Indhold. Forord ved Forskningschef Eva Benfeldt 5. Forskningsråd Gentofte 6. Den ny biobank på Gentofte Hospital 9. Forskningens Hus 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Forord ved Forskningschef Eva Benfeldt 5. Forskningsråd Gentofte 6. Den ny biobank på Gentofte Hospital 9. Forskningens Hus 10"

Transkript

1 Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2009

2 Tekst Camilla Nymann Eva Benfeldt Hanne Konradsen Indhold Grafik og layout Karen Krarup Foto Tobias Kiel Lauesen Helene Ryttersgaard Forord ved Forskningschef Eva Benfeldt 5 Forskningsråd Gentofte 6 Den ny biobank på Gentofte Hospital 9 Tryk Damgaard-Jensen A/S Forskningens Hus Gentofte Hospital 2009 Forskningens Hus 10 Forskningens Døgn 25. april Forskningens Dag 1. oktober Publikationslister 15 Medicinsk afdeling C 16 Øre-næse-hals/audiologisk afdeling E 18 Medicinsk afdeling F 20 Anæstesi-operation-intensiv afdeling I 23 Klinisk Biokemisk Afdeling 24 Dermato-allergologisk afdeling K 25 Kardiologisk afdeling P 32 Billeddiagnostisk afdeling 38 Lungemedicinsk afdeling Y 39 Planlagt kirurgi afdeling Z

3 Forord Velkommen til årsberetningen for forskningen på Gentofte Hospital. Forskningsaktiviteten på Gentofte Hospital er i fortsat fremgang. Det ses blandt andet af antallet af publikationer og i form af igangværende og færdige ph.d. forløb. Omfanget af forskning i form af deltagelse i store, internationale forskningsnetværk såvel som opdyrkelsen af nye, mindre forskningsområder fremgår af publikationslisterne i årsberetningens sidste halvdel. Nye og spirende forskningsområder understøttes specifikt gennem START pulje-midlerne på i alt 1 mio. kr., som uddeles af Forskningsrådet. I Region Hovedstadens forskningsevaluering 2008, som udkom i efteråret 2009, opnår Gentofte Hospital en god placering midt i feltet. To afdelinger, Dermato-allergologisk afdeling K og Kardiologisk afdeling P, fremhæves som værende blandt de mest betydende forskningsmiljøer i regionen. Denne bedømmelse fremkommer efter brug af en pointtildeling indeholdende point fra både antal publikationer, patenter, akademiske grader tildelt og eksterne forskningsmidler hjemtaget til afdelingen. Gentofte Hospitals Forskningsråd har i 2009 arbejdet fokuseret og har fået flere nye opgaver. Rådet har for første gang afholdt Forskningens Døgn for borgere i nærområdet og har succesfuldt gentaget afholdelsen af Forskningens Dag for hospitalets forskere og øvrige personale, se nærmere på de næste sider. 4 I forbindelse med site visits i december 2008 blev der nedsat en række arbejdsgrupper under Forskningsrådet. Flere af disse har nu løst deres opgaver, blandt andet ved etablering af en biobank ved Klinisk Biokemisk Afdeling samt ved udarbejdelsen af en række forenklede og velbeskrevne arbejdsgange vedrørende administration af forskningsmidler som resultat. 5 Forskningsrådet og direktionen udgav i oktober 2009 Forskningsstrategi for Gentofte Hospital Nu og i kommende år har vi et spændende arbejde med at understøtte og realisere denne.

4 Medlemmer af Forskningsråd Gentofte Vicedirektør Lars Juhl Petersen (formand)... Hospitalsdirektionen Professor dr.med. Chr. Torp-Pedersen... Kardiologisk afd. P Professor dr.med. Bo Abrahamsen... Medicinsk afd. F Professor dr.med. Hans Bisgaard... Dermato-allergologisk afd. K Professor dr.med. Torkil Menné... Dermato-allergologisk afd. K Professor dr.med. Lars Kærgaard Poulsen... Dermato-allergologisk afd. K Professor dr.med. Asger Dirksen... Lungemedicinsk afd. Y Professor dr.med. Jeanne Duus Johansen... Videncenter for Allergi Professor dr.med. Lisbeth Tranebjærg... Øre-næse-hals/audiologisk afd. E Overlæge dr.med. Per Cayé Thomasen... Øre-næse-hals/audiologisk afd. E Ledende overlæge dr.med. Steen Stender... Klinisk biokemisk afd. Overlæge dr.med. Jan Skov Jensen... Kardiologisk afd. P Overlæge dr.med. Ole Rintek Madsen... Medicinsk afd. C Overlæge dr.med. Jüri Rumessen... Medicinsk afd. F Overlæge Elisabeth Albrecht-Beste... Billeddiagnostisk afd. Overlæge Tina Ingrid Horsted... Anæstesi- og intensiv afd. I Ledende oversygeplejerske Carin Engel... Anæstesi- og intensiv afd. I Ledende oversygeplejerske Kirsten Eskebjerg... Lungemedicinsk afd. Y Klinisk udviklingssygeplejerske Carrinna Hansen... Medicinsk afd. C Klinisk udviklingssygeplejerske Hanne Trøst Nielsen... Kirurgisk afd. Z Sygeplejerske cand.cur. Connie Bertelsen... GNUF Formand Læge ph.d. Filip Knop... GNUF ekstra Forskningsfysioterapeut Carsten Juhl... Medicinsk afd. C Forskningschef overlæge ph.d. Eva Benfeldt... Forskningens Hus Konstitueret Forskningsleder cand. cur., ph.d. stud. Hanne Konradsen... Forskningens Hus START-pulje 2009 I 2009 uddelte Forskningsrådet 1 mio. kr. fra START-puljen. Uddelingerne fandt sted i to omgange, hhv. forår og efterår. Forskningsrådet lægger i sin bedømmelse vægt på, at projektet passer ind i hospitalets overordnede strategiske prioritering. Midlerne tildeles spirende forskere og/eller forskningsområder, som ville have vanskeligt ved at opnå støtte andetsteds. Der uddeles op til pr. projekt, hvilket oftest svarer til 2-3 måneders løn. Forskningens Døgn Den 25. april afholdt Forskningsrådet for første gang Forskningens Døgn. Forskningens Døgn er en landsdækkende begivenhed, hvor alle typer af forskningsinstitutioner inviterer indenfor til en dag i forskningens tegn. På Gentofte Hospital kom ca. 300 borgere forbi for at høre nærmere om forskningen på deres lokale hospital. Se også side 12. Forskningens Dag Forskningens Dag er et internt medarbejderarrangement, som Forskningsrådet afholdt den 1. oktober Dagen bød på foredrag af 10 forskere, ligesom 44 forskere havde meldt sig med en poster til den bemandede posterudstilling i auditoriebygningens forhal. Se også side 13. Bevillinger fra START puljen 2009 Forår Regitze Arnfast, Medicinsk afd. C: Beslutningsalgoritme for patienter med kronisk impingement syndrom i skulderen. Bevilget beløb: kr Helle Rolighed Larsen, Medicinsk afd C: Enkeltblindet randomiseret undersøgelse af effekten af Funktionel e-stimulation (FES) til forbedring af håndfunktion ved apopleksi. Bevilget beløb: kr Karen Lise Roslyng-Jensen, Øre-næse-hals/audiologisk afd. E: Undersøgelse af cochlear implanterede teenageres sprog, identitetsdannelse og livskvalitet. Bevilget beløb: kr Sofie Bratberg Jensen, Medicinsk afd. F: Medinddragelse af patienter indlagt med medicinsk uforklarlige krampeanfald. Bevilget beløb: kr Peter Jensen, Dermato-allergologisk afd. K: Comorbiditet og psoriasis. Bevilget beløb: kr Kristina Milting, Dermato-allergologisk afd. K: Plasma YKL- 40, en ny biomarkør hos patienter med psoriasis. Bevilget beløb: kr Forskningsråd Gentofte Niels Risum, Kardiologisk afd. P: Betydningen af myokardiel viabilitet for CRT-respons (betydningen af arvæv i hjertet for effekt på behandling med avanceret pacemaker). Bevilget beløb: kr Helle Gervig Carstensen, Kardiologisk afd. P: Den prædiktive værdi af vævsdoppler ekkokardiografi og speckle tracking ved aortastenose. Bevilget beløb: kr Forskningsråd Gentofte består af forskningsaktive repræsentanter fra hospitalets afdelinger og skal rådgive Direktionen i Forskningsstrategi for Efterår Ny forskningsstrategi forskningsrelaterede spørgsmål samt løse en række konkrete Gentofte Hospital : Jonas Samsø Larsen, Medicinsk afd. C: Prædiktiv validitet 7 opgaver, relateret til forskning. I 2009 var vicedirektør Torben Laurén formand for Forskningsrådet. Vicedirektør Lars Juhl Petersen tiltrådte som formand pr. 1/ I 2009 afholdt Forskningsrådet 5 møder. Gentofte Hospitals forskningsstrategis særlige indsatsområder: af funktionelle hoptest til patienter med ACL-ruptur ved henvisning til operation eller konservativ behandling. Bevilget beløb: kr Jonatan Otzen Bagger, Medicinsk afd. F: Betydningen af inkretinhormonerne, GIP og GLP-1, for patofysiologien ved type 2 diabetes mellitus. Bevilget beløb: kr I efteråret 2009 bød Forskningsrådet tre nye medlemmer velkommen: Elisabeth Albrecht-Beste, forskningsansvarlig overlæge ved billeddiagnostisk afdeling, Tina Ingrid Horsted, forskningsansvarlig overlæge ved afdeling I samt Ole Rintek Madsen, forskningsansvarlig overlæge ved Medicinsk afdeling C. Ved Forskningens Dag den 1. oktober 2009 lancerede Forskningsrådet Forskningsstrategi for Gentofte Hospital Forskningsstrategien skal anspore til forskning inden for alle fagområder på hospitalet. I strategien fremhæves det, at hospitalets forskere skal bidrage med ny viden nationalt og internationalt, både på det sundhedsfaglige, det organisatoriske og det patientoplevede område. Forskningsstrategien skal endvidere bidrage til rekruttering og udvikling af medarbejdere ved at sikre og synliggøre, at Gentofte Hospital er et attraktivt sted at arbejde og forske. Efterfølgende er hospitalets strategi Vingesus og Nærhed offentliggjort. Denne udpeger hospitalets fokusområder som forskningsstrategien i de kommende år særligt skal knytte an til. Det gælder ikke mindst forskning med fokus på sammenhængende patientforløb herunder patientforløb på tværs af specialer. Hurtig diagnostik Mest mulig ambulant/ sammedagsbehandling Højest mulig patientsikkerhed Korte, effektive patientforløb med fokus på patienttilfredshed og faglig kvalitet Digitalisering af resultater og dokumentation samt opfølgning på kvalitetsdata Integreret samarbejde med praktiserende læger og kommuner. Jonas Bjerring Olesen, Kardiologisk afd. P: Epilepsi, antiepileptisk medicin og myokardieinfarkt: En national registerundersøgelse i Danmark. Bevilget beløb: kr Ole Ahlehoff, Kardiologisk afd. P: Hjertekarsygdom og psoriasis Farmakoepidemiologiske og kliniske aspekter. Bevilget beløb: kr

5 Den ny biobank på Gentofte Hospital Den ny biobank ved Klinisk-biokemisk afdeling (KBA), Gentofte Hospital blev etableret på baggrund af et initiativ fra hospitalets Forskningsråd. Initiativet udsprang af en identifikation af behovet for en biobank under site visits med afdelingernes ledelser og forskere i december Planerne blev sanktioneret af hospitalets direktion, som også stiller lokaler til rådighed til denne funktion. Biobanken er selvfinansierende og har til formål at opbevare prøver (fuldblod, serum og/eller plasma) til forskningsformål. KBA har udarbejdet instrukser for de forskellige arbejdsgange og har anskaffet et EDB-program, Freezerwork, der kan holde styr på prøvernes placering i fryserne og et temperaturovervågningsprogram, Radiolog, der sikrer at samtlige frysere døgnet rundt og året rundt har den rette temperatur. Den ny biobank modtog de første prøver den 1. marts For blive bruger af biobanken skal rekvirerende afdeling, der ønsker at gemme patientprøver, have tilladelse fra både Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet. Herefter indgås kontrakt med KBA, som sørger for at ekstraprøver til biobanken kan rekvireres i WebICE (og senere i LABKA II) sammen med rekvirering af andre rutineprøver. Ved rekvirering af ekstraprøven sammen med andre rutineprøver vil blodprøverne blive taget på den kliniske afdeling af KBA s blodprøvetagere som også transporterer prøverne til KBA. På KBA processeres prøverne af afdelingens bioanalytikere, og prøverne registreres i Freezerwork. Prøverne gemmes efter aftale med rekvirerende afdeling i -20 o C eller -80 o C frysere. Ved behov og efter aftale med KBA vil ønskede ekstraprøver fremfindes og udleveres, ligesom prøverne vil kunne gengemmes efter endt brug. P. Projektet på afdeling P stiler mod at alle patienter der indlægges på afdelingen får taget en prøve til biobanken. Projektet indebærer, at blodprøver også fra en række af Hovedstadsregionens andre hjerteafdelinger skal opbevares i den ny biobank på Gentofte Hospital. Ved at få blodprøver fra samtlige patienter der indlægges med hjertekarsygdom får man ad åre et enestående materiale til undersøgelse af sammenhængen mellem genetisk disposition og forskellige aspekter af hjertekarsygdom blandt andet effekten af den givne behandling. KBA har nu kapacitet til at gemme omkring 1 million prøver ved -20 o C og ca prøver ved -80 o C. I takt med det øgede behov for opbevaring af ekstraprøver vil nye frysere blive indkøbt og yderligere personale oplært i de forskellige funktioner. Information om den ny biobank på Gentofte Hospital kan findes på KBA s hjemmeside på GENI, hvorfra de nødvendige startblanketter også kan indhentes. Der er allerede indgået kontrakt med 2 af hospitalets egne afdelinger, Dermato-allergologisk afdeling K og Kardiologisk afdeling 8 9

6 Tiltag og resultater af arbejdet i Forskningens Hus 2009 Pjece og flow chart vedr. administration af eksternt finansierede forskningsprojekter Procedure omkring trykning af ph.d. afhandling Adgang til fondsdatabase Adgang til forskningsrelevante programmer (REFMAN, SPSS, SAS m.fl.) Budgetværktøj i samarbejde med øvrige hospitalers forskningskonsulenter (findes på Etablering af procedure for udbetaling af START puljemidler (flow chart) Samarbejde med VIA Travel vedr. bestilling af tjenesterejser Indledning af proces omkring registrering af hospitalet i EU systemet. I fremtiden får alle EU ansøgninger registreres under et såkaldt PIC nr. Heri ligger alle faste oplysninger (vedr. juridisk status, økonomi, kontaktpersoner m.m.) så ansøgere ikke skal udfylde disse når de søger. Registrering i det amerikanske forskningsrådssystem (NIH). Forskningschef Eva Benfeldt er underskriftsberettiget. Vejledninger om udlån af videnskabelige artikler og tidsskrifter via det virtuelle bibliotek på GENI. Et bredt udsnit af hospitalets forskere har i 2009 henvendt sig i Forskningens Hus med henblik på hjælp til søgning af eksterne forskningsmidler. Forskningens Hus har dels hjulpet med at finde relevante fonde og dels sparret på konkrete ansøgninger. Se mere på hospitalets intranet GENI Forskningens Hus Forskningens Hus består af 4 medarbejdere: Forskningschef Eva Benfeldt (speciallæge i dermatologi, overlæge, ph.d.), konstitueret forskningsleder Hanne Konradsen (MEd. HRD., cand. cur.), forskningskonsulent Camilla Nymann (cand.scient.adm.) samt sekretær Lone Falck (korrespondent). Forskningens Hus er forholdsvis nyetableret, og år 2009 har båret præg af tilrettelæggelse og strukturering af arbejdsgange, etablering af internt og eksternt samarbejde samt opsamling og strukturering af eksisterende processer. Mange af de nye tiltag omkring forskningsadministration er synliggjort på hospitalets intranet GENI under forskning. Som faste opgaver står Forskningens Hus for koordinationen af to årlige arrangementer, hhv. Forskningens Døgn og Forskningens Dag (se også side XX). Forskningens Døgn, som er et borgerorienteret arrangement, finder sted i slutningen af april. Det interne arrangement Forskningens Dag afholdes omkring 1. november. Forskning i sygepleje Forskningens Hus har i et bredt samarbejde med resten af hospitalet i 2009 arbejdet videre med at fremme og underbygge sygeplejeforskningen. Der er gennemført en række tiltag til understøttelse af dette. Der er afholdt Journal Club, der tilbydes deltagelse i regional spiregruppe for fremtidige forskere, en sygeplejerske har modtaget økonomisk støtte fra Start-puljen, tre sygeplejersker har deltaget på UCSF-kursus i forskningsmetode, og der er tilbudt vejledning til en række lokale forskningsprojekter. Rammeprogrammet for sygeplejeforskning Medinddragelse, som blev vedtaget i 2008, er videreført. Rammeprogrammet omfatter fem indsatsområder: Kronisk sygdom, svage ældres patientforløb, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, accelererede patientforløb og akut kritisk sygdom. Under indsatsområdet accelererede patientforløb er en sygeplejerske indskrevet som ph.d. studerende og under to af de andre områder arbejdes der på projektbeskrivelser med henblik på igangsættelse af forskningsprojekter. Gruppen af kliniske udviklingssygeplejersker arbejder kontinuerligt med præcisering af begrebet medinddragelse og er i gang med udarbejdelse af et review. Forskningsevaluering 2009 I Region Hovedstadens Politik for Sundhedsforskning er det besluttet, at regionen skal gennemføre årlige forskningsevalueringer. Den første evaluering er gennemført i 2009, baseret på data fra Medarbejdere i Forskningens Hus Forskningschef Eva Benfeldt Overlæge, ph.d. Tlf. (+45) Konstitueret Forskningsleder Hanne Konradsen MEd. HRD., cand. cur. Tlf.: (+45) Forskningskonsulent Camilla Nymann Cand.scient.adm Tlf. (+45) Formålet med evalueringen er blandt andet at kunne følge udviklingen og skabe overblik over forskningsområderne, sammenligne forskningsområder på tværs af hospitaler, synliggøre og profilere regionens forskning samt understøtte strategiske forskningsområder, det være sig excellente eller spirende. Sekretær Lone Falck Korrespondent Tlf. (+45) Ph.d. studiemiljø I Forskningens Hus har vi en hel etage med faciliteter for både kommende og eksisterende ph.d. studerende blandt hospitalets Evalueringen er baseret på Videnskabelige publikationer (impact factor) Produktion af akademiske grader Indtægter fra eksterne fonds- og forskningsbevillinger Udstedte patenter Indtægter fra forskningskontrakter med erhvervslivet Trykning af ph.d. afhandlinger eller disputatser 11 ansatte læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale. Her findes: 8 arbejdspladser. 6 heraf er udstyret med PC og fast IT-opkobling Farveprinter, telefon, div. kontorfaciliteter Aflåselige arkivskabe Lækkert indrettet mødelokale Køkkenfaciliteter Fred og ro samt flot udsigt over Gentoftes tage På 2. sal har vi et mini-bibliotek samt faste abonnementer på en række faglige tidsskrifter. Henvendelse: Der er Forskningens Hus, som koordinerer indsamlingen af data til den årlige evaluering. Regionens spørgeskema bliver udsendt en gang om året omkring 1. maj. Forskningens Hus anvender også data til interne analyser af forskningen på Gentofte Hospital. Gentofte Hospital betaler for/støtter trykning af ph.d. afhandlinger og disputatser. Den ph.d. studerende/forskeren sætter selv sin afhandling op under hensyntagen til universitets regler og skabeloner. Det er et krav, at Gentofte Hospitals logo er synligt på afhandlingen. Selve trykningen formidles gennem Forskningens Hus. Se de nærmere retningslinjer på GENI under Forskning/ph.d. forum.

7 Forskningens Døgn 25. april 2009 Forskningens Dag 1. oktober 2009 Forskningens Døgn lørdag den 25. april 2009 var en stor succes. Temaet var hold dig sund, og ca. 300 interesserede borgere havde fundet vej til hospitalets auditoriebygning, hvor der blev lyttet, testet, pustet og målt. Formålet med dagen var at synliggøre den forskning, der foregår på Gentofte Hospital. Dagen bød på en række forskningsbaserede foredrag med fokus på livsstilssygdomme, herunder hjertesygdomme, allergi, knogleskørhed, transfedt, forskningsetik, hospitalet følge-hjem ordning for ældre patienter, rygning og lungekræft, hudkræft og diabetes. Hospitalets afdelinger var bredt repræsenterede blandt foredragsholderne. Forhallen i auditoriebygningen var fyldt med stande, hvor de besøgende kunne få sig en snak med forskere og andet personale omkring livsstilssygdomme. Engagerede medarbejdere fra afdelingerne bemandede standene og besvarede borgernes spørgsmål. Der var også mange medarbejdere blandt de besøgende, som greb muligheden for at se deres arbejdsplads fra en anden vinkel end den daglige samt at vise den frem for familie og venner. Det var muligt at få målt sin lungefunktion. Her er det 65-årige Torben Ryhede, der puster af sine lungers fulde kraft. Trods 25 års cerutrygning viser resultatet, at hans lungefunktion er fuldstændig normal. Ifølge Lone Pedersen fra Lungeambulatoriet var det undtagelsen, der bekræftede reglen. Steen Stenders foredrag om transfedtsyrer og fiskeolie var det helt store trækplaster. Forskningens Dag blev afholdt den 1. oktober 2009 kl Dagen er et internt medarbejderarrangement, som afholdes med det formål at synliggøre den forskning der finder sted på Gentofte Hospital. Omkring 200 medarbejdere fra hele hospitalet mødte op for at høre foredrag og se posters, omhandlende forskernes projekter. Dagen igennem holdt Gentofte-forskere foredrag om deres seneste resultater. Herudover havde Forskningsrådet inviteret to keynote speakers, hhv. fremtidsforsker Maria-Therese Hoppe, der gav sit bud på fremtidens forskere: Krav og forventninger til arbejds- og forskerliv samt koncernchef i lægemiddelindustri-foreningen (LIF), Ida Sofie Jensen, der holdt foredrag om vilkår for klinisk forskning i Danmark. Et udvalg under Forskningsrådet bedømte forskernes foredrag, og Christian Jøns, Kardiologisk afdeling P vandt kr. for bedste foredrag: Atrieflimren hos patienter med hjertesvigt efter blodprop i hjertet. Posterudstilling I auditoriets foyer var der arrangeret en posterudstilling med 44 posters. Alle posters var bemandede, så tilhørerne kunne stille uddybende spørgsmål og diskutere forskningsprojekterne med de ansvarlige. Også posterne blev bedømt af Forskningsrådet. Vinderne af bedste posters blev Marianne Thrane Larsen fra Medicinsk afdeling F med posteren Making changes in life with type 2 diabetes og Jonas Bjerring Olesen fra Kardiologisk afdeling P med posteren Valproate attenuates the risk of myocardial infarction. Begge vandt kr. Foredrag af forskere på Gentofte Hospital Steen Stender, Klinisk Biokemisk Afd.: E-Uanstændig Transeuropæisk forskel i populære fødevarers indhold af transfedtsyrer Lene Heise Garvey, Dansk Allergi Center: Treatment with adrenaline in suspected anaphylaxis during anaesthesia in Denmark Lone Percy-Smith, Øre-næse-hals/audiologisk afdeling E: Faktorer med effect på cochlear implanterede børns trivsel samt sammenligning af børn med cochlear implant og normalt hørende børns trivsel Niels H. Søe, Planlagt kirurgi afdeling Z: Passive immunization against Staphylococcus aureus periprosthetic osteomyelitis in rats Bettina M. Jensen, Dermato-allergologisk afdeling: Differences in activation patterns between peripheral blood and cord blood derived human mast cells Arne Astrup, Klinisk Ernæringsenhed: Effect of protein and glycemic index in ad lib diets for prevention of weight regain: the Diogenes multicentre, randomised, dietary intervention Lise Worsøe, Øre-næse-hals afdeling E: Eksperimentel forebyggelse af høretab efter meningitis Heidi Søsted, Dermato-allergologisk afdeling K: Allergic reactions to PPD, and how to test Ole Rintek, Medicinsk afdeling C: The bath Metrology Index as assessed by a trained and an untrained rater in patients with spondylarthropathy: A study of intra- and inter-rater agreement Christian Jøns, Kardiologisk afdeling P: Non-invasive markører for dysfunktion i det autonome nervesystem prædikterer udvikling af atrieflimren hos patienter med hjertesvigt efter blodprop i hjertet Stande i forhallen Måling af blodtryk Måling af kolesteroltal Lungefunktionstest Konditionstest Rygestopvejledning Videncenter for Frisører Information om at være forsøgsperson Spørg en yngre forsker om vidensøgning Hyggehjørne for børn Forskningschef Eva Benfeldt og key note speaker Ida Sofie Jensen, koncernchef i LIF. Her ses vinderne: Fra venstre: Christian Jøns, Jonas Bjerring Olesen samt Marianne Thrane Larsens stand-in fra afd. F Jüri Rumessen.

8 14 15 Publikationslister 2009

9 Medicinsk afdeling C Forskningstemaer Reumatologisk funktion: Værdi af biokemiske markører og billeddiagnostiske undersøgelser (MR, CT, ultralyd) til diagnosticering og prognosticering af inflammatoriske ryg- og ledsygdomme. Evaluering af klinemetriske tests til vurdering af sygdomsaktivitet ved inflammatorisk rygsygdom. Databaseforskning indenfor sklerodermi. Forekomst af osteoporose ved overekstremitetsfrakturer. Motivation for osteoporoseudredning hos patienter med ukomplicerede overekstremitetsfrakturer. Effekt og sikkerhed ved behandling RA med ofatumumab samt tocolizumab og MTX/placebo. Geriatrisk funktion: Følge-hjem-projekt med fokus på forebyggelse af genindlæggelser. Opsporing og intervention overfor faldpatienter. Apopleksifunktion: Effekt af blodtryksregulering og thrombolysebehandling efter apopleksi. Forebyggelse af aspirationspneumoni ved apopleksi. Videnskabelige medarbejdere Andet forskningsaktivt personale Ole Rintek Madsen, overlæge Michael Sejer Hansen, overlæge Jan Pødenphant, overlæge Troels Mørk Hansen, overlæge Merete Engelhart, overlæge Annette Hansen, overlæge Jens Skøt, overlæge Karsten Overgaard, overlæge Kim Jacobsen, overlæge Solvejg Gram Henneberg Pedersen, overlæge Hans Jørgen Bendixen, ergoterapeut Carrinna Hansen, klinisk udviklingssygeplejerske Rikke Terp Sørensen, projektsygeplejerske Forskningsansvarlig: Ole Rintek Madsen, overlæge Publikationer Carlsen KM, Riis L, Madsen OR. Toxic hepatitis induced by infliximab in a patient with rheumatoid arthritis with no relapse after switching to etanercept. Clin Rheumatol 2009; 28: Chiowchanwisawakit P, Ostergaard M, Pedersen SJ, Lambert RG, Conner-Spady B, Maksymowych WP. Validation of definitions for structural lesions detected by magnetic resonance imaging in the spine of patients with spondyloarthritis. J Rheumatol Suppl. 2009; 84: Lambert RG, Pedersen SJ, Maksymowych WP, Chiowchanwisawakit P, Østergaard M. Active inflammatory lesions detected by magnetic resonance imaging in the spine of patients with spondyloarthritis - definitions, assessment system, and reference image set. J Rheumatol Suppl. 2009; 84: Madsen OR, Egsmose C. Disease-modifying anti-rheumatic drugs for treatment of ankylosing spondylitis. Ugeskr Laeger 2009; 171: Madsen OR, Hansen LB, Rytter A, Suetta C, Egsmose C. The Bath metrology index as assessed by a trained and an untrained rater in patients with spondylarthropathy: a study of intra- and inter-rater agreements. Clin Rheumatol 2009; 28: Madsen OR, Terslev L, Tarp U, Jacobsen S, Ostergaard M. Continuous quick development of rheumatology. Ugeskr Laeger 2009; 171: Østergaard M, Maksymowych WP, Pedersen SJ, Chiowchanwisawakit P, Lambert RG. Structural lesions detected by magnetic resonance imaging in the spine of patients with spondyloarthritis - definitions, assessment system, and reference image set. J Rheumatol Suppl. 2009; 84: Non peer-reviewed publikationer 12. Madsen OR. Har patienter med Mb. Bechterew øget risiko for osteoporose og knoglebrud? Morbus Bechterew 2009; 16: Madsen OR. Biologisk behandling til patienter med spondyloartropati. Best Practice Reumatologi 2009; 6: Michael S. Hansen. Remission bør være målet ved reumatoid arhtrit. Best Practice Reumatologi 2009; 5: Rejnmark L, Abrahamsen B, Ejersted C, Hyldstrup L, Jensen J-E B, Madsen OR, Mosekilde L, Schwarz P, Vestergaard P, Langdahl B. Vejledning til udredning og behandling af osteoporose. Dansk Knogle Medicinsk Selskab Konsensusrapport. www. DKS.dk 16. Skerris A, Kjær P, Østergaard A, Skou C. Hjemmetræning til apopleksipatienter gør en forskel. Ergoterapeuten juni 2009: Professor Mikkel Østergaard, overlæge Ph.d. studerende Susanne Juhl Pedersen, læge Carsten Juhl, forsknings- og udviklingsfysioterapeut 7. Maksymowych WP, Dhillon SS, Chiowchanwisawakit P, Pedersen SJ, Martinez B, Østergaard M, Lambert RG. Development and Validation of Web-based Training Modules for Systematic Evaluation of Active Inflammatory Lesions in the Spine and Sacroiliac Joints in Spondyloarthritis. J Rheumatol Suppl. 2009; 84: Maksymowych WP, Østergaard M, Chiowchanwisawakit P, Pedersen SJ, Lambert RG. Atlas of Magnetic Resonance Imaging Abnormalities in the Spine in Spondyloarthritis: Definitions, Reliability, Training, and Conceptual Framework. A Report from the Canada (SPARCC) - Denmark International Spondyloarthritis Working Group. J Rheumatol Suppl. 2009; 84: Møller Døhn U, Boonen A, Hetland ML, Hansen MS, Knudsen LS, Hansen A, Madsen OR, Hasselquist M, Møller JM, Østergaard M. Erosive progression is minimal, but erosion healing rare, in patients with rheumatoid arthritis treated with adalimumab. A 1 year investigator-initiated follow-up study using high-resolution computed tomography as the primary outcome measure. Ann Rheum Dis 2009; 68: Pedersen SJ, Østergaard M, Chiowchanwisawakit P, Lambert RG, Maksymowych WP. Validation of definitions for active inflammatory lesions detected by magnetic resonance imaging in the spine of patients with spondyloarthritis. J Rheumatol Suppl. 2009; 84: 35-8.

10 Øre-næse-hals/audiologisk afdeling E Forskningstemaer Resultater efter thyroidea- og parathyroideakirurgi Klinisk og basalvidenskabelig forskning vestibularis schwannomer (akustikus neurinomer) Klinisk og eksperimentel forskning om meningitis Klinisk og eksperimentel forskning om mellemørebetændelse Resultater efter cochlea implantation Genetisk forskning relateret til hørenedsættelse/døvhed Psykologiske faktorer relateret til ændret udseende efter operation for hoved-halscancer Videnskabelige medarbejdere Professorer Lisbeth Tranebjærg, dr.med. Én vakant stilling Kliniske forskningslektorer/postdocs Nanna Dahl Rendtorff, lic. scient. (fondslønnet) Ph.d. studerende Hanne Konradsen, cand.cur. Lise Worsøe, cand.med. Anette Lykke Hindhede, cand.mag. Andet forskningsaktivt personale Lone Percy-Smith, audiologopæd Elisabeth Simonsen, bioanalytiker Marianne Lodahl, bioanalytiker Poul Westermann, bioanalytiker (fondslønnet) Publikationer Bertelsen C, Christensen O M, Konradsen H. Udseendets betydning for læge-sygeplejerske-samarbejdet. Ugeskrift for Læger (51); Cayé-Thomasen P, Andersen J, Uzun C, Hansen S, Tos M. Ten-year results of cartilage palisades versus fascia in eardrum reconstruction after surgery for sinus or tensa retraction cholesteatoma in children. Laryngoscope 2009 May;119(5): Cayé-Thomasen P, Worsøe L, Brandt CT, Miyazaki H, Ostergaard C, Frimodt-Møller N, Thomsen J. Routes, dynamics, and correlates of cochlear inflammation in terminal and recovering experimental meningitis. Laryngoscope 2009 Aug;119(8): Daley S, Tranebjærg L, Samson R, Green G. (updated February 2007 and December 2009) Jervell and Lange-Nielsen Syndrome in: GeneReviews at GeneTests: Medical Genetics Information Resource [database online]. Copyright, University of Washington, Seattle Available at 5. Friedman RA, Van Laer L, Huentelman MJ, Sheth SS, Van Eyken E, Corneveaux JJ, Tembe WD, Halperin RF, Thorburn AQ, Thys S, Bonneux S, Fransen E, Huyghe J, Pyykkö I, Cremers CW, Kremer H, Dhooge I, Stephens D, Orzan E, Pfister M, Bille M, Parving A, Sorri M, Van de Heyning PH, Makmura L, Ohmen JD, Linthicum FH Jr, Fayad JN, Pearson JV, Craig DW, Stephan DA, Van Camp G. GRM7 variants confer susceptibility to age-related hearing impairment. Hum Mol Genet 2009 Feb 15;18(4): Konradsen H, Kirkevold M, Zoffmann V. Surgical facial cancer treatment: the silencing of disfigurement in nurse-patient interactions. Journal of Advanced Nursing (11); Percy-Smith L, Thomasen PC, Breinegård N, Jensen JH, Gudman M.: Parental Mode of Communication is Essential for Cochlear Implanted Children s Speech and language Outcomes. Acta Oto-Laryngologica Percy-Smith L, Thomasen PC, Jensen JH, Gudman M, Thomsen J. Associations between auditory capacity, speech and language, level of communication and parental assessment of children with cochlear implant. Cochlear Implant International Rasmussen N, Hjuler T, Bohr VA, Cayé-Thomasen P Is the concept otogenic meningitis a misunderstanding? Ugeskr Laeger Apr 27;171(18): Ravn T, Trolle W, Kiss K, Balle V. Adenosquamous carcinoma of the larynx associated with necrotizing sialometaplasia A diagnostic challenge. Auris Nasus Larynx 36 (2009) Topsakal V, Hilgert N, van Dinther J, Tranebjærg L, Rendtorff ND, Zarowski A, Offeciers E, Van Camp G, van den Heyning P. Genotype-Phenotype correlation for DFNA22: Characterization of Non-syndromic, Autosomal, Progressive Sensorineural Hearing Loss due to a MYO6 mutations. Audiol Neurotol; 15: , Tranebjærg L (updated March 24th 2009) Deafness- Dystonia-Optic Neuronopathy Syndrome in: GeneReviews at GeneTests: Medical Genetics Information Resource [database online]. Copyright, University of Washington, Seattle Available at 17. Tranebjaerg L, Barrett T, Rendtorff ND (February 2009) WFS1-Related Disorders in: GeneReviews at GeneTests: Medical Genetics Information Resource [database online]. Copyright, University of Washington, Seattle, Available at 18. Tranebjærg L. Ärftlighet vid hörselsnedsättning-vad vet vi idag? Tema om forskning i Nyhetsbrev fra Nationellt Kundskapscenter för Dövblindfrågor, juni Tranebjærg L. Informationsbrochure om arvelige hørenedsættelser, Widex har finansieret trykning og står for distribution Forskningsansvarlig: Per Cayé-Thomasen, overlæge, dr.med. 6. Hindhede, A. L., & Parving, A. The field of Danish audiology: A historical perspective. Audiological Medicine (2), Jensen A L, Konradsen H. Body Image - et flerdimensionelt 19 begreb i den sundhedsfaglige praksis. Tidsskrift for Sygeplejeforskning ; Kirchhoff M, Bisgaard A-M, Stoeva R, Dimitrov B, Gillesen-Kaesbach G, Fryns J-P, Rose H, Grozdanova L, Ivanov I, Keymolen K, Fagerberg C, Tranebjaerg L, Skovby F, Stefanova M. Phenotype and 244k array-cgh characterization of chromosome 13q deletions: An update of the phenotypic map of 13q21.1-qter. Am J Med Genet A 149A(5): , Konradsen H, Aagaard S. Hvilken betydning har udvalgte faktorer i relation til sengestuen for patientens oplevelser under indlæggelse - og for resultatet? Klinisk Sygepleje (3);61-68

Tekst Camilla Nymann Eva Benfeldt Hanne Konradsen. Grafik og layout Karen Krarup. Foto Tobias Kiel Lauesen Helene Ryttersgaard

Tekst Camilla Nymann Eva Benfeldt Hanne Konradsen. Grafik og layout Karen Krarup. Foto Tobias Kiel Lauesen Helene Ryttersgaard Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2009 Tekst Camilla Nymann Eva Benfeldt Hanne Konradsen Grafik og layout Karen Krarup Foto Tobias Kiel Lauesen Helene Ryttersgaard Tryk Damgaard-Jensen A/S Forskningens

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse Forskningslandskab i DIA Forskning på højt internationalt niveau er vejen til Diagnostik i Verdensklasse CLK oktober 2015 Bettina Lundgren og Lene Ørnstrup, Københavns Universitet Hospitalsplan 2020 er

Læs mere

PROTEINS BETYDNING PÅ MUSKEL OG MENTAL FUNKTION. DSKE efteruddannelsesdag Lene Holm Jakobsen Ernæringsenheden, Rigshospitalet Oktober 2011

PROTEINS BETYDNING PÅ MUSKEL OG MENTAL FUNKTION. DSKE efteruddannelsesdag Lene Holm Jakobsen Ernæringsenheden, Rigshospitalet Oktober 2011 PROTEINS BETYDNING PÅ MUSKEL OG MENTAL FUNKTION DSKE efteruddannelsesdag Lene Holm Jakobsen Ernæringsenheden, Rigshospitalet Oktober 2011 Protein anbefalinger til raske voksne konklusioner fra WHO/FAO/UNU

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning. Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d.

Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning. Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d. Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d. Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Antal analysesvar per år fra KBA BBH

Læs mere

VELKOMMEN FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG. www.mcsvidencenter.dk

VELKOMMEN FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG. www.mcsvidencenter.dk Dermato-Allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 VELKOMMEN V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG www.mcsvidencenter.dk PROGRAM 15.00 15.05 Velkommen v/forskningsleder Sine

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital Status 2009 Jesper Elberling læge PHD Seniorforsker Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Dermato-Allergologisk afdeling, Gentofte Hospital jeel@geh.regionh.dk 1 1 Tidslinie 2004 Folketinget

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin. Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet

Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin. Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet Hvad dør vi af? 1) Hjertesygdomme 2-3-4) Cancer, blodpropper, diabetes

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus. Kort om forebyggelse

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus. Kort om forebyggelse Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Kort om forebyggelse Indhold Hvorfor betaler det sig at satse på forebyggelse? Hvorfor er det vigtigt at prioritere forebyggelse? Danskerne lever usundt Livsstilssygdomme

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00 Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 18 Bryndis 63 Valdimarsdöttir Idrætshøjskole

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal.

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Udfordringer og muligheder. Erfaringer fra DANBIO Dansk Reumatologisk Database Merete Lund Hetland, MD, PHD, DMSc, ass. professor The

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Martin Rygaard Hans-Jørgen Albrechtsen November 2015 Forord I forbindelse med HOFORs ansøgning om tilladelse til at blødgøre drikkevand, udarbejdede

Læs mere

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge Lars Peter Kammersgaard Leder af medicinsk forskning, Rubric (Research Unit on Brain Injury Rehabilitation, Copenhagen) Speciallæge i Neurologi, Almen lægeuddannelse og DMSc Afdeling for Højt Specialiseret

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM EPIDEMIOLOGI MODUL 7 April 2007 Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM Selektionsbias et par udvalgte emner Confounding by indication Immortal time bias

Læs mere

Diabetes i praksis. Lisa Heidi Witt Klinisk diætist, Diabetesforeningen

Diabetes i praksis. Lisa Heidi Witt Klinisk diætist, Diabetesforeningen Diabetes i praksis Lisa Heidi Witt Klinisk diætist, Diabetesforeningen Diabetesforeningen En af Danmarks største patientforeninger: Ca. 90.000 medlemmer Flere end 1.200 frivillige Medlemmer: Personer med

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er kost? Hvad betyder kost for helbredet? Hvordan er danskernes kostvaner? Hvilke konsekvenser har uhensigtsmæssig kost i Danmark?

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Faglig netværksgruppe - Billedkunst

Faglig netværksgruppe - Billedkunst Billedkunst Skole Faglærere Mailadresse - samlet mailliste nederst i dokumentet Tovholder Højboskolenskolen Mette Weber Formand mette.weber.madsen@skolekom.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Anette Christensen

Læs mere

SCA støttet kommunikation støttet patientinddragelse

SCA støttet kommunikation støttet patientinddragelse SCA støttet kommunikation støttet patientinddragelse Supported Conversation for Adults with Aphasia (SCA) v. Lise Randrup Jensen Lektor i Audiologopædi ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Konklusioner: 1.Reng.assistenter vil gerne have sundhedsfremme også

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. Afdelingssygeplejerske Joan Hald joan.hald@rn.dk

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. Afdelingssygeplejerske Joan Hald joan.hald@rn.dk Region Nordjylland Afdeling Leder Kliniske vejledere Aalborg Universitetshospital, Syd Hobrovej 18-22 9100 Aalborg 9932 1111 www.aalborguh.rn.dk Klinik Kirurgi og Kræftbehandling; Onkologisk Afdeling Klinik

Læs mere

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende At læse videnskabelige artikler viden og øvelse Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende SIG-gruppen d. 21.04 2010 1 Program 1. Hvordan er artikler opbygget 2. Hvordan læser man dem

Læs mere

Udvikling af en patientcentreret model ved multisygdom Et samarbejde mellem almen praksis, kommune og hospital

Udvikling af en patientcentreret model ved multisygdom Et samarbejde mellem almen praksis, kommune og hospital Udvikling af en patientcentreret model ved multisygdom Et samarbejde mellem almen praksis, kommune og hospital Ramune Jacobsen Forskningsendhed for Kroniske Sygdomme, Bispebjerg og frederiksberg Hospital

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Screening for hjerte-kar-sygdomme

Screening for hjerte-kar-sygdomme Screening for hjerte-kar-sygdomme Praktisk anvendelse af Danbio CVR visit på Gigthospitalet i Gråsten Sygeplejerske Joan Clausen Amb./Dagenhed 31. august 2012 Disposition Indledning formål Opstart på screeningerne

Læs mere

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N.

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Institute of Public Health University of Southern Denmark hphansen@health.sdu.dk 1 1. Hvordan kan telemedicin og velfærdsteknologi

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 OUH Svendborg sygehus I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 12. november 2013 kl. 10.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, DK-5700 Svendborg 10.00-10.15 Kaffe m. let morgenbuffet 10.15-10.25 Velkomst ved direktør

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Konference for kontaktsygeplejersker 2013 Lisbeth Vestergaard Andersen, forskningskonsulent Uddeling af midler til forskning - udvalgte projekter Uddeling

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

Velkommen Info- og visionsmøde for Danmarks Kvægforskningscenter

Velkommen Info- og visionsmøde for Danmarks Kvægforskningscenter Velkommen Info- og visionsmøde for Danmarks Kvægforskningscenter Formålet med mødet: Markere at vi nu er en kvægenhed Dialog med jer omkring jeres behov for faciliteter og information Fælles ejerskab til

Læs mere

Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni

Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni Tid: Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Speaker Lyd/Musik Skriver for vet 10:00-13:00 Kristina Brødbæk Louise Ø Larsen Lene Burgaard 13:00-16:00

Læs mere

300 m. 400 m. 600 m. 800 m.

300 m. 400 m. 600 m. 800 m. ÅRGANGSREKORDER: Piger:60 m. 7 Ann Jørgensen 10,9 85 8 Sabine Kass 9,3 85 9 Lone Danielsen 9,2 85 10 Kristina Laursen 9,0 85 11 Lærke Østergaard 8,7 90 12 Lærke Østergaard 8,3 91 13 Lone Knudsen 8,5 59

Læs mere

Hvor mange har egentlig kræft?

Hvor mange har egentlig kræft? Hvor mange har egentlig kræft? John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland

Læs mere

DANBIO, Copenhagen University Hospital at Hvidovre

DANBIO, Copenhagen University Hospital at Hvidovre Hvordan kan data fra helseregistre bedre pasientbehandlingen og sikre rasjonell bruk av medisiner i et samfunnsperspektiv? Merete Lund Hetland, MD, PHD, ass. professor The DANBIO registry Department of

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015 Århus Universitetshospital Risskov Afd. P - Afdeling for Psykoser Forskningsplan for Afd. P Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7847 1627 www.regionmidtjylland.dk Afdeling for Psykoser, AUH Risskov

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik

Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik Professor Forskningsenheden for Almen Praksis Center for Forskning i Cancerdiagnostik & Innovative Patientforløb

Læs mere

Hvorfor dør de mindst syge?

Hvorfor dør de mindst syge? Hvorfor dør de mindst syge? Torsten Lauritzen Professor, dr.med., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Faglig chefrådgiver, Diabetesforeningen Diabetes-udviklingen En ssucces: Faldende risiko

Læs mere

Sygdomme i nyfødthedsperioden Sociallovgivning og underretning Vaskulære læsioner Dermatologisk laserbehandling

Sygdomme i nyfødthedsperioden Sociallovgivning og underretning Vaskulære læsioner Dermatologisk laserbehandling DELKURSUS 10. Kursusprogram: Pædiatrisk dermatologi og laser Genodermatoser Sygdomme i nyfødthedsperioden Sociallovgivning og underretning Vaskulære læsioner Dermatologisk laserbehandling Læringsmål: Diagnosticere

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Projekt DiaNerve Tidlig Opsporing af Nerveskade giver ny Viden og forebygger Amputationer

Projekt DiaNerve Tidlig Opsporing af Nerveskade giver ny Viden og forebygger Amputationer Velfærdsløftet er lige om hjørnet København den 23. oktober 2013 Projekt DiaNerve Tidlig Opsporing af Nerveskade giver ny Viden og forebygger Amputationer PLATFORM Fondsgiver UNIK Partnerskabet Teknologi

Læs mere

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil Dame Fri 15-16, 3 omgange, 19600 m 1 84 Sigrid Thomsen KS 00:01:16 00:17:32 00:17:41 00:17:51 00:54:21 2 46 Ditte-Marie Berg-Sørensen KS 00:01:17 00:17:31 00:17:41

Læs mere

Ny Nordisk Hverdagsmads effekt på sundheden resultater fra Butiksprojektet

Ny Nordisk Hverdagsmads effekt på sundheden resultater fra Butiksprojektet Ny Nordisk Hverdagsmads effekt på sundheden resultater fra Butiksprojektet Sanne K Poulsen, Anette Due, Andreas B Jordy, Bente Kiens, Ken D Stark, Steen Stender, Claus Holst, Arne Astrup, Thomas M Larsen

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik Mikkel Andersen 1 Definition: Vertebroplastik: Deramond & Galibert 1984 Terapeutisk procedure hvor der injiceres knoglecement i vertebrale

Læs mere

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG)

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) DSG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Bestyrelse

Læs mere

Databaserne, indikatorer og forskning

Databaserne, indikatorer og forskning Databaserne, indikatorer og forskning 28. Februar 2017 Søren Paaske Johnsen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Indhold Sammenhænge mellem struktur,

Læs mere

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde DMS Årsmøde 29. Januar 2010 Sten Madsbad Endokrinologisk afdeling Hvidovre hospital Klinisk forskning Bør være en naturlig del af en hver universitetsafdeling (ligesom

Læs mere

IRS supervision 2016

IRS supervision 2016 IRS supervision 2016 To book a supervision session (1-1½ hour), contact supervision coordinator Lone Myllerup Hansen (IRS-Biostat-vejledning@health.sdu.dk), please specify your department/unit affiliation

Læs mere

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 DD2 Status Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 > Hvorfor DD2? 250.000 patienter med type 2 diabetes (T2D) i Danmark 65 nye tilfælde hver dag i Danmark Forkorter livet med omkring

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Punkter til beslutning REFERAT

Punkter til beslutning REFERAT Økonomi- og planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: SFR Anæstesiologi Dato: 19. november 2012 Kl.: 14-16 Sted: Rigshospitalet, Auditoriet Afsnit 4031 (opgang 4, 3 sal) Deltagere: Vicedirektør Per Jørgensen

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial

Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial A 10 year follow-up of a randomised multi-centre trial of intensive early intervention versus standard treatment for patients with first episode

Læs mere

Æg som superfood. Nina Geiker Post.doc. Ph.d., Cand.scient.. Human Ernæring. Herlev og Gentofte Hospital Enhed for Klinisk Ernæringsforskning

Æg som superfood. Nina Geiker Post.doc. Ph.d., Cand.scient.. Human Ernæring. Herlev og Gentofte Hospital Enhed for Klinisk Ernæringsforskning Æg som superfood Nina Geiker Post.doc. Ph.d., Cand.scient.. Human Ernæring Herlev og Gentofte Hospital, Københavns Universitet 1 Dagligt indtag i Danmark 1/3 æg ~18g Er det passende? For meget? For lidt?

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

300 m. 400 m. 600 m. 800 m.

300 m. 400 m. 600 m. 800 m. ÅRGANGSREKORDER: Piger:60 m. 7 Ann Jørgensen 10,9 85 8 Sabine Kass 9,3 85 9 Lone Danielsen 9,2 85 10 Kristina Laursen 9,0 85 11 Lærke Østergaard 8,7 90 12 Lærke Østergaard 8,3 91 13 Lone Knudsen 8,5 59

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010 1 Thomas Kristensen Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder Historik 2006: Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af infrastrukturen for den

Læs mere

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt,

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt, Østrogenbehandling v/peter Vestergaard Østrogen og kombinationspræparater med østrogen Farmakologi Disse præparater omfatter østradiol (17 -ethinyløstradiol) eller konjugerede østrogener i kombination

Læs mere

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Hold: 12201A Mandag 3. september 2012 15:00 til 17:30 Mandag 1. oktober 2012 15:00 til 17:30 Mandag 5. november 2012 15:00 til 17:30 Mandag

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere