En vej at gå? Mike Feltwave fondens uafhængige tænketank v. Rud/Leschly Januar 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En vej at gå? Mike Feltwave fondens uafhængige tænketank v. Rud/Leschly Januar 2003"

Transkript

1 Operation Mike En vej at gå? Mike Feltwave fondens uafhængige tænketank v. Rud/Leschly Januar Operation Mike: En vej at gå? Operation Mike er titlen på en sag, der har til formål at sikre at der etableres et kultur-distributionssystem i Danmark, på en sådan måde at det tilgodeser alle interessenter, ikke mindst De kreative og forbrugerne. Vi, Jens Rud og Henrik Leschly har arbejdet ulønnet for denne sag siden sommeren Vi har igennem hele forløbet forsøgt at forholde os fuldstændigt åbne i alle forhandlinger og har udelukkende haft det ene mål for øje, at se Operation Mike realiseret så hurtigt og gnidningsfrit som muligt. I de efterfølgende sider findes de slides som vi forelagde Kulturminister Brian Mikkelsen og dennes medarbejdere, Kontorchef Peter Schønning og Fuldmægtig Mette Lindskoug, på mødet på kulturministerens kontor den 6. februar Foruden de fremlagte slides, er der i denne udgave føjet noter til samtlige dias. I noterne findes uddybende kommentarer som tilsvarer den mundtlige del af fremlæggelsen. Som det vil fremgå, er fremlæggelsen opdelt i 3 faser: 1. Inddæmning der fører til Blotlæggelse 2. Umiddelbar udstråling og 3. Udkrystallisation der fører til Manifestation Inddæmningsfasen beskriver indsamlingen af data og facts omkring sagen. Blotlæggelsen er sammenstillinger af og konklusioner ud fra disse data og facts. Den umiddelbare udstråling er den kreative proces, AHA-oplevelsen, der udkrystalliseres i konkrete idéer og endelig manifesteres i konkrete tiltag og handlinger. Begreberne er almindeligt accepterede som faser i den kreative proces. Inddelingen i faser tilskrives almindeligvis Graham Wallas, men kan findes som generel procesbeskrivelse findes i oprindelige filosofier og religioner i alle dele af verden. Procesbeskrivelsen kan ses anvendt af bl.a. forsker Richard Florida i The Rise of The Creative Class og af Julia Cameron i hendes bøger om kreativ tænkning og handlen. Side 1 af 22

2 Mike Feltwave fondens uafhængige tænketank Der er vist ingen der for alvor kan afgøre hvem eller hvad Mike Feltwave er, men ikke desto mindre er der mange kreative mennesker i Danmark der vil skrive under på, at de i perioder af deres liv har arbejdet under hans inspiration. Fondens Uafhængige Tænketank arbejder på realisering af konkrete sager, hvor Operation Mike, er en af disse. (Sagsnummer: ) Fonden støtter sagerne ved, med tilbagevirkende kraft, at refundere timeforbrug efter timesedler og direkte relaterede nødvendige udgifter forudsat: At sagen udføres som en con amor (af kærlighed) sag med det formål grundlæggende at skabe og forbedre snarere end at fjerne og hæmme. At alle de parter sagen berører bliver stillet lige så godt eller bedre efter realisering sagen, og at alle parter giver deres opbakning til sagen. Udfaldet skal med andre ord kunne opfylde Nash Equilibrium (http://www.nobel.se/economics/laureates/1994/nash-autobio.html), hvilket bl.a. indebærer, at man forhandler uden skjulte dagsordner og at alle forhandlinger foregår åbent. At der indbetales anonyme bidrag, med angivelse af sagens navn eller kontonummer til dækning af sagens udgifterne, som et fysisk bevis på at sagen har skabt værdi for en eller flere af de berørte parter. (Konto Forstædernes Bank Hørsholm) Der ønskes anonymitet for at en indbetaling ikke skal påvirke sagens forløb og sagsnummer således at bidragsyderen ikke skal yde bidrag til sager, som bidragsyderen ikke kender eller måtte ønske at støtte. De personer der arbejder på sagen bliver aflønnet for effektivt timeforbrug efter gældende satser for sygeplejersker i ikke ledende stillinger, idet der regnes anciennitet fra personens 22. fyldte år. Alle bilag, indtægter og udgifter på en konkret sag vil løbende blive gjort frit tilgængelige på Internettet. (www.feltwave.org fra ) Side 2 af 22

3 Inddæmning Møderække Nick Olander, Artistforbundet Thomas Søemod, Artistforbundet Jesper Bang-Olsen, phonofile.dk Arne Würgler, DJBFA Torsten Leschly, Producentforeningen Klaus Hansen, Producentforeningen Nikolaj Nørlund, Uafhængige Pladeselskaber Johan Schlüter, IFPI Øvrige Kontakter Rigspolitiet Data og kommunikation, Icon Medialab, SfO, Imidad (patent), Codan, Forsikringsoplysningen, Gladsaxe Bibliotek. 2 Møderække Nick Olander, Artistforbundet Thomas Søemod, Artistforbundet Jesper Bang-Olsen, phonofile.dk Arne Würgler, DJBFA Torsten Leschly, Filmproducent. Klaus Hansen, Producentforeningen Nikolaj Nørlund, Uafhængige Pladeselskaber Johan Schlüter, IFPI Øvrige Kontakter Rigspolitiet Data og kommunikation, Icon Medialab, SfO, Imidad (patent), Codan, Forsikringsoplysningen, Gladsaxe Bibliotek. Dertil kommer en lang række enkelt personer, som beredvilligt alle har givet deres bidrag til sagen.. Generelt kan vi konkludere, at de bærende idéer har mødt interesse og opbakning fra samtlige instanser og personer.. Alle mødedeltagere og kontaktpersoner vil modtage enslydende kopier af dette foredrag med noter. Alle modtagere skal være velkommen til at tage kontakt til os, såfremt der måtte forekomme uklarheder eller hvis der opstår et behov for yderligere uddybning af sagens akter. Ud over ovenstående personer vil kopier af diasshow og noter blive sendt til: Maria Gad, Henrik Balling, Frede (Fup) Norbrink, Arvid Hansen, Klavs Menzer, Wili Jönsson, Claus Thor Nielsen, Steen Svare, Michael Kastrupsen, Charlotte Bostrup, Balder Olrik, Pernille Sams, Rasmus Holm, Sandra Christiansen, Christian Badse Side 3 af 22

4 Inddæmning Omsætning af CD ere er faldet 30% på 2 år. Momstab 39 mill. på dansk musik alene i perioden. 2 væsentlige ændringer af virkeligheden Teknologisk udvikling Digitalt format, Internet, mobilnet. Brugeradfærd Avanceret Internetbrug Det er lettest at være kriminel. Tværdistribution (Mobilformat på vej) Manglende koordinering i indsatsen Beskyttelse af egne interesser frem for en fælles indsats. Biblioteker udlåner musik til kopiering under hård kritik. Ringe samarbejde imellem brancher (i.e. film, tv, bog, spil, SW, HW) 3 Inddæmning: Konkret viden gøres til fælles viden Omsætning af CD ere er faldet 30% på 2 år. Film kan allerede downloades på få dage med en ADSL-forbindelse i en kvalitet bedre end VHS 2 væsentlige ændringer af virkeligheden Der er ikke længere tale om kopier men derimod digitale kloner i samme kvalitet som originalen. Med distribution via mobilnet, hvor musik og billedfiler kan vedhæftes en SMS vil distributionen accelerere voldsomt. Manglende koordinering i indsatsen Vi har oplevet, at de parter, der alle overordnet burde have en fælles interesse i at skabe en bæredygtig økonomi i branchen, stadig er mere optaget af de modstridende interesser eller i nogen enkelte tilfælde af personlige interesser. Fjenden er ikke længere de andre grupperinger i branchen, men forbrugeren og adfærden hos denne. Men da fjenden dermed også en kunden kan man ALDRIG vinde denne kamp, uden samtidigt at ødelægge sit eget marked. Side 4 af 22

5 Blotlæggelse: Internet distribution Internet er den optimale distributionsform af digitale værker. Distribution -> 0 kr. fra kunstner til forbruger. Distribution ejes af teleselskaber. Beskyttelse af rettigheder, også territoriale, sikrer investeringer i dansk underholdningsindustri. Stort og stærkt kreativt miljø giver større aktivitet, der igen fører til øget salg og export. 4 Internet er den optimale distributionsform af digitale værker. Prisen for distributionen af et digitalt værk fra den enkelte kreative til en forbruger går imod NUL kr. Og det er teleselskaberne, ikke pladeselskaberne, TV-stationerne, F-group eller andre der ejer denne distribution. Alle distributionssystemer der opbygges, og hvor distributionen bliver belagt med unødvendige omkostninger for forbrugeren, vil før eller siden blive udkonkurreret af et billigere system. Dette som en simpel konsekvens af de naturlige markedskræfter, der alt andet lige, også gælder i de kreative brancher og på Internettet. Beskyttelse af rettigheder, også territoriale, sikrer investeringer i dansk underholdningsindustri. KUN ved at beskytte de kreatives rettigheder, er der mulighed for at bevare og videreudvikle det kreative miljø i DK, som i parentes bemærket, alene i eksport nærmer sig den danske svine produktion. Antallet af ansatte i den danske film og Tv-industri er fordoblet inden for de seneste 10 år, hvilket er en vækst stærkere end IT-branchen. I US er underholdningsindustrien uden sammenligning den største Industri. Vi kan ikke se at der skulle være noget til hindring for at det samme kunne gøre sig gældende i Danmark. Side 5 af 22

6 Blotlæggelse: Løsningen skal.. Imødekomme alle aktører: Kunstnere, producenter, pladeselskaber, distributører, detailhandel, stat (biblioteker) og FORBRUGERE. Gøre det nemmest at være lovlydig Begrænse tværdistribution Omfatte gavesalg Forøge produktets værdi Ingen begrænsninger i mobilitet, format (MP3), sikkerhedsteknologi, kreativitet og prisdannelse. Danne blød overgang fra nuværende system Overholde territoriale rettigheder Imødegå kritik af kulturpolitik (Infosoc m.fl.) 5 Imødekomme alle aktører: Hvis bare en af parthaverne er IMOD projektet eller bliver stillet dårligere end de ellers ville have været UDEN Operation Mike, vil projektet ikke kunne gennemføres gnidningsfrit og I det tempo som det kræves. Det er vor opfattelse at ALLE aktører VIL blive stillet bedre, end de elles ville have været OM 4 ÅR. Gøre det nemmest at være lovlydig Som det er nu, er det betydeligt nemmere at bryde loven (hente musikken gratis her og nu på Internettet) en at være lovlydig (Gå ned I Fona og give 160 kr for en CD,, gå hjem og så ikke engang kunne konvertere den til MP3 format ) Begrænse tværdistribution Det er distributionen IMELLEM brugerne (p2p: KaZaa) der er den egentlige trussel. De store netværk af brugere der deler digitale værker strå for lang den største del af den ulovlige distribution. Så længe den enkelte bruger ikke har noget incitament til at LAVE VÆRE med at distribuere sin musik, kommer men ikke disse Dark Nets til livs. Omfatte gavesalg En stor del af DVD, Bog og Musik salg er Julesalg. En løsning der IKKE omfatter muligheden for at anvende værker som gaver ER INGEN LØSNING. Forøge produktets værdi De løsning vi har set, indeholder alle en begrænsning I anvendelsen I forhold til nu, og forringer dermed produkternes værdi Danne blød overgang fra nuværende system Ingen så stor ændring kan gennemføres fra den ene dag til den anden, om end vi er af den opfattelse, at forbrugerne allerede KAN finde ud af at hente musik fra Internettet. Så ændringen I brugeradfærd, der normalt er den langsomste parameter I et forandringsforløb, er allerede gennemført I vid udstrækning. Overholde territoriale rettigheder Løsningen er svært anvendelig og måske direkte uanvendelig I Film-industrien, såfremt distributørerne kan garantere at Internet-distributionen overholder territoriale rettighedskrav. (i.e. at det er muligt at begrænse salget til Danmark, eller Norden.) Imødegå kritik af kulturpolitik (Infosoc m.fl.) Ikke bare imødegå, men imødekomme kritikken, og således kunne overflødiggøre store dele Infosocdirektivet. (Se Høringssvar fra SfO (www.sfo.dk)) Side 6 af 22

7 Blotlægelse: Phonofile - uafklarede forhold Forretningsmodellen uafklaret og ufinancieret B2C løsning ikke afklaret teknisk. (men mange gode idéer..) Forhindrer ikke umiddelbart tværdistribution Mere besværligt end Kazaa Forringer produktets værdi Værker bliver immobile Aktiveringsnøgler er ikke mobiltelefon-teknologi Musik kan ikke anvendes som gaveobjekt. Ingen lovlige MP3 filer Ejerforhold uafklarede Uafhængige pladeselskaber, distributører, detailhandel, stat og forbrugere ikke repræsenteret i projektet for indeværende. Film-, spil-, tv- og bog-branche ikke involverede. 6 Der henvises generelt til Mange af de tanker der fremlægges i Operation Mike er dele af det eksisterende Phonofile-projekt. Der er dog visse væsentlige uafklarede punkter i phonofile-projektet, som vi mener Operation Mike kan bidrage med at afklare. Såfremt disse tilføjelser bliver en del af phonofile-projektet, er Operation Mike pr. definition afsluttet med succes. Forretningsmodellen uafklaret og ufinancieret. Ligesom under.com bølgen, indeholder projektet rigtig mange gode idéer til de muligheder der åbnes NÅR projektet er realiseret, men meget få beskrivelser af hvordan de enkelte parter (se dias 5) skal kommercialisere og realisere idéen. Tværdistributionen forhindres ikke, hvis der stadig distribueres originaler, Forbrugerne vil stadig være henvist til at skulle besøge mange forskellige onlinebutikker med forskellige konto og krypteringsordninger hvilket forsat vil gøre det mere besværligt end at anvende KaZaa. Forringer produktets værdi De forslag der gives, gør værkerne immobile, således at de kun kan afspilles på den PC de er downloaded til og dermed ikke i bilen eller til en fest eller for den sags skyld på de nyeste mobiltelefoner. Gave problematikken er ikke løst: Hvordan forærer jeg rettigheder til et værk til en anden person?. Og da ingen af de angivne løsninger er format-uafhængige, kan der ikke leveres lovlige MP3 filer og lovlige CD filer på én gang. Og når vi en dag opfinder Online-headset, skal der endnu et format til...skal vi så købe alt vores musik en gang til? Ejerforhold uafklarede Det er uafklaret hvem der skal eje phonofile-distributionen. Der er forestillinger om af B2C distributionen skal foregå igennem eksterne kommercielle partnere, men dette vil give store ulemper for forbrugerne, ligesom ejerskabet af selve phonofileprojektet er problematisk. Den nuværende kreds af interessenter, derunder Artisterne, IFPI, DJBFA skal udvides betydeligt, ja for ikke at sige uoverskueligt, hvis Uafhængige pladeselskaber, distributører, detailhandel, stat og forbrugere samt tilsvarende repræsentanter fra de øvrige kreative brancher, derunder film, tv, sport, bog, tegnefilm, tegneserier, e-learning osv. osv. og skal repræsenteres tilsvarende. Phonofile.dk må derfor betragtes som et test-projekt der kørers i musikbranchen, med henblik på et senere tidspunkt (MEGET SNART) at omfatte alle kreative brancher. Side 7 af 22

8 Umiddelbar udstråling 7 Umiddelbar udstråling, er det øjeblik når Inddæmningen og blotlæggelsen har ført til muligheden for erkendelse, AHA-oplevelse. I en benzinmotor vil det svare til det øjeblik hvor alle forhold er tilstede for at der kan opstå en eksplosion... Side 8 af 22

9 Udkrystallisering. Sælg og registrér brugerlicenser til enkeltværker Alle kunder skal være unikke og identificérbare Danske kunder skal verificeres ud fra Folkeregister. Brug fingerprint til alle kopier Alle kopier skal være unikke og identificérbare Skab interesse-uafhængigt kultur-distributionssystem Som et vejnet (med brugerbetaling). 8 Sælg og registrer brugerlicenser til enkeltværker Dette er den eneste måde at imødekomme det grundlæggende problem der er ved handel over Internettet til livs. Man kan ikke gennemføre kommercielle aftaler med anonyme brugere. Microsoft o.a. arbejder på at al færden på Internettet registreres igennem.netpass løsningen. Dette imødekommer dog ikke Free Speech kravet, der langt hen af vejen er det smukke, meget demokratiske og bærende princip for Internettets udbredelse. En centrale registrering af alle de værker brugere har købt licens til, muliggør en unik identifikation og verificering. Ordet LICENS anvendes konsekvent, idet brugeren ikke overtager rettigheder, hverken immaterielle eller materielle ved køb af et værk. Én, blandt mange sidegevinster ved den centrale registrering, er muligheden for at dokumentere hvilke værker forbrugeren igennem sit liv har erhvervet licens til, hvilket bl.a. Forsikringsselskaber er meget interesserede i. Ved tyveri eller brand, skal selskaberne ikke genkøbe Samlingen, men blot trække nye kopier af de værker som forbrugeren kan dokumentere at hun har licens til, idet brugeren jo ikke har mistet licensen som sådan. Brug fingerprint til alle kopier Dette gør det muligt at forbinde alle kopier med en unik forbruger, et købstidspunkt og et unikt kopinummer. Selvom det helt sikkert vil være muligt at fjerne et fingerprint fra et værk, vil det ikke være muligt at gøre det lovligt. Dette samtidig med det forhold at det, i modsætning til nu, vil kræve en aktiv kriminel indsats at kunne stille sin musik til rådighed for andre uden risiko for ens selv.. Skab interesse-uafhængigt kultur-distributionssystem Selve den centrale registrering, kan i forbrugernes interesse, ikke overlades til andre en samfundet selv, staten. Denne instans er den eneste der på rimelig vis, kan give forbrugerne den tryghed som de ønsker i forbindelse med registreringen. Her skal det understreges, at det ikke er tænkeligt at XXX-rated materiale eller andet materiale som forbrugerne ikke ønsker registreret, vil optræde i databasen, alene ud fra den betragtning, at producenterne, for at imødekomme kunderne, ikke vil ønske at distribuere materialet igennem et sådant system. Almindelig distribution,, som det er kendt i dag, vil jo forsat kunne eksistere sideløbende. Side 9 af 22

10 . Også fra et strukturpolitisk synspunkt bør det være staten der tager et aktivt ansvar for selve distributionssystemet der muliggør kommerciel virksomhed i de kreative brancher, på samme måde som at det overordnet er staten der er ansvarlig for vejnettet og anden infrastruktur, der muliggør kommerciel virksomhed på andre områder. Da der er tale om et branche i akut nød, er det vigtigt at der findes en løsning meget snart. Staten har mulighed for at gennemføre projekt langt hurtigere end branchen selv vil kunne gøre. Endvidere, da staten uden sammenligning, vil blive den største bruger af dette system, vil det være i statens interesse at sikre en billig adgang til systemet. Staten vil skulle anvende systemet i forbindelse med biblioteksdriften, Public Service funktioner, derunder adgang til DR s arkiver, distribution af Public Domain værker mv. Endelig er Staten den eneste instans der kan gennemføre projektet således at det i den sidste ende bliver den optimale løsning for forbrugerne, idet staten ikke nødvendigvis, i modsætning til alle andre aktører, vil have et langsigtet profitkrav at skulle imødekomme. Side 10 af 22

11 Manifestation: Flow Filservere med originaler MUSIK (phonofile) FILM TV Litteratur DR arkiv Pub. Dom. Fingerprint generator Registrering af brugernes Licenser Biblioteker Private forbrugere DRM system (phonofile) Søg og køb Rettighedshavere Data Original Kopi Penge Fysiske terminaler 9 Filservere med Originaler: Her, og kun her, opbevares de originale værker, uden fingerprint. Filserverne ejes af de grupper der ønsker at stille værker til rådighed for forbrugerne. De kan i princippet være placeret hvor som helst på Internettet. Det kan være EMI, Sony, De uafhængige pladeselskaber, Forlaget Gyldendal, Tv-stationer, Cultivator E- Learning, Carlson Forlag m.m.fl. der ejer serverne, med det ønske at stille værker til rådighed for forbrugerne imod betaling. På skitsen er medtaget DR-arkiv og Public Domain-servere, for at illustrere statens muligheder for kulturdistribution. (Public Domain, er værker, hvor rettigheder ikke findes eller hvor rettighederne er forældet eller givet til Public Domæne. Musik-serverne er allerede tænkt som en del af phonofile projektet. DRM system: Digital Right Management. En database over samtlige værker i filserverne, hvor der er tilknyttet oplysninger om værkerne, derunder hvilke rettigheder der er forbundet med disse. Der er her fordelingsnøglen findes, således at 10 DKK indbetalt for et værk, kan fordeles imellem rettighedshaverne i.e. NCB, KODA, Pladeselskab m.fl. DRM-systemet er allerede tænkt som en del af phonofile projektet. Fingerprint generator Dette er en funktion der fysisk kan være placeret mange steder i systemet. Væsentligst er det at Funktionen brænder oplysninger om Kunde (kundenummer), kopinummer, købstidspunkt mv. IND i selve filen, på en måde således at det ikke umiddelbart lader sig slette, og således at det ikke forsvinder ved kopiering til andre formater eller til andre medier. Fingerprintning er en kendt teknologi, og kan i denne sammenhæng efter vores bedste overbevisning anvendes i en Open Source-udgave. Dette ville gøre det betydeligt nemmere for fabrikanter af HW og SW at imødekomme rettighedshavernes behov for sikkerhed, uden at det ville gøre det lettere af fjerne helt fra kopien. Og det vil stadig ikke vil være muligt at lovliggøre en kopi. De enkelte værker kan Fingerprintes på forskellig vis. Vi har flere løsningsformat forslag til forskellige formater, derunder film og tekster. Det væsentligste krav, er at en fjernelse af fingerprintet skal være vanskeligt, og helst gøre selve kopien uanvendelig. Side 11 af 22

12 Central Registrering af Brugerlicenser Central registrering af alle værker som en bruger har købt eller modtaget licens til. Det er kun den enkelte forbruger der kan få adgang til denne server via en PIN kode som bliver TILSENDT til forbrugerens adresse. (Som det er kendt fra Bank-sektorens web-bank løsninger). Er den centrale registrering privat ejet er forbrugeren ikke beskyttet af registerlovgivningen, idet registreringen må opfattes som et kundekartotek. Verificering af en ulovligt distribueret kopi, med efterfølgende krav om afgift (ikke bøde) kan derfor ske fuldautomatisk. Er der tale om et statsejet selskab, kan adgangen til kundearkivet begrænses via lovgivning, og forbrugeren er derved betydeligt bedre beskyttet imod utilsigtet anvendelse af informationerne i den centrale registrering. Det væsentligste er, at denne Fingerprint teknologi anvendes ens på SAMTLIGE værker, således at der ikke opstår en Format Krig, som det skete imellem VHS og Beta. En sådan krig er kun i den vindende parts interesse, og måske ikke engang det, da den helt givet vil blive så langstrakt, at markedet vil være væk, før krigen er afsluttet. Søg og Køb Om end måske utopisk, under de nuværende forhold, ville forbrugerne være bedst tjent med at kunne få adgang til samtlige filservere fra de sammen online-handelssted. Dette ville også være den optimale løsning for ophavsretshaverne, idet der således kun ville opstå EN Tomas Helmig fanklub og at alle de forbrugere der har udtrykt ønske om det, kan modtage EN direct mail fra Thomas Helmigs Pladeselskab, om tilbud på koncertbilletter, billige download af remix, noder, midifiler, merchendise mv. Alle disse muligheder bliver begrænsede hvis der eksistere en FONA-Online butik med et udvalg, en EMIbutik med et kun delvist overlappende udvalg osv. Selvom der grundlæggende kun er en Onlinebutik, kan ønsker om forskellige designs af skærmbilleder sagtens imødekommes, ligesom det ville være muligt at hvert værk blev præsenteret på sider leveret af de forskellige udbydere. Disse kunne således have mulighed for at promovere deres øvrige kunstnere eller tilbud på samme vis, som havde de haft deres egen Online-løsning. Forbrugere: Biblioteker, Private PC ere og Fysiske terminaler. Se dias 12 ff. for nærmere beskrivelser af disse løsninger. Mange af de muligheder der opstår er udmærket beskrevet i phonofile-projektet. Men det er væsentligt at påpege, at løsningerne ikke er kommercielt realiserbare uden Fingerprint, central registrering og fælles e-shop katalog. De fysiske terminaler kan i princippet opstilles overalt hvor der kan etableres en bredbåndsforbindelse. De skal kunne betjenes uden at forbrugeren har været eller vil komme på Internettet via en PC, således at Bedstemor stadig kan købe Bamse og Kylling til sit barnebarn. Idéen er grundlæggende at Bedstemor VÆLGER barnebarnet på en liste over alle mennesker bosiddende i Danmark, og at barnebarnet derigennem får registreret sin licens i det centrale register. (Se dias 16-18) Side 12 af 22

13 Manifestation: Internetdistribution sikkerhed Alle kopier indkodes information om ejerskab inden levering. Ejer får betænkeligheder ved at distribuere (moral) Begrebet venner afgrænses naturlig af tillid. Det bliver svært at være kriminel. Der skal udføres en vanskelig og bevidst kriminel handling Værker kan kun ulovliggøres, ikke lovliggøres. Ulovlige distributører kan indentificeres fra server-siden og verificeres med ét opslag. Originaler distribueres IKKE. Parallelimport kan afsløres Ophavsret sikres Brugere registreres og køber LICENSER Ejer får mulighed for at påvise sine rettigheder. Genkøbspris minimeres (Stor besparelse for forsikringsselskaber) Format og teknologiuafhængighed (Fremtidssikret) Lovlige MP3 filer muliggøres. Territorial rettigheder kan holdes i hævd. Investeringer i DK underholdningsindustri sikres. Værker som gavemulighed bevares og forbedres. Brugere skal ikke nødvendigvis på Internettet men har samme muligheder Gamle udgivelser kan konverteres til registrerede udgaver. 10 Alle kopier indkodes information om ejerskab inden levering. Ejer får betænkeligheder ved at distribuere (moral), idet ejeren kan spores igennem fingerprintet. Det er nu ikke kun den person der stiller en fil til rådighed for andre via Internettet som kan spores og retsforfølges. Den ejer der i første omgang har videregivet sin kopi, kan findes, og endda uden dommerkendelse, identificeres. Dette muliggør at ejeren får en advarsel inden der anlægges en egentlig kriminalsag (måske i form af et automatisk genereret girokort). (Se dias 9.) Da musikken samtidig bliver billigere og at prisdannelsen kan gøres synlig og forståelig, vil incitamentet til at hacke en kunstners værk også begrænses. Det bliver lige så smart som at lave en virus til Linux. Det bliver svært at være kriminel. Der skal udføres en vanskelig og bevidst kriminel handling for at fjerne fingerprintet. Og kan man nu også være sikker på at den version af en hacker-program kan har fået fat i, nu også fjerne HELE fingerprintet?. Denne tvivl er tilstrækkeligt til at den enkelte får et personligt incitament til IKKE at distribuere sine værker. Værker kan kun ulovliggøres, ikke lovliggøres. Ulovlige værker, parallelimporteret eller værker hvor fingerprintet er fjernet eller ændret, vil helt sikkert komme i omløb. Men her er man blot tilbage til den nuværende situation, og kan retsforfølge. Det er dog forventningen at disse værker bliver lang færre og at udvalget på KaZaa og tilsvarende tjenester bliver så ukomplet, at det bliver nemmere at gå til den rigtige onlinebutik. Samtidig vil de ulovlige værker have en ringere værdi end lovlige værker, idet køb af et lovligt værk samtidig giver adgang til Added Values (se dias 13.) Ulovlige distributører kan identificeres fra server-siden og verificeres med ét opslag. Originaler distribueres IKKE. Parallelimport kan afsløres, idet parallelimporterede værker ikke indeholder fingerprint Brugere registreres og køber LICENSER Ejer får mulighed for at påvise sine rettigheder. Genkøbspris minimeres (Stor besparelse for forsikringsselskaber) Side 13 af 22

14 Format og teknologiuafhængighed (Fremtidssikret) Lovlige MP3 filer muliggøres. Brugeren får mulighed for at downloade lige så mange kopier hun måtte ønske og i alle de formater der er tilgængelige, så længe fingerprintet bevares. Ligesom et bestemt format forsvinder med tiden, vil en krypteringform også forældes. Fingerprint følger krypterings formatet, så at sige, og bliver derfor ikke forældet. Territorial rettigheder kan holdes i hævd. Systemet begrænser hvem der kan købe via systemet, hvorved landegrænser kan respekteres. Investeringer i DK underholdningsindustri sikres dermed, idet det vil være langt mere fordelagtigt for en investor at investere i et værk, hvor indtægter er sikret og distributionen kontrolleret. Kan det danske kreative miljø tilbyde dette til investorer, vil vi have en stor, men forhåbentlig tidsbegrænset, fordel. Forhåbentlig, idet det ville være i alle parters fordel at konceptet blev nordisk eller europæisk hurtigst muligt. Værker som gavemulighed bevares og forbedres. Brugere skal ikke nødvendigvis på Internettet men har samme muligheder. Værkerne forbedres fordi man kan købe gaver hjemme, mixe CD ere, selv bestemme Cover, eventuelt selv uploade fotos, der brændes med ind på CD en mv. Samtidig åbnes mulighed for en lang række Added Values som nævnt på dias 13. Gamle udgivelser kan konverteres til registrerede udgaver. Såfremt det lykkedes branchen at skabe Added Value (se dias 13) af egentlig værdi for forbrugeren, vil forbrugeren have en interesse i at konvertere sine gamle værke til den nye Online-licens version. Alene det at forbrugeren kan dokumentere sin samling og at hun lovligt kan downloade nye kopier i flere formater, i stedet for den gamle, måske ridsede version vil være fordelagtigt. På denne måde kan originaler, der er i omløb, faktisk samles sammen, og destrueres. Side 14 af 22

15 Det Offentliges situation Imødegår kritik fra SfO (lovudkast af 12. okt 2000) Imødegår kritik af Infosoc og følgevirkninger for HW producenter KUM får mulighed for målrettet og synlig brugerstyret kulturstøtte KUM får kontrol over Public Domain Sikring af adgang til dansk kulturarv Målrettet strukturpolitik medfører Øget private investeringer i underholdningsindustri Øget indtjening via moms og afgifter Øget eksport Mulighed for brugerbetalt adgang til arkiver (DR, film mv.) Åbner muligheder for alternativ transmission af nationale begivenheder. Rettigheder til sportsbegivenheder kan administreres. Løser Biblioteks-problematikken 11 Imødekommer kritik fra SfO (lovudkast af 12. okt 2000) Det er lovligt for en ven at kopiere en original CD, ligesom det er lovligt at hjemlåne en CD på biblioteket og tage en kopi af denne. Disse forhold har mødt skarp kritik fra mange sider. Operation Mike imødekommer denne kritik, idet venne begrebet bliver naturligt begrænset og delvist erstattet af et Tillids begreb. (Se dias 10) Imødekommer kritik af Infosoc og følgevirkninger for HW producenter Mange hardware producenter, der fremstiller CD afspillere med harddiske,mp3 afspillere og lignende apparatur, står i en situation, hvor deres apparatur kan fortolkes som værende ulovligt. KUM får mulighed for målrettet og synlig brugerstyret kulturstøtte Ved støtte igennem distributionssystemet, kan KUM betale opretshaverne for det antal downloads der faktisk er, af støttede kunstværker. Vælger KUM at et givent kunstværk bør være tilgængeligt for alle danskere, det kunne være H.C. Andersen læst af Ove Sprogø, eller Shubiduas Midsommersang, eller Carl Nielsens værker, kan disse stilles til gratis rådighed, og støtten bliver dermed brugerbestemt. KUM får kontrol over Public Domain Sikring af adgang til dansk kulturarv og en forhindring af at en anden organisation kommercialisere dette kulturpolitisk følsomme område. Målrettet strukturpolitik medfører - Øget private investeringer i underholdningsindustri - Øget indtjening via moms og afgifter - Øget eksport - Sikring af vækst og arbejdspladser i de kreative brancherne. Mulighed for brugerbetalt adgang til arkiver (DR, film mv.) Åbner muligheder for alternativ transmission af nationale begivenheder. Landskampe kan bringes i dette netværk uden at intervenere med Tv-rettigheder. Rettigheder til sportsbegivenheder kan administreres. Igennem systemet gives der mulighed for at sportsklubber kan sælge rettigheder til begivenheder som ikke er solgt til Tv-stationer. De får mulighed for at transmittere live og tidsforskudte optagelser af kampe og præstationer imod betaling. Tilsvarende for andre foreninger, klubber, teatre, foredragsholdere mv. Løser Biblioteks-problematikken Se næste dias. Side 15 af 22

16 Bibliotekers situation Man kan opleve værker på biblioteket Alle værker er altid hjemme Rettighedshavere kan belønnes efter brug. Man kan downloade og brænde/kopiere gratis værker. Man kan købe værker i Kulturnet-terminal Man kan hjemlåne musik. Personlige lånekopier med lille licens (Ingen added value ) Mulighed for kopi til privat brug kan bevares, (hvis bibliotekerne tør...) Store besparelser og brugerbetaling mulig Ingen indkøb, ingen administration 12 Man kan opleve værker på biblioteket Alle værker er altid hjemme Rettighedshavere kan belønnes efter brug idet aflytning kan registreres, også streamet. Man kan downloade og brænde/kopiere gratis værker. Det kunne være værker der af markedsføringsgrunde er lagt frit til rådighed, eller værker som er støttet af KUM. Da de stadig er Fingerprintede forhindres utilsigtet distribution. Man kan købe værker i Kulturnet-terminal Biblioteker må sandsynligvis ikke selv forhandle værkerne, men en terminal kunne opstilles... Man kan hjemlåne musik. Personlige lånekopier med lille licens kan brændes, evt. På genbrugelige medier. Da brugeren ikke har købt værket, er der tale om et ren lytte-licens, måske endda tidsbegrænset. Brugeren har dermed ikke adgang til Værkets Online-community og de fordele der måtte følge deraf. (Se dias 13) Mulighed for kopi til privat brug kan bevares. Bibliotekernes kopier til hjemlån vil blive fingerprintede på samme måde som forbrugernes. Hvis en låner ulovligt distribuerer værker, lånt på et bibliotek, vil bibliotekets kundenummer fremgå af fingerprintet. Det vil derved blive synliggjort hvorvidt bibliotekerne aktivt deltager i ulovlig distribution. Store besparelser og brugerbetaling mulig Bibliotekerne vil høste store besparelser af Operation Mike, idet de ikke behøver at hjemkøbe værkerne, ligesom administrationen så godt som elimineres. Musikbiblioteket vil kunne udgøres af et antal multimediepcere, eventuelt anbragt i Lyttebokse med 4 vejs PC højtalere. Alle værker er altid hjemme, og lånerne vil være indstillet i at betale for brænding af hjemlåns CD ere. (hvis det tillades) Ud af de 2.3 milliarder der anvendes på drift af bibliotekerne vil et forsigtigt skøn være en besparelse på 10% Side 16 af 22

17 Ophavsretshavernes situation Fri financiering Fri prisfastsættelse Forbrugere kan kontaktes direkte Mulighed for merindtjening. Et værk kan opdateres og udvides Added value kan sampakkes 13 Fri finansiering Et værk kan finansieres af private investorer, firmaers markedsføringsbudgetter eller privat, idet der ikke er en låst sammenhæng imellem investorer (pladeselskaber) og distribution. Som en oplagt markedsføringsmulighed, kan værkerne anvendes som added value til andre produkter. ( Send 50 SMS er og vælg frit en melodi...) Fri prisfastsættelse Prisen for enkeltværker kan frit prissættes og dynamisk ændres. Første 200 download kan være gratis, hits kan være dyrere når de hitter osv. Forbrugere kan kontaktes direkte Forudsat at den enkelte forbruger har givet tilladelse hertil, kan der som noget helt unikt, sendes Direct Mail til alle der har købt en bestemt udgivelse. Det kan være tilbud om at købe koncertbilletter, inden de kommer i udbud, hvilket koncertarrangøren er meget interesseret i, eller det kan være oplysninger om at kunstneren netop har udgivet et nyt værk eller lagt billeder ud til sine fans. Mulighed for merindtjening. Ud over selve værket, gives der mulighed for at sælge noder, manuskripter, fraklip, interviews, T-shirts osv. til de brugere der har købt et værk af en given kunstner. Brugeren får via Licensen til værket, adgang værkets Online Community, hvor det kun er fantasien der sætter grænser for, hvad der kan sælges eller tilbydes. Også mulighed for personlig Chat med kunstnere kan tilbydes som ekstra service til kunderne eksklusivt. Et værk kan opdateres og udvides Er man ikke helt tilfreds med et værk, kan det løbende rettes og opdateres. I en bog kan tilføjes noter og i et musikstykke kan laves remix. Om forbrugeren skal betale ekstra eller om det er inkluderet i licensen er op til den enkelte kreative. Added value kan sampakkes Nye produkter vil opstå, ide man f.eks. kan sampakke en CD-udgivelse, med en koncertbillet, en togrejse, et tørklæde og et hotelophold. Eller det kan tilbydes at hvis man køber samtlige numre på en CD på en gang så får man 10% rabat og kan gratis se Videooptagelser fra indspilningen af CD en. Side 17 af 22

18 Producenternes situation Mindre initial investering. Der skal ikke betales NCB før pladen er solgt. Der spares omkostninger (sælgere, lager mv.) Der bliver ingen formatkrig (VHS-BETA) Det er ikke konkurrerence på systemer men på indhold Kontrol af distribution til udlandet Ingen parallelimport 14 Ud over at piratkopiering og ulovlig distribution ikke vil give mulighed for at drive en rentabel forretning i et meget lille sprogområde som Danmark, giver Operation Mike også fordele for Producenterne på andre områder. Mindre initial investering. Der skal ikke, som nu, betales NCB før pladen er solgt, ligesom udgifter til tryk og distribution reduceres. Af en upfront betaling på f.eks før første CD er bliver solgt, kan spares ca Der spares omkostninger Sælgere, lager mv.) Der bliver ingen formatkrig (VHS-BETA) Det afgørende for selskaberne bliver hvilke kunstnere de signer, hvilke producere der vælges og hvordan de promoter dem. Men om selskabet har valgt den rigtigt formaterings og krypteringsteknologi har ingen indflydelse på salget. Kontrol af distribution til udlandet Som med film, kan det af selskabet kontrolleres hvornår man ønsker at introducere en kunstner i et land udenfor Danmark. Begrænset parallelimport Hvilket giver større indtjening. Side 18 af 22

19 Forbrugerens situation Komplet udvalg alle steder. Billigere produkter Man kan få adgang til sin kunstsamling via nettet Hurtig distribution Man må lave lovlige kopier i alle formater til eget brug Licensen er formatuafhængig Adgang til added value produkter og services Virusbeskyttelse 15 Komplet udvalg alle steder. Forudsat at der kan samarbejdes om en fælles Online-shopløsning, ligesom det må forventes at der bliver et langt bredere udvalg af musik, idet den kommercielle censur bortfalder. En kreativ kan for så vidt udgive sine værker fra sin egen dagligstue... Billigere produkter Udgifter til distribution bortfalder. Man kan få adgang til sin kunstsamling via nettet Via den centrale registrering kan man få adgang til alle sine værker, altid Man kan dokumentere sin samling, også over for politi eller forsikringsselskaber. Hurtig distribution Man skal ikke nødvendigvis ned i en butik eller vente på at den sjældne udgivelse bliver bestilt hjem. Værkerne kan distribueres få timer efter at de er skabt. Liveoptagelser og jamsessions kan opsættes. Man må lave lovlige kopier i alle formater til eget brug Og kommer man til at ødelægge den ene kopi man havde taget sig sammen til at lave, kan man frit fremstille en ny. Licensen er formatuafhængig Og dermed fremtidssikret. Når der kommer et nyt format på digitale værker, i forbindelse med lanceringen af et nyt apperat, ie. Online Øresneglen, vil forbrugeren ikke skulle betale for køb af Licens igen, men kan blot downloade eller streame værket i det nye format. Overgang til nye formater, som den fra LP til CD, kan derfor foregå langt hurtigere, hvilket vil fremme den teknilogiske udvikling. Adgang til added value produkter og services En kunstværk bliver ikke reduceret fra at være en stor LP, med indlagt plakat og masser af billeder og tekster til at være en blå streg der vokser på en skærm. Adgang til værkets Online community udvider betydeligt de kreative muligheder der er for ekstra værdi, møde med andre ligesindede, indsigt i den kreative proces mv. Virusbeskyttelse Et voksende problem for folk der downloader værker over Internettet bliver løst, idet man kan være sikker på de filer der modtages fra systemet. Side 19 af 22

20 Forhandlernes situation Ingen lager Maksimalt udbud Pladsbesparelse Mulighed for at følge salgstal Bedre in-shop markedsføring 16 Forhandlerens situation bliver nok svækket i forhold til tidligere, men da omsætningen jo allerede er faldet med 40% på 2 år, må man sammenligne Forhandleren situation efter Operation Mike, med den situation han ellers ville have været i om 4 eller 5 år. Det er sandsynligt at de store kæder om kort tid helt vil stoppe salget af CD ere og DVD ere, idet disse produkter ville give for lidt omsætning i forhold til den plads produkter fylder, og det store arbejde, rent logistisk, der er i at sælge så mange varenumre, med en forholdsvis lav fortjeneste. Ingen lager Lageret ville forsvinde, og der er altid nok hjemme af alle udgivelser. Forhandleren vil ikke brænde inde med usælgelige kopier. Maksimalt udbud Forudsat at der findes en fælles shopløsning, kan alle forhandlere tilbyde Danmarks Største Udbud. Pladsbesparelse En par terminaler til salg af alle digitale produkter, incl. Spil, DVD, Software og musik, vil kunne frigøre meget plads i en forretning, enten til at skabe displays for produkterne, eller til andre relaterede varer. Mulighed for at følge salgstal Via onlinesystemet kan en forretning nøje følge salget i egen forretning og også totaltal og salg i kædens øvrige forretning: Dette kunnen udgøre værdifuld information til udstillinger og product placement i butikkerne; Bedre in-shop markedsføring Side 20 af 22

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Først vil jeg gerne takke alle tilstede her. Det er enestående at I er mødt op, på det foreliggende grundlag; Nemlig en idé. Det rene ingenting.

Først vil jeg gerne takke alle tilstede her. Det er enestående at I er mødt op, på det foreliggende grundlag; Nemlig en idé. Det rene ingenting. 1. maj 2003, en ledig kampdag. De kreatives Uafhængige Andelsselskab. Først vil jeg gerne takke alle tilstede her. Det er enestående at I er mødt op, på det foreliggende grundlag; Nemlig en idé. Det rene

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION EN RADIKAL IT-POLITISK VISION TILGÆNGELIGHED ÅBENHED RETSIKKERHED UDVIKLING VERSION 0.9 INDLEDNING Det Radikale Venstre er klar over at IT er et af de bærende elementer i det samfund vi har bygget op.

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Selvudgiverens oversigt over udgivelsesmuligheder 2012 Kære forfatter Hvis du går med planer om at udgive bøger selv, eller allerede har været igennem processen, har du sikkert også opdaget at det kan

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Bliver din musik spillet i udlandet?

Bliver din musik spillet i udlandet? Bliver din musik spillet i udlandet? Her fortæller vi om: Hvad KODA og NCB gør, når din musik bliver spillet eller solgt i udlandet Hvad du selv kan gøre for at sikre, at du får penge, når din musik bliver

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse Brugervejledning Her finder du information om udfyldelse af ansøgningsskemaet til registrering af fysiske kopier, såsom cder/lper etc. NCB benytter alle de informationer du indtaster til at fordele vederlag

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog John R. Kristensen Adm. direktør, Gramex 9. oktober 2013 Copyright John R. Kristensen Hvilken branche og firma står bag denne reklame? Om Gramex Gramex

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

ALTERNATIV OPHAVSRET

ALTERNATIV OPHAVSRET . ALTERNATIV OPHAVSRET DAGENS PROGRAM Kl. 9:0010:00 Om alternativ ophavsret Om Creative Commons Creative Commons Mix Tape 15 min. pause Se filmen: RIP! A Remix manifesto Kl. 11.4512.15 Frokostpause Om

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

Københavns Digitale Teater

Københavns Digitale Teater Skal København blive den første by i verden, som slutter sig til et lands nationale digitale teater? Sammenfattet ansøgning om årligt tilskud pålydende kr. 300.000,- årligt i perioden 2013-17 til opstart,

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Fakta og Q&A om brevmodellen

Fakta og Q&A om brevmodellen J.nr. 04400-0078 Fakta og Q&A om brevmodellen Fakta om udvalgets arbejde Baggrund I 2009 nedsatte Kulturministeren et udvalg, der skulle overveje initiativer og beskrive konkrete modeller for, hvordan

Læs mere

E-tailhandel. Hvad foregår der her? Agenda. Karakteristika ved e-tail handel Succesfulde varer Købsprocessen Forretningsmodeller

E-tailhandel. Hvad foregår der her? Agenda. Karakteristika ved e-tail handel Succesfulde varer Købsprocessen Forretningsmodeller E-tailhandel E-tailhandel beskriver situationen, hvor detailhandleren sælger sine fysiske og evt. digitale varer i mindre mængder til den endelige forbruger via en Internetbutik. Hvad foregår der her?

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

Velkommen til RettighedsAlliancen

Velkommen til RettighedsAlliancen 03. November 2014 Velkommen til RettighedsAlliancen Hvad er RettighedsAlliancen- kort fortalt? RettighedsAlliancen er en interesseorganisation for film-, musik-, tekst- og designbranchen og repræsenterer

Læs mere

On-line Software Delivery af Simatic software

On-line Software Delivery af Simatic software On-line Software Delivery af Simatic software Det er nu blevet muligt at bestille sin Simatic software via nettet og On-line Software Delivery OSD. Bestillingen kan ske via de normale kanaler fx Industry

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2011

Bestyrelsens beretning for 2011 9. januar 2012 AJC-019-047 Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsen aflægger beretning for 2011 med fokus på: Markedsudviklingen Ophavsret Fælles klassifikationssystem Fællesstanden i Frankfurt Forlagsuddannelsen

Læs mere

Mediepolitik i Klub Egedal

Mediepolitik i Klub Egedal Mediepolitik i Klub Egedal Klubberne i klub Egedal vil være banebrydende indenfor tilbuddene vedrørende computere og IT blandt børn og unge. Vi vil bestræbe os for konstant at have fingeren på pulsen,

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Den NYE Sparex hjemmeside. Let at finde, udvælge og bestille online. www.sparex.dk

Den NYE Sparex hjemmeside. Let at finde, udvælge og bestille online. www.sparex.dk Let at finde, udvælge og bestille online DK Finde 1. Find det hurtigere Optimeret søgning nedbryder dit valg jo flere detaljer du indtaster. Det giver dig mulighed for at søge på Sparex reservedelsnumre,

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault Karl Lausten Bright Ideas Tlf.:+45 98 62 28 37 Mejsevej 8 Email: klausten@bright-ideas.dk DK-9600 Aars www.bright-ideas.dk CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

1 Et Offentligt Domæne Filter

1 Et Offentligt Domæne Filter E T O F F E N T L I G T D O M Æ N E I et skæringspunkt mellem byens virtuelle lag af medielovgivning, ejendomsret og elektromagnetiske signaler og det konkrete fysiske byrum etableres Et Offentligt Domæne.

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

IT Sikkerhed. Digital Mobning.

IT Sikkerhed. Digital Mobning. IT Sikkerhed. Nu i dag hvor vores computer næsten er tilkoplet hinanden 24/7 er det vigtigt at kunne beskytte sin compuder / server mod spyware, virus, spam og skam. Til det er vi gået i gang med at arbejde

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

Tjen penge på dit medlemskab

Tjen penge på dit medlemskab Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele Håndværksrådet vi kæmper for små og mellemstore virksomheder Håndværksrådet er hovederhvervsorganisationen for mere end 20.000 små og mellemstore danske virksomheder

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates 96 97 Pladebranchens historie Hvor man ofte i spøg spørger hvad der kom først, hønen eller ægget,

Læs mere

Share With Care. RettighedsAlliancen 2014

Share With Care. RettighedsAlliancen 2014 Share With Care RettighedsAlliancen 2014 Interesseorganisation Repræsenterer ca. 85.000 kreative Louis Poulsen Lighting A/S IFPI Danmark Dansk Artist Forbund KODA Nordisk Copyright Bureau Dansk Musiker

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

Beskyttelsen af edb-programmer

Beskyttelsen af edb-programmer Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form

Læs mere

BAVTA MEDICINSK INFORMATIK. - Digitale løsninger til sundheds sektoren.

BAVTA MEDICINSK INFORMATIK. - Digitale løsninger til sundheds sektoren. BAVTA MEDICINSK INFORMATIK - Digitale løsninger til sundheds sektoren. VELKOMMEN HOS BAVTA MEDICINSK INFORMATIK. Vores mission: At forbedre arbejdsvilkårene & lette dokumentation af procedurer for sundheds

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Falske produkter en ægte trussel. BMW Group

Falske produkter en ægte trussel. BMW Group Falske produkter en ægte trussel. BMW Group En dyr fornøjelse. BMW Groups mærker nyder stadig større popularitet. Det er vi selvfølgelig glade for, men intet er bekendt så godt, at det ikke er skidt for

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Velkommen til lærerens guide

Velkommen til lærerens guide 1 Velkommen til lærerens guide Denne guide giver dig en sikker og enkel introduktion til, hvordan du kan anvende Creative Commons i din undervisning. Både når du vil anvende andres materialer, men også

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Jørgen Koch. Access. Opgavehæfte

Jørgen Koch. Access. Opgavehæfte Jørgen Koch Access 2002 2002 for alle Opgavehæfte Access 2002 for alle 1. udgave 2002 Copyright 2002 IDG Danmark A/S Forfatter: Jørgen Koch Forlagsredaktion: Frantz Pedersen DTP: Jørgen Koch Skriv til

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

Mediebilledet anno 2013

Mediebilledet anno 2013 Mediebilledet anno 2013 FDV Videobranchedag, 2. maj 2013 2013 Side 1 Nedslag i danskernes indholdsadfærd Lidt om hvad der er sket Lidt om forskelle på mennesker Lidt om forskelle på myter og realiteter

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST7

It-sikkerhedstekst ST7 It-sikkerhedstekst ST7 Overdragelse af faktorer ved udstedelse af et personligt login til en identificeret fysisk Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST7 Version 1 Februar

Læs mere

Produkter. Indhold. Side 1 af 15

Produkter. Indhold. Side 1 af 15 Indhold Varer er produkter... 2 Vedligeholdelse af kategorier... 4 Redigering af produktbeskrivelser... 6 Tilføj nyt produkt... 7 Beskrivelser til produkt skærmbilledet... 8 Vis, rediger og slet produkter...

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR 2013 SIDE 2 ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 INTRODUKTION 2012 har været et spændende år for Bibzoom. Med lanceringen

Læs mere

Tænk når du taster. kom nærmere

Tænk når du taster. kom nærmere Tænk når du taster kom nærmere Regler for medarbejdernes brug af TDC s pc-arbejdspladser Nedenfor kan du læse om de regler, TDC s Direktion har vedtaget for brugen af koncernens*) pc-arbejdspladser Reglerne

Læs mere

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement.

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Velkommen til PLAY PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Se om du kan få PLAY under Vilkår på tdc.dk/musik

Læs mere

Her følger en gennemgang af hovedpointerne.

Her følger en gennemgang af hovedpointerne. Undersøgelsen bygger på to sørgeskemaundersøgelser foretaget af YouGov fra KODA. Begge undersøgelser af rundspørgelser blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 12-64 år. Den ene

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

INFORMATIONSAFTALEN. Aftalens parter

INFORMATIONSAFTALEN. Aftalens parter INFORMATIONSAFTALEN Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Professionshøjskolerne i Danmark ved Centre for Undervisningsmidler Danmark og Forlæggerforeningen og Brancheforeningen for Undervisningsmidler.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

Nu kan du ikke. på ude og inde. mærke forskel. 3 introducerer Mobilt Bredbånd, der er lige så hurtigt som din opkobling inde på kontoret.

Nu kan du ikke. på ude og inde. mærke forskel. 3 introducerer Mobilt Bredbånd, der er lige så hurtigt som din opkobling inde på kontoret. Nu kan du ikke mærke forskel på ude og inde. 3 introducerer Mobilt Bredbånd, der er lige så hurtigt som din opkobling inde på kontoret. 3 har tunet det mobile bredbånd med Turbo3G og er blevet endnu hurtigere.

Læs mere

MEE is all about YOU

MEE is all about YOU MEE is all about YOU Om MEE TM Sådan fungerer systemet MEE TM er et betalingssystem, der gør det muligt at betale med mobiltelefonen (smartphones) på en enkel, hurtig, fleksibel, sikker og billig måde

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

NOTAT. definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192)

NOTAT. definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192) Forsvarsudvalget 2013-14 L 192 Bilag 6 Offentligt NOTAT 30. maj 2014 om definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192) 1. Begrebet sikkerhedshændelse er et centralt

Læs mere

Filmaftale 2015-2018

Filmaftale 2015-2018 6. november 2014 Filmaftale 2015-2018 Med den filmpolitiske aftale for 2015-2018 ønsker regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Fra 1. juli 2005 er materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (Internettet) omfattet af afleveringspligt.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Rettighedsudvalget. Hvad er ophavsret og piratkopiering? Indhold af denne håndbog til overholdelse af licenser:

Rettighedsudvalget. Hvad er ophavsret og piratkopiering? Indhold af denne håndbog til overholdelse af licenser: Rettighedsudvalget Indhold af denne håndbog til overholdelse af licenser: Hvad er ophavsret og piratkopiering?... 1 Det må du gerne / det må du ikke... 2 Hvordan opstår piratkopiering... 2 Generelle gode

Læs mere