Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune"

Transkript

1 Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg Lokaler og udendørs anlæg skal være tilgængelige for borgere og foreninger i Hørsholm Kommune efter nærmere bestemmelser. Målet er en optimal udnyttelse af alle lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm kommune. Der kan som udgangspunkt ikke tildeles faste lokaler; det vil sige, at en forening ikke kan lægge beslag på et lokale i fuldt omfang. Hvilke lokaler og udendørs anlæg kan lånes eller lejes? Alle lokaler, gymnastiksale og haller på kommunens skoler Rådhushallen Hørsholm Hallen Idrætshallen på Rungsted Gymnasium Mødelokaler i Idrætsparken Udendørs anlæg i Idrætsparken Lokaler på Kammerrådensvej 15 Fritidshuset Mødelokalet på Hørsholm Bibliotek Lokaler og udendørs anlæg stilles til rådighed med el, varme og rengøring samt den indretning og det inventar, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug.

2 Hørsholm Kommunes ordensreglement (bilag 1) skal til enhver tid efterfølges. De enkelte skoler afgør selv, hvorvidt skolens lokaler må benyttes til (private) fester og i givet fald under hvilke forhold. Alle andre lokaler eller haller må som udgangspunkt ikke benyttes til private eller foreningsmæssige fester. Hvem skal betale for lokaler og udendørs anlæg? Foreninger og oplysningsforbund, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven af Kultur- og Fritidsudvalget, samt private, som mødes til non-profit aktiviteter, kan vederlagsfrit låne egnede ledige lokaler, herunder haller, og udendørs anlæg. Borgere, der bruger kommunale lokaler til kommercielle aktiviteter skal betale gældende takst for lokaleleje (taksterne findes på Bemærk at der gælder særlige regler for bibliotekets mødelokale. Prioritering ved lokalefordeling Der gælder forskellige prioriteringsrækkefølger for de forskellige lokaliteter i Hørsholm Kommune. Lokaler, der er særligt egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal som udgangspunkt anvises før anden anvisning. Borgere bosat i Hørsholm Kommune prioriteres forud for borgere bosat uden for Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommunes skoler, Rådhushallen og Kammerrådensvej Oplysningsforbund 4. Kommercielle aktiviteter I den lille gymnastiksal på hver skole har oplysningsforbundene som udgangspunkt højere prioritet end de godkendte foreninger. Hørsholm Hallen og mødelokaler i Idrætsparken 2. Kommercielle aktiviteter 4. Oplysningsforbund Side 2

3 Fritidshuset 1. Oplysningsforbund 2. Godkendte foreninger 4. Kommercielle aktiviteter Hørsholm Biblioteks mødelokale 2. Oplysningsforbund Idrætshallen på Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasiums egne aktiviteter 2. Godkendte foreninger 3. Oplysningsforbund 4. Ikke godkendte foreninger / non-profit aktiviteter Lokaler og haller i Hørsholm Kommune fordeles både ud fra prioriteringsrækkefølgen for de enkelte lokaliteter og ud fra princippet om præcedens. Hvis en forening eller et oplysningsforbund er øverst på prioriteringslisten for en lokalitet, gælder præcedensprincippet. Hvis en forening eller et oplysningsforbund derimod er placeret længere nede på prioriteringslisten for en lokalitet, gælder præcedensprincippet kun såfremt, der ikke er andre foreninger eller oplysningsforbund med højere placering på prioriteringslisten, der ønsker det pågældende lokale på det pågældende tidspunkt. Hvornår er lokalerne tilgængelige? Det er som udgangspunkt muligt at låne/leje lokaler hverdage kl og weekender kl , såfremt de primære brugere ikke selv benytter dem. Mødelokalet på Hørsholm Bibliotek har andre åbningstider, som oplyses ved henvendelse til biblioteket. Ved fordeling af tid i skolernes gymnastiksale og i Rådhushallen, Hørsholm Hallen, Rungstedhallen og hallen på Rungsted Gymnasium er omklædning med i den tildelte tid. Omklædningsrummet skal forlades, når den tildelte tid udløber, så der kan låses på det gældende tidspunkt. Side 3

4 Såfremt der ikke er planlagt renoveringsarbejde i skoleferierne, kan lokalerne også benyttes i ferierne. Ved henvendelse oplyser Kultur og Idræt om renoveringsarbejde. Bemærk at foreninger, der afholder sommerferieaktiviteter i kommunens lokaler, har fortrinsret til disse lokaler i sommerferien. Ved henvendelse til henholdsvis kommunens skoler og Idrætsparken, kan der træffes aftale om lån eller leje af lokaler til midlertidig overnatning. Hvordan reserveres lokaler og udendørs anlæg? Alle godkendte foreninger og oplysningsforbund har fået tildelt en adgangskode, som skal bruges ved bookingforespørgsler på internetportalen Interbook, som kan tilgås via Hørsholm Kommunes hjemmeside Andre brugere skal også benytte Interbook til at booke lokaler, men kan rette en bookingforspørgsel gennem systemet uden at være logget på som bruger. Fristen for sæsonbooking annonceres på kommunens hjemmeside samt meldes ud via mail i løbet af foråret til de faste brugere. Enkeltbookinger kan foretages løbende. Afbestilling af reserverede lokaler Sæsonbooking: Hvis en tildelt sæson-booking ikke anvendes, er brugeren ansvarlig for at slette bookingen i Interbook senest 14 dage efter starttidspunktet. Ikke brugte tider eller tider, der ikke afbookes betyder, at foreningen eller oplysningsforbundet mister præcedensretten til tiden i den følgende sæson. Tilladelsen til at benytte lokaler og udendørs anlæg kan efter skriftligt varsel inddrages, hvis skolernes flyvere (skolebetjente) gentagne gange konstaterer, at en forening eller et oplysningsforbund ikke udnytter de tildelte tider i rimeligt omfang, eller hvis reglerne for brugen af lokalerne ikke overholdes. Enkeltbooking: Afbooking skal ske gennem Interbook senest 1 døgn før den reserverede tid. Sker dette ikke kan Kultur og Idræt opkræve gebyr af betalende brugere. Reglerne træder i kraft den 1. juni 2007 og erstatter tidligere lokaleregulativ for Hørsholm Kommune af 18. april 1994 med seneste rettelser 1. januar Nærværende lokaleregulativ er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 16. juni Revideret 1. november Side 4

5 Bilag 1 til Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune. Ordensreglement for benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Alle, der færdes i kommunens bygninger og på udendørs anlæg, skal vise almindeligt hensyn. Brugerne er ansvarlige for ro og orden og er erstatningspligtige ved beskadigelse af bygninger, inventar, installationer, anlæg m.v. Eventuelt særlige regler for enkelte lokaler, f.eks. faglokaler, skal efterkommes af brugerne. Henstillinger (fx fra skoleinspektør eller teknisk servicemedarbejder/skolebetjent) skal omgående efterkommes af brugerne. Rygning er ikke tilladt. Der skal til enhver tid være en ansvarlig leder over 18 år til stede i de tildelte lokaler. Eventuelle mangler og/eller beskadigelse af lokale og/eller materiel skal skriftligt meddeles de enkelte skoler, Idrætsparken (haller og lokaler i Idrætsparken samt Rådhushallen), Kultur og Idræt (lokaler i Fritidshuset og Kammerrådensvej) og Hørsholm Bibliotek (mødelokalet på biblioteket). Vin, spiritus og alkoholiske drikke må ikke nydes i de kommunale lokaler. De enkelte skoler kan give dispensation. Lokalerne overtages til det anførte starttidspunkt med lokalernes normale inventaropstilling. Brugerne er ansvarlige for, at borde og stole sættes på plads ved arrangementets/- undervisningens ophør. Papir og andet affald skal ryddes op. Vinduer skal være lukkede og haspede, og lyset skal være slukket. Arrangementet/undervisningen må ophøre så betids, at lokalerne forlades indenfor den tildelte tidsfrist. Overholdes dette ikke, må påregnes opkrævning af merudgift til bistand m.v. fra teknisk servicemedarbejder/skolebetjent. Parkering af biler må ikke være til gene for naboer eller øvrige trafikanter. Parkering i skolegård er ikke tilladt. Såfremt parkeringsforbud på adgangsveje ikke overholdes, vil retten til brug af tildelte lokaler blive inddraget. Brugerne/lånerne bedes drage omsorg for, at eventuelle tilskuere overholder ordensog parkeringsregler. Side 5

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt)

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt) 1 Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg (Særlige ændringer er markeret med rødt) 2 Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg...3 Hvem kan låne lokaler

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg 1 Indholdsfortegnelse Side Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg 2 Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Indledning og ikrafttræden 1.1 Lovgrundlag 1.2 Generelle bestemmelser

Læs mere

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 Lokaletildelingen Lån foregår af på kommunale grundlag af Fredensborg Kommunes lokaler gældende regler for lokaleudlån. til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 3. udgave februar 2012, redaktionelt tilrettet.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem.

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. GENERELLE LOKALEANVISNINGSREGLER Kommunale lokaler Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. Følgende

Læs mere

Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg

Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg Oversigt over skoler/haller Holeby Holebyafd., Vestervej 126, 4960 Holeby - SØNDRE SKOLE Holeby hallen, Vestervej 126, 4960 Holeby *Errindlev

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids lokaler og udendørs anlæg

Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids lokaler og udendørs anlæg Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids lokaler og udendørs anlæg Generelle regler Alle foreninger som er godkendt/registreret i Kultur og Fritid Lolland Kommune kan låne gratis lokaler til deres

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne og priserne.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Kløvermarken Leveregler 2012 Side 1 af 6

Kløvermarken Leveregler 2012 Side 1 af 6 Kløvermarken Leveregler 2012 Side 1 af 6 Regler for forpligtende naboskab - Leveregler gældende for fælleshuset og fællesarealerne Fælleshuset er beboernes fælles hus. Fællesarealerne er beboernes fælles

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid Tilskudsregler Folkeoplysning Skole, Kultur og Fritid Indledning Sekretariatet for Fritid & Kultur har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget udarbejdet tilskudsregler for samtlige folkeoplysende foreninger

Læs mere