Forskningsrapport Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsrapport 2009. Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter"

Transkript

1 Forskningsrapport 2009 Regionshospitalet Silkeborg og

2 Forord Hospitalsledelsen har hermed fornøjelsen af at præsentere forskningsrapporten 2009 for Regionshospitalet Silkeborg og. Det indgår i hospitalsledelsens strategi, at vi ønsker at levere banebrydende forskningsresultater med udgangspunkt i de faglige og organisatoriske opgaver, vi løser. Derfor er det også en fornøjelse at konstatere, at vi er godt på vej. Årsrapporten udkommer i år for tredje gang. Ud over en række artikler, indeholder rapporten i år hospitalsenhedens forskningsstrategi samt en årsrapport for Hospitalsenheden Silkeborgs Forskningspulje. I rapportens artikler kan man blandt andet læse et interview med Ph.d. og neurolog Morten Overgaard, der i 2009 fik tildelt 12,5 mio. kr. i forskningsmidler fra EU. Forskningsstrategien er den første af sin slags på Hospitalsenheden Silkeborg. Af denne fremgår fem indsatsområder, som er af særlig forskningsmæssig interesse. I årsrapporten for Hospitalsenheden Silkeborgs Forskningspulje er nævnt alle projekter, som modtog støtte i Der blev uddelt midler til en bred vifte af projekter, og tværfagligheden afspejles også i uddelingerne. Formålet er at læseren udover at kunne danne sig et overblik over den samlede forskning på hospitalet også får mulighed for at komme tættere på nogle af forskningsmedarbejderne samt deres forskningsprojekter. Med venlig hilsen Hospitalsledelsen Forskningsrådets sammensætning 2010 Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen Chefsygeplejerske Anne Just Cheflæge Lisbeth Kallestrup Forskningskoordinerende og specialeansvarlig overlæge i kardiologi Lars Frost (formand) Overlæge Malene Lausen Overlæge Henning Glerup Ledende overlæge Søren Mikkelsen Læge og Ph.d.-studerende Michael Tjørnild Ledende overlæge Ulrich Fredberg Professor Jørgen Feldbæk Nielsen Oversygeplejerske Lena Haugaard Sygeplejerske og Ph.d.-studerende Lena Aadal Fuldmægtig Søren Hammer (sekretær) 2 3

3 Indholdsfortegnelse Ansatte medarbejdere med forskningsbaggrund Ansatte medarbejdere med forskningsbaggrund... 5 Igangværende Ph.d. og masterstudier Igangværende og afsluttede forskningsprojekter Igangværende og afsluttede multicenterstudier Det er aldrig for sent til en Ph.D Klinisk forskning med filosofisk islæt Højt ambitionsniveau og fantastisk stemning i Silkeborg Kommende forskningsprojekter Kommende multicenterstudier Videnskabelige artikler i danske og udenlandske tidsskrifter Akademiske postere, abstracts og oplæg Tillidsposter i videnskabelige selskaber Fondstildelinger Årsrapport 2009 for Hospitalsenheden Silkeborgs Forskningsfond Strategi for forskningen ved Hospitalsenheden Silkeborg Nedenfor er oplistet navn på fuldtidsansatte forskere samt på medarbejdere, der har opnået titlen Ph.d., Dr.med. eller anden postgraduat grad samt så vidt muligt emne for den pågældendes afhandling. Brocktstedt, H., overlæge, Ph.d. Cortical bone structure and remodeling. Changes with age in normal individuals, patients with osteoporosis, and patients with primary hyperparathyreodism, Buhl, E., reservelæge, Ph.d. Searching for new pharmaceutical targets for the treatment of insulin resistant conditions, Busk, M., reservelæge, Ph.d. Clinical outcome and scintigraphic infarct size after primary coronary angioplasty, Christiansen, D., fysioterapeut, cand.scient.san Ellingsen, T., overlæge, Ph.d. Monocyte Chemoattractant Protein 1 (MCP-1) in rheumatoid arthritis and temporal arteritis / polymyalgia rheumatic, Fredberg, U., overlæge, Ph.d. Ultrasonography and pressure algometry in chronic Achilles and patellar tendinopathy, Frost, L., overlæge, dr. med., Ph.d. Atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting. Ph.d The diagnosis atrial fibrillation or flutter in the Danish National Registry of Patients: Incidence, risk factors, and prognosis. Dr. med., Glerup, H., overlæge, Ph.d. Investigations on the role of vitamin D in muscle function A study of muscle function in vitamin D deficient humans and the effect of treatment with vitamin D, Hansen, K. W., overlæge, dr. med. Ambulatory blood pressure in type 1 diabetes, the relation to stages of diabetic kidney disease, Hvas, C. L., reservelæge Ph.d. Modulation of cellular immune responses by bacterial products. Implications for Crohn s disease, Jensen, O. K., overlæge, Ph.d. Diffuse sensitization of the nocicceptive system in patients with low back pain and sickness absence. Influence of baseline diffuse hyperalgesia, pain thresholds on thumbnails, structural and functional spinal factors, and psychosocial factors, Juul, B., afdelingslæge, Ph.d. Effekter af ekstracellulære nukleotider på rotters mesenterielle små arterier og nogle sider af nukleosid trifosfat stofskiftet, Knudsen, S. T., overlæge, Ph.d. On the mechanisms of retinopathy in type 2 diabetic patients with particular reference to diabetic maculopathy, Kristensen, E., overlæge, dr. med. Larsen, B. F., overlæge, Ph.d. NBT-PABA/13C-PABA Test for the evaluation of the exocrine pancreatic function, Nielsen, J. M., reservelæge, Ph.d. Cardiac dysfunction in diabetes mellitus: The role of the receptor for advanced glycation end products, Tarp, B., overlæge, Ph.d. Sinusitis. Prevalence, Diagnostics, and Etiology in HIV-1 Infected Patients and Immunocompetent Individuals, Ørskov, L., overlæge, dr. med. Aspects of hormonal regulation of glucose metabolism in healthy and type 1 diabetic subjects,

4 Ortopædkirurgisk Afdeling Andersen, T., reservelæge, Ph.d. Outcome after lumbal spinal fusion, Bendtsen, M., Ph.d. Treatment of Intervertebral Disc Degeneration with Zimmer PhotoFix-HA hydrogel and autologous bone marrow derived stem cell: An experimental study on porcine IDD anmial model, Baad-Hansen, T., Ph.d. Reaming procedure and migration of the uncemented acetabular component in total hip replacement, AU Baas, J., Ph.d. Adjuvant therapies of bone graft around non-cemented experimental orthopaedic implants. Steriologiacal methods and experiments in dogs, Elmegaard, B., resevelæge, Ph. d. The influence of RGD peptide surface modification on the fixation of orthopaedic implants, Hansen, M. S., Cryo-compression - The Effect of Cryo-Therapy and Compression on Postoperative Pain, Oedema, and Inflammation, Holm, R., master. Genoptræning og rehabilitering efter lumbal dese operation. Belyst gennem litteraturstudie og tværsnitundersøgelse i Region Midtjylland, Laursen, M., overlæge, Ph.d. Predictive parameters of Autogenous iliac crest bone graft for lumbar spinal fusion: quantitative and in vitro qualitative aspects, Mikkelsen, L. R., Cand. Scint. San. Effekt af intensiveret hjemmetræning efter total hoftealloplastik et klinisk randomiseret studie, Rahbek, O., reservelæge, Ph.d. The influence of hydroxyapatite coating on periimplant migration of polyethylene particles, Winding, T., Cand. Scient. San. Sammenhæng mellem Pregnancy-associated plasmaprotein-a og fostervækst bedømt udfra biometrier i 12. og 20. graviditetsuge, Berntsen, K., sygeplejerske, master i antropologi Bjørn, L., Cand.mag. Borg, T., Seniorforsker, Ph.d., ergoterapeut. Afhandling: Livsførelse i hverdagen under rehabilitering. Et socialpsykologisk studie (AU, Institut for organisation og ledelse 2003). Brincks, J., Fysioterapeut, cand.scient.san., Ph.d.-studerende. Holm, L., cand.scient.pol., Ph.D. Diskursanalyse af folketingsdebatter om udlændingepolitikken Kellenberger, S., cand.scient.san. Stress og forbrug af sygedagpenge hos kvinder og mænd, Kilde, T., Udviklings- og uddannelsesansvarlig sygeplejerske, cand.scient.san. Smerter ved sigmoideoskopi og koloskopi. En sammenligning mellem patientens, sygeplejerskens og lægens vurdering af smerteintensitet, Kjærsgaard, A., Specialergoterapeut, MScOT, Ph.d.-studerende. Indskrevet på SDU, men med tilknytning til RHN. Kleinstrup, L., Master of Public Management (MPM), ergoterapeut. Palle alene i verden (SDU, Master of Public Management, 2002) Kristensen, T., Udviklingsfysioterapeut, cand.scient.san. Specialeafhandling: Accelerometri som metode til at måle proaktiv og reaktiv balancekontrol under gang hos ældre kvinder - et deskriptivt tværsnitsstudie (Seksjon for fysioterapi-vitenskap, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen 2003) Lapitskaya, N., Cand.med., Ph.d.-studerende Mogensen, P. H., Overlæge, Ph.d. Cued and non-cued repetitive ballistic movements. A kinematic study in healty and patients with Parkinson s disease, Nielsen, J. F., Professor, overlæge dr.med. Repetitive magnetic stimulation in pathogenesis and symptomatic treatment of multiple sclerosis, Overgaard, M., Seniorforsker, Ph.d., cand.psyk. Theoretical and empirical studies of consciousness, Sandberg, K., Cand.psych., Ph.d.-studerende Skovbjerg, K. T., cand.mag., BA i filosofi. Johan Skjoldborgs husmandsutopi (AU Nordisk Sprog og Litteratur 1981) Stubbs, P., Master of Physiotherapy, Ph.d.-studerende. Weed, E., M.A. (Semiotics), Ph.d.-studerende. Aadal, L., Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d.-studerende 6 7

5 Igangværende Ph.d. og masterstudier i 2009 Nedenfor følger en oversigt over igangværende Ph.d. og masterstudier med navne på hospitalets Ph.d.-, master- samt kandidatstuderende, projekttitel samt projektperiode. Master-studerende Qvist, I. Brugeroplevet blodtryk Ph.d.-studerende Andersen, Ljubica V. Atrieflimren og blodprop i armen Ph.d.-studerende Greve, T. Udredning og behandling af samfundserhvervet pneumoni: Et kombineret før og efter interventionsstudie med kontrol samt metodestudie Ph.d.-studerende Laugesen, E. Karstivhed og kardiovaskulær sygdom hos diabetespatienter Ph.d.-studerende Opstrup, U. K. Insulinresistens ved type 2 diabetes Ph.d. Jensen, O. K. Diffuse sensitization of the nocicceptive system in patients with low back pain and sickness absence. Afsluttet Ortopædkirurgisk Afdeling Masterstuderende Schrøder, G. International master of health science of Deakin University. Feb Ph.d.-studerende Gregersen, L. Ø. The effect of modern rehabilitation strategies for lumbar spinal fusion patients, tow prospective randomized slinical studies. Oktober Ph.d.-studerende Lange, J. Fast tracking treatment of infected primary hip artroplasty Ph.d.-studerende Tjørnild, M. Rehabilitering efter knæproteseoperation et randomiseret studie af genoptræningsmønstret efter knæproteseoperation med bevægelig plastkomponent overfor fikseret plastkomponent I knæprotesen Ph.d.-studerende Vesterby, M. Remote Rehabilitation Support. Maj Kandidatstuderende Hellmund, L. O. Sundhedsfaglig Kandidatuddannelse Kandidatstuderende Mortensen, R. B. Evidens i sygeplejen (ansat på RHN) Masterstuderende Fog, E. Master i Rehabilitering Masterstuderende Jensen, J. Master i Rehabilitering Masterstuderende Jensen, M. N. Sundhedspædagogik og sundhedsfremme. Sept. 08-juni 2010 Masterstuderende Larsen, J. S. Master in Sexual Health Science (ansat på RHN) Ph.d.-studerende Brincks, J. Effekt af gangtræning i vægtbærende gangrobot hos personer med nylig opstået apopleksi. Projektet er et samarbejde mellem JCVU Fysioterapeutuddannelsen, Århus, og RHN. August 2006 januar 2010 Ph.d.-studerende Dietz, M. Right hemisphere contributions to cognition: clinical perspectives & functional neuroimaging. I samarbejde med CFIN, Århus Universitet Ph.d.-studerende Kjærsgaard, A. Problemer med at spise og drikke efter erhvervet hjerneskade - fokus er på sikker påbegyndelse af oral ernæring samt på personens oplevelse af, hvordan funktionsnedsættelser i ansigt, mund og svælg påvirker deltagelse i måltider og sociale relationer. Indskrevet på Syddansk Universitet, tilknyttet RHN. Oktober december 2011 Ph.d.-studerende Lapitskaya, N. Virkning af massiv proprioceptiv stimulation på den kortikale aktivitet hos bevidsthedssvækkede patienter med svær hjerneskade. August 2006 december 2009 Ph.d.-studerende Sandberg, K. On the Edge of Consciousness: Relating Consciousness to the Brain. November 2007 oktober Ph.d.-studerende Severinsen, K. Rehabilitering af gangfunktion hos personer med hemiparese 6-24 mdr. efter apopleksi. Projektet er et samarbejde mellem Neurologisk afdeling, Århus Universitetshospital, Institut for Idræt og RHN. September 2006 januar 2010 Ph.d.-studerende Stubbs, P. Funktionel kvantificering af refleksmodulationen mellem lammet og rask soleus-muskel hos apopleksipatienter siddende og under gang Ph.d.-studerende Weed, E. Social kognition og kommunikation hos patienter med unilateral skade i højre hemisfære: Et metodeudviklingsstudie. Marts 2008 februar 2011 Ph.d.-studerende Aadal, L. Styrkelse af samspillet mellem motivation, patientens medindflydelse og læring af hverdagslivets kompetencer under intensiv neurorehabilitering af patienter med svær traumatisk hjerneskade. Udvikling af en didaktisk model. Februar 2007 april

6 Igangværende og afsluttede forskningsprojekter 2009 Nedenfor følger en oversigt over igangværende og afsluttede forskningsprojekter Andersen LV, Lindholt S, Færgeman O, Mortensen, LS., Frost L. Atrieflimren og blodprop i armen. Astrup, J. Shockwave behandling af patellar tendinopati, RCT. I samarbejde med Fredberg U. Bay Laurberg, T. IGF-1 aksen ved reumatoid arthritis og polymyalgia rheumatica. I samarbejde med CIMESTRA-gruppen, Ellingsen T, Frystyk J., Flyvbjerg A, Møller BK. Callesen, J. Intra- og intertesterreliabilitet af tenderpoint undersøgelse hos lænderygpatienter. Et specialeprojekt under Kandidatuddannelsen. I samarbejde med Ellingsen T, Jensen OK,GraabækM, Christiansen D. Christiansen, D., fysioterapeut cand.scient.san. Pain responses in repeated end-range spinal movements and psychological factors in sick-listed patients with low back pain: Is there an association? J Rehabil Med Jun;41(7): I samarbejde med Larsen K, Jensen OK, Nielsen CV og Center for Folkesundhed, Region Midt Christiansen, D., fysioterapeut, cand.scient.san. Initial pain response does not predict long term outcome in sick-listed low back pain patients. Indsendt til J Rehabil Med. I samarbejde med Larsen K, Jensen OK. Ellingsen, T. CD26, CCR7,CCL19 ved DMARD-naiv reumatoid arthritis. I samarbejde med CIMESTRAgruppen Fredberg, U. Ultralydvejledt injektion af pladerig plasma ved Achilles tendinopati, RCT. I samarbejde med Ortopædkirurgisk afd, Århus Sygehus THG Fredberg, U. Ultralydvejledt injektion af pladerig plasma ved patellar tendinopati, RCT. I samarbejde med Ellingsen T, Christensen R. Fredberg, U. Ultralydvejledt injektion af steroid ved frossen skulder bursitis, RCT. I samarbejde med Billeddiagnostisk afd, Århus Sygehus-THG,, Reumatologisk afd, Århus Sygehus-NBG Fredberg, U. Ultralydvejledt biopsi fra Achilles tendinopati med henblik på aflejringssygdom og inflammation. I samarbejde med Patologisk afdeling, Århus Sygehus-THG Fredberg, U. Ultralydvejledt biopsi fra Achilles tendinopati med henblik på telomerlængde. I samarbejde med Idrætsmedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital Fredberg, U. Ultralydvejledt injektion af steroid ved subacromial bursitis, RCT. I samarbejde med Billeddiagnostisk afd, Århus Sygehus-THG, Reumatologisk afd, Århus Sygehus-NBG Fredberg, U. Ultralydvejledt injektion af steroid ved forreste knæsmerter efter ACL-operation, RCT. I samarbejde med Billeddiagnostisk afd, Århus Sygehus-THG,, Reumatologisk afd, Århus Sygehus-NBG Frost L, Christensen AL, Tjønneland A, Overvad K. Anthropometry and risk of atrial fibrillation: The Diet, Cancer and Health Study. Hansen, K. W. Kvalitetsindikatorer for type 2 diabetes ved henvisning til diabetes center. I samarbejde med Gregersen Møller, Fie Lone Kærsvang, fuldmægtig, Region Midt, Lykke, Rune Vildhøj, Morten Vildhøj, Sara Bendtsen, Charlotte Melchior, Trine Nielsen Andersen, Rikke Lund Hvas, C. L. Regulatory T cells during anti-tnf-alpha antibody treatment of Crohn s disease. I samarbejde med Anders Dige, Jens F. Dahlerup, V, Århus Sygehus Hvas, C. L. Dendritic cells and vitamin D in Crohn s disease. I samarbejde med Lars Erik Bartels, Medicinsk Afdeling V, Århus Sygehus Jensen, C., seniorforsker, Marselisborg Centret. One-year follow-up in employees sick-listed because of low back pain: Randomised clinical trial comparing multidisciplinary and brief intervention. Indsendt til Spine. I samarbejde med Jensen OK, Christiansen D, Nielsen CV og Center for Folkesundhed, Region Midt Jensen, O. K., overlæge, Ph.d. Low back pain may be caused by disturbed pain regulation. A crosssectional study in low back pain patients using tender point examination. Eur J Pain Tilgængelig online, endnu ikke på papir. I samarbejde med Nielsen CV, Stengaard-Pedersen K. Kristian Stengaard-Pedersen, Reumatologisk afdeling U, Århus Universitetshospital. Claus Vinther Nielsen, Center for Folkesundhed, Århus Universitet og Region Midt Jensen, O. K., overlæge, Ph.d. One-year prognosis in sick-listed low back pain patients with or without nerve root pain. Prediction models identifying patients with unsuccessful return to work. Indsendt til The Spine Journal. I samarbejde med Center for Folkesundhed, Region Midt Jensen, O. K., overlæge, Ph.d. One-year prognosis in low back pain patients sick-listed for 3-16 weeks. Prognostic factors influencing pain and disability in patients with and without nerve root affection. Indsendt til The Spine Journal. I samarbejde med Center for Folkesundhed, Region Midt Jørgensen, S. P. G. PhD: Immune Modulation of vitamin D in Crohn s disease. Forsvaret i Århus d. 27/2-09. Vejledere: Henning Glerup, Silkeborg, Jens F Dahlerup, afd V, Århus Sygehus Krogh, T. Ultralydvejledt injektion af pladerig plasma og steroid ved lateral epikondylitis, RCT. I samarbejde med Fredberg U, Stengaard-Pedersen K, Ellingsen T. Krogh, T. Reproducerbarhed af udmåling af tykkelse af laterale epikondyl. Intra observer. Abstract Eular I samarbejde med Fredberg U, Ellingsen T. Krogh, T. Systematisk review og metaanalyse: injektions terapi til epikondylitis lateralis. I samarbejde med Fredberg U, Stengaard-Pedersen K, Ellingsen T, Bartels E, Bliddal H Tarp, B. Profylaktisk hepatitis B vaccination af sundhedspersonale. Gennemføres som led i forskningsmetodologisk opgave for 9. semesterstuderende Sophie Hauerberg, for hvem Britta Tarp er vejleder. Deltagelse endvidere af sygeplejerske Susanne H. Rasmussen og Sygeplejerske Susanne Nielsen, MD, RSI Tarp, B. Bruge af PCT som diagnostisk markør ved differentiering mellem inflammatorisk og infektiøs tarmlidelse. I samarbejde med Henning Glerup og Birgit Larsen, Regionshospitalet Silkeborg Tarp, B. Virale CNS infektioner - et klinisk studie af associeret neuropatologi. I samarbejde med Infektionsmedicinsk afdeling Q, Neurologisk afd. F, Århus Universitetshospital/ÅS, Center for Psykiatrisk Forskning, Århus Universitetshospital/Risskov Tarp, B. HCV-CNS projekt: Studie af cerebral funktion hos kronisk hepatitis C virus patienter før og efter behandling med pegyleret interferon _-2a i kombination med ribavirin. I samarbejde med Infektionsmedicinsk afdeling Q, Neurologisk afd. F, Århus Universitetshospital/ÅS, Center for Psykiatrisk Forskning, Århus Universitetshospital/Risskov Tarp, B. Silkeborg monitoreringsredskab af behandlingskvalitet ved samfundserhvervet pneumoni (CAP). I samarbejde med Klinisk Mikrobiologisk Afd., SKS Tarp, B, Greve, T. Udredning og behandling af samfundserhvervet pneumoni: Et kombineret før og efter interventionsstudie med kontrol samt metodestudie. I samarbejde med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Skejby Sygehus 10 11

7 Ørskov, L. Mekanismer bag svær insulinresistens. I samarbejde med Ulla Kampmann Opstrup, Anette Mengel, Ole Schmitz, Niels Møller Ørskov, L. Akut dysregulation hos type 2 diabetikere. I samarbejde med Ulla Kampmann Opstrup, Roni Ranghøj, Niels Møller. Ørskov, L. D-vitamin og type 2 diabetes en tværsnitsundersøgelse. I samarbejde med Ulla Kampmann Opstrup, Lars Rejnmark, Niels Møller, Diana Grove, Helle Brockstedt, Klavs Wurgler Hansen, Eva Ebbehøj, Leif Mosekilde. Ortopædkirurgisk Afdeling Bisgaard, T. Nålebehandling ved Dupytren kontraktur, 2 års opfølgning Klebe, T., Stilling, M. Artrose (recap) skulderforskningsprojekt, sammenligning af to resurfacing proteser til behandling af slidgigt i skulderleddet. I samarbejde med Århus universitetshospital, Århus Sygehus, ortopædkirurgisk afdeling. Tjørnild, M., Hansen F. M. PFC-studiet. Rehabilitering efter knæproteseoperation et randomiseret studie af genoptræningsmønstret efter knæproteseoperation med bevægelig plastkomponent overfor fikseret plastkomponent i knæprotesen. I samarbejde med Århus universitetshospital, Århus Sygehus, ortopædkirurgisk afdeling. Gizzi, L. Brug af multisynergiberegninger til vurdering af gangfunktionen hos patienter med en halvsidig lammelse efter et slagtilfælde. I samarbejde med Nielsen, JF Mogensen, P. H. Virkning af gangtræning i vægtbærende gangrobot hos personer med apopleksi og nogen gangfunktion. Mogensen, P. H. Asymmetry in normal gait. (Afsluttet, men ikke offentliggjort). I samarbejde med Hørlyck, Erik; Slot, William. Mogensen, P. H. Gait analysis in normal pigs. (Afsluttet, men ikke offentliggjort). I samarbejde med Nielsen, MS; Sørensen, JCH; Møller, A; Bjarkam, CR. Mogensen, P. H. Gait analysis in a porcine model of chronic Parkinson disease established by continuous MPTP intoxication. (Afsluttet, men ikke offentliggjort). I samarbejde med Nielsen, MS; Glud, AN; Møller, A; Bender, D; Doudet, D; Sørensen, JC; Bjarkam, CR. Mogensen, P. H. Gait analysis in the Göttingen minipig model of Parkinson disease based on viral gene transfer mediated alpha synuclein overexpression in the substantia nigra. (Afsluttet, men ikke offentliggjort). I samarbejde med Glud, AN; Hedegaard, C; Nielsen, MS; Larsen, K; Jensen, PH; Bendixen, C; Sørensen, JC; Bjarkam, CR. Mørk, S. K. (forskningsårsstuderende). Cortical excitability in patients with severe brain injury. I samarbejde med Lapitskaya N, Nielsen JF Nielsen, M. K. (forskningsårsstuderende). Gangtræning i vægtbærende gangrobot til patienter med ataksi. I samarbejde med Nielsen JF, Brincks J Overgaard, M. Bevidst og ikke-bevidst perception belyst ved visuel neglekt Overgaard, M. Neglekt og perspektivtagning Overgaard, M. Sammenlignende studier mellem metoder til at måle bevidst perception Overgaard, M. Afkodning af bevidste oplevelser vha. MEG Overgaard, M. Hypnose og kognitiv rehabilitering Overgaard, M. Computerbaseret opmærksomheds- og working memory træning. Overgaard, M. Analyse af bevarede bevidste oplevelser ved vegetativ og minimal bevidst tilstand Riemer, K. (forskningsårsstuderende). Ændringer i hjernens inhibitoriske netværk efter udtrætning hos patienter med hemiparese. I samarbejde med Nielsen JF, Blicher JU, Severinsen K 12 13

8 Igangværende og afsluttede multicenter studier 2009 Nedenfor følger en oversigt over igangværende og afsluttede multicenter studier 2009 Ellingsen, T, Holck, P, Dam, M. OPERA (Optimized treatment algorhitm in early reumatoid arthritis) Frost, L, Jensen, J. H., Vittrup, A. A clinical outcomes study of darapladib versus placebo in subjects with chronic coronary heart disease to compare the incidence of major adverse cardiovascular events. Sponsoreret af GSK Frost, L, Jensen J.H., Vittrup, A. A safety and efficacy trial evaluating the use of apixaban in the treatment of symptomatic deep vein thrombosis and pulmonary embolism. Sponsoreret af Pfizer Frost, L, Jensen, J.H., Vittrup, A. A safety and efficacy trial evaluating the use of apixaban for the extended treatment of deep vein thrombosis and pulmonary embolism. Sponsoreret af Pfizer Frost, L, Revsbæk, P, Nielsen, S. A phase 3 randomized, double-blind, parallel-group, multi-center study of the safety and efficacy of apixaban for prophylaxis of venous thromboembolism in acutely ill medical subjects during and following hospitalization. Frost, L, Vittrup, A, Deibjerg, L, Buhl, J, Jensen, J. H. A phase III prospective, randomized, doubleblind, active-controlled, multi-center, superiority study of vernakalant injection versus amiodarone in subjects with recent onset atrial fibrillation. Frost, L, Vittrup, A, Jensen, J. H. A phase 3, active (warfarin) controlled, randomized, double-blind, parallel arm study to evaluate efficacy and safety of apixaban in preventing stroke and systemic embolism in subjects with nonvalvular atrial fibrillation. Sponsoreret af Pfizer. Frost, L. Apixaban for prevention of acute ischemic events. A phase 3, randomized, double-blind, evaluation of the safety and efficacy of apixaban in subjects with a recent acute coronary syndrome. Sponsoreret af Pfizer. Holck, P. ACT-SURE (Multi-National Open-Label Study to Evaluate the Safety, Tolerability and Efficacy of Tocilizumab in Patients with Active Rheumatoid Arthritis on Background Non-biologic DMARDs who have an Inadequate Response to Current Non-biologic DMARD and/or Anti-TNF Therapy) Holck, P. EURA (Undervisning i reumatologisk ultralyd, EURA, II: et longitudinelt ikke-interventions, multicenter studie på patienter med reumatoid artrit med involvering af knæ før og under behandling med Etanercept og Methotrexate) Holck, P. OFA (A double-blind, randomized, placebo controlled, parallelgroup, multi-center, phase III trial of ofatumumab investigating clinical efficacy in adult patients with active rheumatoid arthritis who had an inadequate response to TNF-_ antagonist therapy Investigating clinical efficacy of ofatumumab in adult RA patients who had an inadequate response to TNF-_ antagonist therapy Larsen, B. F. A multicentre, randomised, prospective, open-label study to investigate the efficacy and safety of a standadardised correction dosage regimen of intravenous ferric carboxymaltose (FERIN- JECT) versus iron sucrose (VENOFER) for treatment of iron deficiency anaemia in patients with inflammatory bowel disease. Sponsoreret af Vifor Pharma. Tarp, B. Studie af mutationsprofiler og sammenhængen med infektionsforløb hos danske patienter inficeret med HBV genotype D. Sponsoreret af DanHep styregruppe (Ålborg Sygehus/Infektionsmedicinsk afd., Hvidovre Hospital) Tarp, B. HVC Molecular and Epidemiological Profiles of Hepatitis C Virus Genotype 4 in Denmark. Sponsoreret af DanHep styregruppe /Infektionsmedicinsk afd., Hvidovre Hospital Tarp, B. The Danish surveillance system for hepatitis B and C: a capture - recapture analysis based on two disease based registries. Sponsoreret af DanHep styregruppe /Infektionsmedicinsk afd., Hvidovre Hospital Vittrup, A, Jensen, J. H., Frost L, Bust, M. A multicenter, randomized, double-blind, parallel group, active-controlled study to evaluate the efficacy and safety of both aliskiren monotherapy and aliskiren/ enalapril combination therapy compared to enalapril monotherapy, on morbidity and mortality in patients with chronic heart failure (NYHA Class II - IV). Ørskov, L. RECORD-follow-up: Rosiglitazone Evaluated for Cardiac Outcomes and Regulation of glycemia in Diabetes. Sponsoreret af GlaxoSmithKline Pharma Ørskov, L. ORIGIN: Outcome Reduction With Initial Glargine Intervention. Sponsoreret af Sanofi-aventis Ørskov, L. SIBA: Efficacy and safety of SIBA insulin vs. insulin Glargine in combination with OAD s in type 2 diabetic subjects. Sponsoreret af Novo-Nordisk Ortopædkirurgisk Afdeling Mikkelsen, S. Fase I forsøg, AS902330, a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre, single and multiple ascending dose study of AS (fhfgf-18) administred intra-articularly in patients with knee primary osteoarthritis who are candidates for total knee replacement. Sponsoreret af Merck Serono Mikkelsen, S. Indsamling af korttids- og langtidsresultater for Symax-protesen med to forskellige slidflader (hård overfor blød slidflade). Sponsoreret af Stryker Mikkelsen, S. Et multinationalt, multicenter, randomiseret, dobbelt-blindet forsøg, der sammenligner effekt og sikkerhed af AVE5026 i forhold til enoxxaparin mhp. at forebygge venøs tromboemboli hos patienter, der får foretaget elektiv total hoftealloplastik (SAVE-HIP1). Sponsoreret af Sanofi Aventis Mikkelsen, S. Renovate II er et fase III, randomiseret, parallelgruppe, dobbeltblindet og aktivt kontrolleret forsøg, til vurdering af effekten og sikkerheden af oralt administreret dabigatran-etexilat 220 mg, givet én gang dagligt (startende med en halv dosis 110 mg på operationsdagen), sammenlignet med enoxaparin 40 mg givet subkutant én gang dagligt i dage til forebyggelse af venøse blodpropper hos patienter, der får foretaget elektiv total hoftealloplastik. Sponsoreret af Boehringer Ingelheim Mikkelsen, S. Direkte faktor XA-hæmmer YM150 til forebyggelse af venøs tromboembolisme hos patienter, der skal gennemgå planlagt hofteudskiftning. Et dobbeltblindet, parallelt, dose-finding-forsøg sammenlignet med enoxaparinbehandling. (ONYX-3). Sponsoreret af Astellas Pharma a/s Mikkelsen, S. Fase III, hvor effekt og sikkerhed af et nyt præparat sammenlignes med Enoxaparin i den tromboseprofylaktiske behandling efter knæalloplastik. (Save Knee). Sponsoreret af Sanofi Aventis Mikkelsen, S., Hansen, F. V. Fase III forsøg. Formålet med forsøget er at undersøge effekten og sikkerheden af apixaban sammenlignet med enoxaparin for at forhindre at der dannes blodpropper efter hoftealloplastik. Sponsoreret af Bristol Meyers Squibb Mortensen, J., Tordrup, P., Saxstrup, K. Multicenterundersøgelse af forreste korsbånds-rekonstruktion, patellasene versus quadricepssene. Mortensen, J., Tordrup, P., Saxstrup, K. Multicenterundersøgelse af postoperativ rehabilitering efter meniskreinsertion. Østergaard, L. Moderne rehabilitationsstrategier ved lumbal spinal fusion. Sponsoreret af Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Mogensen, P. (leder og klinisk ansvarlig). Hjemmerehabilitering af patienter med apopleksia cerebri. Et vestdansk multicenter projekt. Sponsoreret af Sundhedsministeriets Genoptræningspulje 14 15

9 Billeder siger ikke nødvendigvis mere end ord Rygsmerter er den lidelse, der koster flest sygedage i Danmark. Det er også en lidelse, der kan være særdeles kompleks og vanskelig at udrede og behandle. Derfor er der brug for mere forskning på området. Selv om teknologien efterhånden gør det muligt at visualisere stort set alle strukturer og processer i kroppen, er billeder ikke altid nok især når det handler om rygsmerter. - Når det gælder rygsmerter, kan årsagen faktisk oftest ikke findes ved blot at se på scanninger. Der er en del rygpatienter, der har normale røntgenbilleder og MR-scanning på trods af, at deres symptomer er de samme som hos patienter med påviste degenerative forandringer (slidgigt). Der må altså findes andre forklaringer, og det er dem Ole Kudsk Jensen er på jagt efter i sin Ph.D. afhandling. Det er aldrig for sent til en Ph.D. Reumatolog Ole Kudsk Jensen på 61 år har beskæftiget sig med nakke- og rygsmerter siden 1970 erne. Da han i 2009 forsvarede sin Ph.D. afhandling, blev det kronen på et livslangt værk. Reumatologisk overlæge Ole Kudsk Jensen, har sin daglige gang på Center for Bevægeapparatlidelser, Regionshospitalet Silkeborg. Her leder han et tværfagligt hold, der i samarbejde med kommunerne og Center for Folkesundhed, Region Midt, etablerer hurtige udrednings- og behandlingsforløb for sygemeldte med rygsmerter. Interessen for rygsmerter har været den røde tråd under hele Ole Kudsk Jensens lange karriere. Derfor var det naturligt for ham at sige ja, da han i 2004 fik tilbudt jobbet som leder af et projekt for sygemeldte med rygsmerter. Det var også her muligheden for en Ph.D. afhandling præsenterede sig. - Jeg havde forsøgt at blive klinisk lektor for nogle år tilbage, men selv om jeg havde erfaring, manglede jeg en Ph.D. titel, fortæller Ole Kudsk Jensen. Da jeg så blev tilbudt at lede rygprojektet på Center for Bevægeapparatlidelser, var det oplagt at bruge det som afsæt til en Ph.D. afhandling. Men hvad er det, der får en læge til at bruge tid og kræfter på en Ph.D. afhandling så sent i sin karriere? For der er tale om et meget krævende arbejde, især hvis man samtidigt skal passe sit kliniske arbejde. - Det kræver stor motivation, for man skal være indstillet på at bruge en stor del af sin fritid på forskning. Og så skal man være indstillet på at få kritik for sit åndelige fravær. Uden opbakning hjemmefra ville det ikke gå, og den opbakning har jeg haft. At dømme ud fra Ole Kudsk Jensens entusiasme, er det afgørende dog ikke titlen eller nye karrieremuligheder men snarere glæden ved at være med til at bedrive interessant og nyttig forskning. - Det giver energi, når vi kan se, at vores hypoteser holder stik, og når vores indsats gør en forskel for patienterne. Om Center for Bevægeappartlidelser - oprettet i 2004 som en del af Rygcentret, Regionshospitalet Silkeborg. - bygger på et samarbejde mellem Regionshospitalet Silkeborg og 7 kommuner, herunder Silkeborg, Favrskov og Skanderborg kommune. - er forskningsmæssigt tilknyttet Center for Folkesundhed, Region Midtjylland. - har til formål at foretage forskning samt etablere udrednings- og behandlingsforløb for sygemeldte med smerter i bevægeapparatet. - primært fokus er hjælp til patienter med uspecifikke rygsmerter. Frugtbare resultater En af hypoteserne var, at såkaldt udbredt ømhed i kroppen havde betydning for oplevelsen af rygsmerter. - Den hypotese viste sig at holde stik. Undersøgelsen påviste, at rygsmerterne hos patienter med udbredt ømhed typisk ikke var forårsaget af slidgigtforandringer. De skønnes derimod betinget af forstyrret smerteregulation. Ole Kudsk Jensen satte sine data vedrørende de i alt 326 sygemeldte rygpatienter i sammenhæng med en række kliniske-, psykosociale- og livsstilsfaktorer og på den baggrund udarbejdede han en prognosemodel for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Vi ved fra flere internationale undersøgelser, at psykosociale faktorer har stor betydning for prognosen, og det har vi kunnet bekræfte i vores prognosemodel. Tværfaglig indsats At smerteoplevelsen hos rygpatienter ofte hænger sammen med bl.a. psykosociale faktorer og forstyrrelser i smerteregulering betyder, at der er brug for at involvere en række forskellige faggrupper i behandlingsforløbet. Center for Bevægeapparatlidelser udgøres således af et tværfagligt team, der tæller en reumatolog, en socialmedicinsk læge, en socialrådgiver, en psykolog samt fysio- og ergoterapeuter, der i en koordineret indsats hjælper den sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet

10 Klinisk forskning med filosofisk islæt Formand for Yngre Lægerådet: Højt ambitionsniveau og fantastisk stemning i Silkeborg Morten Overgaard, leder af CNRU på Hammel Neurocenter, gør en dyd ud af at inddrage filosofiske og erkendelsesteoretiske overvejelser i sin forskning. Den strategi har indtil videre skabt fremragende resultater og udløst en rekordstor EU-bevilling til den ambitiøse, unge forsker. Cognitive Neuroscience Research Unit (CNRU), Hammel Neurocenter har modtaget en EU-bevilling på 12,5 mio.kr. til et forskningsprojekt under navnet MindRehab. Det er et 5-årigt projekt, der udspringer af et tidligere EU-projekt, MindBridge, hvor CNRU også var involveret. MindRehab skal dels teste og forfine de tidligere udviklede metoder til at hjælpe hjerneskadede patienter. Derudover skal projektet også udvikle nye metoder til neurorehabilitering samt bedrive grundforskning. 3 grundprincipper for hjerneforskning MindRehab bevillingen er tildelt CNRU på Hammel Neurocenter men foregår til dels på Dansk Neuroforskningscenter (DNC), Århus Universitet. - Hvor fokus på Hammel Neurocenter hovedsageligt er på det kliniske, er det på DNC mere de filosofiske og erkendelsesteoretiske vinkler, der optager forskerne. På den måde er der en arbejdsdeling mellem de to centre, siger Morten Overgaard. Morten Overgaard har opstillet 3 grundpricipper for MindRehab, som danner grundlag for projektets initiativer: - Der skal være en filosofisk vinkel. Når man beskæftiger sig med bevidste fænomeners relation til hjerneprocesser, er det både naturligt og nødvendigt at inddrage overvejelser af den mere uhåndgribelige slags, forklarer forskeren. - Derudover, skal vi naturligvis altid have et klinisk fokus på neurorehabilitering. Det hele handler i sidste ende om at hjælpe nogle mennesker, der er ramt af hjerneskader, understreger Morten Overgaard. - Men der skal også være plads til grundforskning, hvor man blot søger en grundlæggende forståelse af fænomener, for det danner ofte afsæt for videre forskning, og det er det tredje grundprincip. Nye spændende projekter Selv om MindRehab-projektet startede for få måneder siden, er der allerede søsat en hel del initiativer. - Vi har etableret et samarbejde med en forskergruppe i Dresden og én i København om at udvikle metoder til eye-tracking, der skal hjælpe med at forstå hjerneskadedes måde at analysere synsindtryk på, fortæller Morten Overgaard. - Så har vi igangsat et forsøg med hypnose, fortsætter han. Vi vil gerne undersøge, hvorvidt vi med positive suggestioner under hypnose kan hjælpe hjerneskadede med at forbedre deres evner til at præstere. Foreløbige resultater tyder på, at hypnosemetoden kan forbedre hjerneskadedes præstation i intelligenstests. Et andet interessant initiativ er forsøg med såkaldte neglektpatienter, som kun kan opfatte en del af et rum. - Vi forsøger bl.a. at få dem til at skifte perspektiv og derved udforske, hvordan neglektsyndromet virker, og hvordan det kan afhjælpes. Vi fandt også en blindsight patient i forbindelse med disse forsøg, udbryder Morten Overgaard begejstret og tilføjer: - Det gode ved at være tilknyttet en klinik som forsker er blandt andet, at man kommer i kontakt med interessante patienter set fra en forskers synspunkt. Det kan være sjældne sygdomme og grænsetilfælde, som kan være gode til at belyse nogle bestemte aspekter af en problemstilling. Jo længere interviewet skrider frem, jo mere energisk fortæller Morten Overgaard, og jo mere nysgerrig bliver intervieweren. Men på et eller andet tidspunkt skal interviewet stoppe, og Morten Overgaard skal have lov til at vende tilbage til kollegerne, der høfligt forlod kontoret tidligere, da undertegnede dukkede op med sin pen og papir. Det er velkendt, at Regionshospitalet Silkeborg har et godt ry hos yngre læger. Ifølge formand for Yngre Lægerådet skyldes det bl.a. et højt ambitionsniveau og en fantastisk stemning på hospitalet. Michael Tjørnild er ansat som klinisk assistent på Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg. Samtidig er han i gang med at skrive en Ph.d. afhandling om knæproteser. Og, som om det ikke var nok, er han også formand for Yngre Lægerådet og dermed også medlem af Forskningsrådet og Uddannelsesrådet. Det er tydeligvis en travl ung mand med et hjerte, der banker for faget. Han udstråler mindst lige så meget energi og begejstring, som han påstår findes på Regionshospitalet Silkeborg. - Der er en fantastisk stemning! Selv om det er et mindre regionshospital, er der ambitioner om at være med på højeste plan. Man får mulighed for at lave noget virkelig spændende, noget ekstra. Man nøjes ikke med standardløsninger eller halvhjertede forsøg, siger Michael Tjørnild. Michael Tjørnild får en del positiv feedback fra de yngre læger på hospitalet. - Mange unge læger vælger Silkeborg på grund af hospitalets gode ry. Når de også oplever det som en fremragende arbejdsplads, er de selv med til at give Regionshospitalet Silkeborg et godt ry. Derfor er det let at rekruttere hertil. En anden god ting ved Regionshospitalet Silkeborg er ifølge Michael Tjørnild størrelsen: - Der er mange ansatte, men det er ikke for stort. Man kender hinanden og har fælles ambitioner

11 Kommende forskningsprojekter 2010 Nedenfor følger en oversigt over kommende forskningsprojekter i 2010 Ellingsen, T. Komorbiditet ved tidlig ubehandlet Reumatoid arthritis. Samarbejdspartnere: Fredberg, U., Hedemann, A., Dejbjerg, L., Brockstedt H., Andersen F. Frost, L. Forstyrrelser i thyroideastofskiftet hos patienter med atrieflimren eksponeret for amiodaron. Samarbejdspartnere: Vestergaard, P., Rejnmark, L., Mosekilde, L., Johnsen, S. P. Frost, L. Relationer mellem hyperthyreoidisme og atrieflimren. Populations-baseret case-control studie. Samarbejdspartnere: Johnsen SP, Vestergaard P, Rejnmark L, Mosekilde L. Geil Kjær, S. Fasciitis plantaris: Steroid injection og excentrisk træning, -et RCR studie. Samarbejdspartnere: Olesen, Jens, Ulrich Fredberg Hansen, K. W. Transittid i diabetescenter for type 2 diabetes patienter Herly, M. D-vitamin som prognosemarkør ved steroid og DMARD-naive reumatoid arthritis patienter. Samarbejdspartnere: Ellingsen,T. CIMESTRA-gruppen. Kommende multicenterstudier 2010 Nedenfor følger en oversigt over kommende multicenterstudier i 2010 Ortopædkirurgisk Afdeling Klebe, T., Stilling, M., Mechlenburg, I., Søballe, K., Thorup, B., Eldon, F. Osteosyntese skinne til behandling af 3-parts og 4.-parts frakturer i proximale humerus. Et prospektivt migrations- og knogledensitets studie. Mikkelsen, S. Fracture healing hip, a multi-center, randomized, double-blind, placebo-controlled study to determine the efficacy, safety and tolerability of AMG 785 in skeletally mature adults with an unilateral intertrochanteric or subtrochanteric fracture of the proximal femur, status post internal fixation with a sliding hip screw or an intramedullary nail. Sponsoreret af AMGEN. Tordrup, P., Konradsen, L. Mikrofraktur-behandling kontra TruFit-behandling af symptomgivende femurale bruskskader i næet. Østergaard, L. G. The effect of modern rehabilitation strategies for lumbar spinal fusion patients, two prospective randomized clinical studies (II) Juul, B. Klinisk studie af guldimplantaters smertelindrende virkning på sportsskader, en smertescore analyse. Samarbejdspartnere: Fredberg, Ulrich. Rossen, N. B. (Ph.d.-studerende fra 1/3 2010). Natdosering af antihypertensive farmaka ved type 2 diabetes (PhD projekt). Samarbejdspartnere: Hansen, Klavs Würgler (hovedvejleder), Knudsen, Søren Tang (medvejleder), Poulsen, Per Løgstrup (medvejleder), Ebbehøj, Eva (medvejleder). Tarp, B. Profylaktisk hepatitis B vaccination på RSI effektivitet og cost/benefit. Samarbejdspartnere: Sygeplejerske Susanne H Rasmussen og Sygeplejerske Susanne Nielsen, MD, RSI Tarp, B. Anvendelse af PCT i udredning af årsag til feber infektion contra anden genese Østgård, R. D. Prevalence of intestinal inflammation in ankylosing spondylitis assessed by fecal calprotectin and capsular endoscopy and the effects of adalimumab on gut inflammation. Samarbejdspartnere: Henning Glerup, Bent Deluran, Reumatologisk afd. Århus Sygehus Østgård, R., Ph.d.-studerende. Phd- studie: Intestinal inflammation in ankylosing Spondylitis assessed by fecal calprotectin, Capsular endoscopy and Colonoscopy and the effects of Adalimumab on mucosal healing. Samarbejdspartnere: De reumatologiske afdelinger vedårhus Sygehus, Viborg sygehus, Horsens Sygehus og Regionshospitalet Randers. Vejledere: Glerup, Henning, Deuleran, Bent. Ortopædkirurgisk Afdeling Mikkelsen, L. R. Ph.d.-studie: Tidlig rehabilitering efter fast track hoftealloplastik. Samarbejdspartnere: Ortopædkirurgisk forskningsgruppe v. Århus Universitetshosptial, Århus Sygehus. Winding, T. N. Metodestudie af påvisning af ødem ved hjælp af MR-skanning og stereologi hos patienter efter hoftealloplastik. Samarbejdspartnere: Røntgenafdelingen, RSI Mogensen, P. Gangfunktion hos børn med cerebral parese, klumpfod og hos tågængere. Pedersen, A.D. Neurologiske, kognitive og psyko-sociale følger af mtbi hos danske soldater udsendt til Afghanistan. Samarbejdspartnere: Forsvarets Sundhedstjeneste, Forsvarsakademiet, Institut for Millitærpsykologi, Center for Funktionel Integrativ Neurovidenskab (CFIN), Århus Universitet Steensig, I. K. og Kristensen, L. F. Intensiv taletræning af apopleksipatienter med afasi 20 21

12 Videnskabelige artikler i danske og udenlandske tidsskrifter 2009 Nedenfor følger en oversigt over videnskabelige artikler i danske og udenlandske tidsskrifter i Andersen, L. V., Mortensen, L. S., Lindholt, J. S., Faergeman, O., Henneberg, E. W., Frost, L. Completeness and positive predictive value of registration of upper limb embolectomy in the Danish National Vascular Registry. Clinical Epidemiology 2009: I Frost, L. Doktorafhandling i medicin, Århus Universitet 2009: The diagnosis atrial fibrillation or flutter in the Danish National Registry of Patients: Incidence, risk factors, and prognosis. Århus Universitets Forlag Hvas, C. L., Brosbøll-Ravnborg, A., Agnholt, J., Dahlerup, J., Rosenstiel, P., Till, A., Vind, I., Höllsberg, P. Toll-like receptor-induced granulocyte-macrophage colony-stimulating factor secretion is impaired in Crohn s disease by nucleotide oligomerization domain 2-dependent and -independent pathways. Clin Exp Immunol. 2009;155(3): Knudsen, S. T., Laugesen, E., Hansen, K.W., Bek, T., Mogensen, C. E., Poulsen, P.L. Ambulatory pulse pressure, decreased noctural blood pressure reduction and progression of nephropathy in type 2 diabetic subjects. Diabetologia. 2009; 52(4): Laugesen, E., Hansen, K. W., Knudsen, S. T., Erlandsen, M., Ebbehøj, E., Mogensen, C.E., Poulsen, P.L. Increased Ambulatory Arterial Stiffness Index and Pulse Pressure in Microalbuminuric Patients With Type 1 Diabetes Am J Hypertens. 2009; 22(5): Blicher, J., Jakobsen, J.K., Andersen, G., Nielsen, J.F. Cortical Excitability in Chronic Stroke and Modulation by Training: A TMS Study. Neurorehabilitation and Neural Repair. 2009; 23: Borg, T. Rehabilitering er mere og andet end genoptræning af kropslige funktioner. Vanførefondens årsskrift, Baad-Hansen, L., Blicher, J., Lapitskaya, N., Nielsen, J. F., Svensson, P. Intra-cortical excitability in healthy human subjects after tongue training. Journal of Oral Rehabilitation. 2009;36: Johnsen, E. L., Mogensen, P. H., Sunde, N. A., Østergaard, K. Improved asymmetry of gait in Parkinson s disease with DBS: gait and postural instability in Parkinson s disease treated with bilateral deep brain stimulation in the subthalamic nucleus. Mov Disord. 2009; 24: Overgaard, M. How can we know if patients in coma, vegetative state or minimally conscious state are conscious? Progress in Brain Research. 2009;177: Overgaard, M., Timmermans, B. How unconscious is subliminal perception? In: Schmicking, D, Gallagher S (Eds): Handbook of Phenomenology and the Cognitive Sciences. 2009; Springer Verlag. Overgaard, M. Unravelling the human mind. Public Service Review: European Union 2009;18. Overgaard, M. Bevidsthed og hjerneskade. Hjernesagen; 4, Stubbs, P., Mrachacz-Kersting, N. Short latency crossed inhibitory responses in the human soleus muscle. J Neurophys. 2009; 102(6); Mortensen, K.H., Hansen, K.W., Erlandsen, M., Christiansen, J.S., Gravholt, C.H. Ambulatory arterial stiffness index in Turner syndrome: the impact of sex hormone replacement. Hormone Research 2009;72; Nielsen, G.L., Petersen, L.J., Hornung, N., Rasmussen, C., Frost, L., Fedder, J., Lederballe, O., Lauszus, F. Forskning ved regionale hospitaler i Vestdanmark. Ugeskr Læger 2009;171: Poulsen, P. L., Hansen, K. W., Gaede, P., Rossing, P. Hypertension og diabetes. Ugeskrift for Læger. 2009;171: Snorgaard, O., Knudsen, S.T., Madsen, M. M., Hildebrandt, P. Diabetes og hjertesygdom. Månedsskrift for praktisk lægegerning. 2009; 11: Tarp, B., Duus, L. M., Christensen, A.V., Navntoft, D., Nielsen, H.V., Petersen, E. The schistosoma-specific antibody response after treatment in non-immune travellers. Scand J Infect Dis. 2009;41(4): Tarp, B., Kristoffersen, K.B., Søgaard, O.S., Wejse, C., Black, F. T., Greve, T., Storgaard, M., Sodemann, M. Antibiotic treatment interruption of suspected lower respiratory tract infections based on a single procalcitonin measurement at hospital admission--a randomized trial. Clin Microbiol Infect. 2009May;15(5): Epub 2009 Mar 5. Thygesen, S. K., Frost, L., Eagle, K., Paaske, SJ.. Atrial fibrillation in patients with ischemic stroke. Clinical Epidemiology 2009: I Wejse, C., Gomes, V. F., Rabna, P., Gustafson, P., Aaby, P., Lisse, I. M., Andersen, P. L., Glerup, H., Sodemann, M. Vitamin D as supplementary treatment for tuberculosis: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Am J Respir Crit Care Med May 1;179(9):

13 Akademiske postere, abstracts og oplæg 2009 Nedenfor følger en oversigt over postere samt abstracts med/uden mundtlige oplæg, som er fremlagt ved konferencer/kongresser i 2009 samt navnene på medarbejdere, der har deltaget. Andersen, L. V., Mortensen, L. S., Lindholt, J. S., Færgeman, O., Henneberg, E. W., Frost, L. Upper limb embolectomy incidence and prognosis. National cohort study in Denmark. Årsmøde i European Society of Cardiology Eriksen, M. B., Jørgensen, B. J., Krarup, H., Laursen, A. L., Christensen, P. B., Møller, A., Schlichting, P., Kuiken, C., Weis, N. and the DANHEP Group (Britta Tarp medlem af DANHEP Group). Molecular and Epidemiological Profiles of Hepatitis C Virus Genotype 4 in Denmark. AASLD, Boston. 11. januar 2009 Hvas, C.L., Kelsen, J., Dige, A., Agnholt, J., Christensen, L., Dahlerup, J. F. Discrete changes in circulating regulatory T cells during infliximab treatment of Crohn s disease. DGS årsmøde. 2. september 2009 Møller, F. G., Lykke, R., Kærsvang, L., Vildhøj, M., Vildhøj, S., Bendtsen, C. M., Andersen, T., Nielsen, R. L., Hansen, K. W. Kvalitetsindikatorer for behandling af type 2 diabetes ved henvisning til diabetescenter. Dansk Endokrinologisk Selskabs årsmøde. Januar 2009 Ortopædkirurgisk Afdeling Andreassen, C. H. Can junior Docter interpret MRI scan of the schaphoid bone (artiklen udgået fra Horsens Sygehus). DOS, oktober Klebe, T. Artrose (recap) skulder forskningsprojekt Århus Silkeborg. Sammenligning af to resurfacing proteser til behandling af slidgigt i skulderleddet. Et prospektivt randomiseret migrations- og knogledensitetsstudie. DOS, København, 22, oktober Klebe, T. Artrose (recap) skulder forskningsprojekt Århus Silkeborg. Sammenligning af to resurfacing proteser til behandling af slidgigt i skulderleddet. Et prospektivt randomiseret migrations- og knogledensitetsstudie. Forskningens dag, Århus Universitet, 30. september Mikkelsen, L. R. Effekt af low cost muskeltræningsregime efter Total Hofte Alloplastik. Fagfestival for fysioterapi, Odense, marts Mikkelsen, L. R. Effekt af low cost muscle training strategy after Total Hip Replacement: - a randomised controlled clinical trial. Nordic Physiotherapi Congres, Oslo, september Mikkelsen, L. R. Effect of intensified home-based exercise after Total Hip Replacement a clinical randomised controlled trial. DOS, Dansk Ortopædkirurgisk Selskabs årsmøde (foredragskonkurrencen) København, oktober Vesterby, M. Remote Rehabilitation Support. Århus Universitet, Forskningens dag, 30. september Vesterby, M. Remote Rehabilitation Support. Lundbeck, København, 5. november Vesterby, M. Telemedical support for healthy patients. The workshop on Infrastructures for Health Care 2009, juni Vesterby, M. Telemedicin og den kritiske patient. Dansk selskab for sygehusledelse, Kolding, november Vesterby, M., Winding, T. N. From brown paper to white Paper. Dansk Selskab Telekommunikation, København, 6. november Borg, T. Challenging Positions in Disability Research normativity, knowledge and praxis. The 10th NNDR conference, april Borg, T. Paradigmer og praksisformer i neurorehabilitering. Konference, Selskab for Neurorehabilitering 1. oktober Borg, T. Rehabilitering er mere og andet end træning af kropslige funktioner. Anden danske rehabiliteringskonference. 9. november Brincks, J., Mogensen, P.H., Nielsen, J. F. Increased muscle power generation and absorption improves walking speed in persons early post stroke A pilot study. Ph.d.-dag, Århus Universitet, 16. januar Glud, A. N., Hedegaard, C., Nielsen, M. S., Larsen, K., Mogensen, P., Bendixen, C., Sørensen, J. C., Jensen, P., Bjarkam, C. R. Direct viral mediated gene transfer in the substantia nigra og the Göttingen minipig indced by stereotaxic microinjections of lentiviral vectors coding for a-synuclein overexpression. Symposium med Neuronano Research Center fra Lund, DNC-huset, Århus, 19. november Glud, A. N., Hedegaard, C., Nielsen, M. S., Larsen, K., Mogensen, P., Bendixen, C., Sørensen, JC., Jensen P. H., Bjarkam, C. R. Viral mediated gene transfer in the substantia nigra of the Göttingen minipig induced by direct stereotaxic microinjections of lentiviral vectors encoding _-synuclein. 39th Society for Neuroscience Conference, Chicago, USA, oktober Hjorth, A. H. Kommunikation som en afgørende faktor i rehabiliteringen på Klinik for tidlig neurorehabilitering. Temadag Når hjernen svigter: Fra isolation til interaktion Ålborg Universitet, HanDiaTek, 29.oktober Kjærsgaard, A., Sjölund, B.H., Borg, T. Problems with eating and drinking after acquired brain injury. Ph.d.-kurset Ph.d. school in Rehabilitation, København, 29. november - 2. december Kjærsgaard, A. Problemer med at spise og drikke efter erhvervet hjerneskade. Forskningssymposium, RSI, 11. marts Kjærsgaard, A. Problemer med at spise og drikke efter erhvervet hjerneskade. Forsknings- og udviklingsdag for Ergo- og fysioterapeuter i Region Midtjylland, Århus Universitetshospital, 22. september Larsen, K., Hedegaard, C., Glud, A. N., Nielsen, M. S., Mogensen, P., Bendixen, C., Sørensen, J.C., Jensen, P., Bjarkam, C. R. Transgenic pigs as models for human neurodegenerative diseases. Minisymposium, præsenteret af Knud Larsen, Institute for Human Genetik, Århus Universitet, 29. maj Mogensen, P., Nielsen, M. S., Glud, A. N., Møller, A., Bender, D., Doudet, D., Sørensen, J. C., Bjarkam, C. R. Gait analysis in a porcine model of chronic Parkinson disease established by continuous MPTP intoxication. XVIII WFN World Congress on Parkinson s Disease and Related Disorders, Miami Beach, Fl, USA december Mogensen, P., Glud, A. N., Hedegaard, C., Nielsen, M. S., Larsen, K., Jensen, P. H., Bendixen, C., Sørensen, J. C., Bjarkam, C.R. Gait analysis in the Göttingen minipig model of Parkinson disease based on viral gene transfer mediated alpha synuclein overexpression in the substantia nigra. XVIII WFN World Congress on Parkinson s Disease and Related Disorders, Miami Beach, Fl, USA december Mogensen, P., Glud, A. N., Hedegaard, C., Nielsen, M. S., Larsen, K., Jensen, P. H., Bendixen, C., Sørensen, J. C., Bjarkam, C.R. Gait analysis in a porcine model of chronic Parkinson disease established by continuous MPTP intoxication. XVIII WFN World Congress on Parkinson s Disease and Related Disorders, Miami Beach, Fl, USA december

14 Mogensen, P. H., Glud, A. N., Hedegaard, C., Nielsen, M. S., Larsen, K., Jensen, P. H., Bendixen, C., Sørensen, J. C., Bjarkam, C. R. Gait analysis in the Göttingen minipig model of Parkinson disease based on viral gene transfer mediated alpha synuclein overexpression in the substantia nigra. XVIII WFN World Congress on Parkinson s Disease and Related Disorders, Miami Beach, Fl, USA, december Mørk, S. K., Lapitskaya, N., Nielsen, J. F. Cortical excitability in patients with severe brain injury. 13th Congress of the European Federation of Neurological Societies. Florence, Italy september Nielsen, M. K., Brincks, J., Nielsen, J. F. Effect of robotic gait training on truncal ataxia in patients with acquired brain damage. 13th Congress of the European Federation of Neurological Societies. Florence, Italy, september Nielsen, M. S., Glud, A. N., Sørensen, J. C., Møller, A., Mogensen, P., Bender, D., Doudet, D., Bjarkam, C. R. A porcine model of progressive Parkinson disease established by chronic 1-methyl-4-phenyl, 1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) intoxication. 39th Society for Neuroscience Conference, Chicago, USA, oktober Overgaard, M. Conscious and non-conscious perception investigated by neuropsychological deficits. Center for Visuel Kognition, Københavns Universitet, 6. november Overgaard, M. MindRehab. DNC-huset, Århus, 9. oktober Overgaard, M. Consciousness in Basic Science and Neurorehabilitation. European Research Council, Bruxelles, 22. april Riemer, K., Blicher, J., Severinsen, K., Nielsen, J. F. Changes in cortical inhibition after tatiguing excercise in stroke patients. 13th Congress of the European Federation of Neurological Societies. Florence, Italy, september Sandberg, K., Bahrami, B., Barnes, G. R., Overgaard, M., Rees, G. Localization of cortical areas involved in conscious processing during binocular rivalry using MEG. Conference Consciousness and its Measures. Limassol, Cyprus, 29. november - 1. december Sandberg, K., Timmermans, B., Bibby, B. M., Cleeremans, A., Overgaard, M. Taking all bets! Is Post-decision Wagering a superior method for measuring conscious experience? Ph.d.-dag, 16. janauar Sloth, W. 3-D Gait analysis in transfemoral amputees with locked or unlocked knee joint. Danske Fysioterapeuters Fagfestival, 27. marts Stubbs, P. W., Mrachacz-Kersting, N., Nielsen, J. F., Nielsen, J. B., Sinkjær, T. Communication between soleus muscles: Spinal? Pre-DSfN mini-symposium, Sandbjerg, 2. maj Stubbs, P. W., Nielsen, J. B., Nielsen, J. F., Sinkjær, T., Mrachacz-Kersting, N. Evidence of spinal cord mediation of interlimb coordination in the human soleus muscle. Progress in Motor Control VII, Marseille, Frankrig, juli Stubbs, P. W., Sinkjær, T., Nielsen, J. F., Mrachacz-Kersting, N. Modulation of afferent feedback during Lokomat walking. 39th Society for Neuroscience Conference, Chicago, USA oktober Timmermans, B., Sandberg, K., Bibby, B.M., Cleeremans, A., Overgaard, M. Three awareness scales predict performance in a visual identification task, and suggest no performance without awareness. The XVIth ESCoP Conference, Krakow, Poland september Aadal, L., Kirkevold, M., Overgaard, M., Borg, T. Rehabilitation of targeted daily life competences as situated learning - Intensive rehabilitation of patients with severe traumatic brain injury. Ph.d.-dag, Århus Universitet, 16. januar Tillidsposter i videnskabelige selskaber Nedenfor følger en oversigt over medarbejdere med tillidsposter i videnskabelige selskaber Ellingsen, T. Medlem, Forskningsrådet v. Dansk Reumatologisk selskab Fredberg, U. Sekretær, Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Æresmedlem, Foreningen af Superligalæger Medlem, Retslægerådet Medlem, Region Midtjyllands Kræftstyregruppe Medlem, Region Midtjyllands arbejdsgruppe omkring reumatologisk speciallægepraksis Medlem, Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for metastaser og ukendt primærtumor (udpeget af Region Midtjylland)a Referent, Lægemiddelkataloget Holck, P. Formand, Dansk Selskab for Muskuloskeletal medicin (DSMM) Formand, Videnskabeligt udvalg, Dansk Selskab for Muskuloskeletal medicin (DSMM) Repræsentantskabsmedlem, Fédération Internationale de Médecine Manuelle (FIMM) Medlem af referencegruppe vedr. MTV-rapport: Tidlig tværdisciplinær og tværsektoriel indsats overfor patienter med ondt i ryggen, Sundhedsstyrelsen Medlem af forretningsudvalget, Det Regionale Specialeråd for Reumatologi, Region Midt Hvas, C. L. Medlem, Ansættelsesudvalg, intern medicin: gastroenterologi og hepatologi Videreuddannelsesregion Nord Larsen, B. F. Forretningsudvalg, Gastroenterologisk specialeråd Ortopædkirurgisk Afdeling Klebe, T. Inspektor, Dansk Ortopædisk Selskab, DOS Laursen, M. Konstitueret forskningsansvarlig overlæge, Forskningsrådet ved RSI Mikkelsen, L. R. Medlem af forskningsgruppe indenfor rehabiliteringsområdet, Lundbeckfond-center fast-track hofte- og knækirurgi. Vesterby, M. Konstitueret formand, Biblioteksudvalg ved RSI. Medlem, forskningsgruppe indenfor rehabiliteringsområdet, Lundbeckfond-center fast-track hofte og knækirurgi. Winding, T. N. Sekretær/medlem, Biblioteksudvalget ved RSI Medlem af forskningsgruppe indenfor rehabiliteringsområdet, Lundbeckfond-center fast-track hofte- og knækirurgi. Aadal, L., Kirkevold, M., Overgaard, M., Borg, T. Rehabilitation of targeted daily life competences as situated learning - Intensive rehabilitation of patients with severe traumatic brain injury. International Counsil of Nurses (ICN), Durban Sydafrika, 30. juni

15 Degn, A. P. Censor, Censorkorpset i psykologi Overgaard, M. Medlem, Society for the Behavioral & Brain Sciences (New York) Medlem, Mind Science Foundation Medlem, The Society for Clinical Opthamology Aadal, L. Medlem, Videnskabeligt forum for neurorehabiliterende sygepleje. Afdeling for sygeplejevidenskab AU. Årsrapport 2009 for Hospitalsenheden Silkeborgs Forskningsfond Hospitalsenheden Silkeborgs Forskningsfond uddeler to gange årligt med en samlet uddeling på kroner. I 2009 blev uddelingsrammen ekstraordinært hævet til kroner. Der er givet tilsagn om uddeling af samtlige midler for 2009, for nogle projekter dog under forudsætning af at visse forhold skal være opfyldt. Der kan ansøges om maksimalt kr. til hvert forskningsprojekt. Uddeling foretages af et udvalg under Forskningsrådet. Årets uddelinger bærer præg af støtte til flere forskellige projekter, som befinder sig indenfor en række forskellige specialer. Udvalget til bedømmelse under Forskningsrådet har udtrykt stor tilfredshed med ansøgningernes høje, faglige niveau. I uddelingsrunden pr. 1. marts 2009 blev der truffet beslutning om følgende uddelinger: Christiansen, D kr. Fondstildelinger 2009 Nedenfor følger en oversigt over fondstildelinger i 2009 Abbotts Forskningsfond: Intestinal inflammation in ankylosing Spondylitis assessed by fecal calprotectin, Capsular endoscopy and Colonoscopy and the effects of Adalimumab on mucosal healing. Henning Glerup, Rene Østgård, Bent Deuleran, kr Ortopædkirurgisk Afdeling Danske fysioterapeuters forskningsfond ansøgt af Lone Ramer Mikkelsen, kr. European Research Council, 12,5 mio. kr. The Danish Research. (Medansøger). Primær ansøger: Dario Farina, SMI, Aalborg Universitet, 5,3 mio. kr. Frost, L kr. Frost, L kr. Frost, L kr. Mikkelsen, L kr. Rossen, N kr. Ørskov, L kr. I uddelingsrunden pr. 1. september 2009 blev der truffet beslutning om følgende uddelinger: Bay, T kr. Frost, L kr. Frost, L kr. Frost, L kr. Frost, L kr. under forudsætning af, at det pågældende projekt gennemføres Krogh, T kr. under forudsætning af optagelse på Ph.d.-forløb Kudsk, O kr. Kudsk, O kr. Rossen, N kr. til Lægemiddelstyrelsens afgift Tarp, B kr. Thordrup, P kr. Ørskov, L kr

16 Strategi for forskningen ved Hospitalsenheden Silkeborg Overordnet ramme for forskningen på Hospitalsenheden Silkeborg Der eksisterer et konstant behov for forbedring af behandlingstilbud, hvad angår organisatoriske, faglige og patientoplevede aspekter af behandlingen. Derfor har Hospitalsenheden Silkeborg en forskningsstrategi som, udvikles og tilpasses løbende. Forskningen tager afsæt i de overordnede linjer for Hospitalsenheden Silkeborg, som er udstukket i Hospitalsplanen for Region Midtjylland. Forskningen tager således udgangspunkt i udvalgte faglige og organisatoriske områder i forhold til forebyggelse, undersøgelse, behandling, rehabilitering og pleje. Ambitionen er at øge den sundhedsvidenskabelige og organisatoriske forskning, så Hospitalsenheden Silkeborg kan tilbyde optimale og excellente patientforløb. Ambitionen er således, at forskningen skal være innovativ og banebrydende. Forskningen skal desuden være en integreret del af hospitalets sundhedsfaglige praksis. Særligt er der fokus på det excellente patientforløb i omlægningen fra akut til planlagt aktivitet, accelererede undersøgelses- og patientforløb samt i omlægningen fra indlæggelse til ambulant. Status i 2009 er: Hammel Neurocenter har en etableret forskningsenhed. Regionshospitalet Silkeborg har en række forskningsinitiativer i gang. Der er en række aktive forskere og forskningsaktiviteter, men der er endnu ikke tale om en forskningsenhed, og der er ikke forskning på tværs af afdelinger eller sektorer internt på hospitalet. Forskningens sigte På Hospitalsenheden Silkeborg foregår der klinisk forskning. Forskningen på Hospitalsenheden Silkeborg kan deles op i to overordnede dele: Forskning på, der qua sin status som højtspecialiseret landsdelsfunktion har en forpligtelse til at varetage forskningsorienterede opgaver på universitetsniveau samt i regionalt regi at udbygge praksis. Der er desuden en forpligtelse til at drive forskningsrelateret rehabilitering i Region Midtjylland udover den fælles visiteringsforpligtelse. skal bidrage til national og international vidensopbygning indenfor neurorehabiliteringsområdet, skabe videnskabelig basis for varetagelse af befolkningens behov for neurorehabilitering samt skabe basis for kvalificeret uddannelse af sundhedspersonale indenfor området. Forskning på Regionshospitalet Silkeborg, hvis primære opgave i et forskningsperspektiv er at bedrive forskning, der kan omsættes til klinisk praksis. Regionshospitalet Silkeborg skal primært forske i patientforløb samt delaspekter heraf, som universitetshospitalerne qua deres højtspecialiserede set-up ikke har volumen nok til. driver altså fortrinsvis forskning på højt specialiseret niveau, mens der på begge matrikler er forskning på regionalt niveau og på hovedfunktionsniveau. Strategien for forskningen på Hospitalsenheden Silkeborg konkretiseres ud fra følgende fem overordnede indsatsområder: Indsatsområde 1: Tværfaglig og tværsektoriel forskning På Hospitalsenheden Silkeborg ønskes fokus på tværfaglig og tværsektoriel forskning fremmet. Desuden ønskes forskningen målrettet organisatoriske aspekter såsom patientforløb og tværfaglige processer, ligesom forskning specialerne imellem ønskes styrket. I forhold til tværfaglig og tværsektoriel forskning arbejdes der med følgende konkrete initiativer: Målretning af midler fra Hospitalsenheden Silkeborg forskningspulje til tværfaglige projekter. Den årlige pulje er på kr., og der kan søges om midler to gange om året den 1. marts og den 1. september. Fokus på sundhedstjenstlig forskning i kraft af en udvikling af tværfagligt samarbejde med Center for Folkesundhed omkring Center for Bevægeapparatslidelser og fokus på excellente patientforløb. Deltagelse i samarbejdskonstruktionen Folkesundhed i Midten. Indsatsområde 2: Rekruttering og fastholdelse Et godt forskningsmiljø giver bedre forudsætninger for rekruttering og fastholdelse. Rekrutteringen forbedres ved, at perspektiverne for forskningsforløb står klart for nuværende og kommende ansatte. På sigt sikres forskningsindsatsen gennem at have ansatte med forskningserfaring. I forhold til rekruttering og fastholdelse arbejdes der med følgende konkrete initiativer: Fokus på fleksible forskningsforløb, for eksempel gennem mulighed for delestillinger på Ph.d. og postdoc forløb. Synliggørelse af mulighederne for forskningsmæssig videreuddannelse for professionsuddannede bachelorer dette blandt andet via en jævnlig introduktion til forskningsområdet for denne gruppe. Indsatsområde 3: Etablering af et godt forskningsmiljø Samling af forskningskompetencer i et fælles forskningsmiljø på Regionshospitalet Silkeborg vil medføre en række fordele. Dermed skabes både fysiske og administrative rammer for et godt forskningsmiljø, som bidrager til udviklingen af en forskningskultur samt et forum for videndeling, gensidig læring og metodeudvikling på Regionshospitalet Silkeborg. På er forskningen forankret omkring forskningsenheden og i samarbejdet med Århus Universitetshospital. I forhold til den videre etablering af et godt forskningsmiljø arbejdes der med følgende konkrete initiativer: Etablering af en samlet forskningsenhed på Regionshospitalet Silkeborg, som har til formål at bistå de lokale forskningsmiljøer på afdelingerne med blandt andet grundlæggende viden, administrativ bistand, budgetlægning, ansøgningsprocedurer til etisk råd o.a., samt videnspredning og facilitering af tværfaglighed på tværs af afdelingerne. Desuden skal der etableres faciliteter til de Ph.d. studerende. Understøttelse af lokale forskningsinitiativer i afdelingerne, der opsøger forskningsprojekter, bedriver forskningen, forestår patientkontakten i forbindelse med involveringen i projektet og andre forhold, som knytter sig til de enkelte afdelinger. De lokale initiativer knytter sig til den samlede forskningsenhed. Afholdelse af et årligt forskningssymposium, som har til formål at udvikle forskningen på Hospitalsenheden Silkeborg. Det skal bidrage til idégenerering og giver forskere på tværs af afdelingerne mulighed for at mødes og udveksle erfaringer. Indsatsområde 4: Samarbejde med universiteter og andre uddannelsesinstitutioner Forskningen på Hospitalsenheden Silkeborg er afhængig af kontakter til forskningsmiljøer på universiteterne. Der fokuseres på samarbejde med flere forskningsmiljøer i forskellige sammenhænge. Samarbejdet relaterer til forskellige områder, såvel klinisk som organisatorisk. I forhold til samarbejde med universiteterne arbejdes med følgende konkrete initiativer: Samfinansierede forskningsprojekter Tilknytningsaftaler med Århus Universitetshospital. Aftale om forskningssamarbejde mellem Hammel Neurocenter og Århus Universitet Samarbejde med Syddansk Universitet i forhold til udviklingen af og forskningen i organisatoriske aspekter i relation til Center of Excellence. Indsatsområde 5: Flere eksterne midler Et godt og aktivt forskningsmiljø er selvsagt afhængig af, at der er midler hertil. Med henblik på at indhente flere eksterne midler til forskningen på Hospitalsenheden Silkeborg skal der arbejdes med følgende: Målretning af ansøgninger til forskningsmidler, så de relaterer sig til deres respektive profiler og værdisæt. Der nedsættes et udvalg med formålet at brande HSI i forhold til forskning og deraf at målrette søgningen af eksterne forskningsmidler

17 Regionshospitalet Silkeborg Falkevej Silkleborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej Hammel

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver. v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San.

Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver. v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San. Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San. Der var engang I sommeren 2000, hvor professor Henrik Hautop Lund fra Mærsk

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter

Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter Ulrik Tarp Ledende overlæge, lektor, dr.med. Reumatologisk afdeling Aarhus Universitetshospital Interessekonflikt Investigator/konsulent/underviser:

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Projektbeskrivelse Indsats for uspecifikt lænderygbesvær hos voksne Et randomiseret interventionsstudie tillægsprojekt

Projektbeskrivelse Indsats for uspecifikt lænderygbesvær hos voksne Et randomiseret interventionsstudie tillægsprojekt 1 Projektbeskrivelse Indsats for uspecifikt lænderygbesvær hos voksne Et randomiseret interventionsstudie tillægsprojekt Center for Bevægeapparatlidelser Silkeborg Centralsygehus og Afdelingen for Folkesundhed,

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

En innovativ nyhed til osteoarthritis

En innovativ nyhed til osteoarthritis En innovativ nyhed til osteoarthritis Osteoarthritis, en kompleks lidelse: Forskellige løsninger til hvert stadie. Præklinisk Fase Subklinisk Fase idlig Klinisk Fase Sen Klinisk Fase Symptomernes intensitet

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Posttraumatisk amnesi (PTA)

Posttraumatisk amnesi (PTA) Posttraumatisk amnesi (PTA) Leanne Langhorn Århus Universitetshospital Århus Sygehus Neurocenter Neurokirurgisk Afdeling Goddag Jonas jeg stiller dig nogle spørgsmål for at undersøge hvordan din hukommelse

Læs mere

Hvorfor skulle fysisk aktivitet have effekter på hukommelse og indlæring?

Hvorfor skulle fysisk aktivitet have effekter på hukommelse og indlæring? Hvorfor skulle fysisk aktivitet have effekter på hukommelse og indlæring? Jesper Lundbye-Jensen Lektor, PhD Institut for Idræt & Ernæring Institut for Neurovidenskab & Farmakologi Københavns Universitet...

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Rationale, arbejdsmetode og erfaringer fra Bispebjerg Hospital. Redigeret af. Ann-Dorthe Zwisler Lone Schou Lotte Vind Sørensen

Rationale, arbejdsmetode og erfaringer fra Bispebjerg Hospital. Redigeret af. Ann-Dorthe Zwisler Lone Schou Lotte Vind Sørensen Rationale, arbejdsmetode og erfaringer fra Bispebjerg Hospital Redigeret af Ann-Dorthe Zwisler Lone Schou Lotte Vind Sørensen Rationale, arbejdsmetode og erfaringer fra Bispebjerg Hospital Redigeret af

Læs mere

Når arbejdet driller. Sara Bjerre Bjørklund, Katrine Haagensen, Julie Marie Hass & Sine Olesen

Når arbejdet driller. Sara Bjerre Bjørklund, Katrine Haagensen, Julie Marie Hass & Sine Olesen Når arbejdet driller - ERGOTERAPEUTERS FACILITERING TIL, A T BORGERE MED DISKRETE KOGNITIVE DEFICITS KAN GENOPTAGE A RBEJDE Sara Bjerre Bjørklund, Katrine Haagensen, Julie Marie Hass & Sine Olesen Bachelorprojekt

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Aarhus Stroke Update 2015 - med fokus på akut behandling og organisation

Aarhus Stroke Update 2015 - med fokus på akut behandling og organisation Aarhus Stroke Update 2015 - med fokus på akut behandling og organisation Fredag d. 19. juni 2015 på Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44, bygning 10, 8000 Aarhus C Program Kl. 10.00-10.15 Velkomst

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab DANBIO Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab Berit Schiø+z- Christensen Speciallæge i reumatologi, PhD Reumatoid artri,s Leddegigt Ca. 35.000 danskere 2/3

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt,

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt, Østrogenbehandling v/peter Vestergaard Østrogen og kombinationspræparater med østrogen Farmakologi Disse præparater omfatter østradiol (17 -ethinyløstradiol) eller konjugerede østrogener i kombination

Læs mere

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst Reumatoid Artrit Hvad er reumatoid artrit (RA)? Reumatoid artrit (RA) er en kronisk autoimmunologisk sygdom, som er karakteriseret ved inflammation i synovialmembranen (synovium), hvilket fører til leddestruktion,

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner.

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Temadag 2 onsdag Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Henning Jordet, cand.psych.,aut., specialist

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres?

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Initiativmøde-DSKE 27. september 2011 Ann Bech Roskjær Cand. scient i klinisk ernæring, Steno Diabetes Center Slide no 1 Dagsorden Definition på dysreguleret

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 7. 10. september 2015 Kursusleder: John Gelineck og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

Formand: Annette Kjærsgaard Kort præsentation Interesse i forhold til dysfagiområdet Vision for EFS for dysfagi

Formand: Annette Kjærsgaard Kort præsentation Interesse i forhold til dysfagiområdet Vision for EFS for dysfagi Formand: Annette Kjærsgaard Ph.d., MScOT, Specialergoterapeut-neurorehabilitering, F.O.T.T. Instruktør 1989 - ergoterapeut fra Ergoterapeutskolen i Holstebro 2002 - F.O.T.T. Instruktør 2006 MScOT fra Lunds

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Visuel Perception - det visuelle systems funktion og anatomi. Folkeuniversitetet, Aarhus Universitet d. 09.09.2014

Visuel Perception - det visuelle systems funktion og anatomi. Folkeuniversitetet, Aarhus Universitet d. 09.09.2014 Neuropsykolog Anders Degn Pedersen, Specialist i neuropsykologi P.S. Krøyers Vej 5, 8270 Højbjerg Tlf. 4188 3516 neuropsykolog@andersdegn.dk CVR-nr. 32510329 Kurser og foredrag Jeg gennem årene afholdt

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Disposition Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte Hvordan måler vi arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøet

Læs mere

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 10.10-12.00 Frie foredrag Chair: Peter A. Siemssen 10.10-10.19 En prospektivt konsekutiv sammenligning af to kendte regimer til behandling af delhudstransplantation på crus Marie von Sperling Reservelæge,

Læs mere

Hjertedepression - og andre somatiske depressioner. Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK

Hjertedepression - og andre somatiske depressioner. Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK Hjertedepression - og andre somatiske depressioner Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK Liaison = Forbindelse Liaisonpsykiatrisk Enhed, Psykiatrisk Center København Tilsyn (ca. 1600/år) Somatoforme

Læs mere

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme Sundhedseffekter Hjerte-kar-sygdomme Interessen for mejeriprodukter og hjerte-kar-sygdomme (CVD) har ofte fokus på mættet fedt. Det har været antaget, at fordi nogle mejeriprodukter indeholder mættede

Læs mere

Emne (kort beskrivelse)

Emne (kort beskrivelse) Pædiatrisk afdeling Igangværende eller afsluttede sygeplejefaglige udviklings og forskningsmæssige tiltag i afdelingen Kriterier: der skal foreligge en protokol eller projektbeskrivelse tværfaglige udviklingsog

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Vores opgave At beskrive evidensen for træning, så det kan omsættes til praksis herunder træningsindhold,

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Christensen R, Christensen JR, Justesen JB, Bredahl TVG. Adherence to physical activity in a workplace setting a casestudy. B M J Open. 2015.

Christensen R, Christensen JR, Justesen JB, Bredahl TVG. Adherence to physical activity in a workplace setting a casestudy. B M J Open. 2015. Studieadjunkt Fysisk Aktivitet og Sundhed i arbejdslivet Institut for Idræt og Biomekanik E-mail: jrchristensen@health.sdu.dk, jrchristensen@health.sdu.dk Mobil: 93507088, 93507088 Publikationer Christensen

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse de overordnede linjer De overordnede linjer varetages af Torben Jørgensen, fra Forskningscenter for forebyggelse og sundhed og Lene Sillasen,

Læs mere

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27 Indhold Forord................................. 9 Forfatterpræsentation......................... 11 Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation 1 Geriatri en problemorienteret tilgang............. 17

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed Krop og Sind Kroppen som subjekt Fredag d. 18. sept. 2015 Oslo Universitetssykehus Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed 1 Min baggrund

Læs mere

Behovet for at præcisere budskabet hænger sammen med, at den videnskabelige evidens peger på større forsigtighed.

Behovet for at præcisere budskabet hænger sammen med, at den videnskabelige evidens peger på større forsigtighed. N O T A T SUNDHEDSSTYRELSENS NYE UDMELDING VEDRØRENDE ALKOHOL Baggrund I Danmark drikker ca. 860.000 voksne over de udmeldte maksimale genstandsgrænser 1. Kun 7 % af danske voksne drikker ikke alkohol

Læs mere

Årsrapport 2013. Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V)

Årsrapport 2013. Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Årsrapport 2013 Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Et forskningscenter etableret i et samarbejde mellem Deakin University, Australien, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

Hvordan fastholder vi Dansk Klinisk Forskning i verdensklasse?

Hvordan fastholder vi Dansk Klinisk Forskning i verdensklasse? Hvordan fastholder vi Dansk Klinisk Forskning i verdensklasse? Fredag d. 29. januar 2010 Eigtveds Pakhus Jes Søgaard Dansk Sundhedsinstitut 1 Spørgmål til mig: Kan forskning betale sig for samfundet? Svar

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Neuroplasticitet og Neurorehabilitering

Neuroplasticitet og Neurorehabilitering Neuroplasticitet og Neurorehabilitering Jens Bo Nielsen Department of Physical Exercise and Sport Science & Department of Neuroscience and Pharmacology Panum Københavns Universitet E-mail: J.B.Nielsen@mfi.ku.dk

Læs mere

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd Forskning i Fremtiden DaSys forskningskonference, 16. November 2011 Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd 2 En fremtid for forskning i sygepleje Er der en fremtid for sygeplejen? Hvad er fremtiden

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Sikker mundtlig kommunikation under fødsler. Louise Isager Rabøl, læge, ph.d.

Sikker mundtlig kommunikation under fødsler. Louise Isager Rabøl, læge, ph.d. Sikker mundtlig kommunikation under fødsler Louise Isager Rabøl, læge, ph.d. Mål I skal selv prøve at anvende relevante redskaber til sikker mundtlig kommunikation under fødsler Plan Baggrund Gruppe-diskussion

Læs mere

Pensumliste Modul 11

Pensumliste Modul 11 Pensumliste Modul 11 Geriatrisk Afdeling Udarbejdet feb. 2013 af Klinisk vejleder Inge Taasti Uddannelsesansvarlig Karin R. Laugesen 1 Geriatrisk Afdeling er i besiddelse af de bøger, der er henvist til

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Litteraturliste Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi - DFFMF

Litteraturliste Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi - DFFMF Litteraturliste Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi - DFFMF Opdateret: Februar 2013 Introduktion Oversigt over obligatorisk litteratur til den samlede uddannelse - gældende til eksamen. Litteraturlisten

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Alumnedag Campus Næstved 09-05 -2012

Alumnedag Campus Næstved 09-05 -2012 Alumnedag Campus Næstved 09-05 -2012 PROHIP Udvikling af et E-Health koncept på baggrund af kompetenceudvikling af det sundhedsfaglige personales kvalifikationer i Øresundsregionen indenfor rehabilitering

Læs mere