INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. START-pulje Forskningens Døgn 29. april

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. START-pulje 2011 5. Forskningens Døgn 29. april 2011 6"

Transkript

1 Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2011

2 INDHOLD Forord 2 Forskningsråd Gentofte 3 Forskningsenheden 4 START-pulje Forskningens Døgn 29. april Forskningens Dag 22. november Publikationslister Medicinsk afdeling C 9 Serviceafdelingen Ernæringsenheden 12 Medicinsk afdeling F 13 Anæstesi operation intensiv afdeling I 16 Klinisk Biokemisk afdeling 17 Dermato-allergologisk afdeling K 19 Hjertemedicinsk afdeling P 27 Billeddiagnostisk afdeling 36 Lungemedicinsk afdeling Y 37 Kirurgisk afdeling Z 39 1

3 Forord Det er med glæde at Gentofte Hospital præsenterer denne Forskningsberetning Atter i år er det lykkedes at øge den samlede mængde originale videnskabelige publikationer i forhold til tidligere år, og i forhold til hospitalets størrelse ligger vi pænt i sammenligning med de øvrige hospitaler i Regionen: Kilde: ns/search.html ( ) RigsHosp. Amager H Bispebjerg H Bornh. H Frederiksb. H Glostrup H Herlev H Nordsjæll. H Hvidovre H Reg. Stabe RegH Psyk. Gentofte H Der foreligger endnu ikke beregning af samlet journal impact factors for 2011, men vi forventer fortsættelse af den stigende tendens i perioden Det har været opløftende for Forskningsenheden, Forskningsrådet og Hospitalsdirektionen at få indblik i forskningsaktiviteterne på alle hospitalets afdelinger på forsknings-site visits i efteråret Ved disse mange samtaler har vi alle fået et grundigt og nyttigt indblik i hospitalets mangeartede forskning indenfor næsten alle forskningstyper; herunder biomedicinsk forskning (grundforskning, translationel forskning), klinisk forskning (basal, strategisk og anvendelsesorienteret forskning i diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering) og sundhedmedicinsk forskning - alt sammen uddybet i denne beretning. Forskningen er i høj international klasse, hvilket yderligere blev demonstreret for alle på hospitalet på Forskningens Dag i november Gentofte Hospitals forskningsstrategi skal anspore til forskning inden for alle fagområder på hospitalet. Hospitalets forskere skal bidrage med ny viden nationalt og internationalt, både på det sundhedsfaglige, det organisatoriske og det patientoplevede område. Forskningsstrategien skal endvidere bidrage til rekruttering og udvikling af medarbejdere ved at sikre og synliggøre, at Gentofte Hospital er et attraktivt sted at arbejde og forske. I efteråret 2012 vil der blive igangsat en proces med henblik på udarbejdelse af en ny flerårig forskningsstrategi for Gentofte Hospital. Denne strategi vil videreføre visionerne i Gentofte Hospitals Forskningsstrategi samt definere rammerne for yderligere udvikling og fornyelse på hospitalets forskningsområder i samklang med Region Hovedstadens Politik for Sundhedsforskning 2020 og med hospitalets nye fælles strategi, der er under udarbejdelse. En grundlæggende tanke i Gentofte Hospitals forskningsstrategi er støtte til lovende, spirende forskningsmiljøer samt til videreudvikling af lovende og etablerede excellente forskningsmiljøer. Et af midlerne er START-puljen på i alt kr. 1 mio., der uddeles til opstart af forskningsprojekter, databehandling m.m. Puljen har et stort, kvalificeret ansøgertal fra forskere fra flere faggrupper på pre-ph.d. niveau. Fra 2012 har Hospitalsdirektionen føjet yderligere en forskningspulje til paletten: nemlig kr. 5 mio. årligt til oprettelse af flerårige delestillingsfunktioner mellem forskning/klinik på post.doc og seniorforskerniveau. Denne pulje er et yderligere stort skridt i retning af at etablere sammenhængende forskerkarriérespor (tenure tracks) for kvalificerede forskere på hospitalet. Hospitalsdirektionen, Forskningsrådet og Forskningsenheden forventer sig derfor meget af dette initiativ, der udmøntes denne sommer og vil blive fulgt tæt fremover. På Forskningsenhedens vegne Gentofte Hospital, juni 2012 Jüri J. Rumessen Forskningschef, dr.med 2

4 Forskningsråd Gentofte Forskningsråd Gentofte består af de forskningsansvarlige repræsentanter fra hospitalets afdelinger og skal rådgive Direktionen i forskningsrelaterede spørgsmål og løse en række konkrete opgaver relateret til forskning. I 2011 afholdt Forskningsrådet 4 møder. 1. september 2011 blev den nye forskningschef Jüri Rumessen budt velkommen. Forskningsrådet tog afsked med 8 medlemmer (afd. E flyttede til Rigshospitalet) og bød 5 nye medlemmer (*) velkommen: Medlemmer af Forskningsråd Gentofte i 2011 Vicedirektør, Lars Juhl Petersen (formand) Professor, dr.med., Bo Abrahamsen Overlæge, Elisabeth Albrecht-Beste Sygeplejeske, cand.cur, ph.d. studerende, Connie Berthelsen Professor, dr.med., Hans Bisgaard Professor, dr.med., Asger Dirksen Professor, dr.med., Jeanne Duus Johansen Overlæge, Ulrik Grevstad * Forskningsansvarlig sygeplejerske, Gitte Harboe Forskningsansvarlig sygeplejerske, MSU, Margrethe Herning Forskingsfysioterapeut, ph.d. studerende, Carsten Juhl Professor, dr.med., Lars Kærgaard Poulsen Overlæge, Thomas Lind * Læge, ph.d. studerende, Jesper Lindhardsen * Forskningsansvarlig sygeplejerske, cand.mag. Eline Noisen * Overlæge, dr.med., Ole Rintek Madsen Professor, dr.med., Lone Skov Professor, dr.med., Jan Skov Jensen Ledende overlæge, dr.med., Steen Stender Forskningsansvarlig sygeplejerske, cand.cur., Marianne Thrane Larsen Professor, dr.med., Christian Torp-Pedersen Forskningsansvarlig sygeplejerske, MVO Ingelise Trosborg Forskningsansvarlig sygeplejerske, MVO, Hanne Trøst Nielsen Forskningschef, specialeansvarlig overlæge, dr.med. Jüri Rumessen * Forskningsleder, ph.d., Hanne Konradsen Forskningskonsulent, cand.scient.adm. Camilla Nymann Forskningssekretær, korrespondent Lone Falck Hospitalsdirektionen Medicinsk afd. F Billeddianogstisk afd. MONS formand COPSAC, Dermato-allergologisk afd. K Lungemedicinsk afd. Y Videncenter for Allergi, Dermato-allergologisk afd. K Anæstesi- og intensiv afdeling I Dermatologisk-allergologisk afdeling K Hjertemedicinsk afd. P Medicinsk afd. C Dermato-allergologisk afd. K Kirurgisk afd. Z GNUF Formand Medicinsk afd. C Medicinsk afd. C Dermato-allergologisk afd. K Hjertemedicinsk afd. P Klinisk biokemisk afd. Medicinsk afd. F Kardiologisk afd. P Lungemedicinsk afd. Y Kirurgisk afd. Z Forskningsenheden Forskningsenheden Forskningsenheden Forskningsenheden 3

5 Forskningsenheden Forskningsenheden bor i HR og Kvalitet på adressen: Niels Andersens Vej 65, 1.th 2900 Hellerup Forskningsenheden består af 4 medarbejdere: Forskningschef Jüri Rumessen (specialeansvarlig overlæge, dr.med) Tlf.: mail: Forskningsleder Hanne Konradsen (Med.HRD., cand.cur., ph.d) Tlf.: mail: Forskningskonsulent Camilla Nymann (Cand.scient.adm) Tlf.: mail: Forskningssekretær Lone Falck (Korrespondent) Tlf.: mail: Ph.d. studiemiljø Forskningsenheden flyttede fysisk i 2011 fra Ledreborg Allé til HR og Kvalitet på Niels Andersens Vej 65, 1. th. I den forbindelse flyttede også vores ph.d. studiemiljø til en hyggelig kvistlejlighed på samme adresse. Her findes faciliteter for både kommende og eksisterende ph.d. studerende blandt hospitalets ansatte læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale: 6 arbejdspladser heraf 5 udstyret med PC og fast IT opkobling Farveprinter, kopimaskine, telefon, div. kontorfaciliteter Aflåselige arkivskabe Minibibliotek med faste abonenmenter på en række faglige tidsskrifter Fælles mødelokale Henvendelse: 4

6 START-pulje 2011 I 2011 uddelte Forskningsrådet kr fra START-puljen. Uddelingerne var forhøjet med ubenyttede midler fra tidligere år og fandt sted i to omgange. Forskningsrådet lægger i sin bedømmelse vægt på, at projektet passer ind i hospitalets overordnede strategiske prioritering. Midlerne tildeles spirende forskere og/eller forskningsområder, som ville have vanskeligt ved at opnå støtte andetsteds. Der uddeles op til pr. projekt, hvilket oftest svarer til 2-3 måneders løn. Bevillinger fra START puljen 2011 Forår Prevalence of Hypopituitarism and Quality of Life in Patients with hereditary Hemochromatosis Anders Junker, Medicinsk afd. F - Bevilget beløb: kr Tidlig detektion af hypertrofisk kardiomyopati med strain ekkokardiografi Lars Lindholm Sørensen Kardiologisk afd. P - Bevilget beløb: kr Psoriasis, inflammation og komorbiditet Mette Gyldenløve Deep Phenotyping of Asthma by age 11 in the COPSAC birth Dermato-allergologisk afd. K - Bevilget beløb: kr Cohort Ann-Marie Malby Schoos Dansk Børneastma Center, Dermato-allergologisk afd. K - Bevilget Atrieflimren og akut koronarsygdom Den optimale antitrombotiske behandling Morten Lamberts beløb: kr Kardiologisk afd. P - Bevilget beløb: kr Case-rapport om ergoterapeutisk hjemmetræning af patienter med svær KOL Camilla Thrane Efterår Ergo- og fysioterapien, Medicinsk afd. C - Bevilget beløb: kr Enterokok endokardit; Diagnostik, behandling, komplikationer og mortalitet Anders Dahl Nurse Administered Propofol Sedation (NAPS). A risk analysis during an implementation phase Jeppe Thue Jensen Kardiologisk afd. P - Bevilget beløb: kr Anæstesi-Operation-Intensiv afd. I - Bevilget beløb: kr Vejledning og instruktion til patienter indlagt på Gentofte Tuberkulose patienten udviklingen af screeningsinstrument Hospitals afsnit 2710 for sammedagskirurgi Laura Staun og pædagogisk tiltag mhp optimal ambulant behandling Valentiner Afdelingsprojekt v/kirsten Eskebjerg Medicinsk afd. C - Bevilget beløb: kr Lungemedicinsk afd. Y - Bevilget beløb: kr Vævsdoppler-ekkokardiografi til tidlig opsporing af kardiel Tidlig detektion af hypertrofisk kardiomyopati med strain ekkokardiografi Lars Lindholm Sørensen studiet Peter Godsk Jørgensen påvirkning ved type 2 diabetes mellitus. Tusind og 2 ekko Kardiologisk afd. P - Bevilget beløb: kr Kardiologisk afd. P - Bevilget beløb: kr Sammenhæng mellem minimal hepatisk encefalopati og livskvalitet hos patienter med cirrhosis hepatis Maja Thiele Medicinsk afd. F - Bevilget beløb: kr Effekten af tarmfloraeradikation på knogle- og glukoseomsætning samt inkretinrespons Kristian Hallundbæk Mikkelsen Medicinsk afd. F - Bevilget beløb: kr

7 Forskningens Døgn 29. april 2011 Den 29. april afholdt Forskningsrådet Forskningens Døgn. Forskningens Døgn er en landsdækkende begivenhed, hvor alle typer af forskningsinstitutioner inviterer indenfor til en dag i forskningens tegn. På Gentofte Hospital var arrangementet i år målrettet unge. Arrangementet var velbesøgt af studerende fra omegnens gymnasier, der lyttede, stillede spørgsmål, spiste smagsprøver samt fik målt BMI og hudens solfølsomhed. Der var sendt speciel invitation til studerende fra Gammel Hellerup, Aurehøj, Øregård, Ordrup, Virum og Bagsværd Gymnasium. Alle deltagere gik efter arrangementet hjem med ny viden om sundhed, spisevaner, vitaminer og kalorier. Forskningens Dag 22. november 2011 Forskningens Dag er et internt medarbejderarrangement, som Forskningsrådet afholdt den 22. november Dagen bød på foredrag af 8 forskere, ligesom rekordmange 40 forskere havde meldt sig med en poster til den bemandede posterudstilling i auditoriebygningens forhal. Et dommerpanel gik diskret rundt og vurderede de mange flotte og videnstunge posters og lyttede intenst til de otte oplæg i auditoriet. Beslutningen var svær, men de velfortjente vindere af titlerne dagens bedste foredrag og bedste posters blev fundet. Dagens første key note speaker var forskningsleder Uffe Juul Jensen fra Århus Universitet. Han fortalte om, hvorledes humanistisk sundhedsforskning kan bidrage til udvikling af klinisk praksis og til udvikling og prioritering i sundhedsvæsenet i almindelighed. Dagens anden key note speaker var lektor, dr.med., ph.d. Lone Schmidt fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Lone Schmidts oplæg handlede om kvalitative metoder i lægevidenskabelig forskning. Vindere: Michelle Schmiegelow; kardiologisk afd. P fik prisen på kr for bedste mundtlige præsentation for sit oplæg: Body Mass Index is Inversely Correlated to Risk of Definite Stent Thrombosis after Percutaneous Coronary Intervention Irrespective of Stent Type a Registerbased Study. Marianne B. Løvendorf fra Dermatologisk afdeling fik prisen på kr for bedste poster for sin poster med titlen: Comparison of microrna expression using different preservation methods of matched psoriatic skin samples. Linda Christensen fra Anæstesi-operation-intensiv afdeling (tv.) og Ingelise Trosborg fra Lungemedicins afdeling fik prisen på kr for bedste poster. Deres poster havde titlen: Mundstatus og behov for mundpleje blandt patienter akut indlagt med medicinsk sygdom Peter Godsk Jørgensen fra Kardiologisk afdeling fik prisen på kr for bedste poster. Hans poster havde titlen: Prognostic significance of electrocardiographic Q-waves in a low risk population. 6

8 Publikationslister 2011 Forskningspublikationerne udgået fra Gentofte Hospital i 2011 er oprettet i og trukket fra forskningsregistreringssystemet PURE, der blev indført i Region Hovedstaden i Vi har i år valgt at vise alt, hvad afdelingerne har indberettet i PURE i 2011, dvs. der vises f.eks. også formidling og postere. Det er derfor ikke alle publikationer på listen, der er pointgivende i evalueringen. Da vi har et stort samarbejde på tværs af afdelingerne, kan den samme publikation være registreret i publikationslisten på begge afdelinger. Statistik for Gentofte Universitetshospital fra: juni

9 Analyse af antal publikationer udgået fra Gentofte Universitetshospital 2011 Kilde: PURE rapport trukket i rapportmodul i juni

10 Medicinsk afdeling C Forskningstemaer Evaluering af klinimetriske tests Biokemiske markører og billeddiagnostiske undersøgelser (MR, CT, ultralyd) til diagnosticering, monitorering og prognosticering af inflammatoriske ryg- og ledsygdomme Databaseforskning indenfor sklerodermi, SLE, artrig og cancerrisiko ved behandling med biologisk medicin Registerforskning vedr. kardiovaskulær mortalitet og morbiditet Osteoporose Tillfredshedsundersøgelser. Udvikling af optimale infusionsforløb i forbindelse med biologisk behandling Følge-hjem-projekt med fokus på forebyggelse af genindlæggelser Opsporing og intervention overfor faldpatienter Ringe hjem projekt Louise Rønning-Bæk, sygeplejerske, cand.cur. Julie Winthereik, sygeplejerske, cand.anth. Vesna Stan, forskningssygeplejerske Rikke Terp Sørensen, klinisk sygeplejespecialist Susanne Meldgaard, sygeplejerske, MPH Hans-Jørgen Bendixen, forsknings- og udviklingsergoterapeut Sussi Lauirdsen, forsknings- og udviklingsergoterapeut Bente S. Andersen, forsknings- og udviklingsfysioterapeut Laura Staun Valentiner, forsknings- og udviklingsfysioterapeut Rune Rasmussen, neuropsykolog Forskningsansvarlig overlæge: Ole Rintek Madsen, klinisk lektor, ph.d., dr.med. Forskningsansvarlig sygeplejerske: Eline Noisen, klinisk sygeplejespecialist, cand.mag. Aktivitetsproblemer hos KOL-patienter Publikationer 2011 Rehabilitering af KOL-patienter Træning af patienter med impingement og ACL-ruptur Forskning - Tidsskriftartikel Aktivitetsproblemer hos knæ-alloplastik og håndkirurgiske patienter Videnskabelige medarbejdere Ph.d. studerende Jesper Lindhardsen, læge Carsten Juhl, forsknings- og udviklingsfysioterapeut Carrinna Hansen, klinisk udviklingssygeplejerske Mette Kjerholt, klinisk sygeplejespecialist 1. Bøyesen P, McQueen FM, Gandjbakhch F, Lillegraven S, Coates L, Wiell C et al. The OMERACT Psoriatic Arthritis Magnetic Resonance Imaging Score (PsAMRIS) is reliable and sensitive to change: results from an OMERACT workshop. Journal of Rheumatology. 2011;38(9): Christensen AF, Lindegaard H, Hørslev-Petersen K, Hetland ML, Ejbjerg BJ, Stengaard-Pedersen K et al. Cartilage oligomeric matrix protein associates differentially with erosions and synovitis and has a different temporal course in cyclic citrullinated peptide antibody (anti-ccp)-positive versus anti-ccpnegative early rheumatoid arthritis. Journal of Rheumatology. 2011;38(8): Andet forskningsaktivt personale Ole Rintek Madsen, overlæge, dr.med. Lene Dreyer, overlæge, ph.d. 3. Conaghan PG, McQueen FM, Bird P, Peterfy CG, Haavardsholm Jan Pødenphant, overlæge, dr.med. Troels Mørk Hansen, overlæge, dr.med. Merete Engelhart, overlæge, dr.med. EA, Gandjbakhch F et al. Update on research and future directions of the OMERACT MRI inflammatory arthritis group. Journal of Rheumatology. 2011;38(9): Annette Hansen, overlæge 4. Dideriksen KJ, Reitelseder S, Petersen SG, Hjort M, Helmark Pia Nimann Kanegaard, overlæge IC, Kjaer M et al. Stimulation of muscle protein synthesis by Marianne Kirchhoff, overlæge ph.d. Kirsten Damgaard, led. Overlæge, dr. med. Susanne Juhl Pedersen, læge, ph.d. whey and caseinate ingestion after resistance exercise in elderly individuals. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 2011;21(6):e Bente Glintborg, reservelæge ph.d. 5. Dreyer L, Faurschou M, Mogensen M, Jacobsen S. High incidence of potentially virus-induced malignancies in systemic lu- Gunhild Bukh, afdelingssygeplejerske Mette Strømø, sygeplejerske pus erythematosus: a long-term followup study in a Danish cohort. Arthritis & Rheumatism. 2011;63(10):

11 6. Duer-Jensen A, Hørslev-Petersen K, Hetland ML, Bak L, Ejbjerg BJ, Hansen MS et al. Bone edema on magnetic resonance imaging is an independent predictor of rheumatoid arthritis development in patients with early undifferentiated arthritis. Arthritis & Rheumatism. 2011;63(8): Døhn UM, Ejbjerg B, Boonen A, Hetland ML, Hansen MS, Knudsen LS et al. No overall progression and occasional repair of erosions despite persistent inflammation in adalimumabtreated rheumatoid arthritis patients: results from a longitudinal comparative MRI, ultrasonography, CT and radiography study. Annals of the Rheumatic Diseases feb 1;70(2): Glintborg B, Hesse U, Houe T, Jensen CM, Pødenphant J, Zerahn B. Osteoporosis among Fallers without Concomitant Fracture Identified in an Emergency Department: Frequencies and Risk Factors. Advances in orthopedics. 2011;2011: Glintborg B, Østergaard M, Dreyer L, Krogh NS, Tarp U, Hansen MS et al. Treatment response, drug survival, and predictors thereof in 764 patients with psoriatic arthritis treated with antitumor necrosis factor α therapy: results from the nationwide Danish DANBIO registry. Arthritis & Rheumatism feb 1;63(2): Jønsson LR, Kristensen MT, Tibaek S, Andersen CW, Juhl C. Intra- and interrater reliability and agreement of the Danish version of the Dynamic Gait Index in older people with balance impairments. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2011;92(10): Kirchhoff M, Melin A. Screening for fall risk in the elderly in the capital region of Copenhagen: the need for fall assessment exceeds the present capacity. Danish Medical Bulletin (Online). 2011;58(10):A Knudsen B, Christensen K, Baagøe S, hoppe P, Juhl C, Buus L et al. Lejringsbetingede skæve hoveder hos spædbørn kan forebygges. Ugeskrift for Laeger. 2011;173(9): Leffers HC, Østergaard M, Glintborg B, Krogh NS, Henriksen HF, Tarp U et al. Efficacy of abatacept and tocilizumab in patients with rheumatoid arthritis treated in clinical practice: results from the nationwide Danish DANBIO registry. Annals of the Rheumatic Diseases. 2011;70(7): Lindhardsen J, Gislason GH, Ahlehoff O, Madsen OR, Hansen PR. Overdødelighed af hjerte-kar-sygdomme ved reumatoid artritis. Ugeskrift for laeger jan 31;173(5): Lindhardsen J, Ahlehoff O, Gislason GH, Madsen OR, Olesen JB, Torp-Pedersen C et al. The risk of myocardial infarction in rheumatoid arthritis and diabetes mellitus: a Danish nationwide cohort study. Annals of the Rheumatic Diseases mar 9;70(6): Madsen OR. Adaptation of the Psoriatic Arthritis Quality of Life (PsAQol) instrument for Sweden: comments on the article by Billing et al. Scandinavian Journal of Rheumatology. 2011;40(1): Madsen OR, Lindhardsen J. Ankyloserende spondylitis er associeret med øget kardiovaskulær morbiditet og mortalitet. Ugeskrift for Laeger. 2011;173(21): Madsen OR. Is DAS28-CRP with three and four variables interchangeable in individual patients selected for biological treatment in daily clinical practice?. Clinical Rheumatology. 2011;30(12): Paulsen M, Sondergaard J, Reuther LØ, Larsen PS, Munck A, Larsen PV et al. Treatment of 5413 hypertensive patients: a cross-sectional study. Family Practice. 2011;28(6): Pedersen SJ, Sørensen IJ, Garnero P, Johansen JS, Madsen OR, Tvede N et al. ASDAS, BASDAI and different treatment responses and their relation to biomarkers of inflammation, cartilage and bone turnover in patients with axial spondyloarthritis treated with TNFα inhibitors. Annals of the Rheumatic Diseases. 2011;70(8): Pedersen SJ, Sørensen IJ, Lambert RGW, Hermann KA, Garnero P, Johansen JS et al. Radiographic progression is associated with resolution of systemic inflammation in patients with axial spondylarthritis treated with tumor necrosis factor α inhibitors: A study of radiographic progression, inflammation on magnetic resonance imaging, and circulating biomarkers of inflammation, angiogenesis, and cartilage and bone turnover. Arthritis & Rheumatism. 2011;63(12): Pedersen SJ, Chiowchanwisawakit P, Lambert RGW, Østergaard M, Maksymowych WP. Resolution of inflammation following treatment of ankylosing spondylitis is associated with new bone formation. Journal of Rheumatology. 2011;38(7): Petersen SG, Beyer N, Hansen M, Holm L, Aagaard P, Mackey AL et al. Nonsteroidal anti-inflammatory drug or glucosamine reduced pain and improved muscle strength with resistance training in a randomized controlled trial of knee osteoarthritis patients. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2011;92(8): Rasmussen RS, Overgaard K, Kristiansen U, Johansen FF. Acute but not delayed amphetamine treatment improves behavioral outcome in a rat embolic stroke model. Neurological Research. 2011;33(7):

12 25. Østergaard M, Møller Døhn U, Duer-Jensen A, Hetland ML, Hørslev-Petersen K, Stengaard-Pedersen K et al. Patterns of magnetic resonance imaging bone erosion in rheumatoid arthritis--which bones are most frequently involved and show the most change?. Journal of Rheumatology. 2011;38(9): Forskning Letter 26. Østergaard M, Baslund B, Rigby W, Rojkovich B, Jorgensen C, Dawes P et al. Reduced frequency and severity of infusionrelated adverse events after change in ofatumumab infusion regimen - Reply to comment by Abeles (letter). Arthritis & Rheumatism. 2011;63:305. Forskning - Konferenceabstrakt i tidsskrift 27. Bøyesen P, Lillegraven S, Poggenborg RP, Wiell C, Østergaard M. Joint space narrowing in psoriatic arthritis patients can be reliably assessed by magnetic resonance imaging. Annals of the Rheumatic Diseases. 2011;70(Suppl. 3): Dreyer L, Mellemkjær L, Hetland ML. No increased cancer risk in patients with rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis or other arthritides treated with anti-tumor necrosis factor agents - A long-term follow-up study from the nationwide Danish Danbio Registry. Annals of the Rheumatic Diseases. 2011;70(Suppl. 3): Ellegaard K, Torp-Pedersen ST, Christensen RDK, Stoltenberg M, Hansen A, Lorenzen T et al. Feasibility of a standardized ultrasound examination in patients with rheumatoid arthritis: Quality improvement among rheumatologists. Annals of the Rheumatic Diseases. 2011;70(Suppl. 3): Hørslev-Petersen K, Hetland ML, Junker P, Pødenphanth J, Ellingsen T, Ahlqvist P et al. Adalimumab added to Methotrexate and intra-articular glucocorticoid increases remission rates at one year in early, DMARD-naïve patients with rheumatoid arthritis - An investigator-initiated randomized, controlled, double-blinded study.. Arthritis & Rheumatism. 2011;63(10 (suppl.)):s Jensen P, Wiell C, Milting K, Poggenborg RP, Østergaard M, Johansen JS et al. YKL-40: a potential biomarker for psoriatic arthritis. British Journal of Dermatology. 2011;165(6):e15-e Krabbe S, Pedersen SJ, Bøyesen P, Møller JM, Therkildsen FR, Madsen OR et al. Importance of field strength, coil type and image resolution for visualization of bone marrow edema in magnetic resonance imaging (MRI) - A comparison of contrast-tonoise ratio, signal-to-noise ratio and contrast on 0.23 T, 0.6 T, 1.5 T and 3 T MRI units.. Arthritis & Rheumatism. 2011;63(10 (Suppl.)):S372-S Leffers H, Østergaard M, Glintborg B, Krogh N, Foged H, Tarp U et al. Rheumatoid arthritis patients treated in routine care - Efficacy of abatacept and tocilizumab based on data from the nationwide Danish Danbio Registry.. Annals of the Rheumatic Diseases. 2011;70(3 (Suppl.)): Møller-Bisgaard SK, Christensen R, Pedersen SJ, Hansen MS, Hørslev-Petersen K, Lindegaard H et al. The efficacy of active physiotherapy vs. passive/no intervention for pain relief in patients with rheumatoid arthritis: A systematic literature review and meta-analysis.. Annals of the Rheumatic Diseases. 2011;70(3 (Suppl.)): Pedersen SJ, Sørensen IJ, Lambert R, Herman K, Madsen OR, Hansen A et al. Clinical response to TNF-alpha inhibitor is associated with disease activity, decrease in MRI inflammation and radiographic progression in patients with axial spondyloarthritis. Annals of the Rheumatic Diseases. 2011;70((Suppl. 3)): Poggenborg RP, Bøyesen P, Wiell C, Pedersen SJ, Sørensen IJ, Madsen OR et al. Reduction in MRI inflammation during adalimumab therapy in patients with psoriatic arthritis - Implemention of the OMERACT PsAMRIS scoring method in a followup study.. Arthritis & Rheumatism. 2011;63(10 (Suppl.)):S Poggenborg RP, Bøyesen P, Wiell C, Pedersen SJ, Sørensen IJ, Madsen OR et al. Sensitivity and specificity of clinical assessment of synovitis in psoriatic arthritis when MRI is considered the gold standard reference.. Annals of the Rheumatic Diseases. 2011;70(Suppl. 3):550. Forskning - Rapport 38. Hetland ML, Hansen A. DANBIO Årsrapport Eget Forlag, Forskning - PhD. Afhandling 39. Kjerholt M. Sammenhæng i ældre kronisk syges patientforløb - idealer og realiteter. Et aktionsforskningsprojekt.: En kvalitativ undersøgelse af vilkår for sammenhæng i ældre kronisk syges patientforløb samt vilkår for aktionsforskning på en medicinsk hospitalsafdeling.. Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Enheden for Sygeplejeforskning, s. 11

13 Serviceafdelingen Ernæringsenheden Hovedopgaver for Ernæringsenheden Formidling Tidsskriftartikel Implementering og kvalitetssikring af ernæringsstandarderne 1. Hørup Larsen SM. Modul 5-studerende: Indsigt og nye perspektiver. Diætisten. 2011;19(113): Etablering og videreudvikling af ernæringsorganisationen på hospitalet til sikring af ovenstående Etablering af en database til registrering af kvalitetsparametre inden Formidling - Kommentar/debat for ernæringsscreening og ernæringsterapi på afdelings- og hospitalsniveau Uddannelse og undervisning af relevante personalegrupper 2. Astrup AV. Chokolade er godt for hjertet. Ugeskrift for Læger. 2011;173(46):2936. Medvirken til - på basis af evidens - prioritering af den sygdomsspecifikke ernæringsindsats på hospitalet Forskning - Tidsskriftartikel Medvirken til fortløbende udvikling af den ernæringsmæssige og kulinariske kvalitet af hospitalskosten Videnskabelige medarbejdere 3. Bendsen NT, Christensen R, Bartels EM, Astrup A. Consumption of industrial and ruminant trans fatty acids and risk of coronary heart disease: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. European Journal of Clinical Nutrition jul 1;65(7): Specialeansvarlig 4. Gögebakan O, Kohl A, Osterhoff MA, van Baak MA, Jebb SA, Arne Astrup, overlæge, professor, dr.med. Papadaki A et al. Effects of weight loss and long-term weight maintenance with diets varying in protein and glycemic index on cardiovascular risk factors: the diet, obesity, and genes (DiOGenes) Ledende klinisk diætist study: a randomized, controlled trial. Circulation (Baltimore). Sisse Hørup Larsen, cand.scient 2011;124(25): Ph.d. studerende 5. Mutch DM, Pers TH, Temanni MR, Pelloux V, Marquez-Quiñones Nina Geiker, cand.scient Publikationer 2011 A, Holst C et al. A distinct adipose tissue gene expression response to caloric restriction predicts 6-mo weight maintenance in obese subjects. American Journal of Clinical Nutrition. 2011;94(6): Nielsen BM, Nielsen MM, Jakobsen MU, Nielsen CJ, Holst C, Larsen TM et al. A cross-sectional study on trans-fatty acids and risk markers of CHD among middle-aged men representing a broad range of BMI. British Journal of Nutrition. 2011;106(8): Santos JL, De la Cruz R, Holst C, Grau K, Naranjo C, Maiz A et al. Allelic variants of melanocortin 3 receptor gene (MC3R) and weight loss in obesity: a randomised trial of hypo-energetic high- versus low-fat diets. P L o S One. 2011;6(6):e Zimmermann E, Skogstrand K, Hougaard DM, Astrup A, Hansen T, Pedersen OB et al. Influences of the common FTO rs variant on inflammatory markers throughout a broad range of body mass index. P L o S One. 2011;6(1):e

14 Medicinsk afdeling F Afdelingens specialer er medicinsk gastroenterologi-hepatologi, endokrinologi og intern medicin. Til afdelingen er knyttet et forskningslaboratorium, som varetager såvel basal som klinisk forskning i afdelingens specialer samt en stor Diabetologisk Forskningsenhed. I tillæg til den kliniske og laboratoriemæssige forskning har afdelingen et aktivt forskningsmiljø indenfor epidemiologi, klinisk farmakologi og farmakoepidemiologi knyttet til specialerne. Forskningen indgår i højt estimerede internationale og nationale forskningsnetværk. Forskningstemaer I Diabetologisk Forskningsenhed foregår patientnær forskning af høj kvalitet spændende fra basal fysiologi over human patofysiologi til randomiserede kliniske undersøgelser. Hovedfokus er forståelse af diabetes og aktuel forskning fra enheden peger i retning af, at tarmen og tarmhormoner udgør vigtige mål for uopdagede sygdomsmekanisker og nye behandlingsmetoder. (Diabetologisk Forskningsenhed ledes af Tina Vilsbøll og Filip K. Knop) Integration af diabetesbehandling mellem praksis og hospital (Elsebeth Duun) Klinisk, epidemiologisk og registerbaseret forskning i osteoporose og andre kalciummetaboliske sygdomme (Bo Abrahamsen) Strukturel cellebiologi og glatmuskelfunktion: Cajals interstitialcelle (Jüri J. Rumessen) Tyndtarmsfunktion ved cøliaki og bakteriel overvækst (Jüri J. Rumessen, Steffen Friis, Lise Lotte Gluud) Inflammatorisk tarmsygdom (Ebbe Langholz, Signe Wildt, Jüri J. Rumessen) Metoder til detektion af bias (Lise Lotte Gluud) Systematiske reviews vedr. hepatobiliære sygdomme (Lise Lotte Gluud) Klinisk betydning af minimal hepatisk encephalopati (Lise Lotte Gluud) Videnskabelige medarbejdere Professor Bo Abrahamsen, overlæge, dr.med. Klinisk forskningslektor Jüri Johannes Rumessen, specialeansvarlig overlæge, dr.med. Ph.d. studerende Astrid Plamboeck, læge Jacob Sivertsen, læge (ansat på Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital) Katrine Bagge-Hansen, læge (ansat på Klinisk Fysiologisk Afd., Glostrup Hospital) Thomas Idorn, læge (ansat på Nefrologisk Afd., Rigshospitalet) Dorthe Brask-Lindemann, læge (ansat på Køge hospital) Ulrich Rohde, læge David Peick Sonne, læge Anders Ellekær Juncker, læge Signe Harring Østoft, læge Mikkel Christensen, læge Nicolai Alexander Rhee, læge Mette Gyldenløve (ansat på Dermato-allergologisk afd. K, Gentofte Hospital) Andet forskningsaktivt personale Louise Vedtofte, cand. scient., ph.d. Asger Lund, læge Lisbeth Bonde, læge Morten Hansen, læge Kristian Mikkelsen, læge Signe Foghsgaard, læge Pernille Mensberg, forskningsstipendiat, stud.scient. Signe Nyby, forskningsstipendiat, stud.scient. Forskningsansvarlig overlæge Bo Abrahamsen, professor, overlæge, dr.med. Forskningsansvarlig sygeplejerske Marianne Thrane Larsen, sygeplejerske, cand.cur. Publikationer 2011 Formidling - Bidrag til bog/antologi 1. Godtfredsen NS, Petersen AM, Vilsbøll T. Akutte medicinske tilstande. I: Akutte medicinske tilstande. 9 udg. FADL's Forlag Hilsted J, Borch-Johnsen K, Christiansen JS, Vilsbøll T. Diabetes - sygdom, behandling og organisation. I: Diabetes - sygdom, behandling og organisation. 2 udg s

15 Forskning - Tidsskriftartikel 3. Abrahamsen B. Older women who use bisphosphonate for longer than 5 years may have increased odds of a subtrochanteric or femoral shaft fracture, but absolute risk is low. Journal of Evidence-Based Medicine. 2011;16(6): Abrahamsen B, Eiken P, Eastell R. Proton Pump Inhibitor Use and the Antifracture Efficacy of Alendronate. Archives of internal medicine feb 14;11: Bagger JI, Knop FK, Holst JJ, Vilsbøll T. Glucagon antagonism as a potential therapeutic target in type 2 diabetes. Diabetes, Obesity and Metabolism. 2011;13(11): Bagger JI, Knop FK, Lund A, Vestergaard H, Holst JJ, Vilsbøll T. Impaired regulation of the incretin effect in patients with type 2 diabetes. The Journal of clinical endocrinology and metabolism mar 1;96(3): Bagger JI, Christensen M, Knop FK, Vilsboll T. Therapy for obesity based on gastrointestinal hormones. Review of Diabetic Studies. 2011;8(3): Bjelakovic G, Gluud LL, Nikolova D, Bjelakovic M, Nagorni A, Gluud C. Antioxidant supplements for liver diseases. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2011;(3):CD Bjelakovic G, Gluud LL, Nikolova D, Whitfield K, Wetterslev J, Simonetti RG et al. Vitamin D supplementation for prevention of mortality in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2011;(7):CD Brask-Lindemann D, Cadarette SM, Eskildsen P, Abrahamsen B. Osteoporosis pharmacotherapy following bone densitometry: importance of patient beliefs and understanding of DXA results. Osteoporosis international : a journal established as result of cooperation between the European Foundation for Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA maj 1;22(5): Burisch J, Cukovic-Cavka S, Kaimakliotis I, Shonová O, Andersen V, Dahlerup JF et al. Construction and validation of a webbased epidemiological database for inflammatory bowel diseases in Europe An EpiCom study. Journal of Crohn's and Colitis. 2011;5(4): Bøgelund M, Vilsbøll T, Faber J, Henriksen JE, Gjesing RP, Lammert M. Patient preferences for diabetes management among people with type 2 diabetes in Denmark - a discrete choice experiment. Current Medical Research and Opinion. 2011;27(11): Christensen M, Vedtofte L, Holst JJ, Vilsbøll T, Knop FK. Glucose-dependent insulinotropic polypeptide: a bifunctional glucose-dependent regulator of glucagon and insulin secretion in humans. Diabetes. 2011;60(12): Christensen M, Knop FK, Vilsbøll T, Holst JJ. Lixisenatide for type 2 diabetes mellitus. Expert Opinion on Investigational Drugs apr 1;20(4): Christensen M, Bagger JI, Vilsboll T, Knop FK. The alpha-cell as target for type 2 diabetes therapy. Review of Diabetic Studies. 2011;8(3): Dahl E, Rumessen J, Gluud LL. Systematic review with metaanalyses of studies on the association between cirrhosis and liver metastases. Hepatology Research jul 1;41(7): Eiken PA, Langdahl BL, Eiken FL, Walter S, Poulsen MH, Abrahamsen B. Udredning og behandling af osteoporose hos patienter med prostatacancer uden knoglemetastaser. Ugeskrift for Laeger. 2011;173(48): Eiken PA, Hansen M, Kristensen B, Langdahl BL, Abrahamsen B. Udredning og behandling af osteoporose ved cancer mammae uden knoglemetastaser. Ugeskrift for laeger feb 21;173(8): Falskov B, Hermann TS, Raunsø J, Christiansen B, Rask- Madsen C, Major-Pedersen A et al. Endothelial function is unaffected by changing between carvedilol and metoprolol in patients with heart failure-a randomized study. Cardiovascular Diabetology. 2011;10: Falskov B, Hermann TS, Rask-Madsen C, Major-Pedersen A, Christiansen B, Raunsø J et al. The effect of chronic heart failure and type 2 diabetes on insulin-stimulated endothelial function is similar and additive. Vascular Health and Risk Management (Online). 2011;7: Faurschou A, Zachariae C, Skov L, Vilsbøll T, Knop FK. Gastric bypass surgery: Improving psoriasis through a GLP-1-dependent mechanism?. Medical Hypotheses okt 1;77(6): Faurschou A, Knop FK, Thyssen JP, Zachariae C, Skov L, Vilsbøll T. Improvement in psoriasis after treatment with the glucagon-like peptide-1 receptor agonist liraglutide. Acta Diabetologica Frost M, Gudex C, Rubin KH, Brixen K, Abrahamsen B. Pattern of use of DXA scans in men: a cross-sectional, population-based study. Osteoporosis international : a journal established as result of cooperation between the European Foundation for Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA feb González-Bofill N, Husted CL, Harsløf T, Tofteng CL, Abrahamsen B, Eiken P et al. Effects of COLIA1 polymorphisms and haplotypes on perimenopausal bone mass, postmenopausal bone loss and fracture risk. Osteoporosis International apr 1;22(4):

16 25. Hansen KB, Rosenkilde MM, Knop FK, Wellner N, Diep TA, Rehfeld JF et al. 2-Oleoyl glycerol is a GPR119 agonist and signals GLP-1 release in humans. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2011;96(9):E Hansen KB, Knop FK. First case associating chronic pancreatitis and Ehlers-Danlos syndrome. Pancreas. 2011;40(1) 27. Hansen KB, Vilsbøll T, Bagger JI, Holst JJ, Knop FK. Increased postprandial GIP and glucagon responses, but unaltered GLP-1 response after intervention with steroid hormone, relative physical inactivity, and high-calorie diet in healthy subjects. The Journal of clinical endocrinology and metabolism feb 1;96(2): Hansen M, Knop FK, Holst JJ. Inhibition de la sécrétion du glucagon par les antagonistes du GLP-1 et les inhibiteurs de la DPP-4. Medecine des Maladies Metaboliques apr;5(2) 29. Hansen M, Holst JJ, Knop FK. Inhibition of glucagon secretion by GLP-1 agonists and DPP4 inhibitors. Journal of Clinical Metabolism & Diabetes jun 30. Holst JJ, Knop FK, Vilsbøll T, Krarup T, Madsbad S. Loss of incretin effect is a specific, important, and early characteristic of type 2 diabetes. Diabetes Care maj 1;34 Suppl 2:S Katsanos KH, Tatsioni A, Pedersen N, Shuhaibar M, Ramirez VH, Politi P et al. Cancer in inflammatory bowel disease 15 years after diagnosis in a population-based European Collaborative follow-up study. Journal of Crohn's and Colitis. 2011;5(5): Knop FK, Aaboe K, Vilsbøll T, Vølund A, Holst JJ, Krarup T et al. Impaired incretin effect and fasting hyperglucagonaemia characterizing type 2 diabetic subjects are early signs of dysmetabolism in obesity. Diabetes, Obesity and Metabolism jul;14(6): Krag A, Pedersen E, Møller S, Bendtsen F. Effects of the vasopressin agonist terlipressin on plasma camp and ENaC excretion in the urine in patients with cirrhosis and water retention. Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation apr;71(2): Lauenborg J, Jørgensen MK, Damm P, Major-Pedersen A, Eiberg HRL, Urhammer S et al. The influence of parental history of diabetes and offspring birthweight on offspring glucose metabolism in adulthood. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 2011;90(12): Lund A, Knop FK, Vilsbøll T. Emerging GLP-1 receptor agonists. Expert Opinion on Emerging Drugs. 2011;16(4): Lund A, Vilsboll T, Bagger JI, Holst JJ, Knop FK, Vilsbøll T. The separate and combined impact of the intestinal hormones, GIP, GLP-1 and GLP-2, on glucagon secretion in type 2 diabetes. American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism mar 8;300(6):E1038-E Rubin KH, Abrahamsen B, Hermann AP, Bech M, Gram J, Brixen K. Fracture risk assessed by Fracture Risk Assessment Tool (FRAX) compared with fracture risk derived from population fracture rates. Scandinavian Journal of Public Health mar 23;39(3): Rubin KH, Abrahamsen B, Hermann AP, Bech M, Gram J, Brixen K. Prevalence of risk factors for fractures and use of DXA scanning in Danish women. A regional population-based study. Osteoporosis international : a journal established as result of cooperation between the European Foundation for Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA maj 1;22(5): Rumessen JJ, Vanderwinden J, Horn T. Crohn's disease of the colon: ultrastructural changes in submuscular interstitial cells of Cajal. Cell and tissue research feb 1;343(2): Rumessen JJ, Vanderwinden J, Horn T. Crohn's disease: ultrastructure of interstitial cells in colonic myenteric plexus. Cell and Tissue Research jun 1;344(3): Usinger L, Hansen KB, Kristiansen VB, Larsen S, Holst JJ, Knop FK. Gastric emptying of orally administered glucose solutions and incretin hormone responses are unaffected by laparoscopic adjustable gastric banding. Obesity Surgery maj 1;21(5): Wildt S, Lassen IN, Hansen U, Brockmann E, Rumessen JJ. A randomised double-blind placebo-controlled trial with Lactobacillus acidophilus La-5 and Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 for maintenance of remission in ulcerative colitis. Journal of Crohn's & colitis apr 1;5(2): Forskning - Letter 43. Knop FK. Comment on: Chen et al. Utilizing the Second-Meal Effect in Type 2 Diabetes: Practical Use of a Soya-Yogurt Snack. Diabetes Care 2010;33: Diabetes Care apr 1;34(4):e44. Forskning Review 44. Abrahamsen B, Rubin KH, Brixen K. Nyt onlineværktøj til bedømmelse af risiko for osteoporotisk fraktur. Ugeskrift for laeger maj 9;173(19): Abrahamsen B. Screening: FRAX( ) in clinical practice (invited commentary). Nature reviews. Rheumatology. 2011;7: Pazianas M, Abrahamsen B. Safety of bisphosphonates. Bone jan 12;49(1): Forskning Leder 47. Abrahamsen B. Bone freezing and bisphosphonates. Maturitas maj 1;69(1): Abrahamsen B, Sahota O. Do calcium plus vitamin D supplements increase cardiovascular risk?. B M J jan 1;342:d2080.

17 Anæstesi operation - intensiv afd. I Forskningstemaer Genoplivede hypotermi behandlede patienter efter hjertestop; 7- og 30 dages mortalitet Postpartum blødning; relation til indtagelse af kosttilskud og naturlægemidler NAPS (nurse administrated propofol sedation); opgørelse af hypoxi episoder og relation til søvnapnø Standardiseret patientforløb efter elektiv aorta aneurysme kirurgi Videnskabelige medarbejdere Nina Vendel Jensen, forsknings- og operationssygeplejerske Forskningsansvarlig overlæge Ulrik Grevstad, overlæge Publikationer Jensen JT, Vilmann P, Horsted T, Hornslet P, Bodtger U, Banning A et al. Nurse-administered propofol sedation for endoscopy: a risk analysis during an implementation phase. Endoscopy. 2011;43(8): Jensen JU, Hein L, Lundgren B, Bestle MH, Mohr TT, Andersen MH et al. Procalcitonin-guided interventions against infections to increase early appropriate antibiotics and improve survival in the intensive care unit: a randomized trial. Progress in Critical Care Medicine sep 1;39(9): Perner A, Haase N, Wetterslev J, Aneman A, Tenhunen J, Guttormsen AB et al. Comparing the effect of hydroxyethyl starch 130/0.4 with balanced crystalloid solution on mortality and kidney failure in patients with severe sepsis (6S - Scandinavian Starch for Severe Sepsis/Septic Shock trial): Study protocol, design and rationale for a double-blinded, randomised clinical trial. Trials jan 1;12(1): Skjønnemand M, Damgaard-Jensen J, Gottschau B. Intravenøs administration af lipid ved forgiftning med lipofilt laegemiddel. Ugeskrift for Laeger. 2011;173(2):

18 Klinisk Biokemisk Afd. Vi undersøger kontinuert tilstedeværelsen af transfedtsyrer i en række populære fødevarer i EU og forsøger ved interventionsstudier at klarlægge de mekanismer, der ligger til grund for sammenhængen mellem øget indtag af transfedtsyrer og øget risiko for hjertekarsygdom. Et andet af afdelingens forskningstemaer er centreret om pulsårevægens reaktion på rygning, såvel aktiv som passiv. Vi bruger friske udyrkede endothelceller fra et såkaldt navlesnorsskrab fra kvinder, der har røget eller været udsat for passiv rygning under graviditeten og sammenligner disse cellers nitrogenoxiddannelse med tilsvarende celler fra kvinder, der ikke har røget eller ikke har været udsat for passiv rygning under graviditeten. Forskningstemaer Tilstedeværelsen af transfedtsyrer i populære fødevarer i EU Transfedtsyrers biologiske virkning på overvægtige postmenopausale kvinder Klinisk biokemiske referenceområder hos gravide Passiv rygning hos gravide og barnets fødselsvægt Filaggrinmutationer og eksemsygdomme Videnskabelige medarbejdere Steen Stender, ledende overlæge, dr.med. Pal Szesci, overlæge, dr.med. Andet forskningsaktivt personale Malene Rohr Andersen, projektkoordinator, ph.d. Michael Meldgaard, molekylærbiolog, ph.d. Forskningsansvarlig overlæge Steen Stender, ledende overlæge, dr.med. Publikationer 2011 Undervisning - Bidrag til bog/antologi 1. Szecsi PB, Klajnbard A, Palmgren N, Stender S. Normalværdier for blodprøveanalyser hos gravide og fødende. I: Sørensen JL, Ottesen B, Weber T red., Ars Pariendi: Håndgreb og akut behandling ved fødsler. København: Munksgård Danmark s Forskning Tidsskriftartikel 3. Andersen MR, Uldbjerg N, Stender S, Sandager KP, Aalkjær C. Maternal smoking and impaired endothelium-dependent nitric oxide-mediated relaxation of uterine small arteries in vitro. American Journal of Obstetrics and Gynecology feb 1;204(2):177.e Astrup A, Dyerberg J, Elwood P, Hermansen K, Hu FB, Jakobsen MU et al. The role of reducing intakes of saturated fat in the prevention of cardiovascular disease: where does the evidence stand in 2010?. American Journal of Clinical Nutrition apr 1;93(4): Bendsen NT, Stender S, Szecsi PB, Pedersen SB, Basu S, Hellgren L et al. Effect of industrially produced trans fat on markers of systemic inflammation: evidence from a randomized trial in women. Journal of Lipid Research okt 1;52(10): Bendsen NT, Haugaard SB, Larsen TM, Chabanova E, Stender S, Astrup A. Effect of trans-fatty acid intake on insulin sensitivity and intramuscular lipids--a randomized trial in overweight postmenopausal women. Metabolism jul 1;60(7): Bladbjerg E, Larsen TM, Due AP, Stender S, Astrup A, Jespersen J. Effects on markers of inflammation and endothelial cell function of three ad libitum diets differing in type and amount of fat and carbohydrate: a 6-month randomised study in obese individuals. The British journal of nutrition feb 15;106(1): Buus NH, Hansson NC, Rodriguez-Rodriguez R, Stankevicius E, Andersen MR, Simonsen U. Antiatherogenic effects of oleanolic acid in apolipoprotein E knockout mice. European Journal of Clinical Pharmacology. 2011;670(2-3): Carlsen BC, Thyssen JP, Menné T, Meldgaard M, Linneberg A, Nielsen NH et al. Association between filaggrin null mutations and concomitant atopic dermatitis and contact allergy. Clinical and Experimental Dermatology jul 1;36(5): Carlsen BC, Meldgaard M, Hamann D, Hamann Q, Hamann C, Thyssen JP et al. Latex allergy and filaggrin null mutations. International Journal of Dentistry feb 1;39(2): Carlsson CJ, Hansen HE, Hilsted L, Malm J, Ødum L, Szecsi PB. An evaluation of the interference of hydroxycobalamin with chemistry and co-oximetry tests on nine commonly used instruments. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. Supplement sep 1;71(5): Formidling Tidsskriftartikel 2. Stender S, Reinholdt E. Gentofte Hospital belønnet for hurtige laboratoriesvar. DSKB-Nyt. 2011;2011(4):8. 17

19 12. Goyenechea E, Holst C, Saris WHM, Jebb S, Kafatos A, Pfeiffer A et al. Effects of different protein content and glycemic index of ad libitum diets on diabetes risk factors in overweight adults: the DIOGenes multicentre, randomised, dietary intervention trial. Diabetes - Metabolism: Research and Reviews (Print Edition) maj 17;27: Petersen M, Andersen JT, Hjelvang BR, Broedbaek K, Afzal S, Nyegaard M et al. Association of beta-adrenergic receptor polymorphisms and mortality in carvedilol-treated chronic heart-failure patients. British Journal of Clinical Pharmacology apr 1;71(4): Wang P, Holst C, Astrup A, Bouwman FG, van Otterdijk S, Wodzig WKWH et al. Blood profiling of proteins and steroids during weight maintenance with manipulation of dietary protein level and glycaemic index. British Journal of Nutrition jun 23;1-14. Forskning - Kommentar/debat 22. Szecsi PB. Om referenceintervaller, normalområder og normalværdier. Ugeskrift for Laeger jun;173(24): Ross-Hansen K, Menné T, Johansen JD, Carlsen BC, Linneberg A, Nielsen NH et al. Nickel reactivity and filaggrin null mutations--evaluation of the filaggrin bypass theory in a general population. Contact Dermatitis jan 1;64(1): Stender S, Nordestgaard BG. Kolesterol--hvornår er forebyggende behandling med statin indiceret?. Ugeskrift for Laeger jun 13;173(24):1747; author reply Thyssen JP, Linneberg A, Carlsen BC, Johansen JD, Engkilde K, Hansen T et al. A possible association between a dysfunctional skin barrier (filaggrin null-mutation status) and diabetes: a cross-sectional study. BMJ Open. 2011;1(1):e Thyssen J, Carlsen B, Bisgaard H, Giwercman C, Johansen J, Linneberg A et al. Individuals who are homozygous for the 2282del4 and R501X filaggrin null mutations do not always develop dermatitis and complete long-term remission is possible. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV Thyssen JP, Johansen JD, Carlsen BC, Linneberg A, Meldgaard M, Szecsi PB et al. The filaggrin null genotypes R501X and 2282del4 seem not to be associated with psoriasis: results from general population study and meta-analysis. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV maj Tommerup Bendsen N, Chabanova E, Thomsen HS, Larsen TM, Newman JW, Stender S et al. Effect of trans fatty acid intake on abdominal and liver fat deposition and blood lipids: a randomized trial in overweight postmenopausal women.. Nutrition & Diabetes Wang P, Holst C, Andersen MR, Astrup A, Bouwman FG, van Otterdijk S et al. Blood profile of proteins and steroid hormones predicts weight change after weight loss with interactions of dietary protein level and glycemic index. P L o S One jan 1;6(2):e

20 Dermato-allergologisk afd. K Afdeling K består af flere enheder. Dermatologi med et dermatovenerologisk- ambulatorium/ behandlingsafsnit og alllergilaboratorium. Allergologi med et allergiambulatorium og Laboratorium for Medicinsk Allergologi. Endvidere Dansk BørneAstma Center, Videncenter for Allergi og Videncenter for duft-og kemikalieoverfølsomhed. Dermatologien og Videncenter for Allergi har følgende forskningstemaer: kontaktallergi (epidemiologi, risikofaktorer, forebyggelse, genetik og immunologi), atopisk eksem, hudbarrieren og gen-miljø interaktioner, psoriasis (immunologi, lægemiddeludvikling, comorbiditet) og multiple chemical sensitivity (epidemiologi og sygdomsmekanismer). Dansk BørneAstma Center forsker i de atopiske sygdomme ved hjælp af store kohorte undersøgelser (epidemiologi, risikofaktorer, forebyggelse og genetik). Allergologien hvorunder også Laboratorium for Medicinsk Allergologi har forskningstemaerne: udredning, mekanismer og behandling ved IgE medieret allergi (inhalationsallergi, fødevareallergi, lægemidler). Forskningstemaer Kontaktallergi og eksem (privat og arbejdsbetinget) Psoriasis Hudbarrieren Atopisk eksem IgE medieret allergi (inhalationsallergi, fødevareallergi, lægemidler) Lægemiddel udvikling/allergi Multiple chemical sensitivity Atopi, Astma Videnskabelige medarbejdere Videncenter for duft- og Kemikalieoverfølsomhed Forskningsleder: Sine Skovbjerg, cand.scient.san., ph.d. Ph.d. studerende: Marie Tran, cand.med Christian Riise Hauge, cand.psych Seniorforsker: Jesper Elberling, cand.med., ph.d Forskningsmedarbejder: Thomas Dantoft, cand. Polyt Projektsygeplejerske Anne-Marie Topp, sygeplejerske Kommunikation: Birgitte Therkelsen, journalist Videncenter for Allergi Jeanne Duus Johansen, Professor, dr.med. Ph.d. studerende: Anne Bregnhøj, cand.med. Annette Mollerup, cand. scient.san. Josefine Bandier, cand. med. Katrine Ross-Hansen, cand. scient. Maria Vølund Heisterberg, cand.med. Susan Hovmand Lysdal, cand.scient. Michael Dyrgård Lundov, cand.scient. Ulrik Fischer Friis, cand. polyt. Ida Elisabeth Viller Tuxen, cand.med. Seniorforsker: Heidi Søsted, cand. pharm., ph.d. Kåre Engkilde, cand. polyt., ph.d. Jacob P Thyssen, cand.med, ph.d., dr.med. Forskningsmedarbejdere: Søren Gade, datalogi, cand.scient. Lotte Vester, stud.med Anne-Birgitte Simonsen, cand.med. Anja Pahlow Mose Nielsen, cand.med. Jacob Kåre Ferløv Schwensen, stud.med. Majken Gabriel Hougaard, stud med. Nannie Bangsgaard, cand.med., ph.d. Teknisk assistance: Susanne Schweitz, Sekretær 19

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt ORSKNINGE DAG FORSKNINGENS DAG FORSKNIN GENS DAG Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter FORSK GENS FORSKNINGE DAG 2013 Hospitalsenhed Midt 2 Forord

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

PROGRAM FAGKONGRES 2015

PROGRAM FAGKONGRES 2015 PROGRAM FAGKONGRES 2015 Tina Lambrecht Formand for Danske Fysioterapeuter En fest for faget Jeg er glad, stolt og spændt. Glad for, at vi for femte gang kan samle fysioterapeuter fra hele landet med det

Læs mere

Program. DASAIMs Årsmøde 2012 8. - 10. november. www.radissonblu.dk/scandinaviahotel-koebenhavn. Amager Boulevard 70, København

Program. DASAIMs Årsmøde 2012 8. - 10. november. www.radissonblu.dk/scandinaviahotel-koebenhavn. Amager Boulevard 70, København Radisson Blu Scandinavia Hotel Amager Boulevard 70, København Tlf. 3396 5000 www.radissonblu.dk/scandinaviahotel-koebenhavn DASAIMs Årsmøde 2012 8. - 10. november Program 1 Hovedsponsorer 2 Velkommen til

Læs mere

DASAIMs. Årsmøde 2013 14.-16. november. Program

DASAIMs. Årsmøde 2013 14.-16. november. Program DASAIMs Årsmøde 2013 14.-16. november Program Kongreshotel Udsigt fra Radisson Blu Scandinavia Hotel Hotellet ligger på Islands Brygge, København, på Ny Tøjhusgrunden lige uden for Københavns volde først

Læs mere

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2011 Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JULI 2012... 2 FORORD:

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2014 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRET DER GIK... 3 ØKONOMI... 4 KLINISK HVERDAG... 5 FOKUSPUNKTER...

Læs mere

Årsrapport 2011 SIDE 1

Årsrapport 2011 SIDE 1 Årsrapport 2011 SIDE 1 ÅRSRAPPORT 2011 1.0 INDLEDNING 2.0 NYHEDER FRA VIDENCENTRET 3.0 VIDENOPBYGNING 4.0 RÅDGIVNING 5.0 DELING AF VIDEN 6.0 UDDANNELSE, KURSER OG KONFERENCER 7.0 VIDENCENTRETS ORGANISATION

Læs mere

DOS BULLETIN MØDER/KURSER INDLAND OG UDLAND... 107 1 NR. 3 APRIL 2009 38. ÅRGANG WWW.ORTOPAEDI.DK

DOS BULLETIN MØDER/KURSER INDLAND OG UDLAND... 107 1 NR. 3 APRIL 2009 38. ÅRGANG WWW.ORTOPAEDI.DK DOS BULLETIN NR. 3 APRIL 2009 38. ÅRGANG LEDER....................................... 3 FORÅRSMØDET 2009........................... 5 UDSTILLLING.................................. 7 MØDEOVERSIGT...............................

Læs mere

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Årsberetning 2010 Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Indhold Året der gik.......................................... 4 Klinisk Virksomhed.................................... 6 Patientundersøgelser..............................

Læs mere

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) DGCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) 1 Indhold Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe - Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

Velkommen til DSOHH 2015 4. Program oversigt 5 Program torsdag 21. maj 6 Program fredag 22. maj 8

Velkommen til DSOHH 2015 4. Program oversigt 5 Program torsdag 21. maj 6 Program fredag 22. maj 8 Indhold Velkommen til DSOHH 2015 4 Program Program oversigt 5 Program torsdag 21. maj 6 Program fredag 22. maj 8 Praktisk Praktisk information 10 Socialt program 12 Udstillere 13 Abstracts Inviterede foredrag

Læs mere

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase DHRD. Dokumentalistrapport

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase DHRD. Dokumentalistrapport Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase DHRD Dokumentalistrapport Version 1.2 Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING... 3 HØRINGSVAR OG ÆNDRINGER FRA VERSION 1.0 TIL VERSION 1.1... 4 ÆNDRINGER FRA VERSION

Læs mere

Dokumentalistrapport

Dokumentalistrapport Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Dokumentalistrapport Dato Versionsnummer: Dokumenttitel Ansvarlig/forfatter 08.01.2014 0.5 Dokumentalistrapport Tine Nymark DRHoftebrud 1 Dansk Tværfagligt

Læs mere

Side 5. Side 9. Side 19. Side 23. Side 30. Side 32. Formandsberetning DSTH 2009. Referat fra DSTHs Efterårsmøde

Side 5. Side 9. Side 19. Side 23. Side 30. Side 32. Formandsberetning DSTH 2009. Referat fra DSTHs Efterårsmøde 5. UDGAVE 2009 Side 5 Formandsberetning DSTH 2009 Side 9 Referat fra DSTHs Efterårsmøde Side 19 Referenceintervaller for børn for koagulationsanalyser Side 23 Venøse tromboser hos børn Side 30 International

Læs mere

Forsknings- og Innovationsberetning 2010

Forsknings- og Innovationsberetning 2010 Forsknings- og Innovationsberetning 2010 for Aalborg Sygehus - Aarhus Universitetshospital -med bidrag fra Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsog innovationsberetning 2010 AALBORG SYGEHUS - AARHUS

Læs mere

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Årsrapport 2013 MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling -

Læs mere

Faglig beretning 2007

Faglig beretning 2007 Faglig beretning 2007 Statens Institut for Folkesundhed 2 Forord Dette er den første faglige beretning fra Statens Institut for Folkesundhed som et institut under Syddansk Universitet. Instituttet overgik

Læs mere

Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status...

Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... 4 - Formidling 2004... 4 - Evaluering og fremtid... 4

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 6 december 2013 27. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk læs inde i bladet Guidance for

Læs mere

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling Årsrapport 2012 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling CFK Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed,

Læs mere

DIÆTISTEN KVINDER, SYGDOM OG KOST. Spis dig gravid - Sådan! Læs mere på side 15. Multipel Sclerose - Ernæring og livskvalitet Læs mere på side 20

DIÆTISTEN KVINDER, SYGDOM OG KOST. Spis dig gravid - Sådan! Læs mere på side 15. Multipel Sclerose - Ernæring og livskvalitet Læs mere på side 20 Nr. 102. December 2009. 17. årgang DIÆTISTEN KVINDER, SYGDOM OG KOST Spis dig gravid - Sådan! Læs mere på side 15 Multipel Sclerose - Ernæring og livskvalitet Læs mere på side 20 Kvinder og hiv Læs mere

Læs mere

Vision for sygeplejen. Forord og indledning

Vision for sygeplejen. Forord og indledning 1 Indholdsfortegnelse Vision for sygeplejen...2 Forord og indledning...2 Sygeplejeledelsen...3 Plejepersonale og samarbejdspartnere i klinisk sygepleje...3 Evidensbaseret praksis i praksis...4 Udviklingsarbejde/projektbeskrivelser...5

Læs mere

CURRICULUM VITAE PALLE BEKKER JEPPESEN;

CURRICULUM VITAE PALLE BEKKER JEPPESEN; CURRICULUM VITAE PALLE BEKKER JEPPESEN; FØDSELSDATO: 7. marts, 1963. PRIVAT ADDRESSE: Ellebækvej 32, 2820 Gentofte, Danmark. Telefon (+45) 35430023, E-mail Bekker@dadlnet.dk ARBEJDS-ADRESSE: Medicins gastroenterologisk

Læs mere

28. - 30. januar 2015 i København. Hotel Radisson Blu Scandinavia

28. - 30. januar 2015 i København. Hotel Radisson Blu Scandinavia Dansk Radiologisk Selskabs 10. årsmøde Radiograf Rådets Landskursus Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicins videnskabelige møde Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs årsmøde 28. - 30. januar

Læs mere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Årsberetning 2000 Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Forskningsenheden for Almen Medicin Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 6 8000 Århus C Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 E-mail: fe.aarhus@alm.au.dk

Læs mere

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 10 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 10 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2011 Indhold Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 8

Læs mere

Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling: 154

Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling: 154 Side 1 af 18 Syddansk Universitet Enheden for Sygeplejeforskning Campusvej 55 5230 Odense M hn@ph.au.dk hanne.agerskov@rsyd.dk www.sygeplejevid.au.dk Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling:

Læs mere