NR. 2, 13. årgang, MAJ 2009 ISSN SPORTSMEDICIN SCREENING OSTEOPATI AKUPUNKTUR DANSK DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 2, 13. årgang, MAJ 2009 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN SCREENING OSTEOPATI AKUPUNKTUR DANSK DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi"

Transkript

1 DANSK DANSK SPORTSMEDICIN ISSN NR. 2, 13. årgang, MAJ 2009 SCREENING OSTEOPATI AKUPUNKTUR fagforum for idrætsfysioterapi

2 2 Redaktionelt Redaktør Kristian Thorborg Champions League på Gentofte stadion Idrætsmedicinsk årskongres 2009 i Odense var en stor succes, med mange deltagere og med 27 accepterede abstracts, med en god blanding af grundforskning og klinisk forskning, var det videnskabelige program flottere og mere interessant end nogensinde. Desværre har man pr. tradition valgt at lægge foredragskonkurrencen som en af de allersidste aktiviteter lørdag formiddag, hvilket betyder at mange er taget hjem, eller er præget af seriøse efterveer fra den altid underholdende festaften forinden. Personligt synes jeg at foredragskonkurrencen bør ligge i prime time, dvs. fredag, uden konkurrende parallelaktiviteter. Konkurrencen bør være et tilløbsstykke, hvor samtlige deltagere, inklusiv pingerne, bør være til stede og hvor deltagere og vindere kan hædres og anerkendes efterfølgende af deres kolleger på en ordentlig måde. Alt andet er efter min mening som at spille Champions League på Gentofte stadion. Bemærkelsesværdigt ved de mange indsendte abstracts var, at der var ikke mindre end 12 abstracts med fysioterapeuter som førsteforfattere, sammenlignet med eksempelvis 2008, hvor kun 2 abstracts havde fysioterapeuter som førsteforfattere. Det afspejler den eksplosive udvikling i forhold til forskning udført af fysioterapeuter, som man har set herhjemme de senere år. Med udnævnelsen af Ewa Roos i 2007 og Peter Magnusson i 2009 som professorer inden for fysioterapi og muskuloskeletal rehabilitering, har Danmark fået to frontfigurer med stærk tilknytning til to fremtrædende idrætsmedicinske forskningsmiljøer. Dette tror jeg vil skabe en sund konkurrencesituation, som vil få stor betydning for dansk idrætsmedicin i årene fremover. Dette nummer af Dansk Sportsmedicin handler bla. om muskuloskeletal screening af fodboldspillere, og for dem som ikke var på idrætsmedicinsk årskongres i Odense og hørte de to briters indslag, er der her en mulighed for at få indblik i forskellige synspunkter på dette område. Derudover handler dette nummer om akupunktur og osteopati. Behandlingsformer som ofte anvendes til idrætsudøvere, men hvor rationalet bag behandlingen meget ofte ikke er særlig velbeskrevet. Disse artikler giver derfor god mulighed for at få et indblik i, hvordan disse behandlingsformer nogen steder inddrages i klinisk praksis. God fornøjelse. Dansk Sportsmedicin nummer 2, 13. årgang, maj ISSN FORMÅL DANSK SPORTSMEDICIN er et tidsskrift for Dansk Idrætsmedicinsk selskab og Fagforum for Idrætsfysioterapi. Indholdet er tværfagligt klinisk domineret. Tidsskriftet skal kunne stimulere debat og diskussion af faglige og organisationsmæssige forhold. Dermed kan tidsskriftet være med til at påvirke udviklingen af idrætsmedicinen i Danmark. ABONNEMENT Tidsskriftet udsendes 4 gange årligt i månederne januar, maj, august og november til medlemmer af Dansk Idrætsmedicinsk Selskab og Fagforum for Idrætsfysioterapi. Andre kan tegne årsabonnement for 250 kr. incl. moms. ADRESSE Dansk Sportsmedicin Red.sekr. Gorm H. Rasmussen Terp Skovvej 82 DK Højbjerg Tlf. og tlf.-svarer: REDAKTION Overlæge Per Hölmich, overlæge Bent Wulff Jakobsen, praktiserende læge Berit Lavik, overlæge Bent Lund, lektor Peder Berg, fysioterapeut Svend B. Carstensen, fysioterapeut Kristian Thorborg, fysioterapeut Gitte Vestergaard. ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Fysioterapeut Kristian Thorborg INDLÆG Redaktionen modtager indlæg og artikler. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i manuskripter efter aftale med forfatteren. Stof modtages på diskette/cd-rom vedlagt udskrift eller (efter aftale) på skrift eller . Manuskriptvejledning kan rekvireres hos redaktionssekretæren eller findes på Dansk Sportsmedicin forholder sig retten til at arkivere og udgive al stof i tidsskriftet i elektronisk form. Artikler i tidsskriftet repræsenterer ikke nødvendigvis redaktionens holdninger. PRISER FOR ANNONCERING Oplyses ved henvendelse til redaktionssekretæren. TRYK OG LAYOUT Tryk: EJ Grafisk AS, Beder DTP og produktion: Gorm H. Rasmussen FORSIDEFOTO Arkivfoto: Colourbox Indholdet må ikke genbruges uden tilladelse fra ansvarshavende redaktør.

3 3 Indhold: FORENINGSNYT 4 Ledere FAGLIGT Screening for Injury Prevention and Performance Enhancement Philip D. Glasgow The Relevance of Screening Youth Athletes Amanda Johnson Osteopati og idrætsskader Eivind Møller Akupunktur og idrætsskader Finn Johannsen DEBAT 23 Genoptræning efter ACL-rekonstruktion Svend B. Carstensen KURSER OG MØDER NYTTIGE ADRESSER fagforum for idrætsfysioterapi Deadlines for kommende numre: Nummer Artikelstof Annoncer Udkommer 3/ juli 15. juli i august 4/ oktober 15. oktober i november 1/ december 15. december sidst i januar 2/ april 15. april i maj

4 4 Foreningsnyt Dansk Idrætsmedicinsk Selskab v/ Tommy F. Øhlenschlæger, formand Glædeligt forår Det er med glæde og stolthed vi de sidste måneder har set danske fodboldklubber gøre sig gældende i Europa. Ikke mindst Aab s indsats har været ekstra imponerende (og det sagt af en Brøndby fan...!). Disse resultater bygger langt hen ad vejen på en professionel tilgang til sporten. Den sundhedsfaglige del af arbejdet i klubberne er ligeledes med årene blevet bedre og mere professionel. Der er naturligvis altid plads til forbedringer, men hvis man ser på sager i pressen, hvor man som faglig person inden for idrætsmedicin har rystet på hovedet og fagligt har fundet tilfælde helt uacceptable, så er de ganske få. At der er så relativt få tilfælde med uhensigtsmæssig sundhedsadfærd i fodboldens elite, er formodentlig takket være en god og kompetent sundhedsstab. Dette er ekstra flot set i lyset af, at elitefodbold er suverænt den mest eksponerede idrætsgren, og dermed den idrætsgren, hvor der kommer flest historier, som journalisterne SKAL finde frem til næste dags avis. Hvis man ser på idrættens næstmest eksponerede idrætsgren (håndbold), ser tingene helt anderledes ud. Her kommer der gang på gang historier og eksempler, som ikke alene afstedkommer hovedrysten, men som er helt og aldeles uacceptable. Årsagen til dette er naturligvis mange, men der har ikke i håndboldsporten været samme tradition for at opprioritere det sundhedsfaglige område. Der er eksempler på at man hellere vælger en ung, uerfaren fysioterapeut/læge eller en studerende, der er villig til at arbejde mange timer ulønnet, frem for en kompetent sundhedsfaglig person. At kulturen er sådan kan formodentlig findes i, at man ledelsesmæssigt har en strategi, der ikke ligefrem fremmer det sundhedsfaglige. Her tænker jeg ikke mindst på, at man har tilladt at landstræneren for det kvindelige håndboldlandshold at være den, der enerådigt afgør om en spiller er klar til kamp eller ej. Landstræneren kan dermed overrule en sundhedsfaglig beslutning. Dette har stået på i årevis, og blev yderligere - skammeligt nok - støttet af håndboldforbundets nye direktør Morten Stig Christensen, der i forbindelse med endnu en sag fra det kvindelige håndboldlandshold her i foråret støttede modellen om, at det er landstræneren, der har det sidste ord i sundhedsfaglige beslutninger. Man kunne derfor ønske at håndboldsporten, andre sportsgrene og motionister havde mere øje for helbredet end resultatet (på kort sigt, for på lang sigt bliver resultaterne også bedre af en fornuftig sundhedspolitik). Mit ønske ville derfor være, at alle (motionister som elite) havde adgang til kompetent, sundhedsfaglig behandling og forebyggelse. Det skal vi som arbejder i idrætsmedicinen arbejde på, såvel i lokalsamfundet som på landspolitisk niveau. I ønskes alle god arbejdslyst, og et rigtig godt forår. Tillykke til vindere ved Idrætsmedicinsk Årskongres 2009 Bedste projekt "Fibril morphology and tendon mechanical properties in patellar tendinopathy effects of heavy slow resistance training". Kongsgaard M, Qvortrup K, Larsen J, Doessing S, Hansen P, Kjaer M, Magnusson SP. Bedste foredragsholder under 35 år Sara Mansachs med "Introducing new definitions of proximal 5th metatarsal fractures to prevent potential confusion and simplify diagnosis". Mansachs SJ, Bartels EM, Konradsen L, Petersen J, Thorborg K, Hölmich P. Bedste poster Impaired muscle mechanical performance in special forces soldiers in response to immobilization during SSR mission". Thorlund JB, Christensen PA, Jacobsen O, Madsen T, Suetta C, Aagaard P.

5 Foreningsnyt 5 Fagforum for Idrætsfysioterapi v/ Karen Kotila, formand fagforum for idrætsfysioterapi Den nye bestyrelse Efter en veloverstået Idrætsmedicinsk Årskongres har bestyrelsen konstitueret sig med nye medlemmer. Hele 3 nye ansigter er det blevet til, da formand Niels Erichsen, Ann Britt Kirkmand og suppleant Henning Langberg alle valgte at stoppe. Først og fremmest skal der lyde en stor tak til jer alle for den kæmpeindsats I har ydet gennem årene. I har været med til at bære FFI ind i en ny æra, hvor idrætsmedicin og ikke mindst idrætsfysioterapeuter til stadighed fylder mere og mere i folks bevidsthed. På generalforsamlingen som i øvrigt satte deltagerrekord i nyere tid med hele 55 medlemmer (ud af 1400 mulige) var der igen i år valgkamp. Kristian Seest og Berit Duus blev valgt til bestyrelsen, mens Pernille Mogensen indtrådte som suppleant. Nu er bestyrelsen atter trukket i arbejdstøjet. Denne gang med undertegnede som formand og jeg er blevet bedt om en lille præsentation af mig selv. Jeg er 36 år gammel, uddannet fysioterapeut i Esbjerg i 1998 og har siden da arbejdet på kommunal idrætsklinik i tværfagligt team, arbejdet med idrætsudøvere i privat regi, ligesom jeg har været tilknyttet diverse klubber både på amatør- og professionelt niveau. Sidste år bosatte min familie og jeg os i Næstved efter 2 år på Island. Jeg arbejder igen på privat klinik, er ansat som fysioterapeut på dame-basketballlandsholdet, og sideløbende er jeg i gang med en master i idrætsfysioterapi fra universitetet i Island. Kendetegnet for mig er vel, at jeg ikke står tilbage for en udfordring, og jeg har altid mange bolde i luften. Formandsposten i FFI er en udfordring! Det bliver en opgave i sig selv at efterfølge navne som Gorm Helleberg Rasmussen og Niels Erichsen og det er da også med stor ydmyghed, at jeg har sat mig i den varme stol. Jeg er dog fortrøstningsfuld, idet FFI består af en meget kompetent og samvittighedsfuld bestyrelse. Kommende udfordringer Vi går en spændende tid i møde med mange udfordringer. Masteruddannelse for idrætsfysioterapeuter står højt på ønskelisten, og det er vel også på tide at vi, ligesom vores skandinaviske kollegaer, kan tilbyde en masteruddannelse til idrætsfysioterapeuter. I 2010 er Danmark vært for den skandinaviske idrætsmedicinske kongres i København, og arbejdsgruppen er godt i gang. Vi skal allerede i maj nedsætte en ny arbejdsgruppe for årskongressen i 2011 for således at få god kontinuitet og flow i planlægningen af årskongresserne. Det er jo en udtalt målsætning at nå op på det dobbelte antal deltagere til årskongressen og mon vi ikke også kan snige os over de 100 deltagere til generalforsamlingen? FFI's værdigrundlag En anden stor opgave der allerede er sparket i gang er udarbejdelsen af FFI s værdigrundlag. Det er en opgave vi i bestyrelsen har pålagt os selv for at imødekomme og agere på vegne af FFI s medlemmer på den mest professionelle vis. Vi går en tid i møde, hvor det i stigende grad bliver mere nødvendigt for os at have en solid platform at agere ud fra. Vi vil gerne aktivt præge idræts-danmark, være meningsdannende og være på forkant med udviklingen. Det er fra denne platform, at vi kan tillade os at stikke næsen frem og blande os og stadig have begge ben solidt plantet i FFI-fundamentet. Dette værdigrundlag skal være nutidigt og nærværende og I kære medlemmer skal være med i processen. Derfor vil vi bede jer om at give jeres mening tilkende blandt andet ved at udfylde spørgeskemaet på hjemmesiden, give tilbagemeldinger på kurserne og ved at møde talstærkt op på generalforsamlingen! Idrætsmedicinsk Årskongres 2010 Idrætsmedicinsk Årskongres er i 2010 smeltet sammen med Scandinavian Congres on Medicine and Science in Sports 2010, der afholdes i København. First Announcement er udkommet og arrangørgruppen er i fuld gang med sammensætte et fagligt program af bedste kaliber, ligesom der satses stort på det sociale program. Info: og

6 6 Fagligt Screening for Injury Prevention and Performance Enhancement Head Physiotherapist, PhD, MTh, MRes, BSc(hons), MCSP Philip D. Glasgow, Sports Institute Northern Ireland Background Safe and effective athletic performance relies upon the complex integration of a wide range of environmental, biomechanical, physiological and psychological factors. Vernon (2005) defined performance as, the ability of an individual (or team) to complete a specific function or task with efficiency and without errors resulting in a positive outcome. The emphasis placed by Vernon upon the efficiency of the task being carried out and the ability of the individual (or team) to complete it without errors highlights two key aspects of effective musculoskeletal screening programmes for injury prevention and performance enhancement. Musculoskeletal screening is commonplace in high performance sport and often forms the basis of physiotherapy interventions, injury prevention strategies and strength and conditioning programmes. Although there exists considerable data pertaining to the anthropometric measurements of athletes involved in some sports (e.g. Rugby: Gabbett, 2002; Nicholas, 1997), there are no studies describing the musculoskeletal profile of elite sporting populations. Similarly, numerous epidemiological studies have described the types of injury and their incidence associated with particular sports (Rugby: Bathgate et al, 2002; Brooks et al, 2005; Soccer: Walden, Hagglund & Ekstrand, 2005) however to date, no studies have profiled intrinsic injury risk factors in elite sporting populations. Evicence Consequently, in order to develop effective screening programmes it is necessary to synthesise relevant evidence relating to athletic performance, epidemiology and injury prevention. A number of studies have identified possible links between certain musculoskeletal attributes, athletic performance and incidence of injury. Factors associated with the incidence of, and protection from, athletic injury have included muscle strength, physical fitness, flexibility, balance and previous injury. For example, Gabbe et al (2005) observed reduced quadriceps flexibility as a significant risk factor for hamstring injury in community level Australian Rules Football. Similarly, Niemuth et al (2005) reported an association between hip abductor, adductor and flexor muscle group strength imbalances and lower extremity overuse injuries in runners. However, the complex, multifactorial nature of athletic injuries often prohibits the drawing of direct conclusions relating to their exact role in injury causation. Evidence that avoidance of injury is related to the ability of an athlete to adopt and maintain biomechanically efficient sport-specific movement patterns, which are also usually the most technically proficient, can be seen in studies examining the effectiveness of injury prevention programmes. In an early study investigating the effectiveness of an injury prevention programme in two NCAA Division I female basketball squads over an eight year period, Henning (1990) reported an 89% reduction in the incidence of ACL injuries following an intervention that focussed on changing the technique used by athletes during landing, cutting and deceleration manoeuvres. Henning concentrated on the ability of the athletes to land on a flexed knee, use rounded turns and decelerate with a multi-step stop. This foundational study highlighted the importance of technical ability when carrying out complex sport-specific movements. These conclusions have been supported by subsequent studies that have also concentrated on employing technically correct movement patterns in order to minimise the risk of injury (Wedderkopp et al; Irmischer et al,). Beyond this, a number of studies investigating the influence of training a range of subcomponents of physical performance have demonstrated their importance in injury prevention. Specific subcomponents identified include, correct landing mechanics (Hewett et al, 1999, 2006), balance training (Caraffa et al, 1996; McGuine and Keene, 2006), strengthening (Askling et al, 2003; Prokse et al, 2004), core stability (Leetun et al, 2004) and sport-specific conditioning (Mandelbaum et al, 2005; Gilchrist et al, 2004; Heidt et al, 2000; Olsen et al, 2005). Screening programmes In light of this, it is reasonable to suggest that screening programmes aimed

7 7 Free RICARDO KAKA picture Fagligt Figure 1. at enhancing performance and reducing injury should incorporate tests to assess the ability of an athlete to adopt, maintain and control technically correct postures and limb alignment during a range of sport-related functional tasks (or its subcomponents). In order to achieve this, it is first necessary to assess the key movements associated with the athlete s sport and identify key subcomponents essential for effective practice. For example, figure 1 illustrates the correct position adopted during kicking a football; the key subcomponents required to safely and effectively perform this skill include: spinal rotation, inter-limb coordination, trunk-pelvic-hip rotation dissociation and multi-planar single leg eccentric control. Accordingly, screening of the footballer should include tests that challenge these subcomponents with regard to postural control, stability, neuromuscular control, functional strength, functional flexibility as well as the ability to control the movement at various velocities and loads. Therefore, when asking an athlete to carry out a sport-specific skill we are in effect asking do they have adequate ROM, adequate flexibility at relevant segments, adequate stability and are they strong enough to support body on one leg and to control the impact / deceleration forces. Table 1 presents an example of movement subcomponents and relevant tests that may be selected when screening a footballer. Illustrations of some of the tests are presented in Figures 2 to 7; correct and incorrect positions are presented in parts a. and b. of each figure respectively. During the screening process the quality of the movement is assessed and particular attention paid to the maintenance of correct alignment and control. As can be seen from figures 27, each of the tests can provide a great deal of information relating to the specific limitations of the athlete. For example, the overhead squat position illustrated in figure 5b suggests that the athlete potentially has reduced thoracic spine extension, reduced functional flexibility, insufficient strength to adopt full squat and reduced ankle dorsiflexion. Once identified such dysfunctions may warrant more detailed assessment to determine the underlying cause. Assessment of common sporting movements should be carried out for all athletes that are screened. Depending on the sport and the specific position adopted, other subcomponents that might be assessed include: trunk integrity, leg strength, leg power, landing skills, pushing and pulling ability, functional flexibility, sensorimotor control and complex movement coordination. Various scoring systems, matrices and tables may be used to record screening findings; the method used to record screening findings depends Table 1.

8 Fagligt 8 on the athlete s sport, the specific test used and to whom the information will be communicated (e.g. coach vs. physiotherapist). For example, if a test has assessed the ability of an athlete to complete a number of repetitions of an exercise with perfect form, it may be sufficient to simply record the score. Alternatively, it may more appropriate to comment on the quality of the movement and the nature of the movement dysfunction. Once the movement subcomponents have been assessed and summarised, it is essential that any dysfunctions are identified and underlying causes considered (e.g. altered recruitment patterns, compensation etc.). These findings should then form the basis of a programme of intervention to enhance performance and prevent injury. sporting performance. Screening for injury prevention and performance enhancement should seek to assess such subcomponents in a manner that reflects the challenges encountered in the sporting arena. Once these movements have been assessed, it is imperative that an individualised programme is developed to address any dysfunctions identified in order to effectively achieve the stated aims of reducing injury and enhancing performance. Conclusion Injury prevention and performance enhancement are closely related to the ability of an athlete to adopt, maintain and control sport-specific movements throughout a range of challenging environments. It is possible to identify a number of subcomponents of key movement patterns, the effective completion of which will help protect from injury and allow smooth, efficient, coordinated, well-timed and successful Contact Address: Head Physiotherapist Philip D. Glasgow PhD, MTh, MRes, BSc(hons), MCSP Sports Institute Northern Ireland University of Ulster Jordanstown, Newtownabbey, Co. Antrim Northern Ireland, BT37 0QB A B Figure 2. Prone Bridge. A: Correct Position, B: Incorrect Position. A B A Figure 3. Side Bridge. A: Correct Position, B: Incorrect Position. Figure 4. Trunk Rotation Dissociation. A: Correct Position, B: Incorrect Position. B

9 Fagligt 9 Figure 5. Overhead Squat. A: Correct Position, B: Incorrect Position. A B Figure 6. Single Leg Squat. A: Correct Position, B: Incorrect Position. A B Figure 7. Drop Vertical Jump Test. A: Correct Position, B: Incorrect Position. A B

10 10 Fagligt References Askling, C., J. Karlsson and A. Thorstensson. Hamstring injury occurrence in elite soccer players after preseason strength training with eccentric overload. Scand J Med Sci Sports , 2003 Bathgate A, Best JP, Craig G, Jamieson M. A prospective study of injuries to elite Australian rugby union players. Br J Sports Med 2002;36: Brooks J H M, Fuller C W, Kemp S P T, Reddin D B. Epidemiology of injuries in English professional rugby union: part 2 training Injuries. Br J Sports Med. 2005;39; Caraffa A, Cerulli G, Projetti M, et al. Prevention of anterior cruciate ligament injuries in soccer. A prospective controlled study of proprioceptive training. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 1996;4:19 21 Gabbe B J, Finch C F, Bennell K L, Wajswelner H. Risk factors for hamstring injuries in community level Australian football. Br. J. Sports Med. 2005;39: Gabbett T J. Incidence of injury in amateur rugby league sevens. Br J Sports Med. 2002;36: Gilchrist J, Mandelbaum BR, Silvers HJ. ACL injury prevention in the Division I NCAA female soccer athlete. AOSSM Specialty Day, San Francisco, 2004:64. Heidt RS Jr, Sweeterman LM, Carlonas RL, et al. Avoidance of soccer injuries with preseason conditioning. Am J Sports Med 2000;28: Henning CEGN. Injury prevention of the anterior cruciate ligament (videotape). Wichita Kansas: Mid-America Center for Sports Medicine. Cited in: Renstrom et al Non-contact ACL injuries in female athletes: an International Olympic Committee current concepts statement. Br J Sports Med 2008;42: Hewett TE, Lindenfeld TN, Riccobene JV, et al. The effect of neuromuscular training on the incidence of knee injury in female athletes. A prospective study. Am J Sports Med 1999;27: Hewett TE, Myer GD, Ford KR, et al. Preparticipation physical examination using a box drop vertical jump test in young athletes: the effects of puberty and sex. Clin J Sport Med 2006;16: Irmischer BS, Harris C, Pfeiffer RP, et al. Effects of a knee ligament injury prevention exercise program on impact forces in women. J Strength Cond Res 2004;18: Leetun DT, Ireland ML, Willson JD, Ballantyne BT, Davis IM. Core stability measures as risk factors for lower extremity injury in athletes Medicine & Science in Sports & Exercise. 2004;36(6): Mandelbaum BR, Silvers HJ, Watanabe DS, et al. Effectiveness of a neuromuscular and proprioceptive training program in preventing anterior cruciate ligmaent injuries in female athletes. 2-year follow-up. Am J Sports Med 2005;33: McGuine TA, Keene JS. The effect of a balance training program on the risk of ankle sprains in high school athletes. Am J Sports Med. 2006;4(7): Nicholas CW. Anthropometric and physiological characteristics of rugby union football players. Sports Med. 1997;23(6): Niemuth PE, Johnson RJ, Myers MJ, Thieman TJ. Hip muscle weakness and overuse injuries in recreational runners. Clin J Sport Med 2005;15:14. Olsen OE, Myklebust G, Engebretsen L, Holme I, Bahr R. Exercises to prevent lower limb injuries in youth sports: cluster randomised controlled trial. BMJ 2005;330(7489):449. Proske, U., Percival, P. & Morgan, D.L. (2004). Identifying athletes at risk of hamstring strains and how to protect them. Clinical and Experimental Pharmacology and physiology. 31: Walden M, Hagglund M, Ekstrand J. UEFA Champions League study: a prospective study of injuries in professional football during the season. Br J Sports Med. 2005; 39(8): Wedderkopp N, Kaltoft M, Holm R, Froberg K. Comparison of two intervention programmes in young female players in European handball with and without ankle disc. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 1999;13(6):

11 Fagligt 11 Scandinavian Congress on Medicine and Science in Sports 2010 Preliminary headlines: The athletic shoulder - the role of the scapula Healthy aging - role of physical activity Rehabilitation after sport injuries - back to sport Clinical diagnostic approach in sports medicine - what to choose Treatment modalities in tendinopathy Football - injury and health Exercise, lung function and disease Ligaments - injury, testing, healing and restitution Physical activity and disease prevention - how to implement Workshops Late night talks - extreme performances The Messner Award For more information: The Young Investigators Award Radisson SAS Scandinavia Hotel Copenhagen February 4th - February 6th 2010

12 12 Fagligt The Relevance of Screening Youth Athletes Senior Academy Physiotherapist, PhD Amanda Johnson, Manchester United Football Club There is great debate in sport from amateur to the professional ranks regarding the role of screening and profiling young athletes. The practice of screening and profiling athletes in sport has been well represented in the literature. Screening is usually said to be carried out for the purpose of identifying a potential problem which may prevent or hinder performance whereas profiling can be used as a means of talent identification or for the assessment of the current status of an athletes performance level. This information can then be used to implement strategies in the training programme, to set goals and evaluate future performances but often these titles are interchangeable. Pre-participation screening The predominant subject covered in the literature is pre-participation screening, particularly for cardiovascular problems (Maron, 1996, Corrado, 2006, Del Rosario J.D., 1999). The emphasis on cardiovascular screening is indicative of the impact that the sudden death of an athlete has on both sporting and non sporting communities. A number of non-symptomatic heart conditions can be detected at a basic screening session (Corrado 2005; Corrado 2006), although the study by Wen (2004) commented that the positive predictive value of the procedure was very low. General health pre-participation screening is not as well represented in the literature but there are a number of studies which have discussed the benefits or problems of the process. The study by Carek (2002) carried out a systematic review regarding the effectiveness of pre-participation physical examinations (PPE), in satisfying the basic requirements for medical screening but after identifying 176 papers it was found that not one paper matched the identified criteria. This demonstrates the diversity of thought regarding what a PPE should consist of and what it was hoping to achieve. Pre-participation screening is mandatory in only a very few sports in the UK such as horse racing and motor racing but most medical teams for sporting governing bodies carry out screening in some form or another depending on the requirements of the sport and funding available (Batt 2004). In the USA screening is regarded as a basic standard of care in high school or college students. The main purposes of the screening process was to identify athletes who had medical conditions which may put them at risk of death during participation, to identify conditions that may predispose to injury and to meet legal and insurance requirements (Carek 2002). Bratton (1997) felt that a PPE was important to determine not only the general health of the athlete but also the maturity status of immature athletes. The study by Batt (2004) felt that screening would help minimise illness, fatigue and overuse injuries but this has yet been proven. Much of the argument surrounding PPE s was not regarding it s usefulness but seemed to originate from who carried it out. The primary care doctors seem to feel that the effectiveness of the PPE was unproven (Carek 2002) but doctors working directly in a specific sport felt it was a worthwhile exercise (Batt 2004). It appears that medical officers of sporting governing bodies felt it was an integral part of their role whilst primary care doctors who had no direct affiliation with a sport were less positive in their regard of the PPE and this might well be due to the financial and time restraints they face in general practice. There was general agreement that there was a lack of consensus in what was regarded as abnormal in a screening assessment and the lack of proof that intervention measures altered outcomes. The musculo-skeletal system There have been a number of studies that look at the outcomes of a more physical examination which included the musculo-skeletal system. MacAuley (2003) was particularly concerned about the lack of detail in the findings at a physical examination, such as poor core stability, muscle imbalances and inflexibility and what degree constituted that an abnormality was present but this will probably differ from sport to sport. Many governing bodies, sports clubs and associations expect the medical staff to carry out some type of physical assessment of its athletes particularly at the elite level, even though there is little scientific evidence that backs up the process. The available evidence in support of the efficacy of screening and profiling is essentially anecdotal and clinical which does carry some weight but it is an area which needs to be researched to provide the professionals with a more evidenced based approach (Blanch 2004). The type of physical screening that is undertaken should take into account the stage of development the athlete

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Danish Elite Orienteering

Danish Elite Orienteering Danish Elite Orienteering 1 Lars Lindstrøm Who am I? National Coach and High Performance manager 2011 -> National Coach Talent development/junior Team 2009 2010 National Coach Junior Team 2005 2008 Club

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Baggrund og valg af metode: TEK har valgt at gennemføre den internationale evaluering som en løbende,

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere