INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. START-pulje Forskningens Døgn 29. april

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. START-pulje 2011 5. Forskningens Døgn 29. april 2011 6"

Transkript

1 Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2011

2 INDHOLD Forord 2 Forskningsråd Gentofte 3 Forskningsenheden 4 START-pulje Forskningens Døgn 29. april Forskningens Dag 22. november Publikationslister Medicinsk afdeling C 9 Serviceafdelingen Ernæringsenheden 12 Medicinsk afdeling F 13 Anæstesi operation intensiv afdeling I 16 Klinisk Biokemisk afdeling 17 Dermato-allergologisk afdeling K 19 Hjertemedicinsk afdeling P 27 Billeddiagnostisk afdeling 36 Lungemedicinsk afdeling Y 37 Kirurgisk afdeling Z 39 1

3 Forord Det er med glæde at Gentofte Hospital præsenterer denne Forskningsberetning Atter i år er det lykkedes at øge den samlede mængde originale videnskabelige publikationer i forhold til tidligere år, og i forhold til hospitalets størrelse ligger vi pænt i sammenligning med de øvrige hospitaler i Regionen: Kilde: ns/search.html ( ) RigsHosp. Amager H Bispebjerg H Bornh. H Frederiksb. H Glostrup H Herlev H Nordsjæll. H Hvidovre H Reg. Stabe RegH Psyk. Gentofte H Der foreligger endnu ikke beregning af samlet journal impact factors for 2011, men vi forventer fortsættelse af den stigende tendens i perioden Det har været opløftende for Forskningsenheden, Forskningsrådet og Hospitalsdirektionen at få indblik i forskningsaktiviteterne på alle hospitalets afdelinger på forsknings-site visits i efteråret Ved disse mange samtaler har vi alle fået et grundigt og nyttigt indblik i hospitalets mangeartede forskning indenfor næsten alle forskningstyper; herunder biomedicinsk forskning (grundforskning, translationel forskning), klinisk forskning (basal, strategisk og anvendelsesorienteret forskning i diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering) og sundhedmedicinsk forskning - alt sammen uddybet i denne beretning. Forskningen er i høj international klasse, hvilket yderligere blev demonstreret for alle på hospitalet på Forskningens Dag i november Gentofte Hospitals forskningsstrategi skal anspore til forskning inden for alle fagområder på hospitalet. Hospitalets forskere skal bidrage med ny viden nationalt og internationalt, både på det sundhedsfaglige, det organisatoriske og det patientoplevede område. Forskningsstrategien skal endvidere bidrage til rekruttering og udvikling af medarbejdere ved at sikre og synliggøre, at Gentofte Hospital er et attraktivt sted at arbejde og forske. I efteråret 2012 vil der blive igangsat en proces med henblik på udarbejdelse af en ny flerårig forskningsstrategi for Gentofte Hospital. Denne strategi vil videreføre visionerne i Gentofte Hospitals Forskningsstrategi samt definere rammerne for yderligere udvikling og fornyelse på hospitalets forskningsområder i samklang med Region Hovedstadens Politik for Sundhedsforskning 2020 og med hospitalets nye fælles strategi, der er under udarbejdelse. En grundlæggende tanke i Gentofte Hospitals forskningsstrategi er støtte til lovende, spirende forskningsmiljøer samt til videreudvikling af lovende og etablerede excellente forskningsmiljøer. Et af midlerne er START-puljen på i alt kr. 1 mio., der uddeles til opstart af forskningsprojekter, databehandling m.m. Puljen har et stort, kvalificeret ansøgertal fra forskere fra flere faggrupper på pre-ph.d. niveau. Fra 2012 har Hospitalsdirektionen føjet yderligere en forskningspulje til paletten: nemlig kr. 5 mio. årligt til oprettelse af flerårige delestillingsfunktioner mellem forskning/klinik på post.doc og seniorforskerniveau. Denne pulje er et yderligere stort skridt i retning af at etablere sammenhængende forskerkarriérespor (tenure tracks) for kvalificerede forskere på hospitalet. Hospitalsdirektionen, Forskningsrådet og Forskningsenheden forventer sig derfor meget af dette initiativ, der udmøntes denne sommer og vil blive fulgt tæt fremover. På Forskningsenhedens vegne Gentofte Hospital, juni 2012 Jüri J. Rumessen Forskningschef, dr.med 2

4 Forskningsråd Gentofte Forskningsråd Gentofte består af de forskningsansvarlige repræsentanter fra hospitalets afdelinger og skal rådgive Direktionen i forskningsrelaterede spørgsmål og løse en række konkrete opgaver relateret til forskning. I 2011 afholdt Forskningsrådet 4 møder. 1. september 2011 blev den nye forskningschef Jüri Rumessen budt velkommen. Forskningsrådet tog afsked med 8 medlemmer (afd. E flyttede til Rigshospitalet) og bød 5 nye medlemmer (*) velkommen: Medlemmer af Forskningsråd Gentofte i 2011 Vicedirektør, Lars Juhl Petersen (formand) Professor, dr.med., Bo Abrahamsen Overlæge, Elisabeth Albrecht-Beste Sygeplejeske, cand.cur, ph.d. studerende, Connie Berthelsen Professor, dr.med., Hans Bisgaard Professor, dr.med., Asger Dirksen Professor, dr.med., Jeanne Duus Johansen Overlæge, Ulrik Grevstad * Forskningsansvarlig sygeplejerske, Gitte Harboe Forskningsansvarlig sygeplejerske, MSU, Margrethe Herning Forskingsfysioterapeut, ph.d. studerende, Carsten Juhl Professor, dr.med., Lars Kærgaard Poulsen Overlæge, Thomas Lind * Læge, ph.d. studerende, Jesper Lindhardsen * Forskningsansvarlig sygeplejerske, cand.mag. Eline Noisen * Overlæge, dr.med., Ole Rintek Madsen Professor, dr.med., Lone Skov Professor, dr.med., Jan Skov Jensen Ledende overlæge, dr.med., Steen Stender Forskningsansvarlig sygeplejerske, cand.cur., Marianne Thrane Larsen Professor, dr.med., Christian Torp-Pedersen Forskningsansvarlig sygeplejerske, MVO Ingelise Trosborg Forskningsansvarlig sygeplejerske, MVO, Hanne Trøst Nielsen Forskningschef, specialeansvarlig overlæge, dr.med. Jüri Rumessen * Forskningsleder, ph.d., Hanne Konradsen Forskningskonsulent, cand.scient.adm. Camilla Nymann Forskningssekretær, korrespondent Lone Falck Hospitalsdirektionen Medicinsk afd. F Billeddianogstisk afd. MONS formand COPSAC, Dermato-allergologisk afd. K Lungemedicinsk afd. Y Videncenter for Allergi, Dermato-allergologisk afd. K Anæstesi- og intensiv afdeling I Dermatologisk-allergologisk afdeling K Hjertemedicinsk afd. P Medicinsk afd. C Dermato-allergologisk afd. K Kirurgisk afd. Z GNUF Formand Medicinsk afd. C Medicinsk afd. C Dermato-allergologisk afd. K Hjertemedicinsk afd. P Klinisk biokemisk afd. Medicinsk afd. F Kardiologisk afd. P Lungemedicinsk afd. Y Kirurgisk afd. Z Forskningsenheden Forskningsenheden Forskningsenheden Forskningsenheden 3

5 Forskningsenheden Forskningsenheden bor i HR og Kvalitet på adressen: Niels Andersens Vej 65, 1.th 2900 Hellerup Forskningsenheden består af 4 medarbejdere: Forskningschef Jüri Rumessen (specialeansvarlig overlæge, dr.med) Tlf.: mail: Forskningsleder Hanne Konradsen (Med.HRD., cand.cur., ph.d) Tlf.: mail: Forskningskonsulent Camilla Nymann (Cand.scient.adm) Tlf.: mail: Forskningssekretær Lone Falck (Korrespondent) Tlf.: mail: Ph.d. studiemiljø Forskningsenheden flyttede fysisk i 2011 fra Ledreborg Allé til HR og Kvalitet på Niels Andersens Vej 65, 1. th. I den forbindelse flyttede også vores ph.d. studiemiljø til en hyggelig kvistlejlighed på samme adresse. Her findes faciliteter for både kommende og eksisterende ph.d. studerende blandt hospitalets ansatte læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale: 6 arbejdspladser heraf 5 udstyret med PC og fast IT opkobling Farveprinter, kopimaskine, telefon, div. kontorfaciliteter Aflåselige arkivskabe Minibibliotek med faste abonenmenter på en række faglige tidsskrifter Fælles mødelokale Henvendelse: 4

6 START-pulje 2011 I 2011 uddelte Forskningsrådet kr fra START-puljen. Uddelingerne var forhøjet med ubenyttede midler fra tidligere år og fandt sted i to omgange. Forskningsrådet lægger i sin bedømmelse vægt på, at projektet passer ind i hospitalets overordnede strategiske prioritering. Midlerne tildeles spirende forskere og/eller forskningsområder, som ville have vanskeligt ved at opnå støtte andetsteds. Der uddeles op til pr. projekt, hvilket oftest svarer til 2-3 måneders løn. Bevillinger fra START puljen 2011 Forår Prevalence of Hypopituitarism and Quality of Life in Patients with hereditary Hemochromatosis Anders Junker, Medicinsk afd. F - Bevilget beløb: kr Tidlig detektion af hypertrofisk kardiomyopati med strain ekkokardiografi Lars Lindholm Sørensen Kardiologisk afd. P - Bevilget beløb: kr Psoriasis, inflammation og komorbiditet Mette Gyldenløve Deep Phenotyping of Asthma by age 11 in the COPSAC birth Dermato-allergologisk afd. K - Bevilget beløb: kr Cohort Ann-Marie Malby Schoos Dansk Børneastma Center, Dermato-allergologisk afd. K - Bevilget Atrieflimren og akut koronarsygdom Den optimale antitrombotiske behandling Morten Lamberts beløb: kr Kardiologisk afd. P - Bevilget beløb: kr Case-rapport om ergoterapeutisk hjemmetræning af patienter med svær KOL Camilla Thrane Efterår Ergo- og fysioterapien, Medicinsk afd. C - Bevilget beløb: kr Enterokok endokardit; Diagnostik, behandling, komplikationer og mortalitet Anders Dahl Nurse Administered Propofol Sedation (NAPS). A risk analysis during an implementation phase Jeppe Thue Jensen Kardiologisk afd. P - Bevilget beløb: kr Anæstesi-Operation-Intensiv afd. I - Bevilget beløb: kr Vejledning og instruktion til patienter indlagt på Gentofte Tuberkulose patienten udviklingen af screeningsinstrument Hospitals afsnit 2710 for sammedagskirurgi Laura Staun og pædagogisk tiltag mhp optimal ambulant behandling Valentiner Afdelingsprojekt v/kirsten Eskebjerg Medicinsk afd. C - Bevilget beløb: kr Lungemedicinsk afd. Y - Bevilget beløb: kr Vævsdoppler-ekkokardiografi til tidlig opsporing af kardiel Tidlig detektion af hypertrofisk kardiomyopati med strain ekkokardiografi Lars Lindholm Sørensen studiet Peter Godsk Jørgensen påvirkning ved type 2 diabetes mellitus. Tusind og 2 ekko Kardiologisk afd. P - Bevilget beløb: kr Kardiologisk afd. P - Bevilget beløb: kr Sammenhæng mellem minimal hepatisk encefalopati og livskvalitet hos patienter med cirrhosis hepatis Maja Thiele Medicinsk afd. F - Bevilget beløb: kr Effekten af tarmfloraeradikation på knogle- og glukoseomsætning samt inkretinrespons Kristian Hallundbæk Mikkelsen Medicinsk afd. F - Bevilget beløb: kr

7 Forskningens Døgn 29. april 2011 Den 29. april afholdt Forskningsrådet Forskningens Døgn. Forskningens Døgn er en landsdækkende begivenhed, hvor alle typer af forskningsinstitutioner inviterer indenfor til en dag i forskningens tegn. På Gentofte Hospital var arrangementet i år målrettet unge. Arrangementet var velbesøgt af studerende fra omegnens gymnasier, der lyttede, stillede spørgsmål, spiste smagsprøver samt fik målt BMI og hudens solfølsomhed. Der var sendt speciel invitation til studerende fra Gammel Hellerup, Aurehøj, Øregård, Ordrup, Virum og Bagsværd Gymnasium. Alle deltagere gik efter arrangementet hjem med ny viden om sundhed, spisevaner, vitaminer og kalorier. Forskningens Dag 22. november 2011 Forskningens Dag er et internt medarbejderarrangement, som Forskningsrådet afholdt den 22. november Dagen bød på foredrag af 8 forskere, ligesom rekordmange 40 forskere havde meldt sig med en poster til den bemandede posterudstilling i auditoriebygningens forhal. Et dommerpanel gik diskret rundt og vurderede de mange flotte og videnstunge posters og lyttede intenst til de otte oplæg i auditoriet. Beslutningen var svær, men de velfortjente vindere af titlerne dagens bedste foredrag og bedste posters blev fundet. Dagens første key note speaker var forskningsleder Uffe Juul Jensen fra Århus Universitet. Han fortalte om, hvorledes humanistisk sundhedsforskning kan bidrage til udvikling af klinisk praksis og til udvikling og prioritering i sundhedsvæsenet i almindelighed. Dagens anden key note speaker var lektor, dr.med., ph.d. Lone Schmidt fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Lone Schmidts oplæg handlede om kvalitative metoder i lægevidenskabelig forskning. Vindere: Michelle Schmiegelow; kardiologisk afd. P fik prisen på kr for bedste mundtlige præsentation for sit oplæg: Body Mass Index is Inversely Correlated to Risk of Definite Stent Thrombosis after Percutaneous Coronary Intervention Irrespective of Stent Type a Registerbased Study. Marianne B. Løvendorf fra Dermatologisk afdeling fik prisen på kr for bedste poster for sin poster med titlen: Comparison of microrna expression using different preservation methods of matched psoriatic skin samples. Linda Christensen fra Anæstesi-operation-intensiv afdeling (tv.) og Ingelise Trosborg fra Lungemedicins afdeling fik prisen på kr for bedste poster. Deres poster havde titlen: Mundstatus og behov for mundpleje blandt patienter akut indlagt med medicinsk sygdom Peter Godsk Jørgensen fra Kardiologisk afdeling fik prisen på kr for bedste poster. Hans poster havde titlen: Prognostic significance of electrocardiographic Q-waves in a low risk population. 6

8 Publikationslister 2011 Forskningspublikationerne udgået fra Gentofte Hospital i 2011 er oprettet i og trukket fra forskningsregistreringssystemet PURE, der blev indført i Region Hovedstaden i Vi har i år valgt at vise alt, hvad afdelingerne har indberettet i PURE i 2011, dvs. der vises f.eks. også formidling og postere. Det er derfor ikke alle publikationer på listen, der er pointgivende i evalueringen. Da vi har et stort samarbejde på tværs af afdelingerne, kan den samme publikation være registreret i publikationslisten på begge afdelinger. Statistik for Gentofte Universitetshospital fra: juni

9 Analyse af antal publikationer udgået fra Gentofte Universitetshospital 2011 Kilde: PURE rapport trukket i rapportmodul i juni

10 Medicinsk afdeling C Forskningstemaer Evaluering af klinimetriske tests Biokemiske markører og billeddiagnostiske undersøgelser (MR, CT, ultralyd) til diagnosticering, monitorering og prognosticering af inflammatoriske ryg- og ledsygdomme Databaseforskning indenfor sklerodermi, SLE, artrig og cancerrisiko ved behandling med biologisk medicin Registerforskning vedr. kardiovaskulær mortalitet og morbiditet Osteoporose Tillfredshedsundersøgelser. Udvikling af optimale infusionsforløb i forbindelse med biologisk behandling Følge-hjem-projekt med fokus på forebyggelse af genindlæggelser Opsporing og intervention overfor faldpatienter Ringe hjem projekt Louise Rønning-Bæk, sygeplejerske, cand.cur. Julie Winthereik, sygeplejerske, cand.anth. Vesna Stan, forskningssygeplejerske Rikke Terp Sørensen, klinisk sygeplejespecialist Susanne Meldgaard, sygeplejerske, MPH Hans-Jørgen Bendixen, forsknings- og udviklingsergoterapeut Sussi Lauirdsen, forsknings- og udviklingsergoterapeut Bente S. Andersen, forsknings- og udviklingsfysioterapeut Laura Staun Valentiner, forsknings- og udviklingsfysioterapeut Rune Rasmussen, neuropsykolog Forskningsansvarlig overlæge: Ole Rintek Madsen, klinisk lektor, ph.d., dr.med. Forskningsansvarlig sygeplejerske: Eline Noisen, klinisk sygeplejespecialist, cand.mag. Aktivitetsproblemer hos KOL-patienter Publikationer 2011 Rehabilitering af KOL-patienter Træning af patienter med impingement og ACL-ruptur Forskning - Tidsskriftartikel Aktivitetsproblemer hos knæ-alloplastik og håndkirurgiske patienter Videnskabelige medarbejdere Ph.d. studerende Jesper Lindhardsen, læge Carsten Juhl, forsknings- og udviklingsfysioterapeut Carrinna Hansen, klinisk udviklingssygeplejerske Mette Kjerholt, klinisk sygeplejespecialist 1. Bøyesen P, McQueen FM, Gandjbakhch F, Lillegraven S, Coates L, Wiell C et al. The OMERACT Psoriatic Arthritis Magnetic Resonance Imaging Score (PsAMRIS) is reliable and sensitive to change: results from an OMERACT workshop. Journal of Rheumatology. 2011;38(9): Christensen AF, Lindegaard H, Hørslev-Petersen K, Hetland ML, Ejbjerg BJ, Stengaard-Pedersen K et al. Cartilage oligomeric matrix protein associates differentially with erosions and synovitis and has a different temporal course in cyclic citrullinated peptide antibody (anti-ccp)-positive versus anti-ccpnegative early rheumatoid arthritis. Journal of Rheumatology. 2011;38(8): Andet forskningsaktivt personale Ole Rintek Madsen, overlæge, dr.med. Lene Dreyer, overlæge, ph.d. 3. Conaghan PG, McQueen FM, Bird P, Peterfy CG, Haavardsholm Jan Pødenphant, overlæge, dr.med. Troels Mørk Hansen, overlæge, dr.med. Merete Engelhart, overlæge, dr.med. EA, Gandjbakhch F et al. Update on research and future directions of the OMERACT MRI inflammatory arthritis group. Journal of Rheumatology. 2011;38(9): Annette Hansen, overlæge 4. Dideriksen KJ, Reitelseder S, Petersen SG, Hjort M, Helmark Pia Nimann Kanegaard, overlæge IC, Kjaer M et al. Stimulation of muscle protein synthesis by Marianne Kirchhoff, overlæge ph.d. Kirsten Damgaard, led. Overlæge, dr. med. Susanne Juhl Pedersen, læge, ph.d. whey and caseinate ingestion after resistance exercise in elderly individuals. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 2011;21(6):e Bente Glintborg, reservelæge ph.d. 5. Dreyer L, Faurschou M, Mogensen M, Jacobsen S. High incidence of potentially virus-induced malignancies in systemic lu- Gunhild Bukh, afdelingssygeplejerske Mette Strømø, sygeplejerske pus erythematosus: a long-term followup study in a Danish cohort. Arthritis & Rheumatism. 2011;63(10):

11 6. Duer-Jensen A, Hørslev-Petersen K, Hetland ML, Bak L, Ejbjerg BJ, Hansen MS et al. Bone edema on magnetic resonance imaging is an independent predictor of rheumatoid arthritis development in patients with early undifferentiated arthritis. Arthritis & Rheumatism. 2011;63(8): Døhn UM, Ejbjerg B, Boonen A, Hetland ML, Hansen MS, Knudsen LS et al. No overall progression and occasional repair of erosions despite persistent inflammation in adalimumabtreated rheumatoid arthritis patients: results from a longitudinal comparative MRI, ultrasonography, CT and radiography study. Annals of the Rheumatic Diseases feb 1;70(2): Glintborg B, Hesse U, Houe T, Jensen CM, Pødenphant J, Zerahn B. Osteoporosis among Fallers without Concomitant Fracture Identified in an Emergency Department: Frequencies and Risk Factors. Advances in orthopedics. 2011;2011: Glintborg B, Østergaard M, Dreyer L, Krogh NS, Tarp U, Hansen MS et al. Treatment response, drug survival, and predictors thereof in 764 patients with psoriatic arthritis treated with antitumor necrosis factor α therapy: results from the nationwide Danish DANBIO registry. Arthritis & Rheumatism feb 1;63(2): Jønsson LR, Kristensen MT, Tibaek S, Andersen CW, Juhl C. Intra- and interrater reliability and agreement of the Danish version of the Dynamic Gait Index in older people with balance impairments. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2011;92(10): Kirchhoff M, Melin A. Screening for fall risk in the elderly in the capital region of Copenhagen: the need for fall assessment exceeds the present capacity. Danish Medical Bulletin (Online). 2011;58(10):A Knudsen B, Christensen K, Baagøe S, hoppe P, Juhl C, Buus L et al. Lejringsbetingede skæve hoveder hos spædbørn kan forebygges. Ugeskrift for Laeger. 2011;173(9): Leffers HC, Østergaard M, Glintborg B, Krogh NS, Henriksen HF, Tarp U et al. Efficacy of abatacept and tocilizumab in patients with rheumatoid arthritis treated in clinical practice: results from the nationwide Danish DANBIO registry. Annals of the Rheumatic Diseases. 2011;70(7): Lindhardsen J, Gislason GH, Ahlehoff O, Madsen OR, Hansen PR. Overdødelighed af hjerte-kar-sygdomme ved reumatoid artritis. Ugeskrift for laeger jan 31;173(5): Lindhardsen J, Ahlehoff O, Gislason GH, Madsen OR, Olesen JB, Torp-Pedersen C et al. The risk of myocardial infarction in rheumatoid arthritis and diabetes mellitus: a Danish nationwide cohort study. Annals of the Rheumatic Diseases mar 9;70(6): Madsen OR. Adaptation of the Psoriatic Arthritis Quality of Life (PsAQol) instrument for Sweden: comments on the article by Billing et al. Scandinavian Journal of Rheumatology. 2011;40(1): Madsen OR, Lindhardsen J. Ankyloserende spondylitis er associeret med øget kardiovaskulær morbiditet og mortalitet. Ugeskrift for Laeger. 2011;173(21): Madsen OR. Is DAS28-CRP with three and four variables interchangeable in individual patients selected for biological treatment in daily clinical practice?. Clinical Rheumatology. 2011;30(12): Paulsen M, Sondergaard J, Reuther LØ, Larsen PS, Munck A, Larsen PV et al. Treatment of 5413 hypertensive patients: a cross-sectional study. Family Practice. 2011;28(6): Pedersen SJ, Sørensen IJ, Garnero P, Johansen JS, Madsen OR, Tvede N et al. ASDAS, BASDAI and different treatment responses and their relation to biomarkers of inflammation, cartilage and bone turnover in patients with axial spondyloarthritis treated with TNFα inhibitors. Annals of the Rheumatic Diseases. 2011;70(8): Pedersen SJ, Sørensen IJ, Lambert RGW, Hermann KA, Garnero P, Johansen JS et al. Radiographic progression is associated with resolution of systemic inflammation in patients with axial spondylarthritis treated with tumor necrosis factor α inhibitors: A study of radiographic progression, inflammation on magnetic resonance imaging, and circulating biomarkers of inflammation, angiogenesis, and cartilage and bone turnover. Arthritis & Rheumatism. 2011;63(12): Pedersen SJ, Chiowchanwisawakit P, Lambert RGW, Østergaard M, Maksymowych WP. Resolution of inflammation following treatment of ankylosing spondylitis is associated with new bone formation. Journal of Rheumatology. 2011;38(7): Petersen SG, Beyer N, Hansen M, Holm L, Aagaard P, Mackey AL et al. Nonsteroidal anti-inflammatory drug or glucosamine reduced pain and improved muscle strength with resistance training in a randomized controlled trial of knee osteoarthritis patients. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2011;92(8): Rasmussen RS, Overgaard K, Kristiansen U, Johansen FF. Acute but not delayed amphetamine treatment improves behavioral outcome in a rat embolic stroke model. Neurological Research. 2011;33(7):

12 25. Østergaard M, Møller Døhn U, Duer-Jensen A, Hetland ML, Hørslev-Petersen K, Stengaard-Pedersen K et al. Patterns of magnetic resonance imaging bone erosion in rheumatoid arthritis--which bones are most frequently involved and show the most change?. Journal of Rheumatology. 2011;38(9): Forskning Letter 26. Østergaard M, Baslund B, Rigby W, Rojkovich B, Jorgensen C, Dawes P et al. Reduced frequency and severity of infusionrelated adverse events after change in ofatumumab infusion regimen - Reply to comment by Abeles (letter). Arthritis & Rheumatism. 2011;63:305. Forskning - Konferenceabstrakt i tidsskrift 27. Bøyesen P, Lillegraven S, Poggenborg RP, Wiell C, Østergaard M. Joint space narrowing in psoriatic arthritis patients can be reliably assessed by magnetic resonance imaging. Annals of the Rheumatic Diseases. 2011;70(Suppl. 3): Dreyer L, Mellemkjær L, Hetland ML. No increased cancer risk in patients with rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis or other arthritides treated with anti-tumor necrosis factor agents - A long-term follow-up study from the nationwide Danish Danbio Registry. Annals of the Rheumatic Diseases. 2011;70(Suppl. 3): Ellegaard K, Torp-Pedersen ST, Christensen RDK, Stoltenberg M, Hansen A, Lorenzen T et al. Feasibility of a standardized ultrasound examination in patients with rheumatoid arthritis: Quality improvement among rheumatologists. Annals of the Rheumatic Diseases. 2011;70(Suppl. 3): Hørslev-Petersen K, Hetland ML, Junker P, Pødenphanth J, Ellingsen T, Ahlqvist P et al. Adalimumab added to Methotrexate and intra-articular glucocorticoid increases remission rates at one year in early, DMARD-naïve patients with rheumatoid arthritis - An investigator-initiated randomized, controlled, double-blinded study.. Arthritis & Rheumatism. 2011;63(10 (suppl.)):s Jensen P, Wiell C, Milting K, Poggenborg RP, Østergaard M, Johansen JS et al. YKL-40: a potential biomarker for psoriatic arthritis. British Journal of Dermatology. 2011;165(6):e15-e Krabbe S, Pedersen SJ, Bøyesen P, Møller JM, Therkildsen FR, Madsen OR et al. Importance of field strength, coil type and image resolution for visualization of bone marrow edema in magnetic resonance imaging (MRI) - A comparison of contrast-tonoise ratio, signal-to-noise ratio and contrast on 0.23 T, 0.6 T, 1.5 T and 3 T MRI units.. Arthritis & Rheumatism. 2011;63(10 (Suppl.)):S372-S Leffers H, Østergaard M, Glintborg B, Krogh N, Foged H, Tarp U et al. Rheumatoid arthritis patients treated in routine care - Efficacy of abatacept and tocilizumab based on data from the nationwide Danish Danbio Registry.. Annals of the Rheumatic Diseases. 2011;70(3 (Suppl.)): Møller-Bisgaard SK, Christensen R, Pedersen SJ, Hansen MS, Hørslev-Petersen K, Lindegaard H et al. The efficacy of active physiotherapy vs. passive/no intervention for pain relief in patients with rheumatoid arthritis: A systematic literature review and meta-analysis.. Annals of the Rheumatic Diseases. 2011;70(3 (Suppl.)): Pedersen SJ, Sørensen IJ, Lambert R, Herman K, Madsen OR, Hansen A et al. Clinical response to TNF-alpha inhibitor is associated with disease activity, decrease in MRI inflammation and radiographic progression in patients with axial spondyloarthritis. Annals of the Rheumatic Diseases. 2011;70((Suppl. 3)): Poggenborg RP, Bøyesen P, Wiell C, Pedersen SJ, Sørensen IJ, Madsen OR et al. Reduction in MRI inflammation during adalimumab therapy in patients with psoriatic arthritis - Implemention of the OMERACT PsAMRIS scoring method in a followup study.. Arthritis & Rheumatism. 2011;63(10 (Suppl.)):S Poggenborg RP, Bøyesen P, Wiell C, Pedersen SJ, Sørensen IJ, Madsen OR et al. Sensitivity and specificity of clinical assessment of synovitis in psoriatic arthritis when MRI is considered the gold standard reference.. Annals of the Rheumatic Diseases. 2011;70(Suppl. 3):550. Forskning - Rapport 38. Hetland ML, Hansen A. DANBIO Årsrapport Eget Forlag, Forskning - PhD. Afhandling 39. Kjerholt M. Sammenhæng i ældre kronisk syges patientforløb - idealer og realiteter. Et aktionsforskningsprojekt.: En kvalitativ undersøgelse af vilkår for sammenhæng i ældre kronisk syges patientforløb samt vilkår for aktionsforskning på en medicinsk hospitalsafdeling.. Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Enheden for Sygeplejeforskning, s. 11

13 Serviceafdelingen Ernæringsenheden Hovedopgaver for Ernæringsenheden Formidling Tidsskriftartikel Implementering og kvalitetssikring af ernæringsstandarderne 1. Hørup Larsen SM. Modul 5-studerende: Indsigt og nye perspektiver. Diætisten. 2011;19(113): Etablering og videreudvikling af ernæringsorganisationen på hospitalet til sikring af ovenstående Etablering af en database til registrering af kvalitetsparametre inden Formidling - Kommentar/debat for ernæringsscreening og ernæringsterapi på afdelings- og hospitalsniveau Uddannelse og undervisning af relevante personalegrupper 2. Astrup AV. Chokolade er godt for hjertet. Ugeskrift for Læger. 2011;173(46):2936. Medvirken til - på basis af evidens - prioritering af den sygdomsspecifikke ernæringsindsats på hospitalet Forskning - Tidsskriftartikel Medvirken til fortløbende udvikling af den ernæringsmæssige og kulinariske kvalitet af hospitalskosten Videnskabelige medarbejdere 3. Bendsen NT, Christensen R, Bartels EM, Astrup A. Consumption of industrial and ruminant trans fatty acids and risk of coronary heart disease: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. European Journal of Clinical Nutrition jul 1;65(7): Specialeansvarlig 4. Gögebakan O, Kohl A, Osterhoff MA, van Baak MA, Jebb SA, Arne Astrup, overlæge, professor, dr.med. Papadaki A et al. Effects of weight loss and long-term weight maintenance with diets varying in protein and glycemic index on cardiovascular risk factors: the diet, obesity, and genes (DiOGenes) Ledende klinisk diætist study: a randomized, controlled trial. Circulation (Baltimore). Sisse Hørup Larsen, cand.scient 2011;124(25): Ph.d. studerende 5. Mutch DM, Pers TH, Temanni MR, Pelloux V, Marquez-Quiñones Nina Geiker, cand.scient Publikationer 2011 A, Holst C et al. A distinct adipose tissue gene expression response to caloric restriction predicts 6-mo weight maintenance in obese subjects. American Journal of Clinical Nutrition. 2011;94(6): Nielsen BM, Nielsen MM, Jakobsen MU, Nielsen CJ, Holst C, Larsen TM et al. A cross-sectional study on trans-fatty acids and risk markers of CHD among middle-aged men representing a broad range of BMI. British Journal of Nutrition. 2011;106(8): Santos JL, De la Cruz R, Holst C, Grau K, Naranjo C, Maiz A et al. Allelic variants of melanocortin 3 receptor gene (MC3R) and weight loss in obesity: a randomised trial of hypo-energetic high- versus low-fat diets. P L o S One. 2011;6(6):e Zimmermann E, Skogstrand K, Hougaard DM, Astrup A, Hansen T, Pedersen OB et al. Influences of the common FTO rs variant on inflammatory markers throughout a broad range of body mass index. P L o S One. 2011;6(1):e

14 Medicinsk afdeling F Afdelingens specialer er medicinsk gastroenterologi-hepatologi, endokrinologi og intern medicin. Til afdelingen er knyttet et forskningslaboratorium, som varetager såvel basal som klinisk forskning i afdelingens specialer samt en stor Diabetologisk Forskningsenhed. I tillæg til den kliniske og laboratoriemæssige forskning har afdelingen et aktivt forskningsmiljø indenfor epidemiologi, klinisk farmakologi og farmakoepidemiologi knyttet til specialerne. Forskningen indgår i højt estimerede internationale og nationale forskningsnetværk. Forskningstemaer I Diabetologisk Forskningsenhed foregår patientnær forskning af høj kvalitet spændende fra basal fysiologi over human patofysiologi til randomiserede kliniske undersøgelser. Hovedfokus er forståelse af diabetes og aktuel forskning fra enheden peger i retning af, at tarmen og tarmhormoner udgør vigtige mål for uopdagede sygdomsmekanisker og nye behandlingsmetoder. (Diabetologisk Forskningsenhed ledes af Tina Vilsbøll og Filip K. Knop) Integration af diabetesbehandling mellem praksis og hospital (Elsebeth Duun) Klinisk, epidemiologisk og registerbaseret forskning i osteoporose og andre kalciummetaboliske sygdomme (Bo Abrahamsen) Strukturel cellebiologi og glatmuskelfunktion: Cajals interstitialcelle (Jüri J. Rumessen) Tyndtarmsfunktion ved cøliaki og bakteriel overvækst (Jüri J. Rumessen, Steffen Friis, Lise Lotte Gluud) Inflammatorisk tarmsygdom (Ebbe Langholz, Signe Wildt, Jüri J. Rumessen) Metoder til detektion af bias (Lise Lotte Gluud) Systematiske reviews vedr. hepatobiliære sygdomme (Lise Lotte Gluud) Klinisk betydning af minimal hepatisk encephalopati (Lise Lotte Gluud) Videnskabelige medarbejdere Professor Bo Abrahamsen, overlæge, dr.med. Klinisk forskningslektor Jüri Johannes Rumessen, specialeansvarlig overlæge, dr.med. Ph.d. studerende Astrid Plamboeck, læge Jacob Sivertsen, læge (ansat på Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital) Katrine Bagge-Hansen, læge (ansat på Klinisk Fysiologisk Afd., Glostrup Hospital) Thomas Idorn, læge (ansat på Nefrologisk Afd., Rigshospitalet) Dorthe Brask-Lindemann, læge (ansat på Køge hospital) Ulrich Rohde, læge David Peick Sonne, læge Anders Ellekær Juncker, læge Signe Harring Østoft, læge Mikkel Christensen, læge Nicolai Alexander Rhee, læge Mette Gyldenløve (ansat på Dermato-allergologisk afd. K, Gentofte Hospital) Andet forskningsaktivt personale Louise Vedtofte, cand. scient., ph.d. Asger Lund, læge Lisbeth Bonde, læge Morten Hansen, læge Kristian Mikkelsen, læge Signe Foghsgaard, læge Pernille Mensberg, forskningsstipendiat, stud.scient. Signe Nyby, forskningsstipendiat, stud.scient. Forskningsansvarlig overlæge Bo Abrahamsen, professor, overlæge, dr.med. Forskningsansvarlig sygeplejerske Marianne Thrane Larsen, sygeplejerske, cand.cur. Publikationer 2011 Formidling - Bidrag til bog/antologi 1. Godtfredsen NS, Petersen AM, Vilsbøll T. Akutte medicinske tilstande. I: Akutte medicinske tilstande. 9 udg. FADL's Forlag Hilsted J, Borch-Johnsen K, Christiansen JS, Vilsbøll T. Diabetes - sygdom, behandling og organisation. I: Diabetes - sygdom, behandling og organisation. 2 udg s

15 Forskning - Tidsskriftartikel 3. Abrahamsen B. Older women who use bisphosphonate for longer than 5 years may have increased odds of a subtrochanteric or femoral shaft fracture, but absolute risk is low. Journal of Evidence-Based Medicine. 2011;16(6): Abrahamsen B, Eiken P, Eastell R. Proton Pump Inhibitor Use and the Antifracture Efficacy of Alendronate. Archives of internal medicine feb 14;11: Bagger JI, Knop FK, Holst JJ, Vilsbøll T. Glucagon antagonism as a potential therapeutic target in type 2 diabetes. Diabetes, Obesity and Metabolism. 2011;13(11): Bagger JI, Knop FK, Lund A, Vestergaard H, Holst JJ, Vilsbøll T. Impaired regulation of the incretin effect in patients with type 2 diabetes. The Journal of clinical endocrinology and metabolism mar 1;96(3): Bagger JI, Christensen M, Knop FK, Vilsboll T. Therapy for obesity based on gastrointestinal hormones. Review of Diabetic Studies. 2011;8(3): Bjelakovic G, Gluud LL, Nikolova D, Bjelakovic M, Nagorni A, Gluud C. Antioxidant supplements for liver diseases. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2011;(3):CD Bjelakovic G, Gluud LL, Nikolova D, Whitfield K, Wetterslev J, Simonetti RG et al. Vitamin D supplementation for prevention of mortality in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2011;(7):CD Brask-Lindemann D, Cadarette SM, Eskildsen P, Abrahamsen B. Osteoporosis pharmacotherapy following bone densitometry: importance of patient beliefs and understanding of DXA results. Osteoporosis international : a journal established as result of cooperation between the European Foundation for Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA maj 1;22(5): Burisch J, Cukovic-Cavka S, Kaimakliotis I, Shonová O, Andersen V, Dahlerup JF et al. Construction and validation of a webbased epidemiological database for inflammatory bowel diseases in Europe An EpiCom study. Journal of Crohn's and Colitis. 2011;5(4): Bøgelund M, Vilsbøll T, Faber J, Henriksen JE, Gjesing RP, Lammert M. Patient preferences for diabetes management among people with type 2 diabetes in Denmark - a discrete choice experiment. Current Medical Research and Opinion. 2011;27(11): Christensen M, Vedtofte L, Holst JJ, Vilsbøll T, Knop FK. Glucose-dependent insulinotropic polypeptide: a bifunctional glucose-dependent regulator of glucagon and insulin secretion in humans. Diabetes. 2011;60(12): Christensen M, Knop FK, Vilsbøll T, Holst JJ. Lixisenatide for type 2 diabetes mellitus. Expert Opinion on Investigational Drugs apr 1;20(4): Christensen M, Bagger JI, Vilsboll T, Knop FK. The alpha-cell as target for type 2 diabetes therapy. Review of Diabetic Studies. 2011;8(3): Dahl E, Rumessen J, Gluud LL. Systematic review with metaanalyses of studies on the association between cirrhosis and liver metastases. Hepatology Research jul 1;41(7): Eiken PA, Langdahl BL, Eiken FL, Walter S, Poulsen MH, Abrahamsen B. Udredning og behandling af osteoporose hos patienter med prostatacancer uden knoglemetastaser. Ugeskrift for Laeger. 2011;173(48): Eiken PA, Hansen M, Kristensen B, Langdahl BL, Abrahamsen B. Udredning og behandling af osteoporose ved cancer mammae uden knoglemetastaser. Ugeskrift for laeger feb 21;173(8): Falskov B, Hermann TS, Raunsø J, Christiansen B, Rask- Madsen C, Major-Pedersen A et al. Endothelial function is unaffected by changing between carvedilol and metoprolol in patients with heart failure-a randomized study. Cardiovascular Diabetology. 2011;10: Falskov B, Hermann TS, Rask-Madsen C, Major-Pedersen A, Christiansen B, Raunsø J et al. The effect of chronic heart failure and type 2 diabetes on insulin-stimulated endothelial function is similar and additive. Vascular Health and Risk Management (Online). 2011;7: Faurschou A, Zachariae C, Skov L, Vilsbøll T, Knop FK. Gastric bypass surgery: Improving psoriasis through a GLP-1-dependent mechanism?. Medical Hypotheses okt 1;77(6): Faurschou A, Knop FK, Thyssen JP, Zachariae C, Skov L, Vilsbøll T. Improvement in psoriasis after treatment with the glucagon-like peptide-1 receptor agonist liraglutide. Acta Diabetologica Frost M, Gudex C, Rubin KH, Brixen K, Abrahamsen B. Pattern of use of DXA scans in men: a cross-sectional, population-based study. Osteoporosis international : a journal established as result of cooperation between the European Foundation for Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA feb González-Bofill N, Husted CL, Harsløf T, Tofteng CL, Abrahamsen B, Eiken P et al. Effects of COLIA1 polymorphisms and haplotypes on perimenopausal bone mass, postmenopausal bone loss and fracture risk. Osteoporosis International apr 1;22(4):

16 25. Hansen KB, Rosenkilde MM, Knop FK, Wellner N, Diep TA, Rehfeld JF et al. 2-Oleoyl glycerol is a GPR119 agonist and signals GLP-1 release in humans. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2011;96(9):E Hansen KB, Knop FK. First case associating chronic pancreatitis and Ehlers-Danlos syndrome. Pancreas. 2011;40(1) 27. Hansen KB, Vilsbøll T, Bagger JI, Holst JJ, Knop FK. Increased postprandial GIP and glucagon responses, but unaltered GLP-1 response after intervention with steroid hormone, relative physical inactivity, and high-calorie diet in healthy subjects. The Journal of clinical endocrinology and metabolism feb 1;96(2): Hansen M, Knop FK, Holst JJ. Inhibition de la sécrétion du glucagon par les antagonistes du GLP-1 et les inhibiteurs de la DPP-4. Medecine des Maladies Metaboliques apr;5(2) 29. Hansen M, Holst JJ, Knop FK. Inhibition of glucagon secretion by GLP-1 agonists and DPP4 inhibitors. Journal of Clinical Metabolism & Diabetes jun 30. Holst JJ, Knop FK, Vilsbøll T, Krarup T, Madsbad S. Loss of incretin effect is a specific, important, and early characteristic of type 2 diabetes. Diabetes Care maj 1;34 Suppl 2:S Katsanos KH, Tatsioni A, Pedersen N, Shuhaibar M, Ramirez VH, Politi P et al. Cancer in inflammatory bowel disease 15 years after diagnosis in a population-based European Collaborative follow-up study. Journal of Crohn's and Colitis. 2011;5(5): Knop FK, Aaboe K, Vilsbøll T, Vølund A, Holst JJ, Krarup T et al. Impaired incretin effect and fasting hyperglucagonaemia characterizing type 2 diabetic subjects are early signs of dysmetabolism in obesity. Diabetes, Obesity and Metabolism jul;14(6): Krag A, Pedersen E, Møller S, Bendtsen F. Effects of the vasopressin agonist terlipressin on plasma camp and ENaC excretion in the urine in patients with cirrhosis and water retention. Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation apr;71(2): Lauenborg J, Jørgensen MK, Damm P, Major-Pedersen A, Eiberg HRL, Urhammer S et al. The influence of parental history of diabetes and offspring birthweight on offspring glucose metabolism in adulthood. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 2011;90(12): Lund A, Knop FK, Vilsbøll T. Emerging GLP-1 receptor agonists. Expert Opinion on Emerging Drugs. 2011;16(4): Lund A, Vilsboll T, Bagger JI, Holst JJ, Knop FK, Vilsbøll T. The separate and combined impact of the intestinal hormones, GIP, GLP-1 and GLP-2, on glucagon secretion in type 2 diabetes. American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism mar 8;300(6):E1038-E Rubin KH, Abrahamsen B, Hermann AP, Bech M, Gram J, Brixen K. Fracture risk assessed by Fracture Risk Assessment Tool (FRAX) compared with fracture risk derived from population fracture rates. Scandinavian Journal of Public Health mar 23;39(3): Rubin KH, Abrahamsen B, Hermann AP, Bech M, Gram J, Brixen K. Prevalence of risk factors for fractures and use of DXA scanning in Danish women. A regional population-based study. Osteoporosis international : a journal established as result of cooperation between the European Foundation for Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA maj 1;22(5): Rumessen JJ, Vanderwinden J, Horn T. Crohn's disease of the colon: ultrastructural changes in submuscular interstitial cells of Cajal. Cell and tissue research feb 1;343(2): Rumessen JJ, Vanderwinden J, Horn T. Crohn's disease: ultrastructure of interstitial cells in colonic myenteric plexus. Cell and Tissue Research jun 1;344(3): Usinger L, Hansen KB, Kristiansen VB, Larsen S, Holst JJ, Knop FK. Gastric emptying of orally administered glucose solutions and incretin hormone responses are unaffected by laparoscopic adjustable gastric banding. Obesity Surgery maj 1;21(5): Wildt S, Lassen IN, Hansen U, Brockmann E, Rumessen JJ. A randomised double-blind placebo-controlled trial with Lactobacillus acidophilus La-5 and Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 for maintenance of remission in ulcerative colitis. Journal of Crohn's & colitis apr 1;5(2): Forskning - Letter 43. Knop FK. Comment on: Chen et al. Utilizing the Second-Meal Effect in Type 2 Diabetes: Practical Use of a Soya-Yogurt Snack. Diabetes Care 2010;33: Diabetes Care apr 1;34(4):e44. Forskning Review 44. Abrahamsen B, Rubin KH, Brixen K. Nyt onlineværktøj til bedømmelse af risiko for osteoporotisk fraktur. Ugeskrift for laeger maj 9;173(19): Abrahamsen B. Screening: FRAX( ) in clinical practice (invited commentary). Nature reviews. Rheumatology. 2011;7: Pazianas M, Abrahamsen B. Safety of bisphosphonates. Bone jan 12;49(1): Forskning Leder 47. Abrahamsen B. Bone freezing and bisphosphonates. Maturitas maj 1;69(1): Abrahamsen B, Sahota O. Do calcium plus vitamin D supplements increase cardiovascular risk?. B M J jan 1;342:d2080.

17 Anæstesi operation - intensiv afd. I Forskningstemaer Genoplivede hypotermi behandlede patienter efter hjertestop; 7- og 30 dages mortalitet Postpartum blødning; relation til indtagelse af kosttilskud og naturlægemidler NAPS (nurse administrated propofol sedation); opgørelse af hypoxi episoder og relation til søvnapnø Standardiseret patientforløb efter elektiv aorta aneurysme kirurgi Videnskabelige medarbejdere Nina Vendel Jensen, forsknings- og operationssygeplejerske Forskningsansvarlig overlæge Ulrik Grevstad, overlæge Publikationer Jensen JT, Vilmann P, Horsted T, Hornslet P, Bodtger U, Banning A et al. Nurse-administered propofol sedation for endoscopy: a risk analysis during an implementation phase. Endoscopy. 2011;43(8): Jensen JU, Hein L, Lundgren B, Bestle MH, Mohr TT, Andersen MH et al. Procalcitonin-guided interventions against infections to increase early appropriate antibiotics and improve survival in the intensive care unit: a randomized trial. Progress in Critical Care Medicine sep 1;39(9): Perner A, Haase N, Wetterslev J, Aneman A, Tenhunen J, Guttormsen AB et al. Comparing the effect of hydroxyethyl starch 130/0.4 with balanced crystalloid solution on mortality and kidney failure in patients with severe sepsis (6S - Scandinavian Starch for Severe Sepsis/Septic Shock trial): Study protocol, design and rationale for a double-blinded, randomised clinical trial. Trials jan 1;12(1): Skjønnemand M, Damgaard-Jensen J, Gottschau B. Intravenøs administration af lipid ved forgiftning med lipofilt laegemiddel. Ugeskrift for Laeger. 2011;173(2):

18 Klinisk Biokemisk Afd. Vi undersøger kontinuert tilstedeværelsen af transfedtsyrer i en række populære fødevarer i EU og forsøger ved interventionsstudier at klarlægge de mekanismer, der ligger til grund for sammenhængen mellem øget indtag af transfedtsyrer og øget risiko for hjertekarsygdom. Et andet af afdelingens forskningstemaer er centreret om pulsårevægens reaktion på rygning, såvel aktiv som passiv. Vi bruger friske udyrkede endothelceller fra et såkaldt navlesnorsskrab fra kvinder, der har røget eller været udsat for passiv rygning under graviditeten og sammenligner disse cellers nitrogenoxiddannelse med tilsvarende celler fra kvinder, der ikke har røget eller ikke har været udsat for passiv rygning under graviditeten. Forskningstemaer Tilstedeværelsen af transfedtsyrer i populære fødevarer i EU Transfedtsyrers biologiske virkning på overvægtige postmenopausale kvinder Klinisk biokemiske referenceområder hos gravide Passiv rygning hos gravide og barnets fødselsvægt Filaggrinmutationer og eksemsygdomme Videnskabelige medarbejdere Steen Stender, ledende overlæge, dr.med. Pal Szesci, overlæge, dr.med. Andet forskningsaktivt personale Malene Rohr Andersen, projektkoordinator, ph.d. Michael Meldgaard, molekylærbiolog, ph.d. Forskningsansvarlig overlæge Steen Stender, ledende overlæge, dr.med. Publikationer 2011 Undervisning - Bidrag til bog/antologi 1. Szecsi PB, Klajnbard A, Palmgren N, Stender S. Normalværdier for blodprøveanalyser hos gravide og fødende. I: Sørensen JL, Ottesen B, Weber T red., Ars Pariendi: Håndgreb og akut behandling ved fødsler. København: Munksgård Danmark s Forskning Tidsskriftartikel 3. Andersen MR, Uldbjerg N, Stender S, Sandager KP, Aalkjær C. Maternal smoking and impaired endothelium-dependent nitric oxide-mediated relaxation of uterine small arteries in vitro. American Journal of Obstetrics and Gynecology feb 1;204(2):177.e Astrup A, Dyerberg J, Elwood P, Hermansen K, Hu FB, Jakobsen MU et al. The role of reducing intakes of saturated fat in the prevention of cardiovascular disease: where does the evidence stand in 2010?. American Journal of Clinical Nutrition apr 1;93(4): Bendsen NT, Stender S, Szecsi PB, Pedersen SB, Basu S, Hellgren L et al. Effect of industrially produced trans fat on markers of systemic inflammation: evidence from a randomized trial in women. Journal of Lipid Research okt 1;52(10): Bendsen NT, Haugaard SB, Larsen TM, Chabanova E, Stender S, Astrup A. Effect of trans-fatty acid intake on insulin sensitivity and intramuscular lipids--a randomized trial in overweight postmenopausal women. Metabolism jul 1;60(7): Bladbjerg E, Larsen TM, Due AP, Stender S, Astrup A, Jespersen J. Effects on markers of inflammation and endothelial cell function of three ad libitum diets differing in type and amount of fat and carbohydrate: a 6-month randomised study in obese individuals. The British journal of nutrition feb 15;106(1): Buus NH, Hansson NC, Rodriguez-Rodriguez R, Stankevicius E, Andersen MR, Simonsen U. Antiatherogenic effects of oleanolic acid in apolipoprotein E knockout mice. European Journal of Clinical Pharmacology. 2011;670(2-3): Carlsen BC, Thyssen JP, Menné T, Meldgaard M, Linneberg A, Nielsen NH et al. Association between filaggrin null mutations and concomitant atopic dermatitis and contact allergy. Clinical and Experimental Dermatology jul 1;36(5): Carlsen BC, Meldgaard M, Hamann D, Hamann Q, Hamann C, Thyssen JP et al. Latex allergy and filaggrin null mutations. International Journal of Dentistry feb 1;39(2): Carlsson CJ, Hansen HE, Hilsted L, Malm J, Ødum L, Szecsi PB. An evaluation of the interference of hydroxycobalamin with chemistry and co-oximetry tests on nine commonly used instruments. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. Supplement sep 1;71(5): Formidling Tidsskriftartikel 2. Stender S, Reinholdt E. Gentofte Hospital belønnet for hurtige laboratoriesvar. DSKB-Nyt. 2011;2011(4):8. 17

19 12. Goyenechea E, Holst C, Saris WHM, Jebb S, Kafatos A, Pfeiffer A et al. Effects of different protein content and glycemic index of ad libitum diets on diabetes risk factors in overweight adults: the DIOGenes multicentre, randomised, dietary intervention trial. Diabetes - Metabolism: Research and Reviews (Print Edition) maj 17;27: Petersen M, Andersen JT, Hjelvang BR, Broedbaek K, Afzal S, Nyegaard M et al. Association of beta-adrenergic receptor polymorphisms and mortality in carvedilol-treated chronic heart-failure patients. British Journal of Clinical Pharmacology apr 1;71(4): Wang P, Holst C, Astrup A, Bouwman FG, van Otterdijk S, Wodzig WKWH et al. Blood profiling of proteins and steroids during weight maintenance with manipulation of dietary protein level and glycaemic index. British Journal of Nutrition jun 23;1-14. Forskning - Kommentar/debat 22. Szecsi PB. Om referenceintervaller, normalområder og normalværdier. Ugeskrift for Laeger jun;173(24): Ross-Hansen K, Menné T, Johansen JD, Carlsen BC, Linneberg A, Nielsen NH et al. Nickel reactivity and filaggrin null mutations--evaluation of the filaggrin bypass theory in a general population. Contact Dermatitis jan 1;64(1): Stender S, Nordestgaard BG. Kolesterol--hvornår er forebyggende behandling med statin indiceret?. Ugeskrift for Laeger jun 13;173(24):1747; author reply Thyssen JP, Linneberg A, Carlsen BC, Johansen JD, Engkilde K, Hansen T et al. A possible association between a dysfunctional skin barrier (filaggrin null-mutation status) and diabetes: a cross-sectional study. BMJ Open. 2011;1(1):e Thyssen J, Carlsen B, Bisgaard H, Giwercman C, Johansen J, Linneberg A et al. Individuals who are homozygous for the 2282del4 and R501X filaggrin null mutations do not always develop dermatitis and complete long-term remission is possible. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV Thyssen JP, Johansen JD, Carlsen BC, Linneberg A, Meldgaard M, Szecsi PB et al. The filaggrin null genotypes R501X and 2282del4 seem not to be associated with psoriasis: results from general population study and meta-analysis. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV maj Tommerup Bendsen N, Chabanova E, Thomsen HS, Larsen TM, Newman JW, Stender S et al. Effect of trans fatty acid intake on abdominal and liver fat deposition and blood lipids: a randomized trial in overweight postmenopausal women.. Nutrition & Diabetes Wang P, Holst C, Andersen MR, Astrup A, Bouwman FG, van Otterdijk S et al. Blood profile of proteins and steroid hormones predicts weight change after weight loss with interactions of dietary protein level and glycemic index. P L o S One jan 1;6(2):e

20 Dermato-allergologisk afd. K Afdeling K består af flere enheder. Dermatologi med et dermatovenerologisk- ambulatorium/ behandlingsafsnit og alllergilaboratorium. Allergologi med et allergiambulatorium og Laboratorium for Medicinsk Allergologi. Endvidere Dansk BørneAstma Center, Videncenter for Allergi og Videncenter for duft-og kemikalieoverfølsomhed. Dermatologien og Videncenter for Allergi har følgende forskningstemaer: kontaktallergi (epidemiologi, risikofaktorer, forebyggelse, genetik og immunologi), atopisk eksem, hudbarrieren og gen-miljø interaktioner, psoriasis (immunologi, lægemiddeludvikling, comorbiditet) og multiple chemical sensitivity (epidemiologi og sygdomsmekanismer). Dansk BørneAstma Center forsker i de atopiske sygdomme ved hjælp af store kohorte undersøgelser (epidemiologi, risikofaktorer, forebyggelse og genetik). Allergologien hvorunder også Laboratorium for Medicinsk Allergologi har forskningstemaerne: udredning, mekanismer og behandling ved IgE medieret allergi (inhalationsallergi, fødevareallergi, lægemidler). Forskningstemaer Kontaktallergi og eksem (privat og arbejdsbetinget) Psoriasis Hudbarrieren Atopisk eksem IgE medieret allergi (inhalationsallergi, fødevareallergi, lægemidler) Lægemiddel udvikling/allergi Multiple chemical sensitivity Atopi, Astma Videnskabelige medarbejdere Videncenter for duft- og Kemikalieoverfølsomhed Forskningsleder: Sine Skovbjerg, cand.scient.san., ph.d. Ph.d. studerende: Marie Tran, cand.med Christian Riise Hauge, cand.psych Seniorforsker: Jesper Elberling, cand.med., ph.d Forskningsmedarbejder: Thomas Dantoft, cand. Polyt Projektsygeplejerske Anne-Marie Topp, sygeplejerske Kommunikation: Birgitte Therkelsen, journalist Videncenter for Allergi Jeanne Duus Johansen, Professor, dr.med. Ph.d. studerende: Anne Bregnhøj, cand.med. Annette Mollerup, cand. scient.san. Josefine Bandier, cand. med. Katrine Ross-Hansen, cand. scient. Maria Vølund Heisterberg, cand.med. Susan Hovmand Lysdal, cand.scient. Michael Dyrgård Lundov, cand.scient. Ulrik Fischer Friis, cand. polyt. Ida Elisabeth Viller Tuxen, cand.med. Seniorforsker: Heidi Søsted, cand. pharm., ph.d. Kåre Engkilde, cand. polyt., ph.d. Jacob P Thyssen, cand.med, ph.d., dr.med. Forskningsmedarbejdere: Søren Gade, datalogi, cand.scient. Lotte Vester, stud.med Anne-Birgitte Simonsen, cand.med. Anja Pahlow Mose Nielsen, cand.med. Jacob Kåre Ferløv Schwensen, stud.med. Majken Gabriel Hougaard, stud med. Nannie Bangsgaard, cand.med., ph.d. Teknisk assistance: Susanne Schweitz, Sekretær 19

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme Sundhedseffekter Hjerte-kar-sygdomme Interessen for mejeriprodukter og hjerte-kar-sygdomme (CVD) har ofte fokus på mættet fedt. Det har været antaget, at fordi nogle mejeriprodukter indeholder mættede

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres?

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Initiativmøde-DSKE 27. september 2011 Ann Bech Roskjær Cand. scient i klinisk ernæring, Steno Diabetes Center Slide no 1 Dagsorden Definition på dysreguleret

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. Forskerkarriereprogrammet på Gentofte Hospital 5. Forskningspuljer 2013 6

INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. Forskerkarriereprogrammet på Gentofte Hospital 5. Forskningspuljer 2013 6 Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2013 INDHOLD Forord 2 Forskningsråd Gentofte 3 Forskningsenheden 4 Forskerkarriereprogrammet på Gentofte Hospital 5 Forskningspuljer 2013 6 Forskningens Døgn 3.

Læs mere

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1. Reumatologi Cases. Reumatologi Cases Susan Due Kay. Niels Kock WP1902. Reumatologi Niels Kock.

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1. Reumatologi Cases. Reumatologi Cases Susan Due Kay. Niels Kock WP1902. Reumatologi Niels Kock. Modul K3 Sygdomme i Noninflammatorisk reumatologi Forår 2013 uge 1 (31301) 30013 Mandag d. 1/ Tirsdag d. 1/ Onsdag d. 17/ Torsdag d. 18/ Fredag d. 19/ 08.1 09.00 Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1 09.1 10.00

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital Status 2009 Jesper Elberling læge PHD Seniorforsker Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Dermato-Allergologisk afdeling, Gentofte Hospital jeel@geh.regionh.dk 1 1 Tidslinie 2004 Folketinget

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt,

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt, Østrogenbehandling v/peter Vestergaard Østrogen og kombinationspræparater med østrogen Farmakologi Disse præparater omfatter østradiol (17 -ethinyløstradiol) eller konjugerede østrogener i kombination

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand ... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand Henrik Højgaard Rasmussen Overlæge Ph.d Leder af Center for Ernæring og Tarmsygdomme CET Medicinsk Gastroenterologisk afdeling Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2013 Indhold Indhold... 2 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 7 Forskningsprojekter...

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

CV Mette Gyldenløve. Københavns Universitet, medicinsk embedseksamen Rungsted Gymnasium, matematisk studentereksamen

CV Mette Gyldenløve. Københavns Universitet, medicinsk embedseksamen Rungsted Gymnasium, matematisk studentereksamen CV Mette Gyldenløve Uddannelse 2009 2001 Københavns Universitet, medicinsk embedseksamen Rungsted Gymnasium, matematisk studentereksamen Ansættelser 1/9/14 (1/9/15) 1/7/11 1/9/14 1/4/11 30/6/11 1/11/10

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab DANBIO Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab Berit Schiø+z- Christensen Speciallæge i reumatologi, PhD Reumatoid artri,s Leddegigt Ca. 35.000 danskere 2/3

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 10.10-12.00 Frie foredrag Chair: Peter A. Siemssen 10.10-10.19 En prospektivt konsekutiv sammenligning af to kendte regimer til behandling af delhudstransplantation på crus Marie von Sperling Reservelæge,

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Forum for Underernæring

Forum for Underernæring Forum for Underernæring Brugerundersøgelse Region Hovedstaden: Friske data Dansk Selskab for Klinisk Ernæring: målsætning Kendte løsninger Drivkræfter endnu uden synderlig effekt: Viden Kvalitetssikring

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Indhold. Forord ved Forskningschef Eva Benfeldt 5. Forskningsråd Gentofte 6. Den ny biobank på Gentofte Hospital 9. Forskningens Hus 10

Indhold. Forord ved Forskningschef Eva Benfeldt 5. Forskningsråd Gentofte 6. Den ny biobank på Gentofte Hospital 9. Forskningens Hus 10 Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2009 Tekst Camilla Nymann Eva Benfeldt Hanne Konradsen Indhold Grafik og layout Karen Krarup Foto Tobias Kiel Lauesen Helene Ryttersgaard Forord ved Forskningschef

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst Reumatoid Artrit Hvad er reumatoid artrit (RA)? Reumatoid artrit (RA) er en kronisk autoimmunologisk sygdom, som er karakteriseret ved inflammation i synovialmembranen (synovium), hvilket fører til leddestruktion,

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København 40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009 Schæffergården København Program fredag 6. november 2009 E kursus: Tilbyder vi den bedste behandling til vore patienter? 9.00 9.15 Ankomst,

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Vores opgave At beskrive evidensen for træning, så det kan omsættes til praksis herunder træningsindhold,

Læs mere

Hvordan kan registerdata supplere klinisk forskning for at sikre bedre patientbehandling.

Hvordan kan registerdata supplere klinisk forskning for at sikre bedre patientbehandling. Hvordan kan registerdata supplere klinisk forskning for at sikre bedre patientbehandling. Frederik Nielsen, Clinical Research Medical Advisor, Novartis Copenhagen May 7 th 2015 Fælles mål For patienterne

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Måltidsvaner blandt børn og unge

Måltidsvaner blandt børn og unge Trine Pagh Pedersen, Cand, Scient. San. Publ Ph.d.-studerende i forskningsprogrammet for børn og unges sundhed og trivsel Måltidsvaner blandt børn og unge - betydning af familie og skole Konferencen Sunde

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Hvordan kan man evaluere telemedicin?

Hvordan kan man evaluere telemedicin? Hvordan kan man evaluere telemedicin? Kristian Kidholm 1 MTV-enheden, Odense Universitetshospital ? Indhold Hvorfor evaluere velfærdsteknologi og telemedicin? MAST - De tre trin Trin 1. Forudgående vurdering

Læs mere

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail?

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Janni Lisander Larsen, projektsygeplejerske, Cand.Cur., Phd. studerende Henrik Nordin M.D. Afdeling for Infektions sygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft

Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft MitHelbred Et opfølgningsprogram til kræftpatienter Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft P.t. er opfølgning af brystkræft

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Farmakoepidemiologi: metoder og mål. JESPER HALLAS Professor Klinisk Farmakologi Syddansk Universitet Odense

Farmakoepidemiologi: metoder og mål. JESPER HALLAS Professor Klinisk Farmakologi Syddansk Universitet Odense Farmakoepidemiologi: metoder og mål JESPER HALLAS Professor Klinisk Farmakologi Syddansk Universitet Odense Lif-kursus I farmakoepidemiologi, Novt 2005 Hvad er farmakoepidemiologi Epidemiologi: "An empirical

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Christensen R, Christensen JR, Justesen JB, Bredahl TVG. Adherence to physical activity in a workplace setting a casestudy. B M J Open. 2015.

Christensen R, Christensen JR, Justesen JB, Bredahl TVG. Adherence to physical activity in a workplace setting a casestudy. B M J Open. 2015. Studieadjunkt Fysisk Aktivitet og Sundhed i arbejdslivet Institut for Idræt og Biomekanik E-mail: jrchristensen@health.sdu.dk, jrchristensen@health.sdu.dk Mobil: 93507088, 93507088 Publikationer Christensen

Læs mere

Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Hoveduddannelse i dermato-venerologi September 2013 Hoveduddannelse i dermato-venerologi Dansk Dermatologisk Selskabs Uddannelsesudvalg Anne Braae Olesen (Formand, Aarhus Universitetshospital) Hanne Fogh (Bispebjerg Hospital) Anne Danielsen

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Navn Marina Rode von Essen Fødselsdag 03.06.1975 Ansættelse DMSC, Neurologisk klinik, 6311, Rigshospitalet Email marina.rode.von.essen@regionh.

Navn Marina Rode von Essen Fødselsdag 03.06.1975 Ansættelse DMSC, Neurologisk klinik, 6311, Rigshospitalet Email marina.rode.von.essen@regionh. C U R R I C U L U M V I T A E Navn Marina Rode von Essen Fødselsdag 03.06.1975 Ansættelse DMSC, Neurologisk klinik, 6311, Rigshospitalet Email marina.rode.von.essen@regionh.dk U D D A N N E L S E 2002

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere