Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst"

Transkript

1 ATASSUT Postboks Nuuk Fax: Året 2015 hvor vi opnåede gode resultater er nu slut. Kære medlemmer ude på kysten, venner, æresmedlemmer samt alle andre samarbejdspartnere. Året 2015 er endt. Det har været et år der for ATASSUT har budt på en del aktiviteter, hvor vi har taget stor del i at tage et ansvar, og vi er fortsat med. Vi har været med til, at træffe beslutninger på udfordrende områder, som er med til at skabe håb i samfundet, og vi har arbejdet ihærdigt for fælles mål for samfundet. Vort land er i forandringens tid det er rette tid til at tage nye skridt, som er nødvendige. Vi har taget de første skridt, og baner vejen for fremtiden. Vores kendetegn i ATASSUT, at bane vejen for udvikling, hvilket vi har været med til, ved at sikre stabilitet til, at udforme og nå frem til vores målsætninger. Dette er et stort resultat. Jeg vil benytte denne lejlighed til, at sende vores venner i koalitionen, vores samarbejdspartnere partiet Siumut, Demokraatit, deres ledere og deres bagland en hjertelig tak. For at have sat målsætninger og truffet ansvarlige beslutninger for vort lands borgere, med kærlighed til landet og med medmenneskelighed. Jeg ser frem til et godt samarbejde i det nye år, og jeg er ikke i tvivl om, at arbejdet for borgerne vil fortsætte. Ligeledes vil jeg takke for det gode samarbejde med vort lands kommuner og deres borgmestre, kommunalbestyrelser og de mange bygders bestyrelser, for deres store arbejde for borgerne, i det nu forgangne år. Og jeg ser frem til et godt samarbejde i det nye år der nu er begyndt. Dette år vil børnene være udgangspunktet i vores arbejde. Det skal være trygt at være barn i vort land. Vi skal bane vejen for at forbedre mulighederne for at børnenes vilkår følges med forældrenes vilkår og at der fastlægges værdier, hvorved mulighederne skal realiseres. Forbedring af vuggestuer. Der er vuggestuer i mange byer hvor det er blevet bydende nødvendigt med fornyelse. Udvidelser, og forenklinger i de fysiske rammer er nødvendigt. I vore mange

2 bygder, er der stor mangel på vuggestuer, i de enkelte steder er det enten blevet for småt eller så er der slet ingen. Det skal der handles på, i samarbejde med kommunerne. Det er vigtigt, med forbedringer på vuggestueområdet, så børnene i trygge rammer kan opfostres med vores nationale identitet og grundlæggende værdier. I vort moderne samfund, så skal børnenes og de unges muligheder i folkeskolen hele tiden udvides. Der er fortsat mange skoler ude på kysten, der endnu ikke har fået de fysiske rammer som man i Atuarfitsialak sigter imod. Det vil vi være med til at gøre bedre. Og vi vil fra ATASSUT gør en ihærdig indsats for, at tiltrække flere til at tage en læreruddannelse, så vi kan få flere uddannede lærere. Vi mener også, at skole-hjem samarbejdet kan smidiggøres yderligere. Ved bl.a. i højere grad udvikling af de elektroniske hjælpemidler. Vi vil fra ATASSUT være med til at smidiggøre processerne. Det er vigtigt for ATASSUT, at sikre et godt samarbejde mellem skole og forældre. Uddannelse er et utrolig vigtigt emne for ATASSUT. Og til vores store glæde godkendte Inatsisartut til at der blev afsat flere midler til at udvide Piareersarfiit. Det vil i høj grad komme til at have et stort gavn for de mange der gerne vil søge ind på en uddannelse. Dermed vil der i de kommende år være mærkbare forbedringer i mulighederne for dem der skal videre i uddannelsessystemet i de kommende år. Det er rigtig hårdt for os alle, at der fortsat er mangel på praktikpladser. Det er vigtigt for ATASSUT, at der er en god koordinering og samarbejde indenfor anlægsbranchen, byggeri af lejligheder og huse, andre uddannelsesinstitutioner med behov for praktikpladser, erhvervsorganisationer samt foreninger, for derigennem at få udformet en strategi, så der kommer en koordineret indsats for at få skabt en masse praktikpladser. Fra ATASSUT vil vi være med til fortsat, at gøre uddannelsesområdet bedre. Det er utrolig vigtigt, at der samarbejdes ihærdigt for de unges muligheder for uddannelse. Det er vigtigt med den tidlige indsats fra folkeskolerne, og at det allerede sker i børneinstitutionerne hvor man skal forberede børnene til fremtiden. Det skal ske i tæt samarbejde med forældrene. Det er vigtigt, at så mange som muligt i vort land, kan gå videre til en uddannelse efter endt folkeskole. Vi skal stadig gøre en større indsats for udbredelse af forskningsuddannelser. Vi skal ikke blot se til, mens det primært er udenlandske forskere der forsker i de ændringer vort land gennemgår i disse tider med klimaforandringer. Selvfølgelig er det prisværdigt med den

3 interesse der er for vort land og at det kan være med til at skabe større bevågenhed og være til gavn på globalt plan. Men vort land bør også få større udbytte af al den forskning der foregår, som bør være til gavn for udviklingen af vort land. I disse år hvor vi lever, er det også vigtigt for ATASSUT at arbejde miljøet og naturen vi lever i forbliver så ren som mulig. Vi skal i højere grad bane vejen for at øge benyttelsen af ikke forurenende energiformer. Vi har indtil videre opnået at basere 75% af vort lands energiforsyning på vandkraft. Det skal vi være rigtig stolte af. Og vi skal fortsat søge nye muligheder for udnyttelse af andre rene energiformer som vindenergi, hav/tidvandsenergi, solcelle m.m., særligt i de områder hvor energi baseret på vandkraft ikke er en mulighed. Særligt er der mulighed for eksempelvis, at kunne teste forskellige energiformer i de mange bygder, og såfremt det viser sig at de gavnlige effekter taler for det, at realisere en økonomisk effektivisering. Det kan dermed skabe muligheder for erhvervslivet og i sidste ende også have en økonomisk gevinst. Fra ATASSUT vil vi gerne skabe muligheder for de unge. Vi har et stort ansvar for at vore unge kan følge med i den globale udvikling. Rammer for fritidsmuligheder for børn og unge skal udformes med kommunerne. For derigennem at opnå adgang til forskellige aktivitetsmuligheder. Der skal udvikles yderligere på muligheder for idræt. Også i forebyggelsesøjemed. Med henblik på at børn og unge får adgang til sunde interesser i deres fritid, med det formål at det kan give dem gode menneskelige oplevelser og aktiviteter. For ATASSUT er det vigtigt, at støtte op om børn- og ungeforeninger samt andre initiativtagere indenfor kulturlivet, da disse er med til at skabe fritidsaktiviteter og muligheder for at være med til at deltage i udviklende initiativer, som samtidig er med til at forme livet for børn og unge. Fra ATASSUT takker vi foreninger, og de mange frivillige initiativrige mennesker, og vi håber at de vil fortsætte deres værdsatte og gode arbejde i det nye år. Fra ATASSUT ser vi det som vores store opgave at arbejde for i højere grad at forbedre mulighederne og livsvilkårene for vores medborgere med handicap. Der er behov for fortsat at øge antallet af bofællesskaber. Bedre støtte til forældre. Og ikke mindst udbygge deres behov gennem kompetenceopbygning, og det er nødvendigt med større fleksibilitet omkring det daglige samarbejde med social- og handicapforvaltningen. De fysiske rammer på de offentlige arbejdspladser skal være mere handicapvenlige og vi vil fra ATASSUT fortsat arbejde for at arbejdspladserne begynder at påtage sig større ansvar.

4 Det er ligeledes vigtigt, at der i samarbejde med kommunerne sikre muligheden for adgangen for handicappede indenfor nye boligbyggerier, skolebyggerier samt andre byggeprojekter. Vi er i ATASSUT rigtig glade for at deltage i de lovgivningsmæssige og økonomiske forbedringer der er skabt for de ældre og førtidspensionister. Derigennem fik vi sikret at at de ældres økonomier fik en mærkbar forbedring. Og der er fortsat behov for, at udbygge muligheder for væresteder for ældre i samarbejde med kommunerne, som de ældre helt klart har behov for. Særligt i bygderne. Der er ligeledes fortsat behov for at smidiggøre serviceringen af de ældre. Med bl.a. ældrekonsulenter som man har nogle steder, men også med dem der til dagligt arbejder med de ældre. Generelt er vi tilfredse med det sociale arbejde der udføres landet over, men såfremt serviceringen af borgerne skal være baseret på mere medmenneskelighed, så er der behov for flere medarbejdere. Særligt ude i bygderne og i byerne i yderområderne. Der er behov for en alsidig service, hvor der er plads til hurtige handlinger. Det skal opnås gennem samarbejde. Gennem optimering af uddannelse, med flere i uddannelse og kurser, og ikke mindst med tilbud til udviklingsmuligheder for medarbejderne. Der er rigtig mange forældre i vort land, som har mange forskellige livsvilkår. I hjemmene, på arbejdspladsen, i børnehaver og vuggestuer. I ATASSUT vil vi gerne opnå og og værdsætter højt, de mange forældres mulighed for at have de nødvendige ressourcer til at give en god opdragelse af deres børn. Og har mulighed for støtte i perioder hvor de har begrænsede ressourcer. Når de oplever modstand i deres opdragelse af børn, at de har et sted de kan rette henvendelse og få den nødvendige rådgivning. Det skal ikke være således, at forældre ikke skal kunne have overskud til at opdrage børn selvom de er mindre bemidlede, uden uddannelse. Nej, alle børn skal stilles lige og have lige muligheder. De skal alle have en lys fremtid. Det vil vi fra ATASSUT atter arbejde for Samarbejde bliver nødvendigt. Derfor opfordrer vi fra ATASSUT de mange forældre til samarbejde. Byggeri er utrolig vigtigt for vort lands udvikling. Gennem byggeri skaber opfylder vi samfundets behov, og gennem byggeri skabes der uddannelse, arbejdspladser, praktikpladser og mange andre vigtige ting opstår og opfyldes. Børnehaver, skoler, plejehjem, hjem, arbejdspladser som for os alle har en stor værdi. Derfor vil vi fra ATASSUT fortsætte med at brede bygge- og anlægsprojekter til

5 kysten. Hvor det koordineres i samarbejde med kommunernes behov og deres prioriteringer. På den måde sikrer vi muligheder i erhvervslivet, og dermed efterkomme de behov der er mange steder. På området der vedrører boliger, byggeri af lejligheder, selvbyggerhuse har vi fortsat store udfordringer. For ATASSUT er hjemmet det centrale. Hvis en hvilken som helst familie har en bolig, så har de også som regel et bare bedre livsgrundlag, til at kunne opdrage børn, til en hverdag hvor hjemmet er det centrale. Derfor er der i højere grad behov for forbedring indenfor boligområdet og større boligprojekter. Det må altid være et mål at skabe sig sit eget hjem. Og ATASSUT vil fortsat arbejde for at skabe mulighederne for at kunne få sig eget hjem her i Grønland. Gennem nybyggerier, vedligeholdelse og en tilpasning til nutiden. Vi har fortsat gode muligheder for udbygning af handelen, på hjemmemarkedet, men også med udlandet. Og vi er i ATASSUT klar til at være med til at bane vejen. Det skal være godt at være erhvervsdrivende i Grønland. Der skal være smidigere veje og vilkår til at drive erhverv. På den måde kan vi gøre vort land mere konkurrencedygtigt i forhold til andre lande. Vi må opnå de bedste grundlad for iværksætteri, muligheder for rådgivning, bedre finansieringsmuligheder. Gennem skattefordele. Ligeledes gennem privatisering af de offentlige virksomheder. Større reformer bliver det næste. Der er mange ting der ikke kan undgås hvis samfundet skal foretage yderligere tiltag et af disse er anlæggelse af nye lufthavne. Vort land er særegen, også hvad angår infrastrukturen. Når anlæggelse af de nye lufthavne er gennemført, vil der komme mange strukturmæssige forandringer i samfundet, da det vil åbne op for store muligheder. For det første vil vort land rent trafikmæssigt blive mere sammenhængende. Det vil kunne mærkes ved at det bliver billigere at rejse. De hjemmehørende får bedre råd til at rejse, og ikke mindst få større muligheder for at besøge familien og derudover bliver bedre muligheder for at kunne rejse til udlandet. Dette vil have en stor gavnlig effekt på turismen. De hjemmehørende får større mulighed for at servicere turister, flere muligheder for etablering af nye erhverv, flere uddannelsesmuligheder, grundlag for at etablere nye overnatningssteder, bedre indtægtsmuligheder for lokale husflidskunstnere samt andre der lever af kulturlivet, og mange steder vil der blive grundlag for nye indtægtsmuligheder samt vedvarende arbejdspladser. Vi har jo så meget og så mange fantastiske steder og ting at tilbyde til turister! Endelig vil vi få muligheden for at kunne udbyde disse, hvor fiskere og fangere kan stå for forsyning af råvarer til grønlandske fødevarer, og nye overnatningssteder kan huse gæsterne, og folk der er beskæftiget indenfor kulturlivet og

6 turismen vil kunne tilbyde oplevelser til turisterne, og omsætningerne i de lokale områder vil øges. Dette tiltag vil vi fra ATASSUT deltage i, og jeg håber at vi sammen kan opnå de fremskridt. Det er vigtigt at samarbejde med andre lande. Om det omhandler, handel, uddannelse eller anden form for samarbejde. I de seneste år har vi opnået gode resultater gennem vores repræsentation i udlandet. Det er altid vigtigt at søge nye veje for handelssamarbejde. Og det er også vigtigt at benytte disse muligheder til at åbne døre for vore unge der gerne vil tage en uddannelse i udlandet. Og der skal hele tiden arbejdes for at øge kvaliteten af information om og kendskabet til vort land. Det er vigtigt for ATASSUT, at vi i arbejdet for at opnå større selvstændighed, har fokus på de mange områder som stadig hører ind under den danske regering, og at vi sikrer en så god koordinering og prioritering af de områder vi skal overtage, hvordan disse skal finansieres og ikke mindst hjemtagelse af arbejdspladser også hænger sammen med uddannelse. Det er vigtigt for ATASSUT at der sker en ansvarlig hjemtagelse af ansvarsområderne og at det har stor betydning. Vi er på vej mod selvstændighed. Et grønlandsk folk, hvor vi alle er frie er ATASSUT s målsætning. Vi vil forme fremtiden på ansvarlig vis for os selv og for resten af verden. Selvom initiativerne er i gang, så er der fortsat behov for store reformer. For ATASSUT er det utrolig vigtigt, at selvstændigheden har udgangspunkt i os selv at folket af Grønland er udgangspunktet, os selv. Vores identitet, værdier, vores kulturforståelse. Vores evne til selvforsørgelse, fortsat udvikling af vores produktion, er områder som vi i ATASSUT arbejder ihærdigt for. Og vi er også rigtig stolte af, når vi i vore hjem kan spise med vore familier, som vi selv har henet fra landets egne spisekamre, det være sig krydderier, kød, kartofler, ja, al det vi nu selv kan producere, hvor vi til maden kan drikke af landets velsmagende vand. Og vi tror på i ATASSUT, at vi alene som folk ikke behøver at benytte os af den mulighed, men at den også kan gavne os indenfor handlen. Men at det også bliver et af de vigtigste kendetegn for os som et folk, at vi kan tilbyde det til andre verdensborgere, derfor er også vigtigt for ATASSUT, at vi værner om vore ressourcer og dets omgivelser det være sig vores natur og miljø. Det er også vigtigt for ATASSUT at vi indenfor dyrkning af land, landbrug og dyrhold o.lign. fortsat arbejder for udvikling og udbygning, da det er nødvendigt at vi i hurtigere og i højere grad bliver så selvforsynende som muligt.

7 Fangst og fiskeri er vores livsgrundlag. Gennem mange år har det været vore forfædres livsgrundlag. Vores største eksportprodukt er fisk. Dette viser hvad vores omverden har af behov. Samt hvilke muligheder der fortsat er indenfor samhandlen. Det betyder således også at der indenfor fiskeriet fortsat er store havområder som fortsat bør udforskes for, at kunne benyttes os af de endnu uudnyttede ressourcer. Med hensyn til de fangstdyr der er underlagt restriktioner, så er det for ATASSUT vigtigt, at der foretages grundige undersøgelser. Og såfremt det er nødvendigt, at det sker med udenlandsk ekspertise. Og fra ATASSUT mener vi at det er utrolig vigtigt at den viden som fangerne sidder inde med også benyttes i forskningsøjemed. På den måde kan vi være med til at sikre en mere omfattende indsamling af viden fra vores langstrakte kyst. Efter den kommunale reform, er der desværre sket en forringelse af servicen for mange borgere. Selvom de ærede kommunalbestyrelsesmedlemmer arbejder hårdt og ihærdigt, så er der desværre forskellige omstændigheder der gør det umuligt at opnå de oprindelige formål. Dette kan vi fra ATASSUT ikke bare lade stå til. De indtil videre fire kommuner trænger til at reformeres på ny. Der er behov for at borgerne i højere grad kan få en smidigere servicering, borgernær og med en mere behovstilpasset servicering af borgerne. Fra ATASSUT vil vi arbejde helhjertet. Og vi indbyder borgerne til samarbejde. Lad os i samarbejde skabe bedre rammer for en ny kommunalreform. Der er behov for at dele Qaasuitsup kommunia i enten to eller tre dele. Og vi er i ATASSUT bevidste om at der også er borgere der ønsker en anderledes opdeling i andre kommuner. Det respekterer vi og vi er klar til at indgå i en dialog hvor der er ønsker om forandring. Vort lands økonomi kan til stadighed blive endnu bedre. De mål og målsætninger der er sat indtil videre ser vi fra ATASSUT som værende nødvendige, og vi mener at ved fastsættelse af disse, så kommer det til at have stor gavn for landets økonomi. Derfor har vi et stort håb for at målsætningerne, da det vil være med til at give en mærkbar økonomisk fremgang for os alle. I ATASSUT ser vi dette år, som det år hvor samfundet vil gennemgå nødvendige forandringer og store beslutninger vil blive truffet. Det vil indebære store samfundsmæssigt vigtige beslutninger. Derfor håber vi fra ATASSUT på og vil arbejde hårdt for at det bliver et år hvor samtlige partier samarbejder. Hvor partierne hjælpes ad og samarbejder på lige fod om at træffe de store beslutninger, som: indgåelse af en bred sundhedsforlig. Bred anlægsstrategi, med fokus på uddannelse samt mange andre vigtige områder.

8 I ATASSUT ser vi lyst på fremtiden. Vi har store håb for det nye år som vi har begyndt, som vi gennem samarbejde kan være med til at skabe fremskridt indenfor velfærden. Jeg ønsker alle vore medborgere langs hele kysten, de bedste ønsker om et godt helbred og lykkebringende godt nytår. Knud Kristiansen Formanden

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget 23. april 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx afxx. xxxx 2016 om ændring af inatsisartutlov om erhvervsfremme tillandbaserede erhverv. (Støtte til

Læs mere

Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001

Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001 Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001 Kære landsmænd. Allerførst vil jeg gerne ønske jer alle et hjerteligt og velsignet godt nytår. Sidste år på denne tid sagde vi farvel til det gamle årtusinde

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9 E r f a r i n g o g F o r n y e l s e 1. Jan Ferdinandsen Udvalgsformand Skibsmægler Politikerne skal styre beslutningsprocessen i kommunen. Min målsætning er at få opgraderet organisationen, for derigennem

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 20. marts 2003 FM 2003/40 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Afgivet til 2. behandling

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Afstemningsresultater

Afstemningsresultater Afstemningsresultater Q1. Hvad er dit køn? Kvinde 83 49% Mand 86 51% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1 1% 170 100.00% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1% Kønsfordeling Mand 50% Kvinde 49% Q2. Hvad er din

Læs mere

02 oktober 2007 EM 2007/31-01

02 oktober 2007 EM 2007/31-01 02 oktober 2007 EM 2007/31-01 Forslag til Landstingsfinanslov for 2008. Indledningsvis skal det understreges at vi fra Kattusseqatuigiit Parti ikke mener en skatteforhøjelse ifm forslag til Landstingsfinanslov

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse Sagsnr. 50.10-00-348 Vores ref. HBØ/kni Deres ref. 2002/5100-2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Peter S. Willadsen Den 17. januar 2003. + ULQJRYHUXGNDVWWLOIRUVODJWLOORYRPGDQVNXGGDQQHOVHWLOYRNVQHXGO

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

Et begivenhedsrigt år 2007 er til ende, og et nyt år, der vil blive husket i vores nyere historie er oprunden.

Et begivenhedsrigt år 2007 er til ende, og et nyt år, der vil blive husket i vores nyere historie er oprunden. Oversættelse af Landsstyreformandens nytårstale 2008 Kære alle borgere i Grønland. Et begivenhedsrigt år 2007 er til ende, og et nyt år, der vil blive husket i vores nyere historie er oprunden. Vi skal

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune

Frivillighed i Faxe Kommune Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Faxe Kommune Indhold Indledning... 3 Baggrund... 5 Fokus på frivillighed gennem ligeværdighed... 7 De tre indsatsområder... 9 Indsatsområde 1... 10 Indsatsområde

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

100 drømme om fremtiden. Undersøgelse og debathæfte udgivet af Qaasuitsup Kommunia

100 drømme om fremtiden. Undersøgelse og debathæfte udgivet af Qaasuitsup Kommunia 100 drømme om fremtiden Undersøgelse og debathæfte udgivet af Qaasuitsup Kommunia 103.067,13 Alt udsolgt efteråret. Ugens arbejdsplads :-) Sosu-assistenterne i Qeqertarsuaq Forord side 4 Udfordringer side

Læs mere

Den Selvstyrelov, som vi vedtog i løbet af efteråret 2008 i Grønland og foråret 2009 her i folketinget, er og bliver en historisk milepæl.

Den Selvstyrelov, som vi vedtog i løbet af efteråret 2008 i Grønland og foråret 2009 her i folketinget, er og bliver en historisk milepæl. Doris Jakobsen SIUMUT Åbningstale 2009 Den. 8. oktober Folketinget FRIVILLIGT FÆLLESSKAB Den Selvstyrelov, som vi vedtog i løbet af efteråret 2008 i Grønland og foråret 2009 her i folketinget, er og bliver

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 150 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 26. september 2007 J.nr.: 415-0001

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Nytår 2013 Nuuk / Qaqortoq 01.01.2013

Nytår 2013 Nuuk / Qaqortoq 01.01.2013 ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk +299323366 Fax: +299325840 Atassut@greennet.gl www.atassut.gl Nytår 2013 Nuuk / Qaqortoq 01.01.2013 Nytårsudtalelse fra ATASSUT Først og fremmest skal vi fra ATASSUT ønske

Læs mere

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

VALGPROGRAM KOMMUNALVALG AALBORG FOR FREMTIDEN

VALGPROGRAM KOMMUNALVALG AALBORG FOR FREMTIDEN VALGPROGRAM KOMMUNALVALG 2005 AALBORG FOR FREMTIDEN 1 Indhold KVALITET I VELFÆRDSYDELSERNE...4 BØRN OG UNGE...4 ÆLDRE OG HANDICAPPEDE...4 SUNDHED...5 BESKÆFTIGELSE TIL ALLE...6 ET AKTIVT KULTUR, FORENINGS-

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

Velkommen til Aalborg Universitet 2013

Velkommen til Aalborg Universitet 2013 Velkommen til Aalborg Universitet 2013 God morgen alle sammen. Og rigtig hjertelig velkommen til Aalborg Universitet, og vores smukke campus her i Sydhavnen. Det er en stor dag i dag både for os og for

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07 STRUER KOMMUNE Visioner for den nye kommune Planstrategi 07 1 2 KOM MED IDEERNE Vi er nu kommet godt i gang med den nye Struer Kommune. Det har været et stort arbejde at få Thyholm og Struer Kommune til

Læs mere

Fremtidens fritidstilbud

Fremtidens fritidstilbud Fremtidens fritidstilbud 1. DEL kl. 19.30-21.00: Debat om fritidstilbud på Christianshavn 2. DEL kl. 21.00-21.30: Aktuelle sager Deltagere: ca. 30 personer 1. DEL Kl. 19.30-21.00 Debat om fritidstilbud

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Jens-Erik Kirkegaard, Siumut Medlem af Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37-spørgsmål nr. 2015-207 om Projekt Newport. Kære Jens Erik Kirkegaard,

Jens-Erik Kirkegaard, Siumut Medlem af Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37-spørgsmål nr. 2015-207 om Projekt Newport. Kære Jens Erik Kirkegaard, Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Jens-Erik Kirkegaard, Siumut Medlem af Inatsisartut /Her Besvarelse

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår.

Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår. SORØ PRIVATSKOLE Information om kommende skoleår 1 Kære elever og forældre, Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår.

Læs mere

ATASSUT ET SAMLET LAND MÅLSÆTNINGER OG PLANER FOR VALGPERIODEN 2014-2018

ATASSUT ET SAMLET LAND MÅLSÆTNINGER OG PLANER FOR VALGPERIODEN 2014-2018 ATASSUT ET SAMLET LAND MÅLSÆTNINGER OG PLANER FOR VALGPERIODEN 2014-2018 MERE ENSARTET LEVEVILKÅR SKAL OPNÅS: Ved at fremme borgernes engagement, således at alle under medansvar og fællesskab, er med til

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Referat af Råstof- og Infrastrukturudvalgets ordinære møde 2/2016, den 11. maj 2016

Referat af Råstof- og Infrastrukturudvalgets ordinære møde 2/2016, den 11. maj 2016 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Punkt 02 Udnyttelse af muligheder ved Tasersiaq Punkt 03 Hudson Resources besøg til Qeqqata Kommunia sammen med Europæiske Investerings Bank (EIB)

Læs mere

Der er fremtid i Fællesskabet

Der er fremtid i Fællesskabet Der er fremtid i Fællesskabet - Endelig aftale Sydfyn står overfor mange udfordringer, hvoraf den stigende arbejdsløshed, uddannelse af alle unge, vigende bosætning i yderområderne og en sammenhængende

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Upernavik 01. Januar 2015

Upernavik 01. Januar 2015 Upernavik 01. Januar 2015 Kære alle mine partifæller i Atassut langs den grønlandske kyst, vore medlemmer, venner, støtter, og andre samarbejdspartnere. Året 2014 er rindet ud. Et år fyldt med masser af

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Unge, uddannelse og erhvervsmuligheder

Unge, uddannelse og erhvervsmuligheder Agnete Hastrup, socialrådgiver, Specialrådgivning om Epilepsi Unge, uddannelse og erhvervsmuligheder Handelsskole, gymnasium, teknisk skole, læreplads eller videregående uddannelse, universitet, revisor,

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer

Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer 1. Indledning En rapport fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter slog i 2015 fast, at en af årsagerne til Ribes succes er, at nogle

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Skolen på la Cours Vej

Skolen på la Cours Vej Skolen på la Cours Vej NYHEDSBREV JUNI 2013 Kære forældre Nu står sommerferien nærmest for døren og endnu et skoleår er ved at rinde ud. Det er derfor tid til lidt nyt fra os på skolen. Set over en bred

Læs mere

1. april 2016 FM2016/27. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

1. april 2016 FM2016/27. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 1. april 2016 FM2016/27 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Ældrerådets temadag d. 1.10.2013 Ældres ønsker til fremtiden

Ældrerådets temadag d. 1.10.2013 Ældres ønsker til fremtiden Ældrerådets temadag d. 1.10.2013 Ældres ønsker til fremtiden Der deltog 142 mennesker i ældrerådets temadag, heraf var 13 kommunalt ansatte, foredragsholdere og medlemmer af ældrerådet. Af de 129 gæster

Læs mere

Forandring i Fællesskab. Stem Enhedslisten i Byrådet. odsherred.enhedslisten.dk

Forandring i Fællesskab. Stem Enhedslisten i Byrådet. odsherred.enhedslisten.dk Forandring i Fællesskab Stem Enhedslisten i Byrådet odsherred.enhedslisten.dk Enhedslisten i Byrådet Forandring Enhedslisten arbejder for et socialistisk, demokratisk samfund - et samfund, hvor samarbejde

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug (Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug (Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug) ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk +299323366 Fax: +299325840 Atassut@greennet.gl www.atassut.gl ATASSUT FM2007/38 Augusta Salling 24.04.2007 Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

JAs uddannelsespolitik

JAs uddannelsespolitik JAs uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet.

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt. Kort fortalt

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt. Kort fortalt Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Danmark i omstilling Danskerne flytter fra landet til byerne hurtigere end tidligere. Det giver

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Kort version 1 Forord Økologien er gået fra at være biodynamisk idealisme i små butikker til i dag at være en naturlig del af supermarkedernes udbud. Den udvikling

Læs mere

Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar

Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Fremtidens folkeskole Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Skal Danmark opretholde velfærden i fremtiden, så skal

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Oplægsholdere: Vivi Christiansen, børn og familie afdelingen, Flemming Enequist og Susanne Møller fra Piareersarfiit.

Oplægsholdere: Vivi Christiansen, børn og familie afdelingen, Flemming Enequist og Susanne Møller fra Piareersarfiit. Referat af handicaprådsmødet 15.november 2013. Deltagende: Karin Pedersen Thorsen, forkvinde, Nuuk Helene Josefsen, Nuuk Miijuk Miunnge, Tasiilaq (tidl. Ittoqqortoormiut) Jørgen Jeremiassen, Paamiut. Eli

Læs mere

Fyns Amts Avis Svendborg. Et nyt år står foran os. Nytåret er jo også tiden, hvor man både ser tilbage og frem.

Fyns Amts Avis Svendborg. Et nyt år står foran os. Nytåret er jo også tiden, hvor man både ser tilbage og frem. Fyns Amts Avis Svendborg Et nyt år står foran os. Nytåret er jo også tiden, hvor man både ser tilbage og frem. Vi har en rigtig god og velfungerende kommune, der på alle serviceområder tåler sammenligning

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faglig identitet om at skabe et fælles engagement i uddannelsen

Faglig identitet om at skabe et fælles engagement i uddannelsen Faglig identitet om at skabe et fælles engagement i uddannelsen Oplæg ved Kvalitetspatruljens temakonference 2011 Hvordan skabes de bedste rammer for et grundforløb Pointerne Engagement i uddannelsen er

Læs mere

Udkast til model for elevforståelse

Udkast til model for elevforståelse Udkast til model for elevforståelse Version 0.3 Udviklet af friskoleleder Morten Mosgaard, Margrethe Reedtz Skolen i Ryde Bemærk: Denne model er i en meget tidlige udviklingsfase. Modellen skal derfor

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet'

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' 17. november 2011 At have en bolig i et godt og trygt miljø vil jeg tro er en selvfølge for de fleste af os, der er her i dag. Men det er det ikke

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Handicappolitik i Allerød Kommune

Handicappolitik i Allerød Kommune Handicappolitik i Allerød Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Visioner og værdier...7 3. Allerød Kommunes målsætninger med afsæt i FNs Standardregler:...8 Udviklingsforslag...10 Udviklingsforslag...12

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Bidrag fra Direktorat for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke til Selvstyrekommissionens Midtvejskonference i Katuaq d.13. og 14.

Bidrag fra Direktorat for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke til Selvstyrekommissionens Midtvejskonference i Katuaq d.13. og 14. Midtvejskonference: Bidrag fra Direktorat for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke til Selvstyrekommissionens Midtvejskonference i Katuaq d.13. og 14. september 2001 Et stort land som Grønland med et

Læs mere

Selv om der er forskel på vores sprog har vi forstået hinanden, idet landet vi betræder, er det samme.

Selv om der er forskel på vores sprog har vi forstået hinanden, idet landet vi betræder, er det samme. Arbejdsgruppernes begrundelser Indlæg fra Tunu og Avanersuaq De skal fremlægge på deres eget sprog. Vi ønsker, der skal være mere lighed i udviklingen. Forholdene i Avanersuaq og Tunu er forskellige, også

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue. 1 Borgmester Peter Sørensen (S), tale ved Dyrskuet i Horsens 14. juni 2013 Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue. Det er en meget stor glæde for mig at

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer:

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: NORDFYNS KOMMUNE. DET GODE LIV FOR ALLE. Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: En idealkommune

Læs mere

10 MAR. 2016. Indgået NAMMINERSORLUTIK OOARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE INATSISARTUT ALLATTOOARFIAT BUREAU FOR INATSISARTUT SOX 1060-3900 ~~UUK

10 MAR. 2016. Indgået NAMMINERSORLUTIK OOARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE INATSISARTUT ALLATTOOARFIAT BUREAU FOR INATSISARTUT SOX 1060-3900 ~~UUK Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Niuernermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREENLAND Til medlemmet af Inatsisartut, Vivian

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Socialdemokraterne i Syddjurs

Socialdemokraterne i Syddjurs Tryghed. Handlekraft. Visioner. Socialdemokraterne i Syddjurs Er du klar til valget? Livskraftige børn og unge Vi vil sammen med forældrene skabe helhed, tryghed og sammenhæng i børns og unges opvækst.

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 BRØNDBY KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 - En værdig ældrepleje FEBRUAR 2016 Værdighed Brøndby Kommunes ældrepolitik berører mange vigtige emner, der har betydning for skabelsen af et godt, langt og aktivt

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Kvalitetsstandard for

Kvalitetsstandard for 2011/2012 Kvalitetsstandard for Hverdagsrehabilitering Vi bruger dine ressourcer aktivt Informationsfolder om Rehabiliteringskoordinatorfunktionen Ishøj Kommune 1 Vi tror på, at det giver livskvalitet

Læs mere

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Udviklingsplan 5762 Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Formål Formålet med udviklingsplanen er at skabe de bedst mulige betingelser for, at 5762 Vester

Læs mere