Der er noget på spil - tanker om kreativitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er noget på spil - tanker om kreativitet"

Transkript

1 Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring Copyright , Vol. 1, side Steen Nepper Larsen Der er noget på spil - tanker om kreativitet Steen Nepper Larsen (SNL), lektor v. GNOSIS, Aarhus Universitets forskningsinitiativ til studiet af sind og tænkning Kreativitet er ikke bare fri leg, Guds skabelse af alt ud af intet, en genial kunstners tændgnist, en indre mental kraft, et slumrende alment menneskeligt potentiale eller noget, der først viser sig at have værdi, når et kreativt produkt afsættes på et marked. Kreativitet kan indtræffe, når mennesker i sociale formationer konfronteres med forandringsbehøvende sammenhænge, griber mulighederne og tør blande de forbudne frugter. Altid er der noget eller nogen, der gør modstand. Kreativitet er et fænomen, der ægges af konfliktualitet. Modsætninger modner, og livserfaringer kan paradoksalt nok gøre os yngre. Men falsk er den modsætning, der gør traditionstilegnelse og skoling til kreativitetens antitese. Das Denken hat immer einen Gegenstand, sei es der Gedanke selbst, auf den es verweist, oder aber eine wie auch immer geartete Referenz auf eine sinnliche Erfahrung. Er hat immer etwas zum Inhalt und kann nicht nichts zum Inhalt haben. (Vogd 2010:35) Man kann nicht denken, ohne etwas zu denken. Das absolute Nichts ist ein Bereich, der Weder sinnlich erlebt werden noch positive-sprachlich in sinnvoller Weise gefasst werden kann. (Vogd 2010:35) 1. Tvang til fri skabelse midt i en oxymoron samtid Hvor den klassiske, monoteistiske, kristne metafysik hævdede, at Gud skabte alt ud af intet creatio ex nihilo og at uden hans uudgrundelige omnipotens ville intet være blevet til af det, som er; og hvor den moderne romantiks geniæstetik alene syntes at lade kunstneren in splendid isolation - udfoldende sig vederkvægende langt fra utilitarismens manifeste fordringer og markedets bastante krav - om at transformere denne uudgrundelige skaberkraft på profane agre (på papiret, på lærredet, på scenen, på musikinstrumentet etc.), proklamerer nutidens strategiske kreativitetsapologeter og driftige, snakkesalige innovationsagenter, at mennesket as such besidder kostbare indre kreative potentialer, som nationen må kræve forløst. Kreativitet bliver transformeret til jordemoderkunst. Guds skabende almagt er blevet til en demokratiseret arbejdsivrig allemandsret, og humanpotentialismen er blevet den kognitive kapitalismes væsentligste og uomgængeligste kick- ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 57

2 Steen Nepper Larsen starter. Den humanistiske psykologi er på vej til at blive kapitaladækvat; thi uden kreativitetens benzin ingen nye opfindelser, ingen gennembrydende innovation og ingen stærk position på markedet. Således er vi blevet forpligtet på at udfolde vor frie og ubundne kreativitet. Kun på denne måde kan vi (måske formå at) matche de truende, konkurrencelystne kinesere og indere. I kølvandet på globaliseringens intensiverede konkurrencemønstre og det kreative samfunds selvforståelse og ideologi opstår en række nye imperativer. Mennesket skal besidde selvledelseskompetence, og det skal evne at tage ansvar. Det skal være selvkontrolleret, og samtidig er det dømt til at være frit. Tidsånden er derfor i stigende grad blevet oxymoron, og vore dages retoriske pendanter til talende tavshed, lysende mørke og sursød sovs synes at hedde ufri frihed; strategisk selvpositionering uden mål og med, hittepåsomhed som kortåndet overlevelsesstrategi; strategisk selvfordobling i det evindeligt vurderende evalueringscirkus; globaliseringslysten nationalisme; kælen kommercialisme; branding som semiotisk attraktion, imageplejende helle i tegnenes hidsige trafik og in worst case scenario og i tilfælde af mislykkede forsøg på damage control ex post: en fatal brændemærkning af firmaet, institutionen og produktet; kompetent kvalitetsløshed, selvcentrerethed uden selv; nutidsforhippethed og nostalgisk traditionspleje; selvrygklappende, men med en behørig nysgerrig- og åbenhed indstillet på en ekspedit og ultrakort lukkertid; omstillingsparat tomhed etc. Menneskets kreative personlige talenter og evne til vidensskabelse er ved at blive til samfundets væsentligste produktivkraft. Lidenskabelighed og personlighed efterspørges. Det hele menneske med hud og hår og andre særheder er kommet på arbejde, på godt og ondt. Mennesket idéer er der nemlig penge i. Idealismens begreb om åndens kraft får en revival på Børsen. Nye tanker og praktisk omsættelige opfindelser er guld værd. Ord og praksisformer gøres til varer og udstyres med forskellig pris. Originalitet er efterspurgt, hvis den vel at mærke kan anvendes. Morgendagens kapitalisme vil helst både være klog, skabende, sexet - og frem for alt attraktiv og effektiv. 2. Tankeblokader * Kreativitet - som skabelse af noget ved hjælp af ingen ting eller endnu mere radikalt: intet. * Kreativitet - som skabelse af noget, udelukkende via en ophøjet eller indre mental kraft (helt uden interaktion med eller inspiration fra andre mennesker; uden ting at tænke med; uden at være en del af proces; uden at være indfældet i og udleveret til en begivenhed) * Kreativitet som en slumrende almen menneskelig vuggegave (som var denne at forstå som et medfødt og foreliggende humant potentiale). * Kreativitet - som skabelse af noget, udset til at opfylde alverdens eksterne formål (såsom: utilitaristiske, konkurrence- og markedsmæssige). Disse fire tankeskabeloner er ikke blot idéhistorisk-blokerende for at forstå kreativitetens aktuelle muligheder; de synes også umærkeligt at snige sig ind i den forestillings- og dømmekraft, der må mobiliseres, hvis tanken overhovedet skal komme i gang med at tænke. 58 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

3 Der er noget på spil tanker om kreativitet. 3. Noget på spil En proces- og begivenhedsorienteret tænkning af begrebet kreativitet må gå anderledes til værks. Kreativitet indtræffer frem for alt, når mennesker i sociale formationer konfronteres med forandringsbehøvende sammenhænge, og integrerer forbudne frugter i hidtil usete blandinger. Når de løber ind i noget, og prøver at få noget andet til at ske. Når de kender traditionen og vanerne til hudløshed, men ikke blot kasserer dem og indvarsler en forjættende og absolut ny begyndelse, som de franske revolutionære, der beskød tårnurene og ønskede, at 1789 skulle være år nul men tværtimod tør tilegne sig disse arvestykker i et suverænt og overskridende perspektiv. Der er altid noget eller nogen, der gør modstand, og kreativitet er et fænomen, der spændes og ægges af konfliktualitet. En helt ny tidsregning kommer sjældent fra novicer, som livet ikke har slidt på. Modsætninger modner, livserfaringer kan paradoksalt nok gøre os yngre. I Edens Have fik mennesket at vide, at det ikke måtte spise af kundskabens træ; men det adlød heldigvis ikke. Det lod sig ikke blot lokke; det ville også lige se, hvad der kunne ske. Det ville prøve sig frem på egne ben, udforske mulighederne i det univers, det var i. Og der var ikke ingenting - eller intet - i paradis, men tværtimod både køn, nøgenhed, træer, planter, lys, vand, luft og andre dyr, deriblandt ikke mindst et æble en slange. Mennesket stod i forhold til tingene, og der var to køn. Der var tale om en række altid-allerede eksisterende mellemværender og ikke om nøgne, givne oprindeligheder, endsige om rene, neutrale positioner. Paraplyer og symaskiner har det som bekendt med at mødes på operationsbordene; men mindre kan nu også gøre det. En uventet improvisation, en drillende synkope sætter strengene i svingninger, resonansen trænger sig på, inciterende anslag, der kalder på mere, invitationer til fælles udforskning og modspil; et neurovidenskabeligt eksperiment kundgør, at også blinde mennesker har spejlneuroner, og at de så at sige kan høre en form, mens deres visuelle repræsentationssystemer kører for fuldt tryk, og de bades i de visuelle perceptioner, de ikke har; at gennemskære nogle figurer, lag efter lag forskydes, skal efter skal skrælles af - som Jørn Utzon gjorde det, da han kreerede Sydney-operaen; at trække en skæv vinkel, at installere en uventet lyskilde, der løfter rummet ud af sit tredimensionale koordinatsystem og lader de vertikale og horisontale geometriske grids med en særlig attraktionsværdi og sprød skrøbelighed; at afsøge en for længst glemt sproglig form, der tages op igen med en ny og fremmedartet kraft; at kalde en materialetæthed frem i marmoret eller kirsebærtræet, der antager form, figur og glød via håndværksmesterens kyndige og vidende mellemkomst; at iværksætte et løfterigt og kvalitativt strøg hen over massen, så den ikke blot forbliver kritisk, men også løftes og frisættes; at sætte overliggeren en tand op i uddannelsesinstitutionerne, så dannelse, decentreringskunst og dristige koblinger kommer til at høre til dagens orden. 4. Mennesket - et pegende dyr med vi-intentioner Noget af det, der udmærker mennesket og adskiller det fra andre dyr, er at det har vi-intentioner. Det kan glæde sig på andres vegne, og det kan krænkes åbenlyst over andres krænkelser. Det kan have idéer om at ville frelse menneskeheden og om at opfinde noget, som kan lette livet for andre; ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 59

4 Steen Nepper Larsen og det kan drømme om at blive genstand for andres kærlighed, velvilje og anerkendelse. Dertil kommer, at vi før vi kan tale - viser hinanden verden ved at pege på den og via appeller, rettet mod den andens opmærksomhed. Ivrigt pludrende og artikulerende fortæller barnet moderen, hvor noget er gemt for derefter at pege på det, det gerne vil have at spise og drikke. Vore nærmeste primater (de store aber) slås om maden, selv med deres egne unger, og de er langt fra så kommunikativt anlagte, som vi er. Den amerikanske udviklingspsykolog og sprogforsker Michael Tomasellos (f. 1950) undersøgelser af disse forhold understreger, at kreativiteten tager form i udvekslingens modus (se fx Origins of Human Communication fra 2008). No man is an island. Kreativitetens tangenter trækkes mellem engagerede mennesker, der former hinanden og sig selv. Feedback-processernes klistrende kommunikative tråde af både ordløs og ordrig art spindes på tværs af det sociale: Forstår du, hvad jeg mener? Hvad er det, du prøver at sige? Se, der er en rød bil! Har du også forstået det på den måde? Nej, jeg kan ikke lide blomkålssuppe! Har jeg ikke ret i, at? Senere bliver det mere avanceret og uforudsigeligt. Vi øver os så at sige i at blive kreative. Vi bliver det ikke bare pludseligt overnight. Og det helt snedige er, at selvom gestikken er person- og kropsbunden er sproget og de almene kommunikationsformer både alles og ingens. Der bliver så at sige mere af det fælles, når det bliver brugt. De kommunikative bånd og muligheder er nemlig ikke en ansamling af endelige, begrænsede ressourcer. Mennesket er det dyr, der kan undre sig over sine hænders og fødders brug; det må formeligt forbavses over sine ydre ekstremiteters kolossale anvendelsesmuligheder. Det kan kaste, bede, slå, kærtegne, spise, pege, holde, skrive, spille, male, pille, styre, hamre, skrue, save, gøre honnør, massere, onanere, bære, plante, skære, snitte, bore, lave V-tegn og give andre fuck-fingeren, skubbe, tegne, vaske, true, hidkalde, formgive, afvise, tørre, løfte og mindst 117 andre ting med sine fem fingre. Kroppens basale og udvidede fænomenologi er kreativitetens grund. Men biologien angiver intet oprindeligt og kulturløst startpunkt for en kreativitetens genese. Vi lever nemlig aldrig uden, at menneskelivet formes som en uafgørlig kiasme, bestående af et stykke socialiseret biologi og et unikt biologisk muliggjort socialt og individuelt anliggende. Livet er ikke til at fiksere på denne side af døden, og hverken de evolutionshistoriske eller samfundsmæssige processer er gået i stå. Dertil kommer, at mennesket kan længes og håbe, erindre og begræde, udkaste og afprøve, drømme og vove. Kreativitet kan bestå i modet til ikke blot at betræde nye veje men tillige i at skabe nye flugtlinjer gennem terrænet eller sågar insistere på at blive stående, hvor andre går videre. 5. Fordømt til at øve sig Mennesket er det dyr, der skaber sig selv ved at øve sig livet igennem - og menneskeheden er en selvskabende art, der er blevet til det, den er, via øvelser. Således skriver den tyske filosof og rektor for Kunstakademiet i Karlsruhe, Peter Sloterdijk (f.1947), i bogen: Du mußt dein Leben ändern. Über Anthropotechnik (2009). Det relativt instinktfattige menneske er dømt til at udforme og lade 60 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

5 Der er noget på spil tanker om kreativitet sig forme af sociale øvelsessystemer rækkende fra deltagelse i religiøse ritualer og frekventering af uddannelsesinstitutioner til sport, kunst og ikke mindst erhvervsarbejde. Mennesket er selvskabende og rastløst; men inspireres af forbilleder og lærer at imitere. Samtidig udvikler det vaner og normer ved at øve sig. Det, vi gør, virker tilbage på os selv; vi tager form af vore egne aktiviteter og de eksercitser, vi underkaster os. Mennesket søger at immunisere sig ved at udvikle en række mentale og fysiske måder at øve sig på. Fundamentalt gælder det om at usårliggøre sig på bedste vis i de rum, vi bebor og formgiver. Disse socio-immuniserende øvelsesformer kalder Sloterdijk for antropoteknikker, og de tvinger mennesket til at handle, til at holde sig i form og ikke mindst til at udvikle en evne og vilje til selvkontrol. En af øvelsesscenerne er grundskolen, der kaldes for en basislejr, og hvis gennemstrømmende indvånere må være rede til at bestige de højeste toppe under kyndig ledelse af en lærer. Visdommen bor ikke i de horisontalnivellerede dale. Læringsblokader, uddannelsesulyst og traditionelle holdninger dømmes ude. Lærerens angreb på trægheden i den bekvemmelige lejr består bl.a. i at foreskrive hele skoleklassen en vertikal fordring. Dens vilje masseres; den må vise sig villig til at stige opad. Det må klasserne i øvrigt også på de noget større samfundsmæssige akser. Man må være rede til at løfte sig, at elevere sig. Menneskeheden skaber hele tiden nye elevatorer, som den kører med og efterhånden kasserer til fordel for nogle mere avancerede af slagsen. Bagsiden af medaljen består i, at vi er dømt til livslang læring fra vugge til krukke, og at vi aldrig kan sige, at vi har lært nok. Det er sværere at blive en vis og uangribelig mester i et dynamisk videnssamfund. Vi underkastes et juveniliseringspres og synes alle at blive gjort til novicer i store læreland. Hvor læring for år siden var et modstandsbegreb, der opponerede mod en passiv top-down indlæring, er læring i dag blevet til et banalt og bastant vilkår på alle samfundets niveauer. Ikke blot skal studerende og ansatte elske at lære at lære; det skal private firmaer, institutioner - og sågar nationalstater og overnationale organisationer også. Atlas og Philoponie : At leve som menneske består i at bære den byrde, at vi sikkert aldrig kan lade være med at ville perfektionere os selv; at vi altid skal være med på at realisere nogle flere kreative potentialer og stille op til nogle flere kurser eller krige. Mennesket har tilsyneladende mod på mangfoldige prøvelser og selvpinsler, fra slankekure og kirurgiske kropsindgreb til arbejdsmarkedsrettede kurser. Mennesket er det dyr, der forlanger for meget, men også den skabning, der ikke vil måles med hjælp af andre målestokke end dem, homo sapiens eller rettere homo socius selv finder på. Mennesket er den art, der er medskaber af de kriterier, det lever efter og dømmer sig selv ved hjælp af. Mennesket er indfældet i immanensen, men det har ofte også mod på transcendensen. Mennesket er et tænkende og prøvende kød; en krop, der gradvist tryller tænkningen frem. Dertil kommer, at det sjældent er alene. Ikke bare følges det til dørs af den overindividuelle grammatik, samtidig med at det er et stykke inkarneret og situeret evolutionshistorisk biologi; det præges intenst af sine egne valg og af de andres ditto; ikke mindst af deres anerkendende blikke eller mangel på samme, fx af deres mishagsytringer eller af en ubehagelig social kulde.. ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 61

6 Steen Nepper Larsen 6. Kreativitet er en positiv eksternalitet Begrebet eksternalitet er en økonomisk teoretisk fagterm for det ikke-økonomiske, for de ydre forhold. Det blev udviklet inden for neoklassisk økonomiske teori i begyndelsen af 1900-tallet og kan direkte oversættes til udvendigheder. Der skelnes traditionelt mellem positive og negative eksternaliteter. Førstnævnte skænker erhvervslivet (kapitalen) en række gratis fordele; sidstnævnte påfører samfundet ekstra omkostninger og uønskede konsekvenser, som det oftest bliver statens opgave at indløse eller afbøde. Positive eksternaliteter kan være høj uddannelse, lysten til at kommunikere, sprog, kreative tanker, begæret efter at møde andre mennesker, stærke sociale bånd, empati, nysgerrighed og virkelyst. Negative eksternaliteter kan være forurening, støj, trafikpropper, nedslidning, stress, depressioner, angst, teknologisk betinget arbejdsløshed og en dårligt uddannet arbejdsstyrke. Den kognitive kapitalisme bliver i stigende grad afhængig af de positive eksternaliteter, samtidig med at det globale og det nationale samfunds politiske aktører bliver nødt til at gøre noget ved de negative eksternaliteter, fx ved at reducere CO2-udledningerne, bekæmpe finanskrisen, at videreog efteruddanne arbejdsstyrken, at inducere offervillighed og at prædike om sammenhængskraft, værdier, omstillingsparathed og konkurrenceevne. Begrebets økonomiske, politiske og sociale implikationer behandles indgående i den franske økonom og filosof Yann Moulier Boutangs (f. 1947) Le capitalisme cognitif (2007) og af den amerikanske litterat Michael Hardts (f. 1960) og den italienske filosof Antonio Negris (f. 1933) Commomwealth (2009). Tænke sig hvis vi ikke gad lytte til eller at se på hinanden, hvis vi ikke havde kønsorganer, erogene zoner, stemmer, øjne eller ører, og hvis vi ikke skulle udvikle milliarder af neuronale forbindelser og knytte synapserne i hjernen igennem hele livet. Så ville det være svært, for ikke at sige komplet umuligt at være kreativ. Kreativiteten lever af de antropologiske mulighedsbetingelser, der er givet anthropos, hvis eksistens former sig som en livslang anden fødsel. Kreativiteten muliggøres af plastiske og lærenemme hjerner, der formes af kropslige, sociale og kommunikative rørelser, af dynamiske begivenheder på mikro-, meso- og makroplan. Dertil kommer, at uden de 'gratis' eksternaliteter: sol, vind, vand, ild, jord og alverdens andre grundstoffer, fysiske forhold, og komplekse kemiske, biologiske og cellulære processer, så ville der ikke være noget materiale og nogen kontekst at være kreativ inden for. 7. Kreativitet er ikke i sig selv livgivende og frisættende Kreativ bogføring, kreativ krigsførelse, kreativ tortur, kreativ kontrol, kreativ skatteunddragelse, kreativ dobbeltmoral At være kreativ er ikke i sig selv noget positivt. Kreative talenter kan også træde i overmagtens, voldens, løgnens og ondskabens tjeneste. Det må aldrig glemmes eller umærkeligt fortrænges; thi begrebet kreativitet er ikke i sig selv en rosenrød og vederkvægende pladsholder for en udelukkende positiv semantiks kulturelle bærebølge. 62 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

7 Der er noget på spil tanker om kreativitet 8. Just give me one note, Palle, just one note I forbindelse med tildelingen af Sonningprisen til den amerikanske trompetist Miles Davis i 1984 komponerede Palle Mikkelborg værket Aura til sin (lære)mesters ære. Danmarks Radio var så generøs, at lytterne blev tilbudt at høre med på mange af prøverne (i ). Aura blev faktisk først til en plade fire-fem år senere. Efter en meget lang, snørklet og meget finurlig mikkelborgsk forklaring til sin gæstende solomusiker, replicerede Miles umiskendeligt hæst og lavmælt: Just give me one note, Palle, just one note.. At være kreativ er ikke blot at kunne give andre det rette anslag, men også at kunne omsætte dette anslag i improvisationskunst inden for en kollektiv ramme, sat af legesyge og uhyre formbevidste individuelle ekvilibrister. Et musikalsk lydunivers blev udspændt; en fornem bærer af den moderne jazztradition løftede denne op til nye højder; mens han i momenter syntes at gøre sig fri af denne. Skal man kunne spille kreativ angrebslysten volleyball, er det en minimalbetingelse, at man kan grundslagene og kan læse spillets logik på et splitsekund. Bryder man igennem som eksperimenterende lyriker, som 12-tone-musiker eller som surrealistisk maler, er det næppe usandsynligt, at vejen er gået over langvarige og gedigne livtag med hverdagssproget, harmoniske dur- og molakkorder og naturalistiske og realistiske stiløvelser på utallige lærreder. Falsk er den modsætning, der gør traditionstilegnelse og skoling til kreativitetens antitese. Miles kom godt nok til at hedde Miles - kort tid efter han blev født; men han blev ikke til Miles, før han havde øvet sig igennem decennier i alverdens mere eller mindre inferiøre øvelokaler og bands. 9. Befordrende begrænsninger Kreativitet er ikke bare fri leg. Det er lidet befordrende og ofte særdeles kedeligt at få en besked eller en ordre om bare at gøre, hvad man har lyst til. Får man derimod at vide, at radioindslaget til DR P1 maksimalt må vare 4 minutter og 48 sekunder, eller at artiklen til Information ikke må overstige enheder alt inkl. så er der en stor chance for, at disse begrænsninger kan vise sig at være befordrende for de kreative ydelser. Den franske forfatter Georges Perec ( ) var medlem af OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle; direkte oversat: Værksted for potentiel litteratur), og han formåede at skrive romanen La Disparition (1969), som et lipogram uden at anvende det ellers allestedsnærværende bogstav e. Dogmebrødrene satte i 1995 en række regler op, som filmskaberne ikke måtte bryde. Kysthedsløftet kom der mange stærke film ud af. Skakspillerne underkaster sig nødvendigvis, men også voluntært - ligesom i øvrigt volleyball-, basketball- og fodboldspillerne med flere - en række ufravigelige regler, der simpelthen konstituerer de forskellige spiltyper. Rokade-, off-side-, forsvarsopstillings- og skridtregler danner de rammer, hvor inden for der må udvikles kreative angrebs- og forsvarsformationer. Men det er klart, at begrænsninger og stramme regler også kan kollidere med friheden og risikere at komme til at eliminere menneskets mulighed for at udfolde sig. Får man fx at vide, at man skal lave repetitive skråskriftsøvelser, skrive staveord og diktat i syv samfulde år (som det var tilfældet i min skoletid fra på Birkhovedskolen i Nyborg) i stedet for at lære at tænke ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 63

8 Steen Nepper Larsen og eksperimentere i og udforske sprogets univers, kan man bestemt få lyst til luftforandring og få mod på større udfordringer. Visse rammer må brydes, traditioner forkastes, og snærende bånd løsnes. Kort sagt og omsat til lærdomsinstitutionernes vidtstrakte felt: Omgangen med relativistiske, grænseløse og uambitiøse lærere er mindst lige så lidt smittende som udleveringen til at være underkastet den sorte skoles bannerførere. 10. Leksikonopslag - kreativitet revisited 1 Prisværdigt ærligt hedder det i det største danske leksikon: Kreativitet,, i daglig tale en løs betegnelse for menneskets evne til at skabe noget nyt, overraskende, hidtil uset. (Den Store Danske Encyklopædi, vol.11, Kbh. 1998). Længere nede i opslaget står der: Kendetegnende for dem (kunstnere og kreative forskere, SNL) er sædvanligvis, at de er åbne for indtryk af enhver art, fleksible, nysgerrige, engagerede, højt motiverede, udholdende og målbevidste. Dertil kommer en høj grad af selvstændighed og jeg-styrke. Det løsagtige begreb er både rummeligt og efterstræbelsesværdig og nogle mennesker er tilsyneladende bedre til at være kreative end andre; men vi har det alle i os som en slags demokratiske vuggegave. Ordet kreativitet har i det hele taget gyldne dage i den psykologiske og sociologiske verden. Udbredt er her den konventionelle konsensus om, at der kan kobles direkte mellem et indre mentalt under og en efterfølgende handlings- og realiseringsproces, og at kreativitet både handler om det konvergente og det divergente. Stort set enslydende er derfor de følgende ni opslag på tre forskellige sprog: Creativity (psychology) that aspect of intelligence characterized by originality in thinking and problem solving. Creative ability involves the use of divergent thinking, with thoughts diverging towards solutions in a number of directions. (Collins Dictionary Sociology, Glasgow 2000) Kreativitet evne til skabelse af noget nyt og originalt samt til at realisere det; (Psykologisk Pædagogisk ordbog, Kbh. 1998) Cognitive theories of creativity focus on the intellectual structures and processes that leads to insights, solutions, and ideas that are original and useful. (International Encyclopedia of the Social & Behavioural Sciences, Amsterdam etc. 2001, p.2892) Creativity, the ability to make or otherwise bring into existence something new, whether a new solution to a problem a new method or device, or a new artistic object or form. (The New Encyclopedia Britannica, Chicago et al., 15 th ed., p.721) 1 9, 10 og 11 trækker på SNL: Kategoriale tydninger af den kognitive kapilisme med specielt henblik på at begribe samtidens trang og hang til kreativitet, GNOSIS Vedhæftninger nr.3, Kbh. 2008, s Teksten kan også besigtiges som pdf-fil via 64 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

9 Der er noget på spil tanker om kreativitet Creativity is the result of the convergence of basic cognitive processes, core domain knowledge, and environmental, personal, and motivational factors which allow an individual to produce an object or behaviour that is considered both novel and appropriate in a particular context. (Encyclopedia of Cognitive Science, London 2003, p.862) Studies indicate that the creative person is nonetheless an intellectual leader with a great sensitivity to problems. He exhibits a high degree of self-assurance and autonomy. He is dominant and relatively free of internal restraints and inhibitions. He has a great range of intellectual interests and shows a strong preference for complexity and challenge. (The New Encyclopedia Britannica, Chicago et al., 15 th ed., p.721) Der kreative Mensch zeichnet sich durch weitgehende Selbständigkeit und Weltoffenheit aus, desgleichen durch geistige Flexibilität, unkonventionellen Denkstil und hohe Frustrationstoleranz. (Meyers Grosses Universal Lexikon, Mannheim 1983) The characteristics that have been identified as important to creativity are tolerance for ambiguity, openness, independence, positive sense of self, high energy, general curiosity, wide interest, as well as introversion, attraction to complexity, need for recognition, and a variety of others. (Encyclopedia of Cognitive Science, London et al. 2003, p.867) (I en meta-kognitiv horisont, SNL) we can exert a degree of control over our own thinking and direct our cognition to the generation of original and useful ideas, insights, and solutions. We can think creatively. (International Encyclopedia of the Social & Behavioural Sciences, Amsterdam etc. 2001, p.2895) 11. Kreativitet et begreb med større betydningsvidde end prægnans Verdens bedste filosofiske ordbog: Historisches Wörterbuch der Philosophie forsøger at indfange begrebet kreativitet ved hjælp af en kølig, analytisk og formal-logisk hær af seks uomgængelige forkortelser samlet i én formel: Kreativität (H, I, R, P, B, S); das Handlung H des Individuums I wird zum Produkt P führende Handlung H des Individuums I wird vom Beurteiler B im Hinblick auf ein System S von Erwartungen und Zwecken als kreativ eingestuft (S.1200). Det vækker en vis moro, når man læser videre og ser, at der lige efter denne imponerende universalnøgle til skandering af kreativitetens trindelte logik sættes fokus på tre forhold: * 1): Begrebet kreativitet er ikke et præcist videnskabeligt begreb; det kan både referere til personer, handlinger (processer) og resultater (produkter), ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 65

10 Steen Nepper Larsen * 2) Der er en stor forskel på at løse problemer kreativt og at undersøge (og forske i) problemer kreativt & * 3). Der er ingen direkte eller nødvendig identitet mellem intelligens og kreativitet. Det er netop den førstnævnte pointe, der gør, at kreativitet kan mobiliseres som et begreb og som et ord med en positiv valør langt fra de videnskabelige offentligheders krav om definitorisk begrebskonsistens og nøgtern testabilitet. Manglen på éntydighed og fraværet af almene anvendelsesforpligte(n)de sprogspilsregler gør alverdens subjektive projektioner, erhvervsøkonomiske strategier og vidtløftige kunstneriske, kulturelle og politiske projekter mulige i kølvandet på det multifacetterede fænomen kreativitets vidtforgrenede historie. Med tankerne fyldt til randen af leksikalske opslag og med denne omfattende oversigt over markante stationer på kreativitetsbegrebets vej skænkes man mulighed for bedre at forstå samtidens kreativtetstale og -hang. Det viser sig nemlig, at gamle tale- og forståelsesformer går usamtidigt igen. Fortidens figurale træk er ikke klinget af. Der tales stadigvæk om at skabe alt ud af intet, om at det frie menneske er kreativt, om at vor antropologiske værensbestemmelse er at være kreativ, om at kreativitet skal føre til innovation og rationel markedsadfærd etc. Idéhistorien er en nærværende understrøm af pulserende sprogspil, der med jævne mellemrum vækkes til live og går igen. Kreativitet er ikke en død zombie, men et levende ord med en omfattende, næsten alt for omfattende betydningsvidde. 12. Exit som en ny begyndelse Ordet kreativ betyder skabende, og kreativitet er evnen til nyskabning. Ordene stammer fra den latinske sprogkreds: creare, creatum skabe, skabende. Innovation og innovativ betyder hhv. fornyelse og fornyende - igen af latinsk oprindelse: innovare, innovatio. Innovation har i mange år været koblet intimt til produktudvikling, ny teknologi og økonomiske processer; men i Innovationsrådets Årsrapport fra 2005: Innovative Danmark tales der også om brugerdreven innovation, innovative regioner, innovationskraft, innovative idéer og innovationskompetence. I rapporten anvendes en uhyre enkel og kommercielt orienteret definition. Innovationsrådet har defineret innovation fundamentalt som noget nyt, der har en værdi på markedet. Kongeniale toner lyder fra International Thomson Business Press. Fra dette forlag foreligger der en bogserie, kaldet Smart Strategies Series. Heri forefindes Neil Coades definition af kreativitet i skriftet Be Creative. The Toolkit for Business Success (London/Boston 1997, p.1): My definition of creativity is the bringing into existence of a product or service which is the outcome of imaginative thinking. Her placeres kreativiteten noch einmal i det mentale menneskelige dyb, langt inde i tænkningens forunderlige og initierende black-box. Herefter lanceres en ganske simpel model med to typiske årsags-pile: Creativity (idea generation) Innovation (new product/process development) Market (product launch). Det sker på side 2, der kondenserer den logik, som verdens førende handelshøjskoler, den hjemlige regering og de fleste af landets håbefulde råd og 66 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

11 Der er noget på spil tanker om kreativitet styrelser er med til at kanonisere i disse år. De håbefulde medførs-pile er med usvigelig sikkerhed altid til stede i samtidens strategiske embeds medfør. 1, 2, 3 vupti! 1 fører til 2, der fører til 3 i det, der også kaldes for business cycle modellen. Som det også fremgik af 1 og 2 oven for, er det værd at bemærke sig, at kreativitetspotentialet gøres til innovationens motor. Kreativiteten tydes som årsagen, innovationen som resultatet. De mentale skift skaber innovationskultur. Devisen lyder som af én tilsyneladende uangribelig tidsånds mund: hvis ikke det hele ender med et salg (et nyt produkt, en omsætning) på markedet, har den kreative tændgnist ikke været noget værd. Men tænke sig hvis innovation - og kreativitet i øvrigt - også kunne have befattet sig med noget ikke-markedsorienteret, såsom skabelse af viden, forundring, skønhed, erfaring, nysgerrighed og glæde. Tænke sig hvis denne simplificerede tankegang kunne afløses af én, der i stedet havde skabelse af kvalitative brugsværdier, fællesskab, vellyd, livskraft og forundring som målestok. Unthinking men are like sleepwalkers, skrev den tyske filosof Hannah Arendt ( ) i The Life of the Mind (1971, p.191). Hun bestemte evnen til at tænke som menneskets væsentligste essens og som en normative udmærkelse. Tænkningen er hverken en tjenestepige for videnskaben, en virkelighedens kopimaskine, en servicering af teknologien eller af de menneskeskabte institutioner. Tækningen forstyrrer alle ordinære aktiviteter og fungerer som en stikkende bremse og en forfriskende hvirvelvind. Mennesket er fældet ind i verden; men ikke dømt til at blive en død ting eller et tavst fænomen. Den selvstændige evne til at tænke udvikler forestillingsevnen, der rækker ud i og efter verden. Dømmekraften bestemmer hun som en social sans. Stiller man sig selv den opgave at ville gentænke og redde kreativitetsbegrebet, er det næppe helt tosset nøje at dvæle ved Arendts vise og slidstærke ord. Referencer og inspiration Hannah Arendt: The Life of the Mind. One/Thinking, Two/Willing, New York 1978 (1971) Mary Bates: The Mind Is a Mirror. How blind people see the action of others, Scientific American, d (se ) Hans Ulrich Gumbrecht: In Praise of Athletic Beauty, Cambridge/London 2006 SNL: Sproget er alles og ingens. Erkendelse og spekulation, Århus 1995 SNL: Dannelse og refleksivitet. Interview med Thomas Ziehe, i Thomas Ziehe: Øer af intensitet i et hav af rutine, Kbh (opr. en artikel i DPU s magasin Asterisk nr.10, Kbh. 2003) SNL: Innovation som total national forløsning i den neoliberale stat, i Fagbladet Ingeniøren, d ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 67

12 Steen Nepper Larsen SNL: Neurovidenskab - en udfordring for filosofisk tænkning. En kritik af samtidens hang til at søge efter sandheden om mennesket inde i hjernen, GNOSIS Vedhæftning 2, Kbh (www.gnosis.au.dk SNL: Kategoriale tydninger ) af den kognitive kapitalisme med særligt henblik på at begribe samtidens trang og tvang til kreativitet, GNOSIS Vedhæftning 3, Kbh (www.gnosis.au.dk ) SNL m.fl.: En flerstemmig vision for uddannelsessystemet livgivende forestillinger, SOPHIA, 2008 (www.sophia-tt.org ) Sophia tænketank for pædagogik og dannelse SNL & Jens Erik Kristensen: Økonomiens metamorfoser og kapitalismens hamskifte om vidensøkonomi og kognitiv kapitalisme, Kritik nr. 190, Kbh SNL: Kritik af den kognitive kapitalisme, Dansk Sociologi nr.1, Kbh SNL: Den livslange anden fødsel. Om Peter Sloterdijks sfærologi og filosofiske antropologi, Vagant nr.1, Bergen, 2009 SNL: Dannelsestankens aktualitet og udsathed, i Dansklærerforeningens Fællesskrift 09, Kbh SNL: Sproget er ikke kun et redskab, I Dansklærerforeningens Det rum(me)lige sprog, Kbh SNL: Art and Crisis Reflections on the Edge of Cognitive Capitalism, i EXIT09, Kunstakademiet, Kbh Interview med SNL: Danmark i den kognitive kapitalisme, Turbulens, 2009 (se også ) SNL: Mennesket er dømt til at øve sig, kronik i Information, d SNL: Filosofi som sprogkritisk praksis i Cort Ross Dinesen (red.): Kartografi, Morfologi, Topologi, Kbh Lars Thorup Larsen & Carsten Bagge Laustsen: Hvad er sociologi, Kbh Rüdiger Safranski: Wieviel Globalisierung verträgt der Mensch?, München 2003 Richard Sennett: The Craftsman, London 2008 Peter Sloterdijk: Sphären III. Plurale Sphärologie. Schäume, Frankfurt am Main 2004 Peter Sloterdijk: Im Weltinnnenraum des Kapitals, Frankfurt am Main 2005 Peter Sloterdijk: Der ästhetische Imperativ. Schriften zur Kunst, Hamburg 2007 Raymond Tallis: A Philosophical Inquiry into Human Being, Edinburgh 2003 Mark Turner (Ed.): The Artful Mind. Cognitive Science and the Riddle of Human Creativity, Oxford/New York 2006 Paul Valéry: Monsieur Teste. Indføring i Leonardo da Vincis metode, Kbh Werner Vogd: Gehirn und Gesellschaft, Velbrück Wissenschaft, Weilerswist in print ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

OPFINDSOMHED, KREATIVITET OG LÆRING

OPFINDSOMHED, KREATIVITET OG LÆRING OPFINDSOMHED, KREATIVITET OG LÆRING LENE TANGGAARD, PH.D., PROFESSOR DEPARTMENT OF COMMUNICATION AND PSYCHOLOGY Definition af begreber Opfindsomhed Kreativitet Innovation Evnen til at respondere på nye

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Livets Skole Skolen for livet. e 3. Thøger Johnsen

Livets Skole Skolen for livet. e 3. Thøger Johnsen Livets Skole Skolen for livet e 3 Thøger Johnsen 1 Prolog: Der mangler ofte en umiddelbar og spontan røst i vores hæsblæsende samfund. En røst i stil med den lille dreng i H.C. Andersens eventyr om "Kejserens

Læs mere

Universitetets dannelseskonference

Universitetets dannelseskonference Universitetets dannelseskonference Onsdag den 7. december 2016, kl. 09.00-16.15 Festsalen på DPU, lokale A220 Campus Emdrup, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV (ved Emdrup Station på

Læs mere

Gymnasielærers arbejde med innovation

Gymnasielærers arbejde med innovation Gymnasielærers arbejde med innovation Simon Lauridsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Nærværende artikel tager afsæt

Læs mere

Den interaktive rejse imod fremtiden

Den interaktive rejse imod fremtiden I forandringens kastevinde Den interaktive rejse imod fremtiden Den bedste måde at forudsige fremtiden på er ved at skabe den Gitte Bennike og Anni Stavnskær Pedersen Lektorer i KOL ved Pædagogseminariet

Læs mere

Innovation og innovationsdidaktik cphbusiness 12.12 2014. Dorrit Sørensen, Lektor og Projektchef

Innovation og innovationsdidaktik cphbusiness 12.12 2014. Dorrit Sørensen, Lektor og Projektchef Innovation og innovationsdidaktik cphbusiness 12.12 2014 Dorrit Sørensen, Lektor og Projektchef Afsæt Strategi 2020 CPHBUSINESS GØR VIDEN TIL VÆRDI Værdien af at få en god idé Derfor Udvikle en pædagogik,

Læs mere

Innovation lægger vægt på fagenes nytteværdi

Innovation lægger vægt på fagenes nytteværdi 12 Innovation lægger vægt på fagenes nytteværdi Af Lasse Skånstrøm, lektor Med Globaliseringsrådets udspil Verdens bedste folkeskole blev det pointeret, at: Folkeskolen skal sikre børnene og de unge stærke

Læs mere

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld?

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Lars Geer Hammershøj Fremme af kreativitet i form af leg er med henblik på barnets menneskelige og sociale dannelse, hvorimod fremme af kreative

Læs mere

Tal tæller! Måltal skaber gennemsigtighed og sammenlignelighed. Måltal = (selv)kontrol- & sandhedsteknik - fra børnehaven til børsen!

Tal tæller! Måltal skaber gennemsigtighed og sammenlignelighed. Måltal = (selv)kontrol- & sandhedsteknik - fra børnehaven til børsen! Tal tæller! Måltal skaber gennemsigtighed og sammenlignelighed Måltal = (selv)kontrol- & sandhedsteknik - fra børnehaven til børsen! Men tal skaber også blinde pletter Som du tæller & måler får du svar

Læs mere

Vidensfilosofi Etik & Undersøgelsesdesign

Vidensfilosofi Etik & Undersøgelsesdesign Vidensfilosofi Etik & Undersøgelsesdesign Martin Mølholm, studieadjunkt & ph.d. stipendiat Center for Dialog & Organisation, Institut for Kommunikation mam@hum.aau.dk Helle Wentzer, lektor E-Learning Lab,

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Bevidstheden: Den kan være kreativ, depressiv, bagudskuende, fantasifuld, bevidst og ubevidst. Hvad er egentlig en tanke? Hvor opstår den?

Bevidstheden: Den kan være kreativ, depressiv, bagudskuende, fantasifuld, bevidst og ubevidst. Hvad er egentlig en tanke? Hvor opstår den? Når tanken tændes Bevidstheden: Den kan være kreativ, depressiv, bagudskuende, fantasifuld, bevidst og ubevidst. Hvad er egentlig en tanke? Hvor opstår den? Af PUK DAMSGÅRD ANDERSEN Allerede fra du læste

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

TALENTUDVIKLING OG PÆDAGOGIK - I ET ELITE-DANNELSESPERSPEKTIV

TALENTUDVIKLING OG PÆDAGOGIK - I ET ELITE-DANNELSESPERSPEKTIV TALENTUDVIKLING OG PÆDAGOGIK - I ET ELITE-DANNELSESPERSPEKTIV KENNETH AGGERHOLM Ph.D., Postdoc Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet AGENDA! 1. HVAD ER TALENT?! At have, eller at være,

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Kreativitet og innovation i et dannelsesperspektiv. Lars Geer Hammershøj Ph.d. og lektor ved iup (DPU)

Kreativitet og innovation i et dannelsesperspektiv. Lars Geer Hammershøj Ph.d. og lektor ved iup (DPU) Kreativitet og innovation i et dannelsesperspektiv Lars Geer Hammershøj Ph.d. og lektor ved iup (DPU) Vigtigt spørgsmål Hvad gør billedfaget relevant i en globaliseret verden? Ikke kun fordi vi lever

Læs mere

Fremtidens skole i Kolding Kommune Strategisk skoleudvikling

Fremtidens skole i Kolding Kommune Strategisk skoleudvikling I løbet af skoleåret 2016-2017 har vi, forældre, elever, fagprofessionelle, politikere og andre interessenter været nysgerrige på, hvordan fremtidens folkeskole kunne se ud. Vi har sammen og i dialog tegnet

Læs mere

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ KONFERENCE SCANDIC ODENSE 17.03.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK LÆRE OG FORSTÅ - PERFORME OG BESTÅ De unge får tudet ørerne fulde af, at de skal komme

Læs mere

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Positiv Psykologi - om flow, læring og læringsmiljøer - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 To universelle processer

Læs mere

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Udviklingskonsulenterne 2012 Hans Ehlert www.hans-ehlert.dk Nedslag i workshopen Lidt baggrund Hvad er mindfulness? Primære kilder og nogle definitioner

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Frihed. af Henriette Larsen

Frihed. af Henriette Larsen Frihed af Henriette Larsen Frihed af Henriette Larsen FRIHED Henriette Larsen, København 2016 Illustrationer og layout Maria Tønnessen www.byme&henry.com 1. udgave, 1. oplag ISBN 978-87-999041-0-5 FORORD

Læs mere

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen)

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen) STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI Introduktion til konceptet 1 At være et menneske er at have en historie at fortælle Isak Dinesen (Karen blixen) Den gode historie Den gode historie bevæger os, får os til

Læs mere

Positiv Psykologi. Hans Henrik Knoop DPU / Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk

Positiv Psykologi. Hans Henrik Knoop DPU / Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk Positiv Psykologi Hans Henrik Knoop DPU / Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk Baggrundslitteratur: http://www.arnoldbusck.dk/boeger/psykologi-psykisk-sundhed/positiv-psykologi-1 http://www.arnoldbusck.dk/bo

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PRODUCENTFORENINGEN

LEDELSE AF KREATIVE PRODUCENTFORENINGEN LEDELSE AF KREATIVE PRODUCENTFORENINGEN Erhvervspsykolog THEA MIKKELSEN D. 18. DECEMBER 2012 THEA MIKKELSEN Thea Mikkelsen, cand. mag. i Litteraturvidenskab og Moderne Kultur og Kulturformidling & cand.

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Indhold 3 4 5 6 8 9 Indledning Kulturelle udtryksformer og værdier i Fremtidens Dagtilbud Fokusområder Pædagogiske

Læs mere

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Photo: Hans Henrik Knoop, 2012 Læring og Spejderliv - og frihed og fællesskab Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Fundamentale forudsætninger for trivsel oplevelser

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Den skønne tænkning & Art-Spirit-Coaching

Den skønne tænkning & Art-Spirit-Coaching Den skønne tænkning & Art-Spirit-Coaching Vi har som mennesker ikke kun mulighed for at gøre logiske erkendelser, men kan også gøre den anden form for erkendelse, som Baumgarten gav navnet sensitiv erkendelse.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus Dominique Bouchet Syddansk Universitet Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus sammen med. 1 Måden, hvorpå et samfund forholder sig til det nye, er et udtryk for dette samfunds kultur.

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Kreativ tænkning - Af Mads Lund, Cand.mag., Innovationskonsulent, Center for Kvalitet, Region Syddanmark.

Kreativ tænkning - Af Mads Lund, Cand.mag., Innovationskonsulent, Center for Kvalitet, Region Syddanmark. Kreativ tænkning - Af Mads Lund, Cand.mag., Innovationskonsulent, Center for Kvalitet, Region Syddanmark. Det er vigtigt, at ledelserne på de enkelte afdelinger lukker op for kreativ tænkning og dermed

Læs mere

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI 2010 2. SETRIN VESTER AABY KIRKE KL. 10.15 Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 Lad dit ord med glæden springe I vor høje gæstehal. Lad

Læs mere

Hjernen - om at vokse ind i fremtiden. Kunsten at klare det uventede

Hjernen - om at vokse ind i fremtiden. Kunsten at klare det uventede Hjernen - om at vokse ind i fremtiden. Kunsten at klare det uventede o Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. o Han har været lektor (læge,

Læs mere

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. SSP samrådets årsmøde Kursus i: Genoprettende processer Fra tough on crime til smart on crime

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. SSP samrådets årsmøde Kursus i: Genoprettende processer Fra tough on crime til smart on crime INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD SSP samrådets årsmøde 2016. Kursus i: Genoprettende processer Fra tough on crime til smart on crime FOKUS OMRÅDER I OPLÆGGET De udsatte og sårbare unge

Læs mere

De næste tre år arrangerer vi tre store kulturprojekter for og med unge mellem 13 og 20 år

De næste tre år arrangerer vi tre store kulturprojekter for og med unge mellem 13 og 20 år Hygge Factory er en non profit organisation, der laver kunst og kulturprojekter med unge i København. Vi tager unge seriøst som aktive kulturskabere, og udfordrer deres kreative potentialer igennem procesog

Læs mere

Lene Tanggaard og Svend Brinkmann (red.) Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen

Lene Tanggaard og Svend Brinkmann (red.) Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen Lene Tanggaard og Svend Brinkmann (red.) Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen Indhold Kreativitet på skolernes dagsorden en introduktion Af Lene Tanggaard og Svend Brinkmann.............................7

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI: FLOW GENNEM LÆRING OG KREATIVITET. Hans Henrik Knoop

POSITIV PSYKOLOGI: FLOW GENNEM LÆRING OG KREATIVITET. Hans Henrik Knoop POSITIV PSYKOLOGI: FLOW GENNEM LÆRING OG KREATIVITET Menneskets Kultur Menneskets Natur DEN BEDSTE AF ALLE VERDENER? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Gode, meningsfulde institutioner (familier,

Læs mere

Innovation er mere end et fag konference innovativt mod 09.09.11. Innovation Metropol Dorrit Sørensen

Innovation er mere end et fag konference innovativt mod 09.09.11. Innovation Metropol Dorrit Sørensen Innovation er mere end et fag konference innovativt mod 09.09.11 Innovation Metropol Dorrit Sørensen Tilgang Hvis eleverne skal lære at være innovative, skal vi nytænke hele vores måde at tænke viden,

Læs mere

Animation EN SERIE AF VELFÆRDSAKTIONER Christa Breum Amhøj Naturens Rige, Arken 2016

Animation EN SERIE AF VELFÆRDSAKTIONER Christa Breum Amhøj Naturens Rige, Arken 2016 Kære Dig i Naturens Rige, Nu er det ved at være lidt over en uge siden, at vi stod på denne bro med hinanden i hænderne. Med lukkede øjne. Der var helt stille. Blot nogle små rap fra nogle ænder ude på

Læs mere

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Tættere på betingelser

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

LÆRINGSMÅL OG KREATIVITET

LÆRINGSMÅL OG KREATIVITET LÆRINGSMÅL OG KREATIVITET LENE TANGGAARD, PH.D., PROFESSOR DEPARTMENT OF COMMUNICATION AND PSYCHOLOGY To perspektiver på kreativitetspædagogik Funktionel pædagogik Not for profit Hvor står kampen, og er

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Skalaer i UiL foreløbig udgave

Skalaer i UiL foreløbig udgave Udd- Skala Dansk Navn English parat- Beskrivelse af egenskaber/færdigheder der måles vurd. * Den indre er drevet af interesse for eller glæde ved selve aktiviteten/opgaven. Den kan udvikles ved at give

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING... Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 SAMFUNDSUDVIKLING.... 3 ÆSTETISKE LÆREPROCESSER... 4 DEN SKABENDE VIRKSOMHED... 4 SLÅSKULTUR... 5 FLOW... 5

Læs mere

Globalisering, multikulturelle samfund, klimakonferencer Ordene indgår naturligt i dialogen, her hvor vi står ved begyndelsen af det 21. århundrede.

Globalisering, multikulturelle samfund, klimakonferencer Ordene indgår naturligt i dialogen, her hvor vi står ved begyndelsen af det 21. århundrede. Skolepolitik Forord Globalisering, multikulturelle samfund, klimakonferencer Ordene indgår naturligt i dialogen, her hvor vi står ved begyndelsen af det 21. århundrede. Vi er nok ikke helt entydige i vor

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Nyhedsbrev. Kurser i VækstModellen

Nyhedsbrev. Kurser i VækstModellen MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 5 D e c e m b e r 2 0 1 2 Velkommen

Læs mere

Innovation og læring. Steen Elsborg LDI - Læringsdrevet Innovation Mobil: 22362919 E-mail: se@ldi.dk Hj side: www.ldi.dk

Innovation og læring. Steen Elsborg LDI - Læringsdrevet Innovation Mobil: 22362919 E-mail: se@ldi.dk Hj side: www.ldi.dk Innovation og læring Steen Elsborg LDI - Læringsdrevet Innovation Mobil: 22362919 E-mail: se@ldi.dk Hj side: www.ldi.dk Innovation og læring - vores fælles projekt til udforskning! Hvordan skaber vi læring

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

INNOVATION - hvad er meningen?

INNOVATION - hvad er meningen? INNOVATION - hvad er meningen? Udviklingskursus i design og billedkunst, marts 2007 af Louise Koch - antropologerne.com v/louise Koch REGERINGENS VISION Danmark skal være et af verdens mest innovative

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Du skal ikke være snæversynet, men være åben og nysgerrig for musik er liv! Hvis du kun vil spille heavy, så bliver du skuffet!

Du skal ikke være snæversynet, men være åben og nysgerrig for musik er liv! Hvis du kun vil spille heavy, så bliver du skuffet! Musik I musikhjemmegruppen handler det om sammenspil, glæde og nysgerrighed og en lyst til at lege med musik på mange forskellige måder. Vi skal finde musikalske elementer og strukturer og vi skal udforske

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

Filosofi med børn -og Kierkegaard

Filosofi med børn -og Kierkegaard Filosofi med børn -og Kierkegaard FST, København 28. august 2013 Ved Dorete Kallesøe Lektor ved VIAUC og Husfilosof på MC Holms Skole Dagsorden 1. Filosofisk samtale i praxis (Frihed og Kierkegaard) 2.

Læs mere

Film - 7 gode argumenter for at arbejde med film

Film - 7 gode argumenter for at arbejde med film Film - 7 gode argumenter for at arbejde med film Film er så stor en del af børns hverdag, at det er vigtigt at arbejde pædagogisk med film helt ned til børnehavealderen og i hele skoleforløbet. Der er

Læs mere

Om rammer for et godt arbejdsliv. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013

Om rammer for et godt arbejdsliv. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013 Om rammer for et godt arbejdsliv Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013 Hvorfor har du det (sandsynligvis) sådan? Gener: kilder til 40-50 % af din trivsel Det skyldes,

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for begrænsninger Skolen Sputnik Blev igangsat i 1998 af Indre Nørrebro

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Uddannelse til fremtidens samfund:

Uddannelse til fremtidens samfund: Uddannelse til fremtidens samfund: Hvilke formål mangler folkeskolens formålsparagraf at opfylde? Lars Geer Hammershøj Ph.d. og lektor DPU, Aarhus Universitet Formålet med uddannelse? Per definition At

Læs mere

At se klinisk praksis med et levende blik -

At se klinisk praksis med et levende blik - ,S 01-05-2014 At se klinisk praksis med et levende blik - kan man lære det? Sine Maria Herholdt.-Lomholdt Mail: smhl@viauc.dk En historie om et par kloge studerende 2 1 Fire stemmer i højere uddannelse

Læs mere

Svendborg HandelsGymnasium

Svendborg HandelsGymnasium Svendborg HandelsGymnasium Innovation og Bæredygtighed Fortællingen om et skoleprojekt fra virkeligheden på godt og ondt Hvem er vi? HHX-undervisere Svendborg Erhvervsskole Fusionsskole Ny ledelse nye

Læs mere

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken Jule-gudstjeneste 241214 14.45 + 16,00 - Brændkjærkirken Prædiken af: sognepræst Ole Pihl Bibeltekster: Es 9,1-6a, Luk 2,1-14 Salmer: DDS 94 Det kimer nu DDS 117 En rose så jeg skyde DDS 120 - Glade jul

Læs mere

Præstation vs. Resultat

Præstation vs. Resultat Drømmen We want to be competitive at the highest international level, and by that achieve the opportunity to play against the best players in the world. Præstation vs. Resultat Inflection Point 10x change

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR Dette er en stærkt forkortet version af det samlede notat fra de pædagogiske dage. Den forkortede version omridser i korte

Læs mere

106 Nummer 13 marts 2013. Skrivelyst og tidens pædagogiske udfordringer

106 Nummer 13 marts 2013. Skrivelyst og tidens pædagogiske udfordringer Anmeldelse: krivelyst og læring og krivelyst i et specialpædagogisk perspektiv Lektor Mona Gerstrøm, Udvikling og forskning, UC yddanmark krivelyst og læring, igrid Madsbjerg og Kirstens Friis (red), Dansk

Læs mere

øjnene som ens egne kvaliteter: rettidig omhu, dristighed, intelligens, energi osv.

øjnene som ens egne kvaliteter: rettidig omhu, dristighed, intelligens, energi osv. Tekster: Ordsp 3,27-35, 1 Joh 1,5-2,2, Luk 16,1-9 Lihme 10.30 736 Den mørke nat 313 Kom regn af det høje (mel. Hartmann) 696 Kærlighed er lysets kilde 685 Vor Gud er idel kærlighed (mel. Strassburg 1525)

Læs mere