PWS NYT Årgang 28. Nummer. Bostedet Kirstinelund på ferie i Grønland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PWS NYT. 2014 Årgang 28. Nummer. Bostedet Kirstinelund på ferie i Grønland"

Transkript

1 PWS NYT 2014 Årgang 28 Bostedet Kirstinelund på ferie i Grønland Nummer 02

2 Indhold Indkaldelse til generalforsamling... 3 Medlemmernes hjælp er vigtig for foreningen... 3 Weekendseminar på Kursuscenter Brogården... 4 Program for børn 0 14 år... 5 Program for unge over 15 år... 5 Program for forældre, pårørende og fagpersoner... 5 Tilfredshedsundersøgelse hvad fandt vi ud af?... 6 Interesseret i foreningsarbejde?... 7 Kort fra kursus for pårørende til udeboende med PWS... 7 Mikkels solstrålehistorie... 8 Så tog vi til Grønland... 9 Pop-up-vindue i Region Hovedstaden Temadag med cand.psyk. John Zeuthen Det blå sygesikringskort nye regler pr. 1. august Kursus for alle, der arbejder med små børn/førskolebørn med PWS (0 6 år) Nyrevideret bog om træning af børn med PWS Kost og bevægelse den vigtigste medicin ved PWS, og alle kan tåle det! Temadag for alle, der arbejder med skolebørn med PWS Efterlysning fra Najas mormor Ondt i maven kan være livstruende Basis for en sund voksen livsstil AKTIVITETER Mine penge, min pårørendes økonomi og borgerens økonomi Fagrådet for PWS Bestyrelsen for Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom Praktisk info PWS NYT udgives af Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom og sendes gratis til alle medlemmer 4 gange om året. PWS NYT er talerør for medlemmer og bestyrelse samt formidler af informationer om PWS fra ind- og udland. Indholdet i de artikler, der offentliggøres i bladet, afspejler de respektive forfatteres holdninger og meninger og dækker ikke nødvendigvis Landsforeningens synspunkter. Foreningens medlemmer opfordres til at sende indlæg og fotos til redaktionen for PWS NYT: Jytte Helgogaard Birgitte Jensen Heibergs Have 67 Kildetoften Holbæk 8600 Silkeborg Tlf Tlf DEADLINE FOR NÆSTE NUMMER AF PWS NYT: 1. JULI 2014 Materialer og udgivelser om Prader-Willi Syndrom Materialer og video/dvd rekvireres via bestillingslisten på eller ved henvendelse til foreningens sekretær. Bog om PWS (nr. 7) er gratis for foreningens medlemmer og kan downloades fra foreningens hjemmeside. FOLDERE 1. Prader-Willi Syndrom en medfødt sygdom. 2. Vigtige oplysninger til sundhedspersonale om PWS. 3. Prader-Willi Syndrom og beskæftigelse. Netudgave 4. Gode råd i forbindelse med undervisning af børn med PWS. 5. Etablering af botilbud til voksne med PWS. 6. Kost ved PWS v/dorte Bierre 7. Information og gode råd om mad ved Prader-Willi Syndrom. BØGER 8. Bog om PWS udgivet af Landsf. for PWS. Pris for ikke-medlemmer: 90 kr. 9. Træning af børn med PWS. Oversat fra svensk. Ny netudgave På vej til voksen v/anette Løwert og Karsten Løt. Seksualundervisning. VIDEO/DVD returneres 14 dage efter modtagelse 11. Syv børn/voksne med PWS på forskellige alderstrin og med forskellige problemer. Holl./belg. film m. engelske undertekster. Ca. 40 minutter. 12. Vidste du det? 13. PWS bo alene. Norsk produktion. 14. Food, behaviour and beyond. Amerikansk produktion. 15. Understanding the Student with PWS. Inkl. vejledning. Amerikansk produktion. 16. Så sjældne er vi ikke at leve med PWS anno Hollandsk produktion.

3 Indkaldelse til generalforsamling I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom. Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med foreningens weekendseminar fredag d. 28. september 2014 kl på Kursuscenter Brogården, Abelonelundvej 40, Strib, Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassererens beretning om det reviderede regnskab. 4. Fastsættelse af kontingent Indkomne forslag. 6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Jytte Helgogaard, Martin Raabjerg, Signe Andersen og Claus Rosenager-Jepsen. 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 8. Eventuelt. På bestyrelsens vegne Jytte Helgogaard Medlemmernes hjælp er vigtig for foreningen Der har netop været udsendt kontingentopkrævning for 2014, og heldigvis holder flertallet af medlemmerne fast i deres medlemskab. Som medlem af foreningen får man tilsendt PWS NYT fire gange om året, og man har desuden mulighed for at deltage i de af foreningens kurser, der har interesse. Desværre viser det sig hvert år, at nogle medlemmer af forskellige årsager ikke ønsker at bevare deres medlemskab. For at opretholde det brede udbud af kurser for forskellige målgrupper er det vigtigt, at tilgangen af medlemmer øges i mindst samme takst, som nedgangen falder. Bedst ville det selvfølgelig være, at antallet af medlemmer steg støt, og derfor vil bestyrelsen bede alle medlemmer om at forsøge at skaffe nye medlemmer blandt familie, venner og kontaktpersoner. Et medlemskab koster 175 kr. om året og dækker alle, der bor på adressen - husk at angive alle navne ved indmeldelsen. Ønsker man at støtte foreningen med en gave, kan beløbet forhøjes til fx 275 kr. Hvis man gerne vil have et individuelt livsvarigt medlemskab, betales der et engangsbeløb på 2195 kr. Der er mange måder at melde sig ind på. Man kan sende en mail via foreningens hjemmeside på indbetale beløbet på girokonto eller på bankkonto reg.nr. 4001, kontonummer Man kan også vælge at sende en mail til eller et brev til Lise Reimers, Damgårdsvej 24, 3460 Birkerød og skrive, at man gerne vil være medlem af foreningen. Vi håber på mange nye medlemmer. På bestyrelsens vegne Lise Reimers 3

4 Weekendseminar på Kursuscenter Brogården Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom inviterer til weekendseminar på Kursuscenter Brogården, Abelonelundvej 40, Strib, Middelfart fredag d. 28. september - søndag d. 30. september 2014 Dette års weekendseminar byder på forskellige aktiviteter og arrangementer for børn, unge og voksne med PWS samt for deres pårørende og fagpersonale. Lørdag formiddag får vi besøg af diætist Janni Stryhn, som sammen med overlæge Susanne Blichfeldt vil anlægge en lægelig og fornuftig-kost -vinkel på den ernæringsmæssige del af Prader-Willi Syndrom. Efter oplæg skal deltagerne arbejde i grupper med emner, som efterfølgende skal præsenteres, ligesom der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål. Susanne Blichfeldt stiller op igen søndag for at præsentere den nyeste viden inden for Prader-Willi Syndrom. Lørdag eftermiddag vil socialkonsulent Gitte Madsen fortælle om Serviceloven i praksis for hhv. børne- og voksenfamilierne. Dette sker parallelt med foredrag af psykolog Leif Nord, som flere af foreningens medlemmer havde fornøjelsen af at høre ved sidste års landmøde. For mindre og større børn (både med PWS og søskende) vil der lørdag blive arrangeret en udflugt til Madsby Legepark. Voksne med PWS får tilbud om et kursus i Kropsbevidsthed og wellness. Lørdag eftermiddag mødes børn, unge og voksne med PWS og deres søskende til et stjerneløb på Brogårdens udearealer. Dagen slutter som altid med en diskoteksfest. Bindende tilmelding: senest 1. juli 2014 til Lise Reimers på mail eller via Pris for deltagelse: Børn 0 2 år: Gratis. Børn 3-11 år: kr. Fra 12 år: kr. Efter tilmelding udsendes bekræftelse samt oplysning om betaling af kursusgebyr, der bedes betalt senest d. 1. august Ansøgning om dækning af kursusafgift 4 Ifølge Serviceloven kan kommunen søges om dækning af kursus- og transportafgift. I tilfælde af afslag på ansøgningen vil vi opfordre til, at afgørelsen ankes. Medlemmer, der får afslag, kan søge foreningen om dækning. Dette sker ved at sende kommunens skriftlige afslag og evt. ankeafgørelse sammen med en ansøgning om tilskud til foreningens kasserer, Martin Raabjerg. Medlemmer, der ikke i henhold til Serviceloven kan søge om dækning af kursus- og transportudgift, kan ligeledes ansøge foreningen om tilskud.

5 Program for børn 0-14 år Kl.: Fredag Lørdag Søndag 8-9 Morgenmad Morgenmad Tur til Madsby Legepark Kreativt værksted og boldspil Medbragt frokost Frokost Madsby Legepark Fordeling af kontaktpersoner Eftermiddagsdrik og stjerneløb Middag Middag Disney Sjov Diskotek Godnat og pasning Godnat og pasning Program for unge over 15 år Kl.: Fredag Lørdag Søndag 8-9 Morgenmad Morgenmad Kreativt værksted og boldspil Kreativt værksted og boldspil Frokost Frokost Kropsbevidsthed og wellness Kl.: Fredag v. overlæge Susanne Blichfeldt Fordeling af kontaktpersoner Eftermiddagsdrik og stjerneløb Middag Middag Film og aftensaft Diskotek Godnat og pasning Godnat og pasning Program for forældre, pårørende og fagpersoner Lørdag Søndag Fra kl. 16 Indkvartering Middag Aflevering i pasningsorden Generalforsamling Morgenmad Aflevering i pasningsorden Kost ved PWS v. overlæge Susanne Blichfeldt og diætist Jannie Stryhn Frokost Aflevering i pasningsorden Arrangement 1: Serviceloven i praksis 0 17 år v. socialkonsulent Gitte Madsen. Arrangement 2: Den gode samtale, 18 år og opefter v. psykolog Leif Nord Pause Arrangement 1: Serviceloven i praksis 18 år og opefter v. socialkonsulent Gitte Madsen Arrangement 2: Konflikthåndtering 0 17 år v. psykolog Leif Nord Middag Diskotek for alle Godnat og pasning Morgenmad Aflevering i pasningsorden Nyeste viden om PWS v. overlæge Susanne Blichfeldt Frokost herefter afrejse 5

6 Tilfredshedsundersøgelse - hvad fandt vi ud af? v. Mette Nisbeth Hansen, søster til person med PWS I efteråret 2013 sendte bestyrelsen et spørgeskema ud for at finde ud af, om det, foreningen laver, er det, medlemmerne ønsker. Resultatet blev, at medlemmerne er glade for de arrangementer, der er målrettet dem. I alle kategorier havde man mulighed for at skrive, at man ikke var i målgruppen, for vi ved, at de forskellige arrangementer er meget målgruppespecifikke. For eksempel fik sommerlejren en score på 4,5 ud af 5 blandt dem, der var i målgruppen. Altså et populært arrangement. En anden topscorer er PWS NYT, der fik 4,3 ud af 5 mulige fra 76 deltagere i undersøgelsen. Faktisk bruger de fleste bladet til at holde sig orienteret om nyheder inden for forskning og om kommende arrangementer. Foreningen bliver også vurderet godt. Den scorer 4,3 ud af 5 mulige fra 73 svar. De fleste synes, den skal forsætte som nu, men der var også forslag til, hvordan det kan blive endnu bedre. Som nye tiltag blev nævnt: Hjælp til at samarbejde med kommunen Arbejde med uddannelse/udvikling efter 10. klasse Mere om kost Nye botilbud Fakta om undersøgelsen Undersøgelsen blev sendt ud til 219 medlemmer. 55 mails røg i medlemmernes spamfilter. 86 svarede, hvilket giver en svarprocent på 52 %. 85 % ønsker en reminder om deadlines og information om ny forskning. Ca. 80 % tjekker deres mail mindst en gang om dagen. Udover at finde ud af, hvad der er godt ved arrangementerne og ved foreningen, brugte vi undersøgelsen til at finde ud af, hvor medlemmerne gerne vil have informationer fra foreningen i fremtiden. Vi går ud fra, at alle, der har deltaget i undersøgelsen, har en mailadresse, og af svarene kan man se, at de fleste også har mulighed for at modtage sms er og se opslag på facebook. PWS NYT er stadig hovedkilden til information om kommende arrangementer, men fremover er det muligt at få en reminder om en deadline for tilmelding eller lignende, enten via sms, mail eller et opslag på facebook. Konklusionen er, at medlemmerne er glade for foreningen, for bladet og for de ting, der allerede bliver gjort. Der er også ideer til ting, der kan tages fat på, hvis der er tid til det. Tak til alle jeres gode forslag, kommentarer og for at I tog jer tid til at svare. På bestyrelsens vegne, cand. agro. Mette Nisbeth Hansen Helt personligt vil jeg anbefale, at der er flere, der bliver medlem af facebook-gruppen for Prader- Willi Syndrom, da det er der, man kan hente hjælp og inspiration i hverdagen. Jeg bruger det selv en del i andre grupper, hvor jeg ved, at der er hurtigt svar fra andre, der har samme interesse. Så for dem, der savner et sted at dele det sociale, billeder, tanker og ideer, er facebook en hurtig måde at gøre det på. Jo flere vi er, jo mere levende bliver gruppen også. Mette Nisbeth Hansen 6

7 Interesseret i foreningsarbejde? Som omtalt under Tilfredshedsundersøgelsen hvad fandt vi ud af? på foregående side er der flere medlemmer, der har givet udtryk for, at de kunne tænke sig at yde en indsats i foreningen. Vi har sakset fra undersøgelsen og bringer herunder de tilkendegivelser, tilfredshedsundersøgelsen viste: Ja, jeg vil gerne hjælpe til, men ikke selvstændigt lede arrangementer el. lign. (forælder til person med PWS). Ja, på sigt som bestyrelsesmedlem (forældre til person med PWS). Ja, sekretærfunktion, herunder medlemsblad (forældre til en person med PWS). Søskenderelationer (søskende til person med PWS). Vi har 30 års erfaring med PWS. Vi vil gerne dele ud af den (forældre til person med PWS). Vidensdeling mellem familier (forældre til person med PWS). I bestyrelsen vil vi gerne bede alle, der har givet positivt tilsagn om at yde en indsats i foreningsarbejdet, henvende sig til Jytte Helgogaard, mail Er der andre, der har lyst til at yde en indsats, hører vi selvfølgelig også meget gerne fra jer. På bestyrelsens vegne Jytte Helgogaard Kort fra kursus for pårørende til udeboende med PWS Lørdag d. 3. maj var foreningen vært ved et kursus for pårørende til udeboende voksne med PWS. Bestyrelsen har længe ønsket at udbyde dette kursus, idet det kan være vanskeligt at være fagligt opdateret, når ens børn er flyttet hjemmefra, og andre overtager ansvaret. Socialrådgiver Jens Tamborg (medlem af fagrådet) og overlæge Susanne Blichfeldt var oplægsholdere. Deltagerne fik en meget grundig indsigt i medicinske forhold, der er aktuelle for voksne med PWS, heriblandt også forskellen mellem psykiatriske sygdomme og adfærdsfærdsmæssige udfordringer. Susanne Blichfeldt anbefalede, at alle personer med PWS får skrevet deres livshistorie, som kan følge dem, når de flytter hjemmefra. Jens Tamborg berørte emner fra Serviceloven og gav eksempler på, hvilke merudgifter en voksen person med PWS kan have ud over medicin: fodterapi, såfremt der er behov for det, og daglige håndsrækninger, som fx vinduespudsning og gardinvask. Jens Tamborg oplyste endvidere om, at ALLE kan søge kommunen om en ledsagerordning på 15 timer pr. måned (ikke socialpædagogisk ledsagelse). Alt i alt var det en meget informativ og givende dag, og alle deltagerne var enige om, at man nemt kunne have brugt en hel weekend på at blive yderligere oplyst. 7

8 Mikkels solstrålehistorie Her er lige en lille solstråleberetning fra vores hverdag, som jeg havde lyst til at dele, og jeg håber, at alle kan have nytte af at læse. Mikkel nærmer sig med hastige skridt 22 år, og vi havde for længst opgivet at se ham på en almindelig cykel. Det er efterhånden mange år siden, at vi sidst prøvede at lære Mikkel at cykle. Jeg tror, han var omkring år gammel, da vi opgav, for det gik nemlig ikke særlig godt og gav ham bare endnu et nederlag, som han ikke havde brug for. Hverken balancen eller styrken i benene var der, og han fik derfor en trehjulet cykel. For nogle måneder siden fik han en ny fysioterapeut, som tænkte lidt ud af boksen. Fysioterapeuten satte Mikkel på en almindelig tohjulet cykel, og det gik heldigvis fra starten rigtig godt. Nu var han parat til at lære det. Efter at have øvet 5 gange med fysioterapeuten sætter Mikkel sig op på min cykel for at vise, hvor dygtig han er blevet, og jeg må sige, at jeg har svært ved at få armene ned igen. Det var et MEGET stort øjeblik, da jeg så ham cykle ned ad vejen første gang, og jeg er virkelig stolt af ham. Med denne historie ønsker jeg at fortælle, at vores børn uanset alder hele tiden rykker sig og hele tiden lærer nye ting. Der sker hele tiden små mirakler, og dette var for os et af dem. Et andet mirakel oplevede vi, da Mikkel som 17-årig pludselig så lyset og lærte at binde sine snørebånd selv. Det havde vi også trænet i årevis og droppet, da det ikke virkede, som om han forstod, hvad han skulle gøre. I stedet fik han sko med velcro fra Sava (som altså ikke altid er særlig smarte), eller han fik bundet skoene af andre. Det var selvfølgelig ikke særlig fedt for Mikkel at stå der som en ung mand på 17 år og være afhængig af andre for at få sko på. Derfor var det en stor befrielse for Mikkel (og os andre), da han selv blev i stand til at binde skoene, og i dag ejer han mange smarte sko med snørebånd. Så pointen er, at I ikke skal give op, når noget ikke lykkes. Drop tingene et stykke tid og prøv så igen, for hvem ved - måske er tiden inde til, at jeres søn eller datter er parat til at lære at svømme, læse, cykle, binde snørebånd eller andet næste gang, I prøver. God fornøjelse og held og lykke. Tina, mor til Mikkel 8

9 Så tog vi til Grønland Vi havde sparet mange penge sammen rigtig lang tid. Alle glædede sig. Egentligt ville vi gerne have besøgt Nivi og Karl men af forskelige grunde kunne det ikke lade sig gøre. Flyveturen til Sønder Strømfjord. Flyturen gik rigtig godt i flyveren kunne man høre musik og se film og stewardessen kom med mad. Vi kørte i en bil som er en mellem ting af en lastbil og en bus, så kørte vi ud til indlandsisen imens så vi Rensdyr og Moskusokse. Da vi nåede til indlandsisen var der stejle bakker af is, glat og koldt temperaturen var på - 14 grader og solen skinner og is sneen var Turkisblåt. Så blev der tid til aftenmad hvor bussen kørte os til et madsted som de kaldte for Roklubben. Maden bestod af en stor ta selv bord bl.a. Råt hvalkød nogle af os syntes ikke det var vores kop te. Men så var der Moskusbøffer og Rensdyr steg det smagte os så godt. Efter 2 dage Fløj vi med en mini fly til Ilulissat hvor verdens største bræ er. Som går ud til Isfjorden. Da vi ankom til Ilulissat sagde stewardessen at vi skal tage jakken på for der er meget koldt uden for. Men stadigvæk var der høj sol skin temperaturen var på- 20 grader. Da vi var landet i Ilulissat kørte vi i bussen ned til vores hotel. Vores hotel hed Hotel Arctic hvor vi blev rigtig godt modtaget og fik rigtig meget service af nogle meget flinke folk. Første dag bliv vi vist rundt i byen af en guide. Det var en fin by hvor husene var i mange farver og blev bygget af træ, husene var små. Den næsten dag lejede vi tøj som bestod af anorakker og store støvler, så vi lignede alle sammen nogle små Eskimoer. Fordi at det var for koldt at side i en hundeslæde i to timer. Så var vi på hundeslædetur det var en spændende oplevelse, efter turen spurgte vi Kusken om vi måtte klappe en af hundene det måtte vi gerne grunden til at vi spurte var at hundene var rovdyr som bestod af halv schæfer og halv Ulv. 9

10 En dag tog vi alle sammen ud på en by tur hvor vi kiggede ned i byen på Museum og shopping tur i det små butikker. Vi sluttede byturen af med at gå en på en mini Restaurant og fik Grønlandsk Stjerneskud som bestod af hellefisk og ris det var ikke lige den slags stjerneskud som vi kendte til her i Danmark. Den anden sidste dag var vi ude at sejle hvor vi så mange store isbjerge med revner i. Grunden til at der var mange huller var at solen skinner og så smelter det og så fryser det igen og så sprækker isbjergene og så kom revnerne. Afslutningen på vores Grønlands tur gik rigtig godt Og vi sluttede af med en stor speciel menu kun til Kirstinelund og med en god kop Grønlandsk- kaffe. Og Mandag sidst på aftenen kom der nordlys hvor himmelen bliver grøn og danser rundt i hvide streger på himmelen. Tirsdag den 18 marts ved morgen bordet stod der flag på bordet og dækket et fint fødselsdagsbord for Casper, vi sang og flagede for Casper nogle af gæsterne sang også med. Og så tog vi af sted med mini flyet igen og så rejser vi til bage til Kangerlussuaq og så i en stor fly tilbage til Danmark. Vi havde alle sammen haft en kanon god oplevelse og en god tur. Skrevet af: Mette Kjærsgaard, beboer på Kirstinelund Pop-up-vindue i Region Hovedstaden Jeg har gennem den sidste tid haft en dialog med folk på 1813-telefonen (Akuttelefon i Region Hovedstaden), idet vores pop-up-vindue fra lægevagten ikke er ført over til Det er nu lykkedes for Pernille at få noteret det samme, som der stod hos lægevagten, og jeg har bedt om og fået oplyst, at jeg kan videregive nedenstående mailadresser, som borgere i Region Hovedstaden kan kontakte for at få opdateret notaterne (her kaldes det ikke pop-up vindue): Sektionsleder og speciallæge Søren Jensen, Akutberedskabets Hovedpostkasse, Enhedschef Peter Gjersøe, Enhedschef Jan Nørtved Sørensen, Man kan selv formulere, hvad man ønsker, skal stå i notaterne, men et forslag til den sparsomme plads kunne lyde som følger: Pt har Prader-Willi Syndrom. Høj smertetærskel. Svært ved at kaste op. Opkastning livstruende. Dårlig regulering af kropstemperatur. Tendens til overreaktion på visse medikamenter, specielt narkose. Jeg vil opfordre bosteder til at få noteret ovenstående tekst hos borgerne med PWS, da der kan være vikar på vagt, som ikke kender borgeren så godt og derfor kan have svært ved at kommunikere, at der er noget i vejen med borgeren trods manglende symptomer. 10 Vibeke Ørskov, mor til Pernille med PWS

11 Temadag med cand.psyk. John Zeuthen for fagpersonale, der arbejder med Prader-Willi Syndrom Tirsdag d. 4. november 2014 kl på Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense En neuropædagogisk tilgang i arbejdet med Prader-Willi Syndrom Kursusleder: Tidligere formand for Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom Børge Troelsen Forplejning: Kaffe med brød fra kl. 8.30, frokost samt eftermiddagskaffe Pris: 300 kr. for medlemmer af foreningen, 475 kr. for ikke-medlemmer. Betales ved tilmelding ved overførsel til Danske Bank, regn.nr. 4001, kontonummer med angivelsen 0914 i meddelelsesfeltet. Ønskes elektronisk faktura, bedes EANnummer oplyst ved tilmeldingen. Bindende tilmelding: Senest 15. september 2014 med angivelse af navn, adresse, evt. institution og til Jytte Helgogaard, mail: tlf Obs.: Begrænset deltagerantal (50) John Zeuthen, cand.psych. har arbejdet som psykologisk konsulent siden Han er specialiseret inden for specialpædagogisk og neuropædagogisk undervisning/supervision/træning både på normal-, handicap- og psykiatriområdet. John Zeuthen holder desuden kurser og foredrag for forældre med børn/unge med handicap eller psykiatriske lidelser og har tidligere været foredragsholder ved arrangementer i Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom. Det blå sygesikringskort - nye regler pr. 1. august 2014 Fra 1. august 2014 kan man ikke længere bruge det gule sundhedskort som rejseforsikring. I stedet skal man benytte det blå EU-sygesikringskort eller en privat rejseforsikring. Man skal bestille det blå EU-sygesikringskort digitalt og kan få hjælp hertil i kommunens borgerservice eller på biblioteket. Det tager 2-3 uger, fra kortet er bestilt, til man modtager det. Yderligere oplysninger og bestilling på 11

12 Kursus for alle, der arbejder med små børn/ førskolebørn med PWS (0-6 år) Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom inviterer til kursus for pædagoger, dagplejere, øvrige fagfolk, forældre og andre, der arbejder med små og yngre børn med PWS onsdag d. 10. december 2014 kl på Mødecenter Odense Buchwaldsgade Odense C Der vil være oplæg ved talepædagoger Ellen Bjerre Jensen og Mette Sørensen fra PPR i Køge samt overlæge Susanne Blichfeldt. Fokus vil ligge på de små børns sproglige og kommunikative udvikling samt betydningen for social adfærd og relationer. Temadagen vil indeholde oplæg og evt. gruppearbejde, og deltagerne er meget velkomne til forud for temadagen at sende spørgsmål/emner til oplægsholderne på mail: Forplejning: Der serveres formiddagskaffe med brød fra kl , frokost samt eftermiddagskaffe med kage. Pris: 260 kr. for medlemmer af foreningen og 350 kr. for ikke-medlemmer. Kursusgebyr kan indbetales ved overførsel til Danske Bank, regn.nr. 4001, kontonummer I meddelelsesfelt bedes angivet Ønskes elektronisk faktura, bedes EAN-nummer opgivet sammen med tilmeldingen. Bindende tilmelding: senest d. 25. oktober 2014 til Vibeke Ørskov, eller på tlf Nyrevideret bog om træning af børn med PWS Bogen Træning af børn med Prader-Willi Syndrom fysioterapeutisk vurdering og behandling foreligger nu i en ny udgave redigeret af fysioterapeut Kirsten Iversen (medlem af fagrådet) og overlæge Susanne Blichfeldt. Bogen er udgivet i pdf-format og kan downloades via foreningens hjemmeside 12

13 Kost og bevægelse - den vigtigste»medicin«ved PWS, og alle kan tåle det! Sidste PWS NYT havde mange gode anbefalinger om kost og PWS. Kosten kan ikke stå alene, for masser af bevægelse er lige så vigtig for at holde vægten nede og for at vedligeholde sine muskler. Man kan godt have en lav vægt og samtidig være i dårlig form, hvis musklerne ikke holdes i gang. Så udgøres det meste af kropsvægten af fedt og knogler. Det kan være svært ved PWS, hvor man fødes med spinkle og slappe muskler, og det letteste er at sidde stille. Væksthormon giver børnene flere kræfter og større muskler, men musklerne skal styrkes og opbygges med daglig bevægelse. Det er nemmest allerede fra tidligt i barnealderen at få nogle gode daglige rutiner, hvor bevægelse - gerne som fast punkt i dagsskemaet - er noget hyggeligt, rart og sjovt, som man glæder sig ved. Det giver grundlag for fortsat fysisk aktivitet også i voksenlivet. Det er aldrig for sent at komme i gang, og man kan starte med små gåture, der gradvist bliver længere. Bevægelse påvirker mange ting Giver fysisk styrke og velvære. Styrker immunforsvar. Modvirker ødem og hævede ben. Bedrer humør, dæmper irritabilitet, depression og angst (videnskabeligt bevist), netop ting, der kan præge livet for voksne med PWS. Helt enkle ting kan styrke muskler, humør og velbefindende Tag trappen, også til 4. sal (evt. kun en etage til en start, tag tid og konkurrer med dig selv). Stå af bussen et stop tidligere. Syng en sang, mens du går, husk alle vers. Parker bilen 100 m fra hjemmet og gå hjem. Musik er meget motiverende! Sanglege er sjove og giver glæde og tryghed samt styrker fællesskabet blandt børn. Man kan også danse derhjemme efter aftensmaden. Vi ved det godt, men det ER er de små daglige ting, der tæller. En halv time pr. uge hos en fysioterapeut er også godt, men det er ikke KUN hos fysioterapeuten, musklerne styrkes. Det er en god ide at udføre et lille program dagligt. I børnehaven kan det fx være en bestemt rækkefølge af aktiviteter på legepladsen, man skal igennem. I skolen kan man fx cykle eller gå til skole, og så skal man UD i hvert frikvarter og gå en runde i skolegården. For barnet og den voksne med PWS kan rutiner være meget vigtige og ofte nødvendige. Det er nemmest, hvis det er ens fra dag til dag, små børn elsker rutiner... og det gør mange voksne også! Forskellige råd med at springe søndage over eller kun hver 2. dag er oftest en dårlig plan for den, der har PWS, for så kan man pludselig komme ud af rytme, begynde at diskutere, udsætte osv., og det skaber forvirring hos personen med PWS. Overlæge Susanne Blichfeldt 13

14 Temadag for alle, der arbejder med skolebørn med PWS Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom inviterer til temadag for lærere og pædagoger, der arbejder med børn i skolealderen onsdag d. 24. september 2014 kl på Mødecenter Odense Buchwaldsgade Odense C Der vil være oplæg ved talepædagoger Ellen Bjerre Jensen og Mette Sørensen fra PPR i Køge samt overlæge Susanne Blichfeldt. Oplæggene vil være koncentreret om kommunikation, sproglig udvikling og adfærd hos børn/unge med Prader-Willi Syndrom i skolealderen. Temadagen vil veksle mellem oplæg og gruppearbejde, og deltagerne er meget velkomne til forud for temadagen at sende spørgsmål/emner til oplægsholderne på mail: Forplejning: Formiddagskaffe med brød, frokost samt eftermiddagskaffe med kage. Pris: 260 kr. for medlemmer af foreningen og 350 kr. for ikke-medlemmer. Kursusgebyr kan indbetales ved overførsel til Danske Bank, regn.nr. 4001, kontonummer I meddelelsesfelt bedes angivet Ønskes elektronisk faktura, bedes EAN-nummer opgivet sammen med tilmeldingen. Tilmelding: senest d. 15. august 2014 til Vibeke Ørskov, eller på tlf Efterlysning fra Najas mormor Tusind tak for et godt blad nr. 01. For vores målgruppe synes vi i vores familie, at jeres indslag om kostråd fysisk aktivitet fester mv. er rigtigt gode. Vi glæder os altid til at læse jeres blad. Jeg synes, det kunne være sjovt at høre/læse om, hvordan det går de børn, der er udeboende evt. hvordan en dag/ uge går. Måske følge en person på hvert bofællesskab. Som sagt tak for et altid godt blad. Mange hilsner Kirsten Rasmussen Er der personer fra bosteder, der har lyst til at fortælle om, hvordan en typisk dag eller uge forløber, er I meget velkomne til at kontakte redaktionen. Billeder modtages også meget gerne. 14

15 Ondt i maven kan være livstruende Nedenstående viser, at en pædagogs viden sammen med oplysningsmateriale om PWS kan redde liv, og at man er nødt til at stå fast, hvis man bliver afvist. Ikke alle læger kender PWS. Bo og Støtte i Holbæk har en borger på 38 år boende, som har PWS, og som jeg er hjemmevejleder for. Han bor i egen lejlighed i et almindeligt opgangsfællesskab og får hjælp og støtte til mad og økonomistyring. I efteråret oplevede vi, at han en søndag nat fik mavesmerter, og han kontaktede selv vagtlægen, da der ikke er personale om natten. Vagtlægen var ude og undersøge ham og mente, at mavesmerterne skyldtes maveinfluenza. Da min kollega mødte ind mandag morgen, havde han stadigvæk ondt, og hun kontaktede lægevagten, som henviste dem til akutafdelingen på Holbæk Sygehus. Her vurderede de, at smerterne skyldtes maveinfluenza, da han havde lidt høje infektionstal. Ved maveundersøgelsen fandt de ikke noget alarmerende, da de kunne trykke på maven, uden at han reagerede med mere end av. Han blev sendt hjem med penicillin, og han syntes selv, at den virkede lidt. Jeg havde haft fri og mødte ind dagen efter her fik jeg historien fortalt. Vi har været på mange forskellige kurser og temadage omkring PWS, og her har vi gennem mange fantastiske oplægsholdere fået fortalt, hvor vigtigt det er, at vi reagerer og holder fast i, at vores borgere med PWS har en høj smertetærskel og derfor skal undersøges meget grundigt, når de har smerter. Jeg kontaktede hans egen læge, da jeg ikke kunne forstå, at de ikke havde skannet hans mave, når han har PWS. Egen læge ville kontakte akutafdelingen, da de ikke havde modtaget papirerne endnu. Det var blevet frokosttid, og han havde ikke spist sin frokost nu syntes jeg, at alle alarmklokkerne ringede og kontaktede igen først egen læge, som havde frokostlukket og efterfølgende akutafdelingen. De kunne ikke se ham uden henvisning, så hvis jeg insisterede på, at han skulle indlægges, måtte jeg jo ringe 112. Det endte med, at jeg ringede 112, og da han selv gik ud i ambulancen, måtte jeg næsten undskyldende forklare ambulancefolkene, at jeg havde ringet, fordi han har PWS, havde mavesmerter, og fordi han ikke havde spist sin frokost. På akutafdelingen trykkede de igen på maven, og han ømmede sig, når de trykkede hårdt. De mente forsat, at det var maveinfluenza, men jeg nægtede at tage ham med hjem, før de havde skannet ham. Jeg havde taget brochurer og den grønne bog fra Prader-Willi-foreningen med og sad og slog op i dem, hver gang lægerne sagde noget. Jeg tror, at de til sidst valgte at give ham en ultralydsskanning for at lukke munden lidt på mig. Ved skanningen var de i tvivl om, hvorvidt hans galdeblære var lidt forstørret og gav ham efterfølgende en CT-skanning. Den viste, at han havde luft i bughulen, og derfor valgte de at indlægge ham til yderligere undersøgelse. Han fik lagt en slange ned gennem næsen, som sugede alt fra mavesækken op og måtte ikke få mad og drikke. De vurderede, at det ikke var akut, og han måtte vente til næste dag om eftermiddagen med at få foretaget en kikkertundersøgelse. Da lægerne løftede mavesækken, opdagede de, at han havde et hul i mavesækken ved tarmen. Undersøgelsen endte i en operation, hvor de måtte åbne ham op og efterfølgende hæfte ham sammen med 25 klemmer for at få hullet syet sammen. Han klarede det rigtigt godt og fik først mad lørdag eftermiddag (sidste gang var tirsdag morgen) og blev udskrevet om mandagen. På opfordring fra overlæge Hanne Hove, Klinik for Sjældne Handicap, Rigshospitalet har jeg skrevet denne artikel, da det viser, hvor vigtigt det er, at vi som personale er uddannet og hele tiden opdateret omkring de særlige forhold, der er ved vores borger, der har PWS. Det er også vigtigt, at vi tør stå fast overfor sundhedspersonalet/lægerne, som er klogere på det lægelige, men som måske ikke altid ved alt omkring PWS. Denne historie endte godt, men hvis jeg havde accepteret diagnosen maveinfluenza og ikke krævet en skanning, kunne den have endt meget anderledes, hul i maven kan jo være livstruende. Lene Steensen Hjemmevejleder Bo og Støtte Holbæk I PWS NYT nr. 3, 2013 findes en artikel om netop mavesækslammelse (gastroparesis), som kan være værdifuld at medbringe til lægen. Herudover er der på foreningens hjemmeside et menupunkt Info til læger«, hvor særlige risikofaktorer er omtalt samt et direkte link til lægehåndbogen (red.). 15

16 Basis for en sund voksen livsstil Hvis et barn får stillet diagnosen Prader-Willi Syndrom tidligt, har forældrene mulighed for at lære strategier til at håndtere vanskelig adfærd og overvægt. På trods af forskelle i intellektuelle og fysiske evner, er det vigtigt at huske, at udviklingshæmning, sult og manglende mæthedsfølelse er en følgesvend for personen med PWS hele livet. Evnen til at træffe passende selvstændige beslutninger vedrørende energiindtag og valg i øvrigt forbedres sjældent, selvom barnet med PWS bliver voksen. Det vil altid være forældrenes eller omsorgspersonalets ansvar at foretage sunde valg og opretholde faste og tydelige grænser, når det drejer sig om mad, penge, motion og livsstil. I denne redigerede udgave af artiklen The Basics of a Healthy Adult Lifestyle holdes fokus på motion, da personer med PWS skal motionere regelmæssigt hele livet. De har mere fedt og færre muskler, og musklerne har nedsat tonus, hvilket forringer balance, adræthed og knoglestyrke. For alle mennesker gælder, at motion er nøglen til vægtkontrol, øgning af puls, muskelstyrke og balance, knoglesundhed, mental sundhed og forebyggelse af diabetes, men det er SÅ vigtigt for personer med PWS. Motion fjerner også fokus fra maden, udvikler et følelsesmæssigt velbehag, booster selvværdet og forbedrer adfærden. Hvis personen ikke dyrker motion, er det nu, de skal starte. Det er aldrig for sent. Hvis de kun kan gå en kort tur, er det det, der er udgangspunktet. Ti minutters gang to gange om dagen er en fin start. Hemmeligheden er at få indført en rutine, der inkluderer motion hver dag. Målet er måske at få dem til at udøve minutters træning 5-6 gange om ugen. Eksempler på passende motion er: gang, svømning, cykling, dans og roning. Motion før et måltid eller en time efter måltidet anbefales sædvanligvis, men ikke når personen har forsinket tarmtømning, som tilfældet er med PWS. Så er det bedst at motionere umiddelbart efter måltidet for at få gang i tarmsystemet. Når motionen skal introduceres, så forklar, at efterhånden som motionen bliver nemmere, vil intensiteten eller varigheden gradvist blive øget. Husk også at varme op og strække ud. Motion om morgenen har sidegevinster: øget opmærksomhed, det er overstået, og personen er ikke så træt som ved slutningen af dagen. Tilfældige eller meningsfyldte aktiviteter er også vigtige. Huslige aktiviteter som at rede seng, hænge vasketøj ud, hente post og hjælpe til med ansvar for hjemmet holder dem ikke kun i gang, men kan også forbedre deres selvværd, fordi de får et vist ansvar. Voksne kan godt lide at føle sig uundværlige og elsker at få udvist ansvar, så de kan bevise deres evner. Mestring og ros kan udrette mirakler. Det er en rigtig god ide, at familiemedlemmer er med til at dyrke motion, så det bliver tydeligt, at motion er godt for alle, ikke kun for personen med PWS. Når først motion bliver en rutine i hverdagen, kræver det mindre overtalelse og opmuntring til at komme i gang. Som en forælder skriver: Det er en bemærkelsesværdig anti-depressiv og mental sundhedshjælp for min søn at gå ude i naturen. At få sollyset i øjnene, at bevæge sig rundt blandt andre mennesker, at beslutte hvilken sti, han skal gå af, at høre fuglene og se insekterne, at have noget andet at tale om det giver det at være aktiv udendørs så megen værdi. Involver gerne andre i personen med PWS. Positive venner, naboer, andre familiemedlemmer alle er med til at berige deres tilværelse. Et simpelt hej eller smil eller hvordan går det? er positiv interaktion for personer med PWS, som generelt har vanskeligheder ved venskaber og socialisation. Udendørs aktiviteter er en pragtfuld måde at kombinere motion og frisk luft/sol på. Solen er vigtig, fordi den giver D-vitaminer. Gang på forskellige overflader styrker muskelstyrken. Udsigter og lyde i naturen i fx en park, skov eller på landet kan være lærerigt og stimulerer sanserne og sindet. Gang er en af de bedste aktiviteter, når det gælder motorisk stimulation hos voksne med PWS. Det er godt at have mange forskellige interesser. Hver person har naturligvis sine egne interesser, men der er fordele ved at udvide deres horisonter, når det er muligt og passende. Det er en god ide at opmuntre til at 16

17 læse, skrive, udføre håndarbejde, interesse for verdensbegivenheder og forskellige former for sport. Vær blot opmærksom på, at der kan være mad tilgængelig forskellige steder og tag højde for det. At være beskæftiget på en aktiv måde i form af et arbejde og måske oven i købet få løn for det er en god måde at bruge energi på. En forælder fortæller: Vores datter ville kun en ting, når det gjaldt motion: uddeling af reklamer. Det tager hende to timer, hun får løn for det, og hun holder fast i det, for som hun siger: ja, jeg har et arbejde! Utroligt nok går hun ud i al slags vejr. Utroligt nok holder hun fast i sit arbejde. Utroligt nok har hun tabt 10 kg. på 5 måneder. Passende påklædning Vi taler altid om at klæde sig på til vejret, men det er vigtigt at huske, at personer med PWS ikke har evnen til at kunne gøre det. Forældre og omsorgspersonale er vejrguider og skal opmuntre personerne med PWS til at tage passende tøj på. Det gælder både tøj og sko. Personer med PWS kan lide af både hypotermia og hypertermia, når de ikke er klædt passende på. Når en person med PWS dyrker motion eller er aktiv, så vær opmærksom på skader eller smerter, der kan medføre problemer fremover og forhindre motion. Sår (fra hudpilleri) på benene eller på maven kan forværres under motionen, hvis tøjet gnaver mod huden. De skal dækkes og beskyttes for at forhindre yderligere infektion. Passende fodtøj til motion kræver måske en forhandling inden. Hvis en person med PWS har sine favoritsko og ikke har lyst til at tage sportssko på, kan det forhindre personen i at udføre motionen på en tilstrækkelig sikker måde. Det behøver ikke at være dyre sportssko, men de skal støtte og beskytte, især hvis personen har diabetes. En god sko at motionere i: - Har fleksibel sål og god svangstøtte. - Tillader udvidelse af foden ved opvarmning (snørebånd er bedre end velkrolukning). - Har en god hælstøtte. Det er aldrig for sent at begynde at motionere. Det kan kræve udholdenhed af dig som forælder/omsorgspersonale at få personen i gang, men hvis man kan få lagt det ind som en daglig rutine og gøre det til en sjov oplevelse eller måske oven i købet belønne det på en fornuftig måde (ikke med mad), så er tiden givet godt ud. Motion er strengt nødvendig for personer med PWS. Det er nøjagtigt lige så vigtigt som diæten. Vær opmærksom på, at når en person med PWS begynder at motionere regelmæssigt, kan der ske ændringer: De får mere energi. De bliver gladere. De bliver sundere. 17

18 Aktiviteter 2014 Dato Aktivitet Sted Tilmeldingsfrist 31. marts og 28. april Samtalegruppe forældre Scandic Hvidovre Afviklet 3. april og 24. april Samtalegruppe forældre Scandic Aarhus City Afviklet 3. maj Temadag for pårørende Post- og Telemuseet, Kbh. Afviklet til udeboende maj Ridning og wellness for unge Auning Kro Afviklet og voksne med PWS 15. juni Temadag for pårørende Mødecenter Odense Aflyst juni Familie- og aktivitetsweekend Pindstrup Centret 14. april til Djanik Andersen 28. juli 1. august Sommerlejr Frijsenborg Ungdomsskole 23. juni til Djanik Andersen 24. september Temadag om skolebørn Mødecenter Odense 15. august til Vibeke Ørskov september Weekendseminar Kursuscenter Brogården, 1. juli til Lise Reimers Middelfart 4. november Temadag for pædagogisk Mødecenter Odense 15. september til personale til udeboende Jytte Helgogaard 10. december Temadag om småbørn Mødecenter Odense 25. oktober til og førskolebørn Vibeke Ørskov Mine penge, min pårørendes økonomi og borgerens økonomi Fra Socialstyrelsen har udgivet tre pjecer om økonomi målrettet henholdsvis personer med nedsat funktionsevne (Mine penge), pårørende (Min pårørendes økonomi) og ledelse og ansatte på bosteder (Borgerens økonomi). Der er omtale af NemID, værgemål, selvbestemmelse, etiske håndteringer af borgeres økonomi, og der er enkelte cases med eksempler på typiske problemstillinger, der kan opstå. Alle tre pjecer kan downloades fra i pdf-format. 18

19 Fagrådet for PWS Fagrådet vejleder private, institutioner, kommuner etc. Fagrådets medlemmer kan forlange honorarer for rådgivning til f.eks. kommuner og regioner. I begrænset omfang kan honorar for særlige opgaver ydes fra Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom til foreningens medlemmer. Enkel telefonisk rådgivning ydes vederlagsfrit. Overlæge Anette Løwert Psykiatrisk Afdeling Vejle Sygehus 7100 Vejle Tlf (kl. 8-9) Overlæge Stense Farholt Center for Sjældne Sygdomme Afd. A, Skejby Sygehus 8200 Århus N Tlf Fysioterapeut Kirsten Iversen Kanalbuen 14, 2870 Dyssegård Tlf: Mobil: Sygeplejerske Helle Vinther Center for Sjældne Sygdomme Skejby Sygehus Århus N Tlf Socialkonsulent Anne Marie Rasmussen Fejøvænget Tilst Sygeplejerske/Patientkoordinator Bolette Færch Petersen Center for Sjældne Sygdomme, 5003 Klinisk Genetisk Klinik Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø tlf Psykologisk fagkonsulent Henrik Robert Nielsen Center for Voksensocial - Region Midtjylland Tingvej 15 B 3. sal - DK Viborg Fastnet: Mobil: Professor John Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Afd. A, Skejby Sygehus 8200 Århus N Tlf Socialpædagog Karin Juul Pedersen Karlbystrandvej Grenå Overlæge Hanne Hove Center for Sjældne Sygdomme Klinisk Genetisk Klinik 5003 Rigshospitalet Blegdamsvej Kbh. Ø Tlf Socialrådgiver Jens Tamborg Spastikerforeningen Flintholm Allé Frederiksberg tlf el Talepædagog, Vejleder i Karlstadmodellen Mette Sørensen Agertoften Solrød Strand Tlf: Talepædagog, Vejleder i Karlstadmodellen Ellen Bjerre Jensen Vindingevej Roskilde Tlf Klinisk diætist Anne Mørch Børneafdeling A Århus Universitetshospital Brendstrupgårdsvej Aarhus N Tlf Klinisk diætist, NHH-kand. Klinisk ernæringsfysiolog Dorthe Wiuff Nielsen Pæd.Ernæringsenhed 4094 Rigshospitalet Blegdamsvej Kbh.Ø Tlf , fax Overlæge Susanne Blichfeldt Konsulent for Landsforeningen for PWS Kildehusvej Roskilde Tlf

20 Afsender: PWS Heibergs Have Holbæk Bestyrelsen for Landsforeningen for Prader Willi Syndrom Formand: Jytte Helgogaard, Heibergs Have 67, 4300 Holbæk Næstformand: Vibeke Ørskov, Berners Vænge 38, st. th, 2650 Hvidovre Kasserer: Martin Raabjerg, Gråbynkevej 28, 2700 Brønshøj Sekretær: Lise Reimers, Damgårdsvej 24, 3460 Birkerød Øvrige medlemmer: Djanik G. Andersen, Nørre Alle 3, 8930 Randers NØ Signe Andersen, Agermosen 35, 2650 Hvidovre Claus Rosenager-Jepsen, Godthåbsvej 36 d, 3., 2000 Frederiksberg Praktisk info Husk at melde adresse-, telefon- og mailændring til foreningens sekretær. https://www.facebook.com/groups/ Girokontonummer: Danske Bank, reg.nr. 4001, kontonummer Ønsker man at donere en gave til Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom, kan denne indsættes på gavekonto i Danske Bank, Holmens Kanal Afdeling, regn.nr. 3001, kontonummer

PWS NYT. MAJ 2012 Årgang 26. Nummer. Foto: Solvang i Thailand 2012

PWS NYT. MAJ 2012 Årgang 26. Nummer. Foto: Solvang i Thailand 2012 PWS NYT MAJ 2012 Årgang 26 Foto: Solvang i Thailand 2012 Nummer 02 Indhold Materialer og udgivelser om Prader-Willi Syndrom... 2 Indkaldelse til generalforsamling... 3 Weekendseminar i Landsforeningen

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 PROGRAM Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM Institut

Læs mere

PWS NYT 2014 Årgang 28

PWS NYT 2014 Årgang 28 PWS NYT 2014 Årgang 28 Diskotek på weekendseminaret Nummer 04 Indhold Referat af generalforsamling d. 26. september 2014... 3 Den nyvalgte bestyrelse... 6 Nyt bestyrelsesmedlem... 7 Mikkel færdig med STU...

Læs mere

PWS NYT 2015 Årgang 29

PWS NYT 2015 Årgang 29 PWS NYT 2015 Årgang 29 Signe og Naja modtager donation fra Line, Ladies Circle Odder Nummer 01 Indhold Samtalegrupper... 3 Sommerlejr 2015 nye lokaliteter... 3 Isabellas frække tommelfinger... 4 Eksternaliserende

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn

Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn Familiekursus Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn D. 11. - 14. oktober 2015 i Skærbæk Kursus- og feriecenter, Storegade 46-48, 6780 Skærbæk Praktiske

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Fysisk aktivitet og type 2-diabetes

Fysisk aktivitet og type 2-diabetes Kort fortalt Fysisk aktivitet og type 2-diabetes www.diabetes.dk Forebygge følgesygdomme Bevarer og øger muskelmasserne Styrke hjerte og kredsløb Øge det psykiske og fysiske velvære Medvirke til vægttab

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

PWS NYT. Nr. 2 / 2008 MAJ ÅRGANG 22

PWS NYT. Nr. 2 / 2008 MAJ ÅRGANG 22 PWS NYT Invitation til weekendseminar Medicinsk hæfte fra IPWSO Invitation til sommerlejr Kursus for lærere og pædagoger Nyhed: Folder om arbejde og PWS Fysioterapeutisk huskeliste Nr. 2 / 2008 MAJ ÅRGANG

Læs mere

Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat

Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen Dato: 22. september 2009 Tlf. dir.: 4477 1836 Fax. dir.: 4477 2771 E-mail: pre@balk.dk Kontakt: Anne Precht Referat

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015 Kursusdag på Den 26. marts 2015 Landsforeningen Mad&Læring og afholder kursusdag! Hvordan laver man billig, velsmagende, økologisk mad i hverdagen - som unge mennesker ikke kan lade være med at sætte tænderne

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap. Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap

Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap. Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap Formålsbeskrivelse forældre: Konkret viden, værktøjer og

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Generalforsamlingen blev afholdt den 28. februar 2009 på Odense Danhostel kl. 13.00. 8 familier var repræsenteret. Dagsorden:

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Træningslejr Italien Påsken 2014. Kontaktpersoner: Allan EG 21431398, Erik Thalund 22165422 og Peer Bertelsen 40571503

Træningslejr Italien Påsken 2014. Kontaktpersoner: Allan EG 21431398, Erik Thalund 22165422 og Peer Bertelsen 40571503 Træningslejr Italien Påsken 2014 Kontaktpersoner: Allan EG 21431398, Erik Thalund 22165422 og Peer Bertelsen 40571503 Foreløbig plan for træningslejren i påsken 2014 Tidstermin: Fra Herning: Afgang Ankomst

Læs mere

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program ADHD modul 1 Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formålsbeskrivelse Formål forældre: Forældrene får grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Prostitution som karriere

Prostitution som karriere ErhvervsKvindeNyt MARTS 2008 Prostitution som karriere VI FÅR BESØG AF LEDEREN AF REDEN I ÅRHUS, JOAN FISKER HOUGAARD Joan Fisker Hougaard kommer og fortæller om sit arbejde, der bringer hende i kontakt

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Aktivitetsfolder Østjylland

Aktivitetsfolder Østjylland Aktivitetsfolder Østjylland Dette nr. Efterår 2008 2 Polio og senfølger: side 2 Den nye hjælpeordning: side 3 Køretekninske kurser: side 4 Emailadresser/selvhjælpsgrupper side 5 Generalforsamling m. foredrag

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Nr. 9, november 2007

Nr. 9, november 2007 Nr. 9, november 2007 [4H WEEKEND PÅ SKOVLY] Sang + debat + julefrokost + værksteder = succes på Skovly Der var liv og glade dage på Skovly i weekenden den 9.-11. november, da 90 4Here fra hele landet var

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aarhus Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-5 Foredrag/temamøder 6-7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Januar 2014 Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Årgang 2014 nummer 2 Redaktion Elsebeth Krogh Foredrag for Qi gong interesserede Mandag den 14. april kl. 18.30 20.00 ved Instruktør Inge Thegler

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Ungdomsskolens skitur til Lofsdalen - Sverige fra Lørdag den 11. Februar til Lørdag den 18. Februar 2012

Ungdomsskolens skitur til Lofsdalen - Sverige fra Lørdag den 11. Februar til Lørdag den 18. Februar 2012 Faxe kommunale ungdomsskole Ungdomsskolens skitur til Lofsdalen - Sverige fra Lørdag den 11. Februar til Lørdag den 18. Februar 2012 Her følger en række nyttige informationer omkring Ungdomsskolens skitur

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Velkommen til Camp Fredensborg Tak for den interesse I allerede har vist for Camp Fredensborg. Her kommer den endelige invitation til de unge deltagere.

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013 Fælles info kan huske, hvad jeg syntes var det vigtigste de havde lært! Husk: At vi holder åbent hele sommerferien i SFO, men at vi lukker allerede kl. 16 i ugerne 28, 29 og 30. Sommerferie. Så står skolernes

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

PWS NYT. 2013 Årgang 27. Nummer. Naja, Jesper og Clara på familieweekend med far Thomas i baggrunden

PWS NYT. 2013 Årgang 27. Nummer. Naja, Jesper og Clara på familieweekend med far Thomas i baggrunden PWS NYT 2013 Årgang 27 Naja, Jesper og Clara på familieweekend med far Thomas i baggrunden Nummer 03 Indhold Indkaldelse til generalforsamling... 3 Flot opbakning fra foreningens medlemmer... 3 Gerne flere

Læs mere

ØDEM (væskeophobning) ved PWS

ØDEM (væskeophobning) ved PWS ØDEM (væskeophobning) ved PWS Af Linda M Gourash, Pittsburg, USA, børnelæge, medlem af PWS-USA kliniske fagråd Oversat af Susanne Blichfeldt, børnelæge, fagrådet i Landsforeningen for PWS i DK Væskeophobning

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere