Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren."

Transkript

1 Enhed Valgenheden Sagsbehandler CLH Koordineret med Sagsnr Doknr Dato Bekendtgørelse om anvendelse af en digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling af vælgererklæringer (vælgererklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 12, stk. 10 og 11, i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 369 af 10. april 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 312 af 29. marts 2014, 11, stk. 10 og 11, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 368 af 10. april 2014, som ændret ved 2 i lov nr. 312 af 29. marts 2014, og 4, stk. 3, i lov nr. 312 af 29. marts 2014 om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet fastsættes: Kapitel 1 Formular til vælgererklæringer 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren. Kapitel 2 Digital løsning til anmeldelse af nye partier og indsamling af vælgererklæringer 2. Anmeldelse for social- og indenrigsministeren af et nyt parti, der ønsker at deltage i folketingsvalg, jf. 12, stk. 1, i lov om valg til Folketinget, eller Europa- Parlamentsvalg, jf. 11, stk. 1, i lov om valg af danske medlemmer til Europa- Parlamentet, skal ske ved brug af den digitale løsning, som social- og indenrigsministeren stiller til rådighed via jf. dog 14, stk. 1. Indsamling af de vælgererklæringer, der skal følge med anmeldelsen, skal ligeledes ske ved brug af løsningen, jf. dog 14, stk. 1, og 15, stk. 1. Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for det tyske mindretals parti. Kapitel 3 Adgang til brug af digital løsning til indsamling af vælgererklæringer 3. Et nyt parti, der har fået sit navn godkendt af Valgnævnet, jf. 12, stk. 2 og 3, i lov om valg til Folketinget, eller 11, stk. 2 og 3, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, får efter anmodning til Social- og Indenrigsministeriet adgang til brug af den digitale løsning. Anmodningen om adgang til løsningen skal indeholde oplysninger om navn og CPR-nummer for den person (partiadministrator), der på vegne af partiet skal have adgang til løsningen, jf. stk. 2.

2 Stk. 2. Adgang som partiadministrator til den digitale løsning, jf. stk. 1, gives til den person, der har fået partiets navn godkendt, eller til en person, der tegner den forening, der har fået partiets navn godkendt. Efter anmodning kan adgang til løsningen i stedet gives til en person, der er udpeget af den, der har fået partiets navn godkendt, eller af en person, der tegner den forening, der har fået partiets navn godkendt. Stk. 3. Den person, der som partiadministrator på partiets vegne får adgang til brug af den digitale løsning, jf. stk. 2, kan efterfølgende give andre personer fra partiet adgang til brug af løsningen på partiets vegne. 4. Ønsker et parti at afbryde en indsamling af vælgererklæringer, skal partiet meddele dette til Social- og Indenrigsministeriet via den digitale løsning. Når Socialog Indenrigsministeriet har bekræftet afbrydelsen af partiets indsamling af vælgererklæringer, lukkes partiets adgang til brug af løsningen. Vælgererklæringer og alle øvrige oplysninger om vælgerne indsamlet af partiet slettes herefter i løsningen. Partiet skal tilintetgøre alle papirbaserede vælgererklæringer og øvrige oplysninger om vælgernes afgivelse af vælgererklæringer, som partiet måtte opbevare. Kapitel 4 Afgivelse, tilbagetrækning og indlevering af vælgererklæringer Afgivelse af digital vælgererklæring 5. En vælger, der ønsker at afgive en vælgererklæring ved brug af den digitale løsning, skal først afgive en støttetilkendegivelse til partiet i form af vælgerens e- mailadresse, jf. dog 14 og 15. Støttetilkendegivelsen er ikke bindende for vælgeren. Partiet skal sikre, at oplysninger om vælgeren behandles efter reglerne i persondataloven, herunder at vælgeren ved afgivelse af støttetilkendegivelsen samtidig giver udtrykkeligt samtykke til, at partiet kan behandle oplysninger om vælgeren og registrere dem i den digitale løsning. Stk. 2. Partiet skal registrere støttetilkendegivelsen i den digitale løsning. Når der er forløbet 7 dage fra registreringen, modtager vælgeren en fra den digitale løsning. en indeholder et link, der sammen med vælgerens digitale signatur skal benyttes for at få adgang til løsningen. Stk. 3. Når vælgeren har fået adgang til den digitale løsning, kan vælgeren afgive en vælgererklæring for det parti, som vælgeren har afgivet sin støttetilkendegivelse til. Vælgererklæringen kan dog ikke afgives, hvis vælgeren ikke opfylder betingelserne for valgret til Folketinget eller, hvis partiet ønsker at stille op til Europa- Parlamentsvalg, valgret til Europa-Parlamentet. Vælgererklæringen kan endvidere ikke afgives, hvis vælgeren allerede har afgivet en gyldig vælgererklæring for det pågældende parti eller et andet parti, der ønsker at stille op til samme type valg. Ved kontrol af vælgerens valgret indhenter løsningen oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR). Hvis vælgererklæringen ikke kan afgives, modtager vælgeren en meddelelse fra løsningen med oplysning om årsagen hertil via Digital Post. Stk. 4. Når en vælgererklæring er afgivet, modtager vælgeren en kvittering fra den digitale løsning via Digital Post. Af kvitteringen fremgår vælgererklæringens arkivnøgle. Så længe vælgererklæringen er gyldig, jf. 11, har vælgeren ret til efter anmodning til partiet med angivelse af oplysning om CPR-nummer eller vælgererklæringens arkivnøgle at få tilsendt kvitteringen på ny fra løsningen via Digital Post, indtil det tidspunkt, hvor partiet anmelder sig. Partiet kan ikke stille formkrav til vælgerens anmodning. Stk. 5. Ønsker vælgeren ikke at afgive en vælgererklæring til partiet, kan vælgeren trække sin støttetilkendegivelse tilbage i den digitale løsning. Støttetilkendegivelsen og alle øvrige oplysninger om vælgeren bliver herefter slettet i løsningen. Når vælge- 2

3 ren har trukket sin støttetilkendegivelse tilbage, modtager vælgeren en kvittering fra løsningen via Digital Post. Stk. 6. Såfremt vælgeren hverken trækker sin støttetilkendegivelse tilbage eller afgiver vælgererklæring, bliver støttetilkendegivelsen og alle øvrige oplysninger om vælgeren slettet i den digitale løsning efter en af social- og indenrigsministeren nærmere fastsat periode. Tilbagetrækning af digital vælgererklæring 6. Ønsker vælgeren at trække en vælgererklæring afgivet efter 5 tilbage, skal vælgeren gøre brug af det link, der fremgår af kvitteringen for vælgererklæringens afgivelse, jf. 5, stk. 4. Ved at benytte linket og sin digitale signatur får vælgeren adgang til den digitale løsning, hvorfra vælgeren kan trække vælgererklæringen tilbage. Stk. 2. Når vælgeren har trukket vælgererklæringen tilbage, bliver vælgererklæringen og alle øvrige oplysninger om vælgeren slettet i den digitale løsning. Vælgeren modtager herefter en kvittering fra løsningen via Digital Post. Afgivelse af papirbaseret vælgererklæring 7. Såfremt vælgeren ikke ønsker at afgive en vælgererklæring ved brug af den digitale løsning, jf. 5, kan vælgeren i stedet afgive en papirbaseret vælgererklæring. Stk. 2. En vælger, der ønsker at afgive en papirbaseret vælgererklæring, skal først afgive en støttetilkendegivelse til partiet i form af vælgerens CPR-nummer. Støttetilkendegivelsen er ikke bindende for vælgeren. Partiet skal sikre, at oplysninger om vælgeren behandles efter reglerne i persondataloven, herunder at vælgeren ved afgivelse af støttetilkendegivelsen samtidig giver udtrykkeligt samtykke til, at partiet kan behandle oplysninger om vælgeren og registrere dem i den digitale løsning. Stk. 3. Partiet skal registrere støttetilkendegivelsen i den digitale løsning. Når der er forløbet en periode på 7 dage fra registreringen, afsendes der fra løsningen en papirbaseret formular til vælgererklæringen til vælgeren med almindelig post. Stk. 4. Vælgeren underskriver og daterer vælgererklæringen og sender denne til partiet. Når partiet har modtaget vælgererklæringen, skal partiet registrere vælgererklæringen i den digitale løsning. Vælgererklæringen er ikke gyldig, hvis vælgeren ikke opfylder betingelserne for valgret til Folketinget eller, hvis partiet ønsker at stille op til Europa-Parlamentsvalg, valgret til Europa-Parlamentet. Vælgererklæringen er endvidere ikke gyldig, hvis vælgeren allerede har afgivet en gyldig vælgererklæring for det pågældende parti eller et andet parti, der ønsker at stille op til samme type valg. Ved kontrol af vælgerens valgret indhenter løsningen oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR). Hvis vælgererklæringen ikke er gyldig, modtager vælgeren en skriftlig meddelelse fra løsningen med oplysning om årsagen hertil med almindelig post. Stk. 5. Når en gyldig vælgererklæring er registreret, modtager vælgeren en kvittering fra løsningen med almindelig post. Af kvitteringen fremgår vælgererklæringens arkivnøgle. Så længe vælgererklæringen er gyldig, jf. 11, har vælgeren ret til efter anmodning til partiet med angivelse af oplysning om CPR-nummer eller arkivnøgle at få tilsendt kvitteringen på ny med almindelig post, indtil det tidspunkt, hvor partiet anmelder sig. Stk. 6. Ønsker vælgeren ikke at afgive en vælgererklæring til partiet, kan vælgeren efter anmodning til partiet med angivelse af oplysning om CPR-nummer trække sin støttetilkendegivelse tilbage. Partiet kan ikke stille formkrav til anmodningen. Partiet skal registrere i den digitale løsning, at vælgeren ønsker at trække sin støttetilkendegivelse tilbage. Støttetilkendegivelsen og alle øvrige oplysninger om vælgeren bliver herefter slettet i løsningen. EUmiddelbart efter partiets registrering af tilbagetrækningen skal partiet tilintetgøre alle oplysninger om vælgerens afgivelse af støttetilkende- 3

4 givelse, som partiet måtte opbevare. Når vælgeren har trukket sin støttetilkendegivelse tilbage, modtager vælgeren en kvittering fra løsningen med almindelig post. Stk. 7. Såfremt vælgeren hverken trækker sin støttetilkendegivelse tilbage eller afgiver vælgererklæring, bliver støttetilkendegivelsen og alle øvrige oplysninger om vælgeren slettet i den digitale løsning efter en af social- og indenrigsministeren nærmere fastsat periode. Tilbagetrækning af papirbaseret vælgererklæring 8. Ønsker vælgeren at trække en vælgererklæring afgivet efter 7 tilbage, skal vælgeren meddele dette til partiet. Meddelelsen skal indeholde oplysning om vælgererklæringens arkivnøgle, der fremgår af kvitteringen for vælgererklæringens afgivelse, jf. 7, stk. 5, eller oplysning om vælgerens CPR-nummer. Partiet kan ikke stille formkrav til meddelelsen. Stk. 2. Når partiet har modtaget meddelelse om, at vælgeren ønsker at trække en vælgererklæring tilbage, skal partiet registrere dette i den digitale løsning inden for en periode på 7 dage fra modtagelsen. Efter partiets registrering af vælgerens ønske om tilbagetrækning modtager vælgeren fra løsningen en formular til erklæring om tilbagetrækning af vælgererklæringen med almindelig post. Stk. 3. Vælgeren udfylder og underskriver erklæringen om tilbagetrækning af vælgererklæringen og sender denne til partiet med almindelig post. Når partiet har modtaget vælgerens erklæring om tilbagetrækning, skal partiet registrere denne i den digitale løsning inden for en periode på 7 dage fra modtagelsen. Vælgererklæringen og alle øvrige oplysninger om vælgeren bliver herefter slettet i løsningen. Vælgeren modtager herefter en kvittering fra løsningen med almindelig post. EUmiddelbart efter partiets registrering af tilbagetrækningen skal partiet tilintetgøre vælgererklæringen og alle øvrige oplysninger om vælgerens afgivelse af vælgererklæring, som partiet måtte opbevare. Stk. 4. Social- og indenrigsministeren kan træffe beslutning om en vælgererklærings ugyldighed som følge af et partis manglende registrering af en vælgers ønske om tilbagetrækning af en vælgererklæring, jf. stk. 2, eller manglende registrering af vælgerens erklæring om tilbagetrækning af en vælgererklæring, jf. stk. 3. I det i 1. pkt. nævnte tilfælde kan social- og indenrigsministeren endvidere træffe beslutning om gyldigheden af en vælgererklæring, som vælgeren efterfølgende afgiver til et andet parti, uanset at vælgererklæringen ikke registreres i den digitale løsning. Indlevering af vælgererklæringer ved anmeldelse af nyt parti 9. Ved anmeldelse for social- og indenrigsministeren af et nyt parti til deltagelse i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg, jf. 2, overgår dataansvaret for de vælgererklæringer, som er registreret for partiet i den digitale løsning, fra partiet til Social- og Indenrigsministeriet. Stk. 2. Papirbaserede vælgererklæringer, som er gyldigt afgivet efter 7, og som ikke er trukket tilbage, jf. 8, skal ved partiets anmeldelse til deltagelse i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg indleveres til social- og indenrigsministeren. Kapitel 5 Gyldighed, opbevaring, sletning og tilintetgørelse Partinavnegodkendelsens gyldighed 10. Efter 12, stk. 2, i lov om valg til Folketinget og 11, stk. 2, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet gælder godkendelsen af partiets navn i tre år regnet fra godkendelsens dato. Efter 12, stk. 3, i lov om valg til Folketinget og 4

5 11, stk. 3, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet kan Valgnævnet efter ansøgning forlænge godkendelsen af partinavnet for et år regnet fra udløbet af den tidligere godkendelse, og forlængelse kan i særlige tilfælde ske flere gange. Stk. 2. Efter den i stk. 1 nævnte periode slettes partiets vælgererklæringer og alle øvrige oplysninger om vælgerne i den digitale løsning. Efter den i stk. 1 nævnte periode skal partiet tilintetgøre papirbaserede vælgererklæringer og alle øvrige oplysninger om vælgernes afgivelse af vælgererklæringer, som partiet måtte opbevare. Vælgererklæringens gyldighed 11. Efter 12, stk. 6, 1. pkt., i lov om valg til Folketinget, og 11, stk. 6, 1. pkt., i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet er en vælgererklæring gyldig i 18 måneder fra datoen for afgivelsen. Stk. 2. Efter den i stk. 1 nævnte periode slettes vælgererklæringen og alle øvrige oplysninger om vælgeren i den digitale løsning, medmindre erklæringen er afgivet for et parti, der er anmeldt for social- og indenrigsministeren. Efter den i stk. 1 nævnte periode skal partiet tilintetgøre en papirbaseret vælgererklæring og alle øvrige oplysninger om vælgerens afgivelse af vælgererklæring, som partiet måtte opbevare. Partianmeldelsens gyldighed 12. Efter 12, stk. 7, i lov om valg til Folketinget er en anmeldelse af et nyt parti til deltagelse i folketingsvalg gyldig indtil afholdelse af førstkommende folketingsvalg, dog mindst i 18 måneder fra anmeldelsens dato. Efter 11, stk. 7, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet er en anmeldelse af et nyt parti til deltagelse i Europa-Parlamentsvalg gyldig indtil afholdelse af førstkommende Europa- Parlamentsvalg. Stk. 2. Efter den i stk. 1 nævnte periode slettes vælgererklæringerne og alle øvrige oplysninger om vælgerne i den digitale løsning. Social- og Indenrigsministeriet tilintetgør alle papirbaserede vælgererklæringer. Partiet skal tilintetgøre alle øvrige oplysninger om vælgernes afgivelse af vælgererklæringer. Opbevaring af vælgererklæringer 13. En efter 5, 7 og 18 gyldigt afgivet eller registreret vælgererklæring opbevares i den digitale løsning indtil det tidspunkt, hvor 1) partiet ønsker at afbryde indsamlingen af vælgererklæringer, jf. 4, 2) vælgeren trækker sin vælgererklæring tilbage, jf. 6 og 8, 3) godkendelsen af partiets navn og eventuel forlængelse af denne udløber, jf. 10, stk. 1, 4) gyldigheden af vælgererklæringen udløber, jf. 11, stk. 1, eller 5) gyldigheden af partiets anmeldelse som nyt parti til deltagelse i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg udløber, jf. 12, stk. 1. Stk. 2. Vælgererklæringer omfattet af stk. 1 opbevares i den digitale løsning indtil det tidligste af de tidspunkter, der er fastlagt i stk. 1, nr Er partiet anmeldt til deltagelse i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg, opbevares vælgererklæringerne dog i løsningen indtil det i stk. 1, nr. 5, fastlagte tidspunkt. Stk. 3. Partiet skal opbevare papirbaserede vælgererklæringer, jf. 7, 14, 15, 17 og 18, indtil det tidligste af de tidspunkter, der er fastlagt i stk. 1, nr Stk. 4. Social- og Indenrigsministeriet opbevarer papirbaserede vælgererklæringer, der følger med anmeldelsen af et parti, så længe anmeldelsen er gyldig, jf. 12, stk. 1. Kapitel 6 5

6 Særlige tilfælde Tilfælde, hvor den digitale løsning ikke er funktionsdygtig 14. I tilfælde, hvor den digitale løsning ikke er funktionsdygtig, kan social- og indenrigsministeren, hvis ministeren finder dette hensigtsmæssigt, bestemme, at de fremgangsmåder, som er fastlagt i stk. 2-6 eller i enkelte af disse stykker, i stedet skal benyttes. De i stk. 2-6 fastlagte fremgangsmåder kan benyttes, indtil løsningen igen er funktionsdygtig. Stk. 2. I det i stk. 1 nævnte tilfælde kan anmeldelse af et nyt parti til deltagelse i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg ske ved skriftlig meddelelse herom til social- og indenrigsministeren. Stk. 3. I det i stk. 1 nævnte tilfælde skal en vælgererklæring afgives papirbaseret og på en særlig formular, som Social- og Indenrigsministeriet udarbejder og stiller til rådighed. For at kunne medregnes ved anmeldelsen af et nyt parti skal vælgererklæringen være udfyldt med tydelig angivelse af partiets navn og vælgerens navn, CPRnummer og bopæl samt være underskrevet og dateret af vælgeren personligt. Vælgererklæringen skal endvidere være forsynet med en attestation fra Social- og Indenrigsministeriet af, at vælgeren ved erklæringens afgivelse opfylder betingelserne for valgret til Folketinget eller, hvis partiet ønsker at stille op til Europa-Parlamentsvalg, valgret til Europa-Parlamentet. Hvis vælgeren er død efter erklæringens afgivelse, kan attestation dog ikke meddeles. Stk. 4. Vælgeren skal indsende vælgererklæringen til Social- og Indenrigsministeriet. Efter attestation sender Social- og Indenrigsministeriet vælgererklæringen til vælgeren med almindelig post. Vælgeren skal derefter videresende erklæringen til partiet, såfremt vælgeren fortsat ønsker at deltage i anmeldelsen af partiet. Social- og Indenrigsministeriet tilbagesender en vælgererklæring, der ikke opfylder betingelserne for attestation, til vælgeren med angivelse af grunden til, at attestation ikke kan meddeles. Stk. 5. Ønsker vælgeren at trække en vælgererklæring, der er afgivet efter stk. 3 og 4, tilbage, skal vælgeren meddele dette til partiet. Meddelelsen skal indeholde oplysning om vælgerens CPR-nummer. Partiet kan ikke stille formkrav til meddelelsen. Når Umiddelbart efter, at partiet har modtaget meddelelse om, at vælgeren ønsker at trække en vælgererklæring tilbage, skal partiet tilintetgøre vælgererklæringen og alle øvrige oplysninger om vælgerens afgivelse af vælgererklæring, som partiet måtte opbevare. Stk. 6. Vælgererklæringer, der er indsamlet efter stk. 3 og 4, og som vælgeren ikke har trukket tilbage efter stk. 5, skal ved partiets anmeldelse til deltagelse i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg indleveres til social- og indenrigsministeren. Stk. 7. Ved anmeldelse af et nyt parti for social- og indenrigsministeren i en periode, hvor den digitale løsning ikke er funktionsdygtig, er anmeldelsen gyldig, hvis det kan sandsynliggøres, at partiet har indsamlet det fornødne antal gyldige vælgererklæringer. Social- og Indenrigsministeriets meddelelse om anmeldelsens gyldighed kan dog tilbagekaldes af social- og indenrigsministeren, hvis det efterfølgende konstateres, at partiet ikke har indsamlet det fornødne antal vælgererklæringer. Meddelelse om gyldigheden af en anmeldelse efter 1. pkt. af et parti til opstilling til folketingsvalg kan ikke tilbagekaldes, hvis der er udskrevet folketingsvalg, medmindre det efterfølgende konstateres, at partiet ikke har opstillet kandidater til valget. Meddelelse om gyldigheden af en anmeldelse efter 1. pkt. af et parti til opstilling til Europa-Parlamentsvalg kan ikke tilbagekaldes, hvis brevstemmeafgivningen til førstkommende Europa- Parlamentsvalg er påbegyndt, medmindre det efterfølgende konstateres, at partiet ikke har opstillet kandidater til valget. Stk. 8. En senere vælgererklæring afgivet efter 5 eller 7 medregnes ikke, hvis vælgeren allerede har afgivet en vælgererklæring efter stk. 3 og 4 til samme type valg, som vælgeren ikke har trukket tilbage. Tilsvarende medregnes en senere vælgererklæ- 6

7 ring afgivet efter stk. 3 og 4 ikke, hvis vælgeren allerede har afgivet en vælgererklæring efter 5 eller 7 til samme type valg, som vælgeren ikke har trukket tilbage. Vælgererklæringer fra vælgere, der alene har valgret til Europa-Parlamentet efter 3, stk. 1, nr. 2, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (EUbosatte danskere) m.v. 15. En vælger, der alene har valgret til Europa-Parlamentet efter 3, stk. 1, nr. 2, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, kan alene afgive en vælgererklæring til et nyt parti, der ønsker at deltage i Europa-Parlamentsvalg, efter den i stk. 2 og 3 fastlagte fremgangsmåde. Stk. 2. En vælgererklæring fra en vælger, der er omfattet af stk. 1, skal afgives papirbaseret og på en særlig formular, som Social- og Indenrigsministeriet udarbejder og stiller til rådighed. For at kunne medregnes ved anmeldelsen af et nyt parti skal vælgererklæringen være udfyldt med tydelig angivelse af partiets navn og vælgerens navn, CPR-nummer og bopæl samt være underskrevet og dateret af vælgeren personligt. Vælgererklæringen skal endvidere være forsynet med en attestation af, at vælgeren ved erklæringens afgivelse opfylder betingelserne for valgret til Europa- Parlamentet. Attestationen påføres af vedkommende danske repræsentation i det land, hvori vælgeren har bopæl. Hvis vælgeren er død efter erklæringens afgivelse, kan attestation dog ikke meddeles. Stk. 3. Vælgeren skal indsende vælgererklæringen til vedkommende danske repræsentation i det land, hvori vælgeren har bopæl. Efter attestation sender vedkommende danske repræsentation vælgererklæringen til vælgeren med almindelig post. Vælgeren skal derefter videresende erklæringen til partiet, såfremt vælgeren fortsat ønsker at deltage i anmeldelsen af partiet. Vedkommende danske repræsentation skal ved fremsendelsen af vælgererklæringen give vælgeren oplysning herom. Repræsentationen tilbagesender en vælgererklæring, der ikke opfylder betingelserne for attestation, til vælgeren med angivelse af grunden til, at attestation ikke kan meddeles. Stk. 4. Ønsker vælgeren at trække en vælgererklæring afgivet efter stk. 2 og 3 tilbage, skal vælgeren meddele dette til partiet. Meddelelsen skal indeholde oplysning om vælgerens CPR-nummer. Partiet kan ikke stille formkrav til meddelelsen. NårUmiddelbart efter, at partiet har modtaget meddelelse om, at vælgeren ønsker at trække en vælgererklæring tilbage, skal partiet tilintetgøre vælgererklæringen og alle øvrige oplysninger om vælgerens afgivelse af vælgererklæring, som partiet måtte opbevare. Stk. 5. Vælgererklæringer, der er indsamlet efter stk. 2 og 3, og som vælgeren ikke har trukket tilbage efter stk. 4, skal ved partiets anmeldelse til deltagelse i Europa- Parlamentsvalg indleveres til social- og indenrigsministeren. Stk. 6. Stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse for vælgere, som alene har valgret til Europa-Parlamentet efter 3, stk. 1, nr. 3, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, og som er registreret i Udenrigsministeriets protokol. Beføjelser efter stk. 3 udøves af Udenrigsministeriet. Kapitel 7 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. januar Ved anmeldelse for social- og indenrigsministeren af et nyt parti til deltagelse i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg før den 12. juli 2016 kan vælgererklæringer, der er underskrevet af vælgeren før den 12. januar 2016, uden at være registreret i den digitale løsning i overensstemmelse med stk. 2 og 3 medregnes i antallet af vælgererklæringer, som skal følge med anmeldelsen. 7

8 Stk. 2. En vælgererklæring, der er underskrevet af vælgeren før den 12. januar 2016, skal for at kunne medregnes være udfyldt med tydelig angivelse af vælgerens navn, personnummer og bopæl samt være underskrevet og dateret af vælgeren personligt. Erklæringerne skal endvidere være forsynet med en attestation fra den kommune, hvor vælgeren ved erklæringens afgivelse opfylder betingelserne for at blive optaget på valglisten, om, at vælgeren ved erklæringens afgivelse opfylder betingelserne for valgret til Folketinget henholdsvis Europa-Parlamentet. Hvis vælgeren er død efter erklæringens afgivelse, kan attestation dog ikke meddeles. Stk. 3. En vælgererklæring medregnes dog ikke, såfremt den 1) er afgivet 18 måneder eller mere før anmeldelsen af partiet til deltagelse i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg, 2) er afgivet af en vælger, der har afgivet erklæring for et andet parti, der allerede er anmeldt for social- og indenrigsministeren til deltagelse i samme type valg, eller 3) er trukket tilbage af vælgeren. Stk. 4. En vælgererklæring, der er underskrevet af vælgeren før [dato for bekendtgørelsens ikrafttræden] skal medregnes efter stk. 2 og 3, uanset om den er afgivet af en vælger, der har afgivet erklæring for et andet parti, der efter reglerne i 5, 7 eller 18 har registreret vælgererklæringen i den digitale løsning. Stk. 5. Vælgererklæringer, som er underskrevet af vælgeren før den 12. januar 2016, og som efter stk. 2 og 3 skal medregnes i antallet af vælgererklæringer, som skal følge med anmeldelsen, skal ved partiets anmeldelse til deltagelse i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg indleveres til social- og indenrigsministeren. 18. Ved anmeldelse for social- og indenrigsministeren af et nyt parti til deltagelse i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg fra og med den 12. juli 2016 skal vælgererklæringer, der er underskrevet af vælgeren før den 12. januar 2016, være registreret i den digitale løsning for i overensstemmelse med stk. 2-4 at kunne medregnes i antallet af vælgererklæringer, som skal følge med anmeldelsen. Stk. 2. En vælgererklæring, der er underskrevet af vælgeren før den 12. januar 2016, skal for at kunne registreres og medregnes være udfyldt med tydelig angivelse af vælgerens navn, personnummer og bopæl samt være underskrevet og dateret af vælgeren personligt. Erklæringerne skal endvidere være forsynet med en attestation fra den kommune, hvor vælgeren ved erklæringens afgivelse opfylder betingelserne for at blive optaget på valglisten, om, at vælgeren ved erklæringens afgivelse opfylder betingelserne for valgret til Folketinget henholdsvis Europa-Parlamentsvalg. Hvis vælgeren er død efter erklæringens afgivelse, kan attestation dog ikke meddeles. Stk. 3. En vælgererklæring kan dog ikke registreres eller bevare sin registrering, og vælgererklæringen kan ikke medregnes, hvis den 1) er afgivet 18 måneder eller mere før anmeldelsen af partiet til deltagelse i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg, 2) er afgivet af en vælger, der har afgivet vælgererklæring for et andet parti, der allerede er anmeldt for social- og indenrigsministeren til deltagelse i samme type valg inden den 12. juli 2016, 3) er afgivet af en vælger, der allerede har afgivet vælgererklæring for et andet parti, der ønsker at stille op til samme type valg, og som endnu ikke er anmeldt, eller 4) er trukket tilbage af vælgeren. Stk. 4. Partiet skal registrere vælgererklæringerne i den digitale løsning med oplysning om vælgerens CPR-nummer og dato for vælgererklæringens afgivelse. Stk. 5. Registrering af vælgererklæringer efter stk. 1-4 kan alene finde sted til og med den 12. juli Attestation af vælgererklæringer efter 17 og 18 kan alene ske, hvis vælgererklæringerne er indsendt til kommunen før den 12. januar

9 20. En anmeldelse af et nyt parti til deltagelse i folketingsvalg, der er indgivet senere end den 12. januar 2015, er gyldig i den i 12, stk. 1, 1. pkt., fastsatte periode, uanset om anmeldelsen helt eller delvist er sket på grundlag af vælgererklæringer, der er underskrevet af vælgeren før den 12. januar En anmeldelse af et nyt parti til deltagelse i Europa-Parlamentsvalg er gyldig i den i 12, stk. 1, 2. pkt., fastsatte periode, uanset om anmeldelsen helt eller delvist er sket på grundlag af vælgererklæringer, der er underskrevet af vælgeren før den 12. januar Social- og Indenrigsministeriet, den [dato] Karen Ellemann / Nikolaj Stenfalk 9

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer) 1 I lov om valg til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Lovforslag nr. L 124 Folketinget 2013-14 Fremsat den 29. januar 2014 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 2013/1 LSF 124 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-07364 Fremsat den 29. januar 2014 af økonomi-

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Til Statsforvaltningen og samtlige kommuner og regioner Sagsnr. 2016-2390 Doknr. 334427 Dato 29-04-2016 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Ved dette brev orienteres Statsforvaltningen,

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab BEK nr 1861 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

Redegørelse om fejlbehæftet udtræk over herboende ikke-danske EU-borgere med valgret til Europa- Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Redegørelse om fejlbehæftet udtræk over herboende ikke-danske EU-borgere med valgret til Europa- Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Udvalget til Valgs Prøvelse 2013-14 UVP Alm.del Bilag 43 Offentligt Enhed Valgenheden- /CPR-kontoret Sagsbehandler NNM/CLH/CG Koordineret med CSC Danmark og Danmarks Statistik Sagsnr. 2014-17916 Doknr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget LBK nr 390 af 27/04/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016 2390 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-1763 Doknr. 461790 Dato 27-04-2017 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. juli

Læs mere

Sogn. Provsti. Stift. Kandidatliste Underskrevne vælgere i ovennævnte sogn anmelder hermed omstående kandidatliste til valget

Sogn. Provsti. Stift. Kandidatliste Underskrevne vælgere i ovennævnte sogn anmelder hermed omstående kandidatliste til valget Udfyldes af valgbestyrelsen Modtaget Liste nr. dag måned år kl. Menighedsrådsvalg Eventuel listebetegnelse på valgbestyrelsens vegne Kandidatliste Menighedsråd Valget af medlemmer til menighedsrådet i

Læs mere

Sogn. Provsti. Stift. Ved fælles menighedsråd angives tillige det samlede antal af valgte medlemmer:

Sogn. Provsti. Stift. Ved fælles menighedsråd angives tillige det samlede antal af valgte medlemmer: Udfyldes af valgbestyrelsen Modtaget Liste nr. dag måned år kl. Menighedsrådsvalg Eventuel listebetegnelse på valgbestyrelsens vegne Kandidatliste Menighedsråd Valget af medlemmer til menighedsrådet i

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1)

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) LBK nr 368 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 26. maj 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 89 af 23/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-11866 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16. Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16. Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 291 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09109 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015 -- AKT 280610 -- BILAG 1 -- [ Brev til ejere af danske havanlæg på dansk område (DONG-Amerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Enhed Valgenheden Sagsbehandler CLH Sagsnr. 2015-5970 Doknr.

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Enhed Valgenheden Sagsbehandler NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07910 Doknr. 197506 Dato 31-01-2014 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Forberedelse, gennemførelse

Læs mere

2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser.

2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser. Valgregulativ for fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for Vestforsyning A/S, Multiforsyning A/S, Vestforsyning Varme A/S, Vestforsyning Spildevand A/S, Vestforsyning Vand A/S, Vestforsyning

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) L 29 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-156-0017 Dok.: KFC40085 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

2007/2 LSV 18 A (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april Forslag.

2007/2 LSV 18 A (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april Forslag. 2007/2 LSV 18 A (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4000-22 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april 2008 Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen

Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen BEK nr 1644 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0015364 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08)

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) ÆLDRERÅDSVALG I NORDDJURS KOMMUNE Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) Kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune har besluttet, at valg til ældrerådet holdes på samme tidspunkt som valg

Læs mere

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til alle regioner cc.: Danske Regioner Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed VALG Sagsbehandler DEPNNM Sagsnr. 2014-6842 Doknr. 137110

Læs mere

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland.

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland. Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895, Rederiforeningen for mindre Skibe (Alle: info@shipowners.dk) Cc: Søfartsstyrelsen KSF@dma.dk Dansk Navigatørforening: navigator@dana.dk Sømændenes Forbund:

Læs mere

Menighedsrådsvalg. Kandidatliste. Udfyldes af valgbestyrelsen. Menighedsråd. Kandidatliste. Kandidatrækkefølge (sæt kryds ved det gældende)

Menighedsrådsvalg. Kandidatliste. Udfyldes af valgbestyrelsen. Menighedsråd. Kandidatliste. Kandidatrækkefølge (sæt kryds ved det gældende) Udfyldes af valgbestyrelsen Modtaget dag måned år kl. Menighedsrådsvalg Liste nr. Eventuel listebetegnelse Underskrift på valgbestyrelsens vegne Kandidatliste Menighedsråd Sogn/Kirkedistrikt Valget af

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014 Udenrigsministeriet Att.: Tina Rosendahl Nielsen tironi@um.dk, um@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13009 Doknr.

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem BEK nr 128 af 19/02/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v.

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. Vejledning nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser

Læs mere

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014.

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014. Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Indenrigsministeriet Rigsombudsmanden i Grønland Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen) BEK nr 778 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016599 Senere

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes cc.: Alle regioner + Danske Regioner 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2014 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften LOV nr 312 af 29/03/2014

Læs mere

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7. PERSONDATAPOLITIK 1. GENERELT 1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger ( Personadatapolitik ) beskriver, hvorledes Kentaur A/S ( Kentaur, os, vores, vi ) indsamler og behandler oplysninger

Læs mere

Kapitel 2 Opfyldelse af boligkravet

Kapitel 2 Opfyldelse af boligkravet Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 814 af 20/07/2004 (Gældende) LBK Nr. 945 af 01/09/2006 Kapitel

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om pas til udlænding i Danmark er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) Lovforslag nr. L 24 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) Lovforslag nr. L 24 Folketinget Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S Advokatanpartsselskab J.nr. 18946 om/emn VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S. 1. 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget (*) Fremtidige lovændringer: L 2014-03-29 nr. 312 AFSNIT I. FOLKETINGSVALG OG FOLKEAF- STEMNINGER Kap. 1. Valgret(1) og valgbarhed(2) 1. Valgret

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Kreditoplysning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig videregivelse

Læs mere

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg NOTAT Dato Orientering om ændringerne i valglovgivningen pr. 1. april 2016, herunder administrative og økonomiske konsekvenser Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Ved lov nr. 1742 af 22. december 2015 blev

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design BEK nr 1099 af 20/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 07/836 Senere ændringer

Læs mere

Kapitel 1. Anmeldelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt og indhold i en forsøgsprotokol og en tillægsprotokol

Kapitel 1. Anmeldelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt og indhold i en forsøgsprotokol og en tillægsprotokol Bekendtgørelse om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samt om anmeldelse af og tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter I medfør af 7, 15, stk.

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene BEK nr 129 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1136

Læs mere

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 4-05 Pkt.: 9 Bilag: B Valgregler af juni 2005 J.nr. 2005-021/01-0001 VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET Valg til bestyrelsen Kap. 1. Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 9 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. februar til

Forslag. Til lovforslag nr. L 9 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. februar til Til lovforslag nr. L 9 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. februar 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Kolding Syd & Socialdemokratiet i Kolding Nord

Vedtægter for Socialdemokratiet i Kolding Syd & Socialdemokratiet i Kolding Nord Vedtægter for Socialdemokratiet i Kolding Syd & Socialdemokratiet i Kolding Nord De to kredsforeninger Socialdemokratiet Kolding Syd og Socialdemokratiet Kolding Nord har identiske vedtægter: Tekst med

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november Udenrigsministeriet um@um.dk, cc: tironi@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114949 Dato 15-08-2013

Læs mere

E-mail politik for FOA Nordsjælland

E-mail politik for FOA Nordsjælland E-mail politik for FOA Nordsjælland Da det er FOA Nordsjællands holdning, at vi i størst mulig omfang skal anvende elektronisk kommunikation, har vi udformet en e-mail politik med henblik på at sikre såvel

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg Dokumentnr.: 387231 Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg I medfør af 17 f og 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007, fastsættes:

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg 2015/1 LSF 130 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og indenrigsmin., j. nr. 2015-6028 Fremsat den 24. februar 2016 af social- og

Læs mere

UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd

UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd I medfør af 17 f, 17 g, stk. 2, og 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 298 af 14. marts 2013,

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af de kommunale og regionale valg skal ske inden for de tidsfrister,

Læs mere

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder Side 1 af 7 LOV nr 622 af 12/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-06-2013 Finansministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 906 af 25/06/2013 LBK nr 1112 af 30/08/2013 LBK nr 1139 af 24/09/2013

Læs mere

Digital Post og særligt svage borgergrupper

Digital Post og særligt svage borgergrupper Digital Post og særligt svage borgergrupper Vejledning til kommunerne om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Version: 1.0 Udarbejdet: april 2014 Udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg BEK nr 1123 af 15/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-17902 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

9) Køretøjets restværdi: Køretøjets forventede handelspris på tidspunktet for leasingperiodens udløb.

9) Køretøjets restværdi: Køretøjets forventede handelspris på tidspunktet for leasingperiodens udløb. BEK nr 699 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1434179 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om SKATs

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel BEK nr 1859 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 1 1. Bankens navn er Skjern Bank A/S. 2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 UDKAST Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 I medfør af 45, 56 b, 58, 59 a, stk. 1 og 2 og 59 b, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 2016, fastsættes

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Dorte Riskjær Larsen Sagsnr.: 13/1121 E-mail: dorte.riskjaer.larsen @ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 26. september 2013 Telefon: 2128 4616 Vejledning til

Læs mere

Privatlivspolitik for DV Partner ApS.

Privatlivspolitik for DV Partner ApS. Privatlivspolitik for DV Partner ApS. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015

Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015 03. juni 2015 Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015 Vejledning for valgstyrere og tilforordnede Kirsten Deichmann/Jette Pedersen kirsten.deichmann@silkeborg.dk/ jep@silkeborg.dk Sagsnr. EMN-2014-06619

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf: 9945 4545 Service Borgerservice Anmodningen skal afleveres personligt i kommunen Fritagelsesanmoders kommune Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads

Læs mere

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 brevstemmeafgivning i kommunerne

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 brevstemmeafgivning i kommunerne -- AKT 235871 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev - KB ] -- Til alle kommunalbestyrelser v/ den valgansvarlige i kommunen cc.: KL 4 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24

Læs mere

BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF E-CURIA UDGAVE FOR REPRÆSENTANTER

BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF E-CURIA UDGAVE FOR REPRÆSENTANTER BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF E-CURIA UDGAVE FOR REPRÆSENTANTER 1. e-curia er en it-applikation, som muliggør elektronisk indlevering og forkyndelse af procesdokumenter. Den giver desuden adgang til konsultation

Læs mere

Bekendtgørelse om aflæggelse af prøve til næringsbrev til visse fødevarevirksomheder (næringsprøve)

Bekendtgørelse om aflæggelse af prøve til næringsbrev til visse fødevarevirksomheder (næringsprøve) BEK nr 866 af 20/07/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0024387

Læs mere

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning 2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Udvalget til Valgs Prøvelse den 4. juni 2014 Beretning om klager i forbindelse med folkeafstemningen

Læs mere

Vedtægt af 1. februar 2009

Vedtægt af 1. februar 2009 Vedtægt af 1. februar 2009 for valg af menighedsråd i bispedømmet København Kap. I Valg til menighedsråd m. v. Definitioner og valgperiode 1 Ved "menighed" forstås i denne vedtægt en bestemt gruppe katolikker,

Læs mere

-- AKT 281069 -- BILAG 1 -- [ Brev til Miljø- og Fødevareministeriet om brevstemmeafgivning i forbindelse med folk ] --

-- AKT 281069 -- BILAG 1 -- [ Brev til Miljø- og Fødevareministeriet om brevstemmeafgivning i forbindelse med folk ] -- -- AKT 281069 -- BILAG 1 -- [ Brev til Miljø- og Fødevareministeriet om brevstemmeafgivning i forbindelse med folk ] -- Miljø- og Fødevareministeriet mfvm@mfvm.dk Sagsnr. 2015-5970 Doknr. 281069 Dato 05-11-2015

Læs mere

2. I 54, stk. 4, 1. pkt., ændres»der er nævnt i stk. 1«til:»der er nævnt i stk. 2«.

2. I 54, stk. 4, 1. pkt., ændres»der er nævnt i stk. 1«til:»der er nævnt i stk. 2«. Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPMP/NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07004 Doknr. 124989 Dato 13-09-2013 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til

Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2015-16 Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 236 2013 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 1. oktober 2013 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 -- AKT 235850 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 12 - danske havanlæg på dansk område (DONGAmerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget 1 of 26 2013-01-15 10:58 LBK nr 107 af 08/02/2011 Gældende (Folketingsvalgloven) Offentliggørelsesdato: 17-02-2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 251 af 21/03/2012

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 214. Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen I medfør af 42 k, stk. 3, 42 l, stk. 4, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning,

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på private sygehuse m.v.

Meddelelse om brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på private sygehuse m.v. Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 115095 Dato 04-10-2013

Læs mere