Ja, i andre sammenhænge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ja, i andre sammenhænge"

Transkript

1 Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og anlægsbranchen arbejder mange virksomheder under en stram kreditramme, og de mødes af strengere krav end tidligere. Det er helt forståeligt, at kravene i forhold til er strammet, og at mange har oplevet afslag på kreditansøgninger. Men nu i krisens år tegner der sig et billede af en fastlåst situation, hvor der er tale om en ny normal. Set i et vækstperspektiv ligger denne nye normal forkert. Selvom andet halvår 2012 bød på en lille forbedring, er selve niveauet for, hvor stram adgangen til kreditten er, og hvordan bankernes priser fastsættes, skiftet til en ny normal. Denne nye normal betyder, at væksten begrænses, også mere end den burde, når de øvrige økonomiske forhold betragtes. Og den stramme adgang til kredit, garantier og længere finansiering rammer både byggebranchens virksomheder og kunderne. Udsigten til, at bankerne vil blive underlagt endnu strammere regulering og øgede krav til deres kapitalberedskab, vil gøre det endnu mere vanskeligt og dyrt at opnå kredit. Dansk Byggeri håber, at den beskedne bedring, der trods alt kunne spores i andet halvår 2012, ikke bliver en enlig svale, men samtlige reaktioner på SIFI-rapporten fra marts 2013 fra den finansielle sektor giver grund til stærk bekymring om det. Sikkerhed Centralt i hele diskussionen om kreditklemmen er kravet til sikkerhed for kredit. Her oplever vi et uændret niveau for hvordan banker og andre finansieringskilder stiller krav. Har din bank stillet nye eller større krav om sikkerhed? Ja, uden varsel Ja, i forbindelse med anmodning om yderligere kreditfaciliteter Ja, i andre sammenhænge Nej Indskrænkning af kredit Mens kravene til sikkerhed ikke er blevet lettet, er der sket en bedring i tendensen til, at kreditter er blevet indskrænket på en sådan måde, at virksomhederne har skulle lægge deres aktiviteter om. Det er et positivt tegn. Side 2 af 7

2 Har din bank indskrænket din adgang til kreditfaciliteter (kassekredit, lån og andre kreditmuligheder) mod din vilje? Ja Nej Ved ikke Jan 09 - okt 09 Renter Ét er adgangen til at få kredit, noget andet er prisen. Det meget lave renteniveau kommer langt fra alle til gode. Mere end hver tredje virksomhed har oplevet, at udgifterne ved lån er steget. 30 procent har oplevet rentestigninger, mens otte procent har oplevet andre omkostninger forbundet med låntagning er steget. Andet halvår 2012 bød her på en lille forbedring, men med de udsigter som følger med rapporten fra Regeringens SIFI-udvalg, der kom i marts 2013, er der grund til at frygte, at denne forbedring er en enlig svale. Det skyldes, at de skrappere krav vil øge bankernes omkostninger til at fremskaffe kapital. Har banken hævet renten eller omkostningerne i øvrigt? Ja, renten Ja, andre omkostninger Nej Anm.: Mulighed for flere svar Side 3 af 7

3 Ansøgning om øget kreditramme Undersøgelsen underbygger vurderingen af et fortsat meget lavt aktivitetsniveau i branchen. Blandt de virksomheder, der faktisk har søgt om øgede kreditter, ses en lille bedring i form af, at andel af totale afslag er gået ned. Men der gives dog fortsat flere hele eller delvise afslag, end der gives tilsagn. Denne fordeling skal dog ses i lyset af, at virksomhederne gennem krisen er blevet opmærksomme på de strammere krav, de bliver mødt med. Virksomhederne er blevet mere realistiske og har ofte deres revisor eller anden rådgiver med. Derfor er det bekymrende, at der kun gives helt tilsagn i en tredjedel af ansøgningerne. Har du søgt om forhøjelse af kassekredit, lån eller andre kreditmuligheder hos din bank? 6 Ja Nej, vi har tilstrækkelig likviditet Nej, vi har ikkenej, jeg regner aktiviteter eller på forhånd ordrer, der med et afslag nødvendiggør det Nej, anden årsag Mange afslag Ud af de godt 25 procent, der ansøgte om forhøjelse af kassekreditten, fik knap en fjerdedel afslag på det ønskede og 41 procent fik kun delvist opfyldt det ønskede lån. Side 4 af 7

4 Fik du den ønskede forhøjelse af kassekreditten, lånet eller andre kreditter? 7 6 Ja, det hele Nej, fik kun delvist opfyldt mit ønske Nej, afslag Anm.: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har søgt om en forhøjelse. Bygge- og anlægsbranchen ramt som branche Hver fjerde virksomhed har oplevet, at banken har været særligt afvisende over for lån og kredit, fordi virksomheden drives inden for bygge- og anlægsbranchen. Denne andel er glædeligvis gået en smule ned, men niveauet er fortsat markant. Har du oplevet, at banken har været afvisende overfor dine anmodninger om f.eks. kreditfaciliteter, fordi du driver virksomhed i bygge- og anlægsbranchen? Ja Nej Bankernes rolle er afgørende Bankernes meget vigtige rolle i kreditforsyningen ses tydelig af, at 70 procent angiver, at de bruger banken som primær finansieringskilde til løbende driftskreditter. Den øvrige finansiering udgøres af leverandørkredit og egenfinansiering. Øvrige kilder forekommer, men de har begrænset betydning. Derved har det meget stor betydning, hvordan bankerne reguleres, og hvordan Finanstilsynet udøver sit tilsyn. Side 5 af 7

5 Dansk Byggeri efterlyser, at reguleringen af den finansielle sektor foretages med tydeligt blik for, at hele erhvervslivet påvirkes, når den finansielle sektors regulering strammes. Hvis du vurderer dit løbende behov for driftskredit, hvordan dækkes det? Leverandørkredit Anm.: Mulighed for flere svar Kassekredit i bank(er) Egenfinansiering Anden kredit Betalingsfrister og for sen betaling En vigtig forudsætning for at drive virksomhed er at få betaling fra sine kunder selvfølgelig. Derfor et det problematisk, at 30 procent af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen har oplevet private kunder, der forlanger længere betalingsfrist, heraf 13 procent, at det var flere end nogle få kunder. Hvor stor en andel af jeres kunder har forlangt længere betalingsfrister i forhold til tidligere? Mange Nogle Få Ingen Mange Nogle Få Ingen Private kunder Offentlige kunder Udover, at nogle kunder forlanger længere betalingsfrist, er det også for stor en andel, der uden aftale overskrider betalingsfristerne. Fire ud af fem virksomheder i bygge- og anlægsbranchen har Side 6 af 7

6 haft private kunder, der skyder betalingen udover betalingsfristen i andet halvår af 2012, mens mere end hver anden virksomhed oplever offentlige kunder, der skyder betalingen ud over betalingsfristen. Offentlige kunder er bedre men ikke gode nok til at overholde betalingsfrister. Mange forsinkede betalinger kan i sig selv resultere i likviditetsproblemer. Grundet ændringer i spørgsmålsformuleringen kan der ikke sammenlignes direkte med tidligere års resultater. Men baseret på 2012 og de tidligere undersøgelser, tegner der sig dog et tydeligt billede af, at både private og offentlige virksomheder skyder betalingen udover betalingsfristen i stor stil. Figuren viser andelen af virksomheder, der oplever, at kunderne udskyder betalingsfristen. Hvor stor en del af jeres kunder har udskudt betalingerne (udover betalingsfristen) til jeres virksomhed? 45% 35% 25% 15% 5% Mange Nogle Få Ingen Mange Nogle Få Ingen Private kunder Offentlige kunder Dansk Byggeri gennemfører undersøgelsen halvårligt, data til denne undersøgelse, der vedrører andet halvår 2012 er indsamlet i april-maj 2013, næste gang indsamles data i september-oktober 2013 vedr. første halvår Et metodenotat kan rekvireres hos Andreas Fernstrøm i analyseafdelingen Dansk Byggeri, Side 7 af 7

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder - 2013 Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-527-7 Redegørelsen

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013 Dok.nr. 327620 Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2013 9. april 2013 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel

Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 212-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 14. januar 29 Udlånsvækst med/uden statslig kapital

Læs mere

Cash is king. Nej, desværre.

Cash is king. Nej, desværre. Cash is king Finanskrise, gældskrise, tillidskrise ny økonomisk krise? Det skorter ikke på kriser. Denne krise er dog mest af alt en pengekrise ikke mindst i videnserviceerhvervene. Af Søren Friis Larsen

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Danske forbrugerforhold 2011 Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Forord Gode forbrugerforhold er en vigtig drivkraft for vækst og nye muligheder for forbrugerne. Når der er gode forbrugerforhold, er

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Hurtigt gennem uddannelsessystemet

Hurtigt gennem uddannelsessystemet december 2010 Hurtigt gennem uddannelsessystemet Resume IDA har gennemført en analyse blandt de studerende medlemmer for at nuancere og perspektivere debatten om SU-reformer og incitamenter for hurtig

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen!

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Invester i byggeriet af vores nye tilbygning og energiinvesteringer Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Oktober 2012 - Vær med til at videreudvikle

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere