SOGNEBLADET. Nr LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL"

Transkript

1 SOGNEBLADET Nr LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

2 L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet står vi uden en egentlig redaktør, da vores tidligere redaktør og medlem af menighedsrådet, Paula Larrain, har fået en ny stilling. Det levner desværre ikke tid til at påtage sig opgaven som redaktør af sognebladet. Det er vi naturligvis meget kede af, da Paula har været et stort aktiv og har gjort en kæmpe indsats i vores fælles arbejde med at give sognebladet et nyt og mere indbydende design og indhold. Derfor skal der lyde en stor tak til Paula. På baggrund af mange henvendelser fra folk i sognet har vi i menighedsrådet besluttet at ændre på antallet af sogneblade, således at sognebladet nu udkommer med fire måneders mellemrum. Det betyder, at dette sogneblad dækker sommeren frem til og med september, og at det næste sogneblad udkommer i oktober og rækker frem til og med januar I denne udgave har vi valgt at sætte skriftstørrelsen op for at øge læsbarheden, og vi håber, at det denne gang er lykkedes at ramme plet. Vi har desuden valgt at trykke bladet på nordisk miljøcertificeret papir. Dette skal ses i lyset af, at vi i menighedsrådet arbejder på at blive grøn kirke. Vi vil i redaktionsudvalget gerne indbyde alle vore læsere til at komme med gode idéer, kommentarer og eventuelt artikler til sognebladet, så bladet ikke bare bliver vores projekt, men sognets blad. Henvendelser kan rettes til sognets mailadresse. Ellers er sommeren ved at være over os, årets konfirmationer er i hus, bryllupssæsonen så småt i gang, sommerhøjskolen løber af stabelen, og mange af de faste arrangementer holder sommerferie. Det betyder, at der indfinder sig en særlig ro i både kirke og sognegård, der giver plads til forberedelserne til efterårets mange nye begyndelser. Geels Kirkesal lukker fra 15. juni til 1. september, men der er mange dejlige sommergudstjenester i Lundtofte Kirke. Fra september vender vi tilbage, og du vil kunne finde en oversigt over alt, hvad der sker i arrangementskalenderen. Glædelig sommer. 2

3 P R Æ S T E T A N K E R - I anledning af - Når konfirmanderne bliver flyveklare Af Julie Rebel sognepræst Jeg ved ikke, hvor mange præster der i konfirmationstalen har brugt historien om kirken, som var plaget af flagermus, og præsten spurgte menigheden, om de havde nogle gode råd til, hvad man skulle gøre for at slippe af med dem? En af de ældre i menigheden rakte hånden i vejret og sagde tørt: Du skulle tage at konfirmere dem, så kan du være sikker på, at de flyver væk og aldrig kommer tilbage. Historien er brugt og måske også misbrugt, men den rummer et gran af sandhed i sig, for hvert år konfirmeres der mange tusinde unge mennesker rundt om i den danske folkekirke, men når festen er forbi, og blå mandag blot er et minde, så synes de smukke unge mennesker at være fløjet fra reden for aldrig at vende tilbage igen. Vi kan så trøste os med, at der efter sommerferien dukker en ny årgang af konfirmander op og fylder godt op både på kirkebænke og rundt om i præste- og sognegårdene. Det skal vi glæde os over hvert år. Men det ændrer ikke på, at det er svært at forstå, at de, når de fylder så meget og glæder sig over både undervisning og konfirmation, er så hurtigt ude ad kirkedøren igen, når det hele er forbi. Pop er ikke nok Hvordan hænger det sammen? Og hvorfor er det så svært for kirken at holde på de unge? Et af de populære svar på det komplekse spørgsmål er, at det er, fordi kirken ikke følger med tiden, at den ikke kan fastholde de unge. Hvis bare man skiftede orglet ud med rockmusik eller salmerne ud med gospelsang. Hvis prædikenen blev rappet og teksterne piftet op til et mere virkelighedsnært sprog. Hvis bare man lavede gudstjenesterne om og gav præsten noget mere hipt tøj på. Så skulle succesen være hjemme. Men sagen er bare, at alt det har man prøvet, ikke bare et sted, men mange steder over hele landet og igennem flere år. Pop er ikke nok. Events skaber nok omtale, men ikke menighed. Og gospel er fantastisk, når der virkelig er nogen, der kan synge det, men knap så fedt, når et forkølet kor uden rytme i livet gør vold på de gamle spirituals, eller hvis man er ked af det, og ikke har lyst til at stå op og klappe. Fortsættes på side 4 3

4 P R Æ S T E T A N K E R - I anledning af - Når konfirmanderne bliver flyveklare Og spørger man konfirmanderne om, hvordan en gudstjeneste skal være, så er de forbavsende konservative. For de kan godt lide, at gudstjenesten er anderledes. At der her er et andet sprog, et andet rum og en anden lyd end derhjemme. Det betyder ikke, at de elsker de gamle salmer eller læser Bibelen fra ende til anden. Selvom mange konfirmander hader at synge, så kan de godt lide nye salmer med nye melodier, og de kan også lide nogle af de gamle salmer. Du som har tændt millioner af stjerner deler hitlistens førsteplads med Hil dig, frelser og forsoner. Konfirmanderne går flittigt til alters og lærer både trosbekendelse og Fadervor udenad og finder sig til rette i ritualer og på kirkens bænke. Så hvorfor kan kirken ikke holde på de unge? Ingen lette svar Spørgsmålet har ikke noget enkelt svar. En mulig forklaring er, at kirken ligesom andre institutioner som ungdomsskoler, spejderbevægelser med flere har svært ved at fastholde de unge, der zapper rundt mellem de forskellige tilbud, fordi det er en del af den proces, det er at finde ud af, hvem man er. Konfirmationen giver de unge en anledning til at komme i kirken. En anledning, som udadtil legitimerer, at man går i kirke, synger salmer og siger trosbekendelsen i kor, uden at man nødvendigvis går i kloster eller på anden måde bliver hellig. Konfirmationsforberedelsen bliver dermed et legitimt rum for at beskæftige sig med livets store spørgsmål, til at tale om Gud og tro, om identitet, etik og religion. Og på den måde adskiller konfirmanderne sig ikke fra os andre. Jeg tror, at de fleste synes, at der skal være en anledning til at bevæge sig hen i kirken og tage plads på bænken. Ellers ville nogen måske tro, Fortsættes på side 5 4

5 P R Æ S T E T A N K E R - I anledning af - Når konfirmanderne bliver flyveklare at man var blevet religiøs. Og på en eller anden måde er der i Danmark en blufærdighed forbundet med at vise sin religiøsitet eller vise, hvad man tror på. For troen har i vores kære folkekirke været et rent privat anliggende, henvist til lønkammeret. Og så kan tærsklen til kirken blive høj, hvis ikke der er en anledning. Kirkegang kræver en anledning Heldigvis er vi gode til anledninger i kirken. Det er nærmest vores speciale. Her fejrer vi livets største og glædeligste øjeblikke. Dåb, konfirmation og kærlighed. Her rummes vores dybeste sorg. Og kirkens rum bliver også søgt, når krig, naturkatastrofer eller terror rammer, for her er enten livgivende stilhed at finde eller ord, der skaber håb. Og når der er en anledning, så bliver kirkerne fyldt, og konfirmationerne er absolut blandt topscorerne, hvad angår kirkegængere. Og det er jo vigtigt i en tid, hvor alt skal tælles. Og år efter år oplever jeg glade, opløftede og anledningssøgende kirkegængere, der ofte er både overraskede og overvældede over, at det var så god en oplevelse at komme i kirke. Hvis det var sådan hver gang, så ville de komme oftere. Jeg kan jo roligt love dem, at sådan er det hver søndag eller hver gang, de kommer i kirke, men det kræver jo, at de kommer der. Så er vi tilbage ved konfirmanderne, for det kræver ofte en anledning at begive sig i kirke, og en anledning kræver en invitation. At der er nogen, der byder an, - måske er det det, vi ikke er gode nok til, når ikke det gælder en af livets milepæle, som dåb, konfirmation, bryllup eller begravelse? Det kan vi så tænke over og prøve at gøre bedre. Men ikke uden samtidig at glæde os over, at der hele tiden er anledninger, som bryder tærsklen til kirken ned og giver os mulighed for at vise, hvad dette forunderlige rum og budskab kan. Så kan det godt være, at konfirmanderne bliver flyveklare og forlader reden men det er ikke sidste gang, vi ses. Der er altid en anledning, og har indledningen være meningsfyldt, så vender de også tilbage. 5

6 A r r a n g e m e n t e r Foredrag om Tysklands genforening Onsdag den 30. sep. kl i sognegården Rachel Wille Christoffersen byder velkommen til en ny sæson med et foredrag om 25-årsjubilæum for Tysklands genforening. DDR-kirkens rolle under Die Wende i 1989 af sognepræst Dorothea Glöckner, Glostrup. Den 3. oktober 2015 fejres 25-årsjubilæum for Tysklands genforening. DDR nåede lige at fejre 40-årsjubilæum, den 7. oktober 1989 inden muren faldt, kun én måned og to dage senere, den 9. november Murens fald var kulminationen på den fredelige revolution i DDR. I denne proces var der involveret borgerretsbevægelser og kirkelige oppositionelle grupper, som var med til at garantere, at demonstrationerne i 1989 forløb under mottoet Keine Gewalt!, Ingen vold! Foredraget tager udgangspunkt i DDR-kirkens situation i årene op til 1989 og gør rede for kirkens rolle i forbindelse med Murens fald. Foredragsholderen er opvokset som præstedatter i DDR og vil supplere sin fremlægning med personlige erindringer. Næste datoer: Onsdag den 28. oktober kl Onsdag den 25. november kl Onsdag den 9. december kl Onsdag den 27. januar kl se program i næste kirkeblad. Carl Nielsen 150 år: Forestillingen MIN EGEN KÆRE VEN! Et musikalsk brevdrama om Carl Nielsen og hans ægteskab med billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Min egen kære Ven! er en collage med oplæsning fra Carl Nielsens dagbøger og ægteparrets breve til hinanden, og det belyser forholdet og spændingerne mellem to stærke kunstner-personligheder og glæder og omkostninger ved deres fælles liv. Forestillingen perspektiveres af sange af Carl Nielsen, både kendte og mindre kendte - som solosang og fællessang, desuden udvalgte stykker for orgel fra et af Carl Nielsens allermest originale værker, de 29 små præludier for orgel opus 51. Brevdramaet Min egen kære Ven! er skabt af Anne Marie Pock-Steen (kirketjener Rie) og opføres af Musikturnéteatret ELANTORI, som foruden Anne Marie består af organisten Else-Marie Kristoffersen og sangeren Piet Larsen. Det er torsdag d. 17. september kl i Lundtofte Kirke, der er gratis adgang. 6

7 U d f l u g t e r Babysalmesang Onsdag den 3. juni kl laver vi en lille udflugt til Frilandsmuseet og hygger os med lidt sang og musik, æblejuice og småkager med udgangspunkt fra Geels Kirkesal. Onsdag den 10. juni kl er der som sædvanlig babysalmesang i Geels Kirkesal. Onsdag den 17. juni kl lille udflugt med udgang fra Geels Kirkesal. Onsdag den 24. juni er der babysalmesang i Geels Kirkesal eller en lille udflugt. Det er sidste gang inden sommeren. Ny sæson starter onsdag den 2. september klokken 10 i Geels Kirkesal og fortsætter frem til jul, bortset fra onsdag den 14. oktober (efterårsferie). Yderligere oplysninger hos Vibeke Nilsson på telefon

8 K a l e n d e r Arrangementer JUNI Tirsdag den 2.-torsdag den 4. juni kl Sommerhøjskole i Geels Kirkesal Temaet er frihed Onsdag den 3. Juni kl Babysalmesang - udflugt til Frilands-museet Onsdag den 3. juni kl Aftensang i Lundtofte Kirke Torsdag den 4. juni kl Sognetur til Vestre Fængsel Tirsdag den 9. juni kl Middag for demente og deres pårørende i Geels Kirkesal. Tilmelding til sognepræst Rachel W. Christoffersen Onsdag den 10. juni kl Babysalmesang i Geels Kirkesal Onsdag den 10.juni kl Aftensang i Lundtofte Kirke Torsdag den 11. juni kl Offentligt menighedsrådsmøde i Sognegården Onsdag den 17. juni kl Babysalmesang i Geels Kirkesal Onsdag den 17. juni kl Aftensang I Lundtofte Kirke Onsdag den 24. juni kl Babysalmesang i Geels Kirkesal Onsdag den 24. juni kl Aftensang i Lundtofte Kirke JULI I juli er der ingen arrangementer AUGUST Torsdag den 27. august kl Offentligt menighedsrådsmøde i Sognegården SEPTEMBER Onsdag den 2. september kl Sæsonstart for babysalmesang i Geels Kirkesal Onsdag den 2. september kl Aftensang i Lundtofte Kirke Lørdag den 5.september kl Høstmarked v. Lundtofte Kirke. Se omtale på bagsiden Tirsdag den 8. september kl Filmaften Magic in the Moonlight af Woody Allen. Se nærmere omtale side 10 Onsdag den 9. september kl Babysalmesang i Geels Kirkesal Onsdag den 9. september kl Værkstedsgruppen. Her er der mulighed for kreative udfoldelser, gode samtaler, kaffe og kage. Se omtale side 15 Onsdag den 9. september kl Aftensang i Lundtofte Kirke Fredag den 11. september kl Tid til kærligheden. Arrangement for sognets mange brudepar gennem årene, hvor der er fokus på den svære kærlighed, samtalen og ikke mindst gnisten. Vi byder på en sexolog og ægteskabsvejleder, tangoundervisning og ikke mindst romantisk middag. Se nærmere under omtale side 10 Mandag den 14. september Vandretur i sognet. Se omtale side 10 Onsdag den 16. september kl Babysalmesang i Geels Kirkesal Onsdag den 16. september kl Aftensang i Lundtofte Kirke Torsdag den 17. september kl Forestillingen MIN EGEN KÆRE VEN! i Lundtofte Kirke. Se omtale side 6 Søndag den 20. september kl Et møde med Dvoráks Klaverkvartet opus 23 i Geels Kirkesal. Se omtale side 10 Tirsdag den 22. september kl Herresalon i Geels. Se omtale side 13 Torsdag den 24. september kl Offentligt menighedsrådsmøde i Lundtofte Sognegård Onsdag den 30. september kl Onsdagstræf i sognegården. foredrag om 25-årsjubilæum for Tysklands genforening. DDR-kirkens rolle under Die Wende i 1989 af sognepræst Dorothea Glöckner, Glostrup. Se omtale side 6 Onsdag den 30. september kl Babysalmesang i Geels Kirkesal Onsdag den 30. september kl Aftensang i Lundtofte Kirke

9 Gudstjenester Juni 7. juni kl Lundtofte Kirke, 1. søn. eft. trin. Rachel W. Christoffersen kl Geels Kirkesal, 1. søn. eft. trin. Mette Enevold 13. juni kl Lundtofte Kirke, Dåbsgudstjeneste Mette Enevold 14. juni kl Lundtofte Kirke, 2. søn. eft. trin. Rachel W. Christoffersen kl Geels Kirkesal, 2. søn. eft. trin Julie Rebel 21. juni kl Lundtofte Kirke, 3. søn. eft. trin. Pernille Bach-Mortensen 27. juni kl Lundtofte Kirke, Dåbsgudstjeneste Rachel W. Christoffersen 28. juni kl Lundtofte Kirke, 4. søn. eft. trin. Jørgen Bo Christensen Juli 5. juli kl Lundtofte Kirke, 5. søn. eft. trin. Mette Enevold 11. juli kl Lundtofte Kirke, Dåbsgudstjeneste Pernille Bach-Mortensen 12. juli kl Lundtofte Kirke, 6. søn. eft. trin. Pernille Bach-Mortensen 19. juli kl Lundtofte Kirke, 7. søn. eft. trin. Julie Rebel 26. juli kl Lundtofte Kirke, 8. søn. eft. trin. Rachel W. Christoffersen August 2. august kl Lundtofte Kirke, 9. søn. eft. trin. Jørgen Bo Christensen 8. august kl Lundtofte Kirke, Dåbsgudstjeneste Mette Enevold 9. august kl Lundtofte Kirke, 10. søn. eft. trin. Mette Enevold 16. august kl Lundtofte Kirke, 11. søn. eft. trin Julie Rebel 22. august kl Lundtofte Kirke, Dåbsgudstjeneste Pernille Bach-Mortensen 23. august kl Lundtofte Kirke, 12. søn. eft. trin. Rachel W. Christoffersen 30. august kl Lundtofte Kirke, 13. søn. eft. trin. Julie Rebel September 6. september kl Lundtofte Kirke, 14. søn. eft. trin. Mette Enevold (de nye konfirmander bydes velkommen) kl Geels Kirkesal, 14. søn. eft. trin. Jørgen Bo Christensen 12. september kl Lundtofte Kirke, Dåbsgudstjeneste Mette Enevold 13. september kl Lundtofte Kirke, 15. søn. eft. trin. Pernille Bach-Mortensen kl Geels Kirkesal, 15. søn. eft. trin. Julie Rebel 19. september kl Lundtofte Kirke, Dåbsgudstjeneste Julie Rebel 20. september kl Lundtofte Kirke, 16. søn. eft. trin. Pernille Bach-Mortensen kl Geels Kirkesal, 16. søn. eft. trin. Mette Enevold 27. september kl Lundtofte Kirke, 17. søn. eft. trin. Julie Rebel kl Geels Kirkesal, 17. søn. eft. trin. Rachel W. Christoffersen Oktober 4. oktober kl Lundtofte Kirke, 18. søn. eft. trin. Mette Enevold kl Geels Kirkesal, 18. søn. eft. trin. Pernille Bach Mortensen Gudstjenester på Plejecenteret Bredebo 17. juni kl Onsdag Rachel W. Christoffersen 24. juni kl Onsdag Rachel W. Christoffersen 19. august kl Onsdag Rachel W. Christoffersen 16. september kl Onsdag Rachel W. Christoffersen Gudstjenester på Plejecenteret Lystoftebakken 3. juni kl Onsdag Rachel W. Christoffersen 5. august kl Onsdag Rachel W. Christoffersen 2. september kl Onsdag Rachel W. Christoffersen NB! GEELS KIRKESAL HOLDER SOMMERLUKKET FRA 15. JUNI TIL 1. SEPTEMBER Kontakt Lundtofte Kirke Danmarksvej 36, 2800 Kgs. Lyngby T: M: Lundtofte Sognegård Lundtofte Kirkevej 3, 2800 Kgs. Lyngby T: M: Geels Kirkesal Bredevej Virum T: M: Præster: Julie Finne Bjørklund Rebel: T: M: Fridag fredag Mette Enevold: T: M: Fridag mandag Pernille Bach-Mortensen: T: M: Fridag fredag Jørgen Bo Christensen: T: M: Fridag mandag Rachel Wille Christoffersen: T: M: Fridag fredag Kordegn Ulla Juul Stummann: T: M: Kirketjener Lundtofte Sognegård Anders Torp Gundersen og Anne Marie Pock-Steen: T: M: Geels Kirkesal Ketty Lilaa Sygemeldt Shira Lerche vikar: T: M: Træffes ma-on kl torsdag kl Fridag fredag Organist Peter Vinding Madsen: T: M: Vibeke Nilsson: T: M: Kirkegårdsleder Ulf Høiriis Nielsen: T: M: Menighedsrådsformand Philip Marcussen T:

10 A r r a n g e m e n t e r Filmaftener Har du lyst til at være med til at se film, der giver stof til eftertanke? Filmkredsen fortsætter til efteråret, hvor vi sammen ser en film og bagefter drøfter den i fællesskab over et glas vin. Det er altid berigende at dele en filmoplevelse med andre, der har set med andre øjne end én selv. Filmkredsen finder sted i september, oktober og november en tirsdag i måneden klokken 19 i Lundtofte Sognegård og slutter senest klokken Har du lyst til at være med, så kontakt sognepræst Mette Enevold på eller Film: Magic in the Moonlight Tirsdag den 8. sep.kl Emne: En komedie af Woody Allen om magi, tro og overtro. Den anerkendte tryllekunstner Stanley Crawford blænder sit publikum med bedrifter af overnaturlig karakter. Selv er Stanley skeptiker, når det kommer til det uforklarlige og overnaturlige. Men da Stanley stifter bekendtskab med den forførende og synske spåkone Sophie Baker, konstatere han har bevis for en verden hinsides fysikkens love. Næste datoer: Tirsdag den 6. oktober kl Tirsdag den 10. nov. kl se program i næste sogneblad VANDRETURE I SOGNET Vi planlægger en ny sæson med vandreture i sognet. Mandag den 14. september vil vi gå en tur i Dyrehaven. Vi mødes klokken 11 i Lundtofte Sognegård, og der vil være afhentning af interesserede deltagere ved Geels Kirkesal klokken Få mere at vide hos Vibeke Nilsson, telefon KOM OG MØD MUSIKKEN OG MUSIKERNE Vi er fire glade amatører, der gerne vil spille Dvoráks Klaverkvartet opus 23 og fortælle lidt om vores oplevelse med musikken. Det sker søndag d. 20. september kl i Geels Kirkesal. Der vil efter gennemspilningen blive serveret et glas vin og snacks. TID TIL KÆRLIGHEDEN DET ER OGSÅ VALENTINES I SEPTEMBER Som aldrig før har vi ondt i kærligheden og parforholdet, og 2014 blev et år med en kedelig rekord for skilsmisser. Det vil vi fra kirkens side gerne stille skarpt på ved at indbyde vores brudepar gennem årene og andre interesserede til en aften i kærlighedens tegn. Vi har derfor indbudt Benedikte Vejlby Baggesgaard, teolog og præst - og specialist i sexologisk rådgivning - uddannet ved DACS, hvor hun taler over Og de levede lykkeligt. Her sættes fokus på intimitet, kærlighed, og samtalen. Desuden har vi dækket op til romantisk middag, så alt, hvad du/i skal er at nyde hinanden, og sidst, men ikke mindst, har vi lavet en aftale med en tangolærer for at fyre op under gnisten i det gode ægteskab. Det sker fredag den 11. september kl Vi vil i forbindelse med aften introducere ægteskab kurset PREP og tage pulsen på, om det vil have interesse i vores sogn. Ægteskabskurset koster 300,- kr. pr. par. Tilmelding skal ske til kordegnekontoret på tlf eller mail: 10

11 N Y T F R A M E N I G H E D S R Å D E T En Stola til alle årstider Af Pernille Bach-Mortensen Sognepræst Igennem et stykke tid har der været ønske om at anskaffe en stola som alternativ til messehaglerne i Lundtofte Kirke. En stola vil kunne bruges til tjenester i den varme sommer og ved store tjenester, hvor alle præster ved Lundtofte Kirke medvirker og ønsker at bære hagel. Desuden vil den kunne bæres ved tjenester, f.eks. dåbsgudstjenester og familiegudstjenester, hvor man ønsker et mindre formelt udtryk. Derfor har vi fået lavet en stola, der er grøn på den ene side og gylden på den anden. Således er den vendbar og kan dermed benyttes til to liturgiske perioder (gylden eller grøn), der bruges store dele af året. Stolaen er Y formet og er kantet med en gylden snor og korresponderer på denne måde - ud over gennem Y-kors-motivet - med den grønne messehagel, vi har i forvejen. Selskabet for Kirkelig Kunst har stået for udformning af stolaen, og stoffet er vævet af Martin Nannestad Jørgensen. Vi håber, at stolaen må blive til glæde for os alle. 11

12 J U B I L Æ U M Organist i 40 år Af Philip Marcussen formand for menighedsrådet Peter Vinding Madsen har den 1. juli 2015 været organist ved Lundtofte Kirke i 40 år. Peter Vinding Madsen startede sin karriere som organist den 1. december 1971 i Slangerup Kirke. I september 1973 blev han tillige organist i annekskirken i Uvelse. Dette foregik, mens han endnu studerede på Musikkonservatoriet, hvor han afsluttede med Kirkemusikalsk Diplomeksamen i juni Den 1. juli 1975 kom Peter Vinding Madsen til Lundtofte Kirke, og her har han været lige siden til stor glæde for menigheden. Peter Vinding Madsen har taget mange musikalske initiativer i kirken gennem årene. Blandt andet kan nævnes pigekor, voksenkor, der sang gregoriansk kirkemusik, kammerkoret Cantabo og Lundtofte Tårnblæserlaug. Desuden har Peter Vinding Madsen være initiativtager til aftensang om onsdagen og forskellig musikalsk inspira- tion til aftengudstjenesterne. Sidste skud på stammen er Atriumviratet en trio bestående af flygel, cello og violin, der har optrådt ved større arrangementer i sognegården. Sidst, men ikke mindst, er han en meget dygtig leder af kirkens kor, der synger ved gudstjenesterne og ved koncerter i kirken. Sideløbende med sit virke ved kirken har Peter Vinding Madsen deltaget i uddannelsen af nye organister på Sjællands Kirkemusikskole. Peter Vinding Madsen er en meget værdsat medarbejder, der ud over at være en dygtig organist har en stor viden om Lundtofte Kirke og dens historie, en viden, menighedsrådet jævnligt benytter sig af. Jubilæet fejres ved gudstjenesten søndag den 23. august klokken og ved en efterfølgende reception i Sognegården. 12

13 s o r g g r u p p e r Herresalonen en anderledes sorggruppe Vi sørger ikke ens, og sorg og ensomheden efter at have mistet en ægtefælle, et familiemedlem eller været gået igennem en traumatisk skilsmisse kan være svær at forholde sig til. Mange mænd har, uden at generalisere, svært ved at dele deres tab og sorg med andre. En sorggruppe kan være et supertilbud for sørgende, men det er ikke alle mænd, en traditionel sorggruppe appellerer til. Derfor har vi i samarbejde med Jørgen Schmidt fra menighedsrådet, som mistede sin hustru gennem 25 år, søsat et anderledes initiativ, som retter sig særligt mod mænd i sorg, hvor det er samvær, samtaler og oplevelser, der er i højsædet. Der er naturligvis også mulighed for individuelle eller sjælesørgeriske samtaler. Herresalonen er en mulighed for at møde andre i samme situation, skabe netværk og komme ud ad døren. Vi mødes i Geels Kirkesal, Bredevej 52, 2830 Virum, og tager til dels ud af huset. Man kan tilmelde sig Herresalonen eller høre nærmere hos sognepræst Pernille Bach-Mortensen på tlf eller sognepræst Julie Rebel på telefon Første gang i efteråret er tirsdag den 22. september klokken i Geels Kirkesal. Ny sorggruppe starter i september Har du mistet en, du var tæt på, og vil du gerne tale om det med andre, der selv har mistet? For nogle er det en hjælp at tale med familie og venner, men der kan også være noget særligt over at mødes med andre, der selv har prøvet at miste en nærtstående. I sådanne samtaler kan man opleve, at sorgen føles knap så ensom som før, og at man møder genkendelse og stor forståelse. I sorggruppen lægger vi vægt på, at der er et trygt og omsorgsfuldt rum, hvor vi støtter og lytter til hinanden. I Lundtofte og Sorgenfri Kirker vil vi fortsætte den gode erfaring med at afholde sorggruppe, hvor man kan mødes med andre, der har mistet. Sorggruppen varetages af sognepræst Mette Enevold (Lundtofte) og af sognepræst Søren Hermansen (Sorgenfri). Hvis du er interesseret i at høre mere eller i at tilmelde dig, er du velkommen til at ringe til enten Mette Enevold: eller Søren Hermansen: Sorggruppen begynder i september og fortsætter otte gange over et halvt år. Vi afslutter hver gang med en kort andagt i kirken. Datoer, sted og tidspunkt kan du få oplyst hos Mette Enevold. 13

14 S k o l e o g k i r k e Den åbne skole Af Poul Astrup Begrebet Den åbne skole stammer fra aftalen mellem den nuværende regering (inkl. SF), Venstre og Dansk Folkeparti tilbage i Nu skulle eleverne have en længere og mere varieret skoledag med mere og bedre læring, og man lancerede overskriften Den åbne skole. Ikke at dette var noget kvalitativt nyt, men noget kvantitativt nyt og udtrykkes som en større inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv i skolen. Der tales endvidere om at fremme den lokale sammenhængskraft, og at eleverne i højere grad stifter bekendtskab med foreningslivet. Kirken er ikke direkte nævnt. Der er således ikke tale om et samarbejde med kirken som kirke, men med kirken som kultur-, samfunds- og dannelsesinstitution. Det handler i kirken om undervisning, - en levende, autentisk, sanselig og oplevelsesbetonet undervisning, som formidles ved at møde kirken, som den er, og få forståelse for, hvad den er, og hvad den betyder fra fødsel til død. Vi kan som kirke således bidrage til elevens almene dannelse og kristendomsforståelse med en levende undervisning i kirken. Lyngby-Taarbæk Kommune har valgt at oprette en virtuel platform, der skal formidle alle relevante typer af undervisning under konceptet Den åbne skole til skolens lærere. I øvrigt samme koncept i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner: På hjemmesiden formidles åbne undervisningsmuligheder via små tominutters videoer. Tilbuddene rækker længere end rent lokalt, idet klasser fra hele kommunen principielt kan tilmelde sig og være i betragtning til besøgene. Fra folkekirken i Kgs. Lyngby Provsti bidrager vi i første omgang med tre videoer: en generel om at besøge den lokale folkekirke med indskolingsklasser, en om påskevandring og en om Lyngby gamle kirke med de mange kalkmalerier. Desuden er der også et tilbud om dukketableauer for de helt små omkring påskefortællingerne. Siden for videoerne åbnes fra den 1. juni Det rent lokale samarbejde om undervisning formidles til skolerne fra andre hjemmesider - både de lokale kirkers og samlet på ét sted via skoletjenestens hjemmeside. I denne tid samles de mange forskellige tilbud fra kirkerne til en enkel og overskuelig formidling til skolerne. Forsiden af skoletjenestens hjemmeside har links til den enkelte folkekirkes undervisningstilbud under Den åbne skole. De 14 kirker i Kgs. Lyngby og Rudersdal Provstier med fælles folkekirkelig skoletjeneste er også i netop disse uger ved at gøre det enkelt og overskueligt for lærerne at kunne se mulighederne i den lokale folkekirke. Der går fortsat et klart skel mellem forkyndelse og undervisning. Denne forskel kan man få meget hovedbrud ud af at definere og afgrænse, men man kan også prøve at sige forskellen enkelt, for eksempel at undervisning handler om viden, forståelse og dannelse, og forkyndelse handler om tro og personlige overbevisninger. Kirken som undervisning kan være en del forskelligt. Alle skolelever bør selvfølgelig lære om en kirke ved netop at være til stede i en kirke og se og sanse, hvad der gemmer sig der, og lære, hvad det alt sammen kaldes og betyder i sig selv og for mennesker, som går gennem livet med relation til kirken. Døden og kirkegården er også et oplagt emne. Eller emner som højtider, kirkeår og farver, symboler, ritualer, salmer, orgelet, kirkekunst, bibelske fortællinger og også mere etisk, filosofisk og teologisk tunge emner til ældre elever, hvor forståelse for folkekirkens og kristendommens værdier hører med til undervisningen. Flere kirker tilbyder forskellige udgaver af påskevandringer. Konceptet er, at en klasse kommer med på en vandring, der typisk begynder for eksempel ved Jerusalems byport og ender ved Den tomme grav. På hver station fortælles et afsnit af påskeberetningen. På loftet over kirkegårdens hvide bygning i Lundtofte står adskillige store kulisser med blandt andet korsplanker i fuld størrelse. Det er rekvisitter til en påskevandring. En kasse gemmer på lydfiler med cikadesang og piskeslag. I 2016 vil ansatte og frivillige indbyde skoleklasser fra de lokale skoler til en påskevandring i og lige omkring Lundtofte Kirke. På billedet ses et eksempel fra en påskevandring. Inden længe skriver vi 2017, og dermed fejrer vi 500-året for Reformationen. Her vil der uden tvivl blive efterspurgt en åben kirke under konceptet den åbne skole. 14

15 A k t i v i t e r t e r Værkstedsgruppen et kreativt åndehul I Lundtofte Sogn har der igennem flere år eksisteret en aktiv gruppe af kvinder, der har hæklet, strikket, klippet, syet, pyntet, syltet og bagt til sognets årlige julemarked. Baggrunden for initiativet var dels at samle penge ind til gode formål og dels at skabe en samlende og traditionsrig begivenhed i sognet. Men den store gevinst har også været det særlige samvær og sammenhold, som findes her, og som rækker langt videre end til julemarked og den onsdag om måneden, hvor værkstedsgruppen mødes i Lundtofte Sognegård. Her har det været muligt at udveksle kreative idéer og lære nye fif fra nogle af de seje strikkedamer, og der bliver givet gode råd om alt mellem himmel og jord. Værkstedsgruppen er en åben gruppe, og vi vil meget gerne byde nye interesserede indenfor. Som et nyt initiativ har gruppen besøg af Ulla, som er ved at skrive en bog om kreative idéer, og hun lærer gladeligt fra sig. I øjeblikket lærer vi at filte og er i gang med hjerter til jul. Så, hvis du brænder for at dele ud af dine kreative idéer, savner nogen at dele begejstringen over det gode håndarbejde med eller bare er nysgerrig og måske kunne have lyst til at hjælpe med at afvikle vores julemarked, bage, sylte eller andet, så skal du være hjertelig velkommen. Værkstedsgruppen mødes den 2. onsdag i hver måned, undtagen juni-august klokken i Lundtofte Sognegård. Er du interesseret i at vide mere, kan du kontakte Kirsten Helt på telefon

16 Returadresse: GSB Grafisk Tonsbakken Skovlunde DESIGN: KIBERG & GORMSEN Høstmarked i september Lørdag den 5. september har vi premiere på en forhåbentlig tilbagevendende tradition i Lundtofte Sogn. Vi afholder høstmarked på P-pladsen over for kirken. Her udlejer vi stadepladser til salg af ting og sager til kr. 100,- pr. stade (en parkeringsplads). Hele beløbet går ubeskåret til Lundtofte Menighedspleje, som blandt andet står for uddelingen af julehjælp og varetager sociale opgaver i sognet. Vi har 40 stader til salg. Man kan købe et stade over kordegnekontoret på telefon eller mail: og man kan betale kontant eller via mobile pay. Menighedsplejen stiller selv op med en bod med salg af kaffe, the, kage, vand m.m. Der vil være lotteri, og vi håber på at få etableret en auktion. Desuden har vi har sendt indbydelser ud til vores lokalsamfund, om man har lyst til at medvirke - det håber vi. Ud over marked regner vi med at byde på folkedans på kirkepladsen, mulighed for at bytte planter samt udfordrende aktiviteter og underholdning for børn og barnlige sjæle. Programmet er ikke helt klar endnu, men det bliver spændende og superhyggeligt, så meget tør vi godt love. Så følg med i lokalpressen, på vores hjemmeside og Facebook og ikke mindst på plakater og opslag i sognet. Deadline for næste nummer er den 15. AUGUST 2015

At give er en gave i sig selv

At give er en gave i sig selv nr. 7 MARTS - MAJ 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev At give er en gave i sig selv Fastetid og sogneindsamling står for døren, og vi kan alle give noget tid, penge eller nærvær. Mød Anette Schiødt Thorsen

Læs mere

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere

Inspirationsfolder til at være kirke

Inspirationsfolder til at være kirke Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov »Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov«udgivet af: Biskopperne i Danmark (udvalg vedrørende

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN Der er forskel på regnebogen og Bibelen - men begge er en del af virkeligheden! Af Jens F. Munksgaard Det er forår, og alting

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Viborg Domkirke Marts April Maj 2013 Nr. 2 KIRKEBLAD I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Sønderriset. Oktober 2013 nr. 5, 25. årgang

Sønderriset. Oktober 2013 nr. 5, 25. årgang Oktober 2013 nr. 5, 25. årgang SØNDERRISET Nummer 5, oktober 2013, 25. årgang Ansvarshavende Redaktør: Peter Hundebøll peter.hundeboell@skolekom.dk Redaktion: P. Hundebøll, B. Eskildsen Abonnement: 50

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

HVOR BLEV DE AF OG HVAD TÆNKER DE?

HVOR BLEV DE AF OG HVAD TÆNKER DE? HVOR BLEV DE AF OG HVAD TÆNKER DE? Om de 30 % af de pastoralseminariestuderende, der ikke bliver præster i Folkekirken Samt nogle få uddannelses- og ansættelsesmæssige perspektiver Erling Andersen August

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Nyt fra Engholmkirken

Nyt fra Engholmkirken Nyt fra Engholmkirken APRIL 2010 AUGUST 2010 KORSET ET GODT BRAND? For syv år siden da jeg studerede i Skotland, sagde en af professorerne til en forelæsning, at korset nok er det bedste franchisesymbol

Læs mere