For IPConnect FK sker konnektiviteten via TDC's DAS og forudsætter, at der er indgået en aftale om transmission eller samhusning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For IPConnect FK sker konnektiviteten via TDC's DAS og forudsætter, at der er indgået en aftale om transmission eller samhusning."

Transkript

1 Bilag A3 Produktspecifikation for IPConnect FK 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af Branchesalgs IPConnect FK produkt, som stiller TDC's IP-net til rådighed for operatøren og giver en konnektivitet for dennes slutkunder til alle IPadresser, der kan nås på og via TDC's net. Produktet giver udelukkende adgang til det globale IPnet, mens det er operatørens eget ansvar at tilbyde host-funktionaliteter såsom news, DNS og e- mail. For IPConnect FK sker konnektiviteten via TDC's DAS og forudsætter, at der er indgået en aftale om transmission eller samhusning. 2 Indhold 1 OMFANG INDHOLD ANVENDTE FORKORTELSER SELVBETJENING WHOLESALE PRODUKTBESKRIVELSE GENERELT Produktets interface Protokoller Brugerfunktionalitet Sikkerhed Kvalitet Installationsformer Specifikationer for IPConnect FK Serviceformer Trafikdata BESTILLING OG LEVERING AF IPCONNECT FK KONTRAKTINDGÅELSE BESTILLING FLYTNING ÆNDRING OPSIGELSE PRISSTRUKTUR AFTALEINDGÅELSE TAKSERING ABONNEMENT SÆRLIGE GEBYRER BONUS DRIFT OG SERVICE TDC S ANSVAR OPERATØRENS ANSVAR FEJLMELDING/FEJLHÅNDTERING Gengangerfejl Side 1 af 16

2 9 NUMMERERING OG IDENTIFIKATION AF FORBINDELSER LISTE OVER NIVEAU 1 OG NIVEAU 2 CENTRALER Anvendte forkortelser I produktspecifikationen anvendes følgende forkortelser: AFb Assured Forwarding burstable ATM Asynchronous Transfer Mode BBRAS Broad Band Remote Access Server DAS Direct Access Server DNS Domain Name Service DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer GDS Gør-Det-Selv installation GIG Godt-i-Gang installation IGMP Instant Group Management Protocol MPLS Multi Protocol Label Switching KAP Kabelafslutningspunkt POI Point of Interconnect SHDSL Symmetrical High Data Rate Digital Subscriber Line RAS Remote Access Server VCC Virtual Circuit Connection VPC Virtual Path Connection Brugergrænseflader Selvbetjening Branchesalg IP Connect har følgende brugergrænseflader: Portalen, Service, Columbine og Fasin Fasin Brugergrænseflade i Selvbetjening Branchesalg til fejlmelding. Selvbetjening Wholesale Er nærmere defineret under pkt Selvbetjening Wholesale Selvbetjening Branchesalg giver blandt andet information om operatørens engagement, produkter, priser, nyheder og kontaktinformation. Selvbetjening Branchesalg indeholder også brugeradministration samt mulighed for ordrebestilling, fejlmelding med videre. Selvbetjening Branchesalg giver én samlet elektronisk adgang til alle IT-systemer hos Branchesalg ved brug af ét fælles password. Operatøren opfordres til, at holde sig opdateret og sætte sig ind i informationer i Selvbetjening Branchesalg, for at sikre bedst mulig overblik og kvalitet i bestillingerne. Side 2 af 16

3 5 Produktbeskrivelse Overordnet konfiguration For at skabe et samlet overblik over IP-konnektivitetsprodukterne viser følgende figur operatørens muligheder for at købe konnektivitet over TDC's IP net: Central Peering Udland Peering Udland Slutbruger Operatør Fast kredsløb D A S IP Host server ADSL SHDSL D S L A M ATM net BBRAS Ethernet net Figur 1: Muligheder for IPConnect Tilslutningsmuligheder og deres forudsætninger Der er følgende tilslutningsmuligheder til IP nettet: IPConnect ADSL (forudsætter aftale om Bitstream Access), jf. bilag A1. IPConnect SHDSL (forudsætter aftale om SHDSL), jf. bilag A2. IPConnect FK (forudsætter transmissionsaftale) evt. i forbindelse med samhusning (forudsætter samhusningsaftale). Denne tilslutningsform kan både benyttes for Operatørens slutbrugere og for Operatørens host-server (nærværende bilag). 5.1 Generelt IPConnect FK er en tilslutning via TDC's DAS for tilslutning over faste kredsløb, som det fremgår af nedenstående figur, der ligeledes viser sammenhængen mellem IP-konnektivitet og transmission. Side 3 af 16

4 DAS DAS IP distribueret TDC IP backbone net Transmission IP-konnektivitet Oprettelsesafgift Kvartalsafgift IP-trafik IP-porte Ekstra IP-adresser MPLS Figur 2: Konfigurationstegning for tilslutning af IPConnect FK Slutbrugeren vil kunne trafikere: TDC s IP net udlandet via TDC s udlandsforbindelse andre nationale IP-net, med hvilke TDC har peering aftaler Dog kan der være begrænsninger som følge af en tilvalgt VPN funktionalitet. Slutbrugeren tilsluttes IP-nettet via én af TDC's DAS servere. Slutbrugeren skal have et eller flere fast opkoblede kredsløb fra sin adresse til én af nævnte lokationer. Alternativt i forbindelse med samhusning én eller flere forbindelser fra brugerens udstyr til TDC's DAS. For at operatøren kan tilbyde forskellige host funktionaliteter og tjenester, herunder mail- og newsservere kræves en opkobling til Internettet. En sådan skal bestilles på samme vis som slutbrugeropkoblingerne, men er underlagt andre principper og priser, jf. nedenfor omkring IPConnect FK Hosting Produktets interface IP-konnektivitetsproduktet dækker de nødvendige porte i forbindelse med tilslutning via DAS. Følgende porte er understøttet: 2 Mbit/s 34 Mbit/s 34 Mbit/s i forbindelse med samhusning 45 Mbit/s 45 Mbit/s i forbindelse med samhusning 155,52 Mbit/s, POS 155 Mbit/s, ATM-OC/STM1 i forbindelse med samhusning Ligeledes er det muligt at få Ethernet interface Fast Ethernet (fra Mbit/s) og Gigabit Ethernet(fra 100 Mbit/s til 1Gbit/s) Protokoller Følgende protokoller supporteres for tilslutning over faste kredsløb via DAS: 1. Network protocols: IPv4 (RFC791) 2. Transport / application protocols: Alle IPv4 protokoller (0-255) 3. Routing protocols: BGP-4 (RFC1771) 4. PPP (point-to-point protocol) i flg.rfc PPP er en standard metode til at transportere multiprotocol datagrammer over punkt-til-punkt forbindelser. Side 4 af 16

5 5.1.3 Brugerfunktionalitet IP-konnektivitetsproduktet giver udelukkende adgang til Internet, hvorimod det er Operatørens eget ansvar at tilbyde diverse services som , news, DNS o.l Sikkerhed På randen af IP-nettet ved DAS, jvf. figur 1 og 2, foretages autentifikation ud fra den fysiske tilslutning. TDC's IP-net drives med fokus på sikkerhed, hvilket betyder følgende: - nettet er spoofing frit, hvorved man ikke kan udgive sig for at være en anden, dvs. altid korrekt afsenderadresse. - der er redundante linier Denial of Service TDC tillader sig at afbryde en slutbruger ved DoS (Denial of Service) attacks, hvor TDC's net får problemer med at afvikle trafik. TDC afbryder den slutbruger, der bliver angrebet for at forsvare TDC's net og for at kunne levere trafik til de andre slutbrugere, der er tilsluttet den samme enhed i nettet som den angrebne slutbruger Misbrug I tilfælde af misbrug (uønsket adfærd) fra en IP-adresse tilhørende TDC, kontaktes CSIRT.DK i sin egenskab af TDC's afdeling for håndtering af sikkerhedsrelaterede hændelser på internettet. CSIRT står for: Computer Security Incident Response Team. I de tilfælde, hvor IP-adressen er registreret til en slutkunde tilhørende en operatør med aftale om IPConnect, forbeholder TDC sig ret til direkte at kontakte slutkunden for at bringe misbruget til ophør. I tilfælde af væsentlig misligholdelse forbeholder TDC sig desuden ret til at afbryde slutkundens IPConnect forbindelse, indtil forholdet er bragt i orden. Følgende betragtes som væsentlig misligholdelse: - Kunden portscanner andre computere på Internettet eller skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet (hacking). - Kunden medvirker til spredning af virus. - Kunden spreder post, som er uønsket for modtageren (spam, kædebreve eller lignende). - Kunden krænker tredjemands ophavsrettigheder ved downloading, distribution eller lignende. - Kunden sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder IP-adresser eller headerinformation. - Kunden overtræder gentagne gange de til enhver tid gældende uskrevne regler for god skik på Internettet. CSIRT.DK vil dog i praksis oftest kunne nøjes med at kontakte den pågældende slutkunde og hjælpe vedkommende på rette vej, idet de sjældent er bevidste omkring, at deres server anvendes til misbrug. En fejlkonfigureret server er et let offer for hackere, der så anvender serveren som afsats for angreb på tredjepart. Abuse kan indtræde i følgende situationer: - Open relay: fejlkonfigureret mail-server, som giver hackere mulighed for at anvende serveren til afsendelse af spam - Open Proxy: fejlkonfigureret proxy-server, som ligeledes giver hackere mulighed for at anvende serveren til misbrug - Port scanning - Virus - Chikane - Ophavsret Såfremt en slutkunde føler sig generet af andres adfærd på nettet, kan denne eller Operatøren slå afsenderes IP-adresse op på hvoraf fremgår, hvilken organisation, der skal rettes henvendelse til ( adresse) Kvalitet IP-nettet tilbyder kun én type kvalitet, nemlig best effort, hvor hastighed og overførselstid (forsinkelse) er afhængig af belastningen. Side 5 af 16

6 IP-nettet udbygges løbende, når det vurderes nødvendigt for at sikre en tilfredsstillende kvalitet. Der opsamles løbende statistisk materiale for at sikre kvaliteten og for at planlægge de nødvendige kapacitetsudvidelser. Kvalitetsparametrene for TDC's IP-net omfatter bl.a.: oppetid round trip delay pakketab TDC tilbyder en Service Level Agreement (SLA) ifm. levering, netkvalitet, fejl- og ændringshåndtering for IPConnect ADSL, som kan rekvireres ved henvendelse til account manageren Installationsformer Der tilbydes kun én installationsform med teknikerbesøg Specifikationer for IPConnect FK TDC tilbyder følgende typer af forbindelser: 2 Mbit/s G.703 eller G.704 /V.35/V.36 n*2 Mbit/s G.703. n-værdier fra 1-6 leveres 34 Mbit/s G Mbit/s G.703. POS (Packet over Sonet) STM-1 (155,52 Mbit/s) Standarder: ITU-T G.957, ITU-T G.958 Interface: Optisk duplex SC-type konnektor Følgende forbindelser tilbydes for samhusning: 34 Mbit/s 45 Mbit/s 155,52 Mbit/s Ovennævnte kredsløb overholder anerkendte internationale tekniske standarder, som fremgår af TDC s produktblade for faste kredsløb af tilsvarende type, jf. Der understøttes PPP. Det er muligt at opsætte SMTP- og News-server hos slutbrugeren IP-adresser Tilslutning til IP-nettet (WAN) sker via et punkt-til-punkt kredsløb med tildeling af 4 IP-adresser (/30), svarende til undernetmasken Desuden oplyses kunden om adressen på en DNS server. Herudover vil der blive tildelt 4 LAN adresser (/30) med mulighed for at tilvælge op til 256 LANadresser (/30 til /24). Såfremt det samlede antal IP-adresser overstiger 8, kræves en særlig behovsangivelse, som skal godkendes af TDC. Hvis man senere ønsker at udvide antallet af IP-adresser, skal man være opmærksom på, at det antal adresser, som slutkunden vil have til rådighed, vil være det tildelte antal minus 2, da disse vil være anvendt til henholdsvis net og broadcast adresse. Se punkt 5.2 for bestilling af IP-adresser IPConnect FK MPLS Med MPLS afskærmes slutbrugerens private trafik fra al anden trafik på TDC's IP-net - inklusive internettrafikken. Der etableres et privat netværk, defineret ved et 5-cifret VRF-nr, som en slags lukket brugergruppe på IP-nettet, hvilket giver en høj grad af sikkerhed. Side 6 af 16

7 MPLS VPN er en punkt-til-multipunkt forbindelse, hvilket indebærer, at alle kan "snakke" med alle indenfor VPN'et og ikke med computere, som er udenfor MPLS netværket ligesom disse ikke vil kunne "se" brugere på MPLS netværket IPConnect FK Hosting Operatøren har via IPConnect FK Hosting mulighed for at opkoble sig til TDC's IP-net, for herigennem at servicere sine slutkunder i form af eks. mail-, web-, news-, dns- og host-servere. Produktet er identisk med de øvrige IPConnect FK produkter, bortset fra en differentieret prissætning, se bilag E3. Produktet tilbydes udelukkende til operatøren og kan altså ikke videresælges til slutkunder IPConnect FK Multicast Operatøren har via IPConnect FK Multicast mulighed for opsætning Multicast transport. Produktet er et non standard produkt både teknisk og prismæssigt. A. Kort beskrivelse IPConnect multicast produktet gør det muligt at transportere trafikken af Operatørens IP Multicast grupper fra et indfødningspunkt i ovenstående skitse kaldet source - til en række POP s i ovenstående kaldet Multicast destination. Multicast source produktet er defineret ved Multicast soucen indfødes på en given central placeret i IP nettet. Der kan tilbydes etablering af redundante tilslutninger konfigureret med BGP. Der anvendes dedikerede L3-interface for multicast source, enten fysiske eller som VLAN. Der kan benyttes flere forskellige typer acces fx GE-porte på TDC L2-fiber opsamlingsnet. Der tilbydes understøttelse af QoS. Side 7 af 16

8 Multicast input vha. PIM-SM-protokol, RP. Specifik konfiguration efter TDC s anvisning, som aftales under projektimplementering. Multicast destinations Dedikerede L3-interface for multicast, enten fysiske eller som VLAN. IGMPv2 multicastprotokol efter TDC s anvisning. IP Multicast gruppe adresser Kunden vælger at anvende egne offentlige IPadresser eller få tildelt private adresser fra TDC. Multicasttrafikken gennemføres opmærket som AFb. B. Leverence og priser Produktet leveres nonstandard og leveringstiden afhænger af konfiguration ifm. de opstillede krav. Prissætningen udarbejdes tilsvarende nonstandard på baggrund af en specifikation fra operatøren indeholdende antallet af destinationspunkter/pop s og beliggenhed, samt kapacitet der skal fremføres Serviceformer TDC etablerer et beredskab med henblik på fejlretning af forbindelser. I beredskabet skal indgå, at fejlretning af forbindelser med en kapacitet større end 64 kbit/s påbegyndes i hele landet inden for 3 timer (døgnservice) efter afgivelse af fejlmelding til TDC. Fejlretning fortsætter indtil fejlen er udbedret. Jf. endvidere transmissionsaftalen Trafikdata Der vil løbende ske en opsamling af trafikdata, som operatøren kan anmode om at få tilsendt elektronisk, evt. med henblik på dennes slutkundeafregning. Trafikdata opsamles mellem hvert 5. og 20. minut for hvert interface uafhængigt af, om den enkelte slutkunde er tilsluttet IP-nettet eller ej. Det genererede taksttelegram indeholder følgende: ID Feltnavn Format Kommentarer 1 ISP ID 4 numeriske karakterer Operatør-ID. Er altid udfyldt. 2 Bruger ID 8 alfanumeriske karakterer For faste kredsløb er det HB numre fra HB til HB og for ADSL er det EB numre fra EB til EB SHDSL EB til EB Teknisk produktkode 4 Teknisk produktkode Net 2 numeriske karakterer For IPConnect ADSL: 6= IPConnect DHCP 7= IPConnect RBE 8= IPConnect RBE MPLS For IPConnect SHDSL: 10= IPConnect SHDSL 11= IPConnect SHDSL MPLS Udfyldes kun ved ADSL eller SHDSL. 5 numeriske karakterer For IPConnect FK: = IPConnect FK Udfyldes kun ved faste kredsløb. 10 numeriske karakterer Hastigheden, som slutbrugeren har bestilt, i kbit/s 5 Downstream hastighed 6 Upstream hastighed 10 numeriske karakterer Hastigheden, som slutbrugeren har bestilt, i kbit/s. 7 Downstream volume 20 numeriske karakterer Antal downloaded kilobytes 8 Upstream volume 20 numeriske karakterer Antal uploaded kilobytes 9 Start dato 8 numeriske karakterer Startdatoen, hvor målingen er startet. Format: YYYYMMDD 10 Starttidspunkt 6 numeriske karakterer Starttidspunktet på dagen, hvor målingen er startet. Side 8 af 16

9 Format: HHMMSS 11 Varighed 10 numeriske karakterer Tid siden sidste måling. Angives i antal sekunder. 12 Takstindikator 1 numerisk karakter Angiver tilslutningsnodens gruppering: 1= Niveau 1 2= Niveau 2 Udfyldes kun ved Faste kredsløb. 13 Trafiktype 1 numerisk karakter Angiver anvendelsen af kredsløbet: 0= Alm. brug 1= Hosting 2= Peering Udfyldes kun ved Faste kredsløb. 14 VPN-ID 6 numeriske karakterer. VRF nummer. Angiver VPN-ID i forbindelse med MPLS. Ellers gives værdien Record id 18 alfanumeriske karakterer Et id som identificerer det usplittede originale telegram. 16 Record seq 5 alfanumeriske karakterer Feltet forventes kun at ville indeholde numeriske karakterer, men der forbeholdes ret til om nødvendigt at udnytte at feltet er defineret som alfanumerisk. Et løbenummer for records med identisk Record id. Benyttes til splittede telegrammer. For usplittede telegrammer indeholder feltet værdien Alt andet end denne værdi angiver at telegrammet er opstået ved split af et originalt telegram. Feltet forventes kun at ville indeholde numeriske karakterer, men der forbeholdes ret til at udnytte at feltet er defineret som alfanumerisk. Bemærk, at dette er det logiske format af de sendte records. I praksis er disse data records under afsendelsen udstyret med en record type som Felt 0 (pt. indeholdende værdien XD ). Desuden indeholder en fil records af to andre typer, nemlig en header og en trailer, som angiver information om indhold og antal records i filen og som benyttes af modtager til at foretage sanity check. Filen navngives som eks. "TDDK0TDPR ", hvor PR039 er identifikationen af operatøren, og derfor forskellig fra operatør til operatør (PR er konstant) og er et løbenummer, som også er forskelligt fra fil til fil og fra operatør til operatør. TDDK0TD er konstant. Data i filen er af formatet: fixed-length, dvs. en flad ascii-fil (ingen komma- eller tab-separering) med fast felt-længde. Numeriske værdier højrestilles og ikke benyttet plads udfyldes med 0 er. Dette indebærer, at f.eks. en downstream hastighed på 512 kbit/s angives som " ". Hvis et numerisk felt ikke indeholder en værdi vil det være udfyldt med spaces. Feltet "VPN-ID" afviger fra disse regler idet tallene her er venstrestillede. Trafikdata vil blive fremsendt løbende og mindst hver 6. time. Til brug for forsendelse skal operatøren angive FTP-adresse, FTP port, brugernavn, password og sti. Skema til udfyldelse af de nødvendige oplysninger fremgår af bilag F. 6 Bestilling og levering af IPConnect FK 6.1 Kontraktindgåelse Ved indgåelse af kontrakten oprettes operatøren i TDC's ordresystem med angivelse af, hvilket kontonummer TDC skal benytte til afregning af operatøren. Der udfyldes en adresseliste over udpegede nøglepersoner hos såvel TDC som operatøren til brug for såvel tekniske som administrative indgangsvinkler. Side 9 af 16

10 6.2 Bestilling Operatøren bestiller IPConnect produkterne gennem fremsendelse af en særlig bestillingsblanket, som findes på Service modulet på Selvbetjening Branchesalg. De enkelte slutbrugeroprettelser bestilles med angivelse af bl.a. hastighed, central, antal IPadresser og installationsdato. Med hensyn til valg af central er disse delt op i hhv. Niveau 1 og Niveau 2 centraler med forskellig afregningspris til følge jf. punkt 6.2. TDC vælger tilslutningspunktet for operatøren, og såfremt dette er en Niveau 2 central, kan operatøren mod betaling opnå tilslutning til Niveau 1 priser. TDC vil herefter fremsende en ordrebekræftelse med oplysning om leveret hastighed og installationsdato. Fra modtagelse af ordrebekræftelse med dato har operatøren ingen fortrydelsesret på de enkelte IPConnect FK forbindelser bestilt hos TDC. Tilslutningen anses for leveret, når installationsarbejdet på centralen er afsluttet og forbindelsen er testet på installationsadressen med tilfredsstillende resultat. MPLS For IPConnect FK MPLS skal kunden/operatøren forud for bestillingen have udarbejdet en VPN-plan og fået oprettet et MPLS VPN med angivelse af VRF-nr. Oprettelse af VRF-nr. foregår ved at operatøren går ind på Service modulet på Selvbetjening Branchesalg og vælger oprettelse af IPConnect FK. Her udfyldes kundeoplysninger og i bemærkningsfeltet angives, at der ønskes bestilt et VRF-nr. Kundeservice returnerer besked om det oprettede VRF-nr. til den opgivne mailadresse. I forbindelse med oprettelse af den enkelte tilslutning skal følgende oplyses: VRF-nr 1. WAN-adresse + antal WAN-adresser evt. 1. LAN-adresse + antal LAN-adresser evt. MAN-adresse (management adresse) evt. primær og sekundær DHCP-adresse evt. default gateway IP-adresser Tildeling af yderligere IP-adresser kan enten ske i forbindelse med oprettelsen af IPConnect eller som en senere ændring. I forbindelse med oprettelse af IPConnect anvendes oprettelsesblanketten på på Service modulet på Selvbetjening Branchesalg, som udfyldes med de relevante data. Herudover er der på denne blanket et link til udfyldelse af yderligere en blanket, der skal anvendes som dokumentation overfor LIR, local internet registry. Ved senere bestilling af ekstra IP-adresser vælges blanketten "Tildeling af yderligere IP-adresser", som udfyldes tillige med linket til en yderligere blanket, der skal anvendes som dokumentation overfor LIR, local internet registry. 6.3 Flytning Såfremt slutkunden flytter fysisk adresse, skal operatøren bestille flytning af IPConnect FK hos TDC. Flytning foretages via Service modulet på Selvbetjening Branchesalg. Bestillingen modtages i branchesalgs kundeservice og vil følge almindelig bestillingsprocedure. 6.4 Ændring Ønskes foretaget en ændring som eks. annullering af ordre, ombookning af tid og hastighedsændring foretages dette via Service modulet på Selvbetjening Branchesalg. 6.5 Opsigelse Opsigelse af en slutbrugertilslutning foretages af operatøren til et månedsskift med 3 måneders varsel. Side 10 af 16

11 7 Prisstruktur 7.1 Aftaleindgåelse Der indgås hhv. en aftale om transmission (evt. samhusning) og en aftale om IP-konnektivitet. For prisstruktur på transmission henvises til denne aftale. 7.2 Taksering Taksering foretages på basis af trafikmålinger foretaget på IP-nettets kantroutere. Der takseres for downstream trafik fra starttidspunktet i 2 tidsintervaller: MB downstream peak ( ) MB downstream off peak ( ) MB afregning faktureres månedsvis bagud. MB prisen er endvidere afhængig af, hvorvidt kredsløbet eller samhusningen tilsluttes en Niveau 1 eller Niveau 2 central. Niveau 1 centralerne er placeret i TDC's backbone, mens Niveau 2 centralerne ligger udenfor. Der er udarbejdet en liste, se sidst i dette dokument, over mulige Niveau 1 og 2 centraler, da ikke alle TDC's centraler er tilgængelige for IP. Det er TDC, som vælger, hvilken central der kobles op til. Men operatøren har mulighed for at blive faktureret til backbone prisen (Niveau 1), mod en tillægspris på kredsløbsstrækningen. Hvis en slutkunde opkobles til en Niveau 2 central kan operatøren således vælge, at Mbyte afregningen foretages på baggrund af Niveau 1 pris mod, at der betales en merpris for en virtuel fremføring fra Niveau 2 til Niveau 1 centralen. Såfremt operatøren kan se, at slutkunden vil generere så meget trafik, at det kan betale sig med en lavere Mbyte pris, jf. bilag E3, trods den forhøjede pris for transmissionsstrækningen, gives dette som en mulighed rent faktureringsmæssigt. Den faktiske tilslutning vil altid blive bestemt af TDC. 7.3 Abonnement Der betales en fast abonnementsafgift i forbindelse med MPLS og ved anvendelse af udvidede serviceformer. Abonnementsafgifter faktureres kvartalsvis forud. 7.4 Særlige gebyrer Der opkræves gebyr fra operatøren i følgende tilfælde: 1) Såfremt operatøren annullerer en IPConnect FK bestilling efter modtagelse af ordrebekræftelse med dato fra kundeservice, er TDC berettiget til at opkræve et annulleringsgebyr. 2) Såfremt der i forbindelse med installation af IPConnect FK hos slutbrugeren ikke træffes nogen hjemme, vil operatøren blive opkrævet for det forgæves teknikerbesøg. 3) Såfremt TDC efter forsøg på fejlretning kan sandsynliggøre, at en anmeldt fejl ikke skyldes TDC's forhold, er operatøren forpligtet til at betale TDC for det forgæves udførte arbejde. For betalingen af de enkelte gebyrer henvises til transmissionsaftalen, bilag A. 7.5 Bonus Bonus for IP-konnektivitet opgøres kvartalsvis på baggrund af summen af abonnementsafgifterne og trafikafgifterne for det pågældende kvartal. Bonusopgørelsen fratrækkes den følgende måneds trafikafregning. Bonus opgøres kun for de priselementer, der indgår i IP konnektivitets delen og ikke for transmissionsdelen af produktet. Bemærk endvidere, at niveaurabatter, i henhold til transmissionsaftalen, er indeholdt i prissætningen for virtuel fremføring på IPConnect FK. For nærmere definition af satserne i Bonus henvises til bilag E3. 8 Drift og Service 8.1 TDC s ansvar IP-konnektivitet er underlagt TDC's driftsovervågning. Side 11 af 16

12 8.2 Operatørens ansvar Det påhviler operatøren at visitere slutbrugerens fejlmelding for IPConnect FK således, at kun fejl relateret til TDC's ydelse meldes til TDC. 8.3 Fejlmelding/fejlhåndtering Operatøren fejlmelder fejl på forbindelsen via TDC's elektroniske fejlmeldingssystem på Internettet, FASIN. Systemet stilles til rådighed uden omkostning for operatøren. I systemet kan en fejlmelding foretages ligesom parterne kan følge aktuel status på egne fejlmeldinger. Operatøren kan checke bookning tider for de fejl, der skal afhjælpes on site. Såfremt bookning tiden skal ændres, skal Operatøren kontakte Branchesalgs kundeservice. Når TDC har udført fejlmeldingen returneres svar via FASIN, og Operatøren skal derefter godkende svaret/fejlrettelsen. Såfremt fejlmeldingen ikke skyldes TDC's udstyr men Operatørens, vil systemet automatisk sende en regning til Operatøren. Operatøren kan via FASIN systemet indmelde i alle døgnets timer og på alle dage i året Gengangerfejl Når slutbrugeren er ramt af samme fejl eller en fejl, der er udsprunget efter en afsluttet fejlretning, kan denne fejlmeldes som Gengangerfejl inden for 10 kalenderdage. Sker dette inden for 48 timer kan den forrige fejlmelding genåbnes. Sker det efter 48 timer skal der oprettes ny fejlmelding, hvor der i titelfeltet efter fejlsymptom skrives "Gengangerfejl". Gengangerfejl bookes i FASIN på WBASIS. Fejlretning vil for begges vedkommende ske efterfølgende hverdag, enten på halvdagstid / eller på heldagstid. Det skal fremgår i bemærkningsfeltet i hvilket tidsrum kunden er tilrådighed. Er der tilknyttet serviceaftale til accesforbindelsen, vil fejlen blive rettet iht. serviceaftalen. Ønsker man at fravælge serviceaftalen skal dette ligeledes fremgå af bemærkningsfeltet. 9 Nummerering og identifikation af forbindelser Tjenesten registres med et selvstændigt HB9-nr., som skal angives ved enhver henvendelse til TDC. Side 12 af 16

13 10 Liste over Niveau 1 og Niveau 2 centraler Niveau 1: By Centralnavn Adresse Postnr./by Albertslund alb Holsbjergvej Albertslund Allerød aroe Frederiksborgvej Allerød Allingåbro al Enghavevej Allingåbro Ballerup ba Ærtedamsvej Ballerup Billund bll Kløvervej Billund Borups Allé boa Borups Allé København N Bov bov Padborgvej Padborg Brønderslev bl Gravensgade Brønderslev Brørup bp Østre Allé Brørup Byen by Nørregade København C Dianalund dia Nybovej Dianalund Dronninglund drl Fredensgade Dronninglund Esbjerg es Skjoldsgade Esbjerg Espergærde esp Jernbane Allé Espergærde Fakse fx Nygade Fakse Fredericia fa Prinsessegade Fredericia Frederikshavn fh Rimmensgade Frederikshavn Frederikssund fs Kirkegade Frederikssund Frederiksværk frv Havtornvej Frederiksværk Frifelt ff Algade Skærbæk Fåborg faa Telemarken Fåborg Glostrup gl Norasvej Glostrup Gram gby Torvet Gram Grenå gr Østerbrogade Grenå Grindsted gi Rolighedsvej Grindsted Haderslev had Svinget Haderslev Hadsund hds Kirkegade Hadsund Hasselager hc Lemmingvej Hasselager Hedehusene hh Frihedsvej Hedehusene Helsinge hlg Rundinsvej Helsinge Helsingør hg J. L. Tvedes Vej Helsingør Herlev he Herlev Hovedgade Herlev Herning hr Smedegade Herning Hillerød hi Søndre Jernbanevej Hillerød Hjørring hj Vendelbogade Hjørring Hobro hb Østergade Hobro Holbæk hk Bagstræde Holbæk Holstebro ho Bisgårdgade Holstebro Horsens hs Rædersgade Horsens Hørsholm hhl Rungstedvej Rungsted Kyst Ikast ik Odinsgade Ikast Jyderup jy Lyngvej Jyderup Kalundborg kb Sct. Jørgens Bjerg Kalundborg Kolding kd Klostergade Kolding Kolding kd4 Vranderupvej Lunderskov Kundby kuy Trønningevej Svinninge Køge kj Tøxensvej Køge Side 13 af 16

14 Lemvig lmv Andrupsgade Lemvig Lyngby ly Toftebæksvej Lyngby Maribo mrb Nørregade Maribo Middelfart md Odensevej Middelfart Nivå nivaa Solvej Nivå Nyborg ng Frisengårdsvej Nyborg Nykøbing ny Gasværksvej Nykøbing M Nykøbing (falster) nf Tværgade Nykøbing Fl Næstved nae Ramsherred Næstved Odense od Klingenberg Odense C Præstø pr Spangen Præstø Ragebøl ragd Rønsdam Sønderborg Randers rd Lille Voldgade Randers Ringkøbing rj Grønnegade Ringkøbing Ringsted rg Søgade Ringsted Rosengården ron Gørtlervej Odense M Roskilde ro Schmeltz Plads Roskilde Ryomgård raa Marienhoffvej Ryomgård Rødby rdy Aarbyesvej Rødby Rønne roen Lille Madsegade Rønne Sakskøbing sx Lunden Sakskøbing Silkeborg sl Rådhusgade Silkeborg Skanderborg sd Egholmsvej Skanderborg Skejby sby Brendstrupgårdsvej Århus N Skive sk Adelgade 10 B 7800 Skive Skjern sj Nørregade Skjern Slagelse sg Bredegade Slagelse Slet slt Sletvej Tranbjeg J Sorø so Saxogade Sorø Struer str Torvegade Struer Støvring sr Grangårdsvej Støvring Svendborg svg Toldbodvej Svendborg Søborg soeb Maglegårds Allé Søborg Sønderborg sdb Østergade Sønderborg Thisted ti Møllevej Thisted Tønder tdr Kongevej Tønder Tåstrup taa Vesterparken Taastrup Valby vby Gl. Jernbanevej Valby Varde va Nygade Varde Vejle vj Dæmningen Vejle Vesterbro vbr Dannebrogsgade København V Viborg vg Vestergade Viborg Virum vir Virumvej Virum Vojens oj Margrethevej Vojens Vordingborg vo Københavnsvej Vordingborg Ølstykke oel Udlejrevej Ølstykke Østerbro oebr Rosenvængets Allé København Ø Aabenraa aaa Nygade Aabenraa Ålborg C ab Nytorv Ålborg C Århus C arc Fiskergade Århus C Års aars Carl Andersens Passage Aars Side 14 af 16

15 Niveau 2: By Centralnavn Adresse Postnr./by Amagerbro amb Norgesgade København S Assens ac Odensevej Assens Bagsværd bav Bagsværddal Bagsværd Birkerød bi Toftevej Birkerød Bogense bgs Odensevej Bogense Brabrand bbd Søparkvej Brabrand Brovst bst Vestergade Brovst Brøndbyøster boet Kløverprisvej Hvidovre Brønshøj brh Håbets Allé Brønshøj Ebeltoft ef Bryggerivej Ebeltoft Erritsø ers Engtoften Fredericia Farum fm Frederiksborgvej Farum Fredensborg fd Kratbjerg Fredensborg Gentofte gj Adolphsvej Gentofte Gjellerup gjp Silkeborgvej Brabrand Haslev hz Frederiksgade Haslev Hellerup hl Svanemøllevej Hellerup Hinnerup hn Borgergade Hinnerup Holte hot Morlenesvej Holte Hundige hdi Olsbæk Strandvej Greve Strand Hvidovre hvi Gl. Køgelandevej Hvidovre Kastrup ksa Tårnbyvej Kastrup Kliplev kw Bjerndrupvej Aabenraa Korsør koe Baggade Korsør Kvaglund kva Ravnevej Esbjerg Ø Langebæk laek Hegnskrogen Langebæk Mundelstrup mu Agerøvej Mundelstrup Nakskov nsk Danagade Nakskov Neksø nx Købmagergade Neksø Nærum naer Rundforbivej Nærum Næsby naes Lundsvænget Odense N Nørrebro noe Blågårdsgade København N Nørresundby ns Jørgen Bertelsens vej Nørresundby Odder or Torvet Odder Ordrup op Ordrupvej Charlottenlund Pårup paar Vølvesvej Odense NV Ribe rb Præstegade Ribe Ringe re Algade Ringe Risskov ris Rolighedsvej Risskov Rudkøbing rkg Nørregade Rudkøbing Ryvang ryv Vennemindevej København Ø Rødovre rdo Rødovrevej Rødovre Sanderum sam Bondovej Odense SV Skagen sgb Chr. X's Vej Skagen Skæring aeg Mejlbyvej Egå Skåde saa Hørhavevej Højbjerg Solrød sol Hindbærhaven Solrød Strand Store Magleby stm Fælledvej Dragør Sundbyøster suoe Portugalsgade København S Side 15 af 16

16 Tommerup tp Tallerupvej Tommerup Tranbjerg trg Torvevænget Tranbjerg J Trørød troe Bueager Vedbæk Ulstrup up Teglværksvej Ulstrup Vallensbæk vlb Hyttebovej Vallensbæk Strand Vanløse van Tirsbækvej Vanløse Vejen vn Ahorngade Vejen Vejlby vey Stenagervej Risskov Vinding (vj) vnd Bagsnoge Vejle Værløse vaer Bymidten Værløse Ydre Nørrebro ynoe Stefansgade København N Ærøskøbing ae Pilebækken Ærøskøbing Ålborg Syd abs Hellevangen Ålborg SØ Ålborg Vest abv Gøteborgvej Ålborg SV Ålborg Øst aboes Gøttrupvej Ålborg Ø Århus Nord arno Stavangergade Århus N Århus Syd arsy Marselis Boulevard Århus C Århus Vest arve Haslevej Åbyhøj Side 16 af 16

Bilag 2: Priser 15. august 2005

Bilag 2: Priser 15. august 2005 1 Indhold 1 INDHOLD...1 2 GENERELT...1 2.1 PRISREDUKTIONER I TDC-NETTETS HØJERE NIVEAUER...2 2.2 BONUS...3 2.3 ANNULLERINGSGEBYRER...3 2.4 UDSÆTTELSESGEBYR...3 2.5 FLYTNINGER...3 2.6 TILLÆGSAFGIFT FOR

Læs mere

Bilag 2b: Priser for særskilt certificeret adgang, adgang ved fjernåbning og ledsageordning - Samhusning

Bilag 2b: Priser for særskilt certificeret adgang, adgang ved fjernåbning og ledsageordning - Samhusning Bilag 2b: Priser for særskilt certificeret adgang, adgang ved fjernåbning og ledsageordning - Samhusning Dette bilag udgør bilag 2b til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Samhusning eller

Læs mere

Bilag 1 Produktspecifikation

Bilag 1 Produktspecifikation 2. marts 2012 Bilag 1 Produktspecifikation Til Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 OVERORDNET KONFIGURATION...

Læs mere

Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl

Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af Branchesalgs IPConnect xdsl produkter (IPConnect DHCP og IPConnect RBE), som stiller TDC's IP-net

Læs mere

Bilag 2: Priser 29. juni 2006

Bilag 2: Priser 29. juni 2006 1 Indhold 1 INDHOLD...1 2 GENERELT...1 2.1 PRISREDUKTIONER I TDC-NETTETS HØJERE NIVEAUER...2 2.2 BONUS...3 2.3 ANNULLERINGSGEBYRER...3 2.4 UDSÆTTELSESGEBYR...3 2.5 FLYTNINGER...3 2.6 TILLÆGSAFGIFT FOR

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

SHELL STATION ADRESSE POSTNR. BY TELEFON

SHELL STATION ADRESSE POSTNR. BY TELEFON SHELL STATION ADRESSE POSTNR. BY TELEFON SHELL KØBENHAVN Ø Lyngbyvej 60 A 2100 København Ø 3920 5501 SHELL KØBENHAVN S AMAGERFÆLLEDVEJ SHELL KØBENHAVN S VERMLANDSGADE SHELL/7-ELEVEN KØBENHAVN ENGLANDSVEJ

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net

Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net 3. marts 2012 Rammeaftale nr. Aftale nr. Produkttillæg IP Transmission kabel-tv Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester mellem og YouSee A/S YouSee A/S Teglholmsgade 1

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement SLA

Bilag 4: Service Level Agreement SLA Bilag 4: Service Level Agreement SLA Dette bilag udgør bilag 4 til Produkttillæg for Ethernet VPN og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 5 Service Level Agreement hørende til Aftale om Ethernet VPN.

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement SLA

Bilag 4: Service Level Agreement SLA Bilag 4: Service Level Agreement SLA Dette bilag udgør bilag 4 til Produkttillæg for Ethernet VPN og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 5 Service Level Agreement hørende til Aftale om Ethernet VPN.

Læs mere

Bilag H til aftale om IPConnect: Service Level Agreement

Bilag H til aftale om IPConnect: Service Level Agreement Bilag H til aftale om IPConnect: Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 1 2 PRODUKTDEFINITION... 1 3 TEKNISK PERFORMANCE... 2 3.1 MÅLEMETODE OG GRUNDLAG... 2 3.2 DEFINITION AF PERFORMANCE

Læs mere

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro Bilag 10 Bredbånd Basic Pr Omfang Prduktspecifikatinen er en beskrivelse af TDC Whlesales prdukt Bredbånd Basic Pr. Beskrivelsen dækker kun de punkter, hvr Bredbånd Basic Pr adskiller sig fra beskrivelsen

Læs mere

Bilag 2b: Priser. TDC Wholesales prisliste for transmissionsydelser pr. 1. juni Indhold 1 INDHOLD... 1

Bilag 2b: Priser. TDC Wholesales prisliste for transmissionsydelser pr. 1. juni Indhold 1 INDHOLD... 1 Bilag 2b: Priser TDC Wholesales prisliste for transmissionsydelser pr. 1. juni 2009. 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 GENERELT... 2 2.1 PRISREDUKTIONER I TDC-NETTETS HØJERE NIVEAUER...2 2.2 BONUS...3 2.3 ANNULLERINGSGEBYRER...5

Læs mere

Strækningslængder. Bilag 6.6

Strækningslængder. Bilag 6.6 Banedanmarks Netredegørelse 2015 Bilag 6.6 Strækningslængder Afstandstabellen angiver den kilometerafstand, som infrastrukturafgifterne beregnes efter. Afstanden mellem Sjælland og Fyn er redurceret med

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC Bilag 10 til Aftale m Bredbånd BasiC Indhldsfrtegnelse Bilag 10 Bredbånd Basic Pr... 2 OMFANG... 2 OVERORDNET BESKRIVELSE... 2 GRUNDYDELSER... 2 TILLÆGSYDELSER... 2 HASTIGHEDER... 2 IP-ADRESSER... 3 MPLS...

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA)

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA) Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA) 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af TDC s Boligforenings FBSA (BFBSA) løsning. BFBSA er et lag 2 produkt(osi), der er målrettet

Læs mere

Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces

Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces Shared fiber acces er under udvikling, og der kan forekomme ændringer i produktbeskrivelsen indtil End-To-End-testen er gennemført i løbet af september.

Læs mere

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet 6. marts 2012 Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet Til Produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 4 3.1 FREMFØRING AF SLUTKUNDENS DATATRAFIK...

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Bilag 1 Produktbeskrivelse for Ethernet BSA Multikanal

Bilag 1 Produktbeskrivelse for Ethernet BSA Multikanal Bilag 1 Produktbeskrivelse for Ethernet BSA Multikanal 1. Omfang Ethernet Bitstream Access Multikanal er en tillægstjeneste til Ethernet Bitstream Access ADSL. Tillægstjenesten gør det muligt at opdele

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

1 INDHOLD... 1. Der ydes prisreduktion som anf rt i f lgende, nnr Transmissionskapaciteten fremf res i TDC's transportnets h jere niveauer.

1 INDHOLD... 1. Der ydes prisreduktion som anf rt i f lgende, nnr Transmissionskapaciteten fremf res i TDC's transportnets h jere niveauer. Bilag 2: Priser 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 GENERELT... 1 2.1 PRISREDUKTIONER I TDC-NETTETS H JERE NIVEAUER...3 2.2 BONUS...3 2.3 ANNULLERINGSGEBYRER...3 2.4 UDS TTELSESGEBYR...3 2.5 FLYTNINGER...3 2.6

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Transport af trafik...

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Egelundsvej 5 2620 Albertslund Shell / 7-Eleven 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 07:00-22:00 07:00-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 Roskildevej 117 2620 Albertslund

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Tillægsaftale til Standardaftale om Dedikerede fiberforbindelser. omhandlende. en samlet fibernetværksløsning. mellem. TDC Totalløsninger A/S

Tillægsaftale til Standardaftale om Dedikerede fiberforbindelser. omhandlende. en samlet fibernetværksløsning. mellem. TDC Totalløsninger A/S 27. august 2007 Tillægsaftale til Standardaftale om Dedikerede fiberforbindelser omhandlende en samlet fibernetværksløsning mellem TDC Totalløsninger A/S og TDC Kabel TV A/S 1. Aftalens Parter Mellem TDC

Læs mere

ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING

ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD ALM. BRAND INVESTERINGSORDNING.... 3 HER FINDER DU ALM. BRAND INVESTERINGSORDNING.......................

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Decentral adgang...

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober 002 Avedøre Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Ændringer i faktureringsrutiner for Profil Optik

Ændringer i faktureringsrutiner for Profil Optik Til den faktura ansvarige Ændringer i faktureringsrutiner for Profil Optik I Profil Optik og i øvrige koncernselskaber i Synsam ønsker vi fremover at håndterer vores leverandør fakturaer elektronisk. Dette

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Bilag 1c Produktspecifikation for ATM BSA Multikanal

Bilag 1c Produktspecifikation for ATM BSA Multikanal Bilag 1c Produktspecifikation for BSA Multikanal 1. Omfang Bitstream Access Multikanal er en tillægstjeneste til Bitstream Access ADSL og SHDSL produktet. Tillægstjenesten gør det muligt at opdele Bitstream

Læs mere

Filialens åbningstider:

Filialens åbningstider: Adresse Information Vænget 13 4400 Kalundborg Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Søndergade 44 8000 Aarhus C Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Juleaften, :, Nytårsaften, :, Holmens

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere