RESUMÉ: AN VR DANIA <w> - Indsigelse Forveksling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESUMÉ: AN 2014 00031 VR 2013 01849 DANIA <w> - Indsigelse Forveksling"

Transkript

1 RESUMÉ: AN VR DANIA <w> - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR DANIA <w>. Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket VR DANIA <w> er forveksleligt med indsigers ældre registrering IR DACIA. Patent- og Varemærkestyrelsen tog indsigelsen delvist til følge og ophævede registreringen for de ansøgte varer i klasse 12. Registreringen blev opretholdt for de ansøgte varer i klasse 18 og 24. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse. KENDELSE: År 2015, den 17. april afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Jens Schovsbo og Knud Wallberg) følgende kendelse i sagen AN Klage fra Summit Equipment ApS v/otello advokatfirma over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 18. august 2014 vedr. VR DANIA <w> Begæret af: Automobile DACIA S.A v/zacco Denmark A/S Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt. Ankenævnet udtaler: Ankenævnet finder af de grunde, som er anført af Patent- og Varemærkestyrelsen i udtalelse af 5. december 2014, at der består en sådan lighed mellem klagers varemærke DANIA registreret for en række varer i klasse 12 og indklagedes mærke DACIA registreret bl.a. for vehicles og covers for vehicles i samme klasse, at der er risiko for forveksling.

2 Herefter bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes. Sagens baggrund: Den 2. juli 2013 indleverede Otello Advokatfirma på vegne Summit Equipment ApS ansøgning om registrering af varemærket DANIA <w> for: Klasse 12: Barnevogne, tilpassede overtræk til barnevogne, barnevognskalecher, klapvogne, overtræk til klapvogne, kalecher til klapvogne, stel til barnevogne, stel til klapvogne, solskærme tilpasset til barnevogne og klapvogne, regnslag tilpasset til barnevogne og klapvogne, net tilpasset til barnevogne og klapvogne, myggenet tilpasset til barnevogne og klapvogne, babylifte til barnevogne og klapvogne, barnevognsseler; paraplyer og parasoller tilpasset til barnevogne og klapvogne. Klasse 18: Tasker, pusletasker, bæreseler til spædbørn.. Klasse 24: Soveposer [lagenposer]; sengetøj; lagner.. Varemærket blev registreret den 15. august 2013 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 21. august Fra Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 18. august 2014 citeres følgende fra sagsfremstillingen: Den 21. oktober 2013 gjorde Zacco Denmark A/S indsigelse på vegne af AUTOMOBILE DACIA S.A. mod gyldigheden af det registrerede mærke DANIA. Indsiger henviste til varemærkelovens 23. Indsigelsen blev fremsat under henvisning til, at der er risiko for forveksling mellem det registrerede mærke og indsigers mærke, jf. varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2. Indsigelsen rettede sig udelukkende mod de af registreringen omfattede varer i klasse 12. Indsiger begrundede indsigelsen i brev af 21. oktober og 27. december 2013 samt 13. og 28. marts Indsiger anførte, at mærket DACIA ingen kendt betydning har for den danske forbruger. For så vidt angår indehavers mærke DANIA var det indsigers vurdering, at det er meget tvivlsomt om den danske forbruger kender betydningen heraf, hvad enten det opfattes som beskrivelsen af et lydskriftssystem eller som den latinske betegnelse for Danmark. Indsiger anførte endvidere, at der er en særdeles høj grad af visuel og lydlig lighed mellem mærkerne, da den eneste forskel herimellem er det midterste bogstav, henholdsvis N og C. Det var således indsigers vurdering, at mærkerne besidder en så høj grad af lighed, at beskyttelsesomfanget for indsigers mærke også bør omfatte ligeartede varer. Indsiger anførte, at der for så vidt angår varen vehicles omfattet af indsigers registrering er sammenfald med 2/12

3 varerne barnevogne og klapvogne omfattet af indehavers registrering. For så vidt angår de resterende varer i klasse 12 omfattet af indehavers registrering er disse ligeartede med varerne omfattet af indsigers registrering i og med varerne produceres af de samme og udbydes til salg fra den samme forretning, ligesom en del af dem har samme formål eksempelvis sikkerhed. Herudover anførte indsiger, at der mellem transportsektoren og børnesektoren er sket en brancheglidning således forstået, at der ses klare eksempler på sammenfald i producentleddet. Indehaver svarede ved brev af 29. januar samt 28. marts Indehaver anførte indledningsvist, at de nu har begrænset klasse 12 i ansøgningen, så den ikke længere indeholder varen cykeltrailere. Indehaver anførte, at der er en vis visuel lighed, men at denne lighed til fulde opvejes af den store fonetiske og konceptuelle forskel, der er på mærkerne. For så vidt angår betydningen af indehavers mærke er det anført, at betydningen af DANIA, som det latinske navn for Danmark, uden tvivl er almindeligt kendt i Danmark. Herudover var det indehavers vurdering, at der er meget stor forskel på parternes varer, kundegrupper og markeder, og der er således ingen lighed mellem varerne omfattet af indsiger og indehavers registrering. Endelig bestred indehaver, at der er sket en brancheglidning, som indsiger anførte Den 18. august 2014 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog delvist indsigelsen til følge og fremførte følgende: 2. Lovgrundlaget I varemærkelovens 15, stk. 1 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis 2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art." 1. Vurdering og konklusion Indehavers mærke: VR Registreret for bl.a.: DANIA Klasse 12: Barnevogne, tilpassede overtræk til barnevogne, barnevognskalecher, klapvogne, overtræk til klapvogne, kalecher til klapvogne, stel til barnevogne, stel til klapvogne, solskærme tilpasset til barnevogne og klapvogne, regnslag tilpasset til barnevogne og klapvogne, net tilpasset til barnevogne og klapvogne, myggenet tilpasset til barnevogne og klapvogne, babylifte til barnevogne og klapvogne, barnevognsseler; paraplyer og parasoller tilpasset til barnevogne og klapvogne. Indsigers mærke: IR Registreret for: Klasse 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land; suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for 3/12

4 vehicles, head-rests for seats of vehicles, automobiles, shock absorbers for automobiles, automobile hoods, automobile bodies, automobile chains, automobile chassis, bumpers for automobiles, sun shields and visors for automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for vehicles, tyres for vehicle wheels, torsion bars for vehicles, connecting rods for land vehicles, other than parts of motors and engines, gearboxes for land vehicles, caps for vehicle petrol tanks, windscreens, pickup trucks, light trucks, lorries, hoods for vehicles, hoods for vehicle engines, bodyworks, crankcases for land vehicle components (other than for motors and engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid chains, drive chains for land vehicles, transmission chains for land vehicles, hydraulic circuits for vehicles, torque converters for land vehicles, reduction gears for land vehicles, direction signals for vehicles, electric motors for land vehicles, electric vehicles, clutches for land vehicles, vehicle safety seats for children, gearing for land vehicles, wheel covers, casings for pneumatic tyres, balance weights for vehicle wheels, axles, axle journals, windscreen wipers, brake linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments for vehicles, brakes for vehicles, bands for wheel hubs, tailboard lifts (parts of land vehicles), covers for vehicles, seat covers for vehicles, rims for vehicle wheels, motors for land vehicles, driving motors for land vehicles, hubs for vehicle wheels, mudguards, vehicle bumpers, air pumps (vehicle accessories), doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion mechanisms for land vehicles, trailers (vehicles), trailer couplings for vehicles, shock absorbing springs for vehicles, vehicle suspension springs, rearview mirrors, wheels for vehicles, freewheels for land vehicles, security harnesses for vehicle seats, vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, transmission shafts for land vehicles, transmissions for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-dazzle devices for vehicles, upholstery, upholstery for vehicles, pneumatic tyres for vehicles, windows for vehicles, steering wheels for vehicles; vehicles for locomotion by land; motor cars, cars powered by a combination of thermic and electrical energy; cycles, bicycles, motor scooters, motorcycles and tricycles; shock absorbers, horns and luminous warning signals and indicators, engine hoods, bodyworks, direction indicators, chains, brakes, brake linings for vehicles, brake shoes, wheel rims and hubs, mudguards, air pumps, pneumatic tyres, pedals, handlebars, kickstands, footrests, saddles; all these products for cycles, bicycles, motorcycles, motor scooters and tricycles. Klasse 35: Advertising; business management, assistance in running or managing an industrial or commercial enterprise; sales area management and organisation consultancy; services provided by a franchiser, namely, assistance in running or managing a commercial venture, marketing research. Klasse 36: Insurance; insurance information; financial affairs, 4/12

5 banking, information on banking and finance, credit or debit card services, financing services, hire-purchase financing, automobile vehicle financing, capital investments. Klasse 37: Vehicle repair information, repair, preparation, tuning and maintenance of vehicles, assembling and fitting of spare parts for automobiles, car washing services, vehicle greasing, vehicle cleaning, vehicle polishing, anti-rust treatment for vehicles; vehicle breakdown assistance (repair); test, tuning and diagnostic stations for automobiles, reconditioning (renovation) of automobile parts, motors for vehicles and motor vehicles; maintenance and repair of machines, retreading of tyres. Klasse 39: Rental of vehicles and vehicle accessories, vehicle breakdown services (towing), car parking; car transport; warehousing and storage of vehicles; chauffeur services; packaging of goods; transport agents; delivery of goods; rental of warehouses; transport information, garage rental; arranging of tours, towing. Sammenligning af mærkerne: Indehavers mærke består af ordet DANIA, som ifølge Den Store Danske Gyldendals åbne encyklopædi er det latinske ord for Danmark. Ifølge styrelsens praksis har DANIA fornødent særpræg, men det må dog anses for værende svagt for de omhandlende varer i klasse 12, idet det kan give associationer til oprindelsen af varerne. Indsigers mærke består af en lidet figurlig udformning af ordet DACIA, skrevet med sort/grå fed skrift. Ifølge Den Store Danske Gyldendals åbne encyklopædi er DACIA navnet på en romersk provins stort set sammenfaldende med det nuværende Rumænien. Det er dog styrelsens vurdering, at betydningen af ordet ikke er kendt i Danmark, hvorfor det må anses for stærkt i relation til de omhandlede varer i klasse 12. På baggrund af ovenstående er der således ingen begrebsmæssig lighed mellem mærkerne. Såvel indehaver som indsigers mærke består af 5 bogstaver fordelt på tre stavelser DA-NI-A og DA- CI-A. Mærkerne har 2 ud af 3 stavelser samt 4 ud af 5 bogstaver til fælles. Det eneste der adskiller dem er det midterste bogstav, henholdsvis N og C. Det er således styrelsens vurdering, at der, selvom indsigers mærke er et figurmærke, er en stor grad af såvel synsmæssig som lydlig lighed mellem mærkerne. Sammenligning af varerne: Indsigers registrering i klasse 12 omfatter blandt andet varen vehicles. Ifølge Gyldendals Røde Ordbog kan vehicles oversættes til køretøj eller befordringsmiddel. Ifølge Den Danske Ordbog er et køretøj et transportmiddel der bevæger sig på hjul på landjorden, eventuelt ved hjælp af motorkraft, og som anvendes til befordring af især personer eller gods. Vehicles (herefter benævnt køretøjer ) er således et overbegreb til barnevogne og klapvogne, og der er derfor direkte sammenfald mellem varerne køretøjer omfattet af indsigers registrering og varerne barnevogne og klapvogne omfattet af indehavers registrering. Der ikke er sammenfald mellem varerne omfattet af indsigers registrering og varerne tilpassede overtræk til barnevogne, barnevognskalecher, overtræk til klapvogne, kalecher til klapvogne, stel til barnevogne, stel til klapvogne, solskærme tilpasset til barnevogne og klapvogne, regnslag tilpasset til barnevogne og klapvogne, net tilpasset til barnevogne og klapvogne, myggenet tilpasset til 5/12

6 barnevogne og klapvogne, babylifte til barnevogne og klapvogne, barnevognsseler; paraplyer og parasoller tilpasset til barnevogne og klapvogne omfattet af indehavers registrering. Det skal herefter vurderes om der er lighed mellem varerne omfattet af indsigers registrering og varerne omfattet af indehavers registrering. For så vidt angår varerne barnevognskalecher, kalecher til klapvogne, stel til barnevogne, stel til klapvogne omfattet af indehavers registrering, er det styrelsens vurdering, at disse i høj grad er ligeartede med køretøjer (herunder barnevogne og klapvogne) omfattet af indsigers registrering. Producenter af barne- og klapvogne laver også kalecher og stel, som passer til den enkelte vogn, ligesom disse ting stort set altid bliver solgt sammen med vognen. For at bruge en kaleche eller et stel er det nødvendigt for brugeren at have en barne- eller klapvogn man kan montere disse på og varerne må således anses for at udgøre en del af barne- eller klapvognen uden nogen selvstændig funktion. For så vidt angår varerne babylifte til barnevogne og klapvogne, tilpassede overtræk til barnevogne, overtræk til klapvogne, solskærme tilpasset til barnevogne og klapvogne, regnslag tilpasset til barnevogne og klapvogne, net tilpasset til barnevogne og klapvogne, myggenet tilpasset til barnevogne og klapvogne, barnevognsseler; paraplyer og parasoller tilpasset til barnevogne og klapvogne omfattet af indehavers registrering, er det styrelsens vurdering, at disse er ligeartede med køretøjer (herunder barnevogne og klapvogne) omfattet af indsigers registrering. Ligesom ovenfor laver producenterne af barne- og klapvogne også lifte, overtræk, solskærme, net, paraplyer, seler m.v., som er tilpasset de enkelte vogne. En del af disse varer laves også af producenter, som ikke laver barne- og klapvogne. De pågældende lifte, overtræk, solskærme, net, paraplyer, seler m.v. vil dog typisk blive solgt fra samme sted og sammen med barne- eller klapvogne. Det er styrelsen vurdering, at disse vares selvstændige anvendelse er meget begrænset i og med de er særligt tilpasset barne- og klapvogne og således indbyrdes afhængige hermed. Vurdering af risiko for forvekslelighed Styrelsen finder, at der foreligger risiko for forveksling mellem mærkerne i relation til alle de varer der er omfattet af indehavers registrering i klasse 12. Således er det styrelsens opfattelse, at mærkerne grundet de synsmæssige og lydlige ligheder mellem mærkerne vil kunne forveksles, når disse anvendes for identiske varer. Som anført ovenfor er varerne barnevogne og klapvogne i klasse 12 i indehavers registrering identiske med varen køretøjer, der er omfattet af indsigers registrering. Endvidere finder styrelsen, at varerne tilpassede overtræk til barnevogne, barnevognskalecher, overtræk til klapvogne, kalecher til klapvogne, stel til barnevogne, stel til klapvogne, solskærme tilpasset til barnevogne og klapvogne, regnslag tilpasset til barnevogne og klapvogne, net tilpasset til barnevogne og klapvogne, myggenet tilpasset til barnevogne og klapvogne, babylifte til barnevogne og klapvogne, barnevognsseler; paraplyer og parasoller tilpasset til barnevogne og klapvogne der er omfattet af indehavers registrering, er så ligeartede med varerne køretøjer i indsigers registrering, at en helhedsvurdering af lighederne mellem varerne og ligheden mellem mærkerne, må føre til, at der også består en risiko for forveksling for disse varer. Vi tager indsigelsen til følge, og registreringen vil blive ophævet for følgende varer: Klasse 12: Barnevogne, tilpassede overtræk til barnevogne, barnevognskalecher, klapvogne, overtræk til klapvogne, kalecher til klapvogne, stel til barnevogne, stel til klapvogne, solskærme tilpasset til barnevogne og klapvogne, regnslag tilpasset til barnevogne og klapvogne, net tilpasset til barnevogne og klapvogne, myggenet tilpasset til barnevogne og klapvogne, babylifte til barnevogne og klapvogne, barnevognsseler; paraplyer og parasoller tilpasset til barnevogne og klapvogne. Registreringen vil herefter omfatte følgende varer: Klasse 18: Tasker, pusletasker, bæreseler til spædbørn. 6/12

7 Klasse 24: Soveposer [lagenposer]; sengetøj; lagner. Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2 Denne afgørelse blev med brev af 10. september 2014 fra Otello advokatfirma på vegne klager Summit Equipment ApS indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand: Den 18. august 2014 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i indsigelsessagen for VR , DANIA (w). På vegne Summit Euipment ApS (herefter benævnt Indehaver) skal jeg hermed anke afgørelsen i medfør af varemærkelovens 46, stk. 1, idet det er Indsigers opfattelse, at der hverken er identitet eller lighed mellem varerne eller forvekslelighed mellem mærkerne. Sagens omstændigheder I oktober 2013 gjorde AUTOMOBILE DACIA S.A. (i det følgende benævnt Indsiger) indsigelse mod gyldigheden af det af Indehaver registrerede varemærke DANIA. Indsigelsen blev fremsat under henvisning til, at der var risiko for forveksling mellem DANIA og Indsigers varemærke DACIA. Indsigelsen var rettet mod Indehavers registrering i klasse 12: Barnevogne, tilpassede overtræk til barnevogne, barnevognskalecher, klapvogne, overtræk til klapvogne, kalecher til klapvogne, stel til barnevogne, stel til klapvogne, solskærme tilpasset til barnevogne og klapvogne, regnslag tilpasset til barnevogne og klapvogne, net tilpasset til barnevogne og klapvogne, myggenet tilpasset til barnevogne og klapvogne, babylifte til barnevogne og klapvogne, barnevognsseler; paraplyer og parasoller tilpasset til barnevogne og klapvogne. Styrelsen traf afgørelse i sagen til fordel for Indsiger, idet styrelsen fandt, at der grundet de visuelle og lydlige ligheder mellem mærkerne, samt sammenfald mellem de registrerede varer, var risiko for forveksling mellem DANIA og DACIA. Styrelsens afgørelse er vedlagt som bilag 1. Indehavers registrering blev således ophævet for klasse 12, og alene opretholdt for klasse 18 og 24. Sammenligning af varerne Styrelsen definerer et køretøj som et transportmiddel, der bevæger sig på hjul på landjorden, eventuel ved hjælp af motorkraft, og som anvendes til befordring af især personer eller gods, jf. bilag 1. Ud fra denne definition fastslår styrelsen, at barnevogne og klapvogne er identisk med begrebet køretøjer, og at der derfor er sammenfald mellem de registrerede varer. Den af styrelsen anvendte definition åbner imidlertid op for, at en lang række andre varer også vil være omfattet af begrebet køretøjer. Således er et løbehjul også et transportmiddel på hjul, som anvendes til befordring og det samme gør sig gældende for skateboards og kørestole. En trillebør anvendes normalt til befordring af gods, men falder alligevel i samme kategori som cykler, knallerter og biler, jf. styrelsens definition. Dette kan naturligvis ikke være meningen, idet det vil udvide beskyttelsesomfanget markant. At sætte lighedstegn mellem køretøjer og barnevogne/klapvogne er således ikke korrekt, og der er derfor ikke tale om identiske varer. 7/12

8 Idet der ikke er tale om identiske varer, kan man i stedet se på, om varerne er af lignende art. I den forbindelse er der en række faktorer, som bør inddrages i vurderingen af varernes lighed, f.eks. hvordan varerne anvendes, om de komplimenterer hinanden, om de er i konkurrenceforhold med hinanden, om de har samme afsætningskanaler, hvem den relevante forbrugerkreds er osv. På disse punkter kan barnevogne/klapvogne ikke siges at være af samme eller lignende art som Indsigers køretøjer. Barnevogne/klapvogne komplimenterer ikke køretøjer, idet den ene ikke afhænger af den anden, og de kan ikke siges at være i konkurrence med hinanden, da de opfylder to vidt forskellige behov for forskellige forbrugere. Ingen forbrugere vil kunne opfylde behovet for en bil med en barnevogn eller omvendt. Endvidere sælges varerne ikke de samme steder, idet biler sælges hos bilforhandlere, mens barnevogne oftest forhandles i børnebutikker som BabySam eller Ønskebørn. Afsætningskanalerne er således også forskellige. Ud fra en samlet vurdering af de nævnte faktorer må man komme frem til, at der heller ikke er tale om varer af lignende art. Barnevogne/klapvogne er således hverken identiske med eller sammenlignelige med Indsigers køretøjer. De samme argumenter gør sig gældende for Indehavers resterende varer i klasse 12, herunder barnevognskalecher, stel til klapvogne, myggenet, barnevognsseler osv. Som anført af styrelsen har disse varer en begrænset selvstændig anvendelse, og køb heraf vil som oftest forudsætte, at forbrugeren på forhånd ejer en barnevogn eller klapvogn. Idet det allerede er fastslået, at disse ikke kan sammenlignes med almindelige køretøjer, vil en videre behandling af de resterende varer derfor ikke være relevant, idet disse naturligvis også vil falde uden for Indsigers varekategori. Ingen af de af Indehaver registrerede varer kan således siges at være varer af samme eller lignende art som Indsigers køretøjer, og der foreligger derfor ikke det fornødne varesammenfald efter varemærkelovens 15 stk. 1. Sammenligning af mærkerne I sin afgørelse fandt Styrelsen, at der ikke var begrebsmæssig lighed mellem varemærkerne, men at den høje grad af visuel og fonetisk lighed førte til, at DACIA og DANIA var forvekslelige. Efter styrelsens afgørelse er det imidlertid blevet Indehaver bekendt, at mærket DACIA ikke udtales som [da-si-a] som antaget og som påstået af Indsigers rådgiver i bl.a. dennes indlæg af 27. december Mærket udtales derimod som [da-tjia] eller [da-tji-a]. Udtalelsen ændrer markant ved ordets fonetiske udtryk, og Styrelsen afgørelse er derfor baseret på forkerte forudsætninger. Der er således ikke lydlig lighed mellem DANIA og DACIA, sådan som Styrelsen lægger til grund. DANIA har en blød lyd med 3 stavelser, hvorimod DACIA har to eller 3 stavelser og udtales staccato med skarpt tryk på D og C (sidstnævnte udtalt som TJ). Udtalen af DACIA bekræftes af Indsiger selv. På sin engleske hjemmeside har Indsiger således skrevet Dacia is pronounced Datch-a. Skærmprint af hjemmesiden fremlægges som bilag 2. Som bilag 3 fremlægges uddrag af print af Wikipedias side om Indsiger, hvoraf det tillige fremgår, at navnet udtales Datjia. Som bilag 4 fremlægges print af en artikel fra BT dateret 16. oktober 2013 om bilen Dacia Sandero, hvoraf det fremgår: Det udtales som Datija. 8/12

9 I bilag 5 fremlægges skærmprint fra en TV-reklame fra Indsiger på Youtube for bilen Dacia Duster, samt link hertil, hvor speakeren tydeligt siger Datjia Duster. Som bilag 6 fremlægges udskrift fra Indsigers Youtube kanel, som fremviser en række videoer. I alle disse udtales DACIA som [da-tjia]. I bilag 7 fremlægges skærmprint fra en TV-reklame fra Autohuset Vestergaard på Youtube for bilen Dacia Duster, samt link hertil, hvor DACIA udtales [da-tjia]. Det bemærkes, at Autohuset Vestergaard er autoriseret forhandler af DACIA bilmærket. Som bilag 8 fremlægges mailkorrespondance med Lars Svenningsen, som er salgskonsulent for Ejner Hessel A/S. Lars Svenningsen er bilforhandler og bekræfter, at både forhandlere og kunder udtaler navnet som Da-Tji-A. Om end der er mindre forskelle i stavningen i de fremlagte bilag, står det klart, at DACIA ikke tilnærmelsesvis udtales som [da-sia-a], som påstået af Indsiger under indsigelsessagen. Det lydlige udtryk DACIA er markant forskelligt fra det lydlige udtryk for DANIA, og der foreligger således ingen lydlig mellem de to mærker. Selvom der kan siges at foreligge en vis visuel lighed mellem DANIA og DACIA, må den manglende begrebsmæssige lighed og manglende lydlige lighed føre til, at der samlet set ikke er lighed mellem mærkerne. Dette er henset til, at udtalen af ordene er meget forskellige og spiller en stor rolle for den samlede opfattelse af varemærkerne, samt det faktum, at Indsigers varemærke er et figurmærke. Styrelsen afgørelse er således baseret på et forkert grundlag og har allerede af den grund fået det forkerte resultat. Konklusion På baggrund af ovenstående står det klart, at den af Styrelsen trufne afgørelse ikke er korrekt. En sammenligning af varemærkerne DACIA og DANIA viser, at der hverken er fonetisk eller begrebsmæssig lighed, og ud fra en samlet vurdering må man således komme frem til, at varemærkerne ikke kan antages at være forvekslelige på trods af en vis visuel lighed. En sammenligning af Indsigers og Indehavers registrerede varer viser desuden, at der hverken er tale om varer af samme eller lignende art. Betingelserne i varemærkelovens 15 stk. 1 er således ikke opfyldt, hvorfor styrelsens afgørelse af 18. august 2014 ikke er korrekt. Indehavers registrering bør derfor tillades Med brev af 15. november 2014 fremsendte Zacco Denmark A/S på vegne indklagede Automobile DACIA S.A. følgende kommentarer til klagen: Vi skal hermed anerkende modtagelsen af Ankenævnets brev af 15. september 2014, hvori vi gøres bekendt med den fra klagerens fuldmægtig, Otello Advokatanpartsselskab, modtagne klagebegrundelse af 11. september 2014 vedrørende Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 18. august 2014 vedrørende VR /12

10 Nedenfor følger vores kommentarer til den indgivne klage over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse, hvorefter den nedlagte indsigelse blev taget til følge, og registreringen ophævet for samtlige varer i klasse 12. Sammenligning af varerne Styrelsen har i sin afgørelse lagt til grund, at køretøjer er et overbegreb til barnevogne og klapvogne, hvorfor der er direkte sammenfald mellem disse varer omfattet af de respektive registreringer. Denne fortolkning af køretøjer beror på konkrete ordbogsopslag og er således ikke udtryk for Styrelsens egen opfattelse i den konkrete sag. Vi skal hvad angår den sproglige betydning af ordene vehicles samt køretøj i det hele henvise til det i vores indlæg af 13. marts 2014 til Styrelsen anførte. Hvad angår de øvrige varer omfattet af indehavers registrering i klasse 12 er det Styrelsens vurdering, at disse varer er ligeartede med køretøjer som omfattet af indehavers registrering. Vi kan i det hele tilslutte os Styrelsens vurdering heraf, og skal i denne forbindelse særligt påpege, at de øvrige varer netop og som ligeledes anført af Styrelsen ikke har en selvstændig funktion eller under alle omstændigheder har en selvstændig anvendelse, der er yderst begrænset. Varerne er særligt tilpassede til barne- og klapvogne og der eksisterer således et indbyrdes afhængighedsforhold varerne imellem. Sammenligning af mærkerne Styrelsen anfører i sin afgørelse, at der ikke en eksisterer en begrebsmæssig lighed mellem mærkerne. Det anføres i denne forbindelse, at betydningen af mærket DACIA, som værende navnet på en romersk provins stort set sammenfaldende med det nuværende Rumænien, ikke er en betydning, som er kendt i Danmark. Styrelsen udtaler på denne baggrund, at mærket DACIA må anses for stærkt i relation til de omhandlede varer. Som modstykke hertil anfører Styrelsen, at betydningen af mærket DANIA gør, at dette mærke må anses for værende svagt i forhold til varerne i klasse 12, idet mærket kan give associationer til oprindelsen af disse varer. Selv om der begrebsmæssig altså ikke er lighed mellem mærkerne, har netop mærkernes begrebsmæssige indhold betydning for mærkernes beskyttelsesomfang, som altså kan konstateres som værende svagt for så vidt angår DANIA. Indehavers rådgiver anfører i sit indlæg til Ankenævnet, at Styrelsens afgørelse er baseret for forkerte forudsætninger hvad angår udtalelsen af mærket DACIA og dermed mærkernes lydlige lighed. Som anført af Styrelsen, består såvel indehavers som indsigers mærke af 5 bogstaver, der naturligt fordeler sig på 3 stavelser, henholdsvis DA-NI-A samt DA-CI-A. Indehavers mærke DACIA åbner op for flere forskellige udtalelser, alt afhængig af hvilken sprogtone, mærket udtales med. DACIA kan udtales på flere forskellige måder og bliver det også blandt forbrugerne. Der er ikke under sagen fremlagt dokumentation for, at forbrugerne udtaler mærket DACIA på lige netop den ene eller den anden måde, hvorfor der ikke ved vurderingen af den lydlige lighed af mærkerne kan fraviges fra det forhold, at der kan eksistere en særdeles høj grad af lydlig lighed mellem mærkerne, afhængig af den konkrete udtale. I forhold til en dansk forbruger må det lægges til grund, at en udtale som [da-si-a] vil være den absolut hyppigst forekommende, idet det er denne udtale der ligger naturligt for vores sprogtone. At der eksisterer en særdeles høj grad af visuel lighed mellem mærkerne DACIA og DANIA er ikke til at komme udenom. Netop ved vurderingen af ligheden mellem varemærkerne er særligt det 10/12

11 synsmæssige indtryk vigtigt, da varemærker i højere grad ses end høres, jfr. Knud Wallberg, Sammenfatning og konklusion Modsat klager er vi af den opfattelse, at det er evident, at de respektive mærker er forvekslelige, for så vidt angår de omhandlede varer i klasse 12. Styrelsen har efter vores vurdering korrekt vurderet, at indehavers varemærke er svagt, at der eksisterer en høj grad af lydlig samt visuel lighed mellem mærkerne samt at varerne med baggrund i en naturlig sproglig fortolkning er henholdsvis identiske/ligeartede. Idet vi i øvrigt henviser til skriftvekslingen i den ankede indsigelsesafgørelse, herunder selve indsigelsesafgørelsen, skal vi venligst anmode Ankenævnet om at stadfæste den af Patent- og Varemærkestyrelsen trufne afgørelse Med brev af 5. december 2014 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse: Som svar på Ankenævnet brev af 19. november 2014 skal styrelsen udtale følgende: Klager har særligt henvist til, at varen køretøjer ikke bør anses for et overbegreb til bl.a. varerne barnevogne og klapvogne. Styrelsen skal i den forbindelse bemærke, at definitionen af et køretøj er ganske bred, hvilket også fremgår af de opslag i danske ordbøger, der fremgår af styrelsens afgørelse. Ofte vil der i det danske sprog ske en præcisering af typen af køretøj ved tilføjelser, der nærmere angiver det drivmiddel, der anvendes for køretøjet, eksempelvis i sammensætningerne motorkøretøj eller hestekøretøj, men dette ændrer ikke ved, at et køretøj kan være ethvert form for transportmiddel, herunder de trillebøre, som klager henviser til. Denne forståelse af ordet køretøj fremgår tillige af selve Nice-klassifikationen, hvor der i klasse 12 forefindes bl.a. termen casters for trolleys [vehicles]. Her er det således præciseret i Niceklassifikationen, at de her omhandlede hjul (casters) er til brug for bl.a. en indkøbsvogn (trolleys), og at sådanne betragtes som køretøjer, idet man har yderligere forklaret varen ved at skrive [vehicles] efter termen. Ligeledes er det i TMClass, der er en database udarbejdet i et samarbejde mellem alle varemærkekontorerne i EU, på tilsvarende vis klart, at ordet køretøjer i overensstemmelse med den almindelige sproglige fortolkning opfattes som en ganske bredt dækkende term. Således anvendes formuleringen køretøjer og befordringsmidler som en såkaldt gruppeterm i klasse 12, hvis funktion er at give en overordnet beskrivelse af den type af varer, der er at finde i netop denne gruppe i databasen. I denne gruppe findes endvidere termerne Løbehjul uden motor [køretøjer] og betonblandere [køretøjer], hvilket tillige illustrerer, hvor bredt termen køretøjer fortolkes. Endelig skal bemærkes, at barnevogne netop er klassificeret i klasse 12 fordi det netop er et køretøj. Hvis det skulle betragtes som andet, eksempelvis en slags seng eller vugge, ville det have været mere naturligt at klassificere barnevogne i en anden klasse, eksempelvis klasse 20, der bl.a. omfatter vugger til spædbørn. At barnevogne netop er klassificeret i klasse 12 taler således sit eget tydelige sprog. Styrelsen skal derfor fastholde, at termen køretøj omfatter bl.a. barnevogne og klapvogne. Med hensyn til vareligheden skal styrelsen endvidere bemærke, at styrelsen i afgørelsen har henvist til, at der ikke er sammenfald, men blot vise ligheder mellem registreringerne for så vidt angår varerne tilpassede overtræk til barnevogne, overtræk til klapvogne, regnslag tilpasset til barnevogne og 11/12

12 klapvogne, net tilpasset til barnevogne og klapvogne, myggenet tilpasset til barnevogne og klapvogne og varen køretøjer. Styrelsen er imidlertid ved en fornyet gennemgang af sagen blevet opmærksom på, at indsigers registrering tillige omfatter varen covers for vehicles, hvilket oversat til dansk betyder overtræk til køretøjer. Denne vare må anses for at være tilpas bredt formuleret til, at den må siges at være sammenfaldende med de ovenfor angivne overtræk, herunder net og regnslag, til barnevogne og klapvogne, hvorfor der også i denne henseende må anses for at bestå sammenfald af varer mellem registreringerne. Med disse yderligere bemærkninger skal styrelsen følgelig fastholde afgørelsen af 18. august 2014 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering. Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes Der er ikke modtaget yderligere fra parterne. Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes. Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 17. april /12

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 02332 Ultimate . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 2. november 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02900, mellem: Indsiger: Markant Handels und Service GmbH v/ fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere

Læs mere

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af det ældre CTM-ordmærke 332874 JOHN DEERE nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1089949 DEERE

Læs mere

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

Afgørelse om administrativ ophævelse

Afgørelse om administrativ ophævelse Den 17. december 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse om administrativ ophævelse I sagen MP1026334, DOMUS mellem: Anmoder: VKR Holding A/S v/ fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab

Læs mere

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg AN 2007 00033 MP730124 PASTA PASTA Forvekslelighed Indehaveren af det registrerede mærke PASTA BASTA fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket PASTA PASTA. Anmodningen blev begrundet

Læs mere

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 - Forvekslelighed Indehaveren af figurmærket Patrafee fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket Patrade A/S. Indsiger begrundede indsigelsen med,

Læs mere

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr RESUMÉ: AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr Sagen drejer sig om anmodning om genoprettelse af de rettigheder, der er gået tabt som følge af mangelfuld betaling

Læs mere

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S RESUMÉ: AN 2013 00031 MP 1068629 VIR - Indsigelse Forveksling Indehaveren af det ældre EU-varemærke CTM 5029236 HM VIR nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1068629 VIR med henvisning

Læs mere

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 02831 CAFFE VERONA med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

AN 2015 00031 VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <w> - Indsigelse Forveksling

AN 2015 00031 VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <w> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00031 VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER .

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2012 02817 PLYZELBA . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 10. oktober 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02147, AMANI BY KAPUKA COPENHAGEN mellem: Indsiger: v/ fuldmægtig: Chas. Hude A/S GIORGIO ARMANI

Læs mere

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC samt VR 1992 09306 og VR 1995 08598 fremsatte indsigelse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling

AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 00599 EKKOfonden . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug RESUMÉ: AN 2015 00034 VR 1992 02201 TITAN - Administrativ ophævelse Manglende brug Der blev begæret administrativ ophævelse af varemærket VR 1992 02201 TITAN med henvisning til manglende opfyldelse

Læs mere

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S RESUMÉ: AN 2013 00029 MP 1008000 ZINALFAT - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af MP 1008000 ZINALFAT med henvisning til risiko for forvekslelighed med

Læs mere

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S RESUMÉ: AN 2007 00046 MP 885476 IPRAXA - Forvekslelighed Indehaveren af EU - varemærket nr. 003249182 PRADAXA fremsatte indsigelse mod ordmærket IPRAXA, MP 885476 med henvisning til varemærkelovens

Læs mere

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt 1 RESUMÉ: AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt Indehaveren af figurmærket SMILEY begærede figurmærket SMIL administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK Indsigelse Manglende særpræg Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0183 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Lone Prehn Indklagede: DI S.A 12 Route De Longwy 8080 Bertrange Luxembourg Parternes

Læs mere

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DREAMS begærede ordmærket DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN administrativt ophævet under

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1417 Klager: Tvis/Modulia A/S Skautrupvej 22B, Tvis 7500 Holstebro v/advokat Niels Ankerstjerne Sloth Indklagede: Shaun Jones C/O Jennifer Garcia 100 Bayview Drive Suite 903 33160 Sunny Isles Beach

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0163000 - KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7.april 2006 blev af retten i sagen V-163-04 Lidl Stiftung & Co. KG (Advokat Susie P. Arnesen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker ( Kammeradvokaten

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00030 VA 2012 00915-77 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 00915-77 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke ikke har

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg.

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 32/2011 B (Bank) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. april 2011 har B (Bank) klaget over registreret revisor C. Klagen angår,

Læs mere

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK - Forvekslelighed. Der blev fremsat indsigelse mod registreringen af figurmærket ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK, VR 2005 02453, klasse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed.

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed. RESUMÉ: AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia - Mærkelighed Artslighed. Indehaveren af EU-varemærkerne Olivia og Olivia Newton-John fremste indsigelse mod registreringen af ordmærket Olivia med henvisning

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

2~.oktober 1997. Teleklagenævnet

2~.oktober 1997. Teleklagenævnet Teleklagenævnet Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 99BB Teleklagenævnets afgørelse, jf. lov om radiokommunikation 6 c, som indsat ved lov nr. 470 af 12. juni 1996 om ændring af lov

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1478 Klager: Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C v/advokat Søren Narv Pedersen Indklagede: Jens Menzenbach Gustav-Mahler-Str. 18 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 739 Klager: Øresundsbro Konsortiet I/S Vester Søgade 10 1601 København V v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road Klongchan 10240 Bangkok Thailand Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0123 og 2017-0124 Klager: N.S. Høm Fritidshuse A/S Skovbrynet 17 9900 Frederikshavn Indklagede: Alexander Norquist Præstholm Graae Fossgårdsvej 14 2720 Vanløse Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed.

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. RESUMÉ: AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. Indehaveren af figurmærket TEAM DANMARK fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket JobTeamDanmark. Indsiger begrundede

Læs mere

Vedr. Vurdering af klage over screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven

Vedr. Vurdering af klage over screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven Notat Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11601 - 5 jfl@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13 54 27 24. september

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011. Klager v/ B A/S. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011. Klager v/ B A/S. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011 Klager v/ B A/S mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. maj 2011 har Klager v/ B A/S i medfør af revisorlovens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 784 og 785 Klager: TDC Forlag A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/advokat Morten Bull Nielsen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. november 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. november 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. november 2007 Klage over tv-reklame for Panodil Zapp sendt på TV 2 Nycomed Danmark ApS v/medical

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. juli 2014 (J.nr. 2014-0036519) Ændring af vedtægter

Læs mere

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> - Manglende særpræg - Indarbejdelse

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> - Manglende særpræg - Indarbejdelse RESUMÉ: AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC - Manglende særpræg - Indarbejdelse Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC i klasse 33 med den begrundelse,

Læs mere

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information.

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. MARKWATCH Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse.

Læs mere

Lisa Lærke Petersen (PVS)

Lisa Lærke Petersen (PVS) Lisa Lærke Petersen (PVS) Fra: - PVS Patent- og Varemærkestyrelsens officielle postkasse Sendt: 3. april 2012 14:05 Til: 3 - PVS Vjournalen Emne: VS: Vedr.: Deres reference VR 2011 02147/VB1/BIA- Gauguin

Læs mere

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM - Administrativ ophævelse Forveksling Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af registreringen VR 2010 03096 STORM . Begæringen blev begrundet

Læs mere

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) Appelkamrene AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 I sag R 1713/2007-3 Top-Line Møbelproduktion Møldrup A/S Vestergade

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 02978 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op?

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op? MarkWatch Overvågning af dit varemærke Er der nogen, der krænker dit varemærke? Med en MarkWatch overvågning bliver du løbende opdateret om mulige nye varemærker, der kan tænkes at krænke dine rettigheder.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne ønskede at købe til brug for deres datter.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne ønskede at købe til brug for deres datter. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Jørgen Danielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 24. april 2012. Klagen angår

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 398 Klager: Lars Gadkjær Karenvænget 28, Næsby 5270 Odense N Indklagede: Ringsted Energi, domæne afd. Holbækvej 223 4100 Ringsted Att.: Ib Holm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2011-0133. Klageren: 2100 Kbh. Ø. Ankenævnets

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2011-0133. Klageren: 2100 Kbh. Ø. Ankenævnets AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0133 Klageren: Indklagede: XX 2100 Kbh. Ø. DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a.,

Læs mere

Københavnerkuranten pkt. 6 JS Stilladser, Tagstillads; 19. januar 1990

Københavnerkuranten pkt. 6 JS Stilladser, Tagstillads; 19. januar 1990 Københavnerkuranten pkt. 6 JS Stilladser, Tagstillads; 19. januar 1990 Bemærkninger til voldgiftskendelse: Denne voldgiftskendelse fastslår at et tag er et tag! I sagen blev der herudover nævnt 3 sager,

Læs mere

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009 K E N D E L S E Alfa Laval Nordic A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Odense Vandselskab

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1014 Klager: Gorm Lokdam Store Restrup Herregaard Restrup Kærvej 10 9240 Nibe Indklagede: Lars Lisberg Laursen Tostrupvej 186 9240 Nibe Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2010-0019. Ankenævnets

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2010-0019. Ankenævnets AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0019 Klageren: Indklagede: xx på vegne yy DSB S-tog A/S Klagen vedrører: 17 kontrolafgifter á 750 kr. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0010 Klager: Gulbaek I/S Brandtlund Mark 5 7080 Børkop Indklagede: Online Traffic Media ApS Nørre Voldgade 68, 3. 1358 København K Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 45/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A,

Læs mere

DR har med sit høringssvar indsendt to videobånd med udsendelsen Hvad er det værd? sendt henholdsvis den 27. april og den 4 maj. 2004.

DR har med sit høringssvar indsendt to videobånd med udsendelsen Hvad er det værd? sendt henholdsvis den 27. april og den 4 maj. 2004. RADIO- OG TV-NÆVNET DR Peter Grosell s Antikvariat TV-Byen Læderstræde 15 2860 Søborg 1201 København K. København den 17. juni 2004 Klage over skjult reklame i udsendelsen Hvad er det værd? sendt på DR

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 16. oktober 2006 NKN-33-00327 Mje Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink . Indsigelsen

Læs mere