Indhold. Forord ved Forskningschef Eva Benfeldt 5. Forskningsråd Gentofte 6. Den ny biobank på Gentofte Hospital 9. Forskningens Hus 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Forord ved Forskningschef Eva Benfeldt 5. Forskningsråd Gentofte 6. Den ny biobank på Gentofte Hospital 9. Forskningens Hus 10"

Transkript

1 Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2009

2 Tekst Camilla Nymann Eva Benfeldt Hanne Konradsen Indhold Grafik og layout Karen Krarup Foto Tobias Kiel Lauesen Helene Ryttersgaard Forord ved Forskningschef Eva Benfeldt 5 Forskningsråd Gentofte 6 Den ny biobank på Gentofte Hospital 9 Tryk Damgaard-Jensen A/S Forskningens Hus Gentofte Hospital 2009 Forskningens Hus 10 Forskningens Døgn 25. april Forskningens Dag 1. oktober Publikationslister 15 Medicinsk afdeling C 16 Øre-næse-hals/audiologisk afdeling E 18 Medicinsk afdeling F 20 Anæstesi-operation-intensiv afdeling I 23 Klinisk Biokemisk Afdeling 24 Dermato-allergologisk afdeling K 25 Kardiologisk afdeling P 32 Billeddiagnostisk afdeling 38 Lungemedicinsk afdeling Y 39 Planlagt kirurgi afdeling Z

3 Forord Velkommen til årsberetningen for forskningen på Gentofte Hospital. Forskningsaktiviteten på Gentofte Hospital er i fortsat fremgang. Det ses blandt andet af antallet af publikationer og i form af igangværende og færdige ph.d. forløb. Omfanget af forskning i form af deltagelse i store, internationale forskningsnetværk såvel som opdyrkelsen af nye, mindre forskningsområder fremgår af publikationslisterne i årsberetningens sidste halvdel. Nye og spirende forskningsområder understøttes specifikt gennem START pulje-midlerne på i alt 1 mio. kr., som uddeles af Forskningsrådet. I Region Hovedstadens forskningsevaluering 2008, som udkom i efteråret 2009, opnår Gentofte Hospital en god placering midt i feltet. To afdelinger, Dermato-allergologisk afdeling K og Kardiologisk afdeling P, fremhæves som værende blandt de mest betydende forskningsmiljøer i regionen. Denne bedømmelse fremkommer efter brug af en pointtildeling indeholdende point fra både antal publikationer, patenter, akademiske grader tildelt og eksterne forskningsmidler hjemtaget til afdelingen. Gentofte Hospitals Forskningsråd har i 2009 arbejdet fokuseret og har fået flere nye opgaver. Rådet har for første gang afholdt Forskningens Døgn for borgere i nærområdet og har succesfuldt gentaget afholdelsen af Forskningens Dag for hospitalets forskere og øvrige personale, se nærmere på de næste sider. 4 I forbindelse med site visits i december 2008 blev der nedsat en række arbejdsgrupper under Forskningsrådet. Flere af disse har nu løst deres opgaver, blandt andet ved etablering af en biobank ved Klinisk Biokemisk Afdeling samt ved udarbejdelsen af en række forenklede og velbeskrevne arbejdsgange vedrørende administration af forskningsmidler som resultat. 5 Forskningsrådet og direktionen udgav i oktober 2009 Forskningsstrategi for Gentofte Hospital Nu og i kommende år har vi et spændende arbejde med at understøtte og realisere denne.

4 Medlemmer af Forskningsråd Gentofte Vicedirektør Lars Juhl Petersen (formand)... Hospitalsdirektionen Professor dr.med. Chr. Torp-Pedersen... Kardiologisk afd. P Professor dr.med. Bo Abrahamsen... Medicinsk afd. F Professor dr.med. Hans Bisgaard... Dermato-allergologisk afd. K Professor dr.med. Torkil Menné... Dermato-allergologisk afd. K Professor dr.med. Lars Kærgaard Poulsen... Dermato-allergologisk afd. K Professor dr.med. Asger Dirksen... Lungemedicinsk afd. Y Professor dr.med. Jeanne Duus Johansen... Videncenter for Allergi Professor dr.med. Lisbeth Tranebjærg... Øre-næse-hals/audiologisk afd. E Overlæge dr.med. Per Cayé Thomasen... Øre-næse-hals/audiologisk afd. E Ledende overlæge dr.med. Steen Stender... Klinisk biokemisk afd. Overlæge dr.med. Jan Skov Jensen... Kardiologisk afd. P Overlæge dr.med. Ole Rintek Madsen... Medicinsk afd. C Overlæge dr.med. Jüri Rumessen... Medicinsk afd. F Overlæge Elisabeth Albrecht-Beste... Billeddiagnostisk afd. Overlæge Tina Ingrid Horsted... Anæstesi- og intensiv afd. I Ledende oversygeplejerske Carin Engel... Anæstesi- og intensiv afd. I Ledende oversygeplejerske Kirsten Eskebjerg... Lungemedicinsk afd. Y Klinisk udviklingssygeplejerske Carrinna Hansen... Medicinsk afd. C Klinisk udviklingssygeplejerske Hanne Trøst Nielsen... Kirurgisk afd. Z Sygeplejerske cand.cur. Connie Bertelsen... GNUF Formand Læge ph.d. Filip Knop... GNUF ekstra Forskningsfysioterapeut Carsten Juhl... Medicinsk afd. C Forskningschef overlæge ph.d. Eva Benfeldt... Forskningens Hus Konstitueret Forskningsleder cand. cur., ph.d. stud. Hanne Konradsen... Forskningens Hus START-pulje 2009 I 2009 uddelte Forskningsrådet 1 mio. kr. fra START-puljen. Uddelingerne fandt sted i to omgange, hhv. forår og efterår. Forskningsrådet lægger i sin bedømmelse vægt på, at projektet passer ind i hospitalets overordnede strategiske prioritering. Midlerne tildeles spirende forskere og/eller forskningsområder, som ville have vanskeligt ved at opnå støtte andetsteds. Der uddeles op til pr. projekt, hvilket oftest svarer til 2-3 måneders løn. Forskningens Døgn Den 25. april afholdt Forskningsrådet for første gang Forskningens Døgn. Forskningens Døgn er en landsdækkende begivenhed, hvor alle typer af forskningsinstitutioner inviterer indenfor til en dag i forskningens tegn. På Gentofte Hospital kom ca. 300 borgere forbi for at høre nærmere om forskningen på deres lokale hospital. Se også side 12. Forskningens Dag Forskningens Dag er et internt medarbejderarrangement, som Forskningsrådet afholdt den 1. oktober Dagen bød på foredrag af 10 forskere, ligesom 44 forskere havde meldt sig med en poster til den bemandede posterudstilling i auditoriebygningens forhal. Se også side 13. Bevillinger fra START puljen 2009 Forår Regitze Arnfast, Medicinsk afd. C: Beslutningsalgoritme for patienter med kronisk impingement syndrom i skulderen. Bevilget beløb: kr Helle Rolighed Larsen, Medicinsk afd C: Enkeltblindet randomiseret undersøgelse af effekten af Funktionel e-stimulation (FES) til forbedring af håndfunktion ved apopleksi. Bevilget beløb: kr Karen Lise Roslyng-Jensen, Øre-næse-hals/audiologisk afd. E: Undersøgelse af cochlear implanterede teenageres sprog, identitetsdannelse og livskvalitet. Bevilget beløb: kr Sofie Bratberg Jensen, Medicinsk afd. F: Medinddragelse af patienter indlagt med medicinsk uforklarlige krampeanfald. Bevilget beløb: kr Peter Jensen, Dermato-allergologisk afd. K: Comorbiditet og psoriasis. Bevilget beløb: kr Kristina Milting, Dermato-allergologisk afd. K: Plasma YKL- 40, en ny biomarkør hos patienter med psoriasis. Bevilget beløb: kr Forskningsråd Gentofte Niels Risum, Kardiologisk afd. P: Betydningen af myokardiel viabilitet for CRT-respons (betydningen af arvæv i hjertet for effekt på behandling med avanceret pacemaker). Bevilget beløb: kr Helle Gervig Carstensen, Kardiologisk afd. P: Den prædiktive værdi af vævsdoppler ekkokardiografi og speckle tracking ved aortastenose. Bevilget beløb: kr Forskningsråd Gentofte består af forskningsaktive repræsentanter fra hospitalets afdelinger og skal rådgive Direktionen i Forskningsstrategi for Efterår Ny forskningsstrategi forskningsrelaterede spørgsmål samt løse en række konkrete Gentofte Hospital : Jonas Samsø Larsen, Medicinsk afd. C: Prædiktiv validitet 7 opgaver, relateret til forskning. I 2009 var vicedirektør Torben Laurén formand for Forskningsrådet. Vicedirektør Lars Juhl Petersen tiltrådte som formand pr. 1/ I 2009 afholdt Forskningsrådet 5 møder. Gentofte Hospitals forskningsstrategis særlige indsatsområder: af funktionelle hoptest til patienter med ACL-ruptur ved henvisning til operation eller konservativ behandling. Bevilget beløb: kr Jonatan Otzen Bagger, Medicinsk afd. F: Betydningen af inkretinhormonerne, GIP og GLP-1, for patofysiologien ved type 2 diabetes mellitus. Bevilget beløb: kr I efteråret 2009 bød Forskningsrådet tre nye medlemmer velkommen: Elisabeth Albrecht-Beste, forskningsansvarlig overlæge ved billeddiagnostisk afdeling, Tina Ingrid Horsted, forskningsansvarlig overlæge ved afdeling I samt Ole Rintek Madsen, forskningsansvarlig overlæge ved Medicinsk afdeling C. Ved Forskningens Dag den 1. oktober 2009 lancerede Forskningsrådet Forskningsstrategi for Gentofte Hospital Forskningsstrategien skal anspore til forskning inden for alle fagområder på hospitalet. I strategien fremhæves det, at hospitalets forskere skal bidrage med ny viden nationalt og internationalt, både på det sundhedsfaglige, det organisatoriske og det patientoplevede område. Forskningsstrategien skal endvidere bidrage til rekruttering og udvikling af medarbejdere ved at sikre og synliggøre, at Gentofte Hospital er et attraktivt sted at arbejde og forske. Efterfølgende er hospitalets strategi Vingesus og Nærhed offentliggjort. Denne udpeger hospitalets fokusområder som forskningsstrategien i de kommende år særligt skal knytte an til. Det gælder ikke mindst forskning med fokus på sammenhængende patientforløb herunder patientforløb på tværs af specialer. Hurtig diagnostik Mest mulig ambulant/ sammedagsbehandling Højest mulig patientsikkerhed Korte, effektive patientforløb med fokus på patienttilfredshed og faglig kvalitet Digitalisering af resultater og dokumentation samt opfølgning på kvalitetsdata Integreret samarbejde med praktiserende læger og kommuner. Jonas Bjerring Olesen, Kardiologisk afd. P: Epilepsi, antiepileptisk medicin og myokardieinfarkt: En national registerundersøgelse i Danmark. Bevilget beløb: kr Ole Ahlehoff, Kardiologisk afd. P: Hjertekarsygdom og psoriasis Farmakoepidemiologiske og kliniske aspekter. Bevilget beløb: kr

5 Den ny biobank på Gentofte Hospital Den ny biobank ved Klinisk-biokemisk afdeling (KBA), Gentofte Hospital blev etableret på baggrund af et initiativ fra hospitalets Forskningsråd. Initiativet udsprang af en identifikation af behovet for en biobank under site visits med afdelingernes ledelser og forskere i december Planerne blev sanktioneret af hospitalets direktion, som også stiller lokaler til rådighed til denne funktion. Biobanken er selvfinansierende og har til formål at opbevare prøver (fuldblod, serum og/eller plasma) til forskningsformål. KBA har udarbejdet instrukser for de forskellige arbejdsgange og har anskaffet et EDB-program, Freezerwork, der kan holde styr på prøvernes placering i fryserne og et temperaturovervågningsprogram, Radiolog, der sikrer at samtlige frysere døgnet rundt og året rundt har den rette temperatur. Den ny biobank modtog de første prøver den 1. marts For blive bruger af biobanken skal rekvirerende afdeling, der ønsker at gemme patientprøver, have tilladelse fra både Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet. Herefter indgås kontrakt med KBA, som sørger for at ekstraprøver til biobanken kan rekvireres i WebICE (og senere i LABKA II) sammen med rekvirering af andre rutineprøver. Ved rekvirering af ekstraprøven sammen med andre rutineprøver vil blodprøverne blive taget på den kliniske afdeling af KBA s blodprøvetagere som også transporterer prøverne til KBA. På KBA processeres prøverne af afdelingens bioanalytikere, og prøverne registreres i Freezerwork. Prøverne gemmes efter aftale med rekvirerende afdeling i -20 o C eller -80 o C frysere. Ved behov og efter aftale med KBA vil ønskede ekstraprøver fremfindes og udleveres, ligesom prøverne vil kunne gengemmes efter endt brug. P. Projektet på afdeling P stiler mod at alle patienter der indlægges på afdelingen får taget en prøve til biobanken. Projektet indebærer, at blodprøver også fra en række af Hovedstadsregionens andre hjerteafdelinger skal opbevares i den ny biobank på Gentofte Hospital. Ved at få blodprøver fra samtlige patienter der indlægges med hjertekarsygdom får man ad åre et enestående materiale til undersøgelse af sammenhængen mellem genetisk disposition og forskellige aspekter af hjertekarsygdom blandt andet effekten af den givne behandling. KBA har nu kapacitet til at gemme omkring 1 million prøver ved -20 o C og ca prøver ved -80 o C. I takt med det øgede behov for opbevaring af ekstraprøver vil nye frysere blive indkøbt og yderligere personale oplært i de forskellige funktioner. Information om den ny biobank på Gentofte Hospital kan findes på KBA s hjemmeside på GENI, hvorfra de nødvendige startblanketter også kan indhentes. Der er allerede indgået kontrakt med 2 af hospitalets egne afdelinger, Dermato-allergologisk afdeling K og Kardiologisk afdeling 8 9

6 Tiltag og resultater af arbejdet i Forskningens Hus 2009 Pjece og flow chart vedr. administration af eksternt finansierede forskningsprojekter Procedure omkring trykning af ph.d. afhandling Adgang til fondsdatabase Adgang til forskningsrelevante programmer (REFMAN, SPSS, SAS m.fl.) Budgetværktøj i samarbejde med øvrige hospitalers forskningskonsulenter (findes på Etablering af procedure for udbetaling af START puljemidler (flow chart) Samarbejde med VIA Travel vedr. bestilling af tjenesterejser Indledning af proces omkring registrering af hospitalet i EU systemet. I fremtiden får alle EU ansøgninger registreres under et såkaldt PIC nr. Heri ligger alle faste oplysninger (vedr. juridisk status, økonomi, kontaktpersoner m.m.) så ansøgere ikke skal udfylde disse når de søger. Registrering i det amerikanske forskningsrådssystem (NIH). Forskningschef Eva Benfeldt er underskriftsberettiget. Vejledninger om udlån af videnskabelige artikler og tidsskrifter via det virtuelle bibliotek på GENI. Et bredt udsnit af hospitalets forskere har i 2009 henvendt sig i Forskningens Hus med henblik på hjælp til søgning af eksterne forskningsmidler. Forskningens Hus har dels hjulpet med at finde relevante fonde og dels sparret på konkrete ansøgninger. Se mere på hospitalets intranet GENI Forskningens Hus Forskningens Hus består af 4 medarbejdere: Forskningschef Eva Benfeldt (speciallæge i dermatologi, overlæge, ph.d.), konstitueret forskningsleder Hanne Konradsen (MEd. HRD., cand. cur.), forskningskonsulent Camilla Nymann (cand.scient.adm.) samt sekretær Lone Falck (korrespondent). Forskningens Hus er forholdsvis nyetableret, og år 2009 har båret præg af tilrettelæggelse og strukturering af arbejdsgange, etablering af internt og eksternt samarbejde samt opsamling og strukturering af eksisterende processer. Mange af de nye tiltag omkring forskningsadministration er synliggjort på hospitalets intranet GENI under forskning. Som faste opgaver står Forskningens Hus for koordinationen af to årlige arrangementer, hhv. Forskningens Døgn og Forskningens Dag (se også side XX). Forskningens Døgn, som er et borgerorienteret arrangement, finder sted i slutningen af april. Det interne arrangement Forskningens Dag afholdes omkring 1. november. Forskning i sygepleje Forskningens Hus har i et bredt samarbejde med resten af hospitalet i 2009 arbejdet videre med at fremme og underbygge sygeplejeforskningen. Der er gennemført en række tiltag til understøttelse af dette. Der er afholdt Journal Club, der tilbydes deltagelse i regional spiregruppe for fremtidige forskere, en sygeplejerske har modtaget økonomisk støtte fra Start-puljen, tre sygeplejersker har deltaget på UCSF-kursus i forskningsmetode, og der er tilbudt vejledning til en række lokale forskningsprojekter. Rammeprogrammet for sygeplejeforskning Medinddragelse, som blev vedtaget i 2008, er videreført. Rammeprogrammet omfatter fem indsatsområder: Kronisk sygdom, svage ældres patientforløb, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, accelererede patientforløb og akut kritisk sygdom. Under indsatsområdet accelererede patientforløb er en sygeplejerske indskrevet som ph.d. studerende og under to af de andre områder arbejdes der på projektbeskrivelser med henblik på igangsættelse af forskningsprojekter. Gruppen af kliniske udviklingssygeplejersker arbejder kontinuerligt med præcisering af begrebet medinddragelse og er i gang med udarbejdelse af et review. Forskningsevaluering 2009 I Region Hovedstadens Politik for Sundhedsforskning er det besluttet, at regionen skal gennemføre årlige forskningsevalueringer. Den første evaluering er gennemført i 2009, baseret på data fra Medarbejdere i Forskningens Hus Forskningschef Eva Benfeldt Overlæge, ph.d. Tlf. (+45) Konstitueret Forskningsleder Hanne Konradsen MEd. HRD., cand. cur. Tlf.: (+45) Forskningskonsulent Camilla Nymann Cand.scient.adm Tlf. (+45) Formålet med evalueringen er blandt andet at kunne følge udviklingen og skabe overblik over forskningsområderne, sammenligne forskningsområder på tværs af hospitaler, synliggøre og profilere regionens forskning samt understøtte strategiske forskningsområder, det være sig excellente eller spirende. Sekretær Lone Falck Korrespondent Tlf. (+45) Ph.d. studiemiljø I Forskningens Hus har vi en hel etage med faciliteter for både kommende og eksisterende ph.d. studerende blandt hospitalets Evalueringen er baseret på Videnskabelige publikationer (impact factor) Produktion af akademiske grader Indtægter fra eksterne fonds- og forskningsbevillinger Udstedte patenter Indtægter fra forskningskontrakter med erhvervslivet Trykning af ph.d. afhandlinger eller disputatser 11 ansatte læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale. Her findes: 8 arbejdspladser. 6 heraf er udstyret med PC og fast IT-opkobling Farveprinter, telefon, div. kontorfaciliteter Aflåselige arkivskabe Lækkert indrettet mødelokale Køkkenfaciliteter Fred og ro samt flot udsigt over Gentoftes tage På 2. sal har vi et mini-bibliotek samt faste abonnementer på en række faglige tidsskrifter. Henvendelse: Der er Forskningens Hus, som koordinerer indsamlingen af data til den årlige evaluering. Regionens spørgeskema bliver udsendt en gang om året omkring 1. maj. Forskningens Hus anvender også data til interne analyser af forskningen på Gentofte Hospital. Gentofte Hospital betaler for/støtter trykning af ph.d. afhandlinger og disputatser. Den ph.d. studerende/forskeren sætter selv sin afhandling op under hensyntagen til universitets regler og skabeloner. Det er et krav, at Gentofte Hospitals logo er synligt på afhandlingen. Selve trykningen formidles gennem Forskningens Hus. Se de nærmere retningslinjer på GENI under Forskning/ph.d. forum.

7 Forskningens Døgn 25. april 2009 Forskningens Dag 1. oktober 2009 Forskningens Døgn lørdag den 25. april 2009 var en stor succes. Temaet var hold dig sund, og ca. 300 interesserede borgere havde fundet vej til hospitalets auditoriebygning, hvor der blev lyttet, testet, pustet og målt. Formålet med dagen var at synliggøre den forskning, der foregår på Gentofte Hospital. Dagen bød på en række forskningsbaserede foredrag med fokus på livsstilssygdomme, herunder hjertesygdomme, allergi, knogleskørhed, transfedt, forskningsetik, hospitalet følge-hjem ordning for ældre patienter, rygning og lungekræft, hudkræft og diabetes. Hospitalets afdelinger var bredt repræsenterede blandt foredragsholderne. Forhallen i auditoriebygningen var fyldt med stande, hvor de besøgende kunne få sig en snak med forskere og andet personale omkring livsstilssygdomme. Engagerede medarbejdere fra afdelingerne bemandede standene og besvarede borgernes spørgsmål. Der var også mange medarbejdere blandt de besøgende, som greb muligheden for at se deres arbejdsplads fra en anden vinkel end den daglige samt at vise den frem for familie og venner. Det var muligt at få målt sin lungefunktion. Her er det 65-årige Torben Ryhede, der puster af sine lungers fulde kraft. Trods 25 års cerutrygning viser resultatet, at hans lungefunktion er fuldstændig normal. Ifølge Lone Pedersen fra Lungeambulatoriet var det undtagelsen, der bekræftede reglen. Steen Stenders foredrag om transfedtsyrer og fiskeolie var det helt store trækplaster. Forskningens Dag blev afholdt den 1. oktober 2009 kl Dagen er et internt medarbejderarrangement, som afholdes med det formål at synliggøre den forskning der finder sted på Gentofte Hospital. Omkring 200 medarbejdere fra hele hospitalet mødte op for at høre foredrag og se posters, omhandlende forskernes projekter. Dagen igennem holdt Gentofte-forskere foredrag om deres seneste resultater. Herudover havde Forskningsrådet inviteret to keynote speakers, hhv. fremtidsforsker Maria-Therese Hoppe, der gav sit bud på fremtidens forskere: Krav og forventninger til arbejds- og forskerliv samt koncernchef i lægemiddelindustri-foreningen (LIF), Ida Sofie Jensen, der holdt foredrag om vilkår for klinisk forskning i Danmark. Et udvalg under Forskningsrådet bedømte forskernes foredrag, og Christian Jøns, Kardiologisk afdeling P vandt kr. for bedste foredrag: Atrieflimren hos patienter med hjertesvigt efter blodprop i hjertet. Posterudstilling I auditoriets foyer var der arrangeret en posterudstilling med 44 posters. Alle posters var bemandede, så tilhørerne kunne stille uddybende spørgsmål og diskutere forskningsprojekterne med de ansvarlige. Også posterne blev bedømt af Forskningsrådet. Vinderne af bedste posters blev Marianne Thrane Larsen fra Medicinsk afdeling F med posteren Making changes in life with type 2 diabetes og Jonas Bjerring Olesen fra Kardiologisk afdeling P med posteren Valproate attenuates the risk of myocardial infarction. Begge vandt kr. Foredrag af forskere på Gentofte Hospital Steen Stender, Klinisk Biokemisk Afd.: E-Uanstændig Transeuropæisk forskel i populære fødevarers indhold af transfedtsyrer Lene Heise Garvey, Dansk Allergi Center: Treatment with adrenaline in suspected anaphylaxis during anaesthesia in Denmark Lone Percy-Smith, Øre-næse-hals/audiologisk afdeling E: Faktorer med effect på cochlear implanterede børns trivsel samt sammenligning af børn med cochlear implant og normalt hørende børns trivsel Niels H. Søe, Planlagt kirurgi afdeling Z: Passive immunization against Staphylococcus aureus periprosthetic osteomyelitis in rats Bettina M. Jensen, Dermato-allergologisk afdeling: Differences in activation patterns between peripheral blood and cord blood derived human mast cells Arne Astrup, Klinisk Ernæringsenhed: Effect of protein and glycemic index in ad lib diets for prevention of weight regain: the Diogenes multicentre, randomised, dietary intervention Lise Worsøe, Øre-næse-hals afdeling E: Eksperimentel forebyggelse af høretab efter meningitis Heidi Søsted, Dermato-allergologisk afdeling K: Allergic reactions to PPD, and how to test Ole Rintek, Medicinsk afdeling C: The bath Metrology Index as assessed by a trained and an untrained rater in patients with spondylarthropathy: A study of intra- and inter-rater agreement Christian Jøns, Kardiologisk afdeling P: Non-invasive markører for dysfunktion i det autonome nervesystem prædikterer udvikling af atrieflimren hos patienter med hjertesvigt efter blodprop i hjertet Stande i forhallen Måling af blodtryk Måling af kolesteroltal Lungefunktionstest Konditionstest Rygestopvejledning Videncenter for Frisører Information om at være forsøgsperson Spørg en yngre forsker om vidensøgning Hyggehjørne for børn Forskningschef Eva Benfeldt og key note speaker Ida Sofie Jensen, koncernchef i LIF. Her ses vinderne: Fra venstre: Christian Jøns, Jonas Bjerring Olesen samt Marianne Thrane Larsens stand-in fra afd. F Jüri Rumessen.

8 14 15 Publikationslister 2009

9 Medicinsk afdeling C Forskningstemaer Reumatologisk funktion: Værdi af biokemiske markører og billeddiagnostiske undersøgelser (MR, CT, ultralyd) til diagnosticering og prognosticering af inflammatoriske ryg- og ledsygdomme. Evaluering af klinemetriske tests til vurdering af sygdomsaktivitet ved inflammatorisk rygsygdom. Databaseforskning indenfor sklerodermi. Forekomst af osteoporose ved overekstremitetsfrakturer. Motivation for osteoporoseudredning hos patienter med ukomplicerede overekstremitetsfrakturer. Effekt og sikkerhed ved behandling RA med ofatumumab samt tocolizumab og MTX/placebo. Geriatrisk funktion: Følge-hjem-projekt med fokus på forebyggelse af genindlæggelser. Opsporing og intervention overfor faldpatienter. Apopleksifunktion: Effekt af blodtryksregulering og thrombolysebehandling efter apopleksi. Forebyggelse af aspirationspneumoni ved apopleksi. Videnskabelige medarbejdere Andet forskningsaktivt personale Ole Rintek Madsen, overlæge Michael Sejer Hansen, overlæge Jan Pødenphant, overlæge Troels Mørk Hansen, overlæge Merete Engelhart, overlæge Annette Hansen, overlæge Jens Skøt, overlæge Karsten Overgaard, overlæge Kim Jacobsen, overlæge Solvejg Gram Henneberg Pedersen, overlæge Hans Jørgen Bendixen, ergoterapeut Carrinna Hansen, klinisk udviklingssygeplejerske Rikke Terp Sørensen, projektsygeplejerske Forskningsansvarlig: Ole Rintek Madsen, overlæge Publikationer Carlsen KM, Riis L, Madsen OR. Toxic hepatitis induced by infliximab in a patient with rheumatoid arthritis with no relapse after switching to etanercept. Clin Rheumatol 2009; 28: Chiowchanwisawakit P, Ostergaard M, Pedersen SJ, Lambert RG, Conner-Spady B, Maksymowych WP. Validation of definitions for structural lesions detected by magnetic resonance imaging in the spine of patients with spondyloarthritis. J Rheumatol Suppl. 2009; 84: Lambert RG, Pedersen SJ, Maksymowych WP, Chiowchanwisawakit P, Østergaard M. Active inflammatory lesions detected by magnetic resonance imaging in the spine of patients with spondyloarthritis - definitions, assessment system, and reference image set. J Rheumatol Suppl. 2009; 84: Madsen OR, Egsmose C. Disease-modifying anti-rheumatic drugs for treatment of ankylosing spondylitis. Ugeskr Laeger 2009; 171: Madsen OR, Hansen LB, Rytter A, Suetta C, Egsmose C. The Bath metrology index as assessed by a trained and an untrained rater in patients with spondylarthropathy: a study of intra- and inter-rater agreements. Clin Rheumatol 2009; 28: Madsen OR, Terslev L, Tarp U, Jacobsen S, Ostergaard M. Continuous quick development of rheumatology. Ugeskr Laeger 2009; 171: Østergaard M, Maksymowych WP, Pedersen SJ, Chiowchanwisawakit P, Lambert RG. Structural lesions detected by magnetic resonance imaging in the spine of patients with spondyloarthritis - definitions, assessment system, and reference image set. J Rheumatol Suppl. 2009; 84: Non peer-reviewed publikationer 12. Madsen OR. Har patienter med Mb. Bechterew øget risiko for osteoporose og knoglebrud? Morbus Bechterew 2009; 16: Madsen OR. Biologisk behandling til patienter med spondyloartropati. Best Practice Reumatologi 2009; 6: Michael S. Hansen. Remission bør være målet ved reumatoid arhtrit. Best Practice Reumatologi 2009; 5: Rejnmark L, Abrahamsen B, Ejersted C, Hyldstrup L, Jensen J-E B, Madsen OR, Mosekilde L, Schwarz P, Vestergaard P, Langdahl B. Vejledning til udredning og behandling af osteoporose. Dansk Knogle Medicinsk Selskab Konsensusrapport. www. DKS.dk 16. Skerris A, Kjær P, Østergaard A, Skou C. Hjemmetræning til apopleksipatienter gør en forskel. Ergoterapeuten juni 2009: Professor Mikkel Østergaard, overlæge Ph.d. studerende Susanne Juhl Pedersen, læge Carsten Juhl, forsknings- og udviklingsfysioterapeut 7. Maksymowych WP, Dhillon SS, Chiowchanwisawakit P, Pedersen SJ, Martinez B, Østergaard M, Lambert RG. Development and Validation of Web-based Training Modules for Systematic Evaluation of Active Inflammatory Lesions in the Spine and Sacroiliac Joints in Spondyloarthritis. J Rheumatol Suppl. 2009; 84: Maksymowych WP, Østergaard M, Chiowchanwisawakit P, Pedersen SJ, Lambert RG. Atlas of Magnetic Resonance Imaging Abnormalities in the Spine in Spondyloarthritis: Definitions, Reliability, Training, and Conceptual Framework. A Report from the Canada (SPARCC) - Denmark International Spondyloarthritis Working Group. J Rheumatol Suppl. 2009; 84: Møller Døhn U, Boonen A, Hetland ML, Hansen MS, Knudsen LS, Hansen A, Madsen OR, Hasselquist M, Møller JM, Østergaard M. Erosive progression is minimal, but erosion healing rare, in patients with rheumatoid arthritis treated with adalimumab. A 1 year investigator-initiated follow-up study using high-resolution computed tomography as the primary outcome measure. Ann Rheum Dis 2009; 68: Pedersen SJ, Østergaard M, Chiowchanwisawakit P, Lambert RG, Maksymowych WP. Validation of definitions for active inflammatory lesions detected by magnetic resonance imaging in the spine of patients with spondyloarthritis. J Rheumatol Suppl. 2009; 84: 35-8.

10 Øre-næse-hals/audiologisk afdeling E Forskningstemaer Resultater efter thyroidea- og parathyroideakirurgi Klinisk og basalvidenskabelig forskning vestibularis schwannomer (akustikus neurinomer) Klinisk og eksperimentel forskning om meningitis Klinisk og eksperimentel forskning om mellemørebetændelse Resultater efter cochlea implantation Genetisk forskning relateret til hørenedsættelse/døvhed Psykologiske faktorer relateret til ændret udseende efter operation for hoved-halscancer Videnskabelige medarbejdere Professorer Lisbeth Tranebjærg, dr.med. Én vakant stilling Kliniske forskningslektorer/postdocs Nanna Dahl Rendtorff, lic. scient. (fondslønnet) Ph.d. studerende Hanne Konradsen, cand.cur. Lise Worsøe, cand.med. Anette Lykke Hindhede, cand.mag. Andet forskningsaktivt personale Lone Percy-Smith, audiologopæd Elisabeth Simonsen, bioanalytiker Marianne Lodahl, bioanalytiker Poul Westermann, bioanalytiker (fondslønnet) Publikationer Bertelsen C, Christensen O M, Konradsen H. Udseendets betydning for læge-sygeplejerske-samarbejdet. Ugeskrift for Læger (51); Cayé-Thomasen P, Andersen J, Uzun C, Hansen S, Tos M. Ten-year results of cartilage palisades versus fascia in eardrum reconstruction after surgery for sinus or tensa retraction cholesteatoma in children. Laryngoscope 2009 May;119(5): Cayé-Thomasen P, Worsøe L, Brandt CT, Miyazaki H, Ostergaard C, Frimodt-Møller N, Thomsen J. Routes, dynamics, and correlates of cochlear inflammation in terminal and recovering experimental meningitis. Laryngoscope 2009 Aug;119(8): Daley S, Tranebjærg L, Samson R, Green G. (updated February 2007 and December 2009) Jervell and Lange-Nielsen Syndrome in: GeneReviews at GeneTests: Medical Genetics Information Resource [database online]. Copyright, University of Washington, Seattle Available at 5. Friedman RA, Van Laer L, Huentelman MJ, Sheth SS, Van Eyken E, Corneveaux JJ, Tembe WD, Halperin RF, Thorburn AQ, Thys S, Bonneux S, Fransen E, Huyghe J, Pyykkö I, Cremers CW, Kremer H, Dhooge I, Stephens D, Orzan E, Pfister M, Bille M, Parving A, Sorri M, Van de Heyning PH, Makmura L, Ohmen JD, Linthicum FH Jr, Fayad JN, Pearson JV, Craig DW, Stephan DA, Van Camp G. GRM7 variants confer susceptibility to age-related hearing impairment. Hum Mol Genet 2009 Feb 15;18(4): Konradsen H, Kirkevold M, Zoffmann V. Surgical facial cancer treatment: the silencing of disfigurement in nurse-patient interactions. Journal of Advanced Nursing (11); Percy-Smith L, Thomasen PC, Breinegård N, Jensen JH, Gudman M.: Parental Mode of Communication is Essential for Cochlear Implanted Children s Speech and language Outcomes. Acta Oto-Laryngologica Percy-Smith L, Thomasen PC, Jensen JH, Gudman M, Thomsen J. Associations between auditory capacity, speech and language, level of communication and parental assessment of children with cochlear implant. Cochlear Implant International Rasmussen N, Hjuler T, Bohr VA, Cayé-Thomasen P Is the concept otogenic meningitis a misunderstanding? Ugeskr Laeger Apr 27;171(18): Ravn T, Trolle W, Kiss K, Balle V. Adenosquamous carcinoma of the larynx associated with necrotizing sialometaplasia A diagnostic challenge. Auris Nasus Larynx 36 (2009) Topsakal V, Hilgert N, van Dinther J, Tranebjærg L, Rendtorff ND, Zarowski A, Offeciers E, Van Camp G, van den Heyning P. Genotype-Phenotype correlation for DFNA22: Characterization of Non-syndromic, Autosomal, Progressive Sensorineural Hearing Loss due to a MYO6 mutations. Audiol Neurotol; 15: , Tranebjærg L (updated March 24th 2009) Deafness- Dystonia-Optic Neuronopathy Syndrome in: GeneReviews at GeneTests: Medical Genetics Information Resource [database online]. Copyright, University of Washington, Seattle Available at 17. Tranebjaerg L, Barrett T, Rendtorff ND (February 2009) WFS1-Related Disorders in: GeneReviews at GeneTests: Medical Genetics Information Resource [database online]. Copyright, University of Washington, Seattle, Available at 18. Tranebjærg L. Ärftlighet vid hörselsnedsättning-vad vet vi idag? Tema om forskning i Nyhetsbrev fra Nationellt Kundskapscenter för Dövblindfrågor, juni Tranebjærg L. Informationsbrochure om arvelige hørenedsættelser, Widex har finansieret trykning og står for distribution Forskningsansvarlig: Per Cayé-Thomasen, overlæge, dr.med. 6. Hindhede, A. L., & Parving, A. The field of Danish audiology: A historical perspective. Audiological Medicine (2), Jensen A L, Konradsen H. Body Image - et flerdimensionelt 19 begreb i den sundhedsfaglige praksis. Tidsskrift for Sygeplejeforskning ; Kirchhoff M, Bisgaard A-M, Stoeva R, Dimitrov B, Gillesen-Kaesbach G, Fryns J-P, Rose H, Grozdanova L, Ivanov I, Keymolen K, Fagerberg C, Tranebjaerg L, Skovby F, Stefanova M. Phenotype and 244k array-cgh characterization of chromosome 13q deletions: An update of the phenotypic map of 13q21.1-qter. Am J Med Genet A 149A(5): , Konradsen H, Aagaard S. Hvilken betydning har udvalgte faktorer i relation til sengestuen for patientens oplevelser under indlæggelse - og for resultatet? Klinisk Sygepleje (3);61-68

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt ORSKNINGE DAG FORSKNINGENS DAG FORSKNIN GENS DAG Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter FORSK GENS FORSKNINGE DAG 2013 Hospitalsenhed Midt 2 Forord

Læs mere

Årsrapport 2011 SIDE 1

Årsrapport 2011 SIDE 1 Årsrapport 2011 SIDE 1 ÅRSRAPPORT 2011 1.0 INDLEDNING 2.0 NYHEDER FRA VIDENCENTRET 3.0 VIDENOPBYGNING 4.0 RÅDGIVNING 5.0 DELING AF VIDEN 6.0 UDDANNELSE, KURSER OG KONFERENCER 7.0 VIDENCENTRETS ORGANISATION

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2014 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRET DER GIK... 3 ØKONOMI... 4 KLINISK HVERDAG... 5 FOKUSPUNKTER...

Læs mere

Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status...

Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... 4 - Formidling 2004... 4 - Evaluering og fremtid... 4

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

Forsknings- og Innovationsberetning 2010

Forsknings- og Innovationsberetning 2010 Forsknings- og Innovationsberetning 2010 for Aalborg Sygehus - Aarhus Universitetshospital -med bidrag fra Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsog innovationsberetning 2010 AALBORG SYGEHUS - AARHUS

Læs mere

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) DGCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) 1 Indhold Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe - Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2011 Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JULI 2012... 2 FORORD:

Læs mere

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Årsberetning 2010 Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Indhold Året der gik.......................................... 4 Klinisk Virksomhed.................................... 6 Patientundersøgelser..............................

Læs mere

Velkommen til DSOHH 2015 4. Program oversigt 5 Program torsdag 21. maj 6 Program fredag 22. maj 8

Velkommen til DSOHH 2015 4. Program oversigt 5 Program torsdag 21. maj 6 Program fredag 22. maj 8 Indhold Velkommen til DSOHH 2015 4 Program Program oversigt 5 Program torsdag 21. maj 6 Program fredag 22. maj 8 Praktisk Praktisk information 10 Socialt program 12 Udstillere 13 Abstracts Inviterede foredrag

Læs mere

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase DHRD. Dokumentalistrapport

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase DHRD. Dokumentalistrapport Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase DHRD Dokumentalistrapport Version 1.2 Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING... 3 HØRINGSVAR OG ÆNDRINGER FRA VERSION 1.0 TIL VERSION 1.1... 4 ÆNDRINGER FRA VERSION

Læs mere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

Faglig beretning 2007

Faglig beretning 2007 Faglig beretning 2007 Statens Institut for Folkesundhed 2 Forord Dette er den første faglige beretning fra Statens Institut for Folkesundhed som et institut under Syddansk Universitet. Instituttet overgik

Læs mere

Årsrapport 2008. Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk

Årsrapport 2008. Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Årsrapport 2008 Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Indhold Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3 Medarbejdere og tilknyttede

Læs mere

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret 10. jan 2004-10. jan 2005 Ryg ForskningsCentret Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Charlotte Leboeuf-Yde forsknings-professor

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2005... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling

Indholdsfortegnelse Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2005... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling Indholdsfortegnelse Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... 4 - Formidling... 4 Kort beskrivelse af de enkelte

Læs mere

PROGRAM FAGKONGRES 2015

PROGRAM FAGKONGRES 2015 PROGRAM FAGKONGRES 2015 Tina Lambrecht Formand for Danske Fysioterapeuter En fest for faget Jeg er glad, stolt og spændt. Glad for, at vi for femte gang kan samle fysioterapeuter fra hele landet med det

Læs mere

Barrierer for optimal behandling af KOL

Barrierer for optimal behandling af KOL Dokumentation: Barrierer for optimal behandling af KOL Eksperter har defineret syv barrierer, som hindrer den bedst mulige KOL-behandling. Forfattere: Jørgen Vestbo Peter Lange Jesper Lykkegaard Jens Søndergaard

Læs mere

April 2008 16. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

April 2008 16. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 2 April 2008 16. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950 E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk

Læs mere

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014 DOS Bulletin Oktober 2014 43. årgang DOS Kongressen 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel 22.-24. oktober www.ortopaedi.dk DOS Kongressen 2014 1 DOS Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Lyngskrænten

Læs mere

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Årsberetning 2000 Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Forskningsenheden for Almen Medicin Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 6 8000 Århus C Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 E-mail: fe.aarhus@alm.au.dk

Læs mere

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Årsrapport 2013 MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling -

Læs mere

DIÆTISTEN KVINDER, SYGDOM OG KOST. Spis dig gravid - Sådan! Læs mere på side 15. Multipel Sclerose - Ernæring og livskvalitet Læs mere på side 20

DIÆTISTEN KVINDER, SYGDOM OG KOST. Spis dig gravid - Sådan! Læs mere på side 15. Multipel Sclerose - Ernæring og livskvalitet Læs mere på side 20 Nr. 102. December 2009. 17. årgang DIÆTISTEN KVINDER, SYGDOM OG KOST Spis dig gravid - Sådan! Læs mere på side 15 Multipel Sclerose - Ernæring og livskvalitet Læs mere på side 20 Kvinder og hiv Læs mere

Læs mere

DOS BULLETIN MØDER/KURSER INDLAND OG UDLAND... 107 1 NR. 3 APRIL 2009 38. ÅRGANG WWW.ORTOPAEDI.DK

DOS BULLETIN MØDER/KURSER INDLAND OG UDLAND... 107 1 NR. 3 APRIL 2009 38. ÅRGANG WWW.ORTOPAEDI.DK DOS BULLETIN NR. 3 APRIL 2009 38. ÅRGANG LEDER....................................... 3 FORÅRSMØDET 2009........................... 5 UDSTILLLING.................................. 7 MØDEOVERSIGT...............................

Læs mere

DIÆTISTEN NY NORDISK HVERDAGSMAD. Sundhedspotentialet i Ny Nordisk Hverdagsmad - OPUS Læs mere på side 5

DIÆTISTEN NY NORDISK HVERDAGSMAD. Sundhedspotentialet i Ny Nordisk Hverdagsmad - OPUS Læs mere på side 5 Nr. 111. juni 2011. 19. årgang DIÆTISTEN NY NORDISK HVERDAGSMAD Sundhedspotentialet i Ny Nordisk Hverdagsmad - OPUS Læs mere på side 5 Sunde aspekter af Nordisk kost - Betydning for dødelighed og kræftrisiko

Læs mere

Årsberetning 2003. Hæmatologisk afdeling. Århus Universitetshospital ÅRHUS AMTSSYGEHUS

Årsberetning 2003. Hæmatologisk afdeling. Århus Universitetshospital ÅRHUS AMTSSYGEHUS Årsberetning 2003 Hæmatologisk afdeling Århus Universitetshospital ÅRHUS AMTSSYGEHUS OMKRING HERMAN POSIN Herman Posin s humoristiske og tankevækkende streger har i mange år prydet vægge, opslagstavler

Læs mere

Andre søgeord: KOL, vægt, ernæringsscreening, energibehov, ernæringssupplement, kostvejledning

Andre søgeord: KOL, vægt, ernæringsscreening, energibehov, ernæringssupplement, kostvejledning Titel Søgeord Klinisk retningslinje for ernæring til patienter indlagt med KOL i exacerbation Hovedsøgeord: Ernæring Andre søgeord: KOL, vægt, ernæringsscreening, energibehov, ernæringssupplement, kostvejledning

Læs mere

Årsrapport 2010. Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300. videncenterforallergi.dk

Årsrapport 2010. Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300. videncenterforallergi.dk Årsrapport 2010 Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300 SIDE 1 videncenterforallergi.dk SIDE 2 ÅRSRAPPORT 2010 Om Videncentret 4 Året - kort fortalt 5 Viden Post.doc.-projekter

Læs mere

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 Forskningsberetning Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 1 Kære læser Vores forskningsenhed har nu eksisteret i 4 år, og vi har i det forgangne år haft den fornøjelse at kunne afslutte vores første

Læs mere