlemmer kunne afgive op til fire stemmer i alt. Det var kun muligt at give én stemme til hver kandidat. Følgende syv kandidater blev valgt ind i bestyrelsen: Ane Liebing Grøngaard Astrid Carl Birgit Hageneier Gert Lynge Lior Hansen Mikkel Pilgaard Madsen Monike Sommer Følgende tre suppleanter blev valgt - skrevet i den rækkefølge, de blev valgt ind i. Suppleanten med flest stemmer øverst: Trine Christensen Tina Langhorn Lise Skou Har du lyst til at se stemmefordelingen til valget, sendes denne gerne. Anmodninger sendes til Christian Rundager på

4 Valg til politisk forum Følgende tre kandidater var til valg til politisk forum: Birgit Hageneier Jon Skjerning-Rasmussen Mikkel Pilgaard Madsen I alt skulle der findes to medlemmer af politisk forum og en suppleant. Alle fremmødte medlemmer kunne afgive op til to stemmer i alt. Det var kun muligt at give én stemme til hver kandidat. Følgende to kandidater blev valgt ind i politisk forum: Jon Skjerning-Rasmussen Mikkel Pilgaard Madsen Følgende kandidat blev suppleant: Birgit Hageneier Har du lyst til at se stemmefordelingen til valget, sendes denne gerne. Anmodninger sendes til Christian Rundager på Valg af revisor Da der endnu ikke ifølge vedtægterne skal godkendes regnskab eller budget, blev der ikke valgt en revisor. Læs mere om dette under punktet 'regnskab'.

5 Referat af Open Space til Alternativet Østjyllands årsmøde d. 26. september Open Space er en åben workshop-form, hvor alle deltagere frit og skiftende kan deltage i forskellige workshops i en tidsperiode. Til Alternativet Østjyllands årsmøde var der i alt 14 workshops, man som deltager til årsmødet kunne deltage i. Formålet med hver workshop var at diskutere problemer, løsninger og idéer inden for det specifikke emne. Økologiens have v. Steen Ragaard Der blev talt om, om vi kan bruge Økologiens Have som en inspiration for folk, der gerne vil begynde deres egne økologiske haver. Der kan også arrangeres forløb, hvor man kan inspirere arkitekter og andre til at skabe et grønnere bymiljø. Bestyrelsen i Østjylland v. Mikkel Pilgaard Madsen Det skal gøres tydeligt for alle, hvordan bestyrelsen i Østjylland arbejder - og hvad dens formål er. Der bør udarbejdes en håndbog med et organisatorisk overblik samt mulighederne for den enkelte i forhold til at bidrage. Det skal gøres nemt for dem, der bor uden for Aarhus at orientere sig om, hvad der foregår. Der må meget gerne være en løbende beretning i f.eks. nyhedsbrevet - en månedlig beretning fra bestyrelsen? Opstart af lokalkredse i Østjylland - v. Henrik Narud Vi talte om, at der er 10 kommuner uden for Aarhus, vi skal fokusere på i Østjylland. Vi skal omstille os fra at have et for stort fokus på Aarhus. Sproget er vigtigt - hvad er en kreds, en lokalkreds, en storkreds osv. - vi skal have styr på spoget, så alle er med, når vi skriver om arbejdet med lokalkredse. Frivillighed og medlemmer - v. Tara Magill Hansen Vi vil have tema-aftener, hvor folk inviteres til en aften om specifikke temaer, månedlige stormøder for alle medlemmer og et månedligt besøg af Josephine Fock. Forskellige arrangementer skal beskrives bedre, når de meldes ud, så alle er med på, hvad de er og hvad de indebærer. Der er f.eks. ikke bred forståelse for, hvad et politisk laboratorium er og hvordan det er med til at skabe politik i Alternativet. Balancen mellem rige og fattige på verdensplan - v. Babak Mataee Gruppen blev enige om at nedsætte et politisk laboratorium om emnet for at diskutere det yderligere. Alternativet som bevægelse i Østjylland v. Ane Liebing Grøngaard Vi nedsætter en arbejdsgruppe med bevægelseskoordinator Dorthe Andersen fra sekretariatet, der arbejder på følgende: Kortlæggelse af igangværende projekter eksternt - hvad laver andre organisationer omkring os? Kan vi bidrage?

6 Vi vil lave flere partnerskaber Flere idélaboratorier og projektbutikker, hvor medlemmerne kan arbejde med det, de interesserer sig for. Vi vil holde kurser og seminarer omkring bæredygtige emner, så vores medlemmer bliver klædt på. Appgree v. Anders Dyrholm Du skal downloade den nyeste version af Appgree her, hvis du vil være med: appgree.alternativet.dk Følg linket, hvis du vil vide mere om, hvordan Appgree fungerer. Appgree kræver et login. Dette login skulle du meget gerne have fået via en sendt fra Alternativet. Søg eventuelt i din -indbakke på ordet 'appgree'. Har du ikke fået et login, skal du kontakte Anders Dyrholm på Du skal desuden være opmærksom på, om mails fra Alternativet ryger i dit spam-filter. Økonomi - kan Alternativet tjene sine egne penge? v. Lior Hansen Der kom ingen konkrete bud på, hvordan Alternativet skal tjene sine egne penge. Arrangementer og events i Østjylland v. Peder Flarup Events skal bringes videre ud, så de ikke kun arrangeres i Aarhus. Hvis et arrangement f.eks. er en succes i Aarhus, Randers eller Hinnerup, så tag det med videre til resten af Østjylland. Kan vi skabe en Alternativ musikfestival med alternative musikinstrumenter o.a.? Appgree bør bruges til at få gode idé til vores events. Konceptet Flere Ved Mere v. Niels Christiansen Der blev ikke fremført et output fra denne workshop. Alternativets regnskab og budget v. Jørn Simonsen Vi søger penge i hovedbestyrelsen til en pulje, vi selv har styring over. Dette tager den nye bestyrelse sig af. En lokal, grøn økonomi i Danmark v. Niels Aagaard Der blev ikke i plenum fremlagt konkrete bud på, hvordan en lokal, grøn økonomi realiseres i Danmark. Medicinalindustrien v. Josefine Der kom flere politiske forslag ud af denne workshop, som vil blive sendt videre til folketingsmedlem Carolina Magdalene Maier. Alternativet Østjyllands vedtægter v. Thor Clasen Jonasen Der blev snakket om at vedtægterne skal revurderes i Vi vil nedsætte en åben gruppe, hvor alle er inviteret, så vi i 2016 kan skabe nye vedtægter. Når gruppen har udarbejdet nye vedtægter, indkaldes der eventuelt til ekstraordinært årsmøde, hvor vedtægterne kommer op til valg. Ellers kommer de op til valg ved næste årsmøde.

7 Referat af værdiworkshop på Alternativet Østjyllands årsmøde d. 26. september Alternativet har seks værdier. Gennemsigtighed, ydmyghed, empati, mod, generøsitet og humor. På årsmødet skulle fremmødte medlemmer komme med bud på, hvordan organisationen Alternativet bedst kunne implementere værdierne til dagligt. Gennemsigtighed Indrøm fejl. Det er vigtigt, at vi i organisationen er gode til at indrømme fejl, så vi kan finde frem til, hvordan vi kan løse problemer bedre fremadrettet. Gør vi i virkeligheden det, vi tror, vi gør? Vi skal tage et helikopterperspektiv, på det vi gør - og være selvkritiske. Det handler om, at vi nogen gange skal træde et skridt tilbage og bruge tiden på at evaluere vores processer. Åben for tanker. Vi skal være lydhøre og turde sige, hvad vi mener - også at fejle, når vi siger, hvad vi mener. Beslutningsprocesser. Vi skal være gode til at redegøre for de valg, vi tager. Der skal være fri adgang til dokumenter, så alle kan følge med. Ydmyghed Vi skal tage os retten til at tage fejl og stå ved, at vi er blevet klogere. Vi skal give plads til hinanden, når vi indrømmer vores fejl. Byd folk hjerteligt velkommen. Bliv ved med det, det er virkelig vigtigt, og det har vi hidtil været gode til. Følg altid vores debatdogmer. De er en god kondensering af, hvordan vi skal møde andre mennesker. Vi skal ikke møde hinanden med et udgangspunkt om at få ret, men om at finde forståelse. Empati Nysgerrighed. Vi skal lytte til andre, være åbne. Tålmodighed. Hvis der skal være plads til alle, så tager det tid. Processerne skal ned i en fart, så alle kan være med. Ellers kan vi risikere at tabe nogen. Vær opmærksom på hinanden. Alle møder bør starte med, at man bliver opmærksomme på hinanden, så der også er fokus på individet og ikke kun mødets indhold. Mod Vi skal have mod til at give græsrødderne ansvar. Synlig ledelse. Selv i en flad struktur skal der være mod til at nogen går forrest. De skal have mod til at sige, at de går forrest, så vi kan komme videre.

8 Generøsitet Folks generøsitet skal anerkendes. På den måde motivere vi også hinanden til at være generøse. Vi skal dele vores idéer generøst. Vi skal ikke sidde på dem. Det handler om at få dem til at gro, så vi skal samarbejde bredt med andre organisationer i samfundet. Humor Tag grinene alvorligt. Humor kommer, når der er overskud. Man skal afsætte tid til samvær, leg og sociale arrangementer. Mødekulturen skal indeholde plads til humoren. Tag ansvar for vores humør. Vi skal være gode til, at vi kommer med det gode humør. Det er vigtigt, at vi fokuserer på det, vi kan gøre noget ved, og ikke alt det, vi ikke kan gøre noget ved.

9

10 Indtægter: Regnskab for Storkreds Østjylland september 2015 Kontingent ,40 kr. Tilskud fra hovedforeningen: valgfest ,00 kr. valgkamp 2.000,00kr. Indbetaling fester Trøjesalg ,31 kr. 375,00kr. Total ,71 kr. Udgifter: Lokaler: Drift og mødeafholdelse kr. Anskaffelser opvaskemaskine kr. Flytning af lokale Valgfest 5.058,56 kr ,96 kr. Valgkamp kr. Bank Kontorhold 451,09 kr. 79,90 kr.

11 Møder 104,25 kr. Total ,76 kr. Aktiver: Formue Opvaskemaskine ,95 kr kr. Total ,95 kr. Passiver: Indestående Merkur bank Anslået værdi opvaskemaskine Total ,95 kr ,00 kr ,95 kr.

12 Budget for Storkreds Østjylland gældende fra september 2015 til september 2016 Indtægter: Kontingent kr. Tilskud lokaler fra hovedforeningen kr. Total kr. Udgifter: Lokaler: husleje inkl. forbrug kr. Drift og mødeafholdelse kr. Anskaffelser kr. Diverse kr. Opsparing kr. Total kr.

13 VedtægterforALTERNATIVET sstorkredsiøstjylland,september2014

14 Vedtægter for ALTERNATIVETs storkreds i Østjylland, september Navn og omfang Stk. 1. Navnet på storkredsen er Østjyllands storkreds, herefter i vedtægterne omtalt som storkredsen. 2 Vedtægters rangorden Stk. 1. Alternativets landsvedtægter har ved tvivlsspørgsmål forrang for storkredsens og lokalforeningernes vedtægter. 3 Formål for Alternativet Stk. 1. Det er storkredsens opgave at engagere og organisere medlemmerne ved at støtte op om og igangsætte lokalforeninger og lokale initiativer, som arbejder hen i mod Alternativets formål. Stk. 2. Alternativets formål er at arbejde for en seriøs bæredygtig omstilling som en international politisk 4. sektor-organisation, herunder et parti. Den bæredygtige omstilling skal både løses videnskabeligt, teknologisk, økonomisk, politisk m.m., men også humanitært gennem dybere empatisk kontakt til os selv og hinanden. Derfor vil Alternativet fremme levende demokratiske og bæredygtige fællesskaber, hvor det enkelte menneske alene eller sammen med andre har mulighed for at udforske og udfolde sit talent, sine drømme og ambitioner til gavn for sig selv og verden. Stk. 3. Alternativet vil som en 4. sektor-organisation geninvestere den akkumulerede viden og det økonomiske overskud til kontinuerlig at fremme organisationens formål. 4 Manifest Stk. 1. Danmark det bedste land for verden Alternativet er en politisk idé. Om personlig frihed, social værdighed og levende, bæredygtige fællesskaber. Et håb. En drøm. En længsel efter mening, betydning og medmenneskelige relationer. Alternativet er et svar på det, der sker i verden i dag. Rundt om os. Med os. Alternativet er et opråb. Mod den kynisme, mange på gavmildhed og hakken nedad, som trives i vores samfund. Alternativet er et positiv modspil. En lyst til at komme med reelle og seriøse svar på den miljø og ressourcekrise, kloden står midt i. En krise som for hver dag forværrer vores egne såvel som vores børn og børnebørns muligheder for et godt, rigt og meningsfuldt liv. Alternativet er nysgerrighed. Efter at udvikle vores lokalsamfund, byer og nationer. Vi vil selv tage vare på økonomien og de demokratiske beslutninger. På vores arbejdspladser og i de 1

15 Vedtægter for ALTERNATIVETs storkreds i Østjylland, september 2014 lokalområder, hvor vores liv leves. Uden at miste det globale udsyn og ansvaret for at finde fælles løsninger sammen med vores naboer. Også dem, der bor på den anden side af kloden. Alternativet er samarbejde. Vi ved, at private virksomheder alene ikke kan løse problemerne. Det kan offentlige institutioner heller ikke. Og det kan NGO-bevægelserne heller ikke. Derfor skal vi opfinde helt nye koblinger og samarbejdsmodeller, hvor vi bruger det bedste fra det private, det offentlige og NGO erne. Alternativet er åbenhed. Efter at afprøve nye idéer og skabe løsninger der virker. Alternativet er også tænksomhed. Efter at forstå komplekse sammenhænge og modstå fristelsen i forsimplede argumenter og behagelige illusioner. Alternativet er mod. Til at se problemerne lige i øjnene. Men også mod på den fremtid, vi skal være fælles om. Alternativet er også humor. Uden humor ingen kreativitet. Uden kreativitet ingen gode idéer. Uden gode idéer ingen skaberkraft. Uden skaberkraft intet resultat. Alternativet er allerede virkelighed. Rundt om på kloden bliver der lige nu skabt helt nye institutionstyper, virksomhedsformer og sociale netværk. Om det er i København, Seoul, Durban eller Rio. Enkeltvis synes de måske ikke af så meget, men tilsammen er der tale om en livskraftig global forandringsbølge. Alternativet er for dig. Som kan mærke, at noget er sat i bevægelse. Som fornemmer, at noget nyt er ved at afløse det gamle. En anden måde at se demokrati, vækst, arbejdsliv, ansvar og livskvalitet på. Det er alternativet. 5 Medlemmer i storkredsen Stk. 1. Medlemmerne har stemmeret i de storkredse og lokalforeninger, hvor de har bopæl. 6 Lokalforeninger Stk. 1. Disse vedtægter er øverste myndighed for lokalforeningernes vedtægter. Stk. 2. I kommuner, hvor der ikke er etableret en lokalforening, kan storkredsbestyrelsen udpege en kommuneansvarlig. Stk. 3. Der kan etableres én lokalforening pr. kommune i Storkredsen. Under Storkredsen eller under kommunale lokalforeninger, kan der oprettes bydelsgrupper og andre mere eller mindre uformelle fællesskaber. Stk. 4. Der udarbejdes vedtægter for lokalforeningen. Disse skal godkendes af Storkredsbestyrelsen 7. Storkredsbestyrelsen Stk. 1. Storkredsen ledes af en storkredsbestyrelse bestående af 7 personer, deriblandt en 2

16 Vedtægter for ALTERNATIVETs storkreds i Østjylland, september 2014 forperson, næstforperson samt kasserer. Stk. 2. Storkredsbestyrelsen konstituerer sig selv med en forperson, næstforperson og kasserer. Stk. 3. Storkredsbestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af partiet og have betalt årskontingent. Stk. 4. Et medlem kan ikke både bestride folkevalgt tillidspost samt sidde i storkredsbestyrelsen. Såfremt et storkredsbestyrelsesmedlem bliver folkevalgt, skal personen træde ud af bestyrelsen og den højest rangerede (ud fra antal stemmer) suppleant indtræder. Stk. 5. Storkredsbestyrelsesmedlemmer er valgt for ét år ad gangen, og medlemmerne kan genvælges. Stk. 6. Hvert storkredsbestyrelsesmedlem har én stemme. Ved fravær kan storkredsbestyrelsesmedlemmer afgive stemme ved skriftlig fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem vedr. konkrete beslutningspunkter på dagsordenen. Stk. 7. Storkredsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 4 personer er til stede, fysisk, digitalt (online) eller ved fuldmagt, inklusiv enten forperson eller næstforperson Stk. 8. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger er forpersonens stemme afgørende. Stk. 9. Storkredsbestyrelsen er ansvarlig for behandling af budget og regnskab for storkredsen. Stk. 10. Storkredsbestyrelsen kan give ansvar til arbejdsgrupper og udvalg. Stk. 11. Hvis forpersonen trækker sig fra storkredsbestyrelsen, bliver næstforpersonen konstitueret som forperson. Der indkaldes den højest rangerede suppleant, og bestyrelsen konstituerer sig selv med ny næstforperson Stk. 12. Der stræbes efter, at storkredsbestyrelsen skal sammensættes, så den har en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder. 8 Politisk Forum Stk. 1. Storkredsens medlemmer vælger på generalforsamlingen storkredsens to repræsentanter samt to suppleanter til politisk forum. Stk. 2 Repræsentanter til politisk forum vælges for ét år ad gangen. 9 Opstilling af kandidater Stk 1. Ved et årsmøde vælges storkredsens kandidater til hhv. folketing og regionsråd, efter behov Stk. 2. Lokalforeningen har ansvaret for opstilling af kandidater til kommunalbestyrelsen. I det tilfælde, hvor der i en kommune ikke er en lokalforening, eller hvor lokalforeningens bestyrelse ønsker det, bliver det storkredsbestyrelsens ansvar. 10 Storkredsens Årsmøde Stk. 1. Storkredsens øverste myndighed er årsmødet, der afholdes hvert år inden udgangen af september måned og indkaldes med mindst 6 ugers varsel. Stk. 2. Alle fysisk fremmødte medlemmer af Storkredsen, der ikke er i restance med kontingent, 3

17 Vedtægter for ALTERNATIVETs storkreds i Østjylland, september 2014 er stemmeberettigede og valgbare. Stk. 3. Dagsorden for årsmødet skal min. indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere og referent. 3. Bestyrelsens beretning for Storkredsen. 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 5. Behandling af forslag fra medlemmer. 6. Valg af: a) 7 personer til storkredsbestyrelse, samt minimum 2 suppleanter, som rangeres efter stemmeantal b) 2 personer til det politiske forum, samt minimum 2 suppleanter, som rangeres efter stemmeantal c) Folketingskandidater, for et år ad gangen eller efter behov d) Regionsrådskandidater, for et år ad gangen eller efter behov e) Valg af ekstern revisor, efter behov 7. Eventuelt Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest 4 uger før mødets afholdelse. Stk. 5. Alle forslag udsendes til medlemmerne senest 2 uger før mødets afholdelse. Stk. 6. Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest 2 uger før mødet. 11 Ekstraordinært Årsmøde Stk. 1. Ekstraordinært årsmøde indkaldes, såfremt storkredsbestyrelsen eller flertallet af lokalforeningerne beslutter det. Stk. 2. Indkaldelsen skal ske med minimum 4 ugers varsel. Bestyrelsen indkalder senest 4 uger efter at have modtaget begæring herom, eller senest 4 uger efter beslutningen er truffet i bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen kan i tilfælde af uventet folketingsvalg indkalde med kortere varsel. 12 Tegning af Storkredsen Stk. 1. Storkredsen tegnes af forpersonen og minimum et medlem af storkredsbestyrelsen eller fire bestyrelsesmedlemmer. Stk. 2. Storkredsbestyrelsen kan meddele yderligere prokura. 4

18 Vedtægter for ALTERNATIVETs storkreds i Østjylland, september Revision af vedtægter Stk. 1. Storkredsen skal senest i år 2016 revidere disse vedtægter for at sikre, at de skaber det fornødne fundament for kredsen og lokalforeningernes udvikling. Stk. 2. Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på et årsmøde ved 2/3 stemmeflertal. 14 Organisationskultur Stk. 1. Alt arbejde i Storkredsen skal foregå i overensstemmelse med Alternativets værdier: Empati, Mod, Gennemsigtighed, Ydmyghed, Humor, Generøsitet. Stk. 2. Organisationen skal tilstræbe størst mulig mangfoldighed i alle arbejdsgrupper. Stk. 3. Storkredsen skal altid tilstræbe at leve op til 6 debatdogmer: 7. Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper. 8. Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske modstandere der, hvor de er. 9. Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter. 10. Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme, hvis vi har taget fejl. 11. Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer med. 12. Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske visioner kan nås. 15 Økonomi Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret. Stk. 2. Regnskab foretages og revideres af godkendt revisor ved årets udgang og fremlægges ved det ordinære årsmøde. Tillæg til 15 I det storkredsen endnu ikke har en pengetilførsel i nogen form, vil revideringen af godkendt revisor først ske, i det første regnskabsår hvor dette er tilfældet. 16 Hæftelse Stk. 1. Storkredsen hæfter alene med de midler, den har til rådighed. Foreningens medlemmer, herunder storkredsbestyrelsen, hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og har ikke krav på nogen del af foreningens midler. 17 Opløsning Stk. 1. Storkredsen kan opløses såfremt det besluttes med 2/3 dele flertal på Alternativets årsmøde 18 Afstemninger og valg 5

19 Vedtægter for ALTERNATIVETs storkreds i Østjylland, september 2014 Stk. 1. Valg af personer til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal altid ske skriftligt. Stk. 2. Ved alle valg stemmes der antalsmæssigt på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges plus én; hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der ned. Stk. 3. En anden afstemningsform kan stilles som ændringsforslag til årsmødet. Hvis dette forslag falder anvendes afstemningsmetoden beskrevet i stk Vedtægternes ikrafttrædelse Stk. 1. Disse vedtægter og eventuelle vedtægtsændringer træder i kraft efter behandling på Storkredsens årsmøde og efter godkendelse fra Alternativets Hovedbestyrelse. Stk. 2. I fald hovedbestyrelsen ikke kan godkende vedtægterne skal der indkaldes til ekstraordinært Storkredsårsmøde. Stk. 3. Alternativets hovedbestyrelse inviteres til det ekstraordinære årsmøde for at kunne begrunde den manglende godkendelse. 6

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland - ALTERNATIVET 1 Navn og omfang Stk. 1. Navnet på storkredsen er Sjælland, herefter i vedtægterne

Læs mere

Vedtægter for ALTERNATIVETs storkreds i Østjylland, september 2014

Vedtægter for ALTERNATIVETs storkreds i Østjylland, september 2014 VedtægterforALTERNATIVET sstorkredsiøstjylland,september2014 1 Navn og omfang Stk. 1. Navnet på storkredsen er Østjyllands storkreds, herefter i vedtægterne omtalt som storkredsen. 2 Vedtægters rangorden

Læs mere

Vedtægter for Storkreds Nordsjælland Alternativet Vedtaget i Hillerød d. 26. sept 2015

Vedtægter for Storkreds Nordsjælland Alternativet Vedtaget i Hillerød d. 26. sept 2015 Vedtægter for Storkreds Nordsjælland Alternativet Vedtaget i Hillerød d. 26. sept 2015 Vedtægter for Storkreds Nordsjælland - ALTERNATIVET 1 Navn og omfang Stk. 1. Navnet på storkredsen er Nordsjælland,

Læs mere

ALTERNATIVET VEDTÆGTER REVIDERET VED ÅRSMØDET 27. JUNI 2015 I ODENSENA

ALTERNATIVET VEDTÆGTER REVIDERET VED ÅRSMØDET 27. JUNI 2015 I ODENSENA ALTERNATIVET VEDTÆGTER REVIDERET VED ÅRSMØDET 27. JUNI 2015 I ODENSENA 1 FORMÅL FOR ALTERNATIVET Alternativets formål er at arbejde for en seriøs bæredygtig omstilling som en international politisk 4.

Læs mere

Vedtægter for Alternativet

Vedtægter for Alternativet Vedtægter for Alternativet 1 Formål for Alternativet Stk. 1. Alternativets formål er at udvikle en international politisk 4. sektor organisation herunder et parti for mennesker, der ønsker at iværksætte

Læs mere

!!!! Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014

!!!! Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014 Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014 1 Formål for Alternativet Stk. 1. Alternativets formål er at arbejde for en seriøs bæredygtig omstilling som en international politisk 4. sektor-organisation

Læs mere

Vedtægter for Alternativet København

Vedtægter for Alternativet København Vedtægter for Alternativet København 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Alternativet København, herefter omtalt som lokalforeningen. Stk. 2 Lokalforeningen har hjemme i Københavns kommune, herefter

Læs mere

Vedtægter for Alternativet Aarhus

Vedtægter for Alternativet Aarhus Vedtægter for Alternativet Aarhus Kapitel 1: Indledning 1: Navn og område Stk. 1: Foreningens navn er Alternativet Aarhus, herefter omtalt som Kommuneforeningen. Stk. 2: Kommuneforeningen omfatter Aarhus

Læs mere

Forslag til vedtægter. Stiftende årsmøde den 30. oktober Kapitel 1 Indledning 1 Navn og område

Forslag til vedtægter. Stiftende årsmøde den 30. oktober Kapitel 1 Indledning 1 Navn og område Forslag til vedtægter Stiftende årsmøde den 30. oktober 2016. Kapitel 1 Indledning 1 Navn og område Navnet på lokalforeningen er Alternativet Fredericia - Lokalforening, herefter i vedtægterne omtalt som

Læs mere

Vedtægter for Alternativet Skanderborg

Vedtægter for Alternativet Skanderborg 1/9 Vedtægter for Alternativet Skanderborg 1 Navn og område Kapitel 1 Indledning Foreningens navn er Alternativet Skanderborg. Alternativet Skanderborg omfatter hele Skanderborg kommune. 2 Manifest Der

Læs mere

Vedtægter for Alternativet Kolding

Vedtægter for Alternativet Kolding 1 Vedtægter for Alternativet Kolding 1. udgave pr. 24. november 2015 2 1 Navn og omfang Navnet på lokalforeningen er Alternativet Kolding - Lokalforening, herefter i vedtægterne omtalt som Alternativet

Læs mere

Vedtægter for Alternativet København

Vedtægter for Alternativet København Vedtægter for Alternativet København Kapitel 1 Indledning 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Alternativet København, herefter omtalt som kommuneforeningen. 2 Manifest Stk. 1 Kommuneforeningen

Læs mere

Stk. 2. SACRE vil geninvestere den akkumulerede viden og det økonomiske overskud til kontinuerlig at fremme organisationens formål.

Stk. 2. SACRE vil geninvestere den akkumulerede viden og det økonomiske overskud til kontinuerlig at fremme organisationens formål. Vedtægter Foreningen SACRE Godkendt på SACRE møde d. 18.9.15 1 Formål for Foreningen SACRE Stk. 1. SACRE s 3 hovedformål er at: - 1. Undersøge, understøtte og udvikle samt forske i samfundets skabende

Læs mere

Vedtægter for Alternativet København

Vedtægter for Alternativet København Vedtægter for Alternativet København Kapitel 1 Indledning 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Alternativet København, herefter omtalt som kommuneforeningen. 2 Manifest Stk. 1 Kommuneforeningen

Læs mere

Vedtægter For. Vedtaget på ekstraordinært årsmøde d. 23/ i Roskilde.

Vedtægter For. Vedtaget på ekstraordinært årsmøde d. 23/ i Roskilde. Vedtægter For Vedtaget på ekstraordinært årsmøde d. 23/10 2016 i Roskilde. Kapitel 1 Indledning 1 Navn og område Navnet på Storkredsforeningen er Alternativet Sjælland Storkredsforening. Herefter omtalt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde Vedtægter for Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards jorde i daglig tale FMK. Stk. 2: Foreningens hjemsted

Læs mere

Alternativet Lokalforening Sønderborg

Alternativet Lokalforening Sønderborg Alternativet Lokalforening Sønderborg Dette er de gældende vedtægter for kommuneforeningen i Sønderborg, som er vedtaget på årsmødet den 23. april 2017. Kapitel 1 Indledning 1 Navn og område Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug 10 1: Foreningens navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Nees Kirsebærlaug. Stk. 2 Foreningen har hjemsted i Lemvig Kommune. 2: Foreningens formål og virke

Læs mere

Vedtægter. for. foreningen. Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle

Vedtægter. for. foreningen. Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle Vedtægter for foreningen Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle, i daglig tale

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen SIND. SIND-Syddanmarks Regionskreds. Version 08.02

Vedtægter for Landsforeningen SIND. SIND-Syddanmarks Regionskreds. Version 08.02 Syddanmark Vedtægter for Landsforeningen SIND SIND-Syddanmarks Regionskreds. Version 08.02 Landsforeningen SIND Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary landsforeningen@sind.dk * www.sind.dk Side 1/8 1 NAVN,

Læs mere

Bydel Amager (2300) Vedtægter

Bydel Amager (2300) Vedtægter Bydel Amager (2300) Vedtægter Vedtægter for Alternativet Amager Side 2 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Alternativet Amager 2. Foreningen har hjemsted i postnummer 2300 2 Formål for Alternativet

Læs mere

Til stede: Lior Hansen, Astrid Carl, Tina Langhorn, Trine Christensen, Ane Liebing Grøngaard, Christian Rundager, Monike Sommer.

Til stede: Lior Hansen, Astrid Carl, Tina Langhorn, Trine Christensen, Ane Liebing Grøngaard, Christian Rundager, Monike Sommer. Referat af bestyrelsesmøde - Alternativet Østjylland 20-10-2015, 18.30-21.30 Under Lindene 35, 8250 Egå Til stede: Lior Hansen, Astrid Carl, Tina Langhorn, Trine Christensen, Ane Liebing Grøngaard, Christian

Læs mere

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen. Vedtægter for Vestlollands Bridge Klub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Vestlollands Bridge Klub og klubben er hjemmehørende i Lolland kommune. Klubben er stiftet den 15 maj 1963 2. Formål. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Lynge Uggeløse Idrætsforening, normalt forkortet til LUI. Foreningens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Det er foreningens formål at tilbyde

Læs mere

2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til et mødested for kultur-, natur- & fritidsaktiviteter i Stevns kommune.

2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til et mødested for kultur-, natur- & fritidsaktiviteter i Stevns kommune. Vedtægter Vedtægter for Foreningen Boesdal. 1 Navn og hjemsted 1.01 Foreningens navn er: Foreningen Boesdal. 1.02 Foreningens hjemsted er Stevns Kommune. 2 Formål 2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til

Læs mere

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København.

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København. Rettelser foretaget: Ændret = blåt Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter Bemærkninger 1 Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Ingen ændringer Foreningens navn er Enhedslisten - De Rød-Grønne - København.

Læs mere

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH)

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) 1. Navn Foreningens navn er F.C Hacilaro, forkortet FCH. 2. Hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Ishøj kommune 3. Formål Klubbens formål er, at drive en fodboldklub og skabe

Læs mere

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark VEDTÆGTER Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet, som blev stiftet den 14. marts 1945, er en selvejende institution.

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål Foreningen har det formål at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklub Nordsjælland, normalt forkortet til KkN. Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F.

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F. 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Løve/Høng Håndbold forkortet L/H, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Servicehundeforeningen

Vedtægter for Servicehundeforeningen 1. Navn og hjemsted: 1. Servicehundeforeningen 2. 24. marts 2014 3. Åvejen 28, 4100 Ringsted 2. Formål: Foreningens formål er - at træne/uddanne hunde til personer, som har et handicap eller en kronisk

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer -

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - BILAG A Gældende vedtægt 1 Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. Hjemstedet er København, Danmark. 2 Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Han Herred Havbåde

VEDTÆGTER for foreningen Han Herred Havbåde VEDTÆGTER for foreningen Han Herred Havbåde I. Navn, hjemsted og formål. 1 Han Herred Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Jammerbugt Kommune. 2 Foreningen Han Herred Havbåde har til formål

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) 1 Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Foreningens navn er Børnenes Gokart Klub (BGK). Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægter for Alternativet København 2018

Forslag til ændringer af vedtægter for Alternativet København 2018 Forslag til ændringer af vedtægter for Alternativet København 2018 Oprindelige vedtægter 2016 Rækkefølgen følger den nye rækkefølge fra minimumsvedtægterne. Al GRØN tekst er gældende. Al RØD tekst er erstattet

Læs mere

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT 1. AFDELING OG KOMMUNEKREDS 1. Afdelingen er en del af landsforeningen Kalaallit Røde Korsiat. 2. Er der flere afdelinger inden for en kommune, kan afdelingerne

Læs mere

Vedtægter for Thyholm Idrætsforening.

Vedtægter for Thyholm Idrætsforening. Vedtægter for Thyholm Idrætsforening. 1 Foreningens navn er "Thyholm Idrætsforening". Foreningen er stiftet i 1931. Foreningen er hjemmehørende i Struer Kommune. Foreningens kendefarver er rød og hvid/sort.

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 1/3 2003 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København, i daglig tale. Stk. 2

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 5. november 2005 Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 1: Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Andebølle Ungdomshøjskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012. Masaibarn c/o Kasper Birch Fredensgade 14,st,1 8000 Aarhus C Vedtægter gældende per 8. november 2015 info@masaibarn.dk www.masaibarn.dk MobilePay/Swipp 93 40 60 60 Registreringsnr. 5479 Kontonr. 2939077

Læs mere

1. Navn og formål: Stk. 1 Foreningens navn er Netværkstedet Thorvaldsen med hjemsted Thorvaldsensvej 60, st. tv. 1871 Frederiksberg C.

1. Navn og formål: Stk. 1 Foreningens navn er Netværkstedet Thorvaldsen med hjemsted Thorvaldsensvej 60, st. tv. 1871 Frederiksberg C. 1. Navn og formål: Stk. 1 Foreningens navn er Netværkstedet Thorvaldsen med hjemsted Thorvaldsensvej 60, st. tv. 1871 Frederiksberg C. Stk.2 Foreningens formål er at stå for driften og vedligeholdelsen

Læs mere

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er København Karateklub. Foreningen er hjemmehørende i Frederiksberg Kommune. 2 Foreningens formål. Formålet er at fremme udbredelsen af læren (teknik og

Læs mere

Vedtægter for Bruger- og pårørenderåd ved plejecentre i Kolding Kommune

Vedtægter for Bruger- og pårørenderåd ved plejecentre i Kolding Kommune Vedtægter for Bruger- og pårørenderåd ved plejecentre i Kolding Kommune Seniorforvaltningen December 2010 1 LOVGRUNDLAG OG FORMÅL Indtil 1. juli 2010 var det lovpligtigt at kommunalbestyrelsen nedsatte

Læs mere

ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE

ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE 1. Unionens navn er Østdanmarks BordTennis Union (ØBTU). Unionen er medlem af Dansk BordTennis Union (DBTU) under Danmarks Idræts Forbund (DIF) og er underlagt disses

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 1/3 2003 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København, i daglig tale. Stk. 2

Læs mere

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere

Vedtægter for ADHD-foreningen

Vedtægter for ADHD-foreningen Vedtægter for ADHD-foreningen Præambel ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har udtalte vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed og/eller aktivitetskontrol; ofte kombineret med problemer

Læs mere

LAVAS.dk. Landsforeningen for Vækstlags Scenekunst i Danmark VEDTÆGTER

LAVAS.dk. Landsforeningen for Vækstlags Scenekunst i Danmark VEDTÆGTER VEDTÆGTER Vedtægter. 1 - FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSKRAV Foreningens navn:. Landsforeningens formål: At fungere som et interessefællesskab og netværk for vækstlagsscenekunst i Danmark, der opfylder

Læs mere

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Kano og Kajakklubben Nord Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Side 1 af 7 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Danske Vandværker Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen er en selvstændig

Læs mere

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne. Organisationens hjemsted er København. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 2. udgave 19. marts 2012 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens formål

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

3 forslag til vedtægter for Alternativets kommuneforening i Aarhus kommune

3 forslag til vedtægter for Alternativets kommuneforening i Aarhus kommune 3 forslag til vedtægter for Alternativets kommuneforening i Aarhus kommune Forslag 1 Forslaget er stillet af Thor og Lena, og det er baseret på arbejdet i initiativgruppen for opstarten af en lokalforening

Læs mere

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 1 KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 Indhold KAPITEL I FORENINGEN... 1 1. NAVN, OMRÅDE OG HJEMSTED... 1 2. FORMÅL... 2 Stk. 1. Mission... 2 Stk. 2. Vision... 2 Stk. 3. Vidensformidling...

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Vejle BridgeCenter

Vedtægter for Vejle BridgeCenter Vedtægter for Vejle BridgeCenter 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle BridgeCenter og klubben er hjemmehørende i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 2. maj 2016. 2. Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A eller i forkortet form, Hou Lystbådehavn. Selskabets hjemsted er

Læs mere

Silkeborg Lærerforening

Silkeborg Lærerforening Silkeborg Lærerforening Vedtægter for Silkeborg Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 132 1. Navn Kredsens navn er Silkeborg Lærerforening. Den udgør kreds 132 af Danmarks Lærerforening og omfatter

Læs mere

Vedtægter for Hedensted Valgmenighed

Vedtægter for Hedensted Valgmenighed Vedtægter for Hedensted Valgmenighed 1 Oprettelse og hjemsted Hedensted Valgmenighed er oprettet 10. september 2009 i henhold til lov nr. 204 af 24. maj 1972 og hører som sådan under Den danske Folkekirke.

Læs mere

Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune

Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune 05. februar 2015 Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Foreningens medlemmer 4. Ind- og udmeldelse af foreningen 5. Kontingent 6. Regnskabsåret 7.

Læs mere

Vedtægter for den Private Institution Brumbassen

Vedtægter for den Private Institution Brumbassen Vedtægter for den Private Institution Brumbassen 1 Forankring Stk. 1. Institutionens navn er Den Private Institution Brumbassen, hjemhørende i Hillerød Kommune. 2 Formål Stk. 1. Institutionen drives som

Læs mere

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 21.10.99

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 21.10.99 1 Vedtaget på ordinær generalforsamling den 21.10.99 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er : PROSA/SAS. Foreningen af EDB-folk i SAS, Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2. FORMÅL 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER TØLLØSE LOKALFORUM. Stk. 2. Hjemsted er Tølløse lokalområde, som geografisk er defineret ved den gamle Tølløse Skoledistrikt.

VEDTÆGTER TØLLØSE LOKALFORUM. Stk. 2. Hjemsted er Tølløse lokalområde, som geografisk er defineret ved den gamle Tølløse Skoledistrikt. VEDTÆGTER TØLLØSE LOKALFORUM 1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold Stk. 1. Navnet er Tølløse Lokalforum. Stk. 2. Hjemsted er Tølløse lokalområde, som geografisk er defineret ved den gamle Tølløse Skoledistrikt.

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

3. Medlemskab: Alle udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, kan blive aktiv medlem af foreningen.

3. Medlemskab: Alle udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, kan blive aktiv medlem af foreningen. Vedtægter for: 1. Foreningens navn: KunstSpiralen 2. Formål: At samle udøvende kunstnere, kunsthåndværkere og kunstinteresserede i et fagligt og socialt fællesskab. At skabe nytænkning og udvikling for

Læs mere

Vedtægter for Forening for Gratis Internet via Vedvarende Energi

Vedtægter for Forening for Gratis Internet via Vedvarende Energi Vedtægter for Forening for Gratis Internet via Vedvarende Energi 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Forening for Gratis Internet via Vedvarende Energi Foreningen har hjemsted i Hvidovre Kommune 2 FORMÅL

Læs mere

Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013

Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013 Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013 1. Navn Foreningens navn er: Gentofte Konservative Ungdom. Foreningen er hjemmehørende i Gentofte

Læs mere

VEDTÆGT FOR VOJENS HÅNDBOLDFORENING

VEDTÆGT FOR VOJENS HÅNDBOLDFORENING VEDTÆGT FOR VOJENS HÅNDBOLDFORENING 1 Foreningens navn er Vojens Håndboldforening. Foreningens hjemsted er Vojens. Foreningen er tilsluttet Jydsk Håndboldforbund (JHF) under Dansk Håndboldforbund (DHF)

Læs mere

Vedtægter for Foreningen. Kunstviften

Vedtægter for Foreningen. Kunstviften Vedtægter for Foreningen Kunstviften 1 Vedtægter for Foreningen Kunstviften Foreningens navn (1.1) Foreningens navn er Kunstviften (2.1) Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune Kunstviften, c/o Visitmariagerfjord,

Læs mere

VEDTÆGTER. for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD

VEDTÆGTER. for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD Udkast til omskrevne VEDTÆGTER for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD Navn og formål 1 Laugets navn er Trappelauget Orehøjgård med hjemsted i Tollerup, Halsnæs Kommune. Laugets formål er at opretholde og vedligeholde

Læs mere

Vedtægter for Taastrup Fægteklub

Vedtægter for Taastrup Fægteklub Vedtægter for Taastrup Fægteklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Taastrup Fægteklub. Klubben er stiftet 20. november 2015 og har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune. 2. Foreningens formål Klubbens formål

Læs mere

Referat stiftende generalforsamling. Tirsdag d. 9. april kl. 19.00 20.00.

Referat stiftende generalforsamling. Tirsdag d. 9. april kl. 19.00 20.00. Referat stiftende generalforsamling. Tirsdag d. 9. april kl. 19.00 20.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. ad1: Torben Balsby. 2. Valg af referent. ad2: Jane Sebelius 3. Optælling af fremmødte. ad3: Jane

Læs mere

Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev.

Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev. 1 Afdelingens navn, hjemsted og formål Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev. Foreningens formål er at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille basketball, og for at

Læs mere

RYSLINGE FRIMENIGHED

RYSLINGE FRIMENIGHED 1866 Vedtægter for RYSLINGE FRIMENIGHED 1 Navn og hjemsted I henhold til generalforsamlingsbeslutning den 5. april 1925 overgik Ryslinge Valgmenighed til frimenighed, og dens navn er herefter Ryslinge

Læs mere

1 Foreningens navn. Foreningens formål

1 Foreningens navn. Foreningens formål 1 Foreningens navn Foreningens navn er Frederikshavn Ungdoms Fællesråd i det følgende benævnt FUF. Foreningens formål er 2 Foreningens formål at være fællesrepræsentant for ungdomsforeninger i Frederikshavn

Læs mere

Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Vedtaget på generalforsamligen 07.05.2013 Psykiatriforeningernes Fællesråd er oprettet den 26. april 2006 under navnet: Fællesrådet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 1 VEDTÆGTER Navn hjemsted og formål 1 Forenings navn er Niverød Tennis forkortet til NT og i det følgende kaldt NT. Foreningens hjemsted er Fredensborg Kommune. 2

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN. Januar 2014. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN. Januar 2014. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN Januar 2014 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand Flemming Gaaei Hans Dyres vej 51 9300 Sæby Telefon: 60 64 90 95 flemming@supersej.dk Næstformand

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R Søren Lund advokat (H) V E D T Æ G T E R F O R 06.05.2009 SL-06175 / c 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er: Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning. Foreningens hjemsted er: Syddjurs Kommune. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERRINGLØSE LANDSBYRÅD

VEDTÆGTER FOR HERRINGLØSE LANDSBYRÅD VEDTÆGTER FOR HERRINGLØSE LANDSBYRÅD Indholdsfortegnelse Navn, tilhørsforhold og datering, 1-5. 3 Formål, 6.....3 Medlemskab, 7 8. 3 Kontingent, 9.....3 Generalforsamling, afstemning og stemmeret, 10 15

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK)

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Indhold: 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskab af organisationer 4. Optagelse og ansvar som medlem 5. Udmeldelse og eksklusion 6. Kontingent og indskud 7.

Læs mere

1 Navn. 2 Formål. 3 Medlemsforhold

1 Navn. 2 Formål. 3 Medlemsforhold 1 Navn Logens navn er Gentle Adventure (GA) 2 Formål Formålet er at få en oplevelse ud over det sædvanlige og at skabe et kammeratskab som holder på tværs af personlige forhold og hele livet. Hvad skal

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000

FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000 FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000 Vedtægter for @ antenneanlæg NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er @ Antenneanlæg. 2 1. Foreningens

Læs mere

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Årets hovedtema: Projektrådgivningen under forandring: Ny lov, ny udviklingsstrategi, nye støtteformer: I

Læs mere

Lo Specchio. Roskilde Amatørscene. Vedtægter

Lo Specchio. Roskilde Amatørscene. Vedtægter Lo Specchio Roskilde Amatørscene Vedtægter 1: NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Lo Specchio - Roskilde Amatørscene. Foreningen har til huse i teatret, Eriksvej 40 i Roskilde. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

Vedtægter Epstein Bar

Vedtægter Epstein Bar Vedtægter Epstein Bar 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Epstein Bar. 2 Formål Foreningens hjemsted er det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet, Odense Kommune. Foreningens formål

Læs mere