Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 Velkomstmappen...2 Introduktionsprogram for nyansat plejepersonale...3 Første dag på afdelingen... 3 Introduktionsperiode 4 uger (sidemandsoplæring)... 4 Samtaler... 6 D øgnrytmeplan dagvagt... 7 D øgnrytmeplan aftenvagt... 9 D øgnrytmeplan nattevagt N øglepersoner i afdelingen Introduktionsmappen...14 A lfabetisk opslag...14 Arbejdsplaner Apotek Anæstesitilsyn Blodprøver Blodw eb Etiske retningslinier Fasteregler Forventninger fra personalet Funktionsbeskrivelse for basissygeplejersker Funktionsbeskrivelse for SSA Funktionsbeskrivelse for sygehjælper G IK-drop Kommunikation om patientbehandling Kursus Medicinering Mobilt Akut Team (MAT) Terapiafdelingen Værdigrundlag... 39

2 Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 Velkomstmappen Kære kollega Velkommen til Ortopædkirurgisk sengeafdeling. D enne mappe er en introduktionsmappe, som er et arbejdsredskab, der skal hjælpe dig med at komme godt i gang med arbejdet på ortopædkirurgisk sengeafdeling. Samtidig er det en guide til dig, så du sammen med os, der introducerer dig, kan følge med i, hvor langt, du er i introduktionsforløbet. I mappen kan du finde en døgnrytmeplan samt en oversigt over vores ressourcepersoner og nøglepersoner i afdelingen. I samarbejde med dig vil introduktionssygeplejersken tilrettelægge introduktionen sådan, at den passer til dine forudsætninger og eventuelt tidligere erfaringer. Introduktionen løber over 6 måneder og er bygget op som nedenstående. En 4 ugers periode, hvor der er lagt vægt på sidemandsoplæring - baseret på de mest grundlæggende rutiner i afdelingen. Introduktionen vil herefter mere foregå ved fælles introduktionsdage eller ved dialog/spørgsmål/sparring i det daglige arbejde. Der vil blive taget udgangspunkt i dit individuelle behov. Præsentation af vores hjemmeside w w w.horsens.rm.dk. D er kan du bl.a. finde afdelingens værdigrundlag, etiske retningslinier, funktionsbeskrivelse osv. Introduktion til den planlagte undervisning i afdelingen indenfor udvalgte områder. D atoer for undervisning kan ses i mappen. D erudover vil der, som det fremgår af introduktionsmaterialet, være individuelle samtaler. Vi glæder os til det fremtidige samarbejde.

3 Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 Introduktionsprogram for nyansat plejepersonale Første dag på afdelingen Velkomst: Præsentation af personale Rundvisning på afdelingen, skabe rent og urent skyllerum, medicinrum, taske skab, birum osv. Klokkesystem Forevisning af hjertestopremedier/ gennemgang af hjertestop procedure Melding af hjertestop og brand Information om brandudstyr og nødudgange Katastrofeplan G avekasse G arderobeskab Kontor: Telefon Intranettet/ retningslinier Tavle /patienttavle D ueslag/skuffe P5 nyt ED B ( EPJ, G S, labka og RIS) Arbejdsplan/ønskebog Rundvisning på sygehuset: Terapiafdelingen Ambulatoriet Billeddiagnostisk afdeling Intensiv/opvågning Operationsgangen G arderobe/omklædning Løn- og personaleafdelingen Kantine/madordning Introduktion: G ennemgang af introduktionsmappe Information om: D øgnrytmeplan Patientkategorier, placering i afd. Primærsygepleje/kontaktpersonsordning. Sygemelding/raskmeldning Præsentation af sekretærer og deres arbejdsopgaver Orientering om kompetencer for forskellige faggrupper Kultur i afdelingen herunder arbejdsmiljø og uniformsetikette N øglepersonsordning Afsnitsmøder og personalemøder U ndervisningsplan

4 Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 Introduktionsperiode 4 uger (sidemandsoplæ ring) G rundlæggende sygepleje: Personlig hygiejne Senge/valg af madras/funktion Hjælpemidler (tjekliste ved forflytningsvejleder) Primærsygepleje: Kontaktperson/kontaktlæge Stuegang (hvad skal tages op, blodprøver, undersøgelser osv.) Samarbejde med fysioterapeuter og ergoterapeuter G ennemgå ISBAR (kommunikationsredskab) Hygiejne: Hygiejnehåndbog/håndhygiejne Håndtering af bækken/kolber Rent/urent skyllerum Oprydning stue/afdeling Inficeret stue Isolation af patient/stue Håndtering af rulleborde/snavsetøjsstativ Affaldssortering risiko/medicin Præoperativ sygepleje: Modtage akutte patienter Modtage elektive patienter Indlæggelsessamtale Faste og faste regler Klargøring til operation, anæstesis tilsyn/skema Modtage telefonbesked om akut patient D okumentation Postoperativ sygepleje: Modtage patienter D okumentation U dskrivelse: Planlægning af udskrivelse i samarbejde med læger, fysioterapeuter. og plejepersonale (starter ved indlæggelse). Kontakt til visitator (samarbejdsaftaler) U dskrivningskonference/fremtidsmøde Overflytning til anden afdeling herunder Brædstrup/Odder U dskrivningssamtale (24 timer) D okumentation Medicin: Introduktion af medicinrummet Medicindosering/rekvirering klinisk retningslinje IV instruks/stående ordinationer Opbevaring af patientens egen medicin

5 Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 Ernæring: Servering af måltider og kendskab til afdelingens buffet samt energi / protein drikke. Ernæringsscreening samt oprette diverse plejeplaner. Information til patient D iætist Opsætning af sondeernæring D okumentation Ressourcepersoner: N øglepersoner Tillidsmænd Sikkerhedsrepræsentant G ennemgang af funktionsbeskrivelser for forskellige personale grupper ved afdelingssygeplejerske Speciel sygepleje: Anlæggelse af sonde Anlæggelse/seponering af KAD Seponering af dræn Anlæggelse af venflon Opsætning af gik-drop- herunder dråbetæller U rinstix Blærescanning Opsætning af sug/ilt Infiltrations analgesi VAS/VRS score (smertemåling og vurdering) D iverse: Besøgstider Patienttelefon og mobiltelefon (regler herfor) Telefoner på afdeling herunder bærbare i vagten Tavshedspligt/information til pårørende Briksystem/Cefo/depot Reparation af ting E-learning/blobw eb D okumenter/ed ok (elektronisk dokumenthåndteringssystem): Pleuradræn Tromboseprofylakse - arixtra CVK D ræn Ekstern fixation ED K Forebyggelse af tryksår Kompressionsbehandling Kropspleje Modtagelse af sub akut /akut /elektive pt.

6 Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 MORS Mundpleje Postoperativ pleje Sygepleje på sårstuen U dskrivelse Venflon anlæggelse/pleje Patienter i konservativ behandling Samtaler Forventningssamtale (efter 1-2 uger) 3 måneders samtale 6 måneders samtale Introduktion afsluttes ved erfarent personale. 12 måneders mentorordning afsluttes. (nyuddannede sygeplejersker) MU S-samtale med afdelingssygeplejerske Planlagt dato Afholdt

7 Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 D øgnrytmeplan dagvagt Kl møder 1 person i vest og 1 person i øst. D enne person gør patienter klar til operation. N attevagten har pakket tøjtil operationspatienterne. Er der ingen op. patienter starter man med personlig pleje hos øvrige patienter eller hjælper nattevagten færdig. N attevagten giver vedkommende besked om hvor der er brug for at starte. Kl møder hovedparten af dagholdet. Kl møder 2 senvagter i vest og 2 i øst. D et er altid minimum 2 sygeplejersker. Kl. 7.00: - Arbejdsfordeling i gruppen bilver gennemgået. (Er planlagt dagen før). D et er sygeplejerskens ansvar at fordele opgaverne ud fra ansvars- og kompetenceområder. D a vi arbejder med primær sygepleje, skal der i arbejdsfordelingen tages hensyn til, hvem der er kontaktperson for patienten og der skal ses på kontinuiteten. Man læser om egne patienter. Elever og studerende vejledes af den patientansvarlige sygeplejerske. D er bliver planlagt hvem der: Modtager nye patienter kl og kl Hjælper patienten klar til operation herunder præmedicin og drop. G iver morgenmad på stuerne. Husk medicin. Hvem der doserer medicin. Hvornår gruppen mødes til fælles rapport. Efter morgenmad. : Hver enkelt planlægger dagens arbejde på egne stuer. Sygeplejersken forbereder stuegang. Personlig pleje. Vær opmærksom på om patienten skal have AD L ved ergoterapeut. D et står i kalenderen. Mobilisering. Vær opmærksom på om patienten skal i gymnastiksal til træning. Står under ordinationer på statusarket. Ernæringsscreening / intervention. G ennemgå indlæggelsessamtaler, ernæringsscreening. Mangler der noget? Planlægning af udskrivelse. Kontakt til hjemmepleje, pårørende. U dskrivningssamtaler. Oprydning og opfyldning. Husk også friske drikkevarer i køleskabene. Oprydning birum. Tildelte opgaver. Ajourføring af EPJ indenfor eget kompetenceområde. Fra kl er der formiddagskaffe for personalet. Aftales indbyrdes i gruppen.

8 Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 Kl er der gennemgang af patienterne med fysioterapeut. Kl er der frokost for patienterne. D et fremgår af ugeplanen, hvem der skal stå i buffet. - Patienterne hjælpes i dagligstuen eller får serveret på stuen. Husk medicin. Husk at føre kost og væskeskemaer. - Efter frokost hjælpes patienterne hen til middagshvil. D et er vigtigt at patienterne får 1-1½ times hvil. Personalet aftaler i gruppen, hvornår man går til frokost. Kl : - Rapport / gruppekonference/refleksion. - U ndervisning af nyt personale, elever og studerende. - N æste dag planlægges i kalenderen. Kl : - Patient mobilisering. - Servering af kaffe. - Sygeplejersken deler medicin ud vagten har samme opgaver som øvrige indtil kl Modtager rapport om op. patienter og evt. dårlige patienter. Videregives til aftenvagten. - Modtager patienter fra op. - Passer klokker og telefoner. Husk! At bede om hjælp i god tid. Vær opmærksom på om din kollega har brug for hjælp. Spørg. Vi har et fælles ansvar for patienterne, elever/studerende og for gruppen som helhed.

9 Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 D øgnrytmeplan aftenvagt Alle aftenvagter møder fra kl D et fremgår af ugeplanen, hvor man er planlagt til at være. Aftenvagten læser rapport fra til vagten giver rapport om specielle ting. Man tors. møder der 6 personaler. Fre søn. møder der 2 sygeplejersker og 3 hjælper/ssa Vagtholdet aftaler indbyrdes, hvis der er behov for ændring af fordelingen. Pauser i løbet af aftenen aftales indbyrdes i gruppen. Kl (hjælper/ssa): Samler service ind, og spørger til aftensmad til sengeliggende patienter. D er anrettet kolde væsker i bufferne. Aftenbakker forberedes. Ved behov pakkes et rullebord med bleer, plaster, vaskeklude, termometer, BT app. og hvad man måtte have brug for. N y-opererede patienter modtages/tilses efter gældende retningslinie. SSA doserer medicin til ny-opererede og akutte patienter - efter aftale med sygeplejersken under kompetenceansvar. Fra kl serveres der mad. Først til de sengeliggende og derefter til de mere mobile. Ptt. mindes på deres 17 medicin. Kat. 4 medicin hentes i Med. rummet. Ca. kl samles bakker sammen, og der ryddes op i dagligstuerne. Kl Sygeplejerske: Forberede stuegang. Husk det er kun akutte ting der tages op. Eks. blodprøver, medicinændringer, op info. Husk AK-skemaer i medicinrummet. D et er aftensygeplejersken, der bestiller blodprøver og får ordineret medicinen. Modtage nyopererede. Ophælde medicin til nyopererede og akutte patienter. Hjælpe med aftensmaden Hjælpe med mobilisering af patienter Kl Hjælper/SSA: Patienterne mobiliseres. Sengeliggende vendes og skiftes. Tilsyn med cryo-cuff, forbindinger, dræn, kath m.m. Evt. seponering aftales med sygeplejerske. Evt. udskrivningssamtaler. Senge tømmes på udskrevne patienter Ca. kl. 20 serveres kaffe og drikkevarer. D er anrettes i dagligstuerne og serveres på stuerne til de der ikke kan gå ud. Kl Sygeplejersker: Opfølgning på stuegang, udføre ordinationer. U dskrivelse af patienter.

10 Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 U dskrivningssamtaler på de patienter, der går hjem dagen efter. Evt starte sygeplejerapport. Op nedtagning af autotrans. (der står på opvågningsskemaet, hvornår det skal være indgivet) Sårskift, seponering af dræn og drop. Kan uddelegeres til SSA. Opsætning af blod og andre iv-væsker. Hjælpe på gangen. Kl Alle, ud fra egen kompetence: Sygeplejersken sætter iv. Antibiotika op. Patienterne gøres klar til natten. Hjælpes med toiletbesøg og tandbørstning. Fast medicin gives. Husk Fragmin. Sengeliggende observeres for trykmærker og vendes smøres efter behov. Kolber og kath. poser tømmes. D er måles værdier: BT,P, tp, blodsukker m.m. Isvand til alle patienter Oprydning på stuerne og i dagligstuerne. Rapportskrivning. G enerelt: Ajourføring af kost/væskeskemaer Ernæringsscreening Indlæggelsessamtaler. Evt. klargøre medicin og andre ting til patienter, der udskrives dagen efter. Alle har pligt til at besvare telefonen. U dlevering af patientinformationsmateriale til akutte patienter.

11 Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 D øgnrytmeplan nattevagt Alle møder kl til D er læses rapport, når du møder. Patienterne tilses kl , og kl D er er en sygeplejerske i vest og en i øst. Sygehjælper / SSA har en langside. Kl D ræn tilses og mængden noteres i EPJ, natnotat eller dag til dag program. Tømmes kun på særlig indikation. D er hænges fasteskilte op og fjernes drikkevarer, efter ordination i anæstesisk emaet. D vs. at patienter der overnatter i afdelingen må have væske stående indtil 6 eller 2 timer før operation. D rop observeres, om de fungerer. Evt. i.v. antibiotika tages fra. Væskeskemaer/ernæringsskemaer skiftes. Kl og kl Patienterne tilses: Er respirationen regelmæssig? Er de smerteklagende? Er de urolige? Evt. skifte ble. Vende immobile patienter. KL tages blodsukker på patienter, der får taget x 5. Sygeplejersken: Rydder op i medicinrum: Tømmer skraldespand, Fylder op i kasser og bøtter. Opfyldning af venflonbakker og FIC-bakke. Zinacef bestilles mandag, onsdag og fredag på sedlen på køleskabet. Sedlerne i de lange skabe udfyldes natten til mandag og natten til torsdag og lægges i medicinrum. Blodposer i skyllerummet der er 1 døgn smides ud og posekort udfyldes sendes til lab. Placerer indkaldte patienter der møder fastende, og ordne journal på disse. Journal lægges i omslag og anbringes på hylden. D osere medicin, hvis der er tid. SSA/sygehjælper: Tømmer køleskabe. Alle: Oprydning af skyllerum, baderum, dagligstuer. Opfyldning af servietter, salt, peber, sukker m.m. Samle brikker natten til mandag og natten til torsdag og lægge dem i udbakken på kontoret. Husk brikker i skyllerum + undersøgelse. Fjerne tom emballage fra skufferne. Pakke op. tøj. Vær opmærksom på diagnosen, så det rigtige tøjpakkes. Husk rent sengetøjog håndklæder, til patienter der er indlagt. G enstarte Pc erne på kontorerne og i medicinrummet. Skærme og tastatur tørres af. Rette tavlen og arbejdssedlerne til.

12 Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 D ette pakkes til op. patienterne. Blå hue, fasteskilt, kort til seng, Id-armbånd, sæt til MRSA-podning, tandkrus til patienter med protese. (kan ses på anæstesiskema) Blå plastik overtrækssko. Tøj: Se op diagnose om det er arm eller ben. D er pakkes hhv fracturskjorte eller knapbukser, og tilsvarende underbukser og langærmet trøje. Sokker. Til patienter der er i afd. pakkes desuden håndklæder, vaskeklud, rent stiklagen og pudebetræk, og evt. andet relevant sengetøj. Til patienter der skal have lavet Alloplastik, sengetøjtil bundskiftning. Til hoftealloplastikpatienterne pakkes desuden skråkile, grøn glide madras og ekstra lagen. Om morgenen mellem kl og kl : Kl tilbydes væske til de indlagte op. patienter der har 2 timers faste. Værdier måles (temperatur, puls, blodtryk, blodsukker). G øre OP-patienter klar (de der skal først ned). Personale der møder 6.30 går i gang med op. patienterne. Observere forbindinger og skifte ved megen gennemsivning. Sygeplejersken sætter i.v.antibiotika op. Printe arbejdssedler ud. Senge redes op til OP-patienter, der kommer hjemmefra. D er hilses på patienter, der møder fastende. D e vises enten dagligstuen eller på sengestuen. Sygeplejersken giver kort besked om ting, der er relevant for dagvagten at vide med det samme (eks. dårlige patienter). Hvis man kan nå at vaske flere patienter end OP-patienterne, gøres dette. D er er mulighed for pow ernap. Aftales indbyrdes i vagten.

13 Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 N øglepersoner iafdelingen Emne N øglepersoner Ø st N øglepersoner Vest Knæalloplastik Mette-Marie, Mette K, Manja, Pia Hoftealloplastik Anne G rethe, Mie og Mai Hoftenære frakturer Lotte, Birgit og Pia Mie, Hanne S og Mai Amputation Jane, Margit og Pia Børn Mai Thorax Pia Mai Ernæring Birgit, Jane Hanne S, Mie, Britta. Kompetent mobilisering Turid, Lotte Birgitte Sårpleje Hanna D okumentation Marianne Misbrug Sikkerhedsrepræsentant Kate Kate Tillidsrepræsentant SSA Tillidsrepræsentant Sygeplejersker Katri Siig (orto amb) Katri Siig (orto amb) Speciale ansvarlig Pia Mai Introduktion og oplæringssygeplejerske Mette Marie Mie Praktikansvarlige Marianne, Mette K, Lotte Anne D orthe. D iætist tirsdag Mia Rasholt Mia Rasholt Afdelingssygeplejersker Lone Lisbeth U dviklingssygeplejerske Anne Anne

14 Introduktionsmappen A lfabetisk opslag A rbejdsplaner I følge overenskomsten for både sygeplejersker og SSA samt sygehjælpere skal arbejdsplanerne foreligge 4 uger frem. På sengeafdelingen bestræber vi os på, at den enkelte medarbejder kender sin arbejdsplan længere frem end de 4 uger. Medarbejderen kommer selv med input til arbejdsplanen, hvorefter afdelingssygeplejersken udarbejder den endelige plan inden offentliggørelse. D er er mulighed for både at arbejde hver anden og hver tredje w eekend efter ønske. Vi arbejder i et fast w eekendrul, som dog er ophævet i sommerferie samt omkring jul og nytår. I forhold til afvikling af ferie bliver der sat en ferieønskeplan op, hvor du har mulighed for at ønske ferie/helligdage. D er er en intern aftale om, at vi afholder 4 ugers ferie i sommerferie perioden uge 26-32, da afdelingen delvis lukker ned. D erudover vil vi gerne planlægge det således, at vi har en ferieuge i perioden inden jul og en uge i perioden efter N ytår og frem til det ny ferieår starter til maj

15 A potek Vi har medicinservice på afdelingen. D agligt inden kl kommer personale fra apoteket op på afdelingen og gennemgår medicinrummet. D er bliver gennemgået både, hvad der mangler fra standardsortimentet og udenfor standard. Mangler et præparat som ikke er i vores standard sortiment, kan du skrive det på en liste, som hænger på køleskabet i medicinrummet. Præparatet vil blive leveret senere på dagen., dog kun hvis det er bestilt inden kl. 10 om formiddagen, og apoteket har det på lager. Hvis vi mangler medicin udenfor apotekets åbningstid, skal du tage kontakt til andre afdelinger, for at høre, om afdelingen eventuelt kan låne der. Ellers skal du kontakte den vagthavdende farmaceut, hvis lægen vurderer, at medicinen ikke kan vente. D u kan få telefonnummeret i Informationen. Apoteket varetager ligeledes levering af en del varer i de brede skabe på gangen samt væskeskabene. Angående iv zinacef: Apoteket er os behjælpelige med at blande zinacef til iv infusion. N atten til mandag, onsdag og fredag tæller nattevagten op, hvor mange patienter der får iv zinacef, og noterer dette på skemaet på køleskabet, hvorefter den færdigblandende infusionsvæske bliver leveret på afdelingen. Angående IV medicin: D er står en mappe i medicinrummet, hvor det fremgår til hvilken medicin der må gives iv. Stående ordinationer: D er står en mappe i medicinrummet med stående ordinationer, hvilket vil sige, medicin, som du må give til bestemte patientgrupper uden forudgående lægeordination

16 A næ stesitilsyn På hverdage i tidsrummet kl til kl kan du rekvirerer tilsynet via anæstesikoordinatoren. I øvrige tidsrum skal du bestille tilsynet via vagthavende anæstesilæge. N år der er skrevet en operationstilmelding, og patienten er meldt på OP, er det anæstesien, der har ansvaret for, at der bliver gået tilsyn. Plejepersonalet har ansvaret for at følgende foreligger inden anæstesitilsyn: - Indlæggelsesjournal. - Operationstilmelding. - Medicinen ajourføres i EPJ. - Højde og vægt på patienten. - Patientens værdier. - EKG på hjertesyge patienter eller patienter i antihypertensiv behandling. Hos akutte patienter skal der tillige være oplysninger om: - Hvilket tidspunkt patienten er fastende fra. - Hvor meget det planlagte indgreb er hastende. - Hvilken læge på stamafdelingen der er ansvarlig for den planlagte behandling. - Hvilken sygeplejerske der er ansvarlig for patienten. Før anmodning om anlæggelse af CVK: - Indikation for anlæggelse af CVK. - D et sikres at patienten har identifikationsarmbånd på. - Patientlabels sendes med på OP - N ye koagulationsparameter (KFN T, TRC) - Ved patienter i AK-behandling desuden KFTT. Før rekvirering af smertetilsyn: - Oversigt over hidtidige analgetiske behandling. - Aktuelle medicinoversigt. - Henvisning skal være dikteret af læge i patientens journal. Før anmodning om anlæggelse af epi kath. - Pause med fragmin i 18 timer ang. arixtra skal anæstesien kontaktes - Evt. ny KFTT (IN R) inden anlæggelse. IN R skal helst ligge under 1,5 Procedure for anæstesi assistance til anlæggelse af venflon. Anæstesiafdelingens personale vil gerne hjælpe med anlæggelse af venflon på patienter: - Hvor afdelingens sygeplejersker ikke kan. - Hvor afdelingens læge heller ikke kan eller har tid. Venflon der ikke haster anlægges bedst mellem: - Kl Kl Kl

17 Fremgangsmåde: - Ring til anæstesisygeplejerske og meld patienten. - Oplys patientens navn og CPR. - Oplys om det er akut eller om det kan vente til et af ovenstående tidspunkter. - Oplys om hvem der er kontaktperson fra afdelingen samt tlf. nr. til afsnittet. D er forventes at: - Rekvisitionen er samme sted som blodprøverekvisitioner. - Patienten er på sin stue. - Venflonvognen er fyldt op og står klar. Vigtig Husk venligst, så vidt det er muligt, at bede om hjælp indenfor anæstesiens effektive arbejdstid som er: Mandag fredag mellem kl W eekend og helligedage mellem kl U denfor disse tidspunkter opkræver anæstesien et opkald på 1 time. Anæstesiafdelingen kan kontaktes: Alle dage mellem kl på tlf (bestil meget gerne mellem kl ) D erefter på tlf Oplæring i venflonanlæggelse: D et tilstræbes, at sygeplejerskerne på afdelingen kan anlægge venflon. D er foregår sidemands oplæring heri, men flere gange årligt vil der være undervisning ved anæstesisygeplejerskerne

18 B lodprøver Væsketal (VT) : Hæmoglobin (hgb) viser patientens niveau af røde blodlegemer. Vær opmærksom på at for lav værdi er kontraindicerende for operation. Patienten skal eventuelt optransfunderes først. S-kalium viser patientens væskebalance. S-creatinin fortæller patientens nyrefunktion. S-natrium viser patientens væskebalance. S-albumin fortæller patientens ernæringsstatus. B-glucose og S-kalium : D enne prøve bliver taget hos alle sukkersygepatienter, der skal behandles med G IK-drop præoperativt kl KFTT : (IN R) Prøven viser blodets blødningstendens og bliver taget, hvis patienten er i AK-behandling med marevan eller marcoumar. D en er specielt vigtig, hvis patienten skal have anlagt epiduralt kateter. KFTT (IN R) værdien skal helst ligge under 1,5, når patienten skal opereres i spinalanæstesi eller have anlagt et epiduralt kateter. Infektionsparameter: Crp (c-reaktivt protein) S-leukocytter. Prøven bliver taget, hvis der er mistanke om infektion eller for udvikling i en allerede kendt infektion. Ved en operation ses altid en forhøjet Crp. Venyler: Prøven bliver taget ved temperatur 39 º eller derover og skal ordineres af læge. Prøven skal tages akut. Venyler bestilles på labka. D er udfyldes 2 mikrobiologiske podeskemaer. D er findes følgende frem: - Connector. - 2 aerobe glas (blå låg) - 2 anaerobe glas (røde/lilla låg)

19 B lodw eb Bliver brugt til at give et overblik: - Har patienten en blodtype.er patientens blodtype kendt? - Har patienten en screentest, negativ eller positiv. - Er der bestilt BAC-test, og hvornår er blodet klar? - Hvor længe er BAC-testen gyldig? Blodw eb finder du på intranettet øverst i venstre side under w eb-logon eller via den direkte adgang i EPJ. D et er ikke muligt at bestille noget i blodw eb, da det kun bliver brugt til at søge oplysninger og printe BAC-test journal ud. Blodtransfusion - Kræver bestået E-learning modul i blodtransfusion. - Temperatur måles, venflon tjekkes inden blod hentes. Eventuelt måles også blodtryk og puls. - Transfusionsjournalen afhentes på lab, når vi henter den første portion blod. D en skal returneres dertil, når patienten udskrives. D et er sekretæren, som gør dette. - BAC-test journalen udskrives og udfyldes inden blod kan afhentes. - D et dokumenteres i EPJ, hvornår opsætningen af blod er sket samt temperatur før og efter. Efter transfusionen dokumenteres, om transfusionen er forløbet uden komplikationer. - Posekortene returneres til lab. efter 48 timer i udfyldt tilstand. N attevagten gør dette. - Sygeplejersker er ansvarlige for blodtransfusion. SOSU - assistenter kan være kontrollant

20 Etiske retningslinier G enerelt synes jeg at dette afsnit er alt for langt og detaljeret mener det burde kunne forkortes en del. Mit umiddelbare forslag vil være at lave et lidt mere generelt afsnit omkring, hvordan kommunikerer vi med hinanden, patienter og samarbejdspartnere. (Personligt synes jeg, at teksten er nedladende da al ting er meget udpenslet). Mødet med patient og pårørende D et første møde med afdelingens personale er meget vigtigt for det indtryk, patient og pårørende får af afdelingen. En venlig og imødekommende attitude er en vigtig del af det billede, vi gerne vil give vore patienter og pårørende af afdelingen. D erfor bør vi altid rejse os og gå folk i møde i døren til kontoret. Hjælpe besøgene til sygehuset på gangarealer som ser søgende ud. D et er vigtigt at give hånd og præsentere sig, når man hilser på patienten. Ved præsentation siges både fornavn og efternavn samt stillingsbetegnelse. Ved at gøre dette finder patienten og pårørende med det samme ud af, hvem de taler med. D et er vigtigt at have en aftale om, hvem der skal tage imod akutte og indkaldte patienter. D ette betyder, at den der skal tage imod kan holde sig orienteret om, hvornår patienten kommer og være klar til at tage imod, eller i hvert fald give patienten besked om, hvornår man kommer og tager i mod. D et betyder også, at sekretær/kollegaer kan byde patienten velkommen i afdelingen og sige: N u skal jeg følge dig over i dagligstuen, så vil din kontaktperson komme og tage imod dig. D ermed opnår man, at patienten føler sig velkommen i afdelingen med det samme. N år vi tiltaler patienterne, skal det være med respekt. Mange ældre mennesker føler det meget respektløs, hvis vi kun tiltaler dem med fornavn. D erfor skal vi sikre os, om vi er på fornavn eller efternavn, Hr. eller Fru. N år vi tager telefonen er det vigtigt at den, der er i den anden ende ved, hvem han/hun taler med. D erfor siger vi Ortopædkirurgisk sengeafdeling, titel og navn. Idkortet med navn og stilling skal bæres, så det er synligt. U niform U niformen skal bæres, sådan den ikke virker anstødelig på folk, men også så hygiejnen bliver holdt i hævd. Vi henstiller til: - at negle er kortklippede og ingen neglelak - At bruge diskret makeup - Langt hår skal sættes op, så det ikke hænger løst ned over uniformskraven. - Ingen fingerringe, ur, armbånd eller store halskæder og øreringe. - Piercing er et individuelt skøn. - U ndlad at pynte uniformen med private ejendele. - Sjælevarmer må kun anvendes på kontorerne. - Anvend ikke patient tøjf.eks. patienttrøjer. - G å ikke med stetoskop om halsen

21 - Anvend sko som kun bruges på hospitalet. Vælg en sko som er med hælrem. U ndlad sko, der larmer for meget. - Mobiltelefoner skal blive i tasken. - Private ting i brystlommen såsom sakse og kuglepenne og id-kortet sprittes af dagligt. Se endvidere hygiejnehåndbogen på intranettet Hvordan møder vi vores samarbejdspartner: D et betyder noget, at vi i vores væremåde udtrykker vilje til samarbejde og til at hjælpe. D ette gøres f.eks. ved at rejse os, når portøren, laboranten eller andre samarbejdspartner kommer, og spørg hvilken patient de søger. Hvis det er en patient til røntgen, skal vi være behjælpelige f.eks. med opsætning af ilt bombe eller finde den ansvarlige sygeplejerske. Selvom det ikke drejer sig om patienter i egen gruppe, udviser vi imødekommenhed og hjælper vores samarbejdspartner. Hvordan afleverer vi patienten: Vi ønsker, at patienten skal føle sig velkommen i afdelingen fra de kommer ind af døren, til de igen forlader afdelingen. D erfor ønsker vi også at afslutte patienten ordentligt. D ette kan vi sikre ved at gå ind til patienten, når de afhentes af taxachauffør, Falck eller pårørende. Vi går med ind på stuen og siger farvel, samt sikrer, at patienten har fået alle sine ejendele med sig, og er fuldt informeret om planen. Hvordan taler vi om patienten: Vi skal forsøge at gøre vores rapport om patienterne så objektivt og sagligt som muligt for at undgå at farve kollegaers opfattelse af patienten. Patienter omtales med navn og ikke med sengenummer eller diagnose. Respekt for patienterne: Vi ønsker, at patienterne skal opleve at blive behandlet med respekt. Dette kan vi bl.a. opnå ved altid at banke på døren, inden vi går ind på stuen. D et er vigtigt at huske at tænde det grønne lys, når vi går ind på stue. På den måde gøres kollegaerne opmærksomme på, at der er en på stuen. Vis respekt for, når der arbejdes, samtales, informeres på en stue, samtalerum, og afbryd kun din kollega, såfremt det ikke kan vente til senere. G ør patienterne opmærksomme på at overholde blufærdighedsgrænser mht. påklædning. Patienterne skal være påklædte, når de forlader stuen. Af hensyn til sig selv, andre patienter og pårørende. Vi skal anvende forhæng på stuerne ved personlig hygiejne eller andre gøremål ved sengen, hvor patienten blottes. N år man skal ind på stuerne i besøgstiden, beder man de pårørende om at vente i dagligstuen, indtil man er færdig. Ved patienters klager over medpatienters adfærd må vi som personale forsøge at være objektive/loyale overfor begge parter. Respekt for hinandens arbejde: Vi ønsker, at vores samarbejde internt i afdelingen skal være præget af respekt. Hvis man har idéer/løsningsforslag til arbejdsgangen og procedure, er det altid velkommen

håndbog i Sikker mundtlig kommunikation

håndbog i Sikker mundtlig kommunikation håndbog i Sikker mundtlig kommunikation Kommunikation Teamsamarbejde Sikker Mundtlig Kommunikation Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Kommunikation Inden du ringer... 4 Kommunikation om patientbehandling

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E.

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E AFSNIT E5 og E6 Tlf: 8949 4146 VELKOMMEN TIL Ortopædkirurgisk Afdeling Afsnit E5 og E6 Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2008-0299 Ortopædkirurgisk afdeling

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit?

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit? Kære gravide Velkommen til Akut Svangreafsnit på Hospitalsenhed Midt. Denne mappe er til dig og din partner. Den indeholder informationer, som I kan få brug for under indlæggelsen på Akut Svangreafsnit.

Læs mere

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning (i alt maks. 3 ) Maks. 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges i en hensigtsmæssig

Læs mere

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Til patienter og pårørende Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hvor stor er afdelingen? Afdelingen har plads til 20 patienter, fordelt på stuerne 51-61.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk Jr. nr.: 4-17-53/6 P-nr.: 1003282764 SST-id: PHJSYN-00002125 Tilsynsførende: Sonja Aasted Ansvarlig embedslæge: Anna Lise Wagner Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato: 14. februar

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling)

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling) PROHIP Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Did you feed your patient today? Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Revideret oktober 2005 Den studerende udfører sygeplejeopgaver i forbindelse med medicingivning, parenteralernæring

Læs mere

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today?

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? PROHIP Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE INDIVIDUELT FOR NYANSATTE I SYGEHUS NORD Navn Stilling Sygeplejerske Afdeling Ortopæd kirurgisk afsnit H1 Ansat dato Navn på nærmeste leder Kirsten Christiansen Navn på tilknyttet mentor Telefonnummer

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Version, udarbejdet af og dato: Version 1: Udarbejdet af: Anne-Marie Nielsen, Connie Aabo,

Læs mere

Delegering: Hvad er delegering:

Delegering: Hvad er delegering: 06-05-2014 12:53 Delegering: Hvad er delegering: Delegering er at overdrage en arbejdsopgave til en anden faggruppe, som ikke har fået kompetence til udførelse af opgaven gennem deres grunduddannelse.

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Velkommen til Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1

Velkommen til Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Velkommen til Intensivt Afsnit Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Vi vil med denne pjece gerne byde Velkommen til Intensivt Afsnit Personalet består af sygeplejersker,

Læs mere

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Uddannelsesbog - for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Navn: CPR.nr.: Adresse: Ansættelsessted: Indholdsfortegnelse FORMÅLET MED PRAKTIKKEN... 2 GENERELT OM PRAKTIKTIDEN... 2 A. GRUNDLÆGGENDE

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere?

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Øget effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos medarbejdere og patienter Strukturelle tiltag

Læs mere

Dagsrytme for Unge / voksenhuset.

Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Velkommen i unge / voksenhuset Vi glæder os til samarbejdet, og beder dig læse følgende: Som vikar / ny kollega i Unge / Voksenhuset forventer vi, at du har haft 3 introduktionsvagter

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Dagkirurgisk operation - Skulder

Dagkirurgisk operation - Skulder Patientinformation Dagkirurgisk operation - Skulder - B130 Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 2 Dagkirurgisk operation - Skulder Navn... Du bedes møde i afsnit B130... dag den... kl....

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) REMMANDATIN FR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) De enkelte anæstesiologiske afdelinger skal beskrive, hvorledes de opfylder denne standard med hensyn til anæstesiologiske

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder.

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder. Sundhedscenter Vejle afd. DGI-huset Willy Sørensens Plads 5 7100 Vejle Tlf: 7681 8300/ 76818315 E-mail: sundhedscentervejle@vejle.dk Institutionens webadresse: http://www.vejle.dk/borger/sundhed-ogsygdom/genoptraening/efter-sygehusophold.aspx

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release

Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release Patientinformation Indholdsfortegnelse 2 Hvordan foretages operationen? 4 Forberedelser til operationen 5-6 Kom i form Medicin

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere om,

Læs mere

Operation for kræft i. mavesækken. Gentofte Hospital. Mave-tarmkirurgisk afdeling D

Operation for kræft i. mavesækken. Gentofte Hospital. Mave-tarmkirurgisk afdeling D Gentofte Hospital Mave-tarmkirurgisk afdeling D Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Operation for kræft i mavesækken Du har fået konstateret kræft i mavesækken, som du skal opereres for. Indlæggelse Du

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi Patientinformation Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi - Rectum resektion med loop-ileostomi Velkommen til Vejle Sygehus Organkirurgisk Afdeling Rev. apr. 2008

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til... 1 1.0 Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet... 3 1.1 Afdelingstype/afsnitstype.... 3 1.2 Fysiske

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Almen forholdsregler og information fra plastikkirurgen

Almen forholdsregler og information fra plastikkirurgen Patientinformation Almen forholdsregler og information fra plastikkirurgen Velkommen til Vejle Sygehus Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling 1 2 Almene forholdsregler og information Husk at du er velkommen

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et bikinisnit Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Patientinformation Kræft i livmoderen Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Endometriecancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet din livmoder

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune Indledning Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedshjælperelever Ikast-Brande Kommune Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedshjælperne.

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Information om Helle og Karl Meyer Opgaven finder sted i hjemmeplejen, hvor I sammen skal besøge datteren Helle Meyer og faderen Karl Meyer. De har kun haft hjælp

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillingsbetegnelse Lægesekretær, Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Stillingsindehaver Ansættelsessted

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Revideret 15. juli 2011 Mentor Jeanette Jørgensen Klinisk vejleder Charlotte Dietz Tlf. 56514750 Mail: chdt@regionsjaelland.dk

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Beskrivelse af kompetenceniveauer og uddelegeringsopgaver i Middelfart kommune. --------- Definition på handlekompetence i Middelfart:

Beskrivelse af kompetenceniveauer og uddelegeringsopgaver i Middelfart kommune. --------- Definition på handlekompetence i Middelfart: Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: Juli 2009 Sagsnr.: 200701669-5 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4401 Fax +45 8888

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER:

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING AF NY MEDARBEJDER Når en ny medarbejder begynder, er der enten fokus på at få indhentet de opgaver, som den nye medarbejder er ansat til og som har været

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget,

Læs mere

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling Patientinformation Pacemakeroperation Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Afdeling 1 2 Information om pacemakeroperation Hvorfor pacemaker? Pacemakerbehandling anvendes ved: langsom puls som følge

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere