Grafisk design. Rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grafisk design. Rapport"

Transkript

1 Grafisk design Rapport Christian Boysen, Jonas Rossing, Kristina og Sandra /12/2008

2 Indholdsfortegnelse Teori:... 3 Typografi:... 5 Komposition:... 6 Kilde:... 7 Figurer:... 7 Billeder:... 7 Praksis:... 9 Skitseteknik:... 10

3 Teori: Farvelære: Additive farvesystem: Dette farvesystem bygger på direkte lys. Der er her de tre primærfarver: rød, grøn og blå. Farvesystemet kaldes også RGB. Princippet i det er at man går fra intet lys (sort) tilføjer lys (rød, grøn og blå) For til sidst at have hvid. Dette farvesystem bruges indenfor computer og film (tv skærme), da det er direkte lyskilder. Subtraktive farvesystem: Dette er et andet farvesystem, der til forskel fra det additive farvesystem bygger på reflekteret lys, som f.eks. det lys (farve) der kommer fra trykte ting. Primærfarverne i dette farvesystem er gul, magenta og cyan. Derfor kaldes det også CMYK. Her går man den modsatte vej af RGB nemlig fra hvid over gul, magenta og cyan til sort. Det subtraktive farvesystem bruges eks. inden for maling og trykfarve. Primærfarver: Definitionen på primærfarver er at man i teorien ikke kan blande sig til farverne ved hjælp af andre farver. Der findes de to sæt primærfarver, som er omtalt ovenfor. De additive og de subtrative primærfarver. Sekundærfarver: Der findes forskellige definitioner på sekundærfarver. I de materialer vi har brugt er den hyppigste definition at sekundærfarver er farver blandet af to primærfarver i vilkårlige blandingsforhold. Tertiærfarver: Tertiærfarver er farver blandet af alle tre primærfarver dog stadig i vilkårlige blandingsforhold. Tertiærfarverne med lige meget af alle tre primærfarver kaldes neutrale. Farvecirkelen: De primære farver kan sættes op i en farvecirkel, hvor primær- og sekundærfarverne ligger i cirkelens periferi. Cirkelen udfyldes så med tertiærfarverne ind mod midten. Inderst i centrum er de neutrale farver (grå nuancer)

4 Hvis cirkelen tegnes i 3D vil den ovenstående cirkel ligge vandret i midten. Nederst vil de mørkeste farvenuancer være, mens de lyseste vil være i toppen. Den midterste lodrette akse vil være de neutrale farver. Den går fra den hvide top til den sorte bund. Komplementærfarver: To farver, der ligger så fjernt fra hinanden som muligt i farvecirkelen, kaldes komplementærfarver. Sådanne to farver er diametrale modsætninger. Det der gør komplementærfarver så særlige er at de er så forskellige som muligt, og samtidig fremhæver og fuldender hinanden. Kontrastfarver: Ud over komplementærfarver findes der også mange andre former for kontrastfarver. F.eks.: Lyst/mørkt (toneværdikontrast) Kulør (mætning) Farver med høj mætning ligger i farvecirkelens periferi mens farver med lav mætning ligger ind mod midten. Kold/varm - Forskellen på blågrønne (kolde) og rødorange (varme) farver. Denne definition skyldes at man ofte forbinder blågrøn med vand, is og vinter, mens man forbinder rødorange med ild, ørken og sommer. Kilder: design.emu.dk

5 rtgkom.dk/~jan/kompendium.pdf Typografi: Bogstaver: Bogstaver i typografi er en af de vigtigste ting, med hvordan deres udformning og størrelse er. Der findes mange forskellige bogstavstyper, disse er kaldt fonter. Mange af disse fonter er kommet af håndskrift, derfor en er der en varietion i bogstavernes tykkelse på nogle fonter. Men nogle fonter er opstået, da det blev muligt at trykke tekster. De bogstaver er formet med en lige tykkelse hele vejen igennem. Mange mener derfor at de ikke er karakteristiske nok. Og så findes der også fonter, som er blevet til en blanding mellem disse andre 2 typer. En funktion som er blevet meget moderne, er at lave sin skrift fed(bold) eller kursiv(italic) for at gøre skriften mere karateristisk. Kategorier: Der er tre hovedformer for typografi, med hver deres eneskaber. Der er displaytypografi, som bruges til overskrifter, skilte og andre steder, hvor teksten skal vække ekstre opmærksomhed. Dette vil som regel være store bogstaver Den næste er læsetypografi, der bruges til større mængder tekst. Formålet med læsetypografi, er at gøre teksten læsevenlig og komfortable, så læseren nemt kan finde sammenhængen og formålet med teksten. I læsetypografi er må bogstaverne som regel ikke være for store, eller for små, samt skal justering og linjeafstand gøres brugervenligt. Længere stykker af tekst, som fx i bøger kalder man for brødtekst. Den sidste kategori er konsultativtypografi, som er det med småt. Det er det, man ser i fodnoter og andet tekst, der ikke er så vigtig for formålet. Konsultativtypografi er alt det som kan supplemere læseren. Opsætning: Når en længere tekst(brødtekst) skal opsættes, skal man tage højde for, hvilken opsætning der appalere mest til ens hensigt. Opsætningen er nemlig en af hovedfaktorerne i konstrueringen af en læsevenlig tekst. Der findes 4 typer af opsætningen inden for typografi. Den første er opsætning med fast forkant, hvor al teksten flugter med teksten kan komme til at gå i sigsak i bagenden. Den næste, kaldet justeret sats, er justeret opsætning, er en opsætning med fast forkant og bagkant, hvor mellemrum mellem ord og bogstaver er justeret, så teksten altid kommer til at flugte med begge ender. I nogle tilfælde, hvis ikke det er muligt at flugte med de ord, som er i en linje, vil der blive lavet en bindestreg i et ord mellem to linjer. Den tredje, løs forkant, opsætning er med løs forkant, men fast bagkant. Dvs. bare en modsat version af den første. Den sidste, kaldet centreret sats, er med både forkant og bagkant løse, og med centreret tekst. Hver af disse opsætninger har fordele og ulemper, og det er derfor umuligt at sige, hvilken der er bedst, hvis man ikke kender situationen, teksten skal bruges i. Tommelfingerregler: "1. Der bør ikke være mere end ca. 60 enheder (d.v.s. inklusiv mellemrum) pr. linje. 2. Afstanden mellem linjerne skal være længere end afstanden mellem ordene. 3. Afstanden mellem ordene skal være længere end afstanden mellem bogstaverne." Citat fra grafisk kompendium rtgkom.dk/~jan/kompendium.pdf

6 Komposition: En komposition er hvordan man sammensætter tingene så man får den bedste formidling frem. Det er ved hjælp af kompositionen at man leder læseren/brugeren igennem den informationsmængde, som man gerne vil have videre bragt. Det er meningen at man ved hjælp af kompositionen skal skabe orden og helhed i materialet. Det skal være nemt for modtageren at få et overblik og en klar forståelse for hvad der er overordnet og hvad der er underordnet. Det er også kompositionen der bestemmer i hvilken rækkefølge de forskellige ting registreres. For at kunne lave en komposition skal man have et udgangspunkt, bedre kendt som format og de elementer der skal indgå. Format: Formatet kan være meget forskelligt, de mest brugte er højformat, bredformat og/eller kvadratisk format. Der kan forekomme formater, der ikke er rektangulære. Dette hører dog til særtilfælde, og de stiller visse krav. Det er vigtigt at der er harmoni i kompositionen, det vil sige der skal være en naturlig sammenhæng mellem formatet og elementerne. For at man kan sige der er harmoni skal kompositionen ødelægges, hvis man tilfører eller fjerner elementer. Når det er at kompositionen ikke harmornere er der tale om at den vælter. Opbygning: Når man snakker om komposition er der ofte tale om, hvor vidt den er en statisk eller dynamisk opbygget. Statik er hvor det udgår fra formatets geometriske centrum. Dette fremstår monumentalt og stillestående, det vil virke som om elementerne er plantet. I en dynamisk opbygning løber det på tværs af formatet. Der er her bevægelse fra element til element. Man bruger for det mest den dynamiske opbygning, da man her har et mere flydende udtryk, hvor modtageren ledes igennem materialet. Visuel komposition: Når man taler om den visuelle komposition taler man om helt grundlæggende begreber, nemlig kontrast og korrespondance. Hvis ikke der er kontrasterne ville der ikke være noget billede. Modsætningen til det kontrasterende er det korrespondance. Kontrasterende elementer opleves som adskilte og forskellige. Det er ved kontrasten at tingene holdes ud fra hinanden. Korresponderende elementer opfattes som samhørende. Korrespondancerne i falden skaber forløb og sammenhæng mellem tingene. Placeringen af elementerne er meget med til hvor nemt modtageren aflæsere elementerne. Vi læser altid oppefra og ned, og fra venstre hjørne til højre hjørne. Derfor er det vigtigt hvor man placere billederne i forhold til teksten, fordi man ved hjælp af placeringen får bestemt en rækkefølge og ved hjælp af den rækkefølge får elementerne forskellig vægt. Store elementer får som altid mere opmærksomhed end de små. Flugtlinier: Man bruger flugt linjer (flugtlinjer er de linjer der forekommer når øjet forsætter ud af en kant på eks. en tekstramme eller et billede) til at skabe en pause fra formatets kant ind til selve komposition. Man kan

7 bruge flugtlinjer til at skabe system og retning, man bør dog være opmærksom på utilsigtede retninger i fladen, der kan skabe forvirring i opbygningen. Afstanden mellem elementerne er vigtig. Placere man billeder tæt sammen, betragter man dem som samhørende i forhold til dem der er en større afstand imellem. Til gengæld hvis der er stor/øget afstand fra andre elementer, vil det automatisk få mere opmærksomhed. Ved hjælp af separatorer så som linjer og rammer, isolere man de grafiske komponenter, der på den måde vil få en særskilt status. Man kan på denne måde adskille og knytte elementer sammen. Kilde: "grundbog i Grafisk design" af Kim Pedersen & Henrik Birkvig, Grafisk Litteratur, 1998 Figurer: Figurer bruges nogle gange til illustration og klasseinddeling. Især i reklamer, fremvisninger og plancher, bliver figurer brugt til at understøtte en tekst. Det kan ofte være nødvendigt med figurer til at skabe en logik blandt de mange ord, samtidig med at skribenten og hermed også læseren har mulighed for hele tiden at støtte sig til illustrationerne mens de læser. Dette skaber som regel en langt større forståelse for ny viden og information. Andre måder at benytte figurer på, er klasseinddeling. Hvis forskellige kombinationer af figurer benyttes, kan de understrege in gruppering. Fx hvis en stor gruppe af mennesker var inddelt i undergrupper, ville det måske være smart at give de forskellige grupper forskellige former, hvis nu grupperne optrådte flere gange i en artikel el.lign. hermed kunne man for yderligere tydeliggørelse farvemarkere de forskellige grupper, hvis nu det var vigtigt at få en forståelse for hvem der hørte til hvad. Billeder: Hvad er et billede? Et billede er en kunstigt fremstillet gengivelse i et todimensionelt perspektiv. Billeder bruges ofte til at komme ud med et budskab, og det er til tider hurtigere end ord. Lige siden mennesket tegnede på vægge til at illustrere deres begivenheder, har vi brugt billeder til at opnå en bestemt informativ og/eller følelsesmæssig virkning på modtageren. I hverdagen bliver vi bombarderet med billeder i alle slags farver, former og perspektiver, så meget af vi har som helt små lært at ignorere det fleste af disse billeder. Det er svært at åbne øjnene i offentligheden uden at vi ser en reklame i form af fx en plakat eller banner, som prøver at formidle et budskab til os. Men hvad består et billede egentlig af, og hvilken virkning har det på os? Kontraster Billeder består af kontraster; uden en eller flere kontraster ville der ikke være et billede. Kontrasterne er så eftertænksomt inddelt i større og mindre farvegrupper som fremviser det ønskede motiv. Farverne kan være placeret på sådanne en måde at det gengiver hændelser, tanker, personer osv. De utallige farvekombinationer og farvemængder kan præsentere motivet mere eller mindre nøjagtigt, nogle gange så nøjagtigt at hjernen kan danne associationer til hændelsesforløb og følelser tilknyttet dertil. Alle billeder er todimensionelle, men skygger, former og perspektiver kan få motiver til at fremkomme virkelighedstro, hvis de gengiver objekter fra den virkelige verden. Jo bedre gengivelse, jo mere virkelighedstro vil billedet fremstå, og jo større effekt vil det ofte have på det enkelte menneske.

8 Billedkomposition Menneskets visuelle opfatteevne spiller en stor psykologisk rolle, når malere og grafikere fremstiller et billede. Du kan blive præsenteret for 2 forskellige billeder med de simpleste motiver anbragt i forskellige positioner på lærredet eller papiret, og alligevel vil 99 % være enige om hvilket et af billederne der er mest behageligt at kigge på, netop fordi kompositionen og perspektiverne spiller en utrolig stor underbevidst rolle, som kunstnerne ofte benytter sig af. For at danne et stillestående og roligt billede, bruger man normalt objektplaceringer som danner en trekant(trekantkomposition). For at danne et ikke-stillestående og uroligt billede bruger man ofte objektplaceringer som danner en trekant vendt på hovedet eller diagonal objektplacering (diagonalkomposition). Andre objektplaceringer kan fx være Centralkomposition, hvor det væsentligste i billedet er placeret i midten, eller symmetrisk komposition hvor to objekter er placeret på hver sin side af midten af billedet. Billedregler Når kunstnere skal præsentere deres billeder på den stærkeste måde, benytter de sig næsten altid af disse billed-regler. I et godt informativt billede, såsom reklamer, er det vigtigt at modtageren hurtigt forstår budskabet, i det vi højst bruger et par sekunder til at beslutte om vi vil kigge yderligere på den enkelte reklame. Nogle gange hvis mange reklamer, fx i afviser og magasiner, er samlet på engang ser vi gennemsnitligt lidt under et sekund på at træffe afgørelsen om vi skal bladre videre til næste side, eller begynde at læse teksten der som regel medfølger. Det primære ved billeder, hvad angår information, er at fange læserens opmærksomhed så hurtigt som muligt, i det ord sjældent er særligt attraktive at kigge på. Lysets perspektiver Andre vigtige billedregler er brugen af lys og skygger, heraf mørke og lyse kontraster. Skygger er meget vigtige hvis kunstneren vil opnå et meget livagtigt og virkelighedstro billede, også selvom det nogle gange er tydeligt at motivet aldrig er set i virkeligheden, fx drager, spøgelser, alfer osv. Lys og skygge spiller i stor grad sammen med perspektivet i billedet. Den psykologiske del af perspektivbrug, appellerer til menneskets underbevidsthed. Normalt er der tale om tre former for perspektiver: Normalperspektiv, fugleperspektiv og frøperspektiv. Normalperspektiv bliver tit brugt i portrætmalerier, og har en lille men rolig effekt på os. Fugleperspektiv bruges i større og mindre grad, alt efter hvad der vil opnås. En vinkel op omkring minus grader er normalt brugt til at belyse en hændelse fra oven, hvilket skaber et roligt og balanceret billede. Frøperspektivet, bruges tit til at forstørre værdien af et objekt, i det modtageren føler sig mindre. Dette kan også have en urolig virkning i nogle sammenhænge. Omkring de forskellige perspektiver bruges lys til at definere objekternes fokus. Hvis en kunstnerne har et stort motiv placeret i den ene hjørne, ville det skabe symmetri, hvis et objekt blev placeret i modsat hjørne. Men er disse to objekter ikke lige store har det stor effekt at benytte en kraftig og fangende farve til at udligne det fysisk store motiv. Det Gyldne Snit I et billede er det meget vigtigt at delelementerne bliver placeret hensigtsmæssigt i forhold til hinanden. Dvs. at de vigtige elementer placeres strategisk i forhold til hvordan hjernen fungerer. En klassisk måde at placere disse objekter er ved brug af det såkaldte gyldne snit. Det gyldne snit er brugt til at skabe harmoni i billedet. Snittet er udregnet ved matematiske formler ved brug af det irrationelle tal phi, som tit indgår i naturen. Phi defineres rent matematisk ved formlen. I en letter udgave angives det

9 gyldne snit på et billede som 5/3, 8/5 og 5/3. For at få hjernen underbevidst til at fokusere på et element, placeres det normalt hvor de to linier mødes (som vist på ovenstående billede til højre). Dette skaber et utrolig roligt og harmonisk billede. Man oplever tit hvordan kunstnere sættere deres horisontlinie i det øvereste eller nederste gyldne snit, i det det føles behageligt at kigge på. Det ses ofte at billeder opdeles i 9 lige store dele, hvor man centrere de meget vigtige dele, der hvor linierne skærer, de vigtige dele på selve linierne, og de mindre vigtige dele væk fra linierne. På grund af vores vestlige kultur, som læser fra venstre mod højre, ses det ofte at kunstnere som ønsker bevægelse med diagonalkompositioner, benytter det gyldnesnit oppe i venstre hjørne og det nederste højre hjørne, og deraf også en centralisering af objektet. Praksis: Produkt: Da vi startede på vores projekt omkring enzymer, var vi godt klar over delopgaven der omhandlede designet af en pjece, dog disponerede vi tiden anderledes. Derfor blev det grafiske element i pjecen nok ikke så udførligt som det kunne have været. Vi har dog lavet skitser og gennemtænkt en nogenlunde plan for det grafiske design af pjecen, men findetaljen vedrørende layoutet blev nok taget med et gran salt. Vi har dog gjort os nogle overvejelser omkring pjecens design. Hele pjecedesignet er lavet ud fra det princip at vores emne var svært nok at forstå i forvejen. Derfor forsøgte vi at gøre pjecen så enkel, overskuelig og let læselig som muligt. Billederne blev valgt i henhold til teksten. Det var vigtigt for os at billederne hurtigt kunne vise, uden brug af ord, hvilke ting vores fra kartoffel til honning og sukker -projekt handlede om. Det illustrerede vi ved at placere et billede af 2 kartoffelmelsposer der fyldte ¾ af forsiden hvor billedet er under overskriften. Inden i og bag på pjecen er billedvalget specificeret på underemnerne i pjecen, som vi følte var relevant at tilknytte et billede til. Til sidst er der bevidst sluttet af med et billede af alle fra gruppen, i det navnene var placeret nederst på bagsiden. Det skabte en balance da den samme information blev delt ud både grafisk og lyrisk. Vi har ikke benyttet nogen figurer udover firkanter til indramning af tekst og billeder. Rammen rundt om tekst og billeder, giver en rolig over mere overskuelig fornemmelse når man studerer brochuren. Pjecens inderside er egentlig en stort udfoldelig side der omhandler enzymer generelt. Hele indersiden er omringet af en sådan grå ramme, for at illustrere at det hele hænger sammen. Til sammenligning har både forside bagside og vores projekt siden hver sin kant. Rammefarven grå blev egentlig valgt både som kontrast til den ellers hvide baggrund, men også fordi vi regnede med at printe pjecen i sort-hvid.

10 Skrifttypen (typografien) valgte vi ud fra at den skulle være enkel og let læselig. Også her er der sort på hvid baggrund. Skitseteknik: Man stater med at lave en manuel skitse, for at fremme kreativitet, sparer tid senere hen i processen og for at sparer penge, hvis det er noget man arbejder med til dagligt. Hvis man ikke starter ud med at have en håndlavet skitse kan det ende i et dårligt resultat. Lige så snart man kommer hen til computeren glemmer man alt om idé og designet, der er det hvordan man arbejder med soft- og hardware. Jo dygtigere personen er til at beherske computeren, desto mere frigjort kan de være i forhold til at skabe et godt design. For at kunne lave en god brochure skal man bruge både den håndlavede skitse og computeren. Du starter med at lave et råt udkast, på det rå udkast kan du ikke se hvilken skrifttype, placering. Det er i den rå skitse at man ændre på format farver, typografi m.m. Det er først ved layoutet du kan se hvor tingene er placeret, hvilken skrift type man har valgt at bruge og i hvilken størrelse. Det er ved finishlayout at du gør hele brochuren færdig. Vores produkt: Da vi skulle lave et råt udkast lavede vi først et med kun papir og blyant, og det var meget råt. Det eneste vi ændrede på den rå skitse var forsiden og så lagde vi nogle farver på den, men det var stadig en rå skitse. Vi gik meget op i at det skulle være nemt og overskueligt, at selv en 6 årig kunne forstå layoutet, det kunne godt være at indholdet, altså selve teksten, ikke var det nemmeste at forstå. Netop fordi det var en svær tekst skulle designet være overskueligt og nemt at forstå. Kilder: Roughteknik af Henrik Birkvig Programmer: I det her projekt har vi brug følgende programmer til at designe vore brochure: Inkspace Adope Reader Inkscape er et designprogram, hvor man ud fra nogle faste funktionsforskrifter selv kan designe sit helt eget produkt Adobe Reader er et almindelig skriveprogram, som vi brugte til at gøre produktet vi havde lavet i inkscape nemmere tilgængligt, da der ikke er særlig mange computere som kan læse filerne fra inkscape.

11 Skitse 1 Yderside Inderside

12 Skitse 2 Yderrside Inderside

Grafisk design. Kommunikation/it Roskilde Tekniske Gymnasium 12/12-08. Klasse 1.2 Tamana og Sesilje

Grafisk design. Kommunikation/it Roskilde Tekniske Gymnasium 12/12-08. Klasse 1.2 Tamana og Sesilje Grafisk design Kommunikation/it Roskilde Tekniske Gymnasium 12/12-08 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Farver... 4 Kompositioner... 7 Typografi... 8 Praktisk arbejde... 10 Vores rapport opbygning...

Læs mere

Kom/IT rapport Grafisk design Anders H og Mikael

Kom/IT rapport Grafisk design Anders H og Mikael Kom/IT rapport Grafisk design Anders H og Mikael Denne rapport i grafisk design, vil tage udgangspunkt i den PowerPoint præsentation vi lavede i forbindelse med en opgave i samfundsfag. Rapporten er inddelt

Læs mere

Grafisk design Af Esra, Muska og Sasha. Klasse 1.2 HTX -3/12/2008

Grafisk design Af Esra, Muska og Sasha. Klasse 1.2 HTX -3/12/2008 Grafisk design Af Esra, Muska og Sasha. Klasse 1.2 HTX -3/12/2008 Vores produkt er en pjece, som vi brugte til at visualisere vores viden indenfor projektet med. Se bilag, pjece. Vi var nødt til at lave

Læs mere

Rapport Grafisk design Af Benjamin, Steffen, Jacob A og Nicklas

Rapport Grafisk design Af Benjamin, Steffen, Jacob A og Nicklas Rapport Grafisk design Af Benjamin, Steffen, Jacob A og Nicklas Indholdsfortegnelse Typografi... 2 Opsætning... 2 Komposition og layout... 3 Harmoni i komposition... 3 Dynamik i et billede:... 4 Placering...

Læs mere

Kom/IT Grafisk design 13/12/2006

Kom/IT Grafisk design 13/12/2006 Farver og former Farver betyder en stor del i dit værk, om det er et grafisk værk, eller et kunstbillede, det vigtig ved at bruge farver er at det giver værket liv, det beskriver sin stemningen og giver

Læs mere

Forfatter: Sanne Nørgaard Larsen Cand.mag. i retorik, grafiker og kommunikationskonsulent hos Rambøll By og Trafik

Forfatter: Sanne Nørgaard Larsen Cand.mag. i retorik, grafiker og kommunikationskonsulent hos Rambøll By og Trafik En god visuel fremstilling kan skabe overblik, vise sammenhænge og levere blikfang. Men hvordan gør man? Den praktiske side giver råd til at få din visuelle kommunikation til at hænge sammen. Bibliografisk

Læs mere

Grafisk Design KOM/IT. Kevin, Christoffer & Thor 15-10-2010

Grafisk Design KOM/IT. Kevin, Christoffer & Thor 15-10-2010 Grafisk Design KOM/IT Kevin, Christoffer & Thor 15-10-2010 Indhold Indledning... 2 Skitseteknik... 2 Vores skitser... 2 Komposition... 3 Format... 3 Harmoni... 3 Gestaltreglerne... 3 Ensartethed... 3 Lukkethed...

Læs mere

Kapitel I til Grafisk design. Kromatisk/akromatisk opbygning af gråkomponenten

Kapitel I til Grafisk design. Kromatisk/akromatisk opbygning af gråkomponenten Kapitel I til Grafisk design opbygning af gråkomponenten Kapitel I 2 opbygning af gråkomponenten Det følgende kapitel er en præcisering af side 101 i bogen»grafisk design«. De seks første lodrette farvefelter

Læs mere

Grafisk Design. Komposition. Skrifttyper og Typografier

Grafisk Design. Komposition. Skrifttyper og Typografier Komposition Komposition betyder: [Kom]=sammen og [ponere]=stille, sætte Det handler om at skabe orden og helhed i mediet. Det der skal formidles videre det skal fungere sådan at modtageren hurtig kan skabe

Læs mere

Grafisk Design rapport Kom/IT

Grafisk Design rapport Kom/IT Grafisk Design rapport Kom/IT Filip Olsen & Frederik Bøgh Indholdsfortegnelse Teoriafsnit Form og farver... 1 Grundfarver... 1 Komposition og layout... 2 Praktisk Folder til teknologiprojektet Bæredygtig

Læs mere

Afsluttende - Projekt

Afsluttende - Projekt 2014 Afsluttende - Projekt Rapporten er udarbejdet af Ali, Andreas og Daniel Vejleder Karl G Bjarnason Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Case... 3 Design... 4 Python kalender:... 4 Poster:... 4 Planlægning...

Læs mere

Birgitte Bremholm Persson MG21 svendeprøve 2015 MEDIEGRAFIKERSVENDEPRØVE

Birgitte Bremholm Persson MG21 svendeprøve 2015 MEDIEGRAFIKERSVENDEPRØVE Birgitte Bremholm Persson MG21 svendeprøve 2015 MEDIEGRAFIKERSVENDEPRØVE Grafisk design Grafisk design l 3 Grafisk design l 4 Identitet til ny tøjbutik i form at logo, visitkort, paper bags, stickersmærker,

Læs mere

Grafisk Design En rapport af Jonas, Lenni, Andreas og Sebastian 1.2

Grafisk Design En rapport af Jonas, Lenni, Andreas og Sebastian 1.2 Grafisk Design En rapport af Jonas, Lenni, Andreas og Sebastian 1.2 Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Typografi Af Sebastian Andersen Sebastian A, Andreas H, Lenni M, Jonas H Grafisk design - 1 - Side 5-6

Læs mere

Kulløse Miljømesse - 2009

Kulløse Miljømesse - 2009 Kommunikation & it Roskilde Tekniske Gymnasium Den 24. april 2009 Dokumentation af afsluttende opgave Roskilde Tekniske Gymnasium d. 24/4 2009 Kommun Kommunikation & it lære: Karl Bjarnason Kulløse Miljømesse

Læs mere

Grafisk design. Emil Valentin Djernæs, Lars Rasmussen og Per Kjeld Jensen. Emil, Lars og Per Grafisk design 8. december 2008

Grafisk design. Emil Valentin Djernæs, Lars Rasmussen og Per Kjeld Jensen. Emil, Lars og Per Grafisk design 8. december 2008 Grafisk design Emil Valentin Djernæs, Lars Rasmussen og Per Kjeld Jensen Denne rapport indeholder 2 dele: En teoretisk del og en praktisk del. I den teoretiske del vil vi gennemgå noget teori omkring grafisk

Læs mere

Det rigtige BILLEDE skaber fokus...

Det rigtige BILLEDE skaber fokus... Det rigtige BILLEDE skaber fokus... Designpricip: Billeder Billeder tiltrækker opmærksomhed, kan sige meget mere end store mængder af tekst, det har en større universel forståelse uden hensyntagen til

Læs mere

Design Generelt. Udformningen. Inden man fremstiller et design skal man finde ud af 4 ting: Målgruppen.

Design Generelt. Udformningen. Inden man fremstiller et design skal man finde ud af 4 ting: Målgruppen. Design Generelt Inden man fremstiller et design skal man finde ud af 4 ting: Målgruppen. Med dette forstås hvem den skal hende vende sig til. Er det 15 årige, unge, teenagere, gamle, pensionister, osv.

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Hjemmeside

GRAFISK DESIGN. Hjemmeside GRAFISK DESIGN Hjemmeside AFSENDER Dansk design ANSVAR FOR OPGAVELØSNING Jeg har haft ansvaret for at opgaven er blevet løst, og at den har overholdt de krav som jeg selv har stillet til den skal opfylde,

Læs mere

Grafisk Design. Komunikation/it. Lavet af Thomas Daugaard. Klasse 1.4, HTX, Roskilde. Side 1

Grafisk Design. Komunikation/it. Lavet af Thomas Daugaard. Klasse 1.4, HTX, Roskilde. Side 1 Grafisk Design Komunikation/it Lavet af Thomas Daugaard Klasse 1.4, HTX, Roskilde Side 1 I denne opgave vil jeg gøre rede for den fremgangsmåde jeg har brugt til, at udvikle et grafisk produkt i forhold

Læs mere

6. November 2014 JB Plastics Projekt Gruppe D MULA Rie, Rasmus Seindal, Benjamin Vinje,Andreas, Anders, Jonatan Vanja og Pia JB PLASTICS

6. November 2014 JB Plastics Projekt Gruppe D MULA Rie, Rasmus Seindal, Benjamin Vinje,Andreas, Anders, Jonatan Vanja og Pia JB PLASTICS JB PLASTICS Gruppe D: Rie, Rasmus, Benjamin, Andreas,, 1 P a g e Contents Analyse af firmaet og dets behov... 3 Brainstorming proces... 3 WBS... 4 Start WBS en:... 4 Slut WBS en:... 6 Designproces... 7

Læs mere

Afsluttende kommunikation og it opgave

Afsluttende kommunikation og it opgave Afsluttende kommunikation og it opgave Udarbejdet af Frederik Winther Andersen klasse 1.1 Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Test af antagelser... 3 Kommunikations model... 3 Design... 4 Informationsdesign...

Læs mere

Den måde, maleren bygger sit billede op på, kaldes billedets komposition.

Den måde, maleren bygger sit billede op på, kaldes billedets komposition. Komposition - om at bygge et billede op Hvis du har prøvet at bygge et korthus, ved du, hvor vigtigt det er, at hvert kort bliver anbragt helt præcist i forhold til de andre. Ellers braser det hele sammen.

Læs mere

Bitdybde i digitale billeder

Bitdybde i digitale billeder Næsten alt efterfølgende er fra: FotoStart.dk, som er en dansk Fotoportal for entusiaster! (Tilpasset/editeret af undertegnede) Bits og bytes hænger sammen. Bytes bruges om den størrelse en given fil (software)

Læs mere

Intern designguide N E E D L E B O Y. Den røde tråd

Intern designguide N E E D L E B O Y. Den røde tråd Intern designguide N E E D L E B O Y Den røde tråd Den røde tråd Den interne designguide Denne designguide er kommet til under Problemformulering: hvordan skaber man opmærksomhed for filmen Needle Boy?

Læs mere

Gode råd til flot og miljøvenlig tekst og grafik.

Gode råd til flot og miljøvenlig tekst og grafik. VIEWNET PYLONER OG SKÆRME Gode råd til flot og miljøvenlig tekst og grafik. ARKITEKTONISKE INFORMATIONS-, MEDIE- & WAYFINDINGSYSTEMER - WWW.VIEWNET.DK - ALL RIGHTS RESERVED Velkommen til en ny og spændende

Læs mere

Analytisk Geometri. Frank Nasser. 12. april 2011

Analytisk Geometri. Frank Nasser. 12. april 2011 Analytisk Geometri Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er

Læs mere

KOMMUNIKATION/ IT C. Titel: Grafisk design Navn: Mark B, Thomas L og Maria S Klasse: 1.4g Dato: 8/12 2006 Sidetal:

KOMMUNIKATION/ IT C. Titel: Grafisk design Navn: Mark B, Thomas L og Maria S Klasse: 1.4g Dato: 8/12 2006 Sidetal: Titel: Grafisk design Navn: Mark B, Thomas L og Maria S Klasse: 1.4g Dato: 8/12 2006 Sidetal: 1 Indholdsfortegnelse: Farvelære s. 2 - farvens fysik s. 2 Øjet s. 2 - farvesyn s. 3 - nethinden s. 3 - efterbilleder

Læs mere

Opsætning af eksponater - En markedsundersøgelse på Nordia 2002 Af: Lars Engelbrecht

Opsætning af eksponater - En markedsundersøgelse på Nordia 2002 Af: Lars Engelbrecht Opsætning af eksponater - En markedsundersøgelse på Nordia 2002 Af: Lars Engelbrecht Når jeg besøger en frimærkeudstilling, kan jeg ikke lade være med at blive imponeret over de tusinder af timer, der

Læs mere

Typografi & Ombrydning

Typografi & Ombrydning Typografi & Ombrydning OPGAVEN Opgaven gik ud på at fremstille en årsrapport til CfDP, som er et magasin til samarbejdspartnere, mulige kunder og andre med interesse for virksomhedens beskæftigelser gennem

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING

TYPOGRAFI & OMBRYDNING TYPOGRAFI & OMBRYDNING BOG OM DÚNÉ OPGAVE: IDÉ: ANSVAR: Ditte Rolighed G. Jørgensen En bog omkring Dúné, med portrætter, turneér, billeder og historie Inspiration ud fra musikmagasiner, men som udgangspunkt

Læs mere

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien For nogen tid siden efterlyste jeg i et forum et nyt ord for håndflash, da det nok ikke er det mest logiske

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput.

Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Side 1 af 6 Farvekvalitet Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Udskriftstilstand Farve Kun sort Farvekorrektion

Læs mere

Computerens anatomi. Flashklip for børn

Computerens anatomi. Flashklip for børn Computerens anatomi Flashklip for børn Rapport der beskriver vores arbejde med at fremstille produkter, der kan formidle information om computerens opbygning til børn. Anders og Asger 11-05-2011 Indhold

Læs mere

Designmanual Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Designmanual Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Opdateret 20. 09. 2012 Designmanual Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Velkommen På de følgende sider finder du KORAs designprogram. Med det ved hånden er du i stand

Læs mere

Roskildes tekniske gymnasium. Kulløse Mijlømesse. Afsluttende kom/it projekt

Roskildes tekniske gymnasium. Kulløse Mijlømesse. Afsluttende kom/it projekt Roskildes tekniske gymnasium Kulløse Mijlømesse Afsluttende kom/it projekt Casper Hansen og Christian Hansen 26-04-2009 Indhold Indledning... 3 Planlægning... 3 Overvejelser... 3 Hvordan man kommer til

Læs mere

Afsluttende opgave Webdesign Den 24. maj 2007 Klasse 1.2

Afsluttende opgave Webdesign Den 24. maj 2007 Klasse 1.2 Side 1 af 1 Afsluttende opgave i Kom/IT Den afsluttende opgave har jeg valgt at lave alene. Jeg har valgt opgave 1. webdesign, på grund af min interesse for dette. Opgaven går ud på at designe et brugervenligt

Læs mere

Vejledning i opbygning af Tillidszonen

Vejledning i opbygning af Tillidszonen Vejledning i opbygning af Tillidszonen Vejledning til FOAs lokale afdelinger i opbygningen af deres del af Tillidszonen FOA Fag og Arbejde Januar 2006 1 Indholdsfortegnelse Forbunds- og afdelingsdel...3

Læs mere

M.OE. Designmanual December 2014 1. udgave

M.OE. Designmanual December 2014 1. udgave M.OE Designmanual December 2014 1. udgave INDHOLDFORTEGNELSE ANVENDELSE 3 Rammer for anvendelse 4 GRUNDELEMENTER 5 Logo 6 Varianter 7 Skalering 8 Respektafstand 9 Farver 10 Typografi 11 Ikoner 12 BREVLINJE

Læs mere

Vigtige funktioner i Word 2003

Vigtige funktioner i Word 2003 Vigtige funktioner i Word 2003 Indhold Husk... 2 Skrifttype... 2 Skriftstørrelse... 3 Overskrifter... 4 Andre vigtige funktioner... 5 Margen... 6 Linjeafstand... 7 Ordoptælling... 8 Sidetal... 10 Sidehoved

Læs mere

OPGAVEN PROGRAMVALG. Jeg har brugt Illustrator til at lave logo og ikoner.

OPGAVEN PROGRAMVALG. Jeg har brugt Illustrator til at lave logo og ikoner. GRAFISK DESIGN OPGAVEN Min kæreste er medstifter af en vinloge. Medlemmerne af logen kunne godt tænke sig et sted, hvor de bl.a. kunne få et overblik over, hvilke vine de har bedømt og hvornår næste loge

Læs mere

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Typografier: Typografier er er punkt inden for design, som omfatter skrifttyper, linjeafstand/opsætning og linjeafstand altså en hel masse inden for skrift eller

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

Gruppe 9 Visuel Interface Design, 27/09/2011

Gruppe 9 Visuel Interface Design, 27/09/2011 Gruppe 9 Visuel Interface Design, 27/09/2011 Først øvelse. Lav en designanalyse i tekst og billeder af det udleverede website www.kariyer.net. Vi startede med en hjemmeside, der så ud som følgende: Gennemgående

Læs mere

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?.

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?. Hvor høj er skolens flagstang? Undersøgelsesbaseret matematik 8.a på Ankermedets Skole i Skagen Marts 2012 Klassen deltog for anden gang i Fibonacci Projektet, og der var afsat ca. 8 lektioner, fordelt

Læs mere

Kommunikation/IT Rapport Roskilde Tekniske Gymnasium

Kommunikation/IT Rapport Roskilde Tekniske Gymnasium Kommunikation/IT Rapport Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Formål:... 3 Teori:... 3 Form og farver... 3 Skrifter og typografi... 4 Billeder og illustration... 5 Komposition og layout... 5 Produkt:... 6 Brainstorm

Læs mere

Senior Sundhed. Webdesign project / Mul A, 1. sem. / 10.- 28. november 2014

Senior Sundhed. Webdesign project / Mul A, 1. sem. / 10.- 28. november 2014 Senior Sundhed Webdesign project / Mul A, 1. sem. / 10.- 28. november 2014 Frida Madsen Christian Knudsen Jonatan Nielsen Line La Fontaine Louise Bonke Projektet Der er til vores webbureau udviklet: Et

Læs mere

DESIGNGUIDE VESTFORBRÆNDING VISUELLE RETNINGSLINJER APRIL 2016

DESIGNGUIDE VESTFORBRÆNDING VISUELLE RETNINGSLINJER APRIL 2016 DESIGNGUIDE VESTFORBRÆNDING VISUELLE RETNINGSLINJER APRIL 2016 INDHOLD Introduktion 3 Logo og navnetræk 4 Farvepalet 5 Farvepalet udvidet 6 Typografi 7 5. element 8 Grafiske elementer 9 Piktogrammer 10

Læs mere

KOM/IT DESIGN MANUAL AF SAF

KOM/IT DESIGN MANUAL AF SAF 10/28/2015 KOM/IT DESIGN MANUAL AF SAF Af Nichlas, Lizette, Jake og jonas indholdsfortegnelse Inledning.... 3 Problemformulering.... 3 Om SAF.... 3 Brainstorming for SAF... 4 Valg af idé.... 4 Færdige

Læs mere

Cecilie Maria Nielsen, Mathias Fornitz Eriksen og Martin Arnetoft klasse 1.6 07-05-2010

Cecilie Maria Nielsen, Mathias Fornitz Eriksen og Martin Arnetoft klasse 1.6 07-05-2010 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Eksamensopgave Kommunikation/it Cecilie Maria Nielsen, Mathias Fornitz Eriksen og Martin Arnetoft klasse 1.6 07-05-2010 Vi har valgt at beskæftige os med opgave 1 fra oplæget.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Forord Logo Farver Skrifttyper Billeder Opsætning. Forord:

Indholdsfortegnelse: Forord Logo Farver Skrifttyper Billeder Opsætning. Forord: Designmanual Indholdsfortegnelse: 3 Forord Logo Farver Skrifttyper Billeder Opsætning 3 4 6 8 10 11 Forord: Denne designmanual indholder retninglinjer i forbindelse med partiet Midterpartiet. Heri beskrives

Læs mere

GRAFIK & BILLEDEBEHANDLING

GRAFIK & BILLEDEBEHANDLING GRAFIK & BILLEDEBEHANDLING Indhold Opgaven - Beskrivelse - Målgruppe - Process Oversigt - Billeder Fritlægning Farvejustering & Farveforløb Blødt lys Udsnitsmaske Farvemætning Transformering - Tekst Struktur

Læs mere

De 5 klassiske fotofejl. Fejl 1 Du er for langt væk. Fejl 2 Du er for doven. Fejl 3 Du tager altid dit foto horisontalt

De 5 klassiske fotofejl. Fejl 1 Du er for langt væk. Fejl 2 Du er for doven. Fejl 3 Du tager altid dit foto horisontalt Indholdsfortegnelse De 5 klassiske fotofejl Fejl 1 Du er for langt væk Fejl 2 Du er for doven Fejl 3 Du tager altid dit foto horisontalt Fejl 4 Du tjekker ikke hele motivet Fejl 5 Du bruger din flash forkert

Læs mere

DOKUMENTATION 1. HOVEDFORLØB

DOKUMENTATION 1. HOVEDFORLØB DOKUMENTATION 1. HOVEDFORLØB GRAFISK DESIGN Design af tørklæde til sportsklub. Skal bruges som reklame og salg til klubbbens medlemmer og fans. Design Rentegning af logo Grafik Klargørin af grafik til

Læs mere

Billedbehandling med GIMP

Billedbehandling med GIMP Den sidste ting der er plads til her er: Skaler. For at få de 2 lag til at passe sammen er det nødvendigt at skalere dem. Vælg enten billede->skaler billede eller lag->skaler lag. Og indstil antallet af

Læs mere

tegning NATUREN PÅ KROGERUP

tegning NATUREN PÅ KROGERUP tegning NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

Grafisk. Portfolio for Kasper Rasmussen

Grafisk. Portfolio for Kasper Rasmussen Grafisk design grafisk design Det Strategiske Forskningsråd Årsskrift Opgavebeskrivelse DSF har hvert år udsendt et årsskrift for at belyse nye spændende områder indefor den forskning de bl.a. har støttet

Læs mere

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Af Maj Wedderkopp, december 2009 Opgavestrukturen er opgavens skelet, der allerede i indholdsfortegnelsen giver et overblik over opgaveelementerne. Sammen

Læs mere

Typografi & ombrydning

Typografi & ombrydning BASELINE Magasin lavet til magasindesignprojekt. Uddrag fra magasinet Uddrag fra magasinet Opgaven Opgaven gik ud på at lave et fagmagasin om grafisk design. Al tekst var bestemt på forhånd, og billederne

Læs mere

UDFORDRINGEN. modul 4 - udfordringen. Opgaven I vores sidste modul lød opgaven for vores gruppe på at lave en ja-kampagne

UDFORDRINGEN. modul 4 - udfordringen. Opgaven I vores sidste modul lød opgaven for vores gruppe på at lave en ja-kampagne modul 4 - udfordringen UDFORDRINGEN Opgaven I vores sidste modul lød opgaven for vores gruppe på at lave en ja-kampagne til valget om retsforbeholdet den 3. december 2015. Vi fokuserede på emnet human

Læs mere

Produktdoku. Michelle Eistrup Grundforløbsprojekt juni 2011

Produktdoku. Michelle Eistrup Grundforløbsprojekt juni 2011 Produktdoku. Michelle Eistrup Grundforløbsprojekt juni 2011 Afsender Jeg har valgt, at afsenderen skal være Herningsholm Erhvervsskole, da de har et projekt igang, der omhandler motion og trivsel. Hvis

Læs mere

BILLEDANALYSE FAKTA Kunstneren Billedet FORM 1. Billedbeskrivelse Hvilken slags billede er det. Figurativt/Abstrakt Hvad er der på billedet.

BILLEDANALYSE FAKTA Kunstneren Billedet FORM 1. Billedbeskrivelse Hvilken slags billede er det. Figurativt/Abstrakt Hvad er der på billedet. BILLEDANALYSE FAKTA Det allerførste du skal gøre, er finde ud af fakta om billedet. Kunstneren - Hvad hedder kunstneren? - Hvornår levede hun? - Fra hvilket land stammer hun? Billedet - Hvad er billedets

Læs mere

Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave. 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen

Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave. 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen Indhold Indledning... 3 Budskab... 3 Målgruppe... 4 Medie... 4 Kommunikationsmodel... 5 Produkt... 6

Læs mere

Computerens Anatomi Af Mathias og Mark

Computerens Anatomi Af Mathias og Mark Computerens Anatomi Af Mathias og Mark Planlægning af projekt Case Størstedelen af nutidens unge har deres egen smartphone, computer og fjernsyn. Computere i alle afskygninger bliver fortsat en større

Læs mere

Anamorphic Widescreen

Anamorphic Widescreen Anamorphic Widescreen Fuldskærm og widescreen For at kunne forklare hvad anamorphic widescreen egentlig er, vælger jeg at starte helt fra begyndelsen af filmhistorien. Som alle nok ved så er billedformatet

Læs mere

Jeg siger det der står på næste side. (Sideskift er angivet ved større linjeafstand og opgaveskift er angivet ved at de første ord er understreget)

Jeg siger det der står på næste side. (Sideskift er angivet ved større linjeafstand og opgaveskift er angivet ved at de første ord er understreget) Kære underviser Når børnene har gået i skole i mellem en og to uger, laver jeg denne test, for at se hvor gode hvert barn er er til at omsætte det de får at vide til en tegning. Den er inspireret af den

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Sekstant (plastik) instrumentbeskrivelse og virkemåde

Sekstant (plastik) instrumentbeskrivelse og virkemåde Sekstant (plastik) instrumentbeskrivelse og virkemåde Sekstantens dele Sekstantens enkeltdele. Sekstanten med blændglassene slået til side. Blændglassene skal slås til, hvis man sigter mod solen. Version:

Læs mere

Udspring. - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens)

Udspring. - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens) Udspring - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens) - Sikkerhed: Det første, man starter med at gøre, når man skal lave udspring med en gruppe, er at definere nogle færdselsregler,

Læs mere

Teknologi Projekt. Trafik - Optimal Vej

Teknologi Projekt. Trafik - Optimal Vej Roskilde Tekniske Gymnasium Teknologi Projekt Trafik - Optimal Vej Af Nikolaj Seistrup, Henrik Breddam, Rasmus Vad og Dennis Glindhart Roskilde Tekniske Gynasium Klasse 1.3 7. december 2006 Indhold 1 Forord

Læs mere

CHOKOLADE MAGERIET. Designmanual. af Mette Tang

CHOKOLADE MAGERIET. Designmanual. af Mette Tang Designmanual af Mette Tang Indhold Logo Respektafstand...s. 4 Placering...s. 5 Størrelser...s. 6 På baggrunde...s. 7 Typografi Fonte...s. 9 Teksjustering...s. 10 På baggrunde...s. 11 Elementer Cirkler...s.

Læs mere

Grafisk Design. Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter.

Grafisk Design. Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter. Brainstorms Brainstorms INSPIRATION Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter. Sjovt med skråtstillet, skaber dynamik i opslaget. Fed taleboble til små-annoncer.

Læs mere

Kriseprojekt, Design og visualisering

Kriseprojekt, Design og visualisering Kriseprojekt, Design og visualisering Af Ninna Suzan Steen Musak, 1. Semester Web 2013 Aflevering 16 maj 2013 MMD Odense Vejleder: Rebi og Krut Problemformulering SAS har gennem det sidste år gennemgået

Læs mere

Appendiks til Grafisk design side 159

Appendiks til Grafisk design side 159 Appendiks til Grafisk design side 159 Appendiks 159/2 Negativ antikva Grotesk er bedre til negativ gengivelse end antikva, men i brochuren på side 159 i bogen er Berling anvendt. Berling anvendes til alle

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Miniguide til Vores logo side 1 afslut tryk esc

namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Miniguide til Vores logo side 1 afslut tryk esc namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Miniguide til Vores logo side 1 Indledning Det er vigtigt for Grønlands Hjemmestyre at fastholde og styrke den visuelle identitet. En stærk identitet

Læs mere

Analyse af Sloggi - reklame

Analyse af Sloggi - reklame Analyse af Sloggi - reklame Genre: Genren er sagprosa. Det er en masseproduceret reklame, som kommer ud til mange mennesker. Medium: Reklamen er trykt i ugebladet Femina nr. 40 fra 1999. Afsenderen: Afsenderen

Læs mere

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side VisiRegn ideer 3 Talrækker Inge B. Larsen ibl@dpu.dk INFA juli 2001 Indhold: Aktivitet Emne Klassetrin Side Vejledning til Talrækker 2-4 Elevaktiviteter til Talrækker 3.1 Talrækker (1) M-Æ 5-9 3.2 Hanoi-spillet

Læs mere

Designmanual. Version 1.0. Wonderful Copenhagen

Designmanual. Version 1.0. Wonderful Copenhagen Designmanual Version 1.0 Wonderful Copenhagen Designmanual Index Intro SIDE 2 Intro Logo SIDE 3 Wonderful Copenhagens designmanual er et værktøj til internt brug og til brug for eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING. skud på stammen 2014

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING. skud på stammen 2014 skud på stammen 2014 Skud på stammen 2014 Opgavebeskrivelse Skud på Stammen handler om dansk og nordisk møbeldesign. Det er et 4 ugers forløb hvor de bedste designere, får deres værker fremstillet af elever

Læs mere

Komposition. 16 Februar 2015

Komposition. 16 Februar 2015 Komposition 16 Februar 2015 Komposition Composition is an act not a fact Jeg fortolker det således; Komposition bygger ikke på kendsgerninger, men det bygges ind i billedet af fotografens tanke, erfaring,

Læs mere

Hvad bør du vide om layout og typografi

Hvad bør du vide om layout og typografi Hvad bør du vide om layout og typografi Når man vil lave en tekst, som andre skal læse, er det vigtigt at vælge en skrifttype, der er motiverende og inspirerende at læse for målgruppen. Derfor bør man

Læs mere

PANSER & BRANDBILSMUSEET DESIGNMANUAL

PANSER & BRANDBILSMUSEET DESIGNMANUAL PANSER & BRANDBILSMUSEET DESIGNMANUAL INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 4 TONE OF VOICE 5 LOGO 6 RESPEKTAFSTAND I LOGO 7 PLACERING AF LOGO 8 FARVER 9 FARVE PÅ LOGO 10 PRIMÆR FONT OVERSKRIFT 11 PRIMÆR FONT

Læs mere

Undervisningsmateriale - Rapport

Undervisningsmateriale - Rapport Kom/IT Undervisningsmateriale - Rapport Klasse 1.7 Mathias Saxe H. Jensen 10-05-2011 Side 1 af 10 Indhold Forside... 1 Indledning... 3 Problemstilling... 3 Målgruppe... 3 Problemformulering... 4 Kommunikationsplan...

Læs mere

NAVN PÅ KAPITEL IDENTITET RAW 2015

NAVN PÅ KAPITEL IDENTITET RAW 2015 NAVN PÅ KAPITEL IDENTITET RAW 2015 Indholdsfortegnelse 1. Designkoncept 2. Logotype 3. Typografi 4. Det femte element 5. Farveskala 6. Fotostil 7. Eksempler på anvendelse 8. ipad magasin Side x Side x

Læs mere

Portfolie Redesign. Forord. Det tekniske. Tema ide. Css. opløsning.

Portfolie Redesign. Forord. Det tekniske. Tema ide. Css. opløsning. Portfolie Redesign dette er en gennemgang af opbyggelse af mit portfolie, med samtilige begrunderlser af design valg. Forord Min portfolie hjemmeside er fra start af ment som et startplatform og ikke et

Læs mere

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer.

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Der er ikke mange billeder, der er perfekte fra starten. Du kan gøre billeder bedre ved hjælp af de værktøjer som vises, når du åbner

Læs mere

Designmanual. Version 1. 02-06/2013

Designmanual. Version 1. 02-06/2013 Designmanual Version 1. 02-06/2013 s designmanual indhold Indhold 2 Introduktion... 3 Kommunikationsunivers... 4 Konceptbeskrivelse...5 HVAD...5 HVEM...5 HVORDAN...5 HVOR...5 HVORNÅR...5 Konceptskitse...6

Læs mere

Computerens - Anatomi

Computerens - Anatomi 2014 Computerens - Anatomi Rapporten er udarbejdet af Andreas og Ali Vejleder Karl G Bjarnason Indholdsfortegnelse Formål... 2 Indledning... 2 Case... 3 Design... 3 Skitser... 4 Planlægning... 5 Kravsspecifikation...

Læs mere

Retningslinjer for redigering og skrivestil på ballerup.dk

Retningslinjer for redigering og skrivestil på ballerup.dk Sidst opdateret: 14. feb. 2011 Retningslinjer for redigering og skrivestil på ballerup.dk Indhold Introduktion... 1 Midtersektion... 2 Overskriften/titlen:... 2 Hovedbillede/Topbillede:... 2 Resume:...

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

grafisk produktion & workflow

grafisk produktion & workflow grafisk produktion & workflow OPGAVE At lave en bog til Stilladsarbejdernes Landsklub som hyldede stilladsarbejderne i al deres forskellighed. MÅL At lave en hyldestbog som kunne fjerne fordomme og vise

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Kan I blande farver på computeren?

Kan I blande farver på computeren? Kan I blande farver på computeren? Nøgleord: Materiale: Varighed: Farveblanding med lys (additiv farveblanding), Primær farver, Sekundærfarver, Optisk farveblanding Digital øvelse ½ lektion Det handler

Læs mere

Geometri i plan og rum

Geometri i plan og rum INTRO I kapitlet arbejder eleverne med plane og rumlige figurers egenskaber og med deres anvendelse som geometriske modeller. I den forbindelse kommer de bl.a. til at beskæftige sig med beregninger af

Læs mere

2Orienteringsløb træningsbaner med få poster og mange stræk af Rolf Andersen

2Orienteringsløb træningsbaner med få poster og mange stræk af Rolf Andersen 2Orienteringsløb træningsbaner med få poster og mange stræk af Rolf Andersen Orienteringsløb Træningsbaner med få poster og mange stræk af Rolf Andersen Amager Orienteringsklub Side 2 af 7 1Orienteringsløb

Læs mere

Grafisk design. - Logo design / Future Food FUTURE FOOD

Grafisk design. - Logo design / Future Food FUTURE FOOD Grafisk design - Logo design / Food FUTURE Brainstorm Efter at jeg havde brainstormet om forskellige logo idéer i hovedet og skrevet dem ned på computeren, havde jeg udvalget som mine daværende tanker

Læs mere

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier Filmmanual for tillidsvalgte Lav dine egne film til Sociale Medier Indholdsfortegnelse 1: Levende billeder på sociale medier 2: Vigtige overvejelser før du går i gang 3: Lav en simpel film 4: Lav en mere

Læs mere

Grafisk design. Filmblad til tablet

Grafisk design. Filmblad til tablet Grafisk design Filmblad til tablet Lodret cover Opgavebeskrivelse: Mit digitale produkt er et filmblad til tablets over månedens film. Tablet udgaven er mere kompakt og gør at brugeren får et hurtigere

Læs mere

Typografi og ombrydning

Typografi og ombrydning Typografi og ombrydning Odense Bys Museum ønskede at genoplive projektet»en eventyrrejse med H.C. Andersen«. I den forbindelse skulle der udgives en novellesamling i hardcover med 9 udvalgte noveller af

Læs mere