Der er noget på spil - tanker om kreativitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er noget på spil - tanker om kreativitet"

Transkript

1 Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring Copyright , Vol. 1, side Steen Nepper Larsen Der er noget på spil - tanker om kreativitet Steen Nepper Larsen (SNL), lektor v. GNOSIS, Aarhus Universitets forskningsinitiativ til studiet af sind og tænkning Kreativitet er ikke bare fri leg, Guds skabelse af alt ud af intet, en genial kunstners tændgnist, en indre mental kraft, et slumrende alment menneskeligt potentiale eller noget, der først viser sig at have værdi, når et kreativt produkt afsættes på et marked. Kreativitet kan indtræffe, når mennesker i sociale formationer konfronteres med forandringsbehøvende sammenhænge, griber mulighederne og tør blande de forbudne frugter. Altid er der noget eller nogen, der gør modstand. Kreativitet er et fænomen, der ægges af konfliktualitet. Modsætninger modner, og livserfaringer kan paradoksalt nok gøre os yngre. Men falsk er den modsætning, der gør traditionstilegnelse og skoling til kreativitetens antitese. Das Denken hat immer einen Gegenstand, sei es der Gedanke selbst, auf den es verweist, oder aber eine wie auch immer geartete Referenz auf eine sinnliche Erfahrung. Er hat immer etwas zum Inhalt und kann nicht nichts zum Inhalt haben. (Vogd 2010:35) Man kann nicht denken, ohne etwas zu denken. Das absolute Nichts ist ein Bereich, der Weder sinnlich erlebt werden noch positive-sprachlich in sinnvoller Weise gefasst werden kann. (Vogd 2010:35) 1. Tvang til fri skabelse midt i en oxymoron samtid Hvor den klassiske, monoteistiske, kristne metafysik hævdede, at Gud skabte alt ud af intet creatio ex nihilo og at uden hans uudgrundelige omnipotens ville intet være blevet til af det, som er; og hvor den moderne romantiks geniæstetik alene syntes at lade kunstneren in splendid isolation - udfoldende sig vederkvægende langt fra utilitarismens manifeste fordringer og markedets bastante krav - om at transformere denne uudgrundelige skaberkraft på profane agre (på papiret, på lærredet, på scenen, på musikinstrumentet etc.), proklamerer nutidens strategiske kreativitetsapologeter og driftige, snakkesalige innovationsagenter, at mennesket as such besidder kostbare indre kreative potentialer, som nationen må kræve forløst. Kreativitet bliver transformeret til jordemoderkunst. Guds skabende almagt er blevet til en demokratiseret arbejdsivrig allemandsret, og humanpotentialismen er blevet den kognitive kapitalismes væsentligste og uomgængeligste kick- ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 57

2 Steen Nepper Larsen starter. Den humanistiske psykologi er på vej til at blive kapitaladækvat; thi uden kreativitetens benzin ingen nye opfindelser, ingen gennembrydende innovation og ingen stærk position på markedet. Således er vi blevet forpligtet på at udfolde vor frie og ubundne kreativitet. Kun på denne måde kan vi (måske formå at) matche de truende, konkurrencelystne kinesere og indere. I kølvandet på globaliseringens intensiverede konkurrencemønstre og det kreative samfunds selvforståelse og ideologi opstår en række nye imperativer. Mennesket skal besidde selvledelseskompetence, og det skal evne at tage ansvar. Det skal være selvkontrolleret, og samtidig er det dømt til at være frit. Tidsånden er derfor i stigende grad blevet oxymoron, og vore dages retoriske pendanter til talende tavshed, lysende mørke og sursød sovs synes at hedde ufri frihed; strategisk selvpositionering uden mål og med, hittepåsomhed som kortåndet overlevelsesstrategi; strategisk selvfordobling i det evindeligt vurderende evalueringscirkus; globaliseringslysten nationalisme; kælen kommercialisme; branding som semiotisk attraktion, imageplejende helle i tegnenes hidsige trafik og in worst case scenario og i tilfælde af mislykkede forsøg på damage control ex post: en fatal brændemærkning af firmaet, institutionen og produktet; kompetent kvalitetsløshed, selvcentrerethed uden selv; nutidsforhippethed og nostalgisk traditionspleje; selvrygklappende, men med en behørig nysgerrig- og åbenhed indstillet på en ekspedit og ultrakort lukkertid; omstillingsparat tomhed etc. Menneskets kreative personlige talenter og evne til vidensskabelse er ved at blive til samfundets væsentligste produktivkraft. Lidenskabelighed og personlighed efterspørges. Det hele menneske med hud og hår og andre særheder er kommet på arbejde, på godt og ondt. Mennesket idéer er der nemlig penge i. Idealismens begreb om åndens kraft får en revival på Børsen. Nye tanker og praktisk omsættelige opfindelser er guld værd. Ord og praksisformer gøres til varer og udstyres med forskellig pris. Originalitet er efterspurgt, hvis den vel at mærke kan anvendes. Morgendagens kapitalisme vil helst både være klog, skabende, sexet - og frem for alt attraktiv og effektiv. 2. Tankeblokader * Kreativitet - som skabelse af noget ved hjælp af ingen ting eller endnu mere radikalt: intet. * Kreativitet - som skabelse af noget, udelukkende via en ophøjet eller indre mental kraft (helt uden interaktion med eller inspiration fra andre mennesker; uden ting at tænke med; uden at være en del af proces; uden at være indfældet i og udleveret til en begivenhed) * Kreativitet som en slumrende almen menneskelig vuggegave (som var denne at forstå som et medfødt og foreliggende humant potentiale). * Kreativitet - som skabelse af noget, udset til at opfylde alverdens eksterne formål (såsom: utilitaristiske, konkurrence- og markedsmæssige). Disse fire tankeskabeloner er ikke blot idéhistorisk-blokerende for at forstå kreativitetens aktuelle muligheder; de synes også umærkeligt at snige sig ind i den forestillings- og dømmekraft, der må mobiliseres, hvis tanken overhovedet skal komme i gang med at tænke. 58 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

3 Der er noget på spil tanker om kreativitet. 3. Noget på spil En proces- og begivenhedsorienteret tænkning af begrebet kreativitet må gå anderledes til værks. Kreativitet indtræffer frem for alt, når mennesker i sociale formationer konfronteres med forandringsbehøvende sammenhænge, og integrerer forbudne frugter i hidtil usete blandinger. Når de løber ind i noget, og prøver at få noget andet til at ske. Når de kender traditionen og vanerne til hudløshed, men ikke blot kasserer dem og indvarsler en forjættende og absolut ny begyndelse, som de franske revolutionære, der beskød tårnurene og ønskede, at 1789 skulle være år nul men tværtimod tør tilegne sig disse arvestykker i et suverænt og overskridende perspektiv. Der er altid noget eller nogen, der gør modstand, og kreativitet er et fænomen, der spændes og ægges af konfliktualitet. En helt ny tidsregning kommer sjældent fra novicer, som livet ikke har slidt på. Modsætninger modner, livserfaringer kan paradoksalt nok gøre os yngre. I Edens Have fik mennesket at vide, at det ikke måtte spise af kundskabens træ; men det adlød heldigvis ikke. Det lod sig ikke blot lokke; det ville også lige se, hvad der kunne ske. Det ville prøve sig frem på egne ben, udforske mulighederne i det univers, det var i. Og der var ikke ingenting - eller intet - i paradis, men tværtimod både køn, nøgenhed, træer, planter, lys, vand, luft og andre dyr, deriblandt ikke mindst et æble en slange. Mennesket stod i forhold til tingene, og der var to køn. Der var tale om en række altid-allerede eksisterende mellemværender og ikke om nøgne, givne oprindeligheder, endsige om rene, neutrale positioner. Paraplyer og symaskiner har det som bekendt med at mødes på operationsbordene; men mindre kan nu også gøre det. En uventet improvisation, en drillende synkope sætter strengene i svingninger, resonansen trænger sig på, inciterende anslag, der kalder på mere, invitationer til fælles udforskning og modspil; et neurovidenskabeligt eksperiment kundgør, at også blinde mennesker har spejlneuroner, og at de så at sige kan høre en form, mens deres visuelle repræsentationssystemer kører for fuldt tryk, og de bades i de visuelle perceptioner, de ikke har; at gennemskære nogle figurer, lag efter lag forskydes, skal efter skal skrælles af - som Jørn Utzon gjorde det, da han kreerede Sydney-operaen; at trække en skæv vinkel, at installere en uventet lyskilde, der løfter rummet ud af sit tredimensionale koordinatsystem og lader de vertikale og horisontale geometriske grids med en særlig attraktionsværdi og sprød skrøbelighed; at afsøge en for længst glemt sproglig form, der tages op igen med en ny og fremmedartet kraft; at kalde en materialetæthed frem i marmoret eller kirsebærtræet, der antager form, figur og glød via håndværksmesterens kyndige og vidende mellemkomst; at iværksætte et løfterigt og kvalitativt strøg hen over massen, så den ikke blot forbliver kritisk, men også løftes og frisættes; at sætte overliggeren en tand op i uddannelsesinstitutionerne, så dannelse, decentreringskunst og dristige koblinger kommer til at høre til dagens orden. 4. Mennesket - et pegende dyr med vi-intentioner Noget af det, der udmærker mennesket og adskiller det fra andre dyr, er at det har vi-intentioner. Det kan glæde sig på andres vegne, og det kan krænkes åbenlyst over andres krænkelser. Det kan have idéer om at ville frelse menneskeheden og om at opfinde noget, som kan lette livet for andre; ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 59

4 Steen Nepper Larsen og det kan drømme om at blive genstand for andres kærlighed, velvilje og anerkendelse. Dertil kommer, at vi før vi kan tale - viser hinanden verden ved at pege på den og via appeller, rettet mod den andens opmærksomhed. Ivrigt pludrende og artikulerende fortæller barnet moderen, hvor noget er gemt for derefter at pege på det, det gerne vil have at spise og drikke. Vore nærmeste primater (de store aber) slås om maden, selv med deres egne unger, og de er langt fra så kommunikativt anlagte, som vi er. Den amerikanske udviklingspsykolog og sprogforsker Michael Tomasellos (f. 1950) undersøgelser af disse forhold understreger, at kreativiteten tager form i udvekslingens modus (se fx Origins of Human Communication fra 2008). No man is an island. Kreativitetens tangenter trækkes mellem engagerede mennesker, der former hinanden og sig selv. Feedback-processernes klistrende kommunikative tråde af både ordløs og ordrig art spindes på tværs af det sociale: Forstår du, hvad jeg mener? Hvad er det, du prøver at sige? Se, der er en rød bil! Har du også forstået det på den måde? Nej, jeg kan ikke lide blomkålssuppe! Har jeg ikke ret i, at? Senere bliver det mere avanceret og uforudsigeligt. Vi øver os så at sige i at blive kreative. Vi bliver det ikke bare pludseligt overnight. Og det helt snedige er, at selvom gestikken er person- og kropsbunden er sproget og de almene kommunikationsformer både alles og ingens. Der bliver så at sige mere af det fælles, når det bliver brugt. De kommunikative bånd og muligheder er nemlig ikke en ansamling af endelige, begrænsede ressourcer. Mennesket er det dyr, der kan undre sig over sine hænders og fødders brug; det må formeligt forbavses over sine ydre ekstremiteters kolossale anvendelsesmuligheder. Det kan kaste, bede, slå, kærtegne, spise, pege, holde, skrive, spille, male, pille, styre, hamre, skrue, save, gøre honnør, massere, onanere, bære, plante, skære, snitte, bore, lave V-tegn og give andre fuck-fingeren, skubbe, tegne, vaske, true, hidkalde, formgive, afvise, tørre, løfte og mindst 117 andre ting med sine fem fingre. Kroppens basale og udvidede fænomenologi er kreativitetens grund. Men biologien angiver intet oprindeligt og kulturløst startpunkt for en kreativitetens genese. Vi lever nemlig aldrig uden, at menneskelivet formes som en uafgørlig kiasme, bestående af et stykke socialiseret biologi og et unikt biologisk muliggjort socialt og individuelt anliggende. Livet er ikke til at fiksere på denne side af døden, og hverken de evolutionshistoriske eller samfundsmæssige processer er gået i stå. Dertil kommer, at mennesket kan længes og håbe, erindre og begræde, udkaste og afprøve, drømme og vove. Kreativitet kan bestå i modet til ikke blot at betræde nye veje men tillige i at skabe nye flugtlinjer gennem terrænet eller sågar insistere på at blive stående, hvor andre går videre. 5. Fordømt til at øve sig Mennesket er det dyr, der skaber sig selv ved at øve sig livet igennem - og menneskeheden er en selvskabende art, der er blevet til det, den er, via øvelser. Således skriver den tyske filosof og rektor for Kunstakademiet i Karlsruhe, Peter Sloterdijk (f.1947), i bogen: Du mußt dein Leben ändern. Über Anthropotechnik (2009). Det relativt instinktfattige menneske er dømt til at udforme og lade 60 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

5 Der er noget på spil tanker om kreativitet sig forme af sociale øvelsessystemer rækkende fra deltagelse i religiøse ritualer og frekventering af uddannelsesinstitutioner til sport, kunst og ikke mindst erhvervsarbejde. Mennesket er selvskabende og rastløst; men inspireres af forbilleder og lærer at imitere. Samtidig udvikler det vaner og normer ved at øve sig. Det, vi gør, virker tilbage på os selv; vi tager form af vore egne aktiviteter og de eksercitser, vi underkaster os. Mennesket søger at immunisere sig ved at udvikle en række mentale og fysiske måder at øve sig på. Fundamentalt gælder det om at usårliggøre sig på bedste vis i de rum, vi bebor og formgiver. Disse socio-immuniserende øvelsesformer kalder Sloterdijk for antropoteknikker, og de tvinger mennesket til at handle, til at holde sig i form og ikke mindst til at udvikle en evne og vilje til selvkontrol. En af øvelsesscenerne er grundskolen, der kaldes for en basislejr, og hvis gennemstrømmende indvånere må være rede til at bestige de højeste toppe under kyndig ledelse af en lærer. Visdommen bor ikke i de horisontalnivellerede dale. Læringsblokader, uddannelsesulyst og traditionelle holdninger dømmes ude. Lærerens angreb på trægheden i den bekvemmelige lejr består bl.a. i at foreskrive hele skoleklassen en vertikal fordring. Dens vilje masseres; den må vise sig villig til at stige opad. Det må klasserne i øvrigt også på de noget større samfundsmæssige akser. Man må være rede til at løfte sig, at elevere sig. Menneskeheden skaber hele tiden nye elevatorer, som den kører med og efterhånden kasserer til fordel for nogle mere avancerede af slagsen. Bagsiden af medaljen består i, at vi er dømt til livslang læring fra vugge til krukke, og at vi aldrig kan sige, at vi har lært nok. Det er sværere at blive en vis og uangribelig mester i et dynamisk videnssamfund. Vi underkastes et juveniliseringspres og synes alle at blive gjort til novicer i store læreland. Hvor læring for år siden var et modstandsbegreb, der opponerede mod en passiv top-down indlæring, er læring i dag blevet til et banalt og bastant vilkår på alle samfundets niveauer. Ikke blot skal studerende og ansatte elske at lære at lære; det skal private firmaer, institutioner - og sågar nationalstater og overnationale organisationer også. Atlas og Philoponie : At leve som menneske består i at bære den byrde, at vi sikkert aldrig kan lade være med at ville perfektionere os selv; at vi altid skal være med på at realisere nogle flere kreative potentialer og stille op til nogle flere kurser eller krige. Mennesket har tilsyneladende mod på mangfoldige prøvelser og selvpinsler, fra slankekure og kirurgiske kropsindgreb til arbejdsmarkedsrettede kurser. Mennesket er det dyr, der forlanger for meget, men også den skabning, der ikke vil måles med hjælp af andre målestokke end dem, homo sapiens eller rettere homo socius selv finder på. Mennesket er den art, der er medskaber af de kriterier, det lever efter og dømmer sig selv ved hjælp af. Mennesket er indfældet i immanensen, men det har ofte også mod på transcendensen. Mennesket er et tænkende og prøvende kød; en krop, der gradvist tryller tænkningen frem. Dertil kommer, at det sjældent er alene. Ikke bare følges det til dørs af den overindividuelle grammatik, samtidig med at det er et stykke inkarneret og situeret evolutionshistorisk biologi; det præges intenst af sine egne valg og af de andres ditto; ikke mindst af deres anerkendende blikke eller mangel på samme, fx af deres mishagsytringer eller af en ubehagelig social kulde.. ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 61

6 Steen Nepper Larsen 6. Kreativitet er en positiv eksternalitet Begrebet eksternalitet er en økonomisk teoretisk fagterm for det ikke-økonomiske, for de ydre forhold. Det blev udviklet inden for neoklassisk økonomiske teori i begyndelsen af 1900-tallet og kan direkte oversættes til udvendigheder. Der skelnes traditionelt mellem positive og negative eksternaliteter. Førstnævnte skænker erhvervslivet (kapitalen) en række gratis fordele; sidstnævnte påfører samfundet ekstra omkostninger og uønskede konsekvenser, som det oftest bliver statens opgave at indløse eller afbøde. Positive eksternaliteter kan være høj uddannelse, lysten til at kommunikere, sprog, kreative tanker, begæret efter at møde andre mennesker, stærke sociale bånd, empati, nysgerrighed og virkelyst. Negative eksternaliteter kan være forurening, støj, trafikpropper, nedslidning, stress, depressioner, angst, teknologisk betinget arbejdsløshed og en dårligt uddannet arbejdsstyrke. Den kognitive kapitalisme bliver i stigende grad afhængig af de positive eksternaliteter, samtidig med at det globale og det nationale samfunds politiske aktører bliver nødt til at gøre noget ved de negative eksternaliteter, fx ved at reducere CO2-udledningerne, bekæmpe finanskrisen, at videreog efteruddanne arbejdsstyrken, at inducere offervillighed og at prædike om sammenhængskraft, værdier, omstillingsparathed og konkurrenceevne. Begrebets økonomiske, politiske og sociale implikationer behandles indgående i den franske økonom og filosof Yann Moulier Boutangs (f. 1947) Le capitalisme cognitif (2007) og af den amerikanske litterat Michael Hardts (f. 1960) og den italienske filosof Antonio Negris (f. 1933) Commomwealth (2009). Tænke sig hvis vi ikke gad lytte til eller at se på hinanden, hvis vi ikke havde kønsorganer, erogene zoner, stemmer, øjne eller ører, og hvis vi ikke skulle udvikle milliarder af neuronale forbindelser og knytte synapserne i hjernen igennem hele livet. Så ville det være svært, for ikke at sige komplet umuligt at være kreativ. Kreativiteten lever af de antropologiske mulighedsbetingelser, der er givet anthropos, hvis eksistens former sig som en livslang anden fødsel. Kreativiteten muliggøres af plastiske og lærenemme hjerner, der formes af kropslige, sociale og kommunikative rørelser, af dynamiske begivenheder på mikro-, meso- og makroplan. Dertil kommer, at uden de 'gratis' eksternaliteter: sol, vind, vand, ild, jord og alverdens andre grundstoffer, fysiske forhold, og komplekse kemiske, biologiske og cellulære processer, så ville der ikke være noget materiale og nogen kontekst at være kreativ inden for. 7. Kreativitet er ikke i sig selv livgivende og frisættende Kreativ bogføring, kreativ krigsførelse, kreativ tortur, kreativ kontrol, kreativ skatteunddragelse, kreativ dobbeltmoral At være kreativ er ikke i sig selv noget positivt. Kreative talenter kan også træde i overmagtens, voldens, løgnens og ondskabens tjeneste. Det må aldrig glemmes eller umærkeligt fortrænges; thi begrebet kreativitet er ikke i sig selv en rosenrød og vederkvægende pladsholder for en udelukkende positiv semantiks kulturelle bærebølge. 62 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

7 Der er noget på spil tanker om kreativitet 8. Just give me one note, Palle, just one note I forbindelse med tildelingen af Sonningprisen til den amerikanske trompetist Miles Davis i 1984 komponerede Palle Mikkelborg værket Aura til sin (lære)mesters ære. Danmarks Radio var så generøs, at lytterne blev tilbudt at høre med på mange af prøverne (i ). Aura blev faktisk først til en plade fire-fem år senere. Efter en meget lang, snørklet og meget finurlig mikkelborgsk forklaring til sin gæstende solomusiker, replicerede Miles umiskendeligt hæst og lavmælt: Just give me one note, Palle, just one note.. At være kreativ er ikke blot at kunne give andre det rette anslag, men også at kunne omsætte dette anslag i improvisationskunst inden for en kollektiv ramme, sat af legesyge og uhyre formbevidste individuelle ekvilibrister. Et musikalsk lydunivers blev udspændt; en fornem bærer af den moderne jazztradition løftede denne op til nye højder; mens han i momenter syntes at gøre sig fri af denne. Skal man kunne spille kreativ angrebslysten volleyball, er det en minimalbetingelse, at man kan grundslagene og kan læse spillets logik på et splitsekund. Bryder man igennem som eksperimenterende lyriker, som 12-tone-musiker eller som surrealistisk maler, er det næppe usandsynligt, at vejen er gået over langvarige og gedigne livtag med hverdagssproget, harmoniske dur- og molakkorder og naturalistiske og realistiske stiløvelser på utallige lærreder. Falsk er den modsætning, der gør traditionstilegnelse og skoling til kreativitetens antitese. Miles kom godt nok til at hedde Miles - kort tid efter han blev født; men han blev ikke til Miles, før han havde øvet sig igennem decennier i alverdens mere eller mindre inferiøre øvelokaler og bands. 9. Befordrende begrænsninger Kreativitet er ikke bare fri leg. Det er lidet befordrende og ofte særdeles kedeligt at få en besked eller en ordre om bare at gøre, hvad man har lyst til. Får man derimod at vide, at radioindslaget til DR P1 maksimalt må vare 4 minutter og 48 sekunder, eller at artiklen til Information ikke må overstige enheder alt inkl. så er der en stor chance for, at disse begrænsninger kan vise sig at være befordrende for de kreative ydelser. Den franske forfatter Georges Perec ( ) var medlem af OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle; direkte oversat: Værksted for potentiel litteratur), og han formåede at skrive romanen La Disparition (1969), som et lipogram uden at anvende det ellers allestedsnærværende bogstav e. Dogmebrødrene satte i 1995 en række regler op, som filmskaberne ikke måtte bryde. Kysthedsløftet kom der mange stærke film ud af. Skakspillerne underkaster sig nødvendigvis, men også voluntært - ligesom i øvrigt volleyball-, basketball- og fodboldspillerne med flere - en række ufravigelige regler, der simpelthen konstituerer de forskellige spiltyper. Rokade-, off-side-, forsvarsopstillings- og skridtregler danner de rammer, hvor inden for der må udvikles kreative angrebs- og forsvarsformationer. Men det er klart, at begrænsninger og stramme regler også kan kollidere med friheden og risikere at komme til at eliminere menneskets mulighed for at udfolde sig. Får man fx at vide, at man skal lave repetitive skråskriftsøvelser, skrive staveord og diktat i syv samfulde år (som det var tilfældet i min skoletid fra på Birkhovedskolen i Nyborg) i stedet for at lære at tænke ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 63

8 Steen Nepper Larsen og eksperimentere i og udforske sprogets univers, kan man bestemt få lyst til luftforandring og få mod på større udfordringer. Visse rammer må brydes, traditioner forkastes, og snærende bånd løsnes. Kort sagt og omsat til lærdomsinstitutionernes vidtstrakte felt: Omgangen med relativistiske, grænseløse og uambitiøse lærere er mindst lige så lidt smittende som udleveringen til at være underkastet den sorte skoles bannerførere. 10. Leksikonopslag - kreativitet revisited 1 Prisværdigt ærligt hedder det i det største danske leksikon: Kreativitet,, i daglig tale en løs betegnelse for menneskets evne til at skabe noget nyt, overraskende, hidtil uset. (Den Store Danske Encyklopædi, vol.11, Kbh. 1998). Længere nede i opslaget står der: Kendetegnende for dem (kunstnere og kreative forskere, SNL) er sædvanligvis, at de er åbne for indtryk af enhver art, fleksible, nysgerrige, engagerede, højt motiverede, udholdende og målbevidste. Dertil kommer en høj grad af selvstændighed og jeg-styrke. Det løsagtige begreb er både rummeligt og efterstræbelsesværdig og nogle mennesker er tilsyneladende bedre til at være kreative end andre; men vi har det alle i os som en slags demokratiske vuggegave. Ordet kreativitet har i det hele taget gyldne dage i den psykologiske og sociologiske verden. Udbredt er her den konventionelle konsensus om, at der kan kobles direkte mellem et indre mentalt under og en efterfølgende handlings- og realiseringsproces, og at kreativitet både handler om det konvergente og det divergente. Stort set enslydende er derfor de følgende ni opslag på tre forskellige sprog: Creativity (psychology) that aspect of intelligence characterized by originality in thinking and problem solving. Creative ability involves the use of divergent thinking, with thoughts diverging towards solutions in a number of directions. (Collins Dictionary Sociology, Glasgow 2000) Kreativitet evne til skabelse af noget nyt og originalt samt til at realisere det; (Psykologisk Pædagogisk ordbog, Kbh. 1998) Cognitive theories of creativity focus on the intellectual structures and processes that leads to insights, solutions, and ideas that are original and useful. (International Encyclopedia of the Social & Behavioural Sciences, Amsterdam etc. 2001, p.2892) Creativity, the ability to make or otherwise bring into existence something new, whether a new solution to a problem a new method or device, or a new artistic object or form. (The New Encyclopedia Britannica, Chicago et al., 15 th ed., p.721) 1 9, 10 og 11 trækker på SNL: Kategoriale tydninger af den kognitive kapilisme med specielt henblik på at begribe samtidens trang og hang til kreativitet, GNOSIS Vedhæftninger nr.3, Kbh. 2008, s Teksten kan også besigtiges som pdf-fil via 64 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

9 Der er noget på spil tanker om kreativitet Creativity is the result of the convergence of basic cognitive processes, core domain knowledge, and environmental, personal, and motivational factors which allow an individual to produce an object or behaviour that is considered both novel and appropriate in a particular context. (Encyclopedia of Cognitive Science, London 2003, p.862) Studies indicate that the creative person is nonetheless an intellectual leader with a great sensitivity to problems. He exhibits a high degree of self-assurance and autonomy. He is dominant and relatively free of internal restraints and inhibitions. He has a great range of intellectual interests and shows a strong preference for complexity and challenge. (The New Encyclopedia Britannica, Chicago et al., 15 th ed., p.721) Der kreative Mensch zeichnet sich durch weitgehende Selbständigkeit und Weltoffenheit aus, desgleichen durch geistige Flexibilität, unkonventionellen Denkstil und hohe Frustrationstoleranz. (Meyers Grosses Universal Lexikon, Mannheim 1983) The characteristics that have been identified as important to creativity are tolerance for ambiguity, openness, independence, positive sense of self, high energy, general curiosity, wide interest, as well as introversion, attraction to complexity, need for recognition, and a variety of others. (Encyclopedia of Cognitive Science, London et al. 2003, p.867) (I en meta-kognitiv horisont, SNL) we can exert a degree of control over our own thinking and direct our cognition to the generation of original and useful ideas, insights, and solutions. We can think creatively. (International Encyclopedia of the Social & Behavioural Sciences, Amsterdam etc. 2001, p.2895) 11. Kreativitet et begreb med større betydningsvidde end prægnans Verdens bedste filosofiske ordbog: Historisches Wörterbuch der Philosophie forsøger at indfange begrebet kreativitet ved hjælp af en kølig, analytisk og formal-logisk hær af seks uomgængelige forkortelser samlet i én formel: Kreativität (H, I, R, P, B, S); das Handlung H des Individuums I wird zum Produkt P führende Handlung H des Individuums I wird vom Beurteiler B im Hinblick auf ein System S von Erwartungen und Zwecken als kreativ eingestuft (S.1200). Det vækker en vis moro, når man læser videre og ser, at der lige efter denne imponerende universalnøgle til skandering af kreativitetens trindelte logik sættes fokus på tre forhold: * 1): Begrebet kreativitet er ikke et præcist videnskabeligt begreb; det kan både referere til personer, handlinger (processer) og resultater (produkter), ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 65

10 Steen Nepper Larsen * 2) Der er en stor forskel på at løse problemer kreativt og at undersøge (og forske i) problemer kreativt & * 3). Der er ingen direkte eller nødvendig identitet mellem intelligens og kreativitet. Det er netop den førstnævnte pointe, der gør, at kreativitet kan mobiliseres som et begreb og som et ord med en positiv valør langt fra de videnskabelige offentligheders krav om definitorisk begrebskonsistens og nøgtern testabilitet. Manglen på éntydighed og fraværet af almene anvendelsesforpligte(n)de sprogspilsregler gør alverdens subjektive projektioner, erhvervsøkonomiske strategier og vidtløftige kunstneriske, kulturelle og politiske projekter mulige i kølvandet på det multifacetterede fænomen kreativitets vidtforgrenede historie. Med tankerne fyldt til randen af leksikalske opslag og med denne omfattende oversigt over markante stationer på kreativitetsbegrebets vej skænkes man mulighed for bedre at forstå samtidens kreativtetstale og -hang. Det viser sig nemlig, at gamle tale- og forståelsesformer går usamtidigt igen. Fortidens figurale træk er ikke klinget af. Der tales stadigvæk om at skabe alt ud af intet, om at det frie menneske er kreativt, om at vor antropologiske værensbestemmelse er at være kreativ, om at kreativitet skal føre til innovation og rationel markedsadfærd etc. Idéhistorien er en nærværende understrøm af pulserende sprogspil, der med jævne mellemrum vækkes til live og går igen. Kreativitet er ikke en død zombie, men et levende ord med en omfattende, næsten alt for omfattende betydningsvidde. 12. Exit som en ny begyndelse Ordet kreativ betyder skabende, og kreativitet er evnen til nyskabning. Ordene stammer fra den latinske sprogkreds: creare, creatum skabe, skabende. Innovation og innovativ betyder hhv. fornyelse og fornyende - igen af latinsk oprindelse: innovare, innovatio. Innovation har i mange år været koblet intimt til produktudvikling, ny teknologi og økonomiske processer; men i Innovationsrådets Årsrapport fra 2005: Innovative Danmark tales der også om brugerdreven innovation, innovative regioner, innovationskraft, innovative idéer og innovationskompetence. I rapporten anvendes en uhyre enkel og kommercielt orienteret definition. Innovationsrådet har defineret innovation fundamentalt som noget nyt, der har en værdi på markedet. Kongeniale toner lyder fra International Thomson Business Press. Fra dette forlag foreligger der en bogserie, kaldet Smart Strategies Series. Heri forefindes Neil Coades definition af kreativitet i skriftet Be Creative. The Toolkit for Business Success (London/Boston 1997, p.1): My definition of creativity is the bringing into existence of a product or service which is the outcome of imaginative thinking. Her placeres kreativiteten noch einmal i det mentale menneskelige dyb, langt inde i tænkningens forunderlige og initierende black-box. Herefter lanceres en ganske simpel model med to typiske årsags-pile: Creativity (idea generation) Innovation (new product/process development) Market (product launch). Det sker på side 2, der kondenserer den logik, som verdens førende handelshøjskoler, den hjemlige regering og de fleste af landets håbefulde råd og 66 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

11 Der er noget på spil tanker om kreativitet styrelser er med til at kanonisere i disse år. De håbefulde medførs-pile er med usvigelig sikkerhed altid til stede i samtidens strategiske embeds medfør. 1, 2, 3 vupti! 1 fører til 2, der fører til 3 i det, der også kaldes for business cycle modellen. Som det også fremgik af 1 og 2 oven for, er det værd at bemærke sig, at kreativitetspotentialet gøres til innovationens motor. Kreativiteten tydes som årsagen, innovationen som resultatet. De mentale skift skaber innovationskultur. Devisen lyder som af én tilsyneladende uangribelig tidsånds mund: hvis ikke det hele ender med et salg (et nyt produkt, en omsætning) på markedet, har den kreative tændgnist ikke været noget værd. Men tænke sig hvis innovation - og kreativitet i øvrigt - også kunne have befattet sig med noget ikke-markedsorienteret, såsom skabelse af viden, forundring, skønhed, erfaring, nysgerrighed og glæde. Tænke sig hvis denne simplificerede tankegang kunne afløses af én, der i stedet havde skabelse af kvalitative brugsværdier, fællesskab, vellyd, livskraft og forundring som målestok. Unthinking men are like sleepwalkers, skrev den tyske filosof Hannah Arendt ( ) i The Life of the Mind (1971, p.191). Hun bestemte evnen til at tænke som menneskets væsentligste essens og som en normative udmærkelse. Tænkningen er hverken en tjenestepige for videnskaben, en virkelighedens kopimaskine, en servicering af teknologien eller af de menneskeskabte institutioner. Tækningen forstyrrer alle ordinære aktiviteter og fungerer som en stikkende bremse og en forfriskende hvirvelvind. Mennesket er fældet ind i verden; men ikke dømt til at blive en død ting eller et tavst fænomen. Den selvstændige evne til at tænke udvikler forestillingsevnen, der rækker ud i og efter verden. Dømmekraften bestemmer hun som en social sans. Stiller man sig selv den opgave at ville gentænke og redde kreativitetsbegrebet, er det næppe helt tosset nøje at dvæle ved Arendts vise og slidstærke ord. Referencer og inspiration Hannah Arendt: The Life of the Mind. One/Thinking, Two/Willing, New York 1978 (1971) Mary Bates: The Mind Is a Mirror. How blind people see the action of others, Scientific American, d (se ) Hans Ulrich Gumbrecht: In Praise of Athletic Beauty, Cambridge/London 2006 SNL: Sproget er alles og ingens. Erkendelse og spekulation, Århus 1995 SNL: Dannelse og refleksivitet. Interview med Thomas Ziehe, i Thomas Ziehe: Øer af intensitet i et hav af rutine, Kbh (opr. en artikel i DPU s magasin Asterisk nr.10, Kbh. 2003) SNL: Innovation som total national forløsning i den neoliberale stat, i Fagbladet Ingeniøren, d ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 67

12 Steen Nepper Larsen SNL: Neurovidenskab - en udfordring for filosofisk tænkning. En kritik af samtidens hang til at søge efter sandheden om mennesket inde i hjernen, GNOSIS Vedhæftning 2, Kbh (www.gnosis.au.dk SNL: Kategoriale tydninger ) af den kognitive kapitalisme med særligt henblik på at begribe samtidens trang og tvang til kreativitet, GNOSIS Vedhæftning 3, Kbh (www.gnosis.au.dk ) SNL m.fl.: En flerstemmig vision for uddannelsessystemet livgivende forestillinger, SOPHIA, 2008 (www.sophia-tt.org ) Sophia tænketank for pædagogik og dannelse SNL & Jens Erik Kristensen: Økonomiens metamorfoser og kapitalismens hamskifte om vidensøkonomi og kognitiv kapitalisme, Kritik nr. 190, Kbh SNL: Kritik af den kognitive kapitalisme, Dansk Sociologi nr.1, Kbh SNL: Den livslange anden fødsel. Om Peter Sloterdijks sfærologi og filosofiske antropologi, Vagant nr.1, Bergen, 2009 SNL: Dannelsestankens aktualitet og udsathed, i Dansklærerforeningens Fællesskrift 09, Kbh SNL: Sproget er ikke kun et redskab, I Dansklærerforeningens Det rum(me)lige sprog, Kbh SNL: Art and Crisis Reflections on the Edge of Cognitive Capitalism, i EXIT09, Kunstakademiet, Kbh Interview med SNL: Danmark i den kognitive kapitalisme, Turbulens, 2009 (se også ) SNL: Mennesket er dømt til at øve sig, kronik i Information, d SNL: Filosofi som sprogkritisk praksis i Cort Ross Dinesen (red.): Kartografi, Morfologi, Topologi, Kbh Lars Thorup Larsen & Carsten Bagge Laustsen: Hvad er sociologi, Kbh Rüdiger Safranski: Wieviel Globalisierung verträgt der Mensch?, München 2003 Richard Sennett: The Craftsman, London 2008 Peter Sloterdijk: Sphären III. Plurale Sphärologie. Schäume, Frankfurt am Main 2004 Peter Sloterdijk: Im Weltinnnenraum des Kapitals, Frankfurt am Main 2005 Peter Sloterdijk: Der ästhetische Imperativ. Schriften zur Kunst, Hamburg 2007 Raymond Tallis: A Philosophical Inquiry into Human Being, Edinburgh 2003 Mark Turner (Ed.): The Artful Mind. Cognitive Science and the Riddle of Human Creativity, Oxford/New York 2006 Paul Valéry: Monsieur Teste. Indføring i Leonardo da Vincis metode, Kbh Werner Vogd: Gehirn und Gesellschaft, Velbrück Wissenschaft, Weilerswist in print ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld?

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Lars Geer Hammershøj Fremme af kreativitet i form af leg er med henblik på barnets menneskelige og sociale dannelse, hvorimod fremme af kreative

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ KONFERENCE SCANDIC ODENSE 17.03.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK LÆRE OG FORSTÅ - PERFORME OG BESTÅ De unge får tudet ørerne fulde af, at de skal komme

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Børnekultur og børns kultur børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Det børnekulturelle system Den litterære institution (forfattere manus forlag konsulenter bøger formidlere) Den dramatiske

Læs mere

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Positiv Psykologi - om flow, læring og læringsmiljøer - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 To universelle processer

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT!

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! I DAG BETRAGTES KØN IKKE SOM NOGET GUDGIVET ELLER EN UDELUKKENDE NATURGIVEN STØRRELSE. I DET SENMODERNE SAMFUND ER KØN I HØJERE GRAD EN FLYDENDE OG ÅBEN KATEGORI, DER

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Photo: Hans Henrik Knoop, 2012 Læring og Spejderliv - og frihed og fællesskab Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Fundamentale forudsætninger for trivsel oplevelser

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Hjernen - om at vokse ind i fremtiden. Kunsten at klare det uventede

Hjernen - om at vokse ind i fremtiden. Kunsten at klare det uventede Hjernen - om at vokse ind i fremtiden. Kunsten at klare det uventede o Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. o Han har været lektor (læge,

Læs mere

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Udviklingskonsulenterne 2012 Hans Ehlert www.hans-ehlert.dk Nedslag i workshopen Lidt baggrund Hvad er mindfulness? Primære kilder og nogle definitioner

Læs mere

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Er der noget, der hedder rigtig og forkert? Når man bruger ordet forstyrrelse i forbindelse med spiseforstyrrelse

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Læring Læringsstile - Læringsmiljøer. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013

Læring Læringsstile - Læringsmiljøer. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013 Læring Læringsstile - Læringsmiljøer Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013 Hvis vi ikke gør noget aktivt for at få det godt får vi det skidt! Hans Henrik Knoop,

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Innovationspædagogik og kreativitet

Innovationspædagogik og kreativitet Innovationspædagogik og kreativitet Lotte Darsø Lektor, PhDi innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) Aarhus Universitet, Campus Emdrup (DPU) Email: LDA@dpu.dk Indhold 1. Hvad er

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Sprog og Børn. (inklusive drenge) Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012

Sprog og Børn. (inklusive drenge) Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012 Sprog og Børn (inklusive drenge) Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012 Tre fundamentale forudsætninger for et godt liv oplevelser af egen kompetence (jeg kan som

Læs mere

Om de institutionaliserede grundvilkår for de mindste børns kommunikative kompetencer

Om de institutionaliserede grundvilkår for de mindste børns kommunikative kompetencer DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET FORSKNINGSENHEDEN BARNDOM, LÆRING OG DIDAKTIK IINSTITUT FOR DIDAKTIK Om de institutionaliserede grundvilkår for de mindste børns kommunikative

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Hvordan skabes positiv opmærksomhed på arbejdsmiljøet?

Hvordan skabes positiv opmærksomhed på arbejdsmiljøet? DANMARK SOM INDVANDRINGSLAND Hvordan skabes positiv opmærksomhed på arbejdsmiljøet? Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning The neuroleader Laurie Ellington

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Kreativitet på kanten. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Department of Communication and Psychology

Kreativitet på kanten. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Department of Communication and Psychology Kreativitet på kanten Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Department of Communication and Psychology Aktuelle krav Uddannelse og skolen skal være et sikkert, stærkt og forudsigeligt projekt. Formål: Effektiv

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

Vi har behov for en diagnose

Vi har behov for en diagnose Vi har behov for en diagnose Henrik Skovhus, konsulent ved Nordjysk Læse og Matematik Center hen@vuc.nordjylland.dk I artiklen beskrives et udviklingsprojekt i region Nordjylland, og der argumenteres for

Læs mere

Kerneformål. Hos Kvadrat arbejder vi kontinuerligt på at flytte de æstetiske, kunstneriske og teknologiske grænser for tekstildesign

Kerneformål. Hos Kvadrat arbejder vi kontinuerligt på at flytte de æstetiske, kunstneriske og teknologiske grænser for tekstildesign Kreativ vækst Kerneformål Hos Kvadrat arbejder vi kontinuerligt på at flytte de æstetiske, kunstneriske og teknologiske grænser for tekstildesign Vi skaber produkter af høj kvalitet, som hjælper arkitekter

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

Unge og uddannelsesvalg i lyset af motivation, kultur og traditioner.

Unge og uddannelsesvalg i lyset af motivation, kultur og traditioner. Unge og uddannelsesvalg i lyset af motivation, kultur og traditioner. Peter Koudahl koudahl@phmetropol.dk Dagens oplæg Hvor er vi? Hvordan kan vi forstå at vælge? Kombinationsprojektet Tid som en afgørende

Læs mere

Czikzentmihalyi og Kupferberg

Czikzentmihalyi og Kupferberg Czikzentmihalyi og Kupferberg Hvad er kreativitet? Kreativitet er enhver handling, idé eller produkt, som ændrer et eksisterende domæne, eller som transformerer/omskaber det eksisterende domæne til et

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Introduktion til perception Forelæsning 2

Introduktion til perception Forelæsning 2 Introduktion til perception Forelæsning 2 02.09.2014 Johan Trettvik Dagens mål: At give en motivering af feltet At give en ultra kort historisk forståelse for hvorfor feltet ser ud som det gør, og hvorfor

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

idealtype for fremtidens organisationer i dansk erhvervsliv og organisationsliv

idealtype for fremtidens organisationer i dansk erhvervsliv og organisationsliv Forord Erfaringerne viser, at nye ledelses- og organisationsformer har meget svært ved at slå igennem i praksis. Det gælder også eller måske især de innovative af slagsen. I hvert fald er hovedkonklusionen

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Vi graver huller, som musikken kan fylde op Author(s): Jens Skou Olsen & Butch Lacy Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 609-614 Published by:

Læs mere

Den udvidede koncertoplevelse

Den udvidede koncertoplevelse Den udvidede koncertoplevelse Denne artikel er skrevet på baggrund af produktspecialet i oplevelsesøkonomi v/ Aarhus Universitet: Den udvidede koncertoplevelse. Specialet er udarbejdet af Cand. Mag. i

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

FREMTIDSFORSKNING: SÅDAN LÆRER DU AT FORUDSE, FORVENTE OG SKABE FREMTIDEN AF FUTURE NAVIGATOR

FREMTIDSFORSKNING: SÅDAN LÆRER DU AT FORUDSE, FORVENTE OG SKABE FREMTIDEN AF FUTURE NAVIGATOR FREMTIDSFORSKNING: SÅDAN LÆRER DU AT FORUDSE, FORVENTE OG SKABE FREMTIDEN AF FUTURE NAVIGATOR KURSUS I FREMTIDSFORSKNING 1 VELKOMMEN - TIL DIN MENINGSFULDE FREMTID Kapitel 1, som du sidder med, byder på

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode

Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode Innovativt lederskab, kommunikation og idéudvikling Husker du magien i at sætte et kaleidoskop for øjet og forsvinde ind i de smukke mønstre, denne lille,

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT TEORI U: Skabende nærvær nærvær i samskabende strategiske processer OPPMERKSOMT NÆRVÆR I ARBEIDSLIV OG LEDELSE OSLO 8.- 9. november 2013 IKKE GENTAGE FORTIDENS MØNSTRE OG VANER

Læs mere

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse:

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse: Systematisk oversigt Engelsk Sprogbeskrivelse: Spr 1 Spr 2 Spr 3 Spr 4 Spr 5 Spr 9 Almen og teoretisk lingvistik: 1.1 Oversigter, lærebøger, introduktioner 1.2 Lingvistikkens historie, enkelte lingvister

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Katrine Oxenbøll, Favrskov Gymnasium

Katrine Oxenbøll, Favrskov Gymnasium Hvorfor innovation? Innovation definition Innovation i gymnasiet Innovative processer Hvorfor innovation? Formålsparagraffen 1 stk. 4 Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes

Læs mere

Innovationskompetence - fremtidens kernekompetence

Innovationskompetence - fremtidens kernekompetence Innovationskompetence - fremtidens kernekompetence Lotte Darsø Cand.Psych., PhD i innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) Aarhus Universitet, Campus Emdrup (DPU) Email: LDA@edu.au.dk

Læs mere

Den kreative skole! Lene Tanggaard, Ph.d., Professor

Den kreative skole! Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Den kreative skole! Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Hovedpointer 1) Fællesgør ansvar 2) Du behøver ikke at kunne forme det i ler! 3) Bevæg jer på kanten I et forskningsmæssigt perspektiv At beskrive og

Læs mere

Bevægelse Bevægelse i skolen

Bevægelse Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Intet mindre end en verdens-sensation!! 6 elektroniske legepladser samlet på ét sted Det begyndte med en Spider på legepladsen ved hovedindgangen, og nye lege kom

Læs mere