Trådløs basestation 11g

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trådløs basestation 11g"

Transkript

1 Trådløs basestation 11g CPWBS054 Brugervejledning Version 1.0

2 2

3 3 English Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this CPWBS054 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Finnish Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC vakuuttaa täten että CPWBS054 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Dutch Hierbij verklaart, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dat het toestel CPWBS054 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. French Par la présente, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, déclare que l'appareil CPWBS054 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE Swedish Härmed intygar, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, att denna CPWBS054 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Danish Undertegnede Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC erklærer herved, at følgende udstyr CPWBS054 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF German Hiermit erklärt Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC die Übereinstimmung des Gerätes CPWBS054 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. Greek ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡOΥΣΑ Philips Consumer Electronics, B.U. Peripherals & Accessories ΤΗΛ ΫΝΕΙ OΤΙ CPWUA054 ΣΥΜΜOΡΦ ΫΝΕΤΑΙ ΠΡOΣ ΤΙΣ OΥΣΙ ΫΤΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛOΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ OΤΗΓΙΑΣ 1999/5/ Italian Con la presente Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dichiara che questo CPWBS054 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Spanish Por medio de la presente, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declara que el CPWBS054 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE Portuguese Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC declara que este CPWBS054 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

4 4 Helpline België/Belgique/Belgien Luxemburg/Luxembourg Danmark Deutschland España France Έλληνας Ireland Nederland Norge Österreich Portugal Schweiz/Suisse/Svizzera Suomi Sverige UK (United Kingdom) Italia Cyprus CPWBS054/00 R&TTE Directive 1999/5/EC BE DK GR ES FR IRE IT LU NL AT PT FI SE UK NO DE CH

5 DANSK 5 Indholdsfortegnelse Trådløs basestation 11g...6 Beskrivelse / Pakkens indhold...6 LED-indikatorer...7 Vigtige oplysninger / Ansvarsbegrænsning...8 Installation af trådløs basestation 11g...9 Sådan anvendes installationsprogrammet...10 Sådan oprettes et kabelnetværk ved hjælp af Ethernet-kabler...11 Sådan oprettes et trådløst netværk...11 Installation og konfigurering af TCP/IP...13 Installation af TCP/IP...13 Konfigurering af Macintosh-computer...13 Konfigurering af den trådløse basestation 11g...14 Deaktivering af proxyforbindelse...14 Tilpasning af browserkonfigurationen: for Internet Explorer...14 for Macintosh...15 Brug af indstillingsmenuerne for den trådløse basestation...15 Navigering i webbrowsergrænsefladen...16 Installationsguiden...17 Tidszone...17 Bredbåndstype...17 Avanceret installation...20 System...21 Internetindstillinger...22 Lokalt netværk...25 Trådløs...26 Netværksadresseoversættelse...28 Firewall...30 Dynamiske DNS-indstillinger...35 Værktøjer...36 Status...38 Sådan beskyttes den trådløse basestation 11g...39 Valg af adgangskode til begrænsning af adgang til konfigurationsmenuen for den trådløse basestation...39 Indstilling af en krypteringsnøgle for det trådløse netværk...42 Sådan nulstilles den trådløse basestation 11g til standardindstillingerne...45 Sådan installeres et computernetværk...46 Hvilken version af Windows kører du?...46 Windows XP og Windows Windows 98SE og Windows Me...52 Fejlfinding...56 Specifikationer...58

6 6 DANSK Trådløs basestation 11g CPWBS054 Tak, fordi du valgte Philips trådløse basestation 11g. Denne trådløse basestation 11g er en 54 Mbps trådløs gateway til hjemmebrug, der er specielt beregnet som en enkel og billig løsning til deling af en trådløs internetforbindelse for hjemmebrugere og for mindre kontorbrugere. Foruden fleksibilitet i forbindelse med tilslutning i hjemmenetværk, indeholder den trådløse basestation 11g også funktioner til netværkssikkerhed og -styring for brugere, f.eks. NAT (Network Address Translation), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), avanceret pakkefiltrering med overvågning af hackerangreb, logning og Firewall-SPI (Stateful Packet Inspection). Desuden understøttes UPnP (Universal Plug and Play), DDNS (Dynamic DNS), WPA (WiFi Protected Access), 802.1x + TKIP samt sammenkobling af trådløs enhed med Ethernet-kabeltilsluttet enhed. Pakkens indhold Kontroller, at alle nedennævnte dele findes i æsken med den trådløse basestation 11g. Delene er ment som en hjælp for dig, når du skal installere den trådløse basestation 11g. Kontakt din Philips-forhandler, hvis der mangler dele. Trådløs basestation 11g Strømadapter Klasse RJ-45 Ethernet-kabel Installations-cd Sådan... -vejledning

7 DANSK 7 Trådløs basestation 11g ➊ ➊ ➋➍ ➌ ➌ ➎ 1 Antenner Til tilslutning af de trådløse netværksadaptere (også kaldet WLAN eller WiFi). 2 Nulstillingsknap Tryk på knappen i 2 sekunder for at genstarte den trådløse basestation 11g. Hold knappen nede i mere end 5 sekunder for at gendanne fabriksstandardindstillingerne. 3 Ethernet-porte RJ-45-bøsninger til bredbåndsmodem og Ethernet-netværkskabler. 4 Strøm Bøsning til tilslutning af strømadapteren til den trådløse basestation 11g. 5 LED-indikatorer Viser netværksstatus. LED LED-farve Betyder Strøm Blå Slukket, når strømmen er afbrudt. Tændt, når strømmen er tilsluttet. Trådløs Slukket, når den trådløse forbindelse er afbrudt (trådløst klienten er Blå Lyser, når den trådløse forbindelse er etableret, og aktiv. hjemmenetværk) Blinker, når der overføres data. Modem Blå Lyser, når et link er etableret. (internetmodem) Blinker, når der overføres data. 1/2/3/4 LAN Gul (10 Mbps) Slukket, hvis der ikke er forbindelse (kabeltilsluttet hjemme- Blå (100 Mbps) Lyser, når et link er etableret. netværk) Blinker, når der overføres data. 6 Etiket med MAC-adresse MAC-adressen består af 12 tegn (f.eks. 00:30:F1:A1:F4:A5 eller normalt xx:xx:xx:xx:xx:xx) og er den entydige hardwareadresse for denne netværksenhed. Denne MAC-adresse kræves til nogle sikkerhedsfunktioner eller netværksidentificeringsformål.

8 8 DANSK Vigtige oplysninger Installer og tilslut kun produktet i den rækkefølge, der er beskrevet i Sådan... -vejledningen. Derved opnår du de bedste installationsresultater med så få tekniske problemer som muligt. Læs denne vejledning og Sådan... -vejledningen omhyggeligt, inden du bruger den trådløse basestation 11g, og opbevar dokumenterne til senere brug. De nyeste downloads og oplysninger om produktet er tilgængelige via vores websted Under installation og konfiguration kan det være nyttigt at have vejledningen til din computer og andre netværkskomponenter parat. Sikkerhedsforanstaltninger Kontroller, om den spænding, der er angivet på adapterens typeplade, svarer til den lokale netspænding, inden du tilslutter enheden til hovedstrømforsyningen. Radioudstyr til trådløs brug er ikke beskyttet mod forstyrrelse fra andre radiotjenester. Udsæt ikke produktet for høj fugtighed, regn, sand eller varmekilder. Produktet bør ikke udsættes for dryppende væske eller oversprøjtning. Der bør ikke placeres beholdere med væsker, f.eks. vaser, oven på produktet. Placer ikke produktet i nærheden af radiatorer og i direkte sollys. Sørg for tilstrækkelig fri plads omkring produktet for at sikre tilstrækkelig ventilation. Åbn ikke produktet. Kontakt din Philips-forhandler, hvis der opstår tekniske problemer. Miljøoplysninger Vi har udeladt al overflødig emballage.vi har gjort vores bedste for at gøre det nemt at adskille emballagen i tre separate materialer: karton (æske), polystyrenskum (fyld) og polyetylen (poser, beskyttende skumplade). Sættet er fremstillet af materialer, der kan genbruges, hvis enheden skilles ad af et specialiseret firma. Overhold de lokale bestemmelser om bortskaffelse af emballagemateriale, brugte batterier og gammelt udstyr. Ansvarsbegrænsning Dette produkt leveres af Philips som det er og forefindes og uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garantier af nogen art, herunder men ikke begrænset til stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. Philips kan i intet tilfælde blive holdt ansvarlig for direkte skader, indirekte skader, tilfældige skader, specielle skader, erstatning til den skadelidte, følgeskader (herunder men ikke begrænset til fremskaffelse af erstatningsvarer eller -tjenester, tab af information, data eller indtjening eller driftsforstyrrelser), uanset hvordan de er opstået, og uanset hvilken teori om ansvar der fremføres, uanset om det står i kontrakten, der er tale om skærpet ansvar eller skadevoldende handling (herunder forsømmelighed eller andet) som følge af brug af eller uegnethed til at benytte dette produkt, selvom Philips er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Endvidere indestår Philips ikke for, at de oplysninger, den tekst, den grafik, de links eller de øvrige elementer, som transmitteres ved hjælp af dette produkt, er nøjagtige og komplette.

9 DANSK 9 > Installation af trådløs basestation Installer softwaren til den trådløse basestation 11g fra installations-cd en, og brug Sådan... -vejledningen, når du skal installere og konfigurere den trådløse basestation 11g. Foretag ikke nogen hardwaretilslutninger, før installationsguiden beder dig om det under installationen. 1 Læg cd en, som fulgte med i æsken, i computerens drev, og start installation af softwaren. > Cd en skal starte automatisk. Hvis ikke, skal du dobbeltklikke på Denne computer, derefter på ikonet for drevet og til sidst på Setup.exe for at starte cd en. 2 Følg vejledningen på skærmen for at installere den trådløse basestation 11g. 3I installationsprogrammet skal du se efter billedet af den trådløse basestation 11g på skærmen og klikke på den for at fortsætte installationen.

10 10 DANSK Sådan anvendes installationsprogrammet Installationsprogrammet hjælper dig med at foretage hardwaretilslutningerne til den trådløse basestation 11g i den korrekte rækkefølge. Det forsøger også at finde dine eksisterende netværks- og internetindstillinger og anvende dem i den nye installation. Det er nemt at installere den trådløse basestation 11g, hvis du følger vejledningen på skærmen. 1 Grafisk afbildning af netværket, netværkstilslutningerne og status på dem. Utilgængelige komponenter er blå, og kun de tilgængelige tilslutninger er angivet med grønt. 2 Tekstvindue, der indeholder oplysninger om status og om, hvad du skal gøre derefter. 3 Kontrolknapper til navigering i installationsprogrammet ➊ ➋ ➌ Installationen er fuldført. I de følgende afsnit kan du se, hvordan du tilslutter, konfigurerer og bruger den trådløse basestation 11g. Hvis der vises fejlmeddelelser eller anmodes om yderligere oplysninger på skærmen, skal du læse vejledningen og afsnittet Fejlfinding. Med oplysningerne i denne vejledning bør du være i stand til at løse mange problemer med installation og brug af den trådløse basestation 11g. På vores websted finder du yderligere hjælp. Du kan også få hjælp ved at ringe til vores Help desk. Help desktelefonnumrene findes på de første sider i denne vejledning.

11 DANSK 11 Sådan oprettes et kabelnetværk ved hjælp af Ethernet-kabler Ethernet-portene tilpasses automatisk til den tilsluttede kabeltype. Det betyder, at du kan bruge både almindeligt Ethernet-kabel og Ethernetkrydskabel, forudsat at det er Kategori 5 eller en højere kvalitet. De fire lokale netværksporte 1, 2, 3 og 4 på den trådløse basestation 11g forhandler automatisk forbindelseshastigheden til 10 Mbps Ethernet eller 100 Mbps Fast Ethernet og transmissionsformen til halv dupleks eller fuld dupleks. Brug parsnoet kabel til at tilslutte en af de fire lokale netværksporte 1, 2, 3 og 4 på den trådløse basestation 11g til en Ethernet-adapter på pc en. Ellers kan du tildele en af de lokale netværksporte 1, 2, 3 og 4 på den trådløse basestation 11g til en Ethernet-hub eller -switch og derefter tilslutte din pc eller andet netværksudstyr til hubben eller switchen. Når du isætter et RJ- 45-stik, skal du sørge for, at fanen på stikket klikker på plads, så det sidder korrekt. Advarsel: Tilslut ikke et telefonstik til en RJ-45-port. Dette kan beskadige den trådløse basestation 11g. I stedet for bør du kun bruge parsnoede kabler sammen med RJ-45 -stik. Sådan oprettes et trådløst netværk Se f.eks. kapitlet Sådan installeres et computernetværk i slutningen af denne vejledning. Installer en trådløs netværksadapter i alle de computere, der skal tilsluttes til internettet eller det lokale netværk via radiosignaler. På nuværende tidspunkt er der flere trådløse Philips-netværksadaptere på markedet, f.eks. Philips trådløse USB-adapter og Philips trådløse notebook-adapter. Drej de to antenner bag på den trådløse basestation 11g til den ønskede placering. Du opnår en mere effektiv dækning ved at placere antennerne langs forskellige akser, f.eks. med en afstand på omkring 45 til 90 grader.

12 12 DANSK Prøv at placere den trådløse basestation 11g i centrum af det trådløse netværk. Normalt bliver ydeevnen bedre jo højere antennen placeres. Sørg for, at placeringen af den trådløse basestation giver optimal modtagelse i hele hjemmet eller kontoret. Computere, der er udstyret med en trådløs adapter, kan kommunikere med hinanden som et uafhængigt trådløst lokalt netværk, hvis hver enkelt computer konfigureres til den samme radiokanal. Den trådløse basestation 11g kan dog give alle trådløse arbejdsstationer adgang til det trådløse lokale netværk eller det lokale kabelnetværk eller til internettet. Alle trådløse computere på netværksinfrastrukturen kan kommunikere med alle computere i den trådløse gruppe via et radio-link eller få adgang til andre computere eller netværksressourcer i den lokale kabelnetværksinfrastruktur eller over internettet via den trådløse basestation 11g. Konfigurationen af den trådløse infrastruktur udvider ikke blot adgangen for trådløse computere til det lokale kabelnetværk men forøger også det effektive trådløse transmissionsområde for trådløse computere ved at gentransmittere indkommende radiosignaler via den trådløse basestation 11g. En trådløs infrastruktur kan bruges til at få adgang til en central database eller til forbindelser mellem mobile medarbejdere som vist i følgende figur: Etablering af de lokale trådløse netværksforbindelser

13 DANSK 13 Installation og konfigurering af TCP/IP Hvis du ikke tidligere har brugt internet eller installeret et computernetværk på din computer, skal du læse nedenstående afsnit. Installation af TCP/IP Windows 98SE/Me/2000 og XP Klik på Start/Hjælp, og søg efter teksten TCP/IP.Vælg emnet om Installation af netværksprotokoller, og følg vejledningen i Windows Hjælp. Indstil den TCP/IP-protokol, du installerer, til DHCP for at allokere IPadresser i netværket dynamisk. Brug Windows Hjælp, hvis du har brug for yderligere oplysninger. Kør installationsprogrammet igen fra installations-cd en, når du har installeret TCP/IP-protokollen. Konfigurering af Macintosh-computer DHCP IP-konfiguration 1. Træk Apple Menu ned. Klik på Control Panel (kontrolpanel), og vælg TCP/IP. 2. Kontroller, at Ethernet er valgt i feltet Connect via (tilslut via) i dialogboksen TCP/IP: 3. Vælg Using DHCP Server (brug af DHCP-server) i feltet Configure (konfigurer). 4. Luk dialogboksen TCP/IP.

14 14 DANSK Konfigurering af den trådløse basestation 11g Den trådløse basestation 11g kan konfigureres ved hjælp af Internet Explorer (version 5.5 eller nyere eller Netscape (version 4.7 eller nyere). Ved hjælp af webstyringsgrænsefladen kan du konfigurere den trådløse basestation 11g og få vist statistik til brug for overvågning af netværksaktivitet. Bemærk: Inden du forsøger at konfigurere den trådløse basestation 11g, skal du besøge hvis du har adgang til internettet, og hente den nyeste firmwareopdatering for at sikre, at din trådløse basestation 11g kører den nyeste firmwareversion. Inden du forsøger at logge på den trådløse basestations webbaserede indstillinger, skal du sørge for at have deaktiveret eventuel firewall- eller sikkerhedssoftware, som kører. Deaktivering af proxyforbindelse Du skal også kontrollere, at webbrowserens HTTP Proxy-funktion er deaktiveret. Fra webbrowseren kan du få vist konfigurationssiderne for den trådløse basestation 11g. Følgende fremgangsmåde gælder for Internet Explorer. Fastslå, hvilken browser du bruger, og følg den relevante fremgangsmåde. Tilpasning af browserkonfigurationen for: Internet Explorer (5 eller nyere) 1. Åbn Internet Explorer. Klik på Funktioner, og vælg derefter Internetindstillinger. 2. Klik på fanen Tilslutninger i vinduet Internetindstillinger. 3. Klik på knappen LAN-indstillinger. 4. Fjern alle markeringer i afkrydsningsfelternr, og klik på OK for at gemme disse LAN-indstillinger. 5. Klik på OK igen for at lukke vinduet Internetindstillinger. 6. Genstart Internet Explorer for at lade ændringerne træde i kraft.

15 DANSK 15 Tilpasning af browserkonfigurationen for: Internet Explorer (til Macintosh) 1. Åbn Internet Explorer. Klik på Explorer/Indstillinger. 2. Vælg Proxy-servere under Netværk i vinduet med Internet Explorerindstillinger. 3. Fjern alle markeringer i afkrydsningsfelterne, og klik på OK. Brug af indstillingsmenuerne for den trådløse basestation Hvis du vil bruge den trådløse basestations styringsgrænseflade skal du angive IP-adressen for den trådløse basestation i webbrowseren: Klik derefter på LOGIN. (Der er som standard ingen adgangskode.) På hjemmesiden er installationsguiden og de avancerede installationsindstillinger vist.

16 16 DANSK Navigering i webbrowsergrænsefladen Den trådløse basestations styringsgrænseflade indeholder en installationsguide og et afsnit for avanceret installation. Brug installationsguiden, hvis du hurtigt vil installere den trådløse basestation 11g til brug sammen med et kabelmodem eller DSL-modem. Avanceret installation understøtter mere avancerede funktioner, f.eks. registrering af hackerangreb, filtrering af IP- og MAC-adresser, registrering af indtrængen, installation af virtuel server, virtuelle DMZ-værter og andre avancerede funktioner. Foretage konfigurationsændringer Konfigurationsparametre er vist i en dialogboks eller på en rulleliste. Når du har foretaget en konfigurationsændring på en side, skal du klikke på knappen APPLY (anvend) eller NEXT (næste) nederst på siden for at aktivere den nye indstilling. Bemærk: For at sikre korrekt opdatering af skærmen, efter at der er indtastet en kommando, skal Internet Explorer 5.0 være konfigureret således: I menuen Funktioner/Internetindstillinger/Generelt/Midlertidige internetfiler/indstillinger, skal indstillingen Kontroller, om der er nyere versioner af tidligere gemte sider være angivet til Ved hvert besøg på siden.

17 DANSK 17 Installationsguide Hvis du fuldførte installationsguiden fra installations-cd en, behøver du ikke ændre nogen af disse indstillinger. Gå til Advanced Setup (avanceret installation) for at konfigurere den trådløse basestation 11g. Time Zone (tidszone) Klik på billedet af installationsguiden. Det første emne i installationsguiden er opsætning af Time Zone (tidszone). Hvis du vil sikre nøjagtig fastsættelse af tidspunkt for klientfiltrering og logning af hændelser, skal du indstille tidszonen.vælg en tidszone på rullelisten, og klik derefter på NEXT (næste). Broadband Type (bredbåndstype) Vælg den bredbåndstype, du har: Cable Modem (kabelmodem) eller ADSL. På følgende sider finder du detaljer om tilslutningstypen. Cable Modem (kabelmodem) Din internettjenesteudbyder har muligvis givet dig et værtsnavn. Hvis det er tilfældet, skal du angive det i dette felt. Indtast eller kopier MAC-adressen for modemet for at identificere hardwaren over for internetserviceudbyderen. Klik på Finish (udfør) for at fuldføre installationen. På den viste statusside kan du se status på tilslutning samt andre oplysninger. På Status finder du detaljer.

18 18 DANSK Fixed-IP xdsl (fast IP xdsl) Nogle xdsl-internettjenesteudbydere tildeler en fast (statisk) IP-adresse. Hvis du har fået sådanne oplysninger, skal du vælge denne indstilling og indtaste den tildelte IP-adresse, gateway-ip-adresse, DNS IP-adresse og subnetmaske. Klik på FINISH (afslut) for at fuldføre installationen. PPPoE xdsl Indtast det PPPoE-brugernavn og den PPPoE-adgangskode, som tjenesteudbyderen har tildelt. Service Name (servicenavn) er normalt ikke obligatorisk, men kræves af nogle tjenesteudbydere. Bevar standardværdien for MTU (Maximum Transmission Unit), medmindre du har en særlig grund til at ændre den. Indtast en værdi for Maximum Idle Time (maksimal inaktiv periode) (i minutter) for at angive, hvor lang tid internetforbindelsen skal opretholdes i en inaktiv periode. Hvis forbindelsen er inaktiv ud over den maksimale inaktive periode, afbrydes den. (Standard: 10) Aktiver indstillingen for automatisk genoprettelse af forbindelsen, hvis forbindelsen skal genetableres automatisk, så snart du forsøger at få adgang til internettet igen. Klik på FINISH (afslut) for at fuldføre installationen.

19 DANSK 19 PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) Point-to-Point Tunneling Protocol er en almindelig tilslutningsmetode, der anvendes for xdsl-forbindelser i Europa. Den kan bruges til at få adgang til forskellige fysiske netværk ved brug af internettet som mellemled. Hvis du har fået de oplysninger, der er vist på skærmen, skal du indtaste den tildelte IP-adresse, subnetmaske, standardgateway-ip-adresse, bruger-id og adgangskode samt PPTP-gateway. MTU (Maximum Transmission Unit) bestemmer den maksimale størrelse af datapakkerne. Bevar standardværdien (1460), medmindre du har en særlig grund til at ændre den. Indtast en værdi for Maximum Idle Time (maksimal inaktiv periode) (i minutter) for at angive, hvor lang tid internetforbindelsen skal opretholdes i en inaktiv periode. Hvis forbindelsen er inaktiv ud over den maksimale inaktive periode, afbrydes den. (Standard: 0) Aktiver indstillingen for automatisk genoprettelse af forbindelsen, hvis forbindelsen skal genetableres automatisk, så snart du forsøger at få adgang til internettet igen. Klik på FINISH (afslut) for at fuldføre installationen.

20 20 DANSK Avanceret installation Brug webstyringsgrænsefladen til at definere systemparametre, styre og kontrollere den trådløse basestation 11g og dens porte eller overvåge netværksforholdene. I nedenstående tabel finder du de indstillinger, du kan vælge fra dette program. Menu System- Beskrivelse Indstiller den lokale tidszone, adgangskoden for administratoradgang og IPadressen for en pc, som skal kunne fjernstyre den trådløse basestation 11g. Internet Settings Angiver internetforbindelsestypen: (internetindstillinger) Dynamisk IP-værtskonfiguration og den fysiske MAC-adresse for hver mediegrænseflade PPPoE-konfiguration PPTP Statisk IP- og ISP-gateway-adresse Angiver, hvilke DNS-servere der skal bruges til domænenavneoversættelsen. Lokalt netværk Trådløs NAT Firewall DDNS Tools (værktøjer) Status Indstiller TCP/IP-konfigurationen for den trådløse basestations lokale netværksgrænseflade og alle DHCP-klienter. Konfigurerer radiofrekvensen, netværksnavnet (SSID) og kryptering for trådløs kommunikation. Deler en enkelt ISP-konto med mange brugere og installerer virtuelle servere. Konfigurerer en række sikkerheds- og specialfunktioner, herunder: Access Control (adgangskontrol), Intrusion Detection (opsporing af uvedkommende/indtrængende gæster) og DMZ Dynamisk DNS giver brugere på internettet en metode til at binde deres domænenavn(e) til computere eller servere. Indeholder indstillinger til sikkerhedskopiering og gendannelse af den aktuelle konfiguration, gendannelse af alle konfigurationsindstillinger til fabriksstandarderne, opgradering af systemfirmware eller nulstilling af systemet. Viser internetforbindelsestype og status, firmware- og hardwareversionsnumre, system-ip-indstillinger samt DHCP, NAT og firewall-oplysninger. Viser antallet af tilknyttede klienter, firmwareversioner, den fysiske MACadresse for hver enkelt mediegrænseflade og hardwareversionen og serienummeret. Viser sikkerheds- og DHCP-klientloggen.

21 DANSK 21 System Time Zone (systemtidszone) Vælg din tidszone og tidsserver på rullelisten for den trådløse basestation 11g. Disse oplysninger bruges til logposteringer og klientadgangskontrol. Password Settings (adgangskodeindstillinger) Brug denne menu til at begrænse adgang på basis af en adgangskode. Der er som standard ingen adgangskode. Af sikkerhedsmæssige grunde bør du tildele en adgangskode, inden du anvender den trådløse basestation 11g på internettet. Adgangskoder kan indeholde fra 3-12 alfanumeriske tegn, og der skelnes ikke mellem store og små bogstaver. Bemærk: Hvis du mister din adgangskode, eller du ikke kan få adgang til brugergrænsefladen, skal du trykke på knappen Reset (nulstil) (holde den nede i mindst fem sekunder) for at gendanne fabriksstandarderne. (Der er som standard ingen adgangskode.) Indtast en maksimumværdi for Idle Time Out (inaktiv timeout) (i minutter) for at definere den periode, en logonsession maksimalt opretholdes i en inaktiv periode. Hvis forbindelsen er inaktiv i længere tid end den maksimale inaktive periode, logges du automatisk af systemet, og du skal logge på webstyringssystemet igen. (Standard: 9 minutter)

22 22 DANSK Remote Management (fjernstyring) Med Remote Management (fjernstyring) kan den trådløse basestation 11g konfigureres, styres og overvåges ved hjælp af en standardwebbrowser på en fjerncomputer. Marker Enable (aktiver), og indtast IP-adressen for fjernværten. Klik på APPLY (anvend). Bemærk: Hvis du angiver som IP-adresse, kan alle værter styre den trådløse basestation 11g. Internet Settings (internetindstillinger) Angiv den internetforbindelsestype, som du har fået af internettjenesteudbyderen, og klik derefter på More Configuraton (yderligere konfigurationsparametre) for at angive detaljerede konfigurationsparametre for den valgte forbindelsestype. Dynamic IP (dynamisk IP) Angivelse af Host Name (værtsnavn) er valgfri, men kræves muligvis af nogle internettjenesteudbydere. Standard-MAC-adressen er angivet til internettets fysiske grænseflade på den trådløse basestation 11g. Brug denne adresse, når du skal tilmelde dig en internettjeneste, og lad være med at ændre den, medmindre det kræves af internettjenesteudbyderen. Hvis internettjenesteudbyderen har anvendt MAC-adressen for et Ethernet-kort som id, da din bredbåndkonto blev oprettet, skal du kun tilslutte computeren med den registrerede MAC-adresse til den trådløse basestation 11g og klikke på knappen Clone MAC-adresse (kopier MAC-adresse). Derved erstattes den aktuelle MAC-adresse for den trådløse basestation med den allerede registrerede MAC-adresse for Ethernet-kortet. Hvis du er i tvivl om, hvilken computer der oprindeligt blev installeret af bredbåndsteknikeren, skal du kontakte din internettjenesteudbyder og bede om at få registreret en ny MAC-adresse for din konto. Registrer standard-mac-adressen for den trådløse basestation 11g.

23 DANSK 23 PPPoE (Point-to-Point Over Ethernet) Indtast det PPPoE-brugernavn og den PPPoE-adgangskode, som tjenesteudbyderen har tildelt. Service Name (servicenavn) er normalt ikke obligatorisk, men kræves af nogle tjenesteudbydere. MTU (Maximum Transmission Unit) bestemmer den maksimale størrelse af datapakkerne. Bevar standardværdien (1492), medmindre du har en særlig grund til at ændre den. Indtast en værdi for Maximum Idle Time (maksimal inaktiv periode) (i minutter) for at angive, hvor lang tid internetforbindelsen skal opretholdes i en inaktiv periode. Hvis forbindelsen er inaktiv ud over den maksimale inaktive periode, afbrydes den. (Standard: 10 minutter) Aktiver indstillingen for automatisk genoprettelse af forbindelsen, hvis forbindelsen skal genetableres automatisk, så snart du forsøger at få adgang til internettet igen. PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) kan bruges til at få adgang til forskellige fysiske netværk ved brug af internettet som mellemled.ved hjælp af ovenstående skærm kan klientcomputere etablere en normal PPTPsession og uden problemer konfigurere PPTP-klienten på hver klientcomputer. Indtast den tildelte IP-adresse, subnetmaske og standardgateway-ip-adresse (normalt oplyst af internettjenesteudbyderen), og derefter PPTP-bruger-id, adgangskode og PPTP-gateway-IP-adresse.

24 24 DANSK MTU (Maximum Transmission Unit) bestemmer den maksimale størrelse af datapakkerne. Bevar standardværdien (1460), medmindre du har en særlig grund til at ændre den. Indtast en maksimumværdi for Idle Time Out (inaktiv timeout) (i minutter) for at definere den periode, PPTP-forbindelsen maksimalt opretholdes i en inaktiv periode. Hvis forbindelsen er inaktiv ud over den maksimale inaktive periode, afbrydes den. (Standard: 0 minutter) Aktiver indstillingen for automatisk genoprettelse af forbindelsen, hvis forbindelsen skal genetableres automatisk, så snart du forsøger at få adgang til internettet igen. Static IP (statisk IP) Hvis internettjenesteudbyderen har tildelt en fast IP-adresse, skal du indtaste den tildelte adresse og subnetmaske for den trådløse basestation 11g og derefter indtaste gatewayadressen fra internettjenesteudbyderen. DNS Domænenavneservere knytter numeriske IP-adresser til det tilsvarende domænenavn (f.eks. Internettjenesteudbyderen skal levere IP-adressen på en eller flere domænenavneservere. Indtast disse adresser i denne skærm.

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig?

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløse acces points er blevet så billige, at enhver der har brug for en nettilsluttet computer et andet sted end ADSL modemmet står, vil vælge denne løsning. Det

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Dansk version. LW320/LW321 Sweex trådløs router 300N. Pakkens indhold. Ordliste

Dansk version. LW320/LW321 Sweex trådløs router 300N. Pakkens indhold. Ordliste LW320/LW321 Sweex trådløs router 300N Udsæt ikke Sweex trådløs router 300N for ekstreme temperaturer. Anbring den ikke i direkte sollys eller i umiddelbar nærhed af varmelegemer. Brug ikke Sweex trådløs

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual Wi-Fi Repeater UNX-1293 Brugermanual Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 Indhold VIGTIG NOTE... 5 INDEN IBRUGTAGNING... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 KOM GODT I GANG... 7 Opsætning

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AC2600 MU-MIMO GIGABIT ROUTER. ModelNR. EA8500

BRUGERVEJLEDNING AC2600 MU-MIMO GIGABIT ROUTER. ModelNR. EA8500 BRUGERVEJLEDNING AC2600 MU-MIMO GIGABIT ROUTER ModelNR. EA8500 Indhold Produktoverblik EA8500.....................................1 Hvor finder jeg mere hjælp?....................... 3...........................3

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installation Aesiras Internet hjemmeside og webshop Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installationsvejledning Tak fordi du valgte Aesiras Business & Internet. I denne vejledning vil vi guide

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

j Betjeningsvejledining

j Betjeningsvejledining j Betjeningsvejledining Indholdsfortegnelse: 1. Tilslutning af Wireless LAN router...side 03 2. Konfiguration af styresystem og computer...side 04 3. Konfiguration af Wireless LAN router...side 05 3.1

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router LW310V2 Sweex Wireless 300N Router Bemærk venligst! På den medfølgende cd-rom kan du finde installationsguiden. Denne nemme installationsprocedure viser dig, hvordan du skal konfigurere din router trin

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4 Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 4.1x server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Installation og konfiguration af Netware IP

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual Synology 2009-05-06 Synology Disk Station Mail Station bruger manual Indledning Synology Synology Inc. 2009 Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må gengives, lagres

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt.

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Copyright 2005. Den krævede ophavsretslige beskyttelse omfatter alle former for og indhold i ophavsretlig

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Citrix Online Plugin Client Install Integra

Citrix Online Plugin Client Install Integra DBC A/S 1 af 6 2011-09-08 14:52 Citrix Online Plugin Client Install Integra Vejledning til installation af Citrix Online Plugin (Full) Forudsætninger For at få adgang til Integra driftsløsningen på DBC

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Sådan kommer du i gang Med WN3100RP WiFi-udvideren kan du udvide WiFi-dækningen til områder, der er placeret uden for

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

Sikkerhed i trådløst netværk

Sikkerhed i trådløst netværk Sikkerhed i trådløst netværk Når du opsætter et trådløst netværk betyder det at du kan benytte dit netværk uden at være forbundet med kabler, men det betyder også at andre kan gøre det samme, hvis du ikke

Læs mere

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service Integra klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen Hedensted Folkebibliotek Funktion Type Indhold Note Gruppe Hedensted Farm BibFarm3 Server Janne basisport Service XML service HTTPS 443 TCP

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M.

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M. M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M mininet EN ØVELSE I AT ETABLERE ET NETVÆRK S E R V I C E O G K O M M U N

Læs mere

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode:

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode: Indhold Før du starter........................................ 2 Installer modemrouteren.............................. 3 Forudindstillet trådløs sikkerhed......................... 5 Indstillinger for trådløse

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

4-ports kabel/dsl gateway router Del filer og internetforbindelse

4-ports kabel/dsl gateway router Del filer og internetforbindelse 4-ports kabel/dsl gateway router Del filer og internetforbindelse netværk F5D5230-4 Indholdsfortegnelse Indledning...1-2 Produktbeskrivelse...3-4 Docking-muligheder for Belkin...5 Kvikinstallation Installation

Læs mere

Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software it-administratorer

Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software it-administratorer Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software it-administratorer Denne vejledning gælder TI-Nspire software version 3.2. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides.

Læs mere

HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer

HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer HP LaserJet 1022nw trådløs printer Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere