INATSISARTUT OG DEMOKRATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INATSISARTUT OG DEMOKRATI"

Transkript

1 INATSISARTUT OG DEMOKRATI Om parlamentarisk demokrati i Grønland for unge

2

3 FORORD Nu skal du læse en historie om et muligt forbud mod energi drikke. Nogle mener, at energidrikke er sundhedsfarlige og derfor ikke burde sælges til unge under 18 år, mens andre mener, at enhver har ret til selv at bestemme, hvad han eller hun gerne vil drikke. Denne historie skal forklare dig, hvad parlamentarisk demokrati går ud på, og hvordan det parlamentariske system fungerer i Grønland. Historien afspejler med få ændringer et ægte politisk forløb fra Inatsisartuts forhandlinger i 2011 og Du kan også vælge at se historien som film ved at besøge: Udgivet af Bureau for Inatsisartut Januar 2013, revideret januar 2015 Tegninger: Christian Rex, Deluxus Studio Bureau for Inatsisartut Postboks Nuuk

4 4

5 INATSISARTUT OG NAALAKKERSUISUT Dette er Grønlands Selvstyrets bygninger i Nuuk: Inatsisartut og Naalakkersuisut. Her går de politikere, som arbejder i parlamentet Inatsisartut og regeringen Naalakkersuisut ind og ud. Men hvorfor er de egentlig her? Og hvad præcis laver de? 5

6 PROBLEMET MED ENERGIDRIKKENE Lad os se lidt på problemstillingen med energidrikke som et eksempel på, hvordan Inatsisartut arbejder. Forskellige steder i landet bliver folk bekymrede over, at mange unge især under 18 år elsker energidrikke. 6

7 Det er umuligt, at hele befolkningen samles ét sted hele tiden for at drøfte landets problemer og mangfoldige holdninger. Derfor vælger befolkningen repræsentanter, som de anser som egnede til at finde løsninger på problemerne. 7

8 VALG TIL INATSISARTUT Hver fjerde år har hver stemmeberretiget borger dvs. alle danske statsborgere over 18 år, som har boet i Grønland i mindst et halvt år mulighed for at deltage i valget til Inatsisartut. De valgte politikere er efterfølgende medlemmer af Inatsisartut for de næste fire år. Dette kommer til udtryk i begrebet demokrati som betyder folkestyre. Valget er almindeligt, dvs.: Hver borger har ret til at deltage. Valget er lige, dvs.: Enhver har samme indflydelse. Valget er hemmeligt, dvs.: Ingen kan kontrollere, hvordan andre afgiver deres stemme. Der kan kun vælges personer over 18 år, som har boet i Grønland i mindst 6 måneder og som har ladet sig opstille som kandidat i et godkendt parti, som enkeltperson eller som kandidatforbund. 8

9 MEDLEMMERNE AF INATSISARTUT REJSER TIL NUUK OG INATSISARTUT RET STARTER Inatsisartutåret starter hvert år i september måned. Dette sker med en procession til Inatsisartut. Inatsisartut mødes efterfølgende i to til tre måneder til efterårssamlingen. Derudover afholdes der forårssamling i ca. to måneder. 9

10 DEBAT I SALEN KØRER EFTER FASTE REGLER Møderne bliver ledet af formanden for Inatsisartut. Medlemmerne er placeret efter et bestemt system i Salen: På de første to rækker overfor talerstolen sidder Naalakkersuisut. Medlemmerne fra regeringspartierne sidder samlet, og medlemmer af oppositionen er placeret bagerst i Salen. 10

11 Inde i Salen foregår debatten efter faste regler. Inatsisartut har en forretningsorden, som fastlægger, hvordan møderne skal foregå. Det er vigtigt, at forretningsordenen overholdes for at sikre lige muligheder for alle medlemmer, og for at garantere Inatsisartuts beslutningsdygtighed. 11

12 HVAD BETYDER PARLAMENT OG INATSISARTUT EGENTLIG? Parlament betyder: Et sted hvor der tales. Dette beskriver noget meget væsentlig: I et parlament drejer det sig om at tale med hinanden og om at udveksle argumenter. Ikke kun de der har flest penge eller de med de mest indflydelsesrige venner skal have indflydelse. Alle skal have de samme muligheder for at samle et flertal bag sig. Samtalerne finder sted i plenum i Salen. Plenum betyder alle, fordi alle medlemmer uanset partitilhørsforhold har adgang her. Inatsisartut betyder: Dem der laver love. Love bestemmer, hvordan samfundet skal fungere. Love fastlægger f.eks., om der fortsat må sælges energidrikke til personer under 18 år. 12

13 Når Inatsisartut skal behandle et lovforslag, skal forslaget underkastes 3 behandlinger i Salen. Under 1. behandlingen bliver lovforslaget kort præsenteret for medlemmerne og offentligheden. På denne måde ved alle, som interesserer sig for emnet, at Inatsisartut vil drøfte et forbud mod energidrikke for unge under 18 år indenfor de kommende uger. Det er dog langt fra det eneste lovforslag som Inatsisartut skal behandle, og medlemmerne må efterhånden sætte sig ind i mange forskellige temaer. De enkelte partier udpeger derfor en ordfører på de forskellige fagområder, som bliver partiets ekspert på det specifikke område. 13

14 UDVALGSMØDER Inatsisartut behandler mange forskellige forslag. Medlemmerne kan derfor ikke være eksperter på alle områder. Dette løses ved, at en mindre gruppe af Inatsisartuts medlemmer ser nærmere på forslagene. Før Inatsisartut stemmer om et lovforslag, sendes loven nemlig oftest til udvalgsbehandling. UDVALGSMØDE 14

15 I udvalget sidder medlemmer fra de enkelte politiske partier, som er repræsenteret i Inatsisartut, og som fokuserer på et særligt fagområde. I udvalget kan et politisk problem blive drøftet indenfor en mindre kreds på et fagligt grundlag. Inatsisartut har en række udvalg. Når Inatsisartut behandler et lovforslag om forbud mod energidrikke, behandles dette af Familie- og Sundhedsudvalget. Udvalget kommer med indstillinger til plenum i en betænkning, som er udvalgets anbefaling om, hvorvidt lovforslaget skal vedtages, forkastes eller eventuelt ændres. 15

16 2. OG 3. BEHANDLING I Salen behandler Inatsisartut efterfølgende lovforslaget i en 2. og en 3. behandling. Det er medlemmerne af Inatsisartut og Naalakkersuisut, som har taleret. Efter udvalgets indstilling er blevet præsenteret bliver flere argumenter om emnet udvekslet. På denne måde sikres, at mindretallets argumenter også bliver hørt, inden medlemmerne afgiver deres stemme. Hvert medlem har et personligt stemmekort, som skal sættes ind ved deres plads i Salen. Efterfølgende kan de stemme For, Imod eller Undlad at stemme ved at trykke på en knap. Gennem afstemningen fastlægger flertallet, hvad der skal ske. Inatsisartut har således til opgave, at træffe grundlæggende beslutninger f.eks. at fastlægge, at der fremover ikke længere må sælges energidrikke til unge. Hvis et flertal i Inatsisartut har stemt for vedtagelsen af et lovforslag, skal loven efterfølgende føres ud i livet. På denne måde sikres, at der fremover ikke længere sælges energidrikke til unge under 18 år. 16

17 NAALAKKERSUISUT SKAL FØRE LOVE UD I LIVET Naalakkersuisut er delt op i forskellige ansvarsområder. Ansvarlig for sundhedspolitik er medlem af Naalakkersuisut for Sundhed. Sammen med sine medarbejdere udgør Naalakkersuisoq Departementet for Sundhed. Naalakkersuisoq for Sundhed og dennes medarbejdere må nu sørge for, at det overalt i Grønland bliver kontrolleret, at der ikke længere sælges energidrikke til unge, og at der ikke længere reklameres for energidrikke. Eventuelle konsekvenser af en lovovertrædelse afgøres af domstolene, som betegnes den tredje statsmagt ved siden af Inatsisartut og Naalakkersuisut. For at skabe bedre kendskab til den nye lov, kan departementet eksempelvis beslutte at iværksætte en oplysningskampagne. Dette koster som regel altid penge, hvorfor der samtidigt må prioriteres midler til gennemførelse af loven i Landskassen. 17

18 FORBUD MOD ENERGIDRIKKE BLIVER TIL EN REALITET 18

19 KONTROL AF NAALAKKERSUISUT Inatsisartut har også en kontrollerende funktion. Et medlem af Naalakkersuisut er nemlig ansvarligt overfor Inatsisartut. Naalakkersuisoq kan derfor blive pålagt at redegøre for indsatsen med at gennemføre Inatsisartuts beslutninger. Naalakkersuisoq må også redegøre for, hvis noget ikke kører helt som planlagt. Medlemmerne forventer, at Naalakkersuisoq loyalt arbejder efter Inatsisartuts anvisninger og ved alt om sit ansvarsområde, dvs. i dette tilfælde salg af energidrikke til unge unde 18 år. På denne måde bevarer medlemmerne af Inatsisartut kontrollen og sikrer at vælgernes interesser varetages. BORGERNE ORIENTERER SIG OM DEN NYE LOV 19

20 PRESSENS ROLLE For at befolkningen i Grønland kan danne sig et billede af, hvorfor medlemmerne af Inatsisartut har vedtaget en lov, og i hvilket omfang denne lov imødekommer deres interesser og behov, kan medlemmerne informere befolkningen gennem de forskellige medier. Pressen kan derudover selv vælge kritisk at belyse Inatsisartuts beslutninger. På denne måde kan befolkningen danne sig et indtryk af, om de er tilfredse med det, som medlemmerne gør, og om de vil stemme på dem igen ved næste valg. Pressen har dermed også en vigtig kontrollerende opgave, hvorfor den også kaldes for den fjerde statsmagt. 20

21 BORGERNES REAKTIONER 21

22 OPSUMMERING: INATSISARTUTS OG NAALAKKERSUISUTS HOVEDOPGAVER Demokrati betyder folkestyre. Og det er dét, der sker i Inatsisartut. Medlemmer af Inatsisartut, som bliver valgt af befolkningen, træffer beslutninger, som gælder for hele Grønland. Inatsisartut har derfor tre vigtige opgaver: Det vedtager lovene, som regulerer hvordan mennesker lever sammen i Grønland, eller det opfordrer Naalakkersuisut til at tage sig af særlige forhold. Det bestemmer, hvor mange penge Naalakkersuisut må bruge til hvilke formål. Og endelig kontrollerer det Naalakkersuisuts arbejde. 22

23 Naalakkersuisut har til gengæld til opgave at føre de love og beslutninger, som Inatsisartut har vedtaget, ud i livet. Derudover kan eventuelle lovovertrædelser blive sanktioneret af domstolene. Pressen holder øje med alle disse institutioner og formidler nyheder til borgerne og har dermed en vigtig kontrollerende opgave. Denne magtdeling mindsker risikoen for, at magten bliver misbrugt og er en væsentlig forudsætning for, at vores demokrati bevares. 23

24 NU KAN DU PRØVE EN LILLE QUIZ! Forsøg at svare op de følgende spørgsmål: 1. Hvorfor sender befolkningen repræsentanter til Nuuk? Det kun er de klogeste, der må bestemme i et demokrati. Befolkningen er for stor og det er for tidskrævende, hvis alle skal deltage i alle beslutninger. Fordi man tænker bedst i Nuuk. 2. Hvem har stemmeret ved valg til Inatsisartut? Alle mennesker i Grønland. Alle danske statsborgere over 18 år, som har boet i Grønland i et halvt år. Alle der har afsluttet folkeskolen. 3. Hvad betyder ordet demokrati? Befolkningen bliver ledet af én leder. Folkestyre. Enevælde udøvet af Kongen. 4. Hvem kan stille op til valg til Inatsisartut? Alle mennesker i Grønland, som er medlem af et politisk parti. Alle der har læst på universitetet og som har boet i Grønland i mindst 6 måneder. Alle danske statsborgere over 18 år, som har boet i Grønland i mindst 6 måneder og som har ladet sig opstille som kandidat for et godkendt parti, som enkeltperson eller som kandidatforbund. 24

25 5. Hvor kommer medlemmerne af Inatsisartut fra? Fra Nuuk. Fra hele Grønland. Fra de 5 største byer i Grønland. 6. Hvor ofte og hvor længe samles medlemmerne af Inatsisartut hvert år? Ca. 6 uger om foråret og ca. 2 måneder om efteråret. På alle hverdage undtagen i sommer- og juleferien. Ca. 4 uger om året. 7. Hvem leder møderne i Salen? Formanden for Inatsisartut. Formanden for Naalakkersuisut. Rigsombudsmanden. 8. Efter hvilket system er medlemmerne placeret i Salen? Efter deres hjemby således at de bedst muligt repræsenterer deres lokalområde. Opdelt i kvinder og mænd. Naalakkersuisut sidder for sig selv, de øvrige medlemmer sidder efter partitilhørsforhold. 9. Hvad betyder parlament? Et sted, hvor der tales. Vores bedste. Dem, der laver love. 10. Hvad betyder Inatsisartut? Der, hvor der tales længe. Vores bedste. Dem, der laver love. 25

26 11. Hvad er en lov? En forskrift der bestemmer, hvad man må og ikke må. En idé om, hvad der er det bedste for Grønlands fremtid. En forskrift alle er enige om. 12. Hvad er blandt andet udvalgenes opgaver? Grundigt at drøfte et lovforslag og dets konsekvenser på et fagligt grundlag. At stemme om lovforslag. At gøre dét som Naalakkersuisut ønsker. 13. Hvilken opgave har medlemmerne, når de mødes i Salen? At kontrollere om udvalgenes indstillinger følger Grundloven. At vedtage eller forkaste lov- og beslutningsforslag. At oplæse nye love, således at alle borgere får kendskab til dem. 14. Hvem har taleret i Salen? Kun medlemmer, som er udpeget som partiernes ordførere. Kun medlemmer af Naalakkersuisut. Kun medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut. 15. Er det et krav, at alle medlemmer skal være enige før en lov kan vedtages? Ja, der skal være enighed iblandt medlemmerne af Inatsisartut. Nej, der skal bare være et flertal iblandt medlemmerne af Inatsisartut. Nej, det er tilsrækkeligt, hvis 25% af Inatsisartuts medlemmer støtter lovforslaget. 26

27 16. Hvem sørger for, at vedtagne love føres ud i livet? Naalakkersuisut. Udvalgene. Formanden for Inatsisartut. 17. Hvad kaldes de enkelte dele af Naalakkersuisut, der er ansvarlige for bestemte fagområder? Udvalg. Kommuner. Departementer. 18. Hvilken myndighed betegnes som den tredje statsmagt? Pressen. Domstolene. Den danske regering. 19. Hvem kontrollerer hvem? Den danske regering kontrollerer Naalakkersuisut. Inatsisartut kontrollerer Naalakkersuisut. Naalakkersuisut kontrollerer Inatsisartut. 20. Hvilken rolle spiller pressen i politik? Ved hjælp af pressen informerer politikerne borgerne om deres holdninger og beslutninger. Pressen forholder sig kritisk til politikernes udmeldinger, således at befolkningen kan danne sig et overblik over den førte politik. Pressen reklamerer for medlemmernes og Naalakkersuisuts beslutninger, således at der skabes opmærksomhed om nye love. Pressens opgave er at hjælpe politikerne med, at træffe populære beslutninger for at sikre opbakningen i befolkningen. 27

28 21. Hvorfor kaldes pressen også den fjerde statsmagt? Fordi borgere ved hjælp af pressen kan iagtage og kontrollere den førte politik. Fordi de råder over flest ressourcer og det bedste netværk. Fordi de er Inatsisartuts og Naalakkersuisuts talerør. 22. Hvad kan jeg gøre, hvis jeg er uenig i en lov? Jeg kan intet gøre. Jeg er magtesløs. Jeg kan lade være med at overholde loven. Jeg kan lede efter folk der er enige med mig for at styrke mine argumenter, eller jeg kan kontakte medlemmer af Inatsisartut for at forsøge at påvirke den førte politik. 23. Hvad er Inatsisartuts tre vigtigste opgaver? 1. At give partierne et offentligt forum, 2. At stille kontorpladser til rådighed for politikerne, 3. At forberede interessante politiske indslag til pressen. 1. At logvgive, 2. At fastsætte Selvstyrets budget, 3. At kontrollere Naalakkersuisut. 1. At offentliggøre love, 2. At kontrollere love, 3. At straffe lovovertrædere. 24. Hvorfor er opgave- og magtdelingen mellem Inatsisartut og Naalakkersuisut så vigtig? Hvis én institution bestemte alting, kunne det risikeres, at beslutninger træffes for egen vindings skyld og imod borgernes interesser. I yderste konsekvens kunne demokratiet blive afskaffet. For at alle politkere og deres holdninger kan tilgodeses. For at sikre en effektiv og grundig behandling af de mange lovforslag, som skal behandles hvert år. 28

29 SVAR TIL QUIZZEN 1. Befolkningen er for stor og det er for tidskrævende, hvis alle skal deltage i alle beslutninger. 2. Alle danske statsborgere over 18 år, som har boet i Grønland i et halvt år. 3. Folkestyre. 4. Alle danske statsborgere over 18 år, som har boet i Grønland i mindst 6 måneder og som har ladet sig opstille som kandidat for et godkendt parti, som enkeltperson eller som kandidatforbund. 5. Fra hele Grønland. 6. Ca.6 uger om foråret og ca. 2 måneder om efteråret. 7. Formanden for Inatsisartut. 8. Naalakkersuisut sidder for sig selv, de øvrige medlemmer sidder efter partitilhørsforhold. 9. Et sted, hvor der tales. 10. Dem, der laver love. 11. En forskrift der bestemmer, hvad man må og ikke må. 12. Grundigt at drøfte et lovforslag og dets konsekvenser på et fagligt grundlag. 13. At vedtage eller forkaste lov- og beslutningsforslag. 14. Kun medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut. 15. Nej, der skal bare være et flertal iblandt medlemmerne af Inatsisartut. 16. Naalakkersuisut. 17. Departementer. 18. Domstolene. 19. Inatsisartut kontrollerer Naalakkersuisut. 20. Ved hjælp af pressen informerer politikerne borgerne om deres holdninger og beslutninger. Pressen forholder sig kritisk til politikernes udmeldinger, således at befolkningen kan danne sig et overblik over den førte politik. 21. Fordi borgere ved hjælp af pressen kan iagtage og kontrollere den førte politik. 22. Jeg kan lede efter folk der er enige med mig for at styrke mine argumenter, eller jeg kan kontakte medlemmer af Inatsisartut for at forsøge at påvirke den førte politik At logvgive, 2. At fastsætte Selvstyrets budget, 3. At kontrollere Naalakkersuisut. 24. Hvis én institution bestemte alting, kunne det risikeres, at beslutninger træffes for egen vindings skyld og imod borgernes interesser. I yderste konsekvens kunne demokratiet blive afskaffet 29

30 30

31 TIL EFTERTANKE I dette hæfte har du læst om et forbud mod energidrikke. Men i virkelighedens verden blev forbuddet mod energidrikke ikke vedtaget. For ved Inatsisartuts 2. behandling var der ikke flertal for forslaget. Men måske bliver forslaget fremsat igen til næste år. Eller i næste valgperiode. For sådan er det også i politik. Nogle gange bliver tingene til virkelighed med det samme, nogen gange tager det længere tid. Og måske sker det aldrig. Det kommer an på politikerne, vælgerne, og i sidste ende på dig selv. 31

32 HVIS DU VIL VIDE MERE Hvis du gerne vil vide mere om Inatsisartut og arbejdet i Inatsisar tut har du forskellige muligheder. Du kan besøge Inatsisartut. I mødefri perioder kan du deltage i en rundvisning, under samlingerne kan du overvære debatten i Salen. På kulturnatten i slutningen af januar kan du få et uformelt indblik i Inatsisartut. Går du i folkeskolens 9. eller 10. klasse, i gymnasiet eller læser på universitetet, kan du sammen med dine medelever/-studerende aftale en individuel rundvisning, hvis I er mindst 6 deltagere. Du kan besøge Inatsisartuts hjemmeside ina.gl. Her finder du yderligere informationer om Inatsisartut, samlingerne og udvalgene. Du kan kontakte Bureau for Inatsisartut og bestille informationsmateriale. Hvert andet år afholder Bureau for Inatsisartut et ungdomsparlament, hvor du kan prøve demokrati i praksis, hvis du er en af de heldige, der bliver udvalgt til at deltage. 32

Der skal være sæt et kryds pr. spørgsmål i feltet ved det rigtige

Der skal være sæt et kryds pr. spørgsmål i feltet ved det rigtige KAPITEL 3: QUIZ Der skal være sæt et kryds pr. spørgsmål i feltet ved det rigtige svar. PROBLEMET MED ENERGIDRIKKENE Hvorfor sender befolkningen repræsentanter til Nuuk? Det kun er de klogeste, der må

Læs mere

INATSISARTUT OG DEMOKRATI

INATSISARTUT OG DEMOKRATI INATSISARTUT OG DEMOKRATI Om parlamentarisk demokrati i Grønland for voksne Se denne historie som film: www.ina.gl/voksne Udgivet af Bureau for Inatsisartut Januar 2015 Tegninger: Christian Rex, Deluxus

Læs mere

INATSISARTUT OG DEMOKRATI

INATSISARTUT OG DEMOKRATI INATSISARTUT OG DEMOKRATI Om parlamentarisk demokrati i Grønland for børn Se denne historie som film: www.ina.gl/boern Udgivet af Bureau for Inatsisartut Januar 2015 Tegninger: Christian Rex, Deluxus

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 6. oktober 2010 EM 2010/15 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Den gældende forretningsorden er udarbejdet i 1999 med udgangspunkt i landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU Beslutningsforslag nr. B 30 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Tina Petersen (DF) og Peter

Læs mere

INATSISARTUT OG DEMOKRATI

INATSISARTUT OG DEMOKRATI INATSISARTUT OG DEMOKRATI Om parlamentarisk demokrati i Grønland for børn Se denne historie som film: www.ina.gl/boern Udgivet af Bureau for Inatsisartut Januar 2015 Tegninger: Christian Rex, Deluxus Studio

Læs mere

INATSISARTUT DET GRØNLANDSKE PARLAMENT

INATSISARTUT DET GRØNLANDSKE PARLAMENT INATSISARTUT DET GRØNLANDSKE PARLAMENT Udgivet af Bureau for Inatsisartut Januar 2015 Alle billeder: Bureau for Inatsisartut med mindre andet er anført. Bureau for Inatsisartut Postboks 1060 3900 Nuuk

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

Pressemøde om Juridisk Faderløse. Aleqa Hammond, Formand for Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender

Pressemøde om Juridisk Faderløse. Aleqa Hammond, Formand for Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender Pressemøde om Juridisk Faderløse Aleqa Hammond, Formand for Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender 1 I forhold til spørgsmålet om en erstatnings- eller kompensationsordning er det regeringens

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 4. september 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 20. marts 2003 FM 2003/40 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Afgivet til 2. behandling

Læs mere

Forslag til Fremtidens DUF

Forslag til Fremtidens DUF Forslag til Fremtidens DUF I henhold til vedtægternes 21, stk. 1 skal forslag til være sekretariatet i hænde senest 5 uger før delegeretmødet. Styrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets

Læs mere

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 25. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til fastsættelse af minimumsregler for

Læs mere

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 6. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut senest til forårssamlingen 2017, at fremlægge forslag til

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013 1 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013 Det talte ord gælder Vi er samlet i dag for at fejre vores grundlov. Grundloven er rammen for den måde, vi i Danmark træffer beslutninger

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole 1: Medlemmer: a. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejder repræsentanter, og 2 elevrepræsentanter der alle er stemmeberettiget.

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret vedr. oplysningskampagnen om selvstyre

Spørgsmål til Landsstyret vedr. oplysningskampagnen om selvstyre NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Landstingsmedlem Palle Christiansen c/o Landstingets Bureau Her Spørgsmål til Landsstyret vedr.

Læs mere

Formandskabets Kontaktudvalgsmøde med folketingets præsidium

Formandskabets Kontaktudvalgsmøde med folketingets præsidium INATSISARTUT P a r l i a m e n t o f G r e e n l a n d Nyhedsbrev Af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt 2. halvår 2012 Forord Det fjerde arbejdsår for Inatsisartut indenfor denne valgperiode startede

Læs mere

31. maj 2016 FM 2016/109 TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

31. maj 2016 FM 2016/109 TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 31. maj 2016 TILLÆGSBETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx. 2016 om ændring af Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

Læs mere

51 Houborgere drog forventningsfulde med bus til København, den 6.5. kl. 7.00 præcis fra Askelunden.

51 Houborgere drog forventningsfulde med bus til København, den 6.5. kl. 7.00 præcis fra Askelunden. Bag borgen Tirsdag den 6. maj havde vores lokale folketingsmand Finn Thranum, inviteret Grundejerforeningen Askelunden/Fyrrevænget med ind bag borgen for at få et indblik i hans arbejde som folketingsmand,

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Privatskoleforening, og den har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningen har til formål

Læs mere

I Grønlands historien er det kun Siumut, der har formået at have et Folketingsmedlem i hele perioden siden 1971 indtil dags dato.

I Grønlands historien er det kun Siumut, der har formået at have et Folketingsmedlem i hele perioden siden 1971 indtil dags dato. SIUMUT Folketinget 2011 Kbh. 6/9-2011 Åbningsdebat oktober 2011 ----------------------------------------------------------------------------- ------------- DORIS JAKOBSEN: Jeg vil gerne starte med at takke

Læs mere

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om slædehunde samt hunde og kattehold (Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst & Landbrug)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Til lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen

Læs mere

Integrationsrådets forretningsorden

Integrationsrådets forretningsorden Kapitel 1 Integrationsrådets overordnede formål 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende, samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere

selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 8. oktober 2015 om medietilskud [medfør af 31 i landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur- og ñitidsvirksomhed, fastsættes: 3. Tilskud ydes til projekter,

Læs mere

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5 Forslag: Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.8.2012 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier, og den har hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

Marianne Jelved. Samtaler om skolen

Marianne Jelved. Samtaler om skolen Marianne Jelved Samtaler om skolen Marianne Jelved Samtaler om skolen Indhold Forord........................................ 7 Brændpunkter i skolepolitikken...................... 11 Skolen og markedskræfterne..........................

Læs mere

Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015

Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015 Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015 GF 2015 1. FLERTAL, GRAMMATIK OG NUMMERERING. 1. Jf. bestemmelse for selskabslovens 105 er simpelt flertal ved for/imod afgørelser (binære valg), at der

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

MIPI Nyt. I dette nummer: Indholdsfortegnelse: juli 2011. nr. 2. MIPI skal nedlægges? Danmarks og Grønlands. Børnekomité

MIPI Nyt. I dette nummer: Indholdsfortegnelse: juli 2011. nr. 2. MIPI skal nedlægges? Danmarks og Grønlands. Børnekomité MIPI Nyt juli 2011 nr. 2 Indholdsfortegnelse: MIPI skal nedlægges?....2 By-besøg og Børnepanel...3 Danmarks og Grønlands eksamination ved FN s Børnekomité...5 Børnenes dag Præsentation af NAKUUSA... 7

Læs mere

Vejledning om menighedsråds, provstiudvalg og stiftsråds medvirken ved ansættelse i henholdsvis præste- og provstestillinger m.m.

Vejledning om menighedsråds, provstiudvalg og stiftsråds medvirken ved ansættelse i henholdsvis præste- og provstestillinger m.m. Vejledning om menighedsråds, provstiudvalg og stiftsråds medvirken ved ansættelse i henholdsvis præste- og provstestillinger m.m. 1. Indledning Med bekendtgørelse nr. xx af xxxxx 2013 har ministeren for

Læs mere

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 20. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet

Læs mere

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement.

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement. Elevernes Folketingsvalg 2011 Evalueringsrapport - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement Udarbejdet af: Assembly Voting Rued Langgaards Vej 7, 5D 07 2300 København S

Læs mere

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut i samarbejde med de ansvarlige myndigheder i Nunavut og Nunavik opretter et Nuna Job udvekslingsophold

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og

Læs mere

Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd. Kapitel 1. Integrationsrådets formål og opgaver

Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd. Kapitel 1. Integrationsrådets formål og opgaver Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Aalborg Kommunes integrationsindsats er effektiv

Læs mere

MED-møder? MED-møder

MED-møder? MED-møder Hvordan kan man sætte borgeren i centrum på MED-møder? Hvordan kan man sætte borgeren i centrum på MED-møder MED-Temadag i Vejen Kommune, 2 nov. 2015 (Kl. 11.30 15.30). v/ Thomas Phillipsen, cand. psych.,

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

I morgen stemmer Danmark

I morgen stemmer Danmark I morgen stemmer Danmark Hvem må stemme? og hvordan stemmer man? Side 1 af 9 Lektion 1: Hvem kan stemme? Opgave 1 Instruktion: Match synonymerne Ord og udtryk fra teksten 1. valgkort 2. afstemningsdagen

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Magistraten tog redegørelsen til efterretning, idet der arbejdes videre med de nævnte projekter.

Magistraten tog redegørelsen til efterretning, idet der arbejdes videre med de nævnte projekter. 334. Valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 17. november 2009 Magistraten tog redegørelsen til efterretning, idet der arbejdes videre med de nævnte projekter. Beskrivelse af sagen: Ved kommunalvalget den

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål Februar 2015 Vedtægter for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål 1 Herfølge Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Køge kommune. Skolen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven Kulturudvalget L 38 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 38 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 1. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

24. maj 2015 FM 2015/36 og FM 2015/37 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

24. maj 2015 FM 2015/36 og FM 2015/37 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut, senest i forbindelse med FM 2016, pålægges at fastsætte en fattigdomsgrænse. (Fremsat

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

INATSISARTUTLOV OM INATSISARTUT OG NAALAKKERSUISUT. Januar 2014

INATSISARTUTLOV OM INATSISARTUT OG NAALAKKERSUISUT. Januar 2014 INATSISARTUTLOV OM INATSISARTUT OG NAALAKKERSUISUT Januar 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Selvstyret Den lovgivende magt Udenrigs-

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager

Læs mere

Notat. Beboerdemokrati

Notat. Beboerdemokrati Notat Beboerdemokrati For de fleste, som bor alment, er beboerdemokratiet - det at beboerne har indflydelse på dagligdagen i deres boligområde og også på udviklingen heraf - den naturligste ting i verden.

Læs mere

Notat fra Cevea, 03/10/08

Notat fra Cevea, 03/10/08 03.10.08 Danskerne efterspørger globalt demokrati og debat Side 1 af 5 Notat fra Cevea, 03/10/08 Cevea Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 31 64 11 22 cevea@cevea.dk www.cevea.dk Mens politikerne

Læs mere

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark VEDTÆGTER Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet, som blev stiftet den 14. marts 1945, er en selvejende institution.

Læs mere

Rapport om valget i Armenien 12. maj 2007.

Rapport om valget i Armenien 12. maj 2007. OSCE's parlamentariske Forsamling OSCE alm. del - Bilag 55 Offentligt Rapport om valget i Armenien 12. maj 2007. 1. Indledning. Det er tydeligt, at OSCE efterhånden stiller større krav til parlamentsmedlemmer

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges ved EM2014 at fremlægge forslag til ændring af Landstingslov

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole.

Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole. Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole. Hjemsted og formål 1 "Gjerrild-Bønnerup Friskole" er en selvejende institution med hjemsted i Nørre Djurs Kommune, Århus amt. Skolen

Læs mere

FOLKETINGSVALG LÆRERVEJLEDNING

FOLKETINGSVALG LÆRERVEJLEDNING FOLKETINGSVALG LÆRERVEJLEDNING 1 Om temaet Til læreren Dette tema er lanceret i forbindelse med folketingsvalget 2015 og indeholder artikler, videoer, opgaver og en quiz, som er særligt målrettet undervisning

Læs mere

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut senest til FM 2016 pålægges at fremlægge strategi for udbredelse af initiativer, der

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

GODE RÅD TIL SPECIALEPROCESSEN

GODE RÅD TIL SPECIALEPROCESSEN 5 trin i en god specialeproces: Den rigtige indstilling Tidlig start på forberedelsesfasen Planlægning af processen Gode arbejdsvaner Passende start på jobsøgningen Der er ingen universel løsning på, hvordan

Læs mere

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 1. Hvad er Operation Dagsværk? Operation Dagsværk er eleverne på de gymnasiale uddannelser og 8.-10. klassers oplysnings-

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklubben Aapakaaq. Dens hjemsted er Nuuk, Kommuneqarfik

Læs mere

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005 Vedtægter for Holbæk Odsherred Stiftet 1. januar 2005 Sidst ændret den 29-03-2016 1 Afdelingens navn og hjemsted Holbæk-Odsherred afdeling i Fagligt Fælles Forbund, der dækker Holbæk og Odsherred kommuner.

Læs mere

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904.

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904. M enighedsrå d Hvad er et menighedsråd? Et menighedsråd er den danske folkekirkes mindste demokratiske enhed, og i Danmark er der omkring 2.000 menighedsråd, som bestyrer landets sognekirker I 1856 blev

Læs mere

Arbejdsmiljøet - hvad har de borgerlige partier foreslået?

Arbejdsmiljøet - hvad har de borgerlige partier foreslået? Arbejdsmiljøet - hvad har de borgerlige partier foreslået? De borgerlige partier har ikke taget initiativ til forbedringer af arbejdsmiljøforholdene, mens de har siddet i opposition. De har derimod stemt

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame

Gode råd til bloggere om skjult reklame Gode råd til bloggere om skjult reklame Bloggeres omtale af produkter og virksomheder kan være reklame. En blog er typisk en hjemmeside, som løbende opdateres med indlæg fra bloggeren, eksempelvis om de

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Hvor? Før Nu ændret til 4.5, foran stemmesedler Komma slettet 4.9 8. 12.1 13.1 4.9 9. 13.1 14.1 4.9 årsregnskab årsrapport 4.11 6, 7 & 8 7, 8 & 9 4.14 Intet punktum

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

Özlem Cekic: Venstrefløjen er god til ølkassetaler men mangler visioner for integration 08-01-2016 af flygtninge 10:20:46 - Ugebr

Özlem Cekic: Venstrefløjen er god til ølkassetaler men mangler visioner for integration 08-01-2016 af flygtninge 10:20:46 - Ugebr PERSONLIGT ANSVAR Özlem Cekic: Venstrefløjen er god til ølkassetaler men mangler visioner for integration af flygtninge Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 8. januar 2016, 05:00 Del: SF eren Özlem

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2013 Voksenuddannelsescenter

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

Lige muligheder for mænd og kvinder

Lige muligheder for mænd og kvinder Lige muligheder for mænd og kvinder På trods af flere årtiers kamp for ligestilling har kvinder stadig ikke de samme muligheder som mænd, når det kommer til job og karriere. Herudover er det stadig kvinderne,

Læs mere

Metadon fortsat den modvillige hjælp?

Metadon fortsat den modvillige hjælp? STOF nr. 3, 2004 TEMA Modsætninger Metadon fortsat den modvillige hjælp? Narkotikapolitikkens og behandlingssystemets forhold til metadon og behandling er ikke uden indbyggede modsætninger. Metadonbrugeres

Læs mere

Spillet om lovforslag. til rollespil. METH LOGH scal land byggies

Spillet om lovforslag. til rollespil. METH LOGH scal land byggies Spillet om lovforslag introduk t ion til rollespil ETH LOGH nd byggies METH LOGH scal land byggies 2 Spillet om lovforslag Tag eleverne med ind i den politiske verden, hvor meninger mødes, hvor forhandlingsevner

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 9. oktober 2008 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings efterårssamling, onsdag den 8. oktober

Læs mere

DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND VEDTÆGTER senest revideret og vedtaget på generalforsamlingen 21. juni 2014 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Diakonhøjskolens Diakonforbund. 2. Grundlag 2.1. Diakonhøjskolens

Læs mere

Forretningsorden For Sindal Privatskole

Forretningsorden For Sindal Privatskole Forretningsorden For Sindal Privatskole Forretningsorden for bestyrelsen Bilag til Vedtægter for Sindal Privatskole Vedtaget af bestyrelsen d. 11/11-2010 Revideret af bestyrelsen d. 3/4-2014 www.sindalprivatskole.dk

Læs mere

Øje på uddannelse. Juridisk responsum om uddannelsesgarantien

Øje på uddannelse. Juridisk responsum om uddannelsesgarantien Øje på uddannelse Juridisk responsum om uddannelsesgarantien Øje på uddannelse, 2010/06 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D, 2300 København S E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Web:

Læs mere

Bedre borgerinddragelse

Bedre borgerinddragelse Bedre borgerinddragelse Anbefalinger til Naalakkersuisut NGO Koalitionen for Bedre Borgerinddragelse 11-03-2014 En redegørelse for hvad god borgerinddragelse er og en række anbefalinger til Naalakkersuisut

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole Hjemsted og formål 1 Ørestad Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Københavns kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

VEDTÆGTER TØLLØSE LOKALFORUM. Stk. 2. Hjemsted er Tølløse lokalområde, som geografisk er defineret ved den gamle Tølløse Skoledistrikt.

VEDTÆGTER TØLLØSE LOKALFORUM. Stk. 2. Hjemsted er Tølløse lokalområde, som geografisk er defineret ved den gamle Tølløse Skoledistrikt. VEDTÆGTER TØLLØSE LOKALFORUM 1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold Stk. 1. Navnet er Tølløse Lokalforum. Stk. 2. Hjemsted er Tølløse lokalområde, som geografisk er defineret ved den gamle Tølløse Skoledistrikt.

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Lænken

Vedtægter for Landsforeningen Lænken Vedtægter for Landsforeningen Lænken Med seneste rettelser fra Repræsentantskab 2014 2 VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN LÆNKEN: 1. NAVN OG HJEMSTED. 2. FORMÅL. Foreningens navn er: Landsforeningen Lænken.

Læs mere

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Denmark ZA4453 Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large Country Specific Questionnaire Denmark Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire Public at large God morgen

Læs mere

HÅNDBOG FOR INATSISARTUT 2015

HÅNDBOG FOR INATSISARTUT 2015 HÅNDBOG FOR INATSISARTUT 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til Inatsisartut... 7 2. Sådan bliver en lov til... 8 2.1 Nu må Inatsisartut gribe ind!... 8 2.2 For at kunne fremsætte et overbevisende

Læs mere

Standardvedtægt Udarbejdet af Dansk Friskoleforening

Standardvedtægt Udarbejdet af Dansk Friskoleforening Journal nr. 380 Standardvedtægt Udarbejdet af Dansk Friskoleforening Version godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning den 13. december 2012 Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægtsbekendtgørelsen,

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af. Egedal Kommunes. Ungdomsskole. (revideret Medio 2010)

Vedtægt for styrelsen af. Egedal Kommunes. Ungdomsskole. (revideret Medio 2010) Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole (revideret Medio 2010) Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg Kapitel 2 Mødevirksomhed Kapitel 3 Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Vejledning Vælgerafstemnings- og valganalysemodul

Vejledning Vælgerafstemnings- og valganalysemodul Nu skal jeg fortælle, hvorfor jeg fik ideen til et vælgerafstemningsog Valganalysemodul. De eksisterende barometre baseres på rutinemæssige målinger på et repræsentativt udpluk af befolkningen, en gruppe

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer -

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - BILAG A Gældende vedtægt 1 Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. Hjemstedet er København, Danmark. 2 Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland.

21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland. 21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland. Afgivet til forslagets 2. behandling Lovudvalget har under behandlingen bestået

Læs mere