Trådløs basestation 11g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trådløs basestation 11g"

Transkript

1 Trådløs basestation 11g CPWBS054 Brugervejledning Version 1.0

2 2

3 3 English Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this CPWBS054 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Finnish Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC vakuuttaa täten että CPWBS054 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Dutch Hierbij verklaart, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dat het toestel CPWBS054 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. French Par la présente, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, déclare que l'appareil CPWBS054 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE Swedish Härmed intygar, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, att denna CPWBS054 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Danish Undertegnede Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC erklærer herved, at følgende udstyr CPWBS054 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF German Hiermit erklärt Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC die Übereinstimmung des Gerätes CPWBS054 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. Greek ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡOΥΣΑ Philips Consumer Electronics, B.U. Peripherals & Accessories ΤΗΛ ΫΝΕΙ OΤΙ CPWUA054 ΣΥΜΜOΡΦ ΫΝΕΤΑΙ ΠΡOΣ ΤΙΣ OΥΣΙ ΫΤΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛOΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ OΤΗΓΙΑΣ 1999/5/ Italian Con la presente Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dichiara che questo CPWBS054 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Spanish Por medio de la presente, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declara que el CPWBS054 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE Portuguese Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC declara que este CPWBS054 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

4 4 Helpline België/Belgique/Belgien Luxemburg/Luxembourg Danmark Deutschland España France Έλληνας Ireland Nederland Norge Österreich Portugal Schweiz/Suisse/Svizzera Suomi Sverige UK (United Kingdom) Italia Cyprus CPWBS054/00 R&TTE Directive 1999/5/EC BE DK GR ES FR IRE IT LU NL AT PT FI SE UK NO DE CH

5 DANSK 5 Indholdsfortegnelse Trådløs basestation 11g...6 Beskrivelse / Pakkens indhold...6 LED-indikatorer...7 Vigtige oplysninger / Ansvarsbegrænsning...8 Installation af trådløs basestation 11g...9 Sådan anvendes installationsprogrammet...10 Sådan oprettes et kabelnetværk ved hjælp af Ethernet-kabler...11 Sådan oprettes et trådløst netværk...11 Installation og konfigurering af TCP/IP...13 Installation af TCP/IP...13 Konfigurering af Macintosh-computer...13 Konfigurering af den trådløse basestation 11g...14 Deaktivering af proxyforbindelse...14 Tilpasning af browserkonfigurationen: for Internet Explorer...14 for Macintosh...15 Brug af indstillingsmenuerne for den trådløse basestation...15 Navigering i webbrowsergrænsefladen...16 Installationsguiden...17 Tidszone...17 Bredbåndstype...17 Avanceret installation...20 System...21 Internetindstillinger...22 Lokalt netværk...25 Trådløs...26 Netværksadresseoversættelse...28 Firewall...30 Dynamiske DNS-indstillinger...35 Værktøjer...36 Status...38 Sådan beskyttes den trådløse basestation 11g...39 Valg af adgangskode til begrænsning af adgang til konfigurationsmenuen for den trådløse basestation...39 Indstilling af en krypteringsnøgle for det trådløse netværk...42 Sådan nulstilles den trådløse basestation 11g til standardindstillingerne...45 Sådan installeres et computernetværk...46 Hvilken version af Windows kører du?...46 Windows XP og Windows Windows 98SE og Windows Me...52 Fejlfinding...56 Specifikationer...58

6 6 DANSK Trådløs basestation 11g CPWBS054 Tak, fordi du valgte Philips trådløse basestation 11g. Denne trådløse basestation 11g er en 54 Mbps trådløs gateway til hjemmebrug, der er specielt beregnet som en enkel og billig løsning til deling af en trådløs internetforbindelse for hjemmebrugere og for mindre kontorbrugere. Foruden fleksibilitet i forbindelse med tilslutning i hjemmenetværk, indeholder den trådløse basestation 11g også funktioner til netværkssikkerhed og -styring for brugere, f.eks. NAT (Network Address Translation), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), avanceret pakkefiltrering med overvågning af hackerangreb, logning og Firewall-SPI (Stateful Packet Inspection). Desuden understøttes UPnP (Universal Plug and Play), DDNS (Dynamic DNS), WPA (WiFi Protected Access), 802.1x + TKIP samt sammenkobling af trådløs enhed med Ethernet-kabeltilsluttet enhed. Pakkens indhold Kontroller, at alle nedennævnte dele findes i æsken med den trådløse basestation 11g. Delene er ment som en hjælp for dig, når du skal installere den trådløse basestation 11g. Kontakt din Philips-forhandler, hvis der mangler dele. Trådløs basestation 11g Strømadapter Klasse RJ-45 Ethernet-kabel Installations-cd Sådan... -vejledning

7 DANSK 7 Trådløs basestation 11g ➊ ➊ ➋➍ ➌ ➌ ➎ 1 Antenner Til tilslutning af de trådløse netværksadaptere (også kaldet WLAN eller WiFi). 2 Nulstillingsknap Tryk på knappen i 2 sekunder for at genstarte den trådløse basestation 11g. Hold knappen nede i mere end 5 sekunder for at gendanne fabriksstandardindstillingerne. 3 Ethernet-porte RJ-45-bøsninger til bredbåndsmodem og Ethernet-netværkskabler. 4 Strøm Bøsning til tilslutning af strømadapteren til den trådløse basestation 11g. 5 LED-indikatorer Viser netværksstatus. LED LED-farve Betyder Strøm Blå Slukket, når strømmen er afbrudt. Tændt, når strømmen er tilsluttet. Trådløs Slukket, når den trådløse forbindelse er afbrudt (trådløst klienten er Blå Lyser, når den trådløse forbindelse er etableret, og aktiv. hjemmenetværk) Blinker, når der overføres data. Modem Blå Lyser, når et link er etableret. (internetmodem) Blinker, når der overføres data. 1/2/3/4 LAN Gul (10 Mbps) Slukket, hvis der ikke er forbindelse (kabeltilsluttet hjemme- Blå (100 Mbps) Lyser, når et link er etableret. netværk) Blinker, når der overføres data. 6 Etiket med MAC-adresse MAC-adressen består af 12 tegn (f.eks. 00:30:F1:A1:F4:A5 eller normalt xx:xx:xx:xx:xx:xx) og er den entydige hardwareadresse for denne netværksenhed. Denne MAC-adresse kræves til nogle sikkerhedsfunktioner eller netværksidentificeringsformål.

8 8 DANSK Vigtige oplysninger Installer og tilslut kun produktet i den rækkefølge, der er beskrevet i Sådan... -vejledningen. Derved opnår du de bedste installationsresultater med så få tekniske problemer som muligt. Læs denne vejledning og Sådan... -vejledningen omhyggeligt, inden du bruger den trådløse basestation 11g, og opbevar dokumenterne til senere brug. De nyeste downloads og oplysninger om produktet er tilgængelige via vores websted Under installation og konfiguration kan det være nyttigt at have vejledningen til din computer og andre netværkskomponenter parat. Sikkerhedsforanstaltninger Kontroller, om den spænding, der er angivet på adapterens typeplade, svarer til den lokale netspænding, inden du tilslutter enheden til hovedstrømforsyningen. Radioudstyr til trådløs brug er ikke beskyttet mod forstyrrelse fra andre radiotjenester. Udsæt ikke produktet for høj fugtighed, regn, sand eller varmekilder. Produktet bør ikke udsættes for dryppende væske eller oversprøjtning. Der bør ikke placeres beholdere med væsker, f.eks. vaser, oven på produktet. Placer ikke produktet i nærheden af radiatorer og i direkte sollys. Sørg for tilstrækkelig fri plads omkring produktet for at sikre tilstrækkelig ventilation. Åbn ikke produktet. Kontakt din Philips-forhandler, hvis der opstår tekniske problemer. Miljøoplysninger Vi har udeladt al overflødig emballage.vi har gjort vores bedste for at gøre det nemt at adskille emballagen i tre separate materialer: karton (æske), polystyrenskum (fyld) og polyetylen (poser, beskyttende skumplade). Sættet er fremstillet af materialer, der kan genbruges, hvis enheden skilles ad af et specialiseret firma. Overhold de lokale bestemmelser om bortskaffelse af emballagemateriale, brugte batterier og gammelt udstyr. Ansvarsbegrænsning Dette produkt leveres af Philips som det er og forefindes og uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garantier af nogen art, herunder men ikke begrænset til stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. Philips kan i intet tilfælde blive holdt ansvarlig for direkte skader, indirekte skader, tilfældige skader, specielle skader, erstatning til den skadelidte, følgeskader (herunder men ikke begrænset til fremskaffelse af erstatningsvarer eller -tjenester, tab af information, data eller indtjening eller driftsforstyrrelser), uanset hvordan de er opstået, og uanset hvilken teori om ansvar der fremføres, uanset om det står i kontrakten, der er tale om skærpet ansvar eller skadevoldende handling (herunder forsømmelighed eller andet) som følge af brug af eller uegnethed til at benytte dette produkt, selvom Philips er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Endvidere indestår Philips ikke for, at de oplysninger, den tekst, den grafik, de links eller de øvrige elementer, som transmitteres ved hjælp af dette produkt, er nøjagtige og komplette.

9 DANSK 9 > Installation af trådløs basestation Installer softwaren til den trådløse basestation 11g fra installations-cd en, og brug Sådan... -vejledningen, når du skal installere og konfigurere den trådløse basestation 11g. Foretag ikke nogen hardwaretilslutninger, før installationsguiden beder dig om det under installationen. 1 Læg cd en, som fulgte med i æsken, i computerens drev, og start installation af softwaren. > Cd en skal starte automatisk. Hvis ikke, skal du dobbeltklikke på Denne computer, derefter på ikonet for drevet og til sidst på Setup.exe for at starte cd en. 2 Følg vejledningen på skærmen for at installere den trådløse basestation 11g. 3I installationsprogrammet skal du se efter billedet af den trådløse basestation 11g på skærmen og klikke på den for at fortsætte installationen.

10 10 DANSK Sådan anvendes installationsprogrammet Installationsprogrammet hjælper dig med at foretage hardwaretilslutningerne til den trådløse basestation 11g i den korrekte rækkefølge. Det forsøger også at finde dine eksisterende netværks- og internetindstillinger og anvende dem i den nye installation. Det er nemt at installere den trådløse basestation 11g, hvis du følger vejledningen på skærmen. 1 Grafisk afbildning af netværket, netværkstilslutningerne og status på dem. Utilgængelige komponenter er blå, og kun de tilgængelige tilslutninger er angivet med grønt. 2 Tekstvindue, der indeholder oplysninger om status og om, hvad du skal gøre derefter. 3 Kontrolknapper til navigering i installationsprogrammet ➊ ➋ ➌ Installationen er fuldført. I de følgende afsnit kan du se, hvordan du tilslutter, konfigurerer og bruger den trådløse basestation 11g. Hvis der vises fejlmeddelelser eller anmodes om yderligere oplysninger på skærmen, skal du læse vejledningen og afsnittet Fejlfinding. Med oplysningerne i denne vejledning bør du være i stand til at løse mange problemer med installation og brug af den trådløse basestation 11g. På vores websted finder du yderligere hjælp. Du kan også få hjælp ved at ringe til vores Help desk. Help desktelefonnumrene findes på de første sider i denne vejledning.

11 DANSK 11 Sådan oprettes et kabelnetværk ved hjælp af Ethernet-kabler Ethernet-portene tilpasses automatisk til den tilsluttede kabeltype. Det betyder, at du kan bruge både almindeligt Ethernet-kabel og Ethernetkrydskabel, forudsat at det er Kategori 5 eller en højere kvalitet. De fire lokale netværksporte 1, 2, 3 og 4 på den trådløse basestation 11g forhandler automatisk forbindelseshastigheden til 10 Mbps Ethernet eller 100 Mbps Fast Ethernet og transmissionsformen til halv dupleks eller fuld dupleks. Brug parsnoet kabel til at tilslutte en af de fire lokale netværksporte 1, 2, 3 og 4 på den trådløse basestation 11g til en Ethernet-adapter på pc en. Ellers kan du tildele en af de lokale netværksporte 1, 2, 3 og 4 på den trådløse basestation 11g til en Ethernet-hub eller -switch og derefter tilslutte din pc eller andet netværksudstyr til hubben eller switchen. Når du isætter et RJ- 45-stik, skal du sørge for, at fanen på stikket klikker på plads, så det sidder korrekt. Advarsel: Tilslut ikke et telefonstik til en RJ-45-port. Dette kan beskadige den trådløse basestation 11g. I stedet for bør du kun bruge parsnoede kabler sammen med RJ-45 -stik. Sådan oprettes et trådløst netværk Se f.eks. kapitlet Sådan installeres et computernetværk i slutningen af denne vejledning. Installer en trådløs netværksadapter i alle de computere, der skal tilsluttes til internettet eller det lokale netværk via radiosignaler. På nuværende tidspunkt er der flere trådløse Philips-netværksadaptere på markedet, f.eks. Philips trådløse USB-adapter og Philips trådløse notebook-adapter. Drej de to antenner bag på den trådløse basestation 11g til den ønskede placering. Du opnår en mere effektiv dækning ved at placere antennerne langs forskellige akser, f.eks. med en afstand på omkring 45 til 90 grader.

12 12 DANSK Prøv at placere den trådløse basestation 11g i centrum af det trådløse netværk. Normalt bliver ydeevnen bedre jo højere antennen placeres. Sørg for, at placeringen af den trådløse basestation giver optimal modtagelse i hele hjemmet eller kontoret. Computere, der er udstyret med en trådløs adapter, kan kommunikere med hinanden som et uafhængigt trådløst lokalt netværk, hvis hver enkelt computer konfigureres til den samme radiokanal. Den trådløse basestation 11g kan dog give alle trådløse arbejdsstationer adgang til det trådløse lokale netværk eller det lokale kabelnetværk eller til internettet. Alle trådløse computere på netværksinfrastrukturen kan kommunikere med alle computere i den trådløse gruppe via et radio-link eller få adgang til andre computere eller netværksressourcer i den lokale kabelnetværksinfrastruktur eller over internettet via den trådløse basestation 11g. Konfigurationen af den trådløse infrastruktur udvider ikke blot adgangen for trådløse computere til det lokale kabelnetværk men forøger også det effektive trådløse transmissionsområde for trådløse computere ved at gentransmittere indkommende radiosignaler via den trådløse basestation 11g. En trådløs infrastruktur kan bruges til at få adgang til en central database eller til forbindelser mellem mobile medarbejdere som vist i følgende figur: Etablering af de lokale trådløse netværksforbindelser

13 DANSK 13 Installation og konfigurering af TCP/IP Hvis du ikke tidligere har brugt internet eller installeret et computernetværk på din computer, skal du læse nedenstående afsnit. Installation af TCP/IP Windows 98SE/Me/2000 og XP Klik på Start/Hjælp, og søg efter teksten TCP/IP.Vælg emnet om Installation af netværksprotokoller, og følg vejledningen i Windows Hjælp. Indstil den TCP/IP-protokol, du installerer, til DHCP for at allokere IPadresser i netværket dynamisk. Brug Windows Hjælp, hvis du har brug for yderligere oplysninger. Kør installationsprogrammet igen fra installations-cd en, når du har installeret TCP/IP-protokollen. Konfigurering af Macintosh-computer DHCP IP-konfiguration 1. Træk Apple Menu ned. Klik på Control Panel (kontrolpanel), og vælg TCP/IP. 2. Kontroller, at Ethernet er valgt i feltet Connect via (tilslut via) i dialogboksen TCP/IP: 3. Vælg Using DHCP Server (brug af DHCP-server) i feltet Configure (konfigurer). 4. Luk dialogboksen TCP/IP.

14 14 DANSK Konfigurering af den trådløse basestation 11g Den trådløse basestation 11g kan konfigureres ved hjælp af Internet Explorer (version 5.5 eller nyere eller Netscape (version 4.7 eller nyere). Ved hjælp af webstyringsgrænsefladen kan du konfigurere den trådløse basestation 11g og få vist statistik til brug for overvågning af netværksaktivitet. Bemærk: Inden du forsøger at konfigurere den trådløse basestation 11g, skal du besøge hvis du har adgang til internettet, og hente den nyeste firmwareopdatering for at sikre, at din trådløse basestation 11g kører den nyeste firmwareversion. Inden du forsøger at logge på den trådløse basestations webbaserede indstillinger, skal du sørge for at have deaktiveret eventuel firewall- eller sikkerhedssoftware, som kører. Deaktivering af proxyforbindelse Du skal også kontrollere, at webbrowserens HTTP Proxy-funktion er deaktiveret. Fra webbrowseren kan du få vist konfigurationssiderne for den trådløse basestation 11g. Følgende fremgangsmåde gælder for Internet Explorer. Fastslå, hvilken browser du bruger, og følg den relevante fremgangsmåde. Tilpasning af browserkonfigurationen for: Internet Explorer (5 eller nyere) 1. Åbn Internet Explorer. Klik på Funktioner, og vælg derefter Internetindstillinger. 2. Klik på fanen Tilslutninger i vinduet Internetindstillinger. 3. Klik på knappen LAN-indstillinger. 4. Fjern alle markeringer i afkrydsningsfelternr, og klik på OK for at gemme disse LAN-indstillinger. 5. Klik på OK igen for at lukke vinduet Internetindstillinger. 6. Genstart Internet Explorer for at lade ændringerne træde i kraft.

15 DANSK 15 Tilpasning af browserkonfigurationen for: Internet Explorer (til Macintosh) 1. Åbn Internet Explorer. Klik på Explorer/Indstillinger. 2. Vælg Proxy-servere under Netværk i vinduet med Internet Explorerindstillinger. 3. Fjern alle markeringer i afkrydsningsfelterne, og klik på OK. Brug af indstillingsmenuerne for den trådløse basestation Hvis du vil bruge den trådløse basestations styringsgrænseflade skal du angive IP-adressen for den trådløse basestation i webbrowseren: Klik derefter på LOGIN. (Der er som standard ingen adgangskode.) På hjemmesiden er installationsguiden og de avancerede installationsindstillinger vist.

16 16 DANSK Navigering i webbrowsergrænsefladen Den trådløse basestations styringsgrænseflade indeholder en installationsguide og et afsnit for avanceret installation. Brug installationsguiden, hvis du hurtigt vil installere den trådløse basestation 11g til brug sammen med et kabelmodem eller DSL-modem. Avanceret installation understøtter mere avancerede funktioner, f.eks. registrering af hackerangreb, filtrering af IP- og MAC-adresser, registrering af indtrængen, installation af virtuel server, virtuelle DMZ-værter og andre avancerede funktioner. Foretage konfigurationsændringer Konfigurationsparametre er vist i en dialogboks eller på en rulleliste. Når du har foretaget en konfigurationsændring på en side, skal du klikke på knappen APPLY (anvend) eller NEXT (næste) nederst på siden for at aktivere den nye indstilling. Bemærk: For at sikre korrekt opdatering af skærmen, efter at der er indtastet en kommando, skal Internet Explorer 5.0 være konfigureret således: I menuen Funktioner/Internetindstillinger/Generelt/Midlertidige internetfiler/indstillinger, skal indstillingen Kontroller, om der er nyere versioner af tidligere gemte sider være angivet til Ved hvert besøg på siden.

17 DANSK 17 Installationsguide Hvis du fuldførte installationsguiden fra installations-cd en, behøver du ikke ændre nogen af disse indstillinger. Gå til Advanced Setup (avanceret installation) for at konfigurere den trådløse basestation 11g. Time Zone (tidszone) Klik på billedet af installationsguiden. Det første emne i installationsguiden er opsætning af Time Zone (tidszone). Hvis du vil sikre nøjagtig fastsættelse af tidspunkt for klientfiltrering og logning af hændelser, skal du indstille tidszonen.vælg en tidszone på rullelisten, og klik derefter på NEXT (næste). Broadband Type (bredbåndstype) Vælg den bredbåndstype, du har: Cable Modem (kabelmodem) eller ADSL. På følgende sider finder du detaljer om tilslutningstypen. Cable Modem (kabelmodem) Din internettjenesteudbyder har muligvis givet dig et værtsnavn. Hvis det er tilfældet, skal du angive det i dette felt. Indtast eller kopier MAC-adressen for modemet for at identificere hardwaren over for internetserviceudbyderen. Klik på Finish (udfør) for at fuldføre installationen. På den viste statusside kan du se status på tilslutning samt andre oplysninger. På Status finder du detaljer.

18 18 DANSK Fixed-IP xdsl (fast IP xdsl) Nogle xdsl-internettjenesteudbydere tildeler en fast (statisk) IP-adresse. Hvis du har fået sådanne oplysninger, skal du vælge denne indstilling og indtaste den tildelte IP-adresse, gateway-ip-adresse, DNS IP-adresse og subnetmaske. Klik på FINISH (afslut) for at fuldføre installationen. PPPoE xdsl Indtast det PPPoE-brugernavn og den PPPoE-adgangskode, som tjenesteudbyderen har tildelt. Service Name (servicenavn) er normalt ikke obligatorisk, men kræves af nogle tjenesteudbydere. Bevar standardværdien for MTU (Maximum Transmission Unit), medmindre du har en særlig grund til at ændre den. Indtast en værdi for Maximum Idle Time (maksimal inaktiv periode) (i minutter) for at angive, hvor lang tid internetforbindelsen skal opretholdes i en inaktiv periode. Hvis forbindelsen er inaktiv ud over den maksimale inaktive periode, afbrydes den. (Standard: 10) Aktiver indstillingen for automatisk genoprettelse af forbindelsen, hvis forbindelsen skal genetableres automatisk, så snart du forsøger at få adgang til internettet igen. Klik på FINISH (afslut) for at fuldføre installationen.

19 DANSK 19 PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) Point-to-Point Tunneling Protocol er en almindelig tilslutningsmetode, der anvendes for xdsl-forbindelser i Europa. Den kan bruges til at få adgang til forskellige fysiske netværk ved brug af internettet som mellemled. Hvis du har fået de oplysninger, der er vist på skærmen, skal du indtaste den tildelte IP-adresse, subnetmaske, standardgateway-ip-adresse, bruger-id og adgangskode samt PPTP-gateway. MTU (Maximum Transmission Unit) bestemmer den maksimale størrelse af datapakkerne. Bevar standardværdien (1460), medmindre du har en særlig grund til at ændre den. Indtast en værdi for Maximum Idle Time (maksimal inaktiv periode) (i minutter) for at angive, hvor lang tid internetforbindelsen skal opretholdes i en inaktiv periode. Hvis forbindelsen er inaktiv ud over den maksimale inaktive periode, afbrydes den. (Standard: 0) Aktiver indstillingen for automatisk genoprettelse af forbindelsen, hvis forbindelsen skal genetableres automatisk, så snart du forsøger at få adgang til internettet igen. Klik på FINISH (afslut) for at fuldføre installationen.

20 20 DANSK Avanceret installation Brug webstyringsgrænsefladen til at definere systemparametre, styre og kontrollere den trådløse basestation 11g og dens porte eller overvåge netværksforholdene. I nedenstående tabel finder du de indstillinger, du kan vælge fra dette program. Menu System- Beskrivelse Indstiller den lokale tidszone, adgangskoden for administratoradgang og IPadressen for en pc, som skal kunne fjernstyre den trådløse basestation 11g. Internet Settings Angiver internetforbindelsestypen: (internetindstillinger) Dynamisk IP-værtskonfiguration og den fysiske MAC-adresse for hver mediegrænseflade PPPoE-konfiguration PPTP Statisk IP- og ISP-gateway-adresse Angiver, hvilke DNS-servere der skal bruges til domænenavneoversættelsen. Lokalt netværk Trådløs NAT Firewall DDNS Tools (værktøjer) Status Indstiller TCP/IP-konfigurationen for den trådløse basestations lokale netværksgrænseflade og alle DHCP-klienter. Konfigurerer radiofrekvensen, netværksnavnet (SSID) og kryptering for trådløs kommunikation. Deler en enkelt ISP-konto med mange brugere og installerer virtuelle servere. Konfigurerer en række sikkerheds- og specialfunktioner, herunder: Access Control (adgangskontrol), Intrusion Detection (opsporing af uvedkommende/indtrængende gæster) og DMZ Dynamisk DNS giver brugere på internettet en metode til at binde deres domænenavn(e) til computere eller servere. Indeholder indstillinger til sikkerhedskopiering og gendannelse af den aktuelle konfiguration, gendannelse af alle konfigurationsindstillinger til fabriksstandarderne, opgradering af systemfirmware eller nulstilling af systemet. Viser internetforbindelsestype og status, firmware- og hardwareversionsnumre, system-ip-indstillinger samt DHCP, NAT og firewall-oplysninger. Viser antallet af tilknyttede klienter, firmwareversioner, den fysiske MACadresse for hver enkelt mediegrænseflade og hardwareversionen og serienummeret. Viser sikkerheds- og DHCP-klientloggen.

21 DANSK 21 System Time Zone (systemtidszone) Vælg din tidszone og tidsserver på rullelisten for den trådløse basestation 11g. Disse oplysninger bruges til logposteringer og klientadgangskontrol. Password Settings (adgangskodeindstillinger) Brug denne menu til at begrænse adgang på basis af en adgangskode. Der er som standard ingen adgangskode. Af sikkerhedsmæssige grunde bør du tildele en adgangskode, inden du anvender den trådløse basestation 11g på internettet. Adgangskoder kan indeholde fra 3-12 alfanumeriske tegn, og der skelnes ikke mellem store og små bogstaver. Bemærk: Hvis du mister din adgangskode, eller du ikke kan få adgang til brugergrænsefladen, skal du trykke på knappen Reset (nulstil) (holde den nede i mindst fem sekunder) for at gendanne fabriksstandarderne. (Der er som standard ingen adgangskode.) Indtast en maksimumværdi for Idle Time Out (inaktiv timeout) (i minutter) for at definere den periode, en logonsession maksimalt opretholdes i en inaktiv periode. Hvis forbindelsen er inaktiv i længere tid end den maksimale inaktive periode, logges du automatisk af systemet, og du skal logge på webstyringssystemet igen. (Standard: 9 minutter)

22 22 DANSK Remote Management (fjernstyring) Med Remote Management (fjernstyring) kan den trådløse basestation 11g konfigureres, styres og overvåges ved hjælp af en standardwebbrowser på en fjerncomputer. Marker Enable (aktiver), og indtast IP-adressen for fjernværten. Klik på APPLY (anvend). Bemærk: Hvis du angiver som IP-adresse, kan alle værter styre den trådløse basestation 11g. Internet Settings (internetindstillinger) Angiv den internetforbindelsestype, som du har fået af internettjenesteudbyderen, og klik derefter på More Configuraton (yderligere konfigurationsparametre) for at angive detaljerede konfigurationsparametre for den valgte forbindelsestype. Dynamic IP (dynamisk IP) Angivelse af Host Name (værtsnavn) er valgfri, men kræves muligvis af nogle internettjenesteudbydere. Standard-MAC-adressen er angivet til internettets fysiske grænseflade på den trådløse basestation 11g. Brug denne adresse, når du skal tilmelde dig en internettjeneste, og lad være med at ændre den, medmindre det kræves af internettjenesteudbyderen. Hvis internettjenesteudbyderen har anvendt MAC-adressen for et Ethernet-kort som id, da din bredbåndkonto blev oprettet, skal du kun tilslutte computeren med den registrerede MAC-adresse til den trådløse basestation 11g og klikke på knappen Clone MAC-adresse (kopier MAC-adresse). Derved erstattes den aktuelle MAC-adresse for den trådløse basestation med den allerede registrerede MAC-adresse for Ethernet-kortet. Hvis du er i tvivl om, hvilken computer der oprindeligt blev installeret af bredbåndsteknikeren, skal du kontakte din internettjenesteudbyder og bede om at få registreret en ny MAC-adresse for din konto. Registrer standard-mac-adressen for den trådløse basestation 11g.

23 DANSK 23 PPPoE (Point-to-Point Over Ethernet) Indtast det PPPoE-brugernavn og den PPPoE-adgangskode, som tjenesteudbyderen har tildelt. Service Name (servicenavn) er normalt ikke obligatorisk, men kræves af nogle tjenesteudbydere. MTU (Maximum Transmission Unit) bestemmer den maksimale størrelse af datapakkerne. Bevar standardværdien (1492), medmindre du har en særlig grund til at ændre den. Indtast en værdi for Maximum Idle Time (maksimal inaktiv periode) (i minutter) for at angive, hvor lang tid internetforbindelsen skal opretholdes i en inaktiv periode. Hvis forbindelsen er inaktiv ud over den maksimale inaktive periode, afbrydes den. (Standard: 10 minutter) Aktiver indstillingen for automatisk genoprettelse af forbindelsen, hvis forbindelsen skal genetableres automatisk, så snart du forsøger at få adgang til internettet igen. PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) kan bruges til at få adgang til forskellige fysiske netværk ved brug af internettet som mellemled.ved hjælp af ovenstående skærm kan klientcomputere etablere en normal PPTPsession og uden problemer konfigurere PPTP-klienten på hver klientcomputer. Indtast den tildelte IP-adresse, subnetmaske og standardgateway-ip-adresse (normalt oplyst af internettjenesteudbyderen), og derefter PPTP-bruger-id, adgangskode og PPTP-gateway-IP-adresse.

24 24 DANSK MTU (Maximum Transmission Unit) bestemmer den maksimale størrelse af datapakkerne. Bevar standardværdien (1460), medmindre du har en særlig grund til at ændre den. Indtast en maksimumværdi for Idle Time Out (inaktiv timeout) (i minutter) for at definere den periode, PPTP-forbindelsen maksimalt opretholdes i en inaktiv periode. Hvis forbindelsen er inaktiv ud over den maksimale inaktive periode, afbrydes den. (Standard: 0 minutter) Aktiver indstillingen for automatisk genoprettelse af forbindelsen, hvis forbindelsen skal genetableres automatisk, så snart du forsøger at få adgang til internettet igen. Static IP (statisk IP) Hvis internettjenesteudbyderen har tildelt en fast IP-adresse, skal du indtaste den tildelte adresse og subnetmaske for den trådløse basestation 11g og derefter indtaste gatewayadressen fra internettjenesteudbyderen. DNS Domænenavneservere knytter numeriske IP-adresser til det tilsvarende domænenavn (f.eks. Internettjenesteudbyderen skal levere IP-adressen på en eller flere domænenavneservere. Indtast disse adresser i denne skærm.

Router U270 funktionsbeskrivelse

Router U270 funktionsbeskrivelse Router U270 funktionsbeskrivelse Dashboard På oversigtssiden (Dashboard) kan brugeren se informationer om forskellige indstillinger og tilslutninger til routeren, for eksempel IP adresse, MAC adresser,

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde:

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde: B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K K E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E S O M R Å D E 4 I N S TA L L AT I O N A F H A R D W A R E

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt Brugervejledning Linksys PLWK400 Powerline trådløst AV-extendersæt Indhold Indhold Oversigt............... 3 Funktioner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Hvordan Powerline-netværk fungerer............................5

Læs mere

Brugervejledning. Linksys PLEK500. Powerline-netværksadapter

Brugervejledning. Linksys PLEK500. Powerline-netværksadapter Brugervejledning Linksys PLEK500 Powerline-netværksadapter Indholdsfortegnelse Oversigt............... 3 Funktioner.................... 3 Hvordan Powerline-netværk fungerer............................4

Læs mere

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet.

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet. Produktoplysninger A: Indikator for strøm/forbindelse (Forbindelse: LED tændt/blinker) B: USB.0-stik C: Beskyttelseshætte Installation Tænd Start pc'en. I denne vejledning beskrives installationen på Windows

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

1 Tilslut ADSL-kabel til ADSL-linieforbindelse I

1 Tilslut ADSL-kabel til ADSL-linieforbindelse I Produktoplysninger A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømindikator B: Indikator for LAN-port C: Indikator for LAN-port D: Indikator for LAN-port E: Indikator for LAN-port 4 F: Indikator for ADSL-data

Læs mere

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Kom hurtigt i gang Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100 / 5100W Trådløs ADSL-router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall

Læs mere

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLATIONSVEJLEDNING PAKKENS INDHOLD Wireless AC1200 Dual Band Access Point Bemærk: Med to aftagelige antenner. 12 V 1A STRØMFORSYNING

Læs mere

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Kom hurtigt i gang Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

2 Test først internettet uden router!

2 Test først internettet uden router! Produktoplysninger I H G F J A: Strømindikator B: Statusindikator C: Internetforbindelse & - aktivitet A B C D E D: Trådløs aktivitet E: Computerforbindelse/- aktivitet F: Nulstil til fabriksknap G: Modemtilslutning

Læs mere

Dansk version. LW310 Sweex trådløs, bredbåndsrouter 300 Mbps

Dansk version. LW310 Sweex trådløs, bredbåndsrouter 300 Mbps Dansk version LW310 Sweex trådløs, bredbåndsrouter 300 Mbps Vigtigt! Opsætningsguiden findes på Sweex cd'en. Denne installations-procedure vil trin for trin vise dig, hvordan du skal opsætte routeren.

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Foran. RO003/RO003UK Sweex bredbåndsrouter

Dansk version. Introduktion. Foran. RO003/RO003UK Sweex bredbåndsrouter RO003/RO003UK Sweex bredbåndsrouter Vigtigt! Opsætningsguiden findes på Sweex cd'en. Denne installationsprocedure vil trin for trin vise dig, hvordan du skal opsætte routeren. Hvis din udbyder ikke kan

Læs mere

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100S ADSL-Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100S ADSLModem/Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall Router,

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse.

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse. M A N U A L N I - 7 0 7 5 1 3 1 P A K N I N G E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I O N 5 K O N F I G U R AT I O N

Læs mere

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL2+ Modem / Router Kom hurtigt i gang BiPAC 7202/7202G (802.11g) ADSL2+Modem/ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Understøttede operativsystemer Ved hjælp af cd'en Software og dokumentation kan du installere printersoftwaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Multiguide til C903IP

Multiguide til C903IP Multiguide til C903IP Om IP kameraer For at kunne installere et IP kamera er det vigtigt at vide, at der finder flere forskellige slags IP adresser: - Den eksterne IP adresse har du fået tildelt af din

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra On Networks. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på www.on-networks.com/register.

Læs mere

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug af

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt.

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. WiFi forstærker/router med op til 2500 meters rækkevidde og med DANSK quick guide/installationsvejledning. Denne WiFi forstærker

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610 UniLock System 10 Manual til COM Server CV72 Projekt PRJ149 Version 1.0 Revision 020610 COM Server CV72 giver mulighed for at tilslutte RS485 direkte til et 10Mbps Ethernet. I stedet for at kommunikere

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

AC1600 Smart WiFi Router

AC1600 Smart WiFi Router Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Modem set forfra eller oppefra. MO251V2 Sweex Wireless ADSL 2/2+ modem/router 54 Mbps Annex A

Dansk version. Introduktion. Modem set forfra eller oppefra. MO251V2 Sweex Wireless ADSL 2/2+ modem/router 54 Mbps Annex A MO251V2 Sweex Wireless ADSL 2/2+ modem/router 54 Mbps Annex A Introduktion Sweex Wireless ADSL 2/2+ modem/router 54 Mbps Annex A må ikke udsættes for usædvanligt høje temperaturer. Anbring ikke apparatet

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall router med 3DES-accelerator Bemærk Hvis du vil have

Læs mere

Hurtig start. AC750 WiFi Range-udvider. Model EX3800

Hurtig start. AC750 WiFi Range-udvider. Model EX3800 Hurtig start AC750 WiFi Range-udvider Model EX3800 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet.

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider PR2000 Installationsvejledning NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Opret forbindelse

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig?

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløse acces points er blevet så billige, at enhver der har brug for en nettilsluttet computer et andet sted end ADSL modemmet står, vil vælge denne løsning. Det

Læs mere

Dansk. Downloaded from manuals search engine

Dansk. Downloaded from  manuals search engine BEMÆRKINGER: *Der er to lysdioder på WAN og LAN portene. Den gule lysdiode står for en gigabit-forbindelse. Den grønne lysdiode står for en 10/100Mbpsforbindelse. USB ekstern HDD/Flashdrev: Den trådløse

Læs mere

Dette produkt er tilpasset de pågældende Europæiske direktiver og standarder. Regler for tilpasning kan findes på:

Dette produkt er tilpasset de pågældende Europæiske direktiver og standarder. Regler for tilpasning kan findes på: 1 Introduction Tak for købet af Trust 340 SPEEDSHARE WEB STATION. Denne SPEEDSHARE WEB STATION giver Dem mulighed for at opsætte et fleksibelt og Høj-standard Ethernet netværk desktop system. Denne SPEEDSHARE

Læs mere

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall-router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall-router Forside-LED'er Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

Forbind til din PC. Hvad kan du gøre med din PC Installererings-CD? Wireless Music Center PC installer

Forbind til din PC. Hvad kan du gøre med din PC Installererings-CD? Wireless Music Center PC installer All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring, lending, public performance and broadcasting prohibited. 2004 oyal Philips Electronics www.philips.com / www.philips.com\support.12nc 3141

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL-modem/router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL modem/router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have udførlige oplysninger for konfiguration og brug af

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

N150 WiFi-router (N150R)

N150 WiFi-router (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N150 WiFi-router (N150R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RPv2

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RPv2 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RPv2 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Grundopsætning af router.

Grundopsætning af router. Opsætning af Edgerouter Lite (ERL3), til brug som router 1. Tilslut router med følgende forbindelser. eth0: Lokalt LAN (Din netværk) eth1: Global WAN (Internettet. Det store WWW) eth2: ikke tilsluttet

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP Installering N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Dansk version. LW320/LW321 Sweex trådløs router 300N. Pakkens indhold. Ordliste

Dansk version. LW320/LW321 Sweex trådløs router 300N. Pakkens indhold. Ordliste LW320/LW321 Sweex trådløs router 300N Udsæt ikke Sweex trådløs router 300N for ekstreme temperaturer. Anbring den ikke i direkte sollys eller i umiddelbar nærhed af varmelegemer. Brug ikke Sweex trådløs

Læs mere

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Dansk version LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Udsæt ikke det trådløse LAN PCI kort 300Mbps for meget høje temperaturer. Enheden må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet.

Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet. Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet. Det giver mulighed for at opsætte PPPoE, NTP, e-mail, DDNS, UPnP og WiFi samt

Læs mere

Linksys WAP300N. Brugervejledning

Linksys WAP300N. Brugervejledning Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Oversigt Pakkens indhold 1 Visning fra bagsiden 1 Visning fra bunden 2 Sådan udvides dit hjemmenetværk 3 Hvad er et netværk? 3 Sådan udvides dit

Læs mere

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual Wi-Fi Repeater UNX-1293 Brugermanual Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 Indhold VIGTIG NOTE... 5 INDEN IBRUGTAGNING... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 KOM GODT I GANG... 7 Opsætning

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Vejledning til netværks- og Internetkommunikation Business Desktops

Vejledning til netværks- og Internetkommunikation Business Desktops Vejledning til netværks- og Internetkommunikation Business Desktops Dokumentets bestillingsnr.: 312968-081 Februar 2003 Denne vejledning indeholder beskrivelser af og vejledning i brug af de NIC-funktioner

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

1 Danish Manual C903IP

1 Danish Manual C903IP 1 Danish Manual C903IP C903IP PLUG & PLAY WIFI NETVÆRKSKAMERA IP-kameraet giver en hurtig og let adgang til at vise de ønskede optagelser på en hver PC tilkoblet dit intranet, eller over internettet via

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWN5001 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWN5001 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWN5001 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere