For IPConnect FK sker konnektiviteten via TDC's DAS og forudsætter, at der er indgået en aftale om transmission eller samhusning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For IPConnect FK sker konnektiviteten via TDC's DAS og forudsætter, at der er indgået en aftale om transmission eller samhusning."

Transkript

1 Bilag A3 Produktspecifikation for IPConnect FK 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af Branchesalgs IPConnect FK produkt, som stiller TDC's IP-net til rådighed for operatøren og giver en konnektivitet for dennes slutkunder til alle IPadresser, der kan nås på og via TDC's net. Produktet giver udelukkende adgang til det globale IPnet, mens det er operatørens eget ansvar at tilbyde host-funktionaliteter såsom news, DNS og e- mail. For IPConnect FK sker konnektiviteten via TDC's DAS og forudsætter, at der er indgået en aftale om transmission eller samhusning. 2 Indhold 1 OMFANG INDHOLD ANVENDTE FORKORTELSER SELVBETJENING WHOLESALE PRODUKTBESKRIVELSE GENERELT Produktets interface Protokoller Brugerfunktionalitet Sikkerhed Kvalitet Installationsformer Specifikationer for IPConnect FK Serviceformer Trafikdata BESTILLING OG LEVERING AF IPCONNECT FK KONTRAKTINDGÅELSE BESTILLING FLYTNING ÆNDRING OPSIGELSE PRISSTRUKTUR AFTALEINDGÅELSE TAKSERING ABONNEMENT SÆRLIGE GEBYRER BONUS DRIFT OG SERVICE TDC S ANSVAR OPERATØRENS ANSVAR FEJLMELDING/FEJLHÅNDTERING Gengangerfejl Side 1 af 16

2 9 NUMMERERING OG IDENTIFIKATION AF FORBINDELSER LISTE OVER NIVEAU 1 OG NIVEAU 2 CENTRALER Anvendte forkortelser I produktspecifikationen anvendes følgende forkortelser: AFb Assured Forwarding burstable ATM Asynchronous Transfer Mode BBRAS Broad Band Remote Access Server DAS Direct Access Server DNS Domain Name Service DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer GDS Gør-Det-Selv installation GIG Godt-i-Gang installation IGMP Instant Group Management Protocol MPLS Multi Protocol Label Switching KAP Kabelafslutningspunkt POI Point of Interconnect SHDSL Symmetrical High Data Rate Digital Subscriber Line RAS Remote Access Server VCC Virtual Circuit Connection VPC Virtual Path Connection Brugergrænseflader Selvbetjening Branchesalg IP Connect har følgende brugergrænseflader: Portalen, Service, Columbine og Fasin Fasin Brugergrænseflade i Selvbetjening Branchesalg til fejlmelding. Selvbetjening Wholesale Er nærmere defineret under pkt Selvbetjening Wholesale Selvbetjening Branchesalg giver blandt andet information om operatørens engagement, produkter, priser, nyheder og kontaktinformation. Selvbetjening Branchesalg indeholder også brugeradministration samt mulighed for ordrebestilling, fejlmelding med videre. Selvbetjening Branchesalg giver én samlet elektronisk adgang til alle IT-systemer hos Branchesalg ved brug af ét fælles password. Operatøren opfordres til, at holde sig opdateret og sætte sig ind i informationer i Selvbetjening Branchesalg, for at sikre bedst mulig overblik og kvalitet i bestillingerne. Side 2 af 16

3 5 Produktbeskrivelse Overordnet konfiguration For at skabe et samlet overblik over IP-konnektivitetsprodukterne viser følgende figur operatørens muligheder for at købe konnektivitet over TDC's IP net: Central Peering Udland Peering Udland Slutbruger Operatør Fast kredsløb D A S IP Host server ADSL SHDSL D S L A M ATM net BBRAS Ethernet net Figur 1: Muligheder for IPConnect Tilslutningsmuligheder og deres forudsætninger Der er følgende tilslutningsmuligheder til IP nettet: IPConnect ADSL (forudsætter aftale om Bitstream Access), jf. bilag A1. IPConnect SHDSL (forudsætter aftale om SHDSL), jf. bilag A2. IPConnect FK (forudsætter transmissionsaftale) evt. i forbindelse med samhusning (forudsætter samhusningsaftale). Denne tilslutningsform kan både benyttes for Operatørens slutbrugere og for Operatørens host-server (nærværende bilag). 5.1 Generelt IPConnect FK er en tilslutning via TDC's DAS for tilslutning over faste kredsløb, som det fremgår af nedenstående figur, der ligeledes viser sammenhængen mellem IP-konnektivitet og transmission. Side 3 af 16

4 DAS DAS IP distribueret TDC IP backbone net Transmission IP-konnektivitet Oprettelsesafgift Kvartalsafgift IP-trafik IP-porte Ekstra IP-adresser MPLS Figur 2: Konfigurationstegning for tilslutning af IPConnect FK Slutbrugeren vil kunne trafikere: TDC s IP net udlandet via TDC s udlandsforbindelse andre nationale IP-net, med hvilke TDC har peering aftaler Dog kan der være begrænsninger som følge af en tilvalgt VPN funktionalitet. Slutbrugeren tilsluttes IP-nettet via én af TDC's DAS servere. Slutbrugeren skal have et eller flere fast opkoblede kredsløb fra sin adresse til én af nævnte lokationer. Alternativt i forbindelse med samhusning én eller flere forbindelser fra brugerens udstyr til TDC's DAS. For at operatøren kan tilbyde forskellige host funktionaliteter og tjenester, herunder mail- og newsservere kræves en opkobling til Internettet. En sådan skal bestilles på samme vis som slutbrugeropkoblingerne, men er underlagt andre principper og priser, jf. nedenfor omkring IPConnect FK Hosting Produktets interface IP-konnektivitetsproduktet dækker de nødvendige porte i forbindelse med tilslutning via DAS. Følgende porte er understøttet: 2 Mbit/s 34 Mbit/s 34 Mbit/s i forbindelse med samhusning 45 Mbit/s 45 Mbit/s i forbindelse med samhusning 155,52 Mbit/s, POS 155 Mbit/s, ATM-OC/STM1 i forbindelse med samhusning Ligeledes er det muligt at få Ethernet interface Fast Ethernet (fra Mbit/s) og Gigabit Ethernet(fra 100 Mbit/s til 1Gbit/s) Protokoller Følgende protokoller supporteres for tilslutning over faste kredsløb via DAS: 1. Network protocols: IPv4 (RFC791) 2. Transport / application protocols: Alle IPv4 protokoller (0-255) 3. Routing protocols: BGP-4 (RFC1771) 4. PPP (point-to-point protocol) i flg.rfc PPP er en standard metode til at transportere multiprotocol datagrammer over punkt-til-punkt forbindelser. Side 4 af 16

5 5.1.3 Brugerfunktionalitet IP-konnektivitetsproduktet giver udelukkende adgang til Internet, hvorimod det er Operatørens eget ansvar at tilbyde diverse services som , news, DNS o.l Sikkerhed På randen af IP-nettet ved DAS, jvf. figur 1 og 2, foretages autentifikation ud fra den fysiske tilslutning. TDC's IP-net drives med fokus på sikkerhed, hvilket betyder følgende: - nettet er spoofing frit, hvorved man ikke kan udgive sig for at være en anden, dvs. altid korrekt afsenderadresse. - der er redundante linier Denial of Service TDC tillader sig at afbryde en slutbruger ved DoS (Denial of Service) attacks, hvor TDC's net får problemer med at afvikle trafik. TDC afbryder den slutbruger, der bliver angrebet for at forsvare TDC's net og for at kunne levere trafik til de andre slutbrugere, der er tilsluttet den samme enhed i nettet som den angrebne slutbruger Misbrug I tilfælde af misbrug (uønsket adfærd) fra en IP-adresse tilhørende TDC, kontaktes CSIRT.DK i sin egenskab af TDC's afdeling for håndtering af sikkerhedsrelaterede hændelser på internettet. CSIRT står for: Computer Security Incident Response Team. I de tilfælde, hvor IP-adressen er registreret til en slutkunde tilhørende en operatør med aftale om IPConnect, forbeholder TDC sig ret til direkte at kontakte slutkunden for at bringe misbruget til ophør. I tilfælde af væsentlig misligholdelse forbeholder TDC sig desuden ret til at afbryde slutkundens IPConnect forbindelse, indtil forholdet er bragt i orden. Følgende betragtes som væsentlig misligholdelse: - Kunden portscanner andre computere på Internettet eller skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet (hacking). - Kunden medvirker til spredning af virus. - Kunden spreder post, som er uønsket for modtageren (spam, kædebreve eller lignende). - Kunden krænker tredjemands ophavsrettigheder ved downloading, distribution eller lignende. - Kunden sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder IP-adresser eller headerinformation. - Kunden overtræder gentagne gange de til enhver tid gældende uskrevne regler for god skik på Internettet. CSIRT.DK vil dog i praksis oftest kunne nøjes med at kontakte den pågældende slutkunde og hjælpe vedkommende på rette vej, idet de sjældent er bevidste omkring, at deres server anvendes til misbrug. En fejlkonfigureret server er et let offer for hackere, der så anvender serveren som afsats for angreb på tredjepart. Abuse kan indtræde i følgende situationer: - Open relay: fejlkonfigureret mail-server, som giver hackere mulighed for at anvende serveren til afsendelse af spam - Open Proxy: fejlkonfigureret proxy-server, som ligeledes giver hackere mulighed for at anvende serveren til misbrug - Port scanning - Virus - Chikane - Ophavsret Såfremt en slutkunde føler sig generet af andres adfærd på nettet, kan denne eller Operatøren slå afsenderes IP-adresse op på hvoraf fremgår, hvilken organisation, der skal rettes henvendelse til ( adresse) Kvalitet IP-nettet tilbyder kun én type kvalitet, nemlig best effort, hvor hastighed og overførselstid (forsinkelse) er afhængig af belastningen. Side 5 af 16

6 IP-nettet udbygges løbende, når det vurderes nødvendigt for at sikre en tilfredsstillende kvalitet. Der opsamles løbende statistisk materiale for at sikre kvaliteten og for at planlægge de nødvendige kapacitetsudvidelser. Kvalitetsparametrene for TDC's IP-net omfatter bl.a.: oppetid round trip delay pakketab TDC tilbyder en Service Level Agreement (SLA) ifm. levering, netkvalitet, fejl- og ændringshåndtering for IPConnect ADSL, som kan rekvireres ved henvendelse til account manageren Installationsformer Der tilbydes kun én installationsform med teknikerbesøg Specifikationer for IPConnect FK TDC tilbyder følgende typer af forbindelser: 2 Mbit/s G.703 eller G.704 /V.35/V.36 n*2 Mbit/s G.703. n-værdier fra 1-6 leveres 34 Mbit/s G Mbit/s G.703. POS (Packet over Sonet) STM-1 (155,52 Mbit/s) Standarder: ITU-T G.957, ITU-T G.958 Interface: Optisk duplex SC-type konnektor Følgende forbindelser tilbydes for samhusning: 34 Mbit/s 45 Mbit/s 155,52 Mbit/s Ovennævnte kredsløb overholder anerkendte internationale tekniske standarder, som fremgår af TDC s produktblade for faste kredsløb af tilsvarende type, jf. Der understøttes PPP. Det er muligt at opsætte SMTP- og News-server hos slutbrugeren IP-adresser Tilslutning til IP-nettet (WAN) sker via et punkt-til-punkt kredsløb med tildeling af 4 IP-adresser (/30), svarende til undernetmasken Desuden oplyses kunden om adressen på en DNS server. Herudover vil der blive tildelt 4 LAN adresser (/30) med mulighed for at tilvælge op til 256 LANadresser (/30 til /24). Såfremt det samlede antal IP-adresser overstiger 8, kræves en særlig behovsangivelse, som skal godkendes af TDC. Hvis man senere ønsker at udvide antallet af IP-adresser, skal man være opmærksom på, at det antal adresser, som slutkunden vil have til rådighed, vil være det tildelte antal minus 2, da disse vil være anvendt til henholdsvis net og broadcast adresse. Se punkt 5.2 for bestilling af IP-adresser IPConnect FK MPLS Med MPLS afskærmes slutbrugerens private trafik fra al anden trafik på TDC's IP-net - inklusive internettrafikken. Der etableres et privat netværk, defineret ved et 5-cifret VRF-nr, som en slags lukket brugergruppe på IP-nettet, hvilket giver en høj grad af sikkerhed. Side 6 af 16

7 MPLS VPN er en punkt-til-multipunkt forbindelse, hvilket indebærer, at alle kan "snakke" med alle indenfor VPN'et og ikke med computere, som er udenfor MPLS netværket ligesom disse ikke vil kunne "se" brugere på MPLS netværket IPConnect FK Hosting Operatøren har via IPConnect FK Hosting mulighed for at opkoble sig til TDC's IP-net, for herigennem at servicere sine slutkunder i form af eks. mail-, web-, news-, dns- og host-servere. Produktet er identisk med de øvrige IPConnect FK produkter, bortset fra en differentieret prissætning, se bilag E3. Produktet tilbydes udelukkende til operatøren og kan altså ikke videresælges til slutkunder IPConnect FK Multicast Operatøren har via IPConnect FK Multicast mulighed for opsætning Multicast transport. Produktet er et non standard produkt både teknisk og prismæssigt. A. Kort beskrivelse IPConnect multicast produktet gør det muligt at transportere trafikken af Operatørens IP Multicast grupper fra et indfødningspunkt i ovenstående skitse kaldet source - til en række POP s i ovenstående kaldet Multicast destination. Multicast source produktet er defineret ved Multicast soucen indfødes på en given central placeret i IP nettet. Der kan tilbydes etablering af redundante tilslutninger konfigureret med BGP. Der anvendes dedikerede L3-interface for multicast source, enten fysiske eller som VLAN. Der kan benyttes flere forskellige typer acces fx GE-porte på TDC L2-fiber opsamlingsnet. Der tilbydes understøttelse af QoS. Side 7 af 16

8 Multicast input vha. PIM-SM-protokol, RP. Specifik konfiguration efter TDC s anvisning, som aftales under projektimplementering. Multicast destinations Dedikerede L3-interface for multicast, enten fysiske eller som VLAN. IGMPv2 multicastprotokol efter TDC s anvisning. IP Multicast gruppe adresser Kunden vælger at anvende egne offentlige IPadresser eller få tildelt private adresser fra TDC. Multicasttrafikken gennemføres opmærket som AFb. B. Leverence og priser Produktet leveres nonstandard og leveringstiden afhænger af konfiguration ifm. de opstillede krav. Prissætningen udarbejdes tilsvarende nonstandard på baggrund af en specifikation fra operatøren indeholdende antallet af destinationspunkter/pop s og beliggenhed, samt kapacitet der skal fremføres Serviceformer TDC etablerer et beredskab med henblik på fejlretning af forbindelser. I beredskabet skal indgå, at fejlretning af forbindelser med en kapacitet større end 64 kbit/s påbegyndes i hele landet inden for 3 timer (døgnservice) efter afgivelse af fejlmelding til TDC. Fejlretning fortsætter indtil fejlen er udbedret. Jf. endvidere transmissionsaftalen Trafikdata Der vil løbende ske en opsamling af trafikdata, som operatøren kan anmode om at få tilsendt elektronisk, evt. med henblik på dennes slutkundeafregning. Trafikdata opsamles mellem hvert 5. og 20. minut for hvert interface uafhængigt af, om den enkelte slutkunde er tilsluttet IP-nettet eller ej. Det genererede taksttelegram indeholder følgende: ID Feltnavn Format Kommentarer 1 ISP ID 4 numeriske karakterer Operatør-ID. Er altid udfyldt. 2 Bruger ID 8 alfanumeriske karakterer For faste kredsløb er det HB numre fra HB til HB og for ADSL er det EB numre fra EB til EB SHDSL EB til EB Teknisk produktkode 4 Teknisk produktkode Net 2 numeriske karakterer For IPConnect ADSL: 6= IPConnect DHCP 7= IPConnect RBE 8= IPConnect RBE MPLS For IPConnect SHDSL: 10= IPConnect SHDSL 11= IPConnect SHDSL MPLS Udfyldes kun ved ADSL eller SHDSL. 5 numeriske karakterer For IPConnect FK: = IPConnect FK Udfyldes kun ved faste kredsløb. 10 numeriske karakterer Hastigheden, som slutbrugeren har bestilt, i kbit/s 5 Downstream hastighed 6 Upstream hastighed 10 numeriske karakterer Hastigheden, som slutbrugeren har bestilt, i kbit/s. 7 Downstream volume 20 numeriske karakterer Antal downloaded kilobytes 8 Upstream volume 20 numeriske karakterer Antal uploaded kilobytes 9 Start dato 8 numeriske karakterer Startdatoen, hvor målingen er startet. Format: YYYYMMDD 10 Starttidspunkt 6 numeriske karakterer Starttidspunktet på dagen, hvor målingen er startet. Side 8 af 16

9 Format: HHMMSS 11 Varighed 10 numeriske karakterer Tid siden sidste måling. Angives i antal sekunder. 12 Takstindikator 1 numerisk karakter Angiver tilslutningsnodens gruppering: 1= Niveau 1 2= Niveau 2 Udfyldes kun ved Faste kredsløb. 13 Trafiktype 1 numerisk karakter Angiver anvendelsen af kredsløbet: 0= Alm. brug 1= Hosting 2= Peering Udfyldes kun ved Faste kredsløb. 14 VPN-ID 6 numeriske karakterer. VRF nummer. Angiver VPN-ID i forbindelse med MPLS. Ellers gives værdien Record id 18 alfanumeriske karakterer Et id som identificerer det usplittede originale telegram. 16 Record seq 5 alfanumeriske karakterer Feltet forventes kun at ville indeholde numeriske karakterer, men der forbeholdes ret til om nødvendigt at udnytte at feltet er defineret som alfanumerisk. Et løbenummer for records med identisk Record id. Benyttes til splittede telegrammer. For usplittede telegrammer indeholder feltet værdien Alt andet end denne værdi angiver at telegrammet er opstået ved split af et originalt telegram. Feltet forventes kun at ville indeholde numeriske karakterer, men der forbeholdes ret til at udnytte at feltet er defineret som alfanumerisk. Bemærk, at dette er det logiske format af de sendte records. I praksis er disse data records under afsendelsen udstyret med en record type som Felt 0 (pt. indeholdende værdien XD ). Desuden indeholder en fil records af to andre typer, nemlig en header og en trailer, som angiver information om indhold og antal records i filen og som benyttes af modtager til at foretage sanity check. Filen navngives som eks. "TDDK0TDPR ", hvor PR039 er identifikationen af operatøren, og derfor forskellig fra operatør til operatør (PR er konstant) og er et løbenummer, som også er forskelligt fra fil til fil og fra operatør til operatør. TDDK0TD er konstant. Data i filen er af formatet: fixed-length, dvs. en flad ascii-fil (ingen komma- eller tab-separering) med fast felt-længde. Numeriske værdier højrestilles og ikke benyttet plads udfyldes med 0 er. Dette indebærer, at f.eks. en downstream hastighed på 512 kbit/s angives som " ". Hvis et numerisk felt ikke indeholder en værdi vil det være udfyldt med spaces. Feltet "VPN-ID" afviger fra disse regler idet tallene her er venstrestillede. Trafikdata vil blive fremsendt løbende og mindst hver 6. time. Til brug for forsendelse skal operatøren angive FTP-adresse, FTP port, brugernavn, password og sti. Skema til udfyldelse af de nødvendige oplysninger fremgår af bilag F. 6 Bestilling og levering af IPConnect FK 6.1 Kontraktindgåelse Ved indgåelse af kontrakten oprettes operatøren i TDC's ordresystem med angivelse af, hvilket kontonummer TDC skal benytte til afregning af operatøren. Der udfyldes en adresseliste over udpegede nøglepersoner hos såvel TDC som operatøren til brug for såvel tekniske som administrative indgangsvinkler. Side 9 af 16

10 6.2 Bestilling Operatøren bestiller IPConnect produkterne gennem fremsendelse af en særlig bestillingsblanket, som findes på Service modulet på Selvbetjening Branchesalg. De enkelte slutbrugeroprettelser bestilles med angivelse af bl.a. hastighed, central, antal IPadresser og installationsdato. Med hensyn til valg af central er disse delt op i hhv. Niveau 1 og Niveau 2 centraler med forskellig afregningspris til følge jf. punkt 6.2. TDC vælger tilslutningspunktet for operatøren, og såfremt dette er en Niveau 2 central, kan operatøren mod betaling opnå tilslutning til Niveau 1 priser. TDC vil herefter fremsende en ordrebekræftelse med oplysning om leveret hastighed og installationsdato. Fra modtagelse af ordrebekræftelse med dato har operatøren ingen fortrydelsesret på de enkelte IPConnect FK forbindelser bestilt hos TDC. Tilslutningen anses for leveret, når installationsarbejdet på centralen er afsluttet og forbindelsen er testet på installationsadressen med tilfredsstillende resultat. MPLS For IPConnect FK MPLS skal kunden/operatøren forud for bestillingen have udarbejdet en VPN-plan og fået oprettet et MPLS VPN med angivelse af VRF-nr. Oprettelse af VRF-nr. foregår ved at operatøren går ind på Service modulet på Selvbetjening Branchesalg og vælger oprettelse af IPConnect FK. Her udfyldes kundeoplysninger og i bemærkningsfeltet angives, at der ønskes bestilt et VRF-nr. Kundeservice returnerer besked om det oprettede VRF-nr. til den opgivne mailadresse. I forbindelse med oprettelse af den enkelte tilslutning skal følgende oplyses: VRF-nr 1. WAN-adresse + antal WAN-adresser evt. 1. LAN-adresse + antal LAN-adresser evt. MAN-adresse (management adresse) evt. primær og sekundær DHCP-adresse evt. default gateway IP-adresser Tildeling af yderligere IP-adresser kan enten ske i forbindelse med oprettelsen af IPConnect eller som en senere ændring. I forbindelse med oprettelse af IPConnect anvendes oprettelsesblanketten på på Service modulet på Selvbetjening Branchesalg, som udfyldes med de relevante data. Herudover er der på denne blanket et link til udfyldelse af yderligere en blanket, der skal anvendes som dokumentation overfor LIR, local internet registry. Ved senere bestilling af ekstra IP-adresser vælges blanketten "Tildeling af yderligere IP-adresser", som udfyldes tillige med linket til en yderligere blanket, der skal anvendes som dokumentation overfor LIR, local internet registry. 6.3 Flytning Såfremt slutkunden flytter fysisk adresse, skal operatøren bestille flytning af IPConnect FK hos TDC. Flytning foretages via Service modulet på Selvbetjening Branchesalg. Bestillingen modtages i branchesalgs kundeservice og vil følge almindelig bestillingsprocedure. 6.4 Ændring Ønskes foretaget en ændring som eks. annullering af ordre, ombookning af tid og hastighedsændring foretages dette via Service modulet på Selvbetjening Branchesalg. 6.5 Opsigelse Opsigelse af en slutbrugertilslutning foretages af operatøren til et månedsskift med 3 måneders varsel. Side 10 af 16

11 7 Prisstruktur 7.1 Aftaleindgåelse Der indgås hhv. en aftale om transmission (evt. samhusning) og en aftale om IP-konnektivitet. For prisstruktur på transmission henvises til denne aftale. 7.2 Taksering Taksering foretages på basis af trafikmålinger foretaget på IP-nettets kantroutere. Der takseres for downstream trafik fra starttidspunktet i 2 tidsintervaller: MB downstream peak ( ) MB downstream off peak ( ) MB afregning faktureres månedsvis bagud. MB prisen er endvidere afhængig af, hvorvidt kredsløbet eller samhusningen tilsluttes en Niveau 1 eller Niveau 2 central. Niveau 1 centralerne er placeret i TDC's backbone, mens Niveau 2 centralerne ligger udenfor. Der er udarbejdet en liste, se sidst i dette dokument, over mulige Niveau 1 og 2 centraler, da ikke alle TDC's centraler er tilgængelige for IP. Det er TDC, som vælger, hvilken central der kobles op til. Men operatøren har mulighed for at blive faktureret til backbone prisen (Niveau 1), mod en tillægspris på kredsløbsstrækningen. Hvis en slutkunde opkobles til en Niveau 2 central kan operatøren således vælge, at Mbyte afregningen foretages på baggrund af Niveau 1 pris mod, at der betales en merpris for en virtuel fremføring fra Niveau 2 til Niveau 1 centralen. Såfremt operatøren kan se, at slutkunden vil generere så meget trafik, at det kan betale sig med en lavere Mbyte pris, jf. bilag E3, trods den forhøjede pris for transmissionsstrækningen, gives dette som en mulighed rent faktureringsmæssigt. Den faktiske tilslutning vil altid blive bestemt af TDC. 7.3 Abonnement Der betales en fast abonnementsafgift i forbindelse med MPLS og ved anvendelse af udvidede serviceformer. Abonnementsafgifter faktureres kvartalsvis forud. 7.4 Særlige gebyrer Der opkræves gebyr fra operatøren i følgende tilfælde: 1) Såfremt operatøren annullerer en IPConnect FK bestilling efter modtagelse af ordrebekræftelse med dato fra kundeservice, er TDC berettiget til at opkræve et annulleringsgebyr. 2) Såfremt der i forbindelse med installation af IPConnect FK hos slutbrugeren ikke træffes nogen hjemme, vil operatøren blive opkrævet for det forgæves teknikerbesøg. 3) Såfremt TDC efter forsøg på fejlretning kan sandsynliggøre, at en anmeldt fejl ikke skyldes TDC's forhold, er operatøren forpligtet til at betale TDC for det forgæves udførte arbejde. For betalingen af de enkelte gebyrer henvises til transmissionsaftalen, bilag A. 7.5 Bonus Bonus for IP-konnektivitet opgøres kvartalsvis på baggrund af summen af abonnementsafgifterne og trafikafgifterne for det pågældende kvartal. Bonusopgørelsen fratrækkes den følgende måneds trafikafregning. Bonus opgøres kun for de priselementer, der indgår i IP konnektivitets delen og ikke for transmissionsdelen af produktet. Bemærk endvidere, at niveaurabatter, i henhold til transmissionsaftalen, er indeholdt i prissætningen for virtuel fremføring på IPConnect FK. For nærmere definition af satserne i Bonus henvises til bilag E3. 8 Drift og Service 8.1 TDC s ansvar IP-konnektivitet er underlagt TDC's driftsovervågning. Side 11 af 16

12 8.2 Operatørens ansvar Det påhviler operatøren at visitere slutbrugerens fejlmelding for IPConnect FK således, at kun fejl relateret til TDC's ydelse meldes til TDC. 8.3 Fejlmelding/fejlhåndtering Operatøren fejlmelder fejl på forbindelsen via TDC's elektroniske fejlmeldingssystem på Internettet, FASIN. Systemet stilles til rådighed uden omkostning for operatøren. I systemet kan en fejlmelding foretages ligesom parterne kan følge aktuel status på egne fejlmeldinger. Operatøren kan checke bookning tider for de fejl, der skal afhjælpes on site. Såfremt bookning tiden skal ændres, skal Operatøren kontakte Branchesalgs kundeservice. Når TDC har udført fejlmeldingen returneres svar via FASIN, og Operatøren skal derefter godkende svaret/fejlrettelsen. Såfremt fejlmeldingen ikke skyldes TDC's udstyr men Operatørens, vil systemet automatisk sende en regning til Operatøren. Operatøren kan via FASIN systemet indmelde i alle døgnets timer og på alle dage i året Gengangerfejl Når slutbrugeren er ramt af samme fejl eller en fejl, der er udsprunget efter en afsluttet fejlretning, kan denne fejlmeldes som Gengangerfejl inden for 10 kalenderdage. Sker dette inden for 48 timer kan den forrige fejlmelding genåbnes. Sker det efter 48 timer skal der oprettes ny fejlmelding, hvor der i titelfeltet efter fejlsymptom skrives "Gengangerfejl". Gengangerfejl bookes i FASIN på WBASIS. Fejlretning vil for begges vedkommende ske efterfølgende hverdag, enten på halvdagstid / eller på heldagstid. Det skal fremgår i bemærkningsfeltet i hvilket tidsrum kunden er tilrådighed. Er der tilknyttet serviceaftale til accesforbindelsen, vil fejlen blive rettet iht. serviceaftalen. Ønsker man at fravælge serviceaftalen skal dette ligeledes fremgå af bemærkningsfeltet. 9 Nummerering og identifikation af forbindelser Tjenesten registres med et selvstændigt HB9-nr., som skal angives ved enhver henvendelse til TDC. Side 12 af 16

13 10 Liste over Niveau 1 og Niveau 2 centraler Niveau 1: By Centralnavn Adresse Postnr./by Albertslund alb Holsbjergvej Albertslund Allerød aroe Frederiksborgvej Allerød Allingåbro al Enghavevej Allingåbro Ballerup ba Ærtedamsvej Ballerup Billund bll Kløvervej Billund Borups Allé boa Borups Allé København N Bov bov Padborgvej Padborg Brønderslev bl Gravensgade Brønderslev Brørup bp Østre Allé Brørup Byen by Nørregade København C Dianalund dia Nybovej Dianalund Dronninglund drl Fredensgade Dronninglund Esbjerg es Skjoldsgade Esbjerg Espergærde esp Jernbane Allé Espergærde Fakse fx Nygade Fakse Fredericia fa Prinsessegade Fredericia Frederikshavn fh Rimmensgade Frederikshavn Frederikssund fs Kirkegade Frederikssund Frederiksværk frv Havtornvej Frederiksværk Frifelt ff Algade Skærbæk Fåborg faa Telemarken Fåborg Glostrup gl Norasvej Glostrup Gram gby Torvet Gram Grenå gr Østerbrogade Grenå Grindsted gi Rolighedsvej Grindsted Haderslev had Svinget Haderslev Hadsund hds Kirkegade Hadsund Hasselager hc Lemmingvej Hasselager Hedehusene hh Frihedsvej Hedehusene Helsinge hlg Rundinsvej Helsinge Helsingør hg J. L. Tvedes Vej Helsingør Herlev he Herlev Hovedgade Herlev Herning hr Smedegade Herning Hillerød hi Søndre Jernbanevej Hillerød Hjørring hj Vendelbogade Hjørring Hobro hb Østergade Hobro Holbæk hk Bagstræde Holbæk Holstebro ho Bisgårdgade Holstebro Horsens hs Rædersgade Horsens Hørsholm hhl Rungstedvej Rungsted Kyst Ikast ik Odinsgade Ikast Jyderup jy Lyngvej Jyderup Kalundborg kb Sct. Jørgens Bjerg Kalundborg Kolding kd Klostergade Kolding Kolding kd4 Vranderupvej Lunderskov Kundby kuy Trønningevej Svinninge Køge kj Tøxensvej Køge Side 13 af 16

14 Lemvig lmv Andrupsgade Lemvig Lyngby ly Toftebæksvej Lyngby Maribo mrb Nørregade Maribo Middelfart md Odensevej Middelfart Nivå nivaa Solvej Nivå Nyborg ng Frisengårdsvej Nyborg Nykøbing ny Gasværksvej Nykøbing M Nykøbing (falster) nf Tværgade Nykøbing Fl Næstved nae Ramsherred Næstved Odense od Klingenberg Odense C Præstø pr Spangen Præstø Ragebøl ragd Rønsdam Sønderborg Randers rd Lille Voldgade Randers Ringkøbing rj Grønnegade Ringkøbing Ringsted rg Søgade Ringsted Rosengården ron Gørtlervej Odense M Roskilde ro Schmeltz Plads Roskilde Ryomgård raa Marienhoffvej Ryomgård Rødby rdy Aarbyesvej Rødby Rønne roen Lille Madsegade Rønne Sakskøbing sx Lunden Sakskøbing Silkeborg sl Rådhusgade Silkeborg Skanderborg sd Egholmsvej Skanderborg Skejby sby Brendstrupgårdsvej Århus N Skive sk Adelgade 10 B 7800 Skive Skjern sj Nørregade Skjern Slagelse sg Bredegade Slagelse Slet slt Sletvej Tranbjeg J Sorø so Saxogade Sorø Struer str Torvegade Struer Støvring sr Grangårdsvej Støvring Svendborg svg Toldbodvej Svendborg Søborg soeb Maglegårds Allé Søborg Sønderborg sdb Østergade Sønderborg Thisted ti Møllevej Thisted Tønder tdr Kongevej Tønder Tåstrup taa Vesterparken Taastrup Valby vby Gl. Jernbanevej Valby Varde va Nygade Varde Vejle vj Dæmningen Vejle Vesterbro vbr Dannebrogsgade København V Viborg vg Vestergade Viborg Virum vir Virumvej Virum Vojens oj Margrethevej Vojens Vordingborg vo Københavnsvej Vordingborg Ølstykke oel Udlejrevej Ølstykke Østerbro oebr Rosenvængets Allé København Ø Aabenraa aaa Nygade Aabenraa Ålborg C ab Nytorv Ålborg C Århus C arc Fiskergade Århus C Års aars Carl Andersens Passage Aars Side 14 af 16

15 Niveau 2: By Centralnavn Adresse Postnr./by Amagerbro amb Norgesgade København S Assens ac Odensevej Assens Bagsværd bav Bagsværddal Bagsværd Birkerød bi Toftevej Birkerød Bogense bgs Odensevej Bogense Brabrand bbd Søparkvej Brabrand Brovst bst Vestergade Brovst Brøndbyøster boet Kløverprisvej Hvidovre Brønshøj brh Håbets Allé Brønshøj Ebeltoft ef Bryggerivej Ebeltoft Erritsø ers Engtoften Fredericia Farum fm Frederiksborgvej Farum Fredensborg fd Kratbjerg Fredensborg Gentofte gj Adolphsvej Gentofte Gjellerup gjp Silkeborgvej Brabrand Haslev hz Frederiksgade Haslev Hellerup hl Svanemøllevej Hellerup Hinnerup hn Borgergade Hinnerup Holte hot Morlenesvej Holte Hundige hdi Olsbæk Strandvej Greve Strand Hvidovre hvi Gl. Køgelandevej Hvidovre Kastrup ksa Tårnbyvej Kastrup Kliplev kw Bjerndrupvej Aabenraa Korsør koe Baggade Korsør Kvaglund kva Ravnevej Esbjerg Ø Langebæk laek Hegnskrogen Langebæk Mundelstrup mu Agerøvej Mundelstrup Nakskov nsk Danagade Nakskov Neksø nx Købmagergade Neksø Nærum naer Rundforbivej Nærum Næsby naes Lundsvænget Odense N Nørrebro noe Blågårdsgade København N Nørresundby ns Jørgen Bertelsens vej Nørresundby Odder or Torvet Odder Ordrup op Ordrupvej Charlottenlund Pårup paar Vølvesvej Odense NV Ribe rb Præstegade Ribe Ringe re Algade Ringe Risskov ris Rolighedsvej Risskov Rudkøbing rkg Nørregade Rudkøbing Ryvang ryv Vennemindevej København Ø Rødovre rdo Rødovrevej Rødovre Sanderum sam Bondovej Odense SV Skagen sgb Chr. X's Vej Skagen Skæring aeg Mejlbyvej Egå Skåde saa Hørhavevej Højbjerg Solrød sol Hindbærhaven Solrød Strand Store Magleby stm Fælledvej Dragør Sundbyøster suoe Portugalsgade København S Side 15 af 16

16 Tommerup tp Tallerupvej Tommerup Tranbjerg trg Torvevænget Tranbjerg J Trørød troe Bueager Vedbæk Ulstrup up Teglværksvej Ulstrup Vallensbæk vlb Hyttebovej Vallensbæk Strand Vanløse van Tirsbækvej Vanløse Vejen vn Ahorngade Vejen Vejlby vey Stenagervej Risskov Vinding (vj) vnd Bagsnoge Vejle Værløse vaer Bymidten Værløse Ydre Nørrebro ynoe Stefansgade København N Ærøskøbing ae Pilebækken Ærøskøbing Ålborg Syd abs Hellevangen Ålborg SØ Ålborg Vest abv Gøteborgvej Ålborg SV Ålborg Øst aboes Gøttrupvej Ålborg Ø Århus Nord arno Stavangergade Århus N Århus Syd arsy Marselis Boulevard Århus C Århus Vest arve Haslevej Åbyhøj Side 16 af 16

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) 1. Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og tilhørende tjenester hos DLG-debitel I/S (efterfølgende

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 DET MED SMÅT Indhold Uddrag af abonnementsvilkår 3 Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 Uddrag af lov om betalingstjenester 13 Mobilt Bredbånd: Dit abonnement

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester November 2009 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene

Læs mere

TDC Work. Godt i gang guide

TDC Work. Godt i gang guide TDC Work Godt i gang guide Marts 2011 Indhold 1. Velkommen til TDC Work 3 2. Udvidet service 5 3. Sådan kommer du i gang 5 3.1 Det tekniske udstyr, bl.a. router og skillefilter, skal installeres 5 3.2

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Telia Danmark, medmindre handelsbetingelserne konkret

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC mobiltjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobil Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007 VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Det er dig, som abonnent, der hæfter

Læs mere

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556 Generelle Abonnementsvilkår JUSTFONE Version 1.0 - oktober 2014 1 Indhold 1. Aftalen... 5 1.1 Aftalen mellem dig og Justfone - herunder aftalens parter... 5 Aftalen forudsætter... 5 Aftalens parter...

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere