Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg"

Transkript

1 Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8

2 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid andelshaver, der er ansvarlig for brugen af fælleshuset. Således også, når fælleshuset bruges af børn (uanset børnenes alder eller om børnene er myndige eller ej), og når andelshaver tager eksterne gæster med i fælleshuset. Restriktioner for anvendelse af fælleshuset Rygning, husdyr og planlagt overnatning i fælleshuset er ikke tilladt. Det er ikke tilladt at fjerne/låne borde, stole og service fra fælleshuset. Støj m.m. Der henstilles til, at andelshaver sørger for, at der bliver taget hensyn til de omkringboende. Støjgenerne (høj musik) skal begrænses, fx ved at lukke vinduer og døre, selv når årstiden inviterer til noget andet. Endvidere henstilles der til, at gæster, der bliver hentet i taxa ud på de små timer, står og venter på Langebjergvej, så beboerne i de nærliggende boliger ikke bliver forstyrret unødigt. Der henvises i øvrigt til husordenen. Beskadigelse af inventar mv. I tilfælde af, at dele af inventaret bliver ødelagt, skal andelshaver selv afholde udgiften til reparation. Her tænkes fx på borde, stole, musikanlæg inkl. højttalere mv. Beskadigelse af enkelte servicedele kræver dog ikke erstatning. Skader på inventar eller service skal under alle omstændigheder meddeles til den udlejningsansvarlige. Hvornår skal man betale leje for at anvende fælleshuset? Når andelshaver ønsker eksklusivret til fælleshuset, skal der betales for leje for den periode, eksklusivretten skal gælde. Undtaget herfor er sammenkomster i foreningens regi. Til sådanne arrangementer skal der ikke betales for leje af fælleshuset. Side 2 af 8

3 Med eksklusivret menes, at andelshaver kan bestemme over, hvem der kommer i fælleshuset og på fælleshusets terrasse. Med sammenkomster i foreningens regi menes arrangementer, hvor der kun deltager beboere i A/B Humlebjerg eller gæster inviteret officielt af foreningen. Der skal altid betales for leje af fælleshuset, når der afholdes en decideret fest, hvor der deltager eksterne private gæster. I bilag 1 er vist en skematisk oversigt over reglerne for anvendelse af fælleshuset, og der er opstillet en række eksempler på, hvordan reglerne skal tolkes. De nærmere regler vedrørende leje/reservation af fælleshuset fremgår af Regler for leje af fælleshus nedenfor. Hvordan skal man forholde sig ved almindelig dag brug af fælleshuset? Udlejning af fælleshuset eller sammenkomster i foreningens regi har forrang i forhold til almindelig daglig brug. Hvis fælleshuset ikke er reserveret til udlejning eller til sammenkomster i foreningens regi, står det enhver andelshaver frit for at anvende fælleshuset med eller uden eksterne private gæster, uden at der skal betales for leje af fælleshuset. Ved almindelig daglig brug af fælleshuset er det ikke tilladt at udelukke andre andelshavere og deres eventuelle eksterne gæster fra også at anvende fælleshuset. Efter almindelig daglig brug af fælleshuset samt efter sammenkomster i foreningens regi skal der gøres rent svarende til den brug, der har fundet sted. Det vil sige, at der skal være rent i køkken, opholdsrum, toiletter, entré, på terrasse mv. Man skal med andre ord fjerne sporene efter sig. Side 3 af 8

4 Regler for reservation og leje af fælleshus Hvem kan reservere/leje? Fælleshuset kan kun reserveres/udlejes til arrangementer, hvor andelshaver er vært. Det vil sige, at arrangementer ikke kan afholdes for familiemedlemmer eller andre, der ikke er bosiddende i A/B Humlebjerg. Priser Leje fra kl samme dag: kr. 75,- Leje fra kl. 17 til kl. 7 den efterfølgende dag: kl. 75,- Leje fra kl. 7 til kl. 7 den efterfølgende dag: kr. 150,- Leje en hel weekend fra fredag kl. 17 til mandag kl. 7: kr. 250,- Leje 2 døgn i træk: kr. 250,-. Herefter kr. 100,- pr. døgn, dog max 8 døgn i alt. Reservation, betaling m.m. Man skal personligt henvende sig til den udlejningsansvarlige for at reservere tidsrummet i en kalender. Hvis vedkommende ikke er at træffe, kan den foreløbige reservation ske pr. brev. Herefter er reservationen gældende. Andelshaver skal så efterfølgende føre reservationen ajour på kalenderen i fælleshuset. Betaling skal ske senest én uge, før huset skal benyttes. Bliver denne frist overskredet, kan huset blive udlejet/reserveret, hvis der er andre interesserede. Hvis reservation af fælleshuset foretages med kortere varsel, skal betaling ske samtidig med reservationen. Det påhviler den enkelte lejer at sørge for at betale til tiden. Betalingen skal ske kontant (Dankort og check modtages ikke). Hvis den udlejningsansvarlige ikke er at træffe, kan pengene/reservation lægges i vedkommendes postkasse i en kuvert mærket med lejers bolignummer og ønskede dato for leje/reservation af fælleshuset. Der henstilles til, at bordopstilling, borddækning, brug af køleskab, fryser og lignende først foretages, når leje-/reservationsperioden er startet, af hensyn til den almindelige daglige brug af fælleshuset. Der henstilles ligeledes til, at oprydning, rengøring (herunder af ovn), tømning af køleskab og fryser osv. er afsluttet, når reservations-/lejeperioden udløber. Side 4 af 8

5 Rengøring m.m. efter udlejning/reservation I forbindelse med betaling/reservation udleveres en tjekliste til rengøring mv. efter leje/reservation af fælleshuset. Følgende skal foretages: Alle brugte borde (også boldspil), stole samt køkkenborde vaskes af Borde (4 stk.) stilles på plads (2 i hver side). Resten klappes sammen og stilles bag forhæng i garderobe Stole (16 stk.) stilles på plads (4 ved hvert bord). Resten sættes på plads ved væggen ud mod parkeringspladsen Væggene kontrolleres for pletter og tørres/vaskes efter behov (i hele huset) Håndvaske og toiletter (inkl. toiletkummer) rengøres Alle gulve (husk måtter) støvsuges/fejes, og gulve vaskes Køleskabe og fryser tømmes helt Køleskabe, fryser og ovn rengøres, hvis de har været i brug - brug ny ren og opvredet klud (for at undgå bakterier) Opvaskemaskinen tømmes - også dagen efter, hvis den ikke er færdig, inden du går Bestik og service efterses for evt. madrester, inden det sættes på plads Evt. beskadiget bestik eller service optælles Alle skraldespande tømmes, og nye poser sættes i Benyttede håndklæder, viskestykker samt mopper vaskes og tørres hjemme (husk at lægge dem på plads i fælleshuset) Hvis læsejl har været i brug, tages det ned og lægges pænt sammen og på plads Flasker, flag, cigaretskodder og lignende fjernes fra fællesarealerne Side 5 af 8

6 Anvendelse Bilag 1 til Regler for fælleshus Skematisk oversigt over regler for anvendelse af fælleshuset: Nedenfor er på skematisk form illustreret, hvordan reglerne for anvendelse af fælleshuset skal sættes i relation til, hvilken tilknytning personerne har til foreningen, samt hvilken form for anvendelse, der er tale om. Brugere Beboere evt. med forenings-gæster (sammenkomst i foreningens regi) Beboere med eksterne private gæster (sammenkomst uden for foreningens regi) Ikke fest Gratis Gratis Ikke eksklusivret (Ikke reservation) Eksempel 1 Eksempel 7 og 8 Fest Gratis Betale leje Eksempel 2 Eksempel 9 Ikke fest Gratis Betale leje Eksklusivret (Reservation) Eksempel 3, 4 og 5 Eksempel 10 og 11 Fest Gratis Betale leje Eksempel 6 Eksempel 12 Side 6 af 8

7 Eksempler på brug af fælleshuset, hvor der ikke skal betales for leje: Eksemplerne er markeret med grøn baggrund i skemaet ovenfor. 1. På en lun sommeraften finder et antal beboere sammen til spontan fællesspisning på fælleshusets terrasse. I løbet af aftenen kommer flere andre beboere fordi, lokket til af det hyggelige selskab. De sætter sig ned og bidrager til den gode stemning. (Ingen eksklusivret, ikke fest, sammenkomst i foreningens regi). 2. Den gode stemning fra terrassen i eksempel 1 udvikler sig i løbet af aftenen. Flere og flere beboere kommer til, og på et tidspunkt rykker selskabet ind i selve fælleshuset, hvor arrangementet udvikler sig til en spontan fest, hvor alle foreningens beboere er velkomne uden eksterne private gæster. (Ingen eksklusivret, fest, men sammenkomst i foreningens regi). 3. Nogle beboere ønsker at hygge sig og spise sammen i fælleshuset på en given dato. Der kommer ingen eksterne private gæster. De reserverer fælleshuset for at sikre sig, at det er ledigt, og fordi de ønsker at have styr på deltagerkredsen. (Eksklusivret, ikke fest, men sammenkomst i foreningens regi). 4. Alle foreningens kvinder ( Biorytmen ) eller mænd ( Humleballs ) holder komsammen i fælleshuset. De reserverer fælleshuset, dels for at sikre sig at det er ledigt, dels fordi de ønsker at have styr på deltagerkredsen. (Eksklusivret, ikke fest, men sammenkomst i foreningens regi). 5. På en forud reserveret dato afholdes generalforsamling i A/B Humlebjerg for alle beboere samt foreningens administrator. (Eksklusivret, ikke fest, men sammenkomst i foreningens regi med gæst inviteret officielt af foreningen). 6. Foreningens festudvalg inviterer alle voksne beboere i foreningen til fest på en given dato. De reserverer fælleshuset for at sikre sig, at det er ledigt, og som en overraskelse inviterer de en tryllekunstner til at komme og underholde. (Eksklusivret, men sammenkomst i foreningens regi. Fest med gæst inviteret officielt af foreningen, men uden eksterne private gæster). 7. En beboer har en eller flere private gæster på besøg, der ikke bor i foreningen. De går over i fælleshuset og spiller billard, bordtennis, kort, computer eller lignende, efter at de har tjekket, at fælleshuset ikke er lejet ud eller reserveret til et arrangement i foreningens regi. Selv har de ikke reserveret fælleshuset og er indforstået med, at der kan komme andre beboere, der ønsker at anvende fælleshuset til daglig brug, samtidig med dem. (Ingen eksklusivret, ikke fest, eksterne private gæster) 8. Nogle beboere og nogle eksterne private gæster ønsker at hygge sig og spise sammen i fælleshuset. De tjekker, om fælleshuset er lejet ud eller reserveret til et arrangement i foreningens regi, før de sætter sig over i fælleshuset til en hyggelig aften. Selv har de ikke reserveret fælleshuset og er indforstået med, at der kan komme andre beboere, der ønsker at anvende fælleshuset til daglig brug, samtidig med dem. (Ingen eksklusivret, ikke fest, eksterne private gæster) Side 7 af 8

8 Eksempler på brug af fælleshuset, der kræver, at der betales for leje: Eksemplerne er markeret med rød baggrund i skemaet ovenfor. 9. En beboer har private gæster på besøg, der ikke bor i foreningen. Da de ser, at fælleshuset er ledigt, beslutter de sig spontant for at invitere flere gæster og holde en fest i fælleshuset. (Ingen eksklusivret, men fest med eksterne private gæster) 10. En beboer har en eller flere private gæster på besøg, der ikke bor i foreningen. De ønsker at spiller billard, bordtennis, kort, computer eller lignende i fælleshuset, som de ikke ønsker at dele med andre, mens de spiller. (Eksklusivret, ikke fest, eksterne private gæster) 11. Nogle beboere og nogle eksterne private gæster ønsker at hygge sig og spise sammen i fælleshuset. De ønsker at være sikre på, at fælleshuset er ledigt på det tidspunkt, de har planlagt den hyggelige komsammen. (Mulighed for at reservere, ikke fest, eksterne private gæster) 12. En beboer har rund fødselsdag, og det skal fejres med en fest i fælleshuset for familie og venner. Festdeltagerne bliver inviteret i god tid, og de sætter kryds i kalenderen, så de kan være med til at fejre fødselaren. (Reservation, fest med eksterne private gæster) Side 8 af 8

Kløvermarken Leveregler 2012 Side 1 af 6

Kløvermarken Leveregler 2012 Side 1 af 6 Kløvermarken Leveregler 2012 Side 1 af 6 Regler for forpligtende naboskab - Leveregler gældende for fælleshuset og fællesarealerne Fælleshuset er beboernes fælles hus. Fællesarealerne er beboernes fælles

Læs mere

Overskrift. Leje af fællesrum og gæsteværelser. Leje af garager og ekstrarum. Brug af fællesvaskeri

Overskrift. Leje af fællesrum og gæsteværelser. Leje af garager og ekstrarum. Brug af fællesvaskeri Overskrift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Leje af fællesrum og gæsteværelser Leje af garager og ekstrarum Brug af fællesvaskeri 1

Læs mere

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse Huset udlejes kun til beboere i Kyndby Huse samt medlemmer af Kyndbyværkets Personaleforening (KPF) Udlejning aftales på ejendomskontoret enten med den administrative medarbejder i træffetiden eller med

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Velkommen til Skelagerparken

Velkommen til Skelagerparken Velkommen til Skelagerparken Fagbo afdeling 11 Indholdsfortegnelse Velkommen til Skelagerparken... 3 Traditioner... 4 Vaskehus... 5 -betaling... 5 -rengøring... 5 -vaskehusreglement... 6 Fælleshuset...

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Årby Forsamlingshus.

Årby Forsamlingshus. Lejekontrakt Årby Forsamlingshus. Lejers navn: Tlf.: Adresse: Mellem lejer og Årby Forsamlingshus er der indgået følgende lejeaftale: Hele huset til fest Små sale til fest Hele huset til møder, foredrag

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Hestestald-Karreens Beboerhus

Hestestald-Karreens Beboerhus Indhold Generelle Lejeregler:... 2 Nøgler:... 2 Service & rengøring:... 2 Musik:... 2 Terrassen:... 2 Port, trappe & elevatortårn:... 2 Grill:... 2 Bemærk... 3 Opskrivning til leje:... 4 Hvem kan leje

Læs mere

Husorden for Kollegiegården

Husorden for Kollegiegården Husorden for Kollegiegården Generel husorden 1. Kollegianere skal i deres færden på kollegiet tage hensyn til de øvrige beboere. 2. Radio, fjernsyn, musikanlæg og lignende må aldrig benyttes til gene for

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual TÅSTRUPGÅRD Beboerhus manual INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen 3 Rygning 3 Låsesystemet og alarmer 4 Udlejningspriser 5 Max personer 5 Mødestedet 6 Fastgørelse af duge og lign 6 Efter brug 6 Rengøring 6 Affald

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Traditionelle arrangementer

Traditionelle arrangementer Traditionelle arrangementer Foreningen nedsætter hvert år et arrangementsudvalg, der er inititiativtager til at arrangere foreningens traditionelle arrangementer. Det skal imidlertid understreges at traditionerne

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte

HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte Dette hæfte indeholder mange af de oplysninger, man kan have brug for som beboer i Haunstrupgård. Det gælder både, hvis man er ny-indflyttet, eller har boet her i mange år. Praktiske

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. 23o Forhåbningsholms Alle 41A og B 1904 Frederiksberg C (Udkast 2007)

Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. 23o Forhåbningsholms Alle 41A og B 1904 Frederiksberg C (Udkast 2007) 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. o Forhåbningsholms Alle 1A og B 10 Frederiksberg C (Udkast 00) Denne skrivelse er til nuværende og nye beboere. Hensigten

Læs mere

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle Regler for brug af Susaadalen. Skelby d. Lejeren betaler et depositum på 1.500 kr. som tilbagebetales

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere