Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) Mette Lene Jensen (V) Peter Poulsen (A) Jan Ryberg (L) Fraværende: Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Budgetforslag i Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Udmøntning af besparelser for budget Helsingør Svømmehal haltidsfordeling Fremtidens Folkeskole Mål for samarbejde med eksterne Nordsjælland Håndbold samarbejdsaftale Sager til behandling på kommende møder Meddelelser/eventuelt...20 Bilagsliste...21

2 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/7630 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Godkendt.

3 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Budgetforslag i Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8437 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Bilag 1: Ringefordeling på 410 Sundhed Bilag 2: 411 Ringefordeling 411 Idræt og Fritid Bilag 3: Beskrivelser af opgaver i ring 1 og 2 for 410 og 411 Bilag 4: Driftskorrektioner for 410 og 411 Bilag 5: Forslag til nye serviceopgaver for 410 og 411 Bilag 6: Anlægsforslag budget Bilag 7: Områdebeskrivelse for 410 Sundhed Bilag 8: Områdebeskrivelse 411 Idræt og Fritid Bilag 9: Takster for 411 Idræt og Fritid Høringssvar CenterMED SO budget 2015 Høringssvar CenterMED for KIB budget Indledning/Baggrund I henhold til tidsplanen for budget , skal fagudvalgene i maj/juni måned behandle budgetforslaget for Center for Økonomi og Styring har i samarbejde med Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Sundhed og Omsorg udarbejdet udvalgets budgetforslag for I budgetforslaget er udvalgets opgaver fordelt på ring 1 og 2. Udvalget skal godkende budgetforslaget med fordelingerne i ring 1 og 2, drifts og anlægskorrektioner samt forslag til nye serviceopgaver. Derudover skal udvalget prioritere, hvilke forslag til nye anlægsopgaver, der skal indgå i budgetforhandlingerne. Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, de nye pris og lønskøn samt lov og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget. Næstformand i SOMED Margit Koch og næstformand i KIBMED Ole Christiansen deltager under dette punkt. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov samt Byrådets budgetprocedure for budget Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik. Sagsfremstilling Sundheds, Idræts og Fritidsudvalgets budget har 2 budgetområder: Budgetområde 410 Sundhed Budgetområde 411 Idræt og Fritid Forslaget til budget på budgetområderne omfatter: 1. Fordeling af opgaver i ring 1 og 2 2. Beskrivelser af opgaverne i ring 1 og 2 3. Drifts og anlægskorrektioner

4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side 4 4. Forslag til nye serviceopgaver 5. Forslag til nye anlægsopgaver 6. Budgetområdebeskrivelser 7. Takster (eventuelt) 1. Fordeling og beskrivelse af opgaverne i ring 1 og 2 Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Sundhed og Omsorg har sammen med Center for Økonomi og Styring udarbejdet en fordeling af budgetområdernes budgetter i ring 1 og ring 2. Ring 1 indeholder de opgaver, der kan karakteriseres som lovpligtige og nødvendige, mens ring 2 indeholder øvrige opgaver, der er ønskelige samt forslag til nye opgaver. For en udspecificering af fordelingen af opgaverne se bilag 1 og 2. Det samlede budget på Sundheds, Idræts og Fritidsudvalgets områder for 2015 er på 45,7 mio. kr. fordelt med 33,9 mio. kr. i ring 1 og 11,8 mio. kr. i ring 2, jf. tabel 1. Derudover er der 4,1 mio. kr. i ring 2 til nye driftsforslag. Tabel 1: Fordelingen af ring 1 og 2 på budgetområder kr. Budget 2015 ring1 Budget 2015 ring 2 BO 2016 ring1 BO 2016 ring 2 BO 2017 ring1 BO 2017 ring 2 BO 2018 ring1 BO 2018 ring Sundhed Idræt og Fritid Udvalget i alt BO = Budgetoverslag Der er udarbejdet beskrivelser på alle opgaver i ring 1 og ring 2. Beskrivelser er vedlagt i bilag Drifts og anlægskorrektioner Center for Økonomi og Styring har i samarbejde med Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Sundhed og Omsorg indarbejdet 0,2 mio. kr. driftskorrektioner, jf. bilag 4. Samlet set er der på udvalgets område udarbejdet driftskorrektioner på 0,2 mio. kr. i 2015, 0,2 mio. kr. i 2016, 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,2 mio. kr. i Fordelingen på budgetområderne er vist i tabel 2. Tabel 2: Driftskorrektioner fordelt på budgetområder kr. Budget 2015 BO 2016 BO 2017 BO Sundhed Idræt og Fritid I alt I budget er der indarbejdet driftskorrektioner vedrørende Pris og løn regulering på 1 mio. kr. (budgetområde 410) Pris og løn regulering på 0,2 mio. kr. (budgetområde 411) Afledt drift af billardklubhus på 4 mio. kr. (budgetområde 411) Der er ingen anlægskorrektioner på Sundheds, Idræts og Fritidsudvalgets områder.

5 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side 5 3. Forslag til nye serviceopgaver I tabel 3 indgår en række forslag til nye serviceopgaver i ring 2 fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Sundhed og Omsorg. Forslagene fordeler sig på følgende måde på budgetområderne. Tabel 3: Forslag til nye serviceopgaver fordelt på budgetområder kr. Budget 2015 BO 2016 BO 2017 BO Sundhed Gadeplans medarbejder Alkoholkoordinator Kommunal diætist Idræt og Fritid Idrætslinjen ekstra spor Pulje større idrætsevents Dræning af opvisningsbaner Afledt drift Atletikstadion I alt Forslagene til nye serviceopgaver er beskrevet mere udførligt i bilag Forslag til nye anlægsopgaver Center for Ejendomme har i samarbejde med Center for Kultur, Idræt og Byudvikling udarbejdet følgende forslag til nye anlægsopgaver på udvalgets område: Administrationen har prioriteret alle de indsamlede anlægsforslag både nye og genfremsatte i to kategorier henholdsvis: Prioritet 1) Uundgåelige anlægsopgaver (Needtohave) Eksempelvis forslag, der understøtter den fortsatte drift, opfylder lovkrav, har betydning for sikkerhed og/eller sundhed i kommunens ejendomme, opretholder vedligeholdelsesniveauet for de kommunale bygninger Prioritet 2) Øvrige anlægsopgaver (Nicetohave) Ønsker af mere individuel karakter refererende til det enkelte centerområde/enheds behov, og som typisk medfører et øget serviceniveau. Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget har mulighed for at omprioritere de fremsatte anlægsopgaver og eventuelt supplere med yderligere nye anlægsopgaver. Prioritet 1: Tabel 4: Anlægsforslag i prioritet 1 Budget Anlæg Område (1.000 kr.) ØKONOMIUDVALGET 825 Ejendomme

6 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side 6 825xx 825xx Lovkrav Sikkerhed Svømmehallen: Nuværende udledning af svømmehalsvand i sø skal erstattes af udledning til kloaknettet. Dette medfører etablering af forsinkelsesbassin Genopretning og Udviklingsområder Helsingør Svømmehal: Renovering af eksisterende svømmehal (levetidsforlængelse 10 år) Prioritet 2: Tabel 5: Anlægsforslag i prioritet 2 Budget Anlæg Område (1.000 kr.) SUNDHEDS, IDRÆTS OG FRITIDS UDVALGET 410 Sundhed 410xx Nyt Sundhedshus xx xx xx xx 411 Idræt og Fritid Idrætslegeland med kunstgræsbane ved Snekkersten Idrætscenter Udbygning af klubhus i Tikøb med omklædningsrum og motionslokale Etablering af træningspavilloner i lokalområder Etablering af multibaner i lokalområder ØKONOMIUDVALGET 825 Ejendomme Lovkrav Nygård Rideskole og Stenbjerggård Rideskole: Renovering og lovliggørelse (ved gældende lovgivning. Lovrevision forventes ultimo 2014) Sikkerhed Nygård Rideskole og Stenbjerggård Rideskole: Renovering af udendørs Min. Max. 9,0 28,0 mio. kr mio. kr ridebaner og dræn Genopretning og Udviklingsområder 825xx Opførelse af ny Helsingør Svømmehal Øvrige ønsker Kajakklubben Krogen flytning af nyt klubhus ifm. byggeri af Kronborg Strandby Espergærde Badelaug: Ombygning af Espergærde Sejlklub, Strandvejen Arbejdet med forslagene til nye anlægsopgaver er nærmere beskrevet i bilag 6. Når Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget har foretaget den endelige prioritering af anlægsforslagene i prioritet 1 og 2, vil Center for Ejendomme lave kvalificerede beregninger af anlægsudgifterne for anlægsforslagene under prioritet 1, udarbejde tidsplan og i

7 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side 7 samarbejde med Center for Kultur, Idræt og Byudvikling samt Center for Økonomi og Styring beregne den afledte driftsøkonomi samt afledte konsekvenser i relation til planforhold mv. Anlægsforslagene under prioritet 2 vil ikke blive yderligere bearbejdet. 5. Budgetområdebeskrivelser Der er udarbejdet budgetområdebeskrivelser på hvert af udvalgets budgetområder. Beskrivelserne er vedlagt i bilag 7 og 8. I beskrivelserne er drifts og anlægskorrektionerne medtaget, mens forslagene til nye service og anlægsopgaver ikke indgår. 6. Takster Der er lavet en foreløbig beregning af taksterne på udvalgets område for budgetområde 411 Idræt og Fritid. De endelige takster vil blive udarbejdet efter vedtagelsen af budgettet. De foreløbige takster er vedlagt i bilag 9. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Budgetforslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Økonomi og Styring og Center for Ejendomme og Center for Kultur, Idræts og Byudvikling og Center for Sundhed og Omsorg. Sagen er sendt til høring i SOMED og KIBMED. Eventuelle udtalelser vil foreligge til udvalgets møde. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Center for Sundhed og Omsorg, Center for Ejendomme og Center for Økonomi og Styring indstiller, 1. at fordelingen på ring 1 og 2 i udvalgets budgetforslag godkendes. 2. at beskrivelserne af opgaverne i ring 1 og 2 tages til efterretning. 3. at driftskorrektionerne i udvalgets budgetforslag godkendes. 4. at forslag til nye serviceopgaver i ring 2 i udvalgets budgetforslag godkendes. 5. at eventuelle nye anlægsforslag fra udvalget fremføres her 6. at den forelagte prioritering for anlægsforslag godkendes, eventuelt med angivelse af ændringer, i henholdsvis prioritet 1 og prioritet 2 7. at taksterne for 2015 godkendes. Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Udtalelser fra næstformanden i CMED i Center for Kultur Idræts og Byudvikling samt udtalelse fra Cmed i Center for Sundhed og Omsorg Blev uddelt til Sundheds, Idræts og Fritidsudvalgets medlemmer. Udtalelserne vedlægges som bilag. Ad. 14

8 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Indstillingerne godkendt. Ad. 5 Mødedato Side 8 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget havde ingen nye anlægsforslag. Ad. 6 Indstillingen godkendt med følgende ændringer: Prioritet Idrætsanlæg Der beregnes yderligere på de 4 projekter 41101, 41102, 4113 og Ejendomme Der beregnes yderligere på projektet Ad. 7 Indstillingen godkendt.

9 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Udmøntning af besparelser for budget 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/3383 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Besparelse Fritid og Folkeoplysning2.pdf Besparelse Fælles Idræt.pdf Indledning/Baggrund I forbindelse med budget 2014 er det besluttet, at der på Sundhed, Idræts og Fritidsudvalgets område skal udmøntes besparelser for 0,3 mio. kr. i 2014, 0,8 mio. kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016 og 1,8 mio. kr. i I dette dagsordenspunkt er der udarbejdet forslag til udmøntning af besparelserne. Hans Henrik Schmidt, leder af Helsingør Kommunes idrætsanlæg, deltager under dette punkt. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I budget er der vedtaget en række specifikke besparelser samt en generel besparelse på servicedriften. På Sundheds, Idræts og Fritidsudvalgets område fordeler besparelserne sig på budgetområderne som vist i tabel 1. Tabel 1. Besparelser på budgetområder Budgetområde og opgave: Besparelse i 2014 (i kr.): 410 Sundhed Generel besparelse på servicedriften Idræt og Fritid Generel besparelse på servicedriften 315 Den generelle besparelse på servicedriften er lagt ind med en stigende profil frem mod I tabel 2 er vist stigningen fordelt på totalrammer/områder (i kr.) Tabel 2. Den generelle besparelse fordelt på totalrammer/områder Totalrammeenhed Sundhed Sundhedsfremme Idræt og fritid Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Espergærde hallen Nordkyst hallen Hornbæk hallen Fritids og Folke Oplysning Fælles idrætsopgaver Total Center for Omsorg og Ældre og Center for Kultur, Plan og Erhverv foreslår, at besparelserne

10 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget udmøntes på følgende måde: Mødedato Side 10 Besparelsen på 410 Sundhedsfremme i , indarbejdes ved planlægning af sundhedsfremme og forebyggelsesaktiviteter i perioden. Besparelsen på 411 Idræt og Fritid i : For Helsingør Kommunes Idrætsanlægs vedkommende vil besparelserne givet medføre en personalereduktion. Personalereduktionen forventes at kunne ske ved naturlig afgang. I 2014 og 2015 forventes besparelsen at kunne ske uden personalereduktion. Det er vanskeligt at være helt konkret frem til 2017, hvor besparelserne vil ramme hårdt. Formentlig vil det betyde afskaffelse af aftenvagterne i Helsingør Idrætspark. Denne aftenvagt har også tilsyn med Snekkersten Idrætscenter og atletikstadion. Disse anlæg vil altså stå ubemandet hen om aftenen, hvilket ikke er optimalt. I Helsingør Svømmehal skal det overvejes, om det er muligt på udvalgte tidspunkter at gå fra 2 til 1 bassinvagt. På Grøn drift området vil besparelsen ramme baneplejen på udvalgte områder. Endelig må der forventes en reducering i udgifterne på rengøring og vedligeholdelse af hallerne. Dette vil gå udover hallernes tilstand. Helsingør Kommunes Idrætsanlæg vil forsøge at optimere driften, så der måske kan findes besparelser på anlæggenes energiforbrug. For de selvejende haller, Espergærde Hallen, Nordkyst Hallen og Hornbæk Hallen er der ikke mange muligheder for at reducere udgifterne. Hallerne kan reducere udgifterne på rengøring og vedligeholdelse af hallerne. Dette vil gå udover hallernes tilstand. Besparelsen på Fritids og Folkeoplysningsområdet vil i 2014 opnås ved tilpasning af budgettet for gebyrindtægter på 0,1 mio. kr. I 2015 vil besparelsen yderligere omfatte aktiviteter udenfor folkeoplysningsloven på 0,1 mio. kr., hvilket vil betyde færre møder, konferencer m.m. for foreningslivet. I vil besparelsen yderligere udmøntes ved at tilpasse tilskudsordningerne for henholdsvis voksenundervisningen og idræts og fritidsforeninger. Konsekvensen vil være et mindre tilskud til undervisning, lokaleleje og foreningernes aktiviteter. Besparelsen på Fælles idrætsopgaver udmøntes ved at reducere Idrætspuljen. Konsekvensen vil være, at udvalget i budgetperioden vil have færre muligheder for at støtte initiativer, der ikke kan opnå tilskud fra andre kommunale puljer. I 2014 vil puljen reduceres til kr., i 2015 til kr., i 2016 på kr. og i 2017 vil puljen være reduceret til 0 kr. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed og Omsorg og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at besparelsen udmøntes som beskrevet i sagsfremstillingen Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den

11 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side 11 Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Jan Ryberg Indstillingen godkendt. Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O). Supplerende sagsfremstilling Udvalget ønskede, at undersøge udmøntningen af besparelserne i budget 2015, 2016 og 2017 og eventuelt omprioritere de foreslåede besparelser. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har udarbejdet oversigt over budgettet for totalrammerne Fælles idrætsopgaver samt Fritids og Folkeoplysningsområdet med de forslåede besparelser. Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Den foreslåede besparelse er drøftet og godkendt. Herudover undersøges besparelser på lokaletilskud. Administrationen undersøger, hvad landsholdstræning koster.

12 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Helsingør Svømmehal haltidsfordeling Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8689 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Mette Lene Jensen (V) har bedt om at få følgende på dagsordenen: Jeg ønsker at få en orientering af haltidsfordelingen af Helsingør Svømmehal på dagsordenen til næste SIFudvalgsmøde. Samtidig ønsker jeg at få en redegørelse for, hvorledes klubberne er blevet orienteret herom, om ordningen med brugeråbning bliver anvendt, hvor ofte og af hvor mange. Ligeledes om klubberne overholder de krav, der i denne forbindelse blev stillet dem på udvalgsmødet d. 3/122013, f.eks. at klubberne skulle stille en uddannet livredder som træner, og denne foretog vandprøver. Hans Henrik Schmidt, leder af Helsingør Kommunes idrætsanlæg, deltager under dette punkt. Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Sagen blev udsat til det kommende møde. Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Orientering foretaget.

13 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Fremtidens Folkeskole Mål for samarbejde med eksterne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/5684 Børne og Uddannelsesudvalget Indledning/Baggrund Ved vedtagelsen af rammer for fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune på Byrådet den 16. december 2013 blev det besluttet, at: Byrådet i 1. kvartal af 2014 på baggrund af et oplæg fra Center for Dagtilbud og Skoler træffer beslutning om nogle få klare politiske mål for samarbejdet med eksterne, der har sammenhæng til Inklusion2016 og Helsingør Kommunes Vision Byrådet i 1. kvartal af 2014 på baggrund af et oplæg fra Center for Dagtilbud og Skoler træffer beslutning om, hvordan der følges op på de politiske mål for samarbejdet med eksterne. På denne baggrund er der udarbejdet et oplæg til politisk drøftelse af mål for samarbejdet mellem skolerne og eksterne. Drøftelsen skal danne afsæt for en inddragelse af alle de relevante interessenter i en proces, hvor vi arbejder sammen mod den åbne skole. Oplægget er udformet i tæt samarbejde mellem Center for Dagtilbud og Skole og Center for Kultur Idræt og Byudvikling. Retsgrundlag Folkeskoleloven og folkeskolereformen, L51 og L52, vedtaget den 20. december Relation til vision og tværgående politikker Forslaget har sammenhæng til Inklusion2016 og Helsingør Kommunes Vision 2020, se nedenfor under sagsfremstillingen. Sagsfremstilling Folkeskolereformen skal sikre, at skolen og lokalsamfundet, herunder ungdoms og musikskolen, foreninger, kulturinstitutioner og virksomheder, samarbejder om, at eleverne i folkeskolen bliver så dygtige, som de kan, og at de trives. Målet er at skabe Den åbne skole, og samarbejdet skal medvirke til, at eleverne er bekendt med mulighederne for et aktivt fritidsliv og for at deltage i aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling, selvstændighed og evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber. Dette understøtter dels Vision 2020 generelt og lægger sig op ad hovedmålsætningen om, at: Vi er kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier.. Dels understøtter det også Inklusion 2016 s fokus på, at: Alle børn og unge har ret til at blive medregnet, at opleve samhørighed, at kunne bidrage til at have udbytte af de fællesskaber, som de indgår i. 1. Eksterne samarbejdsparter Der er i folkeskolereformen to kategorier for samarbejdet med de eksterne parter, herunder de lovpligtige samarbejder, som omfatter samarbejde med: Musikskole Klubber og ungdomsskole

14 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side 14 Samt de øvrige eksterne samarbejdsparter, som omfatter: Billedskole, folkebibliotek og andre kultur og naturinstitutioner mv. Idræts og foreningsområdet Uddannelsesinstitutioner Erhvervslivet/virksomheder Alle de nævnte parter foreslås inddraget i processen og inviteret ind i et formaliseret samarbejde om Den åbne skole i Helsingør Kommune. Samarbejdet mellem skole og klubber har desuden særlige rammer i Helsingør Kommune, hvor parterne årligt indgår forpligtende aftaler om partnerskab. Som afsæt for en politisk drøftelse foreslår Center for Dagtilbud og Skoler følgende mål, succeskriterier og målopfølgning for Den åbne skole : 2. Mål for Den åbne skole 1. Elevernes kreativitet og fantasi skal stimuleres. Alle elever skal gennem hele deres skoletid skal have kunstneriske oplevelser indenfor billedkunst, litteratur, musik og scenekunst. Det sker bl.a. gennem udstillinger, møder med kunstnere, forfatterarrangementer, skolekoncerter og teaterforestillinger. 2. Elevernes fællesskabsfølelse og evne til at tænke nyt skal stimuleres. Alle elever skal gennem hele deres skoletid have oplevelser inden for kultur, natur og videnskab. Det sker bl.a. gennem koordinerede tilbud og individuelle forløb, hvor de lokale natur og kulturinstitutioner og museer inddrages som samarbejdspartnere og læringsrum. 3. Elevernes lyst til motion og viden om de forskellige foreningsmuligheder skal øges. Alle elever skal gennem hele deres skoletid møde idræts og foreningslivet. Det sker bl.a. gennem samarbejder mellem lokale idrætsforeninger og andre udvalgte foreninger. 4. Elevernes entreprenørskab og viden om, hvad fagene kan bruges til på arbejdsmarkedet skal styrkes. Alle elever skal gennem deres skoletid møde erhvervslivet. Det sker bl.a. gennem samarbejder med lokale iværksættere, virksomheder og erhvervsorganisationer. 5. For at skabe sammenhæng i elevernes dag og børne og ungdomsliv skal alle elever gennem deres skoletid møde SFO, klub, ungdomsskole, ungdomsuddannelserne og andre uddannelsesinstitutioner. Det sker bl.a. gennem et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger, partnerskaber med den lokale klub og ungdomsskole, gennem brobygning og samarbejde med ungdomsuddannelser, f.eks. så ungdomsuddannelser får mulighed for at lave undervisningsforløb i udskolingen. På baggrund af ovenstående mål foreslås følgende succeskriterier: 3. Succeskriterier 1. At alle skoler har et samarbejde med musik, billed og ungdomsskolen. 2. At alle skoler har et samarbejde med institutioner inden for kultur, natur og videnskab. 3. At alle skoler har et samarbejde med parter i idræts og foreningslivet. 4. At alle skoler har et samarbejde med erhvervslivet, lokale eller større virksomheder. 5. At alle skoler og klubber har indgået forpligtende, skriftlige partnerskabsaftaler og alle skoler har samarbejde med ungdomsuddannelser. På baggrund af ovenstående mål og succeskriterier foreslås følgende:

15 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Opfølgning af mål og succeskriterier Kvantitativ og/eller kvalitativ beskrivelse af samarbejdet i alle de 5 succeskriterier i kvalitetsrapporterne. Skolerne dokumenterer i kvalitetsrapporterne, at alle skoler har haft aktiviteter inden for de beskrevne succeskriterier. På baggrund af den politiske drøftelse af målsætningerne foreslås en videre proces, hvor alle de relevante parter inddrages i en drøftelse af målsætningerne. 5. Drøftelse af målsætningerne Målsætningerne drøftes i de relevante udvalg og i CMED i maj 2014 og på den baggrund genoptages sagen i Børne og Uddannelsesudvalget den 2. juni og forelægges Byrådet til endelig beslutning den 24. juni Når målene er endeligt vedtaget, foreslås de eksterne parter inddraget i et udviklingsforløb med henblik på at realisere Den åbne skole. Den åbne skole starter dog ikke på bar bund, der er fx et udbredt samarbejde mellem kulturinstitutionerne og skolerne. I den kommende periode vil der også blive arbejdet med at styrke andre samarbejder, fx mellem skolerne og idræts og foreningslivet og med at arbejde videre eller søsætte nye mindre projekter lokalt. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen behandles i de berørte udvalg, herunder Kultur og Turismeudvalget den 14. maj, Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den 15. maj og høring i Integrationsrådet den 14. maj og i MEDregi. Sagen forelægges igen i Børne og Uddannelsesudvalget den 2. juni 2014 med høringsvar fra de øvrige nævnte udvalg. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, at sagen drøftes med henblik på eventuelle bemærkninger. Beslutninger Børne og Uddannelsesudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Drøftet. Beslutninger Kultur og Turismeudvalget den Ikke til stede: Johannes HechtNielsen Drøftet. Udvalget bakker varmt op om samarbejdet med eksterne kulturinstitutioner og de foreslåede målsætninger og succeskriterier. Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Morten Westergaard, Katrine Vendelbo Dencker Drøftet.

16 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side 16 Udvalget bakker op om samarbejdet med eksterne kulturinstitutioner og de foreslåede målsætninger og succeskriterier.

17 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Nordsjælland Håndbold samarbejdsaftale Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8825 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Lukket bilag Udkast til samarbejdsaftale mellem NH og Helsingør Kommune 1415 Lukket bilag budget konsolideret 1415 kommuner Indledning/Baggrund Helsingør Kommune indgik den 1. september en samarbejdsaftale med Nordsjælland Håndbold gældende for håndboldssæsonen 2013/14. Nordsjælland Håndbold har den 2. april 2014 udtrykt ønske om, at samarbejdsaftalen fornyes gældende for håndboldsæsonen 2014/15. Sagen forelægges til drøftelse. Retsgrundlag Eliteidrætsloven 7 Relation til vision og tværgående politikker Visionen om at gøre Helsingør Kommune til en attraktiv bosætningskommune. Sagsfremstilling Helsingør Kommune har siden 2010 støttet elitehåndbold i den nordsjællandske del af regionen i regi af Nordsjælland Håndbold. Støtten er ydet gennem henholdsvis sølv og guldsponsorater og er frem til i dag blevet fornyet hvert år. I september 2013 indgik Helsingør Kommune en samarbejdsaftale med Nordsjælland Håndbold under forudsætning af, at Gribskov Kommune og Hillerød Kommune indgik en aftale på samme vilkår. Samarbejdsaftalen blev indgået, da Nordsjælland Håndbold havde fået en ekstraordinær mulighed for at spille i landets bedste række. Alle tre kommuner har i den forgangne sæson støttet Nordsjælland Håndbold med kr. Nordsjælland Håndbold har netop gennemført sæson 2013/14 og resultatet blev en nedrykning til 1. division. Klubben har i et borgmestermøde den 2. april 2014 givet udtryk for, at den satser på en hurtig tilbagevenden til landets bedste håndboldrække efter sæsonen 2014/15. Set i det lys ønsker Nordsjælland Håndbold at forny den nuværende samarbejdsaftale på samme vilkår trods status som 1. divisionsklub. Udkast til ny samarbejdsaftale har været til udtalelse i Idrætsrådet i deres møde den 5. maj drøftet og Idrætsrådet har i den forbindelse følgende betragtninger: At Nordsjælland Håndbold bør udarbejde en strategiplan, med såvel sportslige som økonomiske mål, der rækker minimum 46 år frem, inden endelig stillingtagen til indgåelse af aftale. At det bør tydeliggøres, om hvorvidt aftalen indgås med markedsføring for øje eller om der også skal indarbejdes konkrete samarbejdstiltag omkring talent og klubsamarbejde i aftalen.

18 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side 18 Endvidere anbefaler Idrætsrådet, at Sundhed, Idræt og Fritidsudvalget bør overveje at indkalde Helsingør Håndbold til udvalgsmødet den 15. maj med henblik på en afklaring af klubbens egne sportslige mål. Center for Kultur, Idræt og Medborgerskab skal oplyse, at Helsingør Håndbold ejer 33 % af aktierne i Nordsjælland Håndbold efter fusionen mellem Helsingør Håndbold Forening, Helsingør IF Ungdomshåndbold og Elite 3000 Håndbold og i den egenskab har klubben fået udkast til samarbejdsaftale tilsendt til udtalelse. Klubbens udtalelse vil blive eftersendt til udvalgets medlemmer. Økonomi/Personaleforhold I udkast til samarbejdsaftale er angivet følgende: Betalingstermin: Juli 2014 Kr ekskl. moms September 2014 Kr ekskl. moms Center for Kultur, Idræt og Byudvikling skal oplyse, at der i eliteidrætsbudgettet er afsat kr ,. Beløbet er ekskl. moms. Kommunikation/Høring Idrætsrådet Helsingør Håndbold Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen drøftes Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Udvalget vedtog at udsætte sagen til næste møde.

19 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Sager til behandling på kommende møder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/601 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Orientering foretaget. Sagsfremstilling Fælledlignende baner ved Vapnagaard 17. juni 2014 Øresunds Marathon juni 2014 Introduktion til social ulighed i sundhed 17. juni 2014 Rideskolernes regnskab 17. juni 2014 Kortlægning af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker 17. juni 2014 FIT midtvejsevaluering 19. august 2014 Temadrøftelse frivillighed 16. september 2014 Børneog ungdomsorganisationernes Fællesråd Folkeoplysningens Samråd Idrætsrådet Ikke fastlagt Ikke fastlagt Ikke fastlagt Udvalgsbesøg fra Helsingborg Ikke fastlagt Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Morten Westergaard, Katrine Vendelbo Dencker Orientering foretaget.

20 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Meddelelser/eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/250 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Øresunds Marathon 2014 Orientering foretaget. 4 ansøgninger om tilskud Jens Bertram orienterede om 4 ansøgninger om tilskud. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling behandler ansøgningerne. Sagsfremstilling Orientering om Øresunds Marathon Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Morten Westergaard, Katrine Vendelbo Dencker Orientering foretaget

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder 1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER Medlemstilskud Der afsættes hvert år en pulje til medlemstilskud til børn og unge 0-24 år. Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet Indholdsfortegnelse Forord Er jeres forening tilskudsberettiget? Før I går i gang Medlemstilskud Aktivitetstilskud Kursus- og uddannelsestilskud Materialetilskud

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 19:00-20:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 28. september 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 07. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 18-11-2009 Mødested: Bispen, lokale 12, 1. sal Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Børge Koch, Bent Steenberg, Birgit Sørensen,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 08. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

BUDGETPROCES - DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG STYRING

BUDGETPROCES - DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG STYRING BUDGETPROCES 2015 2018 - DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG STYRING 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Forkortelser anvendt

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere