: Håndbog for energiambassadører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ": Håndbog for energiambassadører"

Transkript

1 : Håndbog for energiambassadører Home Menu Wiki Wiki Home Last Changes List pages Orphan pages Print Håndbog for energiambassadører backlinks... Dansk FAQs List FAQs TikiSheet Håndbog for energiambassadører Indhold Search in: Entire Site go Language: en-uk English British user: pass: login Login Calculator x c 0 = / 1 Kolofon 2 Indledning 2.1 Baggrund og formål 2.2 Holdninger og adfærd 2.3 Hvor meget kan man spare? 2.4 Hvem kan spare hvor? 3 Elektricitet 3.1 KW og KWH 3.2 Normalt elforbrug i lejlighed 3.3 Normalt elforbrug i parcelhus 3.4 Elforbrug pr dansker 3.5 Elforbrug og indkomst 3.6 Lyskilders levetid 3.7 Tomgangstab (standby) 3.8 Hvilke apparater er dyrest i drift? 3.9 Elregningen fra NRGi 3.10 Prisen for en KWH 3.11 SparOmeter 3.12 Ideer til elbesparelser 4 Varme 4.1 Varmeforbrugets fordeling 4.2 Normalt varmeforbrug i lejlighed 4.3 Normalt varmeforbrug i parcelhus 4.4 Energipris og opvarmningsformer 4.5 Termostatventiler til radiatorer 4.6 Omregning til KWH 4.7 Virkningsgrad for varmeanlæg 4.8 Brændværdi 4.9 CO2 besparelser i en husholdning 4.10 Ideer til varmebesparelser 5 Vand 5.1 Vandforbrugets fordeling 5.2 Normalt vandforbrug i lejlighed 5.3 Normalt vandforbrug i parcelhus 5.4 Ideer til vandbesparelser 6 Transport 6.1 Transportmidlers energiforbrug 6.2 Ideer til besparelser i transport 7 Affald 7.1 Affaldsbehandling på Samsø 7.2 Normal affaldsmængde 8 Ambassadørtjek 8.1 Spareforslag 8.2 Blanket til ambassadørtjek

2 : Kolofon Kolofon Forfatter: Jan Jantzen Udgiver: Samsø Energy Agency År: 2010 Publiceret i Tiki Wiki CMS Groupware (v 1.9.7), som er gratis, og til rådighed hos DomainDirect (www.domaindirect.dk). Håndbogen er udviklet i projektet Energy Ambassadors (www.energyambassadors.eu/dk), støttet af EU programmet Intelligent Energy Europe (IEE), kontrakt nr IEE/08/446/SI Created by: jj last modification: Monday 15 November 2010 [22:13:48] by jj page=kolofon

3 : Indledning Home Menu Indledning Wiki Wiki Home Last Changes List pages Orphan pages Print Håndbog for energiambassadører > Indledning Dansk FAQs List FAQs TikiSheet 1 Baggrund og formål 2 Holdninger og adfærd 3 Hvor meget kan man spare? Search 4 Hvem kan spare hvor? in: Entire Site go Created by: jj last modification: Wednesday 14 July 2010 [10:15:19] by tanja.groth Language: en-uk English British Login user: pass: login Calculator x c 0 = /

4 : Baggrund og formål Baggrund og formål Denne håndbog er til energiambassadører. En energiambassadør er en ansat i hjemmeplejen, som hjælper med at finde energibesparelser i hjemmene. En energiambassadør kan dog også godt være en frivillig person, som gerne vil hjælpe. Håndbogen støtter energiambassadøren i det daglige arbejde med konkrete oplysninger og data. Den indgår i et kursus for energiambassadører. Ideen er at lade de personer, som alligevel kommer ude i hjemmene, hjælpe til med at finde energibesparelser. Samsø Energy Ambassadors logoet. EU støtkommunes hjemmepleje besøger i alt 300 hjem ud af 2800 ter projektet ( ) med 75% boliger, så det er en stor kontaktflade. Formålet med projektet er: under programmet Intelligent Energy At hjælpe med at spare udgifter i hjemmene, og Europe. at støtte og uddanne ambassadører med hensyn til energi. Det er et fransk koncept, som vi forsøger at overføre til Danmark i hvert fald Samsø og Region Midtjylland i EU projektet Energy Ambassadors. Den franske partner Prioriterre har erfaringer fra 10 års arbejde, og i projektet deltager ni forskellige lande, der skal overføre konceptet. Fra Danmark deltager Samso Energy Agency under Samsø Energiakademi, fordi projektet kombinerer socialt arbejde med energi (se TV2 Nyhederne under Henvisninger). Den franske håndbog er på papir, men vi forsøger med en elektronisk håndbog, fordi den kan holdes opdateret (ajour nu vi er ved det franske); ambassadørernes forslag kan føres ind i håndbogen på kort tid, eventuelt af dem selv. Håndbogen er et levende dokument, som forhåbentlig aldrig bliver færdigt. Alle forslag er velkomne, Jan Jantzen Created by: jj last modification: Saturday 22 May 2010 [15:20:38] by jj page=baggrund%20og%20form%c3%a5l

5 : Holdninger Holdninger Familiers holdninger og adfærd udgør op til 2/3 af variationen i elforbruget Gruppe 1: Bevidste energisparere Ønsker at spare, og prøver. Kan være af indgroet adfærd: ældre, eller opvækst i fremmed land. Kan være af fornuft: brug ikke penge på noget, som man ikke har glæde af. Kan være af miljøbevidsthed: at man gør noget man synes er rigtigt. Interesserede og nemme at nå. Forsøg at fastholde lavt forbrug. Gruppe 2: De der ikke gør noget ved det Mener man burde spare, men gør det ikke. Interesserede, men har ikke prioriteret det højt. Mageligheden vinder over fornuften. Vil ikke have besværet eller bruge tiden til det. Relevant gruppe at påvirke, fordi deres forbrug er større end det behøver være, og fordi de ikke er afvisende. Gruppe 3: De der mener, at de hverken kan eller skal spare Fig. 1 Hvordan får jeg plads til maden? (Photo: Kalmarhem, Sweden, via Energy Agency for Southeast Sweden.) Mindre gruppe, højt forbrug. Regningens størrelse uden betydning, også selvom den er stor. Bekymrer sig ikke om ressourcer eller miljø. Trods stort sparepotentiale, er det nok ikke værd at forsøge med denne gruppe. (Gram-Hanssen 2005) Created by: jj last modification: Monday 29 March 2010 [12:42:15] by tanja.groth page=holdninger

6 : Hvor meget kan man spare? Hvor meget kan man spare? En parcelhus-familie på 4 kan spare over kroner om året skattefrit på elforbruget (Hurtigberegneren). Elforbruget i parcelhuse er gennemsnitligt dobbelt så stort som i lejligheder. Det skyldes blandt andet: at parcelhuse har f.eks. cirkulationspumpe og udendørsbelysning, som lejligheder ikke har; at der oftest bor færre personer i lejligheder; og at husstandsindkomsten i lejligheder ofte er lavere end i parcelhuse, så her gør man sig mere umage med at spare. Fig. 1 Overslag over besparelser (Elsparefonden, Hurtigberegneren). Created by: system last modification: Saturday 25 September 2010 [10:16:27] by jj page=hvor% 20meget%20kan%20man%20spare%3F

7 : HvemOgHvor HvemOgHvor De ældre Boliger med ældre over 60 år har ofte et lavere elforbrug, idet der oftest bor kun en eller to personer i boligen. Regnet pr person bruger de ældre dog mindst lige så meget som yngre. Ældre bruger en større andel på køl og frost. Det kan være deres hvidevarer er af ældre dato og overdimensioneret, hvis børnene er flyttet hjemmefra. Ældre bruger mere el til belysning. Ældres forbrug til opvask, vask og tørring er lavere end andres. De enlige Enlige har på mange områder samme forbrug som ældre, altså et stort forbrug af køl / frys og belysning. Madlavning, opvask, vask og tørring er ikke en stor post. Børnefamilier Småbørn under 6 år bruger mindre el end voksne. Teenagere bruger 20-30% mere el end voksne. Opvask, vask og tørring er større i den fase, hvor de voksne er år. Forbruget til småapparater og ladere er større. (Gram-Hanssen 2005) Created by: jj last modification: Friday 15 October 2010 [13:29:42] by jj page=hvemoghvor

8 : Elektricitet Home Menu Elektricitet Wiki Wiki Home Last Changes List pages Orphan pages Print Håndbog for energiambassadører > Elektricitet Dansk FAQs List FAQs TikiSheet 1 KW og KWH 2 Normalt elforbrug i lejlighed 3 Normalt elforbrug i parcelhus Search 4 Elforbrug pr dansker in: Entire Site go Language: en-uk English British 5 Elforbrug og indkomst 6 Lyskilders levetid 7 Tomgangstab (standby) 8 Hvilke apparater er dyrest i drift? 9 Elregningen fra NRGi user: Login 10 Prisen for en KWH 11 SparOmeter 12 Ideer til elbesparelser pass: Created by: jj last modification: Wednesday 14 July 2010 [10:26:15] by tanja.groth login Calculator x c 0 = /

9 : KW og KWH Page 1 of 2 KW og KWH Enheden kw betyder kilowatt og kwh betyder kilowatt-timer. Kilowatt-timer (kwh) er en energienhed, og en husstand betaler til elselskabet for dens kwh forbrug. Der er forskel på kw og kwh. Først og fremmest så er en kilowatt (kw) det samme som watt (W), altså 1 kw = W Det svarer til at 1 kilometer = meter, men hvor en meter er let at forbinde med virkeligheden, så er en watt mere abstrakt. Energi (kwh) Effekt (kw) Analogier Energi (kwh) En elmåler måler kilowatt-timer, og enheden skrives KWH eller helt korrekt: kwh (kilowatt hours). Det skal forstås som kilowatt gange timer. Endnu aflæser husstandene selv måleren hvert år (i oktober måned, Fig. 1), og fortæller årsforbruget videre til elselskabet. I fremtiden vil elselskabet gøre det automatisk. Fig. 1 Gammel elmåler. Den tynde metalskive i vinduet roterer i pilens retning. Antal omgange er et udtryk for energiforbruget. Moderne elmålere blinker og afgiver elektriske pulser, som en computer aflæser og tæller. I gennemsnit bruger en dansker kwh el om året (ekskl. el til opvarmning). Hvis prisen er rundt regnet 2 kroner pr kwh med moms, så koster det kroner om året. Jo flere apparater der er tændt, jo hurtigere løber måleren. Jo længere et apparat er tændt, jo længere tid løber måleren rundt. Hvis ingen apparater er tændt, så står måleren stille. Energiforbruget afhænger af apparaterne og tiden der går, derfor skal kilowatt-timer (kwh) forstås som kilowatt (kw) ganget med tiden i timer (h). Man kan bruge større eller mindre måleenheder, hvis det passer bedre til formålet (Tabel 1). Effekt (kw) En elmotors størrelse måles i kilowatt, som skrives kw. Det er motorens effekt, og det er den fart hvormed den forbruger energi, altså hvor forslugen den er. Effekt er defineret som energiforbrug pr tidsenhed. Hvis en motor kører konstant og forbruger et antal kilowatt-timer (kwh), og vi dividerer med den tid der er gået (h), så får vi effekten (kw). Der findes apparater og motorer i vidt forskellige størrelser (Tabel 2). Det er praktisk at have små og store måleenheder, fordi de nedsætter behovet for kommatal. Tag for eksempel en støvsuger med effekten 1,8 kw (eller W). Hvis den kører i en halv time, så er energiforbruget energi = effekt * tid = 1,8 kw * 0,5 h = 0,9 kwh Målerens tællehjul har så flyttet sig 0,9 hak, hvis det yderste hjul yderst til højre tæller 'enere'. Eksempler En kwh svarer til at et elvarmeapparat på W brænder i en time. Hvis varmeapparatet brænder i to timer, så er den forbrugte energi 2 kwh. En liter fyringsolie indeholder 10 kwh energi. Hvis oliefyrets størrelse er 10 kw, så kan det brænde i en time på 1 liter olie.

10 : KW og KWH Page 2 of 2 Et menneske spiser typisk kilokalorier på en dag svarende til 2,9 kwh. Det er lidt mere end en 100 watt pære, der er tændt hele døgnet. Eksempler slut Analogier Energi og effekt svarer til vandmængde og vandstrøm. Hvis man fylder en gryde med vand, så svarer vandmængden i gryden til energi, og vandstrømmen i hanen til effekt. Jo mere man skruer op for hanen, jo kraftigere vandstrøm (~ effekt). Jo længere hanen løber, jo mere vand i gryden (~ energi). Energi (kwh) svarer til liter benzin i tanken Effekt (kw) svarer til kilometer på literen Energi er en beholdning, hvor effekt er en strømning. Tabel 1. Enheder for energi Navn Symbol Størrelse watt time Wh 1 kilowatt time kwh Wh megawatt time MWh kwh gigawatt time GWh MWh Tabel 2. Størrelsesordner for effekt Størrelse Eksempel 1 W en lysdiode 10 W en sparepære 100 W en kraftig glødepære 1 kw et elvarmeapparat, en lille støvsuger, et solfangerpanel 10 kw en stor varmepumpe, en brændeovn 100 kw en bilmotor 1 MW en af Samsøs 11 landbaserede vindmøller 10 MW fire havvindmøller 100 MW maskinen på containerskibet Emma Mærsk 1 GW Asnæsværket (kun el, varme ikke medregnet) Created by: jj last modification: Saturday 11 September 2010 [13:57:30] by jj page=kw%20og%20kwh

11 : Normalt elforbrug i lejlighed Page 1 of 2 Home Menu Wiki Wiki Home Last Changes List pages Orphan pages Print FAQs List FAQs TikiSheet Search in: Entire Site go Language: en-uk Normalt elforbrug i lejlighed Dansk Håndbog for energiambassadører > Elektricitet > Normalt elforbrug i lejlighed Hvis elforbruget er lavt, så er der mindre at spare English British Login user: pass: login Calculator x c 0 = / Fig. 1 Elforbruget i lejlighed (Elsparefonden og Dansk Energi). Fig. 2 Normalt elforbrug i lejlighed. Tallene til højre i figuren betyder antallet af beboere; en kurve for hvert antal. Kurverne i figur 2 er tegnet ud fra følgende formel (Gram-Hanssen 2005): Elforbrug pr år = 340 KWH + (kvadratmeter bolig * 11 KWH/kvadratmeter) + (antal personer * 350 KWH/person) Eksempel: kvadratmeter bolig = 100, antal personer = 2 Elforbrug pr år (KWH) = (100 * 11) + (2 * 350) = = 2140

12 : Normalt elforbrug i lejlighed Page 2 of 2 Somme tider kan det være nemmere at bruge formlen i stedet for at aflæse kurverne. Der er en vis usikkerhed på resultatet, fordi formlen er en middelværdi af mange målinger. Created by: jj last modification: Friday 15 October 2010 [15:55:03] by jj

13 : Normalt elforbrug i parcelhus Page 1 of 2 Normalt elforbrug i parcelhus Hvis elforbruget er lavt, så er der mindre at spare Fig. 1 Elforbruget i parcelhus (Elsparefonden og Dansk Energi). Fig. 2 Normalt elforbrug i parcelhus. Tallene til højre i figuren betyder antallet af beboere; en kurve for hvert antal. Kurverne i figur 2 er tegnet ud fra følgende formel (Gram-Hanssen 2005): Elforbrug pr år = 530 KWH + (kvadratmeter bolig * 12 KWH/kvadratmeter) + (antal personer * 690 KWH/person) Eksempel: kvadratmeter bolig = 100, antal personer = 2 Elforbrug pr år (KWH) = (100 * 12) + (2 * 690) = = 3110

14 : Normalt elforbrug i parcelhus Page 2 of 2 Somme tider kan det være nemmere at bruge formlen i stedet for at aflæse kurverne. Der er en vis usikkerhed på resultatet, fordi formlen er en middelværdi af mange målinger. Created by: jj last modification: Friday 10 September 2010 [14:23:04] by jj page=normalt%20elforbrug%20i%20parcelhus

15 : Elforbrug pr dansker Elforbrug pr dansker En dansker bruger i gennemsnit kwh el om året, el til opvarmning ikke medregnet (Center for Energibesparelser) Created by: jj last modification: Thursday 23 September 2010 [12:11:06] by jj page=elforbrug%20pr%20dansker

16 : Elforbrug og indkomst Elforbrug og indkomst Hvis indkomsten er lav, så er der mindre el at spare Fig. 1 Årligt elforbrug som funktion af husstandsindkomsten (Danmarks Statistik i Nielsen og Dyck-Madsen 2006 p 31). Jo større indkomst jo større bolig bor man i, og jo større er tendensen til at bo i parcelhus fremfor lejlighed, hvor forbruget pr person er mindre. Omkring 60-70% af husstandes elforbrug skyldes adfærden; resten henføres til boligens størrelse, antal personer, antal teenagere (Statens Byggeforskningsinstitut i Nielsen og Dyck- Madsen 2006 p 32). Created by: jj last modification: Saturday 28 November [18:08:36] by jj page=elforbrug%20og%20indkomst

17 : Lyskilders levetid Lyskilders levetid En sparepære kan normalt betale sig i det lange løb, desuden behøver man ikke skifte den så ofte Fig. 1 Levetid for lyskilder (Jacobsen 2002 p 121). Lavere levetid giver højere omkostninger til udskiftning. Til sammenligning brænder en diodepære i timer. Optimering af belysningen Optimer lyskilde og armatur. Skift fra glødelamper til sparepærer eller dioder. Tilpas til behov. Del op i særbelysning og almenbelysning, brug bevægelsesføler. Udnyt indfaldende dagslys. Styring ved hjælp af dagslysføler. Tabel 1. Energiklasse og levetid (boliglys.dk) Lyskilde Energiklasse Levetid i timer Dæmpning Økonomi Glødepære E-G ja * Lavvolt halogenpære C-D ja ** 230 v halogenpære D-E ja * Sparepære A-B nej **** Kompaktlysstofrør A-B normalt nej **** Lysstofrør A-B normalt nej ***** Created by: jj last modification: Wednesday 31 March 2010 [13:58:22] by tanja.groth page=lyskilders%20levetid

18 : Tomgangstab (standby) Tomgangstab (standby) Man kan spare op til 10 % energi ved at undgå tomgangstab (standby forbrug) Fig. 1 Kontorapparaters standby effekt (Jacobsen 2002 p 126). Energy Star mærkede apparater kan gå i dvale når apparaterne ikke benyttes. Gennemsnitligt har en husstand syv apparater på standby; flere hvis der er teenagere i hjemmet. De største tomgangs-forbrugere er: TV, video, hi-fi, DVD, parabolmodtager, PCer, printer, og telefax. Disse udgør 85% af tomgangstabene. Men der er også: opladere, vaskemaskine, opvaskemaskine, og kaffemaskine Created by: jj last modification: Wednesday 31 March 2010 [14:03:01] by tanja.groth page=tomgangstab%20%28standby%29

19 : Hvilke apparater er dyrest i drift? Hvilke apparater er dyrest i drift? (NRGi) El gulvvarme Affugter Espressomaskine Spillekonsol Nyt plasma tv Større hobbyværktøj Akvarium Havefontaine/filter/pumpe Terrasse varmer Håndklædetørrer Created by: jj last modification: Wednesday 31 March 2010 [13:11:04] by tanja.groth page=hvilke%20apparater%20er%20dyrest%20i%20drift%3f

20 : Elregningen fra NRGi Page 1 of 3 Elregningen fra NRGi Created by: system last modification: Sunday 06 December [22:18:27] by jj The original document is

21 : Elregningen fra NRGi Page 2 of 3

22 : Elregningen fra NRGi Page 3 of 3 available at Fig. 1 Kopi af Forstå din elregning (NRGi)

23 : Prisen for en KWH Page 1 of 2 Prisen for en KWH En KWH koster cirka 2 kroner med moms Prisen for en KWH er sammensat af statslige afgifter, udgifter til netselskab, og handelsselskabets pris for de brugte KWH. Prisen svinger i løbet af året. Kunderne kan købe el hos en leverandør efter eget valg. Selskaberne har forskellige priser (se Elpristavlen under Henvisninger). En kunde der ikke ønsker at bruge det frie elvalg, vil få leveret fra den leverandør der har forsyningspligt-bevilling i kundens område. På Samsø er det NRGi. Elhandelsselskab og netselskab Elhandelsselskabet er leverandøren af strøm. Netselskabet ejer de kabler, der fører strømmen frem. Man kan frit vælge elhandelsselskab. Netselkabets regning Brugen af deres forsyningsnet. Offentlige forpligtelser (PSO). Statslige afgifter. Elhandelsselskabets regning Kvartalsvise aconto opkrævninger. Årlig opgørelse. Eventuelt fjernaflæsning. Fig. 1 En KWH koster rundt regnet 2 kroner. Samsø's elpris er nogenlunde som gennemsnittet vest for Storebælt. Betalinger til staten udgør 2/3 af prisen. Beregningerne er for et årsforbrug på 4000 KWH pr 1 jan (Elpristavlen, Dansk Energi ; NRGi). Kommerciel el, fri el Elhandelsselskabets produkt. Leverandøren skal udmelde en fast pris pr kvartal, og denne skal godkendes af Energitilsynet. Lokal nettarif Det lokale netselskabs egne tariffer for transport af elektricitet, energirådgivning, mm. NRGi ejer det lokale netselskab på Samsø. Energinet.dk transmission Transmissionsnettet på højeste spændingsniveau. Det administreres af energinet.dk både øst og vest for Storebælt. Offentlige forpligtelser, PSO Sikring af balancen i elsystemet, beredskabslagre, forskning, udvikling, mm. PSO Public Service Obligation. Statslige afgifter 55,00 øre pr KWH for elafgift 4,00 øre pr KWH for eldistributionsafgift 0,60 øre pr KWH i elsparebidrag (Elsparefonden) 8,90 øre pr KWH i CO2 afgift 25 % moms som også beregnes af ovenstående afgifter Created by: system last modification: Wednesday 31 March 2010 [15:49:26] by tanja.groth

24 : Prisen for en KWH Page 2 of 2 page=prisen%20for%20en%20kwh

25 : SparOmeter SparOmeter Et SparOmeter (Elsparefonden) er en elmåler, som måler elforbrug for et apparat og omregner forbruget til kroner. Sæt SparOmeteret i stikkontakten, og sæt derefter elapparatet ind i SparOmeteret. SparOmeteret viser elapparatets aktuelle elforbrug i watt SparOmeteret måler forbruget over tid i kwh SparOmeteret omregner forbruget til kroner/år Ved hjælp af knapperne indtaster du den pris, som dit lokale elselskab tager for en kilowatttime. Flere detaljer under SparOmeter på siden Henvisninger. Created by: system last modification: Tuesday 06 April 2010 [08:44:53] by tanja.groth The original document is available at page=sparometer Fig. 1 SparOmeter (Elsparefonden). Elmåler som kan måle watt og kilowatt-timer.

26 : Ideer til elbesparelser Ideer til elbesparelser Overordnet (Nielsen og Dyck-Madsen 2006) skift til energisparepærer check hastighedstrinnet på cirkulationspumpen, skift eventuelt til sparepumpe check om alle apparater slukkes helt - vær især opmærksom på opladere tænd kun de nødvendige apparater anskaf de bedste apparater Råd om lyskilder (Jacobsen 2002) Sluk for unødvendig belysning. Benyt tidsur, lysføler, bevægelsesføler. Vælg lyse farver til lokalets vægge og lofter. Giver også mindre ubehagsblænding. Vælg lyskilde til opgaven. Anvend særbelysning ved arbejdspladser. Anvend halogenbelysning til effektbelysning, ikke grundbelysning. Anvend lysstofrør med højfrekvent forkobling, HF. Det giver længere levetid og flimmerfrit lys. Udnyt dagslysindfaldet ved hjælp af trinløs regulering med lysføler. Vedligehold regelmæssigt. Råd om standby (Jacobsen 2002) Sluk for udstyr efter endt arbejde. Indstil til at bruge dvaletilstand, hvor det er muligt. Sluk for skærme ved længere tids fravær. Køb Energy Star mærkede apparater, vælg dem med energipilen. Vælg fladskærme. Tabel 1. Eksempler på elspareråd (Standardbesparelser). Elprisen er sat til 2 kr/kwh. Kr kwh Spareråd Udskift 1 stationær pc og 1 almindelig, tyk skærm med en energirigtig bærbar Udskift 7 glødelamper med A-pærer Udskift husholdningskøleskab med boks til A++ køleskab Installer elspareskinne på TV udstyr Installer elspareskinne på IT- og kontorudstyr Udskift trinreguleret cirkulationspumpe til trinløs regulerbar A mærket pumpe Fyld vaskemaskinen og spar hver fjerde vask, 40 gr, gammel maskine, parcelhus Brug tørresnor i stedet for tumbler halvdelen af gangene, gammel tumbler, parcelhus Created by: jj last modification: Monday 25 January 2010 [21:08:36] by jj page=ideer%20til%20elbesparelser

27 : Varme Home Menu Varme Wiki Wiki Home Last Changes List pages Orphan pages Print Håndbog for energiambassadører > Varme Dansk FAQs List FAQs TikiSheet 1 Varmeforbrugets fordeling 2 Normalt varmeforbrug i lejlighed 3 Normalt varmeforbrug i parcelhus Search 4 Energipris og opvarmningsformer in: Entire Site go Language: en-uk English British 5 Termostatventiler til radiatorer 6 Omregning til KWH 7 Virkningsgrad for varmeanlæg 8 Brændværdi 9 CO2 besparelser i en husholdning Login 10 Ideer til varmebesparelser user: Created by: jj last modification: Thursday 10 June 2010 [14:17:50] by tanja.groth pass: login Calculator x c 0 = /

28 : Varmeforbrugets fordeling Varmeforbrugets fordeling Ca 1/4 af varmen går tabt gennem ventilation: bad, køkken og utætheder Fig. 1 Varmetab i boliger (Birch & Krogboe i Nielsen og Dyck-Madsen 2006). Det samlede areal, der skal opvarmes i Danmark, er steget over årene, men varmeforbruget er faldet. Bygninger bruger altså mindre energi pr kvadratmeter i dag. Det skyldes: strammere energikrav, energibesparelser, og kraftvarme, hvor spildvarme fra elproduktionen udnyttes til opvarmning. Created by: system last modification: Thursday 10 June 2010 [13:53:12] by tanja.groth page=varmeforbrugets%20fordeling

29 : Normalt varmeforbrug i lejlighed Normalt varmeforbrug i lejlighed Hvis varmeforbruget er lavt, så er der mindre at spare Fig. 1 Normalt varmeforbrug (tilført varme) i lejlighed. Kurven i figur 1 er tegnet ud fra følgende formel (Gram-Hanssen 2005): Varmeforbrug pr år = KWH + (kvadratmeter bolig * 119 KWH/kvadratmeter) Eksempel: kvadratmeter bolig = 100 Varmeforbrug pr år (KWH) = (100 * 119) = = 9323 Somme tider kan det være nemmere at bruge formlen i stedet for at aflæse kurverne. Der er en vis usikkerhed på resultatet, fordi formlen er en middelværdi af mange målinger. Created by: jj last modification: Thursday 10 June 2010 [13:53:37] by tanja.groth page=normalt%20varmeforbrug%20i%20lejlighed

30 : Normalt varmeforbrug i parcelhus Normalt varmeforbrug i parcelhus Hvis varmeforbruget er lavt, så er der mindre at spare Fig. 1 Normalt varmeforbrug (tilført varme) i parcelhus. Kurven i figur 1 er tegnet ud fra følgende formel (Gram-Hanssen 2005): Varmeforbrug pr år = 4816 KWH + (kvadratmeter bolig * 104 KWH/kvadratmeter) Eksempel: kvadratmeter bolig = 100 Varmeforbrug pr år (KWH) = (100 * 104) = = Somme tider kan det være nemmere at bruge formlen i stedet for at aflæse kurverne. Der er en vis usikkerhed på resultatet, fordi formlen er en middelværdi af mange målinger. Created by: jj last modification: Thursday 10 June 2010 [14:00:41] by tanja.groth page=normalt%20varmeforbrug%20i%20parcelhus

31 : Energipris og opvarmningsformer Energipris og opvarmningsformer Fig. 1 Brændselsøkonomi pr KWH i stuen (Energitjenestens regneark ). Tabel 1. Energipriser (Energitjenestens regneark ) Anlæg kr/kwh Gammelt oliefyr 1,15 Bedste træpilleanlæg 0,56 Gennemsnitligt træpilleanlæg 0,60 Træbriketter 0,60 Træ i tårne 0,57 Fjernvarme 0,60 Jordvarme 0,55 Varmepumpe luft/vand 0,59 Fastbrændsel 0,31 Nyt godt oliefyr 0,83 Rapsoliefyr 0,81 Elvarme 1,65 Se også Virkningsgrad Created by: system last modification: Thursday 11 November 2010 [09:21:00] by jj page=energipris%20og%20opvarmningsformer

32 : Termostatventiler til radiatorer Termostatventiler til radiatorer Hvis en termostatventil står som foreskrevet af producenten (Fig. 1), så sparer den energi (99 kwh/år, Standardbesparelser). En termostatventil til en radiator holder den temperatur den er indstillet til, for eksempel 20 grader i stuen. Hvis solen skinner ind i stuen, vil termostaten slukke for varmeapparatet, og hvis det blæser vil den åbne. Når rumtemperaturen falder under det ønskede, vil termostaten åbne for det varme vand gennem radiatoren. Når radiatoren har opvarmet rummet, vil termostaten lukke for ventilen igen. Om sommeren vil termostaten lukke af sig selv; derfor er der ingen grund til at skrue ned på håndtaget. Termostaten på Fig. 1 har to ryttere, som kan placeres så de spærrer for håndtaget uden for det ønskede arbejdsområde. Det kan forhindre børn og gæster i at skrue mere op end nødvendigt, eller helt ned, hvor der gerne skulle være frostfrit. Der er gode animationer af radiatorventilens virkemåde på Internet (Danfoss under Henvisninger; desværre tillader Danfoss kun at man linker til startsiden, så se efter Animerede præsentationer). Almene råd Åbn cirka lige meget for alle radiatorer i sammenhængende rum. Giver bedst varmeøkonomi og mindst træk. et par gange. vandet. Fig. 1 Termostat til radiator (Danfoss). Indstilling 4 til badeværelset (23 C), indstilling 3 til stuen (20 C), indstilling 2 til soveværelset (17 C), indstilling 1 til trappe og gang (13 C), og indstilling * til frostfri (7 C). Motioner jævnligt ventilen for at den ikke skal sætte sig fast. Skru helt op og derefter helt ned, Luft radiatoren ud. Luftlommer spærrer for cirkulation, og radiatoren føles kold i toppen. Hvis radiatoren føles varm i toppen og koldere i bunden, er det normalt; så køler radiatoren Åbn vinduerne kortvarigt for at lufte ud, eller sæt termostaten på stjerne (*). Created by: system last modification: Thursday 10 June 2010 [14:01:13] by tanja.groth page=termostatventiler%20til%20radiatorer

33 : Omregning til KWH Page 1 of 3 Home Menu Wiki Wiki Home Last Changes List pages Orphan pages Print FAQs List FAQs TikiSheet Search in: Entire Site go Language: en-uk English British user: pass: login Login Calculator x c 0 = / Omregning til KWH Håndbog for energiambassadører > Varme > Omregning til KWH Resume For at regne om til enheden kilowatt-timer, kan man i første omgang regne med følgende grove omregningsfaktorer. Brændsel Olie Blandet løvtræ Blandet nåletræ Solfanger Træpiller Træbriketter Træbriketter, 1 palle = 960 kg Faktor 10 kwh/liter kwh/rummeter kwh/rummeter 400 kwh nyttevarme/kvadratmeter 4,86 kwh/kg 4,86 kwh/kg kwh/palle En rummeter løvtræ, der ikke er stablet særligt pænt, svarer da til 157 liter olie. Et solpanel på 2,5 kvadratmeter sparer 100 liter olie om året til et godt oliefyr. Hvis man kender flere detaljer, såsom brændets træsort, kan man korrigere, og få nogle mere nøjagtige omregningsfaktorer ved hjælp af formlerne nedenfor. Oliefyr Resume Oliefyr Brænde Solfanger Træpiller Træbriketter Fugtighed En boligs varmebehov regnes i kilowatt-timer (tilført energi). Hvad så hvis en boligejer opgiver et olieforbrug i liter olie om året? Så bliver vi nødt til at beregne oliens energi-indhold i kilowatt-timer. Det vil sige at mængden af olie skal ganges med brændværdien, Dansk energiindhold (kwh) = olie (liter) * massefylde (kg/liter) * brændværdi (kwh/kg) For eksempel, hvis vi tager bare een liter olie, så er energiindhold (kwh) = 1 liter * 0.84 kg/liter * kwh/kg = 1 liter * 10 kwh/liter = 10 kwh Læg mærke til at energiindholdet pr liter olie er et dejligt rundt tal: 10 kwh/liter. Hvis en boligejer fortæller, at olieforbruget er liter om året, så er varmeforbruget (kwh) = liter * 10 kwh/liter = kwh Dette tal kan vi sammenligne med det normale varmeforbrug i et hus af samme størrelse (Normalt varmeforbrug i parcelhus). Hvis vi ønsker at beregne nyttevarmen i stuerne, så skal vi tage højde for virkningsgraden, nyttevarme (kwh) = olie (liter) * massefylde (kg/liter) * brændværdi (kwh/kg) * fyrets virkningsgrad For eksempel, hvis vi tager bare een liter olie, og antager at fyrets virkningsgrad er 0.8, så er nyttevarme (kwh) = 1 liter * 0.84 kg/liter * kwh/kg * 0.8 = 1 liter * 10 kwh/liter * 0.8 = 8 kwh Hvis virkningsgraden er en anden end 0.8, så skal den ind i formlen i stedet for 0.8. Virkningsgrader ligger som regel indenfor +/- 15% af 0.8, og nyttevarmen vil da også ligge indenfor +/- 15% af 8kWh/liter. Brænde Hvad så hvis en boligejer har en brændeovn som supplerende varme og opgiver et forbrug i rummeter brænde om året?

D2.6 Energy Ambassador Guide

D2.6 Energy Ambassador Guide D2.6 Energy Ambassador Guide Jan Jantzen and Soren Hermansen jj@seagency.dk Energy Ambassadors www.energyambassadors.eu 1 The guide is online (a Wiki) Danish title: Håndbog For Energiambassadører Contents:

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

Ta de gode vaner med i sommerhuset

Ta de gode vaner med i sommerhuset Ta de gode vaner med i sommerhuset - og få en mindre elregning Brug brændeovn i stedet for elvarme Tjek temperaturen på varmtvandsbeholderen Se flere gode råd inde i folderen Gode elvaner er meget værd

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E06-01571-0089 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 21 Apr 2006 Ejendommens BBR nr.: 575 034586 001 Byggeår: 1969 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Møllevej 29, 6622 Bække Forudsætninger

Læs mere

Tjekliste til boligen

Tjekliste til boligen Tjekliste til boligen Køkken Belysning Energieffektiv belysning (A-pærer, Halogen) Afskaffelse af sparepærer på genbrugsstation El Standby-forbrug i køkkenet (ex. Mikroovn) SparOmeter Opvask Opvaskemaskine:

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning FJERNVARME ET GENBRUGSSYSTEM BOLIGENS RUM BRUG ALLE RADIATORER Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD DOMEAS 10 VANDSPARERÅD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Montér en spareperlator på din vandhane. Den blander vandet med luft, så strålen virker større og du kan spare over 40% på dit vandforbrug. Køb en vandbesparende

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

Råd og vejledning om brug af fjernvarme:

Råd og vejledning om brug af fjernvarme: Råd og vejledning om brug af fjernvarme: FJERNVARME - ET GENBRUGSSYSTEM Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand ud til forbrugerne. Hos forbrugerne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bytoften 25 Postnr./by: 8740 Brædstrup BBR-nr.: 615-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn

Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn 1 Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

HOLD HUS MED FJERNVARMEN RÅD OG VEJLEDNING

HOLD HUS MED FJERNVARMEN RÅD OG VEJLEDNING HOLD HUS MED FJERNVARMEN RÅD OG VEJLEDNING UDGIVER FIF MARKETING Tel. 76 30 80 00 Brochuren er trykt på 100% genbrugspapir, Cyclus Offset INDHOLD Fjernvarme et genbrugssystem...........................

Læs mere

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen 2 Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen Udgiver: Redaktør: Fagkonsulenter: Illustrationer: Produktion: Tryk og reproduktion: Energistyrelsen, opdatering af 2010-udgave fra Center for

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E05-00014-0034 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 02 Apr 2005 Ejendommens BBR nr.: 217 240034 001 Byggeår: 2004 Anvendelse: Rækkehus Ejendommens adresse: Vandværkevej 28, 3490 Kvistgård

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Besøg hos Jens og Gitte Simonsen Merrildvej 27 Sinding

Besøg hos Jens og Gitte Simonsen Merrildvej 27 Sinding Besøg hos Jens og Gitte Simonsen Merrildvej 27 Sinding Elforbrug: Elforbrug 2008 14.907 kwh (fælles afregningsmåler for privat og landbrug) 3 personer i husholdningen. normal årsforbrug for en familie

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglebækvej 14 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-029382 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Screening af energiforbruget

Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Hvad er forskellen på kortlægning og screening? Kortlægningen giver overblik over - Hvor energien bruges - Hvor meget der bruges Screeningen giver

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel Beslutning 5 Træpillekedler - dokumentation for er Ref.: Bio 1 Træpillekedler / Konvertering fra olie til træpillekedel olieopvarmede huse ved konvertering fra olie til træpillekedel oliekedler og træpillekedler

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? , ,

Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? <navn>, <dato>, <sted> Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? , , De 3 trin til en lavere varmeregning, når man kender sit forbrug 1. Se på boligen 1. Se på boligen Er din varmeregning høj? Har

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

ELMODEL-bolig. Nyheder i spørgeskemaundersøgelse 2010

ELMODEL-bolig. Nyheder i spørgeskemaundersøgelse 2010 ELMODEL-bolig Nyheder i spørgeskemaundersøgelse 2010 Marts 2011 Indhold Resume vigtigste nyheder 2010...3 Belysning...3 Underholdning...4 Madlavning...6 Køl/frys...6 Varme...8 Vask...9 Resume vigtigste

Læs mere

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget 3. Energi og effekt I Danmark får vi overvejende energien fra kul, olie og gas samt fra vedvarende energi, hovedsageligt biomasse og vindmøller. Danmarks energiforbrug var i 2008 844 PJ. På trods af mange

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Konverteringstabel. Eksempel: Mad 01 > 127270. Besparelse kwh/år. Madlavning. Udskiftning af traditionelt elkomfur til induktionskomfur.

Konverteringstabel. Eksempel: Mad 01 > 127270. Besparelse kwh/år. Madlavning. Udskiftning af traditionelt elkomfur til induktionskomfur. Eksempel: Mad 1 > 12727 Madlavning Mad 1 traditionelt elkomfur til induktionskomfur keramisk elkomfur til induktionskomfur kwh/år 12727 12725 Mad 2 traditionelt el ovn til "A" mærket elovn 12726 Belysning

Læs mere

Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær

Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær Tirsdag den 26. januar 2016 Marianne Bender, Energitjenesten Nordjylland Landsbyens Energi Kort om projektet og dets tilbud Erfaringer indtil nu: Hvad vi finder ved

Læs mere

Obligatoriske krav - Grøn Salon

Obligatoriske krav - Grøn Salon Dato: Initialer: 0 Grøn Salon Salon: 0 Obligatoriske krav - Grøn Salon Grøn Gul Rød Følgende otte krav skal opfyldes af salonen for at blive certificeret Den daglige leder har viden om kemi og sundhed

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere

Aflæsningsbog hjælp til en god varmeøkonomi

Aflæsningsbog hjælp til en god varmeøkonomi Aflæsningsbog hjælp til en god varmeøkonomi Denne bog er udarbejdet til regelmæssig aflæsning af dit varmeforbrug. Så kan du selv følge med og undgå overraskelser på varmeregningen. Fjernvarme helt sikkert

Læs mere

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET BADEVÆRELSET Badeværelset er det sted, hvor næsten to tredjedele af hjemmets vandforbrug foregår. Vi skyller ud i toilettet, tager varme bade om vinteren

Læs mere

Grundejerforeningen JUELSMINDE

Grundejerforeningen JUELSMINDE Indholdsoversigt Indledning 1. De hurtige løsninger 2. Nogle definitioner 3. Gennemgang af anlæg i parcel 4. Spareløsninger Indledning Dette er indledningen til nogle overvejelser, som man kan bruge i

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Varmeanlæg. Naturgas. Naturgasanlægget. Ændring af varmesystemet

Varmeanlæg. Naturgas. Naturgasanlægget. Ændring af varmesystemet Varmeanlæg En af de helt basale ting at få styr på for at få en god varmeøkonomi er dit varmeanlæg. Hvad enten du varmer dit hus op med naturgas, fjernvarme, olie eller noget helt fjerde, er det for det

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Varmeforbruget til rumopvarmning kan reduceres væsentligt ved anvendelse af termostatstyrede

Læs mere

Grejsdalsparken. Ulrik Faarup Sørensen

Grejsdalsparken. Ulrik Faarup Sørensen Grejsdalsparken Ulrik Faarup Sørensen Behov At opnå administrations og driftsbesparelser ved udarbejdelse af fordelingsregnskab gennem ét intelligent system til håndtering af Energi Overvågning så energispild

Læs mere

Magtenbøilevej 87 5492 Vissenbjerg 420-015390 100068983 04-03-2008 Jens Larsen Firma: Blomber

Magtenbøilevej 87 5492 Vissenbjerg 420-015390 100068983 04-03-2008 Jens Larsen Firma: Blomber 1 HftJ Energimærkn ng for følgende ejendom: 1 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: GyldigtSårfra: Magtenbøilevej 87 5492 Vissenbjerg 420-015390 Jens Larsen Firma: Blomber Energimærkningen

Læs mere

mindre energiregning?

mindre energiregning? Kom til informationsmøde se side 5! Vil du gerne have en mindre energiregning? Vi fortæller, hvor du kan spare energi du vælger, hvad du vil gøre Vi kan ikke købe en ny klode Klimaet kalder på handling

Læs mere

Ann Vikkelsø 40% 26-10-2014. Energibesparelser i boligen. Spar varme og få et godt indeklima. Er energibesparelser i boligen vigtigt?

Ann Vikkelsø 40% 26-10-2014. Energibesparelser i boligen. Spar varme og få et godt indeklima. Er energibesparelser i boligen vigtigt? Energibesparelser i boligen Ann Vikkelsø, energirådgiver. Energitjenesten København Ann Vikkelsø Energitjenesten København Energiingeniør Energirådgiver Energitjek i lejligheder mm. av@energitjenesten.dk

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Botoftevej 14 Postnr./by: 4600 Køge BBR-nr.: 259-008948 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klokkergårdsvej 12 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-007198 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang.

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Vi tog udgangspunkt i ideen på den farvede kopi fra kommunens kick-off dag. De mange "vidste du at" og "Gæt" er hængt op i skolens

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energigennemgang af Café Retro

Energigennemgang af Café Retro 1 Energigennemgang af Café Retro Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og at fremme

Læs mere

Varmekilder i landbrug Belysningsanlæg Ventilation Malkeanlæg Køling Energibevidst valg i nye bygninger VE-produkter

Varmekilder i landbrug Belysningsanlæg Ventilation Malkeanlæg Køling Energibevidst valg i nye bygninger VE-produkter Energirådgivning i i Varmekilder i landbrug Belysningsanlæg Ventilation Malkeanlæg Køling Energibevidst valg i nye bygninger VE-produkter Energibevidst projektering LCC Life Circle Cost Levetidsomkostninger

Læs mere

Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig

Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig Adresse: Senere i skemaet er der plads til eventuelle kommentarer. +DU'HEU QGHRYQEU QGHI\U SHMVHOOHUOLJQHQGH" Ja Nej Hvis nej: Returnér straks skemaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sakskøbingvej 129 Postnr./by: 4990 Sakskøbing BBR-nr.: 376-009907 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Frejasvej 11 Postnr./by: 4640 Fakse BBR-nr.: 320-006490 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Murbyg ApS

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjørnø 19 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-011467 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 301 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2900 Hellerup BBR-nr.: 157-120255 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ærtebjergvej 65 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-114369 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr.

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bolbrovænge 41A Postnr./by: 2960 Rungsted Kyst BBR-nr.: 223-084230 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Sparerøddernes håndbog

Sparerøddernes håndbog Sparerøddernes håndbog Smil til verden og verden smiler igen Denne sparebog er blevet til på baggrund af Druestrup Friskoles fokus på at spare på CO2, hvilket var emnet for Jordens Dag i år. Det bevirkede

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Side 1 af 22 Navn Adresse Postnr By Side 2 af 22 Undersøgelse i Fremtidens Parcelhus Kære beboer i Fremtidens Parcelhus, Vi er glade for, at du vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Hvis du svare

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Vejledning om ventilation

Vejledning om ventilation Vejledning om ventilation 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Version: 5.1 Gyldig fra: 02.02.2016 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdfortegnelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kippingevej 25 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-016456 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Højvangen 2A Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-057045 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere