IP-telefoni. Brugervejledning. System SPA9000. Modelnr. Voice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IP-telefoni. Brugervejledning. System SPA9000. Modelnr. Voice"

Transkript

1 IP-telefoni System Brugervejledning Voice Modelnr. SPA9000

2 Copyright og varemærker Specifikationerne kan ændres uden varsel. Linksys er et registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc. og/eller Cisco Systems' associerede selskaber i USA og visse andre lande. Copyright 2006 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Andre produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. ADVARSEL: Dette produkt indeholder kemikalier, inklusive bly, som kan forårsage kræft og fosterskader eller anden skade på forplantningsevnen. Vask dine hænder efter brug. Sådan bruges vejledningen Vejledningen til IP-telefonisystemet er udarbejdet med henblik på at gøre det nemmere end nogensinde før at få en forståelse for netværk og IP-telefonisystemer. Se efter følgende elementer, når du læser brugervejledningen: Dette afkrydsningsmærke betyder, at der er tale om en interessant oplysning, som du bør lægge særlig mærke til ved brug af IP-telefonisystemet. Dette udråbstegn betyder, at der er tale om en advarsel, og at der kan ske skader på dine ting eller IP-telefonisystemet. Spørgsmålstegnet er en påmindelse om noget, som du måske bør gøre, når du bruger IP-telefonisystemet. Ud over disse symboler er der definitioner for tekniske udtryk, som præsenteres på denne måde: ord: definition. Hver figur (diagram eller anden illustration) er desuden forsynet med et figurnummer og en beskrivelse på denne måde: Figur 0-1: Eksempel på figurbeskrivelse Figurnumre og beskrivelser findes også i afsnittet "Liste over figurer". SPA9000-DK-UG-60619D DF

3 IP-telefonisystem Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion1 Velkommen 1 Hvad indeholder denne vejledning? 2 Kapitel 2: Programmer til IP-telefonisystemet 4 Hvordan fungerer IP-telefonisystemet? 4 Et typisk scenarie 4 Hvilke funktioner til opkaldsstyring tilbyder IP-telefonisystemet? 5 Kapitel 3: Gennemgang af IP-telefonisystemet 6 Bagpanelet 6 Frontpanelet 7 Kapitel 4: Kom i gang 8 Oversigt 8 Før du går i gang 8 Instruktioner til installation af IP-telefonisystemet 9 Modtagelse og håndtering af eksterne telefonopkald 13 Konfigurering af autosvar 13 Kapitel 5: Brug af menuen Interactive Voice Response (Interaktivt talesvar) 14 Oversigt 14 Adgang til menuen Interactive Voice Response (Interaktivt talesvar) 14 Brug af menuen Interactive Voice Response (Interaktivt talesvar) 15 Indtastning af adgangskode 20 Konfiguration af indstillingerne for din internettelefonitjeneste 20 Konfiguration af autosvarmeddelelser 21 Kapitel 6: Brug af det webbaserede hjælpeprogram 24 Oversigt 24 Sådan får du adgang til det webbaserede hjælpeprogram 25 Skærmbilledet PBX Status (PBX-status) 26 Fanen Router 28 Fanen Voice 35 Appendiks A: Fejlfinding 79 Almindelige problemer og løsninger 79

4 IP-telefonisystem Appendiks B: Konfiguration af autosvar til nattetimerne 82 Beskrivelse af autosvar 82 Vejledning i indstilling af autosvaret til nattetimerne 82 Appendiks C: Opkaldsplan og autosvarscript for avancerede brugere 87 Oversigt 87 Konfiguration af opkaldsplaner 87 Konfiguration af opkaldsplaner til autosvar 89 Konfiguration af autosvar 90 Appendiks D: Ny musik til ventemusik-funktionen 101 Oversigt 101 Før du går i gang 101 Instruktioner i konvertering af musikfilen 102 Instruktioner til konfiguration af IP-telefonisystemet 102 Appendiks E: Specifikationer 104 Appendiks F: Garantioplysninger 108 Appendiks G: Lovmæssige oplysninger 109 Appendiks H: Kontaktoplysninger 115 Serviceudbyder af internettelefoni (ITSP) 115 Linksys 115

5 IP-telefonisystem Liste over figurer Figur 2-1: Et scenarie for IP-telefonisystemet 4 Figur 3-1: Bagpanel 6 Figur 3-2: Frontpanel 7 Figur 4-1: Et typisk scenarie for IP-telefonisystemet 8 Figur 4-2: Opret forbindelse til porten Phone 1 (Telefon 1) 9 Figur 4-3: Tilslutning til internetporten 9 Figur 4-4: Tilslutning til Ethernet-porten 9 Figur 4-5: Tilslutning til strømstikket 9 Figur 4-6: Voice - Skærmbilledet SIP - PBX Parameters (PBX-parametre) 10 Figur 4-7: Skærmbilledet Router - WAN Setup (Konfiguration af WAN) 10 Figur 4-8: Skærmbilledet Voice - Line 1 (Linje 1) 12 Figur 5-1: Valgmuligheder for autosvar 19 Figur 5-2: Valgmuligheder for autosvarmeddelelser 22 Figur 6-1: Skærmbilledet PBX - Parkering 26 Figur 6-2: Skærmbilledet PBX - Indgående opkald 27 Figur 6-3: Skærmbilledet PBX - Udgående opkald 27 Figur 6-4: Skærmbilledet Router - Status 28 Figur 6-5: Router - Skærmbilledet Konfiguration af WAN 30 Figur 6-6: Router - Skærmbilledet Konfiguration af LAN 33 Figur 6-7: Skærmbilledet Router - Application (Program) 34 Figur 6-8: Skærmbilledet Voice - Info - Product Information (Produktoplysninger) 35 Figur 6-9: Skærmbilledet Voice - Info - System Status (Systemstatus) 35 Figur 6-10: Skærmbilledet Voice - Info - FXS Status (FXS-status) 36 Figur 6-11: Skærmbilledet Voice - Info - Line Status (Status for linje) 37 Figur 6-12: Skærmbilledet Voice - Info - Auto Attendant Prompt Status (Status for autosvarmeddelelse) 37 Figur 6-13: Skærmbilledet Voice - System 38

6 IP-telefonisystem Figur 6-14: Skærmbilledet Voice - SIP - SIP Parameters (SIP-parametre). 39 Figur 6-15: Skærmbilledet Voice - SIP - SIP Timer Values (SIP-timerværdier). 40 Figur 6-16: Skærmbilledet Voice - SIP - Response Status Code Handling (Håndtering af svarstatuskode) 41 Figur 6-17: Skærmbilledet Voice - SIP - RTP Parameters (RTP-parametre). 41 Figur 6-18: Skærmbilledet Voice - SIP - SDP Payload Types (SDP-payload-typer). 42 Figur 6-19: Skærmbilledet Voice - SIP - NAT Support Parameters (NAT-supportparametre). 43 Figur 6-20: Skærmbilledet Voice - SIP - PBX Parameters (PBX-parametre). 44 Figur 6-21: Skærmbilledet Voice - SIP - (Auto Attendant Parameters (Autosvarparametre) 48 Figur 6-22: Skærmbilledet Voice - SIP - PBX Phone Parameters (PBX-telefonparametre) 49 Figur 6-23: Skærmbilledet Voice - Provisioning (Tildeling) - Configuration Profile (Konfigurationsprofil) 51 Figur 6-24: Skærmbilledet Voice - Provisioning (Tildeling) - Firmware Upgrade (Firmware-opgradering) 52 Figur 6-25: Skærmbilledet Voice - Provisioning (Tildeling) - General Purpose Parameters (Parametre for gnerelle formål) 53 Figur 6-26: Skærmbilledet - Voice - Regional - Call Progress Tones (Toner, der angiver forløbet af et opkald) 54 Figur 6-27: Skærmbilledet Voice - Regional - Distinctive Ring Patterns (Særlige ringemønstre) 55 Figur 6-28: Skærmbilledet Voice - Regional - Distinctive Call Waiting Tone Patterns (Særlige tonemønstre for ventende opkald) 56 Figur 6-29: Skærmbilledet Voice - Regional - Distinctive Ring/CWT Pattern Names (Mønstre for særlige ringetoner/toner for ventende opkald) 57 Figur 6-30: Skærmbilledet Voice - Regional - Ring and Calle Waiting Tone Spec (Specifikationer for ringetoner og toner for ventende opkald) 57

7 IP-telefonisystem Figur 6-31: Skærmbilledet Voice - SIP - SIP-timerværdier 58 Figur 6-32: Skærmbilledet Voice - Regional - Vertical Service Activation Codes (Vertikale serviceaktiveringskoder) 59 Figur 6-33: Skærmbilledet Voice - Regional - Vertical Service Announcement Codes (Vertikale meddelelseskoder) 63 Figur 6-34: Voice - Skærmbilledet Regional - Outbound Call Codec Selection Codes (Koder for valg af codec for udgående opkald) 63 Figur 6-35: Skærmbilledet Voice - Regional - Miscellaneous (Diverse) 64 Figur 6-36: Skærmbilledet Voice - FXS 1 - Network Settings (Netværksindstillinger) 67 Figur 6-37: Skærmbilledet Voice - FXS 1 - SIP Settings (SIP-indstillinger) 67 Figur 6-38: Skærmbilledet Voice - FXS 1 - Subscriber Information (Abonnentoplysninger) 69 Figur 6-39: Skærmbilledet Voice - FXS 1 - Dial Plan (Opkaldsplan) 69 Figur 6-40: Skærmbilledet Voice - FXS 1 - Streaming Audio Server (SAS) 69 Figur 6-41: Skærmbilledet Voice - FXS 1 - Call Feature Settings (Indstillinger for opkaldsfunktioner) 69 Figur 6-42: Skærmbilledet Voice - FXS 1 - Audio Configuration (Konfiguration af lyd) 70 Figur 6-43: Skærmbilledet Voice - FXS 1 - FXS Port Polarity Configuration (Konfiguration af FXS-portens polaritet) 72 Figur 6-44: Skærmbilledet Voice - Line 1 (Linje 1) - Network Settings (Netværksindstillinger) 73 Figur 6-45: Skærmbilledet Voice - Line 1 (Linje 1) - SIP Settings (SIP-indstillinger) 73 Figur 6-46: Skærmbilledet - Line 1 (Linje 1) - Subscriber Information (Abonnentoplysninger) 75 Figur 6-47: Skærmbilledet Voice - Line 1 (Linje 1) - Dial Plan (Opkaldsplan) 76 Figur 6-48: Skærmbilledet Voice - Line 1 (Linje 1) - NAT Settings (NAT-indstillinger) 76

8 IP-telefonisystem Figur 6-49: Skærmbilledet Voice - Line 1 (Linje 1) - Proxy and Registration (Proxy og registrering) 77 Figur B-1: Valgmuligheder for autosvarmeddelelser 83 Figur B-2: Voice - Skærmbilledet SIP - Autosvarparametre 85

9 IP-telefonisystem Kapitel 1: Introduktion Velkommen Tak, fordi du har valgt Linksys IP-telefonisystem. Systemet kombinerer de omfattende funktioner fra ældre PBX-telefonsystemer (Private Branch exchange) med enkeltheden og prisbesparelserne ved internettelefoni. Det understøtter de mest almindelige vigtige funktioner, f.eks. autosvar, ventemusik, viderestilling, tre-vejs telefonmøder mm. Systemet er så let at installere og konfigurere, at man kan få et komplet fungerende system op at stå på ganske kort tid. Nye IP-telefoner fra Linksys bliver automatisk registreret, når de tilsluttes systemet. Systemet fungerer med alle SIP-kompatible telefoner, og er en velegnet vært for IP-telefoner fra Linksys, som SPA942. Systemet understøtter de avancerede funktioner i disse telefoner, f.eks. delte linjer, søgegrupper, viderestilling, parkering af opkald og gruppebaseret søgning. Dertil kommer, at systemet med sine to FXS-porte kan understøtte traditionelle analoge enheder, f.eks. telefoner, faxmaskiner og telefonsvarere. BEMÆRK: Nogle af disse funktioner konfigureres fra IP-telefonerne. Når du installerer systemet første gang, anbefaler Linksys stærkt, at du anvender den guidede konfiguration til SPA9000, som du kan downloade på Kapitel 1: Introduktion Velkommen 1

10 IP-telefonisystem Hvad indeholder denne vejledning? Denne brugervejledning indeholder fremgangsmåden til konfiguration af et netværk med systemet. De fleste brugere vil kun have brug for "Kapitel 4: Kom i gang". Når du er færdig, er du klar til at foretage opkald inden for systemet samt eksterne opkald. Der findes også et referencekapitel: Kapitel 1: Introduktion I dette kapitel beskrives systemet og denne brugervejledning. Kapitel 2: Programmer I dette kapitel omtales de mest almindelige scenarier for systemet. Kapitel 3: Gennemgang af IP-telefonisystemet I dette kapitel beskrives systemets fysiske udformning. Kapitel 5: Brug af menuen Interactive Voice Response (Interaktivt talesvar) I dette kapitel beskrives det, hvordan systemets netværksindstillinger konfigureres, når du får adgang til det via menuen Interactive Voice Response (Interaktivt talesvar). Kapitel 6: Brug af det webbaserede hjælpeprogram I dette kapitel forklares det, hvordan systemets indstillinger konfigureres via det webbaserede hjælpeprogram. Appendiks A: Fejlfinding I dette appendiks beskrives en række forskellige problemer og løsninger på dem. Her finder du også ofte stillede spørgsmål i forbindelse med installationen og brugen af systemet. Appendiks B: Konfiguration af autosvar til nattetimerne I dette appendiks forklares det, hvordan autosvaret til nattetimerne (uden for kontorernes åbningstid) indstilles. Appendiks C: Opkaldsplan og autosvarscript for avancerede brugere I dette appendiks forklares det, hvordan opkaldsplanen indstilles, og der gives instruktioner til autosvarfunktionen (disse instruktioner er kun for avancerede brugere). Appendiks D: Ny musik til funktionen Music-on-Hold (Ventemusik) I dette appendiks forklares det, hvordan systemets standardmusikfil udskiftes med din egen musikfil. Kapitel 1: Introduktion Hvad indeholder denne vejledning? 2

11 IP-telefonisystem Appendiks E: Specifikationer I dette appendiks finder du tekniske specifikationer til systemet. Appendiks F: Garantioplysninger I dette appendiks finder du garantioplysninger for systemet. Appendiks G: Lovgivningsmæssige oplysninger I dette appendiks finder du lovgivningsmæssige oplysninger om systemet. Appendiks H: Kontaktoplysninger I dette appendiks finder du kontaktoplysninger til en række Linksys-ressourcer, herunder teknisk support. Kapitel 1: Introduktion Hvad indeholder denne vejledning? 3

12 IP-telefonisystem Kapitel 2: Programmer til IP-telefonisystemet Hvordan fungerer IP-telefonisystemet? Systemet forbinder flere IP-telefoner til en internettelefontjeneste. Systemet håndterer og router alle opkald. Indgående opkald går til autosvar, et automatiseret besvaringssystem, eller til det korrekte interne lokalnummer (hver telefon har sit eget lokalnummer). Udgående opkald går til det korrekte eksterne telefonnummer (du kan have mere end ét eksternt telefonnummer). Internet Du kan ikke blot have mere end ét eksternt telefonnummer, men også op til fire IP-telefoniudbydere for maksimal fleksibilitet. Et typisk scenarie SPA942 Kabel/DSL-modem Du kan typisk tilslutte systemets internetport til en lokalt netværksport på routeren. Tilslut derefter en switch til en anden lokal netværksport på routeren. Brug switchen til at forbinde IP-telefoner, computere og andre enheder. Tilslut derefter en administratorcomputer til systemets Ethernet-port. Hvis du har analoge telefoner eller faxmaskiner, kan du slutte dem til telefonportene, så du også kan bruge disse telefoner til at foretage opkald med internettelefon eller fax (du finder yderligere oplysninger i "Kapitel 4: Kom i gang"). SPA941 Switch Router Stationær computer BEMÆRK: Den grundlæggende konfiguration af systemet giver dig mulighed for tilslutte op til fire IP-telefoner og bruge op til fire IP-telefoniudbydere. For at udvide den grundlæggende konfiguration skal du kontakte din primære IP-telefoniudbyder. SPA942 Hvilken slags router skal jeg bruge? Du skal bruge den router med den højest mulige ydeevne for dit netværk. Du får de bedste resultater, hvis du bruger en QoS-router (Quality of Service), som kan give taletrafik højeste prioritet. Hvilken slags switch skal jeg bruge? Det er igen ydeevnen, der er det vigtige. Du får de bedste resultater, hvis du bruger en switch med QoS (Quality of Service) og skift mellem fuld kabelhastighed. Med QoS kan switchen give taletrafikken højeste prioritet, og med skift mellem fuld kabelhastighed kan den videresende pakker lige så hurtigt som netværket kan levere dem. Det næstbedste valg er en switch med QoS (Quality of Service). Analog telefon Fax Administrator computer Figur 2-1: Et scenarie for IP-telefonisystemet Kapitel 2: Programmer til IP-telefonisystemet Hvordan fungerer IP-telefonisystemet? 4

13 IP-telefonisystem Hvad hvis jeg beholder min traditionelle telefontjeneste? Traditionel telefontjeneste, også kendt som POTS (Plain Old Telephone Service), kører på et netværk, der hedder et PSTN (Public Switched Telephone Network). Hvis du beslutter at beholde din traditionelle telefontjeneste, skal du tilslutte Linksys Voice Gateway (modelnummer: SPA3102) til switchen. (Du finder yderligere oplysninger i dokumentationen til SPA3102). Hvilke funktioner til opkaldsstyring tilbyder IP-telefonisystemet? Ud over grundlæggende routing af opkald indeholder systemet også en lang række effektive og avancerede funktioner: Autosvar. Et automatiseret system leder hver enkelt person, der ringer op, hen til den rigtige kontaktperson. Ventemusik. Du kan kombinere autosvar-funktionen med ventemusik eller -oplysninger, så den, der ringer op, får en bedre oplevelse med dit telefonsystem. Opkaldsgruppe. Du kan bestemme, hvilke IP-telefoner, der skal modtage eksterne opkald. Du kan endda få opkald til at ringe op på flere telefoner, enten samtidigt eller én ad gangen. Søger. Når du vil finde alle IP-telefonerne, kan du bruge systemet. Opkaldsplaner. Hvis du har mere end én opkaldsplan, kan du route udgående opkald, så du udnytter de bedst mulige priser for forskellige typer opkald. Når systemet er konfigureret, har du et dynamisk og avanceret internetsystem til stemmekommunikation til din virksomhed eller dit hjem. BEMÆRK: Hvis dine fire IP-telefoniudbydere har konfigureret systemet for dig, er disse funktioner muligvis allerede konfigureret. Få yderligere oplysninger hos din IP-telefoniudbyder. (Se "Kapitel 6: Brug af det webbaserede hjælpeprogram", hvis du selv vil konfigurere disse funktioner). Kapitel 2: Programmer til IP-telefonisystemet Hvilke funktioner til opkaldsstyring tilbyder IP-telefonisystemet? 5

14 IP-telefonisystem Kapitel 3: Gennemgang af IP-telefonisystemet Bagpanelet Systemets porte er placeret på bagpanelet. Figur 3-1: Bagpanel PHONE 1/2 (TELEFON 1/2) I portene PHONE 1/2 (TELEFON 1/2) kan du tilslutte analoge telefoner (eller faxmaskiner) til systemet med RJ-11-telefonkabler (medfølger ikke). ETHERNET INTERNET Power (Strøm) Porten ETHERNET har forbindelse til en administratorcomputer, så du kan få adgang til systemets webbaserede hjælpeprogram, hvor du kan konfigurere det. Porten INTERNET har forbindelse til en router eller et bredbåndsmodem. Porten Power (Strøm) er det stik, hvor du tilslutter strømforsyningen. Kapitel 3: Gennemgang af IP-telefonisystemet Bagpanelet 6

15 IP-telefonisystem Frontpanelet På frontpanelet findes systemets lysdioder. Figur 3-2: Frontpanel Power (Strøm) INTERNET Grøn. Lysdioden Power (Strøm) lyser kraftigt, når systemet er tændt og har forbindelse til internettet. De blinker, når der ikke er forbindelse til internettet. Grøn. Lysdioden INTERNET lyser kraftigt, når der er forbindelse til internettet. Den blinker, når der er netværksaktivitet. PHONE 1/2 (TELEFON 1/2) Grøn. Lysdioden PHONE 1/2 (TELEFON 1/2) lyser kraftigt, når telefonen er lagt på og registreret (forbindelsen er registreret, hvis kontoen hos internettelefonitjenesten er aktiv). Lysdioden lyser ikke, hvis telefonen er lagt på og ikke er registreret. Den blinker, når telefonen har røret taget af. Kapitel 3: Gennemgang af IP-telefonisystemet Frontpanelet 7

16 IP-telefonisystem Kapitel 4: Kom i gang Oversigt Hvis det er første gang, du installerer systemet, anbefaler Linksys meget, at du bruger den guidede konfiguration til SPA9000, som du kan downloade på Avancerede brugere kan evt. følge instruktionerne i dette kapitel og derefter bruge det webbaserede hjælpeprogram til yderligere konfiguration (se "Kapitel 6: Brug af det webbaserede hjælpeprogram"). Hvis du vil bruge menuen Interactive Voice Response (Interaktivt tale), skal du gå videre til "Kapitel 5: Brug af menuen Interactive Voice Response (Interaktivt talesvar)". Internet Før du går i gang SPA942 Kabel/DSL-modem Kontroller, at du har følgende: IP-telefonisystem (modelnummer: SPA9000) En eller flere IP-telefoner (f.eks. Linksys IP-telefoner, modelnummer: SPA942) En router og kabel/dsl-modem (eller gateway) SPA941 Switch Router Stationær computer BEMÆRK: Du får de bedste resultater, hvis du bruger en switch med QoS (Quality of Service) og skift mellem fuld kabelhastighed. Med QoS kan switchen give stemmetrafikken højeste prioritet, og med skift mellem fuld kabelhastighed kan den videresende pakker lige så hurtigt som netværket kan levere dem. Det næstbedste valg er en switch med QoS (Quality of Service). SPA942 En eller flere Ethernet-netværks-switches (så du kan tilslutte IP-telefoner eller computere) Mindst én aktiv konto hos en internettelefonitjeneste og dens indstillinger, hvis du vil foretage eksterne opkald En aktiv internetforbindelse, hvis du vil foretage eksterne opkald Mindst én computer til konfiguration af systemet og af IP-telefoner Mindst to Ethernet-netværkskabler Analoge telefoner eller faxmaskiner (valgfrit) Figur 4-1: Et typisk scenarie for IP-telefonisystemet Analog telefon Fax Administrator computer Kapitel 4: Kom i gang Oversigt 8

17 IP-telefonisystem Instruktioner til installation af IP-telefonisystemet Interne opkald Gør følgende for at installere systemet til interne opkald: IP (Internet Protocol): En protokol, der bruges til at sende data over et netværk. IP-adresse: Den adresse, der bruges til at identificere en computer eller enhed på et netværk. tilslut og konfigurer systemet tilslut IP-telefonerne Tilslut og konfigurer systemet 1. (valgfrit) Sæt en analog telefon i porten Phone 1 (Telefon 1) på systemet. 2. (valgfrit) Hvis du har en analog telefon mere eller en faxmaskine, skal du sætte det i porten Phone 2 (Telefon 2) i systemet. VIGTIGT: Tilslut ikke telefonporten til telefonens vægstik. Tilslut kun en telefon eller en faxmaskine til telefonporten. Ellers kan systemet eller telefonkablerne i dit hjem eller på dit kontor blive beskadiget. 3. Tilslut et Ethernet-netværkskabel til systemets internetport. Tilslut derefter den anden ende af kablet til en af Ethernet-portene på routeren. 4. Tilslut et andet Ethernet-netværkskabel til systemets Ethernet-port. Tilslut derefter den anden ende til den computer, som du skal bruge til administration af systemet (den kaldes administratorcomputeren). Figur 4-2: Opret forbindelse til porten Phone 1 (Telefon 1) Figur 4-3: Tilslutning til internetporten 5. Tilslut den medfølgende strømforsyning til systemets strømstik, og tilslut derefter strømforsyningen til en stikkontakt. 6. Start webbrowseren via administratorcomputeren. 7. Skriv /admin/voice/advanced i feltet Adresse ( er systemets lokale standard-ip-adresse). Tryk herefter på Enter. Figur 4-4: Tilslutning til Ethernet-porten Figur 4-5: Tilslutning til strømstikket Kapitel 4: Kom i gang Instruktioner til installation af IP-telefonisystemet 9

18 IP-telefonisystem 8. Skærmbilledet Voice - Info vises. Klik på fanen SIP. 9. Vælg WAN i rullemenuen Proxy Network Interface (Grænseflade for proxy-netværk) i afsnittet PBX Parameters (PBX-parametre). 10. Klik på knappen Submit All Changes (Gem alle ændringer). 11. Skærmbilledet Voice - Info vises. Klik på fanen Router. 12. Klik på fanen WAN Setup (Konfiguration af WAN). 13. Vælg Static IP (Statisk IP) i rullemenuen Connection Type (Forbindelsestype). Figur 4-6: Voice - Skærmbilledet SIP - PBX Parameters (PBX-parametre) 14. Udfyld felterne Static IP (Statisk IP), NetMask (Netmaske) og Gateway i afsnittet Static IP Settings (Indstillinger for statisk IP). Static IP (Statisk IP). Angiv en statisk IP-adresse, der passer til dit netværk. Skriv den ned. Du skal bruge den senere. BEMÆRK: Kontroller, at routeren ikke tildeler systemets statiske IP-adresse til andre netværksenheder. Du kan f.eks. tildele en statisk IP-adresse uden for rækkevidden af routerens DHCP-IP-adresse, men den skal være inden for rækkevidden af routerens undermaske. Se dokumentationen til routeren for yderligere oplysninger om IP- IP-adressering. NetMask (Netmaske). Angiv undernetmasken for din netværksrouter. Gateway. Angiv den lokale IP-adresse for din netværksrouter eller gateway. 15. Udfyld feltet Primary DNS (Primær DNS) i afsnittet Optional Settings (Yderligere indstillinger). Primary DNS (Primær DNS). Angiv DNS-IP-adressen på din netværksrouter. Figur 4-7: Skærmbilledet Router - WAN Setup (Konfiguration af WAN) 16. Vælg Yes (Ja) i rullemenuen Enable WAN Web Server (Aktiver WAN-webserver) i afsnittet Remote Management (Fjernstyring). 17. Klik på knappen Submit All Changes (Gem alle ændringer). Kapitel 4: Kom i gang Instruktioner til installation af IP-telefonisystemet 10

19 IP-telefonisystem 18. Skærmbilledet Router - Status vises. Kontroller, at følgende indstillinger svarer til dine indtastninger: WAN Connection Type (WAN-forbindelsestype) - Static IP (Statisk IP) Current IP (Aktuel IP) Current Netmask (Aktuel netmaske) Current Gateway (Aktuel gateway) Primary DNS (Primær DNS) Tilslut IP-telefonerne Fortsæt til næste afsnit: "Tilslut IP-telefonerne". 1. Tilslut et Ethernet-netværkskabel i en af Ethernet-portene på routeren. Tilslut den anden ende af kablet til en Ethernet-port på en netværksswitch. 2. Tilslut switchens strømforsyning til dens strømstik, og tilslut derefter strømforsyningen til en stikkontakt. 3. Tilslut et Ethernet-netværkskabel til en IP-telefon. Tilslut derefter den anden ende til en af Ethernet-portene på switchen. (Hvis IP-telefonen er blevet brugt, skal du nulstille den til dens standardindstillinger. Der er yderligere oplysninger i dokumentationen til IP-telefonen). 4. Tilslut IP-telefonens strømforsyning til dens strømstik, og tilslut derefter strømforsyningen til en stikkontakt. 5. IP-telefonen genstarter to-tre gange (hver genstart kan vare op til et minut). Systemet tildeler automatisk et lokalnummer til IP-telefonen. Når IP-telefonen viser sit lokalnummer, er den klar til brug. 6. Gentag trin 3-5, indtil du har installeret alle dine IP-telefoner. BEMÆRK: Systemet registrerer automatisk Linksys IP-telefoner (herunder modelnummer SPA942). Hvis du tilslutter en anden SIP-kompatibel telefonen, foregår registreringen manuelt. Se dokumentationen til din telefon. BEMÆRK: Systemets standard SIP-port er Tillykke! Du kan nu foretage opkald fra én IP-telefon til en anden ved at indtaste et lokalnummer. Fortsæt til næste afsnit for at konfigurere systemet til eksterne opkald. Kapitel 4: Kom i gang Instruktioner til installation af IP-telefonisystemet 11

20 IP-telefonisystem Eksterne opkald I forbindelse med eksterne opkald skal du sørge for at have en aktiv internetforbindelse. Konfigurer derefter indstillingerne for din konto hos en internettelefonitjeneste på systemet. 1. Start webbrowseren via administratorcomputeren. BEMÆRK: Hvis din IP-telefoniudbyder har leveret systemet, kan det være forudkonfigureret til dig, og du behøver ikke at ændre nogen indstillinger. Se instruktionerne fra IP-telefoniudbyderen for yderligere oplysninger. 2. Skriv <systemets IP-adresse>/admin/voice/advanced i feltet Adresse (brug den statiske IP-adresse, som du tidligere tildelte til systemet). Tryk herefter på Enter. 3. Skærmbilledet Voice - Info vises. Klik på fanen Line 1 (Linje 1). 4. Angiv indstillingerne for din konto hos en internettelefonitjeneste på skærmbilledet Line 1 (Linje 1). Abonnentoplysninger User ID (Bruger-ID). Angiv bruger-id'et (også kaldet kontonummeret), som du har fået af din IPtelefoniudbyder. Brug ikke bindestreger, mellemrum eller anden tegnsætning. Password (Adgangskode). Angiv den adgangskode, der skelner mellem store og små bogstaver, som du har fået af din IP-telefoniudbyder. Proxy og registrering Proxy. Indtast den proxy-adresse, som du har fået af din IP-telefoniudbyder. Hvis din IP-telefoniudbyder giver mulighed for flere indstillinger, skal du også indtaste dem. Se de instruktioner, du har fået af din IP-telefoniudbyder. 5. Klik på knappen Submit All Changes (Gem alle ændringer) for at gemme indstillingerne. 6. Systemet genstarter sig selv. Derefter genstarter IP-telefonerne sig selv. 7. Skærmbilledet Voice - Info vises. Kontroller, at der står "Registered" (Registreret) under Registration Status (Registreringsstatus) i afsnittet Line 1 Status (Status for linje 1) Du kan nu foretage dit første eksterne opkald. Brug en vilkårlig telefon, som er tilsluttet til systemet, og tast 9 først, når du foretager et eksternt opkald med standardopkaldsplanen for USA. Du kan bruge analoge telefoner til eksterne opkald, men du kan ikke modtage opkald på analoge telefoner, medmindre du konfigurerer de rigtige indstillinger. Se afsnittet Voice - FXS 1 i "Kapitel 6: Brug af det webbaserede hjælpeprogram" for instruktioner. Kapitel 4: Kom i gang Instruktioner til installation af IP-telefonisystemet Tillykke! Du kan nu foretage eksterne opkald via systemet. Figur 4-8: Skærmbilledet Voice - Line 1 (Linje 1) BEMÆRK: Hvis du ikke kan foretage opkald med standardopkaldsplanen for USA, kan du besøge hvor du finder yderligere opkaldsplaner, eller du kan se "Appendiks C: Opkaldsplan og autosvarscript for avancerede brugere" for at skrive dit eget script. 12

21 IP-telefonisystem Modtagelse og håndtering af eksterne telefonopkald For at kunne modtage eksterne telefonopkald skal du kende det DID-nummer (Direct Inward Dialing), som du har fået tildelt af din IP-telefoniudbyder. Det er som regel det samme som dit bruger-id, men det kan være et andet nummer. Spørg din IP-telefoniudbyder, hvad dit DID-nummer er. Find derefter ud af, hvilke IP-telefoner der skal ringe, når der ringes eksternt op til dit DID-nummer. Standarden er aa, som står for auto-attendant (autosvar), som er et automatiseret system, der besvarer eksterne opkald og afspiller indtalte meddelelser. Hvis det kun er autosvareren, der må modtage opkald, skal du beholde standardindstillingen. Når autosvareren modtager et opkald, vil den give den, der ringer op, besked om at indtaste det rigtige lokalnummer. Hvis det er nogen bestemte IP-telefoner, der skal ringe, når dit DID-nummer bliver ringet op, kan du læse "Kapitel 6: Brug af det webbaserede hjælpeprogram", hvor du finder instruktioner til indstillingen Contact List (Kontaktpersonliste). BEMÆRK: Hvis du beslutter at beholde din traditionelle telefontjeneste, skal du bruge Linksys Voice Gateway (modelnummer: SPA3102). Se dokumentationen til SPA3102 for yderligere oplysninger. Konfigurering af autosvar Som standard er autosvar til dagtimerne aktiveret, og den første meddelelse, som afspilles ("If you know your party s extension, you may enter it now" (Hvis du kender lokalnummeret til den person, du ønsker at tale med, kan du indtaste det nu)) er velegnet til kontortid. Se "Appendiks B: Konfiguration af autosvar til nattetimerne", hvis den, der ringer op, skal høre en anden hilsen uden for kontorets åbningstid. Se "Kapitel 6: Brug af det webbaserede hjælpeprogram" vedr. brug af det webbaserede hjælpeprogram til yderligere konfiguration. Fortsæt til "Kapitel 5: Brug af menuen Interactive Voice Response (Interaktivt talesvar)" vedr. brug af menuen Interactive Voice Response (Interaktivt talesvar). Kapitel 4: Kom i gang Modtagelse og håndtering af eksterne telefonopkald 13

22 IP-telefonisystem Kapitel 5: Brug af menuen Interactive Voice Response (Interaktivt talesvar) Oversigt Du skal muligvis konfigurere systemet manuelt ved at angive de indstillinger, som du har fået af din IP-telefoniudbyder. I dette kapitel forklares det, hvordan menuen Interactive Voice Response (Interaktivt talesvar) bruges til at konfigurere systemets netværksindstillinger og optage meddelelser til autosvareren. Du skal bruge tasterne på telefonen til at indtaste dine kommandoer og foretage dine valg, og systemet bruger talesvar. Hvis du ønsker mere avancerede konfigurationsmuligheder, skal du gå til "Kapitel 6: Brug af det webbaserede hjælpeprogram". BEMÆRK: Hvis din IP-telefoniudbyder har leveret systemet, kan det være forudkonfigureret til dig, og du behøver ikke at ændre nogen indstillinger. Se instruktionerne fra IP-telefoniudbyderen for yderligere oplysninger. Adgang til menuen Interactive Voice Response (Interaktivt talesvar) 1. Brug en telefon, som er tilsluttet systemet via porten Phone 1 (Telefon 1) eller Phone 2 (Telefon 2) (du kan kun få adgang til menuen Interactive Voice Response (Interaktivt talesvar) via en analog telefon, ikke en af IP-telefonerne). 2. Tast **** (dvs. tryk 4 gange på stjerne). 3. Vent, indtil du hører beskeden "Linksys configuration menu. Please enter the option followed by the # (pound) key or hang up to exit" (Dette er Linksys' konfigurationsmenu. Indtast det ønskede efterfulgt af # (firkant) eller læg på for at afslutte)". 4. Se følgende tabel, hvor handlinger, kommandoer, menuvalgmuligheder og beskrivelser er anført. Tryk på # (firkant), når du har valgt en mulighed. Læg telefonen på for at afslutte menuen. Kapitel 5: Brug af menuen Interactive Voice Response (Interaktivt talesvar) Oversigt 14

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4 Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode:

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode: Indhold Før du starter........................................ 2 Installer modemrouteren.............................. 3 Forudindstillet trådløs sikkerhed......................... 5 Indstillinger for trådløse

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

FONET adapter opsætning for HT286.

FONET adapter opsætning for HT286. FONET adapter opsætning for HT286 Du kan finde adapterens IP-adresse ved at løfte røret på telefonen og taste 3 stjerner Når du høre en engelsk stemme taster du 2 stjerner Hvorefter adressen bliver oplæst

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Internet Videophone Quick Guide

Internet Videophone Quick Guide Rev. 07152005 Internet Videophone Quick Guide TelePhoSee WVP-2100 Series Introduction Indledning Indtast data i videotelefonen Du kan indtaste tal eller tekst ved at benytte enten den trykfølsomme skærm

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual Wi-Fi Repeater UNX-1293 Brugermanual Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 Indhold VIGTIG NOTE... 5 INDEN IBRUGTAGNING... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 KOM GODT I GANG... 7 Opsætning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

SNOM M9 Brugervejledning version 1.0

SNOM M9 Brugervejledning version 1.0 SNOM M9 Brugervejledning version 1.0 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion... 2 3. Modtage og foretage opkald... 3 3.1. Foretage opkald fra telefonbogen... 3 4. Omstille opkald... 3 4.1. Sætte et

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M9 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Kom godt i gang med Trådløst internet

Kom godt i gang med Trådløst internet VI GI R DIG Kom godt i gang med Trådløst internet FIBERBREDBÅND TRÅ DLØ ST N ETVÆ RK Læs, hvordan du kommer på trådløst netværk. 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 3 Hvordan vil du på fibernet? 4 Din sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Side 1 af 70 Indholdsfortegnelse Opret ny bruger (telefonprofil)...3 Køb ekstra licenser...9 Import og eksport af profiler (flere rettelser på en gang)...

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual Synology 2009-05-06 Synology Disk Station Mail Station bruger manual Indledning Synology Synology Inc. 2009 Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må gengives, lagres

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 VoIP Voice over IP & IP-Telefoni Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 Oversigt over foredrag VoIP I Dag Hvordan står tingene i dag? Netværksstrukturen for VoIP Benyttede VoIP-standarder/protokoller

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

Brugervejledning til Cisco Unified Communications Self Care Portal, version 10.5(1)

Brugervejledning til Cisco Unified Communications Self Care Portal, version 10.5(1) Brugervejledning til Cisco Unified Communications Self Care Portal, version 10.5(1) Unified Communications Self Care Portal 2 Indstillinger for Unified Communications Self Care 2 Telefoner 4 Yderligere

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Technical Note Klienter - Installation og opdatering 26. november 2014 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Åbningsskærm

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Kom godt i gang DRG 703 med mediekonverter Fordelerboks

Kom godt i gang DRG 703 med mediekonverter Fordelerboks Kom godt i gang DRG 703 med mediekonverter Fordelerboks Juni 2014 02 Indhold Fibernet fra SEAS-NVE 3 Tilslutning af fordelerboks 4 Introduktion til fordelerboksen 5 Sådan får du den bedste oplevelse 6

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Brugervejledning til Cisco IP Phone Messenger og Cisco Unified Presence udgivelse 7.0

Brugervejledning til Cisco IP Phone Messenger og Cisco Unified Presence udgivelse 7.0 Brugervejledning til Cisco IP Phone Messenger og Cisco Unified Presence udgivelse 7.0 LICENS OG GARANTI INKLUDERET Hovedsæde for Nord-, Syd- og Centralamerika Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network (C) EC MID 2005 VLAN, runk & VP 2003 EC MID, Heh 1 VLAN: Virtual Local Area Network VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller brugere VLAN s fungerer på OI lag 2 ( og 3 ) Opbygget af witche ( og Routere

Læs mere