For IPConnect FK sker konnektiviteten via TDC's DAS og forudsætter, at der er indgået en aftale om transmission eller samhusning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For IPConnect FK sker konnektiviteten via TDC's DAS og forudsætter, at der er indgået en aftale om transmission eller samhusning."

Transkript

1 Bilag A3 Produktspecifikation for IPConnect FK 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af Branchesalgs IPConnect FK produkt, som stiller TDC's IP-net til rådighed for operatøren og giver en konnektivitet for dennes slutkunder til alle IPadresser, der kan nås på og via TDC's net. Produktet giver udelukkende adgang til det globale IPnet, mens det er operatørens eget ansvar at tilbyde host-funktionaliteter såsom news, DNS og e- mail. For IPConnect FK sker konnektiviteten via TDC's DAS og forudsætter, at der er indgået en aftale om transmission eller samhusning. 2 Indhold 1 OMFANG INDHOLD ANVENDTE FORKORTELSER SELVBETJENING WHOLESALE PRODUKTBESKRIVELSE GENERELT Produktets interface Protokoller Brugerfunktionalitet Sikkerhed Kvalitet Installationsformer Specifikationer for IPConnect FK Serviceformer Trafikdata BESTILLING OG LEVERING AF IPCONNECT FK KONTRAKTINDGÅELSE BESTILLING FLYTNING ÆNDRING OPSIGELSE PRISSTRUKTUR AFTALEINDGÅELSE TAKSERING ABONNEMENT SÆRLIGE GEBYRER BONUS DRIFT OG SERVICE TDC S ANSVAR OPERATØRENS ANSVAR FEJLMELDING/FEJLHÅNDTERING Gengangerfejl Side 1 af 16

2 9 NUMMERERING OG IDENTIFIKATION AF FORBINDELSER LISTE OVER NIVEAU 1 OG NIVEAU 2 CENTRALER Anvendte forkortelser I produktspecifikationen anvendes følgende forkortelser: AFb Assured Forwarding burstable ATM Asynchronous Transfer Mode BBRAS Broad Band Remote Access Server DAS Direct Access Server DNS Domain Name Service DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer GDS Gør-Det-Selv installation GIG Godt-i-Gang installation IGMP Instant Group Management Protocol MPLS Multi Protocol Label Switching KAP Kabelafslutningspunkt POI Point of Interconnect SHDSL Symmetrical High Data Rate Digital Subscriber Line RAS Remote Access Server VCC Virtual Circuit Connection VPC Virtual Path Connection Brugergrænseflader Selvbetjening Branchesalg IP Connect har følgende brugergrænseflader: Portalen, Service, Columbine og Fasin Fasin Brugergrænseflade i Selvbetjening Branchesalg til fejlmelding. Selvbetjening Wholesale Er nærmere defineret under pkt Selvbetjening Wholesale Selvbetjening Branchesalg giver blandt andet information om operatørens engagement, produkter, priser, nyheder og kontaktinformation. Selvbetjening Branchesalg indeholder også brugeradministration samt mulighed for ordrebestilling, fejlmelding med videre. Selvbetjening Branchesalg giver én samlet elektronisk adgang til alle IT-systemer hos Branchesalg ved brug af ét fælles password. Operatøren opfordres til, at holde sig opdateret og sætte sig ind i informationer i Selvbetjening Branchesalg, for at sikre bedst mulig overblik og kvalitet i bestillingerne. Side 2 af 16

3 5 Produktbeskrivelse Overordnet konfiguration For at skabe et samlet overblik over IP-konnektivitetsprodukterne viser følgende figur operatørens muligheder for at købe konnektivitet over TDC's IP net: Central Peering Udland Peering Udland Slutbruger Operatør Fast kredsløb D A S IP Host server ADSL SHDSL D S L A M ATM net BBRAS Ethernet net Figur 1: Muligheder for IPConnect Tilslutningsmuligheder og deres forudsætninger Der er følgende tilslutningsmuligheder til IP nettet: IPConnect ADSL (forudsætter aftale om Bitstream Access), jf. bilag A1. IPConnect SHDSL (forudsætter aftale om SHDSL), jf. bilag A2. IPConnect FK (forudsætter transmissionsaftale) evt. i forbindelse med samhusning (forudsætter samhusningsaftale). Denne tilslutningsform kan både benyttes for Operatørens slutbrugere og for Operatørens host-server (nærværende bilag). 5.1 Generelt IPConnect FK er en tilslutning via TDC's DAS for tilslutning over faste kredsløb, som det fremgår af nedenstående figur, der ligeledes viser sammenhængen mellem IP-konnektivitet og transmission. Side 3 af 16

4 DAS DAS IP distribueret TDC IP backbone net Transmission IP-konnektivitet Oprettelsesafgift Kvartalsafgift IP-trafik IP-porte Ekstra IP-adresser MPLS Figur 2: Konfigurationstegning for tilslutning af IPConnect FK Slutbrugeren vil kunne trafikere: TDC s IP net udlandet via TDC s udlandsforbindelse andre nationale IP-net, med hvilke TDC har peering aftaler Dog kan der være begrænsninger som følge af en tilvalgt VPN funktionalitet. Slutbrugeren tilsluttes IP-nettet via én af TDC's DAS servere. Slutbrugeren skal have et eller flere fast opkoblede kredsløb fra sin adresse til én af nævnte lokationer. Alternativt i forbindelse med samhusning én eller flere forbindelser fra brugerens udstyr til TDC's DAS. For at operatøren kan tilbyde forskellige host funktionaliteter og tjenester, herunder mail- og newsservere kræves en opkobling til Internettet. En sådan skal bestilles på samme vis som slutbrugeropkoblingerne, men er underlagt andre principper og priser, jf. nedenfor omkring IPConnect FK Hosting Produktets interface IP-konnektivitetsproduktet dækker de nødvendige porte i forbindelse med tilslutning via DAS. Følgende porte er understøttet: 2 Mbit/s 34 Mbit/s 34 Mbit/s i forbindelse med samhusning 45 Mbit/s 45 Mbit/s i forbindelse med samhusning 155,52 Mbit/s, POS 155 Mbit/s, ATM-OC/STM1 i forbindelse med samhusning Ligeledes er det muligt at få Ethernet interface Fast Ethernet (fra Mbit/s) og Gigabit Ethernet(fra 100 Mbit/s til 1Gbit/s) Protokoller Følgende protokoller supporteres for tilslutning over faste kredsløb via DAS: 1. Network protocols: IPv4 (RFC791) 2. Transport / application protocols: Alle IPv4 protokoller (0-255) 3. Routing protocols: BGP-4 (RFC1771) 4. PPP (point-to-point protocol) i flg.rfc PPP er en standard metode til at transportere multiprotocol datagrammer over punkt-til-punkt forbindelser. Side 4 af 16

5 5.1.3 Brugerfunktionalitet IP-konnektivitetsproduktet giver udelukkende adgang til Internet, hvorimod det er Operatørens eget ansvar at tilbyde diverse services som , news, DNS o.l Sikkerhed På randen af IP-nettet ved DAS, jvf. figur 1 og 2, foretages autentifikation ud fra den fysiske tilslutning. TDC's IP-net drives med fokus på sikkerhed, hvilket betyder følgende: - nettet er spoofing frit, hvorved man ikke kan udgive sig for at være en anden, dvs. altid korrekt afsenderadresse. - der er redundante linier Denial of Service TDC tillader sig at afbryde en slutbruger ved DoS (Denial of Service) attacks, hvor TDC's net får problemer med at afvikle trafik. TDC afbryder den slutbruger, der bliver angrebet for at forsvare TDC's net og for at kunne levere trafik til de andre slutbrugere, der er tilsluttet den samme enhed i nettet som den angrebne slutbruger Misbrug I tilfælde af misbrug (uønsket adfærd) fra en IP-adresse tilhørende TDC, kontaktes CSIRT.DK i sin egenskab af TDC's afdeling for håndtering af sikkerhedsrelaterede hændelser på internettet. CSIRT står for: Computer Security Incident Response Team. I de tilfælde, hvor IP-adressen er registreret til en slutkunde tilhørende en operatør med aftale om IPConnect, forbeholder TDC sig ret til direkte at kontakte slutkunden for at bringe misbruget til ophør. I tilfælde af væsentlig misligholdelse forbeholder TDC sig desuden ret til at afbryde slutkundens IPConnect forbindelse, indtil forholdet er bragt i orden. Følgende betragtes som væsentlig misligholdelse: - Kunden portscanner andre computere på Internettet eller skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet (hacking). - Kunden medvirker til spredning af virus. - Kunden spreder post, som er uønsket for modtageren (spam, kædebreve eller lignende). - Kunden krænker tredjemands ophavsrettigheder ved downloading, distribution eller lignende. - Kunden sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder IP-adresser eller headerinformation. - Kunden overtræder gentagne gange de til enhver tid gældende uskrevne regler for god skik på Internettet. CSIRT.DK vil dog i praksis oftest kunne nøjes med at kontakte den pågældende slutkunde og hjælpe vedkommende på rette vej, idet de sjældent er bevidste omkring, at deres server anvendes til misbrug. En fejlkonfigureret server er et let offer for hackere, der så anvender serveren som afsats for angreb på tredjepart. Abuse kan indtræde i følgende situationer: - Open relay: fejlkonfigureret mail-server, som giver hackere mulighed for at anvende serveren til afsendelse af spam - Open Proxy: fejlkonfigureret proxy-server, som ligeledes giver hackere mulighed for at anvende serveren til misbrug - Port scanning - Virus - Chikane - Ophavsret Såfremt en slutkunde føler sig generet af andres adfærd på nettet, kan denne eller Operatøren slå afsenderes IP-adresse op på hvoraf fremgår, hvilken organisation, der skal rettes henvendelse til ( adresse) Kvalitet IP-nettet tilbyder kun én type kvalitet, nemlig best effort, hvor hastighed og overførselstid (forsinkelse) er afhængig af belastningen. Side 5 af 16

6 IP-nettet udbygges løbende, når det vurderes nødvendigt for at sikre en tilfredsstillende kvalitet. Der opsamles løbende statistisk materiale for at sikre kvaliteten og for at planlægge de nødvendige kapacitetsudvidelser. Kvalitetsparametrene for TDC's IP-net omfatter bl.a.: oppetid round trip delay pakketab TDC tilbyder en Service Level Agreement (SLA) ifm. levering, netkvalitet, fejl- og ændringshåndtering for IPConnect ADSL, som kan rekvireres ved henvendelse til account manageren Installationsformer Der tilbydes kun én installationsform med teknikerbesøg Specifikationer for IPConnect FK TDC tilbyder følgende typer af forbindelser: 2 Mbit/s G.703 eller G.704 /V.35/V.36 n*2 Mbit/s G.703. n-værdier fra 1-6 leveres 34 Mbit/s G Mbit/s G.703. POS (Packet over Sonet) STM-1 (155,52 Mbit/s) Standarder: ITU-T G.957, ITU-T G.958 Interface: Optisk duplex SC-type konnektor Følgende forbindelser tilbydes for samhusning: 34 Mbit/s 45 Mbit/s 155,52 Mbit/s Ovennævnte kredsløb overholder anerkendte internationale tekniske standarder, som fremgår af TDC s produktblade for faste kredsløb af tilsvarende type, jf. Der understøttes PPP. Det er muligt at opsætte SMTP- og News-server hos slutbrugeren IP-adresser Tilslutning til IP-nettet (WAN) sker via et punkt-til-punkt kredsløb med tildeling af 4 IP-adresser (/30), svarende til undernetmasken Desuden oplyses kunden om adressen på en DNS server. Herudover vil der blive tildelt 4 LAN adresser (/30) med mulighed for at tilvælge op til 256 LANadresser (/30 til /24). Såfremt det samlede antal IP-adresser overstiger 8, kræves en særlig behovsangivelse, som skal godkendes af TDC. Hvis man senere ønsker at udvide antallet af IP-adresser, skal man være opmærksom på, at det antal adresser, som slutkunden vil have til rådighed, vil være det tildelte antal minus 2, da disse vil være anvendt til henholdsvis net og broadcast adresse. Se punkt 5.2 for bestilling af IP-adresser IPConnect FK MPLS Med MPLS afskærmes slutbrugerens private trafik fra al anden trafik på TDC's IP-net - inklusive internettrafikken. Der etableres et privat netværk, defineret ved et 5-cifret VRF-nr, som en slags lukket brugergruppe på IP-nettet, hvilket giver en høj grad af sikkerhed. Side 6 af 16

7 MPLS VPN er en punkt-til-multipunkt forbindelse, hvilket indebærer, at alle kan "snakke" med alle indenfor VPN'et og ikke med computere, som er udenfor MPLS netværket ligesom disse ikke vil kunne "se" brugere på MPLS netværket IPConnect FK Hosting Operatøren har via IPConnect FK Hosting mulighed for at opkoble sig til TDC's IP-net, for herigennem at servicere sine slutkunder i form af eks. mail-, web-, news-, dns- og host-servere. Produktet er identisk med de øvrige IPConnect FK produkter, bortset fra en differentieret prissætning, se bilag E3. Produktet tilbydes udelukkende til operatøren og kan altså ikke videresælges til slutkunder IPConnect FK Multicast Operatøren har via IPConnect FK Multicast mulighed for opsætning Multicast transport. Produktet er et non standard produkt både teknisk og prismæssigt. A. Kort beskrivelse IPConnect multicast produktet gør det muligt at transportere trafikken af Operatørens IP Multicast grupper fra et indfødningspunkt i ovenstående skitse kaldet source - til en række POP s i ovenstående kaldet Multicast destination. Multicast source produktet er defineret ved Multicast soucen indfødes på en given central placeret i IP nettet. Der kan tilbydes etablering af redundante tilslutninger konfigureret med BGP. Der anvendes dedikerede L3-interface for multicast source, enten fysiske eller som VLAN. Der kan benyttes flere forskellige typer acces fx GE-porte på TDC L2-fiber opsamlingsnet. Der tilbydes understøttelse af QoS. Side 7 af 16

8 Multicast input vha. PIM-SM-protokol, RP. Specifik konfiguration efter TDC s anvisning, som aftales under projektimplementering. Multicast destinations Dedikerede L3-interface for multicast, enten fysiske eller som VLAN. IGMPv2 multicastprotokol efter TDC s anvisning. IP Multicast gruppe adresser Kunden vælger at anvende egne offentlige IPadresser eller få tildelt private adresser fra TDC. Multicasttrafikken gennemføres opmærket som AFb. B. Leverence og priser Produktet leveres nonstandard og leveringstiden afhænger af konfiguration ifm. de opstillede krav. Prissætningen udarbejdes tilsvarende nonstandard på baggrund af en specifikation fra operatøren indeholdende antallet af destinationspunkter/pop s og beliggenhed, samt kapacitet der skal fremføres Serviceformer TDC etablerer et beredskab med henblik på fejlretning af forbindelser. I beredskabet skal indgå, at fejlretning af forbindelser med en kapacitet større end 64 kbit/s påbegyndes i hele landet inden for 3 timer (døgnservice) efter afgivelse af fejlmelding til TDC. Fejlretning fortsætter indtil fejlen er udbedret. Jf. endvidere transmissionsaftalen Trafikdata Der vil løbende ske en opsamling af trafikdata, som operatøren kan anmode om at få tilsendt elektronisk, evt. med henblik på dennes slutkundeafregning. Trafikdata opsamles mellem hvert 5. og 20. minut for hvert interface uafhængigt af, om den enkelte slutkunde er tilsluttet IP-nettet eller ej. Det genererede taksttelegram indeholder følgende: ID Feltnavn Format Kommentarer 1 ISP ID 4 numeriske karakterer Operatør-ID. Er altid udfyldt. 2 Bruger ID 8 alfanumeriske karakterer For faste kredsløb er det HB numre fra HB til HB og for ADSL er det EB numre fra EB til EB SHDSL EB til EB Teknisk produktkode 4 Teknisk produktkode Net 2 numeriske karakterer For IPConnect ADSL: 6= IPConnect DHCP 7= IPConnect RBE 8= IPConnect RBE MPLS For IPConnect SHDSL: 10= IPConnect SHDSL 11= IPConnect SHDSL MPLS Udfyldes kun ved ADSL eller SHDSL. 5 numeriske karakterer For IPConnect FK: = IPConnect FK Udfyldes kun ved faste kredsløb. 10 numeriske karakterer Hastigheden, som slutbrugeren har bestilt, i kbit/s 5 Downstream hastighed 6 Upstream hastighed 10 numeriske karakterer Hastigheden, som slutbrugeren har bestilt, i kbit/s. 7 Downstream volume 20 numeriske karakterer Antal downloaded kilobytes 8 Upstream volume 20 numeriske karakterer Antal uploaded kilobytes 9 Start dato 8 numeriske karakterer Startdatoen, hvor målingen er startet. Format: YYYYMMDD 10 Starttidspunkt 6 numeriske karakterer Starttidspunktet på dagen, hvor målingen er startet. Side 8 af 16

9 Format: HHMMSS 11 Varighed 10 numeriske karakterer Tid siden sidste måling. Angives i antal sekunder. 12 Takstindikator 1 numerisk karakter Angiver tilslutningsnodens gruppering: 1= Niveau 1 2= Niveau 2 Udfyldes kun ved Faste kredsløb. 13 Trafiktype 1 numerisk karakter Angiver anvendelsen af kredsløbet: 0= Alm. brug 1= Hosting 2= Peering Udfyldes kun ved Faste kredsløb. 14 VPN-ID 6 numeriske karakterer. VRF nummer. Angiver VPN-ID i forbindelse med MPLS. Ellers gives værdien Record id 18 alfanumeriske karakterer Et id som identificerer det usplittede originale telegram. 16 Record seq 5 alfanumeriske karakterer Feltet forventes kun at ville indeholde numeriske karakterer, men der forbeholdes ret til om nødvendigt at udnytte at feltet er defineret som alfanumerisk. Et løbenummer for records med identisk Record id. Benyttes til splittede telegrammer. For usplittede telegrammer indeholder feltet værdien Alt andet end denne værdi angiver at telegrammet er opstået ved split af et originalt telegram. Feltet forventes kun at ville indeholde numeriske karakterer, men der forbeholdes ret til at udnytte at feltet er defineret som alfanumerisk. Bemærk, at dette er det logiske format af de sendte records. I praksis er disse data records under afsendelsen udstyret med en record type som Felt 0 (pt. indeholdende værdien XD ). Desuden indeholder en fil records af to andre typer, nemlig en header og en trailer, som angiver information om indhold og antal records i filen og som benyttes af modtager til at foretage sanity check. Filen navngives som eks. "TDDK0TDPR ", hvor PR039 er identifikationen af operatøren, og derfor forskellig fra operatør til operatør (PR er konstant) og er et løbenummer, som også er forskelligt fra fil til fil og fra operatør til operatør. TDDK0TD er konstant. Data i filen er af formatet: fixed-length, dvs. en flad ascii-fil (ingen komma- eller tab-separering) med fast felt-længde. Numeriske værdier højrestilles og ikke benyttet plads udfyldes med 0 er. Dette indebærer, at f.eks. en downstream hastighed på 512 kbit/s angives som " ". Hvis et numerisk felt ikke indeholder en værdi vil det være udfyldt med spaces. Feltet "VPN-ID" afviger fra disse regler idet tallene her er venstrestillede. Trafikdata vil blive fremsendt løbende og mindst hver 6. time. Til brug for forsendelse skal operatøren angive FTP-adresse, FTP port, brugernavn, password og sti. Skema til udfyldelse af de nødvendige oplysninger fremgår af bilag F. 6 Bestilling og levering af IPConnect FK 6.1 Kontraktindgåelse Ved indgåelse af kontrakten oprettes operatøren i TDC's ordresystem med angivelse af, hvilket kontonummer TDC skal benytte til afregning af operatøren. Der udfyldes en adresseliste over udpegede nøglepersoner hos såvel TDC som operatøren til brug for såvel tekniske som administrative indgangsvinkler. Side 9 af 16

10 6.2 Bestilling Operatøren bestiller IPConnect produkterne gennem fremsendelse af en særlig bestillingsblanket, som findes på Service modulet på Selvbetjening Branchesalg. De enkelte slutbrugeroprettelser bestilles med angivelse af bl.a. hastighed, central, antal IPadresser og installationsdato. Med hensyn til valg af central er disse delt op i hhv. Niveau 1 og Niveau 2 centraler med forskellig afregningspris til følge jf. punkt 6.2. TDC vælger tilslutningspunktet for operatøren, og såfremt dette er en Niveau 2 central, kan operatøren mod betaling opnå tilslutning til Niveau 1 priser. TDC vil herefter fremsende en ordrebekræftelse med oplysning om leveret hastighed og installationsdato. Fra modtagelse af ordrebekræftelse med dato har operatøren ingen fortrydelsesret på de enkelte IPConnect FK forbindelser bestilt hos TDC. Tilslutningen anses for leveret, når installationsarbejdet på centralen er afsluttet og forbindelsen er testet på installationsadressen med tilfredsstillende resultat. MPLS For IPConnect FK MPLS skal kunden/operatøren forud for bestillingen have udarbejdet en VPN-plan og fået oprettet et MPLS VPN med angivelse af VRF-nr. Oprettelse af VRF-nr. foregår ved at operatøren går ind på Service modulet på Selvbetjening Branchesalg og vælger oprettelse af IPConnect FK. Her udfyldes kundeoplysninger og i bemærkningsfeltet angives, at der ønskes bestilt et VRF-nr. Kundeservice returnerer besked om det oprettede VRF-nr. til den opgivne mailadresse. I forbindelse med oprettelse af den enkelte tilslutning skal følgende oplyses: VRF-nr 1. WAN-adresse + antal WAN-adresser evt. 1. LAN-adresse + antal LAN-adresser evt. MAN-adresse (management adresse) evt. primær og sekundær DHCP-adresse evt. default gateway IP-adresser Tildeling af yderligere IP-adresser kan enten ske i forbindelse med oprettelsen af IPConnect eller som en senere ændring. I forbindelse med oprettelse af IPConnect anvendes oprettelsesblanketten på på Service modulet på Selvbetjening Branchesalg, som udfyldes med de relevante data. Herudover er der på denne blanket et link til udfyldelse af yderligere en blanket, der skal anvendes som dokumentation overfor LIR, local internet registry. Ved senere bestilling af ekstra IP-adresser vælges blanketten "Tildeling af yderligere IP-adresser", som udfyldes tillige med linket til en yderligere blanket, der skal anvendes som dokumentation overfor LIR, local internet registry. 6.3 Flytning Såfremt slutkunden flytter fysisk adresse, skal operatøren bestille flytning af IPConnect FK hos TDC. Flytning foretages via Service modulet på Selvbetjening Branchesalg. Bestillingen modtages i branchesalgs kundeservice og vil følge almindelig bestillingsprocedure. 6.4 Ændring Ønskes foretaget en ændring som eks. annullering af ordre, ombookning af tid og hastighedsændring foretages dette via Service modulet på Selvbetjening Branchesalg. 6.5 Opsigelse Opsigelse af en slutbrugertilslutning foretages af operatøren til et månedsskift med 3 måneders varsel. Side 10 af 16

11 7 Prisstruktur 7.1 Aftaleindgåelse Der indgås hhv. en aftale om transmission (evt. samhusning) og en aftale om IP-konnektivitet. For prisstruktur på transmission henvises til denne aftale. 7.2 Taksering Taksering foretages på basis af trafikmålinger foretaget på IP-nettets kantroutere. Der takseres for downstream trafik fra starttidspunktet i 2 tidsintervaller: MB downstream peak ( ) MB downstream off peak ( ) MB afregning faktureres månedsvis bagud. MB prisen er endvidere afhængig af, hvorvidt kredsløbet eller samhusningen tilsluttes en Niveau 1 eller Niveau 2 central. Niveau 1 centralerne er placeret i TDC's backbone, mens Niveau 2 centralerne ligger udenfor. Der er udarbejdet en liste, se sidst i dette dokument, over mulige Niveau 1 og 2 centraler, da ikke alle TDC's centraler er tilgængelige for IP. Det er TDC, som vælger, hvilken central der kobles op til. Men operatøren har mulighed for at blive faktureret til backbone prisen (Niveau 1), mod en tillægspris på kredsløbsstrækningen. Hvis en slutkunde opkobles til en Niveau 2 central kan operatøren således vælge, at Mbyte afregningen foretages på baggrund af Niveau 1 pris mod, at der betales en merpris for en virtuel fremføring fra Niveau 2 til Niveau 1 centralen. Såfremt operatøren kan se, at slutkunden vil generere så meget trafik, at det kan betale sig med en lavere Mbyte pris, jf. bilag E3, trods den forhøjede pris for transmissionsstrækningen, gives dette som en mulighed rent faktureringsmæssigt. Den faktiske tilslutning vil altid blive bestemt af TDC. 7.3 Abonnement Der betales en fast abonnementsafgift i forbindelse med MPLS og ved anvendelse af udvidede serviceformer. Abonnementsafgifter faktureres kvartalsvis forud. 7.4 Særlige gebyrer Der opkræves gebyr fra operatøren i følgende tilfælde: 1) Såfremt operatøren annullerer en IPConnect FK bestilling efter modtagelse af ordrebekræftelse med dato fra kundeservice, er TDC berettiget til at opkræve et annulleringsgebyr. 2) Såfremt der i forbindelse med installation af IPConnect FK hos slutbrugeren ikke træffes nogen hjemme, vil operatøren blive opkrævet for det forgæves teknikerbesøg. 3) Såfremt TDC efter forsøg på fejlretning kan sandsynliggøre, at en anmeldt fejl ikke skyldes TDC's forhold, er operatøren forpligtet til at betale TDC for det forgæves udførte arbejde. For betalingen af de enkelte gebyrer henvises til transmissionsaftalen, bilag A. 7.5 Bonus Bonus for IP-konnektivitet opgøres kvartalsvis på baggrund af summen af abonnementsafgifterne og trafikafgifterne for det pågældende kvartal. Bonusopgørelsen fratrækkes den følgende måneds trafikafregning. Bonus opgøres kun for de priselementer, der indgår i IP konnektivitets delen og ikke for transmissionsdelen af produktet. Bemærk endvidere, at niveaurabatter, i henhold til transmissionsaftalen, er indeholdt i prissætningen for virtuel fremføring på IPConnect FK. For nærmere definition af satserne i Bonus henvises til bilag E3. 8 Drift og Service 8.1 TDC s ansvar IP-konnektivitet er underlagt TDC's driftsovervågning. Side 11 af 16

12 8.2 Operatørens ansvar Det påhviler operatøren at visitere slutbrugerens fejlmelding for IPConnect FK således, at kun fejl relateret til TDC's ydelse meldes til TDC. 8.3 Fejlmelding/fejlhåndtering Operatøren fejlmelder fejl på forbindelsen via TDC's elektroniske fejlmeldingssystem på Internettet, FASIN. Systemet stilles til rådighed uden omkostning for operatøren. I systemet kan en fejlmelding foretages ligesom parterne kan følge aktuel status på egne fejlmeldinger. Operatøren kan checke bookning tider for de fejl, der skal afhjælpes on site. Såfremt bookning tiden skal ændres, skal Operatøren kontakte Branchesalgs kundeservice. Når TDC har udført fejlmeldingen returneres svar via FASIN, og Operatøren skal derefter godkende svaret/fejlrettelsen. Såfremt fejlmeldingen ikke skyldes TDC's udstyr men Operatørens, vil systemet automatisk sende en regning til Operatøren. Operatøren kan via FASIN systemet indmelde i alle døgnets timer og på alle dage i året Gengangerfejl Når slutbrugeren er ramt af samme fejl eller en fejl, der er udsprunget efter en afsluttet fejlretning, kan denne fejlmeldes som Gengangerfejl inden for 10 kalenderdage. Sker dette inden for 48 timer kan den forrige fejlmelding genåbnes. Sker det efter 48 timer skal der oprettes ny fejlmelding, hvor der i titelfeltet efter fejlsymptom skrives "Gengangerfejl". Gengangerfejl bookes i FASIN på WBASIS. Fejlretning vil for begges vedkommende ske efterfølgende hverdag, enten på halvdagstid / eller på heldagstid. Det skal fremgår i bemærkningsfeltet i hvilket tidsrum kunden er tilrådighed. Er der tilknyttet serviceaftale til accesforbindelsen, vil fejlen blive rettet iht. serviceaftalen. Ønsker man at fravælge serviceaftalen skal dette ligeledes fremgå af bemærkningsfeltet. 9 Nummerering og identifikation af forbindelser Tjenesten registres med et selvstændigt HB9-nr., som skal angives ved enhver henvendelse til TDC. Side 12 af 16

13 10 Liste over Niveau 1 og Niveau 2 centraler Niveau 1: By Centralnavn Adresse Postnr./by Albertslund alb Holsbjergvej Albertslund Allerød aroe Frederiksborgvej Allerød Allingåbro al Enghavevej Allingåbro Ballerup ba Ærtedamsvej Ballerup Billund bll Kløvervej Billund Borups Allé boa Borups Allé København N Bov bov Padborgvej Padborg Brønderslev bl Gravensgade Brønderslev Brørup bp Østre Allé Brørup Byen by Nørregade København C Dianalund dia Nybovej Dianalund Dronninglund drl Fredensgade Dronninglund Esbjerg es Skjoldsgade Esbjerg Espergærde esp Jernbane Allé Espergærde Fakse fx Nygade Fakse Fredericia fa Prinsessegade Fredericia Frederikshavn fh Rimmensgade Frederikshavn Frederikssund fs Kirkegade Frederikssund Frederiksværk frv Havtornvej Frederiksværk Frifelt ff Algade Skærbæk Fåborg faa Telemarken Fåborg Glostrup gl Norasvej Glostrup Gram gby Torvet Gram Grenå gr Østerbrogade Grenå Grindsted gi Rolighedsvej Grindsted Haderslev had Svinget Haderslev Hadsund hds Kirkegade Hadsund Hasselager hc Lemmingvej Hasselager Hedehusene hh Frihedsvej Hedehusene Helsinge hlg Rundinsvej Helsinge Helsingør hg J. L. Tvedes Vej Helsingør Herlev he Herlev Hovedgade Herlev Herning hr Smedegade Herning Hillerød hi Søndre Jernbanevej Hillerød Hjørring hj Vendelbogade Hjørring Hobro hb Østergade Hobro Holbæk hk Bagstræde Holbæk Holstebro ho Bisgårdgade Holstebro Horsens hs Rædersgade Horsens Hørsholm hhl Rungstedvej Rungsted Kyst Ikast ik Odinsgade Ikast Jyderup jy Lyngvej Jyderup Kalundborg kb Sct. Jørgens Bjerg Kalundborg Kolding kd Klostergade Kolding Kolding kd4 Vranderupvej Lunderskov Kundby kuy Trønningevej Svinninge Køge kj Tøxensvej Køge Side 13 af 16

14 Lemvig lmv Andrupsgade Lemvig Lyngby ly Toftebæksvej Lyngby Maribo mrb Nørregade Maribo Middelfart md Odensevej Middelfart Nivå nivaa Solvej Nivå Nyborg ng Frisengårdsvej Nyborg Nykøbing ny Gasværksvej Nykøbing M Nykøbing (falster) nf Tværgade Nykøbing Fl Næstved nae Ramsherred Næstved Odense od Klingenberg Odense C Præstø pr Spangen Præstø Ragebøl ragd Rønsdam Sønderborg Randers rd Lille Voldgade Randers Ringkøbing rj Grønnegade Ringkøbing Ringsted rg Søgade Ringsted Rosengården ron Gørtlervej Odense M Roskilde ro Schmeltz Plads Roskilde Ryomgård raa Marienhoffvej Ryomgård Rødby rdy Aarbyesvej Rødby Rønne roen Lille Madsegade Rønne Sakskøbing sx Lunden Sakskøbing Silkeborg sl Rådhusgade Silkeborg Skanderborg sd Egholmsvej Skanderborg Skejby sby Brendstrupgårdsvej Århus N Skive sk Adelgade 10 B 7800 Skive Skjern sj Nørregade Skjern Slagelse sg Bredegade Slagelse Slet slt Sletvej Tranbjeg J Sorø so Saxogade Sorø Struer str Torvegade Struer Støvring sr Grangårdsvej Støvring Svendborg svg Toldbodvej Svendborg Søborg soeb Maglegårds Allé Søborg Sønderborg sdb Østergade Sønderborg Thisted ti Møllevej Thisted Tønder tdr Kongevej Tønder Tåstrup taa Vesterparken Taastrup Valby vby Gl. Jernbanevej Valby Varde va Nygade Varde Vejle vj Dæmningen Vejle Vesterbro vbr Dannebrogsgade København V Viborg vg Vestergade Viborg Virum vir Virumvej Virum Vojens oj Margrethevej Vojens Vordingborg vo Københavnsvej Vordingborg Ølstykke oel Udlejrevej Ølstykke Østerbro oebr Rosenvængets Allé København Ø Aabenraa aaa Nygade Aabenraa Ålborg C ab Nytorv Ålborg C Århus C arc Fiskergade Århus C Års aars Carl Andersens Passage Aars Side 14 af 16

15 Niveau 2: By Centralnavn Adresse Postnr./by Amagerbro amb Norgesgade København S Assens ac Odensevej Assens Bagsværd bav Bagsværddal Bagsværd Birkerød bi Toftevej Birkerød Bogense bgs Odensevej Bogense Brabrand bbd Søparkvej Brabrand Brovst bst Vestergade Brovst Brøndbyøster boet Kløverprisvej Hvidovre Brønshøj brh Håbets Allé Brønshøj Ebeltoft ef Bryggerivej Ebeltoft Erritsø ers Engtoften Fredericia Farum fm Frederiksborgvej Farum Fredensborg fd Kratbjerg Fredensborg Gentofte gj Adolphsvej Gentofte Gjellerup gjp Silkeborgvej Brabrand Haslev hz Frederiksgade Haslev Hellerup hl Svanemøllevej Hellerup Hinnerup hn Borgergade Hinnerup Holte hot Morlenesvej Holte Hundige hdi Olsbæk Strandvej Greve Strand Hvidovre hvi Gl. Køgelandevej Hvidovre Kastrup ksa Tårnbyvej Kastrup Kliplev kw Bjerndrupvej Aabenraa Korsør koe Baggade Korsør Kvaglund kva Ravnevej Esbjerg Ø Langebæk laek Hegnskrogen Langebæk Mundelstrup mu Agerøvej Mundelstrup Nakskov nsk Danagade Nakskov Neksø nx Købmagergade Neksø Nærum naer Rundforbivej Nærum Næsby naes Lundsvænget Odense N Nørrebro noe Blågårdsgade København N Nørresundby ns Jørgen Bertelsens vej Nørresundby Odder or Torvet Odder Ordrup op Ordrupvej Charlottenlund Pårup paar Vølvesvej Odense NV Ribe rb Præstegade Ribe Ringe re Algade Ringe Risskov ris Rolighedsvej Risskov Rudkøbing rkg Nørregade Rudkøbing Ryvang ryv Vennemindevej København Ø Rødovre rdo Rødovrevej Rødovre Sanderum sam Bondovej Odense SV Skagen sgb Chr. X's Vej Skagen Skæring aeg Mejlbyvej Egå Skåde saa Hørhavevej Højbjerg Solrød sol Hindbærhaven Solrød Strand Store Magleby stm Fælledvej Dragør Sundbyøster suoe Portugalsgade København S Side 15 af 16

16 Tommerup tp Tallerupvej Tommerup Tranbjerg trg Torvevænget Tranbjerg J Trørød troe Bueager Vedbæk Ulstrup up Teglværksvej Ulstrup Vallensbæk vlb Hyttebovej Vallensbæk Strand Vanløse van Tirsbækvej Vanløse Vejen vn Ahorngade Vejen Vejlby vey Stenagervej Risskov Vinding (vj) vnd Bagsnoge Vejle Værløse vaer Bymidten Værløse Ydre Nørrebro ynoe Stefansgade København N Ærøskøbing ae Pilebækken Ærøskøbing Ålborg Syd abs Hellevangen Ålborg SØ Ålborg Vest abv Gøteborgvej Ålborg SV Ålborg Øst aboes Gøttrupvej Ålborg Ø Århus Nord arno Stavangergade Århus N Århus Syd arsy Marselis Boulevard Århus C Århus Vest arve Haslevej Åbyhøj Side 16 af 16

Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl

Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af Branchesalgs IPConnect xdsl produkter (IPConnect DHCP og IPConnect RBE), som stiller TDC's IP-net

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement SLA

Bilag 4: Service Level Agreement SLA Bilag 4: Service Level Agreement SLA Dette bilag udgør bilag 4 til Produkttillæg for Ethernet VPN og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 5 Service Level Agreement hørende til Aftale om Ethernet VPN.

Læs mere

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro Bilag 10 Bredbånd Basic Pr Omfang Prduktspecifikatinen er en beskrivelse af TDC Whlesales prdukt Bredbånd Basic Pr. Beskrivelsen dækker kun de punkter, hvr Bredbånd Basic Pr adskiller sig fra beskrivelsen

Læs mere

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC Bilag 10 til Aftale m Bredbånd BasiC Indhldsfrtegnelse Bilag 10 Bredbånd Basic Pr... 2 OMFANG... 2 OVERORDNET BESKRIVELSE... 2 GRUNDYDELSER... 2 TILLÆGSYDELSER... 2 HASTIGHEDER... 2 IP-ADRESSER... 3 MPLS...

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Åbningstider. Station SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B

Åbningstider. Station SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B Station Åbningstider SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B SHELL ALLINGE MANDAG-FREDAG 06:00-22:00 LØRDAG 06:00-22:00 SØNDAG 06:00-22:00 SHELL ANS MANDAG-FREDAG 06:30-22:00 LØRDAG 08:00-22:00 SØNDAG 08:00-22:00

Læs mere

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Indholdet af denne tabel vil blive opdateret jævnligt på styrelsens hjemmeside. Journal nr. 4/0120-0401-0009/FI/LD/JG/KH

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter ikke med udlejer v il v ære af talt f orbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Journal nr.

Læs mere

Autoriserede Batavus forhandlere som støtter Hjerteforeningen.

Autoriserede Batavus forhandlere som støtter Hjerteforeningen. A B Bike & Co. Stationstorvet 8 Frederikssundvej 181 A 2620 Albertslund 2700 Brønshøj jb@astrupcykler.dk info2700@fribikeshop.dk 43 64 56 08 38 28 06 34 D Vagtelvænget 1 Dragør Cykel & Motorservice 5610

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Bilag 1c: Produktspecifikation for FBSA Enkanals QoS

Bilag 1c: Produktspecifikation for FBSA Enkanals QoS Bilag 1c: Produktspecifikation for FBSA Enkanals QoS Dette bilag udgør bilag 1c til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Fiber BSA. 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Omfang... 1 2.1. Omfang implementering...

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD

VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD 1 VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD Uncontended løsning: Sammenfatning og videre proces Sammenfatning: TDC har på møde med operatørerne 28. februar fremlagt 1. version af flg. præsentation af

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4 gældende pr. 1. marts 2015. 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 INDLEDNING... 1 3 KVALITET... 2 4 LEVERINGSPRÆCISION... 3 5 LEVERINGSTID...

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Medlemsliste per april 2012

Medlemsliste per april 2012 Medlemsliste per april 2012 Firma Adresse Postnr/by Telefon Telefax Web-site/e-mail A/S CHR. BOLDSEN Toldbodgade 88 8930 Randers NØ 8642 2222 8642 2204 www.boldsen.dk info@boldsen.dk A/S CHR. BOLDSEN Teknologivej

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. 2 Danmarks bredeste forhandlernet af kølemidler. AGA tilbyder et komplet

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

fodens dag [ KLINIK FOR FODTERAPI ]

fodens dag [ KLINIK FOR FODTERAPI ] 1360 København K Kgs. Nytorv Ved Metro nedgangen 2100 København Ø Klinik for Fodterapi Århusgade 2 2100 København Ø Klinik for Fodterapi Kroghsgade 6 2000 Frederiksberg Torvet, Frederiksberg Centret Falkoner

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

INDHOLD. Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1. A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1. B. Administration... 1. B.1. Varenummer...

INDHOLD. Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1. A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1. B. Administration... 1. B.1. Varenummer... INDHOLD Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1 A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1 B. Administration... 1 B.1. Varenummer... 1 B.2. Pallegebyrer... 1 B.3. Restordrer... 1 B.4. Leveringer til

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler Bekendtgørelse nr. [xxx] af 23. maj 2007 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 3410-3800 MHz 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ]

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] # PRESTIGE RUSTFRI Håndklæderadiatorer i rustfrit stål Rustfrit stål er et bestandigt smukt og miljøvenligt materiale, der kræver minimal vedligeholdelse.

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer Niv. 2 og 3 skemaer Fordeling af sager på organisationer juni 2004 bcr 1 Forkortelse Organisationer Antal BF Bibliotekar Forbundet 8 Blik- Rør Blik- og Rørarbejderforbundet 15 BUPL BUPL 71 DE Dansk Elforbund

Læs mere