D-vitamin-insufficiens en mulig ætiologisk faktor ved autoimmune sygdomme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D-vitamin-insufficiens en mulig ætiologisk faktor ved autoimmune sygdomme"

Transkript

1 UGESKR LÆGER 169/ OKTOBER vække bekymring. Dette understreger nødvendigheden af grundig oplæring i den laparoskopiske teknik før implementering som rutinetilbud til patienterne. I to igangværende store randomiserede studier i henholdsvis Japan [9] og Europa [10] fokuserer man netop på de onkologiske langtidsresultater efter laparoskopisk versus åben operation for rectumcancer. Afdelinger, som har den fornødne ekspertise til at gennemføre laparoskopisk operation for rectumcancer, opfordres derfor til at tilslutte sig det europæiske studie. Deltagelse i det Europæiske COLOR II-studie giver endvidere mulighed for en kvalitetssikring af den kirurgiske teknik. Korrespondance: Jacob Rosenberg, Kirurgisk Afdeling D, Gentofte Hospital, DK-2900 Hellerup. Antaget: 7. januar 2007 Interessekonflikter: Ingen angivet Litteratur 1. Veldkamp R, Kuhry E, Bonjer HJ, et al. Laparoscopic surgery versus open surgery for colon cancer: short-term outcomes of a randomised trial. Lancet Oncol 2005;6: Janson M, Lindholm E, Anderberg B, et al. Randomised trial of health-related quality of life after open and laparoscopic surgery for colon cancer. Surg Endosc 2007 (i trykken). 3. National Institute for Health and Clinical Excellence. TA105 Colorectal cancer laparoscopic surgery (review): Guidance. nov Bonjer HJ, Hop WCJ, Nelson H et al. Laparoscopically assisted versus open colectomy for colon cancer a meta-analysis. Arch Surg 2007 (i trykken). 5. Leung KL, Kwok SP, Lam SC et al. Laparoscopic resection of rectosigmoid carcinoma: prospective randomised trial. Lancet 2004;363: Zhou ZG, Hu M, Li Y et al. Laparoscopic versus open total mesorectal excision with anal sphincter preservation for low rectal cancer. Surg Endosc 2004;18: Leung KL, Lai PB, Ho RL et al. Systemic cytokine response after laparoscopic-assisted resection of rectosigmoid carcinoma: a prospective randomized trial. Ann Surg 2000;231: Guillou P, Quirke P, Thorpe H et al. Short-term endpoints of conventional versus laparoscopic-assisted surgery in patients with colorectal cancer (MRC CLASICC trial): multicenter, randomised controlled trial. Lancet 2005;365: Kitano S, Inomata M, Sato A et al. Randomized controlled trial to evaluate laparoscopic surgery for colorectal cancer: Japan Clinical Oncology Group Study JCOG Jpn J Clin Oncol 2005;35: Björholt I, Janson M, Jönsson B Hagling E. Principles for the design of the economic evaluation of COLOR II: an international clinical trial in surgery comparing laparoscopic and open surgery in rectal cancer. Int J Technol Assess Health Care 2006;22: D-vitamin-insufficiens en mulig ætiologisk faktor ved autoimmune sygdomme OVERSIGTSARTIKEL Læge Søren Peter Jørgensen, læge Lars Erik Bartels, overlæge Jørgen Agnholt, overlæge Henning Glerup, overlæge Søren Lyhne Nielsen, 1. reservelæge Christian Lodberg Hvas & overlæge Jens F. Dahlerup Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V, Regionshospitalet Silkeborg, Medicinsk Afdeling, og Regionshospitalet Randers, Medicinsk Afdeling M1 Resume Sollys er den primære kilde til D-vitamin. Epidemiologiske studier viser øget hyppighed af visse autoimmune sygdomme med stigende afstand fra ækvator. Da hudens D-vitamin-produktionen stiger med graden af soleksposition, er D-vitamin-insufficiens nævnt som mulig medvirkende årsag til udviklingen af autoimmunitet. I dyreeksperimentelle og cellulære in vitro-studier har D- vitamin vist antiinflammatorisk effekt. I denne artikel diskuteres D-vitamins rolle i udviklingen af kronisk inflammatorisk tarmsygdom, type 1-diabetes mellitus, dissemineret sklerose og reumatoid artritis. D-vitamins rolle i regulering af knogle- og kalkmetabolismen er velkarakteriseret, og der er i dag konsensus om, at D-vitamin-insufficiens forekommer hyppigt i normalbefolkningen (Tabel 1) [1]. I de senere år har der været opmærksomhed på D-vitamins mulige nonkalcæmiske effekter, herunder en direkte påvirkning af immunsystemet. Med baggrund i epidemiologiske, dyreeksperimentelle og cellulære in vitro-studier har D-vitamin-insufficiens været foreslået som en bidragende ætiologisk faktor ved autoimmune sygdomme. Autoimmune sygdomme er karakteriseret ved, at immunforsvaret reagerer imod eget væv. Denne oversigt har til formål at gennemgå litteraturen vedrørende D-vitamins rolle ved udvalgte T-lymfocyt-medierede autoimmune sygdomme: kronisk inflammatorisk tarmsygdom (inflammatory bowel disease (IBD), Crohns sygdom og colitis ulcerosa), type 1-diabetes mellitus (Type 1 DM), dissemineret sklerose (DS) og reumatoid artritis (RA). Metoder Der er søgt engelsksprogede artikler i MEDLINE ved anvendelse af søgeordene vitamin D, north-south gradient, T-lympho-

2 3656 UGESKR LÆGER 169/ OKTOBER 2007 Tabel 1. D-vitamin-status. D-vitamin-status: anbefaling for det optimale D-vitamin-niveau bliver fastlagt ud fra knoglesundhed Anbefalet D-vitamin-niveau: 25-OH-D-vitamin 50 nmol/l D-vitamin-insufficiens: 25-OH-D-vitamin < 50 nmol/l D-vitamin-deficiens: 25-OH-D-vitamin 25 nmol/l D-vitamin-insufficiens er et hyppigt fænomen i Danmark D-vitamin-niveauet er højest i sommerhalvåret cytes, dendritic cells, epidemiology og MESH-termer for de beskrevne sygdomme. Yderligere er der løbende indsamlet publikationer efter søgning blandt de angivne referencer. Abstrakter er læst, og artikler med relevans for emnet er gennemgået. Fysiologi Efter soleksposition produceres der i huden D-vitamin, der hydroxyleres i leveren til 25-OH-D-vitamin (25D) og i nyrerne til den aktive metabolit 1,25-(OH) 2-D-vitamin (1,25D). Mere end 90% af D-vitamin-indholdet i mennesket kommer fra produktion i huden efter UVB-bestråling [2]. Få fødeemner indeholder betydende mængder D-vitamin D, hvorfor sollys er den væsentligste D-vitamin-kilde hos mennesket. D-vitamin-status vurderes bedst ved bestemmelse af 25Dkoncentration i serum, hvorimod 1,25D fortæller mindre om det generelle D-vitamin-niveau og endda kan være kompensatorisk forhøjet ved D-vitamin-deficiens [1]. Forhøjet 1,25D kan resultere i hyperkalcæmi, og systemisk behandling med 1,25D kan derfor være forbundet med bivirkninger, der er relateret hertil. Serum-25D på mere end 50 nmol/l sikrer en normal knoglemetabolisme hos raske voksne, og de nyeste danske anbefalinger for D-vitamin-indtagelse er et dagligt tilskud på 300 international units (IU) til raske voksne [1]. Internationalt er der uenighed om, hvad det anbefalede tilskud bør være, og op til IU har været foreslået [3]. Food and Nutrition Board, USA, har sat den maksimale grænse til IU dagligt [3]. I et sikkerhedsstudium blev der givet IU D- vitamin dagligt i tre måneder, uden at der blev observeret bivirkninger i form hyperkalcæmi eller hyperkalcuri. Samtidig blev der opnået en gennemsnitlig stigning i 25D fra 40 nmol/l til 96 nmol/l, hvilket er en stigning fra en subnormal værdi til en værdi inden for det normale referenceinterval [3]. Meget tyder derfor på, at det daglige tilskud af D-vitamin kan øges væsentligt uden risiko for intoksikation. Immunologiske forhold Ud over i nyrerne foregår 1α-hydroxyleringen af 25D også i immunsystemet, særlig i dendritiske celler og makrofager. Aktiverede makrofager er årsag til den hyperkalcæmi, der ses ved sarkoidose, idet der er øget produktion af 1,25D i de inflammerede områder. Hvorvidt den øgede produktion af 1,25D sker som led i sygdommen eller er sekundært til immunmodulatorisk aktivitet er uafklaret [4]. D-vitamin udøver sin effekt via den cytoplasmatiske D-vitamin-receptor (VDR), som opreguleres af 1,25D. Der er påvist VDR i flere celletyper i den menneskelige organisme, blandt andet i aktiverede T- lymfocytter [5], som indtager en central rolle i udviklingen af en række autoimmune sygdomme. Ved IBD, Type 1 DM, DS og RA vedligeholder aktiverede T-lymfocytter en uhensigtsmæssig inflammatorisk reaktion. T-lymfocytter aktiveres generelt ved antigenpræsentation fra især dendritiske celler og makrofager. Inaktive T-lymfocytter, T-hjælper-lymfocyt (Th)0, differentierer efter antigenstimulation til Th1-, Th2- eller T-regulatoriske lymfocytter (T-reg), hvor Th1-lymfocytter ved de anførte sygdomme dominerer og menes at have en central rolle i udviklingen af autoinflammation (Figur 1). Immunologisk ligevægt sikres normalt via en balance mellem proinflammatoriske og antiinflammatoriske signaler. Proinflammatoriske signaler udøves på vævsniveau af bl.a. cytokinerne interferon (IFN)-γ og tumornekrosefaktor (TNF)-α. Antiinflammatoriske cytokiner omfatter især interleukin (IL)- 10 og transforming growth factor (TGF)-β, der bl.a. produceres af regulatoriske T-lymfocytter [6]. Virkningsmekanismer ved behandling af autoimmune sygdomme består bl.a. i at sikre et balanceret respons fra T-lymfocytter og derigennem at sikre et forsvar imod indtrængende antigener uden samtidig at skabe autoinflammation. Ætiologien til de anførte sygdomme er ukendt, men der er D-vitamin 1,25-(OH) 2-D-vitamin DC Antigenpræsentation Th0 D-vitamin-insufficiens DC Antigenpræsentation Th0 Treg Normal Figur 1. To mulige scenarier i forbindelse med T-lymfocyt-aktiveringen, der er betinget af antigenpræsentation fra f.eks. en dendritcelle. Normal D-vitaminhomøostase balancerer responset, imens D-vitamin-insufficiens»drejer«lymfocytresponset i en autoimmun retning. Th1 Th2 Th1 Treg Th2 Autoimmunitet DC: dendritisk celle; Th0: inaktiv T-hjælper-lymfocyt; Th1 og Th2: aktiverede T-hjælper-lymfocytter; T-reg: regulatorisk T-lymfocyt

3 UGESKR LÆGER 169/ OKTOBER formentlig tale om en miljømæssig påvirkning af et genetisk disponeret individ. Ved eksempelvis kronisk inflammatorisk tarmsygdom udløser en overreaktion imod den normale tarmflora (antigener) inflammation i tarmens væg. Regulering af T- lymfocytter D-vitamin har en effekt på T-lymfocytternes aktivitet, idet det proinflammatoriske respons hæmmes, og det antiinflammatoriske respons fremmes. Øget produktion af TNF-α er et fremtrædende træk ved RA og IBD, og blokering af TNF-αsignalering (infliximab) er i dag en implementeret behandling ved disse tilstande. Den aktive form af D-vitamin 1,25D hæmmer produktionen af TNF-α [7]. Stimuleres T-lymfocytter med 1,25D, nedreguleres IFN-γ-produktionen samtidig med en nedregulering af IL-2, et cytokin, der fremmer T-lymfocyt-aktiveringen via et autokrint positivt feedbacksystem [8]. I nærkontakt med dendritiske celler og 1,25D udviser T-lymfocytter regulatorisk potentiale, og nettoeffekten er en opregulering af IL-10 og en nedregulering af INF-γ [6]. Samtidig kan 1,25D ændre T-lymfocyt-cytokinproduktionen fra en Th1-retning til en Th2-retning, hvor en nettoeffekt teoretisk kunne være en hæmning af autoinflammation (Figur 1) [9]. Regulering af dendritiske celler Dendritiske celler optager og præsenterer antigener for T- lymfocytter og er derfor afgørende for det T-lymfocyt-medierede immunrespons. D-vitamin aktiveres i dendritiske celler og makrofager [10], og 1,25D hæmmer autokrint aktiveringen af dendritiske celler ved at nedregulere major histocompatibility complex (MHC) klasse II, som indgår i antigenpræsentation. Samtidig opreguleres produktionen af IL-10 [11] og dermed dendritiske cellers regulatoriske potentiale. Endelig er det påvist, at dendritiske celler efter forbehandling med 1,25D hæmmer deling og aktiveringsgraden af T-lymfocytter [12]. Resultaterne af cellulære in vitro-studier tyder således på, at stimulation med 1,25D regulerer T-lymfocyttens differentiering, hvilket indikerer at D-vitamin kunne spille en rolle i et balanceret T-lymfocyt-respons [6, 9] (Figur 1). Forkortelser 25D: 25-OH-D-vitamin 1,25D: 1,25-(OH) 2-D-vitamin IBD: kronisk inflammatorisk tarmsygdom (Crohns sygdom og colitis ulcerosa) eller engelsk: inflammatory bowel disease DS: dissemineret sklerose RA: reumatoid artritis Type 1 DM: type1-diabetes mellitus VDR: D-vitamin-receptor Kronisk inflammatorisk tarmsygdom Forekomsten af IBD i Europa udviser nationale forskelle, og der er observeret stigende hyppighed, op til en faktor 5, med stigende breddegrad den såkaldte nord-syd-gradient [13]. Interregionale forskelle i forekomsten af Crohns sygdom er ligeledes beskrevet, f.eks. er den relative risiko for at få Crohns sygdom dobbelt så stor i Nordfrankrig som i Sydfrankrig [14]. Forskelle i forekomsten af IBD er bl.a. relateret til forskelle i genotyper, herunder mutationer i nucleotide-binding oligomerization domain 2 (NOD2), som findes hos op til 25% af patienterne med Crohns sygdom. Incidensen af Crohns sygdom er i Danmark 10,7 pr pr. år og i Portugal 2,6 pr pr. år [13]. Ud fra disse tal ville man forvente en højere forekomst af NOD2-mutationer i Danmark end i Portugal. Imidlertid er forekomsten af NOD2-mutationer i Portugal og Danmark ens blandt Crohn-patienter (22%). Ydermere er mutationsfrekvensen hos raske i Portugal 16% og i Danmark 9% [15]. Dette taler for, at miljømæssige forhold påvirker sygdommens penetrans. Crohns sygdom udviser årstidsvariation med hensyn til aktivitet, idet der er fundet højere eksacerbationsrater om vinteren/foråret end om sommeren/efteråret [16]. Nedsat 25D-indhold i blodet hos patienter med Crohns sygdom er beskrevet, med signifikant lavere 25D-niveau i vinterhalvåret [17]. Hos transgene mus uden genet for det regulerende cytokin IL-10 udvikles der spontant en kolitislignende tarmbetændelse. Tarmbetændelsen hindres ved tilsætning af 1,25D til foderet hos disse mus [18]. Effekten af 1,25D udøves via VDR, idet der hos transgene mus, hvor både generne for VDR og IL-10 er fjernet, udvikles accelereret tarmbetændelse, og alle mus dør inden for syv uger [19]. Disse studier taler for, at 1,25D har betydning for reguleringen af immunsystemet uafhængigt af IL-10, og at 1,25D-stimulering via VDR har en afgørende rolle for etablering af et balanceret immunrespons. Type 1-diabetes mellitus I Finland har man verdens højeste forekomst af type 1 DM, og den årlige incidens blandt unge under 14 år er mere end fordoblet fra 1960 til slutningen af 1990 [20]. I et finsk studie påviste man en korrelation imellem lavt D-vitamin-indtag i spædbarnsalderen og senere udvikling af type 1 DM [21]. Eurodiab Tiger Group har undersøgt diabetesforekomsten hos børn og fundet en betydende international incidensforskel, som tyder på en nord-syd-gradient i Europa: Fra 3,6 pr i Makedonien til 43,9 pr i Finland, men også med undtagelser som f.eks. Sardinien (37,8 pr ) [22]. Gruppen fandt også en øget frekvens af nydiagnosticerede patienter i vintermånederne, og i en italiensk undersøgelse påviste man nedsat 25D i blodet hos nydiagnosticerede type 1

4 3658 UGESKR LÆGER 169/ OKTOBER 2007 Immunologi og D-vitamin Sollys er den primære kilde til D-vitamin Autoimmune sygdomme: Der forekommer øget hyppighed med stigende breddegrad 1,25-(OH) 2-D-vitamin har effekt i dyremodeller med autoimmune sygdomme D-vitamin kan aktiveres i antigenpræsenterende celler 1,25-(OH) 2-D-vitamin hæmmer T-lymfocyt-aktiviteten Det anbefalede D-vitamin-indtag kan formentlig øges med op til en faktor 5 uden risiko for ledsagende hyperkalcæmi, og med stigning i 25-OH-D-vitamin inden for det normale referenceområde Niveau for evt. immunologisk effekt af 25-OH-D-vitamin er ikke kendt DM-patienter [23]. Resultaterne af andre europæiske epidemiologiske opgørelser tyder også på en nord-syd-gradient for voksne type 1-diabetikere, med en seks gange højere forekomst i Finland end i Italien [24]. Studierne støtter samlet set hypotesen, at forskelle i 25D-niveauet har en betydning ved type 1 DM. Hos non obese diabetic (NOD)-musen udvikles der efter fødslen autoimmun diabetes [25]. Behandles musen med 1,25D, mindskes graden af histologisk inflammation i pancreas, og samtidig opnås der en beskyttelse imod udvikling af diabetiske karakteristika [26]. Denne effekt er eftervist i andre forsøg, hvor man ligeledes har fundet effekt af behandling med D- vitamin [27]. Dissemineret sklerose I Sardinien, Norge og Finland rapporterer man om stigende forekomst af dissemineret sklerose [28]. Der er ikke publiceret internationale data, der tyder på en nord-syd-gradient, men derimod er der beskrevet interregionale nord-syd-gradienter for Japan, Australien, New Zealand og USA [28]. Interregionale nord-syd-gradienter kan tillægges større betydning med hensyn til påvisning af eventuelle forskelle i miljøfaktorer, idet befolkningen inden for en landegrænse almindeligvis kan anses for at være mere genetisk homogen. I den forbindelse er det interessant, at DS-forekomsten er ca. otte gange mindre hos den engelsktalende befolkning i Sydafrika end hos befolkningen i Storbritannien som helhed [28]. Der er påvist nedsat 25D-indhold i blodet hos nydiagnosticerede patienter med DS [29]. I to kohortestudier fulgte man ca sygeplejersker i en årrække og fandt, at udviklingen af DS var omvendt proportional med D-vitamin-rigt fødeindtag og tilskud af D-vitamin med en relativ risikoreduktion på 40% [30]. Eksperimentel autoimmun encefalomyelitis induceres i mus ved tilførsel af myelinsensibiliserede T-lymfocytter, hvorved der hos musene udvikles en cerebral betændelse, der har lighedspunkter med dissemineret sklerose. Tilførsel af 1,25D forhindrer progression af DS-lignende karakteristika [31], ligesom D-vitamin-tilførsel har effekt [32]. Tilsvarende effekter er påvist i en rottemodel, hvor en 1,25D-analog også viste sig at være virksom [33]. Reumatoid artritis Resultaterne af europæiske epidemiologiske studier tyder på en nord-syd-gradient med stigende forekomst fra Italien over Frankrig til Finland med en femdobling af forekomsten hos mænd og en tredobling hos kvinder [34]. I et prospektivt kohortestudie, Iowa Womens Health Study, fulgte man midaldrende kvinder i 11 år og fandt, at risikoen for udvikling af RA var omvendt proportional med D-vitamin-rigt fødeindtag og tilskud af D-vitamin [35]. I to eksperimentelle musemodeller for RA har 1,25D-behandling været afprøvet. Hos begge musemodeller udvikledes der en RA-lignende tilstand efter tilførsel af Borrelia-bakterien og immunisering med fremmed kollagen. I disse musemodeller hæmmer tilførsel af 1,25D sygdomsprogression [36]. Kliniske studier Der foreligger enkelte studier, hvori D-vitamin-behandling er afprøvet med kliniske eller parakliniske effektmål. Derimod foreligger der ingen studier, hvor en dynamisk ændring af 25D-indholdet i blodet er relateret direkte til klinisk effekt. Behandling af DS-patienter med calcium, magnesium og D-vitamin-tilskud svarende til IU dagligt i et år resulterede i et signifikant fald i antallet af sygdomseksacerbationer, målt i forhold til det teoretisk forventede antal [37]. Studiet havde ingen kontrolgruppe, hvilket kan give anledning til fejltolkning. I et andet DS-studie er det påvist, at IU D-vitamin dagligt resulterede i en signifikant øgning af serum-tgf-β [38]. D-vitamin-behandling er også afprøvet ved reumatoid artritis. I et studie fra 1973 påviste man effekt af D- vitamin-behandling på RA-symptomer [39], ligesom der for nylig er påvist klinisk effekt af D-vitamin-analogen 1α-OH- D-vitamin [40]. I det sidstnævnte studie var der heller ingen kontrolgruppe. Behandlingsstudier med D-vitamin er ikke foretaget for IBD og Type1 DM. Konklusion Autoimmun sygdom opstår efter miljøpåvirkning hos genetisk disponerede personer. Epidemiologiske data støtter hy-

5 UGESKR LÆGER 169/ OKTOBER potesen om D-vitamins beskyttende effekt mod autoimmune sygdomme. I dyreeksperimentelle modeller for IBD, type 1 DM, DS og RA har behandling med både D-vitamin og 1,25D gavnlig effekt. De dyreeksperimentelle studier støttes af cellulære in vitro-forsøg, hvor 1,25D påvirker immunsystemet i forbindelse med såvel antigenpræsentation som aktivering og differentiering af T-lymfocytter. Det T-lymfocyt-medierede immunrespons balanceres ved en nedregulering af proinflammatoriske cytokiner og en samtidig opregulering af antiinflammatoriske cytokiner. Den aktive form af D-vitamin 1,25D udøver immunologiske effekter på flere niveauer i immunsystemet, men om det er en klinisk relevant effekt er endnu uafklaret. D-vitamin i sig selv er vidtgående bivirkningsfrit, men risikoen for alvorlige bivirkninger relateret til stigning i 1,25D og dermed hyperkalcæmi og hyperkalcuri skal haves in mente (formentlig ved vedvarende daglig dosering over IU) [3]. Denne risiko er mest udtalt ved aktiv granulomatøs sygdom med endogen 1,25D-produktion. Adjuverende behandling kan bestå af D-vitamin, 25 D eller den aktive metabolit 1,25D. Behandling med 1,25D medfører en væsentlig risiko for hyperkalcæmi, hvilket nødvendiggør hyppig kontrol af behandlede patienter. Udvikling af 1,25D-analoger med immunmodulatorisk effekt uden samtidig hyperkalcæmisk virkning har hidtil været resultatløse. Der er evidens for, at det daglige indtag af D-vitamin kan øges væsentligt uden ledsagende hyperkalcæmi [3]. Det syntes derfor at være attraktivt at undersøge, om en optimering af D- vitamin-status hos patienter med autoimmune sygdomme har klinisk effekt og dermed kan anbefales som adjuverende terapi. Samtidig bør relationen mellem ændring i serumindholdet af 25-OH-D-vitamin og klinisk behandlingseffekt klarlægges. SummarySøren primary source of Peter vitamin Jørgensen, D in humans Lars Erik is sun Bartels, exposure Jørgen to Agnholt, the skin. The Henning incidence Glerup, of certain Søren Lyhne autoimmune Nielsen, diseases Christian correlates Lodberg positively Hvas & Jens with F. latitude. Dahlerup:Vitamin As vitamin D production insufficiency increases possible with sun influence exposure, on vitamin the development D insufficiency of autoimmune is hypothesised diseasesugeskr to influence the Læger development 2007;169(43): The eases. In experimental animal and cellular studies in vitro 1.25-(OH)2-vitamin D reduces inflammation. This article discusses the role of vitamin D in inflammatory bowel disease, type 1 diabetes mellitus, multiple sclerosis, and rheumatoid arthritis. of autoimmune dis- Korrespondance: Søren Peter Jørgensen, V-Forskning, bygning 1C, 1. sal, Århus Sygehus, DK-8000 Århus C. Antaget: 26. februar 2007 Interessekonflikter: Ingen angivet Litteratur 1. Mosekilde L, Brot C, Hyldstrup L et al. D-vitaminstatus i den danske befolkning bør forbedres. Ugeskr Læger 2005;167: Holick MF. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune diseases, cancers, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr 2004; 80: Vieth R, Chan PC, MacFarlane GD. Efficacy and safety of vitamin D3 intake exceeding the lowest observed adverse effect level. Am J Clin Nutr 2001;73: Sharma OP. Hypercalcemia in granulomatous disorders: a clinical review. Curr Opin Pulm Med 2000;6: Veldman CM, Cantorna MT, DeLuca HF. Expression of 1,25-dihydroxyvitamin D(3) receptor in the immune system. Arch Biochem Biophys 2000;374: Barrat FJ, Cua DJ, Boonstra A et al. In vitro generation of interleukin 10-producing regulatory CD4(+) T cells is induced by immunosuppressive drugs and inhibited by T helper type 1 (Th1)- and Th2-inducing cytokines. J Exp Med 2002;195: Muller K, Haahr PM, Diamant M et al. 1,25-dihydroxyvitamin D3 inhibits cytokine production by human blood monocytes at the post-transcriptional level. Cytokine 1992;4: Cippitelli M, Santoni A. Vitamin D3: A transcriptional modulator of the interferon-ã gene. Eur J Immunol 1998;28: Boonstra A, Barrat FJ, Crain C et al. 1,25-dihydroxyvitamin D3 has a direct effect on naive CD4+ T cells to enhance the development of Th2 cells. J Immunol 2001;167: Fritsche J, Mondal K, Ehrnsperger A et al. Regulation of 25-hydroxyvitamin D3-1á-hydroxylase and production of 1,25-dihydroxyvitamin D3 by human dendritic cells. Blood 2003;102: Pedersen AE, Gad M, Walter MR et al. Induction of regulatory dendritic cells by dexamethasone and 1alpha,25-Dihydroxyvitamin D3. Immunol Lett 2004;91: Van Halteren AG, Tysma OM, van Etten E et al. 1alpha,25-dihydroxyvitamin D3 or analogue treated dendritic cells modulate human autoreactive T cells via the selective induction of apoptosis. J Autoimmun 2004;23: Shivananda S, Lennard-Jones J, Logan R et al. Incidence of inflammatory bowel disease across Europe: is there a difference between north and south? Results of the European Collaborative Study on Inflammatory Bowel Disease (EC-IBD). Gut 1996;39: Nerich V, Monnet E, Etienne A et al. Geographical variations of inflammatory bowel disease in France: a study based on national health insurance data. Inflamm Bowel Dis 2006;12: Vind I, Vieira A, Hougs L et al. NOD2/CARD15 gene polymorphisms in Crohn's disease: a genotype-phenotype analysis in Danish and Portuguese patients and controls. Digestion 2005;72: van Halteren AG, van Etten E, de Jong EC et al. Redirection of human autoreactive T-cells upon interaction with dendritic cells modulated by TX527, an analog of 1,25 dihydroxyvitamin D3. Diabetes 2002;51: McCarthy D, Duggan P, O'Brien M et al. Seasonality of vitamin D status and bone turnover in patients with Crohn's disease. Aliment Pharmacol Ther 2005;21: Cantorna MT, Munsick C, Bemiss C et al. 1,25-dihydroxycholecalciferol prevents and ameliorates symptoms of experimental murine inflammatory bowel disease. J Nutr 2000;130: Froicu M, Weaver V, Wynn TA et al. A crucial role for the vitamin D receptor in experimental inflammatory bowel diseases. Mol Endocrinol 2003;17: Tuomilehto J, Karvonen M, Pitkaniemi J et al. Record-high incidence of Type I (insulin-dependent) diabetes mellitus in Finnish children. The Finnish Childhood Type I Diabetes Registry Group. Diabetologia 1999;42: Hypponen E, Laara E, Reunanen A et al. Intake of vitamin D and risk of type 1 diabetes: a birth-cohort study. Lancet 2001;358: Green A, Patterson CC. Trends in the incidence of childhood-onset diabetes in Europe Diabetologia 2001;44(suppl 3):B3-B Pozzilli P, Manfrini S, Crino A et al. Low levels of 25-hydroxyvitamin D3 and 1,25-dihydroxyvitamin D3 in patients with newly diagnosed type 1 diabetes. Horm Metab Res 2005;37: Passa P. Diabetes trends in Europe. Diabetes Metab Res Rev 2002;18(suppl 3):S3-S Makino S, Kunimoto K, Muraoka Y et al. Breeding of a non-obese, diabetic strain of mice. Jikken Dobutsu 1980;29: Mathieu C, Waer M, Laureys J et al. Prevention of autoimmune diabetes in NOD mice by 1,25 dihydroxyvitamin D3. Diabetologia 1994;37: Zella JB, McCary LC, DeLuca HF. Oral administration of 1,25-dihydroxyvitamin D3 completely protects NOD mice from insulin-dependent diabetes mellitus. Arch Biochem Biophys 2003;417: Rosati G. The prevalence of multiple sclerosis in the world: an update. Neurol Sci 2001;22: Soilu-Hanninen M, Airas L, Mononen I et al. 25-Hydroxyvitamin D levels in serum at the onset of multiple sclerosis. Mult Scler 2005;11: Munger KL, Zhang SM, O'Reilly E et al. Vitamin D intake and incidence of multiple sclerosis. Neurology 2004;62: Cantorna MT, Hayes CE, DeLuca HF. 1,25-Dihydroxyvitamin D3 reversibly blocks the progression of relapsing encephalomyelitis, a model of multiple sclerosis. Proc Natl Acad Sci U S A 1996;93: Spach KM, Hayes CE. Vitamin D3 confers protection from autoimmune encephalomyelitis only in female mice. J Immunol 2005;175: Garcion E, Sindji L, Nataf S et al. Treatment of experimental autoimmune encephalomyelitis in rat by 1,25-dihydroxyvitamin D3 leads to early effects within the central nervous system. Acta Neuropathol (Berl) 2003;105: Symmons DP. Epidemiology of reumatoid artritis: determinants of onset, persistence and outcome. Best Pract Res Clin Rheumatol 2002;16: Merlino LA, Curtis J, Mikuls TR et al. Vitamin D intake is inversely associated with reumatoid artritis: results from the Iowa Women's Health Study. Arthritis Rheum 2004;50: Cantorna MT, Hayes CE, DeLuca HF. 1,25-Dihydroxycholecalciferol inhibits the progression of arthritis in murine models of human arthritis. J Nutr 1998;128:68-72.

6 3660 UGESKR LÆGER 169/ OKTOBER 2007 VIDENSKAB OG PRAKSIS ORIGINALARTIKEL 37. Goldberg P, Fleming MC, Picard EH. Multiple sclerosis: decreased relapse rate through dietary supplementation with calcium, magnesium and vitamin D. Med Hypotheses 1986;21: Mahon BD, Gordon SA, Cruz J et al. Cytokine profile in patients with multiple sclerosis following vitamin D supplementation. J Neuroimmunol 2003;134: Brohult J, Jonson B. Effects of large doses of calciferol on patients with reumatoid artritis. A double-blind clinical trial. Scand J Rheumatol 1973;2: Andjelkovic Z, Vojinovic J, Pejnovic N et al. Disease modifying and immunomodulatory effects of high dose 1á-OH- vitamin D3 in reumatoid artritis patients. Clin Exp Rheumatol 1999;17: Psykisk helbred blandt asylbørn i Danmark ORIGINALARTIKEL Forskningsassistent Signe Smith Nielsen, læge Marie Nørredam, psykosocialkonsulent Karen Louise Christiansen, lektor Carsten Obel & professor Allan Krasnik Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Resume Introduktion: I takt med asylbørns længere opholdstid i asylsystemet og større behov for psykosociale foranstaltninger er der fra flere sider udtrykt bekymring for børnenes psykiske helbred. Formålet med undersøgelsen var derfor at kortlægge asylbørns psykiske helbred i Danmark. Materiale og metoder: Undersøgelsen omfattede samtlige asylbørn, der var 4-16 år og bosiddende på Dansk Røde Kors asylcentre. Til vurdering af børnenes psykiske helbred blev der anvendt Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) samt fire spørgsmål fra Health Behaviour in School-aged Children-spørgeskemaet (HBSC). Respondenterne var pædagoger og lærere til de årige børn og de årige selv. Dataindsamlingen foregik fra oktober til december Vi modtog besvarelser for i alt 246 børn svarende til 95% af studiepopulationen. Resultater: I analyserne af SDQ viste 35% af de 4-16-årige asylbørn tegn på psykisk lidelse. De fundne resultater fra SDQ understøttes af resultaterne fra HBSC, som viste, at asylbørnene havde adskillige fysiske og psykiske symptomer, ringe selvvurderet livskvalitet og skrøbeligt socialt netværk. Konklusion: Adfærdsproblemer og emotionelle problemer var særdeles udbredt blandt asylbørn også i forhold til børn i baggrundsbefolkningen. Dette stemmer overens med resultaterne af tidligere nationale og internationale undersøgelser. Det er væsentligt, at årsagerne til børnenes tilstand undersøges samtidig med, at børnene sikres relevant psykologisk og psykiatrisk behandling. Der er brug for yderligere forskning i, hvilke konsekvenser asylbørnenes dårlige psykiske helbred har på længere sigt. I de seneste år har der været stigende fokus på asylansøgende børns psykiske tilstand såvel i Danmark som i andre vestlige lande. I internationale undersøgelser har man påvist stor divergens i forhold til problemets omfang, og man har fundet, at 7-94% af asylansøgende børn har psykiske lidelser af forskellig sværhedsgrad [1-5]. De fleste asylbørn har været udsat for traumatiserende hændelser; f.eks. været vidne til vold og tortur, oplevet luftangreb og mistet familiemedlemmer [3-7]. Antallet af traumatiserede hændelser er påvist at være en risikofaktor for psykisk sygdom hos asylbarnet, og derudover er andre individrelaterede faktorer (f.eks. højere alder), forældrerelaterede faktorer (f.eks. depression) og miljømæssige faktorer (f.eks. opholdstid) ligeledes påvist at have negativ betydning for barnets psykiske helbred [1, 3, 4, 7]. I Danmark indkvarteres asylansøgere på et af landets otte asylcentre, hvoraf seks er drevet af Dansk Røde Kors. I de danske asylcentre er den gennemsnitlige opholdstid tredoblet fra 2001 til 2005 (fra 313 dage til 927 dage) [8]. Blandt de asylansøgende børn er der et stigende antal, der henvises til psykologisk behandling, ligesom kommunerne modtager flere underretninger om børn, som har behov for foranstaltninger efter lov om social service [8]. Imidlertid er det ikke kendt, hvordan det psykiske helbred er blandt de nuværende asylansøgende børn i Danmark. Foreliggende undersøgelse er iværksat på foranledning af Dansk Røde Kors Asylafdelingen, og formålet er at kortlægge ledsagede asylansøgende børns belastning i Danmark i form af adfærdsproblemer og emotionelle problemer. Materiale og metoder Materiale Populationen bestod af alle forældreledsagede 4-16-årige asylansøgende børn, der var bosiddende på Dansk Røde Kors asylcentre på tidspunktet for dataindsamlingen: oktober-december Ud af 260 børn modtog vi besvarelser for 246 børn (95% af studiepopulationen): 239 pædagog- og lærerbesvarede spørgeskemaer (92%) suppleret af selvrapportering fra årige (79%). Metoder Undersøgelsen var et tværsnitsstudie. Til vurdering af psykisk helbred anvendtes Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) [9]. Med spørgeskemaet kan man opspore børn med psykiatrisk lidelse med god specificitet og sensitivitet såvel i baggrundspopulationer [10] som blandt sårbare grupper [11]. SDQ har været anvendt i både udviklings- og in-

KENDSGERNINGER OM BETAFERON

KENDSGERNINGER OM BETAFERON KENDSGERNINGER OM BETAFERON Skønt dissemineret sklerose (MS) blev opdaget i 1870erne, 1 blev der først udviklet en behandling til denne sygdom i 1990erne. 2 Betaferon * (beta interferon-1b), det første

Læs mere

Sundhedseffekter. Tyktarmskræft

Sundhedseffekter. Tyktarmskræft Sundhedseffekter Tyktarmskræft Der er stigende evidens for, at mælk og mejeriprodukter kan have en beskyttende rolle i forhold til tyktarmskræft. Oversigtsstudier påviser konsekvent, især for mælk, at

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC Stepped care Allan Jones Cand. Psych., PhD., CPsychol. Lektor I klinisk psykologi og Forskningsleder PSYDOC. Syddansk Universitet E-mail: ajones@health.sdu.dk Stepped-care Der er en fortsat stigning i

Læs mere

Psykisk helbred blandt asylbørn i Danmark

Psykisk helbred blandt asylbørn i Danmark 3660 UGESKR LÆGER 169/43 22. OKTOBER 2007 37. Goldberg P, Fleming MC, Picard EH. Multiple sclerosis: decreased relapse rate through dietary supplementation with calcium, magnesium and vitamin D. Med Hypotheses

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

Status over behandlede projekter i VU

Status over behandlede projekter i VU Behandlede projekter i VU per 19. februar 2009 1 Status over behandlede projekter i VU Prospektiv randomiseret undersøgelse af APR for rektumcancer: DAPRES Henrik Christensen, Aarhus 15.03.2007 Herning

Læs mere

ved inflammatorisk tarmsygdom

ved inflammatorisk tarmsygdom BEHANDLING MED ADACOLUMN ved inflammatorisk tarmsygdom www.adacolumn.net INDHOLD Mave-tarmkanalen...4 Colitis ulcerosa...6 Crohns sygdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Sådan fungerer Adacolumn...12 Behandling

Læs mere

Psykisk helbred blandt asylbørn i Danmark

Psykisk helbred blandt asylbørn i Danmark Side 1 af 7 Psykisk helbred blandt asylbørn i Danmark Ugeskrift for Læger 22.10.2007 Side 2770 ord Artikel-id: e0bb59c6 af Forskningsassistent Signe Smith Nielsen, læge Marie Nørredam, psykosocialkonsulent

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Bedre immunfunktion efter laparoskopisk end efter åben kolorektal cancer-kirurgi

Bedre immunfunktion efter laparoskopisk end efter åben kolorektal cancer-kirurgi 2 Bedre immunfunktion efter laparoskopisk end efter åben kolorektal cancer-kirurgi Mikail Gögenur, Sara Kehlet Watt & Ismail Gögenur STATUSARTIKEL Kirurgisk Afdeling, Roskilde/Køge Sygehus Ugeskr Læger

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Immunologi- det store overblik. Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S

Immunologi- det store overblik. Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S Immunologi- det store overblik Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S Hvem er jeg Rikke Søgaard Uddannet dyrlæge i 1998 Ansat 5 år i praksis både blandet og svinepraksis Ansat 5 år på

Læs mere

Cytologisk årsmøde, 2016

Cytologisk årsmøde, 2016 Anvendelse af hjemmeopsamlede prøver i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft (projekt CHOiCE) Cytologisk årsmøde, 2016 Mette Tranberg Nielsen bioanalytiker, cand. scient. san., ph.d.-studerende

Læs mere

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til?

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Ole Kudsk Jensen Reumatolog, ph.d. RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte Diagnostisk Center Regionshospitalet Silkeborg Hvad er

Læs mere

Sundhedseffekter. Vedligeholdelse af muskelmassen hos ældre

Sundhedseffekter. Vedligeholdelse af muskelmassen hos ældre Sundhedseffekter Vedligeholdelse af muskelmassen hos ældre Der er evidens for at antage, at mælk og mejeriprodukter potentielt bidrager til at opretholde muskelmasse og muskelfunktion hos ældre mennesker.

Læs mere

Definition, udbredelse, helbredskonsekvenser og interventioner

Definition, udbredelse, helbredskonsekvenser og interventioner Ensomhed Definition, udbredelse, helbredskonsekvenser og interventioner Lektor Rikke Lund cand.med. Ph.d Institut for Folkesundhedsvidenskab Dias 1 Ensomhed Den subjektive følelse af at være uønsket alene

Læs mere

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne.

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Velkommen til Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Betydning af kliniske retningslinjer for kvaliteten af sundhedsydelser et litteraturstudie Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd Trine Allerslev

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk.

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk. , Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet Fo@feap.dk Sygdoms-rejsen Støtte til efterladte Døende Terminal Recidivdiagnostik Behandling Rehabilitering

Læs mere

Hvordan har unge det i de nordiske lande?

Hvordan har unge det i de nordiske lande? Hvordan har unge det i de nordiske lande? Nordisk topmøde om psykisk helse Oslo 27. februar 2017 Pernille Due Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Formål med oplægget Hvordan har nordiske

Læs mere

Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsygdom

Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsygdom Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsygdom A gentle revolution in IBD therapy INDHOLD Mave-tarmkanalen...4 Colitis ulcerosa...6 Crohns sygdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Sådan fungerer

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

Kost og Hjerte- Kar-Sygdom. Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen

Kost og Hjerte- Kar-Sygdom. Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen Kost og Hjerte- Kar-Sygdom Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen 1 ud af 3 dør af hjerte-kar-sygdom Hjerte-kar-sygdom Iskæmisk hjertesygdom den hyppigst forekomne dødsårsag i Danmark

Læs mere

Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen

Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen Title of PhD project Effect of different amounts of protein on physiological functions in healthy adults. - The Protein (Meat) and Function

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Diabetes i praksis. Lisa Heidi Witt Klinisk diætist, Diabetesforeningen

Diabetes i praksis. Lisa Heidi Witt Klinisk diætist, Diabetesforeningen Diabetes i praksis Lisa Heidi Witt Klinisk diætist, Diabetesforeningen Diabetesforeningen En af Danmarks største patientforeninger: Ca. 90.000 medlemmer Flere end 1.200 frivillige Medlemmer: Personer med

Læs mere

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Martin Rygaard Hans-Jørgen Albrechtsen November 2015 Forord I forbindelse med HOFORs ansøgning om tilladelse til at blødgøre drikkevand, udarbejdede

Læs mere

En innovativ nyhed til osteoarthritis

En innovativ nyhed til osteoarthritis En innovativ nyhed til osteoarthritis Osteoarthritis, en kompleks lidelse: Forskellige løsninger til hvert stadie. Præklinisk Fase Subklinisk Fase idlig Klinisk Fase Sen Klinisk Fase Symptomernes intensitet

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Eksperimentelle undersøgelser. Svend Juul Forår 2003

Eksperimentelle undersøgelser. Svend Juul Forår 2003 Eksperimentelle undersøgelser Svend Juul Forår 2003 1 Observationelle studier: $ Studier af forekomst (incidens, prævalens) $ Studier af sammenhænge eller kontraster "i naturen" Eksperiment, forsøg: $

Læs mere

Kost med omtanke Den Gamle Avlsgård 24. november 2011 Allan Hvolby, Ph.d., Speciallæge

Kost med omtanke Den Gamle Avlsgård 24. november 2011 Allan Hvolby, Ph.d., Speciallæge Kost med omtanke Den Gamle Avlsgård 24. november 2011 Allan Hvolby, Ph.d., Speciallæge program Indledning - ADHD og forekomst INCA-Studiet nyt stort Hollandsk studie af sammenhæng mellem kost og ADHD Andre

Læs mere

Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes

Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes Anja Olsen Seniorforsker Center for Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse 15. januar 2015 Forekomst af tarmkræft 1968-72 40 Antal

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

Sundhedseffekter. Vægtkontrol

Sundhedseffekter. Vægtkontrol Sundhedseffekter Vægtkontrol I modsætning til den gængse opfattelse, at mejeriprodukter «feder», viser en stigende mængde forskning, at mælk og mejeriprodukter kan spille en positiv rolle for vægtkontrol

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

3 typer. Case-kohorte. Nested case-kontrol. Case-non case (klassisk case-kontrol us.)

3 typer. Case-kohorte. Nested case-kontrol. Case-non case (klassisk case-kontrol us.) EPIDEMIOLOGI CASE-KONTROL STUDIER September 2011 Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Case kontrol studie 3 typer Case-kohorte Nested case-kontrol Case-non case (klassisk

Læs mere

Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning. Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d.

Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning. Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d. Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d. Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Antal analysesvar per år fra KBA BBH

Læs mere

Næringsrigdom. Et bidrag til kostkvaliteten i Europa

Næringsrigdom. Et bidrag til kostkvaliteten i Europa Næringsrigdom Et bidrag til kostkvaliteten i Europa Med deres omfattende indhold af næringsstoffer er det ikke overraskende, at mælk og mejeriprodukter bidrager afgørende til den ernæringsmæssige kvalitet

Læs mere

Reeksamen 2013. Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Reeksamen 2013. Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Reeksamen 2013 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

DANBIO, Copenhagen University Hospital at Hvidovre

DANBIO, Copenhagen University Hospital at Hvidovre Hvordan kan data fra helseregistre bedre pasientbehandlingen og sikre rasjonell bruk av medisiner i et samfunnsperspektiv? Merete Lund Hetland, MD, PHD, ass. professor The DANBIO registry Department of

Læs mere

Rehabilitering og symptom belastning ved mundhulecancer. Litteraturstudie

Rehabilitering og symptom belastning ved mundhulecancer. Litteraturstudie Rehabilitering og symptom belastning ved mundhulecancer Litteraturstudie Overblik Review/oversigtsartikel Metode/litteratur Resultater Review/oversigtsartikel Early and late physical and psychosocial effects

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Autoimmunitet. Umahro Cadogan Sundhedsrevolutionær-uddannelsen

Autoimmunitet. Umahro Cadogan Sundhedsrevolutionær-uddannelsen Autoimmunitet Umahro Cadogan Sundhedsrevolutionær-uddannelsen 1 Hvad er autoimmunitet? Når immunforsvaret (fejlagtigt) angriber kroppen, fordi det tror væv i kroppen er blevet fjenden Auto = selv Immunitet

Læs mere

Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose

Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose DKMS baggrundsartikel dec. 2009. 1 Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose Leif Mosekilde, Kim Brixen Ved forebyggelse og behandling af osteoporose skelnes der sædvanligvis

Læs mere

Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser. Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling

Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser. Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling Fysisk sundhed hos psykisk syge 6 Incidence rate ratio for død blandt psykisk syge mænd sammenlignet

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010

Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010 MedIS, AAU. Det hæmatologiske system og immunforsvaret, 7. Juni 2010 1 Navn: Studienummer: Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010 Dette eksamenssæt

Læs mere

Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler:

Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler: Kære MPH-studerende Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler: 1. E.A. Mitchell et al. Ethnic differences

Læs mere

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens?

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Henrik Støvring stovring@ph.au.dk 1. December 2016 Institut for Folkesundhed, AU Institutseminar, Vingsted Screening forskningsområdet

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin. Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet

Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin. Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet Hvad dør vi af? 1) Hjertesygdomme 2-3-4) Cancer, blodpropper, diabetes

Læs mere

ALS FORSKNING: GENER OG PIPELINE MEDICIN. Páll Karlsson. Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital

ALS FORSKNING: GENER OG PIPELINE MEDICIN. Páll Karlsson. Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital : GENER OG PIPELINE MEDICIN Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital OSLO, 24 OKTOBER 2015 1 AARHUS M.Sc. i neuro-biologi (2009) fra Aarhus Ph.d. i medicin (2013)

Læs mere

Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole

Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole Odense Universitets Hospital Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Ph.d. Gruppe baserede programmer Meget få studier (kvalitative såvel som kvantitative)

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Materiale og metoder Retrospektiv gruppe Retrospektiv undersøgelse af forandringer i knoglemarvssignal hos 474 konsekutive ptt. henvist til MR-scan.

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Teknologi og patientperspektiv

Teknologi og patientperspektiv Teknologi og patientperspektiv Overlæge Beth Bjerregaard Patologiafdelingen, KBH. Amt Overlæge Marianne Lidang Patologiafdelingen, Århus Amt Beskrivelse af teknikken Konklusion af MTV rapporter og oversigtsartikler

Læs mere

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger 1 Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Hvad er screening? Systematisk undersøgelse af en gruppe raske, symptomfrie individer

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

13 års forskel i Ålborg

13 års forskel i Ålborg MÆNDS SUNDHED Program Nanna Ahlmark: Mænd i København: peer-til-peer som metode til at mindske ulighed i sundhed. Dag Ellingsen: Men Only et norsk projekt om mænd i rehabilitering. Annette Pedersen: Tidlig

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Immunologi- det store overblik

Immunologi- det store overblik Immunologi- det store overblik Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S Hvem er jeg Rikke Søgaard Uddannet dyrlæge i 1998 Ansat 5 år i praksis både blandet og svinepraksis Ansat 5 år på

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er kost? Hvad betyder kost for helbredet? Hvordan er danskernes kostvaner? Hvilke konsekvenser har uhensigtsmæssig kost i Danmark?

Læs mere

Ulighed i sundhed - set i et livsforløb

Ulighed i sundhed - set i et livsforløb Ulighed i sundhed - set i et livsforløb Finn Diderichsen Speciallæge i socialmedicin Professor dr.med. Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Dias 1 Voksende ulighed i middellevetid

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Baggrund og formål Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en tilstand, der kan give betydelig funktionsnedsættelse

Læs mere

Projekt DiaNerve Tidlig Opsporing af Nerveskade giver ny Viden og forebygger Amputationer

Projekt DiaNerve Tidlig Opsporing af Nerveskade giver ny Viden og forebygger Amputationer Velfærdsløftet er lige om hjørnet København den 23. oktober 2013 Projekt DiaNerve Tidlig Opsporing af Nerveskade giver ny Viden og forebygger Amputationer PLATFORM Fondsgiver UNIK Partnerskabet Teknologi

Læs mere

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER 16 EKSTERNE RISIKOFAKTORER Epidemiologiske undersøgelser baseret på forskellige studiedesign som f.eks. immigrationsstudier og korrelationsstudier

Læs mere

Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial

Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial A 10 year follow-up of a randomised multi-centre trial of intensive early intervention versus standard treatment for patients with first episode

Læs mere

Kliniske aspekter og udfordringer ved brug af originale og biosimilære monoklonale antistoffer

Kliniske aspekter og udfordringer ved brug af originale og biosimilære monoklonale antistoffer Kliniske aspekter og udfordringer ved brug af originale og biosimilære monoklonale antistoffer Ledende overlæge, adj. professor Hanne Rolighed Christensen Klinisk farmakologisk afdeling, Bispebjerg og

Læs mere

D-vitamin forebygger Alzheimer - sådan får du nok

D-vitamin forebygger Alzheimer - sådan får du nok D-vitamin forebygger Alzheimer - sådan får du nok Af Torben Bagge, januar 2012 03 D-vitamin virker mod Alzheimer 05 Demens og Alzheimer 06 Har du Alzheimer? 07 Sådan sikrer du dig nok D-vitamin 07 Tilskud

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 4: Resume Titel: Injektion af insulin til voksne med diabetes Arbejdsgruppe Heidi Nissen, MKS, klinisk sygeplejespecialist, Endokrinologisk afdeling M, Diabetesklinikken, Odense Universitetshospital

Læs mere

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Metaanalyse af 39 studier med aktiv beh vs. placebo Død 10 %* CV-død

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

PROTEINS BETYDNING PÅ MUSKEL OG MENTAL FUNKTION. DSKE efteruddannelsesdag Lene Holm Jakobsen Ernæringsenheden, Rigshospitalet Oktober 2011

PROTEINS BETYDNING PÅ MUSKEL OG MENTAL FUNKTION. DSKE efteruddannelsesdag Lene Holm Jakobsen Ernæringsenheden, Rigshospitalet Oktober 2011 PROTEINS BETYDNING PÅ MUSKEL OG MENTAL FUNKTION DSKE efteruddannelsesdag Lene Holm Jakobsen Ernæringsenheden, Rigshospitalet Oktober 2011 Protein anbefalinger til raske voksne konklusioner fra WHO/FAO/UNU

Læs mere

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM EPIDEMIOLOGI MODUL 7 April 2007 Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM Selektionsbias et par udvalgte emner Confounding by indication Immortal time bias

Læs mere

Træthed efter apopleksi

Træthed efter apopleksi Træthed efter apopleksi, Apopleksiafsnit F2, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Træthed efter apopleksi Hyppigt problem, som er tilstede hos 39-72 % af patienterne (Colle 2006). Der er meget lidt

Læs mere

Glasgow NJ, Ponsonby AL, Kemp A, Tovey E, van Asperen P, McKay K, Forbes S.

Glasgow NJ, Ponsonby AL, Kemp A, Tovey E, van Asperen P, McKay K, Forbes S. Glasgow NJ, Ponsonby AL, Kemp A, Tovey E, van Asperen P, McKay K, Forbes S. Feather bedding and childhood asthma associated with house dust mite sensitisation: a randomised controlled trial. Arch Dis Child.

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD?

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD? DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD? Niels Jørgensen, Ulla Joensen, Tina K. Jensen, Martin Jensen, Inge Olesen, Elisabeth Carlsen, Jørgen Holm Petersen, Niels E. Skakkebæk Afdeling for

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Depressive spektrum forstyrrelser hos 7-9-årige børn - metodologiske problemstillinger i inklusionsfasen

Depressive spektrum forstyrrelser hos 7-9-årige børn - metodologiske problemstillinger i inklusionsfasen Depressive spektrum forstyrrelser hos 7-9-årige børn - metodologiske problemstillinger i inklusionsfasen Rikke Wesselhöft Ph.d. stud. MD, Syddansk Universitet Niels Bilenberg Professor, ph.d. MD, Syddansk

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital OSTEOPOROSE WORK-SHOP KØGE 20.05.2014 Nyt om osteoporose... Mette Friberg Hitz speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital HVAD ER OSTEOPOROSE HVAD SKER DER I KNOGLERNE,

Læs mere

Tal på børn og unges mentale sundhed

Tal på børn og unges mentale sundhed Tal på børn og unges mentale sundhed Præsentation ved Sundhedsstyrelsens seminar om mental sundhed, København 11.2.2 Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Afgrænsning a)

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere

Natarbejde og brystkræft

Natarbejde og brystkræft Natarbejde og brystkræft Fyraftensmøde, SVS, Torsdag den 30. maj SØREN DAHL OVERLÆGE ARBEJDSMEDICINSK AFDELING Plan Den forskningsmæssige baggrund mistanken om døgnrytmeforstyrrelser og kræft Hvor farligt

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Er der er sammenhæng mellem underskud af D-vitamin og depression?

Er der er sammenhæng mellem underskud af D-vitamin og depression? Er der er sammenhæng mellem underskud af D-vitamin og depression? Forskningstræningsopgaver Hold 28 Hoveduddannelse Almen Medicin, Region Nordjylland Udarbejdet af Kirsten Braüner Bækgaard & Marisol Stuart

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

Eksperimentelle undersøgelser

Eksperimentelle undersøgelser Observerende undersøgelser: Studier af forekomst (incidens, prævalens). Studier af sammenhænge eller kontraster i naturen. Eksperimentelle undersøgelser Svend Juul Eksperiment, forsøg: Studiet af reaktionen

Læs mere