Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 Velkomstmappen...2 Introduktionsprogram for nyansat plejepersonale...3 Første dag på afdelingen... 3 Introduktionsperiode 4 uger (sidemandsoplæring)... 4 Samtaler... 6 D øgnrytmeplan dagvagt... 7 D øgnrytmeplan aftenvagt... 9 D øgnrytmeplan nattevagt N øglepersoner i afdelingen Introduktionsmappen...14 A lfabetisk opslag...14 Arbejdsplaner Apotek Anæstesitilsyn Blodprøver Blodw eb Etiske retningslinier Fasteregler Forventninger fra personalet Funktionsbeskrivelse for basissygeplejersker Funktionsbeskrivelse for SSA Funktionsbeskrivelse for sygehjælper G IK-drop Kommunikation om patientbehandling Kursus Medicinering Mobilt Akut Team (MAT) Terapiafdelingen Værdigrundlag... 39

2 Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 Velkomstmappen Kære kollega Velkommen til Ortopædkirurgisk sengeafdeling. D enne mappe er en introduktionsmappe, som er et arbejdsredskab, der skal hjælpe dig med at komme godt i gang med arbejdet på ortopædkirurgisk sengeafdeling. Samtidig er det en guide til dig, så du sammen med os, der introducerer dig, kan følge med i, hvor langt, du er i introduktionsforløbet. I mappen kan du finde en døgnrytmeplan samt en oversigt over vores ressourcepersoner og nøglepersoner i afdelingen. I samarbejde med dig vil introduktionssygeplejersken tilrettelægge introduktionen sådan, at den passer til dine forudsætninger og eventuelt tidligere erfaringer. Introduktionen løber over 6 måneder og er bygget op som nedenstående. En 4 ugers periode, hvor der er lagt vægt på sidemandsoplæring - baseret på de mest grundlæggende rutiner i afdelingen. Introduktionen vil herefter mere foregå ved fælles introduktionsdage eller ved dialog/spørgsmål/sparring i det daglige arbejde. Der vil blive taget udgangspunkt i dit individuelle behov. Præsentation af vores hjemmeside w w w.horsens.rm.dk. D er kan du bl.a. finde afdelingens værdigrundlag, etiske retningslinier, funktionsbeskrivelse osv. Introduktion til den planlagte undervisning i afdelingen indenfor udvalgte områder. D atoer for undervisning kan ses i mappen. D erudover vil der, som det fremgår af introduktionsmaterialet, være individuelle samtaler. Vi glæder os til det fremtidige samarbejde.

3 Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 Introduktionsprogram for nyansat plejepersonale Første dag på afdelingen Velkomst: Præsentation af personale Rundvisning på afdelingen, skabe rent og urent skyllerum, medicinrum, taske skab, birum osv. Klokkesystem Forevisning af hjertestopremedier/ gennemgang af hjertestop procedure Melding af hjertestop og brand Information om brandudstyr og nødudgange Katastrofeplan G avekasse G arderobeskab Kontor: Telefon Intranettet/ retningslinier Tavle /patienttavle D ueslag/skuffe P5 nyt ED B ( EPJ, G S, labka og RIS) Arbejdsplan/ønskebog Rundvisning på sygehuset: Terapiafdelingen Ambulatoriet Billeddiagnostisk afdeling Intensiv/opvågning Operationsgangen G arderobe/omklædning Løn- og personaleafdelingen Kantine/madordning Introduktion: G ennemgang af introduktionsmappe Information om: D øgnrytmeplan Patientkategorier, placering i afd. Primærsygepleje/kontaktpersonsordning. Sygemelding/raskmeldning Præsentation af sekretærer og deres arbejdsopgaver Orientering om kompetencer for forskellige faggrupper Kultur i afdelingen herunder arbejdsmiljø og uniformsetikette N øglepersonsordning Afsnitsmøder og personalemøder U ndervisningsplan

4 Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 Introduktionsperiode 4 uger (sidemandsoplæ ring) G rundlæggende sygepleje: Personlig hygiejne Senge/valg af madras/funktion Hjælpemidler (tjekliste ved forflytningsvejleder) Primærsygepleje: Kontaktperson/kontaktlæge Stuegang (hvad skal tages op, blodprøver, undersøgelser osv.) Samarbejde med fysioterapeuter og ergoterapeuter G ennemgå ISBAR (kommunikationsredskab) Hygiejne: Hygiejnehåndbog/håndhygiejne Håndtering af bækken/kolber Rent/urent skyllerum Oprydning stue/afdeling Inficeret stue Isolation af patient/stue Håndtering af rulleborde/snavsetøjsstativ Affaldssortering risiko/medicin Præoperativ sygepleje: Modtage akutte patienter Modtage elektive patienter Indlæggelsessamtale Faste og faste regler Klargøring til operation, anæstesis tilsyn/skema Modtage telefonbesked om akut patient D okumentation Postoperativ sygepleje: Modtage patienter D okumentation U dskrivelse: Planlægning af udskrivelse i samarbejde med læger, fysioterapeuter. og plejepersonale (starter ved indlæggelse). Kontakt til visitator (samarbejdsaftaler) U dskrivningskonference/fremtidsmøde Overflytning til anden afdeling herunder Brædstrup/Odder U dskrivningssamtale (24 timer) D okumentation Medicin: Introduktion af medicinrummet Medicindosering/rekvirering klinisk retningslinje IV instruks/stående ordinationer Opbevaring af patientens egen medicin

5 Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 Ernæring: Servering af måltider og kendskab til afdelingens buffet samt energi / protein drikke. Ernæringsscreening samt oprette diverse plejeplaner. Information til patient D iætist Opsætning af sondeernæring D okumentation Ressourcepersoner: N øglepersoner Tillidsmænd Sikkerhedsrepræsentant G ennemgang af funktionsbeskrivelser for forskellige personale grupper ved afdelingssygeplejerske Speciel sygepleje: Anlæggelse af sonde Anlæggelse/seponering af KAD Seponering af dræn Anlæggelse af venflon Opsætning af gik-drop- herunder dråbetæller U rinstix Blærescanning Opsætning af sug/ilt Infiltrations analgesi VAS/VRS score (smertemåling og vurdering) D iverse: Besøgstider Patienttelefon og mobiltelefon (regler herfor) Telefoner på afdeling herunder bærbare i vagten Tavshedspligt/information til pårørende Briksystem/Cefo/depot Reparation af ting E-learning/blobw eb D okumenter/ed ok (elektronisk dokumenthåndteringssystem): Pleuradræn Tromboseprofylakse - arixtra CVK D ræn Ekstern fixation ED K Forebyggelse af tryksår Kompressionsbehandling Kropspleje Modtagelse af sub akut /akut /elektive pt.

6 Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 MORS Mundpleje Postoperativ pleje Sygepleje på sårstuen U dskrivelse Venflon anlæggelse/pleje Patienter i konservativ behandling Samtaler Forventningssamtale (efter 1-2 uger) 3 måneders samtale 6 måneders samtale Introduktion afsluttes ved erfarent personale. 12 måneders mentorordning afsluttes. (nyuddannede sygeplejersker) MU S-samtale med afdelingssygeplejerske Planlagt dato Afholdt

7 Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 D øgnrytmeplan dagvagt Kl møder 1 person i vest og 1 person i øst. D enne person gør patienter klar til operation. N attevagten har pakket tøjtil operationspatienterne. Er der ingen op. patienter starter man med personlig pleje hos øvrige patienter eller hjælper nattevagten færdig. N attevagten giver vedkommende besked om hvor der er brug for at starte. Kl møder hovedparten af dagholdet. Kl møder 2 senvagter i vest og 2 i øst. D et er altid minimum 2 sygeplejersker. Kl. 7.00: - Arbejdsfordeling i gruppen bilver gennemgået. (Er planlagt dagen før). D et er sygeplejerskens ansvar at fordele opgaverne ud fra ansvars- og kompetenceområder. D a vi arbejder med primær sygepleje, skal der i arbejdsfordelingen tages hensyn til, hvem der er kontaktperson for patienten og der skal ses på kontinuiteten. Man læser om egne patienter. Elever og studerende vejledes af den patientansvarlige sygeplejerske. D er bliver planlagt hvem der: Modtager nye patienter kl og kl Hjælper patienten klar til operation herunder præmedicin og drop. G iver morgenmad på stuerne. Husk medicin. Hvem der doserer medicin. Hvornår gruppen mødes til fælles rapport. Efter morgenmad. : Hver enkelt planlægger dagens arbejde på egne stuer. Sygeplejersken forbereder stuegang. Personlig pleje. Vær opmærksom på om patienten skal have AD L ved ergoterapeut. D et står i kalenderen. Mobilisering. Vær opmærksom på om patienten skal i gymnastiksal til træning. Står under ordinationer på statusarket. Ernæringsscreening / intervention. G ennemgå indlæggelsessamtaler, ernæringsscreening. Mangler der noget? Planlægning af udskrivelse. Kontakt til hjemmepleje, pårørende. U dskrivningssamtaler. Oprydning og opfyldning. Husk også friske drikkevarer i køleskabene. Oprydning birum. Tildelte opgaver. Ajourføring af EPJ indenfor eget kompetenceområde. Fra kl er der formiddagskaffe for personalet. Aftales indbyrdes i gruppen.

8 Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 Kl er der gennemgang af patienterne med fysioterapeut. Kl er der frokost for patienterne. D et fremgår af ugeplanen, hvem der skal stå i buffet. - Patienterne hjælpes i dagligstuen eller får serveret på stuen. Husk medicin. Husk at føre kost og væskeskemaer. - Efter frokost hjælpes patienterne hen til middagshvil. D et er vigtigt at patienterne får 1-1½ times hvil. Personalet aftaler i gruppen, hvornår man går til frokost. Kl : - Rapport / gruppekonference/refleksion. - U ndervisning af nyt personale, elever og studerende. - N æste dag planlægges i kalenderen. Kl : - Patient mobilisering. - Servering af kaffe. - Sygeplejersken deler medicin ud vagten har samme opgaver som øvrige indtil kl Modtager rapport om op. patienter og evt. dårlige patienter. Videregives til aftenvagten. - Modtager patienter fra op. - Passer klokker og telefoner. Husk! At bede om hjælp i god tid. Vær opmærksom på om din kollega har brug for hjælp. Spørg. Vi har et fælles ansvar for patienterne, elever/studerende og for gruppen som helhed.

9 Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 D øgnrytmeplan aftenvagt Alle aftenvagter møder fra kl D et fremgår af ugeplanen, hvor man er planlagt til at være. Aftenvagten læser rapport fra til vagten giver rapport om specielle ting. Man tors. møder der 6 personaler. Fre søn. møder der 2 sygeplejersker og 3 hjælper/ssa Vagtholdet aftaler indbyrdes, hvis der er behov for ændring af fordelingen. Pauser i løbet af aftenen aftales indbyrdes i gruppen. Kl (hjælper/ssa): Samler service ind, og spørger til aftensmad til sengeliggende patienter. D er anrettet kolde væsker i bufferne. Aftenbakker forberedes. Ved behov pakkes et rullebord med bleer, plaster, vaskeklude, termometer, BT app. og hvad man måtte have brug for. N y-opererede patienter modtages/tilses efter gældende retningslinie. SSA doserer medicin til ny-opererede og akutte patienter - efter aftale med sygeplejersken under kompetenceansvar. Fra kl serveres der mad. Først til de sengeliggende og derefter til de mere mobile. Ptt. mindes på deres 17 medicin. Kat. 4 medicin hentes i Med. rummet. Ca. kl samles bakker sammen, og der ryddes op i dagligstuerne. Kl Sygeplejerske: Forberede stuegang. Husk det er kun akutte ting der tages op. Eks. blodprøver, medicinændringer, op info. Husk AK-skemaer i medicinrummet. D et er aftensygeplejersken, der bestiller blodprøver og får ordineret medicinen. Modtage nyopererede. Ophælde medicin til nyopererede og akutte patienter. Hjælpe med aftensmaden Hjælpe med mobilisering af patienter Kl Hjælper/SSA: Patienterne mobiliseres. Sengeliggende vendes og skiftes. Tilsyn med cryo-cuff, forbindinger, dræn, kath m.m. Evt. seponering aftales med sygeplejerske. Evt. udskrivningssamtaler. Senge tømmes på udskrevne patienter Ca. kl. 20 serveres kaffe og drikkevarer. D er anrettes i dagligstuerne og serveres på stuerne til de der ikke kan gå ud. Kl Sygeplejersker: Opfølgning på stuegang, udføre ordinationer. U dskrivelse af patienter.

10 Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 U dskrivningssamtaler på de patienter, der går hjem dagen efter. Evt starte sygeplejerapport. Op nedtagning af autotrans. (der står på opvågningsskemaet, hvornår det skal være indgivet) Sårskift, seponering af dræn og drop. Kan uddelegeres til SSA. Opsætning af blod og andre iv-væsker. Hjælpe på gangen. Kl Alle, ud fra egen kompetence: Sygeplejersken sætter iv. Antibiotika op. Patienterne gøres klar til natten. Hjælpes med toiletbesøg og tandbørstning. Fast medicin gives. Husk Fragmin. Sengeliggende observeres for trykmærker og vendes smøres efter behov. Kolber og kath. poser tømmes. D er måles værdier: BT,P, tp, blodsukker m.m. Isvand til alle patienter Oprydning på stuerne og i dagligstuerne. Rapportskrivning. G enerelt: Ajourføring af kost/væskeskemaer Ernæringsscreening Indlæggelsessamtaler. Evt. klargøre medicin og andre ting til patienter, der udskrives dagen efter. Alle har pligt til at besvare telefonen. U dlevering af patientinformationsmateriale til akutte patienter.

11 Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 D øgnrytmeplan nattevagt Alle møder kl til D er læses rapport, når du møder. Patienterne tilses kl , og kl D er er en sygeplejerske i vest og en i øst. Sygehjælper / SSA har en langside. Kl D ræn tilses og mængden noteres i EPJ, natnotat eller dag til dag program. Tømmes kun på særlig indikation. D er hænges fasteskilte op og fjernes drikkevarer, efter ordination i anæstesisk emaet. D vs. at patienter der overnatter i afdelingen må have væske stående indtil 6 eller 2 timer før operation. D rop observeres, om de fungerer. Evt. i.v. antibiotika tages fra. Væskeskemaer/ernæringsskemaer skiftes. Kl og kl Patienterne tilses: Er respirationen regelmæssig? Er de smerteklagende? Er de urolige? Evt. skifte ble. Vende immobile patienter. KL tages blodsukker på patienter, der får taget x 5. Sygeplejersken: Rydder op i medicinrum: Tømmer skraldespand, Fylder op i kasser og bøtter. Opfyldning af venflonbakker og FIC-bakke. Zinacef bestilles mandag, onsdag og fredag på sedlen på køleskabet. Sedlerne i de lange skabe udfyldes natten til mandag og natten til torsdag og lægges i medicinrum. Blodposer i skyllerummet der er 1 døgn smides ud og posekort udfyldes sendes til lab. Placerer indkaldte patienter der møder fastende, og ordne journal på disse. Journal lægges i omslag og anbringes på hylden. D osere medicin, hvis der er tid. SSA/sygehjælper: Tømmer køleskabe. Alle: Oprydning af skyllerum, baderum, dagligstuer. Opfyldning af servietter, salt, peber, sukker m.m. Samle brikker natten til mandag og natten til torsdag og lægge dem i udbakken på kontoret. Husk brikker i skyllerum + undersøgelse. Fjerne tom emballage fra skufferne. Pakke op. tøj. Vær opmærksom på diagnosen, så det rigtige tøjpakkes. Husk rent sengetøjog håndklæder, til patienter der er indlagt. G enstarte Pc erne på kontorerne og i medicinrummet. Skærme og tastatur tørres af. Rette tavlen og arbejdssedlerne til.

12 Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 D ette pakkes til op. patienterne. Blå hue, fasteskilt, kort til seng, Id-armbånd, sæt til MRSA-podning, tandkrus til patienter med protese. (kan ses på anæstesiskema) Blå plastik overtrækssko. Tøj: Se op diagnose om det er arm eller ben. D er pakkes hhv fracturskjorte eller knapbukser, og tilsvarende underbukser og langærmet trøje. Sokker. Til patienter der er i afd. pakkes desuden håndklæder, vaskeklud, rent stiklagen og pudebetræk, og evt. andet relevant sengetøj. Til patienter der skal have lavet Alloplastik, sengetøjtil bundskiftning. Til hoftealloplastikpatienterne pakkes desuden skråkile, grøn glide madras og ekstra lagen. Om morgenen mellem kl og kl : Kl tilbydes væske til de indlagte op. patienter der har 2 timers faste. Værdier måles (temperatur, puls, blodtryk, blodsukker). G øre OP-patienter klar (de der skal først ned). Personale der møder 6.30 går i gang med op. patienterne. Observere forbindinger og skifte ved megen gennemsivning. Sygeplejersken sætter i.v.antibiotika op. Printe arbejdssedler ud. Senge redes op til OP-patienter, der kommer hjemmefra. D er hilses på patienter, der møder fastende. D e vises enten dagligstuen eller på sengestuen. Sygeplejersken giver kort besked om ting, der er relevant for dagvagten at vide med det samme (eks. dårlige patienter). Hvis man kan nå at vaske flere patienter end OP-patienterne, gøres dette. D er er mulighed for pow ernap. Aftales indbyrdes i vagten.

13 Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 N øglepersoner iafdelingen Emne N øglepersoner Ø st N øglepersoner Vest Knæalloplastik Mette-Marie, Mette K, Manja, Pia Hoftealloplastik Anne G rethe, Mie og Mai Hoftenære frakturer Lotte, Birgit og Pia Mie, Hanne S og Mai Amputation Jane, Margit og Pia Børn Mai Thorax Pia Mai Ernæring Birgit, Jane Hanne S, Mie, Britta. Kompetent mobilisering Turid, Lotte Birgitte Sårpleje Hanna D okumentation Marianne Misbrug Sikkerhedsrepræsentant Kate Kate Tillidsrepræsentant SSA Tillidsrepræsentant Sygeplejersker Katri Siig (orto amb) Katri Siig (orto amb) Speciale ansvarlig Pia Mai Introduktion og oplæringssygeplejerske Mette Marie Mie Praktikansvarlige Marianne, Mette K, Lotte Anne D orthe. D iætist tirsdag Mia Rasholt Mia Rasholt Afdelingssygeplejersker Lone Lisbeth U dviklingssygeplejerske Anne Anne

14 Introduktionsmappen A lfabetisk opslag A rbejdsplaner I følge overenskomsten for både sygeplejersker og SSA samt sygehjælpere skal arbejdsplanerne foreligge 4 uger frem. På sengeafdelingen bestræber vi os på, at den enkelte medarbejder kender sin arbejdsplan længere frem end de 4 uger. Medarbejderen kommer selv med input til arbejdsplanen, hvorefter afdelingssygeplejersken udarbejder den endelige plan inden offentliggørelse. D er er mulighed for både at arbejde hver anden og hver tredje w eekend efter ønske. Vi arbejder i et fast w eekendrul, som dog er ophævet i sommerferie samt omkring jul og nytår. I forhold til afvikling af ferie bliver der sat en ferieønskeplan op, hvor du har mulighed for at ønske ferie/helligdage. D er er en intern aftale om, at vi afholder 4 ugers ferie i sommerferie perioden uge 26-32, da afdelingen delvis lukker ned. D erudover vil vi gerne planlægge det således, at vi har en ferieuge i perioden inden jul og en uge i perioden efter N ytår og frem til det ny ferieår starter til maj

15 A potek Vi har medicinservice på afdelingen. D agligt inden kl kommer personale fra apoteket op på afdelingen og gennemgår medicinrummet. D er bliver gennemgået både, hvad der mangler fra standardsortimentet og udenfor standard. Mangler et præparat som ikke er i vores standard sortiment, kan du skrive det på en liste, som hænger på køleskabet i medicinrummet. Præparatet vil blive leveret senere på dagen., dog kun hvis det er bestilt inden kl. 10 om formiddagen, og apoteket har det på lager. Hvis vi mangler medicin udenfor apotekets åbningstid, skal du tage kontakt til andre afdelinger, for at høre, om afdelingen eventuelt kan låne der. Ellers skal du kontakte den vagthavdende farmaceut, hvis lægen vurderer, at medicinen ikke kan vente. D u kan få telefonnummeret i Informationen. Apoteket varetager ligeledes levering af en del varer i de brede skabe på gangen samt væskeskabene. Angående iv zinacef: Apoteket er os behjælpelige med at blande zinacef til iv infusion. N atten til mandag, onsdag og fredag tæller nattevagten op, hvor mange patienter der får iv zinacef, og noterer dette på skemaet på køleskabet, hvorefter den færdigblandende infusionsvæske bliver leveret på afdelingen. Angående IV medicin: D er står en mappe i medicinrummet, hvor det fremgår til hvilken medicin der må gives iv. Stående ordinationer: D er står en mappe i medicinrummet med stående ordinationer, hvilket vil sige, medicin, som du må give til bestemte patientgrupper uden forudgående lægeordination

16 A næ stesitilsyn På hverdage i tidsrummet kl til kl kan du rekvirerer tilsynet via anæstesikoordinatoren. I øvrige tidsrum skal du bestille tilsynet via vagthavende anæstesilæge. N år der er skrevet en operationstilmelding, og patienten er meldt på OP, er det anæstesien, der har ansvaret for, at der bliver gået tilsyn. Plejepersonalet har ansvaret for at følgende foreligger inden anæstesitilsyn: - Indlæggelsesjournal. - Operationstilmelding. - Medicinen ajourføres i EPJ. - Højde og vægt på patienten. - Patientens værdier. - EKG på hjertesyge patienter eller patienter i antihypertensiv behandling. Hos akutte patienter skal der tillige være oplysninger om: - Hvilket tidspunkt patienten er fastende fra. - Hvor meget det planlagte indgreb er hastende. - Hvilken læge på stamafdelingen der er ansvarlig for den planlagte behandling. - Hvilken sygeplejerske der er ansvarlig for patienten. Før anmodning om anlæggelse af CVK: - Indikation for anlæggelse af CVK. - D et sikres at patienten har identifikationsarmbånd på. - Patientlabels sendes med på OP - N ye koagulationsparameter (KFN T, TRC) - Ved patienter i AK-behandling desuden KFTT. Før rekvirering af smertetilsyn: - Oversigt over hidtidige analgetiske behandling. - Aktuelle medicinoversigt. - Henvisning skal være dikteret af læge i patientens journal. Før anmodning om anlæggelse af epi kath. - Pause med fragmin i 18 timer ang. arixtra skal anæstesien kontaktes - Evt. ny KFTT (IN R) inden anlæggelse. IN R skal helst ligge under 1,5 Procedure for anæstesi assistance til anlæggelse af venflon. Anæstesiafdelingens personale vil gerne hjælpe med anlæggelse af venflon på patienter: - Hvor afdelingens sygeplejersker ikke kan. - Hvor afdelingens læge heller ikke kan eller har tid. Venflon der ikke haster anlægges bedst mellem: - Kl Kl Kl

17 Fremgangsmåde: - Ring til anæstesisygeplejerske og meld patienten. - Oplys patientens navn og CPR. - Oplys om det er akut eller om det kan vente til et af ovenstående tidspunkter. - Oplys om hvem der er kontaktperson fra afdelingen samt tlf. nr. til afsnittet. D er forventes at: - Rekvisitionen er samme sted som blodprøverekvisitioner. - Patienten er på sin stue. - Venflonvognen er fyldt op og står klar. Vigtig Husk venligst, så vidt det er muligt, at bede om hjælp indenfor anæstesiens effektive arbejdstid som er: Mandag fredag mellem kl W eekend og helligedage mellem kl U denfor disse tidspunkter opkræver anæstesien et opkald på 1 time. Anæstesiafdelingen kan kontaktes: Alle dage mellem kl på tlf (bestil meget gerne mellem kl ) D erefter på tlf Oplæring i venflonanlæggelse: D et tilstræbes, at sygeplejerskerne på afdelingen kan anlægge venflon. D er foregår sidemands oplæring heri, men flere gange årligt vil der være undervisning ved anæstesisygeplejerskerne

18 B lodprøver Væsketal (VT) : Hæmoglobin (hgb) viser patientens niveau af røde blodlegemer. Vær opmærksom på at for lav værdi er kontraindicerende for operation. Patienten skal eventuelt optransfunderes først. S-kalium viser patientens væskebalance. S-creatinin fortæller patientens nyrefunktion. S-natrium viser patientens væskebalance. S-albumin fortæller patientens ernæringsstatus. B-glucose og S-kalium : D enne prøve bliver taget hos alle sukkersygepatienter, der skal behandles med G IK-drop præoperativt kl KFTT : (IN R) Prøven viser blodets blødningstendens og bliver taget, hvis patienten er i AK-behandling med marevan eller marcoumar. D en er specielt vigtig, hvis patienten skal have anlagt epiduralt kateter. KFTT (IN R) værdien skal helst ligge under 1,5, når patienten skal opereres i spinalanæstesi eller have anlagt et epiduralt kateter. Infektionsparameter: Crp (c-reaktivt protein) S-leukocytter. Prøven bliver taget, hvis der er mistanke om infektion eller for udvikling i en allerede kendt infektion. Ved en operation ses altid en forhøjet Crp. Venyler: Prøven bliver taget ved temperatur 39 º eller derover og skal ordineres af læge. Prøven skal tages akut. Venyler bestilles på labka. D er udfyldes 2 mikrobiologiske podeskemaer. D er findes følgende frem: - Connector. - 2 aerobe glas (blå låg) - 2 anaerobe glas (røde/lilla låg)

19 B lodw eb Bliver brugt til at give et overblik: - Har patienten en blodtype.er patientens blodtype kendt? - Har patienten en screentest, negativ eller positiv. - Er der bestilt BAC-test, og hvornår er blodet klar? - Hvor længe er BAC-testen gyldig? Blodw eb finder du på intranettet øverst i venstre side under w eb-logon eller via den direkte adgang i EPJ. D et er ikke muligt at bestille noget i blodw eb, da det kun bliver brugt til at søge oplysninger og printe BAC-test journal ud. Blodtransfusion - Kræver bestået E-learning modul i blodtransfusion. - Temperatur måles, venflon tjekkes inden blod hentes. Eventuelt måles også blodtryk og puls. - Transfusionsjournalen afhentes på lab, når vi henter den første portion blod. D en skal returneres dertil, når patienten udskrives. D et er sekretæren, som gør dette. - BAC-test journalen udskrives og udfyldes inden blod kan afhentes. - D et dokumenteres i EPJ, hvornår opsætningen af blod er sket samt temperatur før og efter. Efter transfusionen dokumenteres, om transfusionen er forløbet uden komplikationer. - Posekortene returneres til lab. efter 48 timer i udfyldt tilstand. N attevagten gør dette. - Sygeplejersker er ansvarlige for blodtransfusion. SOSU - assistenter kan være kontrollant

20 Etiske retningslinier G enerelt synes jeg at dette afsnit er alt for langt og detaljeret mener det burde kunne forkortes en del. Mit umiddelbare forslag vil være at lave et lidt mere generelt afsnit omkring, hvordan kommunikerer vi med hinanden, patienter og samarbejdspartnere. (Personligt synes jeg, at teksten er nedladende da al ting er meget udpenslet). Mødet med patient og pårørende D et første møde med afdelingens personale er meget vigtigt for det indtryk, patient og pårørende får af afdelingen. En venlig og imødekommende attitude er en vigtig del af det billede, vi gerne vil give vore patienter og pårørende af afdelingen. D erfor bør vi altid rejse os og gå folk i møde i døren til kontoret. Hjælpe besøgene til sygehuset på gangarealer som ser søgende ud. D et er vigtigt at give hånd og præsentere sig, når man hilser på patienten. Ved præsentation siges både fornavn og efternavn samt stillingsbetegnelse. Ved at gøre dette finder patienten og pårørende med det samme ud af, hvem de taler med. D et er vigtigt at have en aftale om, hvem der skal tage imod akutte og indkaldte patienter. D ette betyder, at den der skal tage imod kan holde sig orienteret om, hvornår patienten kommer og være klar til at tage imod, eller i hvert fald give patienten besked om, hvornår man kommer og tager i mod. D et betyder også, at sekretær/kollegaer kan byde patienten velkommen i afdelingen og sige: N u skal jeg følge dig over i dagligstuen, så vil din kontaktperson komme og tage imod dig. D ermed opnår man, at patienten føler sig velkommen i afdelingen med det samme. N år vi tiltaler patienterne, skal det være med respekt. Mange ældre mennesker føler det meget respektløs, hvis vi kun tiltaler dem med fornavn. D erfor skal vi sikre os, om vi er på fornavn eller efternavn, Hr. eller Fru. N år vi tager telefonen er det vigtigt at den, der er i den anden ende ved, hvem han/hun taler med. D erfor siger vi Ortopædkirurgisk sengeafdeling, titel og navn. Idkortet med navn og stilling skal bæres, så det er synligt. U niform U niformen skal bæres, sådan den ikke virker anstødelig på folk, men også så hygiejnen bliver holdt i hævd. Vi henstiller til: - at negle er kortklippede og ingen neglelak - At bruge diskret makeup - Langt hår skal sættes op, så det ikke hænger løst ned over uniformskraven. - Ingen fingerringe, ur, armbånd eller store halskæder og øreringe. - Piercing er et individuelt skøn. - U ndlad at pynte uniformen med private ejendele. - Sjælevarmer må kun anvendes på kontorerne. - Anvend ikke patient tøjf.eks. patienttrøjer. - G å ikke med stetoskop om halsen

21 - Anvend sko som kun bruges på hospitalet. Vælg en sko som er med hælrem. U ndlad sko, der larmer for meget. - Mobiltelefoner skal blive i tasken. - Private ting i brystlommen såsom sakse og kuglepenne og id-kortet sprittes af dagligt. Se endvidere hygiejnehåndbogen på intranettet Hvordan møder vi vores samarbejdspartner: D et betyder noget, at vi i vores væremåde udtrykker vilje til samarbejde og til at hjælpe. D ette gøres f.eks. ved at rejse os, når portøren, laboranten eller andre samarbejdspartner kommer, og spørg hvilken patient de søger. Hvis det er en patient til røntgen, skal vi være behjælpelige f.eks. med opsætning af ilt bombe eller finde den ansvarlige sygeplejerske. Selvom det ikke drejer sig om patienter i egen gruppe, udviser vi imødekommenhed og hjælper vores samarbejdspartner. Hvordan afleverer vi patienten: Vi ønsker, at patienten skal føle sig velkommen i afdelingen fra de kommer ind af døren, til de igen forlader afdelingen. D erfor ønsker vi også at afslutte patienten ordentligt. D ette kan vi sikre ved at gå ind til patienten, når de afhentes af taxachauffør, Falck eller pårørende. Vi går med ind på stuen og siger farvel, samt sikrer, at patienten har fået alle sine ejendele med sig, og er fuldt informeret om planen. Hvordan taler vi om patienten: Vi skal forsøge at gøre vores rapport om patienterne så objektivt og sagligt som muligt for at undgå at farve kollegaers opfattelse af patienten. Patienter omtales med navn og ikke med sengenummer eller diagnose. Respekt for patienterne: Vi ønsker, at patienterne skal opleve at blive behandlet med respekt. Dette kan vi bl.a. opnå ved altid at banke på døren, inden vi går ind på stuen. D et er vigtigt at huske at tænde det grønne lys, når vi går ind på stue. På den måde gøres kollegaerne opmærksomme på, at der er en på stuen. Vis respekt for, når der arbejdes, samtales, informeres på en stue, samtalerum, og afbryd kun din kollega, såfremt det ikke kan vente til senere. G ør patienterne opmærksomme på at overholde blufærdighedsgrænser mht. påklædning. Patienterne skal være påklædte, når de forlader stuen. Af hensyn til sig selv, andre patienter og pårørende. Vi skal anvende forhæng på stuerne ved personlig hygiejne eller andre gøremål ved sengen, hvor patienten blottes. N år man skal ind på stuerne i besøgstiden, beder man de pårørende om at vente i dagligstuen, indtil man er færdig. Ved patienters klager over medpatienters adfærd må vi som personale forsøge at være objektive/loyale overfor begge parter. Respekt for hinandens arbejde: Vi ønsker, at vores samarbejde internt i afdelingen skal være præget af respekt. Hvis man har idéer/løsningsforslag til arbejdsgangen og procedure, er det altid velkommen

Døgnrytmeplaner Ortopædkirurgisk afd. B. Ortopædkirurgisk afdeling B Sygehus Sønderjylland Aabenraa Revideret oktober 2009

Døgnrytmeplaner Ortopædkirurgisk afd. B. Ortopædkirurgisk afdeling B Sygehus Sønderjylland Aabenraa Revideret oktober 2009 Døgnrytmeplaner Ortopædkirurgisk afd. B Ortopædkirurgisk afdeling B Sygehus Sønderjylland Aabenraa Revideret oktober 2009 Døgnrytmeplan for 6 14 vagter Kl. 06.00 Kl. 07.00 Kl. 07.15 Kl. 07.30 Kl.. 08.00

Læs mere

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece Side 1 af 1 Velkommen til Neurologisk Sengeafdeling, N61. Denne pjece indeholder nogle praktiske oplysninger om Beskrivelse af Neurologisk sengeafdeling N61 N61 består af 3 selvstændige sengeafsnit, beliggende

Læs mere

Velkommen til Hæmatologisk Sengeafsnit

Velkommen til Hæmatologisk Sengeafsnit Velkommen til Hæmatologisk Sengeafsnit Kære Dette introduktionsprogram har til formål, at give dig den bedst mulige start på din ansættelse her i hæmatologisk sengeafsnit. Selve introduktionen strækker

Læs mere

Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110

Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Patientinformation Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Velkommen til Vejle Sygehus Neurologisk Afdeling 1 2 Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Vi byder dig velkommen

Læs mere

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Telefon 7842 2020 Vi vil hermed byde velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

Læs mere

håndbog i Sikker mundtlig kommunikation

håndbog i Sikker mundtlig kommunikation håndbog i Sikker mundtlig kommunikation Kommunikation Teamsamarbejde Sikker Mundtlig Kommunikation Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Kommunikation Inden du ringer... 4 Kommunikation om patientbehandling

Læs mere

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken Ansvars- og kompetenceområde for sygeplejersken Ældreområdet Guldborgsund Kommune Sygeplejerskens arbejdsområde/ kompetence i Ældreområdet, i Guldborgsund Kommune. Formålet med den kommunale hjemmesygepleje,

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Den akut indlagte patient - til operation

Den akut indlagte patient - til operation Ortopædkirurgisk Afdeling Den akut indlagte patient - til operation Patientinformation www.sygehuslillebaelt.dk Når du sidder med denne folder, er det fordi, du er blevet indlagt akut på vores afdeling

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42

Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Vi er en infektionsmedicinsk afdeling med 18 senge, der udover at modtage infektionsmedicinske patienter også modtager

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Velkommen til Urologisk Afdeling

Velkommen til Urologisk Afdeling Frederikssund Hospital Velkommen til Patientinformation Velkommen til, Frederikssund Hospital I denne pjece finder du nogle af de informationer, du kan få brug for under din indlæggelse. Ønsker du yderligere

Læs mere

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen Vi byder dig og dine pårørende velkommen i Nyremedicinsk Afdeling 8 Øst. Nyremedicinsk afdeling 8 Øst varetager udredning, behandling og pleje af patienter

Læs mere

Øre-, næse- og halsafdeling A130

Øre-, næse- og halsafdeling A130 Patientinformation Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Velkommen til Vejle Sygehus Øre-, næse- og halsafdeling A130 Rev. maj 2008 Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Afdelingens adresse

Læs mere

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen Velkommen Personalet i Afdeling M2 vil gerne med denne mappe byde dig velkommen. Velkomstmappen giver dig nogle praktiske oplysninger, der gerne skulle være med til at give dig et godt indlæggelsesforløb.

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Organkirurgisk Afdeling Velkommen til Organkirurgisk Sengeafsnit

Organkirurgisk Afdeling Velkommen til Organkirurgisk Sengeafsnit Organkirurgisk Afdeling Velkommen til Organkirurgisk Sengeafsnit Patientinformation www.koldingsygehus.dk Kontaktpersoner Organkirurgisk Ambulatorium Visitkort Organkirurgisk Afdeling Visitkort Visitkort

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

VELKOMMEN til Ortopædkirurgisk afsnit A150

VELKOMMEN til Ortopædkirurgisk afsnit A150 Patientinformation VELKOMMEN til Ortopædkirurgisk afsnit A150 Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 Velkommen til Ortopædkirurgisk afsnit A150 Med denne pjece vil vi byde dig velkommen

Læs mere

Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120

Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120 Patientinformation Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120 Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Velkommen til A120 Afdelingens adresse Vejle Sygehus Kabbeltoft 25 7100 Vejle Direkte

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Basal oplæring. Sygeplejerske. Neurorehabiliteringen Sydvestjysk Sygehus Grindsted

Basal oplæring. Sygeplejerske. Neurorehabiliteringen Sydvestjysk Sygehus Grindsted Basal oplæring Sygeplejerske Neurorehabiliteringen Sydvestjysk Sygehus Grindsted Din oplæring Du er færdig med introduktionen, og nu begynder den basale oplæring, som skal sikre, at du er i stand til selvstændigt

Læs mere

VELKOMMEN BØRNEAFSNITTET. Regionshospitalet Horsens Ortopædkirurgisk afdeling

VELKOMMEN BØRNEAFSNITTET. Regionshospitalet Horsens Ortopædkirurgisk afdeling VELKOMMEN BØRNEAFSNITTET Regionshospitalet Horsens Ortopædkirurgisk afdeling Afdelingen: Ortopædkirurgisk børneafsnit modtager patienter i alderen 0-18 år. Afsnittet er placeret på Ortopædkirurgisk sengeafdeling

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Afdeling

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Afdeling Patientinformation Velkommen til M42 Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om medicinsk afdeling og læse om,

Læs mere

Velkommen til Hæmatologisk Sengeafdeling

Velkommen til Hæmatologisk Sengeafdeling Velkommen til Hæmatologisk Sengeafdeling Kære Dette introduktionsprogram har til formål, at give dig den bedst mulige start på din ansættelse her i hæmatologisk sengeafdeling. Du bliver tilknyttet én eller

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS

AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS NORMERING Personalet består af: bruttonormering: 42,6 Normering 34,62 sygeplejersker 7,98 sygehjælpere, SSA er og teknikere Fordeling 1 afdelingssygeplejerske,

Læs mere

Velkommen til Hæmatologisk sengeafsnit A120H

Velkommen til Hæmatologisk sengeafsnit A120H Patientinformation Velkommen til Hæmatologisk sengeafsnit A120H Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 Rev. aug. 2011 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120H Afdelingens adresse Vejle Sygehus

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling Patientinformation Velkommen til M41 Afsnit for lindrende behandling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder vil du få relevante oplysninger om Medicinsk Center og

Læs mere

Udarbejdet af: Praktikvejledere, kliniske vejledere og uddannelsesansvarlig, Afdeling E. AUH. Marts 2013. 1

Udarbejdet af: Praktikvejledere, kliniske vejledere og uddannelsesansvarlig, Afdeling E. AUH. Marts 2013. 1 Hjælpeskema til beskrivelse og planlægning af praktikforløbet for social og sundhedsassistentelever i somatisk praktik på Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital NBG/THG Udarbejdet af:

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus 1. Præsentation af afsnittet 09-4 / 12-4 er et ortopædkirurgisk afsnit, som er en del af Sygehus Nord, Region Sjælland.

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Patientinformation Velkommen til M41 Afsnit for lindrende behandling Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder vil du få relevante oplysninger om Medicinsk

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1 og M2. Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1 og M2. Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1 og M2 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1 og M2 Indhold Velkommen til Medicinsk Afsnit

Læs mere

Geriatrisk afsnit G2. Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre.

Geriatrisk afsnit G2. Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Geriatrisk afsnit G2 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afsnit G2 På dette afsnit indlægges ældre patienter

Læs mere

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Regionshospitalet Randers Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Medicinsk sengeafsnit 4, der har plads til 18 patienter, er et afsnit for patienter

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Velkommen til Hæmatologisk Sengeafdeling

Velkommen til Hæmatologisk Sengeafdeling Velkommen til Hæmatologisk Sengeafdeling Kære Dette introduktionsprogram har til formål, at give dig den bedst mulige start på din ansættelse her i hæmatologisk sengeafdeling. Du bliver tilknyttet én eller

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit. Velkommen. Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer. Januar 2014

Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit. Velkommen. Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer. Januar 2014 Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit Velkommen Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer 12 Januar 2014 Indhold Velkommen...4 Inden du starter..5 Personalets vagtskifte...6 Opholdet.7

Læs mere

Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS

Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted 1.1 Præsentation af det kliniske undervisningssted Hjertemedicinsk afsnit er specialiseret

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M14. Medicinsk Afdeling

Patientinformation. Velkommen til M14. Medicinsk Afdeling Patientinformation Velkommen til M14 Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om medicinsk afdeling og læse om,

Læs mere

Arbejdsgange i Cetrea Surgical Ortopædkirurgien

Arbejdsgange i Cetrea Surgical Ortopædkirurgien Arbejdsgange i Cetrea Surgical Ortopædkirurgien Nedenstående arbejdsgangsaftaler er udarbejdet som vejledning og instruks for anvendelse af Cetrea Surgical, som planlægnings- og informationsværktøj til

Læs mere

Introduktion for nye sygeplejersker i A 640

Introduktion for nye sygeplejersker i A 640 Introduktion for nye sygeplejersker i A 640 Generel introduktion for alle nyansatte på sygehuset Fotografering til ID kort i tidsrummet ml. 09.00-12.00 Du får udleveret nøgler, anvist taskeskab og omklædningsrum

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til hjemmesygepleje, hvis du i forbindelse med akut eller kronisk sygdom har brug for sygepleje, omsorg, undersøgelse eller behandling. Hjemmesygeplejersken

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Information om Organ- og Plastkirurgisk sengeafsnit

Information om Organ- og Plastkirurgisk sengeafsnit Patientinformation Information om Organ- og Plastkirurgisk sengeafsnit - A160 / A260 Velkommen til Vejle Sygehus Organkirurgisk Afdeling Rev. nov. 2008 Indlæggelse på organkirurgisk sengeafsnit Du har

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital Klinik Klinik Akut,

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Center

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Center Patientinformation Velkommen til M42 Medicinsk Center Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om Medicinsk Center og læse om, hvad du

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringsafdelingen

Velkommen til Rehabiliteringsafdelingen Afdelingen Døgnrehabilitering i Syddjurs Kommune Velkommen til Rehabiliteringsafdelingen Ledelsen og personale på Rehabiliteringsafdelingen vil med denne pjece gerne byde dig velkommen til dit ophold her

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning (i alt maks. 3 ) Maks. 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges i en hensigtsmæssig

Læs mere

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Afdelingens type, organisation og struktur Afdeling 43-4 er et medicinsk sengeafsnit med kardiologi som speciale, men vi har ogsa patienter indlagt med

Læs mere

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Til patienter og pårørende Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hvor stor er afdelingen? Afdelingen har plads til 20 patienter, fordelt på stuerne 51-61.

Læs mere

Velkommen til Apopleksi Afsnit N

Velkommen til Apopleksi Afsnit N Medicinsk Afdeling Amager Hospital Amager Hospital Medicinsk Afdeling Apopleksi Afsnit N Velkommen til Apopleksi Afsnit N Freskomalerier malet af maleren Jaris Nielsen 1928-35 Velkommen til Apopleksi Afsnit

Læs mere

Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling. O1 og O2. Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden

Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling. O1 og O2. Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling O1 og O2 Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling O1 og O2 Afdeling O1 og O2 er to ortopædkirurgiske afdelinger.

Læs mere

Opgave 1. På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1. På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1. På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning og gennemførelse (i alt maks. 3 ) Maks. Dine 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges

Læs mere

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse Praktikstedsbeskrivelse for sosu-elever i 1. praktikperiode på Finsensgade 35 6700 Esbjerg 79 18 21 31 1 1. Præsentation af modtager ortopædkirurgiske, parenkymkirurgiske, gynækologiske og urologiske patienter.

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Fysioterapi og genoptræning - TKA

Fysioterapi og genoptræning - TKA Fysioterapi og genoptræning - TKA DET AKTIVE PATIENTFORLØB - kort fortalt Fokus på sundhed frem for sygdom patienterne informeres om, at de betragtes som raske, der har behov for hjælp til at få udskiftet

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

MÅL FOR SUNDHEDS- OG SYGEPLEJEN I OPERATIONSAFDELINGEN:

MÅL FOR SUNDHEDS- OG SYGEPLEJEN I OPERATIONSAFDELINGEN: MÅL FOR SUNDHEDS- OG SYGEPLEJEN I OPERATIONSAFDELINGEN: At den enkelte patient og pårørendes individuelle fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov tilgodeses. Udføre grundlæggende og specifik sundheds-

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte

Læs mere

Kære patient. Skulle du ikke finde svar på alle dine spørgsmål i nedenstående, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Kære patient. Skulle du ikke finde svar på alle dine spørgsmål i nedenstående, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os. Kære patient Denne skrivelse er udarbejdet til dig, der står overfor at skulle opereres på CFR Hospitaler. Her kan du og dine pårørende få information om det forestående forløb før, under og efter din

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Velkommen til Afsnit for Neurorehabilitering Frederikssund

Velkommen til Afsnit for Neurorehabilitering Frederikssund Velkommen til Afsnit for Neurorehabilitering Frederikssund Med denne pjece vil vi gerne byde dig velkommen på afsnittet. Pjecen indeholder information til dig og dine pårørende omkring træningen og de

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan For modul 5

Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Klinisk uddannelsessted: Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning Adresse: Gl. Landevej 61 Kontaktperson: Klinisk vejleder Anette Sønderby E-mail: bas7@ringamt.dk

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Introduktionsprogram Præsentation af afdelingen: Præsentation af afdelingens personale/afdelingens profil Afdelingens opbygning og indretning rundvisning i afdelingen Rundvisning i huset og til afdelinger

Læs mere

SAMMEN OPNÅR VI MERE En del af indsatsen Patienten som Partner

SAMMEN OPNÅR VI MERE En del af indsatsen Patienten som Partner SAMLET PRÆSENTATION SAMMEN OPNÅR VI MERE En del af indsatsen Patienten som Partner En del af Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, maj 2015 PROJEKTETS RAMME KORT FORTALT SAMMEN OPNÅR

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre

Læs mere

Gynækologisk klinik, Aabenraa

Gynækologisk klinik, Aabenraa Patientinformation Gynækologisk klinik, Aabenraa Velkommen til klinikken Vælg billede Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Velkommen til Gynækologisk klinik Det er vores

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik, SVS Grindsted. Adresse Telefon til afdelingen: 79188285 / 79189565 Engparken 1,

Læs mere

Velkommen som pårørende på Neurologisk Sengeafsnit A110

Velkommen som pårørende på Neurologisk Sengeafsnit A110 Pårørendeinformation Velkommen som pårørende på Neurologisk Sengeafsnit A110 Velkommen til Vejle Sygehus Neurologisk Afdeling 1 2 Velkommen som pårørende på Neurologisk Sengeafsnit A110 Vi byder dig velkommen

Læs mere

Døgnrehabilitering i Syddjurs Kommune - Midlertidige døgnpladser

Døgnrehabilitering i Syddjurs Kommune - Midlertidige døgnpladser Døgnrehabilitering i Syddjurs Kommune - Midlertidige døgnpladser Rehabiliteringsafdelingen Døgnrehabilitering i Syddjurs Kommune intensiv sygepleje og genoptræning Sundhedsteamet Velkommen til Rehabiliteringsafdelingen

Læs mere

Velkommen til Intensiv afsnit A710

Velkommen til Intensiv afsnit A710 Patientinformation Velkommen til Intensiv afsnit A710 Velkommen til Vejle Sygehus Intensiv afsnit Rev. Juli 2008 Velkommen til Intensiv afsnit A710 På afsnit A710 indlægges patienter, der har behov for

Læs mere

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis NOTAT 7. august 2013 Sagsbehandler: Praksis i akut tilbud i Frederiksberg Kommune Dok.nr.: 2013/0015495-1 Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Plan og Projektstab KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Ansvarsfordeling i klinikken... 4 3.0 Delegering af medicingivning...

Læs mere

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter Ansvars og kompetenceområde for social- og sundhedsassistenter Ældreområdet Guldborgsund Kommune Januar 2013 1 Faglig kompetenceprofil: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedsassistenter arbejder

Læs mere

Titel Postoperativ og postanæstetisk observation og behandling af patienter

Titel Postoperativ og postanæstetisk observation og behandling af patienter Udgiver: SP WORKFLOW ID: Dokumenttype Vejledning DDKM: Version: Forfattere SFR Anæstesiologi og Intensiv Terapi Region H Fagligt ansvarlig: SFR Region H og SFR Region Sj Godkendt: Revisionsdato: Søgeord:

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Avanceret

Læs mere

Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund)

Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund) Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund) Når en beboer er døende, planlægges terminalforløbet så godt som muligt i samarbejde mellem medarbejderne, sygeplejen og lægen. Det er bostedets

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E.

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E AFSNIT E5 og E6 Tlf: 8949 4146 VELKOMMEN TIL Ortopædkirurgisk Afdeling Afsnit E5 og E6 Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2008-0299 Ortopædkirurgisk afdeling

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Slide 5: - I bliver fulgt ind på den stue, som I skal være på.

Slide 5: - I bliver fulgt ind på den stue, som I skal være på. Knæseminar - sygeplejedel Slide 1: - Byder velkommen - Præsenterer sig selv - Præsenterer programmet - Forklare man kan blive opereret i Grindsted og Esbjerg Slide 2: - Indkøb: fyld køleskab og fryser.

Læs mere

Neurologisk Afdeling 652

Neurologisk Afdeling 652 Velkommen til Neurologisk Afdeling 652 Patientinformation Velkommen til Sydvestjysk Sygehus Indholdsfortegnelse Side 1 Om afdelingen Kontakt - Telefonnummer - Telefontid - Besøgstid Side 5 Telefon TV,

Læs mere

Velkommen til Onkologisk Sengeafsnit A270

Velkommen til Onkologisk Sengeafsnit A270 Patientinformation Velkommen til Onkologisk Sengeafsnit A270 Velkommen til Vejle Sygehus Onkologisk Afdeling 1 2 Velkommen til Onkologisk sengeafsnit A270 Hos os vil du møde patienter, der som du selv

Læs mere

Velkommen til Rehab Syddjurs

Velkommen til Rehab Syddjurs Intensiv rehabilitering og genoptræning Velkommen til Rehab Syddjurs peuter, sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter / hjælpere og sekretær. Rehab Syddjurs er beliggende i Ebeltoft, og tilbyder intensiv

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Kardiologisk og nefrologisk afdeling Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Kontakt: Uddannelseskonsulent

Læs mere

INTRODUKTIONSPROGRAM FOR SYGEPLEJESTUDERENDE BØRNEAFDELINGEN 640

INTRODUKTIONSPROGRAM FOR SYGEPLEJESTUDERENDE BØRNEAFDELINGEN 640 INTRODUKTIONSPROGRAM FOR SYGEPLEJESTUDERENDE BØRNEAFDELINGEN 640 Rev. Juli 09, DT & AK 1 Indholdsfortegnelse Side Børneafdelingens organisation 2 Børneafdelingens værdigrundlag 3 Præsentation af børneafsnit

Læs mere

Borgerjournal CAVE. Tove Jensen Møllebakken 23 1212 X-Købing CPR. nr. 050639-2020 Tlf.: 40111111 - - 9.9.15 4.9.15

Borgerjournal CAVE. Tove Jensen Møllebakken 23 1212 X-Købing CPR. nr. 050639-2020 Tlf.: 40111111 - - 9.9.15 4.9.15 Borgerjournal Tove Jensen Møllebakken 23 1212 X-Købing CPR. nr. 050639-2020 Tlf.: 40111111 CAVE Dato: Sign. Dato: - - 9.9.15 4.9.15 Diagnose Smerter i ryg og knæ, BMI 38,4. Diabetes type II Sår på højre

Læs mere