Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar"

Transkript

1 Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar CSRpå Rynkeby Foods Årsrapport 2010

2 INDHOLD Rynkeby FOODS A/S Rynkeby Foods A/S ejes af Arla Foods. Ledelse CEO Jørgen Dirksen Supply Chain Lars Petersen Salg Mark Hemmingsen Marketing Thomas Silbersky Økonomi Poul Erik Nielsen Indkøb (vacant) Bestyrelse Aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer: Direktør Hans-Åke Hammarström, Arla Foods (formand). Direktør Lars Aagaard, Arla Foods (næstformand). Direktør Kent Skovsager, Arla Foods. Direktør Christer Åberg, Arla Foods Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer: Jørn Hjære Pedersen, teknisk Indkøber Rikke Dons, indkøbschef Ansvarlig for denne rapport Kvalitetschef Carina Jensen. Tilrettelæggelse Jens Agerholm, Agerholm PR & Kommunikation Forretningen Rynkeby Foods vil være en nordisk virksomhed, der optræder som et godt eksempel på god forretningsadfærd. Vi tror på, at god og ansvarsfuld opførsel betaler sig. Side 7-8 Mennesker Rynkeby Foods har både fokus på mennesker i vores virksomhed og dem med tilknytning til vores virksomhed medarbejdere, forbrugere, kunder og naboer. Side 9-10 Sundhed Rynkeby Foods vil gerne tilbyde sundhed på flere niveauer. I 2010 har vi f.eks. valgt, at vores produkter skal have et endnu højere frugtindhold. Rynkeby skal imidlertid også være en sund og sikker arbejdsplads. Side Miljø Rynkeby Foods opstillede i januar en røggaskøler med tilhørende skorsten. Investeringen betyder, at Rynkeby nu kan forvarme fødevandet til produktionen og overføre overskudsenergi til Ringe Fjernvarme. Side 18-19

3 CSR - en god paraply for Rynkeby Foods Rynkeby Foods prioriterer sundhed højt, både i vores produkter og blandt vores medarbejdere. Vi tjekker efter bedste evne vores råvareleverandører i Den Tredje Verden. Vi var den første juicevirksomhed i verden, der fik et ISO22000 certifikat, som kombinerer kvalitet og fødevaresikkerhed. Vi har i flere år haft vores eget motionscenter. Vi informerer seriøst om vores produkter. Vi afstår fra reklamer, rettet mod børn etc., etc. Rynkeby Foods har, som ovenstående eksempler viser, altid haft en meget seriøs og ansvarsfuld holdning til virksomhedsdrift og vores omgivelser, herunder miljøet. Derfor er nærværende CSR-beretning, virksomhedens første af sin art, heller ikke spækket med nyheder. Vi ser mere CSR som en paraply over de aktiviteter, Rynkeby allerede har eller planlægger at fokusere på. Det overblik, CSR-beretningen giver over aktiviteterne, er i sig selv et godt grundlag og udgangspunkt, når vi vi løbende vurderer og tager stilling til vores samfundsmæssige engagement og ansvar. CSR handler selvfølgelig også om økonomi. Besparelser i energiforbruget og mindre fravær som følge af mere sunde medarbejdere er selvfølgelig også sund kost for Rynkeby Foods bundlinie. April 2011 Jørgen Dirksen Adm. direktør 3

4 Målet: Størst i hele Norden Rynkeby Foods vil være Nordens førende på markedet for frugtbaserede fødevarer primært juice og saft. Derfor gennemfører vi i 2011 en offensiv, som skal sikre virksomheden platforme for ny vækst i Norge og Finland. Rynkeby er i forvejen suveræn markedsleder i Danmark og stærk i Sverige. Succeskriteriet er, at virksomheden er blandt de bedste målt på resultater og medarbejdere. Derfor søger vi at give vores medarbejdere ansvar, uddannelse og udfordringer, så vi sammen udvikler en arbejdsplads med engagement og motivation. Rynkeby Foods har 75 års erfaring med at producere juice og saft, så vi kender vores kunder og markedet. Erfaringen bruger vi til hele tiden at udvikle nye produkter, som tager udgangspunkt i forbrugernes behov og ønsker. VISIONEN: Rynkeby skal gøre alle sundere med et glas frugt hver dag Rynkeby Foods økonomiske udvikling mkr Nettoomsætning 833,9 928,8 982,2 681,7 643,6 617,5 Produktionsomkostninger -540,4-631,2-732,5-466,6-418,8-398,2 Bruttoresultat 293,5 297,6 249,7 215,1 224,8 219,3 Salgs-, distributions- og admin. Omkostninger -216,0-215,0-223,9-178,8-195,1-188,5 Resultat af primær drift (EBIT) 77,5 82,6 25,8 36,3 29,7 30,8 Finansielle poster -2,2-4,6-5,8-3,2-4,1-5,1 Årets resultat før skat 75,3 78,0 19,9 33,1 25,6 25,7 Skat -19,5-18,6-5,9-9,9-7,4-0,2 Årets resultat efter skat 55,8 59,4 14,0 23,2 18,2 25,5 Antal medarbejdere I 2008 overtog Rynkeby Foods produktionen af en række produkter til det svenske marked, og herunder en større løntapningsaftale. Omsætningsfaldet i 2009 og 2010 skyldes udfasning af den svenske løntapningsaftale. 4

5 Rynkebys værdier For Rynkeby Foods var det ikke blot et spørgsmål om at vælge og nedskrive nogle værdier, da vi satte emnet på agendaen i Det var også og ikke mindst et spørgsmål om at sikre, at værdierne var relevante og kunne forankres blandt medarbejderne. Derfor besluttede vi at gribe værdidiskussionen an nedefra og op i organisationen. Vi valgte således at rive en hel dag ud af kalenderen og samle alle medarbejdere til en værdidiskussion. Det kom der fem værdier ud af. Vi har siden kunnet glæde os over, at værdierne er blevet en naturlig del af dagligdagen og væsentlige bærere af Rynkebys virksomhedskultur. Det begyndte i 2005 Værdidagen fandt sted den 28. oktober Arrangementet blev fulgt op den 17. november sidste år, hvor vi igen samlede alle medarbejdere omkring vores værdier. Denne gang skete det i øvrigt for penge, Rynkeby Foods havde modtaget som vinder af konkurrencen»fyns sundeste arbejdsplads«blandt 20 kandidater. Vi gengiver her de udsagn, vi lagde bag de enkelte værdier i 2005 (symbolerne ses i højre spalte). Vi værner om kvaliteten Rynkeby er en troværdig og professionel virksomhed med ambitiøse kvalitetsnormer i alle led og funktioner. Vi respekterer hinanden Rynkeby er en attraktiv og rummelig virksomhed, hvor personlige og faglige forskelligheder respekteres og værdsættes, og hvor alle medarbejdere er lige værdifulde. En virksomhed, hvor fælles mål og beslutninger respekteres og efterleves i alle led. Vi involverer os Rynkeby har en åben virksomhedskultur, som ansporer til at søge og tage ansvar, at dele viden og at samarbejde. Vi udvikler os Rynkeby tiltrækker, fastholder og udvikler kvalificerede medarbejdere. Virksomheden er forandringsparat og nyskabende i sin produktion og produktudvikling og jagter konstant forbedringsmuligheder. Vi vil vinde Rynkeby er en konkurrencedygtig markedsledende virksomhed, som har produkter, der er værd at betale ekstra for. Virksomheden er ambitiøs og realistisk i sine målsætninger og har kompetente medarbejdere, der tager fælles ansvar for målene. Vi værner om kvaliteten Vi respekterer hinanden Vi involverer os Vi udvikler os Vi vil vinde Rynkeby Foods værdier er efterhånden stærkt forankret.»vægmaleriet«her minder dagligt medarbejdere om værdierne, når de færdes mellem administration og produktion. Andre steder er det skilte på gangene. 5

6 Global Compact Rynkeby Foods har i 2011 tilsluttet sig FN-initiativet Global Compact, som opstiller ti generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar. Principperne er et godt udgangspunkt for vores arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed. De bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. De ti grundlæggende principper 6. Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold. Rynkeby støtter og respekterer FN s principper vedrørende arbejdstagerrettigheder. Vi har medarbejdervalgte tillidsfolk, som varetager forhandinger vedr. arbejds- og lønforhold og andre opgaver, der kan relateres til forholdet mellem medarbejder og virksomhed. Der er frihed til at vælge/ fravælge fagforening og andre organisationer/foreninger. 6 Menneskerettigheder 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder; og sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. Rynkeby støtter og respekterer internationalt erklærede menneskerettigheder og arbejder for at sikre, at vi ikke medvirker til krænkelse af disse. I praksis betyder det, at vores arbejdsplads overholder gældende regler og konventioner om kring menneskerettigheder. Vi arbejder for, at de produkter, vi indkøber, er produceret i overensstemmelse med FN s konventioner og internationalt gældende erklæringer. Alle leverandører skal underskrive Rynkeby/Arla Foods Code of Conduct, som er den første garanti for, at leverandøren overholder reglerne. Dertil kommer, at vi har risikovurderet verdenskortet og fundet de lande, hvor risikoen er størst her gør vi en ekstra indsats for at sikre, at reglerne overholdes. Vi handler i god tro og vil til hver en tid afbryde samarbejde/kontraktforhold, hvis det viser sig, at menneskerettighederne krænkes eller ikke overholdes. Arbejdstagerrettigheder 3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling; 4. Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde; og 5. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og Arbejdstagerrettigheder indgår i vores Code of Conduct, hvorfor alle leverandører også skal garantere, at disse forhold er i orden. Miljø 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer; 8. Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og 9. Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. Rynkeby har miljø og klima på agendaen, når det gælder udvikling af nye produkter og projekter. Vi forsøger hele tiden at nedbringe ressourcer til energi og affald/spild. Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Juicebranchen er normalt ikke underlagt korruption, afpresning og bestikkelse. Rynkeby forpligter sig imidlertid til at overholde gældende FN konventioner vedrørende Antikorruption, Menneskerettigheder og Arbejdstagerrettigheder og vil til enhver tid modarbejde enhver overtrædelse.

7 Tema: Forretningen Rynkeby Foods vil være en nordisk virksomhed, der optræder som et godt eksempel på god forretningsadfærd. Vi tror på, at god og ansvarsfuld opførsel betaler sig, og er overbeviste om, at forbedringer på miljø- og socialområderne også understøtter vores indtjening. Med afsæt i vores fem kerneværdier, Code of Conduct samt FN s principper i Global Compact er ambitionen at fastholde en sund økonomi på et sundt forretningsgrundlag. Vi har vi bl.a. fokus på fødevaresikkerhed, ansvarlig leverandørstyring, LEAN og Fair Speak. Fokusområder Ledelse (Lean Leadership) Ensartet ledelse, baseret på vores værdigrundlag. Handlinger i 2010 MÅL i 2014 Alle Rynkeby Foods medarbejdere med lederansvar har pligt til at deltage i Lean Leadership, som har holdt tre heldagsmøder i 2010 med temaer som forbedring af medarbejdertilfredsheden og kommunikation/persontype (Enneagram). Stor fokus på ledelse har sat positive spor i Medarbej-dertilfredshedsanalysen. Score på 4,2 i 2010 i forhold til 3,9 i 2009 på skala fra 1-5. CSR politikker Corporate Social Responsibility Rynkeby Foods medarbejderne skal kende til og efterleve vores CSRpolitikker. MÅL i 2011 Alle medarbejdere får kendskab til Rynkebys CSR-arbejde, mål og politikker. Kendskabsgraden skal måles evt. i Medarbejdertilfredshedsanalysen. Værdier Fokus vil fortsat være rettet mod god ledelse, baseret på vores fem kerneværdier. Det flotte resultat for 2010 ventes fastholdt. Medarbejdere er gode til at efterleve Rynkebys fem værdier. Udsagnet»Efterlever I vores værdier i hverdagen, scorer 4,2 på skalaen fra 1-5 i Medarbejdertilfredshedsanalysen MÅL i 2014 Alle på Rynkeby Foods skal kende og efterleve vores fem værdier. Fair Speak Rynkeby Foods giver forbrugerne korrekt og lødig information om vores produkter og arbejder for, at forbrugerne får mest mulig information enten på emballage eller hjemmeside. Vi undersøger og sikrer, at alle emballager er lødige og lovlige, inden en vare sælges, og korrigerer, hvis det ikke skulle være tilfældet. Vi giver gerne lødig information om f.eks. sukker eller syreindhold i vores produkter, hvilket er et fokusområde for Som grundregel præsenterer vi altid frugter i de proportioner, som de forekommer i produkterne. I 2010 modtog vi 0 påbud/domme vedr. vildledende markedsføring Gennem sociale medier har vi mulighed for at komme i dialog med forbrugerne i et åbent forum. Vi har bl.a. oprettet to profiler på Facebook for henholdsvis Rynkeby og God Morgon (Sverige). Her er ordet frit, og spørgsmål vedrørende mærkning, oprindelseslande og priser besvares af Rynkeby-medarbejdere. Rynkeby har tilsluttet sig»kodeks for Fødevarereklamer til børn«, et frivilligt samarbejde mellem fødevareindustrien, dagligvarehandlen samt medie- og reklamebranchen om ikke at reklamere for fødevarer med højt indhold af sukker, fedt og salt i medier, der henvender sig til børn. Rynkeby reklamerer ikke for ikke-ernæringsrigtige produkter til børn. Hermed mener vi produkter med et kulhydratindhold højere end 12 g/100 ml. Rynkeby har i 2009 deltaget i et Fair Speak EU-projekt med bl.a. Copenhagen Business School (CBS). Fortsat 0 påbud/domme vedr. vildledende markedsføring MÅL i

8 Tema: Forretningen Fokusområder Råvare sourcing (Code of conduct og risikostyring) De råvarer, Rynkeby Foods anvender, skal både have høj kvalitet og produceres i henhold til Code of Conduct vedr. menneskerettigheder, antikorruption og arbejdstagerrettigheder. Vi stiller høje krav til vores leverandører og deres eventuelle underleverandører. - Udfordringen har været, hvor langt ned i fødekæden vi skal gå med vores leverandørstyring, da vi anvender rigtig mange frugter og bær fra mange forskellige oprindelseslande til vores mange forskellige produkter, siger indkøbschef Rikke Dons. Kompleksiteten bliver ikke mindre af, at Rynkeby af leveringssikkerhedsmæssige grunde har valgt en toleverandørstrategi inden for de fleste råvarer. For bedre at kunne fokusere på kritiske leverandører har vi valgt at dele dem op i to kategorier, henholdsvis af medlemmer og af ikke-medlem- Certificeringer Rikke Dons. mer af det europæiske kontrolorgan Sure Good Fair (SGF). SGF foretager løbende audit og kontroller af deres medlemmer både inden for analytiske og sociale parametre. Som noget nyt har vi risikovurderet hele verdenskortet inden for miljø og sociale overtrædelser. Vores leverandører skal redegøre for oprindelse, og højrisikolande som f.eks. Kina og Indien kræver ekstra kontrol og vurdering. - Vi kræver altid underskrevet Code of Conduct af vores leverandører (via Rynkeby Foods vil til hver en tid producere sikre produkter af høj kvalitet. Derfor indførte vi som verdens første juiceproducent ISO22000 i ISO-standarden, som netop kombinerer kvalitet og fødevaresikkerhed. Det er således pålagt alle medarbejdere at arbejde efter de krav, der stilles af denne standard. Rynkeby er endvidere medlem af den europæiske juiceforening (AIJN) og har yderligere tilsluttet sig den europæiske juiceforenings frivillige kvalitetskontrolsystem (EQCS). Det betyder, at vi hvert år får kontrolbesøg af Sure Good Fair (SGF), som tester vores produkter for bl. a. ægthed, mærkning og kemiske forureninger. Rynkeby er også økologicertificeret af dels de danske myndigheder samt KRAV (Sverige), DEBIO (Norge) og Luomu (Finland). Rynkeby/SGF), og derudover skal højrisikolande vurderes helt særskilt. Vi skal gøre alt, hvad der er praktisk muligt, for at sikre, at FN s konventioner overholdes og det er et område, vi aldrig bliver færdige med at udvikle, siger Rikke Dons. I 2012 skal der endnu større fokus på leverandørevalueringer og sikring af gældende Code of Conduct. MÅL: Andel af SGF-godkendte råvarer: Min. 75%. Code of Conduct-tilsluttede: 100%. Resultat i 2010: Andel af SGF-godkendte råvarer: Min. 80,5% Code of Conduct-tilsluttede: 100%. System for leverandørvurdering implementeret. Lokalsamfundet Rynkeby Foods vil sikre et fortsat godt omdømme i lokalsamfundet og dermed gøre sit til at øge fælles udviklingsmuligheder. Vi har i 2010 samarbejdet med Fåborg Midtfyns kommune i sundhedsfremmende projekter, omkring f. eks. rygestop, vægttab og nattearbejde. Vi opfordrer vores medarbejdere til at deltage i det lokale motions/cykelløb»søsletteløbet«, der afholdes i Ringe. ISO Resultat i 2010 Mål i 2011 Ingen»store fejl«ingen»store fejl«resultat i 2010: 0 klager Mål i 2011: 0 klager 8

9 Tema: Mennesker Rynkeby Foods har både fokus på mennesker i vores virksomhed og dem med tilknytning til vores virksomhed medarbejdere, forbrugere, kunder og naboer. Vi vil f. eks. være en sund og attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere og give forbrugerne en god og professionel oplevelse, også når de kontakter os vedr. eventuelle fejl. Tavlemøde på fabrikken. Medarbejdere Rynkeby Foods medarbejdere er kernen i vores forretning. Vi vil være en sund og attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder dygtige og tilfredse medarbejdere. Med udgangspunkt i vores fem kerneværdier vil vi sammen skabe et godt arbejdsmiljø og gode resultater. Vi tror på, at en god, sund forretning med glade, sunde og dygtige medarbejdere skaber de bedste resultater. MÅL og resultater Personaleomsætning Medarbejdertilfredshed (totalscore)»der er en god balance ml. dit arbejde og dit privatliv«psykisk arbejdsmiljø/mobning (antal mobbede) Antal uddannelsesdage pr. år (prod./lager) Rynkebys mål for personaleomsætningen er, som det fremgår af nedenstående tabel, 12% i Det svarer til, at medarbejderne i gennemsnit skifter job hver 8. år. I 2010 er personaleomsætningen imidlertid helt oppe på 16,6%. Det skyldes, at vi har tilpasset og nedjusteret staben med 11 medarbejdere. Uden denne justering udgør resultatet kun ca. 12%. Vi fortsætter fokus på aktiviteter, der ,8 Rynkeby har siden 2006 nedbragt antallet af mobbede fra 16 til i dag 4%. Reduktionen skyldes en fokuseret indsats på problemet. 4,0 3,9 8% ,6 4,1 4,1 4% 1 uge pr. medarbejder/ 3 uger pr. koordinator MÅL % 4,0 4,0 0% fastholder vores medarbejdere og forventer, at målet for 2014 bliver indfriet. Mangfoldighed Vi ønsker at være mangfoldige således, at vi afspejler det omgivende samfund med hensyn til alder, race, køn, religion og nationalitet. Vi ønsker også at være rummelige og give plads til mennesker, der trods skader, nedslidning eller handicaps stadig kan yde en indsats for Rynkeby. Derfor ansætter vi gerne medarbejdere i skåne- eller flexjob, hvis vi kan tilbyde passende arbejdsopgaver. I 2010 har vi haft fire i flexjob og en i skånejob. Vi forventer, at dette niveau også er gældende de kommende år. Vi ønsker ikke at sætte præcise mål for, hvor mange ansatte der skal ansættes under særlige ordninger vi ønsker at afspejle samfundet og generelt at have fordelagtige ansættelsesaftaler for begge parter uanset køn, handicap eller race og lign. Seniorpolitik Rynkeby ønsker også at benytte den ældre og mere erfarne arbejdsstyrke. Derfor har vi indført en seniorpolitik. Der tilbydes i dag seniorsamtaler med medarbejdere, der fylder 55 år, så ønsker om arbejdstid, efterløn og lignende kan planlægges og bedst muligt tilgodeses. Udviklingssamtaler For at sikre at vores medarbejdere fortsat trives, udvikles og forbliver kompetente, afholdes årligt medarbejderudviklingssamtaler med fokus på trivsel, uddannelse og udvikling. Der udarbejdes handlingsplaner, som løbende følges op. Sociale arrangementer Rynkeby støtter også sociale arrangementer og foreninger, som drives af medarbejderne selv. Der er således medarbejderforening, kunstforening og motionsforening, som modtager økonomisk støtte fra Rynkeby. 9

10 Tema: Mennesker Medarbejdere Vivian Møller, 35 år og medarbejder i driftslaboratoriet hos Rynkeby Foods, er født med en delvis spastisk lammelse på grund af iltmangel under selve fødslen. Lammelsen gør, at hun ikke kan gribe med sin højre hånd. - Derfor og fordi jeg ikke kan klare 37 timer har jeg haft svært ved at få et job. Det lykkedes først for tre år siden, hvor jeg gik rundt i Ringe og ad omveje havde hørt om Rynkeby. Jeg mødte op, spurgte om de havde et eller andet, jeg kunne lave og fik kort tid efter en opringning med besked om, at jeg kunne komme på prøve i tre måneder, hvis jeg kunne de ting, jeg gør i dag. Det var meget stort for mig, for jeg synes, jeg er for god til at sidde hjemme dag ud og dag ind. Bare glæden ved at have gjort noget for pengene, siger Vivian. Det skånejob, der blev hendes, går ud på at forberede smagsbakker med prøver fra den daglige produktion, og at hjælpe til med kontrollen af spildevandet tre gange om ugen. - Ellers hjælper jeg til, hvor jeg kan se, at der er brug for det, siger hun. På grund af Vivians handicap har Rynkeby designet og fremstillet En stor dag, da Vivian fik sit skånejob en speciel metalbakke, der gør det nemmere for hende at håndtere smagsprøverne. - De gør meget for at hjælpe mig, hvis der er noget, jeg ikke selv kan. Jeg kan virklig godt lide at være her. Der er varme og gensidig respekt over hele fabrikken, siger Vivian. Omverdenen Rynkeby Foods er et af Danmarks stærkeste varemærker. Derfor forventer forbrugerne, at vores produkter og service er i orden. Hovedparten af sortimentet er helt uden konserveringsmidler og tilsætningsstoffer. Sker der fejl, vil de således hurtigt kunne spores i produktet. Rynkeby støtter visse sociale arrangementer i lokalsamfundet. Vores sponsorstrategi er at støtte lokale, sportslige aktiviteter for børn. Vi har ikke i MÅL og resultater Forbrugerreklamationer (DK detail) pr. 100 mio. ltr. Forbrugerreklamationer (SE detail) pr. 100 mio. ltr. Henvendelser/klager, lokalsamfund 2010 opgjort vores sponsorater, men vil fremadrettet registrere udgifter til denne type sponsorater for at tydeliggøre støtten i lokalsamfundet MÅL Vi ønsker, at forbrugerne får en god og professionel oplevelse, når de kontakter Rynkeby vedr. fejl. Vi vil også lære af vores fejl og iværksætter derfor korrigerende handlinger for at rette op på eventuelle fejl. Kundetilfredshedsanalyser (Factum) Kolonial Køleprodukter Involvering i lokale arrangementer Nr. 4 Nr. 4 Top 3 Nr. 1 Nr. 1 Top 3 Søsletteløbet: 100 deltagere i 2011

11 Tema: Sundhed Rynkeby Foods vil gerne tilbyde sundhed på flere niveauer. Juice, som altid er 100% frugt, er således det sunde alternativ til frisk frugt og sød frugtsaft det sunde alternativ til læskedrikke. Rynkeby skal imidlertid også være en sund og sikker arbejdsplads med sunde medarbejdere. Derfor tilbyder vi aktiviteter, der fremmer en sund livsstil, forebygger sygdomme og forsikrer, så hurtig behandling kan iværksættes ved sygdom. Forbrugere Kan Rynkeby Foods gøre Danmark sundere? Vi tror på det! Vi tror, vi kan påvirke danskernes sundhed ved at fremstille og tilbyde gode sunde produkter eller finde nogle lidt sundere alternativer til det usunde. Derfor skal forbrugerne også vide, at Rynkeby altid har 100% frugt i juicerne for frugt er sundt og godt, og juice indeholder naturlige vitaminer og mineraler, præcis som frugt. Ny type saft: 0% Forbrugerne må også gerne vide, at Rynkebys safter er det sundere alternativ til læskedrikke. Vi har i 2010 udviklet en helt ny type»sød«saft uden tilsat sukker. Saften kaldes 0%, fordi den hverken er tilsat sukker, sødemidler eller andre tilsætningsstoffer. Den er specielt udviklet til børn som alternativ/erstatning til den traditionelle søde saft. Sponsoraftale Rynkeby har siden 1999 samarbejdet med»projekt 6 om Dagen«, et samarbejde mellem myndigheder, patientforeninger, sundhedsorganisationer samt frugt- og grønterhvervet om at få danskerne til at spise mindst 6 stk. frugt/grønt om dagen hvor det ene stykke frugt/grønt kan erstattes med et glas juice. Vi har siden 2008 været»6 om Dagens«officielle sponsor og har i 2010 arbejdet intensivt for at udbrede kendskabet til samarbejdet, bl.a. med kampagner på TV og præsentation af»6 om Dagen«- logoet på vores juiceemballager. Sport og børn i højsædet Vi prioriterer sport og børn højest, når det gælder sponsorstøtte til lokale sportsarrangementer for børn. Ren besked om frugt og nul sukker Forbrugerne skal vide, at juice ikke er tilsat sukker og tilsætningsstoffer. Vi har derfor spurgt forbrugerne om de tror, at der er tilsat sukker og/ eller tilsætningsstoffer til juice. fakta i % af forbrugerne tror, at der er tilsat sukker/tilsætningsstoffer i juice (forbrugerundersøgelse) 12% af forbrugerne tror, at Rynkeby Juice er 100% frugt (forbrugerundersøgelse) 21% af forbrugerne tror, at Rynkebys 16-serie er 100% frugt (forbrugerundersøgelse) 22% af forbrugerne tror, at Rynkeby Økologisk Juice er 100% frugt (forbrugerundersøgelse) Fremtidige Mål 2011: 50% af danskerne ved, at juice er 100% frugt (forbrugerundersøgelse) 2012: 60% af danskerne ved, at juice er 100% frugt (forbrugerundersøgelse) 2013: 70% af danskerne ved, at juice er 100% frugt (forbrugerundersøgelse) 2014: 80% af danskerne ved, at juice er 100% frugt (forbrugerundersøgelse) 2011: 50% af danskerne ved, at juice ikke er tilsat sukker (forbrugerundersøgelse) 2012: 60% af danskerne ved, at juice ikke er tilsat sukker (forbrugerundersøgelse) 2013: 70% af danskerne ved, at juice ikke er tilsat sukker (forbrugerundersøgelse) 2014: 80% af danskerne ved, at juice ikke er tilsat sukker (forbrugerundersøgelse) 11

12 Tema: Sundhed Forskning Rynkeby samarbejder også med forskningsinstitutioner om sundhed og kvalitet Handlinger i 2010 Handlinger i 2011 Rynkeby Foods har i 2010 deltaget i følgende eksterne projekter: Konsumentvenlig forpakning (DI). Tema: Hvordan tilpasser vi forpakningerne, så de bliver mere forbrugervenlige, også for børn, handicappede og ældre. Food in later life (DI). Tema: Find en proces for produktudvikling af produkter rettet mod ældre, som bor hjemme. Step-by-step (Jordbrugsvidenskabelig fakultet Årslev). Tema: Udvikling af fødevarer, som stepvis bliver sundere samtidig med, at konsumenterne vænner sig til lavere sukkerindhold, mindre fedt og flere fibre. Projektet afsluttes i I 2011 deltager Rynkeby Foods i følgende eksterne projekter: Nye sødemidler i danske fødevarer (Teknologisk Institut): Et netværkssamarbejde om nye sødemidler med markedsfokus. SensWell (Life, MAPP, Jordbrugsvidenskabeligt fakultet). Tema: Sensory food satisfaction and intake in relation to food composition and the eating situation. team Rynkeby fra Danmark til Paris, doneres således til Børnecancerfonden/Barncancerfonden. Team Rynkebys første»tour«var i 2001, hvor nogle få Rynkeby-medarbejdere fik støtte til at lave holdet»team Rynkeby«. Siden er cykelløbet blevet en kæmpesucces, både i ind- og udland. I 2010 cyklede over 300 deltagere fra Danmark til Paris. I 2011 er deltagerantallet mere end 500 ryttere, hvoraf ca. 80 kommer kørende fra Sverige, hvor der som noget nyt nu også er etableret to hold. I 2010 indsamlede Team Rynkeby 4,72 millioner DKK til Børnecancerfonden. I 2011 er forventningerne endnu højere. Jan Gintberg kunne overrække Børnecanterfonden en check på 4,72 mkr. i 2010 fra Team Rynkeby. Rynkeby Foods har i flere år arbejdet aktivt for at støtte cancerramte børn og deres familier. Overskuddet fra cykelløbet Team Rynkeby, det tilbagevendende cykelløb Ud over at støtte cancerramte børn og deres familier er Team Rynkeby med til at øge interessen for cykelløb som motionsform hos både medarbejdere og det omgivende samfund. Dermed bidrager vi til et lidt sundere samfund. Børnecancerfondens hovedsponsor Børnecancerfonden modtog sidste år 16 millioner DKK fra forskellige bidragydere. Team Rynkeby var med sit bidrag på 4,72 mkr. fondens absolutte hovedsponsor, fortæller direktøren Marianne Nielsen. Hun kalder samarbejdet med Team Rynkeby fantastisk og fremhæver, at de store, tilbagevendende bidrag giver Børnecancerfonden mulighed for at starte og fuldføre mange gode initiativer. - Det gør også, at vi kan uddele flere såkaldte forkælelseslegater til børn med kræft, børn der har brug for at forsøde tilværelsen lidt ekstra på særlige tidspunkter, f.eks. hvis barnet får tilbagefald eller er døende, siger Marianne Nielsen, som også fremhæver Team Rynkebys markedsføring af fonden som væsentlig for tiltrækningen af andre også lokale bidragydere. 12

13 Tema: Sundhed Nyt cykelløb Rynkeby Foods følger i år sundhedssucces en Team Rynkeby op med et nyt beslægtet initiativ på hjul. Initiativet hedder Rynkeby SUNDhedsstafetten og er Danmarks første store cykelstafet om man vil en pendant til DHL-stafetten, omend på cykel. Initiativet er taget i samarbejde med firmaet SUND på Job, der tilbyder sundhedsfremmende aktiviteter til fremme af arbejdsglæden og produktiviteten på såvel offentlige som private arbejdspladser. Som det er tilfældet med Team Rynkeby har Rynkeby SUNDhedsstafetten et dobbelt formål. Det er dels at forbedre folkesundheden ved at sætte fokus på cykling, som i forvejen er danskernes foretrukne motionsform, dels at støtte et godt formål. Det gode formål er i dette tilfælde Diabetesforeningen, som vil modtage overskuddet fra løbene ubeskåret. Rynkeby SUNDhedsstafetten finder i år sted i Århus, Odense og København og forventer op imod deltagere. Allerede næste år er målet at udvide med yderligere tre-fire byer. Prisen for at deltage er 750 kr. pr. hold. Medarbejdere arbejdskraft. Derfor har vi oprettet et sundhedsudvalg, som specifikt har til formål at fremme sundheden på Rynkeby. Som beskrevet i det følgende fokuserer vi f.eks. på sund mad i kantinen, sundhedstjek (body age), slankekurser, rygestopkurser og en lang række forskellige motionstilbud. Rynkeby fik i 2010 den ærefulde pris som Årets Sundeste Arbejdsplads på Fyn. Jørgen Dirksen med prisen som»fyns sundeste arbejdsplads Livsstilssygdomme er en trussel mod det moderne samfund, og Rynkeby Foods ønsker derfor at støtte og inspirere medarbejderne til en sund livsførelse, såvel på arbejdet som i fritiden. Rynkeby har som ansvarlig virksomhed valgt, at medarbejdernes sundhed skal have ekstra fokus. På Rynkeby Foods er vi helt overbeviste om, at sunde og raske medarbejdere får en bedre livskvalitet, lever længere og bliver en endnu bedre Prisen uddeles af Udviklingsforum Odense sammen med Fyens Stiftstidende og konsulentvirksomheden Sund på Job. Prisen er et stort skulderklap til hele virksomheden, som har været åben for de mange sundhedstilbud. Med prisen fulgte en check på kr., som blev brugt til at samle alle medarbejdere til en dag med fokus på sundhed og værdier. Førstehjælp Handlinger i 2010 mål i 2011 Vi ved, at det både kan redde liv og mindske følgeskader at handle hurtigt, hvis der opstår situationer med behov for førstehjælp. Derfor tilbyder Rynkeby Foods hvert år gratis førstehjælpskurser til medarbejdere, både for nybegyndere og øvede. I 2010 deltog 12 medarbejdere i kursus i førstehjælp. Vi vil tilbyde gratis førstehjælpskursus min. en gang årligt, for trivsels- og sundhedskoordinatorer evt. i arbejdstiden. Vi forventer vi at anskaffe hjertestarter for at kunne hjælpe hurtigt ved evt. hjertestop 13

14 Tema: Sundhed Arbejdsmiljø Den arbejdsrelaterede sundhed handler mest om, hvad vi kan gøre, mens vi er på arbejde. Her kan vi bl.a. sikre, at ergonomien er i orden, så kroppen ikke belastes unødigt. Vi arbejder struktureret med at undgå arbejdsulykker og skader, som alle i en vis grad påvirker vores helbred/sundhed. I 2010 har Rynkeby Foods gennemført et større ergonomiprojekt for vores lagermedarbejdere. Projektet fortsætter i andre afdelinger i 2011/2012 og har til formål at fremme korrekte arbejdsstillinger og bruge kroppen rigtigt, så belastningsskader undgås, herunder hører individuelle anbefalinger til træning for styrkelse af muskulaturen i f.eks. virksomhedens motionscenter. Arbejdstilsynet har kvitteret for Rynkebys arbejdsmiljø med en Grøn Smiley. På billedet ses tappeoperatør Pauline Martin. paratet, dvs. med nakke, hånd/håndled, skuldre, arme/albuer, lænderyg eller knæ. I 2010 var der 71% som havde haft mindst een af disse fysiske gener, hvilket er færre end i Bag tallene ligger dog, at der inden for de enkelte grupperinger er et tydeligt fald, hvorfor 2010 resultatet udtrykker, at der nu er en del færre gener pr. medarbejdere end i I 2008 fik Rynkeby Arbejdstilsynets Grønne Smiley, som er et symbol på godt og velfungerende arbejdsmiljø. Det er et mål at fastholde denne anerkendelse i årene fremover. I Sundhedhedsprofilen spørges medarbejderne, om de i de seneste syv dage har haft besvær med bevægeap- Medarbejdere med en fysisk gene i bevægeapparatet mål i % 71% Max. 35% fremmøde Det er ikke nemt for en medarbejder at skulle blive hjemme på grund af sygdom, og det er heller ikke nemt for de medarbejdere, der må løbe ekstra stærkt, fordi de mangler en kollega. Det er således til alles bedste, at fremmødet bliver så højt som muligt. Derfor arbejder Rynkeby Foods med tiltag i relation til både fysisk og psykisk arbejdsmiljø suppleret med en lang række sundhedstilbud. Et godt fremmøde er selvfølgelig en forudsætning for, at Rynkeby Foods i videst muligt omfang kan producere med den planlagte kapacitet. For at sikre at vores over 200 medarbejdere kan få hurtig behandling, og dermed forkorte sygdomsperioden, tilbyder Rynkeby også helbredsforsikring til alle ansatte. Resultater Mål i 2014 Totalt fremmøde: 2009: 94,1% 2010: 96,0% Totalt fremmøde: Min. 97% (total) Lars Himmelstrup, Konstruktion, i laboratoriet. 14

15 Tema: Sundhed Rygning Vi ved, at rygning er usundt, og vi mener, at det er uforeneligt med en fødevareproducerende virksomhed. Derfor valgte Rynkeby Foods i 2009 at indføre totalt rygeforbud på matriklen. Forbuddet gælder både gæster og medarbejdere. For alle rygere, der ønsker rygestop, tilbydes rygestopkurser og andre hjælpemidler (tyggegummi, akupunktur, plaster og lign.). Vi forventer på lang sigt at få færre rygere og dermed et bedre helbred hos vores ansatte. Til trods for rigtig mange tiltag er antallet af rygere ikke faldet så meget som forventet. Til gengæld ryger vores rygere ca. 27% mindre hvilket svarer til fire cigaretter mindre pr. dag end i Dette fald tilskriver vi bl.a. indførslen af rygeforbud. Nu er kroppen fem år yngre Mikael Poulsen, 30 år og lageroperatør på Rynkeby Foods, sagde ja tak, da medarbejderne på lageret fik tilbud om at deltage i et Body age projekt. Da projektet startede i september sidste år, var Mikaels Body age 40 år. Nu, et halvt år senere, har han tabt syv kg.»kroppens alder«er nu 35 år. Antal rygere Antal cigaretter/dag GS (stk) MÅL I % 23% Max. 15% 15 stk 11 stk 10 stk overvægt Overvægt kan føre en række livsstilssygdomme med sig. Derfor ønsker Rynkeby Foods at støtte medarbejdere i varige vægttabsforløb. For overvægtige medarbejdere planlægges tilbud med kostvejledning med klinisk diætist samt tilbud om motion. Der er opsat mål og handlingsplaner for alle overvægtige medarbejdere, der ønsker at tabe sig, og der tilbydes gratis individuel kostvejledning. Efter et sundhedstjek i januar 2011 har 42 medarbejdere meldt sig til»vægtstop Ny livsstil«, som er et individuelt tilbud til overvægtige medarbejdere, der ønsker at tabe sig og ændre livsstil. Tilbuddet er gratis, og kursisterne følges af løbende professionel diætist. Meget overvægt Overvægt mål i % 23% Max. 18% 31% 30% 22% - Jeg træner i dag op til tre gange om ugen i vores motionscenter, før eller efter arbejdstid. Det giver helt klart mere energi og gør også, at man får det bedre med sig selv. Det havde jeg ikke lige tænkt over, før vi gik i gang med projektet. Jeg mener også, at aktiviteterne styrker sammenholdet på fabrikken, siger Mikael. Han er ikke i tvivl om, at han blev smittet af det engagement i sund livsførelse, kolleger og ledere lægger for dagen. - Jeg var nok ikke kommet i gang, hvis jeg ikke havde fået pistolen i nakken i form af engagementet hos min nærmeste chef og kollegernes positive snak om deres oplevelser, siger han. 15

16 Tema: Sundhed Sund kantine I Rynkeby Foods kantine er der også fokus på sundhed. Kantinepersonalet har i 2010 deltaget i»projekt Kantinetjek«, som udbyder kurser i sund kantinemad. Kantinetjek anvendes i dag som et nyt redskab, der gør det enkelt og nemt at vurdere, om kantinens udbud er sundt, og om det er muligt at forbedre udbuddet. Der arbejdes efter et pointsystem, hvor maden får point efter nogle enkle kriterier. Jo flere point, desto sundere er den. Det kan være vanskeligt at sætte mål for, hvor sund kost vores medarbejdere spiser. Men i vores sundhedstjek, skal medarbejderne svare på, hvor ofte der indtages frugt og grønt. I 2009 spiste kun 37% af medarbejderne mindst to stykker frugt og grønt dagligt. Vi mente, at vi kunne påvirke indtaget, hvis vi gjorde det nemmere og billigere at få frugt på Rynkeby, så der blev etableret en frugtordning, hvor medarbejderne kan købe frugt for 1 kr. Derudover serveres dagligt sund og ernæringsrigtig kost. Der sælges ikke længere slik og andre u- sunde mellemmåltider i kantinen dog kan vi stadig nyde et stykke kage en enkelt gang om ugen. Disse initiativer ser ud til at have båret frugt i bogstaveligste forstand, for i 2010 spiste næsten halvdelen af Rynkeby medarbejderne frugt og grønt hver dag. Pia Skytthe Pedersen forbereder sund kantinemad. Antal, der spiser frugt og grønt hver dag (min. 2 stk. dagligt) mål i % 46% 57% MOTION Rynkeby Foods støtter en lang række motionsprojekter, både i eget og andres regi. I 2010 startede således ugentlig træning i gang (walking), løb for både nybegyndere og erfarne samt cykelhold. Derudover yder Rynkeby støtte til virksomhedens eget motionscenter for medarbejderne. Centret blev etableret i 2005 og har i dag over 70 medlemmer, som alle er medarbejdere. I 2010 havde vi tidligere triatlet på det danske landshold Ole Stougaard til at undervise i en helt ny skånsom løbeteknik, som kan anvendes af både nybegyndere og erfarne løbere. Til dette arrangement deltog over 35 medarbejdere hvoraf ca. 15% aldrig havde løbet før. Vi forventer også at tilbyde lignende gratis løbetræning i Rynkeby støtter endvidere Team Rynkeby, som er hovedsponsor for Deltagere i motionsløbet DHL-Stafetten* Deltagere i motionsløbet Søsletteløbet** Bevæger sig min. 30 min/dag *Inkluderer kun medarbejder. ** Inkluderer medarbejder og familie. Børnecancerfonden. I de senere år har Rynkeby også deltaget i bl.a. Søsletteløbet for løbere og cyklister samt DHL Stafetten og Rynkeby Stafetten, der er for både løbere og dem, som går. Begge arrangementer har haft meget stor deltagertilslutning de sidste to-tre år. Ud over sportslig aktiviteter inkluderer disse arrangementer dejlig mad og hygge med kollegerne hvilket vi bestemt også tror på fremmer medarbejdertilfredsen mål i % 38% Min. 50%** mål i % 42% 50% mål i % 50% 60% 16

17 Tema: Sundhed Sundhedstjek Med sundhed som løbende fokusområde et af firmaets største fokusområder inden for CSR i 2010 tjekker Rynkeby Foods løbende vores medarbejderes sundhedsstatus. Cirka hvert andet år tilbydes et sundhedstjek, hvor bl.a. kolesteroltal, BMI (Body Mass Index), kondital, blodtryk og meget andet kontrolleres. Ønsket er at foretage sundhedstjek af vores medarbejdere minimum hvert andet år. Vi har første gang fået foretaget en måling i 2009, hvor 81% deltog, og senest i januar 2011 hvor deltagelsen var oppe på 84%. I 2011 blev sundhedstjekket suppleret med et såkaldt Body Age dvs. formen i forhold til den alder, som kroppen har. Den viste, at medarbejderne på Rynkeby har en gennemsnitlig alder på 42 år og en gennemsnitlig body age på 43,7 år. Generelt har der været forbedringer at spore fra 2009 til den seneste måling, men det skal blive endnu bedre. Fokus vil specielt blive rettet mod vores lager- og produktionspersonale, da behovet er størst her. Under overskriften»et yngre Rynkeby«igangsættes i 2011 en lang række initiativer, der netop tager udgangs-punkt i medarbejdernes body age, for at gøre firmaet lidt yngre. Planen er, at medarbejderne fra hele virksomheden samles i grupper på ca personer, som skal konkurrere med de øvrige grupper om at få det største gennemsnitlige fald i body age. Der foretages derfor ekstraordinært bodyage målinger i januar I Body Age indgår mange parametre, og bl.a. overvægt er med til at øge kropens alder. Derfor er der også i 2011 tilbud om gratis slankekursus til den meget overvægtige gruppe. Der er 42 medarbejdere tilmeldt slankekursus. Sundheden og bundlinien»vi har en klar overbevisning om, at jo sundere vi er, jo mere energi har vi, og jo større engagement får vi i dagligdagen på Rynkeby. Det hjælper ikke, at du går og har ondt i nakken hele dagen, for det forhindrer dig i at gøre dit arbejde på en effektiv måde. Det hjælper heller ikke, at jeg allerede bliver træt efter tre timer på arbejde, og at jeg bare skal sove, når jeg kommer hjem, for at være frisk de første tre timer næste dag. Det er heller ikke godt nok. For vi er lavet til at arbejde. Derfor skal vi holde vores krop tilstrækkelig fit til, at vi kan gennemføre en ordentlig arbejdsdag og efterfølgende have et ordentligt fritidsliv«. Poul Erik Nielsen. Ordene kommer fra en af de energiske tovholdere og organisatorer i Rynkeby Foods sundhedsarbejde, økonomichef Poul Erik Nielsen. Han er også er overbevist om, at god form blandt medarbejderne påvirker resultatet på bundlinien positivt. - Det er svært at være helt præcis med målet, men vi tror på, at sundhed øger involveringen og effektiviteten i virksomheden. En anden ting er, at vores mange initiativer i disse tider, hvor der er fokus på sundhed også er med til at brande Rynkeby, dét at vi har opmærksomheden rettet mod medarbejderne og vil gøre noget for dem, siger han. 17

18 Tema: Miljø og klima Forbedringer inden for klima og miljø er meget vigtige i Rynkeby Foods arbejde med samfundsmæssig ansvarlighed (CSR). Hvad kan vi gøre? Vi kan først og fremmest sikre at vores egne processer optimeres mest muligt. Derefter kan vi stille krav til omgivelserne om, at de skal gøre det samme. I denne proces er det vigtigt at få uddannet vores medarbejdere til at blive miljøbevidste og arbejde efter miljørigtige løsninger. Huskelisten Sådan kan Rynkebys medarbejdere bidrage til et bedre miljø! 1. Følg pedelliste (operatører) og sluk for lys & kompressor i weekenden det giver gode elbesparelser. 2. Luk porte og døre til opvarmede rum og kølerum (hurtigporte og sluser skal bruges). 3. Brug ikke spuleslanger uden dyse på ved afvaskning. 4. Sørg for at sortere affald og rester. Der er opsamling til plast og pap/papir og saftspild skal i tank og deponeres som biogas. Færdigvarer skal i container bestemt til biogas. Der skal ikke juice/vand i tipcontainer det kan ikke brænde! 18 Ansvarligt miljøarbejde er også oplysning. Derfor udarbejdede Rynkeby Foods i 2010 i samarbejde med SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik) i Sverige en livscyklusvurdering (LCA) af de vigtigste processer i juicefremstillingen. En LCA beskriver energiregnskabet for en given proces. En vigtig konklusion af vores beregninger var, at det er bedre for miljøet at købe koncentrat i Sydamerika og fragte det til Europa til opblandning end at købe hele appelsiner i Spanien til presning i Danmark. Da det ikke er praktisk muligt at få koncentrat nok fra Europa til at dække Rynkebys produktion, må vi arbejde på at forbedre eksisterende processer og oplyse forbrugerne om, at de også kan træffe et valg. Juice med kort holdbarhed, der skal opbevares i køleskab, er ofte vores dyre kvalitetsjuice denne juice er desværre også den mest miljøbelastende, og det må forbrugerne gerne få at vide. Vi har allerede stor fokus på miljøet og iværksat mange miljøtiltag vi har i 2010 indført, at miljøoptimering indarbejdes i nye processer, produkter og procesdesign. På Rynkeby fokuserer vi altså i første omgang på de processer, som vi selv kan påvirke, hvilket også afspejler vores mål inden for kategorien miljø og klima og vores huskeliste til medarbejderne. Det er en ledelsesopgave at sikre implementering i de forskellige afdelinger. 5. Trykluftutætheder skal udbedres med det samme (teknik). 6. Brug»pigging-system«når muligt, da det reducerer spild (blanderi/tapperi). 7. Tjek»recapper«, så emballage ikke skal smides unødigt ud, og gem restemballage til næste produktion (tapperi)! 8. Begræns rejseaktivitet med fly (alle) flytransport er en stor miljøsynder! 9. Benyt glidende overgang ved emballageskift og brug gerne eksisterende råvarer i nye produkter det giver færre produktskift og mindsker spild (Marketing). 10. Kør miljørigtigt (chauffører + alle øvrige bilister).

19 Tema: Miljø og klima handlinger i 201o Rynkeby Foods har i 2009 og 2010 samarbejdet med Enervision A/S, et rådgivende ingeniørfirma med speciale i energi og miljøforhold. Samarbejdet har blandt andet ført til en kortlægning af mulige miljøforbedringer i vores produktionsafsnit. Blandt nye forbedrende tiltag har vi i februar 2010 installeret en ny kompressor, som er 20% mere effektiv og sikrer en varmegenindvinding på 59% af tilført energi. Vi har ligeledes investeret i ny teknologi på kedelanlægget, så vi kan udnytte overskudsvarmen fra produktionen. I januar 2011 blev der således opstillet en røggaskøler med tilhørende skorsten. Investeringen betyder, at vi nu kan forvarme fødevandet til produktionen og overføre overskudsenergi til Ringe Kommune. Det giver en gevinst på op til 245 KW ved fuldlast på kedlen. El-forbrug, spildevand og CO 2 Der har været en øget fokus på el-forbrug, spildevand og CO 2. Spildevand er også indført som et målepunkt under produktionsmedarbejdernes LEAN-løn (lokalaftale). Desværre har vi endnu ikke set, at vores indsatser giver resultat på vores energi bundlinje. Forklaringen er, at vores volumen i 2010 er ca. 20% mindre sammenlignet med Det betyder, at de gennemført energibesparende tiltag ikke er tilstrækkelige til at kompensere for faldet i volumen, da Rynkebys energiforbrug er højere pr. produceret ltr. ved en produktion på f.eks. to end tre mio. ltr. pr. uge. Samtidig vil vi indføre langt flere registreringsenheder, så vi bedre kan forfølge uregelmæssigheder. Større produktion Vores mål for 2014 er som følge af vores forventede ekspansion i Norden ca. 37% mere produktion end i Derfor vil den øgede volumen give et større afkast på energi-bundlinjen. Vi forventer at se de største gevinster i 2013/2014, hvor volumenerne er markant større end i 2010 og Råvaresvind og emballagespild følger den planmæssige udvikling. Det skyldes dels øget fokus og bedre udnyttelse af overskud af råvarer hurtigt, så destruktion undgås. Dertil kommer, at vi har investeret i udstyr BrændstofforbruG Aksel Jørgensen (billedet) har 32 år på bagen hos Rynkeby, heraf godt 20 år som teknisk chef. Han har således fulgt udviklingen fra dengang effektivisering i produktionen handlede mere om at erstatte eksisterende rør med tykkere rør til i dag, hvor der også tages hensyn til miljøet.»klima- og miljødimensionen giver jobbet mere mening, men hoveddriveren er nu at være effektive og gøre tingene smartere. Er vi ikke skarpe på alle områder, så har vi ikke noget job i morgen. Længere er den ikke«, mener Aksel. til adskillelse af safter, så råvarespildet minimeres. Emballagesvind har ligeledes været under luppen, og der er foretaget flere optimeringer for at undgå unødigt ressourcespild. Ydermere er råvaresvind og emballagespild indført som et målepunkt under produktionsmedarbejdernes LEAN-løn (lokalaftale). Flere miljømål er således blevet en del af medarbejdernes lønpakke, hvilket vi forventer, vil skabe en endnu større fokus. I 2011 vil fokus også være rettet mod en større investering af mere præcist udstyr til måling af tørstof og dermed øget præcision ved brug af koncentrater hvilket bør formindske råvaresvindet yderligere. Endnu flere data skal granskes for at finde energibesparelser og god miljøadfærd praktiseres. Miljørigtig kørsel Rynkebys egne chauffører har modtaget kursus i miljørigtig køreteknik, som fremadrettet vil indgå som en del af deres LEAN-løn i Resultat i 2009 Resultat i 2010 Mål i ,61 km/l 2,73 km/l 3,21 km/l Miljømål Elforbrug* Spildevand* CO 2 -forbrug* Råvaresvind af råvareforbrug Emballagesvind af emballageforbrug *Per ton produkt Resultat i 2009 Resultat i 2010 mål i ,96 Kwh 60,9 Kwh 53,96 Kwh 59,96 Kwh 0,941 m3 0,983 m3 0,847 m3 16,18 kg 17,46 kg 14,56 Kg 2,86 % 2,44 % 2,10 % 2,07 % 1,45 % 1,05 % 19

20 CSR Planet Health Miljø/klima Forretning Sundhed Mennesker Profit People Rynkeby Foods A/S Vestergade Ringe Tlf

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik KiMs og ansvarlighed KiMs CSR-politik Oktober 2014 KiMs og ansvarlighed CSR-politik Oktober 2014 Oktober 2014 Side 2 Indhold Indledning... 4 KiMs en integreret del af samfundet... 5 FN Global Compact...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar. Rynkeby Foods

Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar. Rynkeby Foods Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar CSR på Rynkeby Foods Årsrapport 2011 Rynkeby FOODS A/S Rynkeby Foods A/S ejes af Arla Foods. Ledelse CEO Jørgen Dirksen Supply Chain

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie.

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie. Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner og optimer på virksomhedens bundlinie. Hvorfor investere I SUNDHED DET ER VELDOKUMENTERET, at virksomheder, der aktivt tør satse på sundhedsfremmende tiltag,

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Fog om samfundsansvar. December 2010

Fog om samfundsansvar. December 2010 Fog om samfundsansvar December 2010 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Idégrundlag: Målsætninger: Markedsleder i norden på juice og saft

Idégrundlag: Målsætninger: Markedsleder i norden på juice og saft Rynkeby Foods A/S Idégrundlag: Rynkeby Foods A/S udvikler, producerer og afsætter frugtbaserede fødevarer Målsætninger: Markedsleder i norden på juice og saft Mest attraktive produktionsvirksomhed på Fyn

Læs mere

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion LANGTIDSFRISK Kontor motion Trappetræning Affalds motion Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Bachelor i idræt og sundhed, diplomuddannelse i projektledelse, ICF certificeret coach, sport management, personlig

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

RYNKEBY FOODS CSR RAPPORT 2012

RYNKEBY FOODS CSR RAPPORT 2012 RYNKEBY FOODS CSR RAPPORT 2012 Side 2 INDHOLD Forord...... side 3 Rynkebys udvikling... side 4 Rynkebys værdier... side 5 TEMA 1: Forretningen Rynkebys overordnede CSR-politik... side 6 CSR med succes...

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen.

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. CSR i Semler Gruppen I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. Vi er vores samfundsansvar bevidst og er involveret i en række velgørende aktiviteter -

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund 2015. På sporet af samarbejde

Dansk Jernbaneforbund 2015. På sporet af samarbejde Dansk Jernbaneforbund 2015 På sporet af samarbejde A/S Dorthe Nedermark Head of Corporate Health, Safety and Environment Krav fra trafikselskab NT om arbejdsmiljø og miljøcertificering Projektmidler FF

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå?

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sund kurs Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sæt en sund kurs Sundhed er ikke kun den enkeltes ansvar. Arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle ved at fastlægge regler, rammer og muligheder og ved

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Communication on Progress 2013

Communication on Progress 2013 Communication on Progress 2013 Hvidovrevej 137 2650 Hvidovre Tlf.: 38 71 70 20 Fax: 38 71 70 25 E-mail: kontakt@egerbyg.dk Web: www.egerbyg.dk Indhold Forord... 3 Om Egerbyg... 4 Vores CSR-vision... 5

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1 Coloplast En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport Oluf Damsgaard Henriksen Climate Manager (dkohe@coloplast.com) Page 1 Agenda Kort om Coloplast Den røde tråd igennem Coloplasts fokus på

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Firmafrugt et sundt personalegode

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Firmafrugt et sundt personalegode Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Firmafrugt et sundt personalegode 2 Hvad er firmafrugt? 2 Hvorfor firmafrugt? 3 Kom godt i gang 4 Tips til mere frugt og grønt på arbejdspladsen

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Corporate Social Responsibility Rapport 2012

Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Vi bevæger os I den rigtige retning, men har fortsat noget at lære og områder at forbedre. Vores arbejde indenfor CSR er en rejse og vi vil gøre vores bedste

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER BÆREDY RENGØ BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER med certifikat En SPT-Certifi ceret leverandør forholder sig til kvalitet, miljø og økonomi. FAGLIG SPARRINGFAG PLIGTEN TIL AT HANDLE I FÆLLESSKAB Voksende

Læs mere

Notat. Retningslinjer for rygning

Notat. Retningslinjer for rygning Notat Center for Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 05.03.14 Sagsbeh. pho44 Retningslinjer for rygning Formål Blandt KRAM faktorerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion er rygning den

Læs mere

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED MILJØ VÆRDI CSR MENNESKER MANG- FOLDIGHED INDHOLD FORORD 3 VÆRDI 4 MILJØ 6 MENNESKER 12 MANGFOLDIGHED 16 2 FORORD Netto er i dag Danmarks største dagligvarekæde. Det er vi blevet, fordi vi tager ansvar,

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet 1-09 Magasin om potentialet i at udvikle og markedsføre virksomhedskultur 02 Virksomhedens personlighed 10 Krisens mulighed 18 Interview med Chr. Kurt Nielsen 24 CSR og bæredygtig profit 30 Ole Fogh Kirkeby

Læs mere

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony.

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony. Kommunikation Århus Universitetshospital Skejby 19. januar 2010 v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony CV for Susanne Anthony E.F.T. Terapeut 2006 Hypnose Terapeut 2004 NLP-psykoterapeut 1999 Reg.Lægemiddelkonsulent

Læs mere

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB XXXXXXXXL LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB 1 Vejen til et sundere liv - invester i din medarbejder eller i dig selv Overvægt er et voksende problem i det danske

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Tildelingskriterier for udbud af Indsamling på tværs.

Tildelingskriterier for udbud af Indsamling på tværs. NOTAT Den 23. september 2015 Kim Würfel (Wurkim) Sagsnr. xx-xxxx Sagsnr. (ESDH flettefelt) Tildelingskriterier for udbud af Indsamling på tværs. Overordnet målsætning: Gennem større volumen (antal husstande

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme Sundhedsfremme Derfor vejledning om sundhedsfremme Medarbejdernes sundhed er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedsfremmende indsatser på de regionale arbejdspladser medvirker til at forbedre

Læs mere

Taulov centrallager. Arbejdsmiljøstrategi 2014

Taulov centrallager. Arbejdsmiljøstrategi 2014 Taulov centrallager Arbejdsmiljøstrategi 2014 For 2013 opnåede vi følgende resultater i forhold til vores mål 0 arbejdsulykker 2013. 2 alvorlige arbejdsulykker. Fastholde et højt fremmøde på 97 %. Fremmøde

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

SUNDE ANSATTE ØGER INDTJENINGEN

SUNDE ANSATTE ØGER INDTJENINGEN SYDDANMARK Det Gode Arbejdsliv SUNDE ANSATTE ØGER INDTJENINGEN Klokken ringer ind til motion i VandCenter Syd Guldkorn til at holde på en guldgrube af viden og erfaring 1 intro Tekst: Jens Kurt Jørgensen

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

RAPPORT - Sundt Lager

RAPPORT - Sundt Lager BAR transport og engros Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Att.: Susanne Linhart sli@di.dk Dato: 03.03.2011 Opg. nr.: 21593/cm WorkLife A/S Tlf.: 70 227 527 Fax: 75 225 390 www.wl.dk post@wl.dk RAPPORT -

Læs mere

Product Sustainability - undgå greenwashing

Product Sustainability - undgå greenwashing DNV Seminar Rikke Topp Petersen Greenwashing Bevidshed blev skabt da miljø kom på dagsordenen i USA i 80 erne Ordet dukkede op i Græsrodsmiljøet i USA i 1990 Ordet blev nævnt første gang i et undergrundstidsskrift

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Sundhedsledelse i holdninger og handlinger

Sundhedsledelse i holdninger og handlinger Sundhedsledelse i holdninger og handlinger Ledernes Hovedorganisation Juni 2008 1. Indledning For blot få år siden var den enkeltes sundhed overvejende en privat sag. I dag er det under opbrud. Flere og

Læs mere