Første udgave (juni 2000) Denne bog er en oversættelse af N2200 Thin Client Reference (SA ).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første udgave (juni 2000) Denne bog er en oversættelse af N2200 Thin Client Reference (SA23-2804-00)."

Transkript

1 Tynd NetVista-klient IBM Vejledning til tynd NetVista-klient N2200 Besøg for at se eller udskrive de seneste opdateringer G

2

3 Tynd NetVista-klient IBM Vejledning til tynd NetVista-klient N2200 Besøg for at se eller udskrive de seneste opdateringer G

4 Første udgave (juni 2000) Denne bog er en oversættelse af N2200 Thin Client Reference (SA ). Bogen kan indeholde henvisninger til eller oplysninger om IBM-produkter (maskiner eller programmer), -programmering eller -ydelser, som ikke er introduceret i Danmark. Sådanne henvisninger eller oplysninger betyder ikke nødvendigvis, at IBM på et senere tidspunkt vil introducere det pågældende i Danmark. Henvisning til IBM-produkter, -licensprogrammer eller -serviceydelser betyder ikke, at kun IBM-produkter, -programmer eller -serviceydelser kan benyttes. Tilsvarende produkter, programmer eller ydelser, som ikke krænker IBM's ejendomsret, kan bruges i stedet for IBM's produkter, programmer eller ydelser. Det er brugerens ansvar at vurdere og kontrollere, om andre produkter med undtagelse af produk ter, der udtrykkeligt er angivet af IBM, kan bruges sammen med IBM's produkter. Bogen kan indeholde tekniske unøjagtigheder. Hvis der er kommentarer til materialet, bedes disse sendt til IBM Danmark A/S, der forbeholder sig ret til at benytte oplysningerne. IBM kan have patenter eller udestående patentansøgninger inden for det tekniske område, som denne bog dækker. De opnår ikke licens til disse patenter eller patentansøgninger ved at være i besiddelse af bogen. Spørgsmål vedrørende licens skal stilles skriftligt til: Director of Commercial Relations - Europe IBM Deutschland GmbH Schönaicher Strasse 220 D Böblingen Germany Oversat af IBM Sprogcenter. Copyright International Business Machines Corporation 2000.

5 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter v Sikkerhedsforskrifter mærket Fare! v Sikkerhedsforskrifter mærket Pas på! vi Håndtering af enheder, der er følsomme over for statisk elektricitet vi Om denne bog vii Hvem er vejledningen beregnet for vii Oplysninger på World Wide Web vii Beslægtede oplysninger vii Kommentarer viii Kapitel 1. Oplysninger om hardware.. 1 Standardhardware Hardwarestik Kommunikationshardware Kommunikationskabler Skærmspecifikationer Strømforbrug Opgradering af hardware Opgradering af hukommelse Kapitel 2. Klargøring af hardware Kapitel 3. Startsekvens Kapitel 4. Konfiguration af tynd NetVista-klient Konfiguration vha. Konfigurationsfunktioner Kapitel 5. Hardwareproblemer Kontrol af hardwareproblemer Synlige hardwarefejl Bipsekvenser Lampeindikatorer Fejlkoder og -meddelelser Forklaring til meddelelser Tillæg A. Udskiftning af hardwaredele. 27 Udskiftning af logikenhed Udskiftning af dele Returnering af hardwaredele Tillæg B. Opgradering af hukommelse. 31 Tillæg C. CompactFlash-kort Tillæg D. Retablering af boot block image Tillæg E. Skærmspecifikationer Tillæg F. Oplysninger om stikben Bemærkninger Miljøvenlig produktion Genbrug og bortskaffelse af materialer Elektrisk udstråling Erklæring vedr. overholdelse af EU-krav Varemærker Forkortelser Stikordsregister Copyright IBM Danmark A/S 2000 iii

6 iv

7 Sikkerhedsforskrifter Sikkerhedsforeskrifter indeholder oplysninger om forsvarlig brug af den tynde NetVista-klient. Sikkerhedsforskrifterne kan være mærket Fare!, Pas på! eller Forsigtig! Sikkerhedsforskrifter mærket Fare! De følgende Sikkerhedsforskrifter mærket Fare! (DANGER) advarer om forhold, der kan være livsfarlige eller forårsage alvorlige ulykker. Sikkerhedsforskrifterne gælder bogen igennem. Fare! Kabler til skærmterminaler, printere, telefoner eller overspændingsafledere til kommunikationsudstyr må ikke monteres eller afmonteres i tordenvejr. (RSFTD003) Fare! Du kan få elektrisk stød, hvis du rører ved to overflader med forskellig spænding samtidig. Brug derfor kun én hånd, når du skal forbinde eller afmontere signalkabler. (RSFTD004) Fare! En forkert forbundet stikkontakt kan give livsfarlig elektrisk spænding på metaldele i systemet eller på enheder, der er tilsluttet systemet. Det er kundens ansvar at sikre, at stikkontakten er korrekt forbundet til jord. (RSFTD201) Fare! Undgå elektrisk stød, når systemet skal installeres: Kontrollér, at alle enhedernes netledninger er taget ud af stikkontakterne, før signalkablerne tilsluttes. (RSFTD202) Fare! Undgå elektrisk stød, når en enhed skal tilsluttes systemet: Hvis det er muligt, skal alle netledninger fra det eksisterende system afmonteres, før signalkablerne tilsluttes den nye enhed. (RSFTD205) Fare! Undgå elektrisk stød: Tag netledningen ud af stikkontakten, før enheden åbnes. (RSFTD215) Copyright IBM Danmark A/S 2000 v

8 Fare! Brug kun strømforsyningsenheder, der er godkendt af IBM. Det mindsker risikoen for elektrisk stød. (RSFTD216) Sikkerhedsforskrifter mærket Pas på! Sikkerhedsforskrifter mærket Pas på! (CAUTION) advarer om forhold, der kan være farlige. Håndtering af enheder, der er følsomme over for statisk elektricitet Når du håndterer computerkomponenter, skal du tage følgende forholdsregler for at undgå beskadigelse på grund af statisk elektricitet: Åbn ikke den antistatiske beskyttelsesemballage, før du er klar til at installere indholdet. Begræns dine bevægelser, så der ikke opbygges statisk elektricitet omkring dig. Håndtér altid komponenter forsigtigt, og rør aldrig ved udækkede kredsløb. Sørg for, at ingen andre rører ved komponenter. Placér komponenterne på beskyttelsesemballagen, når du installerer eller fjerner hardware. Læg ikke komponenter på en metaloverflade. vi

9 Om denne bog Vejledning til tynd NetVista-klient N2200 indeholder oplysninger om den tynde IBM NetVista-klient, type 8363 (model Exx og Txx), herefter kaldet tynd NetVista-klient eller klientmaskine. I bogen kan du finde oplysninger om klargøring af hardware, konfiguration og opdatering af software, løsning af hardwareproblemer, muligheder for opgradering af hardware samt udskiftning og bestilling af dele. Hvem er vejledningen beregnet for Vejledningen er tiltænkt følgende: Systemadministratorer Service- og supportafdelingen Oplysninger på World Wide Web Du kan hente den seneste version af vejledningen på følgende internetadresse: Beslægtede oplysninger Det er den samme adresse, der står på forsiden af vejledningen. Følgende publikationer leveres sammen med hardwaren: Læs publikationerne for at få flere oplysninger om den tynde NetVista-klient. Pjesen Klargøringsvejledning til tynd NetVista-klient N2200 Type 8363 (model Exx og Txx) (SA ) er en kort vejledning i klargøring af hardware og konfiguration af programmer. IBM License Agreement For Machine Code (Z ) indeholder licensoplysninger. IBM NetVista Thin Client Safety Information (SA ) indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed. IBM NetVista Thin Client Hardware Warranty - Type 8363 and Type 8364 (SA ) indeholder oplysninger om garanti. Hvis du vil have oplysninger om, hvordan du konfigurerer og håndterer de nødvendige serverbaserede programmer, skal du læse dokumentationen til det relevante serverprogram. Copyright IBM Danmark A/S 2000 vii

10 Kommentarer Du er velkommen til at sende os de kommentarer, du eventuelt måtte have til denne eller andre IBM-bøger. Du har følgende muligheder: Du kan sende dine kommentarer til IBM Danmark A/S eller give dem til din IBM-salgskonsulent, der vil sørge for, at oplysninger kommer til den rette destination. Du kan faxe dine kommentarer på engelsk til følgende nummer i USA: Fra USA og Canada: Fra andre lande: Du kan også sende dine kommentarer elektronisk via: IBMMAIL: til IBMMAIL(USIB56RZ) Husk at oplyse følgende: Bogens titel og formnummer. Hvis det er en oversat bog, skal du også medtage partnummeret. Dette finder du på titelbladets bagside. Sidenummer eller emne. viii

11 Kapitel 1. Oplysninger om hardware Standardhardware Hardwarestik Dette kapitel indeholder detaljerede oplysninger om hardwaren i den tynde NetVista-klientmaskine, type 8363 (model Exx og Txx). En standard NetVista-klient indeholder følgende hardware: 32 MB permanent hukommelse, heraf 3 MB dedikeret til videohukommelse Integreret Ethernet- eller Token-Ring-kommunikation 16-bit intern og ekstern lyd Et stik til CompactFlash-kort 2 USB-porte til tastatur og andet USB-udstyr Klientmaskinens hardware omfatter standardstik, standardstikben, signalkonfigurationer og signalretningskonfigurationer. Tillæg F, Oplysninger om stikben på side 39 indeholder flere oplysninger. Afbryderknap Systemlampe Lamper Token Ring-netværksstik (lamper for netværksstatus) Kun model Txx Ethernet-netværksstik (lamper for netværksstatus) Kun model Exx USB-porte Port til hovedtelefon Port til mikrofon Skærmport Stik til netledning Forside Fig. 1. Hardwarestik Bagside RBBSU508-1 Copyright IBM Danmark A/S

12 Kommunikationshardware Klienthardwaren omfatter en integreret Ethernet-forbindelse (model Exx) eller Token-Ring-forbindelse (model Txx). Kommunikationskabler Skærmspecifikationer Strømforbrug Opgradering af hardware Til Token-Ring-modellen af den tynde klient kræves et kabel af kategori 3 for en ringhastighed på 4 MB. For en ringhastighed på 16 MB kræves et afskærmet parsnoet kabel af kategori 4 eller 5. Til Ethernet-modellen kræves et uafskærmet parsnoet kabel af kategori 3 for en liniehastighed på 10 M. For en liniehastighed på 100 MB kræves et uafskærmet parsnoet kabel af kategori 5. Tillæg F, Oplysninger om stikben på side 39 indeholder flere specifikationer for kommunikationskabler. Til klientmaskinen kan benyttes en almindelig VGA-skærm (Video Graphics Adapter), der overholder VESA-standarderne for opfriskningshastighed og opløsning. Maskinen understøtter VESA Display Power Management Signaling (DPMS) og VESA Display Data Channel (DDC2B). Se Tillæg E, Skærmspecifikationer på side 37 for en oversigt over de opløsningsgrader og opfriskningshastigheder, som maskinen understøtter. Det er ikke sikkert, at din skærm kan benytte alle de nævnte opløsninger og opfriskningshastigheder. Ved kørsel af programmer er maskinens normale strømforbrug på ca. 14 Watt. For visse programmer og konfigurationer kan strømforbruget nå op på 18 Watt. Kontakt forhandleren eller IBM for at få flere oplysninger. Der kan opnås en strømbesparelse ved brug af en skærm, der overholder VESA DPMS-standarderne. Du har følgende muligheder for at opgradere hardware: Tilslutte USB-udstyr Hvis du skal bruge ekstra USB-udstyr til NetVista-klientmaskinen, skal du følge vejledningen i dokumentationen til USB-udstyret. Opgradere hukommelse På maskinen findes en RAM-port til installation af hukommelseskort, dvs. SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) DIMM (Dual Inline Memory Module). Maskinen indeholder 32 MB permanent RAM på systemkortet og kan udvides med op til 288 MB ved at bruge hukommelseskort på 32, 64, 128 eller 256 MB. Se Tillæg B, Opgradering af hukommelse på side 31 for at få flere oplysninger om, hvordan du opgraderer hukommelse. Se Udskiftning af dele på 2

13 side 27 for udførlige hukommelsesspecifikationer og oplysninger om bestilling af dele til NetVista-klienten. Installere et CompactFlash-kort Opgradering af hukommelse Tillæg C, CompactFlash-kort på side 33 indeholder procedurerne for installation af CompactFlash-kort. På maskinen findes en RAM-port til installation af hukommelseskort, dvs. SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) DIMM (Dual Inline Memory Module). Du kan udvide hukommelsen ved at bruge hukommelseskort på 32, 64, 128 eller 256 MB. Maskinen indeholder 32 MB permanent RAM på systemkortet og kan udvides med op til 288 MB. I Tillæg B, Opgradering af hukommelse på side 31 kan du finde oplysninger om, hvordan du installerer og fjerner hukommelseskort. Se Tillæg A, Udskiftning af hardwaredele på side 27 for udførlige hukommelsesspecifikationer og oplysninger om bestilling af dele. Kapitel 1. Oplysninger om hardware 3

14 4

15 Kapitel 2. Klargøring af hardware Pjecen Klargøringsvejledning til tynd IBM NetVista-klient N2200 (SA ), der følger sammen med hardwaren, indeholder samme type oplysninger som angivet her. Dette kapitel indeholder imidlertid flere detaljer. Læs Sikkerhedsforskrifter på side v, før du fortsætter med vejledningen. Udpakning af hardware Pak hardwaren ud. Kontakt forhandleren eller IBM, hvis et af følgende standardelementer mangler: 1 Logikenhed 2 Grundplade 3 Mus 4 USB-Tastatur 5 Strømforsyningsenhed 6 Strømforsyningskabel Ekstraudstyr: Læs først Tillæg B, Opgradering af hukommelse på side 31, og fortsæt derefter med Installation af grundplade på side 5, hvis du skal installere ekstra hukommelse. Du kan begrænse adgangen til logikenheden ved at føre en tråd gennem tappen A. Installation af grundplade Læs Sikkerhedsforskrifter på side v, før du fortsætter med vejledningen. Det anbefales at installere udstyret lodret. 1. Ret hakkene B på grundpladen C ind efter hullerne nederst på logikenheden D. 2. Skub grundpladen C på plads nederst på logikenheden D. For at fjerne grundpladen C skal du løfte vippelåsen E og skubbe pladen fri af logikenheden D. Bemærk: N2200-klientmaskinen på billederne er en model Exx. Copyright IBM Danmark A/S

16 Tilslutning af hardware Læs Sikkerhedsforskrifter på side v, før du fortsætter med vejledningen. 1. Tilslut følgende enheder til de relevante porte: 1 Netværkskabel 2 USB-tastatur og andet USB-udstyr (kan tilsluttes begge USB-porte) 3 Mus (tilsluttes tastaturet) 4 Hovedtelefon 5 Mikrofon 6 Skærm 7 Strømforsyningsenhed og -kabel 2. Kontrollér, at skærmkablet er tilsluttet korrekt til maskinen. 3. Tilslut alle strømforsyningskabler til korrekt jordforbundede stikkontakter. Tænd for udstyret 1. Tænd for skærmen og andre enheder, der er tilsluttet maskinen. 2. Tryk på den hvide knap 8 for at tænde for klientmaskinen. Maskinens startsekvens udføres. Se Kapitel 3, Startsekvens på side 7 for flere oplysninger. 3. Fortsæt med Kapitel 4, Konfiguration af tynd NetVista-klient på side 9, hvis det er første gang, du tænder for maskinen. 6

17 Kapitel 3. Startsekvens Følgende er den typiske sekvens af aktiviteter, når den tynde NetVista-klient startes. Se Kapitel 5, Hardwareproblemer på side 11, hvis en af disse aktiviteter ikke udføres. 1. Lampeindikatorerne for følgende enheder lyser: Logikenhed (systemlampe og lampe for netværksstatus) Strømforsyning Tastatur Skærm 1 Eventuelle USB-enheder 2 2. Følgende interne hardwarekomponenter initialiseres: Hukommelse L1-cache Videohukommelse Kontrolenhed for tastatur 3. Logoet for den tynde IBM NetVista-klient vises på skærmbilledet. Kapitel 4, Konfiguration af tynd NetVista-klient på side 9 indeholder flere oplysninger om, hvordan du bruger den tynde N2200-klient. 1 Se i dokumentationen til skærmen, hvis kontrollampen for skærm ikke lyser. 2 Se i dokumentationen til USB-udstyret, hvis kontrollampen ikke lyser. Copyright IBM Danmark A/S

18 8

19 Kapitel 4. Konfiguration af tynd NetVista-klient Du skal konfigurere den tynde klient, før du kan få adgang til programmer på en server. Konfigurationen udføres vha. hjælpeprogrammet Konfigurationsfunktioner (Setup Utility). Dette kapitel indeholder oplysninger om Konfiguration vha. Konfigurationsfunktioner. Konfiguration vha. Konfigurationsfunktioner Du kan bruge Konfigurationsfunktioner til at udføre følgende opgaver: Angive tastaturets sprogindstillinger Indstille skærmens opløsning og genopfriskningshastighed Konfigurere IP-indstillinger Udføre avancerede konfigurationer, f.eks. ændre indstillinger for startfilserver Første gang du starter den tynde klient, skal du bruge Konfiguraionsfunktioner til en indledende konfiguration af maskinen. Nedenstående menu er et eksempel på en menu i Konfigurationsfunktioner: Fig. 2. Eksempel på menu Menunummeret A gør det nemmere at navigere rundt i programmet. Menunumre, som begynder med 2, gælder kun den del af Konfigurationsfunktioner, som vises, første gang du starter maskinen. Menutitlen B angiver den aktuelle menu. Brug piltasterne til at vælge en indstilling i oversigten C. Når du har valgt en indstilling, kan du angive en værdi i det tilhørende felt D. I nogle felter kan du vælge en værdi ved at bruge tasterne Page Up og Page Down. Copyright IBM Danmark A/S

20 Instruktioner og andre meddelelsestyper ( E og F ) giver ekstra oplysninger. Fejlmeddelelser G giver oplysninger, hvis det er nødvendigt at udfylde et felt eller rette en værdi, før du kan fortsætte. Brug funktionstasterne H til at navigere rundt i programmet. Ved efterfølgende systemstarter kan du få adgang til programmet ved at trykke på tasten Esc, lige efter følgende meddelelse vises: Hardware testing in progress... Hvis du kun har arbejdet med menuen Almindlig konfiguration ved den første systemstart, er det igen menuen Almindelig konfiguration, som vises. Hvis det er menuen Udvidet konfiguration, du har arbejdet med, er det denne menu, som vises. 10

21 Kapitel 5. Hardwareproblemer Dette kapitel indeholder oplysninger om kontrol og løsning af hardwareproblemer. Hvis du ikke er i stand til at løse et hardwareproblem, kan du få teknisk support ved at kontakte IBM. Når du kontakter IBM, skal du opgive maskintype, model og serienummer. Du kan få flere oplysninger om service og support på følgende URL-adresse: Bemærkninger: 1. Hvis den tynde NetVista-klient er omfattet af en garanti eller en vedligeholdelseskontrakt, kan du kontakte IBM for at få en erstatningsenhed. Læs IBM Network Station Hardware Warranty - Type 8363 and Type 8364 (SA ) for flere oplysninger. 2. Du kan løse softwarefejl ved at følge vejledningen i den ledsagende fejlmeddelelse. Kontakt forhandleren eller IBM for at få flere oplysninger. 3. Hvis der opstår problemer med skærmen eller USB-udstyr, skal du læse dokumentationen til dette udstyr for at løse problemerne. Kontrol af hardwareproblemer I Tabel 1 vises de mulige hardwareproblemer, der kan opstå med NetVista-klientmaskinen under systemstarten (se Kapitel 3, Startsekvens på side 7) eller under den normale drift. Tabel 1. Indikationer på hardwarefejl Synlige hardwarefejl Stadier i systemstart LED-indikator (systemlampe) Bipsekvenser Systemstart X X X Initialisering af skærm Initialisering af tastatur Skærmbillede med logo X X X Fejlkoder og -meddelelser (NSBxxxx) X X X Hvis der opstår hardwareproblemer, skal du kontrollere, om problemet skyldes en fejl, der let kan udbedres. Notér eventuelle indikatorer på problemet og en beskrivelse af problemet, og fortsæt med vejledningen herunder. Formålet med første trin i vejledningen er at kontrollere, om hardwareproblemet skyldes manglende strømforsyning. Gør følgende for at undersøge strømforsyningen til udstyret: 1. Sluk for NetVista-klienten. 2. Træk strømforsyningskablet ud af stikkontakten. 3. Kontrollér, at alle enheder er tilsluttet korrekt til maskinen. Tilslutning af hardware på side 6 indeholder flere oplysninger. Copyright IBM Danmark A/S

22 4. Sæt strømforsyningskablet i en korrekt jordforbundet stikkontakt. 5. Tænd for maskinen. 6. Vent til skærmbilledet med logoet for den tynde IBM NetVista-klient vises på skærmen. Hvis skærmbilledet vises, og der ikke er opstået hardwareproblemer, er udstyret fejlfrit. Hvis NetVista-klienten indikerer et hardwareproblem, skal du notere alle indikatorer på problemet og en problembeskrivelse. Brug Tabel 2 til at finde specifik vejledning om problemet. Tabel 2. Løsning af hardwareproblemer Indikationer på hardwarefejl Synlige hardwarefejl Her findes oplysninger Synlige hardwarefejl Bipsekvenser Bipsekvenser på side 14 Lampeindikatorer Lampeindikatorer på side 15 Fejlkoder og -meddelelser Fejlkoder og -meddelelser på side 17 Synlige hardwarefejl Hvis en enhed, der er tilsluttet logikenheden, ikke fungerer korrekt under den normale drift, er der opstået en synlig hardwarefejl. Synlige hardwarefejl omfatter følgende: En enhed, der er tilsluttet logikenheden, fungerer slet ikke. Eksempel: Musemarkøren kan ikke flyttes. Der vises et sort skærmbillede. Der vises ingen tegn på skærmen, når du bruger tastaturet. En enhed, der er tilsluttet logikenheden, fungerer ikke korrekt. Eksempel: Skærmbillederne er ulæselige. Musemarkørens bevægelser på skærmen er uregelmæssige. Reaktionen fra nogle af tasterne på tastaturet er ikke korrekt. Se Tabel 3 herunder, hvis der er opstået synlige hardwarefejl. Kontakt supportafdelingen, hvis problemet ikke kan løses ved at følge trinene. Tabel 3 (Side 1 af 3). Synlige hardwarefejl Problem Logikenhed Handling 12

23 Tabel 3 (Side 2 af 3). Synlige hardwarefejl Problem Systemlampen lyser ikke, når du trykker på den hvide knap for at tænde NetVistamaskinen. Handling 1. Kontrollér, at strømforsyningskablet er tilsluttet en stikkontakt, der virker. 2. Kontrollér, at kontrollampen for strømforsyning lyser grønt. 3. Tænd for maskinen igen. 4. Hvis systemlampen ikke lyser, kan fejlen skyldes følgende: Strømforsyning Der vises et sort skærmbillede. Skærmbillederne er ulæselige. Piltasterne reagerer ikke, når du trykker på dem. Der vises ingen tegn på skærmen, når du bruger tastaturet. Skærm Tastatur Mus Kontrollér, at kontrollampen for strømforsyning lyser grønt. Strømforsyningskabel Prøv med et andet kabel, der med sikkerhed fungerer. Gentag de forudgående trin. Tillæg A, Udskiftning af hardwaredele på side 27 indeholder flere oplysninger. 5. Hvis systemlampen fortsat ikke virker, er det muligvis nødvendigt at udskifte logikenheden. Se Tillæg A, Udskiftning af hardwaredele på side 27 for flere oplysninger om udskiftning af fejlbehæftet logikenhed. Gennemgå tilslutningen af skærmkablet, og prøv eventuelt at udskifte det med et kabel, der med sikkerhed virker (tag f.eks. et kabel fra en skærm, der ikke er problemer med). Se efter oplysninger om fejlfinding i dokumentationen til skærmen, hvis problemet fortsætter. 1. Kontrollér, at tastaturkablet er tilsluttet korrekt til maskinen. 2. Hvis problemet fortsætter, er tastaturet muligvis fejlbehæftet. Udskift med et tastatur, der med sikkerhed virker, og gentag de foregående trin. Se Tillæg A, Udskiftning af hardwaredele på side 27 for flere oplysninger om udskiftning af fejlbehæftet tastatur. 3. Hvis tastaturet fortsat ikke virker, er det muligvis nødvendigt at udskifte NetVista-maskinens logikenhed. Se Tillæg A, Udskiftning af hardwaredele på side 27 for flere oplysninger om udskiftning af fejlbehæftet logikenhed. Kapitel 5. Hardwareproblemer 13

24 Tabel 3 (Side 3 af 3). Synlige hardwarefejl Problem Musemarkøren kan ikke flyttes. Musen fungerer overhovedet ikke. Musemarkørens bevægelser på skærmen er uregelmæssige. Handling 1. Kontrollér, at musekablet er tilsluttet korrekt til NetVista-maskinens tastatur. 2. Hvis musen ikke fungerer, kan fejlen skyldes følgende enheder: Mus Tastatur Prøv med et andet kabel, der med sikkerhed fungerer. Gentag de forudgående trin. Tillæg A, Udskiftning af hardwaredele på side 27 indeholder flere oplysninger. 3. Hvis musen fortsat ikke virker, er det muligvis nødvendigt at udskifte NetVista-maskinens logikenhed. Se Tillæg A, Udskiftning af hardwaredele på side 27 for flere oplysninger om udskiftning af fejlbehæftet logikenhed. Bipsekvenser På den tynde NetVista-klient benyttes både visuelle indikatorer og lydindikatorer til at angive hardwareproblemer. I tilfælde af et problem udsender maskinen sekvenser af biplyde, før skærmen initialiseres. Når skærmen er initialiseret, vises der fejlkoder og fejlmeddelelser på skærmen (se Fejlkoder og -meddelelser på side 17). Disse bipsekvenser kan bestå af korte biplyde efterfulgt af lange biplyde og korte pauser. I Tabel 4 på side 15 angives de forskellige bipsekvenser, der kan forekomme, når der er et hardwareproblem. Du kan kontrollere, om der er tale om et hardwareproblem ved at følge vejledningen i Kontrol af hardwareproblemer på side 11. Se Tabel 4 på side 15, hvis maskinen ikke fungerer korrekt, og der lyder en række biplyde. Kontakt supportafdelingen, hvis problemet ikke kan løses ved at følge trinene. Bemærkninger: 1. Biplydene er angivet i talformat for at illustrere lydoutputtet. 2. Der forekommer ingen biplyde, efter skærmen er initialiseret. 14

25 Tabel 4. Bipsekvenser Problem Maskinen udsender bipsekvensen 1-3-1, og systemlampen blinker gult. Maskinen udsender bipsekvensen 2-3-2, og systemlampen blinker gult. Handling Hukommelsesfejl 1. Kontrollér og udskift eventuelt hukommelseskortet. Se Tillæg B, Opgradering af hukommelse på side 31 for oplysninger. 2. Kontrollér, at netværkskablet er tilsluttet korrekt til netværksstikket bag på NetVista-klienten. 3. Tænd for maskinen. 4. Hvis problemet fortsætter, er det muligvis nødvendigt at udskifte logikenheden. Se Tillæg A, Udskiftning af hardwaredele på side 27 for flere oplysninger. Fejl i videohukommelsen 1. Kontrollér, at netværkskablet er tilsluttet korrekt til netværksporten bag på NetVista-klienten. 2. Tænd for maskinen. 3. Hvis problemet fortsætter, er det muligvis nødvendigt at udskifte logikenheden. Se Tillæg A, Udskiftning af hardwaredele på side 27 for flere oplysninger. Lampeindikatorer Lampeindikatorerne for følgende enheder lyser grønt ved normal drift: Logikenhed (systemlampe og lampe for netværksstatus) Strømforsyning Skærm Tastatur Lampen for netværksstatus lyser grønt ved normal drift. Når der foregår netværksaktivitet, blinker lampen gult. Systemlampen blinker og skifter farve fra gul til grøn under en normal systemstart. Systemlampen indikerer hardwareproblemer på følgende måder: Lampen blinker grønt. Lampen blinker gult. Lampen er konstant gul. Lampen lyser slet ikke. Du kan kontrollere, om der er tale om et hardwareproblem ved at følge vejledningen i Kontrol af hardwareproblemer på side 11. Se Tabel 5, hvis maskinen ikke fungerer korrekt, og lampeindikatorerne ikke lyser grønt. Kontakt supportafdelingen, hvis problemet ikke kan løses ved at følge trinene. Tabel 5 (Side 1 af 3). Lampeindikatorer Problem Systemlampe Handling Kapitel 5. Hardwareproblemer 15

26 Tabel 5 (Side 2 af 3). Lampeindikatorer Problem Systemlampen lyser ikke efter systemstarten. Der sker en strømafbrydelse under en programopdatering. Når du tænder for NetVista-klienten, lyser systemlampen grønt eller blinker gult, og der vises intet på skærmen. Systemlampen lyser eller blinker gult. Systemlampen blinker gult en enkelt gang, kort efter maskinen slukkes. Kontrollampen for strømforsyning lyser ikke efter systemstarten. Handling 1. Kontrollér, at strømforsyningskablet er tilsluttet en stikkontakt, der virker. 2. Kontrollér, at kontrollampen for strømforsyning lyser grønt. 3. Tænd for maskinen igen ved at trykke på den hvide knap. 4. Hvis systemlampen ikke lyser, kan fejlen skyldes følgende: Strømforsyning Kontrollér, at kontrollampen for strømforsyning lyser grønt. Strømforsyningskabel Prøv med et andet kabel, der med sikkerhed fungerer. Gentag de forudgående trin. Kontakt forhandleren eller IBM for at få en udskiftningsdel (se Udskiftning af dele på side 27). 5. Hvis systemlampen fortsat ikke virker, er det muligvis nødvendigt at udskifte logikenheden. Kontakt forhandleren eller IBM for at få en udskiftningsdel (se Udskiftning af dele på side 27). Programmerne på NetVista-klienten er muligvis beskadiget. Kontakt IBM's supportafdeling, og se Tillæg D, Retablering af boot block image på side 35 for oplysninger om, hvordan programmerne på NetVista-klienten genoprettes. 1. Tænd for maskinen igen ved at trykke på den hvide knap. 2. Hvis systemlampen fortsat lyser eller blinker gult, er det muligvis nødvendigt at udskifte logikenheden. Kontakt forhandleren eller IBM for at få en udskiftningsdel (se Udskiftning af dele på side 27). NetVista-hardwaren aktiverer automatisk Wake- On-LAN (WOL). Der er ikke tale om en hardwarefejl. Lampe for strømforsyning 1. Kontrollér, at der er sluttet strøm til maskinen. 2. Kontrollér, at strømforsyningskablet er tilsluttet en stikkontakt, der virker. 3. Hvis lampen for strømforsyning ikke lyser grønt, kan det skyldes, at et af følgende er fejlbehæftet: Strømforsyning Strømforsyningskabel Prøv med et andet kabel, der med sikkerhed fungerer. Gentag de forudgående trin. Kontakt forhandleren eller IBM for at få en udskiftningsdel (se Udskiftning af dele på side 27). Kontrollampe for skærm 16

27 Tabel 5 (Side 3 af 3). Lampeindikatorer Problem Kontrollampen for skærm lyser ikke efter systemstarten. Kontrollampen for skærm lyser eller blinker gult. Handling Gennemgå tilslutningen af skærmkablet, eller prøv eventuelt et kabel, der med sikkerhed virker (tag f.eks. et kabel fra en skærm, der ikke er problemer med). Se i dokumentationen til skærmen for flere oplysninger, hvis problemet fortsætter. Gennemgå tilslutningen af skærmkablet, eller prøv eventuelt et kabel, der med sikkerhed virker (tag f.eks. et kabel fra en skærm, der ikke er problemer med). Se i dokumentationen til skærmen for flere oplysninger, hvis problemet fortsætter. Fejlkoder og -meddelelser Under en systemstart af NetVista-maskinen kan der vises fejlkoder og -meddelelser nederst på skærmen. Disse fejlkoder og -meddelelser (NSBxxxx) angiver udelukkende hardwarefejl. Du kan kontrollere, om der er tale om et hardwareproblem ved at følge vejledningen i Kontrol af hardwareproblemer på side 11. Se Tabel 6, hvis maskinen ikke fungerer korrekt, og der vises fejlkoder og -meddelelser på skærmen. Kontakt supportafdelingen, forhandleren eller IBM, hvis problemet ikke kan løses ved at følge trinene. Tabel 6. Fejlkoder og -meddelelser Problem Der vises en fejlkode eller fejlmeddelelse på skærmen. Du får vist et skærmbillede med oplysninger om at systemstarten er afbrudt. Handling 1. Notér alle fejlmeddelelser, bipsekvenser eller systemlamper og en beskrivelse af problemet. 2. Udfør de handlinger, der er angivet i fejlmeddelelsen. 3. Kontakt supportafdelingen. Tryk på F10 for at genstarte NetVista-klienten. I Tabel 7 angives de fejlmeddelelser, som kan vises under systemstarten. Denne tabel indeholder instruktioner, der kun må følges under vejledning af IBM's supportafdeling. Se Forklaring til meddelelser på side 24, hvis du vil have flere oplysninger om de fejlmeddelelser, der genereres. Tabel 7 (Side 1 af 8). NSBxxxx - Fejlkoder og -meddelelser Fejlkoder Fejlmeddelelser Handling Generelle meddelelser (NSB0xxxx) NSB00030 Annulleret af bruger. Tryk på en tast for at starte konfigurationsfunktionerne. Meddelelser vedr. hukommelse (NSB10xxx) NSB11500 Fejl i hukommelsen. Kontrollér, at hukommelsen er installeret korrekt, eller udskift hukommelsen. Se Tillæg B, Opgradering af hukommelse på side 31 Installation af hukommelseskort. Kapitel 5. Hardwareproblemer 17

Vejledning til NetVista N2200e, Thin Client Express

Vejledning til NetVista N2200e, Thin Client Express Tynd NetVista-klient Vejledning til NetVista N2200e, Thin Client Express Besøg http://www.ibm.com/nc/pubs for at se eller udskrive de seneste opdateringer SA19-5843-00 Tynd NetVista-klient Vejledning

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

ERserver. Installationsvejledning til IXS-RAM-kort (Integrated xseries Server) iseries. Version 5

ERserver. Installationsvejledning til IXS-RAM-kort (Integrated xseries Server) iseries. Version 5 ERserver iseries Installationsvejledning til IXS-RAM-kort (Integrated xseries Server) Version 5 ERserver iseries Installationsvejledning til IXS-RAM-kort (Integrated xseries Server) Version 5 Copyright

Læs mere

Om de forudinstallerede programmer IBM

Om de forudinstallerede programmer IBM Om de forudinstallerede programmer IBM Om de forudinstallerede programmer IBM Bemærk Før du bruger oplysningerne i dette hæfte og det produkt, de understøtter, skal du læse Tillæg A, Fremvisning af licensaftale

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Dato: 17.12.2012 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Quantum View Manage Administratorvejledning

Quantum View Manage Administratorvejledning Januar 2010 2010 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS varemærke og den brune farve er varemærker tilhørende United Parcel Service of America Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

ISL-konfiguration i et blandet miljø (Brocade og McData FC-switche) eller trunkering af to switche i en enkelt struktur.

ISL-konfiguration i et blandet miljø (Brocade og McData FC-switche) eller trunkering af to switche i en enkelt struktur. Servicebeskrivelse Fjernimplementering af Fibre Channel-switch Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for fjernassistance til kundens installation, konfiguration og integration af

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. Alle rettigheder forbeholdt. www.scican.com SciCan Data Logger Installation af SciCan Data Logger på din Statim.......2

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Novums medlemsundersøgelse

Novums medlemsundersøgelse Novums medlemsundersøgelse (Completion rate: 100.) Hvad er dit køn? Kvinde Mand 7 28% Hvad er din alder? under 20 år mellem 20-35 år mellem 36-55 år over 55 33% 63% Oprindelsesland Afghanistan Albanien

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google)

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google) Billeder der viser mulighederne i Avancerede startindstillinger (Engelsk) Side 1 Side 2 Side 3 1 Hvis du har brug for at få adgang til avancerede startindstillinger, kan du gøre det med nogen af de forskellige

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning TDC HomeBox ADSL Installationsvejledning Erhvervsløsninger Introduktion og din ordre Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse. Udstyr fra TDC: TDC HomeBox ADSL Installationsvejledning

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Kom godt i gang DRG 703 med mediekonverter Fordelerboks

Kom godt i gang DRG 703 med mediekonverter Fordelerboks Kom godt i gang DRG 703 med mediekonverter Fordelerboks Juni 2014 02 Indhold Fibernet fra SEAS-NVE 3 Tilslutning af fordelerboks 4 Introduktion til fordelerboksen 5 Sådan får du den bedste oplevelse 6

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

Den nyeste udgave af denne onlinebog findes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Om de forudinstallerede programmer

Den nyeste udgave af denne onlinebog findes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Om de forudinstallerede programmer Den nyeste udgave af denne onlinebog findes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support Om de forudinstallerede programmer Den nyeste udgave af denne onlinebog findes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

VM i fodbold 2014 i Brasilien

VM i fodbold 2014 i Brasilien VM i fodbold 2014 i Brasilien Spille betingelser og regler Pris Tusseklubben inviterer til deltagelse i en tipsdyst på VM turneringen 2014. Hvert spil koster kr. 100,- Indsættes på Tusseklubbens konto

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere