Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) Mette Lene Jensen (V) Peter Poulsen (A) Jan Ryberg (L) Fraværende: Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Budgetforslag i Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Udmøntning af besparelser for budget Helsingør Svømmehal haltidsfordeling Fremtidens Folkeskole Mål for samarbejde med eksterne Nordsjælland Håndbold samarbejdsaftale Sager til behandling på kommende møder Meddelelser/eventuelt...20 Bilagsliste...21

2 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/7630 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Godkendt.

3 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Budgetforslag i Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8437 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Bilag 1: Ringefordeling på 410 Sundhed Bilag 2: 411 Ringefordeling 411 Idræt og Fritid Bilag 3: Beskrivelser af opgaver i ring 1 og 2 for 410 og 411 Bilag 4: Driftskorrektioner for 410 og 411 Bilag 5: Forslag til nye serviceopgaver for 410 og 411 Bilag 6: Anlægsforslag budget Bilag 7: Områdebeskrivelse for 410 Sundhed Bilag 8: Områdebeskrivelse 411 Idræt og Fritid Bilag 9: Takster for 411 Idræt og Fritid Høringssvar CenterMED SO budget 2015 Høringssvar CenterMED for KIB budget Indledning/Baggrund I henhold til tidsplanen for budget , skal fagudvalgene i maj/juni måned behandle budgetforslaget for Center for Økonomi og Styring har i samarbejde med Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Sundhed og Omsorg udarbejdet udvalgets budgetforslag for I budgetforslaget er udvalgets opgaver fordelt på ring 1 og 2. Udvalget skal godkende budgetforslaget med fordelingerne i ring 1 og 2, drifts og anlægskorrektioner samt forslag til nye serviceopgaver. Derudover skal udvalget prioritere, hvilke forslag til nye anlægsopgaver, der skal indgå i budgetforhandlingerne. Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, de nye pris og lønskøn samt lov og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget. Næstformand i SOMED Margit Koch og næstformand i KIBMED Ole Christiansen deltager under dette punkt. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov samt Byrådets budgetprocedure for budget Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik. Sagsfremstilling Sundheds, Idræts og Fritidsudvalgets budget har 2 budgetområder: Budgetområde 410 Sundhed Budgetområde 411 Idræt og Fritid Forslaget til budget på budgetområderne omfatter: 1. Fordeling af opgaver i ring 1 og 2 2. Beskrivelser af opgaverne i ring 1 og 2 3. Drifts og anlægskorrektioner

4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side 4 4. Forslag til nye serviceopgaver 5. Forslag til nye anlægsopgaver 6. Budgetområdebeskrivelser 7. Takster (eventuelt) 1. Fordeling og beskrivelse af opgaverne i ring 1 og 2 Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Sundhed og Omsorg har sammen med Center for Økonomi og Styring udarbejdet en fordeling af budgetområdernes budgetter i ring 1 og ring 2. Ring 1 indeholder de opgaver, der kan karakteriseres som lovpligtige og nødvendige, mens ring 2 indeholder øvrige opgaver, der er ønskelige samt forslag til nye opgaver. For en udspecificering af fordelingen af opgaverne se bilag 1 og 2. Det samlede budget på Sundheds, Idræts og Fritidsudvalgets områder for 2015 er på 45,7 mio. kr. fordelt med 33,9 mio. kr. i ring 1 og 11,8 mio. kr. i ring 2, jf. tabel 1. Derudover er der 4,1 mio. kr. i ring 2 til nye driftsforslag. Tabel 1: Fordelingen af ring 1 og 2 på budgetområder kr. Budget 2015 ring1 Budget 2015 ring 2 BO 2016 ring1 BO 2016 ring 2 BO 2017 ring1 BO 2017 ring 2 BO 2018 ring1 BO 2018 ring Sundhed Idræt og Fritid Udvalget i alt BO = Budgetoverslag Der er udarbejdet beskrivelser på alle opgaver i ring 1 og ring 2. Beskrivelser er vedlagt i bilag Drifts og anlægskorrektioner Center for Økonomi og Styring har i samarbejde med Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Sundhed og Omsorg indarbejdet 0,2 mio. kr. driftskorrektioner, jf. bilag 4. Samlet set er der på udvalgets område udarbejdet driftskorrektioner på 0,2 mio. kr. i 2015, 0,2 mio. kr. i 2016, 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,2 mio. kr. i Fordelingen på budgetområderne er vist i tabel 2. Tabel 2: Driftskorrektioner fordelt på budgetområder kr. Budget 2015 BO 2016 BO 2017 BO Sundhed Idræt og Fritid I alt I budget er der indarbejdet driftskorrektioner vedrørende Pris og løn regulering på 1 mio. kr. (budgetområde 410) Pris og løn regulering på 0,2 mio. kr. (budgetområde 411) Afledt drift af billardklubhus på 4 mio. kr. (budgetområde 411) Der er ingen anlægskorrektioner på Sundheds, Idræts og Fritidsudvalgets områder.

5 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side 5 3. Forslag til nye serviceopgaver I tabel 3 indgår en række forslag til nye serviceopgaver i ring 2 fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Sundhed og Omsorg. Forslagene fordeler sig på følgende måde på budgetområderne. Tabel 3: Forslag til nye serviceopgaver fordelt på budgetområder kr. Budget 2015 BO 2016 BO 2017 BO Sundhed Gadeplans medarbejder Alkoholkoordinator Kommunal diætist Idræt og Fritid Idrætslinjen ekstra spor Pulje større idrætsevents Dræning af opvisningsbaner Afledt drift Atletikstadion I alt Forslagene til nye serviceopgaver er beskrevet mere udførligt i bilag Forslag til nye anlægsopgaver Center for Ejendomme har i samarbejde med Center for Kultur, Idræt og Byudvikling udarbejdet følgende forslag til nye anlægsopgaver på udvalgets område: Administrationen har prioriteret alle de indsamlede anlægsforslag både nye og genfremsatte i to kategorier henholdsvis: Prioritet 1) Uundgåelige anlægsopgaver (Needtohave) Eksempelvis forslag, der understøtter den fortsatte drift, opfylder lovkrav, har betydning for sikkerhed og/eller sundhed i kommunens ejendomme, opretholder vedligeholdelsesniveauet for de kommunale bygninger Prioritet 2) Øvrige anlægsopgaver (Nicetohave) Ønsker af mere individuel karakter refererende til det enkelte centerområde/enheds behov, og som typisk medfører et øget serviceniveau. Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget har mulighed for at omprioritere de fremsatte anlægsopgaver og eventuelt supplere med yderligere nye anlægsopgaver. Prioritet 1: Tabel 4: Anlægsforslag i prioritet 1 Budget Anlæg Område (1.000 kr.) ØKONOMIUDVALGET 825 Ejendomme

6 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side 6 825xx 825xx Lovkrav Sikkerhed Svømmehallen: Nuværende udledning af svømmehalsvand i sø skal erstattes af udledning til kloaknettet. Dette medfører etablering af forsinkelsesbassin Genopretning og Udviklingsområder Helsingør Svømmehal: Renovering af eksisterende svømmehal (levetidsforlængelse 10 år) Prioritet 2: Tabel 5: Anlægsforslag i prioritet 2 Budget Anlæg Område (1.000 kr.) SUNDHEDS, IDRÆTS OG FRITIDS UDVALGET 410 Sundhed 410xx Nyt Sundhedshus xx xx xx xx 411 Idræt og Fritid Idrætslegeland med kunstgræsbane ved Snekkersten Idrætscenter Udbygning af klubhus i Tikøb med omklædningsrum og motionslokale Etablering af træningspavilloner i lokalområder Etablering af multibaner i lokalområder ØKONOMIUDVALGET 825 Ejendomme Lovkrav Nygård Rideskole og Stenbjerggård Rideskole: Renovering og lovliggørelse (ved gældende lovgivning. Lovrevision forventes ultimo 2014) Sikkerhed Nygård Rideskole og Stenbjerggård Rideskole: Renovering af udendørs Min. Max. 9,0 28,0 mio. kr mio. kr ridebaner og dræn Genopretning og Udviklingsområder 825xx Opførelse af ny Helsingør Svømmehal Øvrige ønsker Kajakklubben Krogen flytning af nyt klubhus ifm. byggeri af Kronborg Strandby Espergærde Badelaug: Ombygning af Espergærde Sejlklub, Strandvejen Arbejdet med forslagene til nye anlægsopgaver er nærmere beskrevet i bilag 6. Når Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget har foretaget den endelige prioritering af anlægsforslagene i prioritet 1 og 2, vil Center for Ejendomme lave kvalificerede beregninger af anlægsudgifterne for anlægsforslagene under prioritet 1, udarbejde tidsplan og i

7 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side 7 samarbejde med Center for Kultur, Idræt og Byudvikling samt Center for Økonomi og Styring beregne den afledte driftsøkonomi samt afledte konsekvenser i relation til planforhold mv. Anlægsforslagene under prioritet 2 vil ikke blive yderligere bearbejdet. 5. Budgetområdebeskrivelser Der er udarbejdet budgetområdebeskrivelser på hvert af udvalgets budgetområder. Beskrivelserne er vedlagt i bilag 7 og 8. I beskrivelserne er drifts og anlægskorrektionerne medtaget, mens forslagene til nye service og anlægsopgaver ikke indgår. 6. Takster Der er lavet en foreløbig beregning af taksterne på udvalgets område for budgetområde 411 Idræt og Fritid. De endelige takster vil blive udarbejdet efter vedtagelsen af budgettet. De foreløbige takster er vedlagt i bilag 9. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Budgetforslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Økonomi og Styring og Center for Ejendomme og Center for Kultur, Idræts og Byudvikling og Center for Sundhed og Omsorg. Sagen er sendt til høring i SOMED og KIBMED. Eventuelle udtalelser vil foreligge til udvalgets møde. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Center for Sundhed og Omsorg, Center for Ejendomme og Center for Økonomi og Styring indstiller, 1. at fordelingen på ring 1 og 2 i udvalgets budgetforslag godkendes. 2. at beskrivelserne af opgaverne i ring 1 og 2 tages til efterretning. 3. at driftskorrektionerne i udvalgets budgetforslag godkendes. 4. at forslag til nye serviceopgaver i ring 2 i udvalgets budgetforslag godkendes. 5. at eventuelle nye anlægsforslag fra udvalget fremføres her 6. at den forelagte prioritering for anlægsforslag godkendes, eventuelt med angivelse af ændringer, i henholdsvis prioritet 1 og prioritet 2 7. at taksterne for 2015 godkendes. Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Udtalelser fra næstformanden i CMED i Center for Kultur Idræts og Byudvikling samt udtalelse fra Cmed i Center for Sundhed og Omsorg Blev uddelt til Sundheds, Idræts og Fritidsudvalgets medlemmer. Udtalelserne vedlægges som bilag. Ad. 14

8 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Indstillingerne godkendt. Ad. 5 Mødedato Side 8 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget havde ingen nye anlægsforslag. Ad. 6 Indstillingen godkendt med følgende ændringer: Prioritet Idrætsanlæg Der beregnes yderligere på de 4 projekter 41101, 41102, 4113 og Ejendomme Der beregnes yderligere på projektet Ad. 7 Indstillingen godkendt.

9 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Udmøntning af besparelser for budget 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/3383 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Besparelse Fritid og Folkeoplysning2.pdf Besparelse Fælles Idræt.pdf Indledning/Baggrund I forbindelse med budget 2014 er det besluttet, at der på Sundhed, Idræts og Fritidsudvalgets område skal udmøntes besparelser for 0,3 mio. kr. i 2014, 0,8 mio. kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016 og 1,8 mio. kr. i I dette dagsordenspunkt er der udarbejdet forslag til udmøntning af besparelserne. Hans Henrik Schmidt, leder af Helsingør Kommunes idrætsanlæg, deltager under dette punkt. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I budget er der vedtaget en række specifikke besparelser samt en generel besparelse på servicedriften. På Sundheds, Idræts og Fritidsudvalgets område fordeler besparelserne sig på budgetområderne som vist i tabel 1. Tabel 1. Besparelser på budgetområder Budgetområde og opgave: Besparelse i 2014 (i kr.): 410 Sundhed Generel besparelse på servicedriften Idræt og Fritid Generel besparelse på servicedriften 315 Den generelle besparelse på servicedriften er lagt ind med en stigende profil frem mod I tabel 2 er vist stigningen fordelt på totalrammer/områder (i kr.) Tabel 2. Den generelle besparelse fordelt på totalrammer/områder Totalrammeenhed Sundhed Sundhedsfremme Idræt og fritid Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Espergærde hallen Nordkyst hallen Hornbæk hallen Fritids og Folke Oplysning Fælles idrætsopgaver Total Center for Omsorg og Ældre og Center for Kultur, Plan og Erhverv foreslår, at besparelserne

10 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget udmøntes på følgende måde: Mødedato Side 10 Besparelsen på 410 Sundhedsfremme i , indarbejdes ved planlægning af sundhedsfremme og forebyggelsesaktiviteter i perioden. Besparelsen på 411 Idræt og Fritid i : For Helsingør Kommunes Idrætsanlægs vedkommende vil besparelserne givet medføre en personalereduktion. Personalereduktionen forventes at kunne ske ved naturlig afgang. I 2014 og 2015 forventes besparelsen at kunne ske uden personalereduktion. Det er vanskeligt at være helt konkret frem til 2017, hvor besparelserne vil ramme hårdt. Formentlig vil det betyde afskaffelse af aftenvagterne i Helsingør Idrætspark. Denne aftenvagt har også tilsyn med Snekkersten Idrætscenter og atletikstadion. Disse anlæg vil altså stå ubemandet hen om aftenen, hvilket ikke er optimalt. I Helsingør Svømmehal skal det overvejes, om det er muligt på udvalgte tidspunkter at gå fra 2 til 1 bassinvagt. På Grøn drift området vil besparelsen ramme baneplejen på udvalgte områder. Endelig må der forventes en reducering i udgifterne på rengøring og vedligeholdelse af hallerne. Dette vil gå udover hallernes tilstand. Helsingør Kommunes Idrætsanlæg vil forsøge at optimere driften, så der måske kan findes besparelser på anlæggenes energiforbrug. For de selvejende haller, Espergærde Hallen, Nordkyst Hallen og Hornbæk Hallen er der ikke mange muligheder for at reducere udgifterne. Hallerne kan reducere udgifterne på rengøring og vedligeholdelse af hallerne. Dette vil gå udover hallernes tilstand. Besparelsen på Fritids og Folkeoplysningsområdet vil i 2014 opnås ved tilpasning af budgettet for gebyrindtægter på 0,1 mio. kr. I 2015 vil besparelsen yderligere omfatte aktiviteter udenfor folkeoplysningsloven på 0,1 mio. kr., hvilket vil betyde færre møder, konferencer m.m. for foreningslivet. I vil besparelsen yderligere udmøntes ved at tilpasse tilskudsordningerne for henholdsvis voksenundervisningen og idræts og fritidsforeninger. Konsekvensen vil være et mindre tilskud til undervisning, lokaleleje og foreningernes aktiviteter. Besparelsen på Fælles idrætsopgaver udmøntes ved at reducere Idrætspuljen. Konsekvensen vil være, at udvalget i budgetperioden vil have færre muligheder for at støtte initiativer, der ikke kan opnå tilskud fra andre kommunale puljer. I 2014 vil puljen reduceres til kr., i 2015 til kr., i 2016 på kr. og i 2017 vil puljen være reduceret til 0 kr. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed og Omsorg og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at besparelsen udmøntes som beskrevet i sagsfremstillingen Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den

11 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side 11 Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Jan Ryberg Indstillingen godkendt. Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O). Supplerende sagsfremstilling Udvalget ønskede, at undersøge udmøntningen af besparelserne i budget 2015, 2016 og 2017 og eventuelt omprioritere de foreslåede besparelser. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har udarbejdet oversigt over budgettet for totalrammerne Fælles idrætsopgaver samt Fritids og Folkeoplysningsområdet med de forslåede besparelser. Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Den foreslåede besparelse er drøftet og godkendt. Herudover undersøges besparelser på lokaletilskud. Administrationen undersøger, hvad landsholdstræning koster.

12 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Helsingør Svømmehal haltidsfordeling Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8689 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Mette Lene Jensen (V) har bedt om at få følgende på dagsordenen: Jeg ønsker at få en orientering af haltidsfordelingen af Helsingør Svømmehal på dagsordenen til næste SIFudvalgsmøde. Samtidig ønsker jeg at få en redegørelse for, hvorledes klubberne er blevet orienteret herom, om ordningen med brugeråbning bliver anvendt, hvor ofte og af hvor mange. Ligeledes om klubberne overholder de krav, der i denne forbindelse blev stillet dem på udvalgsmødet d. 3/122013, f.eks. at klubberne skulle stille en uddannet livredder som træner, og denne foretog vandprøver. Hans Henrik Schmidt, leder af Helsingør Kommunes idrætsanlæg, deltager under dette punkt. Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Sagen blev udsat til det kommende møde. Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Orientering foretaget.

13 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Fremtidens Folkeskole Mål for samarbejde med eksterne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/5684 Børne og Uddannelsesudvalget Indledning/Baggrund Ved vedtagelsen af rammer for fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune på Byrådet den 16. december 2013 blev det besluttet, at: Byrådet i 1. kvartal af 2014 på baggrund af et oplæg fra Center for Dagtilbud og Skoler træffer beslutning om nogle få klare politiske mål for samarbejdet med eksterne, der har sammenhæng til Inklusion2016 og Helsingør Kommunes Vision Byrådet i 1. kvartal af 2014 på baggrund af et oplæg fra Center for Dagtilbud og Skoler træffer beslutning om, hvordan der følges op på de politiske mål for samarbejdet med eksterne. På denne baggrund er der udarbejdet et oplæg til politisk drøftelse af mål for samarbejdet mellem skolerne og eksterne. Drøftelsen skal danne afsæt for en inddragelse af alle de relevante interessenter i en proces, hvor vi arbejder sammen mod den åbne skole. Oplægget er udformet i tæt samarbejde mellem Center for Dagtilbud og Skole og Center for Kultur Idræt og Byudvikling. Retsgrundlag Folkeskoleloven og folkeskolereformen, L51 og L52, vedtaget den 20. december Relation til vision og tværgående politikker Forslaget har sammenhæng til Inklusion2016 og Helsingør Kommunes Vision 2020, se nedenfor under sagsfremstillingen. Sagsfremstilling Folkeskolereformen skal sikre, at skolen og lokalsamfundet, herunder ungdoms og musikskolen, foreninger, kulturinstitutioner og virksomheder, samarbejder om, at eleverne i folkeskolen bliver så dygtige, som de kan, og at de trives. Målet er at skabe Den åbne skole, og samarbejdet skal medvirke til, at eleverne er bekendt med mulighederne for et aktivt fritidsliv og for at deltage i aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling, selvstændighed og evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber. Dette understøtter dels Vision 2020 generelt og lægger sig op ad hovedmålsætningen om, at: Vi er kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier.. Dels understøtter det også Inklusion 2016 s fokus på, at: Alle børn og unge har ret til at blive medregnet, at opleve samhørighed, at kunne bidrage til at have udbytte af de fællesskaber, som de indgår i. 1. Eksterne samarbejdsparter Der er i folkeskolereformen to kategorier for samarbejdet med de eksterne parter, herunder de lovpligtige samarbejder, som omfatter samarbejde med: Musikskole Klubber og ungdomsskole

14 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side 14 Samt de øvrige eksterne samarbejdsparter, som omfatter: Billedskole, folkebibliotek og andre kultur og naturinstitutioner mv. Idræts og foreningsområdet Uddannelsesinstitutioner Erhvervslivet/virksomheder Alle de nævnte parter foreslås inddraget i processen og inviteret ind i et formaliseret samarbejde om Den åbne skole i Helsingør Kommune. Samarbejdet mellem skole og klubber har desuden særlige rammer i Helsingør Kommune, hvor parterne årligt indgår forpligtende aftaler om partnerskab. Som afsæt for en politisk drøftelse foreslår Center for Dagtilbud og Skoler følgende mål, succeskriterier og målopfølgning for Den åbne skole : 2. Mål for Den åbne skole 1. Elevernes kreativitet og fantasi skal stimuleres. Alle elever skal gennem hele deres skoletid skal have kunstneriske oplevelser indenfor billedkunst, litteratur, musik og scenekunst. Det sker bl.a. gennem udstillinger, møder med kunstnere, forfatterarrangementer, skolekoncerter og teaterforestillinger. 2. Elevernes fællesskabsfølelse og evne til at tænke nyt skal stimuleres. Alle elever skal gennem hele deres skoletid have oplevelser inden for kultur, natur og videnskab. Det sker bl.a. gennem koordinerede tilbud og individuelle forløb, hvor de lokale natur og kulturinstitutioner og museer inddrages som samarbejdspartnere og læringsrum. 3. Elevernes lyst til motion og viden om de forskellige foreningsmuligheder skal øges. Alle elever skal gennem hele deres skoletid møde idræts og foreningslivet. Det sker bl.a. gennem samarbejder mellem lokale idrætsforeninger og andre udvalgte foreninger. 4. Elevernes entreprenørskab og viden om, hvad fagene kan bruges til på arbejdsmarkedet skal styrkes. Alle elever skal gennem deres skoletid møde erhvervslivet. Det sker bl.a. gennem samarbejder med lokale iværksættere, virksomheder og erhvervsorganisationer. 5. For at skabe sammenhæng i elevernes dag og børne og ungdomsliv skal alle elever gennem deres skoletid møde SFO, klub, ungdomsskole, ungdomsuddannelserne og andre uddannelsesinstitutioner. Det sker bl.a. gennem et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger, partnerskaber med den lokale klub og ungdomsskole, gennem brobygning og samarbejde med ungdomsuddannelser, f.eks. så ungdomsuddannelser får mulighed for at lave undervisningsforløb i udskolingen. På baggrund af ovenstående mål foreslås følgende succeskriterier: 3. Succeskriterier 1. At alle skoler har et samarbejde med musik, billed og ungdomsskolen. 2. At alle skoler har et samarbejde med institutioner inden for kultur, natur og videnskab. 3. At alle skoler har et samarbejde med parter i idræts og foreningslivet. 4. At alle skoler har et samarbejde med erhvervslivet, lokale eller større virksomheder. 5. At alle skoler og klubber har indgået forpligtende, skriftlige partnerskabsaftaler og alle skoler har samarbejde med ungdomsuddannelser. På baggrund af ovenstående mål og succeskriterier foreslås følgende:

15 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Opfølgning af mål og succeskriterier Kvantitativ og/eller kvalitativ beskrivelse af samarbejdet i alle de 5 succeskriterier i kvalitetsrapporterne. Skolerne dokumenterer i kvalitetsrapporterne, at alle skoler har haft aktiviteter inden for de beskrevne succeskriterier. På baggrund af den politiske drøftelse af målsætningerne foreslås en videre proces, hvor alle de relevante parter inddrages i en drøftelse af målsætningerne. 5. Drøftelse af målsætningerne Målsætningerne drøftes i de relevante udvalg og i CMED i maj 2014 og på den baggrund genoptages sagen i Børne og Uddannelsesudvalget den 2. juni og forelægges Byrådet til endelig beslutning den 24. juni Når målene er endeligt vedtaget, foreslås de eksterne parter inddraget i et udviklingsforløb med henblik på at realisere Den åbne skole. Den åbne skole starter dog ikke på bar bund, der er fx et udbredt samarbejde mellem kulturinstitutionerne og skolerne. I den kommende periode vil der også blive arbejdet med at styrke andre samarbejder, fx mellem skolerne og idræts og foreningslivet og med at arbejde videre eller søsætte nye mindre projekter lokalt. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen behandles i de berørte udvalg, herunder Kultur og Turismeudvalget den 14. maj, Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den 15. maj og høring i Integrationsrådet den 14. maj og i MEDregi. Sagen forelægges igen i Børne og Uddannelsesudvalget den 2. juni 2014 med høringsvar fra de øvrige nævnte udvalg. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, at sagen drøftes med henblik på eventuelle bemærkninger. Beslutninger Børne og Uddannelsesudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Drøftet. Beslutninger Kultur og Turismeudvalget den Ikke til stede: Johannes HechtNielsen Drøftet. Udvalget bakker varmt op om samarbejdet med eksterne kulturinstitutioner og de foreslåede målsætninger og succeskriterier. Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Morten Westergaard, Katrine Vendelbo Dencker Drøftet.

16 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side 16 Udvalget bakker op om samarbejdet med eksterne kulturinstitutioner og de foreslåede målsætninger og succeskriterier.

17 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Nordsjælland Håndbold samarbejdsaftale Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8825 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Lukket bilag Udkast til samarbejdsaftale mellem NH og Helsingør Kommune 1415 Lukket bilag budget konsolideret 1415 kommuner Indledning/Baggrund Helsingør Kommune indgik den 1. september en samarbejdsaftale med Nordsjælland Håndbold gældende for håndboldssæsonen 2013/14. Nordsjælland Håndbold har den 2. april 2014 udtrykt ønske om, at samarbejdsaftalen fornyes gældende for håndboldsæsonen 2014/15. Sagen forelægges til drøftelse. Retsgrundlag Eliteidrætsloven 7 Relation til vision og tværgående politikker Visionen om at gøre Helsingør Kommune til en attraktiv bosætningskommune. Sagsfremstilling Helsingør Kommune har siden 2010 støttet elitehåndbold i den nordsjællandske del af regionen i regi af Nordsjælland Håndbold. Støtten er ydet gennem henholdsvis sølv og guldsponsorater og er frem til i dag blevet fornyet hvert år. I september 2013 indgik Helsingør Kommune en samarbejdsaftale med Nordsjælland Håndbold under forudsætning af, at Gribskov Kommune og Hillerød Kommune indgik en aftale på samme vilkår. Samarbejdsaftalen blev indgået, da Nordsjælland Håndbold havde fået en ekstraordinær mulighed for at spille i landets bedste række. Alle tre kommuner har i den forgangne sæson støttet Nordsjælland Håndbold med kr. Nordsjælland Håndbold har netop gennemført sæson 2013/14 og resultatet blev en nedrykning til 1. division. Klubben har i et borgmestermøde den 2. april 2014 givet udtryk for, at den satser på en hurtig tilbagevenden til landets bedste håndboldrække efter sæsonen 2014/15. Set i det lys ønsker Nordsjælland Håndbold at forny den nuværende samarbejdsaftale på samme vilkår trods status som 1. divisionsklub. Udkast til ny samarbejdsaftale har været til udtalelse i Idrætsrådet i deres møde den 5. maj drøftet og Idrætsrådet har i den forbindelse følgende betragtninger: At Nordsjælland Håndbold bør udarbejde en strategiplan, med såvel sportslige som økonomiske mål, der rækker minimum 46 år frem, inden endelig stillingtagen til indgåelse af aftale. At det bør tydeliggøres, om hvorvidt aftalen indgås med markedsføring for øje eller om der også skal indarbejdes konkrete samarbejdstiltag omkring talent og klubsamarbejde i aftalen.

18 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side 18 Endvidere anbefaler Idrætsrådet, at Sundhed, Idræt og Fritidsudvalget bør overveje at indkalde Helsingør Håndbold til udvalgsmødet den 15. maj med henblik på en afklaring af klubbens egne sportslige mål. Center for Kultur, Idræt og Medborgerskab skal oplyse, at Helsingør Håndbold ejer 33 % af aktierne i Nordsjælland Håndbold efter fusionen mellem Helsingør Håndbold Forening, Helsingør IF Ungdomshåndbold og Elite 3000 Håndbold og i den egenskab har klubben fået udkast til samarbejdsaftale tilsendt til udtalelse. Klubbens udtalelse vil blive eftersendt til udvalgets medlemmer. Økonomi/Personaleforhold I udkast til samarbejdsaftale er angivet følgende: Betalingstermin: Juli 2014 Kr ekskl. moms September 2014 Kr ekskl. moms Center for Kultur, Idræt og Byudvikling skal oplyse, at der i eliteidrætsbudgettet er afsat kr ,. Beløbet er ekskl. moms. Kommunikation/Høring Idrætsrådet Helsingør Håndbold Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen drøftes Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Udvalget vedtog at udsætte sagen til næste møde.

19 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Sager til behandling på kommende møder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/601 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Orientering foretaget. Sagsfremstilling Fælledlignende baner ved Vapnagaard 17. juni 2014 Øresunds Marathon juni 2014 Introduktion til social ulighed i sundhed 17. juni 2014 Rideskolernes regnskab 17. juni 2014 Kortlægning af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker 17. juni 2014 FIT midtvejsevaluering 19. august 2014 Temadrøftelse frivillighed 16. september 2014 Børneog ungdomsorganisationernes Fællesråd Folkeoplysningens Samråd Idrætsrådet Ikke fastlagt Ikke fastlagt Ikke fastlagt Udvalgsbesøg fra Helsingborg Ikke fastlagt Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Morten Westergaard, Katrine Vendelbo Dencker Orientering foretaget.

20 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Meddelelser/eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/250 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Øresunds Marathon 2014 Orientering foretaget. 4 ansøgninger om tilskud Jens Bertram orienterede om 4 ansøgninger om tilskud. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling behandler ansøgningerne. Sagsfremstilling Orientering om Øresunds Marathon Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Morten Westergaard, Katrine Vendelbo Dencker Orientering foretaget

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 410 Sundhedsfremme for Sundhed og Omsorg Sundhedsfremme og forebyggelse 41001a

Læs mere

Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65

Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65 Referat : Mandag den 20. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Bemærkninger: Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej

Læs mere

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger:

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Referat : Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Hans Henrik Schmidt (Helsingør Idrætsanlæg) Jesper Hviid (Helsingør Golf

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder 1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt

Læs mere

Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65

Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65 Referat Idrætsrådet Mødedato: Mandag den 20. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Bemærkninger: Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 16. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet)

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35 Bevillingsområde 40.35 Folkeoplysende og fritidsaktiviteter mv. 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Ballerup og Måløv Idrætspark, East Kilbride Badet og idrætsanlæg med klubhuse og idrætshaller.

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 13. maj 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter: Ballerup Idrætsby bestående af Ballerup- og

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Onsdag den 13. maj 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet Hjørring Kommune Til Folkeoplysningsudvalget Plan og Udvikling Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Høring vedrørende mulige besparelser

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes

Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de Sundhedsfremme 1. Indledning Kommunen er en del af det samlede sundhedsvæsen og har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og dele af den patientrettede forebyggelse

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 07. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL. 17.00 PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP Indholdsfortegnelse 1. Aars Gymnastikforening Ansøgning om fritagelse for betaling af halgebyr. 2. Aftale

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er der i budget

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: 46903 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget drøftede 12. marts 2014 forskellige muligheder for at give øget støtte til foreningslivet.

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 21. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Abildtræet Bemærkninger: Mødested: Fritidsklubben Abiltræet, Abildgaardsvej 45C Medlemmer:

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 20. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Helsingør Gymnasium Mødet holdes på Helsingør Gymnasium - gå

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og : Mandag den 05. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 16:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Onsdag den 04. november 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15.30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal Hjørring Rådhus

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

Torsdag den 20. marts 2014

Torsdag den 20. marts 2014 Torsdag den 20. marts 2014 1. Præsentation foretaget med udgangspunkt i rådets formål. Rådet skal rådgive det til enhver tid siddende fagudvalg i idrætspolitiske spørgsmål samt fremme synspunkter mellem

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til Folkeoplysningspolitik Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik. 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken. 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Referat. Sundhed og Forebyggelse. Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale. Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet.

Referat. Sundhed og Forebyggelse. Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale. Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet. Referat Sundhed og Forebyggelse Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale Valbyvej 69 G Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse Sundhed og Forebyggelse den 22. august

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 17:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Aalestrup Skytteforening - beregning af medlemstilskud. 3 002. Hvalpsund Boldklub - udvidelse

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

KONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG

KONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG KONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG Nærværende bilag uddyber de forudsætninger, som ligger til grund ved beregning af konsekvenserne ved omlægning af Højene Hallen

Læs mere

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012 LOKALETILSKUDSREGLER Orientering til KFU den 10. april 2012 Folkeoplysningsloven 25. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning om tilskud til voksenundervisning for 2008 3 2. Fortolkning af regler for

Læs mere

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen)

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Mødedato: Mandag den 31. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Pyramiden, Prøvestenen, Birkedalsvej 27 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Torsdag den 28. april 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Snekkersten Idrætsanlæg, mødelokale Bemærkninger: OBS: Mødet holdes i Snekkersten Idrætscenter, Agnetevej 1 Medlemmer:

Læs mere

Referat Børne- og Ungeudvalget

Referat Børne- og Ungeudvalget Referat Børne- og Ungeudvalget : Torsdag den 21. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte Kondrup (A) Betina Svinggaard

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal Hjørring Rådhus

Læs mere

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Business case Projekttitel Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Skolebestyrelse, forældrebestyrelse, A-med i skolen og på Puk samt ledelse på Puk og Hornbæk Skole, ønsker en ny organisering,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Torsdag den 19. november 2015 Idrætsrådet

Torsdag den 19. november 2015 Idrætsrådet Torsdag den 19. november 2015 : Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Bemærkninger: Stengade 72 - Til gården Møde fra 17.00-18.30 i Stengade 72, herefter

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere