Dell OptiPlex 9020M Brugerhåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dell OptiPlex 9020M Brugerhåndbog"

Transkript

1 Dell OptiPlex 9020M Brugerhåndbog Forordningsmodel: D09U Forordningstype: D09U001

2 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem. ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Copyright 2014 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Dette produkt er beskyttet af amerikansk og international copyright og lovgivning om immateriel ejendom. Dell og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i Amerikas Forenede Stater og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer rev. A00

3 Indholdsfortegnelse 1 Sådan arbejder du med computeren...5 Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele...5 Sådan slukker du computeren... 6 Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele Sådan installeres tilbehør...8 Sådan installeres strømadapteren... 8 Installation af Dell OptiPlex Micro Dual VESA Mount... 9 Installation af Dell OptiPlex Micro VESA Mount...11 Installation af Dell OptiPlex Micro Vertical Stand...12 Installation af Dell OptiPlex Micro Console med DVD-RW Installation af Dell OptiPlex Micro All-in-One Mount bag ved skærmen Sådan fjernes og installeres komponenter Set forfra og bagfra Sådan fjernes dækslet Sådan installeres dækslet...24 Sådan fjernes processorblæsermodulet...25 Sådan installeres processorblæsermodulet Sådan fjernes højttaleren Sådan installeres højttaleren...26 Sådan fjernes harddisken Sådan installeres harddisken...28 Sådan fjernes HDMI- eller DisplayPort-stikkortet...28 Sådan installeres HDMI- eller DisplayPort-stikkortet Fjernelse af PS2- og serielstikortet...29 Sådan installeres PS2- og serielstikortet Sådan fjernes kølelegemet Sådan installeres kølelegemet Sådan fjernes processoren...31 Sådan installeres processoren...31 Sådan fjernes WLAN-kortet...31 Sådan installeres WLAN-kortet Fjernelse af M.2 SSD- eller DDPE-kort Installation af M.2 SSD- eller DDPE-kort...33 Sådan fjernes hukommelsen Sådan installeres hukommelsen Sådan fjernes møntcellebatteriet

4 Sådan installeres møntcellebatteriet Systemkortets layout...34 Sådan fjernes systemkortet...35 Sådan installeres systemkortet System Setup (Systeminstallation) Startrækkefølge Navigationstaster...37 Indstillinger i System Setup (Systeminstallationsmenuen) Sådan opdateres BIOS'en Jumperindstillinger System and Setup Password (System- og installationsadgangskode)...49 Sådan tildeles Systemadgangskode og installationsadgangskode Sådan slettes eller ændres en eksisterende System- og/eller installationsadgangskode Sådan deaktivers en systemadgangskode Specifikationer Kontakt Dell

5 Sådan arbejder du med computeren 1 Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele Følg nedenstående sikkerhedsretningslinjer for at beskytte computeren mod potentielle skader og af hensyn til din egen sikkerhed. Hvis intet andet er angivet bygger hver fremgangsmåde i dette dokument på følgende forudsætninger: Du har læst sikkerhedsoplysningerne, som fulgte med computeren. En komponent kan genmonteres eller hvis købt separat installeres ved at udføre fjernelsesproceduren i omvendt rækkefølge. ADVARSEL: Frakobl alle strømkilder inden du tager computerdækslet eller paneler af. Når du er færdig med at arbejde i computeren, genplacer alle dæksler, paneler og skruer, inden du tilslutter strømkilden. ADVARSEL: Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsoplysninger, der fulgte med computeren. Du kan finde yderligere oplysninger om best practices for sikkerhed på webstedet Regulatory Compliance på regulatory_compliance FORSIGTIG: Mange reparationer kan kun udføres af en certificeret servicetekniker. Du bør kun udføre fejlfinding og enkle reparationer, hvis de er godkendt i produktdokumentationen eller som er anvist af vores online- eller telefonbaserede service- og supportteam. Skader, der skyldes servicering, der ikke er godkendt af Dell, dækkes ikke af garantien. Læs og følg sikkerhedsinstruktionerne, der blev leveret sammen med produktet. FORSIGTIG: For at undgå elektrostatisk afladning bør du jorde dig selv ved hjælp af en jordingsrem eller ved jævnligt at røre ved en umalet metaloverflade (f.eks. et stik på computerens bagside). FORSIGTIG: Komponenter og kort skal behandles forsigtigt. Rør ikke ved kortenes komponenter eller kontaktområder. Hold et kort i kanterne eller i dets metalbeslag. Hold en komponent som f.eks. en processor ved dens kanter og ikke ved dens ben. FORSIGTIG: Når du frakobler et kabel, skal du tage fat i dets stik eller dets trækflig og ikke i selve kablet. Nogle kabler har stik med låsetappe. Hvis du frakobler et sådant kabel, bør du trykke på låsetappene, før du frakobler kablet. Når du trækker stik fra hinanden, skal du sikre at de flugter for at undgå at bøje stikkets ben. Du bør også sikre dig, at begge stik sidder rigtigt og flugter med hinanden, inden du sætter et kabel i. BEMÆRK: Computerens og visse komponenters farve kan afvige fra, hvad der vist i dette dokument. Inden du udfører arbejde på computerens indvendige dele, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at forebygge skader på computeren. 1. Sørg for, at arbejdsoverfladen er jævn og ren for at forhindre, at computerdækslet bliver ridset. 2. Sluk computeren (se Sådan slukkes computeren). 5

6 FORSIGTIG: Frakobl, for at frakoble et netværkskabel, først kablet fra computeren, og frakobl det derefter fra netværksenheden. 3. Frakobl alle netværkskabler fra computeren. 4. Tag stikkene til computeren og alle tilsluttede enheder ud af stikkontakterne. 5. Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede, mens computeren er taget ud af stikkontakten, for at jordforbinde bundkortet. 6. Fjern dækslet. FORSIGTIG: Inden du rører ved noget inde i computeren, skal du jorde dig selv ved at røre en umalet metaloverflade som f.eks. metallet på bagsiden af computeren. Fjern statisk elektricitet, som kan beskadige de interne komponenter, ved røre ved en umalet overflade løbende under arbejdet. Sådan slukker du computeren FORSIGTIG: For at undgå datatab bør du gemme og lukke alle åbne filer og lukke alle åbne programmer, inden du slukker computeren. 1. Sådan lukker du operativsystemet: I Windows 8: Sådan anvendes en berøringsaktiveret enhed: a. Stryg ind fra skærmens højre kant, åbner menuen Amuletter og vælg Indstillinger. b. Vælg og vælg derefter Luk computeren Sådan anvendes en mus: a. Peg på skærmens øverste hjørne og klik på Indstillinger. b. Klik på og vælg Luk computeren. I Windows 7: 1. Klik på Start. 2. Klik på Luk computeren. eller 1. Klik på Start. 2. Klik derefter på pilen i nederste højre hjørne på Startmenuen som vist nedenfor, og klik derefter på Luk computeren.. 2. Sørg for, at computeren og alle tilsluttede enheder er slukket. Hvis computeren og de tilsluttede enheder ikke blev slukket automatisk, da du lukkede operativsystemet, skal du trykke på tænd/slukknappen i 6 sekunder for at slukke dem. 6

7 Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele Når du har udført eventuelle genmonteringer, skal du sikre dig, at alle eksterne enheder, kort og kabler er tilsluttet, inden du tænder computeren. 1. Genmonter dækslet. FORSIGTIG: For at tilslutte et netværkskabel skal du først sætte det i netværksenheden og derefter sætte det i computeren. 2. Tilslut telefon- eller netværkskabler til computeren. 3. Tilslut computeren og alle tilsluttede enheder til deres stikkontakter. 4. Tænd computeren 5. Bekræft, hvis det er nødvendigt, at computeren fungerer korrekt, ved at køre Dell Diagnostics. 7

8 Sådan installeres tilbehør 2 Dette afsnit giver detaljerede oplysninger, om hvordan følgende tilbehør installeres: Strømadapter Dell OptiPlex Micro Dual VESA Mount Dell OptiPlex Micro VESA Mount Dell OptiPlex Micro Vertical Stand Dell OptiPlex Micro Console with DVD-RW Dell OptiPlex Micro All-in-One Mount Sådan installeres strømadapteren 1. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Skub, for at åbne dækslet på strømadapteren [1]. b. Monter strømkablet til strømadapteren og placer strømadapteren i dets hus [ 2,3]. 2. Indsæt kablet i huset og skub dækslet tilbage for at låse det. 8

9 Installation af Dell OptiPlex Micro Dual VESA Mount Anbefalede skruer: Skruetype M4 x L10 mm, panhovedet skrue Brugt i Skærm Forudsætninger: Installer strømadapteren. 1. Juster dual VESA mount ind bag ved skærmen, og spænd skruerne for at fastgøre dual VESA mount til skærmen. 2. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Skub computeren ind i dual VESA mount. [1] b. Drej skruerne i retningen med uret for at fastgøre computeren til dual VESA mount. [2] 9

10 3. Skub strømadapterhuset igennem udfræsningerne i bunden af dual VESA mount for at låse det fast. 4. Tilslut alle kabler og antennen til computeren. 10

11 5. Spænd skruerne for at fastgøre armen og foden til dual VESA mount. Installation af Dell OptiPlex Micro VESA Mount Anbefalede skruer: Skruetype M4 x L10 mm, panhovedet skrue Brugt i Skærm 11

12 ST4 x L13 mm, træskrue Træbord Forudsætninger: Installer strømadapteren. 1. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Spænd skruerne for at fastgøre VESA mount til bordet. b. Skub computeren ind i VESA mount. [1] c. Spænd skruerne, der fastgør computeren til VESA mount [2]. 2. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Skub strømadapterhuset igennem udfræsningerne i bunden af VESA mount for at låse det fast. b. Tilslut alle kabler og monter antennen til computeren. Installation af Dell OptiPlex Micro Vertical Stand Juster computeren ind på den lodrette fod og sikr, at tappen på den lodrette fod passer ind i udskæringerne i systemet. 12

13 Installation af Dell OptiPlex Micro Console med DVD-RW Anbefalede skruer: Skruetype ST4 x 13 mm, træskrue Brugt i Træbord 1. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Løsn skruerne, der fastgør dækslet til den optiske drevkonsol [1]. b. Skub og løft dækslet opad for at fjerne det fra konsollen [2]. 13

14 2. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Skub computeren ind i slottet [1]. b. Spænd skruerne, der fastgør computeren til den optiske drevkonsol [2]. 3. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Skær stroppen af strømadapterkablet [1]. b. Skub og indsæt strømadapteren ind i slottet [2]. c. Før kablet igennem hakket for at fastgøre det [3]. 4. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Åbn kabelstyringsklemmen [1]. b. Løft antennekablet ud [2]. c. Tilslut antennekablet til dets stik [3]. 14

15 5. Før USB-kablerne igennem kabelstyringsklemmen og tilslut dem til computeren. Luk kabelstyringsklemmen. 6. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Forbered træbordet ved at montere skruerne til fastgørelse af den optiske drevkonsol. b. Juster åbningerne i den optiske drevkonsol ind med skruerne på bordet og skub den optiske drevkonsol på plads og lås den. c. Spænd skruerne for at fastgøre den optiske drevkonsol til træbordet. 15

16 7. Monter antennen til den optiske drevkonsol. 8. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Skub og indsæt dækslet på dets position [1]. b. Spænd skruerne, for at fastgøre dækslet til chassiset [2]. 16

17 Installation af Dell OptiPlex Micro All-in-One Mount bag ved skærmen Anbefalede skruer: Skruetype M4 X L8 mm, hældning 0,7 mm, selvskærende skrue Brugt med PUZ-plade uden gevindskruehuller Dell P,U,PU,UZ-serie skærme M4 X L8 mm, hældning 0,5 mm, maskinskrue PUZ-plade med gevindskruehuller Dell P,U,PU,UZ-serie skærme 17

18 M3 X L8 mm, hældning 0,5 mm, selvskærende skrue E-plade uden gevindskruehuller Dell E-serie skærme M3 X L8 mm, hældning 0,35 mm, maskinskrue E-plade med gevindskruehuller Dell E-serie skærme U-plade Universalskærme 1. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Fjern skruerne, der fastgør dækslet til chassiset [1]. b. Skub og løft dækslet opad for at fjerne det fra chassiset [2]. 18

19 2. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Skub computeren ind i slottet [1]. b. Drej skruen i retningen med uret for at fastgøre computeren til chassiset. [2] 3. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Løft antennekablet op [1]. b. Tilslut antennekablet til dets stik i computeren [2]. 19

20 4. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Skær stroppen af strømadapterkabel [1]. b. Skub strømadapteren ind i slottet [2]. c. Før kablet igennem klemmen [3]. 5. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Før kablet igennem klemmen [1]. b. Tilslut kablet til adapteren [2]. 20

21 6. Juster PUZ-pladen ind i bunden af skærmen og spænd skruerne. 7. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Skub og lås chassiset til PUZ-pladen [1]. b. Spænd skruen, i retning med uret, for at fastgøre computeren [2]. c. Vend computeren sammen med skærmen [3]. 21

22 8. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Tilslut alle kablerne til computeren. b. Skub dækslet ind til dets oprindelige placering [1]. c. Spænd skruerne, for at fastgøre dækslet til chassiset [2]. 22

23 3 Sådan fjernes og installeres komponenter Dette afsnit har detaljerede oplysninger om, hvordan computerens komponenter fjernes eller installeres. Set forfra og bagfra Figur 1. Set forfra og bagfra 1. tænd/sluk-knap eller indikator for strøm 2. indikator for harddiskaktivitet 3. headset-stik 4. mikrofonstik 5. Wi-Fi-antennestik (ekstraudstyr) 6. HDMI eller skærmport eller PS2- og serielt stik (valgfrit) 7. USB 3.0-stik (opvågning fra dvale) 8. stik til sikkerhedskabel 9. ring til hængelås 10. USB 3.0-stik 11. kabelholder 12. servicemærke 13. netværksstik (Integreret stikmodul) 14. VGA-stik 15. DisplayPort-stik 16. strømkabelstik Sådan fjernes dækslet 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele. 2. Drej strømkabelklemmen til positionen, som vist på illustrationen. 23

24 3. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Fjern skruen, der fastgør dækslet til computeren [1]. b. Skub dækslet udad [2]. c. Løft dækslet op for at fjerne det fra computeren [3]. Sådan installeres dækslet 1. Ret dækslet ind til dets oprindelige placering på computeren. 2. Spænd skruen, for at fastgøre dækslet til computeren. 3. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. 24

25 Sådan fjernes processorblæsermodulet 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele. 2. Fjern dækslet. 3. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Tryk på fastgørelsestappene på siderne [1]. b. Skub processorblæsermodulet udad [2]. c. Løft processorblæsermodulet ud af computeren [3]. 4. Frakobl højttaler- og blæserkablerne fra systemkortet. 25

26 Sådan installeres processorblæsermodulet 1. Tilslut højttaler- og blæserkablerne til stikkene på systemkortet. 2. Placer processorblæsermodulet på slottet og skub det indtil det sidder fast. 3. Installer dækslet. 4. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. Sådan fjernes højttaleren 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele. 2. Fjern: a. dæksel b. processorblæsermodul 3. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Udtræk højtalerkablerne fra kabelklemmerne [1]. b. Fjern skruerne der fastgør højttalerne til processorblæsermodulet [2]. c. Løft højttalerne væk fra processorblæsermodulet [3]. BEMÆRK: Højttaleren er en del af processorblæsermodulet. Sådan installeres højttaleren 1. Juster højttalerne ind på processorblæsermodulet. 2. Spænd skruerne for at fastgøre højttalerne til processorblæsermodulet. 3. Tråd kablerne igennem kabelklemmerne for at fastgøre dem. 4. Installer: a. processorblæsermodul b. dæksel 26

27 5. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. Sådan fjernes harddisken 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele. 2. Fjern dækslet. 3. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Tryk på fastgørelsestappene for at frigøre harddiskkabinettet [1]. b. Træk i harddiskkabinettet for at frigøre det fra dets slot [2]. c. Løft harddiskmodulet op fra computeren [3]. 4. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Lirk harddiskens beslag fra for at frigøre harddisken [1]. b. Løft harddisken væk fra harddiskbeslaget [2]. 27

28 Sådan installeres harddisken 1. Isæt harddisken i harddiskbeslaget. 2. Juster harddiskkabinettet ind og placer det i dets slot i computeren. 3. Installer dækslet. 4. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. Sådan fjernes HDMI- eller DisplayPort-stikkortet 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele. 2. Fjern dækslet. 3. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Frakobl kablet til HDMI- eller DisplayPort-stikkortet [1]. b. Fjern skruerne der fastgør HDMI- eller DisplayPort-stikkortet til bundpanelet [2]. c. Træk og løft HDMI- eller DisplayPort-stikkortet væk fra computeren [3]. 28

29 Sådan installeres HDMI- eller DisplayPort-stikkortet 1. Sæt HDMI- eller DisplayPort-stikkortet i deres slot. 2. Spænd skruerne for at fastgøre HDMI- eller DisplayPort-stikkortet til bundpanelet. 3. Tilslut kablet til HDMI- eller DisplayPort-stikkortet. 4. Installer dækslet. 5. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. Fjernelse af PS2- og serielstikortet 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele. 2. Fjern dækslet. 3. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Frakobl kablet fra PS2- og serielstikortet [1]. b. Fjern skruerne der fastgør PS2- og serielstikortet til bundpanelet [2]. c. Træk og løft PS2- og serielstikortet væk fra computeren [3]. 29

30 Sådan installeres PS2- og serielstikortet 1. Sæt PS2- og serielstikortet i deres slot. 2. Spænd skruerne der fastgør PS2- og serielstikortet til bundpanelet. 3. Tilslut kablet til PS2- og serielstikortet. 4. Installer dækslet. 5. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. Sådan fjernes kølelegemet 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele. 2. Fjern: a. dæksel b. processorblæsermodul 3. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Fjern skruerne, der fastgør kølelegemet til systemkortet [1]. b. Løft kølelegemet væk fra systemkortet [2]. Sådan installeres kølelegemet 1. Anbring processorens kølelegeme på bundkortet. 2. Spænd skruerne for at fastgøre kølelegemet. 3. Installer: a. processorblæsermodul b. dæksel 4. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. 30

31 Sådan fjernes processoren 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele. 2. Fjern: a. harddisk b. dæksel 3. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Tryk udløserhåndtaget ned [1]. b. Flyt håndtaget udad for at frigøre det fra klemkrogen der fastholder det [2]. c. Løft processordækslet og fjern processoren fra dens sokkel [3]. Sådan installeres processoren 1. Indsæt processoren i processorstikket. Sørg for at processoren er sat korrekt i. 2. Tryk udløsergrebet ned og flyt det indad for at fastgøre det med fastholdelseskrogen. 3. Installer: a. harddisk b. dæksel 4. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. Sådan fjernes WLAN-kortet 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele. 2. Fjern: a. dæksel b. harddisk 3. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Fjern skruen, der fastgør WLAN-kortet til systemkortet [1]. b. Fjern WLAN-beslaget fra systemkortet [2]. c. Frakobl WLAN-kablerne [3]. d. Træk WLAN-kortet fra systemkortet [4]. 31

32 Sådan installeres WLAN-kortet 1. Flugt og anbring WLAN-kortet på stikket. 2. Tilslut WLAN-kablerne. 3. Placer WLAN-beslaget i dets slot. 4. Stram skruerne for af fastgøre WLAN-kortet til bundkortet. 5. Installer: a. harddisk b. dæksel 6. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. Fjernelse af M.2 SSD- eller DDPE-kort 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele. 2. Fjern: a. dæksel b. harddisk 3. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Fjern skruerne der fastgør M.2 SSD- eller DDPE-kortet til systemkortet [1]. b. Skub og fjern M.2 SSD- eller DDPE-kortet fra systemkortet [2]. 32

33 Installation af M.2 SSD- eller DDPE-kort 1. Ret M.2 SSD- eller DDPE-kortet ind, og placer det på stikket. 2. Spænd skruerne der fastgør M.2 SSD- eller DDPE-kortet til systemkortet. 3. Installer: a. harddisk b. dæksel 4. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. Sådan fjernes hukommelsen 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele. 2. Fjern: a. dæksel b. processorblæsermodul 3. Lirk fastgørelsesklemmerne væk fra hukommelsesmodulet indtil det springer op. Løft og fjern hukommelsesmodulet fra dets stik. Sådan installeres hukommelsen BEMÆRK: Brug DIMM 2-slottet hvis der kun er et hukommelsesmodul tilgængeligt. 1. Flugt hukommelseskortets hak med systemkortstikkets tap. 2. Tryk hukommelsesmodulet ned indtil fastgørelsesklemmerne springer tilbage for at fastgøre det. 3. Installer: a. processorblæsermodul b. dæksel 4. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. Sådan fjernes møntcellebatteriet 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele. 2. Fjern: a. dæksel b. harddisk c. HDMI-kort 3. Tryk frigørelseslåsen væk fra batteriet. Batteriet springer ud fra soklen; løft møntcellebatteriet ud af computeren. 33

34 Sådan installeres møntcellebatteriet 1. Anbring knapcellebatteriet dets stik på bundkortet. 2. Tryk møntcellebatteriet nedad for at fastgøre det. 3. Installer: a. HDMI-kort b. harddisk c. dæksel 4. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. Systemkortets layout Det følgende billede viser systemkortets layout for computeren. 1. processorsokkel 2. processorkøleblæser stik 34

35 3. højttalerstik 4. hukommelsesstik (SODIMM-sokler) 5. WLAN-stik 6. kølelegeme 7. slot til M2-stik 8. SATA-harddiskens stik 9. møntcellebatteri 10. HDMI- eller skærmportstik 11. PS2- og serielportstik Sådan fjernes systemkortet 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele. 2. Fjern: a. dæksel b. processorblæsermodul c. harddisk d. kølelegeme e. hukommelse f. processor g. HDMI-kort h. PS2 og serielt stikkort i. M.2 SSD- eller DDPE-kort j. WLAN-kort k. møntcellebatteri 3. Udfør følgende trin som vist på illustrationen. a. Fjern den skrue, der holder harddiskholderen fast til systemkortet [1]. b. Løft harddiskholderen væk fra systemkortet [2]. c. Fjern de skruer, der fastgør systemkortet til computeren [3]. 35

36 4. Udfør følgende trin som vist på illustrationen. a. Træk i systemkortet for at frigøre det fra computeren [1,2]. b. Løft systemkortet op og væk fra computeren [3]. Sådan installeres systemkortet 1. Anbring systemkortet inde i chassiset. 2. Spænd skruerne for at fastgøre systemkortet til bundpanelet. 3. Anbring harddiskholderen på systemkortet. 4. Spænd skruerne for af fastgøre harddiskholderen til systemkortet. 5. Installer: a. møntcellebatteri b. WLAN-kort c. M.2 SSD- eller DDPE-kort d. HDMI-kort e. PS2 og serielt stikkort f. processor g. hukommelse h. kølelegeme i. harddisk j. processorblæsermodul k. dæksel 6. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. 36

37 System Setup (Systeminstallation) 4 Med System Setup (Systeminstallation) kan du administrere computerens hardware og angive BIOSniveauindstillinger. Fra System Setup (Systeminstallation) kan du: Ændre NVRAM-indstillinger når du har tilføjet eller fjernet hardware Få vist systemhardwarekonfigurationen Aktivere eller deaktivere indbyggede enheder Indstille tærskler for ydelse og strømstyring Administrer computersikkerhed Startrækkefølge Med startrækkefølge kan du omgå startrækkefølgen defineret i System Setup (Systeminstallation) og starte direkte til en bestemt enhed (f.eks: optisk drev eller harddisk). Under selvtest, der bliver udført ved start (Power on self test POST), når Dell-logoet vises, kan du: Åbn System Setup (Systeminstallation) ved at trykke på tasten <F2> Åbn en engangsstartmenu ved at trykke på tasten <F12> Engangsstartmenuen viser enhederne, som du kan starte fra, herunder diagnostiske indstillinger. Startmenuens indstillinger er: Removable Drive (Flytbart drev) (hvis tilgængelig) STXXXX Drive (STXXXX-drev) Optisk drev BEMÆRK: XXX angiver SATA-drevet nummer. Diagnosticering BEMÆRK: Valg af Diagnostics viser skærmen epsa diagnostics. Skærmen startrækkefølge viser også indstillingen til at få adgang til skærmbilledet System Setup (Systeminstallation). Navigationstaster Nedenstående tabel viser navigationstaster i System Setup (Systeminstallation). BEMÆRK: For de fleste af indstillingerne i systeminstallation, registreres de ændringer du foretager, men de træder ikke i kraft, før systemet genstartes. 37

38 Tabel 1. Navigationstaster Taster Op-pil Ned-pil <Enter> Mellemrumstast <Tab> <Esc> <F1> Navigation Flytter til forrige felt. Flytter til næste felt. Lader dig vælge en værdi i det valgte felt (hvis det er relevant) eller følge linket i feltet. Udfolder eller sammenfolder en rulleliste, hvis relevant. Flytter til næste fokusområde. BEMÆRK: Kun for standard grafisk browser. Flytter til forrige side indtil du får vist hovedskærmen. Tryk på <Esc> i hovedskærmen vises en meddelelse, der beder dig gemme ikke-gemte ændringer og genstarte systemet. Viser Hjælp-filen til System Setup Systeminstallation). Indstillinger i System Setup (Systeminstallationsmenuen) BEMÆRK: Afhængig af computeren og de installerede enheder er det muligvis ikke alle elementer i dette afsnit, der vises Tabel 2. Generelt Indstilling System Information Boot Sequence Beskrivelse Viser følgende oplysninger: Systemoplysninger - Viser BIOS Version (BIOS-version), Service Tag (Servicemærke), Asset Tag (Aktivkode), Ownership Tag (Ejerskabskode), Ownership Date (Dato for ejerskab), Manufacture Date (Fremstillingsdato) og Express Service Code (Ekspresservicekode), og signeret firmware-opdatering er aktiveret. Memory Information (Hukommelsesoplysninger) - Viser Memory Installed (Installeret hukommelse), Memory Available (Tilgængelig hukommelse), Memory Speed (Hukommelseshastighed), Memory Channels Mode (Hukommelseskanaltilstand), Memory Technology (Hukommelsesteknologi), DIMM 1 Size (DIMM 1-størrelse) og DIMM 2 Size (DIMM 2-størrelse). Processor Information (Processoroplysninger) Viser Processor Type (Processortype), Core Count (Core-tælling), Processor ID (Processorid), Current Clock Speed (Aktuel clockhastighed), Minimum Clock Speed (Laveste clockhastighed), Maximum Clock Speed (Højeste clockhastighed), Processor L2 Cache (processor L2-cache), Processor L3 Cache (processor L3-cache), HT Capable (Understøtter HT) og 64- Bit Technology (64-bit-teknologi). Device Information (Enhedsoplysninger) - Viser M-SATA, SATA-0, LOM MAC-adresse, Audio Controller (Lydkort), Wi-Fi-enhed og Bluetooth-enhed. Lader dig specificere rækkefølgen, i hvilken computeren forsøger at finde et operativsystem Diskettedrev Intern harddisk USB-lagerenhed 38

39 Indstilling Beskrivelse Advanced Boot Options Legacy UEFI CD/DVD/CD-RW-drev Indbygget NIC Advance Boot Options Date/Time Enable Legacy Option ROMs - Denne indstilling er nødvendigt for legacystarttilstand. Denne indstilling er ikke tilladt, hvis Secure Boot (Sikker opstart) er aktiveret. Lader dig indstille dato og klokkeslæt. Ændringer i systemets dato og klokkeslæt træder i kraft øjeblikkeligt. Tabel 3. Systemkonfiguration Indstilling Integrated NIC Beskrivelse Lader dig aktivere eller deaktivere det indbyggede netværkskort. Du kan indstille det indbyggede netværkskort til: Aktivér UEFI-netværksstak (standard er deaktiveret) Deaktiveret Aktiveret Enabled w/pxe Denne indstilling er som standard aktiveret. Aktiveret m/cloud Desktop BEMÆRK: Afhængig af computeren og de installerede enheder er det muligvis ikke alle elementer i dette afsnit, der vises. Serial Port Identificerer og definerer serielportindstillingerne. Denne indstilling optræder kun hvis dit system har installeret et serielportkort. Du kan indstille serielporten til: Deaktiveret COM1 (standard) COM2 COM3 COM4 BEMÆRK: Operativsystemet kan allokere ressourcer, selvom indstillingen er deaktiveret. SATA Operation Drives Lader dig konfigurere driftstilstanden for den integrerede harddiskcontroller. Deaktiveret SATA-controllerne er skjulte. ATA SATA er konfiguret til ATA-tilstand. AHCI SATA er konfiguret til AHCI-tilstand. Denne indstilling er som standard aktiveret. RAID ON SATA er konfigureret til at understøtte RAID-tilstand. Sæt til denne tilstand hvis du ønsker at aktivere funktionen Intel Rapid Start. Lader dig aktivere eller deaktivere de forskellige installerede drev: M-SATA 39

40 Indstilling Beskrivelse SATA-0 SMART Reporting USB Configuration Feltet styrer om harddiskfejl ved indbyggede drev rapporteres ved opstart. Denne teknologi er del af specifikationerne for SMART(Self Monitoring Analysis and Reporting Technology). Enable SMART Reporting Denne indstilling er som standard deaktiveret. Dette felt konfigurerer den indbyggede USB-controller. Hvis Boot Support (Boot-understøttelse er aktiveret, kan systemet starte fra alle typer USBlagerenheder (harddisk, hukommelsesnøgle, diskette). Hvis USB-porten er aktiveret, er enheder tilsluttet porten aktiveret og tilgængelig for operativsystemet. Hvis USB port er deaktiveret, kan operativsystemet ikke se nogen enhed tilsluttet porten. USB-konfiguration: Enable Boot Support (Aktivér opstartsunderstøttelse) Bagerste USB 3.0-porte a. Port 1 (Top) b. Port 2 (Øvre midte) c. Port 3 (Nedre midte) d. Port 4 (Bund) Forreste USB 3.0-porte a. Port 1 (Top) b. Port 2 (Bund) BEMÆRK: USB-tastatur og -mus virker altid i BIOS-konfigurationen uanset disse indstillinger. Audio Lader dig aktivere eller deaktivere den integrerede lydcontroller. Aktivér lyd Enable Microphone (Aktiver mikrofon) Intern højttaler aktiveret Denne indstilling er som standard aktiveret. Tabel 4. Sikkerhed Indstilling Admin Password Beskrivelse Lader dig indstille, ændre eller slette administratoradgangskode (admin). BEMÆRK: Du skal indstille administratoradgangskoden, før du indstiller system- eller harddiskadgangskoden. Sletning af administratoradgangskoden sletter automatisk system- og harddiskadgangskoden. BEMÆRK: Vellykkede adgangskodeændringer træder i kraft med det samme. 40

Dell OptiPlex 9020 Ultra lille formfaktor Brugervejledning

Dell OptiPlex 9020 Ultra lille formfaktor Brugervejledning Dell OptiPlex 9020 Ultra lille formfaktor Brugervejledning Forordningsmodel: D06U Forordningstype: D06U001 Bemærk, Forsigtig, og Advarsel BEMÆRK: BEMÆRK: angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger

Læs mere

Dell Precision Workstation T5610 Brugervejledning

Dell Precision Workstation T5610 Brugervejledning Dell Precision Workstation T5610 Brugervejledning Forordningsmodel: D01T Forordningstype: D01T003 Bemærk, Forsigtig, og Advarsel BEMÆRK: BEMÆRK: angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren

Læs mere

Dell Precision Workstation T3610 Brugervejledning

Dell Precision Workstation T3610 Brugervejledning Dell Precision Workstation T3610 Brugervejledning Forordningsmodel: D01T Forordningstype: D01T004 Bemærk, Forsigtig, og Advarsel BEMÆRK: BEMÆRK: angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren

Læs mere

Dell Precision Tower 5810 Brugerhåndbog

Dell Precision Tower 5810 Brugerhåndbog Dell Precision Tower 5810 Brugerhåndbog Forordningsmodel: D01T Forordningstype: D01T006 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt.

Læs mere

Dell Latitude E7240 Brugerhåndbog

Dell Latitude E7240 Brugerhåndbog Dell Latitude E7240 Brugerhåndbog Forordningsmodel: P22S Forordningstype: P22S001 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG:

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

Dell Latitude XT3. Oplysninger om installation og funktioner. Angående advarsler. Set forfra og bagfra

Dell Latitude XT3. Oplysninger om installation og funktioner. Angående advarsler. Set forfra og bagfra Dell Latitude XT3 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Set forfra og bagfra Figur 1. Set forfra 1. mikrofon

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches)

Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches) Bundkort: Adina Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches) Chipset: AMD Hudson D1 Fusion Kontrol Host Hukommelsessokler: 2 x DDR3 Front side bus hastigheder: 2.5GT / s Processor socket:

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

LiveConnect CDS Installationsvejledning

LiveConnect CDS Installationsvejledning Installationsvejledning Rev. 2 september 2009 Side 1 1. Installation af MediaPlayer 1.1 Installationen består af følgende Anbefalet konfiguration Du skal bruge følgende for at installere Installation af

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google)

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google) Billeder der viser mulighederne i Avancerede startindstillinger (Engelsk) Side 1 Side 2 Side 3 1 Hvis du har brug for at få adgang til avancerede startindstillinger, kan du gøre det med nogen af de forskellige

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Kravspecifikation på bærbare pc er med hhv. stor og lille skærm

Kravspecifikation på bærbare pc er med hhv. stor og lille skærm Udfyldes af leverandør Leverandørens navn Kontaktperson Kontaktperson, mailadresse Kontaktperson, telefonnummer Kravspecifikation på bærbare pc er med hhv. stor og lille skærm Fælles minimumskrav for begge

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

1. Programmet downloades.

1. Programmet downloades. Vejledning til brug PLATINUM Service Tool på en PLATINUM 7000R3 inverter. (Til brugere af Microsoft Windows 7). Programmet kan anvendes til at hente den komplette eventliste (hændelses-liste), hvorved

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

Opgradering af firmware på Trimble GNSS modtager

Opgradering af firmware på Trimble GNSS modtager Følgende vejledning beskriver hvordan man opgraderer firmware i en Trimble GNSS modtager. Alle versioner af firmware til modtagerne kan findes her på Trimble s hjemmeside: Modtager R4 R6 R8 Link til firmware

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Dells trådløse dockingstation WLD15

Dells trådløse dockingstation WLD15 Dells trådløse dockingstation WLD15 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse

Læs mere

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

3. Computerens opbygning.

3. Computerens opbygning. 3. Computerens opbygning. Computere er konstrueret med henblik på at skulle kunne behandle og opbevare data og det er de som nævnt i noterne om Bits og Bytes vældig gode til. Som overordnet model for computere

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

www.velleman.be http://forum.velleman.be/

www.velleman.be http://forum.velleman.be/ www.velleman.be http://forum.velleman.be/ Hardware opsætning... 5 Software installation... 6 Opstart af software... 7 Oscilloskop... 8 Spectrum analyser... 9 Periodisk recorder... 10 Funktionsgenerator...

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

RAM. Motherboard. Cd-rom Drev:

RAM. Motherboard. Cd-rom Drev: RAM Ram er en lille lagerenhed som er med til at gøre computeren hurtigere. RAM står for random acces memory. I driften i computeren bliver data behandlet og bearbejdet og det foregår i det arbejdslager

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Hyper-V på Windows 8 64 Bit Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Indhold Hyper-V på Windows 8 64 Bit... 1 Installation... 2 Vejledning trin for trin... 2 Etablering af Netværk... 5 Opret

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere