INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. START-pulje Forskningens Døgn 29. april

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. START-pulje 2011 5. Forskningens Døgn 29. april 2011 6"

Transkript

1 Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2011

2 INDHOLD Forord 2 Forskningsråd Gentofte 3 Forskningsenheden 4 START-pulje Forskningens Døgn 29. april Forskningens Dag 22. november Publikationslister Medicinsk afdeling C 9 Serviceafdelingen Ernæringsenheden 12 Medicinsk afdeling F 13 Anæstesi operation intensiv afdeling I 16 Klinisk Biokemisk afdeling 17 Dermato-allergologisk afdeling K 19 Hjertemedicinsk afdeling P 27 Billeddiagnostisk afdeling 36 Lungemedicinsk afdeling Y 37 Kirurgisk afdeling Z 39 1

3 Forord Det er med glæde at Gentofte Hospital præsenterer denne Forskningsberetning Atter i år er det lykkedes at øge den samlede mængde originale videnskabelige publikationer i forhold til tidligere år, og i forhold til hospitalets størrelse ligger vi pænt i sammenligning med de øvrige hospitaler i Regionen: Kilde: ns/search.html ( ) RigsHosp. Amager H Bispebjerg H Bornh. H Frederiksb. H Glostrup H Herlev H Nordsjæll. H Hvidovre H Reg. Stabe RegH Psyk. Gentofte H Der foreligger endnu ikke beregning af samlet journal impact factors for 2011, men vi forventer fortsættelse af den stigende tendens i perioden Det har været opløftende for Forskningsenheden, Forskningsrådet og Hospitalsdirektionen at få indblik i forskningsaktiviteterne på alle hospitalets afdelinger på forsknings-site visits i efteråret Ved disse mange samtaler har vi alle fået et grundigt og nyttigt indblik i hospitalets mangeartede forskning indenfor næsten alle forskningstyper; herunder biomedicinsk forskning (grundforskning, translationel forskning), klinisk forskning (basal, strategisk og anvendelsesorienteret forskning i diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering) og sundhedmedicinsk forskning - alt sammen uddybet i denne beretning. Forskningen er i høj international klasse, hvilket yderligere blev demonstreret for alle på hospitalet på Forskningens Dag i november Gentofte Hospitals forskningsstrategi skal anspore til forskning inden for alle fagområder på hospitalet. Hospitalets forskere skal bidrage med ny viden nationalt og internationalt, både på det sundhedsfaglige, det organisatoriske og det patientoplevede område. Forskningsstrategien skal endvidere bidrage til rekruttering og udvikling af medarbejdere ved at sikre og synliggøre, at Gentofte Hospital er et attraktivt sted at arbejde og forske. I efteråret 2012 vil der blive igangsat en proces med henblik på udarbejdelse af en ny flerårig forskningsstrategi for Gentofte Hospital. Denne strategi vil videreføre visionerne i Gentofte Hospitals Forskningsstrategi samt definere rammerne for yderligere udvikling og fornyelse på hospitalets forskningsområder i samklang med Region Hovedstadens Politik for Sundhedsforskning 2020 og med hospitalets nye fælles strategi, der er under udarbejdelse. En grundlæggende tanke i Gentofte Hospitals forskningsstrategi er støtte til lovende, spirende forskningsmiljøer samt til videreudvikling af lovende og etablerede excellente forskningsmiljøer. Et af midlerne er START-puljen på i alt kr. 1 mio., der uddeles til opstart af forskningsprojekter, databehandling m.m. Puljen har et stort, kvalificeret ansøgertal fra forskere fra flere faggrupper på pre-ph.d. niveau. Fra 2012 har Hospitalsdirektionen føjet yderligere en forskningspulje til paletten: nemlig kr. 5 mio. årligt til oprettelse af flerårige delestillingsfunktioner mellem forskning/klinik på post.doc og seniorforskerniveau. Denne pulje er et yderligere stort skridt i retning af at etablere sammenhængende forskerkarriérespor (tenure tracks) for kvalificerede forskere på hospitalet. Hospitalsdirektionen, Forskningsrådet og Forskningsenheden forventer sig derfor meget af dette initiativ, der udmøntes denne sommer og vil blive fulgt tæt fremover. På Forskningsenhedens vegne Gentofte Hospital, juni 2012 Jüri J. Rumessen Forskningschef, dr.med 2

4 Forskningsråd Gentofte Forskningsråd Gentofte består af de forskningsansvarlige repræsentanter fra hospitalets afdelinger og skal rådgive Direktionen i forskningsrelaterede spørgsmål og løse en række konkrete opgaver relateret til forskning. I 2011 afholdt Forskningsrådet 4 møder. 1. september 2011 blev den nye forskningschef Jüri Rumessen budt velkommen. Forskningsrådet tog afsked med 8 medlemmer (afd. E flyttede til Rigshospitalet) og bød 5 nye medlemmer (*) velkommen: Medlemmer af Forskningsråd Gentofte i 2011 Vicedirektør, Lars Juhl Petersen (formand) Professor, dr.med., Bo Abrahamsen Overlæge, Elisabeth Albrecht-Beste Sygeplejeske, cand.cur, ph.d. studerende, Connie Berthelsen Professor, dr.med., Hans Bisgaard Professor, dr.med., Asger Dirksen Professor, dr.med., Jeanne Duus Johansen Overlæge, Ulrik Grevstad * Forskningsansvarlig sygeplejerske, Gitte Harboe Forskningsansvarlig sygeplejerske, MSU, Margrethe Herning Forskingsfysioterapeut, ph.d. studerende, Carsten Juhl Professor, dr.med., Lars Kærgaard Poulsen Overlæge, Thomas Lind * Læge, ph.d. studerende, Jesper Lindhardsen * Forskningsansvarlig sygeplejerske, cand.mag. Eline Noisen * Overlæge, dr.med., Ole Rintek Madsen Professor, dr.med., Lone Skov Professor, dr.med., Jan Skov Jensen Ledende overlæge, dr.med., Steen Stender Forskningsansvarlig sygeplejerske, cand.cur., Marianne Thrane Larsen Professor, dr.med., Christian Torp-Pedersen Forskningsansvarlig sygeplejerske, MVO Ingelise Trosborg Forskningsansvarlig sygeplejerske, MVO, Hanne Trøst Nielsen Forskningschef, specialeansvarlig overlæge, dr.med. Jüri Rumessen * Forskningsleder, ph.d., Hanne Konradsen Forskningskonsulent, cand.scient.adm. Camilla Nymann Forskningssekretær, korrespondent Lone Falck Hospitalsdirektionen Medicinsk afd. F Billeddianogstisk afd. MONS formand COPSAC, Dermato-allergologisk afd. K Lungemedicinsk afd. Y Videncenter for Allergi, Dermato-allergologisk afd. K Anæstesi- og intensiv afdeling I Dermatologisk-allergologisk afdeling K Hjertemedicinsk afd. P Medicinsk afd. C Dermato-allergologisk afd. K Kirurgisk afd. Z GNUF Formand Medicinsk afd. C Medicinsk afd. C Dermato-allergologisk afd. K Hjertemedicinsk afd. P Klinisk biokemisk afd. Medicinsk afd. F Kardiologisk afd. P Lungemedicinsk afd. Y Kirurgisk afd. Z Forskningsenheden Forskningsenheden Forskningsenheden Forskningsenheden 3

5 Forskningsenheden Forskningsenheden bor i HR og Kvalitet på adressen: Niels Andersens Vej 65, 1.th 2900 Hellerup Forskningsenheden består af 4 medarbejdere: Forskningschef Jüri Rumessen (specialeansvarlig overlæge, dr.med) Tlf.: mail: Forskningsleder Hanne Konradsen (Med.HRD., cand.cur., ph.d) Tlf.: mail: Forskningskonsulent Camilla Nymann (Cand.scient.adm) Tlf.: mail: Forskningssekretær Lone Falck (Korrespondent) Tlf.: mail: Ph.d. studiemiljø Forskningsenheden flyttede fysisk i 2011 fra Ledreborg Allé til HR og Kvalitet på Niels Andersens Vej 65, 1. th. I den forbindelse flyttede også vores ph.d. studiemiljø til en hyggelig kvistlejlighed på samme adresse. Her findes faciliteter for både kommende og eksisterende ph.d. studerende blandt hospitalets ansatte læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale: 6 arbejdspladser heraf 5 udstyret med PC og fast IT opkobling Farveprinter, kopimaskine, telefon, div. kontorfaciliteter Aflåselige arkivskabe Minibibliotek med faste abonenmenter på en række faglige tidsskrifter Fælles mødelokale Henvendelse: 4

6 START-pulje 2011 I 2011 uddelte Forskningsrådet kr fra START-puljen. Uddelingerne var forhøjet med ubenyttede midler fra tidligere år og fandt sted i to omgange. Forskningsrådet lægger i sin bedømmelse vægt på, at projektet passer ind i hospitalets overordnede strategiske prioritering. Midlerne tildeles spirende forskere og/eller forskningsområder, som ville have vanskeligt ved at opnå støtte andetsteds. Der uddeles op til pr. projekt, hvilket oftest svarer til 2-3 måneders løn. Bevillinger fra START puljen 2011 Forår Prevalence of Hypopituitarism and Quality of Life in Patients with hereditary Hemochromatosis Anders Junker, Medicinsk afd. F - Bevilget beløb: kr Tidlig detektion af hypertrofisk kardiomyopati med strain ekkokardiografi Lars Lindholm Sørensen Kardiologisk afd. P - Bevilget beløb: kr Psoriasis, inflammation og komorbiditet Mette Gyldenløve Deep Phenotyping of Asthma by age 11 in the COPSAC birth Dermato-allergologisk afd. K - Bevilget beløb: kr Cohort Ann-Marie Malby Schoos Dansk Børneastma Center, Dermato-allergologisk afd. K - Bevilget Atrieflimren og akut koronarsygdom Den optimale antitrombotiske behandling Morten Lamberts beløb: kr Kardiologisk afd. P - Bevilget beløb: kr Case-rapport om ergoterapeutisk hjemmetræning af patienter med svær KOL Camilla Thrane Efterår Ergo- og fysioterapien, Medicinsk afd. C - Bevilget beløb: kr Enterokok endokardit; Diagnostik, behandling, komplikationer og mortalitet Anders Dahl Nurse Administered Propofol Sedation (NAPS). A risk analysis during an implementation phase Jeppe Thue Jensen Kardiologisk afd. P - Bevilget beløb: kr Anæstesi-Operation-Intensiv afd. I - Bevilget beløb: kr Vejledning og instruktion til patienter indlagt på Gentofte Tuberkulose patienten udviklingen af screeningsinstrument Hospitals afsnit 2710 for sammedagskirurgi Laura Staun og pædagogisk tiltag mhp optimal ambulant behandling Valentiner Afdelingsprojekt v/kirsten Eskebjerg Medicinsk afd. C - Bevilget beløb: kr Lungemedicinsk afd. Y - Bevilget beløb: kr Vævsdoppler-ekkokardiografi til tidlig opsporing af kardiel Tidlig detektion af hypertrofisk kardiomyopati med strain ekkokardiografi Lars Lindholm Sørensen studiet Peter Godsk Jørgensen påvirkning ved type 2 diabetes mellitus. Tusind og 2 ekko Kardiologisk afd. P - Bevilget beløb: kr Kardiologisk afd. P - Bevilget beløb: kr Sammenhæng mellem minimal hepatisk encefalopati og livskvalitet hos patienter med cirrhosis hepatis Maja Thiele Medicinsk afd. F - Bevilget beløb: kr Effekten af tarmfloraeradikation på knogle- og glukoseomsætning samt inkretinrespons Kristian Hallundbæk Mikkelsen Medicinsk afd. F - Bevilget beløb: kr

7 Forskningens Døgn 29. april 2011 Den 29. april afholdt Forskningsrådet Forskningens Døgn. Forskningens Døgn er en landsdækkende begivenhed, hvor alle typer af forskningsinstitutioner inviterer indenfor til en dag i forskningens tegn. På Gentofte Hospital var arrangementet i år målrettet unge. Arrangementet var velbesøgt af studerende fra omegnens gymnasier, der lyttede, stillede spørgsmål, spiste smagsprøver samt fik målt BMI og hudens solfølsomhed. Der var sendt speciel invitation til studerende fra Gammel Hellerup, Aurehøj, Øregård, Ordrup, Virum og Bagsværd Gymnasium. Alle deltagere gik efter arrangementet hjem med ny viden om sundhed, spisevaner, vitaminer og kalorier. Forskningens Dag 22. november 2011 Forskningens Dag er et internt medarbejderarrangement, som Forskningsrådet afholdt den 22. november Dagen bød på foredrag af 8 forskere, ligesom rekordmange 40 forskere havde meldt sig med en poster til den bemandede posterudstilling i auditoriebygningens forhal. Et dommerpanel gik diskret rundt og vurderede de mange flotte og videnstunge posters og lyttede intenst til de otte oplæg i auditoriet. Beslutningen var svær, men de velfortjente vindere af titlerne dagens bedste foredrag og bedste posters blev fundet. Dagens første key note speaker var forskningsleder Uffe Juul Jensen fra Århus Universitet. Han fortalte om, hvorledes humanistisk sundhedsforskning kan bidrage til udvikling af klinisk praksis og til udvikling og prioritering i sundhedsvæsenet i almindelighed. Dagens anden key note speaker var lektor, dr.med., ph.d. Lone Schmidt fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Lone Schmidts oplæg handlede om kvalitative metoder i lægevidenskabelig forskning. Vindere: Michelle Schmiegelow; kardiologisk afd. P fik prisen på kr for bedste mundtlige præsentation for sit oplæg: Body Mass Index is Inversely Correlated to Risk of Definite Stent Thrombosis after Percutaneous Coronary Intervention Irrespective of Stent Type a Registerbased Study. Marianne B. Løvendorf fra Dermatologisk afdeling fik prisen på kr for bedste poster for sin poster med titlen: Comparison of microrna expression using different preservation methods of matched psoriatic skin samples. Linda Christensen fra Anæstesi-operation-intensiv afdeling (tv.) og Ingelise Trosborg fra Lungemedicins afdeling fik prisen på kr for bedste poster. Deres poster havde titlen: Mundstatus og behov for mundpleje blandt patienter akut indlagt med medicinsk sygdom Peter Godsk Jørgensen fra Kardiologisk afdeling fik prisen på kr for bedste poster. Hans poster havde titlen: Prognostic significance of electrocardiographic Q-waves in a low risk population. 6

8 Publikationslister 2011 Forskningspublikationerne udgået fra Gentofte Hospital i 2011 er oprettet i og trukket fra forskningsregistreringssystemet PURE, der blev indført i Region Hovedstaden i Vi har i år valgt at vise alt, hvad afdelingerne har indberettet i PURE i 2011, dvs. der vises f.eks. også formidling og postere. Det er derfor ikke alle publikationer på listen, der er pointgivende i evalueringen. Da vi har et stort samarbejde på tværs af afdelingerne, kan den samme publikation være registreret i publikationslisten på begge afdelinger. Statistik for Gentofte Universitetshospital fra: juni

9 Analyse af antal publikationer udgået fra Gentofte Universitetshospital 2011 Kilde: PURE rapport trukket i rapportmodul i juni

10 Medicinsk afdeling C Forskningstemaer Evaluering af klinimetriske tests Biokemiske markører og billeddiagnostiske undersøgelser (MR, CT, ultralyd) til diagnosticering, monitorering og prognosticering af inflammatoriske ryg- og ledsygdomme Databaseforskning indenfor sklerodermi, SLE, artrig og cancerrisiko ved behandling med biologisk medicin Registerforskning vedr. kardiovaskulær mortalitet og morbiditet Osteoporose Tillfredshedsundersøgelser. Udvikling af optimale infusionsforløb i forbindelse med biologisk behandling Følge-hjem-projekt med fokus på forebyggelse af genindlæggelser Opsporing og intervention overfor faldpatienter Ringe hjem projekt Louise Rønning-Bæk, sygeplejerske, cand.cur. Julie Winthereik, sygeplejerske, cand.anth. Vesna Stan, forskningssygeplejerske Rikke Terp Sørensen, klinisk sygeplejespecialist Susanne Meldgaard, sygeplejerske, MPH Hans-Jørgen Bendixen, forsknings- og udviklingsergoterapeut Sussi Lauirdsen, forsknings- og udviklingsergoterapeut Bente S. Andersen, forsknings- og udviklingsfysioterapeut Laura Staun Valentiner, forsknings- og udviklingsfysioterapeut Rune Rasmussen, neuropsykolog Forskningsansvarlig overlæge: Ole Rintek Madsen, klinisk lektor, ph.d., dr.med. Forskningsansvarlig sygeplejerske: Eline Noisen, klinisk sygeplejespecialist, cand.mag. Aktivitetsproblemer hos KOL-patienter Publikationer 2011 Rehabilitering af KOL-patienter Træning af patienter med impingement og ACL-ruptur Forskning - Tidsskriftartikel Aktivitetsproblemer hos knæ-alloplastik og håndkirurgiske patienter Videnskabelige medarbejdere Ph.d. studerende Jesper Lindhardsen, læge Carsten Juhl, forsknings- og udviklingsfysioterapeut Carrinna Hansen, klinisk udviklingssygeplejerske Mette Kjerholt, klinisk sygeplejespecialist 1. Bøyesen P, McQueen FM, Gandjbakhch F, Lillegraven S, Coates L, Wiell C et al. The OMERACT Psoriatic Arthritis Magnetic Resonance Imaging Score (PsAMRIS) is reliable and sensitive to change: results from an OMERACT workshop. Journal of Rheumatology. 2011;38(9): Christensen AF, Lindegaard H, Hørslev-Petersen K, Hetland ML, Ejbjerg BJ, Stengaard-Pedersen K et al. Cartilage oligomeric matrix protein associates differentially with erosions and synovitis and has a different temporal course in cyclic citrullinated peptide antibody (anti-ccp)-positive versus anti-ccpnegative early rheumatoid arthritis. Journal of Rheumatology. 2011;38(8): Andet forskningsaktivt personale Ole Rintek Madsen, overlæge, dr.med. Lene Dreyer, overlæge, ph.d. 3. Conaghan PG, McQueen FM, Bird P, Peterfy CG, Haavardsholm Jan Pødenphant, overlæge, dr.med. Troels Mørk Hansen, overlæge, dr.med. Merete Engelhart, overlæge, dr.med. EA, Gandjbakhch F et al. Update on research and future directions of the OMERACT MRI inflammatory arthritis group. Journal of Rheumatology. 2011;38(9): Annette Hansen, overlæge 4. Dideriksen KJ, Reitelseder S, Petersen SG, Hjort M, Helmark Pia Nimann Kanegaard, overlæge IC, Kjaer M et al. Stimulation of muscle protein synthesis by Marianne Kirchhoff, overlæge ph.d. Kirsten Damgaard, led. Overlæge, dr. med. Susanne Juhl Pedersen, læge, ph.d. whey and caseinate ingestion after resistance exercise in elderly individuals. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 2011;21(6):e Bente Glintborg, reservelæge ph.d. 5. Dreyer L, Faurschou M, Mogensen M, Jacobsen S. High incidence of potentially virus-induced malignancies in systemic lu- Gunhild Bukh, afdelingssygeplejerske Mette Strømø, sygeplejerske pus erythematosus: a long-term followup study in a Danish cohort. Arthritis & Rheumatism. 2011;63(10):

11 6. Duer-Jensen A, Hørslev-Petersen K, Hetland ML, Bak L, Ejbjerg BJ, Hansen MS et al. Bone edema on magnetic resonance imaging is an independent predictor of rheumatoid arthritis development in patients with early undifferentiated arthritis. Arthritis & Rheumatism. 2011;63(8): Døhn UM, Ejbjerg B, Boonen A, Hetland ML, Hansen MS, Knudsen LS et al. No overall progression and occasional repair of erosions despite persistent inflammation in adalimumabtreated rheumatoid arthritis patients: results from a longitudinal comparative MRI, ultrasonography, CT and radiography study. Annals of the Rheumatic Diseases feb 1;70(2): Glintborg B, Hesse U, Houe T, Jensen CM, Pødenphant J, Zerahn B. Osteoporosis among Fallers without Concomitant Fracture Identified in an Emergency Department: Frequencies and Risk Factors. Advances in orthopedics. 2011;2011: Glintborg B, Østergaard M, Dreyer L, Krogh NS, Tarp U, Hansen MS et al. Treatment response, drug survival, and predictors thereof in 764 patients with psoriatic arthritis treated with antitumor necrosis factor α therapy: results from the nationwide Danish DANBIO registry. Arthritis & Rheumatism feb 1;63(2): Jønsson LR, Kristensen MT, Tibaek S, Andersen CW, Juhl C. Intra- and interrater reliability and agreement of the Danish version of the Dynamic Gait Index in older people with balance impairments. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2011;92(10): Kirchhoff M, Melin A. Screening for fall risk in the elderly in the capital region of Copenhagen: the need for fall assessment exceeds the present capacity. Danish Medical Bulletin (Online). 2011;58(10):A Knudsen B, Christensen K, Baagøe S, hoppe P, Juhl C, Buus L et al. Lejringsbetingede skæve hoveder hos spædbørn kan forebygges. Ugeskrift for Laeger. 2011;173(9): Leffers HC, Østergaard M, Glintborg B, Krogh NS, Henriksen HF, Tarp U et al. Efficacy of abatacept and tocilizumab in patients with rheumatoid arthritis treated in clinical practice: results from the nationwide Danish DANBIO registry. Annals of the Rheumatic Diseases. 2011;70(7): Lindhardsen J, Gislason GH, Ahlehoff O, Madsen OR, Hansen PR. Overdødelighed af hjerte-kar-sygdomme ved reumatoid artritis. Ugeskrift for laeger jan 31;173(5): Lindhardsen J, Ahlehoff O, Gislason GH, Madsen OR, Olesen JB, Torp-Pedersen C et al. The risk of myocardial infarction in rheumatoid arthritis and diabetes mellitus: a Danish nationwide cohort study. Annals of the Rheumatic Diseases mar 9;70(6): Madsen OR. Adaptation of the Psoriatic Arthritis Quality of Life (PsAQol) instrument for Sweden: comments on the article by Billing et al. Scandinavian Journal of Rheumatology. 2011;40(1): Madsen OR, Lindhardsen J. Ankyloserende spondylitis er associeret med øget kardiovaskulær morbiditet og mortalitet. Ugeskrift for Laeger. 2011;173(21): Madsen OR. Is DAS28-CRP with three and four variables interchangeable in individual patients selected for biological treatment in daily clinical practice?. Clinical Rheumatology. 2011;30(12): Paulsen M, Sondergaard J, Reuther LØ, Larsen PS, Munck A, Larsen PV et al. Treatment of 5413 hypertensive patients: a cross-sectional study. Family Practice. 2011;28(6): Pedersen SJ, Sørensen IJ, Garnero P, Johansen JS, Madsen OR, Tvede N et al. ASDAS, BASDAI and different treatment responses and their relation to biomarkers of inflammation, cartilage and bone turnover in patients with axial spondyloarthritis treated with TNFα inhibitors. Annals of the Rheumatic Diseases. 2011;70(8): Pedersen SJ, Sørensen IJ, Lambert RGW, Hermann KA, Garnero P, Johansen JS et al. Radiographic progression is associated with resolution of systemic inflammation in patients with axial spondylarthritis treated with tumor necrosis factor α inhibitors: A study of radiographic progression, inflammation on magnetic resonance imaging, and circulating biomarkers of inflammation, angiogenesis, and cartilage and bone turnover. Arthritis & Rheumatism. 2011;63(12): Pedersen SJ, Chiowchanwisawakit P, Lambert RGW, Østergaard M, Maksymowych WP. Resolution of inflammation following treatment of ankylosing spondylitis is associated with new bone formation. Journal of Rheumatology. 2011;38(7): Petersen SG, Beyer N, Hansen M, Holm L, Aagaard P, Mackey AL et al. Nonsteroidal anti-inflammatory drug or glucosamine reduced pain and improved muscle strength with resistance training in a randomized controlled trial of knee osteoarthritis patients. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2011;92(8): Rasmussen RS, Overgaard K, Kristiansen U, Johansen FF. Acute but not delayed amphetamine treatment improves behavioral outcome in a rat embolic stroke model. Neurological Research. 2011;33(7):

12 25. Østergaard M, Møller Døhn U, Duer-Jensen A, Hetland ML, Hørslev-Petersen K, Stengaard-Pedersen K et al. Patterns of magnetic resonance imaging bone erosion in rheumatoid arthritis--which bones are most frequently involved and show the most change?. Journal of Rheumatology. 2011;38(9): Forskning Letter 26. Østergaard M, Baslund B, Rigby W, Rojkovich B, Jorgensen C, Dawes P et al. Reduced frequency and severity of infusionrelated adverse events after change in ofatumumab infusion regimen - Reply to comment by Abeles (letter). Arthritis & Rheumatism. 2011;63:305. Forskning - Konferenceabstrakt i tidsskrift 27. Bøyesen P, Lillegraven S, Poggenborg RP, Wiell C, Østergaard M. Joint space narrowing in psoriatic arthritis patients can be reliably assessed by magnetic resonance imaging. Annals of the Rheumatic Diseases. 2011;70(Suppl. 3): Dreyer L, Mellemkjær L, Hetland ML. No increased cancer risk in patients with rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis or other arthritides treated with anti-tumor necrosis factor agents - A long-term follow-up study from the nationwide Danish Danbio Registry. Annals of the Rheumatic Diseases. 2011;70(Suppl. 3): Ellegaard K, Torp-Pedersen ST, Christensen RDK, Stoltenberg M, Hansen A, Lorenzen T et al. Feasibility of a standardized ultrasound examination in patients with rheumatoid arthritis: Quality improvement among rheumatologists. Annals of the Rheumatic Diseases. 2011;70(Suppl. 3): Hørslev-Petersen K, Hetland ML, Junker P, Pødenphanth J, Ellingsen T, Ahlqvist P et al. Adalimumab added to Methotrexate and intra-articular glucocorticoid increases remission rates at one year in early, DMARD-naïve patients with rheumatoid arthritis - An investigator-initiated randomized, controlled, double-blinded study.. Arthritis & Rheumatism. 2011;63(10 (suppl.)):s Jensen P, Wiell C, Milting K, Poggenborg RP, Østergaard M, Johansen JS et al. YKL-40: a potential biomarker for psoriatic arthritis. British Journal of Dermatology. 2011;165(6):e15-e Krabbe S, Pedersen SJ, Bøyesen P, Møller JM, Therkildsen FR, Madsen OR et al. Importance of field strength, coil type and image resolution for visualization of bone marrow edema in magnetic resonance imaging (MRI) - A comparison of contrast-tonoise ratio, signal-to-noise ratio and contrast on 0.23 T, 0.6 T, 1.5 T and 3 T MRI units.. Arthritis & Rheumatism. 2011;63(10 (Suppl.)):S372-S Leffers H, Østergaard M, Glintborg B, Krogh N, Foged H, Tarp U et al. Rheumatoid arthritis patients treated in routine care - Efficacy of abatacept and tocilizumab based on data from the nationwide Danish Danbio Registry.. Annals of the Rheumatic Diseases. 2011;70(3 (Suppl.)): Møller-Bisgaard SK, Christensen R, Pedersen SJ, Hansen MS, Hørslev-Petersen K, Lindegaard H et al. The efficacy of active physiotherapy vs. passive/no intervention for pain relief in patients with rheumatoid arthritis: A systematic literature review and meta-analysis.. Annals of the Rheumatic Diseases. 2011;70(3 (Suppl.)): Pedersen SJ, Sørensen IJ, Lambert R, Herman K, Madsen OR, Hansen A et al. Clinical response to TNF-alpha inhibitor is associated with disease activity, decrease in MRI inflammation and radiographic progression in patients with axial spondyloarthritis. Annals of the Rheumatic Diseases. 2011;70((Suppl. 3)): Poggenborg RP, Bøyesen P, Wiell C, Pedersen SJ, Sørensen IJ, Madsen OR et al. Reduction in MRI inflammation during adalimumab therapy in patients with psoriatic arthritis - Implemention of the OMERACT PsAMRIS scoring method in a followup study.. Arthritis & Rheumatism. 2011;63(10 (Suppl.)):S Poggenborg RP, Bøyesen P, Wiell C, Pedersen SJ, Sørensen IJ, Madsen OR et al. Sensitivity and specificity of clinical assessment of synovitis in psoriatic arthritis when MRI is considered the gold standard reference.. Annals of the Rheumatic Diseases. 2011;70(Suppl. 3):550. Forskning - Rapport 38. Hetland ML, Hansen A. DANBIO Årsrapport Eget Forlag, Forskning - PhD. Afhandling 39. Kjerholt M. Sammenhæng i ældre kronisk syges patientforløb - idealer og realiteter. Et aktionsforskningsprojekt.: En kvalitativ undersøgelse af vilkår for sammenhæng i ældre kronisk syges patientforløb samt vilkår for aktionsforskning på en medicinsk hospitalsafdeling.. Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Enheden for Sygeplejeforskning, s. 11

13 Serviceafdelingen Ernæringsenheden Hovedopgaver for Ernæringsenheden Formidling Tidsskriftartikel Implementering og kvalitetssikring af ernæringsstandarderne 1. Hørup Larsen SM. Modul 5-studerende: Indsigt og nye perspektiver. Diætisten. 2011;19(113): Etablering og videreudvikling af ernæringsorganisationen på hospitalet til sikring af ovenstående Etablering af en database til registrering af kvalitetsparametre inden Formidling - Kommentar/debat for ernæringsscreening og ernæringsterapi på afdelings- og hospitalsniveau Uddannelse og undervisning af relevante personalegrupper 2. Astrup AV. Chokolade er godt for hjertet. Ugeskrift for Læger. 2011;173(46):2936. Medvirken til - på basis af evidens - prioritering af den sygdomsspecifikke ernæringsindsats på hospitalet Forskning - Tidsskriftartikel Medvirken til fortløbende udvikling af den ernæringsmæssige og kulinariske kvalitet af hospitalskosten Videnskabelige medarbejdere 3. Bendsen NT, Christensen R, Bartels EM, Astrup A. Consumption of industrial and ruminant trans fatty acids and risk of coronary heart disease: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. European Journal of Clinical Nutrition jul 1;65(7): Specialeansvarlig 4. Gögebakan O, Kohl A, Osterhoff MA, van Baak MA, Jebb SA, Arne Astrup, overlæge, professor, dr.med. Papadaki A et al. Effects of weight loss and long-term weight maintenance with diets varying in protein and glycemic index on cardiovascular risk factors: the diet, obesity, and genes (DiOGenes) Ledende klinisk diætist study: a randomized, controlled trial. Circulation (Baltimore). Sisse Hørup Larsen, cand.scient 2011;124(25): Ph.d. studerende 5. Mutch DM, Pers TH, Temanni MR, Pelloux V, Marquez-Quiñones Nina Geiker, cand.scient Publikationer 2011 A, Holst C et al. A distinct adipose tissue gene expression response to caloric restriction predicts 6-mo weight maintenance in obese subjects. American Journal of Clinical Nutrition. 2011;94(6): Nielsen BM, Nielsen MM, Jakobsen MU, Nielsen CJ, Holst C, Larsen TM et al. A cross-sectional study on trans-fatty acids and risk markers of CHD among middle-aged men representing a broad range of BMI. British Journal of Nutrition. 2011;106(8): Santos JL, De la Cruz R, Holst C, Grau K, Naranjo C, Maiz A et al. Allelic variants of melanocortin 3 receptor gene (MC3R) and weight loss in obesity: a randomised trial of hypo-energetic high- versus low-fat diets. P L o S One. 2011;6(6):e Zimmermann E, Skogstrand K, Hougaard DM, Astrup A, Hansen T, Pedersen OB et al. Influences of the common FTO rs variant on inflammatory markers throughout a broad range of body mass index. P L o S One. 2011;6(1):e

14 Medicinsk afdeling F Afdelingens specialer er medicinsk gastroenterologi-hepatologi, endokrinologi og intern medicin. Til afdelingen er knyttet et forskningslaboratorium, som varetager såvel basal som klinisk forskning i afdelingens specialer samt en stor Diabetologisk Forskningsenhed. I tillæg til den kliniske og laboratoriemæssige forskning har afdelingen et aktivt forskningsmiljø indenfor epidemiologi, klinisk farmakologi og farmakoepidemiologi knyttet til specialerne. Forskningen indgår i højt estimerede internationale og nationale forskningsnetværk. Forskningstemaer I Diabetologisk Forskningsenhed foregår patientnær forskning af høj kvalitet spændende fra basal fysiologi over human patofysiologi til randomiserede kliniske undersøgelser. Hovedfokus er forståelse af diabetes og aktuel forskning fra enheden peger i retning af, at tarmen og tarmhormoner udgør vigtige mål for uopdagede sygdomsmekanisker og nye behandlingsmetoder. (Diabetologisk Forskningsenhed ledes af Tina Vilsbøll og Filip K. Knop) Integration af diabetesbehandling mellem praksis og hospital (Elsebeth Duun) Klinisk, epidemiologisk og registerbaseret forskning i osteoporose og andre kalciummetaboliske sygdomme (Bo Abrahamsen) Strukturel cellebiologi og glatmuskelfunktion: Cajals interstitialcelle (Jüri J. Rumessen) Tyndtarmsfunktion ved cøliaki og bakteriel overvækst (Jüri J. Rumessen, Steffen Friis, Lise Lotte Gluud) Inflammatorisk tarmsygdom (Ebbe Langholz, Signe Wildt, Jüri J. Rumessen) Metoder til detektion af bias (Lise Lotte Gluud) Systematiske reviews vedr. hepatobiliære sygdomme (Lise Lotte Gluud) Klinisk betydning af minimal hepatisk encephalopati (Lise Lotte Gluud) Videnskabelige medarbejdere Professor Bo Abrahamsen, overlæge, dr.med. Klinisk forskningslektor Jüri Johannes Rumessen, specialeansvarlig overlæge, dr.med. Ph.d. studerende Astrid Plamboeck, læge Jacob Sivertsen, læge (ansat på Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital) Katrine Bagge-Hansen, læge (ansat på Klinisk Fysiologisk Afd., Glostrup Hospital) Thomas Idorn, læge (ansat på Nefrologisk Afd., Rigshospitalet) Dorthe Brask-Lindemann, læge (ansat på Køge hospital) Ulrich Rohde, læge David Peick Sonne, læge Anders Ellekær Juncker, læge Signe Harring Østoft, læge Mikkel Christensen, læge Nicolai Alexander Rhee, læge Mette Gyldenløve (ansat på Dermato-allergologisk afd. K, Gentofte Hospital) Andet forskningsaktivt personale Louise Vedtofte, cand. scient., ph.d. Asger Lund, læge Lisbeth Bonde, læge Morten Hansen, læge Kristian Mikkelsen, læge Signe Foghsgaard, læge Pernille Mensberg, forskningsstipendiat, stud.scient. Signe Nyby, forskningsstipendiat, stud.scient. Forskningsansvarlig overlæge Bo Abrahamsen, professor, overlæge, dr.med. Forskningsansvarlig sygeplejerske Marianne Thrane Larsen, sygeplejerske, cand.cur. Publikationer 2011 Formidling - Bidrag til bog/antologi 1. Godtfredsen NS, Petersen AM, Vilsbøll T. Akutte medicinske tilstande. I: Akutte medicinske tilstande. 9 udg. FADL's Forlag Hilsted J, Borch-Johnsen K, Christiansen JS, Vilsbøll T. Diabetes - sygdom, behandling og organisation. I: Diabetes - sygdom, behandling og organisation. 2 udg s

15 Forskning - Tidsskriftartikel 3. Abrahamsen B. Older women who use bisphosphonate for longer than 5 years may have increased odds of a subtrochanteric or femoral shaft fracture, but absolute risk is low. Journal of Evidence-Based Medicine. 2011;16(6): Abrahamsen B, Eiken P, Eastell R. Proton Pump Inhibitor Use and the Antifracture Efficacy of Alendronate. Archives of internal medicine feb 14;11: Bagger JI, Knop FK, Holst JJ, Vilsbøll T. Glucagon antagonism as a potential therapeutic target in type 2 diabetes. Diabetes, Obesity and Metabolism. 2011;13(11): Bagger JI, Knop FK, Lund A, Vestergaard H, Holst JJ, Vilsbøll T. Impaired regulation of the incretin effect in patients with type 2 diabetes. The Journal of clinical endocrinology and metabolism mar 1;96(3): Bagger JI, Christensen M, Knop FK, Vilsboll T. Therapy for obesity based on gastrointestinal hormones. Review of Diabetic Studies. 2011;8(3): Bjelakovic G, Gluud LL, Nikolova D, Bjelakovic M, Nagorni A, Gluud C. Antioxidant supplements for liver diseases. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2011;(3):CD Bjelakovic G, Gluud LL, Nikolova D, Whitfield K, Wetterslev J, Simonetti RG et al. Vitamin D supplementation for prevention of mortality in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2011;(7):CD Brask-Lindemann D, Cadarette SM, Eskildsen P, Abrahamsen B. Osteoporosis pharmacotherapy following bone densitometry: importance of patient beliefs and understanding of DXA results. Osteoporosis international : a journal established as result of cooperation between the European Foundation for Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA maj 1;22(5): Burisch J, Cukovic-Cavka S, Kaimakliotis I, Shonová O, Andersen V, Dahlerup JF et al. Construction and validation of a webbased epidemiological database for inflammatory bowel diseases in Europe An EpiCom study. Journal of Crohn's and Colitis. 2011;5(4): Bøgelund M, Vilsbøll T, Faber J, Henriksen JE, Gjesing RP, Lammert M. Patient preferences for diabetes management among people with type 2 diabetes in Denmark - a discrete choice experiment. Current Medical Research and Opinion. 2011;27(11): Christensen M, Vedtofte L, Holst JJ, Vilsbøll T, Knop FK. Glucose-dependent insulinotropic polypeptide: a bifunctional glucose-dependent regulator of glucagon and insulin secretion in humans. Diabetes. 2011;60(12): Christensen M, Knop FK, Vilsbøll T, Holst JJ. Lixisenatide for type 2 diabetes mellitus. Expert Opinion on Investigational Drugs apr 1;20(4): Christensen M, Bagger JI, Vilsboll T, Knop FK. The alpha-cell as target for type 2 diabetes therapy. Review of Diabetic Studies. 2011;8(3): Dahl E, Rumessen J, Gluud LL. Systematic review with metaanalyses of studies on the association between cirrhosis and liver metastases. Hepatology Research jul 1;41(7): Eiken PA, Langdahl BL, Eiken FL, Walter S, Poulsen MH, Abrahamsen B. Udredning og behandling af osteoporose hos patienter med prostatacancer uden knoglemetastaser. Ugeskrift for Laeger. 2011;173(48): Eiken PA, Hansen M, Kristensen B, Langdahl BL, Abrahamsen B. Udredning og behandling af osteoporose ved cancer mammae uden knoglemetastaser. Ugeskrift for laeger feb 21;173(8): Falskov B, Hermann TS, Raunsø J, Christiansen B, Rask- Madsen C, Major-Pedersen A et al. Endothelial function is unaffected by changing between carvedilol and metoprolol in patients with heart failure-a randomized study. Cardiovascular Diabetology. 2011;10: Falskov B, Hermann TS, Rask-Madsen C, Major-Pedersen A, Christiansen B, Raunsø J et al. The effect of chronic heart failure and type 2 diabetes on insulin-stimulated endothelial function is similar and additive. Vascular Health and Risk Management (Online). 2011;7: Faurschou A, Zachariae C, Skov L, Vilsbøll T, Knop FK. Gastric bypass surgery: Improving psoriasis through a GLP-1-dependent mechanism?. Medical Hypotheses okt 1;77(6): Faurschou A, Knop FK, Thyssen JP, Zachariae C, Skov L, Vilsbøll T. Improvement in psoriasis after treatment with the glucagon-like peptide-1 receptor agonist liraglutide. Acta Diabetologica Frost M, Gudex C, Rubin KH, Brixen K, Abrahamsen B. Pattern of use of DXA scans in men: a cross-sectional, population-based study. Osteoporosis international : a journal established as result of cooperation between the European Foundation for Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA feb González-Bofill N, Husted CL, Harsløf T, Tofteng CL, Abrahamsen B, Eiken P et al. Effects of COLIA1 polymorphisms and haplotypes on perimenopausal bone mass, postmenopausal bone loss and fracture risk. Osteoporosis International apr 1;22(4):

16 25. Hansen KB, Rosenkilde MM, Knop FK, Wellner N, Diep TA, Rehfeld JF et al. 2-Oleoyl glycerol is a GPR119 agonist and signals GLP-1 release in humans. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2011;96(9):E Hansen KB, Knop FK. First case associating chronic pancreatitis and Ehlers-Danlos syndrome. Pancreas. 2011;40(1) 27. Hansen KB, Vilsbøll T, Bagger JI, Holst JJ, Knop FK. Increased postprandial GIP and glucagon responses, but unaltered GLP-1 response after intervention with steroid hormone, relative physical inactivity, and high-calorie diet in healthy subjects. The Journal of clinical endocrinology and metabolism feb 1;96(2): Hansen M, Knop FK, Holst JJ. Inhibition de la sécrétion du glucagon par les antagonistes du GLP-1 et les inhibiteurs de la DPP-4. Medecine des Maladies Metaboliques apr;5(2) 29. Hansen M, Holst JJ, Knop FK. Inhibition of glucagon secretion by GLP-1 agonists and DPP4 inhibitors. Journal of Clinical Metabolism & Diabetes jun 30. Holst JJ, Knop FK, Vilsbøll T, Krarup T, Madsbad S. Loss of incretin effect is a specific, important, and early characteristic of type 2 diabetes. Diabetes Care maj 1;34 Suppl 2:S Katsanos KH, Tatsioni A, Pedersen N, Shuhaibar M, Ramirez VH, Politi P et al. Cancer in inflammatory bowel disease 15 years after diagnosis in a population-based European Collaborative follow-up study. Journal of Crohn's and Colitis. 2011;5(5): Knop FK, Aaboe K, Vilsbøll T, Vølund A, Holst JJ, Krarup T et al. Impaired incretin effect and fasting hyperglucagonaemia characterizing type 2 diabetic subjects are early signs of dysmetabolism in obesity. Diabetes, Obesity and Metabolism jul;14(6): Krag A, Pedersen E, Møller S, Bendtsen F. Effects of the vasopressin agonist terlipressin on plasma camp and ENaC excretion in the urine in patients with cirrhosis and water retention. Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation apr;71(2): Lauenborg J, Jørgensen MK, Damm P, Major-Pedersen A, Eiberg HRL, Urhammer S et al. The influence of parental history of diabetes and offspring birthweight on offspring glucose metabolism in adulthood. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 2011;90(12): Lund A, Knop FK, Vilsbøll T. Emerging GLP-1 receptor agonists. Expert Opinion on Emerging Drugs. 2011;16(4): Lund A, Vilsboll T, Bagger JI, Holst JJ, Knop FK, Vilsbøll T. The separate and combined impact of the intestinal hormones, GIP, GLP-1 and GLP-2, on glucagon secretion in type 2 diabetes. American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism mar 8;300(6):E1038-E Rubin KH, Abrahamsen B, Hermann AP, Bech M, Gram J, Brixen K. Fracture risk assessed by Fracture Risk Assessment Tool (FRAX) compared with fracture risk derived from population fracture rates. Scandinavian Journal of Public Health mar 23;39(3): Rubin KH, Abrahamsen B, Hermann AP, Bech M, Gram J, Brixen K. Prevalence of risk factors for fractures and use of DXA scanning in Danish women. A regional population-based study. Osteoporosis international : a journal established as result of cooperation between the European Foundation for Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA maj 1;22(5): Rumessen JJ, Vanderwinden J, Horn T. Crohn's disease of the colon: ultrastructural changes in submuscular interstitial cells of Cajal. Cell and tissue research feb 1;343(2): Rumessen JJ, Vanderwinden J, Horn T. Crohn's disease: ultrastructure of interstitial cells in colonic myenteric plexus. Cell and Tissue Research jun 1;344(3): Usinger L, Hansen KB, Kristiansen VB, Larsen S, Holst JJ, Knop FK. Gastric emptying of orally administered glucose solutions and incretin hormone responses are unaffected by laparoscopic adjustable gastric banding. Obesity Surgery maj 1;21(5): Wildt S, Lassen IN, Hansen U, Brockmann E, Rumessen JJ. A randomised double-blind placebo-controlled trial with Lactobacillus acidophilus La-5 and Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 for maintenance of remission in ulcerative colitis. Journal of Crohn's & colitis apr 1;5(2): Forskning - Letter 43. Knop FK. Comment on: Chen et al. Utilizing the Second-Meal Effect in Type 2 Diabetes: Practical Use of a Soya-Yogurt Snack. Diabetes Care 2010;33: Diabetes Care apr 1;34(4):e44. Forskning Review 44. Abrahamsen B, Rubin KH, Brixen K. Nyt onlineværktøj til bedømmelse af risiko for osteoporotisk fraktur. Ugeskrift for laeger maj 9;173(19): Abrahamsen B. Screening: FRAX( ) in clinical practice (invited commentary). Nature reviews. Rheumatology. 2011;7: Pazianas M, Abrahamsen B. Safety of bisphosphonates. Bone jan 12;49(1): Forskning Leder 47. Abrahamsen B. Bone freezing and bisphosphonates. Maturitas maj 1;69(1): Abrahamsen B, Sahota O. Do calcium plus vitamin D supplements increase cardiovascular risk?. B M J jan 1;342:d2080.

17 Anæstesi operation - intensiv afd. I Forskningstemaer Genoplivede hypotermi behandlede patienter efter hjertestop; 7- og 30 dages mortalitet Postpartum blødning; relation til indtagelse af kosttilskud og naturlægemidler NAPS (nurse administrated propofol sedation); opgørelse af hypoxi episoder og relation til søvnapnø Standardiseret patientforløb efter elektiv aorta aneurysme kirurgi Videnskabelige medarbejdere Nina Vendel Jensen, forsknings- og operationssygeplejerske Forskningsansvarlig overlæge Ulrik Grevstad, overlæge Publikationer Jensen JT, Vilmann P, Horsted T, Hornslet P, Bodtger U, Banning A et al. Nurse-administered propofol sedation for endoscopy: a risk analysis during an implementation phase. Endoscopy. 2011;43(8): Jensen JU, Hein L, Lundgren B, Bestle MH, Mohr TT, Andersen MH et al. Procalcitonin-guided interventions against infections to increase early appropriate antibiotics and improve survival in the intensive care unit: a randomized trial. Progress in Critical Care Medicine sep 1;39(9): Perner A, Haase N, Wetterslev J, Aneman A, Tenhunen J, Guttormsen AB et al. Comparing the effect of hydroxyethyl starch 130/0.4 with balanced crystalloid solution on mortality and kidney failure in patients with severe sepsis (6S - Scandinavian Starch for Severe Sepsis/Septic Shock trial): Study protocol, design and rationale for a double-blinded, randomised clinical trial. Trials jan 1;12(1): Skjønnemand M, Damgaard-Jensen J, Gottschau B. Intravenøs administration af lipid ved forgiftning med lipofilt laegemiddel. Ugeskrift for Laeger. 2011;173(2):

18 Klinisk Biokemisk Afd. Vi undersøger kontinuert tilstedeværelsen af transfedtsyrer i en række populære fødevarer i EU og forsøger ved interventionsstudier at klarlægge de mekanismer, der ligger til grund for sammenhængen mellem øget indtag af transfedtsyrer og øget risiko for hjertekarsygdom. Et andet af afdelingens forskningstemaer er centreret om pulsårevægens reaktion på rygning, såvel aktiv som passiv. Vi bruger friske udyrkede endothelceller fra et såkaldt navlesnorsskrab fra kvinder, der har røget eller været udsat for passiv rygning under graviditeten og sammenligner disse cellers nitrogenoxiddannelse med tilsvarende celler fra kvinder, der ikke har røget eller ikke har været udsat for passiv rygning under graviditeten. Forskningstemaer Tilstedeværelsen af transfedtsyrer i populære fødevarer i EU Transfedtsyrers biologiske virkning på overvægtige postmenopausale kvinder Klinisk biokemiske referenceområder hos gravide Passiv rygning hos gravide og barnets fødselsvægt Filaggrinmutationer og eksemsygdomme Videnskabelige medarbejdere Steen Stender, ledende overlæge, dr.med. Pal Szesci, overlæge, dr.med. Andet forskningsaktivt personale Malene Rohr Andersen, projektkoordinator, ph.d. Michael Meldgaard, molekylærbiolog, ph.d. Forskningsansvarlig overlæge Steen Stender, ledende overlæge, dr.med. Publikationer 2011 Undervisning - Bidrag til bog/antologi 1. Szecsi PB, Klajnbard A, Palmgren N, Stender S. Normalværdier for blodprøveanalyser hos gravide og fødende. I: Sørensen JL, Ottesen B, Weber T red., Ars Pariendi: Håndgreb og akut behandling ved fødsler. København: Munksgård Danmark s Forskning Tidsskriftartikel 3. Andersen MR, Uldbjerg N, Stender S, Sandager KP, Aalkjær C. Maternal smoking and impaired endothelium-dependent nitric oxide-mediated relaxation of uterine small arteries in vitro. American Journal of Obstetrics and Gynecology feb 1;204(2):177.e Astrup A, Dyerberg J, Elwood P, Hermansen K, Hu FB, Jakobsen MU et al. The role of reducing intakes of saturated fat in the prevention of cardiovascular disease: where does the evidence stand in 2010?. American Journal of Clinical Nutrition apr 1;93(4): Bendsen NT, Stender S, Szecsi PB, Pedersen SB, Basu S, Hellgren L et al. Effect of industrially produced trans fat on markers of systemic inflammation: evidence from a randomized trial in women. Journal of Lipid Research okt 1;52(10): Bendsen NT, Haugaard SB, Larsen TM, Chabanova E, Stender S, Astrup A. Effect of trans-fatty acid intake on insulin sensitivity and intramuscular lipids--a randomized trial in overweight postmenopausal women. Metabolism jul 1;60(7): Bladbjerg E, Larsen TM, Due AP, Stender S, Astrup A, Jespersen J. Effects on markers of inflammation and endothelial cell function of three ad libitum diets differing in type and amount of fat and carbohydrate: a 6-month randomised study in obese individuals. The British journal of nutrition feb 15;106(1): Buus NH, Hansson NC, Rodriguez-Rodriguez R, Stankevicius E, Andersen MR, Simonsen U. Antiatherogenic effects of oleanolic acid in apolipoprotein E knockout mice. European Journal of Clinical Pharmacology. 2011;670(2-3): Carlsen BC, Thyssen JP, Menné T, Meldgaard M, Linneberg A, Nielsen NH et al. Association between filaggrin null mutations and concomitant atopic dermatitis and contact allergy. Clinical and Experimental Dermatology jul 1;36(5): Carlsen BC, Meldgaard M, Hamann D, Hamann Q, Hamann C, Thyssen JP et al. Latex allergy and filaggrin null mutations. International Journal of Dentistry feb 1;39(2): Carlsson CJ, Hansen HE, Hilsted L, Malm J, Ødum L, Szecsi PB. An evaluation of the interference of hydroxycobalamin with chemistry and co-oximetry tests on nine commonly used instruments. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. Supplement sep 1;71(5): Formidling Tidsskriftartikel 2. Stender S, Reinholdt E. Gentofte Hospital belønnet for hurtige laboratoriesvar. DSKB-Nyt. 2011;2011(4):8. 17

19 12. Goyenechea E, Holst C, Saris WHM, Jebb S, Kafatos A, Pfeiffer A et al. Effects of different protein content and glycemic index of ad libitum diets on diabetes risk factors in overweight adults: the DIOGenes multicentre, randomised, dietary intervention trial. Diabetes - Metabolism: Research and Reviews (Print Edition) maj 17;27: Petersen M, Andersen JT, Hjelvang BR, Broedbaek K, Afzal S, Nyegaard M et al. Association of beta-adrenergic receptor polymorphisms and mortality in carvedilol-treated chronic heart-failure patients. British Journal of Clinical Pharmacology apr 1;71(4): Wang P, Holst C, Astrup A, Bouwman FG, van Otterdijk S, Wodzig WKWH et al. Blood profiling of proteins and steroids during weight maintenance with manipulation of dietary protein level and glycaemic index. British Journal of Nutrition jun 23;1-14. Forskning - Kommentar/debat 22. Szecsi PB. Om referenceintervaller, normalområder og normalværdier. Ugeskrift for Laeger jun;173(24): Ross-Hansen K, Menné T, Johansen JD, Carlsen BC, Linneberg A, Nielsen NH et al. Nickel reactivity and filaggrin null mutations--evaluation of the filaggrin bypass theory in a general population. Contact Dermatitis jan 1;64(1): Stender S, Nordestgaard BG. Kolesterol--hvornår er forebyggende behandling med statin indiceret?. Ugeskrift for Laeger jun 13;173(24):1747; author reply Thyssen JP, Linneberg A, Carlsen BC, Johansen JD, Engkilde K, Hansen T et al. A possible association between a dysfunctional skin barrier (filaggrin null-mutation status) and diabetes: a cross-sectional study. BMJ Open. 2011;1(1):e Thyssen J, Carlsen B, Bisgaard H, Giwercman C, Johansen J, Linneberg A et al. Individuals who are homozygous for the 2282del4 and R501X filaggrin null mutations do not always develop dermatitis and complete long-term remission is possible. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV Thyssen JP, Johansen JD, Carlsen BC, Linneberg A, Meldgaard M, Szecsi PB et al. The filaggrin null genotypes R501X and 2282del4 seem not to be associated with psoriasis: results from general population study and meta-analysis. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV maj Tommerup Bendsen N, Chabanova E, Thomsen HS, Larsen TM, Newman JW, Stender S et al. Effect of trans fatty acid intake on abdominal and liver fat deposition and blood lipids: a randomized trial in overweight postmenopausal women.. Nutrition & Diabetes Wang P, Holst C, Andersen MR, Astrup A, Bouwman FG, van Otterdijk S et al. Blood profile of proteins and steroid hormones predicts weight change after weight loss with interactions of dietary protein level and glycemic index. P L o S One jan 1;6(2):e

20 Dermato-allergologisk afd. K Afdeling K består af flere enheder. Dermatologi med et dermatovenerologisk- ambulatorium/ behandlingsafsnit og alllergilaboratorium. Allergologi med et allergiambulatorium og Laboratorium for Medicinsk Allergologi. Endvidere Dansk BørneAstma Center, Videncenter for Allergi og Videncenter for duft-og kemikalieoverfølsomhed. Dermatologien og Videncenter for Allergi har følgende forskningstemaer: kontaktallergi (epidemiologi, risikofaktorer, forebyggelse, genetik og immunologi), atopisk eksem, hudbarrieren og gen-miljø interaktioner, psoriasis (immunologi, lægemiddeludvikling, comorbiditet) og multiple chemical sensitivity (epidemiologi og sygdomsmekanismer). Dansk BørneAstma Center forsker i de atopiske sygdomme ved hjælp af store kohorte undersøgelser (epidemiologi, risikofaktorer, forebyggelse og genetik). Allergologien hvorunder også Laboratorium for Medicinsk Allergologi har forskningstemaerne: udredning, mekanismer og behandling ved IgE medieret allergi (inhalationsallergi, fødevareallergi, lægemidler). Forskningstemaer Kontaktallergi og eksem (privat og arbejdsbetinget) Psoriasis Hudbarrieren Atopisk eksem IgE medieret allergi (inhalationsallergi, fødevareallergi, lægemidler) Lægemiddel udvikling/allergi Multiple chemical sensitivity Atopi, Astma Videnskabelige medarbejdere Videncenter for duft- og Kemikalieoverfølsomhed Forskningsleder: Sine Skovbjerg, cand.scient.san., ph.d. Ph.d. studerende: Marie Tran, cand.med Christian Riise Hauge, cand.psych Seniorforsker: Jesper Elberling, cand.med., ph.d Forskningsmedarbejder: Thomas Dantoft, cand. Polyt Projektsygeplejerske Anne-Marie Topp, sygeplejerske Kommunikation: Birgitte Therkelsen, journalist Videncenter for Allergi Jeanne Duus Johansen, Professor, dr.med. Ph.d. studerende: Anne Bregnhøj, cand.med. Annette Mollerup, cand. scient.san. Josefine Bandier, cand. med. Katrine Ross-Hansen, cand. scient. Maria Vølund Heisterberg, cand.med. Susan Hovmand Lysdal, cand.scient. Michael Dyrgård Lundov, cand.scient. Ulrik Fischer Friis, cand. polyt. Ida Elisabeth Viller Tuxen, cand.med. Seniorforsker: Heidi Søsted, cand. pharm., ph.d. Kåre Engkilde, cand. polyt., ph.d. Jacob P Thyssen, cand.med, ph.d., dr.med. Forskningsmedarbejdere: Søren Gade, datalogi, cand.scient. Lotte Vester, stud.med Anne-Birgitte Simonsen, cand.med. Anja Pahlow Mose Nielsen, cand.med. Jacob Kåre Ferløv Schwensen, stud.med. Majken Gabriel Hougaard, stud med. Nannie Bangsgaard, cand.med., ph.d. Teknisk assistance: Susanne Schweitz, Sekretær 19

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge Lars Peter Kammersgaard Leder af medicinsk forskning, Rubric (Research Unit on Brain Injury Rehabilitation, Copenhagen) Speciallæge i Neurologi, Almen lægeuddannelse og DMSc Afdeling for Højt Specialiseret

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Databaserne, indikatorer og forskning

Databaserne, indikatorer og forskning Databaserne, indikatorer og forskning 28. Februar 2017 Søren Paaske Johnsen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Indhold Sammenhænge mellem struktur,

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal.

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Udfordringer og muligheder. Erfaringer fra DANBIO Dansk Reumatologisk Database Merete Lund Hetland, MD, PHD, DMSc, ass. professor The

Læs mere

Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold

Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold PICO 1 Bør voksne patienter (over 18 år) med Body Mass Index (BMI) mellem 40 og 50 kg/m 2 uden specifikke fedmerelaterede komplikationer

Læs mere

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Metaanalyse af 39 studier med aktiv beh vs. placebo Død 10 %* CV-død

Læs mere

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse Forskningslandskab i DIA Forskning på højt internationalt niveau er vejen til Diagnostik i Verdensklasse CLK oktober 2015 Bettina Lundgren og Lene Ørnstrup, Københavns Universitet Hospitalsplan 2020 er

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

PROTEINS BETYDNING PÅ MUSKEL OG MENTAL FUNKTION. DSKE efteruddannelsesdag Lene Holm Jakobsen Ernæringsenheden, Rigshospitalet Oktober 2011

PROTEINS BETYDNING PÅ MUSKEL OG MENTAL FUNKTION. DSKE efteruddannelsesdag Lene Holm Jakobsen Ernæringsenheden, Rigshospitalet Oktober 2011 PROTEINS BETYDNING PÅ MUSKEL OG MENTAL FUNKTION DSKE efteruddannelsesdag Lene Holm Jakobsen Ernæringsenheden, Rigshospitalet Oktober 2011 Protein anbefalinger til raske voksne konklusioner fra WHO/FAO/UNU

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

Anvendelse af Lægemiddelstatistikregistret til forskning: Fra opstart af evidensbaseret behandling til compliance og lægemiddelsikkerhed

Anvendelse af Lægemiddelstatistikregistret til forskning: Fra opstart af evidensbaseret behandling til compliance og lægemiddelsikkerhed Anvendelse af Lægemiddelstatistikregistret til forskning: Fra opstart af evidensbaseret behandling til compliance og lægemiddelsikkerhed Gunnar H. Gislason overlæge, ph.d. Kardiologisk afdeling Gentofte

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er kost? Hvad betyder kost for helbredet? Hvordan er danskernes kostvaner? Hvilke konsekvenser har uhensigtsmæssig kost i Danmark?

Læs mere

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi PHADIA Legatet 2011 Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi Endnu engang tak for Phadia Legatet, der blev brugt til at medfinansiere mit ophold i Istanbul i forbindelse med den 30. EAACI

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015 Århus Universitetshospital Risskov Afd. P - Afdeling for Psykoser Forskningsplan for Afd. P Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7847 1627 www.regionmidtjylland.dk Afdeling for Psykoser, AUH Risskov

Læs mere

DANBIO, Copenhagen University Hospital at Hvidovre

DANBIO, Copenhagen University Hospital at Hvidovre Hvordan kan data fra helseregistre bedre pasientbehandlingen og sikre rasjonell bruk av medisiner i et samfunnsperspektiv? Merete Lund Hetland, MD, PHD, ass. professor The DANBIO registry Department of

Læs mere

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Fokus på gynækologiske kræftpatienter Professor Claus K., The Gynecologic Clinic, The Juliane Marie Centre, Rigshospitalet,

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01 Side: 1 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Vendsyssel Cup 2011 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Niels Arp Nielsen & Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Flemming Mikkelsen

Læs mere

HJERTET OG STOFFERNE AARHUS UNIVERSITET MORTEN HESSE 5. JUNI 2015

HJERTET OG STOFFERNE AARHUS UNIVERSITET MORTEN HESSE 5. JUNI 2015 HJERTET OG STOFFERNE BIRGITTE THYLSTRUP OG ER DET HÅRDT FOR HJERTET AT TAGE STOFFER? - og er det vigtigt? EKSISTERENDE FORSKNING Lille sammenhæng mellem amfetamin/kokain og alvorlig hjertesygdom Stor sammenhæng

Læs mere

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Laerdal Resuscitation User Network Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Freddy Lippert, Akutberedskabet Region Hovedstaden Dansk Hjertestop Register Emergency Medical Services, Copenhagen,

Læs mere

Hvorfor dør de mindst syge?

Hvorfor dør de mindst syge? Hvorfor dør de mindst syge? Torsten Lauritzen Professor, dr.med., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Faglig chefrådgiver, Diabetesforeningen Diabetes-udviklingen En ssucces: Faldende risiko

Læs mere

Forskningsmøde Urinvejskirurgisk Forskningsenhed 18.04.16

Forskningsmøde Urinvejskirurgisk Forskningsenhed 18.04.16 Forskningsmøde Urinvejskirurgisk Forskningsenhed 18.04.16 Agenda Velkomst og orientering ved LL/MAM Publikationer siden sidst Status på igangværende projekter PhD-studerende Forskningsårsstuderende Øvrige

Læs mere

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. Afdelingssygeplejerske Joan Hald joan.hald@rn.dk

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. Afdelingssygeplejerske Joan Hald joan.hald@rn.dk Region Nordjylland Afdeling Leder Kliniske vejledere Aalborg Universitetshospital, Syd Hobrovej 18-22 9100 Aalborg 9932 1111 www.aalborguh.rn.dk Klinik Kirurgi og Kræftbehandling; Onkologisk Afdeling Klinik

Læs mere

Fysiske arbejdskrav og fitness

Fysiske arbejdskrav og fitness Fysiske arbejdskrav og fitness Betydning for hjertesygdom og dødelighed AMFF årskonference 2014 Andreas Holtermann Overordnede forskningsspørgsmål Øger høje fysiske krav i arbejde risiko for hjertesygdom

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. jhc@rn.dk

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. jhc@rn.dk Region Nordjylland Afdeling Leder Kliniske vejledere Aalborg Sygehus Hobrovej 18-22 9000 Aalborg 99 32 11 11 Stråleterapien Afdelingen for medicinsk fysik Stråleterapien Souschef Sygeplejerske Anne Albeck

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende At læse videnskabelige artikler viden og øvelse Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende SIG-gruppen d. 21.04 2010 1 Program 1. Hvordan er artikler opbygget 2. Hvordan læser man dem

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen

Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen Title of PhD project Effect of different amounts of protein on physiological functions in healthy adults. - The Protein (Meat) and Function

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur.

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur. Kick off seminar Forskning i Klinisk Sygepleje Århus Universitetshospital Århus Sygehus Chefsygeplejerske, cand. cur. Kirsten Bruun Nørrebrogade Tage Hansens Gade P. P. Ørumsgade Samsø Hvad skal der til?

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Optimering af Ældre Medicinske patienters Forløb

Optimering af Ældre Medicinske patienters Forløb Optimering af Ældre Medicinske patienters Forløb Ove Andersen, Linda Andresen Thomas Bandholm, Ann Christine Bodilsen, Marianne Hallin, Line Due Jensen, Selina Kristensen, Helle Juul Larsen, Pia Søe Jensen,

Læs mere

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM EPIDEMIOLOGI MODUL 7 April 2007 Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM Selektionsbias et par udvalgte emner Confounding by indication Immortal time bias

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus. Kort om forebyggelse

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus. Kort om forebyggelse Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Kort om forebyggelse Indhold Hvorfor betaler det sig at satse på forebyggelse? Hvorfor er det vigtigt at prioritere forebyggelse? Danskerne lever usundt Livsstilssygdomme

Læs mere

Publications. Poggenborg RP. Assessment of inflammation and structural damage in psoriatic arthritis by modern MRI and CT methods. 2013.

Publications. Poggenborg RP. Assessment of inflammation and structural damage in psoriatic arthritis by modern MRI and CT methods. 2013. Publications 2013 Poggenborg RP, Wiell C, Bøyesen P, Boonen A, Bird P, Pedersen SJ et al. No overall damage progression despite persistent inflammation in adalimumab-treated psoriatic arthritis patients:

Læs mere

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012 Grøndal Centret 8.+9. januar 0 Start: Lørdag 8. januar 0 kl. 9.00 4 Ebbe Holm KBK 940 8 Herre B Herrer 7 4 Preben Thomsen KBK 940 9 Herre C Herrer 7 5 Morten Lilmoes Jackpot 6 Herre E Herrer 67 5 Kim Lilhammer

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT. Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark

HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT. Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark DET ER BLEVET UFATTELIGT MEGET BEDRE 1943: 300 RC surgery at 121 hospitals

Læs mere

Kost og Hjerte- Kar-Sygdom. Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen

Kost og Hjerte- Kar-Sygdom. Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen Kost og Hjerte- Kar-Sygdom Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen 1 ud af 3 dør af hjerte-kar-sygdom Hjerte-kar-sygdom Iskæmisk hjertesygdom den hyppigst forekomne dødsårsag i Danmark

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Ph.d studie - MAST domæner Baggrund Formål effektmål Metode Resultater Kvalitativt studie

Læs mere

VELKOMMEN FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG. www.mcsvidencenter.dk

VELKOMMEN FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG. www.mcsvidencenter.dk Dermato-Allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 VELKOMMEN V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG www.mcsvidencenter.dk PROGRAM 15.00 15.05 Velkommen v/forskningsleder Sine

Læs mere

Æg som superfood. Nina Geiker Post.doc. Ph.d., Cand.scient.. Human Ernæring. Herlev og Gentofte Hospital Enhed for Klinisk Ernæringsforskning

Æg som superfood. Nina Geiker Post.doc. Ph.d., Cand.scient.. Human Ernæring. Herlev og Gentofte Hospital Enhed for Klinisk Ernæringsforskning Æg som superfood Nina Geiker Post.doc. Ph.d., Cand.scient.. Human Ernæring Herlev og Gentofte Hospital, Københavns Universitet 1 Dagligt indtag i Danmark 1/3 æg ~18g Er det passende? For meget? For lidt?

Læs mere

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC Stepped care Allan Jones Cand. Psych., PhD., CPsychol. Lektor I klinisk psykologi og Forskningsleder PSYDOC. Syddansk Universitet E-mail: ajones@health.sdu.dk Stepped-care Der er en fortsat stigning i

Læs mere

Sundhedseffekter. Vedligeholdelse af muskelmassen hos ældre

Sundhedseffekter. Vedligeholdelse af muskelmassen hos ældre Sundhedseffekter Vedligeholdelse af muskelmassen hos ældre Der er evidens for at antage, at mælk og mejeriprodukter potentielt bidrager til at opretholde muskelmasse og muskelfunktion hos ældre mennesker.

Læs mere

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 OUH Svendborg sygehus I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 12. november 2013 kl. 10.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, DK-5700 Svendborg 10.00-10.15 Kaffe m. let morgenbuffet 10.15-10.25 Velkomst ved direktør

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

Diabetic Nephropathy

Diabetic Nephropathy Diabetic Nephropathy Steno Diabetes Center The magnitude of the problem 2010 2030 Total number of people with diabetes (age 20-79) Prevalence of diabetes (age 20-79) 285 million 438 million 6.6 % 7.8 %

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Konference for kontaktsygeplejersker 2013 Lisbeth Vestergaard Andersen, forskningskonsulent Uddeling af midler til forskning - udvalgte projekter Uddeling

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Resultater fra et landsdækkende randomiseret kontrolleret rygeinterventions-trial: X:IT

Resultater fra et landsdækkende randomiseret kontrolleret rygeinterventions-trial: X:IT Resultater fra et landsdækkende randomiseret kontrolleret rygeinterventions-trial: X:IT Pernille Due Workshop: Forskning i effekt af folkesundhedsindsatser Den Nordiske Folkesundhedskonference 2017 Centret

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Mandag den 7/10 Tirsdag den 8/10 Onsdag den 9/10 Torsdag den 10/10 Fredag den 11/10

Mandag den 7/10 Tirsdag den 8/10 Onsdag den 9/10 Torsdag den 10/10 Fredag den 11/10 Side 1 Modul K6, Ernæring og metabolisme 8. semester - Efterår 2013 uge 41 (3514001) Mandag den 7/10 Tirsdag den 8/10 Onsdag den 9/10 Torsdag den 10/10 Fredag den 11/10 8.15-9.00 9.15-10.00 10.15-11.00

Læs mere

Følgende dias er fremlagt ved DCS / DTS Fællesmøde 13. januar 2011 og alle rettigheder tilhører foredragsholderen. Gengivelse må kun foretages ved

Følgende dias er fremlagt ved DCS / DTS Fællesmøde 13. januar 2011 og alle rettigheder tilhører foredragsholderen. Gengivelse må kun foretages ved Følgende dias er fremlagt ved DCS / DTS Fællesmøde 13. januar 2011 og alle rettigheder tilhører foredragsholderen. Gengivelse må kun foretages ved tilladelse. Guidelines om atrieflimren Medicinsk og elektrofysiologisk

Læs mere

sep-14 aug-14 jul-14 Km Navn Km Navn Km Navn 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287

sep-14 aug-14 jul-14 Km Navn Km Navn Km Navn 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287 sep-14 aug-14 jul-14 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287 Jette Vestergaard 1364 Hanne Doeleman 1244 Hanne Doeleman 1063 Hanne Doeleman

Læs mere

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik Mikkel Andersen 1 Definition: Vertebroplastik: Deramond & Galibert 1984 Terapeutisk procedure hvor der injiceres knoglecement i vertebrale

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om en ernæringsindsats til ældre medicinske patienter, der udskrives med en genoptræningsplan

Tværsektorielt samarbejde om en ernæringsindsats til ældre medicinske patienter, der udskrives med en genoptræningsplan Tværsektorielt samarbejde om en ernæringsindsats til ældre medicinske patienter, der udskrives med en genoptræningsplan En foreløbig version af projektbeskrivelsen er diskuteret med forsker Anette Ekmann

Læs mere

Projekt DiaNerve Tidlig Opsporing af Nerveskade giver ny Viden og forebygger Amputationer

Projekt DiaNerve Tidlig Opsporing af Nerveskade giver ny Viden og forebygger Amputationer Velfærdsløftet er lige om hjørnet København den 23. oktober 2013 Projekt DiaNerve Tidlig Opsporing af Nerveskade giver ny Viden og forebygger Amputationer PLATFORM Fondsgiver UNIK Partnerskabet Teknologi

Læs mere

Status for: Hjertesund kost Diabetes kost Fedtreduceret kost Fiberrig kost

Status for: Hjertesund kost Diabetes kost Fedtreduceret kost Fiberrig kost Status for: Hjertesund kost Diabetes kost Fedtreduceret kost Fiberrig kost Hvad er under videnskabelig debat for tiden, og hvordan går det med proteinanbefalingerne? Ledende klinisk diætist, M.Sc., cand.

Læs mere

afholdt d. 5. maj 2014

afholdt d. 5. maj 2014 At initierer forandring en ledelsesopgave Generelle infektionshygiejniske retningslinjer - Hvordan bliver vi bedre til det? Temamøde CEI 5 maj 2014 Bettina Lundgren, centerdirektør, dr. med. Diagnostisk

Læs mere

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Karen Bagger Ersgard MKS, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk

Læs mere

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1. Reumatologi Cases. Reumatologi Cases Susan Due Kay. Niels Kock WP1902. Reumatologi Niels Kock.

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1. Reumatologi Cases. Reumatologi Cases Susan Due Kay. Niels Kock WP1902. Reumatologi Niels Kock. Modul K3 Sygdomme i Noninflammatorisk reumatologi Forår 2013 uge 1 (31301) 30013 Mandag d. 1/ Tirsdag d. 1/ Onsdag d. 17/ Torsdag d. 18/ Fredag d. 19/ 08.1 09.00 Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1 09.1 10.00

Læs mere

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Konklusioner: 1.Reng.assistenter vil gerne have sundhedsfremme også

Læs mere

Sociale relationers betydning for helbred

Sociale relationers betydning for helbred Sociale relationers betydning for helbred Rikke Lund, lektor, cand.med. ph.d. Dias 1 Hvad er sociale relationer? Typer roller (familie, venner, bekendte, naboer, professionelle (lægen fx) osv.) Struktur

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Ulrik Winning Iepsen, Læge, PhD studerende, RH 7641. Slides: Britta Tendal, PhD, Sundhedsstyrelsen 1 GRADE (Grading

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2013

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2013 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2013 > Sæsonplan for efterår 2013 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 24. september kl 20.00 Professor Allan Krasnik, Det Sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Sundhedseffekter. Vægtkontrol

Sundhedseffekter. Vægtkontrol Sundhedseffekter Vægtkontrol I modsætning til den gængse opfattelse, at mejeriprodukter «feder», viser en stigende mængde forskning, at mælk og mejeriprodukter kan spille en positiv rolle for vægtkontrol

Læs mere

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG)

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) DSG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Bestyrelse

Læs mere

Arbejdspladsen. Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse?

Arbejdspladsen. Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse? Arbejdspladsen Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse? Potentielle økonomiske gevinster f or såvel samfundet som arbejdsgiveren Særlige muligheder i f orhold til forebyggelse

Læs mere

Cytologisk årsmøde, 2016

Cytologisk årsmøde, 2016 Anvendelse af hjemmeopsamlede prøver i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft (projekt CHOiCE) Cytologisk årsmøde, 2016 Mette Tranberg Nielsen bioanalytiker, cand. scient. san., ph.d.-studerende

Læs mere

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme Sundhedseffekter Hjerte-kar-sygdomme Interessen for mejeriprodukter og hjerte-kar-sygdomme (CVD) har ofte fokus på mættet fedt. Det har været antaget, at fordi nogle mejeriprodukter indeholder mættede

Læs mere