Kvantitativ afdækning af deltid/heltid på SHK-området

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvantitativ afdækning af deltid/heltid på SHK-området"

Transkript

1 Kvantitativ afdækning af deltid/heltid på SHK-området I denne rapport afdækkes karakteristika for kommunalt ansatte medarbejdere på SHKområdet, med et kvantitativt fokus på fordelingen mellem deltid og heltid. Rapporten er u d- arbejdet på baggrund af data fra KRL (Kommunerne og Regionernes Løndatakontor). Data er trukket i november 2007, 2009 og 2011, men der vil hovedsageligt blive fokuseret på 2011, og rapporten er begrænset til de stillinger, som er oplistet i afsnittet Stillingsafgrænsning. Rapporten er bygget op omkring figurer, der illustrerer de indhentede data. Figurerne er oplistet i afsnittet Figuroversigt. Det skal bemærkes, at summen af medarbejdere kan variere alt efter hvilken opdeling, der er valgt. Dette skyldes, at KRL s data kun medtager grupper med 5 eller flere personer. Denne begrænsning skyldes hensynet til persondataloven. Stillingsafgrænsning Medtagede ansættelsesformer: Tjenestemænd Overenskomstansatte Medtagede aflønningsformer: Timelønnede Månedslønnede KRL stillingskode og betegnelse: Sygeplejersker Kostfaglige ledere, lukket gruppe Ergoterapeuter Psykomotoriske terapeuter Fysioterapeuter Kliniske undervisere, ergoterapeuter Ernæringsassistenter Kliniske undervisere, fysioterapeuter Sundhedsplejersker Kliniske diætister Kostfaglige eneansvarlige Fodterapeuter Økonomaer Fysioterapeuter vil fremadrettet inkludere Kliniske undervisere, fysioterapeuter. Ergoterapeuter vil fremadrettet inkludere Kliniske undervisere, ergoterapeuter. Sygeplejersker inkluderer som udgangspunkt kliniske undervisere. Kostfaglige ledere på basisoverenskomsten består af en lukket gruppe ( Kostfaglige ledere, lukket gruppe ) uden egentlige ledelsesfunktioner, gruppen blev oprettet 1. april Figuroversigt Figur 1 - Antal personer fordelt på stillinger... 2 Figur 2 - Fordeling mellem kvinder og mænd... 3 Figur 3 - Antal personer fordelt på beskæftigelsesgrad og stilling... 4 Figur 4 - Andel af personer fordelt på beskæftigelsesgrad og stilling... 5 Figur 5 - Antal personer fordelt på aldersgrupper og stilling... 6 Figur 6 - Beskæftigelsesgrad fordelt på alder... 7 København, 20. dec. 2013

2 Fordelingen mellem stillinger Det samlede antal kommunalt ansatte personer i de angivne stillinger i nov var på Figur 1 viser fordelingen af det samlede antal personer på stillinger. Stillingerne er medtaget separat med undtagelse af stillingerne Kostfaglige ledere, lukket gruppe, Psykomotoriske terapeuter og Kliniske diætister, der er slået sammen i gruppen Restende stillinger, da de samlet kun udgør 3 % af antallet af personer. Antal personer fordelt på stillinger Ergoterapeuter 18% Fysioterapeuter 14% Ernæringsassistenter 13% Sygeplejersker Figur 1 - Antal personer fordelt på stillinger Sundhedsplejersker 8% Kostfaglige eneansvarlige 4% Resterende stillinger 3% Som det fremgår af Figur 1, så er de tre største grupper sygeplejesker ( ), ergoterapeuter (18% ) og fysioterapeuter (14% ). Side 2 af 7

3 Antal personer Andel mænd Tusinde Fordelingen mellem kvinder og mænd Det er generelt kendt, at der er ansat flest kvinder på det kommunale sundhedsområde. Dette fremgår også af opgørelsen fra november 2011, hvor der samlet set på tværs af stillingerne kun er 4% mænd. Antal personer fordelt på mænd og kvinder Mænd Kvinder Andel Mænd Figur 2 - Fordeling mellem kvinder og mænd Figur 2 viser, at ingen af stillingsgrupperne har over 12% mænd og alle på nær fysioterapeuterne har under mænd. Da der hovedsageligt er kvinder ansat i de relevante stillinger, vil der ikke blive differentieret på køn i resten af rapporten. Side 3 af 7

4 Antal personer Andel på deltid Tusinde Antal personer fordelt på beskæftigelsesgrad Deltid er i rapporten defineret som en beskæftigelsesgrad på under 37 timer om ugen. Samlet for hele gruppen er der (67 %) af medarbejderne, der er ansat på deltid. For at nuancere billedet af deltidsansatte er grupperingen yderligere opdelt i intervallerne 30-36, og 0-19 timer pr. uge. Samlet for hele gruppen er der (14%) af medarbejderne, der er ansat med et ugentligt timetal under 30 timer om ugen.. Figur 3 viser antallet af personer der har hhv. 37, 30-36, og 0-19 timer pr. uge. Desuden er det udregnet hvor stor en andel af medarbejderne, der arbejder på deltid (under 37 timer om ugen). Antal personer fordelt på beskæftigelsesgrad Heltid timer/uge timer/uge 0-19 timer/uge Andel på deltid Figur 3 - Antal personer fordelt på beskæftigelsesgrad og stilling Det fremgår af Figur 3, at alle stillingsgrupperne har over af medarbejderne, der arbejder på deltid. Andelen varierer dog fra 44% (Kostfaglige ledere, lukket gruppe) til 78% (Kostfaglige eneansvarlige). Side 4 af 7

5 Andel af personer Andelen af personer fordelt på beskæftigelsesgrad Samlet for hele gruppen er der 67 % (14.879) af medarbejderne, der er ansat på deltid. Figur 4 viser andelen af det samlede antal medarbejdere indenfor hvor stillingsgruppe, der arbejder hhv. 0-19, 20-29, og 37 timer om ugen. Andel af personer fordelt på beskæftigelsesgrad Heltid timer/uge timer/uge 0-19 timer/uge 10 8 Figur 4 - Andel af personer fordelt på beskæftigelsesgrad og stilling Det fremgår af Figur 4, at fordelingen på beskæftigelsesgrad varierer en smule. Fx har ergoterapeuter, fysioterapeuter og psykomotoriske terapeuter samme andel af medarbejdere, der er på heltid (fuldtid), men andelen af de deltidsbeskæftigede, der har 0-19 timer om ugen er væsentligt større for psykomotoriske terapeuter end for de to andre stillingsgrupper. Indenfor alle stillingsgrupper, med udtagelse af kostfaglige eneansvarlige, arbejder over 80 % af medarbejderne mere end 30 timer om ugen. Side 5 af 7

6 Andel af personer Antal personer fordelt på aldersgrupper og stillinger Figur 5 viser antal personer fordelt på aldersgrupper og stillinger, hvor aldersgrupperne er defineret i 10-års intervaller for personer mellem 20 og 49 år og 5-års intervaller for personer over 50 år. 10 Alderssammensætningen fordelt på stilling 8 Sygeplej ersker Ergotera peuter Fysioter apeuter Ernærin gsassist enter Sundhe dsplejer sker Kostfagli ge Økonom eneansv aer arlige Kostfagli ge ledere, lukket gruppe Psykom otoriske terapeut er Kliniske diætister Samlet for alle stillinger I alt Figur 5 - Antal personer fordelt på aldersgrupper og stilling Det fremgår af Figur 5, at der er relativt stor variation stillingerne imellem. Side 6 af 7

7 Andel af personer Beskæftigelsesgraden fordelt på alder Figur 6 viser antallet af personer som andel af det samlede antal personer fordelt på beskæftigelsesgrad og alder Antal personer 0-19 timer/uge Antal personer timer/uge Antal personer timer/uge Antal personer på heltid Figur 6 - Beskæftigelsesgrad fordelt på alder Beskæftigelsesgrad fordelt på alder 10 8 Det fremgår af Figur 6, at beskæftigelsesgraden falder i takt med alderen. Det vil sige, at andelen af medarbejdere, der arbejder fuldtid, falder i takt med, at alderen stiger. Det samme gælder for andelen, der arbejder timer om ugen. Specielt når medarbejderne bliver over 60 år, stiger andelen der arbejder under 30 timer om ugen. Side 7 af 7

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling.

Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling. Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for analysearbejdet... 3 2. Arbejdsmetode

Læs mere

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger

Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger 23. maj 2011 Sune Sabiers sep@dreammodel.dk 1 Indledning Efterlønsordningen som den ser ud i dag påvirkes af modtagernes

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION Udgivet

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere