: Håndbog for energiambassadører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ": Håndbog for energiambassadører"

Transkript

1 : Håndbog for energiambassadører Home Menu Wiki Wiki Home Last Changes List pages Orphan pages Print Håndbog for energiambassadører backlinks... Dansk FAQs List FAQs TikiSheet Håndbog for energiambassadører Indhold Search in: Entire Site go Language: en-uk English British user: pass: login Login Calculator x c 0 = / 1 Kolofon 2 Indledning 2.1 Baggrund og formål 2.2 Holdninger og adfærd 2.3 Hvor meget kan man spare? 2.4 Hvem kan spare hvor? 3 Elektricitet 3.1 KW og KWH 3.2 Normalt elforbrug i lejlighed 3.3 Normalt elforbrug i parcelhus 3.4 Elforbrug pr dansker 3.5 Elforbrug og indkomst 3.6 Lyskilders levetid 3.7 Tomgangstab (standby) 3.8 Hvilke apparater er dyrest i drift? 3.9 Elregningen fra NRGi 3.10 Prisen for en KWH 3.11 SparOmeter 3.12 Ideer til elbesparelser 4 Varme 4.1 Varmeforbrugets fordeling 4.2 Normalt varmeforbrug i lejlighed 4.3 Normalt varmeforbrug i parcelhus 4.4 Energipris og opvarmningsformer 4.5 Termostatventiler til radiatorer 4.6 Omregning til KWH 4.7 Virkningsgrad for varmeanlæg 4.8 Brændværdi 4.9 CO2 besparelser i en husholdning 4.10 Ideer til varmebesparelser 5 Vand 5.1 Vandforbrugets fordeling 5.2 Normalt vandforbrug i lejlighed 5.3 Normalt vandforbrug i parcelhus 5.4 Ideer til vandbesparelser 6 Transport 6.1 Transportmidlers energiforbrug 6.2 Ideer til besparelser i transport 7 Affald 7.1 Affaldsbehandling på Samsø 7.2 Normal affaldsmængde 8 Ambassadørtjek 8.1 Spareforslag 8.2 Blanket til ambassadørtjek

2 : Kolofon Kolofon Forfatter: Jan Jantzen Udgiver: Samsø Energy Agency År: 2010 Publiceret i Tiki Wiki CMS Groupware (v 1.9.7), som er gratis, og til rådighed hos DomainDirect (www.domaindirect.dk). Håndbogen er udviklet i projektet Energy Ambassadors (www.energyambassadors.eu/dk), støttet af EU programmet Intelligent Energy Europe (IEE), kontrakt nr IEE/08/446/SI Created by: jj last modification: Monday 15 November 2010 [22:13:48] by jj page=kolofon

3 : Indledning Home Menu Indledning Wiki Wiki Home Last Changes List pages Orphan pages Print Håndbog for energiambassadører > Indledning Dansk FAQs List FAQs TikiSheet 1 Baggrund og formål 2 Holdninger og adfærd 3 Hvor meget kan man spare? Search 4 Hvem kan spare hvor? in: Entire Site go Created by: jj last modification: Wednesday 14 July 2010 [10:15:19] by tanja.groth Language: en-uk English British Login user: pass: login Calculator x c 0 = /

4 : Baggrund og formål Baggrund og formål Denne håndbog er til energiambassadører. En energiambassadør er en ansat i hjemmeplejen, som hjælper med at finde energibesparelser i hjemmene. En energiambassadør kan dog også godt være en frivillig person, som gerne vil hjælpe. Håndbogen støtter energiambassadøren i det daglige arbejde med konkrete oplysninger og data. Den indgår i et kursus for energiambassadører. Ideen er at lade de personer, som alligevel kommer ude i hjemmene, hjælpe til med at finde energibesparelser. Samsø Energy Ambassadors logoet. EU støtkommunes hjemmepleje besøger i alt 300 hjem ud af 2800 ter projektet ( ) med 75% boliger, så det er en stor kontaktflade. Formålet med projektet er: under programmet Intelligent Energy At hjælpe med at spare udgifter i hjemmene, og Europe. at støtte og uddanne ambassadører med hensyn til energi. Det er et fransk koncept, som vi forsøger at overføre til Danmark i hvert fald Samsø og Region Midtjylland i EU projektet Energy Ambassadors. Den franske partner Prioriterre har erfaringer fra 10 års arbejde, og i projektet deltager ni forskellige lande, der skal overføre konceptet. Fra Danmark deltager Samso Energy Agency under Samsø Energiakademi, fordi projektet kombinerer socialt arbejde med energi (se TV2 Nyhederne under Henvisninger). Den franske håndbog er på papir, men vi forsøger med en elektronisk håndbog, fordi den kan holdes opdateret (ajour nu vi er ved det franske); ambassadørernes forslag kan føres ind i håndbogen på kort tid, eventuelt af dem selv. Håndbogen er et levende dokument, som forhåbentlig aldrig bliver færdigt. Alle forslag er velkomne, Jan Jantzen Created by: jj last modification: Saturday 22 May 2010 [15:20:38] by jj page=baggrund%20og%20form%c3%a5l

5 : Holdninger Holdninger Familiers holdninger og adfærd udgør op til 2/3 af variationen i elforbruget Gruppe 1: Bevidste energisparere Ønsker at spare, og prøver. Kan være af indgroet adfærd: ældre, eller opvækst i fremmed land. Kan være af fornuft: brug ikke penge på noget, som man ikke har glæde af. Kan være af miljøbevidsthed: at man gør noget man synes er rigtigt. Interesserede og nemme at nå. Forsøg at fastholde lavt forbrug. Gruppe 2: De der ikke gør noget ved det Mener man burde spare, men gør det ikke. Interesserede, men har ikke prioriteret det højt. Mageligheden vinder over fornuften. Vil ikke have besværet eller bruge tiden til det. Relevant gruppe at påvirke, fordi deres forbrug er større end det behøver være, og fordi de ikke er afvisende. Gruppe 3: De der mener, at de hverken kan eller skal spare Fig. 1 Hvordan får jeg plads til maden? (Photo: Kalmarhem, Sweden, via Energy Agency for Southeast Sweden.) Mindre gruppe, højt forbrug. Regningens størrelse uden betydning, også selvom den er stor. Bekymrer sig ikke om ressourcer eller miljø. Trods stort sparepotentiale, er det nok ikke værd at forsøge med denne gruppe. (Gram-Hanssen 2005) Created by: jj last modification: Monday 29 March 2010 [12:42:15] by tanja.groth page=holdninger

6 : Hvor meget kan man spare? Hvor meget kan man spare? En parcelhus-familie på 4 kan spare over kroner om året skattefrit på elforbruget (Hurtigberegneren). Elforbruget i parcelhuse er gennemsnitligt dobbelt så stort som i lejligheder. Det skyldes blandt andet: at parcelhuse har f.eks. cirkulationspumpe og udendørsbelysning, som lejligheder ikke har; at der oftest bor færre personer i lejligheder; og at husstandsindkomsten i lejligheder ofte er lavere end i parcelhuse, så her gør man sig mere umage med at spare. Fig. 1 Overslag over besparelser (Elsparefonden, Hurtigberegneren). Created by: system last modification: Saturday 25 September 2010 [10:16:27] by jj page=hvor% 20meget%20kan%20man%20spare%3F

7 : HvemOgHvor HvemOgHvor De ældre Boliger med ældre over 60 år har ofte et lavere elforbrug, idet der oftest bor kun en eller to personer i boligen. Regnet pr person bruger de ældre dog mindst lige så meget som yngre. Ældre bruger en større andel på køl og frost. Det kan være deres hvidevarer er af ældre dato og overdimensioneret, hvis børnene er flyttet hjemmefra. Ældre bruger mere el til belysning. Ældres forbrug til opvask, vask og tørring er lavere end andres. De enlige Enlige har på mange områder samme forbrug som ældre, altså et stort forbrug af køl / frys og belysning. Madlavning, opvask, vask og tørring er ikke en stor post. Børnefamilier Småbørn under 6 år bruger mindre el end voksne. Teenagere bruger 20-30% mere el end voksne. Opvask, vask og tørring er større i den fase, hvor de voksne er år. Forbruget til småapparater og ladere er større. (Gram-Hanssen 2005) Created by: jj last modification: Friday 15 October 2010 [13:29:42] by jj page=hvemoghvor

8 : Elektricitet Home Menu Elektricitet Wiki Wiki Home Last Changes List pages Orphan pages Print Håndbog for energiambassadører > Elektricitet Dansk FAQs List FAQs TikiSheet 1 KW og KWH 2 Normalt elforbrug i lejlighed 3 Normalt elforbrug i parcelhus Search 4 Elforbrug pr dansker in: Entire Site go Language: en-uk English British 5 Elforbrug og indkomst 6 Lyskilders levetid 7 Tomgangstab (standby) 8 Hvilke apparater er dyrest i drift? 9 Elregningen fra NRGi user: Login 10 Prisen for en KWH 11 SparOmeter 12 Ideer til elbesparelser pass: Created by: jj last modification: Wednesday 14 July 2010 [10:26:15] by tanja.groth login Calculator x c 0 = /

9 : KW og KWH Page 1 of 2 KW og KWH Enheden kw betyder kilowatt og kwh betyder kilowatt-timer. Kilowatt-timer (kwh) er en energienhed, og en husstand betaler til elselskabet for dens kwh forbrug. Der er forskel på kw og kwh. Først og fremmest så er en kilowatt (kw) det samme som watt (W), altså 1 kw = W Det svarer til at 1 kilometer = meter, men hvor en meter er let at forbinde med virkeligheden, så er en watt mere abstrakt. Energi (kwh) Effekt (kw) Analogier Energi (kwh) En elmåler måler kilowatt-timer, og enheden skrives KWH eller helt korrekt: kwh (kilowatt hours). Det skal forstås som kilowatt gange timer. Endnu aflæser husstandene selv måleren hvert år (i oktober måned, Fig. 1), og fortæller årsforbruget videre til elselskabet. I fremtiden vil elselskabet gøre det automatisk. Fig. 1 Gammel elmåler. Den tynde metalskive i vinduet roterer i pilens retning. Antal omgange er et udtryk for energiforbruget. Moderne elmålere blinker og afgiver elektriske pulser, som en computer aflæser og tæller. I gennemsnit bruger en dansker kwh el om året (ekskl. el til opvarmning). Hvis prisen er rundt regnet 2 kroner pr kwh med moms, så koster det kroner om året. Jo flere apparater der er tændt, jo hurtigere løber måleren. Jo længere et apparat er tændt, jo længere tid løber måleren rundt. Hvis ingen apparater er tændt, så står måleren stille. Energiforbruget afhænger af apparaterne og tiden der går, derfor skal kilowatt-timer (kwh) forstås som kilowatt (kw) ganget med tiden i timer (h). Man kan bruge større eller mindre måleenheder, hvis det passer bedre til formålet (Tabel 1). Effekt (kw) En elmotors størrelse måles i kilowatt, som skrives kw. Det er motorens effekt, og det er den fart hvormed den forbruger energi, altså hvor forslugen den er. Effekt er defineret som energiforbrug pr tidsenhed. Hvis en motor kører konstant og forbruger et antal kilowatt-timer (kwh), og vi dividerer med den tid der er gået (h), så får vi effekten (kw). Der findes apparater og motorer i vidt forskellige størrelser (Tabel 2). Det er praktisk at have små og store måleenheder, fordi de nedsætter behovet for kommatal. Tag for eksempel en støvsuger med effekten 1,8 kw (eller W). Hvis den kører i en halv time, så er energiforbruget energi = effekt * tid = 1,8 kw * 0,5 h = 0,9 kwh Målerens tællehjul har så flyttet sig 0,9 hak, hvis det yderste hjul yderst til højre tæller 'enere'. Eksempler En kwh svarer til at et elvarmeapparat på W brænder i en time. Hvis varmeapparatet brænder i to timer, så er den forbrugte energi 2 kwh. En liter fyringsolie indeholder 10 kwh energi. Hvis oliefyrets størrelse er 10 kw, så kan det brænde i en time på 1 liter olie.

10 : KW og KWH Page 2 of 2 Et menneske spiser typisk kilokalorier på en dag svarende til 2,9 kwh. Det er lidt mere end en 100 watt pære, der er tændt hele døgnet. Eksempler slut Analogier Energi og effekt svarer til vandmængde og vandstrøm. Hvis man fylder en gryde med vand, så svarer vandmængden i gryden til energi, og vandstrømmen i hanen til effekt. Jo mere man skruer op for hanen, jo kraftigere vandstrøm (~ effekt). Jo længere hanen løber, jo mere vand i gryden (~ energi). Energi (kwh) svarer til liter benzin i tanken Effekt (kw) svarer til kilometer på literen Energi er en beholdning, hvor effekt er en strømning. Tabel 1. Enheder for energi Navn Symbol Størrelse watt time Wh 1 kilowatt time kwh Wh megawatt time MWh kwh gigawatt time GWh MWh Tabel 2. Størrelsesordner for effekt Størrelse Eksempel 1 W en lysdiode 10 W en sparepære 100 W en kraftig glødepære 1 kw et elvarmeapparat, en lille støvsuger, et solfangerpanel 10 kw en stor varmepumpe, en brændeovn 100 kw en bilmotor 1 MW en af Samsøs 11 landbaserede vindmøller 10 MW fire havvindmøller 100 MW maskinen på containerskibet Emma Mærsk 1 GW Asnæsværket (kun el, varme ikke medregnet) Created by: jj last modification: Saturday 11 September 2010 [13:57:30] by jj page=kw%20og%20kwh

11 : Normalt elforbrug i lejlighed Page 1 of 2 Home Menu Wiki Wiki Home Last Changes List pages Orphan pages Print FAQs List FAQs TikiSheet Search in: Entire Site go Language: en-uk Normalt elforbrug i lejlighed Dansk Håndbog for energiambassadører > Elektricitet > Normalt elforbrug i lejlighed Hvis elforbruget er lavt, så er der mindre at spare English British Login user: pass: login Calculator x c 0 = / Fig. 1 Elforbruget i lejlighed (Elsparefonden og Dansk Energi). Fig. 2 Normalt elforbrug i lejlighed. Tallene til højre i figuren betyder antallet af beboere; en kurve for hvert antal. Kurverne i figur 2 er tegnet ud fra følgende formel (Gram-Hanssen 2005): Elforbrug pr år = 340 KWH + (kvadratmeter bolig * 11 KWH/kvadratmeter) + (antal personer * 350 KWH/person) Eksempel: kvadratmeter bolig = 100, antal personer = 2 Elforbrug pr år (KWH) = (100 * 11) + (2 * 350) = = 2140

12 : Normalt elforbrug i lejlighed Page 2 of 2 Somme tider kan det være nemmere at bruge formlen i stedet for at aflæse kurverne. Der er en vis usikkerhed på resultatet, fordi formlen er en middelværdi af mange målinger. Created by: jj last modification: Friday 15 October 2010 [15:55:03] by jj

13 : Normalt elforbrug i parcelhus Page 1 of 2 Normalt elforbrug i parcelhus Hvis elforbruget er lavt, så er der mindre at spare Fig. 1 Elforbruget i parcelhus (Elsparefonden og Dansk Energi). Fig. 2 Normalt elforbrug i parcelhus. Tallene til højre i figuren betyder antallet af beboere; en kurve for hvert antal. Kurverne i figur 2 er tegnet ud fra følgende formel (Gram-Hanssen 2005): Elforbrug pr år = 530 KWH + (kvadratmeter bolig * 12 KWH/kvadratmeter) + (antal personer * 690 KWH/person) Eksempel: kvadratmeter bolig = 100, antal personer = 2 Elforbrug pr år (KWH) = (100 * 12) + (2 * 690) = = 3110

14 : Normalt elforbrug i parcelhus Page 2 of 2 Somme tider kan det være nemmere at bruge formlen i stedet for at aflæse kurverne. Der er en vis usikkerhed på resultatet, fordi formlen er en middelværdi af mange målinger. Created by: jj last modification: Friday 10 September 2010 [14:23:04] by jj page=normalt%20elforbrug%20i%20parcelhus

15 : Elforbrug pr dansker Elforbrug pr dansker En dansker bruger i gennemsnit kwh el om året, el til opvarmning ikke medregnet (Center for Energibesparelser) Created by: jj last modification: Thursday 23 September 2010 [12:11:06] by jj page=elforbrug%20pr%20dansker

16 : Elforbrug og indkomst Elforbrug og indkomst Hvis indkomsten er lav, så er der mindre el at spare Fig. 1 Årligt elforbrug som funktion af husstandsindkomsten (Danmarks Statistik i Nielsen og Dyck-Madsen 2006 p 31). Jo større indkomst jo større bolig bor man i, og jo større er tendensen til at bo i parcelhus fremfor lejlighed, hvor forbruget pr person er mindre. Omkring 60-70% af husstandes elforbrug skyldes adfærden; resten henføres til boligens størrelse, antal personer, antal teenagere (Statens Byggeforskningsinstitut i Nielsen og Dyck- Madsen 2006 p 32). Created by: jj last modification: Saturday 28 November [18:08:36] by jj page=elforbrug%20og%20indkomst

17 : Lyskilders levetid Lyskilders levetid En sparepære kan normalt betale sig i det lange løb, desuden behøver man ikke skifte den så ofte Fig. 1 Levetid for lyskilder (Jacobsen 2002 p 121). Lavere levetid giver højere omkostninger til udskiftning. Til sammenligning brænder en diodepære i timer. Optimering af belysningen Optimer lyskilde og armatur. Skift fra glødelamper til sparepærer eller dioder. Tilpas til behov. Del op i særbelysning og almenbelysning, brug bevægelsesføler. Udnyt indfaldende dagslys. Styring ved hjælp af dagslysføler. Tabel 1. Energiklasse og levetid (boliglys.dk) Lyskilde Energiklasse Levetid i timer Dæmpning Økonomi Glødepære E-G ja * Lavvolt halogenpære C-D ja ** 230 v halogenpære D-E ja * Sparepære A-B nej **** Kompaktlysstofrør A-B normalt nej **** Lysstofrør A-B normalt nej ***** Created by: jj last modification: Wednesday 31 March 2010 [13:58:22] by tanja.groth page=lyskilders%20levetid

18 : Tomgangstab (standby) Tomgangstab (standby) Man kan spare op til 10 % energi ved at undgå tomgangstab (standby forbrug) Fig. 1 Kontorapparaters standby effekt (Jacobsen 2002 p 126). Energy Star mærkede apparater kan gå i dvale når apparaterne ikke benyttes. Gennemsnitligt har en husstand syv apparater på standby; flere hvis der er teenagere i hjemmet. De største tomgangs-forbrugere er: TV, video, hi-fi, DVD, parabolmodtager, PCer, printer, og telefax. Disse udgør 85% af tomgangstabene. Men der er også: opladere, vaskemaskine, opvaskemaskine, og kaffemaskine Created by: jj last modification: Wednesday 31 March 2010 [14:03:01] by tanja.groth page=tomgangstab%20%28standby%29

19 : Hvilke apparater er dyrest i drift? Hvilke apparater er dyrest i drift? (NRGi) El gulvvarme Affugter Espressomaskine Spillekonsol Nyt plasma tv Større hobbyværktøj Akvarium Havefontaine/filter/pumpe Terrasse varmer Håndklædetørrer Created by: jj last modification: Wednesday 31 March 2010 [13:11:04] by tanja.groth page=hvilke%20apparater%20er%20dyrest%20i%20drift%3f

20 : Elregningen fra NRGi Page 1 of 3 Elregningen fra NRGi Created by: system last modification: Sunday 06 December [22:18:27] by jj The original document is

21 : Elregningen fra NRGi Page 2 of 3

22 : Elregningen fra NRGi Page 3 of 3 available at Fig. 1 Kopi af Forstå din elregning (NRGi)

23 : Prisen for en KWH Page 1 of 2 Prisen for en KWH En KWH koster cirka 2 kroner med moms Prisen for en KWH er sammensat af statslige afgifter, udgifter til netselskab, og handelsselskabets pris for de brugte KWH. Prisen svinger i løbet af året. Kunderne kan købe el hos en leverandør efter eget valg. Selskaberne har forskellige priser (se Elpristavlen under Henvisninger). En kunde der ikke ønsker at bruge det frie elvalg, vil få leveret fra den leverandør der har forsyningspligt-bevilling i kundens område. På Samsø er det NRGi. Elhandelsselskab og netselskab Elhandelsselskabet er leverandøren af strøm. Netselskabet ejer de kabler, der fører strømmen frem. Man kan frit vælge elhandelsselskab. Netselkabets regning Brugen af deres forsyningsnet. Offentlige forpligtelser (PSO). Statslige afgifter. Elhandelsselskabets regning Kvartalsvise aconto opkrævninger. Årlig opgørelse. Eventuelt fjernaflæsning. Fig. 1 En KWH koster rundt regnet 2 kroner. Samsø's elpris er nogenlunde som gennemsnittet vest for Storebælt. Betalinger til staten udgør 2/3 af prisen. Beregningerne er for et årsforbrug på 4000 KWH pr 1 jan (Elpristavlen, Dansk Energi ; NRGi). Kommerciel el, fri el Elhandelsselskabets produkt. Leverandøren skal udmelde en fast pris pr kvartal, og denne skal godkendes af Energitilsynet. Lokal nettarif Det lokale netselskabs egne tariffer for transport af elektricitet, energirådgivning, mm. NRGi ejer det lokale netselskab på Samsø. Energinet.dk transmission Transmissionsnettet på højeste spændingsniveau. Det administreres af energinet.dk både øst og vest for Storebælt. Offentlige forpligtelser, PSO Sikring af balancen i elsystemet, beredskabslagre, forskning, udvikling, mm. PSO Public Service Obligation. Statslige afgifter 55,00 øre pr KWH for elafgift 4,00 øre pr KWH for eldistributionsafgift 0,60 øre pr KWH i elsparebidrag (Elsparefonden) 8,90 øre pr KWH i CO2 afgift 25 % moms som også beregnes af ovenstående afgifter Created by: system last modification: Wednesday 31 March 2010 [15:49:26] by tanja.groth

24 : Prisen for en KWH Page 2 of 2 page=prisen%20for%20en%20kwh

25 : SparOmeter SparOmeter Et SparOmeter (Elsparefonden) er en elmåler, som måler elforbrug for et apparat og omregner forbruget til kroner. Sæt SparOmeteret i stikkontakten, og sæt derefter elapparatet ind i SparOmeteret. SparOmeteret viser elapparatets aktuelle elforbrug i watt SparOmeteret måler forbruget over tid i kwh SparOmeteret omregner forbruget til kroner/år Ved hjælp af knapperne indtaster du den pris, som dit lokale elselskab tager for en kilowatttime. Flere detaljer under SparOmeter på siden Henvisninger. Created by: system last modification: Tuesday 06 April 2010 [08:44:53] by tanja.groth The original document is available at page=sparometer Fig. 1 SparOmeter (Elsparefonden). Elmåler som kan måle watt og kilowatt-timer.

26 : Ideer til elbesparelser Ideer til elbesparelser Overordnet (Nielsen og Dyck-Madsen 2006) skift til energisparepærer check hastighedstrinnet på cirkulationspumpen, skift eventuelt til sparepumpe check om alle apparater slukkes helt - vær især opmærksom på opladere tænd kun de nødvendige apparater anskaf de bedste apparater Råd om lyskilder (Jacobsen 2002) Sluk for unødvendig belysning. Benyt tidsur, lysføler, bevægelsesføler. Vælg lyse farver til lokalets vægge og lofter. Giver også mindre ubehagsblænding. Vælg lyskilde til opgaven. Anvend særbelysning ved arbejdspladser. Anvend halogenbelysning til effektbelysning, ikke grundbelysning. Anvend lysstofrør med højfrekvent forkobling, HF. Det giver længere levetid og flimmerfrit lys. Udnyt dagslysindfaldet ved hjælp af trinløs regulering med lysføler. Vedligehold regelmæssigt. Råd om standby (Jacobsen 2002) Sluk for udstyr efter endt arbejde. Indstil til at bruge dvaletilstand, hvor det er muligt. Sluk for skærme ved længere tids fravær. Køb Energy Star mærkede apparater, vælg dem med energipilen. Vælg fladskærme. Tabel 1. Eksempler på elspareråd (Standardbesparelser). Elprisen er sat til 2 kr/kwh. Kr kwh Spareråd Udskift 1 stationær pc og 1 almindelig, tyk skærm med en energirigtig bærbar Udskift 7 glødelamper med A-pærer Udskift husholdningskøleskab med boks til A++ køleskab Installer elspareskinne på TV udstyr Installer elspareskinne på IT- og kontorudstyr Udskift trinreguleret cirkulationspumpe til trinløs regulerbar A mærket pumpe Fyld vaskemaskinen og spar hver fjerde vask, 40 gr, gammel maskine, parcelhus Brug tørresnor i stedet for tumbler halvdelen af gangene, gammel tumbler, parcelhus Created by: jj last modification: Monday 25 January 2010 [21:08:36] by jj page=ideer%20til%20elbesparelser

27 : Varme Home Menu Varme Wiki Wiki Home Last Changes List pages Orphan pages Print Håndbog for energiambassadører > Varme Dansk FAQs List FAQs TikiSheet 1 Varmeforbrugets fordeling 2 Normalt varmeforbrug i lejlighed 3 Normalt varmeforbrug i parcelhus Search 4 Energipris og opvarmningsformer in: Entire Site go Language: en-uk English British 5 Termostatventiler til radiatorer 6 Omregning til KWH 7 Virkningsgrad for varmeanlæg 8 Brændværdi 9 CO2 besparelser i en husholdning Login 10 Ideer til varmebesparelser user: Created by: jj last modification: Thursday 10 June 2010 [14:17:50] by tanja.groth pass: login Calculator x c 0 = /

28 : Varmeforbrugets fordeling Varmeforbrugets fordeling Ca 1/4 af varmen går tabt gennem ventilation: bad, køkken og utætheder Fig. 1 Varmetab i boliger (Birch & Krogboe i Nielsen og Dyck-Madsen 2006). Det samlede areal, der skal opvarmes i Danmark, er steget over årene, men varmeforbruget er faldet. Bygninger bruger altså mindre energi pr kvadratmeter i dag. Det skyldes: strammere energikrav, energibesparelser, og kraftvarme, hvor spildvarme fra elproduktionen udnyttes til opvarmning. Created by: system last modification: Thursday 10 June 2010 [13:53:12] by tanja.groth page=varmeforbrugets%20fordeling

29 : Normalt varmeforbrug i lejlighed Normalt varmeforbrug i lejlighed Hvis varmeforbruget er lavt, så er der mindre at spare Fig. 1 Normalt varmeforbrug (tilført varme) i lejlighed. Kurven i figur 1 er tegnet ud fra følgende formel (Gram-Hanssen 2005): Varmeforbrug pr år = KWH + (kvadratmeter bolig * 119 KWH/kvadratmeter) Eksempel: kvadratmeter bolig = 100 Varmeforbrug pr år (KWH) = (100 * 119) = = 9323 Somme tider kan det være nemmere at bruge formlen i stedet for at aflæse kurverne. Der er en vis usikkerhed på resultatet, fordi formlen er en middelværdi af mange målinger. Created by: jj last modification: Thursday 10 June 2010 [13:53:37] by tanja.groth page=normalt%20varmeforbrug%20i%20lejlighed

30 : Normalt varmeforbrug i parcelhus Normalt varmeforbrug i parcelhus Hvis varmeforbruget er lavt, så er der mindre at spare Fig. 1 Normalt varmeforbrug (tilført varme) i parcelhus. Kurven i figur 1 er tegnet ud fra følgende formel (Gram-Hanssen 2005): Varmeforbrug pr år = 4816 KWH + (kvadratmeter bolig * 104 KWH/kvadratmeter) Eksempel: kvadratmeter bolig = 100 Varmeforbrug pr år (KWH) = (100 * 104) = = Somme tider kan det være nemmere at bruge formlen i stedet for at aflæse kurverne. Der er en vis usikkerhed på resultatet, fordi formlen er en middelværdi af mange målinger. Created by: jj last modification: Thursday 10 June 2010 [14:00:41] by tanja.groth page=normalt%20varmeforbrug%20i%20parcelhus

31 : Energipris og opvarmningsformer Energipris og opvarmningsformer Fig. 1 Brændselsøkonomi pr KWH i stuen (Energitjenestens regneark ). Tabel 1. Energipriser (Energitjenestens regneark ) Anlæg kr/kwh Gammelt oliefyr 1,15 Bedste træpilleanlæg 0,56 Gennemsnitligt træpilleanlæg 0,60 Træbriketter 0,60 Træ i tårne 0,57 Fjernvarme 0,60 Jordvarme 0,55 Varmepumpe luft/vand 0,59 Fastbrændsel 0,31 Nyt godt oliefyr 0,83 Rapsoliefyr 0,81 Elvarme 1,65 Se også Virkningsgrad Created by: system last modification: Thursday 11 November 2010 [09:21:00] by jj page=energipris%20og%20opvarmningsformer

32 : Termostatventiler til radiatorer Termostatventiler til radiatorer Hvis en termostatventil står som foreskrevet af producenten (Fig. 1), så sparer den energi (99 kwh/år, Standardbesparelser). En termostatventil til en radiator holder den temperatur den er indstillet til, for eksempel 20 grader i stuen. Hvis solen skinner ind i stuen, vil termostaten slukke for varmeapparatet, og hvis det blæser vil den åbne. Når rumtemperaturen falder under det ønskede, vil termostaten åbne for det varme vand gennem radiatoren. Når radiatoren har opvarmet rummet, vil termostaten lukke for ventilen igen. Om sommeren vil termostaten lukke af sig selv; derfor er der ingen grund til at skrue ned på håndtaget. Termostaten på Fig. 1 har to ryttere, som kan placeres så de spærrer for håndtaget uden for det ønskede arbejdsområde. Det kan forhindre børn og gæster i at skrue mere op end nødvendigt, eller helt ned, hvor der gerne skulle være frostfrit. Der er gode animationer af radiatorventilens virkemåde på Internet (Danfoss under Henvisninger; desværre tillader Danfoss kun at man linker til startsiden, så se efter Animerede præsentationer). Almene råd Åbn cirka lige meget for alle radiatorer i sammenhængende rum. Giver bedst varmeøkonomi og mindst træk. et par gange. vandet. Fig. 1 Termostat til radiator (Danfoss). Indstilling 4 til badeværelset (23 C), indstilling 3 til stuen (20 C), indstilling 2 til soveværelset (17 C), indstilling 1 til trappe og gang (13 C), og indstilling * til frostfri (7 C). Motioner jævnligt ventilen for at den ikke skal sætte sig fast. Skru helt op og derefter helt ned, Luft radiatoren ud. Luftlommer spærrer for cirkulation, og radiatoren føles kold i toppen. Hvis radiatoren føles varm i toppen og koldere i bunden, er det normalt; så køler radiatoren Åbn vinduerne kortvarigt for at lufte ud, eller sæt termostaten på stjerne (*). Created by: system last modification: Thursday 10 June 2010 [14:01:13] by tanja.groth page=termostatventiler%20til%20radiatorer

33 : Omregning til KWH Page 1 of 3 Home Menu Wiki Wiki Home Last Changes List pages Orphan pages Print FAQs List FAQs TikiSheet Search in: Entire Site go Language: en-uk English British user: pass: login Login Calculator x c 0 = / Omregning til KWH Håndbog for energiambassadører > Varme > Omregning til KWH Resume For at regne om til enheden kilowatt-timer, kan man i første omgang regne med følgende grove omregningsfaktorer. Brændsel Olie Blandet løvtræ Blandet nåletræ Solfanger Træpiller Træbriketter Træbriketter, 1 palle = 960 kg Faktor 10 kwh/liter kwh/rummeter kwh/rummeter 400 kwh nyttevarme/kvadratmeter 4,86 kwh/kg 4,86 kwh/kg kwh/palle En rummeter løvtræ, der ikke er stablet særligt pænt, svarer da til 157 liter olie. Et solpanel på 2,5 kvadratmeter sparer 100 liter olie om året til et godt oliefyr. Hvis man kender flere detaljer, såsom brændets træsort, kan man korrigere, og få nogle mere nøjagtige omregningsfaktorer ved hjælp af formlerne nedenfor. Oliefyr Resume Oliefyr Brænde Solfanger Træpiller Træbriketter Fugtighed En boligs varmebehov regnes i kilowatt-timer (tilført energi). Hvad så hvis en boligejer opgiver et olieforbrug i liter olie om året? Så bliver vi nødt til at beregne oliens energi-indhold i kilowatt-timer. Det vil sige at mængden af olie skal ganges med brændværdien, Dansk energiindhold (kwh) = olie (liter) * massefylde (kg/liter) * brændværdi (kwh/kg) For eksempel, hvis vi tager bare een liter olie, så er energiindhold (kwh) = 1 liter * 0.84 kg/liter * kwh/kg = 1 liter * 10 kwh/liter = 10 kwh Læg mærke til at energiindholdet pr liter olie er et dejligt rundt tal: 10 kwh/liter. Hvis en boligejer fortæller, at olieforbruget er liter om året, så er varmeforbruget (kwh) = liter * 10 kwh/liter = kwh Dette tal kan vi sammenligne med det normale varmeforbrug i et hus af samme størrelse (Normalt varmeforbrug i parcelhus). Hvis vi ønsker at beregne nyttevarmen i stuerne, så skal vi tage højde for virkningsgraden, nyttevarme (kwh) = olie (liter) * massefylde (kg/liter) * brændværdi (kwh/kg) * fyrets virkningsgrad For eksempel, hvis vi tager bare een liter olie, og antager at fyrets virkningsgrad er 0.8, så er nyttevarme (kwh) = 1 liter * 0.84 kg/liter * kwh/kg * 0.8 = 1 liter * 10 kwh/liter * 0.8 = 8 kwh Hvis virkningsgraden er en anden end 0.8, så skal den ind i formlen i stedet for 0.8. Virkningsgrader ligger som regel indenfor +/- 15% af 0.8, og nyttevarmen vil da også ligge indenfor +/- 15% af 8kWh/liter. Brænde Hvad så hvis en boligejer har en brændeovn som supplerende varme og opgiver et forbrug i rummeter brænde om året?

D2.6 Energy Ambassador Guide

D2.6 Energy Ambassador Guide D2.6 Energy Ambassador Guide Jan Jantzen and Soren Hermansen jj@seagency.dk Energy Ambassadors www.energyambassadors.eu 1 The guide is online (a Wiki) Danish title: Håndbog For Energiambassadører Contents:

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Tjekliste til boligen

Tjekliste til boligen Tjekliste til boligen Køkken Belysning Energieffektiv belysning (A-pærer, Halogen) Afskaffelse af sparepærer på genbrugsstation El Standby-forbrug i køkkenet (ex. Mikroovn) SparOmeter Opvask Opvaskemaskine:

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD DOMEAS 10 VANDSPARERÅD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Montér en spareperlator på din vandhane. Den blander vandet med luft, så strålen virker større og du kan spare over 40% på dit vandforbrug. Køb en vandbesparende

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsholt Byvej 8 Postnr./by: 3230 Græsted BBR-nr.: 270-012066 Energikonsulent: Tue Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Dansk Ejendoms

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

20 gode råd der sparer vand og varme

20 gode råd der sparer vand og varme 20 gode råd der sparer vand og varme Få besøg af din VVS Mester og tjen penge 4 ud af 5 bruger for mange penge på opvarmning. Med et gratis Mestertjek får du overblik over, hvor der er penge at spare.

Læs mere

Grejsdalsparken. Ulrik Faarup Sørensen

Grejsdalsparken. Ulrik Faarup Sørensen Grejsdalsparken Ulrik Faarup Sørensen Behov At opnå administrations og driftsbesparelser ved udarbejdelse af fordelingsregnskab gennem ét intelligent system til håndtering af Energi Overvågning så energispild

Læs mere

Energimærke til små ejendomme

Energimærke til små ejendomme Energimærke til små ejendomme Energimærke nr.: E 06-02227-0137 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 13. juli 2006 Ejendommens BBR nr.: 153 055580 001 Byggeår: 1978 Anvendelse: Rækkehus Ejendommens adresse:

Læs mere

SKÆR TOPPEN. af elregningen. Gode elvaner er den direkte vej til lavere elregning og renere miljø.

SKÆR TOPPEN. af elregningen. Gode elvaner er den direkte vej til lavere elregning og renere miljø. SKÆR TOPPEN af elregningen Gode elvaner er den direkte vej til lavere elregning og renere miljø. Med Gode elvaner" får du inspiration til, hvordan du griber det an. Langt de fleste familier kan skære 10%

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang.

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Vi tog udgangspunkt i ideen på den farvede kopi fra kommunens kick-off dag. De mange "vidste du at" og "Gæt" er hængt op i skolens

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Gyldig fra: 01.08.2014 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdsfortegnelse Belysning.

Læs mere

Sparerøddernes håndbog

Sparerøddernes håndbog Sparerøddernes håndbog Smil til verden og verden smiler igen Denne sparebog er blevet til på baggrund af Druestrup Friskoles fokus på at spare på CO2, hvilket var emnet for Jordens Dag i år. Det bevirkede

Læs mere

Energigennemgang af Café Retro

Energigennemgang af Café Retro 1 Energigennemgang af Café Retro Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og at fremme

Læs mere

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy.

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy. Energirådgivning Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10 Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 Mail: peruh@dongenergy.dk Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 UDSUGNING KØKKEN... 5 3 UDSUGNING

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Liste over tilskudsberettigede tiltag

Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag fra lokal tilskudsordning på Ærø. Primær varmeforsyning (varmepumper, træpillekedel, oliefyr) Solvarmeanlæg /varmt brugsvand

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gydeagervej 11 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-013668 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

Energitjek i Perlen, Sælvig, Samsø

Energitjek i Perlen, Sælvig, Samsø Energitjek i Perlen, Sælvig, Samsø 22 jul 2015 Michael Kristensen og Jan Jantzen mk@energiakademiet.dk www.night-hawks.eu/denmark IEE/12/671/S12.644734Duration: 1.4.2013-30.9.2015 The sole responsibility

Læs mere

ELMODEL-bolig. Nyheder i spørgeskemaundersøgelse 2012

ELMODEL-bolig. Nyheder i spørgeskemaundersøgelse 2012 ELMODEL-bolig Nyheder i spørgeskemaundersøgelse 2012 Juni 2013 Indhold Resume vigtigste nyheder 2012...3 Belysning...3 Underholdning...3 Madlavning...6 Køl/frys...6 Varme...8 Vask...9 Resume vigtigste

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Farvergårdsvej 24 Postnr./by: 3210 Vejby BBR-nr.: 270-018486 Energikonsulent: Tue Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Dansk Ejendoms

Læs mere

Program. Pause. 15:35-16:00 Evaluering og afrunding

Program. Pause. 15:35-16:00 Evaluering og afrunding Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55-11:20 11:20-12:20 12:20-13:20 13:20-13:35 13:35-14:15 14:15-14:25 14:25-15:05 15:05-15:25 15:25-15:35 Velkomst og deltagerpræsentation v/britta

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Glesborg Bygade 69 8585 Glesborg 707-103083-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Gyldig fra: 16.01.2014 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdsfortegnelse Belysning.

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig

Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig Adresse: Senere i skemaet er der plads til eventuelle kommentarer. +DU'HEU QGHRYQEU QGHI\U SHMVHOOHUOLJQHQGH" Ja Nej Hvis nej: Returnér straks skemaet

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København.

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ny belysning i boligen Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Energiingeniør Energivejleder Energitjek i boliger, mm. av@energitjenesten.dk

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allegade 31 Postnr./by: 4690 Haslev BBR-nr.: 320-000043 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langelandsgade 11 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-070084 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 10

Energimærkning SIDE 1 AF 10 SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sivestedvej 11 8560 Kolind 706-018197-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Gode råd til rideklubberne om at opnå energibesparelser

Gode råd til rideklubberne om at opnå energibesparelser Gode råd til rideklubberne om at opnå energibesparelser Få samtidig et økonomisk overskud ud af det på sigt Ved Carsten Sohl Energivejleder i Energitjenesten Vestjylland Program for mødet med gode muligheder

Læs mere

VAND-VIDEN I Kongshvileparken

VAND-VIDEN I Kongshvileparken Spar VAND-VIDEN I Kongshvileparken SPARE-FORSLAG TIL REDUKTION AF KONGSHVILEPARKENS VANDFORBRUG. Grøn afdeling Spar på vandet Vi bruger meget vand i dagligdagen - når vi går i bad, børster tænder og går

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 56 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006061 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bangsvej 1 Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-000268 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsholt Byvej 9 Postnr./by: 3230 Græsted BBR-nr.: 270-012067 Energikonsulent: Find Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Find Madsen

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ SKÅN SKOVPARKENS MILJØ FOR NATUREN OG DIG SELV Med denne brochure i hånden har du et redskab til hurtigt at gøre en forskel for miljøet. Læs den, brug den og søg også gerne selv ny viden. Det er små,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovbakkevej 12 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-185378 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Spar på vandet. - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS

Spar på vandet. - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS Spar på vandet - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS Bedre investering at spare på energien end at sætte penge i banken I de fleste tilfælde vil man være bedre tjent med et nyt toilet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kringsager 22 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-196995 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere