Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober Emne: Orientering om flytning af personalet på Hørsholm Hospital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010. Emne: Orientering om flytning af personalet på Hørsholm Hospital"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Meddelelse nr Emne: Orientering om flytning af personalet på Hørsholm Hospital 1 bilag

2 Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 124 Dato: 1. oktober 2010 Stillet af: Hans Andersen (V) Besvarelse udsendt den: 22. oktober 2010 Kongens Vænge Hillerød Opgang Blok B Telefon Direkte Web Sagsbeh..: Rikke Skaaning Andersen Dato: 22. oktober 2010 Spørgsmål: Jeg vil gerne bede om, at vi på forretningsudvalgsmøde får en redegørelse for hvordan men har tænkt sig at udmønte budgetaftalen vedr. lukning af Hørsholm Hospital inkl. en samlet flytning til Gentofte. Jeg lytter mig til, at der er udmeldt varslede fyringer til personalet på Hørsholm Hospital. Det stemmer ikke overens med budgetaftalen hvor vi skriver en samlet flytning. Jeg er godt opmærksom på, at vi også forudsætter at der effektiviseres i forbindelse med flytningen, men det er i min verden ikke alene personalet på Hørsholm Hospital som skal mærke konsekvensen. Det handler i lige så høj grad om personalet på Gentofte Hospital. Vi skal fastholde de dygtigste medarbejdere og se på hvordan vi løser den samlede opgave fremadrettet. Svar: Udmøntning af budgetaftalen skal ske i henhold til de personalepolitiske principper for gennemførelse af større organisationsforandringer samt supplement hertil vedtaget på møde i forretningsudvalget den 12. oktober Konkret har hospitalsdirektørerne den 8. oktober 2010 drøftet principper for den proces, der skal finde sted i forbindelse med flytning af funktioner og opgaver fra Hørsholm Hospital. Det er aftalt, at udgangspunktet er, at medarbejderne flyttes med opgaven, men samtidig at det i forbindelse med flytningerne ikke kan udelukkes, at der vil kunne ske personalereduktioner, når funktioner sammenlægges på de modtagende hospitaler. Processen vil i så fald følge det netop vedtagne Supplement til de personalepolitiske principper for større organisationsforandringer. Heraf fremgår bl.a., at den modtagende afdeling ved omstruktureringer, der medfører afskedigelser skal:... Vurdere kompetence- og ressourcebehovet for det fremtidige personale. Dette skal ske i samarbejde med det afgivende hospital

3 Princippet sikrer således, at eventuelle afskedigelser ikke kun rammer personalet fra det afgivende hospital. Konkret indgår hver enkelt medarbejder nu i en proces, hvor modtagende afdeling vurderer kompetence- og ressourcebehovet for det fremtidige personale. Denne proces er igangsat i form af informationsmøder m.v., og Hillerød Hospital har mandag den 11. oktober udsendt skriftlig information til hver enkelt medarbejder herom. Der er således ingen medarbejdere på Hørsholm Hospital, der den 11. oktober 2010 har fået besked om påtænkt afskedigelse. Hospitalsdirektørerne mødes igen den 27. oktober 2010, og det er aftalt, at processen med kompetencevurdering er afsluttet inden udgangen af oktober Hospitalsdirektionerne er enige om, at flytningen af funktionerne på Hørsholm Hospital skal ske hurtigst muligt, og at det vil ske med virkning fra 1. februar Hermed vurderes det, at der er taget behørigt hensyn til andre igangværende større omstruktureringer som led i hospitalsplansimplementeringer og Budget Der er således ikke varslet fyringer til personalet på Hørsholm Hospital og flytningen og eventuel personalereduktion vil ske i overensstemmelse med de personalepolitiske principper, som forretningsudvalget vedtog supplement til på mødet den 12. oktober Side 2

4 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Meddelelse nr Emne: Sundhedskvalitet.dk 1 bilag

5 Koncern Plan og Udvikling Til: Regionsrådet Kongens Vænge Hillerød Opgang Blok B Telefon Web Journal nr Dato: 22. oktober 2010 Opdatering af sygehuskvalitet.dk Onsdag den 13. oktober blev sundhedsstyrelsens hjemmeside sundhedskvalitet.dk opdateret. Sundhedskvalitet.dk er udviklet af Sundhedsstyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet med det formål, at give patienter og pårørende adgang til data om kvalitet og service på landets sygehuse. På hjemmesiden offentliggøres data om indlæggelsesvarighed, genindlæggelser, ventetider mv. og sygehusenes placering i forhold til landsgennemsnittet for de pågældende data angives. Endvidere beregnes en generel sygehuskarakter på baggrund af 16 generelle nøgletal. Sygehuskarakteren angives i form af et antal stjerner, som viser sygehusets placering i forhold til landsgennemsnittet. Tre stjerner er lig med landsgennemsnittet og der kan maksimalt gives 5 stjerner. De 16 nøgletal er Den aktuelle opdatering omfatter 8 ud af de16 generelle nøgletal. Det drejer sig om toiletforhold, antal senge pr. stue, kontaktpersonordningen, behandlingsfrist ved lov, ventetid på almindelig behandling, håndhygiejneforhold, hygiejneindsats samt infektioner efter operation Sygehuskarakteren - antal stjerner - er udregnet på baggrund af de opdaterede tal. Endvidere er en række specifikke behandlingsnøgletal, som ikke indgår i sygehuskarakteren, opdateret. Det er nøgletal indenfor områderne antal operationer, gennemsnitlig liggetid, ambulant andel, genindlæggelser, infektion efter operation samt fødsler.

6 For Region Hovedstadens hospitaler betyder opdateringen at Gentofte Hospital og Glostrup Hospital er øget fra 2 til 3 stjerner og Helsingør Hospital er faldet fra 3 til 2 stjerner, således at Amager Hospital, Bispebjerg Hospital, Helsingør Hospital og Hvidovre Hospital har 2 stjerner og Bornholms Hospital, Frederiksberg Hospital, Frederikssund Hospital, Gentofte Hospital, Glostrup Hospital, Herlev Hospital, Hillerød Hospital og Rigshospitalet har 3 stjerner. Den forbedrede karakter for Gentofte og Glostrup hospitaler skyldes primært forbedrede data for toiletforhold. For Helsingør Hospital skyldes den lavere sygehuskarakter dårligere resultat for kontaktpersonordningen. Sygehuskaraktererne for regionens hospitaler har ændret sig fra 11 hospitaler med to stjerner og et hospital med tre stjerner i december 2008 til fire hospitaler med to stjerner og 8 hospitaler med tre stjerner i oktober De aktuelle karakterer er således udtryk for en samlet forbedring af hospitalernes placering i forhold til landsgennemsnittet. Det er væsentligt at være opmærksom på, at sygehuskarakteren ikke er udtryk for kvaliteten i selve behandlingen (som det ofte fejlagtigt opfattes som). Der er således ikke en direkte sammenhæng mellem behandlingskvaliteten og de variable som indgår i sygehuskarakteren. Region Hovedstaden hæfter sig ved, at andre netop offentliggjorte tal viser, at regionen har en standardiseret mortalitetsrate som ligger 10 % under landsgennemsnittet. Det tyder på, at Region Hovedstaden sammenlignet med resten af landet tilbyder en sikker behandling på et højt niveau. Der er igangsat en række indsatsområder iht. kvalitetshandlingsplanen ligesom der er igangsat initiativer, som skal sikre udnyttelse af oplysningerne fra alle de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser til gavn for patienterne. Nøgletallene indgår i nogle af indsatserne, men der er ikke særligt fokus på at forbedre resultaterne i forhold til de offentliggørelser, der finder sted på Sundhedskvalitet.dk. Det er administrationens opfattelse, at hospitalerne kan bruge karakterskemaet internt til at rette op på områder, hvor resultaterne ligger under landsgennemsnittet, men at oplysningerne generelt har ringe værdi for patienterne bl.a. fordi der er tale om gennemsnitstal for et sygehus. Patienterne er primært interesserede i oplysninger, som stammer fra den afdeling, som de evt. skal behandles på, og de kan variere betydeligt fra afdeling til afdeling på samme hospital. Hvis en patient lægger vægt på, at der er få senge pr. stue giver det fx næppe meget værdi at vide, hvor mange senge der i gennemsnit er pr. stue på hele hospitalet. Det kan i øvrigt diskuteres hvor stor værdi mange af oplysningerne reelt har for patienterne (herunder også senge per toilet, personale per håndvask) ligesom det er velkendt, at datakvaliteten af de indsamlede oplysninger ikke altid er tilstrækkelig god til at sammenligninger mellem hospitalerne kan blive retvisende. Man skal være opmærksom på, at alle de variable som indgår i beregningen er vægtet ens. Det vil sige, at den generelle patienttilfredshed hos indlagte patienter ikke vægtes højere end fx senge pr. stue umiddelbart forekommer det relevant at vægte førstnævnte nøgletal langt højere end sidstnævnte. Det er administrationens overordnede opfattelse, at sygehuskarakteren kan bruges til god inspiration, men at systemet ud fra en faglig vinkel skal tolkes med yderste varsomhed. Stjernerne kan i visse tilfælde være mere vildledende end vejledende. Region Hovedstaden er bekendt med, at man i fremtiden på Sundhedskvalitet.dk vil nedprioritere indholdet om sygehuskvalitet og opprioritere indholdet om behandlingskvalitet ligesom man vil fjerne stjerner som udtryk for sygehuskarakteren. Side 2

7 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Meddelelse nr. Emne: bilag

8 Region Hovedstaden Att. Økonomidirektør Peter Mandrup Jensen Landgreven 4 Postboks København K Tlf Fax Opfølgning på beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15. oktober 2010 Kontor: A3 J.nr Til brug for Rigsrevisionens udarbejdelse af et fortsat notat til beretningen om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse (nr. 15/2008), særligt vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med de private sygehuse og klinikker, skal vi bede Region Hovedstaden om en redegørelse. 2. Baggrunden for anmodningen er de aktuelle sager i medierne om utilstrækkelig kvalitet af mammografiundersøgelser på private klinikker og sygehuse samt i speciallægepraksis i Region Hovedstaden, jf. omtale i 21 SØNDAG den 19. september 2010 og omtale på Sundhedsstyrelsens hjemmeside den 1. oktober 2010 af en klinik, der havde fået indskærpet forbud mod at foretage mammografier. 3. Vi skal således bede jer om at redegøre for disse sager. I vedlagte bilag 1 finder I en detaljeret oversigt over, hvilke oplysninger vi beder om. Skulle der være andre forhold end dem, vi beder om, som I finder vil være relevante i forhold til en belysning af sagen, vil vi bede jer om også at redegøre for disse. 5. Vi skal bede om redegørelsen snarest muligt, dog senest den 29. oktober Vi skal samtidig anmode om dokumenter, der belyser redegørelsen. 6. Skulle der være nogen tvivlsspørgsmål i forhold til ovenstående, står vi meget gerne til rådighed. Vi holder også gerne et møde med jer, hvis I finder behov for det. Henvendelse vedrørende ovenstående kan ske til undertegnede på tlf eller pr. til 1/3

9 7. Vi skal gøre opmærksom på, at vi også beder Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en redegørelse i sagen. Kopi af brevet er vedlagt. Med venlig hilsen Marie Schelde Holde fm. 2/3

10 Bilag 1: Oversigt over redegørelsens emner 1. Udmøntning af regionens ansvar for kvalitet En gennemgang af regionens ansvar for kvaliteten af følgende samt for, hvordan dette ansvar udmøntes: 1.1 Mammografier udført på private sygehuse og klinikker som led i den landsdækkende screening for brystkræft. 1.2 Kliniske mammografier på private sygehuse, som regionen samarbejder med om udredning af patienter med sygdom eller mistanke om sygdom. 1.3 Kliniske mammografier i speciallægepraksis, hvor patienten er henvist fra egen læge ved sygdom eller mistanke om sygdom. 2. Hændelsesforløbet i de konkrete sager, der har været genstand for mediedækning 2.1 En gennemgang af hændelsesforløbet i de konkrete sager, der blev omtalt i 21 SØNDAG den 19. september En gennemgang af hændelsesforløbet i den konkrete sag vedrørende en klinik, der af Sundhedsstyrelsen fik indskærpet at stoppe mammografiundersøgelser, jf. omtale på styrelsens hjemmeside den 1. oktober Tiltag som følge af de konkrete sager 3.1 Hvilke foranstaltninger I har taget i forhold til de ovenfor nævnte sager. 3.2 Hvorvidt de konkrete sager har givet anledning til at iværksætte yderligere tiltag med henblik på at sikre kvaliteten af mammografiundersøgelser fremadrettet og i bekræftende fald hvilke. 3/3

11 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Att. Kis Thuesen Landgreven 4 Postboks København K Tlf Fax Opfølgning på beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 1. Rigsrevisor afgav den 13. september 2010 et fortsat notat til statsrevisorerne om de 3 åbentstående punkter i beretningen om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. Det fremgår af notatet, som tidligere er sendt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at Rigsrevisionen fortsat vil følge op på sundhedsministerens arbejde med at vurdere sammenhængen mellem anvendelsen af sundhedsforsikringer og ventetiden i det offentlige sundhedsvæsen. 15. oktober 2010 Kontor: A3 J.nr Det fremgår ligeledes af notatet, jf. punktet om kvalitet, at rigsrevisor fandt det tilfredsstillende, at Danske Regioner har taget en række initiativer bl.a. til skærpelse af kvalitets- og dokumentationskravene til de private sygehuse og klinikker, som udfører behandlinger mv. under den udvidede fritvalgsordning. Det var endvidere tilfredsstillende, at der fremadrettet skal ske systematisk opfølgning på de stillede krav. 2. Imidlertid har en aktuel sag i medierne sat fokus på utilstrækkelig kvalitet af mammografiundersøgelser på private klinikker og sygehuse. På den baggrund skal vi anmode Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en redegørelse med henblik på et fortsat notat til statsrevisorerne om emnet. De nærmere ønsker til redegørelsens indhold fremgår af bilag Rigsrevisionen er bekendt med følgende materiale i sagen: Brev fra Sundhedsstyrelsen af 24. september 2010 til regionerne, hvori der redegøres for styrelsens tilsyn og om ansvarsforhold i forbindelse med regionernes samarbejde med private klinikker, sygehuse m.v. Ministeriets svar på Sundhedsudvalgsspørgsmål, Alm. del , nr. 845, 846, og 854. Oplysning på Sundhedsstyrelsens hjemmeside af 1. oktober 2010 om, at en klinik havde fået indskærpet at stoppe mammografiundersøgelser samt af 7. oktober 2010 om, at klinikken igen havde fået tilladelse til at udføre mammografier. 1/3

12 4. Skulle der være andre forhold end dem, der anføres i bilaget, som I finder vil være relevante i forhold til en belysning af sagen, vil vi bede jer om også at redegøre for disse. 5. Vi skal bede om redegørelsen snarest muligt, dog senest den 29. oktober Vi skal samtidig anmode om dokumenter, der belyser redegørelsen. 6. Vi vil endvidere gerne bede om et møde, hvor vi sammen kan drøfte sagen. 7. Henvendelse vedrørende ovenstående kan ske til undertegnede på tlf eller pr. til 8. Vi skal gøre opmærksom på, at vi også beder Region Hovedstaden om en redegørelse i sagen. Kopi af brevet er vedlagt. Med venlig hilsen Marie Schelde Holde fm. 2/3

13 Bilag 1: Oversigt over redegørelsens emner 1. Generelle kvalitetskrav og -ansvar samt tilsyn og sanktioner 1.1 En gennemgang af de kvalitetskrav, der stilles ved såvel screenings- som kliniske mammografiundersøgelser, både i offentligt og i privat regi. 1.2 Hvem der har ansvaret for, at kravene efterleves. 1.3 Hvordan der føres tilsyn med efterlevelse af kravene. 1.4 Hvilke sanktioner der følger af manglende efterlevelse af de opstillede krav. 2. De konkrete sager, der har været genstand for mediedækning 2.1 Hvorvidt de konkrete sager, der blev omtalt i 21 SØNDAG den 19. september 2010, har givet anledning til yderligere tiltag med henblik på at sikre kvaliteten af mammografiundersøgelser fremadrettet og i bekræftende fald hvilke. 2.2 Hvorvidt hændelsesforløbet i den konkrete sag vedrørende en røntgenklinik, der af Sundhedsstyrelsen fik indskærpet at stoppe mammografiundersøgelser, jf. omtale på Sundhedsstyrelsens hjemmeside den 1. oktober 2010, har givet anledning til at iværksætte yderligere tiltag med henblik på at sikre kvaliteten af mammografiundersøgelser fremadrettet og i bekræftende fald hvilke. 3/3

14 F O R M A N D S M E D D E L E L S E FORRETNINGSUDVALGETS MØDE DEN 12. OKTOBER Mammografier på Røntgen-Ultralydsklinikken A/S, Amagerbrogade 195./. Regionsrådet blev ved notat af fredag den 1. oktober 2010 (vedlagt) orienteret om, at Sundhedsstyrelsen pr. denne dato havde pålagt Røntgen-Ultralydsklinikken på Amagerbrogade at stoppe med at udføre mammografier. Påbuddet var gældende, indtil klinikken havde bragt udstyret i orden og dokumentation herfor godkendt af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen anmodede samtidig Region Hovedstaden om at være behjælpelig med at sikre at kvinder, som måtte være undersøgt på klinikken, og som er utrygge ved undersøgelsens resultat, får tilbudt en fornyet undersøgelse. Regionen henviser ikke aktuelt kvinder til Røntgen-Ultralydsklinikken til klinisk mammografi (undersøgelse på mistanke om kræft). Hvis der er tale om begrundet mistanke om kræft, henvises kvinderne altid direkte til undersøgelse på Rigshospitalet eller Herlev Hospital. For at opfylde Sundhedsstyrelsens henstilling til regionen er der for det første på regionens hjemmeside offentliggjort en vejledning til alle kvinder, som i perioden januar 2009 til 1. oktober 2010 har fået foretaget en mammografiundersøgelse på Røntgen- Ultralydsklinikken. Kvinderne vejledes om, at de skal henvende sig til det sted, som har henvist dem til undersøgelse på klinikken. Dette med henblik på at foretage en vurdering af, om der er behov for en ny undersøgelse. For det andet har regionen for at undersøge, hvor mange der i regionen eventuelt tidligere er henvist til Røntgen-Ultralydsklinikken, anmodet klinikken om at fremsende en komplet liste over kvinder, der siden 1. januar 2009 er henvist til klinisk mammografi på baggrund af mistanke om brystkræft eller henvist til mammografiscreening på eget initiativ. Dette med henblik på, at regionen giver et nyt tilbud om undersøgelse til de kvinder, der er blevet henvist til klinisk mammografi på Røntgen-Ultralydsklinikken, og som ikke siden er undersøgt ved en af regionens mammaklinikker i hospitalsregi../. Til praktiserende læger og speciallæger i regionen blev der på den baggrund mandag den 4. oktober 2010 udsendt en meddelelse om, at regionen indskærper, at mammografiundersøgelser indtil videre ikke foretages på Røntgen-Ultralydsklinikken. I meddelelsen blev retningslinjerne for visitation endvidere klargjort. Meddelelsen vedlægges til orientering../. Sundhedsstyrelsen har efterfølgende ved brev af torsdag den 7. oktober, som vedlægges, meddelt Røntgen- og Ultralydsklinikken, at Statens Institut for Strålebeskyttelse har vurderet den fremsendte dokumentation, og at vi anser, at klinikkens røntgenudstyr, herunder mammografiudstyret, overholder driftsbetingelserne i ovennævnte bekendtgørelse (bek. nr. 975/1998). Røntgenudstyret, herunder mammografiudstyret, kan herefter igen sættes i drift. Vi vil dog bemærke, at overholdelse af driftsbetingelserne er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig, betingelse for opnåelse af en diagnostisk tilfredsstil-

15 lende billedkvalitet. Regionen vil orientere de praktiserende læger og speciallæger om Sundhedsstyrelsens ændrede afgørelse. Efter koncerndirektionens opfattelse er der for at kunne opfylde Sundhedsstyrelsens henstilling til regionen fortsat grundlag for at anmode klinikken om at fremsende de nævnte oplysninger om kvinder, som siden 1. januar 2009 har været henvist til klinisk mammografi på klinikken. Regionen har igangsat en juridisk vurdering af, om regionen kan afvise at skulle betale for undersøgelser på Røntgen-Ultralydsklinkken, som er foretaget efter Sundhedsstyrelsens påbud til klinikken. Sundhedsstyrelsen gav den 11. august påbud om, at udstyret ikke måtte anvendes, før det var dokumenteret, at driftsbetingelserne var overholdt. Dette påbud blev indskærpet den 1. oktober. Vurderingen af betalingsspørgsmålet foreligger endnu ikke. Regionen, repræsenteret af koncerndirektør Svend Hartling, screeningschef Ilse Vejborg og brystkirurg Henrik Flyger, har torsdag den 7. oktober afholdt møde med Sundhedsstyrelsen om, hvordan styrelsen som tilsynsmyndighed kan sikre kvaliteten i speciallægeklinikker, som modtager henvisninger uden om regionens administrative system. Der vil på forretningsudvalgets møde blive givet en mundtlig redegørelse for vanskelighederne i denne forbindelse og for mulige løsninger. Sagsnr.:

16 Til: Rigsrevisionen Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge Hillerød Opgang Blok B Telefon Web Journal nr.: Ref.: Thomas Pihl Dato: 25. oktober 2010 Redegørelse til brug for Rigsrevisionens notat om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 1. Udmøntning af regionens ansvar for kvalitet En gennemgang af regionens ansvar for kvaliteten af følgende samt for, hvordan dette ansvar udmøntes: 1.1 Mammografier udført på private sygehuse og klinikker som led i den landsdækkende screening for brystkræft. Regionerne skal efter sundhedslovens 85 hvert andet år tilbyde brystkræftscreening til kvinder, som er mellem 50 og 69 år. For at nå at leve op til kravet om, at alle kvinder i denne aldersgruppe skulle være tilbudt screening første gang inden udgangen af 2009 havde Region Hovedstaden fra 1. marts 2009-december 2009 en aftale med Thava-Hamlet om udførelse af mammografiscreening. Som led i regionens første screeningsrunde gennemførte Thava-Hamlet undersøgelser ud af i alt ca undersøgte kvinder. I regionens kontrakt med Thava-Hamlet var bl.a. stillet følgende konkrete kvalitetskrav: Efterlevelse af Dansk Bryst Cancer Gruppes (DBCG) krav til en diagnostisk klinik samt de nationale kliniske retningslinjer for mammografiscreening i Danmark. Klinikken skal i samtlige relevante faser af processen overholde anbefalingerne i de europæiske kvalitetsretningslinjer ( European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis ), minimum svarende til niveauet for Minimum standard. Udstyr skal overholde de tekniske kvalitetskrav for udstyr i henhold til DBCGs retningslinier samt Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) s regler, det vil sige Røntgenbekendtgørelse nr. 975 af 16. december Den ansvarlige leder skal leve op til Røntgenbekendtgørelse nr. 975 samt tilsikre, at opgaven udføres i henhold til Mammografiscreening i Danmark, kliniske retningslinjer og europæiske kvalitetsretningslinjer vedrørende optagelser og kvalitetssikring. Billedoptagende personale skal være kvalificeret

17 hertil i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 71 af 4. oktober Klinikken skal desuden kunne dokumentere, at den lever op til kravene../. Region Hovedstaden har foretaget en evaluering af screeningsprogrammets første runde, jf. vedlagte Status for brystkræftscreening første regionale runde (Bilag 1). De europæiske kvalitetsretningslinjer for brystkræftscreening anbefaler, at det ønskværdige niveau for kvinder, der bliver genindkaldt på grund af en teknisk insufficient undersøgelse, ligger på under 1%. Alle regionens screeningsklinikker og Thava- Hamlet lever i den endelige opgørelse over regionens første screeningsrunde op til det anbefalede. Procenten af tekniske genindkaldte har på Thava-Hamlet, specielt i første halvdel af aftaleperioden, ligget markant højere. Endvidere havde de nyetablerede klinikker på Hillerød Hospital og Herlev Hospital i starten en lidt højere genindkaldelsesprocent. For at undersøge kvaliteten af regionens screeningsprogram evaluerede en ekstern konsulent i september 2009 den mammografiske kvalitet (positionering af brystet og billedkvaliteten) på tre af screeningsklinikkerne i regionen (én nyetableret screeningsklinik Herlev Hospital, en allerede etableret screeningsklinik - Bispebjerg Hospital og Thava-Hamlet) vurderet ud fra europæiske kvalitetsretningslinjer. Evalueringen viste, at billedkvaliteten på Bispebjerg Hospital levede fint op til det forventede. Den nyetablerede screeningsklinik på Herlev Hospital levede med ekstra optagelser foretaget i forbindelse med første screeningsundersøgelse akkurat op til retningslinjerne, mens Thava-Hamlet med 5,5 % utilstrækkelige skråoptagelser ikke honorerede disse. Retningslinjer foreskriver, at mindst 75% af optagelserne skal være perfekte eller gode og mindre end 3 % uegnede. Billedkvaliteten på Thava-Hamlet blev væsentlig forbedret i sidste halvdel af aftaleperioden på baggrund af løbende dialog med regionens screeningschef. Det anbefales i de kliniske retningslinjer for mammografiscreening i Danmark, at røntgenbillederne dobbeltgranskes uafhængigt af to personer, hvoraf mindst den ene er uddannet screeningsradiolog. Mammografiundersøgelserne er i hele regionens første screeningsrunde gransket (vurderet) af to screeningsuddannede speciallæger på tværs af Rigshospitalet og Herlev Hospital. En lille del af undersøgelserne, foretaget på Thava-Hamlet, blev sidst i aftaleperioden førstegransket på Thava-Hamlet. Alle disse undersøgelser blev dog andengransket på Rigshospitalet. I de tilfælde, hvor en undersøgelse har vist sig at være teknisk insufficient, er kvinderne blevet genindkaldt til fornyet undersøgelse. Således er der ringe grund til bekymring over, om kvaliteten har været i orden, den initiale kvalitetsmangel har alene resulteret i ekstra optagelser. Side 2

18 Efter at førstegangsscreeningerne er udført, har Region Hovedstaden ressourcerne til at klare alle brystkræftscreeninger selv, således at ingen kvinder sendes til screening på privathospital. 1.2 Kliniske mammografier på private sygehuse, som regionen samarbejder med om udredning af patienter med sygdom eller mistanke om sygdom. Indledningsvis bemærkes generelt, at regionen løbende indgår aftaler med private klinikker og hospitaler om varetagelse af afgrænsede opgaver efter udbud. Ved udbud stilles der en række kvalitetskrav til deltagerne i udbuddet og regionen har i tilfælde af, at aftalte kvalitetskrav ikke overholdes, mulighed for at bringe kontraktens sanktioner i anvendelse, herunder en opsigelse af kontrakten. Region Hovedstaden implementerede i 2008 pakkeforløbet for patienter med brystkræft i overensstemmelse med anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen. Patienter med begrundet mistanke om brystkræft henvises i regionen til udredning på Herlev Hospital eller Rigshospitalet, eventuelt med videre visitering til aftaleklinik, hvis egen kapacitet ikke er tilstrækkelig. Aktuelt er der indgået aftale med Frederiksstadens Røntgenog Ultralydsklinik og Thava-Hamlet, som har været gældende siden 1. april I de af regionen indgåede kontrakter med Frederiksstadens Røntgen- og Ultralydsklinik og Thava-Hamlet er der bl.a. stillet følgende konkrete kvalitetskrav: Efterlevelse af DBCG s kliniske retningslinjer, herunder krav til såvel klinikkens som radiologens erfaring. Mammografierne skal udføres på særligt digitalt udstyr. Udstyr skal leve op til SIS s regler, det vil sige Røntgenbekendtgørelse nr. 975 af 16. december Der er stillet krav om, at klinikken skal kunne dokumentere overholdelse af kravene. Desuden er stillet krav om, at klinikken skal have et kvalitetsstyringsprogram. 1.3 Kliniske mammografier i speciallægepraksis, hvor patienten er henvist fra egen læge ved sygdom eller mistanke om sygdom. Danske Regioner har indenfor det radiologiske område indgået overenskomst med foreningen af speciallæger om udførelse af speciallægeydelser på en række private røntgenklinikker. I henhold til Overenskomst om Speciallægehjælp omfatter specialet diagnostisk radiologi i speciallægepraksis som udgangspunkt alene sikrede i Københavns, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner. Regionerne kan dog beslutte, at specialet også omfatter sikrede fra andre kommuner. I Region Hovedstaden blev det i forbindelse med regionaliseringen besluttet, at sikrede fra hele regionen kan henvises til praktiserende speciallæger i radiologi, hvilket har været gældende fra 1. juli /. Klinikkerne, som er omfattet af overenskomst med foreningen af speciallæger, kan udføre de i overenskomsten beskrevne ydelser, herunder mammografi. De patienter, som regionens praktiserende læger kan henvise til mammografi på private røntgenklinikker, er patienter, som ikke er omfattet af regionens screeningsprogram, eller som Side 3

19 ikke er under klinisk mistanke om kræft. Der vedlægges retningslinjer for praktiserende lægers henvisning til pakkeforløb vedr. brystkræft (Bilag 2). Kvalitetskrav for kliniske mammografier udført i speciallægepraksis er fastsat i overenskomsten om speciallægehjælp mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af speciallæger. For at sikre den nødvendige kvalitet stiller overenskomsten krav om, at den enkelte praktiserende radiolog har erfaring fra ansættelse på specialafdeling, og at vedkommende rutinemæssigt har udført mammografier. Det sikres, at ydere, det vil sige klinikejere opfylder de i overenskomsten aftalte faglige krav gennem den godkendelse af ydere, der sker i Foreningen af Speciallæger forud for regionens tildeling af et ydernummer. Efter sundhedslovens 215 er det Sundhedsstyrelsen, der fører tilsyn med de sundhedspersoner, som er privatpraktiserende ydere efter overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Der kan, jf. ovenfor, i den enkelte overenskomst være fastsat særlige krav til yderens faglige kvalifikationer. Men regionen har ikke udover at påse, at kvalifikationskravene er opfyldt ved tildeling af ydernummer mulighed for at give påbud til yderne for så vidt angår disses faglige virke. Regionen vil dog som offentlig myndighed være forpligtet til i fornødent omfang at underrette Sundhedsstyrelsen, såfremt regionen i kraft af sin virksomhed bliver bekendt med kritisable forhold, som tilsynsmyndigheden bør underrettes om. Klager over en praktiserende speciallæges faglige virke behandles af Patientklagenævnet. Regionen kan i henhold til overenskomsten lukke ydernumre, men det indebærer en økonomisk erstatning til yderen. Regionen har ikke ifølge overenskomsten hjemmel til at fratage en speciallæge et ydernummer som følge af faglige forhold i forbindelse med driften af hans klinik. Eventuel fratagelse af ydernummer i et sådant tilfælde forudsætter en forudgående afgørelse i Sundhedsstyrelsen. 2. Hændelsesforløbet i de konkrete sager, der har været genstand for mediedækning 2.1 En gennemgang af hændelsesforløbet i de konkrete sager, der blev omtalt i 21 SØNDAG den 19. september I det følgende redegøres for hændelsesforløbet i de tre sager, som omtales i 21 SØN- DAG den 19. september 2010, i det omfang, hændelsesforløbet er Herlev Hospital bekendt. Disse sager udgør tre af i alt 12 sager, som regionen på baggrund af møde med Sundhedsstyrelsen den 7. oktober 2010 har indberettet til styrelsens embedslægeinstitution. Dette er sket efter Herlev Hospitals og Rigshospitalets undersøgelse af kvinder, som kan have været fejldiagnosticeret på private klinikker i forbindelse med brystkræft. I 21 SØNDAG er der endvidere kritik af den mammografiske kvalitet på Thava- Hamlet som led i regionens screeningsprogram. Regionen skal i relation hertil henvise til redegørelsen under punkt 1.1. Side 4

20 Sag 1: Kvinde, 66 år. Patienten mærker ikke selv noget, men bliver sendt til privatklinikken Pilestræde Røntgen af sin gynækolog. Canceren er oplagt synlig på mammografi i november 2008 fra Pilestræde Røntgen. Formentlig dermed også synlig på ultralydsskanning, men dokumentation for tidligere ultralydsskanning findes aldrig. Forandring ses på screeningsmammografi på Herlev Hospital i Patienten genindkaldes til klinisk mammografi den 10. august Patienten opereres på Herlev Hospital den 24. august 2010, hvor der fjernes en 3 cm stor cancer. Der er spredning til lymfeknuder i armhulen, men også spredning til knogler i bækkenet. Sag 2: Kvinde, 58 år. Patienten søger egen læge på grund af knude i højre bryst. Ved undersøgelse af patienten på Privathospitalet Hamlets røntgenklinik den 17. april 2009 påvises ingen knuder og ingen ondartede mikroforkalkninger, som kan være tegn på kræft eller forstadier til kræft. Revurdering af billederne på Herlev Hospital viser intet abnormt. Patienten har stadig følelig knude og kommer derfor til ny klinisk mammografi på Herlev Hospital den 6. september Her ser man en 24 mm stor fortætning på mammografien og en suspekt knude på 14 mm på ultralydsskanning. Biopsi viser kræft, og patienten opereres den 14. september Ved operationen konstateres en 23 mm stor cancer, som har spredt sig til 4 ud 24 lymfeknuder i armhulen. Det har været nødvendigt at operere patienten igen den 7. oktober Sag 3: Kvinde, 49 år. Kvinden havde siden 1999 mærket knude i højre bryst. Kvinden undersøges i 2000 og 2002, hvor man radiologisk konstaterer godartet forandring. Knuden er i 2005 så stor, at patienten endnu en gang henvender sig til egen læge. Kvinden bliver henvist til Amagerbrogades røntgenklinik, hvor man vurderer, at der tale om godartede forhold. Side 5

21 Røntgenklinikken beroliger kvinden og afslår ønske om biopsi. Kvinden søger videre til Sankt Lukas Stiftelsen, hvor man heller ikke skønner, at biopsi er nødvendig. Patienten opgiver derefter at få denne højresidige knude undersøgt. Men da der i 2006 også opstår knudedannelse på venstre bryst, søger patienten på ny egen læge. Patienten undersøges på Herlev Hospital den 5. oktober 2010, hvor man finder ondartede mikroforkalkninger (kræft). Patienten ender med fjernelse af begge bryster og armhuleoperation på grund af spredning til lymfeknuderne i armhulen Ved eftergranskning er det åbenlyst, at Amagerbrogades mammografi fra 2005 er teknisk dårlig, og at man overser de ondartede mikroforkalkninger. Klinikken erkender fejlen i DR 21 SØNDAG 19. september Patienten har indgivet en klage til Patientklagenævnet, som endnu ikke er afgjort. 2.2 En gennemgang af hændelsesforløbet i den konkrete sag vedrørende en klinik, der af Sundhedsstyrelsen fik indskærpet at stoppe mammografiundersøgelser, jf. omtale på styrelsens hjemmeside den 1. oktober Indledningsvist bemærkes, at regionen ikke for øjeblikket har nogen udbudsaftale med Røntgen- Ultralydsklinikken I/S, Amagerbrogade 195. Regionen har imidlertid efter udbud fået udført 2050 mammografier på klinikken i perioden fra 1. maj 2009 til og med 31. marts /. Sundhedsstyrelsen meddelte ved brev af fredag den 1. oktober 2010 (Bilag 3), at styrelsen pr. denne dato havde pålagt Røntgen-Ultralydsklinikken på Amagerbrogade 195 at stoppe med at udføre mammografier. Klinikken havde fortsat med at udføre mammografiundersøgelser frem til den 28. september 2010, selv om styrelsen den 11. august 2010 gav påbud om, at mammografiudstyret ikke måtte bruges, før det levede op til Sundhedsstyrelsens krav på området. Påbuddet var gældende, indtil klinikken havde bragt udstyret i orden og dokumentation herfor godkendt af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen anførte heri bl.a., at det er vigtigt, at de kvinder, der har fået foretaget mammografi på klinikken, kan blive vejledt i, hvordan de skal forholde sig med hensyn til den undersøgelse, de har fået foretaget på klinikken. Styrelsen opfordrede regionen til at være behjælpelig med forespørgsler og evt. behov for fornyet mammografiundersøgelse. I perioden fra den 11. august 7. oktober 2010 har klinikken udført 218 mammografiydelser i henhold til Overenskomst om Speciallægehjælp../. For at opfylde Sundhedsstyrelsens henstilling til regionen blev der for det første på regionens hjemmeside onsdag den 6. oktober 2010 offentliggjort en vejledning til alle Side 6

22 kvinder (Bilag 4), som i perioden 1. januar 2009 til 1. oktober 2010 har fået foretaget en mammografiundersøgelse på Røntgen-Ultralydsklinikken på Amagerbrogade. Kvinderne blev vejledt om, at de skal henvende sig til lægen, som har henvist dem til undersøgelse på klinikken. Dette med henblik på at foretage en vurdering af, om der er behov for en ny undersøgelse../. Til de praktiserende læger og speciallæger i regionen blev der tirsdag den 5. oktober 2010 udsendt en meddelelse om, at regionen indskærper, at mammografiundersøgelser indtil videre ikke foretages på Røntgen-Ultralydsklinikken. I meddelelsen blev retningslinjerne for visitation endvidere klargjort. Meddelelsen, som er dateret den 4. oktober 2010, vedlægges (Bilag 5). Regionen vil sende et brev til kvinderne, som er blevet undersøgt på Røntgen- Ultralydsklinikken på Amagerbrogade siden 1. januar 2009 med henblik på evt. fornyet undersøgelse. Af brevet vil fremgå, at kvinderne opfordres til at henvende sig til henvisende læge med henblik på vurdering af behovet for en fornyet mammografiundersøgelse. Kvinder, der siden undersøgelsen på Røntgen- Ultralydsklinikken på Amagerbrogade, har fået foretaget mammografi andetsteds, modtager ikke det nævnte brev, da genundersøgelsen allerede er foretaget. Regionens opsporing af kvinder sker på baggrund af registreringer i Landspatientregistret, praksissektorens ydelsesregister samt fremsendte lister fra Røntgen- Ultralydsklinikken over mammograferede kvinder siden 1. januar Klinikkens redegørelse af 11. oktober 2010 til regionen vedlægges eksklusiv fremsendte patientlister (Bilag 6)../. Sundhedsstyrelsen meddelte ved brev af torsdag den 7. oktober 2010 til Røntgen- Ultralydsklinikken (Bilag 7), at Statens Institut for Strålebeskyttelse har vurderet den fremsendte dokumentation, og at vi anser, at klinikkens røntgenudstyr, herunder mammografiudstyret, overholder driftsbetingelserne i ovennævnte bekendtgørelse (bek. nr. 975/1998). Røntgenudstyret, herunder mammografiudstyret, kan herefter igen sættes i drift. Vi vil dog bemærke, at overholdelse af driftsbetingelserne er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig, betingelse for opnåelse af en diagnostisk tilfredsstillende billedkvalitet../. Regionen orienterede den 12. oktober 2010 de praktiserende læger og speciallæger om Sundhedsstyrelsens ændrede afgørelse, herunder at de igen må henvise patienter til undersøgelse på Røntgen- Ultralydsklinikken på Amagerbrogade (Bilag 8). Endvidere blev vejledningen på regionens hjemmeside ændret. Side 7

23 3. Tiltag som følge af de konkrete sager 3.1 Hvilke foranstaltninger I har taget i forhold til de ovenfor nævnte sager. Der henvises til redegørelserne under punkt 1 og Hvorvidt de konkrete sager har givet anledning til at iværksætte yderligere tiltag med henblik på at sikre kvaliteten af mammografiundersøgelser fremadrettet og i bekræftende fald hvilke. Der henvises til redegørelserne under punkt 1 og 2../. Endvidere kan oplyses, at regionen på baggrund af brev 24. september 2010 fra Sundhedsstyrelsen (Bilag 9) den 6. oktober 2010 i sin organisation har indskærpet ansvarsforholdene for sikring af kvaliteten i forbindelse med regionernes samarbejde med private klinikker, sygehuse m.v. Det drejer sig om regionens samarbejde med private klinikker, sygehuse mv. i forbindelse med det udvidede frie sygehusvalg eller udbudsaftale, samt samarbejde med praktiserende sundhedspersoner efter overenskomst. I regionens brev, dateret den 5. oktober 2010 (Bilag 10), indskærpes ansvaret for at reagere og orientere Sundhedsstyrelsen, hvis en privat klinik, sygehus mv. ikke lever op til gældende kvalitetskrav. Det samme gælder, hvis regionen bliver opmærksom på forhold hos praktiserende sundhedspersoner med offentlig overenskomst, der kan have negativ indflydelse på patientsikkerheden og kvaliteten. I den konkrete sag vedr. Røntgen- Ultralydsklinikken på Amagerbrogade har regionen efter Sundhedsstyrelsens meddelte påbud over for de praktiserende læger og praktiserende speciallæger indskærpet, at mammogafiundersøgelser indtil videre ikke må foretages på denne klinik. Muligheden for henvisning til klinikken er genetableret efter Sundhedsstyrelsens godkendelse af apparaturet den 7. oktober Regionen vil kræve tilbagebetaling af udbetalte honorarer for udførte mammografiydelser i påbudsperioden. Regionen vil på førstkommende møde i Samarbejdsudvalget vedr. Speciallægehjælp orientere om sagen. Side 8

24 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Meddelelse nr Emne: Henvendelse fra Københavns Kommune om kommunal medfinansiering bilag

25

26

27

Emne: Mammografier på Røntgen-Ultralydsklinikken A/S, Amagerbrogade 195

Emne: Mammografier på Røntgen-Ultralydsklinikken A/S, Amagerbrogade 195 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010 Meddelelse nr. 22.11 Emne: Mammografier på Røntgen-Ultralydsklinikken A/S, Amagerbrogade 195 bilag Koncerndirektionen Kongens Vænge 2

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Januar 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

Til: Status for brystkræftscreening anden regionale runde

Til: Status for brystkræftscreening anden regionale runde Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Til: Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 60 00 Direkte 38 66 60 24 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 101 Offentligt

Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 101 Offentligt Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 101 Offentligt Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Folketingets Sundhedsudvalg Dato: 23.november

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008 Patientrettigheder November 2008 Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Gælder til 30. juni 2009 Frederikssund Hospital / Esbønderup Sygehus

Læs mere

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler.

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler. Koncern Sekretariatet Juridisk Sekretariat Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 57 19 Fax 48 20 57 77 Web www.regionhovedstaden.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 3. december 2010

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital Patientrettigheder Januar 2011 Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Frederikssund er et nærhospital i Region Hovedstaden. I denne pjece kan du læse om dine rettigheder som

Læs mere

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG Januar 2012 en kort orientering til patienter og pårørende SPROG Kære patient Det er regionsrådets ønske, at du med denne pjece kort kan orientere dig om dine rettigheder som patient. Du er altid velkommen

Læs mere

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit

Læs mere

Der er vedlagt et skema med de krav, de private sygehuse og klinikker stilles over for.

Der er vedlagt et skema med de krav, de private sygehuse og klinikker stilles over for. N O T A T Bilag 1 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Kvalitets- og dokumentationskrav

Læs mere

Spørgsmål: 1) Hvor mange specialer henviser rutinemæssigt til udredning i privathospitalregi?

Spørgsmål: 1) Hvor mange specialer henviser rutinemæssigt til udredning i privathospitalregi? Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6045 Mail CSU@regionh.dk Journal nr.: 15017129 Sagsbeh..: mger Dato:

Læs mere

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed.

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed. Bilag 1 - Side -1 af 8 Center for Sundhed Til: Forretningsudvalget Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666019 Mail csu@regionh.dk Ref.: mlau Dato:

Læs mere

Emil Niragira Rasmussen

Emil Niragira Rasmussen Emil Niragira Rasmussen Fra: Michael Medom Hansen Sendt: 4. oktober 2010 19:42 Til: Søren Hasselpflug; kkn@stm.dk Cc: Frederikke Beer; Kristian Wendelboe; Emil Niragira Rasmussen; Kristoffer Böttzauw;

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Datatilsynets udtalelse vedrørende Region Midtjyllands fælles elektronisk patientjournal (MidtEPJ)

Datatilsynets udtalelse vedrørende Region Midtjyllands fælles elektronisk patientjournal (MidtEPJ) Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Datatilsynets udtalelse vedrørende Region Midtjyllands fælles elektronisk patientjournal (MidtEPJ) Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1. Betegnelsen

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4 Sygehusvalg Gældende 1. januar 31. august 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 5 Mere end 2 måneder Behandling på sygehus...

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012 Kongens Vænge 2 3400

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2008 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Til kommuner og regionen i Region Hovedstaden samt Holbæk Kommune 24. juni 2014 Dok.nr.: 2014/0016812-6 Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Som lovet giver

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Vedrørende Politikens artikel den 18. april 2008 om oplysninger til Folketinget om de såkaldte kræftventetidssager

Vedrørende Politikens artikel den 18. april 2008 om oplysninger til Folketinget om de såkaldte kræftventetidssager Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Nytorv 5 1450 København K Tlf. 33 12 43 43 Fax 33 12 43 41 pf@patientforsikringen.dk 23. april 2008 J.nr. 0134-20070001-2/KIB.ho

Læs mere

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland.

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland. Indledning... 3 Organisation... 4 Opgaver... 4 Patienthenvendelser... 6 Frit sygehusvalg... 8 Patienters retsstilling... 10 Klage og erstatning... 11 Kvalitetssikring af Patientkontoret... 12 Øvrige aktiviteter...

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 7 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 8 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012. Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl.

UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012. Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012 Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 17 Medlemmer: Kirsten Lee

Læs mere

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR-skanning er det bedste billedværktøj til at finde kræft i prostata og kommer til at spille en stor rolle i diagnostik og behandling af sygdommen i

Læs mere

Virkning af lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Virkning af lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet J.nr.: 7506322 HS/MAB E-mail: des@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Afdelingschef Dorthe Eberhardt Søndergaard Holbergsgade 6 l 057 København K Virkning af lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010 Sag nr. 1 Emne: Månedlig afrapportering af hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med august 2010 1 bilag Amager Amager Hospital

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

Orientering fra Komiteen for Radiografisk Kvalitetssikring i Screeningsenheder i Danmark

Orientering fra Komiteen for Radiografisk Kvalitetssikring i Screeningsenheder i Danmark Orientering fra Komiteen for Radiografisk Kvalitetssikring i Screeningsenheder i Danmark Hvorfor og hvornår blev Komiteen dannet? Mammografiscreening blev indført landsdækkende i 2007 / 2008 og 4 ud af

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-242/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredensborg Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014 Region Hovedstaden Patientrettigheder - en kort orientering til patienter og pårørende Find mere information og adresser på de forskellige klage- og erstatningsinstanser på www.regionh.dk/patientrettigheder.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 16. november Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 16. november Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. november 2010 Sag nr. Emne: bilag Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Regionsrådet Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang

Læs mere

Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats

Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats Region Nordjylland har den 18. februar

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Telefonnumre til Region Hovedstadens patientvejledere: Januar 2012 Hillerød Hospital Træffetider: Mandag torsdag ml. kl. 10-13 og fredag ml. kl. 10-12. Amager Hospital......................... 38 66 66

Læs mere

Forhandlingsnotat/Oplæg fra RLTN: Præmisser for genoptagelse af forhandlinger om at forny Aftalen om Almen Praksis

Forhandlingsnotat/Oplæg fra RLTN: Præmisser for genoptagelse af forhandlinger om at forny Aftalen om Almen Praksis c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø 30-04-2013 Sag.nr. RLTN5510-12/40 Dokumentnr. 19996/13 UDKAST Forhandlingsnotat/Oplæg fra RLTN: Præmisser for genoptagelse af forhandlinger

Læs mere

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 27. juni 2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2014-3805 Delpolitik PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner Baggrund Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet

Læs mere

01.04.2015 N O T A T. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015 N O T A T. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for multipel sklerose under specialet: neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

1) Opfordring til at ansøge om prækvalifikation Ordregiver opfordrer Dem hermed til at ansøge om prækvalifikation på nedenstående opgave.

1) Opfordring til at ansøge om prækvalifikation Ordregiver opfordrer Dem hermed til at ansøge om prækvalifikation på nedenstående opgave. Til: Til potentielle ansøgere Koncern Økonomi Indkøb Opgang Blok C Afsnit 1.sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Direkte +45 38 66 58 27 Fax +45 48 20 55 98 Mail indkoeb@regionh.dk

Læs mere

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Tillægsaftale vedr. satspuljemidler Følgende aftale er indgået mellem Regionernes

Læs mere

Konklusion og anbefalinger

Konklusion og anbefalinger Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Sagsnummer 2015-008549 Sundhedsplanlægning Ref.: DFN Dato: 18. juni 2015 Konklusion og anbefalinger Del 1 Lokal undersøgelse på Sygehus Thy-Mors og afdækning

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune. 10. oktober 2012 J.nr. 5-2210-21/1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune. 10. oktober 2012 J.nr. 5-2210-21/1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg J.nr. 5-2210-21/1 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Struer Kommune 2011 Tilsynene i Struer Kommune har gennemført

Læs mere

Sundhedsstyrelsens behandling i sagen om speciallæge Arne Mejlhede

Sundhedsstyrelsens behandling i sagen om speciallæge Arne Mejlhede Dato 7. maj 2013 Sagsnr. 5-441-554/1 ANM ANM@SST.DK Sundhedsstyrelsens behandling i sagen om speciallæge Arne Mejlhede 1. Baggrund 1.1 Lovgivningsændringer fra før 2000 til i dag 1.1.1Før 2000 Før juli

Læs mere

1) Hvordan stemmer meddelelsen fra direktionen på Herlev og Gentofte Hospital overens med den politiske beslutning?

1) Hvordan stemmer meddelelsen fra direktionen på Herlev og Gentofte Hospital overens med den politiske beslutning? Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 11. maj 2016 Spørgsmål nr.: 017-16 Dato: 2. februar

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:02 Til: Kis Thuesen Emne: VS: privat/offentlig Vedhæftede

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU Sundhedsudvalget 2010-11 (1. samling) SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 120 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: SUU m.fl. Samråd A-B om lungekræftbehandling

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2015

Patientkontorets årsberetning 2015 Patientkontorets årsberetning 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2015 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: 0-dagsindlæggelser dage Periode januar til marts Koncern, Plan

Læs mere

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem 26. november 2014 J. nr. 14/23193 Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem Baggrund Statens Serum Institut (SSI) (og tidligere

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune J. nr. 3-17-291/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredericia Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail syd@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens svar på indsigelser og bemærkninger vedr. placering af specialfunktioner i ortopædisk

Sundhedsstyrelsens svar på indsigelser og bemærkninger vedr. placering af specialfunktioner i ortopædisk TIL DANSK ORTOPÆDISK SELSKABS, DOS FORMAND PER KJAERSGAARD-ANDERSEN s svar på indsigelser og bemærkninger vedr. placering af specialfunktioner i ortopædisk kirurgi. udmeldte den 22. juni 2010 placeringen

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) 1 Indhold Ordforklaringsliste... 4 Afgrænsninger... 6 Særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

I bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme

I bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALING VEDR. TILRETTELÆGGELSE AF TILBUD TIL KRÆFT- PATIENTER OM STRÅLEBEHANDLING INDEN FOR FIRE UGER I bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.

Læs mere

Henvendelse fra Fælleslisten vedr. privathospitaler

Henvendelse fra Fælleslisten vedr. privathospitaler Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Bilag Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Regionsrådet 24. februar 2010 Henvendelse fra Fælleslisten vedr. privathospitaler

Læs mere

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høringsmaterialet: Høring over foreløbigt udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

Brev til borgere der ikke har modtaget henvendelse 1

Brev til borgere der ikke har modtaget henvendelse 1 Regionshuset Viborg Brev til borgere der ikke har modtaget henvendelse 1 Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Tilbud om gennemgang af

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Tilbud om undersøgelse Mammografi er en røntgenundersøgelse, der kan vise, om du har forandringer i dine bryster. Det kan være ansamlinger af væske, godartede knuder

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Cancerregisteret. November 2007

Beretning til Statsrevisorerne om Cancerregisteret. November 2007 Beretning til Statsrevisorerne om Cancerregisteret November 2007 BERETNING OM CANCERREGISTERET i Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Formål og

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Vejledning af 25. oktober 1999 om diagnostisk udredning af patienter med symptomer på eller hvor der er rejst mistanke om brystkræft 2.

Vejledning af 25. oktober 1999 om diagnostisk udredning af patienter med symptomer på eller hvor der er rejst mistanke om brystkræft 2. Vejledning af 25. oktober 1999 om diagnostisk udredning af patienter med symptomer på eller hvor der er rejst mistanke om brystkræft 2. reviderede udgave Sekretariatet Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 12:00 MØDESTED Mødelokale H6-H7-H8 MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén.

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. (Artikel fra årsberetning 2002) Hvis der ikke er blevet stillet en rigtig diagnose af patientens sygdom, eller at diagnosen er blevet stillet for sent, kan der

Læs mere

1) Hvorfor valgte Regionsrådets sekretariat ikke at fremsende dette brev til medlemmerne af Regionsrådet?

1) Hvorfor valgte Regionsrådets sekretariat ikke at fremsende dette brev til medlemmerne af Regionsrådet? Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 15012469 Sagsbeh..: Thomas Pihl Dato: 20. oktober

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 290/2008 (2. afdeling) Indenrigs- og Sundhedsministeriet (tidligere Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings og Takstnævn

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings og Takstnævn K E N D E L S E i FAGLIG VOLDGIFT Praktiserende Lægers Organisation mod Regionernes Lønnings og Takstnævn Denne voldgiftssag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt regionerne har ret til modregning af allerede

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Region Hovedstaden. Udvalget vedr. ulighed i sundhed. Tolkebistand. Februar 2011

Region Hovedstaden. Udvalget vedr. ulighed i sundhed. Tolkebistand. Februar 2011 Region Hovedstaden Udvalget vedr. ulighed i sundhed Tolkebistand Februar 2011 Indledning I henhold til kommissorium for Udvalget vedr. ulighed i sundhed skal udvalget drøfte problemstillinger for patienter

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere