Trådløs basestation 11g

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trådløs basestation 11g"

Transkript

1 Trådløs basestation 11g CPWBS054 Brugervejledning Version 1.0

2 2

3 3 English Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this CPWBS054 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Finnish Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC vakuuttaa täten että CPWBS054 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Dutch Hierbij verklaart, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dat het toestel CPWBS054 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. French Par la présente, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, déclare que l'appareil CPWBS054 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE Swedish Härmed intygar, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, att denna CPWBS054 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Danish Undertegnede Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC erklærer herved, at følgende udstyr CPWBS054 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF German Hiermit erklärt Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC die Übereinstimmung des Gerätes CPWBS054 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. Greek ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡOΥΣΑ Philips Consumer Electronics, B.U. Peripherals & Accessories ΤΗΛ ΫΝΕΙ OΤΙ CPWUA054 ΣΥΜΜOΡΦ ΫΝΕΤΑΙ ΠΡOΣ ΤΙΣ OΥΣΙ ΫΤΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛOΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ OΤΗΓΙΑΣ 1999/5/ Italian Con la presente Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dichiara che questo CPWBS054 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Spanish Por medio de la presente, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declara que el CPWBS054 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE Portuguese Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC declara que este CPWBS054 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

4 4 Helpline België/Belgique/Belgien Luxemburg/Luxembourg Danmark Deutschland España France Έλληνας Ireland Nederland Norge Österreich Portugal Schweiz/Suisse/Svizzera Suomi Sverige UK (United Kingdom) Italia Cyprus CPWBS054/00 R&TTE Directive 1999/5/EC BE DK GR ES FR IRE IT LU NL AT PT FI SE UK NO DE CH

5 DANSK 5 Indholdsfortegnelse Trådløs basestation 11g...6 Beskrivelse / Pakkens indhold...6 LED-indikatorer...7 Vigtige oplysninger / Ansvarsbegrænsning...8 Installation af trådløs basestation 11g...9 Sådan anvendes installationsprogrammet...10 Sådan oprettes et kabelnetværk ved hjælp af Ethernet-kabler...11 Sådan oprettes et trådløst netværk...11 Installation og konfigurering af TCP/IP...13 Installation af TCP/IP...13 Konfigurering af Macintosh-computer...13 Konfigurering af den trådløse basestation 11g...14 Deaktivering af proxyforbindelse...14 Tilpasning af browserkonfigurationen: for Internet Explorer...14 for Macintosh...15 Brug af indstillingsmenuerne for den trådløse basestation...15 Navigering i webbrowsergrænsefladen...16 Installationsguiden...17 Tidszone...17 Bredbåndstype...17 Avanceret installation...20 System...21 Internetindstillinger...22 Lokalt netværk...25 Trådløs...26 Netværksadresseoversættelse...28 Firewall...30 Dynamiske DNS-indstillinger...35 Værktøjer...36 Status...38 Sådan beskyttes den trådløse basestation 11g...39 Valg af adgangskode til begrænsning af adgang til konfigurationsmenuen for den trådløse basestation...39 Indstilling af en krypteringsnøgle for det trådløse netværk...42 Sådan nulstilles den trådløse basestation 11g til standardindstillingerne...45 Sådan installeres et computernetværk...46 Hvilken version af Windows kører du?...46 Windows XP og Windows Windows 98SE og Windows Me...52 Fejlfinding...56 Specifikationer...58

6 6 DANSK Trådløs basestation 11g CPWBS054 Tak, fordi du valgte Philips trådløse basestation 11g. Denne trådløse basestation 11g er en 54 Mbps trådløs gateway til hjemmebrug, der er specielt beregnet som en enkel og billig løsning til deling af en trådløs internetforbindelse for hjemmebrugere og for mindre kontorbrugere. Foruden fleksibilitet i forbindelse med tilslutning i hjemmenetværk, indeholder den trådløse basestation 11g også funktioner til netværkssikkerhed og -styring for brugere, f.eks. NAT (Network Address Translation), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), avanceret pakkefiltrering med overvågning af hackerangreb, logning og Firewall-SPI (Stateful Packet Inspection). Desuden understøttes UPnP (Universal Plug and Play), DDNS (Dynamic DNS), WPA (WiFi Protected Access), 802.1x + TKIP samt sammenkobling af trådløs enhed med Ethernet-kabeltilsluttet enhed. Pakkens indhold Kontroller, at alle nedennævnte dele findes i æsken med den trådløse basestation 11g. Delene er ment som en hjælp for dig, når du skal installere den trådløse basestation 11g. Kontakt din Philips-forhandler, hvis der mangler dele. Trådløs basestation 11g Strømadapter Klasse RJ-45 Ethernet-kabel Installations-cd Sådan... -vejledning

7 DANSK 7 Trådløs basestation 11g ➊ ➊ ➋➍ ➌ ➌ ➎ 1 Antenner Til tilslutning af de trådløse netværksadaptere (også kaldet WLAN eller WiFi). 2 Nulstillingsknap Tryk på knappen i 2 sekunder for at genstarte den trådløse basestation 11g. Hold knappen nede i mere end 5 sekunder for at gendanne fabriksstandardindstillingerne. 3 Ethernet-porte RJ-45-bøsninger til bredbåndsmodem og Ethernet-netværkskabler. 4 Strøm Bøsning til tilslutning af strømadapteren til den trådløse basestation 11g. 5 LED-indikatorer Viser netværksstatus. LED LED-farve Betyder Strøm Blå Slukket, når strømmen er afbrudt. Tændt, når strømmen er tilsluttet. Trådløs Slukket, når den trådløse forbindelse er afbrudt (trådløst klienten er Blå Lyser, når den trådløse forbindelse er etableret, og aktiv. hjemmenetværk) Blinker, når der overføres data. Modem Blå Lyser, når et link er etableret. (internetmodem) Blinker, når der overføres data. 1/2/3/4 LAN Gul (10 Mbps) Slukket, hvis der ikke er forbindelse (kabeltilsluttet hjemme- Blå (100 Mbps) Lyser, når et link er etableret. netværk) Blinker, når der overføres data. 6 Etiket med MAC-adresse MAC-adressen består af 12 tegn (f.eks. 00:30:F1:A1:F4:A5 eller normalt xx:xx:xx:xx:xx:xx) og er den entydige hardwareadresse for denne netværksenhed. Denne MAC-adresse kræves til nogle sikkerhedsfunktioner eller netværksidentificeringsformål.

8 8 DANSK Vigtige oplysninger Installer og tilslut kun produktet i den rækkefølge, der er beskrevet i Sådan... -vejledningen. Derved opnår du de bedste installationsresultater med så få tekniske problemer som muligt. Læs denne vejledning og Sådan... -vejledningen omhyggeligt, inden du bruger den trådløse basestation 11g, og opbevar dokumenterne til senere brug. De nyeste downloads og oplysninger om produktet er tilgængelige via vores websted Under installation og konfiguration kan det være nyttigt at have vejledningen til din computer og andre netværkskomponenter parat. Sikkerhedsforanstaltninger Kontroller, om den spænding, der er angivet på adapterens typeplade, svarer til den lokale netspænding, inden du tilslutter enheden til hovedstrømforsyningen. Radioudstyr til trådløs brug er ikke beskyttet mod forstyrrelse fra andre radiotjenester. Udsæt ikke produktet for høj fugtighed, regn, sand eller varmekilder. Produktet bør ikke udsættes for dryppende væske eller oversprøjtning. Der bør ikke placeres beholdere med væsker, f.eks. vaser, oven på produktet. Placer ikke produktet i nærheden af radiatorer og i direkte sollys. Sørg for tilstrækkelig fri plads omkring produktet for at sikre tilstrækkelig ventilation. Åbn ikke produktet. Kontakt din Philips-forhandler, hvis der opstår tekniske problemer. Miljøoplysninger Vi har udeladt al overflødig emballage.vi har gjort vores bedste for at gøre det nemt at adskille emballagen i tre separate materialer: karton (æske), polystyrenskum (fyld) og polyetylen (poser, beskyttende skumplade). Sættet er fremstillet af materialer, der kan genbruges, hvis enheden skilles ad af et specialiseret firma. Overhold de lokale bestemmelser om bortskaffelse af emballagemateriale, brugte batterier og gammelt udstyr. Ansvarsbegrænsning Dette produkt leveres af Philips som det er og forefindes og uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garantier af nogen art, herunder men ikke begrænset til stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. Philips kan i intet tilfælde blive holdt ansvarlig for direkte skader, indirekte skader, tilfældige skader, specielle skader, erstatning til den skadelidte, følgeskader (herunder men ikke begrænset til fremskaffelse af erstatningsvarer eller -tjenester, tab af information, data eller indtjening eller driftsforstyrrelser), uanset hvordan de er opstået, og uanset hvilken teori om ansvar der fremføres, uanset om det står i kontrakten, der er tale om skærpet ansvar eller skadevoldende handling (herunder forsømmelighed eller andet) som følge af brug af eller uegnethed til at benytte dette produkt, selvom Philips er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Endvidere indestår Philips ikke for, at de oplysninger, den tekst, den grafik, de links eller de øvrige elementer, som transmitteres ved hjælp af dette produkt, er nøjagtige og komplette.

9 DANSK 9 > Installation af trådløs basestation Installer softwaren til den trådløse basestation 11g fra installations-cd en, og brug Sådan... -vejledningen, når du skal installere og konfigurere den trådløse basestation 11g. Foretag ikke nogen hardwaretilslutninger, før installationsguiden beder dig om det under installationen. 1 Læg cd en, som fulgte med i æsken, i computerens drev, og start installation af softwaren. > Cd en skal starte automatisk. Hvis ikke, skal du dobbeltklikke på Denne computer, derefter på ikonet for drevet og til sidst på Setup.exe for at starte cd en. 2 Følg vejledningen på skærmen for at installere den trådløse basestation 11g. 3I installationsprogrammet skal du se efter billedet af den trådløse basestation 11g på skærmen og klikke på den for at fortsætte installationen.

10 10 DANSK Sådan anvendes installationsprogrammet Installationsprogrammet hjælper dig med at foretage hardwaretilslutningerne til den trådløse basestation 11g i den korrekte rækkefølge. Det forsøger også at finde dine eksisterende netværks- og internetindstillinger og anvende dem i den nye installation. Det er nemt at installere den trådløse basestation 11g, hvis du følger vejledningen på skærmen. 1 Grafisk afbildning af netværket, netværkstilslutningerne og status på dem. Utilgængelige komponenter er blå, og kun de tilgængelige tilslutninger er angivet med grønt. 2 Tekstvindue, der indeholder oplysninger om status og om, hvad du skal gøre derefter. 3 Kontrolknapper til navigering i installationsprogrammet ➊ ➋ ➌ Installationen er fuldført. I de følgende afsnit kan du se, hvordan du tilslutter, konfigurerer og bruger den trådløse basestation 11g. Hvis der vises fejlmeddelelser eller anmodes om yderligere oplysninger på skærmen, skal du læse vejledningen og afsnittet Fejlfinding. Med oplysningerne i denne vejledning bør du være i stand til at løse mange problemer med installation og brug af den trådløse basestation 11g. På vores websted finder du yderligere hjælp. Du kan også få hjælp ved at ringe til vores Help desk. Help desktelefonnumrene findes på de første sider i denne vejledning.

11 DANSK 11 Sådan oprettes et kabelnetværk ved hjælp af Ethernet-kabler Ethernet-portene tilpasses automatisk til den tilsluttede kabeltype. Det betyder, at du kan bruge både almindeligt Ethernet-kabel og Ethernetkrydskabel, forudsat at det er Kategori 5 eller en højere kvalitet. De fire lokale netværksporte 1, 2, 3 og 4 på den trådløse basestation 11g forhandler automatisk forbindelseshastigheden til 10 Mbps Ethernet eller 100 Mbps Fast Ethernet og transmissionsformen til halv dupleks eller fuld dupleks. Brug parsnoet kabel til at tilslutte en af de fire lokale netværksporte 1, 2, 3 og 4 på den trådløse basestation 11g til en Ethernet-adapter på pc en. Ellers kan du tildele en af de lokale netværksporte 1, 2, 3 og 4 på den trådløse basestation 11g til en Ethernet-hub eller -switch og derefter tilslutte din pc eller andet netværksudstyr til hubben eller switchen. Når du isætter et RJ- 45-stik, skal du sørge for, at fanen på stikket klikker på plads, så det sidder korrekt. Advarsel: Tilslut ikke et telefonstik til en RJ-45-port. Dette kan beskadige den trådløse basestation 11g. I stedet for bør du kun bruge parsnoede kabler sammen med RJ-45 -stik. Sådan oprettes et trådløst netværk Se f.eks. kapitlet Sådan installeres et computernetværk i slutningen af denne vejledning. Installer en trådløs netværksadapter i alle de computere, der skal tilsluttes til internettet eller det lokale netværk via radiosignaler. På nuværende tidspunkt er der flere trådløse Philips-netværksadaptere på markedet, f.eks. Philips trådløse USB-adapter og Philips trådløse notebook-adapter. Drej de to antenner bag på den trådløse basestation 11g til den ønskede placering. Du opnår en mere effektiv dækning ved at placere antennerne langs forskellige akser, f.eks. med en afstand på omkring 45 til 90 grader.

12 12 DANSK Prøv at placere den trådløse basestation 11g i centrum af det trådløse netværk. Normalt bliver ydeevnen bedre jo højere antennen placeres. Sørg for, at placeringen af den trådløse basestation giver optimal modtagelse i hele hjemmet eller kontoret. Computere, der er udstyret med en trådløs adapter, kan kommunikere med hinanden som et uafhængigt trådløst lokalt netværk, hvis hver enkelt computer konfigureres til den samme radiokanal. Den trådløse basestation 11g kan dog give alle trådløse arbejdsstationer adgang til det trådløse lokale netværk eller det lokale kabelnetværk eller til internettet. Alle trådløse computere på netværksinfrastrukturen kan kommunikere med alle computere i den trådløse gruppe via et radio-link eller få adgang til andre computere eller netværksressourcer i den lokale kabelnetværksinfrastruktur eller over internettet via den trådløse basestation 11g. Konfigurationen af den trådløse infrastruktur udvider ikke blot adgangen for trådløse computere til det lokale kabelnetværk men forøger også det effektive trådløse transmissionsområde for trådløse computere ved at gentransmittere indkommende radiosignaler via den trådløse basestation 11g. En trådløs infrastruktur kan bruges til at få adgang til en central database eller til forbindelser mellem mobile medarbejdere som vist i følgende figur: Etablering af de lokale trådløse netværksforbindelser

13 DANSK 13 Installation og konfigurering af TCP/IP Hvis du ikke tidligere har brugt internet eller installeret et computernetværk på din computer, skal du læse nedenstående afsnit. Installation af TCP/IP Windows 98SE/Me/2000 og XP Klik på Start/Hjælp, og søg efter teksten TCP/IP.Vælg emnet om Installation af netværksprotokoller, og følg vejledningen i Windows Hjælp. Indstil den TCP/IP-protokol, du installerer, til DHCP for at allokere IPadresser i netværket dynamisk. Brug Windows Hjælp, hvis du har brug for yderligere oplysninger. Kør installationsprogrammet igen fra installations-cd en, når du har installeret TCP/IP-protokollen. Konfigurering af Macintosh-computer DHCP IP-konfiguration 1. Træk Apple Menu ned. Klik på Control Panel (kontrolpanel), og vælg TCP/IP. 2. Kontroller, at Ethernet er valgt i feltet Connect via (tilslut via) i dialogboksen TCP/IP: 3. Vælg Using DHCP Server (brug af DHCP-server) i feltet Configure (konfigurer). 4. Luk dialogboksen TCP/IP.

14 14 DANSK Konfigurering af den trådløse basestation 11g Den trådløse basestation 11g kan konfigureres ved hjælp af Internet Explorer (version 5.5 eller nyere eller Netscape (version 4.7 eller nyere). Ved hjælp af webstyringsgrænsefladen kan du konfigurere den trådløse basestation 11g og få vist statistik til brug for overvågning af netværksaktivitet. Bemærk: Inden du forsøger at konfigurere den trådløse basestation 11g, skal du besøge hvis du har adgang til internettet, og hente den nyeste firmwareopdatering for at sikre, at din trådløse basestation 11g kører den nyeste firmwareversion. Inden du forsøger at logge på den trådløse basestations webbaserede indstillinger, skal du sørge for at have deaktiveret eventuel firewall- eller sikkerhedssoftware, som kører. Deaktivering af proxyforbindelse Du skal også kontrollere, at webbrowserens HTTP Proxy-funktion er deaktiveret. Fra webbrowseren kan du få vist konfigurationssiderne for den trådløse basestation 11g. Følgende fremgangsmåde gælder for Internet Explorer. Fastslå, hvilken browser du bruger, og følg den relevante fremgangsmåde. Tilpasning af browserkonfigurationen for: Internet Explorer (5 eller nyere) 1. Åbn Internet Explorer. Klik på Funktioner, og vælg derefter Internetindstillinger. 2. Klik på fanen Tilslutninger i vinduet Internetindstillinger. 3. Klik på knappen LAN-indstillinger. 4. Fjern alle markeringer i afkrydsningsfelternr, og klik på OK for at gemme disse LAN-indstillinger. 5. Klik på OK igen for at lukke vinduet Internetindstillinger. 6. Genstart Internet Explorer for at lade ændringerne træde i kraft.

15 DANSK 15 Tilpasning af browserkonfigurationen for: Internet Explorer (til Macintosh) 1. Åbn Internet Explorer. Klik på Explorer/Indstillinger. 2. Vælg Proxy-servere under Netværk i vinduet med Internet Explorerindstillinger. 3. Fjern alle markeringer i afkrydsningsfelterne, og klik på OK. Brug af indstillingsmenuerne for den trådløse basestation Hvis du vil bruge den trådløse basestations styringsgrænseflade skal du angive IP-adressen for den trådløse basestation i webbrowseren: Klik derefter på LOGIN. (Der er som standard ingen adgangskode.) På hjemmesiden er installationsguiden og de avancerede installationsindstillinger vist.

16 16 DANSK Navigering i webbrowsergrænsefladen Den trådløse basestations styringsgrænseflade indeholder en installationsguide og et afsnit for avanceret installation. Brug installationsguiden, hvis du hurtigt vil installere den trådløse basestation 11g til brug sammen med et kabelmodem eller DSL-modem. Avanceret installation understøtter mere avancerede funktioner, f.eks. registrering af hackerangreb, filtrering af IP- og MAC-adresser, registrering af indtrængen, installation af virtuel server, virtuelle DMZ-værter og andre avancerede funktioner. Foretage konfigurationsændringer Konfigurationsparametre er vist i en dialogboks eller på en rulleliste. Når du har foretaget en konfigurationsændring på en side, skal du klikke på knappen APPLY (anvend) eller NEXT (næste) nederst på siden for at aktivere den nye indstilling. Bemærk: For at sikre korrekt opdatering af skærmen, efter at der er indtastet en kommando, skal Internet Explorer 5.0 være konfigureret således: I menuen Funktioner/Internetindstillinger/Generelt/Midlertidige internetfiler/indstillinger, skal indstillingen Kontroller, om der er nyere versioner af tidligere gemte sider være angivet til Ved hvert besøg på siden.

17 DANSK 17 Installationsguide Hvis du fuldførte installationsguiden fra installations-cd en, behøver du ikke ændre nogen af disse indstillinger. Gå til Advanced Setup (avanceret installation) for at konfigurere den trådløse basestation 11g. Time Zone (tidszone) Klik på billedet af installationsguiden. Det første emne i installationsguiden er opsætning af Time Zone (tidszone). Hvis du vil sikre nøjagtig fastsættelse af tidspunkt for klientfiltrering og logning af hændelser, skal du indstille tidszonen.vælg en tidszone på rullelisten, og klik derefter på NEXT (næste). Broadband Type (bredbåndstype) Vælg den bredbåndstype, du har: Cable Modem (kabelmodem) eller ADSL. På følgende sider finder du detaljer om tilslutningstypen. Cable Modem (kabelmodem) Din internettjenesteudbyder har muligvis givet dig et værtsnavn. Hvis det er tilfældet, skal du angive det i dette felt. Indtast eller kopier MAC-adressen for modemet for at identificere hardwaren over for internetserviceudbyderen. Klik på Finish (udfør) for at fuldføre installationen. På den viste statusside kan du se status på tilslutning samt andre oplysninger. På Status finder du detaljer.

18 18 DANSK Fixed-IP xdsl (fast IP xdsl) Nogle xdsl-internettjenesteudbydere tildeler en fast (statisk) IP-adresse. Hvis du har fået sådanne oplysninger, skal du vælge denne indstilling og indtaste den tildelte IP-adresse, gateway-ip-adresse, DNS IP-adresse og subnetmaske. Klik på FINISH (afslut) for at fuldføre installationen. PPPoE xdsl Indtast det PPPoE-brugernavn og den PPPoE-adgangskode, som tjenesteudbyderen har tildelt. Service Name (servicenavn) er normalt ikke obligatorisk, men kræves af nogle tjenesteudbydere. Bevar standardværdien for MTU (Maximum Transmission Unit), medmindre du har en særlig grund til at ændre den. Indtast en værdi for Maximum Idle Time (maksimal inaktiv periode) (i minutter) for at angive, hvor lang tid internetforbindelsen skal opretholdes i en inaktiv periode. Hvis forbindelsen er inaktiv ud over den maksimale inaktive periode, afbrydes den. (Standard: 10) Aktiver indstillingen for automatisk genoprettelse af forbindelsen, hvis forbindelsen skal genetableres automatisk, så snart du forsøger at få adgang til internettet igen. Klik på FINISH (afslut) for at fuldføre installationen.

19 DANSK 19 PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) Point-to-Point Tunneling Protocol er en almindelig tilslutningsmetode, der anvendes for xdsl-forbindelser i Europa. Den kan bruges til at få adgang til forskellige fysiske netværk ved brug af internettet som mellemled. Hvis du har fået de oplysninger, der er vist på skærmen, skal du indtaste den tildelte IP-adresse, subnetmaske, standardgateway-ip-adresse, bruger-id og adgangskode samt PPTP-gateway. MTU (Maximum Transmission Unit) bestemmer den maksimale størrelse af datapakkerne. Bevar standardværdien (1460), medmindre du har en særlig grund til at ændre den. Indtast en værdi for Maximum Idle Time (maksimal inaktiv periode) (i minutter) for at angive, hvor lang tid internetforbindelsen skal opretholdes i en inaktiv periode. Hvis forbindelsen er inaktiv ud over den maksimale inaktive periode, afbrydes den. (Standard: 0) Aktiver indstillingen for automatisk genoprettelse af forbindelsen, hvis forbindelsen skal genetableres automatisk, så snart du forsøger at få adgang til internettet igen. Klik på FINISH (afslut) for at fuldføre installationen.

20 20 DANSK Avanceret installation Brug webstyringsgrænsefladen til at definere systemparametre, styre og kontrollere den trådløse basestation 11g og dens porte eller overvåge netværksforholdene. I nedenstående tabel finder du de indstillinger, du kan vælge fra dette program. Menu System- Beskrivelse Indstiller den lokale tidszone, adgangskoden for administratoradgang og IPadressen for en pc, som skal kunne fjernstyre den trådløse basestation 11g. Internet Settings Angiver internetforbindelsestypen: (internetindstillinger) Dynamisk IP-værtskonfiguration og den fysiske MAC-adresse for hver mediegrænseflade PPPoE-konfiguration PPTP Statisk IP- og ISP-gateway-adresse Angiver, hvilke DNS-servere der skal bruges til domænenavneoversættelsen. Lokalt netværk Trådløs NAT Firewall DDNS Tools (værktøjer) Status Indstiller TCP/IP-konfigurationen for den trådløse basestations lokale netværksgrænseflade og alle DHCP-klienter. Konfigurerer radiofrekvensen, netværksnavnet (SSID) og kryptering for trådløs kommunikation. Deler en enkelt ISP-konto med mange brugere og installerer virtuelle servere. Konfigurerer en række sikkerheds- og specialfunktioner, herunder: Access Control (adgangskontrol), Intrusion Detection (opsporing af uvedkommende/indtrængende gæster) og DMZ Dynamisk DNS giver brugere på internettet en metode til at binde deres domænenavn(e) til computere eller servere. Indeholder indstillinger til sikkerhedskopiering og gendannelse af den aktuelle konfiguration, gendannelse af alle konfigurationsindstillinger til fabriksstandarderne, opgradering af systemfirmware eller nulstilling af systemet. Viser internetforbindelsestype og status, firmware- og hardwareversionsnumre, system-ip-indstillinger samt DHCP, NAT og firewall-oplysninger. Viser antallet af tilknyttede klienter, firmwareversioner, den fysiske MACadresse for hver enkelt mediegrænseflade og hardwareversionen og serienummeret. Viser sikkerheds- og DHCP-klientloggen.

21 DANSK 21 System Time Zone (systemtidszone) Vælg din tidszone og tidsserver på rullelisten for den trådløse basestation 11g. Disse oplysninger bruges til logposteringer og klientadgangskontrol. Password Settings (adgangskodeindstillinger) Brug denne menu til at begrænse adgang på basis af en adgangskode. Der er som standard ingen adgangskode. Af sikkerhedsmæssige grunde bør du tildele en adgangskode, inden du anvender den trådløse basestation 11g på internettet. Adgangskoder kan indeholde fra 3-12 alfanumeriske tegn, og der skelnes ikke mellem store og små bogstaver. Bemærk: Hvis du mister din adgangskode, eller du ikke kan få adgang til brugergrænsefladen, skal du trykke på knappen Reset (nulstil) (holde den nede i mindst fem sekunder) for at gendanne fabriksstandarderne. (Der er som standard ingen adgangskode.) Indtast en maksimumværdi for Idle Time Out (inaktiv timeout) (i minutter) for at definere den periode, en logonsession maksimalt opretholdes i en inaktiv periode. Hvis forbindelsen er inaktiv i længere tid end den maksimale inaktive periode, logges du automatisk af systemet, og du skal logge på webstyringssystemet igen. (Standard: 9 minutter)

22 22 DANSK Remote Management (fjernstyring) Med Remote Management (fjernstyring) kan den trådløse basestation 11g konfigureres, styres og overvåges ved hjælp af en standardwebbrowser på en fjerncomputer. Marker Enable (aktiver), og indtast IP-adressen for fjernværten. Klik på APPLY (anvend). Bemærk: Hvis du angiver som IP-adresse, kan alle værter styre den trådløse basestation 11g. Internet Settings (internetindstillinger) Angiv den internetforbindelsestype, som du har fået af internettjenesteudbyderen, og klik derefter på More Configuraton (yderligere konfigurationsparametre) for at angive detaljerede konfigurationsparametre for den valgte forbindelsestype. Dynamic IP (dynamisk IP) Angivelse af Host Name (værtsnavn) er valgfri, men kræves muligvis af nogle internettjenesteudbydere. Standard-MAC-adressen er angivet til internettets fysiske grænseflade på den trådløse basestation 11g. Brug denne adresse, når du skal tilmelde dig en internettjeneste, og lad være med at ændre den, medmindre det kræves af internettjenesteudbyderen. Hvis internettjenesteudbyderen har anvendt MAC-adressen for et Ethernet-kort som id, da din bredbåndkonto blev oprettet, skal du kun tilslutte computeren med den registrerede MAC-adresse til den trådløse basestation 11g og klikke på knappen Clone MAC-adresse (kopier MAC-adresse). Derved erstattes den aktuelle MAC-adresse for den trådløse basestation med den allerede registrerede MAC-adresse for Ethernet-kortet. Hvis du er i tvivl om, hvilken computer der oprindeligt blev installeret af bredbåndsteknikeren, skal du kontakte din internettjenesteudbyder og bede om at få registreret en ny MAC-adresse for din konto. Registrer standard-mac-adressen for den trådløse basestation 11g.

23 DANSK 23 PPPoE (Point-to-Point Over Ethernet) Indtast det PPPoE-brugernavn og den PPPoE-adgangskode, som tjenesteudbyderen har tildelt. Service Name (servicenavn) er normalt ikke obligatorisk, men kræves af nogle tjenesteudbydere. MTU (Maximum Transmission Unit) bestemmer den maksimale størrelse af datapakkerne. Bevar standardværdien (1492), medmindre du har en særlig grund til at ændre den. Indtast en værdi for Maximum Idle Time (maksimal inaktiv periode) (i minutter) for at angive, hvor lang tid internetforbindelsen skal opretholdes i en inaktiv periode. Hvis forbindelsen er inaktiv ud over den maksimale inaktive periode, afbrydes den. (Standard: 10 minutter) Aktiver indstillingen for automatisk genoprettelse af forbindelsen, hvis forbindelsen skal genetableres automatisk, så snart du forsøger at få adgang til internettet igen. PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) kan bruges til at få adgang til forskellige fysiske netværk ved brug af internettet som mellemled.ved hjælp af ovenstående skærm kan klientcomputere etablere en normal PPTPsession og uden problemer konfigurere PPTP-klienten på hver klientcomputer. Indtast den tildelte IP-adresse, subnetmaske og standardgateway-ip-adresse (normalt oplyst af internettjenesteudbyderen), og derefter PPTP-bruger-id, adgangskode og PPTP-gateway-IP-adresse.

24 24 DANSK MTU (Maximum Transmission Unit) bestemmer den maksimale størrelse af datapakkerne. Bevar standardværdien (1460), medmindre du har en særlig grund til at ændre den. Indtast en maksimumværdi for Idle Time Out (inaktiv timeout) (i minutter) for at definere den periode, PPTP-forbindelsen maksimalt opretholdes i en inaktiv periode. Hvis forbindelsen er inaktiv ud over den maksimale inaktive periode, afbrydes den. (Standard: 0 minutter) Aktiver indstillingen for automatisk genoprettelse af forbindelsen, hvis forbindelsen skal genetableres automatisk, så snart du forsøger at få adgang til internettet igen. Static IP (statisk IP) Hvis internettjenesteudbyderen har tildelt en fast IP-adresse, skal du indtaste den tildelte adresse og subnetmaske for den trådløse basestation 11g og derefter indtaste gatewayadressen fra internettjenesteudbyderen. DNS Domænenavneservere knytter numeriske IP-adresser til det tilsvarende domænenavn (f.eks. Internettjenesteudbyderen skal levere IP-adressen på en eller flere domænenavneservere. Indtast disse adresser i denne skærm.

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

VueZone System. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Oktober 2012 202-11181-01 v1.0

VueZone System. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Oktober 2012 202-11181-01 v1.0 Brugervejledning 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Oktober 2012 202-11181-01 v1.0 Support Tak, fordi du har valgt NETGEAR. Efter installation af din enhed skal du finde serienummeret på etiketten

Læs mere

Design af AirPort-netværk vha. AirPort-værktøj. Mac OS X v10.5 + Windows

Design af AirPort-netværk vha. AirPort-værktøj. Mac OS X v10.5 + Windows Design af AirPort-netværk vha. AirPort-værktøj Mac OS X v10.5 + Windows 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 3 Introduktion 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhed til Internetadgang vha. AirPort-værktøj 6 Udvide

Læs mere

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA Juni 2010 208-10385-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation 2008 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bekendtgørelse om version September 2008 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0 Stora Brugervejledning 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Marts 2011 202-10797-02 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Bang & Olufsen Network Link. Aktiv infrastruktur

Bang & Olufsen Network Link. Aktiv infrastruktur Bang & Olufsen Network Link Aktiv infrastruktur Indhold 2. Introduktion til Bang & Olufsen Network Link... 4 2.1. Oversigt over Network Link... 5 2.2 Grundlæggende opsætning af Network Link... 5 2.3 To

Læs mere

Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769)

Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769) Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769) Betjeningsvejledning Indhold Bemærkninger om anvendelse af disse instruktioner... 3 Advarselssymboler og nøgleord,

Læs mere

Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet

Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet MEDION LIFE P89626 (MD 86407) Håndbog *1 GB svarer til 1 milliard byte. Den faktiske anvendelige lagerkapacitet kan variere. Indhold Bemærkninger om

Læs mere

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog Norman Personal Firewall Version 1.4 Brugerhåndbog ii! Brugerhåndbog til Norman Personal Firewall Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte diskette/cd-rom og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Pakken Indeholder... 5 2.2 Oversigt over Kameraet... 6 2.3 Installation af Hardware... 6 3 Få Adgang til Kameraet... 7 3.1 Søgeværktøj...

Læs mere

LevelOne WBR-3405TX. Bruger Manual

LevelOne WBR-3405TX. Bruger Manual LevelOne WBR-3405TX 11g Wireless AP Router Bruger Manual 1 Indhold 2. Getting Start...3 2.2 Connect to the 11g Wireless Router...3 2.2.1 Access the Setting Menu...3 2.2.2 Quick Setup with Wizard...4 3.

Læs mere

Brugervejledning. For Network Attached Storage. Ver.2.3.0903. (For ADM 2.3)

Brugervejledning. For Network Attached Storage. Ver.2.3.0903. (For ADM 2.3) Brugervejledning For Network Attached Storage Ver.2.3.0903 (For ADM 2.3) Indholdsfortegnelse ASUSTOR NAS User Guide 1. Introduktion... 6 2. Kom godt i gang med ASUSTOR Data Master... 7 2.1. Sådan logger

Læs mere

Manual IP Kamera CE300K

Manual IP Kamera CE300K Manual IP Kamera CE300K version 1,0 Tillykke med dit nye CamEye IP kamera Inden du tager kameraet i brug bør du læse denne instruktionsvejledning grundigt igennem. Kassen indeholder: Før du tager kameraet

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

Brugervejledning til StofaNet. www.stofa.dk

Brugervejledning til StofaNet. www.stofa.dk Brugervejledning til StofaNet www.stofa.dk Forord Tillykke med din nye StofaNet FlexRate opkobling, som giver dig adgang til internettet med én af Danmarks hurtigste internetforbindelser. Denne vejledning

Læs mere

Brugerhåndbog version 8.00

Brugerhåndbog version 8.00 version 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte cd-rom eller dvd og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere

Logitech. Brugervejledning

Logitech. Brugervejledning Logitech Brugervejledning Brugervejledning til Squeezebox Boom 1 Indhold Tak...3 Sådan får du hjælp...3 Kassen indeholder...4 Systemkrav...4 Oversigt over Boom-systemet...5 Fjernbetjening...5 Frontpanel...6

Læs mere

Norton Security med Backup

Norton Security med Backup TM Norton Security med Backup Produktvejledning Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige fodaftryk. Denne

Læs mere

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect og fjernbetjening med ConnectR app til iphone og Android Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080 1. Introduktion Dette afsnit omhandler udpakning af dit IP sikkerhedssystem med HOLARS 2080IP Panel, Sensorer og CTC-1807 IP kamera (hvis købt). Der henvises til senere kapitler for at få oplysninger om

Læs mere

TDC Work. Godt i gang guide

TDC Work. Godt i gang guide TDC Work Godt i gang guide Marts 2011 Indhold 1. Velkommen til TDC Work 3 2. Udvidet service 5 3. Sådan kommer du i gang 5 3.1 Det tekniske udstyr, bl.a. router og skillefilter, skal installeres 5 3.2

Læs mere

Adgangskontrol Aliro-systemet. Installationsvejledning. Siemens AB Security Products MP1.0

Adgangskontrol Aliro-systemet. Installationsvejledning. Siemens AB Security Products MP1.0 Adgangskontrol Aliro-systemet Installationsvejledning MP1.0 Siemens AB Data og design kan ændres uden varsel. / Levering under forbehold af tilgængelighed. 2014 Copyright Siemens AB Vi forbeholder os alle

Læs mere

DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC

DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo

Læs mere

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi OWNER S MANUAL NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi Indhold: Introduktion, Opsætning, WiFi-modtagelse...3 Knapper på toppen, Fjernbetjeningens funktioner...5 Knapper

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080 NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080 Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo for

Læs mere