Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere. Fedtafgiften træder i kraft den 1. oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere. Fedtafgiften træder i kraft den 1. oktober 2011"

Transkript

1 Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Fedtafgift Fedtafgiften træder i kraft den 1. oktober 2011 Et stort flertal i Folketinget har netop vedtaget den nye lov om afgift på mættet fedt - også kaldet fedtafgiften. Loven træder i kraft den 1. oktober I dette nyhedsbrev gennemgås de nye regler med henblik på at afdække, hvilke virksomheder der skal registreres for og betale fedtafgift. Fedtafgift Baggrund for fedtafgiften Formålet med fedtafgiften er at tilskynde til bedre kostvaner og dermed styrke befolkningens sundhed. Regeringen nedsatte i 2008 en Forebyggelseskommission, som i april 2009 afgav en række anbefalinger til en styrket forebyggende indsats. Kommissionen konstaterer bl.a., at et højt indtag af mættet fedt er forbundet med en øget risiko for hjerte-kar-sygdomme. Lovforslaget bidrager samtidig til finansiering af den lavere skat på arbejdsindkomst, der var en konsekvens af forårspakken 2.0. Det sker ved at tilskynde til et reduceret indtag af mættet fedt via en afgift på DKK 16 pr. kg mættet fedt i visse fødevarer med et indhold af mættet fedt på over 2,3 vægtprocent. Typiske fødevarer med et højt indhold af mættet fedt er fødevarer som mejeriprodukter, kødprodukter, fedtstoffer og olier, mens kornprodukter, frugt og grønt har et meget lavt eller intet indhold af mættet fedt. Hvilke varer er omfattet? Følgende varer er omfattet af fedtafgiften, hvis indholdet af mættet fedt i fødevaren overstiger 2,3 vægtprocent: 4. Spiseolier og fedtstoffer under varekoderne Margarine under varekode Smørbare blandingsprodukter under varekode Andre fødevarer, der efter en samlet bedømmelse af deres beskaffenhed og anvendelse samt den måde, hvorpå de markedsføres, kan betragtes som erstatningsvarer for eller efterligninger af de varer, som er nævnt i nr Da alene fødevarer, hvis indhold af mættet fedt overstiger 2,3 vægtprocent, er afgiftspligtige, vil en række fedtfattige mælkeprodukter m.v. således ikke blive omfattet af afgiftspligten. Særligt om kød Virksomheder, der forarbejder kød, kan opgøre afgiftsgrundlaget efter nogle standardsatser, der er nævnt i lovens bilag 1 eller på udskæringsniveau. For så vidt angår kød, finder bagatelgrænsen ikke umiddelbart anvendelse, hvis afgiftsgrundlaget opgøres ved anvendelse af gennemsnitssatserne i bilag 1 i loven. Bilag 1 er gengivet som tabel 1 herunder. Satserne i bilag 1 er netop udtryk for, at nogle udskæringer indeholder meget mættet fedt, mens andre indeholder mindre fedt. Opgøres afgiftsgrundlaget således efter bilag 1, skal der beregnes afgift, selvom fedtindholdet ligger under 2,3 pct. Der er to typer af kød, hvor samtlige udskæringer ligger under bagatelgrænsen på 2,3 pct., og satsen er derfor fastsat til nul for disse, og de omfattes derfor ikke af afgiften. Det gælder for kød fra kalkuner og kaniner/harer. 1. Kød 2. Mejeriprodukter under varekoderne Animalsk fedt, under varekoderne og 1516, der er udsmeltet eller på anden måde ekstraheret April Moms- & afgiftsrådgiver Karsten Wind,

2 Standardsatser fra bilag 1 Kød Mættet fedt pr. 100 g Afgift i DKK pr. kg kød Kvæg 5,2 0,83 Svin 6,5 1,04 Får og geder 6 0,96 Heste, muldyr, æsler 4 0,64 Kyllinger, høns og vildfugle m.fl. 2,5 0,40 Ænder og gæs 12,1 1,94 Kalkuner 0 0,00 Kaniner og harer 0 0,00 Andet vildt (dyr) 1,6 0,26 Andet kød 4,2 0,7 Vælger virksomheden i stedet at opgøre afgiftsgrundlaget på udskæringsniveau, således at fedtindholdet varierer med udskæringen, vil der være udskæringer af kød, som falder under bagatelgrænsen, ligesom der vil være nogle, der ligger over gennemsnitssatsen i bilag 1. Hvis virksomheden vælger at opgøre afgiftsgrundlaget på udskæringsniveau, kan afgiftsgrundlaget fastlægges på to måder. Virksomheden kan enten vælge at, Anvende de offentligt tilgængelige fødevareoplysninger i fødevaredatabasen vedrørende råt og uforarbejdet kød eller Foretage en konkret måling af fedtindholdet i udskæringen. Leverer slagteriet m.v. ikke opskåret kød, men kun halve, kvarte eller grovparterede dyr, skal den fratrække 27,5 pct. af afgiftsgrundlaget, for så vidt angår svinekød og 25 pct. af afgiftsgrundlaget for øvrige kødtyper, når den afgiftspligtige mængde fedt opgøres. Dette fradrag skal kompensere for spild i forbindelse med den færdige udskæring i detailledet. Kødet undergår derefter yderligere opskæring, inden det sælges til forbrugerne fra den lokale slagtermester, supermarkedet, forarbejdningsvirksomheder eller andet. Andre varer end kød For andre fødevarer end kød kan den afgiftspligtige mængde fedt opgøres ved: Næringsdeklarationen på varen, hvis en sådan findes Offentligt tilgængelige fødevareoplysninger, som fastsætter gennemsnitlige standarder for indholdet af mættet fedt i visse fødevarer Teknisk analyse af den konkrete fødevare. dette heller ikke kan oplyses, skal der betales afgift af hele varens nettovægt. SKAT kan dog ud fra et skøn tillade, at afgiften betales af en mindre mængde Hvem skal registreres? Virksomheder der fremstiller, indfører eller sælger afgiftspligtige fødevarer fra udlandet skal registreres efter fedtafgiftsloven som enten Oplagshaver, Varemodtager eller Fjernsalgssælger. Fælles for de 3 registreringsformer gælder dog, at virksomheder med en årlig omsætning af afgiftspligtige varer eksklusive afgift på DKK eller derunder ikke skal lade sig registrere for og betale fedtafgift. Oplagshavere Virksomheder, der erhvervsmæssigt fremstiller afgiftspligtige fødevarer, skal registreres som oplagshavere. Virksomheder, der fremstiller fødevarer til eksport, eller fremstiller fødevarer som ikke er egnet til menneskeføde, kan også lade sig registrere som oplagshavere. Desuden kan mellemhandlere, der sælger varer til andre fedtafgiftsregistrerede virksomheder, vælge at lade sig registrere som oplagshavere. Fordelen ved en oplagshaverregistrering i forhold til en registrering som varemodtager er, at en oplagshaver kan have afgiftspligtige varer liggende på lager, uden at afgiften er betalt, og hvor afgiften først betales ved udlevering fra eller forbrug i virksomheden. Varemodtagere Virksomheder, der indfører afgiftspligtige fødevarer fra udlandet, skal lade sig registrere som varemodtager. Som varemodtager betaler virksomheden afgiften ved modtagelsen af afgiftspligtige fødevarer fra udlandet. Virksomheder, der indfører fedtafgiftspligtige fødevarer, kan dog vælge at lade sig registrere som oplagshaver, hvis de udelukkende sælger afgiftspligtige varer til andre registrerede virksomheder. Fordelen herved er, at afgiften først skal betales, når varen sælges. Fjernsalg Udenlandske virksomheder, der er momsregistreret efter momslovens regler om fjernsalg, med en omsætning på mere end DKK , og som sælger afgiftspligtige varer, skal lade sig registrere for fedtafgift. Registreringen skal ske, inden transport af fødevaren påbegyndes. Hvis vægten af mættet fedt ikke kan dokumenteres ved ovenstående, skal der betales afgift af fødevarens totale fedtindhold af såvel mættet som umættet fedt. Hvis 2

3 Private Ikke-erhvervsdrivende (typisk private) skal også betale fedtafgift, når de indfører fødevarer fra udlandet til Danmark. Det gælder, når private køber afgiftspligtige fødevarer fra en sælger i et andet EU-land, der ikke er registreret i Danmark efter momslovens regler om fjernsalg, og sælger forestår transporten til køber. Et eksempel herpå kunne være internetkøb eller andet postordrekøb. Private skal også betale afgift, når der købes afgiftspligtige varer fra en sælger uden for EU, og varen forsendes til køber. Private skal dog ikke registreres hos SKAT, men skal betale afgiften til SKAT ved indførslen. Undtaget for afgift Privatpersoner, som køber afgiftspligtige fødevarer til eget brug, og selv transporterer varerne her til landet fra et andet EU-land, skal ikke betale afgift. En privatperson, som tager fødevarer hjem fra et tredjeland, skal afregne afgift iht. toldlovens regler om rejsegods. Dækningsafgiftspligt For at ligestille fødevarer, der er fremstillet i Danmark ved brug af fedtafgiftspligtige fødevarer, med tilsvarende fødevarer fremstillet i udlandet, indføres en såkaldt dækningsafgift. Denne dækningsafgift opkræves efter samme principper, som gælder for bl.a. chokoladeafgiften. Dækningsafgiften er den samme, som afgiften på mættet fedt i de fedtafgiftspligtige Det indebærer, at der skal betales afgift af en importeret fødevare, hvori der er medgået afgiftspligtige fødevarer/bestanddele til fremstillingen med DKK 16 pr. kg mættet fedt. Hvilke varer er omfattet? Dækningsafgiften lægges på fødevarer, der er fremstillet i udlandet, og som importeres her til landet fra andre EU-lande eller lande uden for EU. Dækningsafgiften er derfor en afgift på forarbejdede For at ligestille dækningsafgiftspligtige fødevarer med fødevarer, der er fedtafgiftspligtige, skal der betales dækningsafgift af den mængde mættet fedt, som er medgået til produktionen af den importerede dækningsafgiftspligtige fødevare. Det indebærer, at der lægges afgift på det mættede fedt i de bestanddele, der er medgået til fremstilling af fødevaren, og som stammer fra de varer, der er omfattet af fedtafgiften, mens der ikke er afgift på mættet fedt, der stammer fra andre bestanddele i fødevaren, såsom korn m.v. Eksempelvis vil der være dækningsafgift på det kød og den olie og ost (pizzatopping), der er medgået til fremstilling af fødevarer som lasagne, og pizza m.v. Dækningsafgiften betales af den mængde kød, olie og ost, der er anvendt til fremstilling af fødevaren. Fabrikanterklæringer Importøren skal dokumentere fedtindholdet i de enkelte fødevarer ved hjælp af fabrikanterklæringer. Fabrikanterklæringer ligger ikke langt fra de oplysninger, som producenten i forvejen skal oplyse om ingredienserne i fødevaren. Ingredienserne skal angives i faldende mængde, sådan at den ingrediens, som der er mest af i fødevaren, angives først, og den, som der er mindst af, angives sidst. Det indebærer, at er der medgået 500 g kød og 100 g ost til fremstilling af en fødevare, er det indholdet af mættet fedt i de nævnte mængder, som der skal betales dækningsafgift af. For visse fødevarer kan indholdet af mættet fedt variere. Eksempelvis afhænger en solsikkeolies indhold af mættet fedt af, om solsikkerne er dyrket i Spanien eller Tyskland, og ostens indhold af mættet fedt afhænger af årstiden, fordi mælkens fedtindhold svinger. Disse mindre udsving medfører ikke, at importøren hele tiden skal fremskaffe nye fabrikanterklæringer. Importøren skal godt nok kunne dokumentere indholdet af mættet fedt, men her vil det være tilstrækkeligt at kunne dokumentere et retvisende gennemsnitligt indhold af mættet fedt for den pågældende fødevare. Det samme gælder en importør af sammensatte fødevarer som poser med blandede chokolader, karameller m.v., hvor chokoladen indeholder mættet fedt, fordi der er tilsat fedtstof til chokoladen, og karamellerne er lavet af smør. Indholdet i sådanne poser kan variere, og også her vil det være tilstrækkeligt, at importøren kan dokumentere et retvisende gennemsnitligt indhold af mættet fedt i poserne. Tilbagefaldsregel Kan virksomheden ikke fremlægge en fabrikanterklæring, skal der betales afgift af fødevarens samlede fedtindhold af både mættet og umættet fedt. Hvis virksomheden heller ikke kan oplyse dette, skal der betales afgift af fødevarens fulde nettovægt. Det er åbenlyst, at tilbagefaldsreglen indebærer en voldsom forøgelse af den dækningsafgift, som skal betales for varen. Registrering Virksomheder, der importerer dækningsafgiftspligtige fødevarer, skal registreres som varemodtager ved SKAT og betale afgiften ved importen. Registreringsgrænsen på DKK er også gældende for salg af dækningsafgiftspligtige 3

4 Udenlandske virksomheder, der sælger dækningsafgiftspligtige fødevarer som fjernsalg til Danmark, skal dog først registreres, når deres fjernsalg hertil overstiger DKK Virksomheder, der importerer fødevarer bestemt til fremstilling af fødevarer til eksport eller til andet end menneskeføde, kan registreres som oplagshavere for den del af deres produktion, som er til eksport/non-food. Hvordan opgøres fedtafgiften? Afgiftsgrundlaget opgøres forskelligt afhængig af, om virksomheden er registreret som oplagshaver, varemodtager eller som fjernsalgssælger. Afgiftsgrundlaget opgøres på samme måde for fedtafgiftspligtige og dækningsafgiftspligtige virksomheder. Oplagshavere Oplagshavere skal opgøre afgiften på følgende måde: Afgiftspligtige fødevarer udleveret/solgt fra virksomhed. Herfra trækkes Afgiftspligtige fødevarer, der leveres til andre oplagshavere Afgiftspligtige fødevarer, der leveres til udlandet, eller som er uegnede til menneskeføde Afgiftspligtige fødevarer, der leveres til diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. Afgiftspligtige fødevarer, der er gået tabt ved indbrud, brand, forlis eller brækage Afgiftspligtige fødevarer, der er beskadiget, fordærvet eller af andre grunde blevet uanvendelige Eksempel dækningsafgift En virksomhed importerer færdigretter fra Italien til salg til forbrugere i Danmark. Af fabrikanterklæringen fra den italienske producent fremgår det, at der er anvendt 500g hakket oksekød og 150 g ost 45+ samt 50 g piskefløde 38% pr. kg færdigret. For oksekød indgår der i henhold til bilag 1 5,2 g mættet fedt pr. 100 g. Det indebærer et samlet indhold af mættet fedt på 26 g fra oksekød. For ost indgår der 16,7 g mættet fedt pr. 100 g, hvilket indebærer 25,05 g mættet fedt i færdigretten. For piskefløden indgår der 24,8 g mættet fedt pr. 100 g, hvilket indebærer 12,4 g mættet fedt i færdigretten. Samlet set indgår der 63,45 g mættet fedt pr. kg. færdigret. Med en import af færdigretter på kg for afgiftsperioden importerer virksomheden varer med et samlet indhold af mættet fedt på 317,25 kg, hvilket med en afgiftssats på DKK 16 pr. kg indebærer en afgift af mættet fedt på DKK Konsekvenser af fedtafgiften Den umiddelbare konsekvens af fedtafgiften er naturligvis en øget pris på de afgiftspligtige varer. Samtidig indgår fedtafgiften i afgiftsgrundlaget ved momsberegningen, hvorfor der også betales moms af fedtafgiften. Skatteministeriet har fremhævet nogle eksempler på prisudviklingen på en række varer, der omfattes af fedtafgiften. Afgiftspligtige fødevarer, der returneres til virksomheden, når køberen godtgøres fødevarens pris inklusive afgiften. Varemodtagere Varemodtagere skal opgøre afgiften på grundlag af de afgiftspligtige fødevarer, der er modtaget eller indført fra udlandet i perioden. Fjernsalg Virksomheder, der fra udlandet sælger afgiftspligtige varer, og som er registreret efter momslovens regler om fjernsalg, skal opgøre afgiften som den mængde afgiftspligtige varer, der er solgt fra udlandet ved fjernsalg her i landet. 4

5 Tabel 1. Eksempler på forventede forbrugerprisstigninger på udvalgte fødevarer Ny pris Mættet Pris- inkl. afgift og fedt per Størrelse eksem- pel Afgift 100 g moms Forbrugerprisstigning Gram DKK DKK DKK Pct. Piskefløde 24,8 250 ml 8,50 1,0 9,7 14,6 Smør (dansk) 51,8 250 g 15,50 2,1 18,1 16,7 Smørbart blandingsprodukt mærkevare 39,5 250 g 13,95 1,6 15,9 14,2 Margarine 60 pct. 18,0 400 g 6,00 1,2 7,4 24,0 Olivenolie 13,0 1 liter 38,95 2,1 41,6 6,7 Rapsolie 6,4 1 liter 9,95 1,0 11,2 12,9 Ost ,7 500 g 34,40 1,3 36,1 4,9 Ost ,4 500 g 36,80 0,8 37,8 2,8 Flødehavarti ,7 400 g 19,95 1,6 21,9 9,9 Svinefedt 41,5 500 g 11,95 3,3 16,1 34,7 Kød efter faktisk indhold af mættet fedt i den pågældende udskæring Kylling, inderfilet 1, g 59, ,97 0 Kylling, hel 3, g 20,36 0,5 21,0 3,3 Svinekød, hakket, 15 pct. fedt 5, g 37,90 0,9 39,0 2,9 Svinekød, hakket 3-7 pct. fedt 2, g 60,00 0,4 60,5 0,9 Medisterpølse 4, g 42,86 0,7 43,7 2,1 Svinekam 6, g 49,90 1,1 51,3 2,7 Oksekød, hakket, 22 pct. fedt 10, g 30,00 1,6 32,0 6,7 Vi mener Det er efter vores opfattelse ærgerligt, at lovgiver ikke har benyttet sig af muligheden, ved indførelsen af en fedtafgift, til samtidig at lave en større omlægning af afgifterne, hvor de usunde fødevarer m.v. afgiftsbelastes hårdere samtidig med en afgiftsnedsættelse af sunde Som fedtafgiftsloven fremstår i dag, har den mere karakter af en fiskal afgift frem for en sundhedsfremmende afgift. Samtidig indebærer afgiften, at mindre erhvervsdrivende risikerer at skulle betale en højere afgift for den samme vare end en større producent på kødområdet. Det skyldes, at det ofte ikke vil være rentabelt for eksempelvis et lille slagteri at få analyseret sit kød, og slagteriet vil derfor anvende standardsatserne i loven, som er en dyrere løsning. Samtidig ses det ikke, at der gives afgiftsfritagelse eller nedsættelse i de tilfælde, hvor ernæringsrådene direkte tilskynder en øget fedtindtagelse. Det kan eksempelvis være i tilfælde af tilberedning af mad til ældre eller af medicinske årsager. Afslutning Vi består gerne med yderligere assistance i vurderingen af, om din virksomhed er omfattet af den nye afgift, og hvordan forretningsgangen i givet fald skal tilrettelægges for at sikre den korrekte opgørelse af afgiften. Kontakt skatteafdelingen eller din daglige revisor. Oksekød, hakket 7 pct. fedt 3, g 79,90 0,5 80,5 0,8 Entrecote 9, g 199,88 1,4 201,7 0,9 Oksemørbrad 2, g 259,90 0,4 260,4 0,2 Kød efter gennemsnitsindholdet af mættet fedt i den pågældende dyreart Kylling, inderfilet 2, g 59,97 0,4 60,5 0,8 Kylling, hel 2, g 20,36 0,4 20,9 2,5 Svinekød, hakket, 15 pct. fedt 6, g 37,90 1,0 39,2 3,4 Svinekød, hakket 3-7 pct. fedt 6, g 60,00 1,0 61,3 2,2 Medisterpølse 6, g 42,86 1,0 44,2 3,0 Svinekam 6, g 49,90 1,0 51,2 2,6 Oksekød, hakket, 22 pct. fedt 5, g 30,00 0,8 31,0 3,5 Oksekød, hakket 7 pct. fedt 5, g 79,90 0,8 80,9 1,3 Entrecote 5, g 199,88 0,8 200,9 0,5 Oksemørbrad 5, g 259,90 0,8 260,9 0,4 5

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (Fedtafgiftsloven)

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (Fedtafgiftsloven) 2010/1 LSF 111 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-231-0038 Fremsat den 19. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Læs mere

Fedtafgift. Maj 2011 v/ Tor Christensen og Jeanette Rose Hansen Skatteministeriet

Fedtafgift. Maj 2011 v/ Tor Christensen og Jeanette Rose Hansen Skatteministeriet Fedtafgift Maj 2011 v/ Tor Christensen og Jeanette Rose Hansen Skatteministeriet Baggrund Forslag om fedtafgift Et højt indtag af mættet fedt er forbundet med en øget risiko for hjerte-kar-sygdomme En

Læs mere

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) Til lovforslag nr. L 111 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2011 Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) 2010/1 LSV 111 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-231-0038 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. marts 2011 Forslag til

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 111 Bilag 34 Offentligt J.nr. 2010-231-0038 Dato: 28.02.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love 1) 2011/1 LSF 197 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2012-511-0092 Fremsat den 14. august 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Fedtafgift Praktiske forhold og indberetninger. Henrik Pedersen og Kim Laursen

Fedtafgift Praktiske forhold og indberetninger. Henrik Pedersen og Kim Laursen Fedtafgift Praktiske forhold og indberetninger Henrik Pedersen og Kim Laursen Agenda 1) Valg af registreringsform 2) Valg af opgørelsesmetode 3) Opgørelse / afregning til SKAT 4) Dokumentation 5) Afrunding

Læs mere

2010/1 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011. Betænkning. over

2010/1 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011. Betænkning. over 2010/1 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om afgift af mættet

Læs mere

Vedrørende L 111 Forslag til afgift af mættet fedt i visse fødevarer (Fedtafgiftsloven)

Vedrørende L 111 Forslag til afgift af mættet fedt i visse fødevarer (Fedtafgiftsloven) Skatteudvalget 2010-11 L 111 Bilag 5 Offentligt 26. januar 2011 TMR/OU Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Organisation for erhvervslivet Confederation of Danish Industry Vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (Fedtafgiftsloven)

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (Fedtafgiftsloven) Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2010-11 Fremsat den 19. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (Fedtafgiftsloven) Kapitel 1 Afgift

Læs mere

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0033 Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 389 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift

Læs mere

Tema mærkningsregler Version 2.1 Danske Slagtermestre august 2013

Tema mærkningsregler Version 2.1 Danske Slagtermestre august 2013 Tema mærkningsregler DSM Noter vedr. mærkning Her kan du se de regler, der vedrører mærkning af færdigpakkede fødevarer. En færdigpakket fødevare er en fødevare, som er indpakket før salg i en emballage,

Læs mere

L Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Skatteudvalget 2010-11 L 111, endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt J.nr. 2010-231-0038 Dato: 28.02.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 111 - Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer

Læs mere

2008/1 LSF 206 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 206 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 206 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-231-0021 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed følgende forslag samt resumé. Forslaget er sendt i ekstern høring med frist til den 10. september 2009.

Til udvalgets orientering fremsendes hermed følgende forslag samt resumé. Forslaget er sendt i ekstern høring med frist til den 10. september 2009. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 385 Offentligt j.nr. 2009-231-0019 Dato: 18. august 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed følgende forslag samt resumé. Forslag

Læs mere

Konsekvenser af fedtafgiften

Konsekvenser af fedtafgiften Økonomisk analyse fra HORESTA december 2011 Konsekvenser af fedtafgiften for hotel-, restaurant- og turismeerhvervet Den 1. oktober 2011 blev fedtafgiften indført. Den indbefatter, at der skal betales

Læs mere

Vedlagt fremsendes på vegne af Bager- og Konditormestre i Danmark og Håndværksrådet brev til Folketingets Skatteudvalg om forslag til fedtafgiftslov.

Vedlagt fremsendes på vegne af Bager- og Konditormestre i Danmark og Håndværksrådet brev til Folketingets Skatteudvalg om forslag til fedtafgiftslov. Til Folketingets tolke Skatteudvalg 29. oktober 2010 Vedr. Fedtafgiftsloven Vedlagt fremsendes på vegne af Bager- og Konditormestre i Danmark og Håndværksrådet brev til Folketingets Skatteudvalg om forslag

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forbrug af kød

Markedsanalyse. Danskernes forbrug af kød Markedsanalyse 1. marts 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forbrug af kød Myte: Danskerne spiser mest kød i verden De beregninger,

Læs mere

FORBRUG AF SVINEKØD, OKSEKØD OG FJERKRÆ TIL RÅDIGHED, INDKØBT ELLER SPIST?

FORBRUG AF SVINEKØD, OKSEKØD OG FJERKRÆ TIL RÅDIGHED, INDKØBT ELLER SPIST? FORBRUG AF SVINEKØD, OKSEKØD OG FJERKRÆ TIL RÅDIGHED, INDKØBT ELLER SPIST? Hvor meget kød og fjerkræ spiser danskerne? Det er nemt at finde tal hos Danmarks Statistik, og derfor er det deres tal, som ofte

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0021 Den 20. marts 2009. 1. I 2, stk. 1, ændres 14 kr. 20 øre pr. kg til: 17 kr. og 75 øre pr. kg.

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0021 Den 20. marts 2009. 1. I 2, stk. 1, ændres 14 kr. 20 øre pr. kg til: 17 kr. og 75 øre pr. kg. Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0021 Den 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer, lov om afgift af konsum-is, lov om afgift af mineralvand m.v. og lov

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer Skatteudvalget 2010-11 L 111 Bilag 37 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . marts 2011 2. udkast (ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om afgift af mættet

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt 16. december 2015 J.nr. 15-1604999 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 61 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt 9. december 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 64 - Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø. Sendes til js@skat.dk og rikke.kure.wendel@skat.dk

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø. Sendes til js@skat.dk og rikke.kure.wendel@skat.dk Dato 24. november 2011 Side 1 af 5 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø Sendes til js@skat.dk og rikke.kure.wendel@skat.dk Høringssvar til lovforslag L 33 Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) OMTRYK

Betænkning. Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) OMTRYK Til lovforslag nr. L 111 Folketinget 2010-11 OMTRYK Omtrykt 10/3-11. I afsnit 4 "Ændringsforslag med bemærkninger" ændres "mindretal" til Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 "flertal"

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012)

Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012) Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012) Forslag til Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, øl- og vinafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Hvad har klima med mad at gøre? Christian Ege

Hvad har klima med mad at gøre? Christian Ege Hvad har klima med mad at gøre? Christian Ege Gå på tre ben Vi skal 1) Forbedre jordbruget, så drivhusgasudslippet sænkes 2) Ændre vores kostvaner over mod fødevarer med lavt udslip af CO2: 3) Reducere

Læs mere

Forslag. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til 29/1 LSF 216 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 21-231-3 Fremsat den 5. maj 21 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. september 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 162 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Vejledning. Indberetning og betaling 2016. Producenter og mellemhandlere af foder

Vejledning. Indberetning og betaling 2016. Producenter og mellemhandlere af foder Vejledning Indberetning og betaling 2016 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3. Muligheder for reduktion/rabat... 4 4.

Læs mere

Fødevarenyt. Danske dagligvarepriser midt i feltet blandt 12 europæiske lande

Fødevarenyt. Danske dagligvarepriser midt i feltet blandt 12 europæiske lande Fødevarenyt Nr. 1 februar 2012 1. Danske dagligvarepriser midt i feltet blandt 12 europæiske lande 2. Grænsehandel runder 12 milliarder kr. 3. Ny udvidet sukkerafgift på flere fødevarer 4. Nøglehullet

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153

Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 153 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.153

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om sunde fødevarepriser

Forslag til folketingsbeslutning om sunde fødevarepriser 2007/2 BSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 17. januar 2008 af Jesper Petersen (SF), Hanne Agersnap (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF),

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

Vejledning i "Søg en sats"

Vejledning i Søg en sats Vejledning i "Søg en sats" Find satser for restitution (tilskud) ved eksport af landbrugsvarer på dffe.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Danskernes fedtindtag samt måltidsvaner blandt børn og unge. Sisse Fagt, Afdeling for ernæring, Fødevareinstituttet, DTU, sisfa@food.dtu.

Danskernes fedtindtag samt måltidsvaner blandt børn og unge. Sisse Fagt, Afdeling for ernæring, Fødevareinstituttet, DTU, sisfa@food.dtu. Danskernes fedtindtag samt måltidsvaner blandt børn og unge. Sisse Fagt, Afdeling for ernæring, Fødevareinstituttet, DTU, sisfa@food.dtu.dk 2 Danskernes fedtindtag Skrab brødet det (Andel voksne, der ikke

Læs mere

F Ø D E V A R E S T Y R E L S E N

F Ø D E V A R E S T Y R E L S E N 1/11 F Ø D E V A R E S T Y R E L S E N 6 om dagen spis mere frugt og grønt Logomanual Oktober 2011, revideret august 2012, revideret juni 2013 2/11 Indholdsfortegnelse 1 Retningslinier for organisationers

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 83 af 12. april 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug

9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug 9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug Tabel 9.1.1 Antal Fjerkræbesætninger, 2006-2012 *) 2006 2008 2011 2012 Burhøns, konventionelle bure 58 45 0 0 Burhøns, velfærdsberigede bure 7 15 36

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Undervisningsdag 2. De 8 kostråd BMI Æbleform/pæreform Pause Små skridt Fysisk aktivitet Tak for i dag

Undervisningsdag 2. De 8 kostråd BMI Æbleform/pæreform Pause Små skridt Fysisk aktivitet Tak for i dag Undervisningsdag 2 De 8 kostråd BMI Æbleform/pæreform Pause Små skridt Fysisk aktivitet Tak for i dag Spis frugt og grønt, 6 om dagen Det er lige så godt at spise frosne Hvor meget er 6 om dagen? Spis

Læs mere

Fødevarebranchens rammevilkår strammes

Fødevarebranchens rammevilkår strammes Organisation for erhvervslivet november 2009 Fødevarebranchens rammevilkår strammes AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK OG KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Fødevarebranchen er udsat for

Læs mere

Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Virksomhedsophør, overdragelse eller salg anføres herunder med dato, årstal samt evt. ny ejers navn og adresse

Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Virksomhedsophør, overdragelse eller salg anføres herunder med dato, årstal samt evt. ny ejers navn og adresse OPLYSNINGSSKEMA 2016 Gartneribrugets Afsætningsudvalg Til beregning af produktionsafgift 2016 på frugt og gartneriprodukter omsat i 2015 for CVR/SE-nummer Rettelser til navn, adresse, CVR nr. og E-mail

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 474 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2011-20-762-000059 Den 8. juni 2012 FVM 038 GRUNDNOTAT TIL

Læs mere

Sunde mad og spisevaner

Sunde mad og spisevaner Sunde mad og spisevaner Oplæg af Maiken M. Jensen Kost og Ernæringskonsulent Lemvig kommune 1 Sund mad er vigtig fordi den..., Bidrager med livsvigtige vitaminer og mineraler Indeholder gavnlige kostfibre

Læs mere

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love.

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love. Page 1 of 60 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER Fødevarestyrelsen giver her en guide til, hvordan fødevarer til særlige forbrugergrupper bliver reguleret i fremtid. Virksomhederne kan her læse om

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1) BEK nr 808 af 19/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8044-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven). Page 1 of 10 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

Læs mere

Ernæringsprincipper. For børn og unge 0-16 år. Ishøj Kommune

Ernæringsprincipper. For børn og unge 0-16 år. Ishøj Kommune 2015 Ernæringsprincipper For børn og unge 0-16 år Ishøj Kommune 1 Forord Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik har visionen at børn og unge sejrer i eget liv og får muligheder for og rammer til at nå deres

Læs mere

Opgørelse over samtlige slagtninger Januar '03 - December '03

Opgørelse over samtlige slagtninger Januar '03 - December '03 Opgørelse over samtlige slagtninger Voksent kvæg o/150 kg slagtet vægt over 2 år Godkendte slagterier 0 14363 137 3635,138 Eksport-svineslagterier 2 74187 521 20013,257 Eksport-kreaturslagterier 2 215943

Læs mere

MADKLASSEN 1 Dig og din mad SUND MAD ER GODT FOR DIG

MADKLASSEN 1 Dig og din mad SUND MAD ER GODT FOR DIG 1 N SE MA S d A L DK din ma Dig o g T D O G R E D A M D N G I U S D FOR SUND MAD ER GODT FOR DIG MADKLASSEN 1 GI MADPAKKEN EN HÅND Mad er brændstof for kroppen, ligesom benzin er brændstof for en bil.

Læs mere

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse:

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter... 2 Struktur... 2 Refusion af afgifter... 3 Måling af elvarme... 4 Overskudsvarme... 4 Afgiftsbelægning af genbrugsvarme... 4 Regler for afgiftsbelægning...

Læs mere

Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter

Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter Oversigt Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter Investeringsguld Metalskrot Side 2 16-01-2015 Momslovens 46, Stk. 1, nr. 4 - GULD 46 Betaling af afgift påhviler den afgiftspligtige person, som

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti 3. september 2007 1 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative

Læs mere

Kongelig Dansk Ambassade Madrid

Kongelig Dansk Ambassade Madrid Kongelig Dansk Ambassade Madrid Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Holbergsgade 2 DK-1057 Copenhague K DINAMARCA Claudio Coello 91-4º E-28006 Madrid, Spanien Tlf: +34 91 431 84 45 Fax: +34

Læs mere

DI har den 12. oktober 2010 modtaget ovennævnte Forslag til Fedtafgiftsloven i h ø- ring.

DI har den 12. oktober 2010 modtaget ovennævnte Forslag til Fedtafgiftsloven i h ø- ring. 2. november 2010 KKo Deres sagsnr.: 2010-231-0038 Skatteministeriet Jeanette Rose Hansen / Thorbjørn Christensen / Mathilde Fischer Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: JS@SKAT.dk DI har den

Læs mere

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

Interviewundersøgelse om Fødevarer September 2012 Overblik over data: Side 1 af 8. Udarbejdet for Landbrug og Fødevarer

Interviewundersøgelse om Fødevarer September 2012 Overblik over data: Side 1 af 8. Udarbejdet for Landbrug og Fødevarer Overblik over data: Side 1 af 8 Regeringen indførte i 2011 en fedtafgift på fødevarer som kød, mejeriprodukter, olier og andre varer, der indeholder mættet fedt. Hvad synes du om afgiften? Mand Kvinde

Læs mere

Mad og måltidspolitik Sunde børn i en sund by

Mad og måltidspolitik Sunde børn i en sund by Mad og måltidspolitik Sunde børn i en sund by Dagplejen NORD Forord Horsens Kommune ønsker at fremme sund kost, motion og god hygiejne blandt børn i alderen 0-6 år. Som led heri er der udarbejdet en fælles

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Foder og Fødevaresikkerhed Sagsnr: 26761 Dato: 1. juli 2014 FVM 300 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af

Læs mere

Skatteudvalget L 206 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 206 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget L 206 - Bilag 2 Offentligt 1 Advokatrådet Bryggeriforeningen Ingen bemærkninger Bryggeriforeningen henviser til regeringens målsætning om at lave en provenuneutral omlægning af mineralvandsafgiften.

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Talepapir samråd den 13. april 2010

Talepapir samråd den 13. april 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Talepapir samråd den 13. april 2010 Spørgsmål U: Ministeren bedes redegøre for de overvejelser, der ligger bag de nuværende

Læs mere

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt 22. februar 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Dagsordenspunkt 4a: Bekæmpelse af momssvig Resumé Formandskabet ventes

Læs mere

Nationaløkonomisk Institut. Vejleder: Allan Sørensen FEDTAFGIFTEN. Optimal beskatning og casestudy af Mette Munk A/S

Nationaløkonomisk Institut. Vejleder: Allan Sørensen FEDTAFGIFTEN. Optimal beskatning og casestudy af Mette Munk A/S Nationaløkonomisk Institut MSc in International Economic Consulting Forfatter: Thomas From Vejleder: Allan Sørensen FEDTAFGIFTEN Optimal beskatning og casestudy af Mette Munk A/S Handelshøjskolen, Aarhus

Læs mere

Udenlandsk indkomst og personfradrag

Udenlandsk indkomst og personfradrag - 1 06.13.2014-08 (20140222) Personfradrag udl. indkomst Udenlandsk indkomst og personfradrag Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en henvendelse fra EU-Kommissionen har SKAT ændret praksis

Læs mere

Fakta om Fjerkræ. EU handelsnormer for Fjerkrækød 1

Fakta om Fjerkræ. EU handelsnormer for Fjerkrækød 1 EU handelsnormer for Fjerkrækød 1 Senest opdateret: Januar 2009 Siden 1990 har der eksisteret handelsnormer for fjerkrækød, der omsættes indenfor EU. Handelsnormerne er et sæt spilleregler for, hvordan

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger.

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger. Derfor er det sundt Over halvdelen af danskerne spiser tæt på den anbefalede mængde fedt, men vi er ikke gode nok til at spise den rigtige type af fedt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet

Læs mere

Årsopgørelsen 2015. Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse. Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva

Årsopgørelsen 2015. Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse. Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva Årsopgørelsen 2015 Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva Årsopgørelsen for 2015 er ved at være klar, og for de fleste

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om fordobling af satsen for pant på drikkevarer i dåser

Forslag til folketingsbeslutning om fordobling af satsen for pant på drikkevarer i dåser 2008/1 BSF 110 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 24. februar 2009 af Benny Engelbrecht (S), Torben Hansen (S), Ida Auken (SF), Pia Olsen Dyhr (SF),

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt 19. marts 2015 J.nr. 14-4860304 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 107 af 3. november 2014 (alm.

Læs mere

Slagtekylling fra stald til tallerken. Januar 2014

Slagtekylling fra stald til tallerken. Januar 2014 Slagtekylling fra stald til tallerken Januar 2014 Den danske slagtekyllings historie Side 2 Den danske slagtekyllings historie Tilbageblik Frem til 1930 var der stort set ingen fjerkræproduktionen i Danmark.

Læs mere

Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 76 (alm. del) af 22. november 2006

Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 76 (alm. del) af 22. november 2006 Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 76 Offentligt Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 76 (alm. del) af 22. november 2006 Spørgsmål: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter LBK nr 1484 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-1662877 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sagsnr.: 39

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sagsnr.: 39 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 230 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 11. april 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling 27. september 2010 EM 2010/29 Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling Miljøfgift af energiprodukter med videre 1. Der betales miljøafgift

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt 24. februar 2015 J.nr. 14-5164320 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 241 af 4. december 2014

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om lønsumsafgift (Ændrede momsregler for fritvalgsydelser og kunstdefinition samt

Læs mere

5. udgave. 3. oplag. 2011. Foto: Jes Buusmann. Produktion: Datagraf: Bestillingsnr.: 192

5. udgave. 3. oplag. 2011. Foto: Jes Buusmann. Produktion: Datagraf: Bestillingsnr.: 192 5. udgave. 3. oplag. 2011. Foto: Jes Buusmann. Produktion: Datagraf: Bestillingsnr.: 192 13 SUNDE VANER TIL AT FOREBYGGE HJERTEKARSYGDOM Tjek dine madvaner HAR DU 13 RIGTIGE? Der er størst gevinst, når

Læs mere

Mejeri & sundhed. Winnie Pauli Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer

Mejeri & sundhed. Winnie Pauli Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer Mejeri & sundhed Winnie Pauli Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer Danskernes holdning til mælk Spørgsmål Hvordan opfattes mælk? Hvordan påvirker medieomtale og anbefalinger? Undersøgelsen Kilde: Danskernes

Læs mere

Mellemmåltider Af Gitte Gross centerleder, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen

Mellemmåltider Af Gitte Gross centerleder, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen Mellemmåltider Af Gitte Gross centerleder, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen Måltider mellem hovedmåltiderne har flere formål. Men hvad skal de bestå af for at være sunde og hvor kan man købe

Læs mere

2007/2 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0014 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Skal kostrådene ændres? DMA januar 2008

Skal kostrådene ændres? DMA januar 2008 Skal kostrådene ændres? DMA januar 2008 Else Molander s Ernæringskontor De officielle kostråd: Grundlaget for kostrådene Videnskabelig dokumentation Nordiske Næringsstof Anbefalinger Regelmæssige undersøgelser

Læs mere

Nøglehulsmærkede opskrifter vejledning for brug og markedsføring

Nøglehulsmærkede opskrifter vejledning for brug og markedsføring Nøglehulsmærkede opskrifter vejledning for brug og markedsføring Opskrifter til forbrugere og foodservice kan markedsføres med Nøglehullet, hvis de lever op til kravene i bekendtgørelse nr. 206 af den

Læs mere

MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014

MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014 MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014 AFSKAF REGISTRERINGSAFGIFTEN SÆNK BENZIN- OG DIESELAFGIFTEN LAVERE ENERGIAFGIFTER BEDRE VILKÅR FOR TURISME AFGIFTER PÅ TYSK

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 17.12.2015 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at

Læs mere

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt 7. april 2015 J.nr. 15-0450122 Samrådsspørgsmål X - Tale til besvarelse af spørgsmål X den 14. april 2015 Spørgsmål Ministeren

Læs mere