Kommunal træning 2014

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunal træning 2014"

Transkript

1 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDKONKLUSIONER DATAINDSAMLINGSMETODE OG OPNÅET SAMPLE GENOPTRÆNINGSPLANER FRA SYGEHUSENE VENTETIDER SPECIALRETTEDE TILBUD VISITATION TIL TRÆNING TILTAG DER KAN FORBEDRE TRÆNINGEN I KOMMUNERNE BEFORDRING OG EGENBETALING UDVIKLINGEN BILAG 1 SPØRGESKEMA OVERSIGT OVER FIGURER

3 1. Hovedkonklusioner Resultaterne afrapporteres på landsniveau og regionsniveau. Ved analyse af resultaterne på regionsniveau, skal det bemærkes, at antallet af kommuner i hver region er forskelligt, jf. metodeafsnit side 10. Ventetider på genoptræning og vedligeholdelsestræning Ventetid genoptræning efter Sundhedsloven Ifølge Sundhedsloven skal kommunerne tilbyde genoptræning til patienter, der sendes hjem med en genoptræningsplan fra hospitalerne. Hovedresultaterne er følgende: 49 % af kommunerne har ingen/op til 1 uges ventetid på genoptræning efter Sundhedsloven. I 40 % af kommunerne er ventetiden op til 2 uger. 8 % af kommunerne har en ventetid på op til 3 uger. Ingen kommuner har oplyst at have en ventetid på mere end 3 uger. Der er forskelle i besvarelserne fra regionerne. I Region Hovedstaden er det 23 % af kommunerne, der har ingen ventetid/op til 1 uges ventetid. I Region Sjælland er det 71 % af kommunerne, der har ingen ventetid/op til 1 uges ventetid. Ventetid genoptræning efter Serviceloven Ifølge Serviceloven skal kommunerne tilbyde genoptræning til borgere, der oplever en funktionsnedsættelse som følge af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse. Det kan eksempelvis være en borger, der efter længere tids influenza har behov for genoptræning. Hovedresultaterne er følgende: 19 % af kommunerne har ingen/op til 1 uges ventetid på genoptræning efter Serviceloven. I 45 % af kommunerne er ventetiden på op til 2 uger. I 17 % er ventetiden på op til 3 uger. 13 % af kommunerne har en ventetid på mere end 3 uger. Også her dækker tallene over regionale forskelle. I Region Sjælland har 36 % af kommunerne ingen/op til 1 uges ventetid. 12 % af kommunerne i Region Hovedstaden har ingen/op til 1 uges ventetid. Ventetid - vedligeholdelsestræning efter Serviceloven Ifølge Serviceloven skal kommunerne tilbyde træning som hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som har behov herfor. Hovedresultaterne er følgende: 3

4 18 % af kommunerne har ingen ventetid/op til 1 uges ventetid på vedligeholdelsestræning efter Serviceloven. I 39 % af kommunerne er ventetiden op til 2 uger. 13 % af kommunerne har en ventetid på op til 3 uger. 19 % har en ventetid på mere end 3 uger. Igen er der store forskelle mellem regionerne. I Region Midtjylland er det kun 5 % af kommunerne, der kan tilbyde borgerne ingen ventetid/op til 1 uges ventetid på vedligeholdelsestræning. I Region Nordjylland har 30 % af kommunerne svaret, at de har ingen/op til 1 uges ventetid. Sammenligning af ventetider på genoptræning og vedligeholdelsestræning Tallene ovenfor viser, at ventetiden på genoptræning efter Serviceloven er væsentlig længere i de fleste kommuner end ventetiden på genoptræning efter Sundhedsloven. Resultaterne viser også, at ventetiden på vedligeholdelsestræning efter Serviceloven er væsentlig længere end genoptræning efter Sundhedsloven. Kilder til oplysninger om ventetider Langt den mest udbredte måde, hvorpå borgerne kan få oplysninger om ventetider på genoptræning og vedligeholdelsestræning, er ifølge kommunerne ved at ringe til træningsenheden. Den næst hyppigste kilde til oplysning om ventetider er kvalitetsstandarden, og derefter følger kommunernes hjemmeside. Genoptræningsplaner Oversendelse af genoptræningsplanerne I 73 % af kommunerne går der typisk fra 0 til 1 arbejdsdag fra sygehuset har udarbejdet en genoptræningsplan til kommunen modtager den. I 19 % af kommunerne går der typisk 2 til 4 arbejdsdage. Der er betydelige regionale forskelle. I 88 % af kommunerne i Region Hovedstaden går der typisk fra 0 til 1 arbejdsdag fra sygehuset har udarbejdet en genoptræningsplan til kommunerne modtager den. I Region Nordjylland er det 30 % af kommunerne, der oplever, at oversendelsen af genoptræningsplaner går så hurtigt. Anvendeligheden af genoptræningsplanerne Genoptræningsplanerne vurderes af kommunerne til at være anvendelige med en score på 6,9 på en skala, hvor 1 er ikke anvendelige, og 10 er fuldt anvendelige. Der er ikke store regionale forskelle i vurderingen af anvendeligheden. Kommunernes vurdering i Region Syddanmark er dog en smule højere (7,3) end i den øvrige del af landet. 4

5 Genoptræningsplanernes beskrivelse af borgerens funktionsevne Kommunernes vurdering af, hvor ofte genoptræningsplanerne beskriver borgerens funktionsevne på aktivitets- og deltagelsesniveau, ligger på 6,0 på en skala, hvor 1 er aldrig, og 10 er altid. Der er regionale forskelle i kommunernes vurdering af, hvor ofte borgerens funktionsevne beskrives på aktivitets- og deltagelsesniveau. Kommunerne i Region Syddanmark ligger højest med 6,7 og kommunerne i Region Hovedstaden lavest med 5,2. Specialrettede genoptræningstilbud til personer med demens eller hjerneskade 25 % af kommunerne har specialrettede genoptræningstilbud til personer med demens. Region Sjælland er den region med flest kommuner, der har genoptræningstilbud til personer med demens (36 %), mens Region Nordjylland har færrest kommuner med dette genoptræningstilbud (10 %). I 95 % af de kommuner, der har specialrettede genoptræningstilbud til personer med demens, er tilbuddene organiseret i egen kommune. Ingen af kommunerne oplyser at have tilbud organiseret på anden måde (i samarbejde med andre kommuner, købt hos private eller købt på sygehuset). 88 % af kommunerne har specialrettede genoptræningstilbud til personer med hjerneskade. Igen er der regionale forskelle. Alle kommuner i Region Sjælland har således specialrettede genoptræningstilbud til personer med hjerneskade, mens Region Nordjylland er den region, hvor færrest kommuner har dette genoptræningstilbud (70 %). 96 % af de kommuner, der har specialrettede genoptræningstilbud til personer med hjerneskade, er tilbuddene organiseret i egen kommune. Derudover har 14 % af kommunerne også tilbud i samarbejde med andre kommuner, 14 % har tilbud købt hos private, 3 % har tilbud købt på sygehus, og 14 % har tilbud tilvejebragt på anden måde. Visitation til praktisk og personlig hjælp I 64 % af kommunerne kan visitator, når der visiteres til praktisk og personlig hjælp, visitere til træning. I 14 % af kommunerne er det ikke muligt. I 23 % af kommunerne gøres det i et samarbejde mellem visitationsenheden og terapeuter. Der er markante regionale forskelle. I 93 % af kommunerne i Region Sjælland kan visitator visitere til træning, når der visiteres til praktisk og personlig hjælp, mens det er tilfældet i 37 % af kommunerne i Region Syddanmark. Tiltag, der kan forbedre træningen i kommunerne 5

6 Deltagerne i undersøgelsen er blevet bedt om at vurdere, hvilke tiltag, der kan forbedre træningen i kommunerne. På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er slet ikke vigtig og 10 er særdeles vigtig, vurderer de, at der skal være fokus på følgende forhold, hvis træningen skal forbedres: o Bedre tværfagligt samarbejde (6,7) o Flere medarbejdere (6,4) o Bedre fysiske rammer, herunder lokaler og redskaber (5,7) o Flere ressourcer til efteruddannelse (5,7) o Bedre mulighed for at anvende ny teknologi (5,3) o Bedre mulighed for at varetage genoptræning i borgerens eget hjem (4,2). Kommunale kørselsordninger: Udbredelse og egenbetaling Borgerne har ret til gratis befordring til og fra genoptræning efter Sundhedsloven. Men for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven er det op til den enkelte kommune, om den vil etablere en kørselsordning, og om kørsel skal være gratis eller ej. Kørselsordninger genoptræning efter Serviceloven 11 % af kommunerne tilbyder ikke borgerne en kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven. I 63 % af de kommuner, der har en kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven, er der egenbetaling for borgerne. Der er betydelige regionale forskelle. 64 % af kommunerne i Region Hovedstaden tilbyder borgerne gratis kørsel til og fra genoptræning efter Serviceloven. I Region Syddanmark og Region Midtjylland gælder det henholdsvis 15 % og 12 % af kommunerne. Egenbetalingen på kørselsordningen til genoptræning efter Serviceloven varierer fra kommune til kommune og spænder fra max. 15 kr. til over 50 kr. tur-retur pr. træningsgang. En egenbetaling på over 50 kr. tur-retur pr. træningsgang forekommer i Region Syddanmark (i 23 % af kommunerne) og i Region Sjælland (i 9 % af kommunerne). Kørselsordninger vedligeholdelsestræning efter Serviceloven 10 % af kommunerne tilbyder ikke borgerne en kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven. Der er regionale forskelle. 26 % af kommunerne i Region Syddanmark tilbyder ikke borgerne en kørselsordning. I Region Hovedstaden er det 4 % af kommunerne, der ingen kørselsordning har. I 69 % af de kommuner, der har en kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven, er der egenbetaling for borgerne. 6

7 Der er betydelige regionale forskelle. 52 % af kommunerne i Region Hovedstaden tilbyder gratis kørsel til og fra vedligeholdelsestræning efter Serviceloven. I Region Syddanmark og i Region Midtjylland er det kun henholdsvis 9 % og 6 % af kommunerne. Egenbetalingen på kørselsordningen til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven varierer fra kommune til kommune og spænder fra max. 15 kr. til over 50 kr. turretur pr. træningsgang. Det er udelukkende kommuner i Region Syddanmark (27 % af kommunerne), Region Sjælland (9 % af kommunerne) og Region Hovedstaden (9 % af kommunerne), der har en egenbetaling på over 50 kr. Visitation af borgere til kørsel I et flertal af de kommuner, der har en kørselsordning, er det terapeuter, der visiterer borgere til kørsel. I en femtedel af kommunerne er det den kommunale visitationsenhed, der står for visitationen. Dette gælder både for genoptræning efter Serviceloven og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven. Udviklingen Udviklingen over tid er beskrevet ved at sammenligne med resultaterne af tidligere undersøgelser, dér hvor det metodisk lader sig gøre. Ventetider Nedenfor beskrives udviklingen i ventetiden på de forskellige former for genoptræning. Det skal bemærkes, at spørgsmålsformuleringen og svarmulighederne er ændret lidt i 2014 i forhold til undersøgelserne i (se side 30-32). Sammenligningen over tid skal derfor tages med et vist forbehold. Fra 2010 til 2013 har ventetiden for genoptræning efter Sundhedsloven ligget nogenlunde stabilt. Mellem 32 % og 36 % af kommunerne har haft ingen ventetid/op til 1 uges ventetid. Men i 2014 er tallet steget til 49 %. Fra 2010 til 2013 har ventetiden for genoptræning efter Serviceloven ligget nogenlunde stabilt. Mellem 18 % og 20 % af kommunerne har haft ingen ventetid/op til 1 uges ventetid. I 2014 ligger på samme niveau, idet tallet er 19 %. Fra 2010 til 2013 har ventetiden for vedligeholdelsestræning efter Serviceloven ligget nogenlunde stabilt. Mellem 15 % og 20 % af kommunerne har haft ingen ventetid/op til 1 uges ventetid ligger på samme niveau, idet tallet er 18 % Genoptræningsplaner Anvendeligheden af genoptræningsplanerne Vurderingen af anvendeligheden af genoptræningsplanerne, som kommunerne får fra sygehusene, har været stigende i perioden 2009 til I 2009 var den 6,2 og i 7

8 2012 var den 7,1 på en skala 1-10, hvor 1 er ikke anvendelige og 10 er fuldt anvendelige. Anvendeligheden vurderes i 2014 til 6,9, det vil sige lidt lavere end i 2012 (spørgsmålet blev ikke stillet i 2013). Genoptræningsplanernes beskrivelse af borgerens funktionsevne Den gennemsnitlige vurdering af, hvor ofte genoptræningsplanerne beskriver borgernes funktionsevne på aktivitets- og deltagelsesniveau, er steget fra 4,7 i 2009 til 6,0 i 2014 på en skala 1-10, hvor 1 er ikke anvendelige og 10 er fuldt anvendelige (spørgsmålet blev ikke stillet i 2013). Kommunale kørselsordninger: Udbredelse og egenbetaling Kørselsordninger genoptræning efter Serviceloven Andelen af kommuner, som ikke tilbyder borgerne en kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven, steg fra 10 % i 2009 til 14 % i I 2014 er andelen faldet til 11 %. Blandt de kommuner, der har en kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven, faldt andelen af kommuner med gratis kørsel til og fra genoptræning efter Serviceloven fra 38 % i 2009 til 26 % såvel i 2012 som i I 2014 er tallet steget til 33 %. Kørselsordninger vedligeholdelsestræning efter Serviceloven Fra 2009 til 2013 har andelen af kommuner, som ikke tilbyder borgerne en kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven, ligget nogenlunde stabilt (15 % i 2009, 16 % i 2013). I 2014 er andelen faldet til 10 %. Blandt de kommuner, som har en kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven, er andelen af kommuner med gratis kørsel til og fra vedligeholdelsestræning efter Serviceloven faldet fra 28 % i 2009 til 19 % i I 2014 er tallet steget til 28 %. Visitation af borgere til kørsel Den overordnede tendens i perioden er, at terapeuterne i højere grad har fået tildelt kompetencen til at vurdere borgernes kørselsbehov, og at det i mindre grad er visitationsenheden, der afgør, om borgerne er berettiget til at gøre brug af kommunens kørselsordning. Det gælder både for genoptræning efter Serviceloven og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven. 8

9 2. Dataindsamlingsmetode og opnået sample Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen har ønsket at få gennemført en undersøgelse om træning (genoptræning og vedligeholdelsestræning). Undersøgelsen er en gentagelse af tilsvarende undersøgelser som blev foretaget i 2009, 2010, 2011, 2012 og I undersøgelserne fra var der fokus på genoptræning og vedligeholdelsestræning af borgere over 65 år. I undersøgelsen 2014 spørges der til området genoptræning generelt. Spørgeskemaet til undersøgelsen i 2014 indeholder nogle spørgsmål fra undersøgelsen 2013 samt nye spørgsmål. Endelig er der foretaget en præcisering i formuleringen af spørgsmålene omkring opgørelsen af ventetiden. Målgruppen for interviewene er den ansvarlige for genoptræning i kommunerne eller dennes stedfortræder. Interviewene er foretaget i perioden den 22. august 19. september 2014 og er gennemført af TNS Gallups telefoninterviewere (CATI-afdelingen). Desuden har kommunerne kunnet deltage i undersøgelsen via web, hvis de ønskede dette. Interviewene er foretaget ved, at TNS Gallups interviewere har ringet til kommunernes hovednummer og bedt om at tale med den ansvarlige for genoptræningsområdet. I denne undersøgelse er der spurgt til træning generelt og ikke kun til borgere på 65 år eller derover, da tidligere undersøgelser har vist, at der ikke er forskelle på kommunernes genoptræning og vedligeholdelsestræning af borgere på 65 år og derover og borgere under 65 år. Interviewene foretages via telefon og i tilfælde af, at kommunerne har spurgt efter at se webspørgeskema, har de fået tilsendt et link til undersøgelsen. Der er opnået interview med i alt 88 genoptræningsansvarlige eller stedfortrædere. Undersøgelsen har en meget høj svarprocent på 90%. Nedenfor ses en oversigt over kommunernes fordeling på regioner: Tabel 2.1 Antal respondenter (kommuner) i undersøgelsen Region Antal kommuner Antal respondenter (kommuner) i undersøgelsen Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Total

10 I rapporten er besvarelserne vist som figurer med procentvis angivelse af kommunernes svar, dels på total- og dels på regionsniveau. Det skal bemærkes, at antallet af kommuner i hver region er forskelligt og spænder lige fra 10 kommuner i Region Nordjylland til 26 kommuner i Region Hovedstaden. Dette skal tages i betragtning, når der analyseres på regionsniveau, hvor eksempelvis 2 kommuner i Region Nordjylland svarer til 20 % og 2 kommuner i Region Hovedstaden svarer til. De procentvise angivelser af kommunernes svar summer ikke altid præcis til 100% ved spørgsmål med kun en svarmulighed, da der er decimaler på datamaterialet. De genoptræningsansvarlige og kommunerne optræder som udgangspunkt som anonyme i undersøgelsen. Respondenterne har dog til sidst i spørgeskemaet haft mulighed for at ophæve kommunens anonymitet. Her har 51 svaret, at kommunen ikke behøver at være anonym. Alle respondenter, der har ønsket at få deres svar til gennemsyn, har fået skemaet tilsendt via mail, hvor de også har haft mulighed for at rette deres svar. Kommuner, der har deltaget i undersøgelsen Nedenfor ses en opgørelse af de kommuner, der har deltaget i undersøgelsen fra 2012 til 2014, som har valgt ikke at være anonyme. Tabel 2.2 Antal ikke anonyme kommuner i undersøgelsen Kommuner i Danmark Deltaget 2014 Ikke anonyme 2014 Deltaget 2013 Ikke anonyme 2013 Deltaget 2012 Ikke anonyme 2012 Antal % Antal % Antal % Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland % % % % % % % % Total % I 2014 har 51 kommuner givet tilsagn til, at deres besvarelser gerne må offentliggøres. Det er 7 færre end i 2013, hvor tallet var 58. I 2012 var 61 kommuner, der ikke ønskede at være anonyme i undersøgelsen. 10

11 Tabel 2.3 Kommunestørrelse i undersøgelsen Deltaget i undersøgelsen % 2013 % 2012 % Mere end indbyggere % 3 32% % og derunder Total % 100% 100% Af tabel 1.3 kan man aflæse, at der, set på indbyggertal, er en god spredning af kommuner, der har deltaget i undersøgelsen. Frafaldsanalyse Det er vigtigt, at der ikke sker et systematisk bortfald i undersøgelsen, som skævvrider undersøgelsens samlede resultater. Det optimale er at opnå en høj, og ikke mindst jævn, besvarelsesprocent. Det bør ikke være sådan, at særlige grupper af kommuner har et markant højere frafald end gennemsnittet. Der er foretaget en frafaldsanalyse for undersøgelsen. Frafaldsanalysen er baseret på en analyse af følgende hypoteser: 1. Kommuner, der ikke har deltaget i undersøgelsen i 2014, er kommuner med en bestemt størrelse (baseret på indbyggertal). 2. Kommuner, der ikke har deltaget i undersøgelsen i 2014, er i stor udstrækning kommuner, der deltog i undersøgelsen i 2013 som anonyme. 3. Kommuner, der ikke har deltaget i undersøgelsen i 2014, er kommuner, der har svaret anderledes på spørgsmålene end gennemsnittet i Ad 1. De kommuner, der ikke har deltaget i undersøgelsen, omfatter både store og mellemstore kommuner set på indbyggertal. Der er derfor ikke et mønster, hvor man kan konstatere, at det er en bestemt størrelse kommune, der ikke har deltaget i undersøgelsen i Ad 2. De kommuner, der ikke har deltaget i undersøgelsen i 2014, er en blandet gruppe bestående af kommuner, der ikke var anonyme, var anonyme og en kommune, der heller ikke deltog i undersøgelsen i Ad 3: Der er ikke signifikante forskelle i kommunernes besvarelser i undersøgelsen 2013 blandt kommuner, der har ikke har deltaget i undersøgelsen 2014, og kommuner der har deltaget i undersøgelsen På baggrund af ovenstående analyse/hypotesetest er konklusionen, at der ikke er systematisk bortfald i undersøgelsen

12 Lovgivning: Undersøgelsen omhandler kommunal træning. Regelsættet om henholdsvis genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven og genoptræning og genoptræningsplaner efter Sundhedsloven er følgende: Serviceloven 86. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Sundhedsloven 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. 84 om genoptræningsplaner. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens indsats efter stk. 1 tilrettelægges i sammenhæng med de kommunale træningstilbud m.v. i henhold til anden lovgivning. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om genoptræning i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Stk. 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om patienternes mulighed for at vælge mellem genoptræningstilbud. 84. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om, at regionsrådet tilbyder en genoptræningsplan til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for fortsat genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Undersøgelsen omfatter endvidere spørgsmål til befordring og egenbetaling i forbindelse med kommunal træning. Der spørges udelukkende til befordring og egenbetaling i forbindelse med henholdsvis genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven, da Serviceloven ikke indeholder regler om befordring i forbindelse med genoptræning og vedligeholdelsestræning. Der er derimod regler i forbindelse med befordring, når det handler om genoptræning efter Sundhedsloven, og der spørges derfor ikke til det i undersøgelsen. I bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter Sundhedsloven (BEK nr. 27/12/2013) står følgende: Befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med genoptræning. 18. Kommunalbestyrelsen yder befordring eller befordringsgodtgørelse til genoptræning efter reglerne i dette kapitel til personer, der har behov for genoptræning efter endt behandling på sygehus, når sygehuset i forbindelse med udskrivningen har udarbejdet en genoptræningsplan til patienten. 12

13 3. Genoptræningsplaner fra sygehusene I undersøgelsen er der stillet en række spørgsmål om genoptræningsplaner. Figur 3.1 spørgsmål 2: Hvor lang tid går der typisk fra, at sygehuset har udarbejdet en genoptræningsplan til I modtager den i kommunen? Base n= 88 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alle 7 19% Hovedstaden 8 4% Sjælland 71% 21% Syddanmark 74% 21% Midtjylland 74% 26% Nordjylland 50% 20% 0 til 1 arbejdsdag 2 til 4 arbejdsdage 5 til 7 arbejdsdage Mere end 7 arbejdsdage Ved ikke Ønsker ikke at svare Figur 3.2 spørgsmål 3: Hvor anvendelige er de genoptræningsplaner, som I får fra sygehusene i øjeblikket? Du bedes vurdere anvendeligheden på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er ikkeanvendelige, og 10 er fuldt anvendelige. Base n= ,6 6,9 Gennemsnit 6,9 7,3 6,7 6,9 Alle Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 13

14 Figur 3.3 spørgsmål 3: Hvor anvendelige er de genoptræningsplaner, som I får fra sygehusene i øjeblikket? Du bedes vurdere anvendeligheden på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er ikkeanvendelige, og 10 er fuldt anvendelige. Base n= 88 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alle 9% 39% 2 Hovedstaden 12% 1 42% 19% 4% Sjælland 21% 29% 29% Syddanmark 21% 3 32% Midtjylland 4 32% Nordjylland 20% 20% 1 - ikke-anvendelige fuldt anvendelige Ved ikke Ønsker ikke at svare Figur 3.4 spørgsmål 4: Hvor ofte beskriver genoptræningsplanen borgerens funktionsevne på aktivitets- og deltagelsesniveau? Du bedes vurdere hyppigheden på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er aldrig og 10 er altid. Base n= 88 Alle Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland ,0 5,2 6,3 6,7 6,3 5,8 Gennemsnit 14

15 Figur 3.5 spørgsmål 4: Hvor ofte beskriver genoptræningsplanen borgerens funktionsevne på aktivitets- og deltagelsesniveau? Du bedes vurdere hyppigheden på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er aldrig og 10 er altid. Base n= 88 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alle 2% Hovedstaden 12% Sjælland 21% Syddanmark 3 21% Midtjylland - 32% 21% Nordjylland 20% 1 - aldrig altid Ved ikke Ønsker ikke at svare 15

16 4. Ventetider I undersøgelsen er der stillet en række spørgsmål om kommunernes ventetider på genoptræning. Figur 4.1 spørgsmål 5: Hvor lang tid går der typisk fra kommunen kender behovet for genoptræning efter Sundhedsloven, til borgeren påbegynder træningen? Base n= 88 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alle 49% 40% 2% 1% Hovedstaden 2 46% 2 Sjælland 71% 29% Syddanmark 5 42% Midtjylland 6 32% Nordjylland 40% 50% Ingen ventetid / Op til 1 uge Op til 3 uger Op til 5 uger Ved ikke Op til 2 uger Op til 4 uger 6 uger eller flere Ønsker ikke at svare Figur 4.2 spørgsmål 6: Hvor lang tid går der typisk fra kommunen kender behovet for genoptræning efter Serviceloven, til borgeren påbegynder træningen? Base n= 88 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alle 19% 4 1 2% 1% Hovedstaden 12% 3 31% 12% 4% Sjælland 36% 36% Syddanmark 5 Midtjylland 21% 5 Nordjylland 20% 50% Ingen ventetid / Op til 1 uge Op til 3 uger Op til 5 uger Ved ikke Op til 2 uger Op til 4 uger 6 uger eller flere Ønsker ikke at svare 16

17 Figur 4.3 spørgsmål 7: Hvor lang tid går der typisk fra kommunen kender behovet for vedligeholdelsestræning efter Serviceloven, til borgeren påbegynder træningen? Base n= 88 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alle 1 39% 1 6% 1% Hovedstaden % 12% 4% 2 Sjælland 21% 50% Syddanmark 26% 32% Midtjylland 6 Nordjylland Ingen ventetid / Op til 1 uge Op til 3 uger Op til 5 uger Ved ikke Op til 2 uger Op til 4 uger 6 uger eller flere Ønsker ikke at svare 17

18 Figur 4.4 spørgsmål 8: Hvor kan borgeren få oplysning om ventetider på genoptræning efter Sundhedsloven i kommunen? Flere svar muligt. Base n= 88 % 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ved at ringe til træningsenheden I kvalitetsstandarden På kommunens hjemmeside Oplyses af visitator Andet (noter) 3 42% 21% % 3 32% 1 12% 29% 26% 20% 12% 89% 8 86% 89% 9 90% Ingen steder Ved ikke Ønsker ikke at svare Alle Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 18

19 Figur 4.5 spørgsmål 9: Hvor kan borgeren få oplysning om ventetider på genoptræning efter Serviceloven, i kommunen? Flere svar muligt. Base n= 88 % 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ved at ringe til træningsenheden 89% 81% 86% 89% 90% 100% I kvalitetsstandarden 44% 42% 36% 5 5 På kommunens hjemmeside 2 29% 26% 42% Oplyses af visitator % 4 Andet (noter) 1 12% Ved ikke 2% Ingen steder Ønsker ikke at svare Alle Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 19

20 Figur 4.6 spørgsmål 10: Hvor kan borgeren få oplysning om ventetider på vedligeholdende træning efter Serviceloven, i kommunen? Flere svar muligt. Base n= 88 % 20% 40% 60% 80% 100% Ved at ringe til træningsenheden 69% 81% 79% 79% 80% 100% I kvalitetsstandarden 31% 29% 40% 5 5 På kommunens hjemmeside 2 29% 26% 42% Oplyses af visitator % 50% Andet (noter) 1 1 Ved ikke Ingen steder Ønsker ikke at svare Alle Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 20

21 5. Specialrettede tilbud I undersøgelsen spørges der til, om kommunerne har specialrettede genoptræningstilbud inden for områderne demens og hjerneskadede. Resultaterne ses nedenfor. Figur 5.1 spørgsmål 11: Har kommunen specialrettede genoptræningstilbud indenfor Flere svar muligt. Base n= 88 % 20% 40% 60% 80% 100% Demens % 32% Hjerneskade 70% 81% 8 100% 9 89% Nej % 20% Ved ikke - % % Ønsker ikke at svare % Alle Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 21

22 Figur 5.2 spørgsmål 12: Hvordan er det specialrettede genoptræningstilbud til demente organiseret i din kommune? (Kun stillet til de kommuner, der har specialrettede genoptræningstilbud inden for demens). Flere svar muligt. Base n= 22 Alle Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland % 20% 40% 60% 80% 100% 9 86% 100% 100% 100% 100% Organiseret i egen kommune Organiseret i samarbejde med andre kommuner Andet notér: Ønsker ikke at svare Købt på sygehuset Købt hos private Ved ikke Figur 5.3 spørgsmål 13: Hvordan er det specialrettede genoptræningstilbud til hjerneskadede organiseret i din kommune? (Kun stillet til de kommuner, der har specialrettede genoptræningstilbud inden for hjerneskade). Flere svar muligt. Base n= 77 Alle Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland % 20% 40% 60% 80% 100% 96% 1% 100% 19% 29% 9 29% 94% 6% 6% 94% 6% 24% 6% 6% 100% 29% Organiseret i egen kommune Organiseret i samarbejde med andre kommuner Andet notér: Ønsker ikke at svare Købt på sygehuset Købt hos private Ved ikke 22

23 6. Visitation til træning I undersøgelsen blev kommunerne også spurgt om visitation til træning. Figur 6.1 spørgsmål 14: Kan visitator, når der visiteres til praktisk og personlig hjælp, visitere til træning i jeres kommune? Base n= 88 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alle 64% 2 Hovedstaden 7 12% 1 Sjælland 9 Syddanmark 3 5 Midtjylland 4 32% 21% Nordjylland 80% Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare Det gør vi i samarbejde 23

24 7. Tiltag der kan forbedre træningen i kommunerne Respondenterne er blevet bedt om at vurdere, hvilke tiltag der kan skabe forbedringer inden for træningsområdet i deres kommune. De er blevet bedt om at vurdere forskellige forhold på en skala fra 1-10, hvor 1 er slet ikke vigtigt og 10 er særdeles vigtigt. Figur 7.1 spørgsmål 15: På en skala fra 1-10, hvor 1 er slet ikke vigtigt og 10 er særdeles vigtigt, bedes du vurdere vigtigheden af hver af følgende forhold, hvis kvaliteten af træningen skal blive endnu bedre i kommunen. Base n= Bedre tværfagligt samarbejde 6,7 6,4 6,4 6,1 7,4 7,5 Flere medarbejdere 4,9 6,4 6,8 6,2 6,6 6,7 Bedre fysiske rammer (herunder lokaler, redskaber) Flere ressourcer til efteruddannelse 4,3 5,7 6,2 5,1 5,2 5,8 5,8 5,7 6,0 5,6 5,6 6,0 Bedre mulighed for at anvende ny teknologi 5,3 4,8 5,6 4,9 4,7 6,7 Bedre mulighed for at varetage genoptræning i borgerens eget hjem 4,2 3,8 4,2 4,3 3,2 5,4 Alle Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 24

25 Figur 7.2 spørgsmål 16: Er der andre forhold, der vil kunne give bedre kvalitet i træningstilbuddet i kommunen? Base n= 88 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alle 36% 2 9% Hovedstaden % Sjælland 5 21% Syddanmark 3 21% 26% Midtjylland 26% 42% 26% Nordjylland 40% 20% Ja notér svar: Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare 25

26 8. Befordring og egenbetaling Kommunerne er blevet spurgt til kørselsordninger og egenbetaling i forbindelse med genoptræning efter Serviceloven. Figur 8.1 spørgsmål 17: Hvem er omfattet af kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven? Base n= 88 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alle 1% 20% 5 6% Hovedstaden 4% Sjælland 36% 4 Syddanmark 6 Midtjylland 79% Nordjylland 40% 20% Borgere der selv vurderer at de ikke selv kan transportere sig til træning Borgere som visitationsenheden vurderer ikke selv kan transportere sig til træning Borgere som en terapeut vurderer ikke selv kan transportere sig til træning Andre Kommunen har ikke kørselsordning på området Ingen Ved ikke Ønsker ikke at svare 26

27 Figur 8.2 spørgsmål 18: Hvad er egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven? (Kun stillet til kommuner med kørselsordning) Base n= 70 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alle 3 4% 20% 19% 6% 4% Hovedstaden 64% Sjælland 2 9% 2 2 9% Syddanmark 1 31% 2 2 Midtjylland 12% % 1 12% Nordjylland 29% 29% 4 Der er ingen egenbetaling Maksimalt 15 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 25 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 35 kr. retur pr. træningsgang kr. retur pr. træningsgang Over 50 kr. retur pr. træningsgang Ved ikke Ønsker ikke at svare 27

28 Kommunerne er blevet spurgt til kørselsordninger og egenbetaling i forbindelse med vedligeholdelsestræning efter Serviceloven. Figur 8.3 spørgsmål 19: Hvem er omfattet af kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven? Base n= 88 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alle 2% 19% 56% 1% Hovedstaden 19% 62% 4% Sjælland 36% 4 Syddanmark 4 26% Midtjylland 79% Nordjylland 40% 20% Borgere der selv vurderer at de ikke selv kan transportere sig til træning Borgere som visitationsenheden vurderer ikke selv kan transportere sig til træning Borgere som en terapeut vurderer ikke selv kan transportere sig til træning Andre Kommunen har ikke kørselsordning på området Ingen Ved ikke Ønsker ikke at svare 28

29 Figur 8.4 spørgsmål 20: Hvad er egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven? (Kun stillet til kommuner med kørselsordning) Base n= 68 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alle 2 4% 22% 24% 9% Hovedstaden 52% 4% 9% 1 9% 9% 4% Sjælland % 9% Syddanmark 9% 36% 2 2 Midtjylland 6% 1 19% 31% 2 6% Nordjylland 29% 29% 4 Der er ingen egenbetaling Maksimalt 25 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 15 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 35 kr. retur pr. træningsgang kr. retur pr. træningsgang Over 50 kr. retur pr. træningsgang Ved ikke Ønsker ikke at svare 29

30 9. Udviklingen Ventetider Der er siden 2009 blevet spurgt til ventetider på områderne Genoptræning efter Sundhedsloven, genoptræning efter Serviceloven og Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven. Spørgsmålsformuleringerne har dog ikke været enslydende fra Spørgsmålsformuleringerne og svarmulighederne i 2009 var meget anderledes end de øvrige år, derfor vises resultaterne ikke for I blev der spurgt: Hvad er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter Sundhedsloven? Svarmulighederne var: Op til 1 uge, op til 2 uger, op til 3 uger, op til 4 uger, op til 5 uger, op til 6 uger, over 6 uger og ved ikke. Der var i ikke mulighed for at svare: Ønsker ikke at svare. I 2014 blev der spurgt som nedenfor. Figur 9.1 spørgsmål 5: Hvor lang tid går der typisk fra kommunen kender behovet for genoptræning efter Sundhedsloven, til borgeren påbegynder træningen? Base 2010 n= 98, base 2011 n= 97, base 2012 n= 95, base 2013 n= 85 og base 2014 n= 88 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alle % 40% 2% 1% Alle % 4 1% Alle % 2% 1% 2% Alle % 5 9% 4% 1% Alle % 4 1 2% 1% 2% Op til 1 uge (ingen ventetid er under denne kategori) Op til 3 uger Op til 5 uger Ved ikke Op til 2 uger Op til 4 uger 6 uger eller flere Ønsker ikke at svare 30

31 Figur 9.2 spørgsmål 6: Hvor lang tid går der typisk fra kommunen kender behovet for genoptræning efter Serviceloven, til borgeren påbegynder træningen? Spørgsmålet fra lød: Hvad er den reelle ventetid i jeres kommune på genoptræning efter Serviceloven? Og svarmulighederne var: Op til 1 uge, op til 2 uger, op til 3 uger, op til 4 uger, op til 5 uger, op til 6 uger, over 6 uger og ved ikke, og der var ikke mulighed for at svare: Ønsker ikke at svare. Base 2010 n= 98, base 2011 n= 97, base 2012 n= 95, base 2013 n= 85 og base 2014 n= 88 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alle % 4 1 2% 1% Alle % 4 1 6% 1% 6% Alle % 1 4% 2% 6% Alle % 42% 2 9% 1% 6% Alle % 41% 19% 4% Op til 1 uge (ingen ventetid er under denne kategori) Op til 3 uger Op til 5 uger Ved ikke Op til 2 uger Op til 4 uger 6 uger eller flere Ønsker ikke at svare 31

32 Figur 9.3 spørgsmål 7: Hvor lang tid går der typisk fra kommunen kender behovet for vedligeholdelsestræning efter Serviceloven? Spørgsmålsformuleringen var i : Hvad er den reelle ventetid i jeres kommune på vedligeholdelsestræning efter Serviceloven? Svarmulighederne var: Op til 1 uge, op til 2 uger, op til 3 uger, op til 4 uger, op til 5 uger, op til 6 uger, over 6 uger og ved ikke, og der var ikke mulighed for at svare: Ønsker ikke at svare. Base 2010 n= 98, base 2011 n= 97, base 2012 n= 95, base 2013 n= 85 og base 2014 n=88 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alle % 1 6% 1% Alle % 1 9% 2% Alle % 3 6% 4% Alle % 31% 2 2% Alle % 2% Op til 1 uge (ingen ventetid er under denne kategori) Op til 3 uger Op til 5 uger Ved ikke Op til 2 uger Op til 4 uger 6 uger eller flere Ønsker ikke at svare 32

33 Genoptræningsplaner Figur 9.4 spørgsmål 3: Hvor anvendelige er de genoptræningsplaner, som I får fra sygehusene i øjeblikket? Du bedes vurdere anvendeligheden på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er ikkeanvendelige, og 10 er fuldt anvendelige. Bemærk at der ikke er spurgt til genoptræningsplaner i 2013 Base 2009 n= 98, base 2010 n= 98, base 2011 n= 97, base 2012 n= 95 og base 2014 n= Alle 2014 Alle 2012 Alle 2011 Alle ,9 7,1 6,8 6,7 Alle ,2 Gennemsnit Figur 9.5 spørgsmål 3: Hvor anvendelige er de genoptræningsplaner, som I får fra sygehusene i øjeblikket? Du bedes vurdere anvendeligheden på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er ikkeanvendelige, og 10 er fuldt anvendelige. Bemærk at der ikke er spurgt til genoptræningsplaner i 2013 Base 2009 n= 98, base 2010 n= 98, base 2011 n= 97, base 2012 n= 95 og base 2014 n= 88 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alle % 39% 2 Alle % 1% Alle % 12% 3 2 4% 1% Alle % 2% 20% 32% 29% 1% Alle % 6% 21% % 1 - ikke anvendelige fuldt anvendelige Ved ikke 33

34 Figur 9.6 spørgsmål 4: Hvor ofte beskriver genoptræningsplanen borgerens funktionsevne på aktivitets- og deltagelsesniveau? Du bedes vurdere hyppigheden på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er aldrig og 10 er altid. Bemærk at der ikke blev spurgt til genoptræningsplaner i 2013 (Tidligere blev der spurgt til ældre borgers funktionsevne) Base 2009 n= 98, base 2010 n= 98, base 2011 n= 97, base 2012 n= 95 og base 2014 n= Alle 2014 Alle 2012 Alle ,7 6,0 5,9 Alle ,3 Alle ,7 Gennemsnit Figur 9.7 spørgsmål 4: Hvor ofte beskriver genoptræningsplanen borgerens funktionsevne på aktivitets- og deltagelsesniveau? Du bedes vurdere hyppigheden på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er aldrig og 10 er altid. Bemærk at der ikke blev spurgt til genoptræningsplaner i 2013 (Tidligere blev der spurgt til ældre borgers funktionsevne i perioden ) Base 2009 n= 98, base 2010 n= 98, base 2011 n= 97, base 2012 n= 95 og base 2014 n= 88 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alle % Alle % 12% 2 1 Alle % 4% 9% 24% 20% 22% 1% 2% Alle % 4% 2 20% 19% 6% Alle % 19% 9% 1 1% 1 - aldrig altid Ved ikke 34

35 Befordring Figur 9.8 spørgsmål 17: Hvem er omfattet af kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven? Base 2009 n = 98, base 2010 n= 98, base 2011 n= 97, base 2012 n= 95, base 2013 n= 85, base 2014 n= 88 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alle % 20% 5 6% Alle % 56% 1% 2% Alle % 49% 1% 12% Alle % 5 2% 1 Alle % 41% 2% 1% Alle % 3 46% 1% Borgere, der selv vurderer, at de ikke selv kan transportere sig til træning Borgere som visitationsenheden vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning Borgere som en terapeut vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning Andre Kommunen har ikke kørselsordning på området Ingen Ved ikke Ønsker ikke at svare 35

36 Figur 9.9 spørgsmål 18: Hvad er egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven? Base 2009 n= 87, base 2010 n= 87, base 2011 n= 81, base 2012 n= 76, base 2013 n= 70, base 2014 n= 70 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alle % 20% 19% 6% 4% Alle % 19% 20% Alle % Alle % 21% 1 9% Alle % 6% 21% 20% 9% Alle % Der er ingen egenbetaling Maksimalt 25 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 15 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 35 kr. retur pr. træningsgang kr. retur pr. træningsgang Over 50 kr. retur pr. træningsgang Ved ikke Ønsker ikke at svare 36

37 Figur 9.10 spørgsmål 19: Hvem er omfattet af kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven? Base 2009 n= 98, 2010 n= 98, base 2011 n= 97, base 2012 n= 95, base 2013 n= 85, base 2014 n= 88 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alle % 19% 56% 1% Alle % 51% 2% 1% 2% Alle % 2 44% 1 6% Alle % 1 1% Alle % 12% 4% 2% Alle % 3 4 1% 1 2% Borgere, der selv vurderer, at de ikke selv kan transportere sig til træning Borgere som visitationsenheden vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning Borgere som en terapeut vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning Andre Kommunen har ikke kørselsordning på området Ingen Ved ikke Ønsker ikke at svare 37

38 Figur 9.11 spørgsmål 20: Hvad er egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven? Base 2009 n= 81, base 2010 n= 83, base 2011 n= 78, base 2012 n= 74, base 2013 n= 68, base 2014 n= 68 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alle % 22% 24% 9% Alle % 19% 21% 1 Alle % Alle % 21% 21% 1 9% 1 Alle % 2 19% 6% Alle % 1 4% Der er ingen egenbetaling Maksimalt 15 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 25 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 35 kr. retur pr. træningsgang kr. retur pr. træningsgang Over 50 kr. retur pr. træningsgang Ved ikke Ønsker ikke at svare 38

39 10. Bilag 1 Spørgeskema Spørgeskema for genoptræningsundersøgelse 2014 Opringning til kommunens hovednummer: Goddag, du taler med.. Jeg ringer fra Gallup, hvor vi er i gang med at lave en undersøgelse omkring genoptræning i kommunerne. Jeg skal i den forbindelse bede om at tale med den person i forvaltningen, som er ansvarlig for dette område, er det muligt at træffe ham/hende (svarende til ledende fysioterapeut)? Standard startskærm med mulighed for følgende oplysninger: Notér kommune: - der skal indsættes en variabel, der beregner regionen, så denne kommer med ud i data, der skal flettes indbyggertal på fra liste Notér postnummer: - er skal være tjek på at kommune og postnummer passer sammen Notér navn på person: Notér evt. direkte telefonnummer: Notér evt. aftale, hvis personen ikke er til stede: Når den rigtige respondent er i røret: Indledning: Goddag, du taler med Jeg ringer fra Gallup. Jeg ringer, fordi vi er ved at gennemføre en landsdækkende undersøgelse af den kommunale træning på vegne af Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen. Vi gennemførte en tilsvarende undersøgelse 2013, hvor 85 kommuner deltog. Organisationerne ønsker nu at følge op med en undersøgelse i Det er vigtigt, at så mange kommuner som muligt deltager i undersøgelsen. Jo flere kommuner der deltager, jo mere viden og dækkende billede giver undersøgelsen. Både du og din kommune deltager anonymt i undersøgelsen. Det tager ca. 10 minutter at deltage i undersøgelsen. Må jeg have lov at stille dig nogle spørgsmål om den kommunale træning? Ja begynd interview Evt. notering af aftale på et andet tidspunkt: Nej afslut interview SP 1 Hvad er din stillingsbetegnelse? Notér stillingsbetegnelse 39

40 SP 2 [Genoptræningsplaner] Hvor lang tid går der typisk fra, at sygehuset har udarbejdet en genoptræningsplan til I modtager den i kommunen? 1. 0 til 1 arbejdsdag 2. 2 til 4 arbejdsdage 3. 5 til 7 arbejdsdage 4. Mere end 7 arbejdsdage 5. Ved ikke (læs ikke op) 6. Ønsker ikke at svare (læs ikke op) SP 3 Hvor anvendelige er de genoptræningsplaner, som I får fra sygehusene i øjeblikket? Du bedes vurdere anvendeligheden på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er ikke-anvendelige, og 10 er fuldt anvendelige. Skala 1-10, Ved ikke, Ønsker ikke at svare (Ved ikke og Ønsker ikke at svare læses ikke op). SP 4 Hvor ofte beskriver genoptræningsplanen borgerens funktionsevne på aktivitets- og deltagelsesniveau? Du bedes vurdere hyppigheden på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er aldrig og 10 er altid. Skala 1-10, Ved ikke, Ønsker ikke at svare (Ved ikke og Ønsker ikke at svare læses ikke op). SP 5 [Ventetider] Hvor lang tid går der typisk fra kommunen kender behovet for genoptræning efter Sundhedsloven, til borgeren påbegynder træningen? 1. Op til 1 uge (ingen ventetid er under denne kategori) 2. Op til 2 uger 3. Op til 3 uger 4. Op til 4 uger 5. Op til 5 uger 6. 6 uger eller flere 7. Ved ikke (læs ikke op) 8. Ønsker ikke at svare (læs ikke op) SP 6 Hvor lang tid går der typisk fra kommunen kender behovet for genoptræning efter Serviceloven, til borgeren påbegynder træningen? 1. Op til 1 uge (ingen ventetid er under denne kategori) 40

41 SP 7 2. Op til 2 uger 3. Op til 3 uger 4. Op til 4 uger 5. Op til 5 uger 6. 6 uger eller flere 7. Ved ikke (læs ikke op) 8. Ønsker ikke at svare (læs ikke op) Hvor lang tid går der typisk fra kommunen kender behovet for vedligeholdelsestræning efter Serviceloven, til borgeren påbegynder træningen? SP 8 1. Op til 1 uge (ingen ventetid er under denne kategori) 2. Op til 2 uger 3. Op til 3 uger 4. Op til 4 uger 5. Op til 5 uger 6. 6 uger eller flere 7. Ved ikke (læs ikke op) 8. Ønsker ikke at svare (læs ikke op) Hvor kan borgeren få oplysning om ventetider på genoptræning efter Sundhedsloven i kommunen? (Flere svar muligt) SP 9 1. I kvalitetsstandarden 2. På kommunens hjemmeside 3. Oplyses af visitator 4. Ved at ringe til træningsenheden 5. Andet (noter) 6. Ingen steder 7. Ved ikke (læs ikke op) 8. Ønsker ikke at svare (læs ikke op) Hvor kan borgeren få oplysning om ventetider på genoptræning efter Serviceloven, i kommunen? (Flere svar muligt) 1. I kvalitetsstandarden 2. På kommunens hjemmeside 3. Oplyses af visitator 4. Ved at ringe til træningsenheden 5. Andet (noter) 6. Ingen steder 7. Ved ikke (læs ikke op) 41

42 8. Ønsker ikke at svare (læs ikke op) SP 10 Hvor kan borgeren få oplysning om ventetider på vedligeholdende træning efter Serviceloven, i kommunen? (Flere svar muligt) 1. I kvalitetsstandarden 2. På kommunens hjemmeside 3. Oplyses af visitator 4. Ved at ringe til træningsenheden 5. Andet (noter) 6. Ingen steder 7. Ved ikke (læs ikke op) 8. Ønsker ikke at svare (læs ikke op) De næste to spørgsmål handler om demensområdet og hjerneskadeområdet SP 11 Har kommunen specialrettede genoptræningstilbud indenfor (Flere svar er muligt) 1. Demens 2. Hjerneskade 3. Ved ikke (læs ikke op) 4. Ønsker ikke at svare (læs ikke op) Filter SP12 start: SP12 stilles kun til kommuner, der har svaret, at der er genoptræningstilbud til demente i kommunen (svar demens fra SP11). SP 12 Hvordan er det specialrettede genoptræningstilbud til demente organiseret i din kommune? (Flere svar er muligt) 1. Organiseret i egen kommune 2. Købt på sygehuset 3. Organiseret i samarbejde med andre kommuner 4. Købt hos private 5. Andet, notér: 6. Ved ikke (læs ikke op) 7. Ønsker ikke at svare (læs ikke op) Filter SP12 slut 42

43 Filter SP13 start: SP13 stilles kun til kommuner, der har svaret, at der er genoptræningstilbud til hjerneskadede i kommunen fra SP11. SP 13 Hvordan er det specialrettede genoptræningstilbud til hjerneskadede organiseret i din kommune? (Flere svar er muligt) 1. Organiseret i egen kommune 2. Købt på sygehuset 3. Organiseret i samarbejde med andre kommuner 4. Købt hos private 5. Andet, notér: 6. Ved ikke (læs ikke op) 7. Ønsker ikke at svare (læs ikke op) Filter SP13 slut SP 14 Kan visitator, når der visiteres til praktisk og personlig hjælp, visitere til træning i jeres kommune? 1. Ja 2. Nej 3. Ved ikke (læs ikke op) 4. Ønsker ikke at svare (læs ikke op) 5. Eventuelle kommentarer, notér: 6. Det gør vi i samarbejde Det næste spørgsmål handler om, hvordan kvaliteten af tilbuddet om genoptræning kan blive bedre i din kommune.(læs op) SP 15 På en skala fra 1-10, hvor 1 er slet ikke vigtigt og 10 er særdeles vigtigt, bedes du vurdere vigtigheden af hver af følgende forhold, hvis kvaliteten af træningen skal blive endnu bedre i kommunen. Skala: 1 = slet ikke vigtigt 10 særdeles vigtigt, Ved ikke, Ønsker ikke at svare (Ved ikke og Ønsker ikke at svare læses ikke op). 1. Flere medarbejdere 2. Bedre fysiske rammer (herunder lokaler, redskaber) 3. Bedre tværfagligt samarbejde 4. Flere ressourcer til efteruddannelse 5. Bedre mulighed for at foretage genoptræning i borgerens eget hjem 6. Bedre mulighed for at anvende ny teknologi 43

44 SP 16 Er der andre forhold, der vil kunne give bedre kvalitet i træningstilbuddet i kommunen? 1. Ja, notér svar: 2. Nej 3. Ved ikke (læs ikke op) 4. Ønsker ikke at svare (læs ikke op) SP 17 [Befordring] Hvem er omfattet af kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven? 1. Borgere, der selv vurderer, at de ikke selv kan transportere sig til træning 2. Borgere, som visitationsenheden vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning 3. Borgere, som en terapeut vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning 4. Andre 5. Kommunen har ikke kørselsordning på området 6. Ingen 7. Ved ikke (læs ikke op) 8. Ønsker ikke at svare (læs ikke op) Filter SP18 start: SP18 stilles kun til kommuner, der har svaret, at der er kørselsordning i kommunen (svar 1-4) i SP17. SP 18 Hvad er egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven? (Svarmulighederne læses ikke op) 1. Der er ingen egenbetaling 2. Maksimalt 15 kr. retur pr. træningsgang 3. Maksimalt 25 kr. retur pr. træningsgang 4. Maksimalt 35 kr. retur pr. træningsgang kr. retur pr. træningsgang 6. Over 50 kr. retur pr. træningsgang 7. Ved ikke (læs ikke op) 8. Ønsker ikke at svare (læs ikke op) Filter SP18 slut SP 19 Hvem er omfattet af kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven? 1. Borgere, der selv vurderer, at de ikke selv kan transportere sig til træning 2. Borgere som visitationsenheden vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning 44

45 3. Borgere som en terapeut vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning 4. Andre 5. Kommunen har ikke kørselsordning på området 6. Ingen 7. Ved ikke (læs ikke op) 8. Ønsker ikke at svare (læs ikke op) Filter SP20 start: SP20 stilles kun til kommuner, der har svaret, at de har kørselsordning (svar 1-4) i SP19. SP 20 Hvad er egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven? (Svarmulighederne læses ikke op) 1. Der er ingen egenbetaling 2. Maksimalt 15 kr. retur pr. træningsgang 3. Maksimalt 25 kr. retur pr. træningsgang 4. Maksimalt 35 kr. retur pr. træningsgang kr. retur pr. træningsgang 6. Over 50 kr. retur pr. træningsgang 7. Ved ikke (læs ikke op) 8. Ønsker ikke at svare (læs ikke op) Filter SP20 slut SP 21 Har du yderligere kommentarer til genoptræningsindsatsen i din kommune? 1. Notér svar: 2. Nej Afslutning fra Gallup Her til sidst vil jeg høre, om du stadig ønsker, at din kommune er anonym, eller om vi må videregive svarene for den netop gennemførte undersøgelse, sammen med kommunens navn til Ældre Sagen (dit navn vil ikke blive videregivet). I så fald er det muligt, at undersøgelsens resultater vil blive offentliggjort med angivelse af svarene fra de enkelte kommuner. Ønsker du, at kommunen skal være anonym i afrapportering til Ældre Sagen, bedes du sende en mail til projektansvarlig Bia Nielsen på Ønsker du, at få dine svar til gennemsyn efter gennemførelse af undersøgelsen, bedes du ligeledes sende en mail til Bia Nielsen på Tak for hjælpen 45

Kommunal træning af ældre 2013

Kommunal træning af ældre 2013 Kommunal træning af ældre 2013 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen September 2013 Projektnummer:

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

Kommunal genoptræning - 2015

Kommunal genoptræning - 2015 Kommunal genoptræning - 2015 Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner.... 5 Genoptræningsplaner

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2011

Kommunal træning af ældre 2011 Kommunal træning af ældre 2011 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Rikke Korsgaard / Camilla

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Danske Fysioterapeuter gentager ønsket om, at praktiserende fysioterapeuter får repræsentation i sundhedskoordinationsudvalgene. Læs høringssvaret.

Danske Fysioterapeuter gentager ønsket om, at praktiserende fysioterapeuter får repræsentation i sundhedskoordinationsudvalgene. Læs høringssvaret. Politisk nyhedsbrev Nr. 6/ 2013 1. Psykiatriudspil Regeringens psykiatri-udvalg lægger op til at fysisk aktivitet skal spille en langt større rolle i psykiatrien. Et stort skridt frem, mener Danske Fysioterapeuter,

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Gigtforeningen Udarbejdet af Christian Brüggemann og Rikke Korsgaard Januar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BILAG TIL UNDERSØGELSE AF DEN VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING.

BILAG TIL UNDERSØGELSE AF DEN VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING. BILAG TIL UNDERSØGELSE AF DEN VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING. Bilagstabel 1. 01. Har I et særskilt tilbud om vedligeholdende træning i kommunen? Ja 63 94% Nej 4 6% 0 0% 67 100% 4 respondenter 4 besvarelser 1

Læs mere

genoptræning Den gode Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner

genoptræning Den gode Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner ÆLDRE SAGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE HANDICAPORGANISATIONER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Den gode genoptræning Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner Læs mere

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Den kommunale hjemmepleje 2012

Den kommunale hjemmepleje 2012 Den kommunale hjemmepleje 2012 Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Juni 2012 Projektnummer: 58464 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DATAINDSAMLINGSMETODE OG OPNÅET SAMPLE... 3 2. HOVEDKONKLUSIONER... 5 3. ANTALLET

Læs mere

Kommunal træning af ældre

Kommunal træning af ældre Kommunal træning af ældre - en kvantitativ undersøgelse blandt ledende terapeuter i danske kommuner Prepared for Prepared by Job Number Date Ældre Sagen Charlotte Klinge-Christensen, Synovate Danmark 14614

Læs mere

Den Gode Genoptræning

Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har igen i fællesskab i efteråret 2012 undersøgt det kommunale

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning 1/15 Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven Sundhedsloven

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

FOA. Evaluering af kommunalreformen April 2013 FOA. TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209

FOA. Evaluering af kommunalreformen April 2013 FOA. TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Evaluering af kommunalreformen April 2013 TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Feltperiode: Den 22. marts 4. april 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Kommunal træning af ældre

Kommunal træning af ældre Kommunal træning af ældre - en kvantitativ undersøgelse blandt ledende terapeuter i danske kommuner Prepared for Prepared by Job Number Date Ældre Sagen Charlotte Klinge-Christensen, Synovate Danmark 14614

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Fysisk træning og botilbud

Fysisk træning og botilbud Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 329 Offentligt Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning for personer der bor i botilbud pga. et handicap Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Inklusionsundersøgelsen

Inklusionsundersøgelsen Inklusionsundersøgelsen 2015 Randers Lærerforening har i perioden fra den 6. november 2015 til den 20. november 2015 gennemført den årlige inklusionsundersøgelse. Der er udsendt mail til kredsens medlemmer

Læs mere

Digitalisering i kommunerne Juni 2014 Grafikrapport

Digitalisering i kommunerne Juni 2014 Grafikrapport Digitalisering i kommunerne Juni 2014 Grafikrapport Digitalisering i kommunerne 2014 Feltperiode: Den 12. maj 18. juni 2014. Målgruppe: Borgerservicechefer eller den ansvarlige for Borgerservice i landets

Læs mere

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005 Undersøgelse for Teknologisk Institut Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området April 2005 Indledning og metode I forbindelse med et EU projekt, ønsker Teknologisk Institut at afdække kendskabet

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015 Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015 Undersøgelsen er baseret på data om højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold, som er indsamlet maj 2015. Spørgsmålene omhandler

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Danmark 2010 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien

Læs mere

Genoptræning. Orientering til ældrepolitisk frivillige

Genoptræning. Orientering til ældrepolitisk frivillige Genoptræning Orientering til ældrepolitisk frivillige 2014 Indhold 3 Genoptræning og det gode liv 4 Ældre Sagens mærkesager Fakta og oplysninger Generelle fakta om genoptræning Fakta om mærkesager Øvrige

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Patienthotel Overafd. Aarhus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Grenå Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (398) 4,32 Ventetid - spørgsmål 2 (385) 3,93 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

Undersøgelse af medicinske patienter. Marts 2010. Dataleverandør og analysefirma

Undersøgelse af medicinske patienter. Marts 2010. Dataleverandør og analysefirma Undersøgelse af medicinske patienter. Marts 2010 Side 2 Indhold Indhold Tema Om rapporten Summary Metode Side 3 4-9 10-15 Resultater: Baggrundsspørgsmål Kommunikation og information mellem patient og sundhedssystem

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

PLEJEBOLIGARANTI 2010

PLEJEBOLIGARANTI 2010 Boligudvalget 2006-07 BOU alm. del Bilag 150 Offentligt PLEJEBOLIGARANTI 2010 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson 21. april 2010 Projektnummer:

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

TNS Gallup - Public Lyngallup om ferie 14. januar 2010. Public 56846

TNS Gallup - Public Lyngallup om ferie 14. januar 2010. Public 56846 TNS Gallup - Public Lyngallup om ferie 14. januar 2010 Public 56846 Metode Feltperiode: 13. til 14. januar 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling. 9. december 2015

Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling. 9. december 2015 Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling 9. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Forsøgsordning med mulighed for at afvise lægebehandling 3 1.2

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 November 2013 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2013

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børn Amb Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 er til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 til Tabel 1 og 2: Geografisk er Hedensted dobbelt så store som de to andre kommuner Befolkningstal og andel af ældre 65+ er sammenlignelig mellem de tre

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse for modtagere af genoptræning 2018 6. marts 2019 2 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Baggrund... 5 2. Indkomne svar... 6 2.1. Besvarelser... 6 2.2. Om respondenterne...

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014 Rapport Tilsyn med personlig og praktisk i hjemmeplejen September 2014 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Indholdsfortegnelse 1.0 Konklusion på tilsyn med personlig

Læs mere

Trivsel på regionernes arbejdspladser

Trivsel på regionernes arbejdspladser Trivsel på regionernes arbejdspladser Regionerne er blevet enige om at måle trivsel på arbejdspladserne. Med benchmarking for øje er der valgt otte spørgsmål fra Trivselmeter, hvilke stilles på alle regionernes

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Danskerne og kemikalierne 2015

Danskerne og kemikalierne 2015 Danskerne og kemikalierne 2015 Analyse af danskernes forhold til kemikalier Parterne bag den årlige Kemiens Dag har kortlagt, hvordan danskerne ser på en række vigtige spørgsmål omkring kemikalier. Formålet

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Landsrapport Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for voksne personer med handicap,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Akutafdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Læs mere

2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover

2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover Kapitel 2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover 2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover Både andelen og antallet af ældre her afgrænset til personer på 60 år eller derover forventes

Læs mere