Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) Mette Lene Jensen (V) Peter Poulsen (A) Jan Ryberg (L) Fraværende: Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Budgetforslag i Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Udmøntning af besparelser for budget Helsingør Svømmehal haltidsfordeling Fremtidens Folkeskole Mål for samarbejde med eksterne Nordsjælland Håndbold samarbejdsaftale Sager til behandling på kommende møder Meddelelser/eventuelt...20 Bilagsliste...21

2 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/7630 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Godkendt.

3 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Budgetforslag i Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8437 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Bilag 1: Ringefordeling på 410 Sundhed Bilag 2: 411 Ringefordeling 411 Idræt og Fritid Bilag 3: Beskrivelser af opgaver i ring 1 og 2 for 410 og 411 Bilag 4: Driftskorrektioner for 410 og 411 Bilag 5: Forslag til nye serviceopgaver for 410 og 411 Bilag 6: Anlægsforslag budget Bilag 7: Områdebeskrivelse for 410 Sundhed Bilag 8: Områdebeskrivelse 411 Idræt og Fritid Bilag 9: Takster for 411 Idræt og Fritid Høringssvar CenterMED SO budget 2015 Høringssvar CenterMED for KIB budget Indledning/Baggrund I henhold til tidsplanen for budget , skal fagudvalgene i maj/juni måned behandle budgetforslaget for Center for Økonomi og Styring har i samarbejde med Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Sundhed og Omsorg udarbejdet udvalgets budgetforslag for I budgetforslaget er udvalgets opgaver fordelt på ring 1 og 2. Udvalget skal godkende budgetforslaget med fordelingerne i ring 1 og 2, drifts og anlægskorrektioner samt forslag til nye serviceopgaver. Derudover skal udvalget prioritere, hvilke forslag til nye anlægsopgaver, der skal indgå i budgetforhandlingerne. Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, de nye pris og lønskøn samt lov og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget. Næstformand i SOMED Margit Koch og næstformand i KIBMED Ole Christiansen deltager under dette punkt. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov samt Byrådets budgetprocedure for budget Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik. Sagsfremstilling Sundheds, Idræts og Fritidsudvalgets budget har 2 budgetområder: Budgetområde 410 Sundhed Budgetområde 411 Idræt og Fritid Forslaget til budget på budgetområderne omfatter: 1. Fordeling af opgaver i ring 1 og 2 2. Beskrivelser af opgaverne i ring 1 og 2 3. Drifts og anlægskorrektioner

4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side 4 4. Forslag til nye serviceopgaver 5. Forslag til nye anlægsopgaver 6. Budgetområdebeskrivelser 7. Takster (eventuelt) 1. Fordeling og beskrivelse af opgaverne i ring 1 og 2 Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Sundhed og Omsorg har sammen med Center for Økonomi og Styring udarbejdet en fordeling af budgetområdernes budgetter i ring 1 og ring 2. Ring 1 indeholder de opgaver, der kan karakteriseres som lovpligtige og nødvendige, mens ring 2 indeholder øvrige opgaver, der er ønskelige samt forslag til nye opgaver. For en udspecificering af fordelingen af opgaverne se bilag 1 og 2. Det samlede budget på Sundheds, Idræts og Fritidsudvalgets områder for 2015 er på 45,7 mio. kr. fordelt med 33,9 mio. kr. i ring 1 og 11,8 mio. kr. i ring 2, jf. tabel 1. Derudover er der 4,1 mio. kr. i ring 2 til nye driftsforslag. Tabel 1: Fordelingen af ring 1 og 2 på budgetområder kr. Budget 2015 ring1 Budget 2015 ring 2 BO 2016 ring1 BO 2016 ring 2 BO 2017 ring1 BO 2017 ring 2 BO 2018 ring1 BO 2018 ring Sundhed Idræt og Fritid Udvalget i alt BO = Budgetoverslag Der er udarbejdet beskrivelser på alle opgaver i ring 1 og ring 2. Beskrivelser er vedlagt i bilag Drifts og anlægskorrektioner Center for Økonomi og Styring har i samarbejde med Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Sundhed og Omsorg indarbejdet 0,2 mio. kr. driftskorrektioner, jf. bilag 4. Samlet set er der på udvalgets område udarbejdet driftskorrektioner på 0,2 mio. kr. i 2015, 0,2 mio. kr. i 2016, 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,2 mio. kr. i Fordelingen på budgetområderne er vist i tabel 2. Tabel 2: Driftskorrektioner fordelt på budgetområder kr. Budget 2015 BO 2016 BO 2017 BO Sundhed Idræt og Fritid I alt I budget er der indarbejdet driftskorrektioner vedrørende Pris og løn regulering på 1 mio. kr. (budgetområde 410) Pris og løn regulering på 0,2 mio. kr. (budgetområde 411) Afledt drift af billardklubhus på 4 mio. kr. (budgetområde 411) Der er ingen anlægskorrektioner på Sundheds, Idræts og Fritidsudvalgets områder.

5 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side 5 3. Forslag til nye serviceopgaver I tabel 3 indgår en række forslag til nye serviceopgaver i ring 2 fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Sundhed og Omsorg. Forslagene fordeler sig på følgende måde på budgetområderne. Tabel 3: Forslag til nye serviceopgaver fordelt på budgetområder kr. Budget 2015 BO 2016 BO 2017 BO Sundhed Gadeplans medarbejder Alkoholkoordinator Kommunal diætist Idræt og Fritid Idrætslinjen ekstra spor Pulje større idrætsevents Dræning af opvisningsbaner Afledt drift Atletikstadion I alt Forslagene til nye serviceopgaver er beskrevet mere udførligt i bilag Forslag til nye anlægsopgaver Center for Ejendomme har i samarbejde med Center for Kultur, Idræt og Byudvikling udarbejdet følgende forslag til nye anlægsopgaver på udvalgets område: Administrationen har prioriteret alle de indsamlede anlægsforslag både nye og genfremsatte i to kategorier henholdsvis: Prioritet 1) Uundgåelige anlægsopgaver (Needtohave) Eksempelvis forslag, der understøtter den fortsatte drift, opfylder lovkrav, har betydning for sikkerhed og/eller sundhed i kommunens ejendomme, opretholder vedligeholdelsesniveauet for de kommunale bygninger Prioritet 2) Øvrige anlægsopgaver (Nicetohave) Ønsker af mere individuel karakter refererende til det enkelte centerområde/enheds behov, og som typisk medfører et øget serviceniveau. Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget har mulighed for at omprioritere de fremsatte anlægsopgaver og eventuelt supplere med yderligere nye anlægsopgaver. Prioritet 1: Tabel 4: Anlægsforslag i prioritet 1 Budget Anlæg Område (1.000 kr.) ØKONOMIUDVALGET 825 Ejendomme

6 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side 6 825xx 825xx Lovkrav Sikkerhed Svømmehallen: Nuværende udledning af svømmehalsvand i sø skal erstattes af udledning til kloaknettet. Dette medfører etablering af forsinkelsesbassin Genopretning og Udviklingsområder Helsingør Svømmehal: Renovering af eksisterende svømmehal (levetidsforlængelse 10 år) Prioritet 2: Tabel 5: Anlægsforslag i prioritet 2 Budget Anlæg Område (1.000 kr.) SUNDHEDS, IDRÆTS OG FRITIDS UDVALGET 410 Sundhed 410xx Nyt Sundhedshus xx xx xx xx 411 Idræt og Fritid Idrætslegeland med kunstgræsbane ved Snekkersten Idrætscenter Udbygning af klubhus i Tikøb med omklædningsrum og motionslokale Etablering af træningspavilloner i lokalområder Etablering af multibaner i lokalområder ØKONOMIUDVALGET 825 Ejendomme Lovkrav Nygård Rideskole og Stenbjerggård Rideskole: Renovering og lovliggørelse (ved gældende lovgivning. Lovrevision forventes ultimo 2014) Sikkerhed Nygård Rideskole og Stenbjerggård Rideskole: Renovering af udendørs Min. Max. 9,0 28,0 mio. kr mio. kr ridebaner og dræn Genopretning og Udviklingsområder 825xx Opførelse af ny Helsingør Svømmehal Øvrige ønsker Kajakklubben Krogen flytning af nyt klubhus ifm. byggeri af Kronborg Strandby Espergærde Badelaug: Ombygning af Espergærde Sejlklub, Strandvejen Arbejdet med forslagene til nye anlægsopgaver er nærmere beskrevet i bilag 6. Når Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget har foretaget den endelige prioritering af anlægsforslagene i prioritet 1 og 2, vil Center for Ejendomme lave kvalificerede beregninger af anlægsudgifterne for anlægsforslagene under prioritet 1, udarbejde tidsplan og i

7 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side 7 samarbejde med Center for Kultur, Idræt og Byudvikling samt Center for Økonomi og Styring beregne den afledte driftsøkonomi samt afledte konsekvenser i relation til planforhold mv. Anlægsforslagene under prioritet 2 vil ikke blive yderligere bearbejdet. 5. Budgetområdebeskrivelser Der er udarbejdet budgetområdebeskrivelser på hvert af udvalgets budgetområder. Beskrivelserne er vedlagt i bilag 7 og 8. I beskrivelserne er drifts og anlægskorrektionerne medtaget, mens forslagene til nye service og anlægsopgaver ikke indgår. 6. Takster Der er lavet en foreløbig beregning af taksterne på udvalgets område for budgetområde 411 Idræt og Fritid. De endelige takster vil blive udarbejdet efter vedtagelsen af budgettet. De foreløbige takster er vedlagt i bilag 9. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Budgetforslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Økonomi og Styring og Center for Ejendomme og Center for Kultur, Idræts og Byudvikling og Center for Sundhed og Omsorg. Sagen er sendt til høring i SOMED og KIBMED. Eventuelle udtalelser vil foreligge til udvalgets møde. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Center for Sundhed og Omsorg, Center for Ejendomme og Center for Økonomi og Styring indstiller, 1. at fordelingen på ring 1 og 2 i udvalgets budgetforslag godkendes. 2. at beskrivelserne af opgaverne i ring 1 og 2 tages til efterretning. 3. at driftskorrektionerne i udvalgets budgetforslag godkendes. 4. at forslag til nye serviceopgaver i ring 2 i udvalgets budgetforslag godkendes. 5. at eventuelle nye anlægsforslag fra udvalget fremføres her 6. at den forelagte prioritering for anlægsforslag godkendes, eventuelt med angivelse af ændringer, i henholdsvis prioritet 1 og prioritet 2 7. at taksterne for 2015 godkendes. Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Udtalelser fra næstformanden i CMED i Center for Kultur Idræts og Byudvikling samt udtalelse fra Cmed i Center for Sundhed og Omsorg Blev uddelt til Sundheds, Idræts og Fritidsudvalgets medlemmer. Udtalelserne vedlægges som bilag. Ad. 14

8 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Indstillingerne godkendt. Ad. 5 Mødedato Side 8 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget havde ingen nye anlægsforslag. Ad. 6 Indstillingen godkendt med følgende ændringer: Prioritet Idrætsanlæg Der beregnes yderligere på de 4 projekter 41101, 41102, 4113 og Ejendomme Der beregnes yderligere på projektet Ad. 7 Indstillingen godkendt.

9 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Udmøntning af besparelser for budget 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/3383 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Besparelse Fritid og Folkeoplysning2.pdf Besparelse Fælles Idræt.pdf Indledning/Baggrund I forbindelse med budget 2014 er det besluttet, at der på Sundhed, Idræts og Fritidsudvalgets område skal udmøntes besparelser for 0,3 mio. kr. i 2014, 0,8 mio. kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016 og 1,8 mio. kr. i I dette dagsordenspunkt er der udarbejdet forslag til udmøntning af besparelserne. Hans Henrik Schmidt, leder af Helsingør Kommunes idrætsanlæg, deltager under dette punkt. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I budget er der vedtaget en række specifikke besparelser samt en generel besparelse på servicedriften. På Sundheds, Idræts og Fritidsudvalgets område fordeler besparelserne sig på budgetområderne som vist i tabel 1. Tabel 1. Besparelser på budgetområder Budgetområde og opgave: Besparelse i 2014 (i kr.): 410 Sundhed Generel besparelse på servicedriften Idræt og Fritid Generel besparelse på servicedriften 315 Den generelle besparelse på servicedriften er lagt ind med en stigende profil frem mod I tabel 2 er vist stigningen fordelt på totalrammer/områder (i kr.) Tabel 2. Den generelle besparelse fordelt på totalrammer/områder Totalrammeenhed Sundhed Sundhedsfremme Idræt og fritid Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Espergærde hallen Nordkyst hallen Hornbæk hallen Fritids og Folke Oplysning Fælles idrætsopgaver Total Center for Omsorg og Ældre og Center for Kultur, Plan og Erhverv foreslår, at besparelserne

10 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget udmøntes på følgende måde: Mødedato Side 10 Besparelsen på 410 Sundhedsfremme i , indarbejdes ved planlægning af sundhedsfremme og forebyggelsesaktiviteter i perioden. Besparelsen på 411 Idræt og Fritid i : For Helsingør Kommunes Idrætsanlægs vedkommende vil besparelserne givet medføre en personalereduktion. Personalereduktionen forventes at kunne ske ved naturlig afgang. I 2014 og 2015 forventes besparelsen at kunne ske uden personalereduktion. Det er vanskeligt at være helt konkret frem til 2017, hvor besparelserne vil ramme hårdt. Formentlig vil det betyde afskaffelse af aftenvagterne i Helsingør Idrætspark. Denne aftenvagt har også tilsyn med Snekkersten Idrætscenter og atletikstadion. Disse anlæg vil altså stå ubemandet hen om aftenen, hvilket ikke er optimalt. I Helsingør Svømmehal skal det overvejes, om det er muligt på udvalgte tidspunkter at gå fra 2 til 1 bassinvagt. På Grøn drift området vil besparelsen ramme baneplejen på udvalgte områder. Endelig må der forventes en reducering i udgifterne på rengøring og vedligeholdelse af hallerne. Dette vil gå udover hallernes tilstand. Helsingør Kommunes Idrætsanlæg vil forsøge at optimere driften, så der måske kan findes besparelser på anlæggenes energiforbrug. For de selvejende haller, Espergærde Hallen, Nordkyst Hallen og Hornbæk Hallen er der ikke mange muligheder for at reducere udgifterne. Hallerne kan reducere udgifterne på rengøring og vedligeholdelse af hallerne. Dette vil gå udover hallernes tilstand. Besparelsen på Fritids og Folkeoplysningsområdet vil i 2014 opnås ved tilpasning af budgettet for gebyrindtægter på 0,1 mio. kr. I 2015 vil besparelsen yderligere omfatte aktiviteter udenfor folkeoplysningsloven på 0,1 mio. kr., hvilket vil betyde færre møder, konferencer m.m. for foreningslivet. I vil besparelsen yderligere udmøntes ved at tilpasse tilskudsordningerne for henholdsvis voksenundervisningen og idræts og fritidsforeninger. Konsekvensen vil være et mindre tilskud til undervisning, lokaleleje og foreningernes aktiviteter. Besparelsen på Fælles idrætsopgaver udmøntes ved at reducere Idrætspuljen. Konsekvensen vil være, at udvalget i budgetperioden vil have færre muligheder for at støtte initiativer, der ikke kan opnå tilskud fra andre kommunale puljer. I 2014 vil puljen reduceres til kr., i 2015 til kr., i 2016 på kr. og i 2017 vil puljen være reduceret til 0 kr. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed og Omsorg og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at besparelsen udmøntes som beskrevet i sagsfremstillingen Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den

11 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side 11 Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Jan Ryberg Indstillingen godkendt. Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O). Supplerende sagsfremstilling Udvalget ønskede, at undersøge udmøntningen af besparelserne i budget 2015, 2016 og 2017 og eventuelt omprioritere de foreslåede besparelser. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har udarbejdet oversigt over budgettet for totalrammerne Fælles idrætsopgaver samt Fritids og Folkeoplysningsområdet med de forslåede besparelser. Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Den foreslåede besparelse er drøftet og godkendt. Herudover undersøges besparelser på lokaletilskud. Administrationen undersøger, hvad landsholdstræning koster.

12 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Helsingør Svømmehal haltidsfordeling Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8689 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Mette Lene Jensen (V) har bedt om at få følgende på dagsordenen: Jeg ønsker at få en orientering af haltidsfordelingen af Helsingør Svømmehal på dagsordenen til næste SIFudvalgsmøde. Samtidig ønsker jeg at få en redegørelse for, hvorledes klubberne er blevet orienteret herom, om ordningen med brugeråbning bliver anvendt, hvor ofte og af hvor mange. Ligeledes om klubberne overholder de krav, der i denne forbindelse blev stillet dem på udvalgsmødet d. 3/122013, f.eks. at klubberne skulle stille en uddannet livredder som træner, og denne foretog vandprøver. Hans Henrik Schmidt, leder af Helsingør Kommunes idrætsanlæg, deltager under dette punkt. Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Sagen blev udsat til det kommende møde. Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Orientering foretaget.

13 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Fremtidens Folkeskole Mål for samarbejde med eksterne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/5684 Børne og Uddannelsesudvalget Indledning/Baggrund Ved vedtagelsen af rammer for fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune på Byrådet den 16. december 2013 blev det besluttet, at: Byrådet i 1. kvartal af 2014 på baggrund af et oplæg fra Center for Dagtilbud og Skoler træffer beslutning om nogle få klare politiske mål for samarbejdet med eksterne, der har sammenhæng til Inklusion2016 og Helsingør Kommunes Vision Byrådet i 1. kvartal af 2014 på baggrund af et oplæg fra Center for Dagtilbud og Skoler træffer beslutning om, hvordan der følges op på de politiske mål for samarbejdet med eksterne. På denne baggrund er der udarbejdet et oplæg til politisk drøftelse af mål for samarbejdet mellem skolerne og eksterne. Drøftelsen skal danne afsæt for en inddragelse af alle de relevante interessenter i en proces, hvor vi arbejder sammen mod den åbne skole. Oplægget er udformet i tæt samarbejde mellem Center for Dagtilbud og Skole og Center for Kultur Idræt og Byudvikling. Retsgrundlag Folkeskoleloven og folkeskolereformen, L51 og L52, vedtaget den 20. december Relation til vision og tværgående politikker Forslaget har sammenhæng til Inklusion2016 og Helsingør Kommunes Vision 2020, se nedenfor under sagsfremstillingen. Sagsfremstilling Folkeskolereformen skal sikre, at skolen og lokalsamfundet, herunder ungdoms og musikskolen, foreninger, kulturinstitutioner og virksomheder, samarbejder om, at eleverne i folkeskolen bliver så dygtige, som de kan, og at de trives. Målet er at skabe Den åbne skole, og samarbejdet skal medvirke til, at eleverne er bekendt med mulighederne for et aktivt fritidsliv og for at deltage i aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling, selvstændighed og evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber. Dette understøtter dels Vision 2020 generelt og lægger sig op ad hovedmålsætningen om, at: Vi er kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier.. Dels understøtter det også Inklusion 2016 s fokus på, at: Alle børn og unge har ret til at blive medregnet, at opleve samhørighed, at kunne bidrage til at have udbytte af de fællesskaber, som de indgår i. 1. Eksterne samarbejdsparter Der er i folkeskolereformen to kategorier for samarbejdet med de eksterne parter, herunder de lovpligtige samarbejder, som omfatter samarbejde med: Musikskole Klubber og ungdomsskole

14 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side 14 Samt de øvrige eksterne samarbejdsparter, som omfatter: Billedskole, folkebibliotek og andre kultur og naturinstitutioner mv. Idræts og foreningsområdet Uddannelsesinstitutioner Erhvervslivet/virksomheder Alle de nævnte parter foreslås inddraget i processen og inviteret ind i et formaliseret samarbejde om Den åbne skole i Helsingør Kommune. Samarbejdet mellem skole og klubber har desuden særlige rammer i Helsingør Kommune, hvor parterne årligt indgår forpligtende aftaler om partnerskab. Som afsæt for en politisk drøftelse foreslår Center for Dagtilbud og Skoler følgende mål, succeskriterier og målopfølgning for Den åbne skole : 2. Mål for Den åbne skole 1. Elevernes kreativitet og fantasi skal stimuleres. Alle elever skal gennem hele deres skoletid skal have kunstneriske oplevelser indenfor billedkunst, litteratur, musik og scenekunst. Det sker bl.a. gennem udstillinger, møder med kunstnere, forfatterarrangementer, skolekoncerter og teaterforestillinger. 2. Elevernes fællesskabsfølelse og evne til at tænke nyt skal stimuleres. Alle elever skal gennem hele deres skoletid have oplevelser inden for kultur, natur og videnskab. Det sker bl.a. gennem koordinerede tilbud og individuelle forløb, hvor de lokale natur og kulturinstitutioner og museer inddrages som samarbejdspartnere og læringsrum. 3. Elevernes lyst til motion og viden om de forskellige foreningsmuligheder skal øges. Alle elever skal gennem hele deres skoletid møde idræts og foreningslivet. Det sker bl.a. gennem samarbejder mellem lokale idrætsforeninger og andre udvalgte foreninger. 4. Elevernes entreprenørskab og viden om, hvad fagene kan bruges til på arbejdsmarkedet skal styrkes. Alle elever skal gennem deres skoletid møde erhvervslivet. Det sker bl.a. gennem samarbejder med lokale iværksættere, virksomheder og erhvervsorganisationer. 5. For at skabe sammenhæng i elevernes dag og børne og ungdomsliv skal alle elever gennem deres skoletid møde SFO, klub, ungdomsskole, ungdomsuddannelserne og andre uddannelsesinstitutioner. Det sker bl.a. gennem et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger, partnerskaber med den lokale klub og ungdomsskole, gennem brobygning og samarbejde med ungdomsuddannelser, f.eks. så ungdomsuddannelser får mulighed for at lave undervisningsforløb i udskolingen. På baggrund af ovenstående mål foreslås følgende succeskriterier: 3. Succeskriterier 1. At alle skoler har et samarbejde med musik, billed og ungdomsskolen. 2. At alle skoler har et samarbejde med institutioner inden for kultur, natur og videnskab. 3. At alle skoler har et samarbejde med parter i idræts og foreningslivet. 4. At alle skoler har et samarbejde med erhvervslivet, lokale eller større virksomheder. 5. At alle skoler og klubber har indgået forpligtende, skriftlige partnerskabsaftaler og alle skoler har samarbejde med ungdomsuddannelser. På baggrund af ovenstående mål og succeskriterier foreslås følgende:

15 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Opfølgning af mål og succeskriterier Kvantitativ og/eller kvalitativ beskrivelse af samarbejdet i alle de 5 succeskriterier i kvalitetsrapporterne. Skolerne dokumenterer i kvalitetsrapporterne, at alle skoler har haft aktiviteter inden for de beskrevne succeskriterier. På baggrund af den politiske drøftelse af målsætningerne foreslås en videre proces, hvor alle de relevante parter inddrages i en drøftelse af målsætningerne. 5. Drøftelse af målsætningerne Målsætningerne drøftes i de relevante udvalg og i CMED i maj 2014 og på den baggrund genoptages sagen i Børne og Uddannelsesudvalget den 2. juni og forelægges Byrådet til endelig beslutning den 24. juni Når målene er endeligt vedtaget, foreslås de eksterne parter inddraget i et udviklingsforløb med henblik på at realisere Den åbne skole. Den åbne skole starter dog ikke på bar bund, der er fx et udbredt samarbejde mellem kulturinstitutionerne og skolerne. I den kommende periode vil der også blive arbejdet med at styrke andre samarbejder, fx mellem skolerne og idræts og foreningslivet og med at arbejde videre eller søsætte nye mindre projekter lokalt. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen behandles i de berørte udvalg, herunder Kultur og Turismeudvalget den 14. maj, Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den 15. maj og høring i Integrationsrådet den 14. maj og i MEDregi. Sagen forelægges igen i Børne og Uddannelsesudvalget den 2. juni 2014 med høringsvar fra de øvrige nævnte udvalg. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, at sagen drøftes med henblik på eventuelle bemærkninger. Beslutninger Børne og Uddannelsesudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Drøftet. Beslutninger Kultur og Turismeudvalget den Ikke til stede: Johannes HechtNielsen Drøftet. Udvalget bakker varmt op om samarbejdet med eksterne kulturinstitutioner og de foreslåede målsætninger og succeskriterier. Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Morten Westergaard, Katrine Vendelbo Dencker Drøftet.

16 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side 16 Udvalget bakker op om samarbejdet med eksterne kulturinstitutioner og de foreslåede målsætninger og succeskriterier.

17 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Nordsjælland Håndbold samarbejdsaftale Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8825 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Lukket bilag Udkast til samarbejdsaftale mellem NH og Helsingør Kommune 1415 Lukket bilag budget konsolideret 1415 kommuner Indledning/Baggrund Helsingør Kommune indgik den 1. september en samarbejdsaftale med Nordsjælland Håndbold gældende for håndboldssæsonen 2013/14. Nordsjælland Håndbold har den 2. april 2014 udtrykt ønske om, at samarbejdsaftalen fornyes gældende for håndboldsæsonen 2014/15. Sagen forelægges til drøftelse. Retsgrundlag Eliteidrætsloven 7 Relation til vision og tværgående politikker Visionen om at gøre Helsingør Kommune til en attraktiv bosætningskommune. Sagsfremstilling Helsingør Kommune har siden 2010 støttet elitehåndbold i den nordsjællandske del af regionen i regi af Nordsjælland Håndbold. Støtten er ydet gennem henholdsvis sølv og guldsponsorater og er frem til i dag blevet fornyet hvert år. I september 2013 indgik Helsingør Kommune en samarbejdsaftale med Nordsjælland Håndbold under forudsætning af, at Gribskov Kommune og Hillerød Kommune indgik en aftale på samme vilkår. Samarbejdsaftalen blev indgået, da Nordsjælland Håndbold havde fået en ekstraordinær mulighed for at spille i landets bedste række. Alle tre kommuner har i den forgangne sæson støttet Nordsjælland Håndbold med kr. Nordsjælland Håndbold har netop gennemført sæson 2013/14 og resultatet blev en nedrykning til 1. division. Klubben har i et borgmestermøde den 2. april 2014 givet udtryk for, at den satser på en hurtig tilbagevenden til landets bedste håndboldrække efter sæsonen 2014/15. Set i det lys ønsker Nordsjælland Håndbold at forny den nuværende samarbejdsaftale på samme vilkår trods status som 1. divisionsklub. Udkast til ny samarbejdsaftale har været til udtalelse i Idrætsrådet i deres møde den 5. maj drøftet og Idrætsrådet har i den forbindelse følgende betragtninger: At Nordsjælland Håndbold bør udarbejde en strategiplan, med såvel sportslige som økonomiske mål, der rækker minimum 46 år frem, inden endelig stillingtagen til indgåelse af aftale. At det bør tydeliggøres, om hvorvidt aftalen indgås med markedsføring for øje eller om der også skal indarbejdes konkrete samarbejdstiltag omkring talent og klubsamarbejde i aftalen.

18 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side 18 Endvidere anbefaler Idrætsrådet, at Sundhed, Idræt og Fritidsudvalget bør overveje at indkalde Helsingør Håndbold til udvalgsmødet den 15. maj med henblik på en afklaring af klubbens egne sportslige mål. Center for Kultur, Idræt og Medborgerskab skal oplyse, at Helsingør Håndbold ejer 33 % af aktierne i Nordsjælland Håndbold efter fusionen mellem Helsingør Håndbold Forening, Helsingør IF Ungdomshåndbold og Elite 3000 Håndbold og i den egenskab har klubben fået udkast til samarbejdsaftale tilsendt til udtalelse. Klubbens udtalelse vil blive eftersendt til udvalgets medlemmer. Økonomi/Personaleforhold I udkast til samarbejdsaftale er angivet følgende: Betalingstermin: Juli 2014 Kr ekskl. moms September 2014 Kr ekskl. moms Center for Kultur, Idræt og Byudvikling skal oplyse, at der i eliteidrætsbudgettet er afsat kr ,. Beløbet er ekskl. moms. Kommunikation/Høring Idrætsrådet Helsingør Håndbold Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen drøftes Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Udvalget vedtog at udsætte sagen til næste møde.

19 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Sager til behandling på kommende møder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/601 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Orientering foretaget. Sagsfremstilling Fælledlignende baner ved Vapnagaard 17. juni 2014 Øresunds Marathon juni 2014 Introduktion til social ulighed i sundhed 17. juni 2014 Rideskolernes regnskab 17. juni 2014 Kortlægning af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker 17. juni 2014 FIT midtvejsevaluering 19. august 2014 Temadrøftelse frivillighed 16. september 2014 Børneog ungdomsorganisationernes Fællesråd Folkeoplysningens Samråd Idrætsrådet Ikke fastlagt Ikke fastlagt Ikke fastlagt Udvalgsbesøg fra Helsingborg Ikke fastlagt Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Morten Westergaard, Katrine Vendelbo Dencker Orientering foretaget.

20 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Meddelelser/eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/250 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Øresunds Marathon 2014 Orientering foretaget. 4 ansøgninger om tilskud Jens Bertram orienterede om 4 ansøgninger om tilskud. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling behandler ansøgningerne. Sagsfremstilling Orientering om Øresunds Marathon Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Morten Westergaard, Katrine Vendelbo Dencker Orientering foretaget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Onsdag den 09. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: Mikkel Elkjær pkt.

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Referat Byrådet Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A)

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Refer Do 09. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, 1. sal, Præstø Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

ÅRS ÅRSBERETNING 2012 BER ETN N G

ÅRS ÅRSBERETNING 2012 BER ETN N G ÅRS BER ETN NG ÅRSBERETNING 2012 Indhold Borgmesterens forord 3 Politisk organisation 4 Administrativ organisation 5 Serviceområder Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab 6-7 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Mandag den 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere