En vej at gå? Mike Feltwave fondens uafhængige tænketank v. Rud/Leschly Januar 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En vej at gå? Mike Feltwave fondens uafhængige tænketank v. Rud/Leschly Januar 2003"

Transkript

1 Operation Mike En vej at gå? Mike Feltwave fondens uafhængige tænketank v. Rud/Leschly Januar Operation Mike: En vej at gå? Operation Mike er titlen på en sag, der har til formål at sikre at der etableres et kultur-distributionssystem i Danmark, på en sådan måde at det tilgodeser alle interessenter, ikke mindst De kreative og forbrugerne. Vi, Jens Rud og Henrik Leschly har arbejdet ulønnet for denne sag siden sommeren Vi har igennem hele forløbet forsøgt at forholde os fuldstændigt åbne i alle forhandlinger og har udelukkende haft det ene mål for øje, at se Operation Mike realiseret så hurtigt og gnidningsfrit som muligt. I de efterfølgende sider findes de slides som vi forelagde Kulturminister Brian Mikkelsen og dennes medarbejdere, Kontorchef Peter Schønning og Fuldmægtig Mette Lindskoug, på mødet på kulturministerens kontor den 6. februar Foruden de fremlagte slides, er der i denne udgave føjet noter til samtlige dias. I noterne findes uddybende kommentarer som tilsvarer den mundtlige del af fremlæggelsen. Som det vil fremgå, er fremlæggelsen opdelt i 3 faser: 1. Inddæmning der fører til Blotlæggelse 2. Umiddelbar udstråling og 3. Udkrystallisation der fører til Manifestation Inddæmningsfasen beskriver indsamlingen af data og facts omkring sagen. Blotlæggelsen er sammenstillinger af og konklusioner ud fra disse data og facts. Den umiddelbare udstråling er den kreative proces, AHA-oplevelsen, der udkrystalliseres i konkrete idéer og endelig manifesteres i konkrete tiltag og handlinger. Begreberne er almindeligt accepterede som faser i den kreative proces. Inddelingen i faser tilskrives almindeligvis Graham Wallas, men kan findes som generel procesbeskrivelse findes i oprindelige filosofier og religioner i alle dele af verden. Procesbeskrivelsen kan ses anvendt af bl.a. forsker Richard Florida i The Rise of The Creative Class og af Julia Cameron i hendes bøger om kreativ tænkning og handlen. Side 1 af 22

2 Mike Feltwave fondens uafhængige tænketank Der er vist ingen der for alvor kan afgøre hvem eller hvad Mike Feltwave er, men ikke desto mindre er der mange kreative mennesker i Danmark der vil skrive under på, at de i perioder af deres liv har arbejdet under hans inspiration. Fondens Uafhængige Tænketank arbejder på realisering af konkrete sager, hvor Operation Mike, er en af disse. (Sagsnummer: ) Fonden støtter sagerne ved, med tilbagevirkende kraft, at refundere timeforbrug efter timesedler og direkte relaterede nødvendige udgifter forudsat: At sagen udføres som en con amor (af kærlighed) sag med det formål grundlæggende at skabe og forbedre snarere end at fjerne og hæmme. At alle de parter sagen berører bliver stillet lige så godt eller bedre efter realisering sagen, og at alle parter giver deres opbakning til sagen. Udfaldet skal med andre ord kunne opfylde Nash Equilibrium (http://www.nobel.se/economics/laureates/1994/nash-autobio.html), hvilket bl.a. indebærer, at man forhandler uden skjulte dagsordner og at alle forhandlinger foregår åbent. At der indbetales anonyme bidrag, med angivelse af sagens navn eller kontonummer til dækning af sagens udgifterne, som et fysisk bevis på at sagen har skabt værdi for en eller flere af de berørte parter. (Konto Forstædernes Bank Hørsholm) Der ønskes anonymitet for at en indbetaling ikke skal påvirke sagens forløb og sagsnummer således at bidragsyderen ikke skal yde bidrag til sager, som bidragsyderen ikke kender eller måtte ønske at støtte. De personer der arbejder på sagen bliver aflønnet for effektivt timeforbrug efter gældende satser for sygeplejersker i ikke ledende stillinger, idet der regnes anciennitet fra personens 22. fyldte år. Alle bilag, indtægter og udgifter på en konkret sag vil løbende blive gjort frit tilgængelige på Internettet. (www.feltwave.org fra ) Side 2 af 22

3 Inddæmning Møderække Nick Olander, Artistforbundet Thomas Søemod, Artistforbundet Jesper Bang-Olsen, phonofile.dk Arne Würgler, DJBFA Torsten Leschly, Producentforeningen Klaus Hansen, Producentforeningen Nikolaj Nørlund, Uafhængige Pladeselskaber Johan Schlüter, IFPI Øvrige Kontakter Rigspolitiet Data og kommunikation, Icon Medialab, SfO, Imidad (patent), Codan, Forsikringsoplysningen, Gladsaxe Bibliotek. 2 Møderække Nick Olander, Artistforbundet Thomas Søemod, Artistforbundet Jesper Bang-Olsen, phonofile.dk Arne Würgler, DJBFA Torsten Leschly, Filmproducent. Klaus Hansen, Producentforeningen Nikolaj Nørlund, Uafhængige Pladeselskaber Johan Schlüter, IFPI Øvrige Kontakter Rigspolitiet Data og kommunikation, Icon Medialab, SfO, Imidad (patent), Codan, Forsikringsoplysningen, Gladsaxe Bibliotek. Dertil kommer en lang række enkelt personer, som beredvilligt alle har givet deres bidrag til sagen.. Generelt kan vi konkludere, at de bærende idéer har mødt interesse og opbakning fra samtlige instanser og personer.. Alle mødedeltagere og kontaktpersoner vil modtage enslydende kopier af dette foredrag med noter. Alle modtagere skal være velkommen til at tage kontakt til os, såfremt der måtte forekomme uklarheder eller hvis der opstår et behov for yderligere uddybning af sagens akter. Ud over ovenstående personer vil kopier af diasshow og noter blive sendt til: Maria Gad, Henrik Balling, Frede (Fup) Norbrink, Arvid Hansen, Klavs Menzer, Wili Jönsson, Claus Thor Nielsen, Steen Svare, Michael Kastrupsen, Charlotte Bostrup, Balder Olrik, Pernille Sams, Rasmus Holm, Sandra Christiansen, Christian Badse Side 3 af 22

4 Inddæmning Omsætning af CD ere er faldet 30% på 2 år. Momstab 39 mill. på dansk musik alene i perioden. 2 væsentlige ændringer af virkeligheden Teknologisk udvikling Digitalt format, Internet, mobilnet. Brugeradfærd Avanceret Internetbrug Det er lettest at være kriminel. Tværdistribution (Mobilformat på vej) Manglende koordinering i indsatsen Beskyttelse af egne interesser frem for en fælles indsats. Biblioteker udlåner musik til kopiering under hård kritik. Ringe samarbejde imellem brancher (i.e. film, tv, bog, spil, SW, HW) 3 Inddæmning: Konkret viden gøres til fælles viden Omsætning af CD ere er faldet 30% på 2 år. Film kan allerede downloades på få dage med en ADSL-forbindelse i en kvalitet bedre end VHS 2 væsentlige ændringer af virkeligheden Der er ikke længere tale om kopier men derimod digitale kloner i samme kvalitet som originalen. Med distribution via mobilnet, hvor musik og billedfiler kan vedhæftes en SMS vil distributionen accelerere voldsomt. Manglende koordinering i indsatsen Vi har oplevet, at de parter, der alle overordnet burde have en fælles interesse i at skabe en bæredygtig økonomi i branchen, stadig er mere optaget af de modstridende interesser eller i nogen enkelte tilfælde af personlige interesser. Fjenden er ikke længere de andre grupperinger i branchen, men forbrugeren og adfærden hos denne. Men da fjenden dermed også en kunden kan man ALDRIG vinde denne kamp, uden samtidigt at ødelægge sit eget marked. Side 4 af 22

5 Blotlæggelse: Internet distribution Internet er den optimale distributionsform af digitale værker. Distribution -> 0 kr. fra kunstner til forbruger. Distribution ejes af teleselskaber. Beskyttelse af rettigheder, også territoriale, sikrer investeringer i dansk underholdningsindustri. Stort og stærkt kreativt miljø giver større aktivitet, der igen fører til øget salg og export. 4 Internet er den optimale distributionsform af digitale værker. Prisen for distributionen af et digitalt værk fra den enkelte kreative til en forbruger går imod NUL kr. Og det er teleselskaberne, ikke pladeselskaberne, TV-stationerne, F-group eller andre der ejer denne distribution. Alle distributionssystemer der opbygges, og hvor distributionen bliver belagt med unødvendige omkostninger for forbrugeren, vil før eller siden blive udkonkurreret af et billigere system. Dette som en simpel konsekvens af de naturlige markedskræfter, der alt andet lige, også gælder i de kreative brancher og på Internettet. Beskyttelse af rettigheder, også territoriale, sikrer investeringer i dansk underholdningsindustri. KUN ved at beskytte de kreatives rettigheder, er der mulighed for at bevare og videreudvikle det kreative miljø i DK, som i parentes bemærket, alene i eksport nærmer sig den danske svine produktion. Antallet af ansatte i den danske film og Tv-industri er fordoblet inden for de seneste 10 år, hvilket er en vækst stærkere end IT-branchen. I US er underholdningsindustrien uden sammenligning den største Industri. Vi kan ikke se at der skulle være noget til hindring for at det samme kunne gøre sig gældende i Danmark. Side 5 af 22

6 Blotlæggelse: Løsningen skal.. Imødekomme alle aktører: Kunstnere, producenter, pladeselskaber, distributører, detailhandel, stat (biblioteker) og FORBRUGERE. Gøre det nemmest at være lovlydig Begrænse tværdistribution Omfatte gavesalg Forøge produktets værdi Ingen begrænsninger i mobilitet, format (MP3), sikkerhedsteknologi, kreativitet og prisdannelse. Danne blød overgang fra nuværende system Overholde territoriale rettigheder Imødegå kritik af kulturpolitik (Infosoc m.fl.) 5 Imødekomme alle aktører: Hvis bare en af parthaverne er IMOD projektet eller bliver stillet dårligere end de ellers ville have været UDEN Operation Mike, vil projektet ikke kunne gennemføres gnidningsfrit og I det tempo som det kræves. Det er vor opfattelse at ALLE aktører VIL blive stillet bedre, end de elles ville have været OM 4 ÅR. Gøre det nemmest at være lovlydig Som det er nu, er det betydeligt nemmere at bryde loven (hente musikken gratis her og nu på Internettet) en at være lovlydig (Gå ned I Fona og give 160 kr for en CD,, gå hjem og så ikke engang kunne konvertere den til MP3 format ) Begrænse tværdistribution Det er distributionen IMELLEM brugerne (p2p: KaZaa) der er den egentlige trussel. De store netværk af brugere der deler digitale værker strå for lang den største del af den ulovlige distribution. Så længe den enkelte bruger ikke har noget incitament til at LAVE VÆRE med at distribuere sin musik, kommer men ikke disse Dark Nets til livs. Omfatte gavesalg En stor del af DVD, Bog og Musik salg er Julesalg. En løsning der IKKE omfatter muligheden for at anvende værker som gaver ER INGEN LØSNING. Forøge produktets værdi De løsning vi har set, indeholder alle en begrænsning I anvendelsen I forhold til nu, og forringer dermed produkternes værdi Danne blød overgang fra nuværende system Ingen så stor ændring kan gennemføres fra den ene dag til den anden, om end vi er af den opfattelse, at forbrugerne allerede KAN finde ud af at hente musik fra Internettet. Så ændringen I brugeradfærd, der normalt er den langsomste parameter I et forandringsforløb, er allerede gennemført I vid udstrækning. Overholde territoriale rettigheder Løsningen er svært anvendelig og måske direkte uanvendelig I Film-industrien, såfremt distributørerne kan garantere at Internet-distributionen overholder territoriale rettighedskrav. (i.e. at det er muligt at begrænse salget til Danmark, eller Norden.) Imødegå kritik af kulturpolitik (Infosoc m.fl.) Ikke bare imødegå, men imødekomme kritikken, og således kunne overflødiggøre store dele Infosocdirektivet. (Se Høringssvar fra SfO (www.sfo.dk)) Side 6 af 22

7 Blotlægelse: Phonofile - uafklarede forhold Forretningsmodellen uafklaret og ufinancieret B2C løsning ikke afklaret teknisk. (men mange gode idéer..) Forhindrer ikke umiddelbart tværdistribution Mere besværligt end Kazaa Forringer produktets værdi Værker bliver immobile Aktiveringsnøgler er ikke mobiltelefon-teknologi Musik kan ikke anvendes som gaveobjekt. Ingen lovlige MP3 filer Ejerforhold uafklarede Uafhængige pladeselskaber, distributører, detailhandel, stat og forbrugere ikke repræsenteret i projektet for indeværende. Film-, spil-, tv- og bog-branche ikke involverede. 6 Der henvises generelt til Mange af de tanker der fremlægges i Operation Mike er dele af det eksisterende Phonofile-projekt. Der er dog visse væsentlige uafklarede punkter i phonofile-projektet, som vi mener Operation Mike kan bidrage med at afklare. Såfremt disse tilføjelser bliver en del af phonofile-projektet, er Operation Mike pr. definition afsluttet med succes. Forretningsmodellen uafklaret og ufinancieret. Ligesom under.com bølgen, indeholder projektet rigtig mange gode idéer til de muligheder der åbnes NÅR projektet er realiseret, men meget få beskrivelser af hvordan de enkelte parter (se dias 5) skal kommercialisere og realisere idéen. Tværdistributionen forhindres ikke, hvis der stadig distribueres originaler, Forbrugerne vil stadig være henvist til at skulle besøge mange forskellige onlinebutikker med forskellige konto og krypteringsordninger hvilket forsat vil gøre det mere besværligt end at anvende KaZaa. Forringer produktets værdi De forslag der gives, gør værkerne immobile, således at de kun kan afspilles på den PC de er downloaded til og dermed ikke i bilen eller til en fest eller for den sags skyld på de nyeste mobiltelefoner. Gave problematikken er ikke løst: Hvordan forærer jeg rettigheder til et værk til en anden person?. Og da ingen af de angivne løsninger er format-uafhængige, kan der ikke leveres lovlige MP3 filer og lovlige CD filer på én gang. Og når vi en dag opfinder Online-headset, skal der endnu et format til...skal vi så købe alt vores musik en gang til? Ejerforhold uafklarede Det er uafklaret hvem der skal eje phonofile-distributionen. Der er forestillinger om af B2C distributionen skal foregå igennem eksterne kommercielle partnere, men dette vil give store ulemper for forbrugerne, ligesom ejerskabet af selve phonofileprojektet er problematisk. Den nuværende kreds af interessenter, derunder Artisterne, IFPI, DJBFA skal udvides betydeligt, ja for ikke at sige uoverskueligt, hvis Uafhængige pladeselskaber, distributører, detailhandel, stat og forbrugere samt tilsvarende repræsentanter fra de øvrige kreative brancher, derunder film, tv, sport, bog, tegnefilm, tegneserier, e-learning osv. osv. og skal repræsenteres tilsvarende. Phonofile.dk må derfor betragtes som et test-projekt der kørers i musikbranchen, med henblik på et senere tidspunkt (MEGET SNART) at omfatte alle kreative brancher. Side 7 af 22

8 Umiddelbar udstråling 7 Umiddelbar udstråling, er det øjeblik når Inddæmningen og blotlæggelsen har ført til muligheden for erkendelse, AHA-oplevelse. I en benzinmotor vil det svare til det øjeblik hvor alle forhold er tilstede for at der kan opstå en eksplosion... Side 8 af 22

9 Udkrystallisering. Sælg og registrér brugerlicenser til enkeltværker Alle kunder skal være unikke og identificérbare Danske kunder skal verificeres ud fra Folkeregister. Brug fingerprint til alle kopier Alle kopier skal være unikke og identificérbare Skab interesse-uafhængigt kultur-distributionssystem Som et vejnet (med brugerbetaling). 8 Sælg og registrer brugerlicenser til enkeltværker Dette er den eneste måde at imødekomme det grundlæggende problem der er ved handel over Internettet til livs. Man kan ikke gennemføre kommercielle aftaler med anonyme brugere. Microsoft o.a. arbejder på at al færden på Internettet registreres igennem.netpass løsningen. Dette imødekommer dog ikke Free Speech kravet, der langt hen af vejen er det smukke, meget demokratiske og bærende princip for Internettets udbredelse. En centrale registrering af alle de værker brugere har købt licens til, muliggør en unik identifikation og verificering. Ordet LICENS anvendes konsekvent, idet brugeren ikke overtager rettigheder, hverken immaterielle eller materielle ved køb af et værk. Én, blandt mange sidegevinster ved den centrale registrering, er muligheden for at dokumentere hvilke værker forbrugeren igennem sit liv har erhvervet licens til, hvilket bl.a. Forsikringsselskaber er meget interesserede i. Ved tyveri eller brand, skal selskaberne ikke genkøbe Samlingen, men blot trække nye kopier af de værker som forbrugeren kan dokumentere at hun har licens til, idet brugeren jo ikke har mistet licensen som sådan. Brug fingerprint til alle kopier Dette gør det muligt at forbinde alle kopier med en unik forbruger, et købstidspunkt og et unikt kopinummer. Selvom det helt sikkert vil være muligt at fjerne et fingerprint fra et værk, vil det ikke være muligt at gøre det lovligt. Dette samtidig med det forhold at det, i modsætning til nu, vil kræve en aktiv kriminel indsats at kunne stille sin musik til rådighed for andre uden risiko for ens selv.. Skab interesse-uafhængigt kultur-distributionssystem Selve den centrale registrering, kan i forbrugernes interesse, ikke overlades til andre en samfundet selv, staten. Denne instans er den eneste der på rimelig vis, kan give forbrugerne den tryghed som de ønsker i forbindelse med registreringen. Her skal det understreges, at det ikke er tænkeligt at XXX-rated materiale eller andet materiale som forbrugerne ikke ønsker registreret, vil optræde i databasen, alene ud fra den betragtning, at producenterne, for at imødekomme kunderne, ikke vil ønske at distribuere materialet igennem et sådant system. Almindelig distribution,, som det er kendt i dag, vil jo forsat kunne eksistere sideløbende. Side 9 af 22

10 . Også fra et strukturpolitisk synspunkt bør det være staten der tager et aktivt ansvar for selve distributionssystemet der muliggør kommerciel virksomhed i de kreative brancher, på samme måde som at det overordnet er staten der er ansvarlig for vejnettet og anden infrastruktur, der muliggør kommerciel virksomhed på andre områder. Da der er tale om et branche i akut nød, er det vigtigt at der findes en løsning meget snart. Staten har mulighed for at gennemføre projekt langt hurtigere end branchen selv vil kunne gøre. Endvidere, da staten uden sammenligning, vil blive den største bruger af dette system, vil det være i statens interesse at sikre en billig adgang til systemet. Staten vil skulle anvende systemet i forbindelse med biblioteksdriften, Public Service funktioner, derunder adgang til DR s arkiver, distribution af Public Domain værker mv. Endelig er Staten den eneste instans der kan gennemføre projektet således at det i den sidste ende bliver den optimale løsning for forbrugerne, idet staten ikke nødvendigvis, i modsætning til alle andre aktører, vil have et langsigtet profitkrav at skulle imødekomme. Side 10 af 22

11 Manifestation: Flow Filservere med originaler MUSIK (phonofile) FILM TV Litteratur DR arkiv Pub. Dom. Fingerprint generator Registrering af brugernes Licenser Biblioteker Private forbrugere DRM system (phonofile) Søg og køb Rettighedshavere Data Original Kopi Penge Fysiske terminaler 9 Filservere med Originaler: Her, og kun her, opbevares de originale værker, uden fingerprint. Filserverne ejes af de grupper der ønsker at stille værker til rådighed for forbrugerne. De kan i princippet være placeret hvor som helst på Internettet. Det kan være EMI, Sony, De uafhængige pladeselskaber, Forlaget Gyldendal, Tv-stationer, Cultivator E- Learning, Carlson Forlag m.m.fl. der ejer serverne, med det ønske at stille værker til rådighed for forbrugerne imod betaling. På skitsen er medtaget DR-arkiv og Public Domain-servere, for at illustrere statens muligheder for kulturdistribution. (Public Domain, er værker, hvor rettigheder ikke findes eller hvor rettighederne er forældet eller givet til Public Domæne. Musik-serverne er allerede tænkt som en del af phonofile projektet. DRM system: Digital Right Management. En database over samtlige værker i filserverne, hvor der er tilknyttet oplysninger om værkerne, derunder hvilke rettigheder der er forbundet med disse. Der er her fordelingsnøglen findes, således at 10 DKK indbetalt for et værk, kan fordeles imellem rettighedshaverne i.e. NCB, KODA, Pladeselskab m.fl. DRM-systemet er allerede tænkt som en del af phonofile projektet. Fingerprint generator Dette er en funktion der fysisk kan være placeret mange steder i systemet. Væsentligst er det at Funktionen brænder oplysninger om Kunde (kundenummer), kopinummer, købstidspunkt mv. IND i selve filen, på en måde således at det ikke umiddelbart lader sig slette, og således at det ikke forsvinder ved kopiering til andre formater eller til andre medier. Fingerprintning er en kendt teknologi, og kan i denne sammenhæng efter vores bedste overbevisning anvendes i en Open Source-udgave. Dette ville gøre det betydeligt nemmere for fabrikanter af HW og SW at imødekomme rettighedshavernes behov for sikkerhed, uden at det ville gøre det lettere af fjerne helt fra kopien. Og det vil stadig ikke vil være muligt at lovliggøre en kopi. De enkelte værker kan Fingerprintes på forskellig vis. Vi har flere løsningsformat forslag til forskellige formater, derunder film og tekster. Det væsentligste krav, er at en fjernelse af fingerprintet skal være vanskeligt, og helst gøre selve kopien uanvendelig. Side 11 af 22

12 Central Registrering af Brugerlicenser Central registrering af alle værker som en bruger har købt eller modtaget licens til. Det er kun den enkelte forbruger der kan få adgang til denne server via en PIN kode som bliver TILSENDT til forbrugerens adresse. (Som det er kendt fra Bank-sektorens web-bank løsninger). Er den centrale registrering privat ejet er forbrugeren ikke beskyttet af registerlovgivningen, idet registreringen må opfattes som et kundekartotek. Verificering af en ulovligt distribueret kopi, med efterfølgende krav om afgift (ikke bøde) kan derfor ske fuldautomatisk. Er der tale om et statsejet selskab, kan adgangen til kundearkivet begrænses via lovgivning, og forbrugeren er derved betydeligt bedre beskyttet imod utilsigtet anvendelse af informationerne i den centrale registrering. Det væsentligste er, at denne Fingerprint teknologi anvendes ens på SAMTLIGE værker, således at der ikke opstår en Format Krig, som det skete imellem VHS og Beta. En sådan krig er kun i den vindende parts interesse, og måske ikke engang det, da den helt givet vil blive så langstrakt, at markedet vil være væk, før krigen er afsluttet. Søg og Køb Om end måske utopisk, under de nuværende forhold, ville forbrugerne være bedst tjent med at kunne få adgang til samtlige filservere fra de sammen online-handelssted. Dette ville også være den optimale løsning for ophavsretshaverne, idet der således kun ville opstå EN Tomas Helmig fanklub og at alle de forbrugere der har udtrykt ønske om det, kan modtage EN direct mail fra Thomas Helmigs Pladeselskab, om tilbud på koncertbilletter, billige download af remix, noder, midifiler, merchendise mv. Alle disse muligheder bliver begrænsede hvis der eksistere en FONA-Online butik med et udvalg, en EMIbutik med et kun delvist overlappende udvalg osv. Selvom der grundlæggende kun er en Onlinebutik, kan ønsker om forskellige designs af skærmbilleder sagtens imødekommes, ligesom det ville være muligt at hvert værk blev præsenteret på sider leveret af de forskellige udbydere. Disse kunne således have mulighed for at promovere deres øvrige kunstnere eller tilbud på samme vis, som havde de haft deres egen Online-løsning. Forbrugere: Biblioteker, Private PC ere og Fysiske terminaler. Se dias 12 ff. for nærmere beskrivelser af disse løsninger. Mange af de muligheder der opstår er udmærket beskrevet i phonofile-projektet. Men det er væsentligt at påpege, at løsningerne ikke er kommercielt realiserbare uden Fingerprint, central registrering og fælles e-shop katalog. De fysiske terminaler kan i princippet opstilles overalt hvor der kan etableres en bredbåndsforbindelse. De skal kunne betjenes uden at forbrugeren har været eller vil komme på Internettet via en PC, således at Bedstemor stadig kan købe Bamse og Kylling til sit barnebarn. Idéen er grundlæggende at Bedstemor VÆLGER barnebarnet på en liste over alle mennesker bosiddende i Danmark, og at barnebarnet derigennem får registreret sin licens i det centrale register. (Se dias 16-18) Side 12 af 22

13 Manifestation: Internetdistribution sikkerhed Alle kopier indkodes information om ejerskab inden levering. Ejer får betænkeligheder ved at distribuere (moral) Begrebet venner afgrænses naturlig af tillid. Det bliver svært at være kriminel. Der skal udføres en vanskelig og bevidst kriminel handling Værker kan kun ulovliggøres, ikke lovliggøres. Ulovlige distributører kan indentificeres fra server-siden og verificeres med ét opslag. Originaler distribueres IKKE. Parallelimport kan afsløres Ophavsret sikres Brugere registreres og køber LICENSER Ejer får mulighed for at påvise sine rettigheder. Genkøbspris minimeres (Stor besparelse for forsikringsselskaber) Format og teknologiuafhængighed (Fremtidssikret) Lovlige MP3 filer muliggøres. Territorial rettigheder kan holdes i hævd. Investeringer i DK underholdningsindustri sikres. Værker som gavemulighed bevares og forbedres. Brugere skal ikke nødvendigvis på Internettet men har samme muligheder Gamle udgivelser kan konverteres til registrerede udgaver. 10 Alle kopier indkodes information om ejerskab inden levering. Ejer får betænkeligheder ved at distribuere (moral), idet ejeren kan spores igennem fingerprintet. Det er nu ikke kun den person der stiller en fil til rådighed for andre via Internettet som kan spores og retsforfølges. Den ejer der i første omgang har videregivet sin kopi, kan findes, og endda uden dommerkendelse, identificeres. Dette muliggør at ejeren får en advarsel inden der anlægges en egentlig kriminalsag (måske i form af et automatisk genereret girokort). (Se dias 9.) Da musikken samtidig bliver billigere og at prisdannelsen kan gøres synlig og forståelig, vil incitamentet til at hacke en kunstners værk også begrænses. Det bliver lige så smart som at lave en virus til Linux. Det bliver svært at være kriminel. Der skal udføres en vanskelig og bevidst kriminel handling for at fjerne fingerprintet. Og kan man nu også være sikker på at den version af en hacker-program kan har fået fat i, nu også fjerne HELE fingerprintet?. Denne tvivl er tilstrækkeligt til at den enkelte får et personligt incitament til IKKE at distribuere sine værker. Værker kan kun ulovliggøres, ikke lovliggøres. Ulovlige værker, parallelimporteret eller værker hvor fingerprintet er fjernet eller ændret, vil helt sikkert komme i omløb. Men her er man blot tilbage til den nuværende situation, og kan retsforfølge. Det er dog forventningen at disse værker bliver lang færre og at udvalget på KaZaa og tilsvarende tjenester bliver så ukomplet, at det bliver nemmere at gå til den rigtige onlinebutik. Samtidig vil de ulovlige værker have en ringere værdi end lovlige værker, idet køb af et lovligt værk samtidig giver adgang til Added Values (se dias 13.) Ulovlige distributører kan identificeres fra server-siden og verificeres med ét opslag. Originaler distribueres IKKE. Parallelimport kan afsløres, idet parallelimporterede værker ikke indeholder fingerprint Brugere registreres og køber LICENSER Ejer får mulighed for at påvise sine rettigheder. Genkøbspris minimeres (Stor besparelse for forsikringsselskaber) Side 13 af 22

14 Format og teknologiuafhængighed (Fremtidssikret) Lovlige MP3 filer muliggøres. Brugeren får mulighed for at downloade lige så mange kopier hun måtte ønske og i alle de formater der er tilgængelige, så længe fingerprintet bevares. Ligesom et bestemt format forsvinder med tiden, vil en krypteringform også forældes. Fingerprint følger krypterings formatet, så at sige, og bliver derfor ikke forældet. Territorial rettigheder kan holdes i hævd. Systemet begrænser hvem der kan købe via systemet, hvorved landegrænser kan respekteres. Investeringer i DK underholdningsindustri sikres dermed, idet det vil være langt mere fordelagtigt for en investor at investere i et værk, hvor indtægter er sikret og distributionen kontrolleret. Kan det danske kreative miljø tilbyde dette til investorer, vil vi have en stor, men forhåbentlig tidsbegrænset, fordel. Forhåbentlig, idet det ville være i alle parters fordel at konceptet blev nordisk eller europæisk hurtigst muligt. Værker som gavemulighed bevares og forbedres. Brugere skal ikke nødvendigvis på Internettet men har samme muligheder. Værkerne forbedres fordi man kan købe gaver hjemme, mixe CD ere, selv bestemme Cover, eventuelt selv uploade fotos, der brændes med ind på CD en mv. Samtidig åbnes mulighed for en lang række Added Values som nævnt på dias 13. Gamle udgivelser kan konverteres til registrerede udgaver. Såfremt det lykkedes branchen at skabe Added Value (se dias 13) af egentlig værdi for forbrugeren, vil forbrugeren have en interesse i at konvertere sine gamle værke til den nye Online-licens version. Alene det at forbrugeren kan dokumentere sin samling og at hun lovligt kan downloade nye kopier i flere formater, i stedet for den gamle, måske ridsede version vil være fordelagtigt. På denne måde kan originaler, der er i omløb, faktisk samles sammen, og destrueres. Side 14 af 22

15 Det Offentliges situation Imødegår kritik fra SfO (lovudkast af 12. okt 2000) Imødegår kritik af Infosoc og følgevirkninger for HW producenter KUM får mulighed for målrettet og synlig brugerstyret kulturstøtte KUM får kontrol over Public Domain Sikring af adgang til dansk kulturarv Målrettet strukturpolitik medfører Øget private investeringer i underholdningsindustri Øget indtjening via moms og afgifter Øget eksport Mulighed for brugerbetalt adgang til arkiver (DR, film mv.) Åbner muligheder for alternativ transmission af nationale begivenheder. Rettigheder til sportsbegivenheder kan administreres. Løser Biblioteks-problematikken 11 Imødekommer kritik fra SfO (lovudkast af 12. okt 2000) Det er lovligt for en ven at kopiere en original CD, ligesom det er lovligt at hjemlåne en CD på biblioteket og tage en kopi af denne. Disse forhold har mødt skarp kritik fra mange sider. Operation Mike imødekommer denne kritik, idet venne begrebet bliver naturligt begrænset og delvist erstattet af et Tillids begreb. (Se dias 10) Imødekommer kritik af Infosoc og følgevirkninger for HW producenter Mange hardware producenter, der fremstiller CD afspillere med harddiske,mp3 afspillere og lignende apparatur, står i en situation, hvor deres apparatur kan fortolkes som værende ulovligt. KUM får mulighed for målrettet og synlig brugerstyret kulturstøtte Ved støtte igennem distributionssystemet, kan KUM betale opretshaverne for det antal downloads der faktisk er, af støttede kunstværker. Vælger KUM at et givent kunstværk bør være tilgængeligt for alle danskere, det kunne være H.C. Andersen læst af Ove Sprogø, eller Shubiduas Midsommersang, eller Carl Nielsens værker, kan disse stilles til gratis rådighed, og støtten bliver dermed brugerbestemt. KUM får kontrol over Public Domain Sikring af adgang til dansk kulturarv og en forhindring af at en anden organisation kommercialisere dette kulturpolitisk følsomme område. Målrettet strukturpolitik medfører - Øget private investeringer i underholdningsindustri - Øget indtjening via moms og afgifter - Øget eksport - Sikring af vækst og arbejdspladser i de kreative brancherne. Mulighed for brugerbetalt adgang til arkiver (DR, film mv.) Åbner muligheder for alternativ transmission af nationale begivenheder. Landskampe kan bringes i dette netværk uden at intervenere med Tv-rettigheder. Rettigheder til sportsbegivenheder kan administreres. Igennem systemet gives der mulighed for at sportsklubber kan sælge rettigheder til begivenheder som ikke er solgt til Tv-stationer. De får mulighed for at transmittere live og tidsforskudte optagelser af kampe og præstationer imod betaling. Tilsvarende for andre foreninger, klubber, teatre, foredragsholdere mv. Løser Biblioteks-problematikken Se næste dias. Side 15 af 22

16 Bibliotekers situation Man kan opleve værker på biblioteket Alle værker er altid hjemme Rettighedshavere kan belønnes efter brug. Man kan downloade og brænde/kopiere gratis værker. Man kan købe værker i Kulturnet-terminal Man kan hjemlåne musik. Personlige lånekopier med lille licens (Ingen added value ) Mulighed for kopi til privat brug kan bevares, (hvis bibliotekerne tør...) Store besparelser og brugerbetaling mulig Ingen indkøb, ingen administration 12 Man kan opleve værker på biblioteket Alle værker er altid hjemme Rettighedshavere kan belønnes efter brug idet aflytning kan registreres, også streamet. Man kan downloade og brænde/kopiere gratis værker. Det kunne være værker der af markedsføringsgrunde er lagt frit til rådighed, eller værker som er støttet af KUM. Da de stadig er Fingerprintede forhindres utilsigtet distribution. Man kan købe værker i Kulturnet-terminal Biblioteker må sandsynligvis ikke selv forhandle værkerne, men en terminal kunne opstilles... Man kan hjemlåne musik. Personlige lånekopier med lille licens kan brændes, evt. På genbrugelige medier. Da brugeren ikke har købt værket, er der tale om et ren lytte-licens, måske endda tidsbegrænset. Brugeren har dermed ikke adgang til Værkets Online-community og de fordele der måtte følge deraf. (Se dias 13) Mulighed for kopi til privat brug kan bevares. Bibliotekernes kopier til hjemlån vil blive fingerprintede på samme måde som forbrugernes. Hvis en låner ulovligt distribuerer værker, lånt på et bibliotek, vil bibliotekets kundenummer fremgå af fingerprintet. Det vil derved blive synliggjort hvorvidt bibliotekerne aktivt deltager i ulovlig distribution. Store besparelser og brugerbetaling mulig Bibliotekerne vil høste store besparelser af Operation Mike, idet de ikke behøver at hjemkøbe værkerne, ligesom administrationen så godt som elimineres. Musikbiblioteket vil kunne udgøres af et antal multimediepcere, eventuelt anbragt i Lyttebokse med 4 vejs PC højtalere. Alle værker er altid hjemme, og lånerne vil være indstillet i at betale for brænding af hjemlåns CD ere. (hvis det tillades) Ud af de 2.3 milliarder der anvendes på drift af bibliotekerne vil et forsigtigt skøn være en besparelse på 10% Side 16 af 22

17 Ophavsretshavernes situation Fri financiering Fri prisfastsættelse Forbrugere kan kontaktes direkte Mulighed for merindtjening. Et værk kan opdateres og udvides Added value kan sampakkes 13 Fri finansiering Et værk kan finansieres af private investorer, firmaers markedsføringsbudgetter eller privat, idet der ikke er en låst sammenhæng imellem investorer (pladeselskaber) og distribution. Som en oplagt markedsføringsmulighed, kan værkerne anvendes som added value til andre produkter. ( Send 50 SMS er og vælg frit en melodi...) Fri prisfastsættelse Prisen for enkeltværker kan frit prissættes og dynamisk ændres. Første 200 download kan være gratis, hits kan være dyrere når de hitter osv. Forbrugere kan kontaktes direkte Forudsat at den enkelte forbruger har givet tilladelse hertil, kan der som noget helt unikt, sendes Direct Mail til alle der har købt en bestemt udgivelse. Det kan være tilbud om at købe koncertbilletter, inden de kommer i udbud, hvilket koncertarrangøren er meget interesseret i, eller det kan være oplysninger om at kunstneren netop har udgivet et nyt værk eller lagt billeder ud til sine fans. Mulighed for merindtjening. Ud over selve værket, gives der mulighed for at sælge noder, manuskripter, fraklip, interviews, T-shirts osv. til de brugere der har købt et værk af en given kunstner. Brugeren får via Licensen til værket, adgang værkets Online Community, hvor det kun er fantasien der sætter grænser for, hvad der kan sælges eller tilbydes. Også mulighed for personlig Chat med kunstnere kan tilbydes som ekstra service til kunderne eksklusivt. Et værk kan opdateres og udvides Er man ikke helt tilfreds med et værk, kan det løbende rettes og opdateres. I en bog kan tilføjes noter og i et musikstykke kan laves remix. Om forbrugeren skal betale ekstra eller om det er inkluderet i licensen er op til den enkelte kreative. Added value kan sampakkes Nye produkter vil opstå, ide man f.eks. kan sampakke en CD-udgivelse, med en koncertbillet, en togrejse, et tørklæde og et hotelophold. Eller det kan tilbydes at hvis man køber samtlige numre på en CD på en gang så får man 10% rabat og kan gratis se Videooptagelser fra indspilningen af CD en. Side 17 af 22

18 Producenternes situation Mindre initial investering. Der skal ikke betales NCB før pladen er solgt. Der spares omkostninger (sælgere, lager mv.) Der bliver ingen formatkrig (VHS-BETA) Det er ikke konkurrerence på systemer men på indhold Kontrol af distribution til udlandet Ingen parallelimport 14 Ud over at piratkopiering og ulovlig distribution ikke vil give mulighed for at drive en rentabel forretning i et meget lille sprogområde som Danmark, giver Operation Mike også fordele for Producenterne på andre områder. Mindre initial investering. Der skal ikke, som nu, betales NCB før pladen er solgt, ligesom udgifter til tryk og distribution reduceres. Af en upfront betaling på f.eks før første CD er bliver solgt, kan spares ca Der spares omkostninger Sælgere, lager mv.) Der bliver ingen formatkrig (VHS-BETA) Det afgørende for selskaberne bliver hvilke kunstnere de signer, hvilke producere der vælges og hvordan de promoter dem. Men om selskabet har valgt den rigtigt formaterings og krypteringsteknologi har ingen indflydelse på salget. Kontrol af distribution til udlandet Som med film, kan det af selskabet kontrolleres hvornår man ønsker at introducere en kunstner i et land udenfor Danmark. Begrænset parallelimport Hvilket giver større indtjening. Side 18 af 22

19 Forbrugerens situation Komplet udvalg alle steder. Billigere produkter Man kan få adgang til sin kunstsamling via nettet Hurtig distribution Man må lave lovlige kopier i alle formater til eget brug Licensen er formatuafhængig Adgang til added value produkter og services Virusbeskyttelse 15 Komplet udvalg alle steder. Forudsat at der kan samarbejdes om en fælles Online-shopløsning, ligesom det må forventes at der bliver et langt bredere udvalg af musik, idet den kommercielle censur bortfalder. En kreativ kan for så vidt udgive sine værker fra sin egen dagligstue... Billigere produkter Udgifter til distribution bortfalder. Man kan få adgang til sin kunstsamling via nettet Via den centrale registrering kan man få adgang til alle sine værker, altid Man kan dokumentere sin samling, også over for politi eller forsikringsselskaber. Hurtig distribution Man skal ikke nødvendigvis ned i en butik eller vente på at den sjældne udgivelse bliver bestilt hjem. Værkerne kan distribueres få timer efter at de er skabt. Liveoptagelser og jamsessions kan opsættes. Man må lave lovlige kopier i alle formater til eget brug Og kommer man til at ødelægge den ene kopi man havde taget sig sammen til at lave, kan man frit fremstille en ny. Licensen er formatuafhængig Og dermed fremtidssikret. Når der kommer et nyt format på digitale værker, i forbindelse med lanceringen af et nyt apperat, ie. Online Øresneglen, vil forbrugeren ikke skulle betale for køb af Licens igen, men kan blot downloade eller streame værket i det nye format. Overgang til nye formater, som den fra LP til CD, kan derfor foregå langt hurtigere, hvilket vil fremme den teknilogiske udvikling. Adgang til added value produkter og services En kunstværk bliver ikke reduceret fra at være en stor LP, med indlagt plakat og masser af billeder og tekster til at være en blå streg der vokser på en skærm. Adgang til værkets Online community udvider betydeligt de kreative muligheder der er for ekstra værdi, møde med andre ligesindede, indsigt i den kreative proces mv. Virusbeskyttelse Et voksende problem for folk der downloader værker over Internettet bliver løst, idet man kan være sikker på de filer der modtages fra systemet. Side 19 af 22

20 Forhandlernes situation Ingen lager Maksimalt udbud Pladsbesparelse Mulighed for at følge salgstal Bedre in-shop markedsføring 16 Forhandlerens situation bliver nok svækket i forhold til tidligere, men da omsætningen jo allerede er faldet med 40% på 2 år, må man sammenligne Forhandleren situation efter Operation Mike, med den situation han ellers ville have været i om 4 eller 5 år. Det er sandsynligt at de store kæder om kort tid helt vil stoppe salget af CD ere og DVD ere, idet disse produkter ville give for lidt omsætning i forhold til den plads produkter fylder, og det store arbejde, rent logistisk, der er i at sælge så mange varenumre, med en forholdsvis lav fortjeneste. Ingen lager Lageret ville forsvinde, og der er altid nok hjemme af alle udgivelser. Forhandleren vil ikke brænde inde med usælgelige kopier. Maksimalt udbud Forudsat at der findes en fælles shopløsning, kan alle forhandlere tilbyde Danmarks Største Udbud. Pladsbesparelse En par terminaler til salg af alle digitale produkter, incl. Spil, DVD, Software og musik, vil kunne frigøre meget plads i en forretning, enten til at skabe displays for produkterne, eller til andre relaterede varer. Mulighed for at følge salgstal Via onlinesystemet kan en forretning nøje følge salget i egen forretning og også totaltal og salg i kædens øvrige forretning: Dette kunnen udgøre værdifuld information til udstillinger og product placement i butikkerne; Bedre in-shop markedsføring Side 20 af 22

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Først vil jeg gerne takke alle tilstede her. Det er enestående at I er mødt op, på det foreliggende grundlag; Nemlig en idé. Det rene ingenting.

Først vil jeg gerne takke alle tilstede her. Det er enestående at I er mødt op, på det foreliggende grundlag; Nemlig en idé. Det rene ingenting. 1. maj 2003, en ledig kampdag. De kreatives Uafhængige Andelsselskab. Først vil jeg gerne takke alle tilstede her. Det er enestående at I er mødt op, på det foreliggende grundlag; Nemlig en idé. Det rene

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god idé at blive medlem? Det er en god

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION EN RADIKAL IT-POLITISK VISION TILGÆNGELIGHED ÅBENHED RETSIKKERHED UDVIKLING VERSION 0.9 INDLEDNING Det Radikale Venstre er klar over at IT er et af de bærende elementer i det samfund vi har bygget op.

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S AFTALE OM DIGITAL UDGIVELSE Mellem: [Forfatterens navn og adresse] ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( Aftalen ): 2. juli 2015 1 Aftalens

Læs mere

Den NYE Sparex hjemmeside. Let at finde, udvælge og bestille online. www.sparex.dk

Den NYE Sparex hjemmeside. Let at finde, udvælge og bestille online. www.sparex.dk Let at finde, udvælge og bestille online DK Finde 1. Find det hurtigere Optimeret søgning nedbryder dit valg jo flere detaljer du indtaster. Det giver dig mulighed for at søge på Sparex reservedelsnumre,

Læs mere

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET UNDERSØGELSER /KL7 MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER 2013 - REVIDERET /KL7 INDHOLD Opsamling 4 Adfærd 6 DK vs. verden 7 Fordeling på lande 8 Holdning 9 Kulturbarometeret 10 Månedens område 15 For/imod vs. sprogbrug

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag.

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag. Tjekliste til forlagskontrakter Tjeklisten kan skabe et hurtigt overblik over, hvilke rettigheder og pligter man som forfatter er i gang med at aftale i forhold til forlaget - enten ved at man vurderer

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

Københavns Digitale Teater

Københavns Digitale Teater Skal København blive den første by i verden, som slutter sig til et lands nationale digitale teater? Sammenfattet ansøgning om årligt tilskud pålydende kr. 300.000,- årligt i perioden 2013-17 til opstart,

Læs mere

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler Ver. 03.06.15 Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler 1 Hvad og hvor meget må du kopiere? Digitalkopiering eller fotokopiering? Kildehenvisning skal på kopierne Sådan opgør

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog John R. Kristensen Adm. direktør, Gramex 9. oktober 2013 Copyright John R. Kristensen Hvilken branche og firma står bag denne reklame? Om Gramex Gramex

Læs mere

5 år er gået, siden vi påbegyndte Operation Mike, og stiftede DiGiDi. 2008 har skilt sig ud fra de tidligere år på flere måder.

5 år er gået, siden vi påbegyndte Operation Mike, og stiftede DiGiDi. 2008 har skilt sig ud fra de tidligere år på flere måder. Kære Andelshavere 5 år er gået, siden vi påbegyndte Operation Mike, og stiftede DiGiDi. 2008 har skilt sig ud fra de tidligere år på flere måder. Allerede i begyndelsen af 2004, den 4.4.04. for at være

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Udvælgelse af spil pædagogiske overvejelser.

Udvælgelse af spil pædagogiske overvejelser. Mediepolitik 2012 Forord Unge i dag er storforbrugere af medier. Deres kommunikation og sociale liv foregår i høj grad gennem sms, chatrooms, facebook, netværksspil osv. Spillekonsoller, computere og mobiltelefoner

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 1 / 10 1 Indledning Musikstatistikken opgør salget af indspillet musik (dvs. fysisk salg, downloads og streaming), samt omfanget af

Læs mere

Jørgen Koch. Access. Opgavehæfte

Jørgen Koch. Access. Opgavehæfte Jørgen Koch Access 2002 2002 for alle Opgavehæfte Access 2002 for alle 1. udgave 2002 Copyright 2002 IDG Danmark A/S Forfatter: Jørgen Koch Forlagsredaktion: Frantz Pedersen DTP: Jørgen Koch Skriv til

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer.

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer. J.nr. 1730-50 PS/CA/le Dok 000099.doc MUSIKFORLAGSAFTALE Mellem (Indsæt navn) (Indsæt cvr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) og (Indsæt navn) (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.)

Læs mere

E-bøger er fortsat et relativt nyt fænomen, der har givet helt nye muligheder for at distribuere og tilgå litteratur

E-bøger er fortsat et relativt nyt fænomen, der har givet helt nye muligheder for at distribuere og tilgå litteratur Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 75 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om ny EU-dom om udlån af e-bøger Åbent 8. december 2016 Dato og klokkeslæt:

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Selvudgiverens oversigt over udgivelsesmuligheder 2012 Kære forfatter Hvis du går med planer om at udgive bøger selv, eller allerede har været igennem processen, har du sikkert også opdaget at det kan

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Bliver din musik spillet i udlandet?

Bliver din musik spillet i udlandet? Bliver din musik spillet i udlandet? Her fortæller vi om: Hvad KODA og NCB gør, når din musik bliver spillet eller solgt i udlandet Hvad du selv kan gøre for at sikre, at du får penge, når din musik bliver

Læs mere

BOGBRANCHEN Merethe Eckhardt april 2012

BOGBRANCHEN Merethe Eckhardt april 2012 BOGBRANCHEN I januar 2012 sagde 20 % af amerikanerne at de har læst en e- bog i løbet af det seneste år Pew Research Centers Internet and american Life Projects Det er et spring på 5 %point i forhold til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder

UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder Den 25. januar 2016 Sagsnr. S-2015-850 UBVA Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) er et stående

Læs mere

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse Brugervejledning Her finder du information om udfyldelse af ansøgningsskemaet til registrering af fysiske kopier, såsom cder/lper etc. NCB benytter alle de informationer du indtaster til at fordele vederlag

Læs mere

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5.

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Vi i bestyrelsen har siden sommeren forrige år været optaget af et længerevarende strategiarbejde, der har haft til

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET 1 2 SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET LÅNERKORT OG PINKODE Du bliver meldt ind og får en 4-cifret PIN-kode på ét af Guldborgsund-bibliotekerne. Du

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Analyse af dansk musikeksport 2002

Analyse af dansk musikeksport 2002 Analyse af dansk musikeksport 2002 Januar 2004 wwwsafriduodk Foto: Morten Ryggaard Rapporten er udarbejdet af for: IFPI-Danmark Dansk Artist Forbund Dansk Musiker Forbund Danske Populærautorer DJBFA Sekretariat:

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 4. maj 2011./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir fra Videnskabsudvalgets

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault Karl Lausten Bright Ideas Tlf.:+45 98 62 28 37 Mejsevej 8 Email: klausten@bright-ideas.dk DK-9600 Aars www.bright-ideas.dk CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42 KODA ET PORTRÆT koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 koda_dk_c.indd 2 21/06/05 15:29:46 KODA ET PORTRÆT 02/03 KODA ET PORTRÆT KODA er en non-profit medlemsforening. Vores medlemmer er ca. 28.000 danske komponister,

Læs mere

Beskyttelsen af edb-programmer

Beskyttelsen af edb-programmer Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form

Læs mere

tips til din webshops julesalg - Få gladere kunder, der køber mere

tips til din webshops julesalg - Få gladere kunder, der køber mere 7 tips til din webshops julesalg - Få gladere kunder, der køber mere Julen er hjerternes fest, og for dig, der driver en webshop, er det med stor sandsynlighed også den travleste og vigtigste tid på året.

Læs mere

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering EMU-gsk/webetik Medierådet for Børn og Unge Efter en kort introduktion til webetik, præsenteres eleverne for en skrabet argumentationsmodel,

Læs mere

Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002

Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002 1. september 2008 nsa Europa-Kommissionen Att.: Kontor: J 70-01/128 Generaldirektoratet for Konkurrence B-1049 Bruxelles Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

INFORMATIONSAFTALEN. Aftalens parter

INFORMATIONSAFTALEN. Aftalens parter INFORMATIONSAFTALEN Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Professionshøjskolerne i Danmark ved Centre for Undervisningsmidler Danmark og Forlæggerforeningen og Brancheforeningen for Undervisningsmidler.

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø.

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål 1 - modtaget den 25. april 2017. Har man grundlag for at kunne

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem. Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem. Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god ide at blive medlem? Det er en god

Læs mere

KOMPETENT KOMMUNIKATION

KOMPETENT KOMMUNIKATION KOMPETENT KOMMUNIKATION Kræves det, at eleverne kommunikerer deres egne idéer vedrørende et koncept eller et emne? Skal kommunikationen understøttes med beviser og være designet med tanke på et bestemt

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m.

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. - Guide fra BetterNow Juli 2012 - version 1.0 BetterNow Kristen Bernikowsgade 6 1105 Kbh. K www.betternow.dk

Læs mere

Nu kan du ikke. på ude og inde. mærke forskel. 3 introducerer Mobilt Bredbånd, der er lige så hurtigt som din opkobling inde på kontoret.

Nu kan du ikke. på ude og inde. mærke forskel. 3 introducerer Mobilt Bredbånd, der er lige så hurtigt som din opkobling inde på kontoret. Nu kan du ikke mærke forskel på ude og inde. 3 introducerer Mobilt Bredbånd, der er lige så hurtigt som din opkobling inde på kontoret. 3 har tunet det mobile bredbånd med Turbo3G og er blevet endnu hurtigere.

Læs mere

Referat OF møde 24-4-2012

Referat OF møde 24-4-2012 1. Valg af dirigent o Formand 2. Valg af referent o Shené 3. Godkendelse af referat o Vi godkender næste gang, da folk ikke har haft tid til at læse den 4. Nyt fra udvalgene o Helle vil gerne bestille

Læs mere

Pladebranchen.08 - årsskriftet fra pladeselskabernes brancheorganisation er kommet.

Pladebranchen.08 - årsskriftet fra pladeselskabernes brancheorganisation er kommet. Kulturudvalget 2008-09 KUU alm. del Bilag 328 Offentligt representing the worldwide Til Folketingets medlemmer af Kulturudvalget København K, 28/08 2009 Pladebranchen.08 - årsskriftet fra pladeselskabernes

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet KRISTIAN LANGBORG-HANSEN Godt i gang med Android tablet INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto...

Læs mere

Sådan laver du en film (VIDEO)

Sådan laver du en film (VIDEO) QUICK GUIDE Sådan laver du en film (VIDEO) En trinvis guide til nogle af de værktøjer, der er nødvendige for at lave en digital fortælling 1. Sådan skaber du en digital fortælling For at skabe en digital

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

CORPORATE FINANCE. Region Midtjylland. Strukturer - alternative finansierings- og samarbejdsmodeller 6. oktober 2010 ADVISORY

CORPORATE FINANCE. Region Midtjylland. Strukturer - alternative finansierings- og samarbejdsmodeller 6. oktober 2010 ADVISORY CORPORATE FINANCE Region Midtjylland Strukturer - alternative finansierings- og samarbejdsmodeller 6. oktober 2010 ADVISORY Disclaimer Ansvarsfraskrivelse - præsentation Denne præsentation er udelukkende

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att. Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att. Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 1. december 2010 Sagsnr. 2009-007339 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

- Ikke rumfysik, men nogle husmandsbetragtninger om, hvordan vi har grebet digitaliseringen an i Odense -

- Ikke rumfysik, men nogle husmandsbetragtninger om, hvordan vi har grebet digitaliseringen an i Odense - - Ikke rumfysik, men nogle husmandsbetragtninger om, hvordan vi har grebet digitaliseringen an i Odense - 1 Vedtaget i efteråret 2009 før kommunevalget delte nogle håndøre ud til vælgere. Sendte brev til

Læs mere

Politisk åbningstale. Lad mig uddybe, hvad det er, der hidser mig op. Hvad det er for smædekampagner, vi ikke skal finde os i:

Politisk åbningstale. Lad mig uddybe, hvad det er, der hidser mig op. Hvad det er for smædekampagner, vi ikke skal finde os i: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Politisk åbningstale Kære delegerede, observatører, gæster og medarbejdere: Hjertelig velkommen! Velkommen til

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

BRUG AF KULTURELT INDHOLD ONLINE

BRUG AF KULTURELT INDHOLD ONLINE BRUG AF KULTURELT INDHOLD ONLINE Fra værdiforskydning til et fair marked hvad har ændret sig? hvad betyder det? problemet løsningen Online-mellemled dominerer onlinemarkedet for kulturelt og kreativt indhold

Læs mere

deltager i dag som teknisk back-up for Eva + forslag til forbedret sikkerhed på ID-kortet

deltager i dag som teknisk back-up for Eva + forslag til forbedret sikkerhed på ID-kortet Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 L 55 Bilag 10 Offentligt Designer, udvikler, producerer, leverer og vedligeholder biometri løsninger (hardware & software) til brug for ID management i forbindelse

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

P R O D U C E R A F T A L E ( Fortrolig )

P R O D U C E R A F T A L E ( Fortrolig ) P R O D U C E R A F T A L E ( Fortrolig ) Mellem på den ene side Pladeselskab A/S Adresse Postnummer (herefter benævnt Selskabet) og på den anden side Firma v/producernavn Adresse Postnummer (herefter

Læs mere