Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv"

Transkript

1 Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade København K Tel Fax Hjemmeside: CVR nr.:

2 1. Indledning Hvis du er EU/EØS-statsborger Etablering efter EU-regler... 7 Her ansøger du om autorisation... 7 Hvordan søger du om autorisation efter EU-regler... 7 Ansøgningsbrev og ansøgningsskema... 7 Hvilke dokumenter skal vedlægges... 7 Formelle krav til dokumentation... 8 Dokumenters ægthed... 9 Koster det noget? Hvem behandler ansøgningen? Hvor lang tid tager det? Afgørelsen Klage Sprogkrav Medlemskab af faglige organisationer Hvad opnår du med autorisation? Fri udveksling af tjenesteydelser efter EU-regler Forudgående anmeldelse Dokumentationskrav i forbindelse med forudgående anmeldelse Forudgående kontrol Praktiske forhold, når du vil udøve et lovreguleret erhverv efter EU-regler 16 Selvstændige erhvervsdrivende skal desuden være opmærksomme på: Skatte- og momsregler Hvis du er statsborger fra et land uden for EU/EØS Sådan ansøger du Ansøgningsbrev og ansøgningsskema Hvilke dokumenter skal vedlægges Formelle krav til dokumentation Dokumenters ægthed Koster det noget? Hvem behandler ansøgningen? Hvor lang tid tager det? Afgørelsen Klage Sprogkrav Medlemskab af faglige organisationer Hvad opnår du med autorisation Praktiske forhold, når du vil udøve et lovreguleret erhverv Skatteregler Mere om EU-reglerne for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

3 4.1. Etablering Anerkendelse efter EU s generelle regler (umiddelbar anerkendelse) Egnethedsprøve Praktikperiode/prøvetid Automatisk anerkendelse på baggrund af fælles minimumsuddannelseskrav i EU Automatisk anerkendelse efter reglerne om erhvervede rettigheder Automatisk anerkendelse på baggrund af relevant erhvervserfaring Fri udveksling af tjenesteydelser i Danmark Forudgående anmeldelse Forudgående kontrol Tidsfrister for forudgående kontrol Dine pligter i forhold til modtagere af dine ydelser Betydningen af relevant erhvervserfaring Etableringsret efter nordiske overenskomster...34 Bilag 1: Vejledende oversigt over lovregulerede erhverv i Danmark og proceduren for udøvelse af tjenesteydelser...35 Bilag 2: Oversigt over erhverv, som er omfattet af EU-reglerne for automatisk anerkendelse på baggrund af relevant erhvervserfaring...42 Bilag 3: Liste over lovregulerede uddannelser jf. artikel 13, 2 i Anerkendelsesdirektivet...44 Bilag 4. Oversigt over erhverv omfattet af de nordiske overenskomster...47 Bilag 5: Ordliste...49 Bilag 6: Nyttige links...51 Bilag 7: Hvem kan sende autorisationsansøgning i elektronisk form til Kvikskranken

4 1. Indledning Denne guide henvender sig til dig, der ønsker adgang til at udøve et lovreguleret erhverv i Danmark på baggrund af dine udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer, dvs. kvalifikationer, du har opnået gennem uddannelse eller arbejde i et andet land. I bilag 1 finder du en vejledende liste over de lovregulerede erhverv i Danmark. Et lovreguleret erhverv er et erhverv, hvor du skal opfylde nogle bestemte krav til dine erhvervsmæssige kvalifikationer for at få ret til at arbejde inden for erhvervet i Danmark. Adgangen til hvert lovreguleret erhverv er administreret af en offentlig myndighed, som kaldes en kompetent myndighed. Det er den kompetente myndighed, som vurderer dine erhvervsmæssige kvalifikationer og på den baggrund beslutter, om du kan få adgang til at udøve erhvervet i Danmark. Hvis den kompetente myndighed anerkender dine erhvervsmæssige kvalifikationer, udsteder den en særlig tilladelse til at udøve det pågældende erhverv. Tilladelsen kaldes oftest en autorisation. Der findes også andre lovregulerede erhverv, som ikke er omtalt i denne guide. Det er for eksempel visse erhverv inden for land- og lufttransport og i visse maritime erhverv. Er du i tvivl om, hvorvidt dit erhverv er lovreguleret, kan du spørge den kompetente myndighed eller Styrelsen for International Uddannelse (IU) om det. Der gælder forskellige regler for at få adgang til at udøve et lovreguleret erhverv i Danmark. De overordnede regler afhænger af dels dit statsborgerskab, dels i hvilket land du har fået dine kvalifikationer. Guiden er opdelt i fire hoveddele: Kapitel 2 forklarer den ansøgningsprocedure, der normalt gælder for EU/EØS-statsborgere. Kapitel 3 forklarer ansøgningsproceduren for statsborgere, der ikke kommer fra EU/EØS (tredjelandsstatsborgere). Kapitel 4 uddyber EU-reglerne for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Kapitel 5 handler om de nordiske overenskomster, som gælder for nordiske statsborgere. Henvendelse til Styrelsen for International Uddannelse (IU) Hvis du har spørgsmål om adgangen til udøvelse af lovregulerede erhverv, f.eks. om dokumentationskrav, kan du kontakte 4

5 Styrelsen for International Uddannelse (IU) 1. kontor Bredgade København K Tlf.: Fax: Hjemmeside: 5

6 2. Hvis du er EU/EØS-statsborger Er du EU/EØS-statsborger eller statsborger i Schweiz 1, gælder der EU-regler for anerkendelse af dine erhvervsmæssige kvalifikationer, hvis du opfylder to krav: 1. Du er fuldt kvalificeret til at udøve dit erhverv i et andet EU/EØS-land, f.eks. hvis du er fuldt kvalificeret til at arbejde som læge i Spanien. 2. Du ønsker at udøve det samme erhverv i et andet EU/EØS-land end det land, hvor du har opnået dine kvalifikationer, f.eks. hvis du er spansk læge og vil arbejde som læge i Danmark. Hvis du opfylder de to ovennævnte betingelser, er du omfattet af EU-regler, nærmere bestemt EU-direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer af 7. september 2005 (Anerkendelsesdirektivet). Du har ret til at få behandlet en ansøgning om anerkendelse efter de standarder, som er beskrevet i den fælleseuropæiske Adfærdskodeks 2. Der gælder forskellige regler for anerkendelse af dine erhvervsmæssige kvalifikationer afhængigt af, om du vil arbejde permanent i Danmark, også kaldet etablering, eller om du vil arbejde midlertidigt og lejlighedsvist, også kaldet tjenesteydelser. Hvis du ikke opfylder begge betingelser, bliver dine kvalifikationer alene anerkendt efter de danske regler for adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv her i landet. I givet fald skal du læse kapitel 3 i denne guide, som handler om reglerne for borgere fra ikke EU/EØS-lande. 1 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer for statsborgere i Schweiz sker indtil videre med henvisning til reglerne i EU direktiverne 89/48/EØF, 92/51/EØF og 99/42/EF. 2 Du kan finde et link til det fælleseuropæiske Adfærdskodeks i bilag 6. 6

7 2.1. Etablering efter EU-regler Her ansøger du om autorisation Først skal du finde ud af, om dit erhverv er lovreguleret i Danmark. Se den vejledende liste over lovregulerede erhverv i bilag 1. Hvis dit erhverv ikke fremgår af bilag 1, kan du medmindre erhvervet er lovreguleret på anden vis påbegynde arbejdet med det samme, da du ikke skal have en autorisation for at udøve erhvervet. Hvis dit erhverv fremgår af bilag 1, skal du have en autorisation for at etablere dig i Danmark efter regler, som er beskrevet i denne guide. Du skal sende ansøgningen til den rette kompetente myndighed. Den kompetente myndighed underretter dig om modtagelsen af ansøgningen. Hvordan søger du om autorisation efter EU-regler Ansøgningsbrev og ansøgningsskema Nogle kompetente myndigheder beder om, at du udfylder et ansøgningsskema. Du kan finde oplysninger om ansøgningsskema på IUs hjemmeside eller direkte på den kompetente myndigheds hjemmeside. Hvis der ikke er et ansøgningsskema for dit erhverv, bør du skrive et kort brev eller på anden vis oplyse om, at du søger om adgang til at udøve dit erhverv her i landet. Du skal oplyse: Hvilket erhverv du vil udøve her i landet. Dine kontaktoplysninger: din fulde adresse, telefonnummer og evt. e- mail-adresse. Hvilke dokumenter skal vedlægges Det er op til dig at dokumentere, at du har de nødvendige faglige kvalifikationer for at arbejde inde for et lovreguleret erhverv. Da dokumentationskravene kan være forskellige fra erhverv til erhverv, bør du gå ind på og læse om dokumentationskravene for netop dit lovregulerede erhverv. Den kompetente myndighed, som er ansvarlig for behandlingen af din ansøgning, afgør, om den har fået dokumentation nok til at behandle din ansøgning. Den kompetente myndighed kan dog kun kræve, at du sender de dokumenter, som er oplistet i de EU-regler, der gælder for dit erhverv. Som udgangspunkt skal du vedlægge følgende dokumenter: 7

8 Ansøgningsbrev eller ansøgningsskema. Bevis for dit statsborgerskab på originalsproget (f.eks. kopi af relevante sider i dit pas). Uddannelsesbevis (eksamensbevis, certifikat, kursusbevis, svendebrev eller lign.). Fagliste vedrørende din uddannelse. Dokumentation for din eventuelle relevante erhvervserfaring. Autorisationsbevis fra det land, hvor du er fuldt kvalificeret til at udøve dit erhverv (hvis et sådant bevis udstedes i dette land). Bevis for, at du har udøvet dit erhverv i mindst to år i løbet af de seneste ti år i dit hjemland, hvis dit erhverv ikke er lovreguleret i dit hjemland. Dette gælder dog ikke, hvis du er i besiddelse af et bevis for en af de lovregulerede uddannelser fra Storbritannien, Tyskland, Nederlandene eller Østrig, som er nævnt i bilag 3 til denne guide. Du kan under behandlingen af din ansøgning blive bedt om at fremlægge yderligere dokumentation for din uddannelse, f.eks. en redegørelse for indholdet af enkelte fag, der er nødvendige for at klargøre, om der er væsentlige forskelle i forhold til en tilsvarende dansk uddannelse. Når det er relevant for erhvervsudøvelsen, kan du også blive bedt om at forelægge en hæderlighedsattest, vandelsattest, straffeattest, attest om, at du ikke er under konkurs m.v. I givet fald kontakter den kompetente myndighed dig om dette. Inden for visse erhverv typisk medicinske erhverv og søfartserhverv udstedes særlige dokumenter, som du kan blive bedt om at vise den kompetente myndighed. Det kan f.eks. være en erklæring fra en myndighed i dit hjemland om, at du har ret til at udøve den pågældende virksomhed (for eksempel good standing ). Hvis du er søfarende, kan du blive bedt om at fremlægge sønæringsbevis, farttidsdokumentation, helbredsattest m.v. Forelægger du bevis for good standing, er du ikke forpligtet til at sende dit autorisationsbevis eller andre beviser for, at du er fuldt kvalificeret til at udøve dit erhverv. Formelle krav til dokumentation Som udgangspunkt gælder følgende formelle krav til dokumentationen: 8

9 Dokumentationen skal foreligge på originalsproget samt i dansk eller engelsk oversættelse. Er dine dokumenter udstedt på - eller oversat til - svensk eller norsk, behøver du ikke at oversætte disse dokumenter. Visse myndigheder accepterer også dokumenter på tysk og fransk. Kontakt IU eller den kompetente myndighed, hvis dette er relevant for dig. Kun de mest relevante dokumenter skal som udgangspunkt være oversat af en autoriseret (beskikket) translatør 3. Dokumenterne kan oversættes af en autoriseret translatør her i landet, i dit hjemland eller i et andet EU-land, af dit hjemlands ambassade, eller af en anden offentlig, kompetent myndighed i dit hjemland. Oversætter du dokumentationen på anden vis end ved brug af autoriseret translatør, skal oversættelserne være bekræftede af dit hjemlands ambassade, konsulat eller en anden offentlig kompetent myndighed i dit hjemland. Identifikationsdokumenter som pas og ID-dokumenter skal ikke oversættes. Er du læge, tandlæge, sygeplejerske, jordemoder, farmaceut eller dyrlæge, er du ikke forpligtet til at forelægge en autoriseret oversættelse af dine dokumenter. Den kompetente myndighed forbeholder sig dog ret til at kontrollere troværdigheden af dokumenterne ved at kontakte den myndighed som har udstedt dokumentet. Du bør sende to kopier af al dokumentation. De danske kompetente myndigheder kan ikke kræve, at du får oversat dokumentation, som ikke er afgørende for behandlingen af din ansøgning. De kan heller ikke kræve, at du forelægger en autoriseret oversættelse af meget omfattende dokumenter, som f.eks. en studieordning, hvis udgifterne til oversættelsen kan dokumenteres at være så høje, at de kan afholde dig fra at ansøge om autorisation. Den kompetente myndighed kan dog altid kræve, at afgørende dele af studieordningen oversættes, f.eks. resumé af studieordning eller beskrivelse af enkelte fag. Dokumenters ægthed 3 Her finder du en liste over autoriserede translatører i Danmark: 9

10 Den kompetente myndighed kan anmode dig om at fremlægge originale dokumenter i tvivlstilfælde eller som led i almen kontrol af dokumenter. Hvis den kompetente myndighed ikke kan få klarhed om, hvorvidt de fremsendte dokumenter er ægte, kan den nægte at viderebehandle din ansøgning, så længe dette ikke er afklaret. De danske kompetente myndigheder har ret og pligt til at udveksle oplysninger bl.a. om ægthed med andre EU/EØS-landes kompetente myndigheder, når din ansøgning behandles efter EU-reglerne. Hvis danske offentlige myndigheder har en begrundet tvivl om, at et dokument er forfalsket, anmeldes det til politiet. Koster det noget? Du skal ikke betale noget gebyr, når du ansøger om anerkendelse af dine erhvervsmæssige kvalifikationer. Der er dog visse kompetente myndigheder, som opkræver et gebyr for at udstede en autorisation. Den kompetente myndighed vil i givet fald oplyse dig om gebyrets størrelse og betalingsvilkårene. Du må desuden forvente selv at betale for eventuelle udgifter, der knytter sig til behandlingen af din sag og udstedelsen af autorisationen. Hvem behandler ansøgningen? Det er den kompetente myndighed, som har ansvaret for adgang til udøvelse af dit erhverv, som behandler ansøgningen og afgør, om du kan få lov til at udøve dit erhverv her i landet. Hvor lang tid tager det? Du har krav på en begrundet afgørelse fra den kompetente myndighed senest tre måneder efter den dato, hvor myndigheden har fået alle de nødvendige dokumenter. I sjældne, særligt vanskelige tilfælde, kan fristen forlænges med højst en måned. Den kompetente myndighed bestræber sig dog på at afgøre din sag hurtigst muligt, efter at du har indsendt ansøgningen og den krævede dokumentation. Afgørelsen Afgørelsen udstedes på dansk. Visse kompetente myndigheder udsteder også afgørelsen på engelsk. Den kompetente myndighed kan nå frem til en positiv, betinget eller negativ afgørelse vedr. din ansøgning. Positiv afgørelse: Du får fuld adgang til at udøve dit erhverv. Typisk udsteder den ansvarlige kompetente myndighed en dansk autorisation, 10

11 hvor du tildeles ret til at udøve dit erhverv her i landet. Du kan udøve erhvervet på de vilkår, der gælder for danske statsborgere. Afgørelsen indeholder oplysninger om, hvilket erhverv du har fået adgang til at udøve, og i visse tilfælde hvor lang tid denne ret gælder, herunder hvornår du skal forny dit autorisationsbevis. o o Er du læge, tandlæge, sygeplejerske, jordemoder, farmaceut eller dyrlæge, og dit eksamensbevis er oplistet i bilag 5 eller 6 til EU-direktiv 2005/36/EF, får du automatisk dansk autorisation. Er dit erhverv oplistet i bilag 2 til denne guide, får du automatisk dansk autorisation, hvis du opfylder kravene til den relevante erhvervserfaring, som er fastsat af EU-direktiv 2005/36/EF. Betinget afgørelse: Du kan få fuld adgang til at udøve dit erhverv, efter at du, gennem enten en egnethedsprøve eller en prøvetid, som fastlægges af den kompetente myndighed, har bevist, at du er fuldt kvalificeret til at udøve dit erhverv her i landet. Du har ret til selv at vælge mellem egnethedsprøve og prøvetid. Undtaget fra denne ret er kun personer, som søger om dansk advokatbeskikkelse og visse revisorer. Afgørelsen skal være begrundet og ledsaget af en klagevejledning. Negativ afgørelse: Den ansvarlige kompetente myndighed giver typisk et afslag, hvis du har søgt om adgang til at udøve et lovreguleret erhverv, som du ikke er kvalificeret til at udøve. Du er f.eks. uddannet ingeniør, men har søgt om at adgang til at udøve erhverv som advokat, eller du er elektriker, men har søgt om at få adgang til udøvelse af erhvervet som el-installatør. Afslag kan også gives, hvis det viser sig, at du ikke opfylder de nødvendige formelle krav, som knytter sig til udøvelse af erhverv i Danmark, f.eks. hvis du har søgt om autorisation som ejendomsmægler, men det viser sig, at du er under konkurs, eller du har forbud mod at udøve dit erhverv i dit hjemland. Afgørelsen skal være begrundet og ledsaget af en klagevejledning. Klage Får du en betinget afgørelse eller et afslag, har du ret at få oplyst, om - og hvordan - du kan klage over afgørelsen til den kompetente myndighed eller til en anden administrativ myndighed her i landet. 11

12 Du kan også klage, hvis myndigheden ikke har truffet en begrundet afgørelse senest tre måneder efter, at myndigheden har modtaget din fuldt dokumenterede ansøgning. Sprogkrav Der indgår ikke sprogkrav i vurderingen af dine erhvervsmæssige kvalifikationer, medmindre dit erhverv er et sprogrelateret erhverv, f.eks. hvis du er translatør for sproget dansk og et andet fremmed sprog, eller du ønsker at undervise i sprog på en offentlig skole. I sådanne tilfælde kan den kompetente myndighed kræve, at du besidder bestemte sprogkundskaber. I visse tilfælde kan der dog være et krav om, at du behersker det danske sprog, når du søger ansættelse. Det er f.eks. tilfældet inden for sundhedsvæsnet, hvor det kræves, at sundhedspersonale på forsvarlig vis kan kommunikere med patienter, pårørende og personale. Et andet eksempel er hvis du vil arbejde som lods, hvor det forudsættes, at du kan kommunikere med en udenlandsk skibsbesætning på engelsk. Du kan i givet fald forelægge et af de følgende beviser for dine danskkundskaber: Kopi af bevis for erhvervskvalifikationer, der er opnået på dansk. Kopi af bevis for sprogkundskaber, som er opnået i dansk (for eksempel uddannelsesbevis, bevis udstedt af et Handelskammer, en anerkendt sprogskole, institut, kulturorganisation eller lign.). Bevis for at du allerede har en vis erhvervserfaring her i landet. Kan du ikke forelægge et af de ovennævnte beviser, kan du blive indkaldt til et interview eller henvist til at aflægge en mundtlig og/eller skriftlig sprogprøve. Den kompetente myndighed vil kunne informere dig om, hvor du kan aflægge en sådan prøve. De kompetente myndigheder afholder ikke sprogkurser eller systematiske sprogtest. Hvis du har brug for at lære sproget, skal du selv henvende dig til undervisningsstedet og afholde de udgifter, som er knyttet til sprogundervisningen. Kompetente myndigheder kan i tvivlstilfælde bede dit hjemlands kompetente myndighed om at bekræfte, at de medbragte dokumenter for sprogkundskaber, som du besidder, er rigtige. Medlemskab af faglige organisationer Det er ikke noget lovkrav, at du skal være medlem af en faglig organisation. Ligesom i andre lande har de faglige organisationer til opgave at varetage 12

13 medlemmernes interesser vedrørende ansættelse, løn, pension, arbejdsmiljø med mere. Hvad opnår du med autorisation? Med autorisationen opnår du ret til at udøve erhvervet i Danmark. Du er dog selv ansvarlig for at finde relevant beskæftigelse inden for erhvervet Fri udveksling af tjenesteydelser efter EU-regler Hvis dit erhverv ikke er oplistet i bilag 1 til denne guide, kan du - medmindre erhvervet er lovreguleret på anden vis - påbegynde dit arbejde med det samme, da erhvervet ikke er lovreguleret i Danmark, Hvis erhvervet er lovreguleret i Danmark, skal du opfylde følgende tre krav for at kunne benytte dig af EU- reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser: Du er fuldt kvalificeret til at udøve dit erhverv i et andet EU/EØS-land. Du er lovligt etableret i et andet EU/EØS-land med henblik på at udøve samme erhverv der. Dit arbejde i Danmark er/vil være midlertidigt og lejlighedsvist, mens du stadig har fast tilknytning til et andet EU/EØS-land. Hvis du ikke opfylder de tre kriterier, gælder EU-reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser ikke for dig. Du kan i stedet ansøge om dansk autorisation inden for dit erhverv læs forrige afsnit om etablering efter EU-regler. Hvis du opfylder de tre ovenstående kriterier, gælder EU-reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser for dig, og du betragtes som en tjenesteyder. Det betyder, at du som udgangspunkt med det samme kan begynde dit midlertidige og lejlighedsvise arbejde i Danmark. Du vil så udføre arbejdet med det kvalifikationsbevis, som du har fra dit etableringsland. Nogle kompetente myndigheder i Danmark kræver dog, at du anmelder dig til myndigheden, inden du første gang påbegynder dit arbejde. I særligt hastende tilfælde kan du anmelde dig efter det udførte arbejde. Forudgående anmeldelse I bilag 1 kan du se, om dit erhverv er omfattet af en anmeldelsespligt. Du skal forny din anmeldelse forud for hvert år, hvor du ønsker at udøve dit erhverv som tjenesteyder i Danmark. 13

14 Figur 1: Forudgående anmeldelse Ønsker du at arbejde i Danmark midlertidigt eller lejlighedsvist som tjenesteyder inden for et af de erhverv i bilag 1, som kræver forudgående anmeldelse? Ja Nej Du kan påbegynde arbejdet med det samme, hvis dit erhverv ikke er lovreguleret på anden måde. Er du lovligt etableret i et andet EU/EØS-land? Ja Nej Du kan desværre ikke påberåbe dig EU-regler om fri udveksling af tjenesteydelser. Du kan eventuelt søge om dansk autorisation. Du skal anmelde dig og sende de relevante dokumenter til den kompetente myndighed (se bilag 1) Når du har sendt din anmeldelse, kan du gå i gang med at arbejde. Den kompetente myndighed foretager ikke en vurdering af dine erhvervsmæssige kvalifikationer. Den kompetente myndighed kan dog spørge den kompetente myndighed i dit etableringsland, om oplysninger vedrørende din lovlige etablering eller din uddannelse og autorisation er korrekte. Dokumentationskrav i forbindelse med forudgående anmeldelse Hvis den kompetente myndighed ved siden af en forudgående anmeldelse kræver at få visse relevante dokumenter, kan du blive bedt om at give følgende oplysninger: Oplysninger om din nationalitet. Oplysninger om din lovlige etablering i hjemlandet og oplysning om at det ikke er forbudt dig at udøve dit erhverv i etableringslandet, heller ikke midlertidigt. Oplysninger om dine erhvervsmæssige kvalifikationer. Såfremt erhvervet ikke er lovreguleret i dit hjemland skal du bevise, at du har udøvet erhvervet i mindst to år ud af de seneste ti år i hjemlandet. Oplysninger vedrørende en eventuel forsikringsaftale eller andre former for personlig eller kollektiv beskyttelse i forbindelse med erhvervsansvar, når dette har betydning for erhvervsudøvelsen. 14

15 Hvis den kompetente myndighed i Danmark fører et register over personer, som udøver erhvervet, bliver du optaget i registret. Når du udøver dit erhverv i Danmark, gælder de danske faglige og disciplinære regler også for dig. Den kompetente myndighed har ret til at kontrollere, om du overholder de danske faglige regler. Overtræder du disse regler, har det samme konsekvenser, som gælder for danske statsborgere, der udøver det samme erhverv. Forudgående kontrol Hvis dit erhverv har konsekvenser for den offentlige sikkerhed eller sundhed, kan den danske kompetente myndighed kontrollere dine erhvervsmæssige kvalifikationer, inden du påbegynder arbejdet. Du kan se i bilag 1, om dit erhverv er omfattet af dette. Formålet med den forudgående kontrol er, at du får mulighed for at vise, at du har de nødvendige erhvervskompetencer. Hvis myndigheden efter kontrollen konstaterer, at der er nogle væsentlige forskelle mellem dine kvalifikationer, og de krav som her i landet stilles til udøvelse af dit erhverv, kan den kræve, at du går op til en egnethedsprøve, inden du begynder arbejdet. Du skal selv betale eventuelle udgifter, der er knyttet til aflæggelsen af egnethedsprøven. I nogle tilfælde vil du i stedet blive henvist til at gennemgå en prøvetid. Hvis du kan finde et praktiksted, hvor du får løn under prøvetidsperioden, har du ret til at indgå en sådan aftale. Du skal dog være opmærksom på, at den kompetente myndighed ikke har pligt til at sørge for det. Er det inden for dit erhverv muligt at indgå en aftale om et trainee-forløb, er du omfattet af denne ret. Egnethedsprøve eller prøvetid skal kunne finde sted senest en måned efter den kompetente myndighed har besluttet, at du skal aflægge en prøve eller gennemgå prøvetid. I modsat fald kan du efter denne måneds udløb lovligt gå i gang med arbejdet. Forudgående kontrol og aflæggelse af egnethedsprøven eller afvikling af prøvetid skal under alle omstændigheder afsluttes senest tre måneder, efter du har sendt din anmeldelse og de påkrævede dokumenter. Du har i forbindelse med forudgående kontrol ret til at få følgende oplysninger, hvis du beder om det: Den kompetente myndighed eller IU kan oplyse dig om, hvordan du kan forberede dig til prøven eller prøvetiden, og kan henvise dig til de steder, hvor du kan gennemgå eventuelle forberedende kurser, henvi- 15

16 se dig til den relevante faglitteratur eller give dig eventuelle tester og prøver, som tidligere blev afsluttet med succes. Den kompetente myndighed oplyser dig om, hvilke kundskaber du skal vise, når du aflægger en prøve samt om du har ret til at tage en ny prøve, hvis du dumper. Ligeledes får du oplysninger om varigheden af den prøvetid, som du eventuelt skal gennemgå. Den kompetente myndighed eller den myndighed, som afholder prøven (f.eks. skolen), oplyser dig om datoen og stedet for afholdelse af prøven, og om hvordan din test er organiseret (hvor lang tid den tager, er det en mundtlig og/eller skriftlig test og lign.). Du kan kontakte den kompetente myndighed eller IU, hvis du oplever problemer i forbindelse med afvikling af egnethedsprøve Praktiske forhold, når du vil udøve et lovreguleret erhverv efter EU-regler Du har ret til at ansøge om dansk autorisation, mens du opholder dig i udlandet. Udøver du dit erhverv som arbejdstager her i landet, skal du have et dansk cpr-nummer og skattekort til brug for udbetalingen af løn. Kontakt folkeregistret og skatteforvaltningen i din danske kommune herom. Hvis du udøver dit erhverv i Danmark efter EU-reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, har du ret, men ikke pligt til medlemskab i en relevant dansk faglig organisation. Du kan sende alle dine dokumenter i elektronisk form til Kvikskranken 4, hvis dit erhverv er oplistet i Bilag 7 til denne guide. Den danske kompetente myndighed kan kræve af de kompetente myndigheder i dit hjemland, at de afgiver oplysninger om din lovlige etablering i det pågældende land, om redelig adfærd, og at du ikke har 4 Kvikskranken : 16

17 været idømt faglige disciplinære eller strafferetlige sanktioner. Til dette formål har de kompetente myndigheder inden for EU et tæt samarbejde med udveksling af oplysninger om disciplinære og strafferetlige sanktioner eller andre alvorlige forhold, som kan få følger for udøvelsen af erhverv i henhold til Anerkendelsesdirektivet. Hvis du får problemer med anerkendelse af dine erhvervsmæssige kvalifikationer eller andre problemer i forbindelse med udøvelsen af dit erhverv i Danmark eller et andet EU/EØS-land, kan du få hjælp fra SOLVIT. SOLVIT er et netværk på tværs af EU/EØS-landene, som samarbejder om at finde en hurtig og uformel løsning på grænseoverskridende problemer, som virksomheder og borgere støder på i det indre marked. Det danske SOLVIT-center er Erhvervs- og Byggestyrelsen, som du kan kontakte ved eventuelle problemer: Borgernes Vejviserservice er en gratis rådgivningstjeneste, der tilbyder praktiske råd og vejledning om konkrete problemer, som du kan støde på i EU og det indre marked. Du får hjælp af flersprogede jurister, som svarer dig inden for kort tid. Juristerne oplyser - telefonisk eller via e- mail - de gældende regler på området og om, hvilken myndighed der bedst kan hjælpe med at løse problemet. Vejviserservicen rådgiver i, hvordan du kan gøre dine rettigheder gældende, og hvilke klagemuligheder du har. Du får svaret på det sprog, du ønsker. Vejviserservicen findes her: Du har desuden ret til at få behandlet din ansøgning efter de standarder, der gælder i fælleseuropæiske Adfærdskodeks. Adfærdskodekset kan findes på IUs hjemmeside: Selvstændige erhvervsdrivende skal desuden være opmærksomme på: Vil du arbejde som selvstændig erhvervsdrivende, skal du være opmærksom på de danske skatte- og momsregler. Læs mere om dem nedenfor. 17

18 Vil du registrere en virksomhed i Danmark, kan du finde oplysninger herom på denne hjemmeside, der tilhører Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Har du brug for virksomhedsautorisation, skal du henvende dig til den kompetente myndighed, som har ansvar for adgang til udøvelse af dit lovregulerede erhverv. Vær opmærksom på, at virksomhedsautorisation ikke er det samme som din personlige autorisation. EU-Kommissionen har hjemmesiden Dit Europa, dine forretningsmuligheder, hvor firmaer kan få besvaret spørgsmål angående arbejde i andre EU/EØS-lande: Skatte- og momsregler Hvis du flytter til Danmark for at arbejde midlertidigt eller permanent, bliver du fuldt skattepligtig her i landet og betaler skat fra første dag, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Hvis du udstationeres midlertidigt i Danmark af en udenlandsk virksomhed, betaler du dog ikke skat, hvis opholdet varer under seks måneder. Hvis en virksomhed er fast etableret i et andet land, men leverer tjenesteydelser i Danmark, skal virksomheden som udgangspunkt ikke betale skat, medmindre virksomheden har en kontrakt, der varer mere en 12 måneder. Virksomheden skal dog momsregistreres og betale moms af sin omsætning Du kan hente vejledninger om skattereglerne på Skats hjemmeside: Du kan læse mere om skattereglerne for at blive midlertidigt udstationeret i Danmark på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside om udstationering i Danmark: 18

19 3. Hvis du er statsborger fra et land uden for EU/EØS Hvis du ikke er EU/EØS-statsborger, vil din ansøgning blive behandlet efter danske nationale regler. Du skal sende din ansøgning om adgang til udøvelse af dit erhverv og de relevante dokumenter vedrørende dine erhvervsmæssige kvalifikationer til den rette kompetente myndighed. Den kompetente myndighed underretter dig om modtagelsen af din ansøgning. Den kompetente myndighed foretager vurderingen af dine udenlandske uddannelses- og i visse tilfælde dine erhvervsmæssige kvalifikationer og beslutter, om dine faglige kvalifikationer kan anerkendes fuldt ud, så du får udstedt en dansk autorisation Sådan ansøger du Ansøgningsbrev og ansøgningsskema Nogle kompetente myndigheder beder om, at du udfylder et ansøgningsskema. Du kan finde oplysninger om ansøgningsskema på IUs hjemmeside eller direkte på den kompetente myndigheds hjemmeside. Hvis der ikke er et ansøgningsskema for dit erhverv, skal du skrive et kort brev om, at du søger om adgang til at udøve dit erhverv her i landet. Brevet skal indeholde oplysninger om, Hvilket erhverv du vil udøve her i landet. Dine kontaktoplysninger: din fulde adresse, telefonnummer og evt. e- mail-adresse. Nogle kompetente myndigheder kræver, at du udfylder et ansøgningsskema, som du finder på IU s hjemmeside Du kan også hente ansøgningsskemaet på den ansvarlige kompetente myndigheds hjemmeside. Hvilke dokumenter skal vedlægges Da dokumentationskravene kan være forskellige fra erhverv til erhverv, bør du gå ind på og læse om dokumentationskravene for netop dit lov- 19

20 regulerede erhverv. Den kompetente myndighed afgør, om den har fået dokumentation nok til at behandle din ansøgning. Du skal som udgangspunkt sende følgende dokumenter: Ansøgningsbrev eller ansøgningsskema. Bevis for dit statsborgerskab på originalsproget (f.eks. kopi af relevante sider i dit pas, kopi af opholdstilladelsesbevis, hvis du befinder dig i Danmark eller i et andet land, og du har ikke et andet ID dokument). Oplysningerne skal være læselige for myndighederne. Uddannelsesbevis (eksamensbevis, certifikat, kursusbevis, svendebrev eller lign.). Fagliste vedrørende din uddannelse. Autorisationsbevis fra det land, hvor du er fuldt kvalificeret til at udøve dit erhverv (hvis et sådant bevis udstedes i dette land). Dokumentation for din eventuelle relevante erhvervserfaring. Det er op til dig at dokumentere, at du har de faglige kvalifikationer, der er nødvendige for udøvelse af et bestemt erhverv. Du kan under behandlingen af ansøgningen blive bedt om at fremlægge yderligere dokumentation for din uddannelse, f.eks. en redegørelse for indholdet af enkelte fag, der er nødvendige for at klargøre, om der er væsentlige forskelle i forhold til en tilsvarende dansk uddannelse. Når det er relevant for erhvervsudøvelsen, kan du også blive bedt om at forelægge en attest for hæderlighed, vandelsattest, straffeattest, attest om at du ikke er under konkurs m.v. Inden for visse erhverv typisk medicinske erhverv og søfartserhverv udstedes særlige dokumenter, som du kan blive bedt om at vise den kompetente myndighed. Det kan f.eks. være en erklæring fra en myndighed i dit hjemland om, at du har ret til at udøve den pågældende virksomhed ( good standing ). Hvis du er søfarende, kan du blive bedt om at fremlægge sønæringsbevis, farttidsdokumentation, helbredsattest m.v. Det er den kompetente myndighed, som er ansvarlig for behandlingen af din ansøgning, der afgør, om den forelagte dokumentation er tilstrækkelig til, at ansøgningen kan behandles. 20

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionel sag: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionel sag: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. december 2004 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Den 11.august 2011 Ref.: KRL Sagsnr.: 1107-0058 Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367)

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Indledning Denne vejledning

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Landinspektørloven oplister i 1, stk. 2, betingelserne for at opnå beskikkelse som landinspektør:

Landinspektørloven oplister i 1, stk. 2, betingelserne for at opnå beskikkelse som landinspektør: Vilkår for at opnå beskikkelse som landinspektør Landinspektører beskikkes af Geodatastyrelsen på vegne af miljøministeren, jf. 1, stk. 1 i landinspektørloven 1. Ansøgninger om beskikkelse sendes til Geodatastyrelsen,

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Ansættelse af sundhedsfagligt

Ansættelse af sundhedsfagligt Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 2013 Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2011-0025012). Afslag

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Case Id: d850851e-65f8-47d1-8fee-df5c60ade4ef

Case Id: d850851e-65f8-47d1-8fee-df5c60ade4ef Case Id: d850851e-65f8-47d1-8fee-df5c60ade4ef Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas for sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bjergførere og ejendomsmæglere

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt Bilag 1 til lovforslag Paralleltekst Gældende formulering Lovforslaget 19 I lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Ansøgningsvejledning. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser.

Ansøgningsvejledning. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser. Inden du går i gang med at udfylde ansøgningen, er det en god idé, at have gjort din dokumentation klar.

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 1, september 2009 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der informationer om

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsfrist 4. februar 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder:

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder: NOTAT Ajourføring - Ejendomme J.nr. KMS-300-00003 Ref. gitmb Den 17. oktober 2013 Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Formålet med dette notat er, at give et overblik over

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

Psykolognævnet. Beretning. Januar 2010- december 2013

Psykolognævnet. Beretning. Januar 2010- december 2013 Psykolognævnet Beretning Januar 2010- december 2013 1 Forord Siden oprettelsen af Psykolognævnet i 1994 og frem til 2009 har nævnet udgivet syv beretninger om nævnets virksomhed. Nærværende beretning omfatter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Informationspakke om indvandringsprøven

Informationspakke om indvandringsprøven Informationspakke om indvandringsprøven Til ansøgere om ægtefællesammenføring i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om indvandringsprøven er udarbejdet til ansøgere om ægtefællesammenføring

Læs mere

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet

Læs mere