AT-synopsisprøven. * Rammer og procedurer. * Lærernes informationshæfte *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AT-synopsisprøven. * Rammer og procedurer. * Lærernes informationshæfte *"

Transkript

1 AT-synopsisprøven 3g * Rammer og procedurer * Lærernes informationshæfte * 2013

2 2

3 1 Administration og logistik Planlægning og administration af AT-synopsisprøven i 3g foregår i et samarbejde mellem administrationen, uddannelseslederne, ressourcepersonerne og vejlederne for den enkelte elev. 3 * * * 2 Administrative forhold herunder Synopsisressourcepersoner, offentliggørelse mv. 2.1 Orienteringsmateriale SV og AT-årgangsteamet står for al generel orientering herunder udarbejdelse af arket Sag og fag, som lægges på nettet, og som eleverne skal udfylde og aflevere. 2.2 Uddannelseslederne og vejledningsforløbet Uddannelseslederne udpeger i fællesskab hoved- og bivejledere, jf. nedenfor. 2.3 Synopsisressourcepersoner Der udnævnes en gruppe af synopsisressourcepersoner, således at hhv. humaniora, samfundsvidenskab og naturfag er repræsenteret med 3 personer. Gruppen af synopsisressourcepersoner består af to undergrupper: 1 AT-årgangsteamet for 3g 2 Øvrige ressourcepersoner (AT-årgangsteams samt koordinator) AT-årgangsteamet AT-årgangsteamet består i af NI, PP, EP. AT-årgangsteamet forestår d. 28. januar præsentationen og udlevering af ATopgaven, ressourcerum mv. til elever og lærere, og teamet deltager i hhv. fagshopping- og responsdag. Den samlede gruppe af synopsisressourcepersoner Gruppen er sammensat således: AT-koordinator CE Humaniora NI + EP & RY Samfundsvidenskab PP + JD & CM Naturvidenskab LH + UK & IB

4 4 Synopsisressourcepersonernes arbejdsopgaver at sætte sig grundigt ind i læreplanen for AT samt i synopsisformen, jf. Bilag 9 i STX-bekendtgørelsen af August 2010, og at formidle gældende regler til kollegerne. at sætte sig grundigt ind i årets eksamensopgave, samt hvad der findes af materialer i det elektroniske ressourcerum. at sikre sig, at der er tilgængelig litteratur til eleverne på AT-boghylden på bogkontoret. at være ressourcepersoner for skolens øvrige lærere (gruppen fungerer aktivt i forhold til involverede kolleger med råd, tips etc. og kan konsulteres dels om faglige spørgsmål og dels vedr. udarbejdelse af synopsis). at deltage i hhv. fagshopping- og responsdagen. at deltage aktivt på elevernes AT 3.g - Hotline på FirstClass. Offentliggørelse af opgave og ressourcerum AT-opgaven og ressourcerummet offentliggøres d.28. januar i 4. modul og 5. modul i kantineområdet. Hver elev får udleveret en CD-rom indeholdende opgave og ressourcerum, som gennemgås og kommenteres af AT-årgangsteamet. Umiddelbart herefter vil opgave og ressourcerum kunne findes på nettet via Lærernes websted på eksamenssiderne. * * * 3 Orienterings- og informationssøgningsfasen 28. januar 4. februar I denne fase skal eleverne orientere sig i ressourcerummet, søge faglig vejledning samt vælge den sag og de fag, de vil arbejde med. Senest d. 5. februar skal de aflevere et skema med information til skolen om den valgte sag og valg af de to fag, fagenes niveauer mv. 28/01 Elever og lærere mødes i kantinen kl Undervisningen i 4. modul og 5. modul er aflyst. AT-årgangsteamet præsenterer årets opgave og det tilhørende materiale. Hver elev får udleveret opgaveformuleringen og ressourcerummet i elektronisk form. Af det materiale, eleverne får udleveret, vil det fremgå, hvilke fag man kan vælge, og om der i øvrigt er bestemte krav/begrænsninger knyttet til valget af fag. 29/01 Der afholdes opsamlende metodeforelæsninger om hovedområderne for samtlige 3g-klasser ved AS, PP og PJ.

5 5 30/01 AT-synopsisforløb. Første afdeling: Første konsultationsrunde Fag-shopping. 3g ernes normale skema er ryddet hele dagen. I de tre første lektioner arbejder eleverne med opgaven ved at de kan konsultere lærere, som repræsenterer alle klasser og de forskellige fag. Det foregår ved, at eleverne kan opsøge faglærere, som er placeret rundt omkring på skolen, og med dem drøfte idéerne om fag og sag, og hvilke fag, som kunne tænkes at være fag i synopsen. Dette som grundlag for deres videre arbejde frem mod valg af sag, materiale og fag. NB: Når eleverne møder til Fag-shopping, forventes det, at de har orienteret sig grundigt i CD ens ressourcerum. Skolen har udpeget lærere som deltager i Fagshopping. Det drejer sig om følgende: Fag Antal Deltagende lærere Lokale lærere Dansk 5 NI, JA, LM, PN, RA A1 Biologi 3 JB, RZ, PH A2 Bioteknologi 2 NH, LH A3 Engelsk 5 JO, MB, LR, RAU, SC A4 Samfundsfag/erhv.øk. 7 JN, PP, AQ, CM, IB, JD,LW A5 Filosofi 1 LG B1 Fransk 1 EP B2 Fysik 1 TW B3 Græsk 1 NB B4 Historie 5 NT, KC, BIR, EK, TS C1 Kemi 1 FS B3 Latin 1 LP B4 Matematik 2 UK, PF A3 Mediefag 1 JE C4 Idræt 1 ME C5 Billedkunst 1 DF C6 Musik 3 ED, SP, SB C4 Tysk 1 MG B2 Naturgeografi 1 HOU B1 Oldtidskundskab 2 MA, HB C6 Psykologi 4 MM, MP, RY, LS D2 Religion 4 AM, AS, CL, HR D3 Spansk 1 KBJ B2 Drama/Dans 1 KG C5 NB: Det må forventes, at ovenstående liste pga. uforudsete problemer mv. revideres, inden d. 1. februar. Information om eventuelle ændringer lægges ud på konferencen Fra ledelse og kontor.

6 6 I de to sidste lektioner kan eleverne enkeltvis eller i grupper bearbejde de informationer og den inspiration, de har fået, som grundlag for det videre arbejde. 04/02 AT-synopsisforløb. Anden afdeling: Anden konsultationsrunde Responsdag. 3g ernes normale skema er ryddet hele dagen. Eleverne skal til denne dag have udarbejdet et skriftligt oplæg, som kan drøftes med faglærere. Eleverne får respons på deres oplæg. Alle fag er repræsenteret på lærersiden. Lærerbesætningen fremgår af nedenstående oversigt: Fag Antal Deltagende lærere Lokale lærere Dansk 5 NI, JA, LM, PN, RA A1 Biologi 3 JB, RZ, PH A2 Bioteknologi 2 NH, LH A3 Engelsk 5 JO, MB, LR, RAU, SC A4 Samfundsfag/erhv.øk. 7 JN, PP, AQ, CM, IB, JD, LW A5 Filosofi 1 LG B1 Fransk 1 EP B2 Fysik 1 TW B3 Græsk 1 NB B4 Historie 5 NT, KC, BIR, EK, TS C1 Kemi 1 FS B3 Latin 1 LP B4 Matematik 2 UK, PF A3 Mediefag 1 JE C4 Idræt 1 ME C5 Billedkunst 1 DF C6 Musik 3 ED, SP, SB C4 Tysk 1 MG B2 Naturgeografi 1 HOU B1 Oldtidskundskab 2 MA, HB C6 Psykologi 4 MM, MP, RY, LS D2 Religion 4 AM, AS, CL, HR D3 Spansk 1 KBJ B2 Drama/dans 1 KG C5 I de to sidste lektioner kan eleverne enkeltvis eller i grupper bearbejde de informationer og den inspiration, de har fået som grundlag for det videre arbejde. Skriftligt oplæg med til konsultationen For at undgå misforståelser vedr. mulige fagkombinationer og valg af niveauer, har eleverne fået besked på, at de til Responsdagen skal medbringe et lille skriftligt oplæg, som

7 7 beskriver, hvilken sag de vil arbejde med, hvilke fag, der indgår, og på hvilket niveau, de inddrager fagene. Dette oplæg skal eleven præsentere for og drøfte med de lærere, vedkommende vælger at tale med, og de pågældende lærere skal sige god for elevens valg af fag og niveauer. Deadline for elevernes valg af skemaet Sag og fagkombination er d. 5. februar. Indsamling og systematisering af skemaerne Sag og fagkombination Kontoret står for indsamling og systematisering af informationerne på arkene, og hun udarbejder for hver studieretning en oversigt/et regneark, hvoraf det fremgår, hvilken sag og hvilke fag, eleverne har valgt til projektet, og hvem deres lærere er i de pågældende fag. Regnearket udformes således, at der efterfølgende kan tilføjes hovedvejleder og bivejleder. * * * 4 Udpegning af hoved- og bivejledere, vejlederes opgaver Umiddelbart efter d. 5. februar udarbejder TM og HS en oversigt over fordeling af vejledere på de projekter, de er ansvarlige for (jf. de studieretninger, de er uddannelsesledere for). Grundlaget for dette arbejde er kontorets oversigt og elevernes afleverede ark. Offentliggørelse af navne på hoved- og bivejledere Efter udpegning af hoved- og bivejleder udarbejder Hanne S. en tidsplan for de to vejledningsrunder. Tidsplanen offentliggøres i form af et regneark senest d. 8. februar for 1. vejledningsrunde og senest d. 28. februar for 2. vejledningsrunde. Tidsplanen indeholder informationer om elevens valg af fagkombination og emne, hoved- og bivejleder samt tidspunkt og lokale for vejledningen. Tidsplanen for de to vejledningsrunder er ikke ens, da der tages hensyn til den enkelte lærers skema i det omfang det er muligt. Vejledere og vejledning Alle lærere i et givet fag kan i princippet være vejleder for en elev. Det tilstræbes, at eleven får mindst én af sine egne lærere som vejleder. Hovedvejleder Hovedvejleder har følgende ansvarsområder:

8 * At deltage i 2 vejledningsmoduler pr. elev (hhv. 26/2 og/eller 27/2 samt 11/3 og/eller 12/3). 8 * At kontrollere, at den enkelte elevs valg af sag og fagsammensætning i den enkelte opgave er i overensstemmelse med bestemmelserne, og gældende regler for AT-prøven i Reglerne fremgår af Undervisningsministeriets hjemmeside og af det blå informationshæfte Synopsisprøven i Almen studieforberedelse * 3g * Silkeborg Gymnasium * 2013 som er uddelt til såvel elever som til lærere. * At være tovholder ift. elevers eventuelle ændringer af fag og fagsammensætning (jf. afsnittet Ændring af fag og fagsammensætning ). Bivejleder Bivejleder har følgende ansvarsområder: * At deltage i 2 vejledningsmoduler pr. elev (hhv. 26/2 og/eller 27/2 samt 11/3 og/eller 12/3). Vejledning i relation til den nye eksamensbekendtgørelse I den nye eksamensbekendtgørelse, som trådte i kraft d. 1. september 2010 med justering August 2011 er indført skærpede krav til elever som går til eksamen i fag hvori der til eksamen indgår opgaver, synopser mv. Det hedder i følgebrevet til skolerne: Opgaver, synopser mv., som eksaminanderne skal udarbejde før eksaminationen og til brug herfor, skal opfylde læreplanens formelle krav hertil. Institutionen skal påse, at kravene er opfyldt. Er kravene ikke opfyldt, kan eksaminanden ikke blive eksamineret og kan bortvises fra prøven. Det betyder konkret, at vejlederne skal sikre sig at den enkelte elev i forbindelse med afviklingen af AT-synopsisforløb. Fjerde afdeling: Vejledning andet gennemløb. jf. nedenfor, har udarbejdet en synopsis som lever op til kravene for en ATsynopsis, som de er formuleret i bekendtgørelsen.

9 I det blå AT-informationshæfte, som er udarbejdet til eleverne, hedder det citeret fra bekendtgørelsen: Synopsen skal som minimum indeholde følgende elementer: 9 Titel Titel angivelse af fagkombination. Problemformulering Præsentation Diskussion Konklusioner Hovedkonklusion Litteraturliste Perspektivering Den problemformulering, som du har arbejdet dig frem til bla. gennem dine vejledningssamtaler. Præsentation af de underspørgsmål, der er arbejdet med. Diskussion af, hvilke materialer, teorier og metoder der er relevante i arbejdet med underspørgsmålene. Konklusioner på arbejdet med de enkelte underspørgsmål. En sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse. Liste over den litteratur, du har anvendt i dit arbejde. En perspektivering til studierapporten. Vejlederne skal altså sikre, at den enkelte elevs synopsis som et minimum indeholder ovennævnte punkter / temaer. * * * 5 Vejlednings- og skrivefasen 26. februar marts I denne fase modtager eleverne vejledning, og de udarbejder deres synopsis 26/2 + 27/2 AT-synopsisforløb. Tredje afdeling: Vejledning første gennemløb. 3g ernes normale skema er ryddet begge dage. Der afsættes ét vejledningsmodul á ca. 20 minutters varighed til hver elev, og begge vejlederne skal være til stede. Målsætning med dagene: Alle eleverne præsenterer vejlederne for udkast til problemformulering samt for et antal problemstillinger, der efter planen skal indgå i arbejdet.

10 10 Vejlederne giver kritisk respons under overskriften: Egner dette sig til eksamination ved den mundtlige prøve åbner dette mulighed for at evaluere de faglige mål? 4/3 + 5/3 Forsøgsdage Mandag d. 4/3 og tirsdag d. 5/3 er forsøgsdage. De elever, som skal lave forsøg i forbindelse med deres synopsisarbejde, møder efter aftale med de ansvarlige lærere denne dag. 11/3 + 12/3 AT-synopsisforløb. Fjerde afdeling: Vejledning andet gennemløb. Tid og sted for de enkelte vejledningsmoduler planlægges af Hanne S. Der afsættes ét vejledningsmodul á ca. 20 minutters varighed til hver elev, og begge vejlederne skal være til stede. Ingen lærer kan få tildelt mere end 15 vejledningsmoduler på én dag. Målsætning med dagene: Eleverne sammenfatter deres materiale i en synopsis, og præsenterer vejlederne for nogle af de valg, de har truffet mht. hvilke problemstillinger og konklusioner der hovedsageligt udfoldes i synopsen, hvilke der hovedsageligt reserveres til den mundtlige fremlæggelse, og hvilke idéer der er til samtaledelen. NB: På den synopsis, som præsenteres for vejlederne, skal fagene anføres med det højeste niveau, eleven har eller har haft fagene på. Vejlederne sikrer sig, sammen med eleven, at informationerne er korrekte. Har man haft et fag på både B-niveau og senere på A-niveau skal man vælge faget på A-niveau!!! 20/3 Vejledningscafé Ingen undervisning i 3g. Elever kan opsøge faglærere i vejledningscaféen i tidsrummet

11 11 Ændring af fag og fagsammensætning I forbindelse med vejledningen vil der i helt særlige tilfælde kunne opstå den situation, at det kan vise sig tvingende nødvendigt at udskifte et oprindeligt valgt fag med et andet. Udskiftning af fag vil kunne begrundes i, at det ikke er muligt for eleven at arbejde meningsfuldt videre med den oprindeligt valgte fagsammensætning. Sker det, skal hovedvejlederen øjeblikkelig kontakte den uddannelsesleder, som har det ledelsesmæssige ansvar for vejledningsforløbet på den pågældende studieretning. Uddannelseslederen skal godkende ændring af fag og evt. udpege ny vejleder. De timemæssige konsekvenser af udskiftning af fag og vejleder (tildeling af timer til arbejdet) aftales i hvert enkelt tilfælde. Absolut sidste frist for eventuel ændring af fag er onsdag d. 27. februar. * * * 6 Indberetning, censur og eksamination Indberetning af studieretningsprojekter, fag mv. Ultimo uge 9 indberettes elevernes valg af fag til Undervisningsministeriet, som på baggrund af indberetningerne udpeger censorer til den mundtlige prøve. Ministeriets udpegning af extern censor Ministeriet udpeger en extern censor som har censorkompetence i et af de fag, som indgår i elevens projekt. Ministeriet meddeler skolen navn på censor og censors fag i forbindelse med udmelding af den mundtlige eksamensplan. Skolen sender synopser til censorerne. Skolens udpegning af eksaminator Skolen udpeger i forbindelse med eksamensplanlægningen en af de to vejledere som eksaminator. Eksaminator repræsenter et andet fag, end det fag, den eksterne censor repræsenterer. Eksaminator har ansvaret for afvikling af den mundtlige prøve på samme måde som alle andre mundtlige prøver. * * *

12 7 Fordeling af timer til ressourcepersoner, til lærere som orienterer og til vejlederne. 12 AT-årgangsteamet Medlemmer af AT-årgangsteamet aflønnes i 3g med 30 timer hver. I denne aflønning indgår også deltagelse i hhv. fagshopping- og responsdag. Øvrige ressourcepersoner Øvrige ressourcepersoner aflønnes med 20 timer hver. I denne aflønning indgår også deltagelse i hhv. fagshopping- og responsdag. Lærere som deltager i AT-synopsisforløb, første afdeling: Fag-shopping. Der gives 5 timer pr. lærer for at sætte sig ind i ressourcerummet og 4 timer for tilstedeværelse i alt 9 timer pr. lærer. Lærere som deltager i AT-synopsisforløb, anden afdeling: Respons-dag. Lærere som tidligere har deltaget i Fag-shopping får 4 timer for tilstedeværelse. Lærere som ikke har deltaget i Fag-shopping får 9 timer (jf. tildelingsprincippet ved fagshopping-dagen ). Hovedvejleder For arbejdet som hovedvejleder tildeles man 15 minutter pr. elev. Vejledning generelt Er man ikke medlem af AT-årgangsteamet, og er man heller ikke ressourceperson, og har man ikke deltaget i orienteringsarrangementerne Fagshopping eller Responsdag, får man 5 timer for at sætte sig ind i ressourcerummet + 40 minutter (2 x 20 minutter) pr. elev. Har man tidligere fået timer for at sætte sig ind i ressourcerummet, får man 40 minutter pr. elev. Evt. timerest Såfremt der, efter at ovenstående ydelser er betalt, er timer til overs inden for den tildelte timeramme, fordeles disse timer mellem vejlederne i forhold til antal elever, de er vejledere for. 02. januar 2013 / Steen

13 13 Tidsplanen for AT-synopsisforløbet finder du på bagsiden af dette hæfte

14 Til Notater 14

15 Til Notater 15

16 16 Tidsplan for AT-synopsisforløbet januar Orienteringsmøde for 3g kl ca om Synopsisprøven i AT. Kantinen. 28. januar Elever og lærere mødes i kantinen kl Undervisningen i 4. modul og 5. modul er aflyst. Opgave(r), ressourcerum og øvrigt materiale præsenteres af AT-årgangsteam et. Hver elev får udleveret opgaveformuleringen og ressourcerummet i elektronisk form. 29. januar Metodeforelæsninger ved AS, PJ og PP 30. januar AT-synopsisforløb. Første afdeling: Første konsultationsrunde Fag-shopping. Hele dagen 04. februar AT-synopsisforløb. Anden afdeling: Anden konsultationsrunde Respons-dag. Hele dagen 05. februar Sidste frist for elevernes aflevering af skemaet Sag og fagkombination. 26. februar februar 04. marts marts 11. marts marts AT-synopsisforløb. Tredje afdeling: Vejledning første gennemløb. Forsøgsdage (elever, som skal lave forsøg, arbejder enten 4/3 eller 5/3). AT-synopsisforløb. Fjerde afdeling: Vejledning andet gennemløb. 20. marts AT-vejledningscafé kl Ingen undervisning i 3g d. 20/ marts Sidste frist for aflevering af synopsis. Deadline kl Maj / Juni Mundtlig eksamen

Studieretningsprojektet. * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013

Studieretningsprojektet. * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013 Studieretningsprojektet 3g * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013 For yderligere information kan du aktivere denne QR med din smartphone eller ipad.: 2 3 Administration og logistik

Læs mere

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2016 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF Januar-februar Valg af sag, problemformulering og bærende fag. Mandag d. 25. januar, kl. 12.00-12.45, i auditoriet. AT ressourcerummet åbnes. Hver elev

Læs mere

VHGs vejledning til eksamens-at i 3.g

VHGs vejledning til eksamens-at i 3.g VHGs vejledning til eksamens-at i 3.g - 2018 Til sommereksamen i 3.g - 2018 skal du op i AT (almen studieforberedelse). Det er en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i din afleverede synopsis (er

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2016

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2016 AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2016 I forbindelse med AT8 skal du udarbejde en synopsis i februar, marts og starten af april som oplæg til den mundtlige AT-eksamen i juni. Synopsis

Læs mere

AT-eksamen Information til alle 3g-elever

AT-eksamen Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2018 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Elevmanual. til det afsluttende eksamensforløb i Almen Studieforberedelse

Elevmanual. til det afsluttende eksamensforløb i Almen Studieforberedelse Elevmanual til det afsluttende eksamensforløb i Almen Studieforberedelse 3g, forår 2014 Indhold: I. Den afsluttende prøve, herunder: Emne(r) Overordnede problemstillinger Rammer for fagkombinationer UVM

Læs mere

* 26. januar kl

* 26. januar kl 26. januar kl. 12.00 Grænser Opgave A Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor en eller flere grænser eller manglen på grænser er det centrale i sagen. Du skal anvende viden og metoder fra to fag til

Læs mere

Almen studieforbedelse hvordan?

Almen studieforbedelse hvordan? Almen studieforbedelse hvordan? EKSAMEN 2016 Læs folderen grundigt FØR UNDER EFTER Du har lavet din synopsis. Sørg for at bruge vejlederne, mens du kan! Altså indtil synopsen er afleveret. Derefter er

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Bio/Fys/NatGeo B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Valg B (mindst)(c B) Studieretning 1b Engelsk A,

Læs mere

* 26. januar kl

* 26. januar kl 26. januar kl. 12.00 Kommunikation muligheder og begrænsninger Opgave A Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor kommunikation spiller en central rolle. I din undersøgelse af sagen skal du belyse samspillet

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

* 29. januar kl

* 29. januar kl 29. januar kl. 12.00 Alternativer ideer til forandring og fornyelse Opgave A (INNOVATIV) Du skal undersøge et problem, hvor det centrale er, at et eksisterende alternativ til den fremherskende praksis

Læs mere

VEJLEDNING I AT-EKSAMEN FORÅR 2016

VEJLEDNING I AT-EKSAMEN FORÅR 2016 VEJLEDNING I AT-EKSAMEN FORÅR 2016 Udarbejdet af Projektgruppen for pædagogisk udvikling (Revideret jan. 2016) 1 Indhold Eksamen i almen studieforberedelse... 3 Almen studieforberedelse (At) - uddrag fra

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015 Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

hf - EP Vejledning til eksamensprojekt

hf - EP Vejledning til eksamensprojekt hf - EP Vejledning til eksamensprojekt 2016 Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Falstersvej 3-5, 2000 F Lindevangs Allé 8-12, 2000 F tlf. 3815 8500 Huskeliste: Gå-i-gang-møde om eksamensprojektet: i

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så skal du kun vælge et C- niveau valgfag i 3g, da dit 2. fremmedsprog tæller som det 4. A-

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Eksamensprojektet på HF

Eksamensprojektet på HF Eksamensprojektet på HF - Erfaringer fra sommereksamen 2007 Oplæg på teo.pæd. 23 & 30/11-2007 v/uddannelsesleder Henrik Nevers Næstved Gymnasium & HF Næstved Gymnasium & HF 1025 elever & kursister 115

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2015.

Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2015. 1 Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2015. 1. Almindelige bestemmelser 26. januar udmelder Undervisningsministeriet emne(r), overordnede problemstillinger og rammer for fagkombinationer,

Læs mere

STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015

STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015 STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015 Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

1g - Progressionsplan for AT

1g - Progressionsplan for AT 1g - Progressionsplan for AT AT1: Politisk kommunikation (samfundsfag og dansk) De første to forløb alternerer imellem uge 41 og 46, således at halvdelen af 1g-klasserne har AT1, den anden halvdel har

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2016.

Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2016. Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2016. 1. Almindelige bestemmelser 25. januar udmelder Undervisningsministeriet emne(r), overordnede problemstillinger og rammer for fagkombinationer, som

Læs mere

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2014

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2014 AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2014 I forbindelse med AT8 skal du udarbejde en synopsis i februar, marts og starten af april som oplæg til den mundtlige AT-eksamen i juni. Synopsis

Læs mere

STX, studieretninger 2013-14

STX, studieretninger 2013-14 1 STX, studieretninger 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning Navn: Klasse: Studieretningsprojekt 2013/2014 Elevvejledning Hjørring Gymnasium & HF-kursus 1 Rammer og procedurer for studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g er en individuel opgave,

Læs mere

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2015

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2015 AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2015 I forbindelse med AT8 skal du udarbejde en synopsis i februar, marts og starten af april som oplæg til den mundtlige AT-eksamen i juni. Synopsis

Læs mere

Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2014.

Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2014. 1 Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2014. 1. Almindelige bestemmelser 27. januar udmelder Undervisningsministeriet emne(r), overordnede problemstillinger og rammer for fagkombinationer,

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2017-18 (2.g og 3.g) Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres,

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

AT-eksamen 2016. Sct. Knuds Gymnasium dec. 2015

AT-eksamen 2016. Sct. Knuds Gymnasium dec. 2015 Information til elever om AT-eksamen 2016 Sct. Knuds Gymnasium dec. 2015 Indhold Køreplan for AT-eksamen s. 2 Orientering om AT-eksamen s. 3 Sct. Knud-manualen s. 5 Uddybende om synopsen i AT s. 6 Uddybende

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

AT MED INNOVATION ELEVMANUAL

AT MED INNOVATION ELEVMANUAL AT MED INNOVATION ELEVMANUAL Rammer og faser i arbejdet med AT med innovation Rammerne for AT og innovationsopgaven: I AT- opgaven med innovation kan kravene være, at du skal: - Tilegne dig viden om en

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2014/15 Frederiksborg Gymnasium og HF Endelig udgave (Mindre ændringer kan forekomme i løbet af skoleåret)

AKTIVITETSOVERSIGT 2014/15 Frederiksborg Gymnasium og HF Endelig udgave (Mindre ændringer kan forekomme i løbet af skoleåret) Uge 32: 4.-8. august AKTIVITETSOVERSIGT 2014/15 Frederiksborg Gymnasium og HF Endelig udgave (Mindre ændringer kan forekomme i løbet af skoleåret) Mandag den 4. august Tirsdag den 5. august Onsdag den

Læs mere

FAQ om AT, version 2009-01-15

FAQ om AT, version 2009-01-15 FAQ om AT, version 2009-01-15 1. Opgaveformuleringen: Kan en elev som sin sag vælge en rejse i sindet? Nej. En fysisk rejse, fiktiv eller faktisk, skal indgå i sagen. Det ligger i selve opgaveteksten.

Læs mere

Prøver i LU 07 gældende for perioden 2013-2016

Prøver i LU 07 gældende for perioden 2013-2016 VIA UC Læreruddannelsen i Aarhus, april 2014 r i LU 07 gældende for perioden 2013-2016 Grundlaget for prøverne er bestemmelserne i Studieordning for Læreruddannelsen i Aarhus samt Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

Store skriftlige opgaver på HF

Store skriftlige opgaver på HF Store skriftlige opgaver på HF Større skriftlig opgave (SSO) mellem 1. december og 15. marts i 2.hf Eksamensprojekt indenfor de sidste 6 uger af undervisningen i 2. hf, typisk uge 17 ( prøveeksamen i 1.hf

Læs mere

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Vejledning til AT-eksamen 2016

Vejledning til AT-eksamen 2016 Sorø Akademis Skole Vejledning til AT-eksamen 2016 Undervisningsministeriets læreplan og vejledning i Almen Studieforberedelse kan findes her: http://www.uvm.dk/uddannelser/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/fagpaa-stx/almen-studieforberedelse-stx

Læs mere

Grundforløb første halve år 2015-2018

Grundforløb første halve år 2015-2018 Grundforløb første halve år 2015-2018 Dansk Engelsk Almen Billedkunst/ Fysik Matematik Naturvidenskabeligt Samfunds- Biologi Idræt sprogforståelse musik grundforløb fag Studieretningsforløb 2½ år Naturvidenskabelige

Læs mere

STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B

STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B SR7 SR8 SR9 SR10 MU A EN A EN A EN A EN A TYF A FRB A SPB A FI

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Januar 2015 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2015-2016 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl Udbud af Studieretninger 2013-16 22. januar 2013 1:33 bl 2 Studieretninger 2013-16 Naturvidenskabelige studieretninger BIOTEK A + MATEMATIK A + Fysik B BIOLOGI A + Matematik B + Idræt B FYSIK A + MATEMATIK

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen 2015 Høng Gymnasium og HF Hvor finder jeg information om de enkelte fag? Det er god ide at vide besked om prøveformer og bedømmelseskriterier i de fag, man skal til eksamen i. Derfor

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Januar 2016 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Studieretningsprojektet 2015

Studieretningsprojektet 2015 Studieretningsprojektet 2015 Bilag 7 i Bekendtgørelsen Studieretningsprojektet udarbejdes normalt i 2 fag med udgangspunkt i et studieretningsfag, som eleven har på A- niveau, og med inddragelse af et

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Studieretningsprojektet * 3g Silkeborg Gymnasium * 2012-2013 For yderligere information kan du aktivere denne qr med din smartphone eller ipad.: 2 1. Om dette hæfte I dette hæfte er samlet en række regler,

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 Kursistvejledning til eksamensprojekt Side 1 af 5 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om eksamensprojektet på hf Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 3. februar, kl. 12.00 12.45 i auditoriet : Skolen

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

4. Bio A, Mat B, Psykologi C

4. Bio A, Mat B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 4. Bio A, Mat B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B,

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, Studieretningsbeskrivelse for 6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere

Læs mere

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik A, Fysik B og Kemi B Skolen vælger: Biologi eller naturgeografi C Eleven ønsker: Tysk eller fransk fortsættersprog

Læs mere

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2012

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2012 AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2012 I forbindelse med AT10 skal du udarbejde en synopsis i februar og marts som oplæg til den mundtlige AT-eksamen i juni. Synopsis og den efterfølgende

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

Side 1 af 5. VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Enkeltfag, HF/STX - holdstart 17.-21. august 2015 (e-learning-hold, se nederst)

Side 1 af 5. VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Enkeltfag, HF/STX - holdstart 17.-21. august 2015 (e-learning-hold, se nederst) Side 1 af 5 Hold Holdstart Varighed Fag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag SU-timer 602 1508 1 år Billedkunst 0 B 12:00-15:55 12:00-15:55 8,89 604e 1508 ½ år Biologi 0 C 8:00-11:25 8:30-11:25 6,67 606

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Information om eksamen i Almen Studieforberedelse AT 2015 Redaktion Nina Jensen Vigtige datoer: 26. januar udmelder Undervisningsministeriet emnet og det såkaldte ressourcerum,

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Studieretningsprojektet Marselisborg Gymnasium 2013/14 1. Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden

Læs mere