Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug."

Transkript

1 Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670: Softwarefil, version eller senere Tilføjelsen til de enkelte modelnumre (f.eks. KX-UT670NE) er udeladt i denne vejledning, medmindre den er nødvendig. Dokumentversion:

2 Indledning Indledning Funktionsoversigt 7 tommer touch-farvedisplay Du kan interagere direkte med enheden på en måde, som kun er mulig med et touch-display: Swipe din finger for at rulle igennem kontakterne for at finde den ønskede deltager, eller tryk på en kontaktperson i opkaldsloggen for at ringe tilbage til den person. Telefon Opkaldsloggen Kontaktpersoner Netværkskameraskærmen Understøtter lyd i høj kvalitet Bredbåndslyden (7 khz) sikrer en høj stemmekvalitet under samtalerne. Programmer på din telefon Du kan bruge mange forskellige programmer, som f.eks. en webbrowser, kalender, , fotogalleri, musik og mere (Side 72). Synkronisering med din Google -konto Når du registrerer din Google-konto, synkroniseres dine kontaktpersoner og din kalender mellem denne enhed og din Google-konto (Side 129). 2 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

3 Indledning Integreret netværkskamera Ved at registrere netværkskameraer kan du bruge telefonen til at se kameraets video feeds (Side 43). Hvis et netværkskamera er tilknyttet et telefonnummer (personsøgningsnummer), kan du ringe til det nummer, mens du ser kameraets video feed (Side 67). Hvis oplysningerne om et netværkskamera er registreret til en kontaktperson, starter netværkskameraskærmen automatisk, når du starter en samtale med den kontaktperson, og du kan se kameraets video feed under samtalen (Side 59). Se følgende internetside for at få de nyeste oplysninger om netværkskameraer, som er blevet testet med denne enhed: Kompatibel med hovedsæt med elektronisk rørløft (EHS) Du kan tilslutte et EHS-hovedsæt og bruge det til at snakke med andre deltagere (Side 107). Dokumentversion Betjeningsvejledninger 3

4 Indledning Yderligere oplysninger Dokumentation til denne enhed Dokumentationen til denne enhed består af følgende tre manualer: Sådan kommer du i gang Indeholder korte grundlæggende oplysninger om installation af enheden. Betjeningsvejledninger (denne vejledning) Beskriver enhedens dele, fremgangsmåde, vedligeholdelse osv. Administrator Guide Indeholder oplysninger om programmering af enheden. Vejledninger og understøttende information er tilgængelig på Panasonics hjemmeside på: Indhold og design af softwaren kan ændres uden varsel. Begreber anvendt i denne vejledning SD-hukommelseskort, som kan anvendes med denne enhed, henvises samlet til som "SD-kort" (Side 127). Tasterne på oversigten over displaytaster (Side 19) vises som. Afhængigt af dit land/område vises tasterne på oversigten over displaytaster kun som et ikon på din enhed ( ). Yderligere tekst, der vises på skærmen, er omgivet af firkantede parenteser og vises i fed skrifttype: [Text]. Varemærker SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC. Google er et varemærke tilhørende Google Inc. vcard er et varemærke tilhørende Internet Mail Consortium. Plantronics er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Plantronics, Inc. Alle øvrige varemærker, som er nævnt i dette dokument, tilhører deres respektive ejere. 4 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

5 Indledning Meddelelser om ophavsret De forudindstillede melodier i dette produkt anvendes med tilladelse fra 2009 Copyrights Vision Inc. iwnn IME OMRON SOFTWARE Co., Ltd Alle rettigheder forbeholdes. Dele af dette produkt anvender Open Source-software, der leveres under betingelserne for Free Software Foundations GPL er og/eller LGPL er og andre betingelser. Denne software er underlagt visse betingelser. Læs licensoplysningerne om GPL og LGPL og oplysninger om anden Open Source-software, som er tilgængelig fra dette produkt. For at se disse oplysninger skal du trykke på, når skærmen Hjem vises, og derefter trykke på [Settings] [About phone] [Legal information]. Mindst tre (3) år fra levering af produkterne giver Panasonic System Networks Co., Ltd. en tredjepart, som kontakter os via kontaktoplysningerne nedenfor, for en omkostning, der ikke overstiger omkostningen for en fysisk distribution af kildekoden, en fuldstændig maskinlæsbar kopi af den tilsvarende kildekode og de meddelelser om ophavsret, der er dækket under GPL og LGPL., at den software, der er omfattet af licens under GPL og LGPL, ikke er omfattet af garantien. Vedhæft ikke ophavsretligt beskyttede filer, f.eks. grafik- eller musikfiler, til -meddelelser, hvis du ikke har ophavsret til filerne. Med undtagelse af duplikering eller citater til personlig brug i overensstemmelse med lovens bestemmelser må du ikke duplikere, ændre eller transmittere sådanne værker offentligt eller redigere eller distribuere dem uden rettighedshaverens samtykke. Til senere brug Registrér oplysningerne til senere brug i boksen nedenfor. Du kan finde produktets serienummer og MAC-adresse på mærkaten, der sidder på bunden af enheden. Du bør notere enhedens serienummer og MAC-adresse i boksen og gemme denne vejledning som permanent købsbevis i tilfælde af, at produktet skal identificeres ved tyveri. MODELNR. SERIENR. MAC-ADRESSE KØBSDATO FORHANDLERENS NAVN FORHANDLERENS ADRESSE FORHANDLERENS TLF. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 5

6 Sikkerhedsvejledning Sikkerhedsvejledning Følg altid de følgende sikkerhedsforanstaltninger for at reducere risikoen for personskade, dødsfald, elektrisk stød, brand, funktionsfejl og beskadigelse af udstyr eller ejendom. Symbolforklaring De følgende symboler bruges til at klassificere og beskrive den risiko for fare og personskade, der kan opstå, når sikkerhedsvejledningen ikke følges, og enheden anvendes forkert. ADVARSEL Angiver en potentiel fare, der kan resultere i alvorlig personskade eller død. FORSIGTIG! Angiver en fare, der kan resultere i mindre personskader eller beskadigelse af enheden eller andet udstyr. De følgende symboler bruges til at klassificere og beskrive typen af vejledninger, der skal følges. Dette symbol bruges til at advare brugere om, at en specifik betjeningsprocedure ikke må udføres. Dette symbol bruges til at advare brugere om, at en specifik betjeningsprocedure skal følges for at betjene enheden på sikker vis. Almen sikkerhed ADVARSEL Det kan resultere i et alvorligt elektrisk stød at skille denne enhed ad. Enheden må kun skilles ad og repareres af kvalificerede serviceteknikere. Du må aldrig stikke ledninger, nåle, osv. ind i enhedens åbninger eller øvrige huller. Dette produkt må ikke udsættes for regn eller fugt, da det kan medføre brand eller elektrisk stød. Sprøjt ikke vand på lysnetadapteren eller strømledningen, og lad ikke disse dele blive våde. Det kan medføre brand, elektrisk stød eller tilskadekomst. Hvis de skulle blive våde, skal du omgående fjerne lysnetadapteren og strømledningen og kontakte et autoriseret servicecenter. Rør ikke ved lysnetadapteren i længere tid ad gangen. Det kan forårsage lette forbrændinger. Anvend ikke strømledningen med andre produkter. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Tag enheden ud af stikkontakten, og få den serviceret af kvalificeret personale i følgende tilfælde: A. Hvis strømforsyningsledningen eller stikket er beskadiget eller flosset. B. Hvis der er spildt væske på enheden. C. Hvis enheden har været udsat for regn eller vand. D. Hvis enheden ikke fungerer normalt i henhold til vejledningen. Juster kun på de knapper, der er nævnt i vejledningen. Forkert justering kan gøre reparation hos et autoriseret servicecenter nødvendig. E. Hvis enheden har været tabt eller er beskadiget. F. Hvis enhedens ydeevne forringes. 6 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

7 Sikkerhedsvejledning Installering Placering Tag omgående kablet eller ledningen ud, hvis nogle af enhedens indvendige dele blotlægges i forbindelse med beskadigelse. Fjern Ethernet-kablerne, hvis strømmen forsynes fra netværket til Smart Desk Phone [Power-over-Ethernet]. Eller fjern lysnetadapterens ledning. Indlever derefter enheden til et autoriseret servicecenter. Ørestykket i røret er magnetiseret og kan indeholde mindre jerndele. For høj lydstyrke i øretelefoner, hovedtelefoner eller hovedsæt kan medføre nedsat hørelse. Afbryd enheden fra stikkontakten/ethernet-kablet, hvis enheden udsender røg, unormal lugt eller usædvanlig støj. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Kontroller, at enheden ikke længere udsender røg, og kontakt et autoriseret servicecenter. Foretag ikke strømtilslutninger, der overstiger klassificeringerne for stikkontakten eller det elektriske udstyr. Hvis den nominelle effekt af en Overspændingsbeskyttelse etc. overskrides, kan det medføre brand pga. varmeakkumulering. Rod ikke lysnetadapterens ledning sammen. Ledningen kan blive beskadiget, hvilket kan medføre brand, elektrisk stød eller kortslutning. Enheden må kun tilsluttes den type strømforsyning, der er angivet på mærkaten på enheden. Sæt lysnetadapteren helt ind i stikkontakten. I modsat fald kan det medføre elektrisk stød og/eller kraftig varmeudvikling med brand til følge. Sørg for at genstande ikke kan falde ned på og væsker ikke spildes på enheden. Udsæt ikke enheden for overdreven røg, støv, fugt, mekaniske vibrationer, stød eller direkte sollys. Placér ikke tunge genstande oven på denne enhed. Placér denne enhed på en plan overflade. Der skal være 10 cm fri plads omkring enheden for at sikre god ventilation. Vægmontering Du må ikke montere enheden på andre måder end den foreskrevne i denne vejledning. Kontrollér, at den væg, enheden skal monteres på, er stærk nok til at bære enheden (ca. 1,3 kg). Ellers skal væggen forstærkes. Brug kun det valgfrie vægmonteringssæt til enheden. Vægmonteringssættet indeholder de nødvendige skruer, spændeskiver og vægmonteringsadapter. Når du skruer skruerne i væggen, skal du undgå at berøre metallægter, stållægter eller metalplader i væggen. Sørg for at afmontere enheden fra væggen, når den ikke længere skal bruges. FORSIGTIG! Enheden må ikke stå i nærheden af varmeapparater og enheder, der genererer elektrisk støj, f.eks. lysstofrør, motorer og tv-apparater. Disse støjkilder kan påvirke enhedens funktion. Enheden må heller ikke anbringes i rum, hvor temperaturen er mindre end 0 C eller større end 40 C. Tør enheden af med en blød klud. Enheden må ikke rengøres med slibende pulvere eller kemiske stoffer, f.eks. benzen eller fortynder. SD-kortet, SD-kortdækslet og håndsættets krog udgør en kvælningsrisiko. Hold SD-kortet, SD-kortdækslet og håndsættets krog uden for børns rækkevidde. Når enheden ikke har været brugt i lang tid, skal den afbrydes fra AC-stikket. Når enheden modtager strøm fra en PoE-strømforsyning, skal Ethernet-kablet afbrydes. Når enheden er monteret på en væg, skal kablerne fastgøres på væggen. Anmærkning! Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal du tage lysnetadapterledningen og Ethernet-kablerne ud og sætte dem i igen. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 7

8 Sikkerhedsvejledning Hvis du har problemer med at foretage opkald, skal du tage Ethernet-kablerne ud og tilslutte en Smart Desk Phone, som du er i orden. Hvis denne Smart Desk Phone fungerer korrekt, skal du få den defekte Smart Desk Phone repareret af et autoriseret servicecenter. Hvis den Smart Desk Phone, du er i orden, ikke fungerer korrekt, skal du kontrollere SIP-serveren og Ethernet-kablerne. Smart Desk Phone fungerer muligvis ikke under strømsvigt. Sørg for, at der er en separat telefon til rådighed, der ikke er afhængig af lokal strøm, til brug på fjerne steder i en nødsituation. Se side 116 for at få oplysninger vedrørende netværksopsætning af Smart Desk Phone, som f.eks. IP-adresser. Kontakt forhandleren af telefonsystemet eller netværksadministratoren, hvis der vises en fejlmeddelelse i displayet. Brug kun det korrekte Panasonic-rør. Datasikkerhed Vi anbefaler, at sikkerhedsforanstaltningerne, der er beskrevet i dette afsnit, overholdes for at forebygge mod følgende: Tab, videregivelse, forfalskning eller tyveri af brugeroplysninger Uautoriseret brug af enheden Forstyrrelse eller afbrydelse af brugen forårsaget af en tredjepart Vi kan ikke holdes ansvarlig for skader, der opstår som følge af misbrug af produktet. Brugeroplysninger defineres som følgende: Navne på kontaktpersoner, telefonnumre og IP-adresser Viderestilling af destinationsnumre Lagrede numre i knapper til direkte opkald Adgangskoder, der anvendes til at logge på webbrugergrænsefladen Opkaldslogge Forebyggelse mod datatab Brug en pc til at tage regelmæssige sikkerhedskopier af data, der er gemt på SD-kortet. Behold en kopi af alle vigtige data (som f.eks. kontaktlister), hvis der skulle opstå en fejl i maskinen, og dataene ikke kan gendannes. Der er en risiko for, at de lagrede eller gemte data på enheden ændres eller slettes, f.eks. når enheden repareres. Se Datasikkerhed (Side 8) for at få oplysninger om beskyttelse af vigtige data, så de ikke beskadiges. Forebyggelse mod videregivelse af data Efterlad ikke hukommelsesenheder (f.eks. SD-kort), der indeholder vigtige oplysninger, uden opsyn. Efterlad ikke enheden uden opsyn, mens et SD-kort sidder i. Efterlad ikke enheden et sted, hvor den er tilgængelig eller kan fjernes uden tilladelse. Aktiver skærmlåsen (Side 95), når du er væk fra din plads eller på anden måde lader enheden være uden opsyn, for at undgå ukorrekt brug af en tredje deltager. Opbevar sikkerhedskopier et sikkert sted. Gem ikke følsomme personlige oplysninger i enheden. 8 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

9 Sikkerhedsvejledning Personlige oplysninger (som f.eks. kontaktlisten og opkaldslog) kan registreres og/eller gemmes på denne enhed. For at forhindre datalækage eller uventet beskadigelse skal du lave en optegnelse over nødvendige brugeroplysninger osv. og initialisere enheden, så den stilles tilbage til fabriksindstillingerne i følgende tilfælde (Side 130). Fjern også SD-kortet fra enheden. Når enheden videregives eller bortskaffes Når enheden udlånes Når enheden repareres Sørg for at service på enheden kun udføres af en autoriseret tekniker. Forebyggelse mod videregivelse af data på netværket Tilslut kun enheden til et netværk, der er ordentligt forvaltet for at undgå uautoriseret adgang. Sørg for, at alle pc er, som er sluttet til enheden, benytter opdaterede sikkerhedsforanstaltninger. Sikkerhedsoplysninger Sikkerhedsindstillinger, som f.eks. adgangskoder, kan ikke ændres af Panasonics servicecentre. Træf nødvendige foranstaltninger, så du ikke mister eller glemmer adgangskoder. Hvis du glemmer en adgangskode, skal du initialisere enheden og konfigurere indstillingerne igen (se side 130 for Initialiseringsprocedurer). Du opnår den største sikkerhed ved at indstille adgangskoder, der er svære at gætte, og ved at ændre adgangskoderne regelmæssigt. (Side 119, Side 120). Sørg for at holde oplåsningsmønsteret, PIN-koden eller adgangskoden til enheden skjult for tredjeparter, når disse indtastes, eller på anden vis kan komme en uautoriseret part i hænde. Privatlivets fred og ret til udgivelse Ved at installere og anvende denne enhed er du ansvarlig for at opretholde privatlivets fred og brugsrettigheder over billeder og andre data (herunder lyd, der er opfanget af mikrofonen). Anvend denne enhed derefter. Privatlivets fred er generelt som følger, "En juridisk garanti for og rettighed til, at detaljer vedrørende ens personlige liv ikke offentliggøres i en urimelig grad, og rettigheden til at kunne styre oplysninger om sig selv. Derudover er ret til udgivelse en rettighed til ikke at have ens ansigt eller skikkelse eller en lighed dermed fotograferet og offentliggjort uden samtykke". Når funktionen Automatisk svar er aktiveret, begynder transmissionen så snart, der modtages et opkald. Modtageren begynder at transmittere, så snart opkaldet modtages, til enhver tid og fra enhver opkalder. Vær opmærksom på, at når funktionen Automatisk svar er aktiveret, er der risiko for, at retten til privatlivets fred bliver overtrådt, eller at følsomme oplysninger bliver transmitteret til uautoriserede deltagere på grund af uventede opkald med automatisk svar. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 9

10 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger Vigtig sikkerhedsvejledning De grundlæggende sikkerhedsforholdsregler skal altid følges ved brug af denne enhed, så risikoen for brand, elektrisk stød og personskade, herunder nedenstående, reduceres: 1. Brug ikke enheden i nærheden af vand, f.eks. i nærheden af et badekar, et vandfad, en køkkenvask eller en vaskebalje, i en våd kælder eller i nærheden af et svømmebassin. 2. Undgå at bruge telefoner (undtagen trådløse) i tordenvejr. Der kan være en lille risiko for elektrisk stød pga. lyn. 3. Brug ikke telefonen til rapportering af en gaslækage i nærheden af lækagen. GEM DISSE INSTRUKTIONER Gælder kun for brugere i Australien og Storbritannien Denne enhed kan anvendes sammen med høreapparater med telespole. Røret bør holdes som ved en normal samtale. Høreapparatet skal indstilles på dets "T" position eller som anvist i brugervejledningen til høreapparatet. Denne enhed er udviklet til at hjælpe synshandicappede med at finde opringningstaster og knapper. Gælder kun for brugere i Storbritannien Denne enhed er udviklet til at blive installeret under kontrollerede temperaturer og relativ luftfugtighed. Undgå at installere enheden i fugtige miljøer såsom badeværelser og svømmebassiner. Når den valgfrie AC-strømforsyning er pakket ud, skal strømstikdækslet bortskaffes på korrekt vis. Der kan kaldes 999 og 112 på produktet efter adgang til den udgående linje for at kunne foretage udgående opkald til BT (999) og (112) alarmcentralen. Metoden til at opnå adgang til en udgående linje afhænger af SIP-serveren. Undersøg SIP-serverens funktioner for at få flere oplysninger. Gælder kun for brugere i New Zealand Dette udstyr må ikke indstilles til at foretage automatiske opkald til Telecom 111 -alarmcentralen. Generel advarsel for PTC At der bliver udstedt en teletilladelse til et stykke terminaludstyr betyder kun, at Telecom har anerkendt, at udstyret overholder minimumbetingelserne for tilslutning til dets netværk. Det betyder ikke, at Telecom anbefaler produktet, og det udgør ikke nogen form for garanti. Frem for alt giver det ingen sikkerhed for, at en enhed vil fungere korrekt under alle forhold sammen med udstyr af andre fabrikater eller modeller, der også har fået en teletilladelse, og det angiver ikke, at et produkt er kompatibelt med alle Telecoms netværkstjenester. Brug af IP-netværk via PSTN Internetprotokol (IP) introducerer på grund af sin art en forsinkelse til talesignaler, i forbindelse med, at hver datapakke formuleres og adresseres. Telecom Access Standards anbefaler, at leverandører, designere og installatører, der anvender denne teknologi til opkald til eller fra PSTN, ser på kravene for model ITU E i deres netværk. Det overordnede mål er at minimere forsinkelse, forvrængning og andre transmissionsforstyrrelser, især ved opkald til mobil- eller internationale netværk, hvor der allerede er stor forsinkelse. Ekko-annullering Ekko-annullering er normalt ikke påkrævet i Telecom PSTN, fordi geografisk forsinkelse er acceptabel i tilfælde, hvor CPE-retur holdes inden for grænserne, der defineres af Telepermit. Private netværk, der bruger Voice over IP-teknologi skal dog tilvejebringe ekko-annullering for alle taleopkald. Den kombinerede effekt af lyd/ VoIP-forsinkelse og forsinkelse i IP-routing kan nødvendiggøre en ekko-annulleringstid på ³ 64 ms. 10 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

11 Yderligere oplysninger Gælder for brugere i Den Europæiske Union For information om overholdelse af relevante EU-direktiver: Kontakt til autoriseret repræsentant: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Tyskland Brugerinformation om indsamling og bortskaffelse af elektronikskrot og brugte batterier Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må smides ud som almindeligt husholdningsaffald. Sådanne gamle produkter og batterier skal indleveres til behandling, genvinding resp. recycling i henhold til gældende nationale bestemmelser samt direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF. Ved at bortskaffe sådanne produkter og batterier på korrekt vis hjælper du med til at beskytte værdifulde ressourcer og imødegå de negative påvirkninger af det menneskelige helbred og miljøet, som vil kunne være følgen af usagkyndig affaldsbehandling. Ønsker du mere udførlig information om indsamling og recycling af gamle produkter og batterier, kan du henvende dig til din kommune, deponeringsselskabet eller stedet, hvor du har købt produkterne. Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæg. For kommercielle brugere i Den Europæiske Union Når du ønsker at kassere elektriske eller elektroniske apparater, bedes du henvende dig til din forhandler eller leverandør for nærmere information. Information om bortskaffelse i lande uden for Den Europæiske Union Disse symboler gælder kun inden for Den Europæiske Union. Ønsker du at kassere sådanne produkter, bedes du forhøre dig hos din forhandler eller kommune med henblik på en hensigtsmæssig bortskaffelse. Information om batterisymbol (to eksempler nedenfor): Dette symbol kan optræde sammen med et kemisk symbol. I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som er blevet fastlagt for det pågældende kemikalie. Den trykfølsomme skærm Gør ikke brug af almindeligt display-beskyttelsesfilm (den trykfølsomme skærm kan fungere forkert). Den trykfølsomme skærm kan let påføres skade. Berør den kun med dine fingre. Berør ikke den trykfølsomme skærm med en hård eller spids genstand med en skarp kant, som f.eks. en kuglepen eller dine fingernegle. Tryk ikke for hårdt på den trykfølsomme skærm. Gnid ikke for hårdt på den trykfølsomme skærm, og udsæt den ikke for anden hård behandling. Anbring ikke tunge genstande på den trykfølsomme skærm. Hvis enheden udsættes for en pludselig temperaturændring, som f.eks. når der tændes for et klima- eller varmeanlæg, kan der dannes kondens på den indvendige side af den trykfølsomme skærm, hvilket kan medføre fejlfunktion. I dette tilfælde skal betjeningen afbrydes, og enheden må ikke benyttes i 1 eller 2 timer, inden den tages i brug igen. Den trykfølsomme skærm kan blive varm under brug, hvilket er normalt. Andre Denne enhed er udelukkende designet til at blive betjent via den trykfølsomme skærm. Vi anbefaler derfor kraftigt, at du har en ekstra kommunikationsenhed til rådighed, i tilfælde af at den trykfølsomme skærm beskadiges. Undersøg kilden og funktionen af alle programmer inden installation. Du kan muligvis ikke installere eller betjene visse programmer afhængigt af programmet. Vær desuden opmærksom på, at Dokumentversion Betjeningsvejledninger 11

12 Yderligere oplysninger programmer kan indeholde vira eller kan opnå adgang til lokaliseringsdata eller personlige data eller andet, der er lagret på enheden. Disse data kan lægges ud på internettet og anvendes uretmæssigt. Panasonic fralægger sig ethvert ansvar, hvis et installeret program medfører driftsproblemer eller tab for brugeren eller en tredjepart. 12 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Oversigt over enheden...17 Medfølgende tilbehør...17 Ekstra tilbehør...17 Placering af kontrolfunktioner...18 Inden betjening af telefonen...23 Betjening via touch-display...23 Grundlæggende betjening af telefonen...24 Indtastning af tekst...25 Brug af tastaturet på skærmen...25 Brug af et USB-tastatur...29 Registrering af alarmnummer...30 Displayet og ikonerne...31 Displayet...31 Skærmen Hjem...31 Skærmen Program...34 Skærmen Telefon...35 Skærmen Opkald...37 Skærm for Opkaldslog...40 Skærmen Kontakter...41 Skærmen Fleksible knapper...42 Netværkskameraskærm...43 Skærmen Lås...44 Ikoner...46 Telefon...51 Foretagelse af et opkald...51 Bekræftelse af et nummer før opkald (Før opkald)...51 Genkald...51 Opkald fra skærmen Kontaktpersoner...51 Opkald fra opkaldsloggen...52 Opkald ved hjælp af en fleksibel knap, der er indstillet som en knap til direkte opkald...52 Opkald til et alarmnummer...52 Modtagelse af et opkald...53 Valg mellem flere indgående opkald...53 Besvarelse af et opkald under et opkald (besvare et ventende opkald)...53 Afvisning af opkald...53 Tilbagehold et opkald...54 Omstilling af et opkald...55 Konferenceopkald med tre deltagere...56 Mute...57 Aflytning af talebeskeder...57 Kontaktpersoner...58 Tilføjelse af kontaktpersoner...58 Tilføjelse af en ny kontaktperson...58 Tilføjelse af en kontaktperson fra opkaldsloggen...59 Tilføjelse af oplysninger om et netværkskamera til en kontaktperson...59 Redigering af en kontaktperson...60 Sletning af en kontaktperson...60 Dokumentversion Betjeningsvejledninger 13

14 Indholdsfortegnelse Søgning efter en kontaktperson...61 Ændring af visning af kontaktpersonerne...61 Sammenføjning/opdeling af kontaktpersoner...62 Lagring/indlæsning af oplysninger om en kontaktperson til/fra et SD-kort...62 Lagringsformat for kontaktdata...62 Sende kontaktoplysninger som en -vedhæftning...63 Tildeling af ringetoner til bestemte kontaktpersoner...64 Netværkskamera...65 Registrering af et netværkskamera...65 Valg af netværkskamera...66 Styring af et netværkskamera...66 Ringe til en telefon, der er tilknyttet et kamera...67 Automatisk skift mellem flere kameraer...68 Brug af forudindstillinger for netværkskamera...68 Tilføjelse af en forudindstilling til dine favoritter...68 Redigering af et navn på en forudindstilling...69 Konfigurering af egenskaber for displayet...69 Justering af lysstyrken på billedet...69 Automatisk tilstand...69 Modtagelse af alarmer fra netværkskameraer...70 Konfiguration af en alarmmeddelelse...70 Indbyggede programmer...72 Ur...72 Visning af dato og klokkeslæt...72 Indstilling af en alarm...72 Sletning af en alarm...73 Standsning af en alarm...73 Aktivering og annullering af snooze...73 Brug af alarmens menu...74 Browser...75 Visning af en internetside i en browser...75 Brug af bogmærker...75 Åbning og lukning af vinduer...75 Indstilling af startsiden...76 Tilbage til den forrige side...76 Brug af menuerne i browseren...76 Lommeregner...78 Brug af menuen Lommeregner...78 Kalender...79 Visning af Kalender...79 Tilføjelse af en begivenhed...79 Se en begivenhed...80 Redigering af en begivenhed...80 Sletning af en begivenhed...80 Annullering af en påmindelse/aktivering af snooze...80 Konfigurering af kalenderens indstillinger Opsætning af en -konto...82 Oprettelse og afsendelse af en ny -meddelelse...82 Læsning af s...83 Se en vedhæftning...83 Videresendelse af en -meddelelse...83 Visning af en liste med mapper Betjeningsvejledninger Dokumentversion

15 Indholdsfortegnelse Sletning af alle meddelelser i papirkurven...84 Tilføjelse af en konto...84 Sletning af en konto...85 Ændring af kontoindstillinger...85 Galleri...86 Visning af et billede...86 Se billeder som et diasshow...86 Sletning af et billede...86 Brug af menuen Galleri...87 Musik...88 Afspilning af musik...88 Oprettelse af en afspilningsliste...88 Redigering af en afspilningsliste...89 Søg efter relateret indhold i browseren...89 Brug af menuen for programmet Musik...89 Avancerede indstillinger...91 Viderestilling/Vil ikke forstyrres...91 Automatisk svar...92 Tilpasning af fleksible knapper...92 Brug af et hovedsæt...94 Aktivering af skærmlåsen...95 Tilpasning af telefonen...96 Ændring af baggrunden...96 Tilføjelse og sletning af genveje, widgets og mapper...97 Visning af din Kalender på skærmen Telefon...98 Indstilling af en ringetone...99 Brug af musik på et SD-kort som ringetonen...99 Programmering af webbrugergrænseflade Tilgængelighed Betjening af tastaturet Tilslutninger og installering Montering af stativ (justering af enhedens vinkel) Tilslutninger Vægmontering Konfiguration Indstillinger Indstillingselementer Oplysninger vedrørende indstillingselementer Diverse oplysninger Opdatering af firmwaren Brug af et SD-kort Indstilling af en Google-konto til synkronisering Initialisering af enheden Sikkerhedskopiering og gendannelse af data Rengøring af enheden Aktivering af rengøringstilstand Fejlfinding Dokumentversion Betjeningsvejledninger 15

16 Indholdsfortegnelse Specifikationer Redigeringshistorie Nødvendig softwarefilversion Indeks Betjeningsvejledninger Dokumentversion

17 Oversigt over enheden Oversigt over enheden Medfølgende tilbehør Kontakt forhandleren, hvis der mangler dele, eller der opstår andre problemer med delene. Røret (1) Ledning til røret (1) Stativ (1) Illustrationerne svarer ikke nødvendigvis til produktets faktiske udseende. Ekstra tilbehør Følgende ekstra tilbehør kan købes: Lysnetadapter *1 For KX-UT670X: KX-A422CE (PNLV228)/KX-A422UK (PNLV228)/ KX-A422AL (PNLV228)/KX-A422X (PNLV228)/ KX-A422BR (PNLV228) For KX-UT670NE: KX-A422CE (PNLV228)/KX-A422UK (PNLV228) For KX-UT670RU: KX-A422CE (PNLV228) Vægmonteringssæt KX-A434X *1 For at bestille en lysnetadapter (ekstraudstyr) skal du bruge modelnummeret "KX-A422". Dokumentversion Betjeningsvejledninger 17

18 Oversigt over enheden Placering af kontrolfunktioner Set forfra A B C F G D Touch-display (Side 23) Sensor for omgivende lys Registrerer lysstyrken fra det omgivende lys og justerer displayets lysstyrke derefter (Side 118). Indikatoren Besked/Ringer Lampens farve viser enhedens status som følger: E Farve (tilstand) Grøn (blinker hurtigt) Rød (lyser konstant) Grøn (blinker langsomt) Grøn (lyser konstant) Status for enheden Modtager et opkald Ny talebesked Eller ny talebesked og ubesvarede opkald Rengøringstilstand (til aftørring af skærmen) Ubesvarede opkald Oversigt over displaytaster (Side 19) Mikrofon Bruges til håndfri samtale. Gaffel til røret Holder røret stabilt, når enheden er monteret på en væg (Side 109). Højtaler 18 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

19 Oversigt over enheden Oversigt over displaytaster For KX-UT670X A B C D E F G H I For KX-UT670NE/KX-UT670RU A B C D E F G H I I denne vejledning anvendes oversigten over displaytastikonerne fra KX-UT670X i forklaringer og procedurer. Menu Vis menuen. Indholdet af menuen varierer afhængigt af den aktuelle skærm eller det aktuelle program. Start Vend tilbage til skærmen Hjem (Side 31). Når du trykker på denne knap og holder den nede, vises ikonerne for de programmer, du har brugt, siden enheden sidst startede op. Du kan trykke på et ikon for at skifte til det program (Side 72). Tilbage Vend tilbage til den foregående skærm. Lydstyrke Juster lydstyrken. Du kan justere lydstyrken for ringelyd og besked, håndsæt/højttaler (tilgængelig under samtale) og afspilning af musikprogrammet. Navigationstast Vælg emner på skærmen, f.eks. når du søger efter en kontaktperson eller konfigurerer indstillingerne. Enter Bekræfter og accepterer den indtastede tekst eller en ændret indstillingsværdi. Telefon Skift til skærmen Telefon (Side 35). Mute Under en samtale kan du slå lyden fra (mute) på håndsættets og enhedens mikrofon, så den anden deltager ikke kan høre dig. Mens mikrofonlyden er slået fra, blinker lyset på rødt. Højttalertelefon/hovedsæt Foretag og modtag opkald uden at bruge håndsættet. Hvis du bruger et hovedsæt, kan du føre en samtale ved hjælp af hovedsættet, hvis du trykker på denne knap. Når er aktiv, lyser lyset på rødt. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 19

20 Oversigt over enheden Set fra højre side A C B USB-port Tilslut et USB-tastatur (Side 108). Ledningen, der anvendes til at tilslutte et USB-tastatur til en USB-port skal være mindre end 3 m lang. Indgang til SD-kort Indsæt et SD-kort. Et SD-kort kan bruges til at gemme oplysninger, der er lagret på enheden, som f.eks. listen over dine kontaktpersoner, og til at indlæse oplysninger på enheden (Side 127). Kabeldæksel Hvis afstanden fra Ethernet-kabelstikket til der, hvor kabelbøjningerne er større end 30 mm, skal kabeldækslet fjernes (Side 106). 20 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

21 Oversigt over enheden Set fra venstre side A B C Modulært stik til røret EHS-stik Bruges til at tilslutte et EHS-hovedsæt (Side 107). Stik til hovedsæt (Side 107) Dokumentversion Betjeningsvejledninger 21

22 Oversigt over enheden Set bagfra A B C B D E F B G Indikatoren Besked/Ringer (Side 18) Ventilationsåbning (4 placeringer) NULSTILLINGSTAST Reinitialiserer enhedens indstillinger (Side 130). DC-stik LAN-port PC-port Åbninger til kabler Til fastgørelse af tyverisikringskabel eller -ledning. 22 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

23 Inden betjening af telefonen Inden betjening af telefonen Betjening via touch-display I denne vejledning forklares touch-betjening med følgende terminologi: Rør Rør displayet med din finger. Tryk Rør hurtigt ved displayet. Rør og hold Rør displayet, og lad din finger hvile på displayet. Swipe Lad din finger glide tværs over displayet vertikalt eller horisontalt, og løft derefter fingeren fra displayet. Træk For at flytte objekter, som f.eks. et ikon, skal du røre skærmen med fingeren og holde fingeren nede på ikonet og derefter flytte den tværs over displayet. Løft fingeren, når du når destinationen. Anmærkning! Brug kun én finger, når du bruger touch-displayet. Hvis du rører displayet med flere fingre, kan det give en uventet reaktion. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 23

24 Inden betjening af telefonen Grundlæggende betjening af telefonen Der er flere måder at foretage og besvare opkald på med denne enhed. Løfte røret Når du ser "løfte røret" i denne vejledning, kan du udføre en af følgende handlinger: Løfte røret fra gaflen. Tryk på. Tryk på en fleksibel knap, der er tildelt som en DN-knap (lokalnummer), på skærmen Telefon. Hvis der tilsluttes et USB-tastatur, skal du trykke på tasten [F3]. Hvis [Answer] vises på skærmen, er et tryk på [Answer] det samme som at trykke på. Lægge røret på Når du ser "lægge røret på" i denne vejledning, kan du udføre en af følgende handlinger: Lægge røret på gaflen igen. Tryk på, hvis du er i tilstanden håndfri. Hvis der tilsluttes et USB-tastatur, skal du trykke på tasten [End]. Hvis du er i håndfri tilstand, kan du også trykke på tasten [F4]. Hvis [Disconnect] vises på skærmen, vil et tryk på [Disconnect] afslutte det aktuelle opkald, men røret er stadig taget af (dvs. du hører en opkaldstone). Tilstanden håndfri Følgende handlinger aktiverer håndfri tilstand, hvor du kan snakke med og høre samtalens anden deltager uden at bruge røret. Tryk på i tilstanden standby, og foretag derefter et opkald. Tryk på under et opkald, og læg derefter røret på gaflen igen. Tryk på en fleksibel knap, der er tildelt som en DN-knap, i tilstanden standby på skærmen Telefon. Hvis der tilsluttes et USB-tastatur, skal du trykke på tasten [F3]. Håndfri tilstand annulleres ved at løfte røret fra gaflen. Medhør med røret taget af Andre kan aflytte samtalen gennem højtaleren, mens du fortsætter samtalen i røret, på følgende måde. Tryk på under en samtale. Hvis der tilsluttes et USB-tastatur, skal du trykke på tasten [F3]. Tryk på igen for at annullere medhør med røret taget af. Hvis der tilsluttes et USB-tastatur, annulleres medhør med røret taget af også, hvis du trykker på tasten [F4]. Når medhør med røret taget af er aktiveret, aktiveres tilstanden håndfri, når røret sættes tilbage på gaflen. 24 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

25 Inden betjening af telefonen Indtastning af tekst Med denne enhed kan du indtaste tekst og andre tegn med enten softwaretastaturet på skærmen eller et eksternt USB-tastatur (kan købes som tilbehør). 1. Tryk på den tekstboks, hvori du ønsker at indtaste tekst. 2. Brug tastaturet til at indtaste tekst. Når du trykker på en tekstboks, vises tastaturet på skærmen. Hvis du rører skærmen og holder fingeren nede på en tekstboks, bliver redigeringsfunktioner, som f.eks. [Select text], [Copy all] og [Paste] tilgængelige. Se side 25 for at få flere oplysninger om tastaturet på skærmen. Se side 29 for at få oplysninger om USB-tastaturer. Brug af tastaturet på skærmen Dette afsnit forklarer, hvordan du bruger tastaturet på skærmen til at indtaste tekst. Der findes to tastaturer til denne enhed: "iwnn IME-tastaturet" og "Android-tastaturet". "iwnn IME-tastaturet" giver yderligere funktioner, som f.eks. japansk indtastning. Valg af tastatur 1. Rør skærmen, og hold fingeren nede på en tekstboks. 2. Tryk på [Input method]. 3. Vælg [iwnn IME] eller [Android keyboard] på skærmen [Select input method]. Visning/skjulning af tastaturet på skærmen Sådan skjules tastaturet på skærmen 1. Tryk på, mens tastaturet på skærmen er vist. Sådan vises tastaturet på skærmen igen 1. Tryk på tekstboksen. Eller tryk på, og hold fingeren nede. Brug af IME-tastaturet Dette afsnit forklarer, hvordan du bruger nogle af funktionerne på iwnn IME-tastaturet. Skærmbillede af tastaturet Dokumentversion Betjeningsvejledninger 25

26 Inden betjening af telefonen Udseendet af tastaturet kan variere afhængigt af indtastningstilstanden. Funktionstaster Tast Beskrivelse Sletter tegnet foran markøren. Flytter markøren et tegn til venstre. Flytter markøren et tegn til højre. Viser indtastningsskærmen med symboler/emoticons. Skifter til indtastning af tal og symboler. Indsætter et linjeskift, accepterer den indtastede tekst osv. Accepterer den indtastede test og flytter til den næste tekstboks. Afslutter indtastningen. / / Ved ét tryk skifter du mellem indtastning af store og små bogstaver. Ved to efterfølgende tryk aktiveres caps lock. Indsætter et enkelt mellemrum. 26 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

27 Inden betjening af telefonen Brug af Android-tastaturet Dette afsnit forklarer, hvordan du indtaster bogstaver og tal med Android-tastaturet. Skærmbillede af tastaturet Udseendet af tastaturet kan variere afhængigt af indtastningstilstanden. Funktionstaster Tast Forklaring / / Ved ét tryk skifter du mellem indtastning af store og små bogstaver. Ved to efterfølgende tryk aktiveres caps lock. Sletter tegnet foran markøren. Accepterer den indtastede test og flytter til den næste tekstboks. Skifter til indtastning af tal og symboler. Indsætter et enkelt mellemrum. Hvis flere tastatursprog er aktiveret (Side 124), kan du skifte tastatursproget ved at røre skærmen og holde fingeren nede på denne tast, hvorefter du swiper til venstre eller højre. Skifter til indtastning af bogstaver. Viser yderligere symboler. Indsætter et linjeskift, accepterer den aktuelt indtastede tekst osv. Skifter til indtastning af symboler. Afslutter indtastningen. Starter en søgning vha. den indtastede tekst. Denne tast vises i widgeten Search (Side 97). Dokumentversion Betjeningsvejledninger 27

28 Inden betjening af telefonen Se side Side 124 for at få flere oplysninger om indstillinger for Android-tastaturet. 28 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

29 Inden betjening af telefonen Brug af et USB-tastatur Du kan tilslutte et standard USB-tastatur og bruge det til at indtaste tekst i stedet for tastaturet på skærmen. Følgende taster kan benyttes: Tast Alfanumeriske tegn og symboler (inklusive det nummeriske tastatur) [Backspace]-tast Piletaster ([ ], [ ], [ ], [ ]) [Enter]-tast Forklaring Bruges på samme måde som indtastningstasterne på tastaturet på skærmen. Sletter tegnet foran markøren. Flyt markøren op, ned, til venstre og til højre. Indsætter et linjeskift, accepterer den indtastede tekst osv. [Esc]-tast [Home]-tast på oversigten over dis- Har samme funktion som playtaster. Har samme funktion som playtaster. på oversigten over dis- [Tab]-tast [Shift]-tast [Alt]-tast [AltGr]-tast *1 Space-tast Programtast Flytter markøren et fast antal tegn til højre. Bruges sammen med andre taster eller til at skifte mellem store og små bogstaver. Bruges sammen med andre taster. Hvis der er en tast [AltGr] på dit tastatur, fungerer denne på samme måde som [AltGr]. Bruges sammen med andre taster. Indsætter et enkelt mellemrum. Flytter markøren til hurtigsøgningsfeltet. På skærmen Kontaktpersoner flyttes markøren til søgefeltet Kontaktpersoner (Side 61). *1 Afhængig af land findes denne tast muligvis ikke på dit tastatur. Når du indtaster accenttegn ved at kombinere et accenttegn med et bogstav (f.eks. ved først at indtaste "^" og derefter "e" for at få "ê") på et USB-tastatur, skal du sikre dig, at Android-tastaturet er valgt (Side 25). Hvis du vil indtaste store bogstaver, skal du bruge tasten [Shift]. Tasten [Caps Lock] understøttes ikke. Denne enhed understøtter pc-tilstand til russiske tastaturer. Hvis russisk er valgt som landestandard, og du bruger et USB-tastatur, kan du indtaste latinske tegn ved at holde [Alt]- eller [AltGr]-knappen nede, mens du indtaster tegnene. Se side 122 for at få flere oplysninger om indstilling af landestandarder. Visse tasters funktion kan variere afhængigt af, om tilstanden Tilgængelighed er aktiveret (Side 101). Se side 108 for at få flere oplysninger om tilslutning af et USB-tastatur. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 29

30 Inden betjening af telefonen Registrering af alarmnummer Med registrering af alarmnumre kan du vælge og ringe til disse numre, mens skærmlåsen er aktiv. Der kan registreres op til 5 alarmnumre. 1. Tryk på på skærmen Telefon. 2. På skærmen [Menu] skal du trykke på [Edit Emergency Number]. 3. Indtast værdier i [Label] og [Phone Number]. 4. Tryk på [OK], når du er færdig med at indtaste værdierne. Se side 52 for at få flere oplysninger om opkald til alarmnumre. Se side 25 for at få flere oplysninger om indtastning af tekst. Se side 95 for at få flere oplysninger om aktivering af skærmlåsen. 30 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

31 Displayet og ikonerne Displayet og ikonerne Displayet Skærmen Hjem Skærmen Hjem vises først, når enheden tændes. Skærmen Hjem vises også, når du trykker på. A B C D E Statuslinje (Side 32) Når du swiper til venstre eller højre på skærmen, vises en anden Hjem-skærm. Skærmen Hjem består af tre skærme, og du kan frit placere genveje osv. på hver skærm. Tryk her for at vise skærmen Programmer (Side 34). Tryk her for at skjule eller vise program-dock en. Program-dock Du kan placere ofte anvendte programmer i program-dock en. Der kan placeres op til 7 programmer. (Se side 98 for at få flere oplysninger om tildeling af programmer til program-dock en.) Dokumentversion Betjeningsvejledninger 31

32 Displayet og ikonerne Statuslinje Statuslinjen viser status for enheden og vises på alle skærme. Meddelelsesskærmen vises ved at trykke på statuslinjen. A B C D Viser status for enhedens indstillinger, meddelelser om nye s osv. Viser brugerens navn og enhedens telefonnummer. Hvis der er konfigureret flere linjer på din enhed, vises telefonnummeret for standardlinjen. Viser status for telefonens funktioner. Viser den aktuelle dato og klokkeslæt. (Se side 125 for at få flere oplysninger om indstilling af dato og klokkeslæt.) Se side 33 for at få flere oplysninger om meddelelsesskærmen. 32 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

33 Displayet og ikonerne Skærmen Meddelelser Du kan trykke på emnerne på meddelelsesskærmen for at vise yderligere oplysninger. A B C D Rydder alle meddelelser. Viser indstillinger og statusoplysninger for enheden. Du kan trykke på hvert emne for at vise yderligere oplysninger, ændre indstillinger osv. Viser aktuelle meddelelser. Tryk på hvert emne for at starte det tilhørende program. Tryk her for at lukke skærmen Meddelelser. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 33

34 Displayet og ikonerne Skærmen Program Skærmen Program viser de programmer, der er installeret på enheden. Denne skærm vises, når du trykker på på skærmen Hjem. A B Viser de programmer, der er installeret på enheden (Side 72). Tryk her for at lukke skærmen Program. 34 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

35 Displayet og ikonerne Skærmen Telefon Når enheden tændes, og skærmen Hjem vises, vises skærmen Telefon automatisk. Du kan også trykke på eller på skærmen Hjem for at vise skærmen Telefon. Visning af Opringningstaster A B C D Visning af kalender E F G H I Dokumentversion Betjeningsvejledninger 35

36 Displayet og ikonerne Viser baggrunden (Side 96). Viser dine kontaktpersoner (Side 41). Viser opkaldsloggen (Side 40). Antallet af ubesvarede opkald vises i firkantede parenteser (f.eks. [44]). Hvis der er konfigureret flere linjer på din enhed, vises det samlede antal ubesvarede opkald på alle linjer. Kontrollerer dine talebeskeder (Side 57). Antallet af nye beskeder vises i firkantede parenteser (f.eks. [26]). Hvis der er konfigureret flere linjer på din enhed, vises det samlede antal nye beskeder på alle linjer. Genkalder det sidst opkaldte nummer (Side 51). Skifter midlertidigt skærmvisningen mellem visning af Opringningstaster og visning af Kalender. (Se side 98 for at vise Kalender som standard.) Opringningstaster Fleksible knapper (Side 42, Side 92) Viser op til 3 af de forestående begivenheder. Tryk på en begivenhed for at redigere den. Nye begivenheder kan tilføjes ved at starte kalenderprogrammet fra skærmen Hjem. 36 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

37 Displayet og ikonerne Skærmen Opkald Fanen [Current] vises under et opkald. A B C D E F G H I J Fanen [Current] Viser oplysninger om det igangværende opkald. Fanen [Hold] Viser oplysninger om parkerede opkald. Personlige oplysninger Hvis den anden deltager er registreret i dine kontaktpersoner, vises den persons oplysninger. Fanen [Incoming] Viser oplysninger om indgående opkald. Viser oplysninger om den linje, der bruges (nummer, navn osv.). Viser opkaldets varighed. Softkeys (Side 38) Knapper vises for funktioner, som kan bruges under et opkald. Genkald til det sidst opkaldte telefonnummer (Side 51). Viser dine kontaktpersoner (Side 41). Viser opringningstasterne. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 37

38 Displayet og ikonerne Softkeys Tast Beskrivelse Sletter det sidst indtastede tal. Annullerer før opkald og vender tilbage til skærmen Telefon (Side 51). Besvarer et opkald. Tilbageholder det aktuelle opkald (Side 54). Henter et tilbageholdt opkald og genoptager opkaldet (Side 54). Omstiller opkaldet (Side 55). Annullerer omstillingen og genoptager opkaldet (Side 55). Tilslutter et opkald til omstillingsdestinationen og lægger derefter på (Side 55). Når et opkald er etableret med omstillingsdestinationen (anden deltager), skiftes tilbage til den første deltager (Side 55). Udfører omstilling uden besked (Side 55). Føjer en 3. deltager til en samtale med 2 deltagere (Side 56). Starter et konferenceopkald med 3 deltagere (Side 56). Uden at lægge røret på afsluttes det aktuelle opkald, mens røret stadig er taget af. Eller afslutter et konferenceopkald med 3 deltagere og vender tilbage til et opkald med 2 deltagere (Side 56). Afviser et indgående opkald (Side 53). Denne knap vises ikke for Genkald tilbageholdt opkald, eller hvis opkaldet er på en delt linje. En delt linje kan anvendes af flere enheder. Dette er en valgfri funktion, som muligvis ikke understøttes af dit telefonsystem. 38 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

39 Displayet og ikonerne Tast Beskrivelse Funktionen afhænger af dit telefonsystem. Kontakt administratoren eller forhandleren for at få flere oplysninger. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 39

40 Displayet og ikonerne Skærm for Opkaldslog Ved at trykke på [Call Log] på skærmen Telefon vises skærmen Opkaldslog. Skærmen Opkaldslog viser opkaldsloggen for udgående opkald, opkaldsloggen for indgående opkald og opkaldsloggen for ubesvarede opkald. De 100 nyeste opkald gemmes for hver type opkaldslog. A B C D F G E Fanen [Outgoing Call] Viser opkaldsloggen for udgående opkald. Fanen [Incoming Call] Viser opkaldsloggen for indgående opkald, herunder ubesvarede opkald. Fanen [Missed Call] Viser kun ubesvarede opkald. Viser linjen, der blev brugt, da opkaldet blev foretaget eller modtaget. (Vises kun, når der er konfigureret flere linjer på din enhed.) Opkaldsfortegnelser Viser registrerede kontaktoplysninger, som f.eks. navne og telefonnumre. Hvis der ikke er registreret kontaktoplysninger, vises kun telefonnummeret. Viser datoen og klokkeslættet for opkaldet. Ikonet viser opkaldstypen (Side 48). Tryk for at ringe til det telefonnummer, der er tilknyttet opkaldsfortegnelsen. Hvis der er konfigureret flere linjer på din enhed, foretages opkaldet fra den linje, hvor det oprindelige opkald blev foretaget eller modtaget. Hvis de registrerede oplysninger for en kontaktperson ændres, reflekteres disse oplysninger i opkaldsloggen, næste gang skærmen Opkaldslog åbnes. Hvis det internationale opkaldspræfiks (+) er tilføjet, vises nummeret i opkaldsloggen med et "+" foran. Hvis du modtager et anonymt opkald, vises kun [Anonymous Call] og tidspunktet for opkaldet. Du kan ikke ringe tilbage til en, der ringer anonymt. 40 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

41 Displayet og ikonerne Skærmen Kontakter Skærmen Kontaktpersoner vises ved at trykke på [Contacts] på skærmen Telefon eller at trykke på skærmen Hjem. A B C D på E F G Viser alle kontaktpersoner. Viser kun de kontaktpersoner, der er indstillet som favoritter (Side 59). Indtast et navn for at søge efter kontaktpersoner (Side 61). Tilføj en ny kontaktperson (Side 58). Viser antallet af kontaktpersoner i den liste, der vises nu. Foto Ved at klikke på et foto vises en "hurtig kontakt"-popup (Side 51). Billeder gemt på SD-kortet kan bruges til billeder (Side 58). Viser registrerede navne og telefonnumre. Hvis der er registreret flere telefonnumre til en kontaktperson, vises standardnummeret. (Se side 58 for at få flere oplysninger om standardnumre). Dokumentversion Betjeningsvejledninger 41

42 Displayet og ikonerne Skærmen Fleksible knapper Skærmvisning med enkelt række A B C Fuld skærmvisning A Ved at trykke på en knap aktiveres den funktion, der er tildelt den fleksible knap. Skifter mellem display med en enkelt række og fuld skærmvisning. Viser den næste række. Se side 92 for at få flere oplysninger om tildeling af funktioner til fleksible knapper. B 42 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

43 Displayet og ikonerne Netværkskameraskærm Netværkskameraskærmen starter ved at trykke på på skærmen Hjem. Du kan se video feeds fra de netværkskameraer, der er tilsluttet netværket. B C A D E Viser netværkskameraets video feed. Viser det kameranavn, som er registreret i skærmen [Camera Registration] (Side 65). Vender tilbage til kameraets hjemmeposition (Side 67). Tryk på for at zoome ind og for at zoome ud (Side 66). Ringer til det telefonnummer (nummer til personsøgning), der er tilknyttet netværkskameraet (Side 67). Se side 65 for at få flere oplysninger om tilføjelse af netværkskameraer. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 43

44 Displayet og ikonerne Skærmen Lås Når nogen trykker på displayet, mens skærmlåsen er aktiv, vises følgende skærm. Ved brug af et mønster A B Ved brug af en PIN-kode B A 44 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

45 Displayet og ikonerne Ved brug af en adgangskode B A Ring til et alarmnummer (Side 52). Aftegn mønsteret til oplåsning, indtast PIN-koden, eller indtast adgangskoden for at låse skærmen op (Side 95). Se side 95 for at få flere oplysninger om aktivering af skærmlåsen. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 45

46 Displayet og ikonerne Ikoner Skærmen Hjem (Side 31) Ikon Beskrivelse Viser skærmen Programmer. Skjuler eller viser program-dock en. Lukker skærmen Programmer. Træk genveje, widgets eller mapper, der ikke skal bruges, til dette ikon for at slette dem (Side 98). Statuslinje (Side 32) Ikon / / / / Viser status for tilstanden hovedsæt. : Til : Fra Beskrivelse Viser statussen for Viderestilling (VK) eller Vil ikke forstyrres (DND). Hvis der er konfigureret flere linjer på din enhed, vises ikonet "set", når VK eller DND er aktiveret på en af disse linjer. : Set : Not set Viser indstillingsstatus for Autosvar. : Enable : Disable Viser status for opkaldstjenesten og netværket. Hvis der er flere linjer konfigureret på din enhed, vises ikonet "forbindelsesfejl", hvis der er en forbindelsesfejl på en af linjerne. : Forbundet uden problemer : Forbindelsesfejl Vises, når et SD-kort, der er sat i enheden, kan fjernes (dvs. når det er blevet afmonteret). Vises, når et SD-kort er sat i enheden, og er klar til brug. Vises, når der ikke er nok fri plads tilgængelig på enheden. Når dette ikon vises, skal du slette kontaktpersoner, kalenderaftaler eller s for at frigøre mere plads. Vises, når der modtages en . Vises, når der spilles musik. 46 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

47 Displayet og ikonerne Ikon Beskrivelse Vises, når tiden for påmindelse om en begivenhed er nået. Vises som en alarm for følgende begivenheder: SD-kortet er fjernet. En ikke-understøttet USB-enhed er tilsluttet enheden. USB-hubbens grænse er overskredet. Kravet til strøm fra USB-porten er for højt. Viser antallet af ikoner, der ikke vises på statuslinjen. Vises, når funktionen alarm-snooze er aktiv. Vises, når en alarm er indstillet (Side 72). / Viser status for den aktuelle opkaldsfane. : I brug (vises, når der foretages et opkald, under et opkald, under et konferenceopkald osv.). : Ikke i brug (vises, når linjen er ledig, når der modtages et opkald osv.). Vises, når lydstyrken for ringetonen er indstillet til "0" (Side 117). Når dette ikon vises, slås beskedtoner også fra. Vises, når download af en fil er fuldført. Vises, når der modtages en alarm fra et netværkskamera (kun når meddelelser i statuslinjen er angivet), eller når der er en indstillingsfejl med hensyn til alarmporten (Side 70). Vises, når synkronisering af kontaktpersoner eller kalender er i gang (Side 129). Hvis begge dele er ved at blive synkroniseret, vises ikonet to gange. Vises, hvis synkroniseringen af kontaktpersoner eller kalender mislykkedes. Skærmen Telefon (Side 35) Ikon Beskrivelse Viser dine kontaktpersoner (Side 41). / Viser opkaldsloggen (Side 40). : Ingen ubesvarede opkald. : Der er et eller flere ubesvarede opkald. Når fanen [Missed Call] åbnes, skifter på skærmen Telefon til. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 47

48 Displayet og ikonerne Ikon / Beskrivelse Angiver, om der er nye talebeskeder (Side 57). : Ingen nye beskeder. : Der er en eller flere nye beskeder. Genkalder det sidst opkaldte nummer (Side 51). Viser kalenderen. Viser opringningstasterne. / Skifter mellem skærmvisning med enkelt række og fuld skærmvisning eller fleksible knapper. Viser den næste række af fleksible knapper i skærmvisningstilstand med enkelt række. Kolonnen med en kant rundt om er den række, der vises nu (for eksempel: ). En række, der vises i rødt, angiver, at den tast, der bliver brugt nu, er placeret i den række. Skærmen Opkald (Side 37) Ikon Beskrivelse Viser oplysninger om det aktuelle opkald. Viser oplysninger om parkerede opkald. Viser oplysninger om indgående opkald. Skærmen Opkaldslog (Side 40) Ikon Beskrivelse Vises for udgående opkald. Vises for indgående opkald, der blev besvaret. Vises for ubesvarede opkald, der er kontrolleret. Vises for ubesvarede opkald, der ikke er kontrolleret. Når du trykker på opkaldsfortegnelsen for at vise oplysninger om opkaldet eller trykker på for at ringe tilbage, skifter ikonet til. 48 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

49 Displayet og ikonerne Ikon Beskrivelse Ringer til den anden deltager. Skærmen Kontaktpersoner (Side 41) Ikon Beskrivelse Indtast et navn for at søge efter en kontaktperson (Side 61). Tilføjer en ny kontaktperson (Side 58). Ringer til kontaktpersonens standardtelefonnummer. Sender en til kontaktpersonens standard- -adresse. Viser oplysninger om den valgte kontaktperson. Indstiller den valgte kontaktperson som en favorit. Ringer op til det valgte telefonnummer. Skriv en til den valgte -adresse. Angiver standardtelefonnummeret eller - -adressen. Tildeler et billede, der er gemt på SD-kortet, til en kontaktperson. Tilføjer det valgte redigerbare emne. Sletter det valgte redigerbare emne. Netværkskameraskærm (Side 43) Ikon Beskrivelse Sætter netværkskameraets vinkel, zoomniveau og lysstyrke tilbage til kameraets standarder (Side 67). / / Zoom ind på/zoom ud fra netværkskameraets video feed (Side 66). Gør netværkskameraets video feed lysere/mørkere (Side 69). Dokumentversion Betjeningsvejledninger 49

50 Displayet og ikonerne Ikon Beskrivelse Ringer til det telefonnummer (nummer til personsøgning), der er tilknyttet netværkskameraet (Side 67). Skærmen Lås (Side 44) Ikon Beskrivelse Ring til et alarmnummer (Side 52). Skærmen Accounts & sync settings (Side 129) Ikon Beskrivelse Vises, hvis automatisk synkronisering er slået til. Vises, hvis automatisk synkronisering er slået fra. Vises, når synkroniseringen er i gang. 50 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

51 Telefon Telefon Foretagelse af et opkald 1. Tag røret af. 2. Indtast telefonnummeret. 3. Læg røret på for at afslutte opkaldet. Du kan indtaste op til 32 cifre i telefonnummeret. Hvis det opkaldte nummer er registreret til en kontaktperson, vises kontaktpersonens oplysninger. Hvis et netværkskamera er registreret til den kaldte deltagers kontaktoplysninger, starter netværkskameraskærmen, og du kan se video feed et fra kameraet. Bekræftelse af et nummer før opkald (Før opkald) Du kan bekræfte det telefonnummer, du indtastede, før der ringes til det. 1. Indtast telefonnummeret, mens røret stadig er på gaflen. 2. Løft røret, eller tryk på. 3. Læg røret på for at afslutte opkaldet. I trin 1 kan du trykke på [Redial] uden at løfte røret for at aktivere tilstanden håndfri. Opkald fra skærmen Kontaktpersoner Opkald med "Hurtig kontakt" 1. Tag røret af. 2. Tryk på [Contacts] på skærmen Telefon. 3. Tryk på billedet af den kontaktperson, du ønsker at ringe til. 4. Tryk på. 5. Læg røret på for at afslutte opkaldet. Når der er registreret flere numre til en kontaktperson, ringes der til det nummer, der er angivet som kontaktpersonens standardnummer. Hvis du bruger "Hurtig kontakt" med en kontaktperson, som ikke har et standardnummer angivet, vises følgende skærm. Hvis afkrydsningsfeltet [Remember this choice] vælges, registreres det telefonnummer, du vælger, som kontaktpersonens standardnummer. Ved at trykke på slettes det sidst indtastede tal. Med navigationstasterne ( og ) kan du flytte markøren til venstre og højre. Ved at trykke på [Cancel] kommer du tilbage til skærmen Telefon. Du kan indtaste op til 32 cifre i telefonnummeret. Genkald Du kan genkalde det sidste telefonnummer, som du ringede op til. 1. Tag røret af. 2. Tryk på [Redial]. 3. Læg røret på for at afslutte opkaldet. Hvis du trykker på en anden kontaktmåde end telefon, startes det program, der er tilknyttet den kontaktmåde. Valg fra flere numre registreret til en kontaktperson 1. Tag røret af. 2. Tryk på [Contacts] på skærmen Telefon. 3. Tryk på navnet på den kontaktperson, du ønsker at ringe til. 4. Tryk på det telefonnummer, du ønsker at ringe til. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 51

52 Telefon 5. Læg røret på for at afslutte opkaldet. Opkald fra opkaldsloggen 1. Tag røret af. 2. Tryk på [Call Log]. 3. Vælg fanen [Outgoing Call], fanen [Incoming Call] eller fanen [Missed Call]. 4. Tryk på fortegnelsen for den deltager, du ønsker at ringe til. 5. Læg røret på for at afslutte opkaldet. Hvis du ønsker at ringe til et andet telefonnummer, der er registreret til kontaktpersonen, eller bruge en anden kontaktmåde, skal du trykke på fortegnelsen og derefter vælge [View contact], mens røret stadig er på. Du kan derefter vælge et andet telefonnummer eller en anden kontaktmåde på skærmen med kontaktpersonens oplysninger. Redigering af et telefonnummer før opkald 1. Tryk på [Call Log] på skærmen Telefon. 2. Vælg fanen [Outgoing Call], fanen [Incoming Call] eller fanen [Missed Call]. 3. Rør skærmen, og hold fingeren nede på fortegnelsen for den deltager, du ønsker at ringe til. 4. Tryk på [Edit number before calling]. 5. Rediger telefonnummeret, og tag derefter røret af. Se side "51" for at få flere oplysninger om før opkald. Sletning af kontaktpersoner fra opkaldsloggen Sletning af 1 kontaktperson fra opkaldsloggen 1. Tryk på [Call Log] på skærmen Telefon. 2. Vælg fanen [Outgoing Call], fanen [Incoming Call] eller fanen [Missed Call]. 3. Rør skærmen, og hold fingeren nede på den deltager, du ønsker at slette. 4. Tryk på [Remove from call log]. Sletning af alle kontaktpersoner fra opkaldsloggene 1. Tryk på [Call Log] på skærmen Telefon. 2. Tryk på. 3. Tryk på [Clear all call log]. 4. På skærmen [Clear] skal du trykke på [OK]. Alle fortegnelser i opkaldsloggen for udgående opkald, opkaldsloggen for indgående opkald og opkaldsloggen for ubesvarede opkald slettes. Opkald ved hjælp af en fleksibel knap, der er indstillet som en knap til direkte opkald Du kan bruge en fleksibel knap, der er konfigureret som en knap til direkte opkald, til nemt at foretage opkald. 1. Tag røret af. 2. Tryk på en fleksibel knap, der er konfigureret som en knap til direkte opkald. 3. Læg røret på for at afslutte opkaldet. En fleksibel knap, der er konfigureret som en BLF-knap (indikatorfelt for optaget), kan også anvendes til at ringe til et lokalnummer (Side 94). Se side 92 for at få flere oplysninger om registrering af knapper til direkte opkald og BLF-knapper. Opkald til et alarmnummer Du ringe til et alarmnummer, der er registreret i forvejen, mens skærmlåsen er aktiv. 1. Tag røret af. 2. Tryk på. 3. Tryk på den kontaktperson, du vil ringe til, på skærmen [Select]. Indgående opkald modtages ikke, mens du er i gang med et opkald. Se side 30 for at få flere oplysninger om registrering af et alarmnummer. Se side 95 for at få flere oplysninger om aktivering af skærmlåsen. 52 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

53 Telefon Modtagelse af et opkald 1. Tag røret af. 2. Læg røret på for at afslutte opkaldet. Ved at aktivere automatisk svar kan du besvare et indgående opkald uden at løfte røret (Side 92). Hvis der er registreret et netværkskamera i opkalderens kontaktoplysninger, starter netværkskameraskærmen, og du kan se video feed et fra kameraet. Når du modtaget et opkald, mens du bruger et andet program, vises vinduet [Incoming Call]. Valg mellem flere indgående opkald Når du har indgående opkald fra flere deltagere på en gang, kan du vælge, hvilket opkald du vil besvare. 1. På fanen [Incoming] kan du vælge, hvilket opkald du vil besvare. 2. Tryk på [Answer]. Antallet af indgående opkald vises på fanen [Incoming]. I fanen [Incoming] vises indgående opkald i rækkefølgen fra den ældste til den nyeste. Besvarelse af et opkald under et opkald (besvare et ventende opkald) Når du modtager et andet opkald under et opkald, kan du besvare det andet opkald, når du enten har tilbageholdt det aktuelle opkald eller afbrudt forbindelsen. Afbrydelse af den aktuelle samtale og besvarelse af et andet opkald 1. Når du hører banke på-tonen, skal du lægge røret på. 2. Tag røret af. Tilbageholdelse af det aktuelle opkald og besvarelse af det andet opkald 1. Tryk på [Close] i vinduet [Incoming Call]. 2. Tryk på [Hold] på fanen [Current]. 3. Tryk på DN-knappen (fleksibel knap) for det indgående opkald (blinker hurtigt grønt). Hvis Automatisk tilbagehold opkald er aktiveret via programmering af konfigurationsfilen, kan du trykke på [Answer] på [Incoming Call] for at tilbageholde det aktuelle opkald og besvare det andet opkald. Kontakt din administrator eller forhandler for at få flere oplysninger. Afvisning af opkald Du kan afvise et indgående opkald på din enhed eller indstille enheden til at afvise visse opkald. Afvisning af et opkald ved modtagelse 1. Tryk på, når du modtager et indgående opkald. Afvisning af anonyme opkald Du kan indstille enheden til at afvise opkald, når enheden modtager et opkald uden telefonnummer. For at afvise anonyme opkald skal indstillingen for blokering af anonyme opkald aktiveres via programmering af webbrugergrænsefladen (Side 100). Kontakt administratoren eller forhandleren for at få flere oplysninger. Afviste telefonnumre lagres ikke i den indgående opkaldslog. Opkaldet kan muligvis ikke afvises afhængigt af den linje, som det indgående opkald modtages på. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 53

54 Telefon Afvisning af specifikke opkald Du kan indstille enheden til at afvise specifikke telefonnumre. Afviste telefonnumre lagres ikke i den indgående opkaldslog. Tilføjelse af et telefonnummer Du kan lagre op til 30 telefonnumre, som du vil afvise, i enhedens afvisningsliste. 1. Tryk på på skærmen Telefon. 2. Tryk på [Call Block setting]. 3. Indtast telefonnummeret (maks. 32 tegn). 4. Tryk på [OK]. Gentag proceduren i trin 3 for at registrere yderligere telefonnumre. Tilføjelse af et telefonnummer fra den indgående opkaldslog Du kan tilføje et telefonnummer ved at henvise til den indgående opkaldslog. 1. Tryk på [Call Log] på skærmen Telefon. 2. Vælg fanen [Incoming Call] eller fanen [Missed Call]. 3. Tryk på det telefonnummer, du ønsker at afvise opkald fra. 4. Tryk på [Add to Call Block list]. Tilbagehold et opkald 1. Tryk på [Hold] på fanen [Current]. Når et opkald har været tilbageholdt et bestemt stykke tid, vises vinduet [Recall], og du hører genkaldstonen. Hvis Automatisk tilbagehold opkald er aktiveret via programmering af konfigurationsfilen, kan du blot trykke på en fleksibel knap, der er tildelt som en DN-knap (Side 92) for at tilbageholde opkaldet. Kontakt din administrator eller forhandler for at få flere oplysninger. Hentning af et tilbageholdt opkald 1. Vælg det opkald, du vil hente, på fanen [Hold]. 2. Tryk på [Retrieve]. Antallet af tilbageholdte opkald vises på fanen [Hold]. I fanen [Hold] vises tilbageholdte opkald i rækkefølgen fra den ældste til den nyeste. Tilbageholdte opkald, der skal omstilles, eller venter på, at en konference starter, vises øverst på listen. Redigering af et lagret telefonnummer 1. Tryk på på skærmen Telefon. 2. Tryk på [Call Block setting]. 3. Vælg det telefonnummer, du ønsker at redigere. 4. Tryk på [OK], når du har indtastet telefonnummeret. Sletning af et lagret telefonnummer 1. Tryk på på skærmen Telefon. 2. Tryk på [Call Block setting]. 3. Vælg det telefonnummer, du ønsker at slette. 4. Slet det viste nummer. 5. Tryk på [OK]. 54 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

55 Telefon Omstilling af et opkald Omstilling når modtageren har besvaret opkaldet 1. Tryk på [Transfer] på fanen [Current] under et opkald. 2. Ring til den person, du vil omstille opkaldet til. 3. Tryk på [Transfer Complete], når den deltagende destination svarer. Se side 51 for at få flere oplysninger om at foretage opkald. I trin 2 kommer du tilbage til det oprindelige opkald ved at trykke på [Transfer Cancel], før du trykker på. Se side 51 for at få flere oplysninger om at foretage opkald. I stedet for at trykke på [Transfer] kan du i trin 1 trykke på en fleksibel knap, der er tildelt som en BLF-knap, for at ringe til omstillingsdestinationen. Hvis omstilling, når røret er lagt på, er aktiveret på din enhed, kan du blot lægge røret på i trin 3 i stedet for at trykke på [Transfer Complete]. Kontakt administratoren eller forhandleren for at få flere oplysninger. I stedet for at trykke på [Transfer Complete] kan du i trin 3 trykke på [Swap] for at parkere omstillingsdestinationen og tale med den deltager, du omstiller. Hvis du trykker på [Swap] igen, kommer du tilbage til omstillingsdestinationen. Hvis omstillingsdestinationen ikke svarer, kan du enten trykke på [Transfer Cancel] eller trykke på den fleksible DN-knap for det tilbageholdte opkald (blinker langsomt grønt) for at vende tilbage til det oprindelige opkald. I trin 3 omstilles opkaldet, selv om du lægger røret på, før destinationen svarer. Omstilling uden at vente på et svar fra destinationen (Omstilling uden besked) Du kan overføre et opkald direkte til omstillingsdestinationen uden at vente på et svar fra destinationen. 1. Tryk på [Blind Transfer] på fanen [Current] under et opkald. 2. Indtast omstillingsdestinationens telefonnummer, og tryk på. 3. Læg røret på. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 55

56 Telefon Konferenceopkald med tre deltagere Afslutning af et konferenceopkald 1. Læg røret på. Under et opkald med to deltagere kan du tilføje en tredje deltager og etablere et konferenceopkald. 1. Tryk på [Conference] på fanen [Current] under et opkald. 2. Ring til den person, du vil føje til samtalen. 3. Tryk på [Start Conference], når den tredje deltager svarer, og konferencen med tre deltagere starter. Se side 51 for at få flere oplysninger om at foretage opkald. Hvis den deltager, som du føjer til samtalen, ikke svarer, kan du vende tilbage til opkaldet med to deltagere ved at trykke på den fleksible DN-knap ved det tilbageholdte opkald (blinker langsomt grønt). Fjernelse af en person fra konferencen Sådan parkerer du en deltager og snakker med den anden Du kan parkere en af deltagerne og etablere et opkald med to deltagere med den anden deltager. Det er også muligt at vende tilbage til konferencen med tre deltagere. 1. Under et konferenceopkald med tre deltagere kan du vælge den deltager, du ønsker at tilbageholde på fanen [Current]. 2. Tryk på [Hold]. Du kan vende tilbage til konferencen med tre deltagere ved at trykke på [Start Conference] efter trin 2. Hvis du trykker på [Hold] uden at vælge en deltager, tilbageholdes de begge to. Sådan afbryder du samtalen med en deltager og fortsætter med at snakke med den anden Du kan fjerne en af deltagerne fra konferencen og vende tilbage til opkaldet med to deltagere. 1. Under et konferenceopkald med tre deltagere kan du vælge den deltager, du ønsker at fjerne, på fanen [Current]. 2. Tryk på [Disconnect]. 56 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

57 Telefon Mute Under et opkald kan du slå mikrofonen fra (mute), så den anden deltager ikke kan høre dig. Du vil stadig kunne høre den anden deltager, men vedkommende kan ikke høre dig. Enhedens mikrofon, håndsættet og et tilsluttet hovedsæt vil alle være slået fra. 1. Tryk på. Når du trykker på igen, annulleres tilstanden mute. Når mute er aktiv, blinker lysdioden på rødt. Aflytning af talebeskeder Når du har nye talebeskeder, vises ikonet [Message] som på skærmen Telefon. Indikatoren Besked/Ringer lyser også rødt. 1. Tryk på [Message] på skærmen Telefon. 2. Følg lydvejledningen. For at bruge denne funktion skal adgangsnummeret til svarservicen være aktiveret via programmering af konfigurationsfilen. Kontakt din administrator eller forhandler for at få flere oplysninger. Hvis du skal indtaste en adgangskode for at lytte til dine talebeskeder, skal du bruge opringningstasterne til at indtaste adgangskoden. Tryk på [Dial] for at se opringningstasterne, og indtast din adgangskode (Side 35). Hvis der er konfigureret flere linjer på din enhed, skal du vælge den linje, som du ønsker at aflytte talebeskeder fra, efter trin 1. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 57

58 Kontaktpersoner Kontaktpersoner Skærmen Kontaktpersoner vises, når du trykker på [Contacts] på skærmen Telefon eller på skærmen Hjem. Tilføjelse af kontaktpersoner Tilføjelse af en ny kontaktperson Du kan registrere flere telefonnumre og -adresser til en enkelt kontaktperson. 1. Tryk på [Contacts] på skærmen Telefon. 2. Tryk på. 3. Indtast oplysninger efter behov. Foto Tryk på på for at tilføje et foto, som er gemt på et SD-kort. De filformater, som kan anvendes, er JPEG, BMP, GIF og PNG. For- og efternavn Tilføj et fornavn og et efternavn. Tryk på at tilføje et navneprefiks, et mellemnavn, et fonetisk navn osv. Phone Tilføj et telefonnummer. Tryk på flere telefonnumre. Tilføj en -adresse. Tryk på flere -adresser. Postal address Tryk på for at tilføje en adresse. Organization Tryk på More for for at tilføje for at tilføje for at tilføje oplysninger om afdeling. Tryk på for at tilføje et notat, et kaldenavn eller et netværkskamera eller en internetside til kontaktpersonen. 4. Tryk på [Done], når du er færdig med at indtaste oplysningerne. Se side 25 for at få flere oplysninger om indtastning af tekst. Tryk på for at slette det valgte redigerbare punkt. følgende, hvis du synkroniserer dine kontaktpersoner med en Google-konto (Side 129): Fotos i dine kontaktpersoner synkroniseres ikke. Kontaktpersoner med samme navn på enheden og på din Google-konto flettes automatisk. Eksisterende kontaktpersoner og kontaktpersoner, du tilføjer, føjes til Google-kontoen. Tildeling af et standardtelefonnummer eller en standard- -adresse Når der er tilføjet flere telefonnumre eller -adresser til en kontaktperson, kan et telefonnummer eller en -adresse, som ofte anvendes, afmærkes til brug med "hurtig kontakt"-funktionen for hurtigt at kontakte en anden deltager. 1. Tryk på [Contacts] på skærmen Telefon. 2. Tryk på navnet på kontaktpersonen på skærmen Kontaktpersoner. 3. Rør skærmen, og hold fingeren nede på det telefonnummer eller den -adresse, der skal bruges som standard. 4. Tryk på [Make default number]. Se side 51 for at foretage opkald med "hurtig kontakt". Sletning af afmærkning af et telefonnummer eller en -adresse som standard 1. Tryk på [Contacts] på skærmen Telefon. 2. Tryk på navnet på kontaktpersonen på skærmen Kontaktpersoner. 3. Tryk på. 4. Tryk på [Edit contact]. 5. Tryk på. 6. Tryk på [Clear Default]. 58 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

59 Kontaktpersoner Indstilling af favoritter Du kan let få adgang til en kontaktpersons oplysninger ved at indstille vedkommende som en favorit. 1. Tryk på [Contacts] på skærmen Telefon. 2. Indtast navnet på den kontaktperson, du ønsker at indstille som en favorit. 3. Tryk på. Hvis du trykker på [Favorite] på skærmen Kontaktpersoner, vises de kontaktpersoner, der er indstillet som favoritter (Side 41). Tilføjelse af en kontaktperson fra opkaldsloggen Du kan tilføje kontaktpersoner fra de telefonnumre, der er registreret i opkaldsloggen. 1. Tryk på [Call Log] på skærmen Telefon. 2. Vælg fanen [Outgoing Call], fanen [Incoming Call] eller fanen [Missed Call]. 3. Tryk på fortegnelsen med det telefonnummer, du ønsker at tilføje. 4. Tryk på [Create new contact]. 5. Indtast oplysninger efter behov. 6. Tryk på [Done], når du er færdig med at indtaste oplysningerne. Tilføjelse af oplysninger om et netværkskamera til en kontaktperson Et netværkskamera, der er konfigureret til at blive tilsluttet denne enhed, kan tilføjes til en kontaktpersons oplysninger. Video feed et fra et registreret netværkskamera kan ses under en samtale. 1. Tryk på [Contacts] på skærmen Telefon. 2. På skærmen Kontaktpersoner kan du trykke på den kontaktperson, som du ønsker at føje et netværkskamera til. 3. Tryk på. 4. Tryk på [Edit contact]. 5. Tryk på i [More]. 6. Tryk på ved siden af [Network camera/ Website]. 7. Tryk på. 8. Vælg et netværkskamera. 9. Tryk på [Done], når du er færdig med at indtaste oplysningerne. Se side 25 for at få flere oplysninger om indtastning af tekst. Se side 58 for at få flere oplysninger om fortegnelserne. Tilføjelse af et telefonnummer til en eksisterende kontaktperson 1. Tryk på [Call Log] på skærmen Telefon. 2. Vælg fanen [Outgoing Call], fanen [Incoming Call] eller fanen [Missed Call]. 3. Tryk på opkaldsfortegnelsen for det nummer, du ønsker at ringe til. 4. Tryk på [Add to contacts]. 5. Vælg den kontaktperson, der skal føjes et telefonnummer til. 6. Indtast oplysninger efter behov. 7. Tryk på [Done], når du er færdig med at indtaste oplysningerne. Se side 58 for at få flere oplysninger om fortegnelserne. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 59

60 Kontaktpersoner Redigering af en kontaktperson Du kan redigere de oplysninger, der er registreret under en kontaktperson. 1. Tryk på [Contacts] på skærmen Telefon. 2. Tryk på navnet på den kontaktperson, du ønsker at redigere. 3. Tryk på. 4. Tryk på [Edit contact]. 5. Tryk på [Done], når du er færdig med at indtaste oplysningerne. Se side 25 for at få flere oplysninger om indtastning af tekst. Sletning af en kontaktperson Sletning af en kontaktperson Du kan slette en kontaktperson. 1. Tryk på [Contacts] på skærmen Telefon. 2. Tryk på navnet på den kontaktperson, du ønsker at slette. 3. Tryk på. 4. Tryk på [Delete contact]. 5. Tryk på [OK] i bekræftelsesvinduet. Hvis synkronisering af Google-kontoen er slået til, slettes kontaktpersoner også på din Google-konto, når du sletter dem på enheden. Sletning af alle kontaktpersoner 1. Tryk på [Contacts] på skærmen Telefon. 2. Tryk på. 3. Tryk på [Delete all]. 4. Tryk på [OK]. Hvis synkronisering af Google-kontoen er slået til, slettes kontaktpersoner også på din Google-konto, når du sletter dem på enheden. 60 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

61 Kontaktpersoner Søgning efter en kontaktperson Du kan søge efter en kontaktperson i dine registrerede kontaktpersoner. 1. Tryk på [Contacts] på skærmen Telefon. 2. Tryk på, og indtast navnet på den kontaktperson, du søger efter. 3. Tryk på et af søgeresultaterne. Hver gang du indtaster et bogstav, opdateres resultatlisten. Søgningen er ikke afhængig af store eller små bogstaver. Du kan også indtaste en -adresse for at søge blandt de registrerede -adresser. Se side 25 for at få flere oplysninger om indtastning af tekst. Ændring af visning af kontaktpersonerne Du kan ændre visningen af kontaktpersonerne i kontaktlisten. 1. Tryk på [Contacts] på skærmen Telefon. 2. Tryk på. 3. Tryk på [Display options]. 4. Vælg visningsmåden. Only contacts with phones Vis kun kontaktpersoner med et registreret telefonnummer. Sort list by Sorter listen efter fornavn (First name) eller efter efternavn (Last name). View contact names as Vælg, om kontaktpersonens fornavn (First name first) eller deres efternavn skal vises først (Last name first). Dokumentversion Betjeningsvejledninger 61

62 Kontaktpersoner Sammenføjning/opdeling af kontaktpersoner Du kan sammenføje oplysningerne fra to separate kontaktpersoner til en enkelt kontaktperson, og du kan opdele sammenføjede kontaktpersoner. Sammenføjning af kontaktpersoner 1. Tryk på [Contacts] på skærmen Telefon. 2. Tryk på navnet på en af de kontaktpersoner, du ønsker at føje sammen. 3. Tryk på. 4. Tryk på [Edit contact]. 5. Tryk på. 6. Tryk på [Join]. 7. Vælg den anden kontaktperson, du ønsker at føje sammen med den første. 8. Tryk på [Done]. Hvis du indlæser oplysninger om en kontaktperson fra SD-kortet, sammenføjes kontaktpersonerne automatisk, hvis det anvendte navn allerede eksisterer som en registreret kontaktperson. Opdeling af en kontaktperson 1. Tryk på [Contacts] på skærmen Telefon. 2. Tryk på navnet på den kontaktperson, du ønsker at dele op. 3. Tryk på. 4. Tryk på [Edit contact]. 5. Tryk på. 6. Tryk på [Separate]. 7. Tryk på [OK]. Lagring/indlæsning af oplysninger om en kontaktperson til/fra et SD-kort Du kan gemme (eksportere) kontaktoplysninger til et SD-kort eller indlæse (importere) kontaktoplysninger fra et SD-kort. Anmærkning! Når kontaktpersoner importeres eller eksporteres, kan du ikke foretage eller modtage opkald. Se side 127 for at få flere oplysninger om brug af et SD-kort. Lagringsformat for kontaktdata De oplysninger om kontaktpersoner, der er lagret på et SD-kort eller kan indlæses, er i vcard -format (filendelse:.vcf). vcard-standarden er defineret af IMC (Internet Mail Consortium). Se følgende internetside for at få flere oplysninger om vcard-standarden. Data i dette format kan sendes som en vedhæftning i en med kontaktdelingsfunktionen. Eksempel på vcard-format (for en kontaktperson) BEGIN:VCARD VERSION:2.1 N:White;Andy;;; FN:Andy White TEL;HOME;FAX: URL:http//www.matu.net/ URL:http//www.matu.or.jp SOUND;X-RINGTONE;NUM:1 END:VCARD Anmærkning! Sørg for at gemme filen med UTF-8-tegnsættet, når du redigerer vcard-filer på din computer med et tekstredigeringsprogram. 62 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

63 Kontaktpersoner Lagring på et SD-kort 1. Tryk på [Contacts] på skærmen Telefon. 2. Tryk på på skærmen Kontaktpersoner. 3. Tryk på [Import/Export]. 4. Tryk på [Export to SD card]. 5. Tryk på [OK] på skærmen [Confirm export]. Hvis du trykker på [Cancel] kommer du tilbage til skærmen Kontaktpersoner. Indlæsning fra et SD-kort 1. Tryk på [Contacts] på skærmen Telefon. 2. Tryk på på skærmen Kontaktpersoner. 3. Tryk på [Import/Export]. 4. Tryk på [Import from SD card]. 5. På skærmen [Confirm import] kan du vælge, om du vil sikkerhedskopiere dataene. 6. Tryk på [OK]. 7. Vælg en importtype på skærmen [Select vcard file]. Import one vcard file Importer en bestemt fil. Import multiple vcard files Vælg flere filer, og importer dem. Import all vcard files Importer alle filer. 8. Tryk på [OK]. 9. På skærmen [Select vcard file] skal du vælge de filer, der skal importeres. 10. Tryk på [OK]. Hvis du trykker på [Cancel] kommer du tilbage til skærmen Kontaktpersoner. Hvis [Import all vcard files] er valgt i trin 7, udelades trinene 9 og 10. Der er kun 1 fil på SD-kortet, trinene 7 til 10 udelades. Hvis du har registreret en Google-konto, føjes kontaktpersoner, du importerer fra et SD-kort, automatisk til din Google-konto. Se side 129 for at få flere oplysninger om registrering af en Google-konto. Sende kontaktoplysninger som en -vedhæftning Du kan sende alle kontaktoplysninger som en -vedhæftning. Anmærkning! Hvis der ikke er konfigureret en -konto, skal du først starte -programmet og derefter opsætte en -konto (Side 82). Afsendelse af alle kontaktoplysninger som en -vedhæftning. 1. Tryk på [Contacts] på skærmen Telefon. 2. Tryk på. 3. Tryk på [Import/Export]. 4. Tryk på [Share visible contacts]. 5. Når -programmet er startet, skal du indtaste modtagerens adresse, et emne og en meddelelse. 6. Tryk på [Send]. Se side 25 for at få flere oplysninger om indtastning af tekst. Afsendelse af en kontaktpersons oplysninger som en -vedhæftning 1. Tryk på [Contacts] på skærmen Telefon. 2. Tryk på den kontaktperson, hvis oplysninger du ønsker at sende. 3. Tryk på. 4. Tryk på [Share]. 5. Når -programmet er startet, skal du indtaste modtagerens adresse, et emne og en meddelelse. 6. Tryk på [Send]. Se side 25 for at få flere oplysninger om indtastning af tekst. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 63

64 Kontaktpersoner Tildeling af ringetoner til bestemte kontaktpersoner Du kan tildele forskellige ringetoner til bestemte kontaktpersoner. 1. Tryk på [Contacts] på skærmen Telefon. 2. På skærmen Kontaktpersoner skal du indtaste navnet på den kontaktperson, som du ønsker at tildele en ringetone. 3. Tryk på. 4. Tryk på [Options]. 5. Tryk på [Ringtone]. 6. Vælg en ringetone på skærmen [Ringtone]. 7. Tryk på [OK]. Hvis du angiver en ringetone, som lagres på et SD-kort, og SD-kortet fjernes, bruges ringetone 1 i stedet for den angivne ringetone. Når SD-kortet sættes i igen, bruges den tidligere angivne ringetone. 64 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

65 Netværkskamera Netværkskamera Tryk på på skærmen Hjem for at starte netværkskameraskærmen. Se følgende internetside for at få de nyeste oplysninger om netværkskameraer, som er blevet testet med denne enhed: For at se et videofeed fra et netværkskamera på denne enhed skal netværkskameraet være konfigureret til at bruge H.264 som video-codec. Nogle handlingers tilgængelighed kan afhænge af kameramodellen. Registrering af et netværkskamera Du kan registrere op til 16 netværkskameraer, der er forbundet til netværket. 1. Tryk på på skærmen Hjem. 2. Tryk på i netværkskameraskærmen. 3. Tryk på [Camera Registration]. 4. I listen [Camera Registration] skal du trykke på nummeret for den fortegnelse, du ønsker at registrere kameraet i. 5. Indtast de nødvendige oplysninger. Camera Name Angiv kameraets navn. Du kan indtaste op til 20 tegn. Camera Address *1 Indtast kameraets IP-adresse eller FQDN (Fully Qualified Domain Name). Port No. *1 Indtast netværkskameraets portnummer (1 til 65535). Den fabriksindstillede standardværdi er 80. User ID Indtast det brugernavn, der skal bruges ved tilslutning af netværkskameraet (maks. 32 alfanumeriske tegn). Password Indtast den adgangskode, der skal bruges ved tilslutning af netværkskameraet (maks. 32 alfanumeriske tegn). Paging No. Indtast det telefonnummer, der er tilknyttet kameraet (maks. 32 tegn). Position of image Angiv beskæringsområdet for det billede, der er vist på netværkskameraskærmen. Denne enhed understøtter VGA og 720p. Hvis netværkskameraets videofeeds modtages i øjeblikket, angiver opløsning (VGA eller 720p). den aktuelle Stream Hvis kameraet er konfigureret til at udsende flere streams, skal du vælge, hvilken stream fra videokameraet der skal vises (Stream 1/ Stream 2). Se manualen til kameraet for at få flere oplysninger. *1 Obligatorisk emne. 6. Tryk på [OK], når du er færdig med at indtaste de nødvendige oplysninger. Hvis der er registreret et netværkskamera til en kontaktperson, kan du se video feed et fra netværkskameraet, mens du er i gang med et opkald med den kontaktperson (Side 59). I listen [Camera Registration] vises en markering ved siden af numre, som har et kamera registreret. Hvis der er angivet et navn til kameraet, vises det også. Ved at trykke på [Cancel] kommer du tilbage til listen [Camera Registration]. Se side 25 for at få flere oplysninger om indtastning af tekst. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 65

66 Netværkskamera Valg af netværkskamera 1. Tryk på Tryk på på skærmen Hjem. i netværkskameraskærmen. Tryk på [Camera Select]. Tryk på kameraets navn i listen [Camera Select]. Tryk på [Close]. Styring af et netværkskamera Skift af visningsområdet 1. Tryk på på skærmen Hjem. 2. Swipe hen over visningen af netværkskameraets video feed. Hvis der ikke er angivet et navn til et kamera, vises et nummer i listen [Camera Registration] i stedet (f.eks. kamera 1). Næste gang du starter netværkskameraskærmen, vises video feed et fra det kamera, som blev valgt den foregående gang. Hvis du swiper hurtigt, kan visningen stadig flytte sig, selv når du har løftet fingeren. Zoome ind og ud 1. Tryk på 2. Tryk på på skærmen Hjem. (zoom ind) eller netværkskameraskærmen. 66 Betjeningsvejledninger (zoom ud) på Dokumentversion

67 Netværkskamera Centrering af visningen med et tryk 1. Tryk på på skærmen Hjem. 2. Tryk på displayet der, hvor du ønsker at centrere visningen. Ringe til en telefon, der er tilknyttet et kamera Du kan ringe til et telefonnummer, der er tilknyttet et netværkskamera dette kaldes et personsøgningsnummer. Nummeret kaldes op fra netværkskameraskærmen, mens kameraets video feed vises. Skærmen Telefon vises ikke. 1. Tryk på på skærmen Hjem. 2. Tryk på i netværkskameraskærmen. 3. Når du hører bekræftelsestonen, eller den anden deltager svarer, kan du begynde at tale. 4. Tryk på for at afslutte opkaldet. Se side 65 for at få flere oplysninger om registrering af et personsøgernummer. Flytning af visning til hjemmeposition (indstillet i kameraet) 1. Tryk på 2. Tryk på på skærmen Hjem. i netværkskameraskærmen. Indstillingerne for zoom og lysstyrke vender også tilbage til deres "hjemme"-positioner. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 67

68 Netværkskamera Automatisk skift mellem flere kameraer Enheden kan skifte mellem de registrerede netværkskameraer og vise hvert video feed på skift. 1. Tryk på på skærmen Hjem. 2. Tryk på i netværkskameraskærmen. 3. Tryk på [Camera Select]. 4. Tryk på [Sequential] i listen [Camera Select]. 5. Tryk på [Close]. Når automatisk skift starter, vises video feed et fra det aktuelt valgte netværkskamera først, og derefter vises video feeds ene i den rækkefølge, som kameraerne står opført i listen [Camera Select]. Når et netværkskamera vælges i listen [Camera Select], stopper automatisk skift. Hvis du rører displayet, stopper automatisk skift midlertidigt ved det aktuelle video feed. Tryk på [Sequential] igen for at genoptage automatisk skift. Hvis du udfører andre handlinger, som f.eks. vælger et netværkskamera, når automatisk skift er stoppet midlertidigt, afsluttes automatisk skift. Indstilling af skifteinterval Du kan ændre varigheden for visning af video feeds, før de skiftes. 1. Tryk på på skærmen Hjem. 2. Tryk på i netværkskameraskærmen. 3. Tryk på [Camera Select]. 4. Tryk på. 5. Tryk på [Sequential Interval]. 6. Tryk på den ønskede varighed. Standardværdien er [10 seconds]. Hvis automatisk skift allerede er slået til, kan du springe trin 4 over. Brug af forudindstillinger for netværkskamera Du kan vælge en visningsposition, der er registreret i netværkskameraets indstillinger på forhånd. Disse kaldes "forudindstillinger". 1. Tryk på på skærmen Hjem. 2. Tryk på i netværkskameraskærmen. 3. Tryk på [Preset]. 4. Når du har trykket på [Preset], skal du vælge den kameraposition, du ønsker at se. 5. Tryk på [Close]. Du kan se alle registrerede forudindstillinger ved at rulle listen op og ned. Når du trykker på [Favorite] i trin 4 vises de forudindstillinger, der er registreret som favoritter. Tilføjelse af en forudindstilling til dine favoritter 1. Tryk på på skærmen Hjem. 2. Tryk på i netværkskameraskærmen. 3. Tryk på [Preset]. 4. I listen [Preset] skal du røre skærmen og holde fingeren nede på den forudindstilling, du ønsker at føje til dine favoritter. 5. Tryk på [Add to Favorites]. Ved at trykke på [Cancel] kommer du tilbage til listen [Preset]. Sletning fra dine favoritter 1. Tryk på på skærmen Hjem. 2. Tryk på i netværkskameraskærmen. 3. Tryk på [Preset]. 4. Tryk på [Favorite] i listen [Preset]. 5. Rør ved skærmen, og hold fingeren nede på den forudindstilling, du ønsker at slette fra dine favoritter. 6. Tryk på [Remove From Favorites]. 68 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

69 Netværkskamera Ved at trykke på [Cancel] kommer du tilbage til skærmen [Preset]. Redigering af et navn på en forudindstilling 1. Tryk på på skærmen Hjem. 2. Tryk på i netværkskameraskærmen. 3. Tryk på [Preset]. 4. I listen [Preset] skal du røre skærmen og holde fingeren nede på den forudindstilling, som du ønsker at ændre navnet på. 5. Tryk på [Edit Preset Name]. 6. Rediger navnet på forudindstillingen, og tryk derefter på [OK]. Ved at trykke på [Cancel] kommer du tilbage til skærmen [Preset]. Se side 25 for at få flere oplysninger om indtastning af tekst. Sletning af et navn på en forudindstilling, som du har redigeret 1. Tryk på på skærmen Hjem. 2. Tryk på i netværkskameraskærmen. 3. Tryk på [Preset]. 4. I listen [Preset] skal du røre skærmen og holde fingeren nede på den forudindstilling, som du ønsker at slette navnet på. 5. Tryk på [Delete Preset Name]. Når navnet på en forudindstilling slettes, ændres den tilbage til standardværdien (Forudindstilling). Ved at trykke på [Cancel] kommer du tilbage til skærmen [Preset]. Konfigurering af egenskaber for displayet Du kan justere netværkskameraets lysstyrke og indstille automatisk tilstand. Justering af lysstyrken på billedet 1. Tryk på på skærmen Hjem. 2. Tryk på i netværkskameraskærmen. 3. Tryk på [Camera Settings]. 4. Tryk på [Brightness]. 5. Tryk på (lysere) eller (mørkere) for at justere lysstyrken. 6. Tryk på [Close] for at gemme indstillingen. Ved at trykke på [Reset] i trin 5 vender indstillingen tilbage til den værdi, der er angivet i kameraets indstillinger. Automatisk tilstand Automatisk panorering Kameraet kan indstilles til at panorere gentagne gange horisontalt (venstre-højre) over hele dens visningsområde. 1. Tryk på på skærmen Hjem. 2. Tryk på i netværkskameraskærmen. 3. Tryk på [Camera Settings]. 4. Tryk på [Auto Mode]. 5. På skærmen [Auto Mode] skal du trykke på [Auto Pan]. Ved at trykke på [Cancel] kommer du tilbage til skærmen [Camera Settings]. Forudindstillet sekvens Kameraet kan gå igennem og vise visningspositioner, der er registreret som forudindstillinger. 1. Tryk på på skærmen Hjem. 2. Tryk på i netværkskameraskærmen. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 69

70 Netværkskamera 3. Tryk på [Camera Settings]. 4. Tryk på [Auto Mode]. 5. På skærmen [Auto Mode] skal du trykke på [Preset Sequence]. Ved at trykke på [Cancel] kommer du tilbage til skærmen [Camera Settings]. Automatisk sporing Du kan indstille kameraet til automatisk at følge en genstand i bevægelse. 1. Tryk på på skærmen Hjem. 2. Tryk på i netværkskameraskærmen. 3. Tryk på [Camera Settings]. 4. Tryk på [Auto Mode]. 5. På skærmen [Auto Mode] skal du trykke på [Auto Tracking]. Ved at trykke på [Cancel] kommer du tilbage til skærmen [Camera Settings]. Annullering af automatisk tilstand 1. Tryk på på skærmen Hjem. 2. Tryk på i netværkskameraskærmen. 3. Tryk på [Camera Settings]. 4. Tryk på [Auto Mode]. 5. På skærmen [Auto Mode] skal du trykke på [Off]. Automatisk tilstand annulleres, hvis visningsretningen i netværkskameraskærmen ændres f.eks. ved at swipe eller trykke på. Hvis en anden bruger får adgang til det samme netværkskamera og annullerer automatisk tilstand eller ændrer visningsretningen, annulleres automatisk tilstand for alle. Modtagelse af alarmer fra netværkskameraer Når der registreres en alarm fra et netværkskamera (detektion af bevægelse, fejl, uregelmæssighed osv.), kan denne enhed vise videofeedet fra det kamera, der har udsendt alarmen. Konfiguration af en alarmmeddelelse 1. Tryk på på skærmen Hjem. 2. Tryk på [Settings]. 3. Tryk på [Network Camera]. 4. Tryk på [Alarm notification]. 5. Vælg en meddelelsesmåde: Pop up live screen Der lyder en meddelelsesalarm, og videofeedet fra det kamera, der har udsendt alarmen, vises. Pop up live screen or status bar notification Der lyder en meddelelsesalarm, hvorefter der sker et af følgende: a. Hvis du er ved at se et videofeed fra et kamera, vises kameranavnet + statuslinjen. b. Ellers vises videofeedet fra det kamera, der har udsendt alarmen. Status bar notification Der lyder en meddelelsesalarm, og kameranavnet + 6. Tryk på [OK]. vises i statuslinjen. For at undgå, at netværkskameraskærmen skifter for ofte mellem videofeeds, når der udsendes flere alarmer inden for et kort tidsrum, er der indstillet en alarmdesarmeringstid (standard: 2 sekunder). Se side 126 for at få flere oplysninger om desarmeringstid for alarmer. Det videofeed, der vises, når der registreres en alarm, er det aktuelle videofeed, og ikke feedet fra det tidspunkt, hvor alarmen blev udsendt. Det videofeed, der vises på netværkskameraskærmen, når der udsendes en alarm, lukkes ikke automatisk, heller ikke efter et stykke tid. i 70 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

71 Netværkskamera Hvis du er ved at se videofeedet fra et kamera, når det udsender en alarm, lyder der kun en meddelelsesalarm. Meddelelser på meddelelsesskærmen vises i rækkefølge med de nyeste først. Nye meddelelser fra et netværkskamera overskriver tidligere meddelelser fra det pågældende kamera, så kun den seneste meddelelse fra et bestemt kamera vises. Hvis der opstår en fejl med hensyn til portnummeret for alarmen, f.eks. en portnummerkonflikt, vises i statuslinjen. Se side 126 for at få flere oplysninger om indstilling af alarmporte. Deaktivering af en alarmmeddelelse 1. Tryk på på skærmen Hjem. 2. Tryk på [Settings]. 3. Tryk på [Network Camera]. 4. Tryk på [Alarm notification]. 5. Vælg [Off]. 6. Tryk på [OK]. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 71

72 Indbyggede programmer Indbyggede programmer Denne enhed leveres med en række indbyggede programmer, som du kan bruge. Start af et program 1. Tryk på ikonet for det program, du ønsker at starte, på skærmen Programmer. Ur Enheden kan anvendes som skrivebordsalarm. Visning af dato og klokkeslæt Når du starter programmet Ur, vises den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt tydeligt. 1. Tryk på på skærmen Programmer. Knapperne og ikonerne, der vises på hovedskærmen for programmet Ur Viser alarmlisten Viser programmet Galleri (Side 86) Viser programmet Musik (Side 88) Vender tilbage til skærmen Hjem Dæmper displayet. Displayet vender tilbage til den normale lysstyrke ved næste brugerhandling, som f.eks. ved berøring af skærmen eller løft af røret. I øverste venstre område på hovedskærmen for programmet Ur vises datoen og klokkeslættet for den næste alarm, hvis der er indstillet en alarm. Hvis du trykker på dette område, vises listen over alarmer. Indstilling af en alarm Når en alarm er indstillet, vises i statuslinjen, og skærmen med alarmmeddelelser vises på det angivne tidspunkt. Tilføjelse af en ny alarm 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Tryk på. 3. Tryk på [Add alarm], og angiv derefter klokkeslættet for alarmen. 4. Tryk på [Set]. 72 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

73 Indbyggede programmer 5. Angiv alarmtonen eller andre indstillinger som nødvendigt. 6. Tryk på [Done]. Redigering af en alarm 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Tryk på. 3. Tryk på den alarm, du ønsker at redigere. 4. Indstil klokkeslættet, alarmtonen eller andre funktioner efter behov. 5. Tryk på [Done]. Slå en alarm til eller fra 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Tryk på. 3. Tryk på ikonet ved siden af den alarm, du ønsker at slå til eller fra. : Alarmen er slået fra. Tryk for at slå den til. : Alarmen er slået til. Tryk for at slå den fra. Hvis du trykker på på skærmen [Alarms] (der vises ved tryk på ), vises hovedskærmen for programmet Ur. Sletning af en alarm 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Tryk på. 3. Tryk på den alarm, du ønsker at slette. 4. Tryk på [Delete]. 5. Tryk på [OK]. Hvis du trykker på på skærmen [Alarms] (der vises ved tryk på ), vises hovedskærmen for programmet Ur. Standsning af en alarm På den angivne tid lyder alarmtonen, og skærmen med alarmmeddelelser vises. 1. Tryk på [Dismiss] på skærmen med alarmmeddelelser. Aktivering og annullering af snooze Aktivering af snooze Når snooze er aktiveret, lyder alarmen igen efter et angivet tidsrum. 1. Tryk på [Snooze] på skærmen med alarmmeddelelser. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 73

74 Indbyggede programmer Annullering af snooze 1. Tryk på statuslinjen. 2. Tryk på [Alarm (snoozed)] på meddelelsesskærmen. Brug af alarmens menu 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Tryk på. 3. Tryk på. Du kan konfigurere følgende indstillinger: Desk clock Add alarm Settings Alarm volume Snooze duration Volume button behavior Viser uret på hele displayet. Tilføje og indstille en ny alarm. Indstilling af alarmens lydstyrke. Angiv det ønskede tidsrum, før alarmen lyder igen, når du trykker på [Snooze] på skærmen med alarmmeddelelser. Vælg den handling, der skal ske, når du trykker på knapperne til lydstyrke (, ), mens alarmen lyder. Du kan vælge [None], [Snooze], eller [Dismiss]. 74 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

75 Indbyggede programmer Browser Du kan browse og se internetsider. Visning af en internetside i en browser 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Tryk på browserens adresselinje, og indtast en URL eller den tekst, der skal søges efter. 3. Tryk på [Go]. Hvis du indtastede en søgetekst i trin 2, skal du vælge den internetside, du ønsker at se, fra de søgeresultater, der vises. Du kan bruge til at forstørre ( ) eller formindske ( ) teksten på skærmen. vises i bunden af skærmen, når du ruller. Se side 25 for at få flere oplysninger om indtastning af tekst. Brug af bogmærker Tilføjelse af et bogmærke 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Vælg den internetside, du vil bogmærke. 3. Tryk på. 4. Tryk på [Bookmarks]. 5. Tryk på [Add]. 6. Du kan ændre titlen for bogmærket, hvis det er nødvendigt, og derefter trykke på [OK]. Visning af en internetside fra listen over bogmærker 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Tryk på. 3. Tryk på [Bookmarks]. 4. Tryk på den internetside, du vil se. Åbning og lukning af vinduer Åbning af et nyt vindue 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Tryk på et link til en side, du ønsker at se, og hold det nede på den internetside, der vises i browseren. 3. Tryk på [Open in new window]. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 75

76 Indbyggede programmer Lukning af et vindue 1. Tryk på, mens du ser en internetside i browseren. 2. Tryk på [Windows]. 3. Tryk på i rækken i det vindue, du ønsker at lukke. Indstilling af startsiden Du kan indstille, hvilken internetside der vises, når du åbner et nyt vindue. 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Tryk på. 3. Tryk på [More]. 4. Tryk på [Settings]. 5. Tryk på [Set home page]. 6. Indtast adressen for den internetside, du vil indstille som startsiden. 7. Tryk på [OK]. Tilbage til den forrige side Du kan vende tilbage til den internetside, du så før den nuværende internetside. 1. Tryk på, mens du ser en side i browseren. Tryk på og derefter på [Forward] for at se den internetside, du så, før du gik en side tilbage. Brug af menuerne i browseren Brug af den viste menu ved at trykke på skærmen og holde fingeren nede på et link 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Tryk på skærmen, og hold fingeren nede på et link, mens du ser en side i browseren Følgende handlinger er mulige: Open Open in new window Bookmark link Save link Share link *1 Copy link URL Save image Åbn linket. Åbn linket i et nyt vindue. Bogmærk den internetside, som linket peger på. Gem indholdet fra musikken, URL en, dokumentet osv., som linket peger på, på et SD-kort. Send den URL, som linket peger på, i en -meddelelse. Kopier den URL, som linket peger på. Gem det billede, som linket peger på, på et SD-kort. Denne handling er kun tilgængelig, hvis linket peger på en billedfil. 76 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

77 Indbyggede programmer View image Vis det billede, som linket peger på. Denne handling er kun tilgængelig, hvis linket peger på en billedfil. *1 Dette punkt vises kun, hvis der er konfigureret en -adresse. (Se side 82 for at konfigurere en -adresse). Brug af den menu, der vises, når der trykkes på knappen Menu 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Tryk på, mens du ser en webside i browseren. Følgende handlinger er mulige: New window Bookmarks Windows Stop Refresh Forward Vis et nyt vindue. Skærmen med bogmærker vises, hvor du kan tilføje nye bogmærker og vise sider med bogmærker. Vis en liste over de åbne vinduer. Stop indlæsning af internetsiden. Denne handling er kun tilgængelig, mens en side indlæses. Genindlæs oplysningerne for den aktuelle internetside. Denne handling er kun tilgængelig, når en internetside er blevet indlæst. Gå en side frem, når du ser en side, der vises, ved at trykke på. More Add bookmark Find on page Select text Page info Share page *1 Downloads Settings Tilføj et bogmærke for den aktuelle internetside. Søg efter tekst i den aktuelle internetside. Vælg og kopier tekst på den aktuelle internetside. Vis oplysninger om den aktuelle internetside. Send adressen på den aktuelle internetside i en -meddelelse. Se en liste over filer (billeder, musik, URLs, dokumenter osv.), som du har downloadet fra internetsider, med kommandoerne [Save link] eller [Save image]. Konfigurer indstillinger som f.eks. tekststørrelse og sikkerhed. *1 Dette punkt vises kun, hvis der er konfigureret en -adresse. (Se side 82 for at konfigurere en -adresse). Dokumentversion Betjeningsvejledninger 77

78 Indbyggede programmer Lommeregner Du kan bruge lommeregnerprogrammet til at foretage matematiske udregninger. 1. Tryk på på skærmen Programmer. Ved at trykke på skærmen og holde fingeren nede på udregningsfeltet vises redigeringsfunktioner som f.eks. [Select text], [Copy all] og [Paste]. Ved at trykke på [CLEAR] slettes tegnet foran markøren. Ved at røre skærmen og holde fingeren nede på [CLEAR] slettes hele udregningen. Brug af menuen Lommeregner 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Tryk på. Følgende handlinger er mulige: Clear history Advanced panel Basic panel Slet udregningshistorikken. Skift fra den grundlæggende lommeregner til den avancerede lommeregner. Skift fra den avancerede lommeregner til den grundlæggende lommeregner. 78 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

79 Indbyggede programmer Kalender Du kan tilføje og administrere begivenheder. Begivenheder, som du har registreret, vises i Kalenderen på skærmen Telefon (Side 35). Når en meddelelse, der er indstillet for en begivenhed, aktiveres, vises i statuslinjen. Visning af Kalender 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Tryk på. 3. Tryk på [Day], [Week], [Month] eller [Agenda] for at ændre visningen. Du kan hurtigt ændre visningen til at vise i dag ved at trykke på og derefter [Today]. Hvis du trykker på en dag i visningen Month (måned) vises enten visningen Day (dag) eller Agenda (dagsorden), afhængigt af hvilken der senest har været vist. Hvis synkronisering af Google-kontoen er slået til, vises den Google-konto, der synkroniseres med, når du trykker på [More] [Calendars] efter trin 2 Du kan skifte mellem, om kalenderen skal vises og synkroniseres ved at trykke på kontoen: Synkroniser kalenderen, og vis begivenhederne i den synkroniserede kalender. Synkroniser kalenderen, men vis ikke begivenhederne i den synkroniserede kalender. Synkroniser ikke kalenderen, og vis ikke begivenhederne i kalenderen på Google-kontoen. Tilføjelse af en begivenhed 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Tryk på. 3. Tryk på [More]. 4. Tryk på [New event]. 5. Indtast et navn, datoen og klokkeslættet, stedet, detaljer osv. for begivenheden. 6. I [Reminders] skal du vælge, hvor længe før begivenhedens start, du ønsker at blive gjort opmærksom på begivenheden. 7. Tryk på [Done]. Ved at trykke på i trin 6 kan du tilføje flere påmindelser. Se side 25 for at få flere oplysninger om indtastning af tegn. Hvis du synkroniserer din kalender med en Google-konto (Side 129), føjes eksisterende begivenheder og begivenheder, du tilføjer, til Google-kontoen. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 79

80 Indbyggede programmer Se en begivenhed 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Tryk på. 3. Tryk på [Day], [Week], [Month] eller [Agenda] for at ændre visningen. 4. Tryk på den begivenhed, du vil se. Redigering af en begivenhed 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Tryk på. 3. Tryk på [Day], [Week], [Month] eller [Agenda] for at ændre visningen. 4. Tryk på den begivenhed, du ønsker at redigere. 5. Tryk på. 6. Tryk på [Edit event]. 7. Indtast de nye oplysninger som nødvendigt, og tryk derefter på [Done]. Se side 25 for at få flere oplysninger om indtastning af tekst. Sletning af en begivenhed 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Tryk på. 3. Tryk på [Day], [Week], [Month] eller [Agenda] for at ændre visningen. 4. Tryk på den begivenhed, du vil slette. 5. Tryk på. 6. Tryk på [Delete event]. 7. Tryk på [OK]. Hvis synkronisering af Google-kontoen er slået til, slettes begivenheder også på din Google-konto, når du sletter dem på enheden. Annullering af en påmindelse/aktivering af snooze Når der indstilles en påmindelse for en begivenhed, vises i statuslinjen på den angivne dato og det angivne tidspunkt. Følg nedenstående fremgangsmåde for at annullere påmindelsen eller aktivere snooze. 1. Tryk på statuslinjen. 2. Tryk på påmindelsen. 3. Tryk på enten [Dismiss all] eller [Snooze all]. Dismiss all Snooze all Annullerer påmindelser for alle begivenhederne. Påmindelser for alle begivenheder genaktiveres efter 5 minutter. 80 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

81 Indbyggede programmer Konfigurering af kalenderens indstillinger 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Tryk på. 3. Tryk på [More]. 4. Tryk på [Settings]. 5. Konfigurer indstillingerne efter behov. Set alerts & notifications Select notification sound Default reminder time Vælg påmindelsesmåden. Alert: På den angivne dato og klokkeslæt vises i statuslinjen, og skærmen med påmindelser vises også. Hvis der er indstillet en ringetone sammen med påmindelsen, afspilles den. Status bar notification: På den angivne dato og klokkeslæt vises statuslinjen. Hvis der er indstillet en ringetone sammen med påmindelsen, afspilles den. Off: Der er ingen påmindelser. Vælg den ringetone, der skal afspilles sammen med en påmindelse. Angiv antallet af minutter, påmindelsen skal finde sted, før begivenheden starter. i Dokumentversion Betjeningsvejledninger 81

82 Indbyggede programmer Du kan skrive -meddelelser. Du kan også vedhæfte billeder til meddelelserne. Opsætning af en -konto 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Indtast en -adresse og den tilknyttede adgangskode. 3. Tryk på [Next]. 4. Følg vejledningen på skærmen ved konfigurering af indstillingerne. Se side 25 for at få flere oplysninger om indtastning af tekst. Oprettelse og afsendelse af en ny -meddelelse 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Tryk på. 3. Tryk på [Compose]. 4. Indtast modtageren, emnet og selve meddelelsen. 5. Tryk på [Send]. Du kan oprette en -meddelelse fra skærmen Kontaktpersoner. På skærmen Kontaktpersoner skal du vælge den kontaktperson, du ønsker at sende en til, og derefter indtaste -adressen. Når skærmen til oprettelse af meddelelse vises, skal du følge trin 4 og 5 ovenfor. Det er også muligt at søge efter en -adresse i søgefeltet til kontaktpersoner (Side 61). Når de første bogstaver fra en -adresse i modtagerfeltet indtastes, vises de -adresser, der er registreret blandt dine kontaktpersoner, der svarer til den indtastede tekst. Hvis du trykker på ikonet ved siden af felterne To, Cc eller Bcc kan du vælge en adresse fra listen over dine kontaktpersoner. Hvis du har konfigureret flere konti, og du ønsker at sende en fra en konto, der ikke er din standardkonto, skal du vælge en konto efter trin 1. Tryk på, og tryk derefter på [Add Cc/Bcc] i trin 4 for at tilføje et Cc- eller Bcc-felt. For at vedhæfte en fil skal du trykke på i trin 4, trykke på [Add attachment] og derefter vælge en fil. De eneste filer, du kan vedhæfte, er billedfiler (JPEG, GIF, PNG, BMP). Brug programmet Musik for at vedhæfte en lydfil (Side 89), og brug Kontaktpersoner for at vedhæfte kontaktoplysninger (Side 63). Den maksimale størrelse på en fil, som du kan sende eller modtage som en vedhæftet fil, er 5 MB. Brug kun alfanumeriske tegn med halv bredde i filnavnene på de filer, du vedhæfter i -meddelelser. Hvis du bruger andre tegn (som f.eks. tegn med fuld bredde, der bruges på japansk), kan filnavnene blive forvanskede. Se side 25 for at få flere oplysninger om indtastning af tekst. Anmærkning! Vedhæft ikke ophavsretligt beskyttede grafikfiler til -meddelelser, hvis du ikke har ophavsret til filerne. 82 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

83 Indbyggede programmer Læsning af s 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Tryk på den -meddelelse, du ønsker at læse. Hvis du har konfigureret flere konti, kan du vælge en konto efter trin 1. Tryk på [Load more messages] for at modtage en manuelt. Du kan trykke på for at stjernemarkere en meddelelse. Du kan se en liste over stjernemarkerede meddelelser ved at trykke på [Accounts] [Starred] (Side 84)., mens du ser din indbakke, og derefter ved at trykke på Brug af menuen mens du ser en meddelelse Ved at trykke på Delete Forward Reply Reply all Mark as unread, mens du ser en -meddelelse, vises følgende handlinger: Flyt den aktuelle -meddelelse til papirkurven. Videresend den aktuelle -meddelelse. Svar på den aktuelle -meddelelse. Svar til afsenderen og alle modtagere af den aktuelle -meddelelse, bortset fra dig selv. Marker den aktuelle -meddelelse som ulæst. Se en vedhæftning 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Tryk på den -meddelelse, du ønsker at læse. 3. Tryk på [Open] ved siden af vedhæftningen. Gemme en vedhæftning på et SD-kort Du kan gemme vedhæftninger i modtagne meddelelser på et SD-kort. 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Tryk på den -meddelelse, du ønsker at læse. 3. Tryk på [Save] ved siden af vedhæftningen. Når filen er gemt, vises meddelelsen [Attachment saved to SD card as "****.***".]. Videresendelse af en -meddelelse 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Tryk på den -meddelelse, du ønsker at videresende. 3. Tryk på, og tryk så på [Forward]. 4. Indtast den adresse, du ønsker at videresende meddelelsen til. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 83

84 Indbyggede programmer 5. Tryk på [Send]. Vedhæftninger kan ikke videresendes. Når du videresender en -meddelelse med en vedhæftning, skal du først gemme vedhæftningen på et SD-kort, og derefter vedhæfte den i trin 4 til den meddelelse, du videresender. (Se side 83 for at få flere oplysninger om at gemme en vedhæftning på et SD-kort. Se side 82 for at få flere oplysninger om at vedhæfte en fil til en -meddelelse). Visning af en liste med mapper Du kan vise og se indholdet af mapper, som f.eks. din indbakke, sendte meddelelser, kladder osv. 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Tryk på. 3. Tryk på [Folders]. Hvis du har konfigureret flere konti, skal du vælge en konto efter trin 1. Sletning af alle meddelelser i papirkurven VIGTIGT Ved sletning af alle meddelelser i papirkurven fjernes de permanent fra enheden. Denne handling kan ikke fortrydes. 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Tryk på. 3. Tryk på [Folders]. 4. Tryk på. 5. Tryk på [Empty trash]. 6. Tryk på [OK]. Hvis du har konfigureret flere konti, skal du vælge en konto efter trin 1. Tilføjelse af en konto 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Tryk på. 3. Tryk på [Accounts]. 4. Tryk på. 5. Tryk på [Add account]. 6. Indtast en -adresse og den tilknyttede adgangskode. 7. Tryk på [Next]. 8. Følg instruktionerne på skærmen. Hvis du har konfigureret flere konti, er trinene 2 til 3 ikke nødvendige. 84 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

85 Indbyggede programmer Se side 25 for at få flere oplysninger om indtastning af tekst. Sletning af en konto 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Tryk på. 3. Tryk på [Accounts]. 4. Rør skærmen, og hold fingeren nede på den konto, du ønsker at slette. 5. Tryk på [Remove account]. 6. Tryk på [OK]. Hvis du har konfigureret flere konti, er trinene 2 til 3 ikke nødvendige. Ændring af kontoindstillinger 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Tryk på. 3. Tryk på [Accounts]. 4. Rør skærmen, og hold fingeren nede på den konto, du ønsker at ændre. 5. Tryk på [Account settings]. Du kan ændre følgende indstillinger: Account name Your name Signature check frequency Default account notifications Select ringtone Incoming settings Outgoing settings Ændre kontonavnet. Ændre afsendernavnet. Indtast tekst, der skal tilføjes i slutningen af -meddelelser, som f.eks. dit navn. Angiv, om der automatisk skal søges efter nye meddelelser. Hvis du aktiverer automatisk søgning, skal du angive søgefrekvensen. Indstil denne konto som den foretrukne konto. Vælg, om der skal vises en meddelelse i statuslinjen, når du får en ny -meddelelse. Hvis du har aktiveret [ notifications], skal du vælge den ringetone, der skal afspilles, når du får en ny meddelelse. Denne ringetone har forrang for den, der er angivet for [Notification ringtone] (Side 118). Konfigurer serverindstillingerne for indgående mail. Konfigurer serverindstillingerne for udgående mail. Hvis du har konfigureret flere konti, er trinene 2 til 3 ikke nødvendige. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 85

86 Indbyggede programmer Galleri Du kan vise og redigere (rotere, beskære, slette) billeder, der er gemt på et SD-kort. Visning af et billede 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Tryk på en billedmappe. 3. Tryk på det billede, du vil se. Ikoner, der vises, mens du ser et billede Du kan udføre følgende handlinger ved at bruge de ikoner, der vises, mens du ser et billede. Slet det aktuelle billede. Vis det forrige billede i billedmappen. Vis det næste billede i billedmappen. Zoom ind på ( ) og ud af ( ) det aktuelle billede. Se billeder som et diasshow 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Rør skærmen, og hold fingeren nede på den mappe, der indeholder de billeder, du ønsker at se som et diasshow. 3. Tryk på [Slideshow]. Diasshowet afsluttes ved at trykke på displayet under et diasshow. Sletning af et billede VIGTIGT Slettede billeder kan ikke gendannes fra papirkurven. 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Vælg en billedmappe. 3. Tryk på det billede, du vil slette. 4. Tryk på. 5. Tryk på [OK]. 86 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

87 Indbyggede programmer Brug af menuen Galleri Når du trykker på, mens du ser et billede, er følgende handlinger tilgængelige. Visning af billedmappen Settings Konfigurer forskellige indstillinger, som f.eks. størrelsen for visning af miniaturebilleder og indstillinger for diasshow. Visning i miniaturestørrelse Slideshow Multiselect Settings Afspil et diasshow. Vælg flere billeder, som du kan slette. Konfigurer forskellige indstillinger, som f.eks. størrelsen for visning af miniaturebilleder og indstillinger for diasshow. Visning af et enkelt billede Rotate Delete Crop Details Slideshow Settings Roter det aktuelle billede til højre eller venstre. Slet det aktuelle billede. Beskær det aktuelle billede. Vis detaljer om det aktuelle billede. Start et diasshow med det aktuelle billede. Konfigurer forskellige indstillinger, som f.eks. størrelsen for visning af miniaturebilleder og indstillinger for diasshow. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 87

88 Indbyggede programmer Musik Du kan afspille musik, der var vedhæftet en -meddelelse eller er gemt på et SD-kort. Afspilning af musik 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Vælg fanen [Artists], [Albums], [Songs] eller [Playlists]. 3. Vælg et punkt, og tryk på den sang, du ønsker at afspille. Hvis du modtager eller foretager et opkald, mens musikken spiller, stopper musikken automatisk. Hvis du begynder at afspille musik under et opkald, kan den anden deltager normalt ikke høre det. Hvis afspilningslydstyrken er høj, kan lyden fra højtaleren imidlertid opfanges af mikrofonen, og den anden deltager kan høre musikken. Ikoner, der vises, mens du afspiller musik Du kan udføre følgende handlinger ved at bruge de ikoner, der vises, mens du afspiller musik. Vis sangene i den aktuelle afspilningsliste. Bland sangene i den aktuelle afspilningsliste. Gentag afspilning. Ved at trykke på denne knap køres der igennem loops som følger: [Repeating all songs.] [Repeating current song.] [Repeat is off.] Hop til den forrige sang i afspilningslisten. Sangen starter også forfra med denne knap. Sæt den aktuelle sang på pause. Når en sang er sat på pause, skal du trykke på for at genoptage afspilningen. Hop til næste sang i afspilningslisten. Sæt den aktuelle sang på pause Hvis du ser en anden skærm, mens du afspiller musik, kan du sætte musikken på pause fra statuslinjen. 1. Tryk på statuslinjen. 2. Tryk på sangen på skærmen med meddelelser. 3. Tryk på. Oprettelse af en afspilningsliste Du kan arrangere sange, du kan lide, ved at oprette afspilningslister. 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Vælg fanen [Artists], [Albums], [Songs], [Playlists] eller [Now playing]. 88 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

89 Indbyggede programmer 3. Vælg et punkt, rør skærmen og hold fingeren nede på en sang, som du ønsker at tilføje en afspilningsliste. 4. Tryk på [Add to playlist]. 5. Vælg den afspilningsliste, du ønsker at føje sangen til. Hvis du vælger [New] i trin 5, skal du indtaste et navn for afspilningslisten. Redigering af en afspilningsliste 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Tryk på fanen [Playlists]. 3. Rør skærmen, og hold fingeren nede på den afspilningsliste, som du ønsker at redigere. Følgende handlinger er mulige: Play Begynd at afspille den valgte afspilningsliste. Delete Rename Edit Slet den valgte afspilningsliste. Rediger navnet på den valgte afspilningsliste. Indstil det tidsrum, hvor sangene vises i [Recently added]. Hvis den eneste tilgængelige afspilningsliste er [Recently added], er nogle handlinger ikke mulige. Søg efter relateret indhold i browseren Der udføres en søgning i browseren baseret på den valgte sangs kunstner, album og titel. 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Vælg fanen [Artists], [Albums], [Songs], [Playlists] eller [Now playing]. 3. Rær skærmen, og hold fingeren nede på en sangtitel eller et andet punkt, som nødvendigt. 4. Tryk på [Search]. 5. Tryk på [Browser]. Hvis du vælger [Now playing] i trin 2, udelades trin 4. Brug af menuen for programmet Musik 1. Tryk på på skærmen Programmer. 2. Vælg fanen [Artists], [Albums], [Songs], [Playlists] eller [Now playing]. 3. Tryk på. Følgende handlinger er mulige: Play all Afspil sangene i den valgte liste. Party shuffle Der oprettes en liste fra sangene på SD-kortet, og sangene afspilles i tilfældig orden. Du kan ændre rækkefølgen for sangene og tilføje og fjerne sange, som du ønsker. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 89

90 Indbyggede programmer Shuffle all Library Add to playlist Afspil alle sangene på SD-kortet i tilfældig rækkefølge. Vis skærmen, der blev vist, før du afspillede musik. Føj den valgte sang til en afspilningsliste. Set to ringtone list Tilføj den valgte sang som et udvalg for indgående ringetoner (Side 99). Delete Share Slet den valgte sang. Send den sang, der aktuelt afspilles, som en vedhæftning til en -meddelelse. Nogle handlinger er ikke mulige afhængigt af den valgte fane. Mens du afspiller en blanding af sange, kan du trykke på på fanen [Now playing] og dermed ændre rækkefølgen på sangene i listen, fjerne sange osv. Anmærkning! Vedhæft ikke ophavsretligt beskyttede musikfiler til -meddelelser, hvis du ikke har ophavsret til filerne. 90 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

91 Avancerede indstillinger Avancerede indstillinger Viderestilling/Vil ikke forstyrres Når Vil ikke forstyrres (DND) aktiveres, kan indgående opkald ikke ringe på din enhed, når du er væk fra din plads eller på anden måde ikke i stand til at besvare opkald. Med Viderestilling viderestilles indgående opkald til en bestemt destination, når du er væk fra din plads. 1. Tryk på statuslinjen. 2. Tryk på [Forward/DND]. 3. Vælg den indstilling, der skal konfigureres. All Viderestil alle opkald. Hvis du vælger denne indstilling, skal du også angive nummeret til viderestilling af opkald. Busy Viderestil opkald, der kommer, mens du er i gang med et opkald. Hvis du aktiverer denne indstilling, skal du også angive nummeret til viderestilling af opkald. No Answer Viderestil opkald, når du ikke har svaret efter et bestemt stykke tid. Hvis du aktiverer denne indstilling, skal du også angive nummeret til viderestilling af opkald og det antal gange, som enheden skal ringe, før opkaldet viderestilles. Do Not Disturb Undgå, at opkald ringer på din enhed. 4. Tryk på [OK], når du er færdig. 5. No Answer Du kan ikke aktivere VK/DND på en delt linje. Annullering af VK/DND 1. Tryk på statuslinjen. 2. Tryk på [Forward/DND]. 3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet. 4. Tryk på [OK]. VK/DND kan kun aktiveres, når enheden er ledig eller under før opkald. Hvis der er konfigureret flere linjer på din enhed, skal du vælge fanen på den linje, der skal konfigureres, efter trin 2. Du kan aktivere flere indstillinger samtidig. Hvis flere indstillinger er aktiveret, er prioriteten for indstillingerne som følger: 1. Afvis opkald, Afvis anonymt opkald 2. All (Alle) 3. Do Not Disturb (Vil ikke forstyrres) 4. Busy (Optaget) Dokumentversion Betjeningsvejledninger 91

92 Avancerede indstillinger Automatisk svar Ved at aktivere automatisk svar kan du besvare opkald uden at løfte røret manuelt. Denne funktion er nyttig, når du bruger et hovedsæt. 1. Tryk på statuslinjen. 2. Tryk på [Auto Answer]. 3. Tryk på [Enable]. Automatisk svar kan kun aktiveres, når enheden er ledig eller under før opkald. Når Automatisk svar er aktiveret, besvarer enheden kun automatisk opkald, når den er ledig eller under et før opkald. Annullering af Automatisk svar 1. Tryk på statuslinjen. 2. Tryk på [Auto Answer]. 3. Tryk på [Disable]. Tilpasning af fleksible knapper Du kan tildele programmer eller telefonfunktioner, som du ofte bruger, til fleksible knapper. Herved kan du få adgang til disse elementer med et enkelt tryk og undgå en procedure på flere trin. Du kan tildele følgende elementer til fleksible knapper: Phone function Tildel funktioner til at foretage og håndtere opkald til den fleksible knap. Se side 93 for at få flere oplysninger om de forskellige telefonfunktioner. Applications Tildel et program til en fleksibel knap. Det angive program startes ved at trykke på den fleksible knap. Bookmark Tildel den fleksible knap en URL. Browseren starter ved at trykke på den fleksible knap, og loader derefter siden på den angivne URL. Network Cameras Tildel den fleksible knap et netværkskamera. Du kan se video feed et fra det angivne netværkskamera ved at trykke på den fleksible knap. Nogle fleksible knapper har muligvis allerede telefonfunktioner tildelt via programmering af konfigurationsfilen. Disse knapper kan ikke ændres. Kontakt administratoren eller forhandleren for at få flere oplysninger. Hvis en telefonfunktion er tildelt via programmering af konfigurationsfilen til en tast, som et program, bogmærke eller et netværkskamera tidligere er blevet tildelt, tilsidesætter telefonfunktionen den tidligere indstilling. Kontakt administratoren eller forhandleren for at få flere oplysninger. Tildeling af en funktion til en fleksibel knap 1. Tryk på på skærmen Telefon. 2. Tryk på. 3. Tryk på [Start Flexible Button Configuration Mode]. 4. Tryk på den ønskede tast. 5. Vælg den funktion, du ønsker at tildele, på skærmen [Select]. 92 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

93 Avancerede indstillinger 6. Følg instruktionerne på skærmen. Hvis du ikke udfører nogen handlinger i 1 minut under trinene 4 til 6, vender enheden tilbage til fuld skærmtilstand. Navnet og ikonet for den fleksible knap ændres i henhold til den funktion, den er tildelt. Se side 25 for at få flere oplysninger om indtastning af tekst. Fjernelse af den funktion, der er tildelt en fleksibel knap 1. Tryk på på skærmen Telefon. 2. Tryk på. 3. Tryk på [Start Flexible Button Configuration Mode]. 4. Tryk på den fleksible knap, hvis funktion du ønsker at fjerne. 5. På skærmen [Select] skal du trykke på [Clear]. Hvis du ikke udfører nogen handlinger i 1 minut under trinene 4 til 5, vender enheden tilbage til fuld skærmtilstand. Typer af telefonfunktioner Fleksible knapper kan tildeles følgende telefonfunktioner. Du skal angive følgende tre indstillinger ved tildeling af en telefonfunktion: Type Typen af telefonfunktion, der skal tildeles til den fleksible knap (DN, Direkte, Hovedsæt, BLF). Parameter Angiv de indstillinger, der er nødvendige for typen af telefonfunktion. Label name Indtast den betegnelse, der skal vises på den fleksible knap. DN Vælger den linje, der er tildelt tasten, og viser også linjens status. Ved at trykke på en fleksibel knap, der er indstillet som en DN-knap (lokalnummer), besvares opkald, der kommer til den knap, hentes opkald, der er parkeret ved den knap osv. Fra Farve (tilstand) Grøn (konstant til) Grøn (blinker hurtigt) Grøn (blinker langsomt) Rød (lyser konstant) Rød (blinker langsomt) Ledig Linjestatus Opkald/Optaget Indgående opkald Tilbageholdt opkald For en delt linje, der er i brug eller har et opkald parkeret privat fra en anden enhed For en delt linje, der har et opkald parkeret fra en anden enhed Parameter Ringtone: Vælg den ringetone, der skal spille, når der kommer et opkald til denne knap. Hvis der allerede er angivet en ringetone til linjen via telefonindstillingerne (Side 117), er denne mulighed ikke tilgængelig. Telefonnummer: Hvis der er konfigureret flere linjer på din enhed, skal du vælge den linje, som denne DN-knap skal tilknyttes. Hvis der kun er konfigureret en linje, er denne indstilling ikke tilgængelig. Kontakt din administrator eller forhandler for at få flere oplysninger. Hvis et opkald er parkeret privat (rød, lyser konstant), kan opkaldet ikke hentes fra andre enheder end den, der parkerede opkaldet. One-Touch Ringer op til det nummer, der er tildelt knappen. Parameter Indtast det nummer, der skal ringes op til, når der trykkes på denne knap (maks. 32 tegn). Headset Slår hovedsætstilstanden til og fra. Fra Farve (tilstand) Rød (lyser konstant) Parameter Ingen Tilstanden Hovedsæt Fra Til Dokumentversion Betjeningsvejledninger 93

94 Avancerede indstillinger BLF Viser status for en anden lokaltelefons linje. Du kan bruge en fleksibel knap, der er indstillet som en BLF-knap (indikatorfelt for optaget), til at ringe til eller viderestille et opkald til den telefon, som er tildelt knappen. Når der kommer et opkald til den telefon, som er tildelt til en BLF-knap, kan du besvare opkaldet i stedet for den oprindelige modtager ved at trykke på knappen. (Denne funktion kræver, at indstillingen for hentning af styret opkald er angivet. Kontakt administratoren eller forhandleren for at få flere oplysninger.) Fra Farve (tilstand) Rød (lyser konstant) Rød (blinker) Ledig Optaget Linjestatus Indgående opkald Parameter Indtast nummeret på det lokale telefonnummer, som skal på medhør (maks. 32 tegn). Brug af et hovedsæt Aktiver hovedsættilstanden for at bruge et hovedsæt. Aktivering af tilstanden Hovedsæt 1. Tryk på statuslinjen. 2. Tryk på [Headset mode]. 3. Tryk på [On]. Du kan også bruge en fleksibel knap, der er indstillet som en knap til hovedsæt, til at skifte [Headset mode]. Se side 92 for at få flere oplysninger om konfigurering af fleksible knapper. Se side 105 for at få flere oplysninger om tilslutning af et hovedsæt. Deaktivering af tilstanden Hovedsæt 1. Tryk på statuslinjen. 2. Tryk på [Headset mode]. 3. Tryk på [Off]. Foretagelse af et opkald med et hovedsæt 1. Tryk på. 2. Indtast et telefonnummer. 3. Tryk på for at afslutte opkaldet. Modtagelse af et opkald med et hovedsæt 1. Tryk på. 2. Tryk på for at afslutte opkaldet. 94 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

95 Avancerede indstillinger Aktivering af skærmlåsen Når du aktiverer skærmlåsen, kan du låse adgangen til normale telefonfunktioner og programmer. Denne funktion er praktisk til at forhindre uønsket brug af enheden, når du er væk fra din plads. Der kan stadig ringes til telefonnumre, der er indstillet på forhånd, som f.eks. alarmnumre, og opkald kan stadig modtages. Anmærkning! Hvis der ikke er indstillet et mønster til oplåsning, en PIN-kode eller en adgangskode, kan skærmlåsen ikke aktiveres. Sørg derfor for at indstille disse på forhånd (Side 119). 1. Tryk på [Screen lock now] i program-dock en. Skærmlåsen aktiveres, og pauseskærmen starter. Se side 52 for at ringe til et alarmnummer. Oplåsning af skærmlåsen 1. Tryk på displayet eller oversigten over displaytaster, eller tryk på en alfanumerisk tast eller en symboltast på et tilsluttet USB-tastatur. Eller løft røret fra gaflen. 2. Aftegn mønsteret til oplåsning, indtast PIN-koden, eller indtast adgangskoden. Låsen aktiveres i henhold til den metoden, du valgte til [Set up screen lock] i indstillingerne [Security] (Side 119). Hvis du valgte [Pattern] i låseindstillingerne, skal du aftegne mønsteret til oplåsning med et enkelt strøg uden at løfte fingeren fra displayet. Hvis mønsteret til oplåsning, PIN-koden eller adgangskoden indtastes forkert 5 gange i træk, vises en meddelelse, og du kan ikke låse enheden op i 30 sekunder. Dokumentversion Betjeningsvejledninger 95

96 Tilpasning af telefonen Tilpasning af telefonen Ændring af baggrunden Du kan ændre baggrunden (baggrundsbillede) på skærmen Hjem og skærmen Telefon. Ændring af baggrunden på skærmen Hjem 1. Tryk på på skærmen Hjem. 2. Tryk på [Wallpaper]. 3. Vælg det billede, der skal bruges som baggrund. Select built-in wallpaper Vælg fra billeder, der leveres med enheden. Select wallpaper from Gallery Vælg fra billeder, der er gemt på et SD-kort. 4. Udfør en af de følgende handlinger afhængigt af dit valg: Select built-in wallpaper Tryk på [Set wallpaper]. Select wallpaper from Gallery Flyt kanten, og indstil beskæringsstørrelsen efter behov, og tryk derefter på [Save]. Baggrundens størrelse er pixels. På skærmen Hjem vises baggrunden i området, der er markeret med en stiplet linje i følgende form: 455 pixels 800 pixels Følgende filformater kan anvendes til baggrunden på skærmen Hjem: JPEG, BMP, GIF, PNG. Afhængigt af programmeringen af konfigurationsfilen kan du muligvis ikke ændre baggrunden. Kontakt systemadministratoren eller forhandleren for at få flere oplysninger. Ændring af baggrunden på skærmen Telefon 1. Rør skærmen Telefon, og hold fingeren nede på baggrundsområdet øverst til venstre i displayet. 2. Vælg det billede, der skal bruges som baggrund. Select wallpaper from Gallery Vælg fra billeder, der er gemt på et SD-kort. Select built-in wallpaper Vælg fra billeder, der leveres med enheden. Bright screen Skift farven på baggrunden og opringningstaster til en klar farve. Dark screen Skift farven på baggrunden og opringningstaster til en mørk farve. Brug et billede, der er pixels til skærmen Telefon. Se følgende figur for at anbringe dit logo på baggrunden: 45 pixels Logo 160 pixels Ca. 39 pixels Ca. 39 pixels Lav et billede, der er pixels som baggrund for skærmen Hjem, og ændr størrelsen til pixels med et billedredigeringsværktøj. Hvis du prøver at bruge billedet uden at ændre på størrelsen, vises det muligvis ikke korrekt. 240 pixels 45 pixels 800 pixels 455 pixels 96 Betjeningsvejledninger Dokumentversion

Modelnr. KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248: Softwarefil, version 01.250 eller senere

Modelnr. KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248: Softwarefil, version 01.250 eller senere Modelnr. Betjeningsvejledninger SIP-telefon KX-UT113/KX-UT123 KX-UT133/KX-UT136 KX-UT248 Tak fordi du købte dette Panasonic-produkt. Vejledningen skal læses omhyggeligt og gemmes til fremtidig

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Kvikvejledning. Panasonic IP-telefon KX-NT551/KX-NT553 KX-NT556. Modelnr.

Kvikvejledning. Panasonic IP-telefon KX-NT551/KX-NT553 KX-NT556. Modelnr. Modelnr. Kvikvejledning Panasonic IP-telefon KX-NT551/KX-NT553 KX-NT556 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Vejledningen skal læses omhyggeligt og gemmes til fremtidig brug. Se PBX-dokumentationen

Læs mere

Betjeningsvejledninger KX-UT670. Smart bordtelefon. Modelnr.

Betjeningsvejledninger KX-UT670. Smart bordtelefon. Modelnr. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

Kvikvejledning. Panasonic IP-telefon KX-NT543/KX-NT546 KX-NT560. Modelnr.

Kvikvejledning. Panasonic IP-telefon KX-NT543/KX-NT546 KX-NT560. Modelnr. Modelnr. Kvikvejledning Panasonic IP-telefon KX-NT543/KX-NT546 KX-NT560 Tak, fordi du har købt en Panasonic IP-telefon (IP-PT). Vejledningen skal læses omhyggeligt og gemmes til fremtidig brug. Se PBX-dokumentationen

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Betjeningsvejledninger

Betjeningsvejledninger Betjeningsvejledninger Model nr. SIP-telefon KX-HDV130 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Vejledningen skal læses omhyggeligt og gemmes til fremtidig brug. R Tilføjelsen til de enkelte modelnumre

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Betjeningsvejledninger KX-UDT111. Bærbar DECT-station. Modelnr.

Betjeningsvejledninger KX-UDT111. Bærbar DECT-station. Modelnr. Betjeningsvejledninger Bærbar DECT-station Modelnr. KX-UDT111 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Brug

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Betjeningsvejledninger KX-UDT131. Bærbar DECT-station. Modelnr.

Betjeningsvejledninger KX-UDT131. Bærbar DECT-station. Modelnr. Betjeningsvejledninger Bærbar DECT-station Modelnr. KX-UDT131 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Brug

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Brugervejledning M300. Simpel og kraftfuld

Brugervejledning M300. Simpel og kraftfuld Brugervejledning M300 Simpel og kraftfuld Rev. 10.12.2015 Indhold 1. GENEREL BESKRIVELSE 1.1. Monitor skærm status 2. MENU IKONER, BESKRIVELSE OG FUNKTIONER 2.1. Panel tracking 2.2. Portner kald 2.3.

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Brugervejledning til IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Brugervejledning til IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Artikelkode: NN40050-102-DA Dato: August 2006 Copyright Nortel

Læs mere

Kvikstart til Novell Messenger 3.0.1 til mobilenheder

Kvikstart til Novell Messenger 3.0.1 til mobilenheder Kvikstart til Novell Messenger 3.0.1 til mobilenheder Maj 2015 Novell Messenger 3.0.1 og senere er tilgængelig til din understøttede ios-, Android- BlackBerry-mobilenhed. Da du kan være logget på Messenger

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide DanCell Free Brugervejledning - hurtigstarts guide Vi vil gerne sige dig tak for købet af din nye DanCell Free.. Vi håber at du finder vores lille vejledning brugbar. Ved fejl på produktet, indleveres

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Calisto P240-M. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING

Calisto P240-M. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING TM Calisto P240-M USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne vejledning indeholder instruktioner om installation og brug af Plantronics Calisto P240-M USB-håndsæt.

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere