Indhold. Forord ved Forskningschef Eva Benfeldt 5. Forskningsråd Gentofte 6. Den ny biobank på Gentofte Hospital 9. Forskningens Hus 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Forord ved Forskningschef Eva Benfeldt 5. Forskningsråd Gentofte 6. Den ny biobank på Gentofte Hospital 9. Forskningens Hus 10"

Transkript

1 Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2009

2 Tekst Camilla Nymann Eva Benfeldt Hanne Konradsen Indhold Grafik og layout Karen Krarup Foto Tobias Kiel Lauesen Helene Ryttersgaard Forord ved Forskningschef Eva Benfeldt 5 Forskningsråd Gentofte 6 Den ny biobank på Gentofte Hospital 9 Tryk Damgaard-Jensen A/S Forskningens Hus Gentofte Hospital 2009 Forskningens Hus 10 Forskningens Døgn 25. april Forskningens Dag 1. oktober Publikationslister 15 Medicinsk afdeling C 16 Øre-næse-hals/audiologisk afdeling E 18 Medicinsk afdeling F 20 Anæstesi-operation-intensiv afdeling I 23 Klinisk Biokemisk Afdeling 24 Dermato-allergologisk afdeling K 25 Kardiologisk afdeling P 32 Billeddiagnostisk afdeling 38 Lungemedicinsk afdeling Y 39 Planlagt kirurgi afdeling Z

3 Forord Velkommen til årsberetningen for forskningen på Gentofte Hospital. Forskningsaktiviteten på Gentofte Hospital er i fortsat fremgang. Det ses blandt andet af antallet af publikationer og i form af igangværende og færdige ph.d. forløb. Omfanget af forskning i form af deltagelse i store, internationale forskningsnetværk såvel som opdyrkelsen af nye, mindre forskningsområder fremgår af publikationslisterne i årsberetningens sidste halvdel. Nye og spirende forskningsområder understøttes specifikt gennem START pulje-midlerne på i alt 1 mio. kr., som uddeles af Forskningsrådet. I Region Hovedstadens forskningsevaluering 2008, som udkom i efteråret 2009, opnår Gentofte Hospital en god placering midt i feltet. To afdelinger, Dermato-allergologisk afdeling K og Kardiologisk afdeling P, fremhæves som værende blandt de mest betydende forskningsmiljøer i regionen. Denne bedømmelse fremkommer efter brug af en pointtildeling indeholdende point fra både antal publikationer, patenter, akademiske grader tildelt og eksterne forskningsmidler hjemtaget til afdelingen. Gentofte Hospitals Forskningsråd har i 2009 arbejdet fokuseret og har fået flere nye opgaver. Rådet har for første gang afholdt Forskningens Døgn for borgere i nærområdet og har succesfuldt gentaget afholdelsen af Forskningens Dag for hospitalets forskere og øvrige personale, se nærmere på de næste sider. 4 I forbindelse med site visits i december 2008 blev der nedsat en række arbejdsgrupper under Forskningsrådet. Flere af disse har nu løst deres opgaver, blandt andet ved etablering af en biobank ved Klinisk Biokemisk Afdeling samt ved udarbejdelsen af en række forenklede og velbeskrevne arbejdsgange vedrørende administration af forskningsmidler som resultat. 5 Forskningsrådet og direktionen udgav i oktober 2009 Forskningsstrategi for Gentofte Hospital Nu og i kommende år har vi et spændende arbejde med at understøtte og realisere denne.

4 Medlemmer af Forskningsråd Gentofte Vicedirektør Lars Juhl Petersen (formand)... Hospitalsdirektionen Professor dr.med. Chr. Torp-Pedersen... Kardiologisk afd. P Professor dr.med. Bo Abrahamsen... Medicinsk afd. F Professor dr.med. Hans Bisgaard... Dermato-allergologisk afd. K Professor dr.med. Torkil Menné... Dermato-allergologisk afd. K Professor dr.med. Lars Kærgaard Poulsen... Dermato-allergologisk afd. K Professor dr.med. Asger Dirksen... Lungemedicinsk afd. Y Professor dr.med. Jeanne Duus Johansen... Videncenter for Allergi Professor dr.med. Lisbeth Tranebjærg... Øre-næse-hals/audiologisk afd. E Overlæge dr.med. Per Cayé Thomasen... Øre-næse-hals/audiologisk afd. E Ledende overlæge dr.med. Steen Stender... Klinisk biokemisk afd. Overlæge dr.med. Jan Skov Jensen... Kardiologisk afd. P Overlæge dr.med. Ole Rintek Madsen... Medicinsk afd. C Overlæge dr.med. Jüri Rumessen... Medicinsk afd. F Overlæge Elisabeth Albrecht-Beste... Billeddiagnostisk afd. Overlæge Tina Ingrid Horsted... Anæstesi- og intensiv afd. I Ledende oversygeplejerske Carin Engel... Anæstesi- og intensiv afd. I Ledende oversygeplejerske Kirsten Eskebjerg... Lungemedicinsk afd. Y Klinisk udviklingssygeplejerske Carrinna Hansen... Medicinsk afd. C Klinisk udviklingssygeplejerske Hanne Trøst Nielsen... Kirurgisk afd. Z Sygeplejerske cand.cur. Connie Bertelsen... GNUF Formand Læge ph.d. Filip Knop... GNUF ekstra Forskningsfysioterapeut Carsten Juhl... Medicinsk afd. C Forskningschef overlæge ph.d. Eva Benfeldt... Forskningens Hus Konstitueret Forskningsleder cand. cur., ph.d. stud. Hanne Konradsen... Forskningens Hus START-pulje 2009 I 2009 uddelte Forskningsrådet 1 mio. kr. fra START-puljen. Uddelingerne fandt sted i to omgange, hhv. forår og efterår. Forskningsrådet lægger i sin bedømmelse vægt på, at projektet passer ind i hospitalets overordnede strategiske prioritering. Midlerne tildeles spirende forskere og/eller forskningsområder, som ville have vanskeligt ved at opnå støtte andetsteds. Der uddeles op til pr. projekt, hvilket oftest svarer til 2-3 måneders løn. Forskningens Døgn Den 25. april afholdt Forskningsrådet for første gang Forskningens Døgn. Forskningens Døgn er en landsdækkende begivenhed, hvor alle typer af forskningsinstitutioner inviterer indenfor til en dag i forskningens tegn. På Gentofte Hospital kom ca. 300 borgere forbi for at høre nærmere om forskningen på deres lokale hospital. Se også side 12. Forskningens Dag Forskningens Dag er et internt medarbejderarrangement, som Forskningsrådet afholdt den 1. oktober Dagen bød på foredrag af 10 forskere, ligesom 44 forskere havde meldt sig med en poster til den bemandede posterudstilling i auditoriebygningens forhal. Se også side 13. Bevillinger fra START puljen 2009 Forår Regitze Arnfast, Medicinsk afd. C: Beslutningsalgoritme for patienter med kronisk impingement syndrom i skulderen. Bevilget beløb: kr Helle Rolighed Larsen, Medicinsk afd C: Enkeltblindet randomiseret undersøgelse af effekten af Funktionel e-stimulation (FES) til forbedring af håndfunktion ved apopleksi. Bevilget beløb: kr Karen Lise Roslyng-Jensen, Øre-næse-hals/audiologisk afd. E: Undersøgelse af cochlear implanterede teenageres sprog, identitetsdannelse og livskvalitet. Bevilget beløb: kr Sofie Bratberg Jensen, Medicinsk afd. F: Medinddragelse af patienter indlagt med medicinsk uforklarlige krampeanfald. Bevilget beløb: kr Peter Jensen, Dermato-allergologisk afd. K: Comorbiditet og psoriasis. Bevilget beløb: kr Kristina Milting, Dermato-allergologisk afd. K: Plasma YKL- 40, en ny biomarkør hos patienter med psoriasis. Bevilget beløb: kr Forskningsråd Gentofte Niels Risum, Kardiologisk afd. P: Betydningen af myokardiel viabilitet for CRT-respons (betydningen af arvæv i hjertet for effekt på behandling med avanceret pacemaker). Bevilget beløb: kr Helle Gervig Carstensen, Kardiologisk afd. P: Den prædiktive værdi af vævsdoppler ekkokardiografi og speckle tracking ved aortastenose. Bevilget beløb: kr Forskningsråd Gentofte består af forskningsaktive repræsentanter fra hospitalets afdelinger og skal rådgive Direktionen i Forskningsstrategi for Efterår Ny forskningsstrategi forskningsrelaterede spørgsmål samt løse en række konkrete Gentofte Hospital : Jonas Samsø Larsen, Medicinsk afd. C: Prædiktiv validitet 7 opgaver, relateret til forskning. I 2009 var vicedirektør Torben Laurén formand for Forskningsrådet. Vicedirektør Lars Juhl Petersen tiltrådte som formand pr. 1/ I 2009 afholdt Forskningsrådet 5 møder. Gentofte Hospitals forskningsstrategis særlige indsatsområder: af funktionelle hoptest til patienter med ACL-ruptur ved henvisning til operation eller konservativ behandling. Bevilget beløb: kr Jonatan Otzen Bagger, Medicinsk afd. F: Betydningen af inkretinhormonerne, GIP og GLP-1, for patofysiologien ved type 2 diabetes mellitus. Bevilget beløb: kr I efteråret 2009 bød Forskningsrådet tre nye medlemmer velkommen: Elisabeth Albrecht-Beste, forskningsansvarlig overlæge ved billeddiagnostisk afdeling, Tina Ingrid Horsted, forskningsansvarlig overlæge ved afdeling I samt Ole Rintek Madsen, forskningsansvarlig overlæge ved Medicinsk afdeling C. Ved Forskningens Dag den 1. oktober 2009 lancerede Forskningsrådet Forskningsstrategi for Gentofte Hospital Forskningsstrategien skal anspore til forskning inden for alle fagområder på hospitalet. I strategien fremhæves det, at hospitalets forskere skal bidrage med ny viden nationalt og internationalt, både på det sundhedsfaglige, det organisatoriske og det patientoplevede område. Forskningsstrategien skal endvidere bidrage til rekruttering og udvikling af medarbejdere ved at sikre og synliggøre, at Gentofte Hospital er et attraktivt sted at arbejde og forske. Efterfølgende er hospitalets strategi Vingesus og Nærhed offentliggjort. Denne udpeger hospitalets fokusområder som forskningsstrategien i de kommende år særligt skal knytte an til. Det gælder ikke mindst forskning med fokus på sammenhængende patientforløb herunder patientforløb på tværs af specialer. Hurtig diagnostik Mest mulig ambulant/ sammedagsbehandling Højest mulig patientsikkerhed Korte, effektive patientforløb med fokus på patienttilfredshed og faglig kvalitet Digitalisering af resultater og dokumentation samt opfølgning på kvalitetsdata Integreret samarbejde med praktiserende læger og kommuner. Jonas Bjerring Olesen, Kardiologisk afd. P: Epilepsi, antiepileptisk medicin og myokardieinfarkt: En national registerundersøgelse i Danmark. Bevilget beløb: kr Ole Ahlehoff, Kardiologisk afd. P: Hjertekarsygdom og psoriasis Farmakoepidemiologiske og kliniske aspekter. Bevilget beløb: kr

5 Den ny biobank på Gentofte Hospital Den ny biobank ved Klinisk-biokemisk afdeling (KBA), Gentofte Hospital blev etableret på baggrund af et initiativ fra hospitalets Forskningsråd. Initiativet udsprang af en identifikation af behovet for en biobank under site visits med afdelingernes ledelser og forskere i december Planerne blev sanktioneret af hospitalets direktion, som også stiller lokaler til rådighed til denne funktion. Biobanken er selvfinansierende og har til formål at opbevare prøver (fuldblod, serum og/eller plasma) til forskningsformål. KBA har udarbejdet instrukser for de forskellige arbejdsgange og har anskaffet et EDB-program, Freezerwork, der kan holde styr på prøvernes placering i fryserne og et temperaturovervågningsprogram, Radiolog, der sikrer at samtlige frysere døgnet rundt og året rundt har den rette temperatur. Den ny biobank modtog de første prøver den 1. marts For blive bruger af biobanken skal rekvirerende afdeling, der ønsker at gemme patientprøver, have tilladelse fra både Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet. Herefter indgås kontrakt med KBA, som sørger for at ekstraprøver til biobanken kan rekvireres i WebICE (og senere i LABKA II) sammen med rekvirering af andre rutineprøver. Ved rekvirering af ekstraprøven sammen med andre rutineprøver vil blodprøverne blive taget på den kliniske afdeling af KBA s blodprøvetagere som også transporterer prøverne til KBA. På KBA processeres prøverne af afdelingens bioanalytikere, og prøverne registreres i Freezerwork. Prøverne gemmes efter aftale med rekvirerende afdeling i -20 o C eller -80 o C frysere. Ved behov og efter aftale med KBA vil ønskede ekstraprøver fremfindes og udleveres, ligesom prøverne vil kunne gengemmes efter endt brug. P. Projektet på afdeling P stiler mod at alle patienter der indlægges på afdelingen får taget en prøve til biobanken. Projektet indebærer, at blodprøver også fra en række af Hovedstadsregionens andre hjerteafdelinger skal opbevares i den ny biobank på Gentofte Hospital. Ved at få blodprøver fra samtlige patienter der indlægges med hjertekarsygdom får man ad åre et enestående materiale til undersøgelse af sammenhængen mellem genetisk disposition og forskellige aspekter af hjertekarsygdom blandt andet effekten af den givne behandling. KBA har nu kapacitet til at gemme omkring 1 million prøver ved -20 o C og ca prøver ved -80 o C. I takt med det øgede behov for opbevaring af ekstraprøver vil nye frysere blive indkøbt og yderligere personale oplært i de forskellige funktioner. Information om den ny biobank på Gentofte Hospital kan findes på KBA s hjemmeside på GENI, hvorfra de nødvendige startblanketter også kan indhentes. Der er allerede indgået kontrakt med 2 af hospitalets egne afdelinger, Dermato-allergologisk afdeling K og Kardiologisk afdeling 8 9

6 Tiltag og resultater af arbejdet i Forskningens Hus 2009 Pjece og flow chart vedr. administration af eksternt finansierede forskningsprojekter Procedure omkring trykning af ph.d. afhandling Adgang til fondsdatabase Adgang til forskningsrelevante programmer (REFMAN, SPSS, SAS m.fl.) Budgetværktøj i samarbejde med øvrige hospitalers forskningskonsulenter (findes på Etablering af procedure for udbetaling af START puljemidler (flow chart) Samarbejde med VIA Travel vedr. bestilling af tjenesterejser Indledning af proces omkring registrering af hospitalet i EU systemet. I fremtiden får alle EU ansøgninger registreres under et såkaldt PIC nr. Heri ligger alle faste oplysninger (vedr. juridisk status, økonomi, kontaktpersoner m.m.) så ansøgere ikke skal udfylde disse når de søger. Registrering i det amerikanske forskningsrådssystem (NIH). Forskningschef Eva Benfeldt er underskriftsberettiget. Vejledninger om udlån af videnskabelige artikler og tidsskrifter via det virtuelle bibliotek på GENI. Et bredt udsnit af hospitalets forskere har i 2009 henvendt sig i Forskningens Hus med henblik på hjælp til søgning af eksterne forskningsmidler. Forskningens Hus har dels hjulpet med at finde relevante fonde og dels sparret på konkrete ansøgninger. Se mere på hospitalets intranet GENI Forskningens Hus Forskningens Hus består af 4 medarbejdere: Forskningschef Eva Benfeldt (speciallæge i dermatologi, overlæge, ph.d.), konstitueret forskningsleder Hanne Konradsen (MEd. HRD., cand. cur.), forskningskonsulent Camilla Nymann (cand.scient.adm.) samt sekretær Lone Falck (korrespondent). Forskningens Hus er forholdsvis nyetableret, og år 2009 har båret præg af tilrettelæggelse og strukturering af arbejdsgange, etablering af internt og eksternt samarbejde samt opsamling og strukturering af eksisterende processer. Mange af de nye tiltag omkring forskningsadministration er synliggjort på hospitalets intranet GENI under forskning. Som faste opgaver står Forskningens Hus for koordinationen af to årlige arrangementer, hhv. Forskningens Døgn og Forskningens Dag (se også side XX). Forskningens Døgn, som er et borgerorienteret arrangement, finder sted i slutningen af april. Det interne arrangement Forskningens Dag afholdes omkring 1. november. Forskning i sygepleje Forskningens Hus har i et bredt samarbejde med resten af hospitalet i 2009 arbejdet videre med at fremme og underbygge sygeplejeforskningen. Der er gennemført en række tiltag til understøttelse af dette. Der er afholdt Journal Club, der tilbydes deltagelse i regional spiregruppe for fremtidige forskere, en sygeplejerske har modtaget økonomisk støtte fra Start-puljen, tre sygeplejersker har deltaget på UCSF-kursus i forskningsmetode, og der er tilbudt vejledning til en række lokale forskningsprojekter. Rammeprogrammet for sygeplejeforskning Medinddragelse, som blev vedtaget i 2008, er videreført. Rammeprogrammet omfatter fem indsatsområder: Kronisk sygdom, svage ældres patientforløb, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, accelererede patientforløb og akut kritisk sygdom. Under indsatsområdet accelererede patientforløb er en sygeplejerske indskrevet som ph.d. studerende og under to af de andre områder arbejdes der på projektbeskrivelser med henblik på igangsættelse af forskningsprojekter. Gruppen af kliniske udviklingssygeplejersker arbejder kontinuerligt med præcisering af begrebet medinddragelse og er i gang med udarbejdelse af et review. Forskningsevaluering 2009 I Region Hovedstadens Politik for Sundhedsforskning er det besluttet, at regionen skal gennemføre årlige forskningsevalueringer. Den første evaluering er gennemført i 2009, baseret på data fra Medarbejdere i Forskningens Hus Forskningschef Eva Benfeldt Overlæge, ph.d. Tlf. (+45) Konstitueret Forskningsleder Hanne Konradsen MEd. HRD., cand. cur. Tlf.: (+45) Forskningskonsulent Camilla Nymann Cand.scient.adm Tlf. (+45) Formålet med evalueringen er blandt andet at kunne følge udviklingen og skabe overblik over forskningsområderne, sammenligne forskningsområder på tværs af hospitaler, synliggøre og profilere regionens forskning samt understøtte strategiske forskningsområder, det være sig excellente eller spirende. Sekretær Lone Falck Korrespondent Tlf. (+45) Ph.d. studiemiljø I Forskningens Hus har vi en hel etage med faciliteter for både kommende og eksisterende ph.d. studerende blandt hospitalets Evalueringen er baseret på Videnskabelige publikationer (impact factor) Produktion af akademiske grader Indtægter fra eksterne fonds- og forskningsbevillinger Udstedte patenter Indtægter fra forskningskontrakter med erhvervslivet Trykning af ph.d. afhandlinger eller disputatser 11 ansatte læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale. Her findes: 8 arbejdspladser. 6 heraf er udstyret med PC og fast IT-opkobling Farveprinter, telefon, div. kontorfaciliteter Aflåselige arkivskabe Lækkert indrettet mødelokale Køkkenfaciliteter Fred og ro samt flot udsigt over Gentoftes tage På 2. sal har vi et mini-bibliotek samt faste abonnementer på en række faglige tidsskrifter. Henvendelse: Der er Forskningens Hus, som koordinerer indsamlingen af data til den årlige evaluering. Regionens spørgeskema bliver udsendt en gang om året omkring 1. maj. Forskningens Hus anvender også data til interne analyser af forskningen på Gentofte Hospital. Gentofte Hospital betaler for/støtter trykning af ph.d. afhandlinger og disputatser. Den ph.d. studerende/forskeren sætter selv sin afhandling op under hensyntagen til universitets regler og skabeloner. Det er et krav, at Gentofte Hospitals logo er synligt på afhandlingen. Selve trykningen formidles gennem Forskningens Hus. Se de nærmere retningslinjer på GENI under Forskning/ph.d. forum.

7 Forskningens Døgn 25. april 2009 Forskningens Dag 1. oktober 2009 Forskningens Døgn lørdag den 25. april 2009 var en stor succes. Temaet var hold dig sund, og ca. 300 interesserede borgere havde fundet vej til hospitalets auditoriebygning, hvor der blev lyttet, testet, pustet og målt. Formålet med dagen var at synliggøre den forskning, der foregår på Gentofte Hospital. Dagen bød på en række forskningsbaserede foredrag med fokus på livsstilssygdomme, herunder hjertesygdomme, allergi, knogleskørhed, transfedt, forskningsetik, hospitalet følge-hjem ordning for ældre patienter, rygning og lungekræft, hudkræft og diabetes. Hospitalets afdelinger var bredt repræsenterede blandt foredragsholderne. Forhallen i auditoriebygningen var fyldt med stande, hvor de besøgende kunne få sig en snak med forskere og andet personale omkring livsstilssygdomme. Engagerede medarbejdere fra afdelingerne bemandede standene og besvarede borgernes spørgsmål. Der var også mange medarbejdere blandt de besøgende, som greb muligheden for at se deres arbejdsplads fra en anden vinkel end den daglige samt at vise den frem for familie og venner. Det var muligt at få målt sin lungefunktion. Her er det 65-årige Torben Ryhede, der puster af sine lungers fulde kraft. Trods 25 års cerutrygning viser resultatet, at hans lungefunktion er fuldstændig normal. Ifølge Lone Pedersen fra Lungeambulatoriet var det undtagelsen, der bekræftede reglen. Steen Stenders foredrag om transfedtsyrer og fiskeolie var det helt store trækplaster. Forskningens Dag blev afholdt den 1. oktober 2009 kl Dagen er et internt medarbejderarrangement, som afholdes med det formål at synliggøre den forskning der finder sted på Gentofte Hospital. Omkring 200 medarbejdere fra hele hospitalet mødte op for at høre foredrag og se posters, omhandlende forskernes projekter. Dagen igennem holdt Gentofte-forskere foredrag om deres seneste resultater. Herudover havde Forskningsrådet inviteret to keynote speakers, hhv. fremtidsforsker Maria-Therese Hoppe, der gav sit bud på fremtidens forskere: Krav og forventninger til arbejds- og forskerliv samt koncernchef i lægemiddelindustri-foreningen (LIF), Ida Sofie Jensen, der holdt foredrag om vilkår for klinisk forskning i Danmark. Et udvalg under Forskningsrådet bedømte forskernes foredrag, og Christian Jøns, Kardiologisk afdeling P vandt kr. for bedste foredrag: Atrieflimren hos patienter med hjertesvigt efter blodprop i hjertet. Posterudstilling I auditoriets foyer var der arrangeret en posterudstilling med 44 posters. Alle posters var bemandede, så tilhørerne kunne stille uddybende spørgsmål og diskutere forskningsprojekterne med de ansvarlige. Også posterne blev bedømt af Forskningsrådet. Vinderne af bedste posters blev Marianne Thrane Larsen fra Medicinsk afdeling F med posteren Making changes in life with type 2 diabetes og Jonas Bjerring Olesen fra Kardiologisk afdeling P med posteren Valproate attenuates the risk of myocardial infarction. Begge vandt kr. Foredrag af forskere på Gentofte Hospital Steen Stender, Klinisk Biokemisk Afd.: E-Uanstændig Transeuropæisk forskel i populære fødevarers indhold af transfedtsyrer Lene Heise Garvey, Dansk Allergi Center: Treatment with adrenaline in suspected anaphylaxis during anaesthesia in Denmark Lone Percy-Smith, Øre-næse-hals/audiologisk afdeling E: Faktorer med effect på cochlear implanterede børns trivsel samt sammenligning af børn med cochlear implant og normalt hørende børns trivsel Niels H. Søe, Planlagt kirurgi afdeling Z: Passive immunization against Staphylococcus aureus periprosthetic osteomyelitis in rats Bettina M. Jensen, Dermato-allergologisk afdeling: Differences in activation patterns between peripheral blood and cord blood derived human mast cells Arne Astrup, Klinisk Ernæringsenhed: Effect of protein and glycemic index in ad lib diets for prevention of weight regain: the Diogenes multicentre, randomised, dietary intervention Lise Worsøe, Øre-næse-hals afdeling E: Eksperimentel forebyggelse af høretab efter meningitis Heidi Søsted, Dermato-allergologisk afdeling K: Allergic reactions to PPD, and how to test Ole Rintek, Medicinsk afdeling C: The bath Metrology Index as assessed by a trained and an untrained rater in patients with spondylarthropathy: A study of intra- and inter-rater agreement Christian Jøns, Kardiologisk afdeling P: Non-invasive markører for dysfunktion i det autonome nervesystem prædikterer udvikling af atrieflimren hos patienter med hjertesvigt efter blodprop i hjertet Stande i forhallen Måling af blodtryk Måling af kolesteroltal Lungefunktionstest Konditionstest Rygestopvejledning Videncenter for Frisører Information om at være forsøgsperson Spørg en yngre forsker om vidensøgning Hyggehjørne for børn Forskningschef Eva Benfeldt og key note speaker Ida Sofie Jensen, koncernchef i LIF. Her ses vinderne: Fra venstre: Christian Jøns, Jonas Bjerring Olesen samt Marianne Thrane Larsens stand-in fra afd. F Jüri Rumessen.

8 14 15 Publikationslister 2009

9 Medicinsk afdeling C Forskningstemaer Reumatologisk funktion: Værdi af biokemiske markører og billeddiagnostiske undersøgelser (MR, CT, ultralyd) til diagnosticering og prognosticering af inflammatoriske ryg- og ledsygdomme. Evaluering af klinemetriske tests til vurdering af sygdomsaktivitet ved inflammatorisk rygsygdom. Databaseforskning indenfor sklerodermi. Forekomst af osteoporose ved overekstremitetsfrakturer. Motivation for osteoporoseudredning hos patienter med ukomplicerede overekstremitetsfrakturer. Effekt og sikkerhed ved behandling RA med ofatumumab samt tocolizumab og MTX/placebo. Geriatrisk funktion: Følge-hjem-projekt med fokus på forebyggelse af genindlæggelser. Opsporing og intervention overfor faldpatienter. Apopleksifunktion: Effekt af blodtryksregulering og thrombolysebehandling efter apopleksi. Forebyggelse af aspirationspneumoni ved apopleksi. Videnskabelige medarbejdere Andet forskningsaktivt personale Ole Rintek Madsen, overlæge Michael Sejer Hansen, overlæge Jan Pødenphant, overlæge Troels Mørk Hansen, overlæge Merete Engelhart, overlæge Annette Hansen, overlæge Jens Skøt, overlæge Karsten Overgaard, overlæge Kim Jacobsen, overlæge Solvejg Gram Henneberg Pedersen, overlæge Hans Jørgen Bendixen, ergoterapeut Carrinna Hansen, klinisk udviklingssygeplejerske Rikke Terp Sørensen, projektsygeplejerske Forskningsansvarlig: Ole Rintek Madsen, overlæge Publikationer Carlsen KM, Riis L, Madsen OR. Toxic hepatitis induced by infliximab in a patient with rheumatoid arthritis with no relapse after switching to etanercept. Clin Rheumatol 2009; 28: Chiowchanwisawakit P, Ostergaard M, Pedersen SJ, Lambert RG, Conner-Spady B, Maksymowych WP. Validation of definitions for structural lesions detected by magnetic resonance imaging in the spine of patients with spondyloarthritis. J Rheumatol Suppl. 2009; 84: Lambert RG, Pedersen SJ, Maksymowych WP, Chiowchanwisawakit P, Østergaard M. Active inflammatory lesions detected by magnetic resonance imaging in the spine of patients with spondyloarthritis - definitions, assessment system, and reference image set. J Rheumatol Suppl. 2009; 84: Madsen OR, Egsmose C. Disease-modifying anti-rheumatic drugs for treatment of ankylosing spondylitis. Ugeskr Laeger 2009; 171: Madsen OR, Hansen LB, Rytter A, Suetta C, Egsmose C. The Bath metrology index as assessed by a trained and an untrained rater in patients with spondylarthropathy: a study of intra- and inter-rater agreements. Clin Rheumatol 2009; 28: Madsen OR, Terslev L, Tarp U, Jacobsen S, Ostergaard M. Continuous quick development of rheumatology. Ugeskr Laeger 2009; 171: Østergaard M, Maksymowych WP, Pedersen SJ, Chiowchanwisawakit P, Lambert RG. Structural lesions detected by magnetic resonance imaging in the spine of patients with spondyloarthritis - definitions, assessment system, and reference image set. J Rheumatol Suppl. 2009; 84: Non peer-reviewed publikationer 12. Madsen OR. Har patienter med Mb. Bechterew øget risiko for osteoporose og knoglebrud? Morbus Bechterew 2009; 16: Madsen OR. Biologisk behandling til patienter med spondyloartropati. Best Practice Reumatologi 2009; 6: Michael S. Hansen. Remission bør være målet ved reumatoid arhtrit. Best Practice Reumatologi 2009; 5: Rejnmark L, Abrahamsen B, Ejersted C, Hyldstrup L, Jensen J-E B, Madsen OR, Mosekilde L, Schwarz P, Vestergaard P, Langdahl B. Vejledning til udredning og behandling af osteoporose. Dansk Knogle Medicinsk Selskab Konsensusrapport. www. DKS.dk 16. Skerris A, Kjær P, Østergaard A, Skou C. Hjemmetræning til apopleksipatienter gør en forskel. Ergoterapeuten juni 2009: Professor Mikkel Østergaard, overlæge Ph.d. studerende Susanne Juhl Pedersen, læge Carsten Juhl, forsknings- og udviklingsfysioterapeut 7. Maksymowych WP, Dhillon SS, Chiowchanwisawakit P, Pedersen SJ, Martinez B, Østergaard M, Lambert RG. Development and Validation of Web-based Training Modules for Systematic Evaluation of Active Inflammatory Lesions in the Spine and Sacroiliac Joints in Spondyloarthritis. J Rheumatol Suppl. 2009; 84: Maksymowych WP, Østergaard M, Chiowchanwisawakit P, Pedersen SJ, Lambert RG. Atlas of Magnetic Resonance Imaging Abnormalities in the Spine in Spondyloarthritis: Definitions, Reliability, Training, and Conceptual Framework. A Report from the Canada (SPARCC) - Denmark International Spondyloarthritis Working Group. J Rheumatol Suppl. 2009; 84: Møller Døhn U, Boonen A, Hetland ML, Hansen MS, Knudsen LS, Hansen A, Madsen OR, Hasselquist M, Møller JM, Østergaard M. Erosive progression is minimal, but erosion healing rare, in patients with rheumatoid arthritis treated with adalimumab. A 1 year investigator-initiated follow-up study using high-resolution computed tomography as the primary outcome measure. Ann Rheum Dis 2009; 68: Pedersen SJ, Østergaard M, Chiowchanwisawakit P, Lambert RG, Maksymowych WP. Validation of definitions for active inflammatory lesions detected by magnetic resonance imaging in the spine of patients with spondyloarthritis. J Rheumatol Suppl. 2009; 84: 35-8.

10 Øre-næse-hals/audiologisk afdeling E Forskningstemaer Resultater efter thyroidea- og parathyroideakirurgi Klinisk og basalvidenskabelig forskning vestibularis schwannomer (akustikus neurinomer) Klinisk og eksperimentel forskning om meningitis Klinisk og eksperimentel forskning om mellemørebetændelse Resultater efter cochlea implantation Genetisk forskning relateret til hørenedsættelse/døvhed Psykologiske faktorer relateret til ændret udseende efter operation for hoved-halscancer Videnskabelige medarbejdere Professorer Lisbeth Tranebjærg, dr.med. Én vakant stilling Kliniske forskningslektorer/postdocs Nanna Dahl Rendtorff, lic. scient. (fondslønnet) Ph.d. studerende Hanne Konradsen, cand.cur. Lise Worsøe, cand.med. Anette Lykke Hindhede, cand.mag. Andet forskningsaktivt personale Lone Percy-Smith, audiologopæd Elisabeth Simonsen, bioanalytiker Marianne Lodahl, bioanalytiker Poul Westermann, bioanalytiker (fondslønnet) Publikationer Bertelsen C, Christensen O M, Konradsen H. Udseendets betydning for læge-sygeplejerske-samarbejdet. Ugeskrift for Læger (51); Cayé-Thomasen P, Andersen J, Uzun C, Hansen S, Tos M. Ten-year results of cartilage palisades versus fascia in eardrum reconstruction after surgery for sinus or tensa retraction cholesteatoma in children. Laryngoscope 2009 May;119(5): Cayé-Thomasen P, Worsøe L, Brandt CT, Miyazaki H, Ostergaard C, Frimodt-Møller N, Thomsen J. Routes, dynamics, and correlates of cochlear inflammation in terminal and recovering experimental meningitis. Laryngoscope 2009 Aug;119(8): Daley S, Tranebjærg L, Samson R, Green G. (updated February 2007 and December 2009) Jervell and Lange-Nielsen Syndrome in: GeneReviews at GeneTests: Medical Genetics Information Resource [database online]. Copyright, University of Washington, Seattle Available at 5. Friedman RA, Van Laer L, Huentelman MJ, Sheth SS, Van Eyken E, Corneveaux JJ, Tembe WD, Halperin RF, Thorburn AQ, Thys S, Bonneux S, Fransen E, Huyghe J, Pyykkö I, Cremers CW, Kremer H, Dhooge I, Stephens D, Orzan E, Pfister M, Bille M, Parving A, Sorri M, Van de Heyning PH, Makmura L, Ohmen JD, Linthicum FH Jr, Fayad JN, Pearson JV, Craig DW, Stephan DA, Van Camp G. GRM7 variants confer susceptibility to age-related hearing impairment. Hum Mol Genet 2009 Feb 15;18(4): Konradsen H, Kirkevold M, Zoffmann V. Surgical facial cancer treatment: the silencing of disfigurement in nurse-patient interactions. Journal of Advanced Nursing (11); Percy-Smith L, Thomasen PC, Breinegård N, Jensen JH, Gudman M.: Parental Mode of Communication is Essential for Cochlear Implanted Children s Speech and language Outcomes. Acta Oto-Laryngologica Percy-Smith L, Thomasen PC, Jensen JH, Gudman M, Thomsen J. Associations between auditory capacity, speech and language, level of communication and parental assessment of children with cochlear implant. Cochlear Implant International Rasmussen N, Hjuler T, Bohr VA, Cayé-Thomasen P Is the concept otogenic meningitis a misunderstanding? Ugeskr Laeger Apr 27;171(18): Ravn T, Trolle W, Kiss K, Balle V. Adenosquamous carcinoma of the larynx associated with necrotizing sialometaplasia A diagnostic challenge. Auris Nasus Larynx 36 (2009) Topsakal V, Hilgert N, van Dinther J, Tranebjærg L, Rendtorff ND, Zarowski A, Offeciers E, Van Camp G, van den Heyning P. Genotype-Phenotype correlation for DFNA22: Characterization of Non-syndromic, Autosomal, Progressive Sensorineural Hearing Loss due to a MYO6 mutations. Audiol Neurotol; 15: , Tranebjærg L (updated March 24th 2009) Deafness- Dystonia-Optic Neuronopathy Syndrome in: GeneReviews at GeneTests: Medical Genetics Information Resource [database online]. Copyright, University of Washington, Seattle Available at 17. Tranebjaerg L, Barrett T, Rendtorff ND (February 2009) WFS1-Related Disorders in: GeneReviews at GeneTests: Medical Genetics Information Resource [database online]. Copyright, University of Washington, Seattle, Available at 18. Tranebjærg L. Ärftlighet vid hörselsnedsättning-vad vet vi idag? Tema om forskning i Nyhetsbrev fra Nationellt Kundskapscenter för Dövblindfrågor, juni Tranebjærg L. Informationsbrochure om arvelige hørenedsættelser, Widex har finansieret trykning og står for distribution Forskningsansvarlig: Per Cayé-Thomasen, overlæge, dr.med. 6. Hindhede, A. L., & Parving, A. The field of Danish audiology: A historical perspective. Audiological Medicine (2), Jensen A L, Konradsen H. Body Image - et flerdimensionelt 19 begreb i den sundhedsfaglige praksis. Tidsskrift for Sygeplejeforskning ; Kirchhoff M, Bisgaard A-M, Stoeva R, Dimitrov B, Gillesen-Kaesbach G, Fryns J-P, Rose H, Grozdanova L, Ivanov I, Keymolen K, Fagerberg C, Tranebjaerg L, Skovby F, Stefanova M. Phenotype and 244k array-cgh characterization of chromosome 13q deletions: An update of the phenotypic map of 13q21.1-qter. Am J Med Genet A 149A(5): , Konradsen H, Aagaard S. Hvilken betydning har udvalgte faktorer i relation til sengestuen for patientens oplevelser under indlæggelse - og for resultatet? Klinisk Sygepleje (3);61-68

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital Status 2009 Jesper Elberling læge PHD Seniorforsker Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Dermato-Allergologisk afdeling, Gentofte Hospital jeel@geh.regionh.dk 1 1 Tidslinie 2004 Folketinget

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme Sundhedseffekter Hjerte-kar-sygdomme Interessen for mejeriprodukter og hjerte-kar-sygdomme (CVD) har ofte fokus på mættet fedt. Det har været antaget, at fordi nogle mejeriprodukter indeholder mættede

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt,

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt, Østrogenbehandling v/peter Vestergaard Østrogen og kombinationspræparater med østrogen Farmakologi Disse præparater omfatter østradiol (17 -ethinyløstradiol) eller konjugerede østrogener i kombination

Læs mere

INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. START-pulje 2011 5. Forskningens Døgn 29. april 2011 6

INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. START-pulje 2011 5. Forskningens Døgn 29. april 2011 6 Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2011 INDHOLD Forord 2 Forskningsråd Gentofte 3 Forskningsenheden 4 START-pulje 2011 5 Forskningens Døgn 29. april 2011 6 Forskningens Dag 22. november 2011 6 Publikationslister

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

CV Mette Gyldenløve. Københavns Universitet, medicinsk embedseksamen Rungsted Gymnasium, matematisk studentereksamen

CV Mette Gyldenløve. Københavns Universitet, medicinsk embedseksamen Rungsted Gymnasium, matematisk studentereksamen CV Mette Gyldenløve Uddannelse 2009 2001 Københavns Universitet, medicinsk embedseksamen Rungsted Gymnasium, matematisk studentereksamen Ansættelser 1/9/14 (1/9/15) 1/7/11 1/9/14 1/4/11 30/6/11 1/11/10

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2013 Indhold Indhold... 2 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 7 Forskningsprojekter...

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Navn Marina Rode von Essen Fødselsdag 03.06.1975 Ansættelse DMSC, Neurologisk klinik, 6311, Rigshospitalet Email marina.rode.von.essen@regionh.

Navn Marina Rode von Essen Fødselsdag 03.06.1975 Ansættelse DMSC, Neurologisk klinik, 6311, Rigshospitalet Email marina.rode.von.essen@regionh. C U R R I C U L U M V I T A E Navn Marina Rode von Essen Fødselsdag 03.06.1975 Ansættelse DMSC, Neurologisk klinik, 6311, Rigshospitalet Email marina.rode.von.essen@regionh.dk U D D A N N E L S E 2002

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud I Sundt Samarbejde er princippet co-branding. Det betyder, at både Aarhus Universitet og Region Midtjylland fremstår som tydelige afsendere. For at

Læs mere

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab DANBIO Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab Berit Schiø+z- Christensen Speciallæge i reumatologi, PhD Reumatoid artri,s Leddegigt Ca. 35.000 danskere 2/3

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo 2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland ikkert atientflo Styregruppe : Maj-Britt Skovdal & Jane Lerke Susanne L Friis Jens Tingleff Poul Mossin Søren M Madsen Jesper

Læs mere

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1. Reumatologi Cases. Reumatologi Cases Susan Due Kay. Niels Kock WP1902. Reumatologi Niels Kock.

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1. Reumatologi Cases. Reumatologi Cases Susan Due Kay. Niels Kock WP1902. Reumatologi Niels Kock. Modul K3 Sygdomme i Noninflammatorisk reumatologi Forår 2013 uge 1 (31301) 30013 Mandag d. 1/ Tirsdag d. 1/ Onsdag d. 17/ Torsdag d. 18/ Fredag d. 19/ 08.1 09.00 Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1 09.1 10.00

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst Reumatoid Artrit Hvad er reumatoid artrit (RA)? Reumatoid artrit (RA) er en kronisk autoimmunologisk sygdom, som er karakteriseret ved inflammation i synovialmembranen (synovium), hvilket fører til leddestruktion,

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres?

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Initiativmøde-DSKE 27. september 2011 Ann Bech Roskjær Cand. scient i klinisk ernæring, Steno Diabetes Center Slide no 1 Dagsorden Definition på dysreguleret

Læs mere

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse Børn og Angst - forberedelse til bedøvelse Disposition for indlæg Præsentation af oplægsholdere Anne Sofie og Trine - indlæg Pernille - indlæg Kort opsamling Pause 5 min Diskussion af oplæg Børn og angst

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Pensumliste Modul 12

Pensumliste Modul 12 Pensumliste Modul 12 Geriatrisk Afdeling er i besiddelse af de bøger, der er henvist til i pensumlisten. Bøgerne kan lånes mod udfyldt udlånskvittering. Udlånskvittering afleveres til klinisk vejleder

Læs mere

KRAM: Kost, Rygning, Alkohol, Motion www.inflammation-metabolism.dk

KRAM: Kost, Rygning, Alkohol, Motion www.inflammation-metabolism.dk KRAM: Kost, Rygning, Alkohol, Motion www.inflammation-metabolism.dk Bente Klarlund Pedersen, professor, overlæge Danmarks Grundforskningsfonds Center for Inflammation og Metabolisme (CIM) Rigshospitalet,

Læs mere

Udarbejdelse af anbefalinger

Udarbejdelse af anbefalinger 1 Hver kliniske vejledning udmunder i anbefalingsgrader indenfor diagnostik, forebyggelse, behandling og effektmål. Vurdering af evidensniveau Behandling og Forebyggelse 1a Systematisk review af RCT (med

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Emne (kort beskrivelse)

Emne (kort beskrivelse) Pædiatrisk afdeling Igangværende eller afsluttede sygeplejefaglige udviklings og forskningsmæssige tiltag i afdelingen Kriterier: der skal foreligge en protokol eller projektbeskrivelse tværfaglige udviklingsog

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27 Indhold Forord................................. 9 Forfatterpræsentation......................... 11 Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation 1 Geriatri en problemorienteret tilgang............. 17

Læs mere

Årsrapport 2007. Dermatologisk Afdeling

Årsrapport 2007. Dermatologisk Afdeling Årsrapport 2007 Dermatologisk Afdeling 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund... 4 Det grænseløse Videncenter... 5 Det nye år... 5 Beskrivelse af de enkelte forskningsprojekter... 6 Epidemiologiske

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL Signe Wildt Overlæge, Ph.d Køge Sygehus DSKE 17. marts 2015 Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi - DSGH Christian Lodberg Hvas Michael Dam

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Pensumliste Modul 11

Pensumliste Modul 11 Pensumliste Modul 11 Geriatrisk Afdeling Udarbejdet feb. 2013 af Klinisk vejleder Inge Taasti Uddannelsesansvarlig Karin R. Laugesen 1 Geriatrisk Afdeling er i besiddelse af de bøger, der er henvist til

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade CV 2002 2006: Bioanalytikeruddannelsen i Aarhus 2006 2010: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade 2008 2010: Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Cand.Scient.San, Aarhus

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere