Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv"

Transkript

1 Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade København K Tel Fax Hjemmeside: CVR nr.:

2 1. Indledning Hvis du er EU/EØS-statsborger Etablering efter EU-regler... 7 Her ansøger du om autorisation... 7 Hvordan søger du om autorisation efter EU-regler... 7 Ansøgningsbrev og ansøgningsskema... 7 Hvilke dokumenter skal vedlægges... 7 Formelle krav til dokumentation... 8 Dokumenters ægthed... 9 Koster det noget? Hvem behandler ansøgningen? Hvor lang tid tager det? Afgørelsen Klage Sprogkrav Medlemskab af faglige organisationer Hvad opnår du med autorisation? Fri udveksling af tjenesteydelser efter EU-regler Forudgående anmeldelse Dokumentationskrav i forbindelse med forudgående anmeldelse Forudgående kontrol Praktiske forhold, når du vil udøve et lovreguleret erhverv efter EU-regler 16 Selvstændige erhvervsdrivende skal desuden være opmærksomme på: Skatte- og momsregler Hvis du er statsborger fra et land uden for EU/EØS Sådan ansøger du Ansøgningsbrev og ansøgningsskema Hvilke dokumenter skal vedlægges Formelle krav til dokumentation Dokumenters ægthed Koster det noget? Hvem behandler ansøgningen? Hvor lang tid tager det? Afgørelsen Klage Sprogkrav Medlemskab af faglige organisationer Hvad opnår du med autorisation Praktiske forhold, når du vil udøve et lovreguleret erhverv Skatteregler Mere om EU-reglerne for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

3 4.1. Etablering Anerkendelse efter EU s generelle regler (umiddelbar anerkendelse) Egnethedsprøve Praktikperiode/prøvetid Automatisk anerkendelse på baggrund af fælles minimumsuddannelseskrav i EU Automatisk anerkendelse efter reglerne om erhvervede rettigheder Automatisk anerkendelse på baggrund af relevant erhvervserfaring Fri udveksling af tjenesteydelser i Danmark Forudgående anmeldelse Forudgående kontrol Tidsfrister for forudgående kontrol Dine pligter i forhold til modtagere af dine ydelser Betydningen af relevant erhvervserfaring Etableringsret efter nordiske overenskomster...34 Bilag 1: Vejledende oversigt over lovregulerede erhverv i Danmark og proceduren for udøvelse af tjenesteydelser...35 Bilag 2: Oversigt over erhverv, som er omfattet af EU-reglerne for automatisk anerkendelse på baggrund af relevant erhvervserfaring...42 Bilag 3: Liste over lovregulerede uddannelser jf. artikel 13, 2 i Anerkendelsesdirektivet...44 Bilag 4. Oversigt over erhverv omfattet af de nordiske overenskomster...47 Bilag 5: Ordliste...49 Bilag 6: Nyttige links...51 Bilag 7: Hvem kan sende autorisationsansøgning i elektronisk form til Kvikskranken

4 1. Indledning Denne guide henvender sig til dig, der ønsker adgang til at udøve et lovreguleret erhverv i Danmark på baggrund af dine udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer, dvs. kvalifikationer, du har opnået gennem uddannelse eller arbejde i et andet land. I bilag 1 finder du en vejledende liste over de lovregulerede erhverv i Danmark. Et lovreguleret erhverv er et erhverv, hvor du skal opfylde nogle bestemte krav til dine erhvervsmæssige kvalifikationer for at få ret til at arbejde inden for erhvervet i Danmark. Adgangen til hvert lovreguleret erhverv er administreret af en offentlig myndighed, som kaldes en kompetent myndighed. Det er den kompetente myndighed, som vurderer dine erhvervsmæssige kvalifikationer og på den baggrund beslutter, om du kan få adgang til at udøve erhvervet i Danmark. Hvis den kompetente myndighed anerkender dine erhvervsmæssige kvalifikationer, udsteder den en særlig tilladelse til at udøve det pågældende erhverv. Tilladelsen kaldes oftest en autorisation. Der findes også andre lovregulerede erhverv, som ikke er omtalt i denne guide. Det er for eksempel visse erhverv inden for land- og lufttransport og i visse maritime erhverv. Er du i tvivl om, hvorvidt dit erhverv er lovreguleret, kan du spørge den kompetente myndighed eller Styrelsen for International Uddannelse (IU) om det. Der gælder forskellige regler for at få adgang til at udøve et lovreguleret erhverv i Danmark. De overordnede regler afhænger af dels dit statsborgerskab, dels i hvilket land du har fået dine kvalifikationer. Guiden er opdelt i fire hoveddele: Kapitel 2 forklarer den ansøgningsprocedure, der normalt gælder for EU/EØS-statsborgere. Kapitel 3 forklarer ansøgningsproceduren for statsborgere, der ikke kommer fra EU/EØS (tredjelandsstatsborgere). Kapitel 4 uddyber EU-reglerne for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Kapitel 5 handler om de nordiske overenskomster, som gælder for nordiske statsborgere. Henvendelse til Styrelsen for International Uddannelse (IU) Hvis du har spørgsmål om adgangen til udøvelse af lovregulerede erhverv, f.eks. om dokumentationskrav, kan du kontakte 4

5 Styrelsen for International Uddannelse (IU) 1. kontor Bredgade København K Tlf.: Fax: Hjemmeside: 5

6 2. Hvis du er EU/EØS-statsborger Er du EU/EØS-statsborger eller statsborger i Schweiz 1, gælder der EU-regler for anerkendelse af dine erhvervsmæssige kvalifikationer, hvis du opfylder to krav: 1. Du er fuldt kvalificeret til at udøve dit erhverv i et andet EU/EØS-land, f.eks. hvis du er fuldt kvalificeret til at arbejde som læge i Spanien. 2. Du ønsker at udøve det samme erhverv i et andet EU/EØS-land end det land, hvor du har opnået dine kvalifikationer, f.eks. hvis du er spansk læge og vil arbejde som læge i Danmark. Hvis du opfylder de to ovennævnte betingelser, er du omfattet af EU-regler, nærmere bestemt EU-direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer af 7. september 2005 (Anerkendelsesdirektivet). Du har ret til at få behandlet en ansøgning om anerkendelse efter de standarder, som er beskrevet i den fælleseuropæiske Adfærdskodeks 2. Der gælder forskellige regler for anerkendelse af dine erhvervsmæssige kvalifikationer afhængigt af, om du vil arbejde permanent i Danmark, også kaldet etablering, eller om du vil arbejde midlertidigt og lejlighedsvist, også kaldet tjenesteydelser. Hvis du ikke opfylder begge betingelser, bliver dine kvalifikationer alene anerkendt efter de danske regler for adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv her i landet. I givet fald skal du læse kapitel 3 i denne guide, som handler om reglerne for borgere fra ikke EU/EØS-lande. 1 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer for statsborgere i Schweiz sker indtil videre med henvisning til reglerne i EU direktiverne 89/48/EØF, 92/51/EØF og 99/42/EF. 2 Du kan finde et link til det fælleseuropæiske Adfærdskodeks i bilag 6. 6

7 2.1. Etablering efter EU-regler Her ansøger du om autorisation Først skal du finde ud af, om dit erhverv er lovreguleret i Danmark. Se den vejledende liste over lovregulerede erhverv i bilag 1. Hvis dit erhverv ikke fremgår af bilag 1, kan du medmindre erhvervet er lovreguleret på anden vis påbegynde arbejdet med det samme, da du ikke skal have en autorisation for at udøve erhvervet. Hvis dit erhverv fremgår af bilag 1, skal du have en autorisation for at etablere dig i Danmark efter regler, som er beskrevet i denne guide. Du skal sende ansøgningen til den rette kompetente myndighed. Den kompetente myndighed underretter dig om modtagelsen af ansøgningen. Hvordan søger du om autorisation efter EU-regler Ansøgningsbrev og ansøgningsskema Nogle kompetente myndigheder beder om, at du udfylder et ansøgningsskema. Du kan finde oplysninger om ansøgningsskema på IUs hjemmeside eller direkte på den kompetente myndigheds hjemmeside. Hvis der ikke er et ansøgningsskema for dit erhverv, bør du skrive et kort brev eller på anden vis oplyse om, at du søger om adgang til at udøve dit erhverv her i landet. Du skal oplyse: Hvilket erhverv du vil udøve her i landet. Dine kontaktoplysninger: din fulde adresse, telefonnummer og evt. e- mail-adresse. Hvilke dokumenter skal vedlægges Det er op til dig at dokumentere, at du har de nødvendige faglige kvalifikationer for at arbejde inde for et lovreguleret erhverv. Da dokumentationskravene kan være forskellige fra erhverv til erhverv, bør du gå ind på og læse om dokumentationskravene for netop dit lovregulerede erhverv. Den kompetente myndighed, som er ansvarlig for behandlingen af din ansøgning, afgør, om den har fået dokumentation nok til at behandle din ansøgning. Den kompetente myndighed kan dog kun kræve, at du sender de dokumenter, som er oplistet i de EU-regler, der gælder for dit erhverv. Som udgangspunkt skal du vedlægge følgende dokumenter: 7

8 Ansøgningsbrev eller ansøgningsskema. Bevis for dit statsborgerskab på originalsproget (f.eks. kopi af relevante sider i dit pas). Uddannelsesbevis (eksamensbevis, certifikat, kursusbevis, svendebrev eller lign.). Fagliste vedrørende din uddannelse. Dokumentation for din eventuelle relevante erhvervserfaring. Autorisationsbevis fra det land, hvor du er fuldt kvalificeret til at udøve dit erhverv (hvis et sådant bevis udstedes i dette land). Bevis for, at du har udøvet dit erhverv i mindst to år i løbet af de seneste ti år i dit hjemland, hvis dit erhverv ikke er lovreguleret i dit hjemland. Dette gælder dog ikke, hvis du er i besiddelse af et bevis for en af de lovregulerede uddannelser fra Storbritannien, Tyskland, Nederlandene eller Østrig, som er nævnt i bilag 3 til denne guide. Du kan under behandlingen af din ansøgning blive bedt om at fremlægge yderligere dokumentation for din uddannelse, f.eks. en redegørelse for indholdet af enkelte fag, der er nødvendige for at klargøre, om der er væsentlige forskelle i forhold til en tilsvarende dansk uddannelse. Når det er relevant for erhvervsudøvelsen, kan du også blive bedt om at forelægge en hæderlighedsattest, vandelsattest, straffeattest, attest om, at du ikke er under konkurs m.v. I givet fald kontakter den kompetente myndighed dig om dette. Inden for visse erhverv typisk medicinske erhverv og søfartserhverv udstedes særlige dokumenter, som du kan blive bedt om at vise den kompetente myndighed. Det kan f.eks. være en erklæring fra en myndighed i dit hjemland om, at du har ret til at udøve den pågældende virksomhed (for eksempel good standing ). Hvis du er søfarende, kan du blive bedt om at fremlægge sønæringsbevis, farttidsdokumentation, helbredsattest m.v. Forelægger du bevis for good standing, er du ikke forpligtet til at sende dit autorisationsbevis eller andre beviser for, at du er fuldt kvalificeret til at udøve dit erhverv. Formelle krav til dokumentation Som udgangspunkt gælder følgende formelle krav til dokumentationen: 8

9 Dokumentationen skal foreligge på originalsproget samt i dansk eller engelsk oversættelse. Er dine dokumenter udstedt på - eller oversat til - svensk eller norsk, behøver du ikke at oversætte disse dokumenter. Visse myndigheder accepterer også dokumenter på tysk og fransk. Kontakt IU eller den kompetente myndighed, hvis dette er relevant for dig. Kun de mest relevante dokumenter skal som udgangspunkt være oversat af en autoriseret (beskikket) translatør 3. Dokumenterne kan oversættes af en autoriseret translatør her i landet, i dit hjemland eller i et andet EU-land, af dit hjemlands ambassade, eller af en anden offentlig, kompetent myndighed i dit hjemland. Oversætter du dokumentationen på anden vis end ved brug af autoriseret translatør, skal oversættelserne være bekræftede af dit hjemlands ambassade, konsulat eller en anden offentlig kompetent myndighed i dit hjemland. Identifikationsdokumenter som pas og ID-dokumenter skal ikke oversættes. Er du læge, tandlæge, sygeplejerske, jordemoder, farmaceut eller dyrlæge, er du ikke forpligtet til at forelægge en autoriseret oversættelse af dine dokumenter. Den kompetente myndighed forbeholder sig dog ret til at kontrollere troværdigheden af dokumenterne ved at kontakte den myndighed som har udstedt dokumentet. Du bør sende to kopier af al dokumentation. De danske kompetente myndigheder kan ikke kræve, at du får oversat dokumentation, som ikke er afgørende for behandlingen af din ansøgning. De kan heller ikke kræve, at du forelægger en autoriseret oversættelse af meget omfattende dokumenter, som f.eks. en studieordning, hvis udgifterne til oversættelsen kan dokumenteres at være så høje, at de kan afholde dig fra at ansøge om autorisation. Den kompetente myndighed kan dog altid kræve, at afgørende dele af studieordningen oversættes, f.eks. resumé af studieordning eller beskrivelse af enkelte fag. Dokumenters ægthed 3 Her finder du en liste over autoriserede translatører i Danmark: 9

10 Den kompetente myndighed kan anmode dig om at fremlægge originale dokumenter i tvivlstilfælde eller som led i almen kontrol af dokumenter. Hvis den kompetente myndighed ikke kan få klarhed om, hvorvidt de fremsendte dokumenter er ægte, kan den nægte at viderebehandle din ansøgning, så længe dette ikke er afklaret. De danske kompetente myndigheder har ret og pligt til at udveksle oplysninger bl.a. om ægthed med andre EU/EØS-landes kompetente myndigheder, når din ansøgning behandles efter EU-reglerne. Hvis danske offentlige myndigheder har en begrundet tvivl om, at et dokument er forfalsket, anmeldes det til politiet. Koster det noget? Du skal ikke betale noget gebyr, når du ansøger om anerkendelse af dine erhvervsmæssige kvalifikationer. Der er dog visse kompetente myndigheder, som opkræver et gebyr for at udstede en autorisation. Den kompetente myndighed vil i givet fald oplyse dig om gebyrets størrelse og betalingsvilkårene. Du må desuden forvente selv at betale for eventuelle udgifter, der knytter sig til behandlingen af din sag og udstedelsen af autorisationen. Hvem behandler ansøgningen? Det er den kompetente myndighed, som har ansvaret for adgang til udøvelse af dit erhverv, som behandler ansøgningen og afgør, om du kan få lov til at udøve dit erhverv her i landet. Hvor lang tid tager det? Du har krav på en begrundet afgørelse fra den kompetente myndighed senest tre måneder efter den dato, hvor myndigheden har fået alle de nødvendige dokumenter. I sjældne, særligt vanskelige tilfælde, kan fristen forlænges med højst en måned. Den kompetente myndighed bestræber sig dog på at afgøre din sag hurtigst muligt, efter at du har indsendt ansøgningen og den krævede dokumentation. Afgørelsen Afgørelsen udstedes på dansk. Visse kompetente myndigheder udsteder også afgørelsen på engelsk. Den kompetente myndighed kan nå frem til en positiv, betinget eller negativ afgørelse vedr. din ansøgning. Positiv afgørelse: Du får fuld adgang til at udøve dit erhverv. Typisk udsteder den ansvarlige kompetente myndighed en dansk autorisation, 10

11 hvor du tildeles ret til at udøve dit erhverv her i landet. Du kan udøve erhvervet på de vilkår, der gælder for danske statsborgere. Afgørelsen indeholder oplysninger om, hvilket erhverv du har fået adgang til at udøve, og i visse tilfælde hvor lang tid denne ret gælder, herunder hvornår du skal forny dit autorisationsbevis. o o Er du læge, tandlæge, sygeplejerske, jordemoder, farmaceut eller dyrlæge, og dit eksamensbevis er oplistet i bilag 5 eller 6 til EU-direktiv 2005/36/EF, får du automatisk dansk autorisation. Er dit erhverv oplistet i bilag 2 til denne guide, får du automatisk dansk autorisation, hvis du opfylder kravene til den relevante erhvervserfaring, som er fastsat af EU-direktiv 2005/36/EF. Betinget afgørelse: Du kan få fuld adgang til at udøve dit erhverv, efter at du, gennem enten en egnethedsprøve eller en prøvetid, som fastlægges af den kompetente myndighed, har bevist, at du er fuldt kvalificeret til at udøve dit erhverv her i landet. Du har ret til selv at vælge mellem egnethedsprøve og prøvetid. Undtaget fra denne ret er kun personer, som søger om dansk advokatbeskikkelse og visse revisorer. Afgørelsen skal være begrundet og ledsaget af en klagevejledning. Negativ afgørelse: Den ansvarlige kompetente myndighed giver typisk et afslag, hvis du har søgt om adgang til at udøve et lovreguleret erhverv, som du ikke er kvalificeret til at udøve. Du er f.eks. uddannet ingeniør, men har søgt om at adgang til at udøve erhverv som advokat, eller du er elektriker, men har søgt om at få adgang til udøvelse af erhvervet som el-installatør. Afslag kan også gives, hvis det viser sig, at du ikke opfylder de nødvendige formelle krav, som knytter sig til udøvelse af erhverv i Danmark, f.eks. hvis du har søgt om autorisation som ejendomsmægler, men det viser sig, at du er under konkurs, eller du har forbud mod at udøve dit erhverv i dit hjemland. Afgørelsen skal være begrundet og ledsaget af en klagevejledning. Klage Får du en betinget afgørelse eller et afslag, har du ret at få oplyst, om - og hvordan - du kan klage over afgørelsen til den kompetente myndighed eller til en anden administrativ myndighed her i landet. 11

12 Du kan også klage, hvis myndigheden ikke har truffet en begrundet afgørelse senest tre måneder efter, at myndigheden har modtaget din fuldt dokumenterede ansøgning. Sprogkrav Der indgår ikke sprogkrav i vurderingen af dine erhvervsmæssige kvalifikationer, medmindre dit erhverv er et sprogrelateret erhverv, f.eks. hvis du er translatør for sproget dansk og et andet fremmed sprog, eller du ønsker at undervise i sprog på en offentlig skole. I sådanne tilfælde kan den kompetente myndighed kræve, at du besidder bestemte sprogkundskaber. I visse tilfælde kan der dog være et krav om, at du behersker det danske sprog, når du søger ansættelse. Det er f.eks. tilfældet inden for sundhedsvæsnet, hvor det kræves, at sundhedspersonale på forsvarlig vis kan kommunikere med patienter, pårørende og personale. Et andet eksempel er hvis du vil arbejde som lods, hvor det forudsættes, at du kan kommunikere med en udenlandsk skibsbesætning på engelsk. Du kan i givet fald forelægge et af de følgende beviser for dine danskkundskaber: Kopi af bevis for erhvervskvalifikationer, der er opnået på dansk. Kopi af bevis for sprogkundskaber, som er opnået i dansk (for eksempel uddannelsesbevis, bevis udstedt af et Handelskammer, en anerkendt sprogskole, institut, kulturorganisation eller lign.). Bevis for at du allerede har en vis erhvervserfaring her i landet. Kan du ikke forelægge et af de ovennævnte beviser, kan du blive indkaldt til et interview eller henvist til at aflægge en mundtlig og/eller skriftlig sprogprøve. Den kompetente myndighed vil kunne informere dig om, hvor du kan aflægge en sådan prøve. De kompetente myndigheder afholder ikke sprogkurser eller systematiske sprogtest. Hvis du har brug for at lære sproget, skal du selv henvende dig til undervisningsstedet og afholde de udgifter, som er knyttet til sprogundervisningen. Kompetente myndigheder kan i tvivlstilfælde bede dit hjemlands kompetente myndighed om at bekræfte, at de medbragte dokumenter for sprogkundskaber, som du besidder, er rigtige. Medlemskab af faglige organisationer Det er ikke noget lovkrav, at du skal være medlem af en faglig organisation. Ligesom i andre lande har de faglige organisationer til opgave at varetage 12

13 medlemmernes interesser vedrørende ansættelse, løn, pension, arbejdsmiljø med mere. Hvad opnår du med autorisation? Med autorisationen opnår du ret til at udøve erhvervet i Danmark. Du er dog selv ansvarlig for at finde relevant beskæftigelse inden for erhvervet Fri udveksling af tjenesteydelser efter EU-regler Hvis dit erhverv ikke er oplistet i bilag 1 til denne guide, kan du - medmindre erhvervet er lovreguleret på anden vis - påbegynde dit arbejde med det samme, da erhvervet ikke er lovreguleret i Danmark, Hvis erhvervet er lovreguleret i Danmark, skal du opfylde følgende tre krav for at kunne benytte dig af EU- reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser: Du er fuldt kvalificeret til at udøve dit erhverv i et andet EU/EØS-land. Du er lovligt etableret i et andet EU/EØS-land med henblik på at udøve samme erhverv der. Dit arbejde i Danmark er/vil være midlertidigt og lejlighedsvist, mens du stadig har fast tilknytning til et andet EU/EØS-land. Hvis du ikke opfylder de tre kriterier, gælder EU-reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser ikke for dig. Du kan i stedet ansøge om dansk autorisation inden for dit erhverv læs forrige afsnit om etablering efter EU-regler. Hvis du opfylder de tre ovenstående kriterier, gælder EU-reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser for dig, og du betragtes som en tjenesteyder. Det betyder, at du som udgangspunkt med det samme kan begynde dit midlertidige og lejlighedsvise arbejde i Danmark. Du vil så udføre arbejdet med det kvalifikationsbevis, som du har fra dit etableringsland. Nogle kompetente myndigheder i Danmark kræver dog, at du anmelder dig til myndigheden, inden du første gang påbegynder dit arbejde. I særligt hastende tilfælde kan du anmelde dig efter det udførte arbejde. Forudgående anmeldelse I bilag 1 kan du se, om dit erhverv er omfattet af en anmeldelsespligt. Du skal forny din anmeldelse forud for hvert år, hvor du ønsker at udøve dit erhverv som tjenesteyder i Danmark. 13

14 Figur 1: Forudgående anmeldelse Ønsker du at arbejde i Danmark midlertidigt eller lejlighedsvist som tjenesteyder inden for et af de erhverv i bilag 1, som kræver forudgående anmeldelse? Ja Nej Du kan påbegynde arbejdet med det samme, hvis dit erhverv ikke er lovreguleret på anden måde. Er du lovligt etableret i et andet EU/EØS-land? Ja Nej Du kan desværre ikke påberåbe dig EU-regler om fri udveksling af tjenesteydelser. Du kan eventuelt søge om dansk autorisation. Du skal anmelde dig og sende de relevante dokumenter til den kompetente myndighed (se bilag 1) Når du har sendt din anmeldelse, kan du gå i gang med at arbejde. Den kompetente myndighed foretager ikke en vurdering af dine erhvervsmæssige kvalifikationer. Den kompetente myndighed kan dog spørge den kompetente myndighed i dit etableringsland, om oplysninger vedrørende din lovlige etablering eller din uddannelse og autorisation er korrekte. Dokumentationskrav i forbindelse med forudgående anmeldelse Hvis den kompetente myndighed ved siden af en forudgående anmeldelse kræver at få visse relevante dokumenter, kan du blive bedt om at give følgende oplysninger: Oplysninger om din nationalitet. Oplysninger om din lovlige etablering i hjemlandet og oplysning om at det ikke er forbudt dig at udøve dit erhverv i etableringslandet, heller ikke midlertidigt. Oplysninger om dine erhvervsmæssige kvalifikationer. Såfremt erhvervet ikke er lovreguleret i dit hjemland skal du bevise, at du har udøvet erhvervet i mindst to år ud af de seneste ti år i hjemlandet. Oplysninger vedrørende en eventuel forsikringsaftale eller andre former for personlig eller kollektiv beskyttelse i forbindelse med erhvervsansvar, når dette har betydning for erhvervsudøvelsen. 14

15 Hvis den kompetente myndighed i Danmark fører et register over personer, som udøver erhvervet, bliver du optaget i registret. Når du udøver dit erhverv i Danmark, gælder de danske faglige og disciplinære regler også for dig. Den kompetente myndighed har ret til at kontrollere, om du overholder de danske faglige regler. Overtræder du disse regler, har det samme konsekvenser, som gælder for danske statsborgere, der udøver det samme erhverv. Forudgående kontrol Hvis dit erhverv har konsekvenser for den offentlige sikkerhed eller sundhed, kan den danske kompetente myndighed kontrollere dine erhvervsmæssige kvalifikationer, inden du påbegynder arbejdet. Du kan se i bilag 1, om dit erhverv er omfattet af dette. Formålet med den forudgående kontrol er, at du får mulighed for at vise, at du har de nødvendige erhvervskompetencer. Hvis myndigheden efter kontrollen konstaterer, at der er nogle væsentlige forskelle mellem dine kvalifikationer, og de krav som her i landet stilles til udøvelse af dit erhverv, kan den kræve, at du går op til en egnethedsprøve, inden du begynder arbejdet. Du skal selv betale eventuelle udgifter, der er knyttet til aflæggelsen af egnethedsprøven. I nogle tilfælde vil du i stedet blive henvist til at gennemgå en prøvetid. Hvis du kan finde et praktiksted, hvor du får løn under prøvetidsperioden, har du ret til at indgå en sådan aftale. Du skal dog være opmærksom på, at den kompetente myndighed ikke har pligt til at sørge for det. Er det inden for dit erhverv muligt at indgå en aftale om et trainee-forløb, er du omfattet af denne ret. Egnethedsprøve eller prøvetid skal kunne finde sted senest en måned efter den kompetente myndighed har besluttet, at du skal aflægge en prøve eller gennemgå prøvetid. I modsat fald kan du efter denne måneds udløb lovligt gå i gang med arbejdet. Forudgående kontrol og aflæggelse af egnethedsprøven eller afvikling af prøvetid skal under alle omstændigheder afsluttes senest tre måneder, efter du har sendt din anmeldelse og de påkrævede dokumenter. Du har i forbindelse med forudgående kontrol ret til at få følgende oplysninger, hvis du beder om det: Den kompetente myndighed eller IU kan oplyse dig om, hvordan du kan forberede dig til prøven eller prøvetiden, og kan henvise dig til de steder, hvor du kan gennemgå eventuelle forberedende kurser, henvi- 15

16 se dig til den relevante faglitteratur eller give dig eventuelle tester og prøver, som tidligere blev afsluttet med succes. Den kompetente myndighed oplyser dig om, hvilke kundskaber du skal vise, når du aflægger en prøve samt om du har ret til at tage en ny prøve, hvis du dumper. Ligeledes får du oplysninger om varigheden af den prøvetid, som du eventuelt skal gennemgå. Den kompetente myndighed eller den myndighed, som afholder prøven (f.eks. skolen), oplyser dig om datoen og stedet for afholdelse af prøven, og om hvordan din test er organiseret (hvor lang tid den tager, er det en mundtlig og/eller skriftlig test og lign.). Du kan kontakte den kompetente myndighed eller IU, hvis du oplever problemer i forbindelse med afvikling af egnethedsprøve Praktiske forhold, når du vil udøve et lovreguleret erhverv efter EU-regler Du har ret til at ansøge om dansk autorisation, mens du opholder dig i udlandet. Udøver du dit erhverv som arbejdstager her i landet, skal du have et dansk cpr-nummer og skattekort til brug for udbetalingen af løn. Kontakt folkeregistret og skatteforvaltningen i din danske kommune herom. Hvis du udøver dit erhverv i Danmark efter EU-reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, har du ret, men ikke pligt til medlemskab i en relevant dansk faglig organisation. Du kan sende alle dine dokumenter i elektronisk form til Kvikskranken 4, hvis dit erhverv er oplistet i Bilag 7 til denne guide. Den danske kompetente myndighed kan kræve af de kompetente myndigheder i dit hjemland, at de afgiver oplysninger om din lovlige etablering i det pågældende land, om redelig adfærd, og at du ikke har 4 Kvikskranken : 16

17 været idømt faglige disciplinære eller strafferetlige sanktioner. Til dette formål har de kompetente myndigheder inden for EU et tæt samarbejde med udveksling af oplysninger om disciplinære og strafferetlige sanktioner eller andre alvorlige forhold, som kan få følger for udøvelsen af erhverv i henhold til Anerkendelsesdirektivet. Hvis du får problemer med anerkendelse af dine erhvervsmæssige kvalifikationer eller andre problemer i forbindelse med udøvelsen af dit erhverv i Danmark eller et andet EU/EØS-land, kan du få hjælp fra SOLVIT. SOLVIT er et netværk på tværs af EU/EØS-landene, som samarbejder om at finde en hurtig og uformel løsning på grænseoverskridende problemer, som virksomheder og borgere støder på i det indre marked. Det danske SOLVIT-center er Erhvervs- og Byggestyrelsen, som du kan kontakte ved eventuelle problemer: Borgernes Vejviserservice er en gratis rådgivningstjeneste, der tilbyder praktiske råd og vejledning om konkrete problemer, som du kan støde på i EU og det indre marked. Du får hjælp af flersprogede jurister, som svarer dig inden for kort tid. Juristerne oplyser - telefonisk eller via e- mail - de gældende regler på området og om, hvilken myndighed der bedst kan hjælpe med at løse problemet. Vejviserservicen rådgiver i, hvordan du kan gøre dine rettigheder gældende, og hvilke klagemuligheder du har. Du får svaret på det sprog, du ønsker. Vejviserservicen findes her: Du har desuden ret til at få behandlet din ansøgning efter de standarder, der gælder i fælleseuropæiske Adfærdskodeks. Adfærdskodekset kan findes på IUs hjemmeside: Selvstændige erhvervsdrivende skal desuden være opmærksomme på: Vil du arbejde som selvstændig erhvervsdrivende, skal du være opmærksom på de danske skatte- og momsregler. Læs mere om dem nedenfor. 17

18 Vil du registrere en virksomhed i Danmark, kan du finde oplysninger herom på denne hjemmeside, der tilhører Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Har du brug for virksomhedsautorisation, skal du henvende dig til den kompetente myndighed, som har ansvar for adgang til udøvelse af dit lovregulerede erhverv. Vær opmærksom på, at virksomhedsautorisation ikke er det samme som din personlige autorisation. EU-Kommissionen har hjemmesiden Dit Europa, dine forretningsmuligheder, hvor firmaer kan få besvaret spørgsmål angående arbejde i andre EU/EØS-lande: Skatte- og momsregler Hvis du flytter til Danmark for at arbejde midlertidigt eller permanent, bliver du fuldt skattepligtig her i landet og betaler skat fra første dag, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Hvis du udstationeres midlertidigt i Danmark af en udenlandsk virksomhed, betaler du dog ikke skat, hvis opholdet varer under seks måneder. Hvis en virksomhed er fast etableret i et andet land, men leverer tjenesteydelser i Danmark, skal virksomheden som udgangspunkt ikke betale skat, medmindre virksomheden har en kontrakt, der varer mere en 12 måneder. Virksomheden skal dog momsregistreres og betale moms af sin omsætning Du kan hente vejledninger om skattereglerne på Skats hjemmeside: Du kan læse mere om skattereglerne for at blive midlertidigt udstationeret i Danmark på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside om udstationering i Danmark: 18

19 3. Hvis du er statsborger fra et land uden for EU/EØS Hvis du ikke er EU/EØS-statsborger, vil din ansøgning blive behandlet efter danske nationale regler. Du skal sende din ansøgning om adgang til udøvelse af dit erhverv og de relevante dokumenter vedrørende dine erhvervsmæssige kvalifikationer til den rette kompetente myndighed. Den kompetente myndighed underretter dig om modtagelsen af din ansøgning. Den kompetente myndighed foretager vurderingen af dine udenlandske uddannelses- og i visse tilfælde dine erhvervsmæssige kvalifikationer og beslutter, om dine faglige kvalifikationer kan anerkendes fuldt ud, så du får udstedt en dansk autorisation Sådan ansøger du Ansøgningsbrev og ansøgningsskema Nogle kompetente myndigheder beder om, at du udfylder et ansøgningsskema. Du kan finde oplysninger om ansøgningsskema på IUs hjemmeside eller direkte på den kompetente myndigheds hjemmeside. Hvis der ikke er et ansøgningsskema for dit erhverv, skal du skrive et kort brev om, at du søger om adgang til at udøve dit erhverv her i landet. Brevet skal indeholde oplysninger om, Hvilket erhverv du vil udøve her i landet. Dine kontaktoplysninger: din fulde adresse, telefonnummer og evt. e- mail-adresse. Nogle kompetente myndigheder kræver, at du udfylder et ansøgningsskema, som du finder på IU s hjemmeside Du kan også hente ansøgningsskemaet på den ansvarlige kompetente myndigheds hjemmeside. Hvilke dokumenter skal vedlægges Da dokumentationskravene kan være forskellige fra erhverv til erhverv, bør du gå ind på og læse om dokumentationskravene for netop dit lov- 19

20 regulerede erhverv. Den kompetente myndighed afgør, om den har fået dokumentation nok til at behandle din ansøgning. Du skal som udgangspunkt sende følgende dokumenter: Ansøgningsbrev eller ansøgningsskema. Bevis for dit statsborgerskab på originalsproget (f.eks. kopi af relevante sider i dit pas, kopi af opholdstilladelsesbevis, hvis du befinder dig i Danmark eller i et andet land, og du har ikke et andet ID dokument). Oplysningerne skal være læselige for myndighederne. Uddannelsesbevis (eksamensbevis, certifikat, kursusbevis, svendebrev eller lign.). Fagliste vedrørende din uddannelse. Autorisationsbevis fra det land, hvor du er fuldt kvalificeret til at udøve dit erhverv (hvis et sådant bevis udstedes i dette land). Dokumentation for din eventuelle relevante erhvervserfaring. Det er op til dig at dokumentere, at du har de faglige kvalifikationer, der er nødvendige for udøvelse af et bestemt erhverv. Du kan under behandlingen af ansøgningen blive bedt om at fremlægge yderligere dokumentation for din uddannelse, f.eks. en redegørelse for indholdet af enkelte fag, der er nødvendige for at klargøre, om der er væsentlige forskelle i forhold til en tilsvarende dansk uddannelse. Når det er relevant for erhvervsudøvelsen, kan du også blive bedt om at forelægge en attest for hæderlighed, vandelsattest, straffeattest, attest om at du ikke er under konkurs m.v. Inden for visse erhverv typisk medicinske erhverv og søfartserhverv udstedes særlige dokumenter, som du kan blive bedt om at vise den kompetente myndighed. Det kan f.eks. være en erklæring fra en myndighed i dit hjemland om, at du har ret til at udøve den pågældende virksomhed ( good standing ). Hvis du er søfarende, kan du blive bedt om at fremlægge sønæringsbevis, farttidsdokumentation, helbredsattest m.v. Det er den kompetente myndighed, som er ansvarlig for behandlingen af din ansøgning, der afgør, om den forelagte dokumentation er tilstrækkelig til, at ansøgningen kan behandles. 20

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om praktiserende landinspektørers oplysningspligter 1 I medfør af 1, stk. 5, 1, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v.

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. BEK nr 306 af 23/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1602057 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1) BEK nr 6 af 06/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-14028 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 I medfør af 7, stk. 3, nr. 4, og stk. 4, 80, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som

Læs mere

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00008 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for følgende rammer: 1 Gyldighed

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1)

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1) BEK nr 916 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas for sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bjergførere og ejendomsmæglere

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1)

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1) BEK nr 1326 af 10/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7776-00009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1)

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1) BEK nr 1902 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. 020-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Revision af EU direktiv 2005/36/EF om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet)

Revision af EU direktiv 2005/36/EF om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet) Revision af EU direktiv 2005/36/EF om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet) Dansk Kiropraktor Forening, 20. september 2011 Pia thor Straten Chefkonsulent Direkte

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. 1)

UDKAST Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. 1) UDKAST Bekendtgørelse 1) I medfør af 4, stk. 2, 35 og 38, stk. 4, i lov nr. 433 af 9. juni 2004 om dyrlæger, som ændret ved lov nr. 401 af 21. april 2010, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 7,

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Direktiv 2005/36/EF. Alt, hvad du altid har ønsket at vide om anerkendelse af faglige kvalifikationer 66 SPØRGSMÅL 66 SVAR

BRUGERVEJLEDNING. Direktiv 2005/36/EF. Alt, hvad du altid har ønsket at vide om anerkendelse af faglige kvalifikationer 66 SPØRGSMÅL 66 SVAR BRUGERVEJLEDNING Direktiv 2005/36/EF Alt, hvad du altid har ønsket at vide om anerkendelse af faglige kvalifikationer 66 SPØRGSMÅL 66 SVAR Baggrundsdokument. Dette dokument forpligter på ingen måde Kommissionen

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor.

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor. Kendelse af 11. april 2005. (J.nr. 03-226.941) Krav om bestået kvalifikationseksamen for optagelse i det danske register over registrerede revisorer Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer 3,

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.2.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1112/2009 af Velina Stefanova Stefanova, bulgarsk statsborger, og 46 medunderskrivere, om manglende

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1) BEK nr 718 af 24/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-720-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. 1)

Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. 1) BEK nr 1153 af 30/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. Fødevarestyrelsen, j. nr. 2014-15-209-00019 Senere

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 11)

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 11) Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 11) I medfør af 7, stk. 3, nr. 1-3 og 92 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010,

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Som hovedregel fortabes bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab således samtidig med den frivillige erhvervelse af et andet statsborgerskab.

Som hovedregel fortabes bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab således samtidig med den frivillige erhvervelse af et andet statsborgerskab. Indfødsretsudvalget IFU alm. del - Bilag 71 Offentligt Oversigt over løsning fra det statsborgerretlige tilhørsforhold til de tidligere jugoslaviske republikker ved ansøgning om dansk statsborgerskab (februar

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1)

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1) BEK nr 49 af 13/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0905127 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. kvalifikationer.

Forslag. kvalifikationer. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2015-16 Fremsat den 29. oktober 2015 af uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen Forslag til Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1) Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1) (Uddannelsesbekendtgørelsen) I medfør af 7, stk. 3, nr. 1-3, 67, 80, stk. 1 og 2, og 92, i lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1)

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1) BEK nr 1261 af 16/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love 1) (Implementering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen.

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V København den 15. juni 2011 Danmarks Rejsebureau Forenings høringssvar til Kommissionens høring vedrørende modernisering af direktiv om anerkendelse

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Samtidig kan det oplyses, at Kommissionen har forespurgt FSR, hvorvidt den hollandske uddannelse som statsautoriseret revisor modsvarer den danske.

Samtidig kan det oplyses, at Kommissionen har forespurgt FSR, hvorvidt den hollandske uddannelse som statsautoriseret revisor modsvarer den danske. Kendelse af 24. april 2001. 00-116.574. 1. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen havde ikke overholdt afgørelsesfristen på 4 måneder i forbindelse med afgørelse af en sag om gensidig anerkendelse af hollandsk

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionel sag: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionel sag: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. december 2004 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Til ministerier, de berørte arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, studenterorganisationer,

Til ministerier, de berørte arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, studenterorganisationer, Til ministerier, de berørte arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, studenterorganisationer, indvandrerorganisationer m.fl. Høring: Forslag til ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige

Læs mere

Bilagsmateriale vedrørende ansættelse af udenlandske læger i Region Midtjylland

Bilagsmateriale vedrørende ansættelse af udenlandske læger i Region Midtjylland Bilagsmateriale vedrørende ansættelse af udenlandske læger i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse: Tjekliste vedrørende ansøgninger om praktik eller prøveansættelser fra udenlandske læger.... 2 Procedurebeskrivelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer L 255/22 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Den 13. december 2016, kl , Lokale (Christiansborg)]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Den 13. december 2016, kl , Lokale (Christiansborg)] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 289 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPAAK Koordineret med: - Dok.

Læs mere

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ***II

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ***II P6_TA(2005)0173 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Indledning Denne vejledning

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven Særlig vigtig information i forbindelse med indfødsretsprøven Hvis man ansøger om dansk indfødsret, skal man ud over at opfylde kravet om bestået indfødsretsprøve

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 2005L0036 DA 01.01.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EF af 7. september 2005

Læs mere

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Februar 2006 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft På en række områder bliver det stadig vanskeligere at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Anerkendelsesdirektivet. 1. Resumé Europa-Kommissionen har den 19. december 2011 fremlagt forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Forslag. Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Forslag. Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer 1) 2015/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 15/024414

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 18-182

ÆNDRINGSFORSLAG 18-182 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2011/0435(COD) 10.7.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 18-182 Udkast til udtalelse Licia Ronzulli (PE489.564v01-00) om anerkendelse af erhvervsmæssige

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema FO/AR1_da_161015 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Landinspektørloven oplister i 1, stk. 2, betingelserne for at opnå beskikkelse som landinspektør:

Landinspektørloven oplister i 1, stk. 2, betingelserne for at opnå beskikkelse som landinspektør: Vilkår for at opnå beskikkelse som landinspektør Landinspektører beskikkes af Geodatastyrelsen på vegne af miljøministeren, jf. 1, stk. 1 i landinspektørloven 1. Ansøgninger om beskikkelse sendes til Geodatastyrelsen,

Læs mere

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed I. Generelle spørgsmål (artikel 1 og 2) I.2. Spørgsmål om den udstationerende virksomhed Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed 1. 1. 1 Hvem anses efter national lovgivning

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Den 11.august 2011 Ref.: KRL Sagsnr.: 1107-0058 Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere