Den engelske Lods. Henrik Wergeland. The Project Gutenberg EBook of Den engelske Lods, by Henrik Wergeland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den engelske Lods. Henrik Wergeland. The Project Gutenberg EBook of Den engelske Lods, by Henrik Wergeland"

Transkript

1 Den engelske Lods Henrik Wergeland The Project Gutenberg EBook of Den engelske Lods, by Henrik Wergeland This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this ebook or online at Title: Den engelske Lods Author: Henrik Wergeland Release Date: July 7, 2004 [EBook #12844] Language: Norwegian Character set encoding: ASCII *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DEN ENGELSKE LODS *** Produced by Riikka Talonpoika, Jim Wiborg and PG Distributed Proofreaders DEN ENGELSKE LODS HENRIK WERGELAND _Norges Nasjonallitteratur_ 3. opplag Utgitt forste gang 1880 Her trykt som i originalutgavene _Den engelske Lods_ Utgitt forste gang 1844 DEN ENGELSKE LODS ET DIGT

2 I Laengsel efter Land "O, Kaptain, hvorhen, hvorhen gaaer Seiladsen uden Ende? Nye Horizonter spaende sig omkring mig ud igjen. Briggen alt i rastlos Fart susende igjennemlaenste Hundreder af samme Art, kun af Syner ombegraendste. Naar jeg taenkte Fjernet endelig beseiret, falske Lande ned sig saenkte eller tvinte hen iveiret... Hundred Horizonter runde kom og svunde... hundred Himles Cirkelbunde, for hvem Punktet, hvori mine traette Oines Nervepar krydsende sig overskar, med en evig Helvedpine stedse samme Centrum var... Hundred Horizonter graae alt jeg saae, med en Graendse falsk som Bugten, angste Slange slaaer i Flugten,...graae, ja til Fortvivlen eense, mens--som Lupens grumme Stik krybende Insekt forfolger-- Zeniths blaa og hule Blik stirred paa vort Skib, den Prik, synlig knapt paa Havets Bolger. O, Kaptain, nu har mod Vesten Farten alt saa laenge staaet, til det synes mig jeg naesten er i Sind en Olding bleven, skjondt mit Haar end ei er graat og min Kind ei rynkeskreven. Mens mit Oie uvilkaarligt sig i Regnbuspillet tabte, Skummets Sproit derforud skabte, har jeg idetmindste fundet, monstrende med strengen Sjel, at min Liv for storste Deel meget daarligt er som kastet Skum forsvundet. Og mon et Beviis vel bedre kraeves kan af Bedstefaedre paa at jeg, tilhavs omdreven, oldingviis tilsidst er bleven? Dage mange, aaretunge, aarelange, bort erindringslose flydte,

3 uden Spor, som Kjolvandsstriben, i en Masse sammengydte hine sjunkne Skyer liig, snigende sig sagtelig,-- have svalet Panden med kolden Alderdomsbegriben i dens ode Kjedsomhed, standset Blodet, taemmet selve Utaalmodet, skabt det om til sloven Fred. Thi af Havets og de tomme Skyers Ode har jeg smagt Alderdommens, der vil komme, folt den Taage, som vil spinde sig om Gubbens nogne Tinde, forud om mit Hoved lagt. O, Kaptain, giv mig et Ord! Tryk mig med din Haand, den kjaekke, at mig Tanken ei skal skraekke, at jeg i en Dodningsnekke kommen er ved List ombord! Styrmand, giv mig din! Kom an, Baadsmandsmath og Tommermand! I Matroser, mine Venner, raekker mig de brune Haender! draeber med et kraftigt Tag Angsten i mit Hjerteslag! Thi, skjondt Daare meer end Synder, dog begynder denne Vei med sporlost Fjed, denne dumpe Eensomhed, faelles, Katakombens liig, maegtigt at forfaerde mig. Her paa Oceanets Steppe, saa evindelig ensformig, ikke stille, ikke stormig, maallos, da dens Graendser fly,-- under Luftens dalte Teppe, dette blaagraa Himmelhvaelv,-- er det ei, som om Vi selv (en fordomt Skindodningskare) jordede tilsammen vare under samme Tag af Bly?-- stivt i Stirren paa hinanden Sidemand paa Sidemanden: Han i Hiins og Hiin i Hans Ojes brustne dode Glands, uden Rorelse og Maele, skjondt med fuldtbevidste Sjele? O, en Egg kun af et Skjaer, Striben af et Fuglevaer, Ryggen af en liden Holme, skjondt, som yre Hvals og olme Kobbes borstereiste sorte, i Sekunden atter borte, vilde vaere i min Plage nyfodt Verden at opdage

4 --o et Tankens Paradiis, hvor den vilde bli'e tilbage, Skibet givende til Priis! Brune Tare, Tangens Klase vilde vaere blommet Gront paa Forsmaegtendes Oase, Himmelens Forsoningstegn. Dermed jeg fantastisk skjont Bryst og Pande vilde smykke, dem, som Roser efter Regn, til min Mund vellystig trykke, hilse deres armodsgustne bruunbespettede forrustne polyplige Blaereknopper omt som Anemonens Dopper, der til Stjerner sig udslaaer,-- som de forste Blomstertinter der forkynde Nordens Vaar, efter treti Ugers Vinter." II Appearance of England "..O, Kaptain, hvad er dog Dette, som saa skinnende frembryder hist hvor Himlens Graendse flyder sammen forst med Havets Slette? Mon det er den blanke lange Aasryg af et Skyberg, dalet under Horizontens Bryn? Mange, mange have falske Lande malet skuffende vort traette Syn?-- --O, saa hvid er ingen Sky! Men maaskee nybrudt Iisflag, daekt med Sne, reen og ny, stormforslagen ifra Polen, vender frisken Brud mod Solen? Eller mon det vaere kan nye Haves Fraadebelte, Graendsebolger, som fremvaelte fra atlantisk Ocean? Eller mon det skulde vaere falske Svaners Linjehaere? Da de nok i Horizonten sammen vil formere Fronten; men paa forste Varselsskrig al Armeen flux igjen adspreder sig, som i Hvirvelvinden Sneen. Skulde Verdens Graendsesnor, Havets Graendselinjes Raekke for de evige Seiladser, skabt af solvhvidt Perlemor, i hint Straalende sig straekke?

5 Er det Himmelens Palladser, frie Aanders lyse Hjem, som i Vest sig haever frem? Eller mon er Havets Ode Moderskjod for Himlens Stjerner? Mon som Lys-Eilande ud af dets Dybder de frembrode og forsvandt i sine Fjerner? O, hvor herligt for en Gud da, at skue i den blaa Afgrund ind, hvorfra de gaae! herligt, som i aabent Oie, i hvis Baeger Tanker, omme, skjonne, hoje, funklende sig frembevaeger!" _Sofolkene_[1] "Det som skinner vester hist mellem Sky og Havsensvover, Det er England, solbelyst, Klipperne ved _Dover_. [Footnote 1: Mel. Engelsk Opsang: Have you been at Greenwich fair, bonny Lady, Highland-Lady? Have you seen a Lady there, bonny Highland-Lady?] Fol det friske Livsenspust alt fra Gammel-_Englands_ Ege! Vimplens Tunge, som beruust, kan i det alt lege. _Kentshire's_ Enge har deri sode Blomsterdufte blandet; Somandshjerter vimpelfri' juble imod Landet. Hist see _Englands_ Grundvold staerk: muslinghvid Cement fra Grunden! Frihed har sit Forsvarsvaerk midti Havet funden. Gud har bygget om dens Hjem staerke hoie Bastioner netop hvor det vender frem

6 mod Europas Throner. Shakespearcliffens hvide Hvaelv vesterud er Marmorfoden, hvorfra Seirens Dronning selv stolt behersker Kloden. Klippen mere hvid end Sne; natsort Muld derovenover; gronne Enge --Flojl at see-- gaae i lange Vover. O hvor herlig saadan Grund maa for Englands Ege vaere, som til Frie yde kun sine Krandses AEre! O hvor herligt for en Mand der at leve, boe og bygge! Og hvor herligt hviler han under Egens Skygge!" III Drommesyn Tvende Timeglas forbi-- og vi horte Egene iland sig rorte, susende, med Ord deri, som om mange Maend paa Stranden talte sammen med hinanden. Egerodderne vi saae, Aarer i Agaten lige, i den sorte Muld at gaae, som bedaekkede de hvide Klipper, der langs Stranden kneiste. Og nedover Klippens Side dunkelgronne Vedbend laved, som letflettet Elskovsstige mellem to forelskte Geister (Hun fra Landet, Han fra Havet) efterglemt fra Stevnet, sat i den sidste Maanskinsnat. Tys! de glade Bolger larme; der er Sang i hvad de buldre! Naar jeg ned fra Stavnen saae, syntes jeg see hvide Arme,

7 svaneduunbedaekte Skuldre jublende at skynde paa... Tys! et Chor, afbrudt af Latter! Tys! et "_Rule Britannia! Rule Britannia! Rule the waves!_" syntes jeg dernedenfra i et Chor fra Munde haeves, som af Bolger fyldtes atter, saa det blev kun en Musik sode Brudstykker jeg fik. Hvo kan undres, om jeg dromte Nereider, syngende om Skibets Sider, Liv i Bolgerne, som svomte langshenad din Cliff, Shakespeare, hvor du mante hen King Lear?...O der stod den, hoi og stor! Der til venstre Side stod den: Aft'nens forste lette Flor blaaligt svommende om Foden; men paa Tinden, som nu Aftensolen taendte, enkelt Kam skarlagenbraendte-- o saa rod, som om i Vinden gamle Lear deroppe stod, ei i Betlerdragten pjaltet, men i Kongedragt gestaltet, i sin Kaabes Purpurblod. Og til hoire Haand man saae, liig en romersk Muurkorone haevet i det blege Blaa, _Dovercastles_ gamle graae, tvertsafskaarne plumpe Bueskyttertaarne, saa Kastellet lignede en sachsisk Krone gammeldags, af hamret Jern, himmelfalden ned paa Fjeldet om dets Tindinger til Vaern. Men mod Norden har sig _Kent_ lig en rolig Arm udspaendt, raekkende til hver sin Side, i de slanke solverhvide soilesnoede _Forelands_-Fyre, ud et dobbelt Konningstyre, fra hvis Spidser, da det blode Nattemulm om Landet dalte, (som et Flor, hvori den blide Sommernat sin Kummer kvalte for den skjonne Dag, som dode) tvende Flammeblik frembrode, et i Syd og et i Nord, Kastor og hans Pollux liig, sjunkne ned fra deres hoie Himmelstade til vor Jord, tindrende som draaberene

8 AEdelstene, fattede i Solveroie: En i Rodt, som en Rubin, skiftende dog bryder sig, fjerntud straalende fra Kysten, mens den anden Amethysten lignede i blaaligt Skin. Laenge over Landet svaeved som et Slor, ved Feers Kunster af et blandet Gjenskin vaevet ifra Himmel og fra Hav, rodt fra hiin og blaat fra dette. Deraf kom det Violette, som bag fine Gaze af Engenes og Skoves Dunster Landets skjonne Form omgav. Taagesloret hvert Minut morkere sin Farve skifted. Graasort blev det Violette, Nettets Masker mere taette i det hvide Overdrag. Men naar stundom det blev brudt af en Nattebriis, som hvifted over ifra _Beachyhead,_ frem i Aabningerne traadte hist og her et enkelt Strog af de hvide Klippebranter, som om Spogelsegiganter af en aabnet Tryllegrotte eller blaalig Hexerog frem medeet i brudt Geled blege som et Maanskin skred. Gjennem Natten lyste kun, ved et fosforagtigt Glimt, forud Bolgers reiste Kamme, Fraadens perlehvide Skimt, Taender liig i Havuhyres sorte, vidtopspaendte Mund, og deragter funkled begge Forelandsfyres klare Flammer, Oine liig paa Nattens Magter, paa Daemoner tvende, som her maa gjore Nattevagter, tvungne af en Storres Dom. _Da_--jeg veed vel ei hvordan Sjelens Virksomhed forhojet og en Slummers Vaegt paa Ojet samme Stund forenes kan; men jeg taenker samme Lov for en Sjels og Blomsts Behov: naar det mulmes lukker Oiet sig for Hiin, mens den dog, som Fugl i Luften, friest just sig da bevaeger; Blomstens Glod af Duggen dulmes, medens Duften

9 svommer om dens sjunkne Baeger endnu mere staerk og fiin... _Da_, af Bolgens Surr bedovet, lukte sig mit Oie til, og, af Nattemulmet slovet, sovntilslortes min Pupill. Panden paa korslagte Haender laa paa Raelingens Gelaender, men min Geist var iland i England reist. Lange Raekker Lys paa Kysten (Byers Rad ved Aftenstid, som sig langs Kanalen snoer liig ubrudte Perlesnor) maatte vaekke Reiselysten, kalde Geisten skyndsomst did. Og nu ilte den afsted, meer gesvindt end Elskovsvinket (Telegrafen mellem Skiltes Kjaerlighed) sagtere end Maaneblinket over Graven eller Soens Flade traeder; som en Natfalaene tyst lummer Julinat i Haven svaermende paa stovgraa Vinger under slumrende Syringer, alle sine Natteglaeder nydende af Hjertenslyst-- ja, saa skynded den afsted, vaerende hvor Tanken taenkte, gjennem praegtigskjonne Staeder, nu i forste Sovn nedsaenkte, ilende jevnsides med Skibet, som derude gled. Gjennem _Folkstone, Romney, Rye, Hastings,_ gamle _Winchelsea,_ styrede min Geist sin Vej, gjennem _Brightons_ stolte Gader af Palladser reist af Qvader, som et eneste Palae, deelt i tvende lange Rader; gjennem Skove, i hvis Dunkle saaes mange Oine funkle (Vildttyv eller stolte Hjort); gjennem Byer, gammeldagse, byggede af Britt og Saxe, svaeved Sjelen tankefort, useet som et Mulms Atom, fri og uafhaengig, som om min Vilje var dens Axe. Hoien Gavl paa hver en Bolig nikkede mod den fortrolig, som var reist paa Nabohuus, som om begge disse Gamle hvisked om en Dag at ramle

10 begge sammen ned i Gruus. _William the Conquestor_ have Begge seet; hvorfor rave da ei ned i Grunden sammen i en sand Fostbroderpagt? Hvorfor vente efter Flammen eller paa Orkanens Magt?-- Taet ved Byen et Kastel, med en Muurkrands heel affaeldig, af hvis brustne Skydeskaar Efev skyder ud saa vaeldig som de Bugter Boa slaaer.-- Midti Byens Hovedgade har en gammel _Gate_[2] sit Stade, plump og staerk, liig et lidet Citadel, Fundament for snirkelskaarne mindre kegleformte Taarne, Sachsers og Normanners Vaerk.-- Kronte Konger, steenudhugne, naeselose, skimmelmugne, (Hesten stundom uden Been) forende i venstre Haand tredeelt bojet Liljegreen, mens de Svaerd i Hojren straekke, synes traekke paa det tunge Smilebaand ad den Kraemmeraet de skue mylre i den gamle By: Stok i Haand, ei Spyd og Bue, ingen Hjelme, men Parykker, eller strikket Bomuldshue, som bedaekker skrumpne Panders Regnestykker-- kort den hele Vanslaegt vaekker hine Kongers Smiil paany. [Footnote 2: Port.] Stille var der overalt i de gamle Byer, stille, fromt og stille, saa jeg horte, naar man sig isovne rorte og idromme der blev talt, eller naar derindenfor omme Mor visselulled for sin Lille. Men i _Brighton_ celebrerte, da min Geist hensvaermed did, Kjedsomheden just og Synden i brillant illuminerte Slotte nyen Dags Begynden nu ved hoje Midnatstid. Der var Adel uden Haeder, herlig Viin foruden Glaeder; der var Guld foruden Lykke, Skjonhed uden Uskylds Smykke; Venskab, der saa fast bestaaer,

11 som den Hud, en Slange kaster; Oldinge med Ungdoms Laster, Ynglinge med hvidnet Haar-- deres foraarslose Sommers visne Graes og Syndens Blommers torre henforbraendte Straa, som en tidlig Dod skal slaa. Blinket af dens damascerte blege Lee var i matte udfortaerte Ungdomsojne alt at see. Guldlorgnetterne ei skjule kunde disse dodsenshule, hvoraf Flamme kun frembrod (Flammer, som et Lavas, dulgte) naar paa gronne Bord de fulgte de Guineer, som rullerte til _Perdu'et_ atter lod. Flojelssvobte, dekorerte, perle- og demantbesaa'de, overstroede med _bijoux_ og Braceletter (Oh, Hans Hoihed, Hendes Naade! _O, his Lordship and her Grace,_ trinende i en Francaise!) vandred Tyveaarsskeletter om som Dode paa de straalende Banketter, paa en Hertugindes Bal....Ha det herlige Orchester blandt de hoifornemme Gjaester, mylrende i Hundretal, maegter ikke at fremkalde ved Musiken _a la_ Strauss i beromte Brighton-_Routs_ mere Liv end om Sommerregn mon falde paa forlaengst henvisnet Siv. --Intet Under, at jeg da skyndte mig ihast derfra, som om raskt jeg havde traadt midt imellem Orme-Nogler, uforsigtigen geraadt mellem Klynger Skorpioner og Forviklinger af Ogler, mellem Blomsterne fordulgte, mens den vilde Jagts Daemoner, onde Magters Kogleri mig i Ryggen skarpt forfulgte, susende mig snelt forbi. Forst jeg standsed udenfor en vedbendkrandset sammensjunken Somandshytte. O, der maatte jeg vel lytte! Thi mit Yndlingsinstrument, aedlen Harpe klang derinde, og en Pige skjon og ung, kun Knop af Kvinde,

12 sang henrykkende dertil. O, da maatte _Jeg_ vel lytte! under Lovets Haeng mig snige, til hun Sangen havde endt,-- _Jeg,_ som ei kan Foden flytte fra en Kvindes Harpespil, _Jeg,_ som kunde Livet bort for Doden bytte, naar jeg hen kun maatte blunde under Kvindes Harpespil? Doren aaben stod. Derind Maanen kasted skarpt sit Skin; og hvor det paa Gulvet faldt klarest, som et Solvernet, sad en hebeskjon Gestalt, mere hvid og bleg end det, end den alabastne slanke Hebestotte, som hun ligned, blegere end Aanders Smerte, blegere end Vredens Tanke i barmhjertig Engels Bryst, naar han--_han_, som helst velsigned-- straffe skal imod sin Lyst. Med en Harpe ved sit Hjerte sad den yndige Gestalt, tankebojet, veehensjunken, kummertraet, som af sine Sorger kvalt, og det Glindsende i Ojet viste, at hun havde graedt. Ak, saaledes allerede i sin Ungdoms forste Blomst? Atten Aar--meer var hun ikke. Men jeg saae i hendes Blikke Taaren svulmende berede atter sin Tilbagekomst. Laeben lydlos sig bevaeged, som om med en Aand hun talte; og med anstrengt Sands jeg saae, inden Omrids solverblaae, Skyggen af en Yngling praeget tydelig sig at gestalte. I hans venstre Haand laa Panden, men om Pigens Liv den anden. Stundom syntes Hun at hvile smilende mod Skyggens Barm, hore atter Pulsen ile, fole Trykket af hans Arm. Skyggen syntes derimod svaevende paa flygtig Fod: fremadbojet, Blikket vendt snart mod Stjernen snart paa Hende, som om hver af disse Tvende var ham lige vel bekjendt. "_Francis_--sagde hun--er her!

13 _Francis_, o du er tilstede! Denne sode Gysen ikke kan mig Skuffelse berede, skjondt jeg med de dunkle Blikke Mulm og Maaneskin kun seer." "O, _Francis_!--sang Hun--_Francis_, bliv! Den Stjerne, som dit Oje maaler, har ikke Morgenstjernens Straaler, der strengeligen, naar den daler, tilbage Aanderne befaler. O, _Francis_, elskte _Francis_, bliv! Jeg synge vil den Sang jeg kvad, da du til England kom tilbage fra Slaveskibene at jage. Min stolte, skjondt en Jomfrus, Glaede, da glemte Kjaerlighed at kvaede: kun Faedrelandets Priis den kvad. Barmhjertigt lyttede jo det til Negren, som i Laenken stonner? og Du, iblandt dets bolde Sonner, ham at befri var ogsaa dragen-- Du syntes mig til Ridder slagen for arme Brodres Frihedsret. Og derfor hvad Begeistringen og Britterindens Stolthed talte, medeet i heden Graad sig kvalte, og Englands Priis i Taareflommen blev til et hulkende Velkommen: "Velkommen, _Francis_, hjem igjen!" Velkommen nu, o Gysen sod, Forsikkringen, at du er naere, en Folelse, som om din skjaere Begravningsdragt mig let berorte, som om dens Raslende jeg horte og Linets Luftning mig omflod! Da tindrer Ojet friskt som for, og Smilehullerne forsoge paany som for som for at spoge. Men naar du, Elskte, er forsvunden, da stivner alt igjen om Munden... da er det, _Francis_, som jeg doer....men doer foruden andet Liv, doer ei som Du, der herligst lever naar hid i Maanens Glands Du svaever, og atter, naar Dig lyster, stiger op mellem Himlens Stjerneriger,-- derfor bliv! o _Francis_, bliv!" _Da_--nu ikke meer jeg veed det Retfaerdige og Sande: om jeg enten skal forbande slige Syners Troloshed,

14 eller at min egen yre svaermende Indbildningsmagt var ei meer sit eget Styre, som den burde, underlagt,-- ikke maegtig meer sig selv, end en Dreng paa Baadens Hvaelv ud i Fossedraget reven, hvirvlende i Cirkler om, eller kvaestet Maage, som paa ulige lange Vinger stedse svinger, med en Dalen i sin Svaeven, rundt paa vilden Ocean,-- eller bedre ei deran end paa Bladets lille O Sommerfugl, der ud er dreven paa den milevide Sjo. Thi hvorledes kunde vel just i dette Nu min Sjel,-- da kun Synet skulde skifte, ei forgaae med Taagers Hast under Spil af Morgenvinde-- sin Fornoielse forgifte ved at lade det forsvinde, som om Saebeboble brast? Thi just nu, da Skyggen skulde for sin Elskte synlig blive, alle dens Konturer fulde, lysende som Maanens Skive, skabte som af Stjernes Rog, Kysset folbart dog for hende, om det end ei kunde braende med forelsket Ynglings Ild, men saa blodt, som naar en mild flojelsfiin Provencerose henad hendes Laeber strog; og da Trykket hun af Armen skulde fole dog om Barmen med den blode linde Kraft af en ud af Traeets Mose runden Mistels smaekkre Skaft... Ak, da saae medeet jeg Aanden reise sig fra Pigens Side og mod Doren langsomt glide,-- Panden, hvilende i Haanden, haevede han til et Blik, som hun folte,--ja, thi hendes Laebes Zittren robed det,-- som Konvolvlens fine Net nerverystes og kan braendes af en Stjernes Straalestik. Blikket, som han Pigen gav, tog i Omhed og i Klarhed snelt, med Stjerneskuddets Snarhed, til og af, og med det var i Sekunden Francis' Skikkelse forsvunden.

15 Som af Vindens sammenblaeste Tegninger i stovfiin Sne, var der ikke i den naeste Spor af Geisten meer at see. * * * * * "_Anna, Anna!_"--sagde en aldrende Sjomand som pludselig traadte ind af en Dor i Baggrunden med en Natlampe--"En Seiler kommer om _Beachyhead_, Strommen saetter fra Land igjen, og i Maaneskinnet kan jeg see Tegn, at den vil have Lods ombord.----" IV Lodsen og hans Dreng --"Laeg bi! Laeg bi!" Jeg syntes hore skraldende forbi mit Ore; og da, drommende endnu, (skjondt mit Nattesyn var slettet ganske sporlost af mit Hu) jeg mit tunge Hoved letted tumlende fra Raelingen, hvor jeg fandt mig selv igjen:-- da, for Alt var ret begrebet, jeg en engelsk Lodsbaad saae sig anstrenge for at naae kraengende til Falderebet. Bag ved Roret sad en Sinke --men en vakker--af en Dreng, holdende med begge Haender (liden Kraft men bedre Vilje) Styret op, til Baaden vender. Sprungen op paa forrest Tilje var en Lods, en gammel streng, Baadens fulde Seil at minke. "_Francis, so! Right so, my boy! Luward up! Onboard holloy! Now God bless thee, dearest child! bless thee merciful and mild!_" Og mens han med Venstren greb om et agterudslaengt Reb, trende Gange, fleer end trende, mange mange, med den anden drog han Drengen til sit Hjerte under Udbrud af en Smerte, som kun passed slet for Manden. Endnu Et og Lidt endnu havde han sin Dreng at sige, skjondt vel tyve Gange sagt for han fik det vel belagt med et Sidste: "_hearest thou?_"

16 Endelig fra Laebords Stige kastede han Baaden los, drejende mod Land den om: "_Now in Gods name! Forewards right! Forewards home! Straight forewards home! Francis, Francis, cautious! I return to morrow night._" Fangelinen af han hev. Baaden af omsider drev. Men da den foruden Kraengen, uden Fare til at see, lidtom lidt laverte vaek, sagte--da en Briis knap blaeste,-- og der Rebing var i Seilet, svang han dog fra Skibets Daek end engang sin Hat til Drengen; men jeg laeste, malt med Sort paa Hvidt i Speilet: "_Hastings, Pilot, Numero three._" Ei!--jeg taenkte--ei, for Fanden! Hvo kan nu rose laenger Engelskmanden for hans djaerve Sjomandshu? Staaer ei der den gamle Ulk kvalt tildode af sin Hulk, stirrende og blinkende, Taarerne lidt Luft at give eftersom de fulde blive,-- efter Drengen vinkende,-- mumlende om Seil for svaere, usto Baad og Ballast let, om at Drengen gjorde ret, hvis han passed af at baere, dersom falske lunefulde, afsindsvilde Beachyhead (hvad han af Erfaring veed, for man venter det, kan mode) hundehylende nu skulde Kastevindene udstode, paa Kanalens blanke Ode, liig en Rog af Kul og Sne. Ha, den Britte skulde see under Norges vilde Kyst Gutter (neppe laengesiden at de slap fra Moders Bryst) Gutter som en Tommeliden, druknede Havlodsers Born, mere kjaekke end den vilde Fiskeorn og sjovante Nordlandsskarv, sikkrere end Havets Maager, mellem hoie Bolgeraager svaeve om i Faders Snekke, Moderens og deres Arv! Britten vildfe blive bleg, saae han deres Tagfatsleeg

17 med en Svaerm af Kastevinde, der, saa hurtigt som en Vifte slaaes ud, sig om kan skifte efter hver Kompassets Streg. Dog de finde, ved en Taages Gjennembrud, ind og ud af de, meer end gammel Eeg, meer end Ertsens Strog forgrente schakteskumle skjaeromspaendte slangesno'ede lange Fjorde; fare snelt som jaget Lom Fjeldene indunder, som lodret Bugterne omgjorde, og hvoraf den ene Bred hvinende udsender Vesten-, og den anden Osten-Blaesten, flyvende paa sorte Fjed Fjorden tverts og op og ned,-- tverts, saa Strimerne hinanden skjaere lige langt fra Stranden, som i Troldes Ledingsfaerd, hvori Kjaemperne ei synes, krydsende indbyrdes, brynes Tusinder af sorte Svaerd. "Landet og dets vilde Fjorde --tog den gamle Lods tilorde, drejende sig barsk herom-- Landet kjender jeg, og noget (saa jeg fattet har hvert Ord) mindes jeg endnu af Sproget siden jeg tilbagekom ifra Fangenskabet; thi, paa _the Tartar_ med ombord, som blev jaget ind i slig en Djaevels-Fjord, blev jeg taget med det hele Kompagni. Men, min Ven, saa stor en Baad, sluppen i saa unge Haender? Den kan nok for Farten ender traenge Manddoms Kraft og Raad. Tro mig, om jeg havde halt Fokken noget mere stram, havde det ei vaeret galt, nei, _Goddam!_" --"Ei, Pilot, tillad, jeg troer, dersom Eders Baad er stor, er den og desmere sikker." "Baaden liden eller stor, Trygheden i Manden stikker, som er stillet ved dens Roer. Og desuden Beachyhead ei af Stort og Lidet veed. Linjeskibe eller Baade, Joller eller _Men of war'_er

18 svaeve paa dets Stormkasts Naade, magteslose mod dets Vrede, som det Stovfnug Loven karer op i Rog fra Orknens Grund, og som farer ud og ind af Dyrets hede vide, flammerode Mund. Se histud mod Vest! Kanalen naevnes det i Dagligtalen; men det er Atlanterhavet, Verdensoceanet selv, her just her, hvor, bolgegravet, Bretland er fra Gallien brustet, med en dobbelt Kraft udrustet af et Hav og af en Elv. Klippesveiste _Eddystone_' --_oh, how many times is gone!_ af dets Bolger mangen Nat knaekket som en Paddehat! Og hvor tidt, naar det blev Dag, har ei siddet India-Eskadres Vrag rundtom paa _the Needles_ spiddet? Og de Frygtelige staae dog, som Stene over Grave paa en Kirkegaard paa Landet, udenfore "Englands Have", der, hvor Vandet skinner deiligst, som beblandet med en Foraarshimmels Blaa." ----En maerkvaerdig Mand tilvisse: rustet Jern fra Fod til Isse; men der indenfor saa blod som Melonmarv hvid og sod; bliden Klang i haardt Metal; Barskheden sentimental folsom, om, ja som om kunde fra hans laadne haarde Bringe honningsod og lunken springe Modersmelk i Barnemunde; fromme Ord til strenge Maele; jomfrufolsom, moderblod var den Gamle. I det Hele liig den haarde, men med vamle Melk opfyldte, Kokosnod; eller, om der gives skulde mellem Jordens Instrumenter Floiter drejede af Staal, men af blode Toner fulde, mellem Genthorn og Serpenter, klingende som blide Velske mellem Jordens andre Maal. Men som Han nu sad der streng, mork og mildere iflaeng, syntes Intet han at elske

19 uden Toddy og sin Dreng. V Isle of Wight. Spithead. "The Albatross" Lad den raa Pilot ved Glasset sidde der, til han blier maet! og paa Kassen ved Kompasset (Mandens Taffel) en Karaffel, fuld af "Franskt" ved Siden saet! at han, efter Hjertenslyst, i mandhaftig Tomandsdyst, som en aerlig Engelskmand, kan hver Draabe Blod forode i hiin fodte, hanerode Fiende af hans Faedreland, den han jo medrette kan-- da den baaren er derhenne i _Guienne_, _Medoc_ eller _Armagnac,_ altsaa i den sorte Prindses svaerderobrede Provindses arildsodlede Distrikt-- ansee som et hojst forraedersk Doden vaerd Oprorerpak, der meeneedersk sveget har mod Leoparden Underdanens svorne Pligt. Vi imedens ville folge, _Isle of Wight, Old Englands garden_, dine Skjonhedslinjers Bolge, praegende sig ud i Luften liig en underskjon Afspeiling af en yndig Feers O; under vor Laveringsseiling langsmed Landet drikke Duften af det slagne friske Ho; _Cath'rine'-Point's_ Styrtning maale, som, af Morgensolens Straale, snart illumineret, til Bjerg af Roser blive vil, medens _Nettleston's,_ det hvide, liig en lang uhyre Haek af Viburner og Jasminer, sees ud i Havet glide, til det som en Linje tviner mellem Luft og Bolge vaek. Lad ham sidde der den Tvaere! sine tause Glas fortaere med en skattegravertyst indaedt heed forsvoren Lyst, som om hvergang han paa Bunden Perle eller Diamant,

20 slubbrende den ind med Munden, i det tomte Baeger fandt! Andet kalder vore Blikke: Her her aabner alt _Spithead_ Gyldenhornet (Stambuls ikke maaler sig i Pragt dermed). Derfra, paa tredobbeltkronte, bolgebaarne, kun ved Sejer gjenforsonte, herskende Britannias Bud, skyhoslige Tordentaarne, fare viftehurtigt ud did den stolte Dronning peger, efter alle Vindens Streger. Nu imellem _Portsmouths_ hvide, milelange Faestningsvolde, som i Ost, paa langtudskaarne Tunger synes hist at glide, liig en Solverkjaede hen, fuld af Led af runde Taarne, Citadeller og Kasteller, som for sammen fast at holde Havets Bryn med Himmelen... Mellem disse havomstromte Krigens skinnende Palladser og imellem _Rydes_ beromte poppelkronede Terrasser (_Ryde_, som Walter Scott lovpriser fremfor Indiens Paradiser) Flaaden laa i dyben Fred, adspredt paa _St. Hellens_ Rhed: Englands Gyldenhorn, _Spithead,_ --Rolige, som Skjaer, af vegne Springflod op i Veiret stegne, som ved Kogleri, imens Ebben lober Fjaeren lens,-- rolige som kolossale Graasteens-Sfinxer i de Dale Nilens Stromme overflode,-- rolige, som Hvale, der, bugopvendte og som dode, sove midtpaa Havets Ode: hist og her hine stolte, taarnehoje _men of war's_ for Anker flode, ubevaegte, skjondt mod deres gronne Bouge Bolger skjaeres, staerke, hoje som tilsjos. Og det blev for Aandens Oje, som om hvert et Skib kun var flagbetegnet Ankerboje for den storste Verdens forste Verdens sande _man of war,_ for _Great Britain_ selv, som har slidt sig fra Europa los, lagt sig ude langt tilsjos,

21 riig og fri og stolt og bos! Grusomme "_Diktator_" vi ilede med Gru forbi. Yderst hen "Najadens" Morder, som forjagt af sin Daads Melancholi, havde eensom sig forlagt. Som om Nordmaends eller Danskes og Franzosers kjaekke Border kunde see sin Roes forvanskes, sig beundret ei, men hadet, laa den eensom der og baded, sit, med gabende Kartover rundtomkring besatte, Bryst midti Rhedens gronne Vover, fjernest ifra Englands Kyst, liig en Svane uden Mage og af Flokken glemt tilbage. Men just der, hvor nedadvendte Skygger af dens Master endte, saae Vi dem fra "_Royal George_" (det for mange Herrens Aars Tider siden sjunkne store Tredaekslinjeskib) at bore sig med Stag og Takl og Top imod hine ligeop,-- Sex i Alt og Tre mod Tre. Ja, da skarpt jeg saae i Vandet, fik jeg tydeligt at see _Royal George_ i Vant og Mers med Gespenster fuldt bemandet, klavrende paakryds og tvers. Nelsons Skib ved Abukir, (agterpaa _"The Vanguard_" stod malt paa Sort med Traek som Blod, meer til Raedsel end til Ziir) laae for Anker uden Rigg, rolig som en O, i Havnen, raekkende (som Invaliden frem sin Armstump) op de korte Master, ifra Merset borte, hvortil Sejeren i Striden for saa ofte laente sig. Og det syntes stundom mig, som om op og ned ved Stavnen, under Skibets Gallion, dandsende langs henad Siden, frem af Bolgen haeved sig Heltens yndige Sirene, Lady Emma Hamilton, loftende hoit op i Favnen, snelt som Skvulp af sjunkne Stene, solvhvidt Oldingshoved, slynget om med slimig Tang og Tare: Hans, der med et Glimts Forbi, som tilveirs Raketter fare, grusomt blev i Raaen klynget:

22 gamle Caraccioli. _"Agamemnon",_ vidt beromt ligesom sin graeske Navne, naest hiin tryllende Medusa, (Hamilton, Siren-Gorgonen,) af Lord Nelson elsket omt, strakte Marmorgallionen mellem to beromte Stavne: "_Thunderer_" og "_Arethusa_". "_Victory_", i Nelsons Blod med Udodelighed dobt, kneiste som en Pyramide, taarnet op af Bramseil hvide, som et Bjerg med kulsort Fod, men i Sne forresten svobt. "_Dreadnought_" (gamle Collingwoods) "_Africa_" (Sir Sammy Hoods) vingede "_Bellerofon_", som bortforte i sin Favn Napoleon, sorgeslorte Fangebuur "_Northumberland_", Howes "_Ajax_" og "_the Queen_", "_Hero_", "_Royal Sovereign_", Codringtons, den Navariner, tvende Gange taendt ibrand, "_Triumph_", "_Caledonia_", "_Windsor-Castle_", "_Victoria_", --alle Disse blandt de mindre, flere end jeg kan erindre, laae, som Hvaler blandt Delfiner, Portsmouth til og Portsmouth fra. O, igjennem disse Sunde, disse Net af Faestningsgrave, ovenfra, naar Synet hoined sig mod Sky, i Dybet oinet som et Garn af sorte Baand mellem disse Dodskasteller,-- o, her kunde Doden, om den var en Aand, og ei burde taenkes heller som fra Paradisets Have Fredens Palmers milde Aande, der borthvifter Jordens Vaande,-- o her kunde den, belaesset med Fordaerv, med Ljaen hvaesset, Herrens Dommes Overbringer til en millionfold Skare, gjerne fare paa de lynbaldyrte Vinger uden Mine af Foragt for de Dodeliges Magt, uden Traekket til Medynken skulde, svulmende i Rynken, om hans Laebe blive lagt. Ja beundrende kanskee vilde i sin Gjennemfaren

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød, hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845)

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845) H. C. Andersen: Eventyr 29: De røde Skoe. (1845) Der var en lille Pige, saa fiin og saa nydelig, men om Sommeren maatte hun altid gaae med bare Fødder, for hun var fattig, og om Vinteren med store Træskoe,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Hjalmar og Hulda. 4. "Min Hjalmar, ret aldrig jeg bryder min ed, og ej skal jeg glemme dit navn; På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tavs,

Hjalmar og Hulda. 4. Min Hjalmar, ret aldrig jeg bryder min ed, og ej skal jeg glemme dit navn; På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tavs, Hjalmar og Hulda 4. "Min Hjalmar, ret aldrig jeg bryder min ed, og ej skal jeg glemme dit navn; På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tavs, thi afskedens time var nær, han skulde snart drage til fremmede

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Sangen om Vølund. 13. Mælte da Nidud, Njarernes Fyrste: "Hvor har du, Vølund! Alfernes Viser! fundet vort Eje i Ulvedale?"

Sangen om Vølund. 13. Mælte da Nidud, Njarernes Fyrste: Hvor har du, Vølund! Alfernes Viser! fundet vort Eje i Ulvedale? Nidud hed en konge i Svithjod; han havde to Sönner og én Datter, der hed Bødvild. Der var tre Brödre, Sönner af Finnekongen; den ene hed Slagfinn, den anden Egil, den tredje Vølund. De løb på Skier og

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

[Bl. 23r] Vi sad i kupeen jeg Horneman og Dansken Vi skulde[?]... Rivieraen Vi for forbi landskaber fremmed for os skjønne underlige som i eventyrerne Et feland fra tusind og en nat Blændende hvide villaer

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Fyrtøiet Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Tekster. 1. Jeg vil bare se dig sidde i min sofa Tekst og musik: Helena Ljunggren. 2. Et spor i den nyfaldne sne Tekst og musik: Helena Ljunggren

Tekster. 1. Jeg vil bare se dig sidde i min sofa Tekst og musik: Helena Ljunggren. 2. Et spor i den nyfaldne sne Tekst og musik: Helena Ljunggren Tekster 1. Jeg vil bare se dig sidde i min sofa Jeg kan godt blive imponeret over alt det, du kan og vil, og i kunsten at kurtisere der ved du os lig, hvad der skal til. Men jeg vil bare se dig sidde i

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

Der hersked' en konge i Østerdal. hvert træk i hans ansigt lød niddings skærv, Der hersked' en konge i Østerdal, for Guttorms tapperhed grued' enhver.

Der hersked' en konge i Østerdal. hvert træk i hans ansigt lød niddings skærv, Der hersked' en konge i Østerdal, for Guttorms tapperhed grued' enhver. Der hersked' en konge i Østerdal Der hersked' en konge i Østerdal, hvert træk i hans ansigt lød niddings skærv, for Guttorms tapperhed grued' enhver. hans navn var kong Håkon den kække, han stridsmænd

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Det graa hus. Herman Bang. The Project Gutenberg EBook of Det graa hus, by Herman Bang

Det graa hus. Herman Bang. The Project Gutenberg EBook of Det graa hus, by Herman Bang Det graa hus Herman Bang The Project Gutenberg EBook of Det graa hus, by Herman Bang This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Alexander L. Kielland

Alexander L. Kielland Alexander L. Kielland Garman & Worse 1880 bokselskap.no, 2013. Alexander L. Kielland: Garman & Worse (1880) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1880. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Lille Claus og store Claus

Lille Claus og store Claus Lille Claus og store Claus Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der vare i en By to Mænd, som begge havde selv samme Navn, begge to hed de Claus, men den ene eiede fire Heste og den anden kun

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Lille Claus og store Claus

Lille Claus og store Claus Lille Claus og store Claus Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der vare i en By to Mænd, som begge havde selv samme Navn, begge to hed de Claus, men den ene eiede fire Heste og den anden kun

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB

Læs mere

Goddag sang (Dalia Faitelson)

Goddag sang (Dalia Faitelson) Goddag sang Goddag goddag til alle sammen Idag idag vi mødes her Og ved I hvad, det ku være så dejligt Hvis I ta r med på eventyr Det handler om en lille tapper mus Der forlod sit hus Og solen den stakkel

Læs mere

Sir Juke Fanebladet Fest- og Skålesange.

Sir Juke Fanebladet Fest- og Skålesange. Sir Juke Fanebladet Fest- og Skålesange. Sange der er øverst i fanebladet: (Brudevalsen Violin) (March. Axel Foley) 30 sek. March til når der bæres en festsang ind (March. Brude march) 30 sek. March til

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 Fred bringer jeg til Jer, mine børn, Den Syvfoldige Fred fra den Jordiske Moder og den Himmelske Fader. Fred bringer jeg til Jeres legeme, ledt på vej af Kraftens

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson Et fund Gækkebreve fra Djursland Per-Olof Johansson Per-Olof Johansson: Et fund - Gækkebreve fra Djursland På Internet 2014 http://per-olof.dk Påskegæk.. Jeg fandt ikke en Rembrandt. Men jeg købte en lille

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen 62 Slip kontrollen - lovsangsaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 6 62 Slip kontrollen Introduktion til denne Temaaften Fokusset denne aften vil være på Guds storhed Gennem lovsang vil vi prise ham fordi han

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Loge nr. 4 PROGRES. Program til. 125 års stiftelsesfest. Lørdag den 2. december 2006

Loge nr. 4 PROGRES. Program til. 125 års stiftelsesfest. Lørdag den 2. december 2006 j Loge nr. 4 PROGRES Program til 125 års stiftelsesfest Lørdag den 2. december 2006. Festloge Gæster og brødre føres ind Storlogen føres ind v br. Storrepræsentant Svend Guldager Nielsen Velkomst ved br.overmester

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere