SOGNEBLADET. Nr LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL"

Transkript

1 SOGNEBLADET Nr LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

2 L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet står vi uden en egentlig redaktør, da vores tidligere redaktør og medlem af menighedsrådet, Paula Larrain, har fået en ny stilling. Det levner desværre ikke tid til at påtage sig opgaven som redaktør af sognebladet. Det er vi naturligvis meget kede af, da Paula har været et stort aktiv og har gjort en kæmpe indsats i vores fælles arbejde med at give sognebladet et nyt og mere indbydende design og indhold. Derfor skal der lyde en stor tak til Paula. På baggrund af mange henvendelser fra folk i sognet har vi i menighedsrådet besluttet at ændre på antallet af sogneblade, således at sognebladet nu udkommer med fire måneders mellemrum. Det betyder, at dette sogneblad dækker sommeren frem til og med september, og at det næste sogneblad udkommer i oktober og rækker frem til og med januar I denne udgave har vi valgt at sætte skriftstørrelsen op for at øge læsbarheden, og vi håber, at det denne gang er lykkedes at ramme plet. Vi har desuden valgt at trykke bladet på nordisk miljøcertificeret papir. Dette skal ses i lyset af, at vi i menighedsrådet arbejder på at blive grøn kirke. Vi vil i redaktionsudvalget gerne indbyde alle vore læsere til at komme med gode idéer, kommentarer og eventuelt artikler til sognebladet, så bladet ikke bare bliver vores projekt, men sognets blad. Henvendelser kan rettes til sognets mailadresse. Ellers er sommeren ved at være over os, årets konfirmationer er i hus, bryllupssæsonen så småt i gang, sommerhøjskolen løber af stabelen, og mange af de faste arrangementer holder sommerferie. Det betyder, at der indfinder sig en særlig ro i både kirke og sognegård, der giver plads til forberedelserne til efterårets mange nye begyndelser. Geels Kirkesal lukker fra 15. juni til 1. september, men der er mange dejlige sommergudstjenester i Lundtofte Kirke. Fra september vender vi tilbage, og du vil kunne finde en oversigt over alt, hvad der sker i arrangementskalenderen. Glædelig sommer. 2

3 P R Æ S T E T A N K E R - I anledning af - Når konfirmanderne bliver flyveklare Af Julie Rebel sognepræst Jeg ved ikke, hvor mange præster der i konfirmationstalen har brugt historien om kirken, som var plaget af flagermus, og præsten spurgte menigheden, om de havde nogle gode råd til, hvad man skulle gøre for at slippe af med dem? En af de ældre i menigheden rakte hånden i vejret og sagde tørt: Du skulle tage at konfirmere dem, så kan du være sikker på, at de flyver væk og aldrig kommer tilbage. Historien er brugt og måske også misbrugt, men den rummer et gran af sandhed i sig, for hvert år konfirmeres der mange tusinde unge mennesker rundt om i den danske folkekirke, men når festen er forbi, og blå mandag blot er et minde, så synes de smukke unge mennesker at være fløjet fra reden for aldrig at vende tilbage igen. Vi kan så trøste os med, at der efter sommerferien dukker en ny årgang af konfirmander op og fylder godt op både på kirkebænke og rundt om i præste- og sognegårdene. Det skal vi glæde os over hvert år. Men det ændrer ikke på, at det er svært at forstå, at de, når de fylder så meget og glæder sig over både undervisning og konfirmation, er så hurtigt ude ad kirkedøren igen, når det hele er forbi. Pop er ikke nok Hvordan hænger det sammen? Og hvorfor er det så svært for kirken at holde på de unge? Et af de populære svar på det komplekse spørgsmål er, at det er, fordi kirken ikke følger med tiden, at den ikke kan fastholde de unge. Hvis bare man skiftede orglet ud med rockmusik eller salmerne ud med gospelsang. Hvis prædikenen blev rappet og teksterne piftet op til et mere virkelighedsnært sprog. Hvis bare man lavede gudstjenesterne om og gav præsten noget mere hipt tøj på. Så skulle succesen være hjemme. Men sagen er bare, at alt det har man prøvet, ikke bare et sted, men mange steder over hele landet og igennem flere år. Pop er ikke nok. Events skaber nok omtale, men ikke menighed. Og gospel er fantastisk, når der virkelig er nogen, der kan synge det, men knap så fedt, når et forkølet kor uden rytme i livet gør vold på de gamle spirituals, eller hvis man er ked af det, og ikke har lyst til at stå op og klappe. Fortsættes på side 4 3

4 P R Æ S T E T A N K E R - I anledning af - Når konfirmanderne bliver flyveklare Og spørger man konfirmanderne om, hvordan en gudstjeneste skal være, så er de forbavsende konservative. For de kan godt lide, at gudstjenesten er anderledes. At der her er et andet sprog, et andet rum og en anden lyd end derhjemme. Det betyder ikke, at de elsker de gamle salmer eller læser Bibelen fra ende til anden. Selvom mange konfirmander hader at synge, så kan de godt lide nye salmer med nye melodier, og de kan også lide nogle af de gamle salmer. Du som har tændt millioner af stjerner deler hitlistens førsteplads med Hil dig, frelser og forsoner. Konfirmanderne går flittigt til alters og lærer både trosbekendelse og Fadervor udenad og finder sig til rette i ritualer og på kirkens bænke. Så hvorfor kan kirken ikke holde på de unge? Ingen lette svar Spørgsmålet har ikke noget enkelt svar. En mulig forklaring er, at kirken ligesom andre institutioner som ungdomsskoler, spejderbevægelser med flere har svært ved at fastholde de unge, der zapper rundt mellem de forskellige tilbud, fordi det er en del af den proces, det er at finde ud af, hvem man er. Konfirmationen giver de unge en anledning til at komme i kirken. En anledning, som udadtil legitimerer, at man går i kirke, synger salmer og siger trosbekendelsen i kor, uden at man nødvendigvis går i kloster eller på anden måde bliver hellig. Konfirmationsforberedelsen bliver dermed et legitimt rum for at beskæftige sig med livets store spørgsmål, til at tale om Gud og tro, om identitet, etik og religion. Og på den måde adskiller konfirmanderne sig ikke fra os andre. Jeg tror, at de fleste synes, at der skal være en anledning til at bevæge sig hen i kirken og tage plads på bænken. Ellers ville nogen måske tro, Fortsættes på side 5 4

5 P R Æ S T E T A N K E R - I anledning af - Når konfirmanderne bliver flyveklare at man var blevet religiøs. Og på en eller anden måde er der i Danmark en blufærdighed forbundet med at vise sin religiøsitet eller vise, hvad man tror på. For troen har i vores kære folkekirke været et rent privat anliggende, henvist til lønkammeret. Og så kan tærsklen til kirken blive høj, hvis ikke der er en anledning. Kirkegang kræver en anledning Heldigvis er vi gode til anledninger i kirken. Det er nærmest vores speciale. Her fejrer vi livets største og glædeligste øjeblikke. Dåb, konfirmation og kærlighed. Her rummes vores dybeste sorg. Og kirkens rum bliver også søgt, når krig, naturkatastrofer eller terror rammer, for her er enten livgivende stilhed at finde eller ord, der skaber håb. Og når der er en anledning, så bliver kirkerne fyldt, og konfirmationerne er absolut blandt topscorerne, hvad angår kirkegængere. Og det er jo vigtigt i en tid, hvor alt skal tælles. Og år efter år oplever jeg glade, opløftede og anledningssøgende kirkegængere, der ofte er både overraskede og overvældede over, at det var så god en oplevelse at komme i kirke. Hvis det var sådan hver gang, så ville de komme oftere. Jeg kan jo roligt love dem, at sådan er det hver søndag eller hver gang, de kommer i kirke, men det kræver jo, at de kommer der. Så er vi tilbage ved konfirmanderne, for det kræver ofte en anledning at begive sig i kirke, og en anledning kræver en invitation. At der er nogen, der byder an, - måske er det det, vi ikke er gode nok til, når ikke det gælder en af livets milepæle, som dåb, konfirmation, bryllup eller begravelse? Det kan vi så tænke over og prøve at gøre bedre. Men ikke uden samtidig at glæde os over, at der hele tiden er anledninger, som bryder tærsklen til kirken ned og giver os mulighed for at vise, hvad dette forunderlige rum og budskab kan. Så kan det godt være, at konfirmanderne bliver flyveklare og forlader reden men det er ikke sidste gang, vi ses. Der er altid en anledning, og har indledningen være meningsfyldt, så vender de også tilbage. 5

6 A r r a n g e m e n t e r Foredrag om Tysklands genforening Onsdag den 30. sep. kl i sognegården Rachel Wille Christoffersen byder velkommen til en ny sæson med et foredrag om 25-årsjubilæum for Tysklands genforening. DDR-kirkens rolle under Die Wende i 1989 af sognepræst Dorothea Glöckner, Glostrup. Den 3. oktober 2015 fejres 25-årsjubilæum for Tysklands genforening. DDR nåede lige at fejre 40-årsjubilæum, den 7. oktober 1989 inden muren faldt, kun én måned og to dage senere, den 9. november Murens fald var kulminationen på den fredelige revolution i DDR. I denne proces var der involveret borgerretsbevægelser og kirkelige oppositionelle grupper, som var med til at garantere, at demonstrationerne i 1989 forløb under mottoet Keine Gewalt!, Ingen vold! Foredraget tager udgangspunkt i DDR-kirkens situation i årene op til 1989 og gør rede for kirkens rolle i forbindelse med Murens fald. Foredragsholderen er opvokset som præstedatter i DDR og vil supplere sin fremlægning med personlige erindringer. Næste datoer: Onsdag den 28. oktober kl Onsdag den 25. november kl Onsdag den 9. december kl Onsdag den 27. januar kl se program i næste kirkeblad. Carl Nielsen 150 år: Forestillingen MIN EGEN KÆRE VEN! Et musikalsk brevdrama om Carl Nielsen og hans ægteskab med billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Min egen kære Ven! er en collage med oplæsning fra Carl Nielsens dagbøger og ægteparrets breve til hinanden, og det belyser forholdet og spændingerne mellem to stærke kunstner-personligheder og glæder og omkostninger ved deres fælles liv. Forestillingen perspektiveres af sange af Carl Nielsen, både kendte og mindre kendte - som solosang og fællessang, desuden udvalgte stykker for orgel fra et af Carl Nielsens allermest originale værker, de 29 små præludier for orgel opus 51. Brevdramaet Min egen kære Ven! er skabt af Anne Marie Pock-Steen (kirketjener Rie) og opføres af Musikturnéteatret ELANTORI, som foruden Anne Marie består af organisten Else-Marie Kristoffersen og sangeren Piet Larsen. Det er torsdag d. 17. september kl i Lundtofte Kirke, der er gratis adgang. 6

7 U d f l u g t e r Babysalmesang Onsdag den 3. juni kl laver vi en lille udflugt til Frilandsmuseet og hygger os med lidt sang og musik, æblejuice og småkager med udgangspunkt fra Geels Kirkesal. Onsdag den 10. juni kl er der som sædvanlig babysalmesang i Geels Kirkesal. Onsdag den 17. juni kl lille udflugt med udgang fra Geels Kirkesal. Onsdag den 24. juni er der babysalmesang i Geels Kirkesal eller en lille udflugt. Det er sidste gang inden sommeren. Ny sæson starter onsdag den 2. september klokken 10 i Geels Kirkesal og fortsætter frem til jul, bortset fra onsdag den 14. oktober (efterårsferie). Yderligere oplysninger hos Vibeke Nilsson på telefon

8 K a l e n d e r Arrangementer JUNI Tirsdag den 2.-torsdag den 4. juni kl Sommerhøjskole i Geels Kirkesal Temaet er frihed Onsdag den 3. Juni kl Babysalmesang - udflugt til Frilands-museet Onsdag den 3. juni kl Aftensang i Lundtofte Kirke Torsdag den 4. juni kl Sognetur til Vestre Fængsel Tirsdag den 9. juni kl Middag for demente og deres pårørende i Geels Kirkesal. Tilmelding til sognepræst Rachel W. Christoffersen Onsdag den 10. juni kl Babysalmesang i Geels Kirkesal Onsdag den 10.juni kl Aftensang i Lundtofte Kirke Torsdag den 11. juni kl Offentligt menighedsrådsmøde i Sognegården Onsdag den 17. juni kl Babysalmesang i Geels Kirkesal Onsdag den 17. juni kl Aftensang I Lundtofte Kirke Onsdag den 24. juni kl Babysalmesang i Geels Kirkesal Onsdag den 24. juni kl Aftensang i Lundtofte Kirke JULI I juli er der ingen arrangementer AUGUST Torsdag den 27. august kl Offentligt menighedsrådsmøde i Sognegården SEPTEMBER Onsdag den 2. september kl Sæsonstart for babysalmesang i Geels Kirkesal Onsdag den 2. september kl Aftensang i Lundtofte Kirke Lørdag den 5.september kl Høstmarked v. Lundtofte Kirke. Se omtale på bagsiden Tirsdag den 8. september kl Filmaften Magic in the Moonlight af Woody Allen. Se nærmere omtale side 10 Onsdag den 9. september kl Babysalmesang i Geels Kirkesal Onsdag den 9. september kl Værkstedsgruppen. Her er der mulighed for kreative udfoldelser, gode samtaler, kaffe og kage. Se omtale side 15 Onsdag den 9. september kl Aftensang i Lundtofte Kirke Fredag den 11. september kl Tid til kærligheden. Arrangement for sognets mange brudepar gennem årene, hvor der er fokus på den svære kærlighed, samtalen og ikke mindst gnisten. Vi byder på en sexolog og ægteskabsvejleder, tangoundervisning og ikke mindst romantisk middag. Se nærmere under omtale side 10 Mandag den 14. september Vandretur i sognet. Se omtale side 10 Onsdag den 16. september kl Babysalmesang i Geels Kirkesal Onsdag den 16. september kl Aftensang i Lundtofte Kirke Torsdag den 17. september kl Forestillingen MIN EGEN KÆRE VEN! i Lundtofte Kirke. Se omtale side 6 Søndag den 20. september kl Et møde med Dvoráks Klaverkvartet opus 23 i Geels Kirkesal. Se omtale side 10 Tirsdag den 22. september kl Herresalon i Geels. Se omtale side 13 Torsdag den 24. september kl Offentligt menighedsrådsmøde i Lundtofte Sognegård Onsdag den 30. september kl Onsdagstræf i sognegården. foredrag om 25-årsjubilæum for Tysklands genforening. DDR-kirkens rolle under Die Wende i 1989 af sognepræst Dorothea Glöckner, Glostrup. Se omtale side 6 Onsdag den 30. september kl Babysalmesang i Geels Kirkesal Onsdag den 30. september kl Aftensang i Lundtofte Kirke

9 Gudstjenester Juni 7. juni kl Lundtofte Kirke, 1. søn. eft. trin. Rachel W. Christoffersen kl Geels Kirkesal, 1. søn. eft. trin. Mette Enevold 13. juni kl Lundtofte Kirke, Dåbsgudstjeneste Mette Enevold 14. juni kl Lundtofte Kirke, 2. søn. eft. trin. Rachel W. Christoffersen kl Geels Kirkesal, 2. søn. eft. trin Julie Rebel 21. juni kl Lundtofte Kirke, 3. søn. eft. trin. Pernille Bach-Mortensen 27. juni kl Lundtofte Kirke, Dåbsgudstjeneste Rachel W. Christoffersen 28. juni kl Lundtofte Kirke, 4. søn. eft. trin. Jørgen Bo Christensen Juli 5. juli kl Lundtofte Kirke, 5. søn. eft. trin. Mette Enevold 11. juli kl Lundtofte Kirke, Dåbsgudstjeneste Pernille Bach-Mortensen 12. juli kl Lundtofte Kirke, 6. søn. eft. trin. Pernille Bach-Mortensen 19. juli kl Lundtofte Kirke, 7. søn. eft. trin. Julie Rebel 26. juli kl Lundtofte Kirke, 8. søn. eft. trin. Rachel W. Christoffersen August 2. august kl Lundtofte Kirke, 9. søn. eft. trin. Jørgen Bo Christensen 8. august kl Lundtofte Kirke, Dåbsgudstjeneste Mette Enevold 9. august kl Lundtofte Kirke, 10. søn. eft. trin. Mette Enevold 16. august kl Lundtofte Kirke, 11. søn. eft. trin Julie Rebel 22. august kl Lundtofte Kirke, Dåbsgudstjeneste Pernille Bach-Mortensen 23. august kl Lundtofte Kirke, 12. søn. eft. trin. Rachel W. Christoffersen 30. august kl Lundtofte Kirke, 13. søn. eft. trin. Julie Rebel September 6. september kl Lundtofte Kirke, 14. søn. eft. trin. Mette Enevold (de nye konfirmander bydes velkommen) kl Geels Kirkesal, 14. søn. eft. trin. Jørgen Bo Christensen 12. september kl Lundtofte Kirke, Dåbsgudstjeneste Mette Enevold 13. september kl Lundtofte Kirke, 15. søn. eft. trin. Pernille Bach-Mortensen kl Geels Kirkesal, 15. søn. eft. trin. Julie Rebel 19. september kl Lundtofte Kirke, Dåbsgudstjeneste Julie Rebel 20. september kl Lundtofte Kirke, 16. søn. eft. trin. Pernille Bach-Mortensen kl Geels Kirkesal, 16. søn. eft. trin. Mette Enevold 27. september kl Lundtofte Kirke, 17. søn. eft. trin. Julie Rebel kl Geels Kirkesal, 17. søn. eft. trin. Rachel W. Christoffersen Oktober 4. oktober kl Lundtofte Kirke, 18. søn. eft. trin. Mette Enevold kl Geels Kirkesal, 18. søn. eft. trin. Pernille Bach Mortensen Gudstjenester på Plejecenteret Bredebo 17. juni kl Onsdag Rachel W. Christoffersen 24. juni kl Onsdag Rachel W. Christoffersen 19. august kl Onsdag Rachel W. Christoffersen 16. september kl Onsdag Rachel W. Christoffersen Gudstjenester på Plejecenteret Lystoftebakken 3. juni kl Onsdag Rachel W. Christoffersen 5. august kl Onsdag Rachel W. Christoffersen 2. september kl Onsdag Rachel W. Christoffersen NB! GEELS KIRKESAL HOLDER SOMMERLUKKET FRA 15. JUNI TIL 1. SEPTEMBER Kontakt Lundtofte Kirke Danmarksvej 36, 2800 Kgs. Lyngby T: M: Lundtofte Sognegård Lundtofte Kirkevej 3, 2800 Kgs. Lyngby T: M: Geels Kirkesal Bredevej Virum T: M: Præster: Julie Finne Bjørklund Rebel: T: M: Fridag fredag Mette Enevold: T: M: Fridag mandag Pernille Bach-Mortensen: T: M: Fridag fredag Jørgen Bo Christensen: T: M: Fridag mandag Rachel Wille Christoffersen: T: M: Fridag fredag Kordegn Ulla Juul Stummann: T: M: Kirketjener Lundtofte Sognegård Anders Torp Gundersen og Anne Marie Pock-Steen: T: M: Geels Kirkesal Ketty Lilaa Sygemeldt Shira Lerche vikar: T: M: Træffes ma-on kl torsdag kl Fridag fredag Organist Peter Vinding Madsen: T: M: Vibeke Nilsson: T: M: Kirkegårdsleder Ulf Høiriis Nielsen: T: M: Menighedsrådsformand Philip Marcussen T:

10 A r r a n g e m e n t e r Filmaftener Har du lyst til at være med til at se film, der giver stof til eftertanke? Filmkredsen fortsætter til efteråret, hvor vi sammen ser en film og bagefter drøfter den i fællesskab over et glas vin. Det er altid berigende at dele en filmoplevelse med andre, der har set med andre øjne end én selv. Filmkredsen finder sted i september, oktober og november en tirsdag i måneden klokken 19 i Lundtofte Sognegård og slutter senest klokken Har du lyst til at være med, så kontakt sognepræst Mette Enevold på eller Film: Magic in the Moonlight Tirsdag den 8. sep.kl Emne: En komedie af Woody Allen om magi, tro og overtro. Den anerkendte tryllekunstner Stanley Crawford blænder sit publikum med bedrifter af overnaturlig karakter. Selv er Stanley skeptiker, når det kommer til det uforklarlige og overnaturlige. Men da Stanley stifter bekendtskab med den forførende og synske spåkone Sophie Baker, konstatere han har bevis for en verden hinsides fysikkens love. Næste datoer: Tirsdag den 6. oktober kl Tirsdag den 10. nov. kl se program i næste sogneblad VANDRETURE I SOGNET Vi planlægger en ny sæson med vandreture i sognet. Mandag den 14. september vil vi gå en tur i Dyrehaven. Vi mødes klokken 11 i Lundtofte Sognegård, og der vil være afhentning af interesserede deltagere ved Geels Kirkesal klokken Få mere at vide hos Vibeke Nilsson, telefon KOM OG MØD MUSIKKEN OG MUSIKERNE Vi er fire glade amatører, der gerne vil spille Dvoráks Klaverkvartet opus 23 og fortælle lidt om vores oplevelse med musikken. Det sker søndag d. 20. september kl i Geels Kirkesal. Der vil efter gennemspilningen blive serveret et glas vin og snacks. TID TIL KÆRLIGHEDEN DET ER OGSÅ VALENTINES I SEPTEMBER Som aldrig før har vi ondt i kærligheden og parforholdet, og 2014 blev et år med en kedelig rekord for skilsmisser. Det vil vi fra kirkens side gerne stille skarpt på ved at indbyde vores brudepar gennem årene og andre interesserede til en aften i kærlighedens tegn. Vi har derfor indbudt Benedikte Vejlby Baggesgaard, teolog og præst - og specialist i sexologisk rådgivning - uddannet ved DACS, hvor hun taler over Og de levede lykkeligt. Her sættes fokus på intimitet, kærlighed, og samtalen. Desuden har vi dækket op til romantisk middag, så alt, hvad du/i skal er at nyde hinanden, og sidst, men ikke mindst, har vi lavet en aftale med en tangolærer for at fyre op under gnisten i det gode ægteskab. Det sker fredag den 11. september kl Vi vil i forbindelse med aften introducere ægteskab kurset PREP og tage pulsen på, om det vil have interesse i vores sogn. Ægteskabskurset koster 300,- kr. pr. par. Tilmelding skal ske til kordegnekontoret på tlf eller mail: 10

11 N Y T F R A M E N I G H E D S R Å D E T En Stola til alle årstider Af Pernille Bach-Mortensen Sognepræst Igennem et stykke tid har der været ønske om at anskaffe en stola som alternativ til messehaglerne i Lundtofte Kirke. En stola vil kunne bruges til tjenester i den varme sommer og ved store tjenester, hvor alle præster ved Lundtofte Kirke medvirker og ønsker at bære hagel. Desuden vil den kunne bæres ved tjenester, f.eks. dåbsgudstjenester og familiegudstjenester, hvor man ønsker et mindre formelt udtryk. Derfor har vi fået lavet en stola, der er grøn på den ene side og gylden på den anden. Således er den vendbar og kan dermed benyttes til to liturgiske perioder (gylden eller grøn), der bruges store dele af året. Stolaen er Y formet og er kantet med en gylden snor og korresponderer på denne måde - ud over gennem Y-kors-motivet - med den grønne messehagel, vi har i forvejen. Selskabet for Kirkelig Kunst har stået for udformning af stolaen, og stoffet er vævet af Martin Nannestad Jørgensen. Vi håber, at stolaen må blive til glæde for os alle. 11

12 J U B I L Æ U M Organist i 40 år Af Philip Marcussen formand for menighedsrådet Peter Vinding Madsen har den 1. juli 2015 været organist ved Lundtofte Kirke i 40 år. Peter Vinding Madsen startede sin karriere som organist den 1. december 1971 i Slangerup Kirke. I september 1973 blev han tillige organist i annekskirken i Uvelse. Dette foregik, mens han endnu studerede på Musikkonservatoriet, hvor han afsluttede med Kirkemusikalsk Diplomeksamen i juni Den 1. juli 1975 kom Peter Vinding Madsen til Lundtofte Kirke, og her har han været lige siden til stor glæde for menigheden. Peter Vinding Madsen har taget mange musikalske initiativer i kirken gennem årene. Blandt andet kan nævnes pigekor, voksenkor, der sang gregoriansk kirkemusik, kammerkoret Cantabo og Lundtofte Tårnblæserlaug. Desuden har Peter Vinding Madsen være initiativtager til aftensang om onsdagen og forskellig musikalsk inspira- tion til aftengudstjenesterne. Sidste skud på stammen er Atriumviratet en trio bestående af flygel, cello og violin, der har optrådt ved større arrangementer i sognegården. Sidst, men ikke mindst, er han en meget dygtig leder af kirkens kor, der synger ved gudstjenesterne og ved koncerter i kirken. Sideløbende med sit virke ved kirken har Peter Vinding Madsen deltaget i uddannelsen af nye organister på Sjællands Kirkemusikskole. Peter Vinding Madsen er en meget værdsat medarbejder, der ud over at være en dygtig organist har en stor viden om Lundtofte Kirke og dens historie, en viden, menighedsrådet jævnligt benytter sig af. Jubilæet fejres ved gudstjenesten søndag den 23. august klokken og ved en efterfølgende reception i Sognegården. 12

13 s o r g g r u p p e r Herresalonen en anderledes sorggruppe Vi sørger ikke ens, og sorg og ensomheden efter at have mistet en ægtefælle, et familiemedlem eller været gået igennem en traumatisk skilsmisse kan være svær at forholde sig til. Mange mænd har, uden at generalisere, svært ved at dele deres tab og sorg med andre. En sorggruppe kan være et supertilbud for sørgende, men det er ikke alle mænd, en traditionel sorggruppe appellerer til. Derfor har vi i samarbejde med Jørgen Schmidt fra menighedsrådet, som mistede sin hustru gennem 25 år, søsat et anderledes initiativ, som retter sig særligt mod mænd i sorg, hvor det er samvær, samtaler og oplevelser, der er i højsædet. Der er naturligvis også mulighed for individuelle eller sjælesørgeriske samtaler. Herresalonen er en mulighed for at møde andre i samme situation, skabe netværk og komme ud ad døren. Vi mødes i Geels Kirkesal, Bredevej 52, 2830 Virum, og tager til dels ud af huset. Man kan tilmelde sig Herresalonen eller høre nærmere hos sognepræst Pernille Bach-Mortensen på tlf eller sognepræst Julie Rebel på telefon Første gang i efteråret er tirsdag den 22. september klokken i Geels Kirkesal. Ny sorggruppe starter i september Har du mistet en, du var tæt på, og vil du gerne tale om det med andre, der selv har mistet? For nogle er det en hjælp at tale med familie og venner, men der kan også være noget særligt over at mødes med andre, der selv har prøvet at miste en nærtstående. I sådanne samtaler kan man opleve, at sorgen føles knap så ensom som før, og at man møder genkendelse og stor forståelse. I sorggruppen lægger vi vægt på, at der er et trygt og omsorgsfuldt rum, hvor vi støtter og lytter til hinanden. I Lundtofte og Sorgenfri Kirker vil vi fortsætte den gode erfaring med at afholde sorggruppe, hvor man kan mødes med andre, der har mistet. Sorggruppen varetages af sognepræst Mette Enevold (Lundtofte) og af sognepræst Søren Hermansen (Sorgenfri). Hvis du er interesseret i at høre mere eller i at tilmelde dig, er du velkommen til at ringe til enten Mette Enevold: eller Søren Hermansen: Sorggruppen begynder i september og fortsætter otte gange over et halvt år. Vi afslutter hver gang med en kort andagt i kirken. Datoer, sted og tidspunkt kan du få oplyst hos Mette Enevold. 13

14 S k o l e o g k i r k e Den åbne skole Af Poul Astrup Begrebet Den åbne skole stammer fra aftalen mellem den nuværende regering (inkl. SF), Venstre og Dansk Folkeparti tilbage i Nu skulle eleverne have en længere og mere varieret skoledag med mere og bedre læring, og man lancerede overskriften Den åbne skole. Ikke at dette var noget kvalitativt nyt, men noget kvantitativt nyt og udtrykkes som en større inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv i skolen. Der tales endvidere om at fremme den lokale sammenhængskraft, og at eleverne i højere grad stifter bekendtskab med foreningslivet. Kirken er ikke direkte nævnt. Der er således ikke tale om et samarbejde med kirken som kirke, men med kirken som kultur-, samfunds- og dannelsesinstitution. Det handler i kirken om undervisning, - en levende, autentisk, sanselig og oplevelsesbetonet undervisning, som formidles ved at møde kirken, som den er, og få forståelse for, hvad den er, og hvad den betyder fra fødsel til død. Vi kan som kirke således bidrage til elevens almene dannelse og kristendomsforståelse med en levende undervisning i kirken. Lyngby-Taarbæk Kommune har valgt at oprette en virtuel platform, der skal formidle alle relevante typer af undervisning under konceptet Den åbne skole til skolens lærere. I øvrigt samme koncept i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner: På hjemmesiden formidles åbne undervisningsmuligheder via små tominutters videoer. Tilbuddene rækker længere end rent lokalt, idet klasser fra hele kommunen principielt kan tilmelde sig og være i betragtning til besøgene. Fra folkekirken i Kgs. Lyngby Provsti bidrager vi i første omgang med tre videoer: en generel om at besøge den lokale folkekirke med indskolingsklasser, en om påskevandring og en om Lyngby gamle kirke med de mange kalkmalerier. Desuden er der også et tilbud om dukketableauer for de helt små omkring påskefortællingerne. Siden for videoerne åbnes fra den 1. juni Det rent lokale samarbejde om undervisning formidles til skolerne fra andre hjemmesider - både de lokale kirkers og samlet på ét sted via skoletjenestens hjemmeside. I denne tid samles de mange forskellige tilbud fra kirkerne til en enkel og overskuelig formidling til skolerne. Forsiden af skoletjenestens hjemmeside har links til den enkelte folkekirkes undervisningstilbud under Den åbne skole. De 14 kirker i Kgs. Lyngby og Rudersdal Provstier med fælles folkekirkelig skoletjeneste er også i netop disse uger ved at gøre det enkelt og overskueligt for lærerne at kunne se mulighederne i den lokale folkekirke. Der går fortsat et klart skel mellem forkyndelse og undervisning. Denne forskel kan man få meget hovedbrud ud af at definere og afgrænse, men man kan også prøve at sige forskellen enkelt, for eksempel at undervisning handler om viden, forståelse og dannelse, og forkyndelse handler om tro og personlige overbevisninger. Kirken som undervisning kan være en del forskelligt. Alle skolelever bør selvfølgelig lære om en kirke ved netop at være til stede i en kirke og se og sanse, hvad der gemmer sig der, og lære, hvad det alt sammen kaldes og betyder i sig selv og for mennesker, som går gennem livet med relation til kirken. Døden og kirkegården er også et oplagt emne. Eller emner som højtider, kirkeår og farver, symboler, ritualer, salmer, orgelet, kirkekunst, bibelske fortællinger og også mere etisk, filosofisk og teologisk tunge emner til ældre elever, hvor forståelse for folkekirkens og kristendommens værdier hører med til undervisningen. Flere kirker tilbyder forskellige udgaver af påskevandringer. Konceptet er, at en klasse kommer med på en vandring, der typisk begynder for eksempel ved Jerusalems byport og ender ved Den tomme grav. På hver station fortælles et afsnit af påskeberetningen. På loftet over kirkegårdens hvide bygning i Lundtofte står adskillige store kulisser med blandt andet korsplanker i fuld størrelse. Det er rekvisitter til en påskevandring. En kasse gemmer på lydfiler med cikadesang og piskeslag. I 2016 vil ansatte og frivillige indbyde skoleklasser fra de lokale skoler til en påskevandring i og lige omkring Lundtofte Kirke. På billedet ses et eksempel fra en påskevandring. Inden længe skriver vi 2017, og dermed fejrer vi 500-året for Reformationen. Her vil der uden tvivl blive efterspurgt en åben kirke under konceptet den åbne skole. 14

15 A k t i v i t e r t e r Værkstedsgruppen et kreativt åndehul I Lundtofte Sogn har der igennem flere år eksisteret en aktiv gruppe af kvinder, der har hæklet, strikket, klippet, syet, pyntet, syltet og bagt til sognets årlige julemarked. Baggrunden for initiativet var dels at samle penge ind til gode formål og dels at skabe en samlende og traditionsrig begivenhed i sognet. Men den store gevinst har også været det særlige samvær og sammenhold, som findes her, og som rækker langt videre end til julemarked og den onsdag om måneden, hvor værkstedsgruppen mødes i Lundtofte Sognegård. Her har det været muligt at udveksle kreative idéer og lære nye fif fra nogle af de seje strikkedamer, og der bliver givet gode råd om alt mellem himmel og jord. Værkstedsgruppen er en åben gruppe, og vi vil meget gerne byde nye interesserede indenfor. Som et nyt initiativ har gruppen besøg af Ulla, som er ved at skrive en bog om kreative idéer, og hun lærer gladeligt fra sig. I øjeblikket lærer vi at filte og er i gang med hjerter til jul. Så, hvis du brænder for at dele ud af dine kreative idéer, savner nogen at dele begejstringen over det gode håndarbejde med eller bare er nysgerrig og måske kunne have lyst til at hjælpe med at afvikle vores julemarked, bage, sylte eller andet, så skal du være hjertelig velkommen. Værkstedsgruppen mødes den 2. onsdag i hver måned, undtagen juni-august klokken i Lundtofte Sognegård. Er du interesseret i at vide mere, kan du kontakte Kirsten Helt på telefon

16 Returadresse: GSB Grafisk Tonsbakken Skovlunde DESIGN: KIBERG & GORMSEN Høstmarked i september Lørdag den 5. september har vi premiere på en forhåbentlig tilbagevendende tradition i Lundtofte Sogn. Vi afholder høstmarked på P-pladsen over for kirken. Her udlejer vi stadepladser til salg af ting og sager til kr. 100,- pr. stade (en parkeringsplads). Hele beløbet går ubeskåret til Lundtofte Menighedspleje, som blandt andet står for uddelingen af julehjælp og varetager sociale opgaver i sognet. Vi har 40 stader til salg. Man kan købe et stade over kordegnekontoret på telefon eller mail: og man kan betale kontant eller via mobile pay. Menighedsplejen stiller selv op med en bod med salg af kaffe, the, kage, vand m.m. Der vil være lotteri, og vi håber på at få etableret en auktion. Desuden har vi har sendt indbydelser ud til vores lokalsamfund, om man har lyst til at medvirke - det håber vi. Ud over marked regner vi med at byde på folkedans på kirkepladsen, mulighed for at bytte planter samt udfordrende aktiviteter og underholdning for børn og barnlige sjæle. Programmet er ikke helt klar endnu, men det bliver spændende og superhyggeligt, så meget tør vi godt love. Så følg med i lokalpressen, på vores hjemmeside og Facebook og ikke mindst på plakater og opslag i sognet. Deadline for næste nummer er den 15. AUGUST 2015

Kirkebladet. Læs i dette blad: Menighedsrådet ønsker alle en god og velsignet jul! LUNDTOFTE KIRKE & GEELS KIRKESAL

Kirkebladet. Læs i dette blad: Menighedsrådet ønsker alle en god og velsignet jul! LUNDTOFTE KIRKE & GEELS KIRKESAL Kirkebladet LUNDTOFTE KIRKE & GEELS KIRKESAL DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2013/2014 Menighedsrådet ønsker alle en god og velsignet jul! Læs i dette blad: Eksistens i det nære Foredrag med Lola Jensen Læs side

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Ungdomskirken i Lyngby

Ungdomskirken i Lyngby Program for Ungdomskirken i Lyngby 2014-15 Scan koden og læs mere på Ungdomspræstens Facebookside Frivillig i Ungdomskirken Indhold Vi kan altid bruge flere frivillige hænder i Ungdomskirken Helt konkret

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST 2010 De uventede møder Ganske ofte er det de møder, som man umiddelbart ikke regner for noget, der bliver de afgørende i ens liv. Et særligt menneske på det rette

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

VIBORG STIFTS MEDIEDAG

VIBORG STIFTS MEDIEDAG VIBORG STIFTS MEDIEDAG KIRKEN I TV... KIRKEN I TALE... KIRKEN I TEKST... KIRKEN PÅ TRYK... KIRKEN PÅ VIDEO... KIRKEN I BILLEDET... KIRKEN PÅ NETTET... KiRKEN PÅ TWITTER... KIRKEN PÅ PLAKATEN... KIRKEN

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

KIRKE. Foto: Thomas Heie Nielsen. Foto: Thomas Heie Nielsen

KIRKE. Foto: Thomas Heie Nielsen. Foto: Thomas Heie Nielsen KIRKE Søndag d. 6. september kl. 11-15 SEPTEMBERFEST Igen i år rykker kirken udendørs og inviterer til et brag af en Septemberfest for hele familien. Vi starter med en børnevenlig gudstjeneste, hvor kirkens

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

SVOGERSLEV KIRKE. JUNI JULI AUGUST 2015 nr. 2 årgang 51. Grundlovsdag Carl Nielsen Sankt Hans Kokkeskole for børn

SVOGERSLEV KIRKE. JUNI JULI AUGUST 2015 nr. 2 årgang 51. Grundlovsdag Carl Nielsen Sankt Hans Kokkeskole for børn SVOGERSLEV KIRKE JUNI JULI AUGUST 2015 nr. 2 årgang 51 Grundlovsdag Carl Nielsen Sankt Hans Kokkeskole for børn Svogerslev kirke medvirker ved livets overgange og fester. NAVNE OG ADRESSER PRÆSTER Elsebeth

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kirkenyt januar og februar 2015

Kirkenyt januar og februar 2015 Kirkenyt januar og februar 2015 Nytårskoncert med Nordic Singers Velkommen til Nytårskoncert i Strandmarkskirken onsdag den 7. januar kl. 19.30. Billetter til koncerten kan købes på kirkens kontor. Fredag

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg.

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Side 1 Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Redsted - Hvidbjerg - Agerø Karby - Tæbring - Rakkeby Side 2 Hvilken side står det på? Adresseliste 11 Alle kirker synger 3 Babysalmesang

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

kirkeblad nyhed feltpræst ude og hjemme torsdagstræf Hør sognepræst Ulla Thorbjørn Hansen fortælle om arbejdet som feltpræst i Afghanistan

kirkeblad nyhed feltpræst ude og hjemme torsdagstræf Hør sognepræst Ulla Thorbjørn Hansen fortælle om arbejdet som feltpræst i Afghanistan vor frue & vindinge sognes kirkeblad september-november 2013 / 37. årgang nr. 4 feltpræst ude og hjemme Hør sognepræst Ulla Thorbjørn Hansen fortælle om arbejdet som feltpræst i Afghanistan Se mere på

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

september, oktober og november 2015

september, oktober og november 2015 september, oktober og november 2015 Solvang Kirke Remisevej 10-12 2300 København S www.solvangkirke.dk Sognekontoret Kordegne Bodil Rasmussen og Gerd Lottenburger Viktor åbent man. tirs. ons. og fre. 9-13

Læs mere

OnsdagsTræf. - Et højskoleophold i hverdagen

OnsdagsTræf. - Et højskoleophold i hverdagen OnsdagsTræf - Et højskoleophold i hverdagen Efterår 2015/Forår 2016 Sommerudflugt til Gjorslev Gods 19. august 8.30-16.00 Som altid begynder årets Træfsæson med en tur ud i sommerlandet. I år går turen

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007 Det danske Institut SUZUKI nyt 3 2007 Suzuki nyt Efterårssæsonen er startet - og årets nye elever er lige for alvor kommet i gang med ene undervisning og fællestimer. Næsten lige efter sæsonstart kommer

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere