Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet"

Transkript

1 Møde i universitetsledelsen den 27. juni Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus Universitet

2 1 Dokumentkontrol 1.1 Revisionshistorik Ændringsdato Forfatter Mads Hvitved Grand PID oprettet Hvad er blevet ændret Mads Hvitved Grand PID tilrettet i overensstemmelse med styregruppens principper Flemming Larsen PID yderligere tilrettet i overensstemmelse med styregruppens principper Mads Hvitved Grand PID opdateret Flemming Larsen Opdateret p.b.g. af styregruppemødet 1.2 Godkendelse Dato Navn Ansvar Mads Hvidtved Grand Projektejer Styregruppen 2 Projektet 2.1 Kortfattet beskrivelse af baggrunden for projektet Dette projektinitieringsdokument har til formål at beskrive implementeringen af den fremtidige kommunikationsafdeling på Aarhus Universitet (AU Kommunikation), herunder formål og proces samt processens milepæle. Afdelingen udvikles i tæt samspil med de øvrige administrative områder med det formål, at brugerne oplever effektiv og sammenhængende understøttelse. 2.2 Kortfattet beskrivelse af formål med projektet Universitetsledelsen præsenterede den 9. marts 2011 principperne for den nye faglige og administrative organisation på Aarhus Universitet. På det grundlag er der udarbejdet og godkendt organisationsdiagram for AU Kommunikation. En detaljeret beskrivelse af området er for nærværende under udarbejdelse. Side 2 af 6

3 Det er af universitetsledelsen besluttet, at vicedirektørområdet består af syv enheder (tre back office og fire front office), som hver ledes af en funktionschef. De fire lokale enheder placeres på de respektive administrative centre. Det overordnede formål for den samlede kommunikationsindsats er at understøtte universitetets fire kerneaktiviteter samt opnåelsen af målsætningerne indenfor disse. Universitet skal opfylde sin målsætning om at være et kommunikerende universitet både, når det gælder i dialogen med omverdenen, og når det gælder den interne dialog med og mellem ledelse, ansatte og studerende. En del af områdets ydelser struktureres fremadrettet via indgåelse af Service Level Agreements. 2.3 Projektets hovedresultater Projektets hovedresultater vil være gennemførelsen af organisatoriske ændringer af universitetets kommunikationsfunktion. Projektet har således til formål at implementere beslutningen om den administrative struktur af 9. marts 2011 for vicedirektørområdet AU Kommunikation. Med retningslinjerne for den samlede AU Administration, den af universitetsledelsen besluttede organisering af afdelingen samt med den vedtagne brandingstrategi er grundlaget for at udvikle en egentlig kommunikationsstrategi til stede. Som opfølgning på den organisatoriske forandring er den primære faglige udfordring fremadrettet således udarbejdelse samt implementering af kommunikationsstrategien. Projektet skal fastlægge indhold og processer for vicedirektørområdets enheder på forskellige niveauer og afklare snitflader til øvrige vicedirektørområder. Ligeledes skal projektet sikre flytning af medarbejdere fra deres nuværende organisatoriske placering til nye placeringer, hvorfra de fremadrettet skal løfte deres arbejdsopgaver. Afdelingen bemandes af berørte medarbejdere, via ønskerunden og gennem eksterne opslag. Endvidere søges følgende sikret: Styrket sammenhæng i kommunikationsindsatsen på tværs af universitetet Styrket understøttelse af universitetets kerneaktiviteter Udvikling af fælles politikker, som skaber større retning og gennemsigtighed i vicedirektørområdets aktiviteter Øget faglig specialisering og videndeling samt stærkere faglige fællesskaber for kommunikationsmedarbejdere Øgede karrieremuligheder for kommunikationsmedarbejdere 2.4 Eventuelle konkrete leverancer Projektet består af de under pkt. 3.1 beskrevne milepæle og rummer ikke yderligere leverancer. 2.5 Grænseflader til andre projekter Der koordineres specifikt med Side 3 af 6

4 AU Studieadministration og AU Talent og Forskning vedr. snitflader og samarbejde ift. rekruttering af studerende AU Viden ift. forskningsformidling samt ift. biblioteksområdet (PURE). Sidstnævnte endvidere i samarbejde med AU Talent og Forskning Universitetsledelsens Stab ift. presseservicering og håndtering AU IT ift. opbygning af kompetencer samt teknisk kapacitet ifm. videoproduktion, stream,ing etc. ( LMS) 2.6 Øvrige afhængigheder Ingen. 2.7 Succeskriterier Projektet opererer med følgende succeskriterier: AU Kommunikation opbygges og fungerer i implementeringsperioden At der på tværs af de 10 tidligere kommunikationsafdelinger (9 lokale + 1 central) skabes ny samlet identitet, som giver mulighed for faglige forskelle og bygger på klarhed i opgavefordeling, fælles projektforståelse og inddragelse i fælles projekter, samtidig med at den forventede effektivisering indfris At grundlaget for indgåelse af SLA er med de fire hovedområder samt evt. øvrige kunder skabes At den indledende implementering afsluttes Q4 2011, og at den videre udvikling af afdelingen sker som led i den naturlige udvikling af afdelingen. En høj grad af brugertilfredshed med AU Kommunikations ydelser 3 Tidsplan og budget 3.1 Overordnet projektplan og aktiviteter Q1-Q Q3-Q Q Forberedelsesfase Implementeringsfase Udviklings- og konsolideringsfase 3.2 Tidsplan Juni 2011 Juni/august 2011 August 2011 September 2011 September/Oktober 2011 Oktober 2011 Snitflader til øvrige VD afklaret Ledelsesgruppe færdigetableret Medarbejdere placeret i ny organisation LSU i AU Kommunikation Fælles projektlederkursus Opstart fællesprojekter Side 4 af 6

5 Q3-Q Q1-Q Deltagelse i fælles projekter/projektudvikling på tværs af AU Administration Indgåelse af de første SLA er 3.3 Projektbudget Mandetimer (ca. 2 årsværk). Omkostninger til seminar, fælles projektlederudd: Organisering 4.1 Projektorganisation Ledelsesgruppen i AU Kommunikation vil fungere som styregruppe og på ugentlige møder koordinere og følge op. Der nedsættes under styregruppen relevante delprojektgrupper udpeget blandt den kommende organisations medarbejdere. Da en funktionschefstilling samt flere teamlederstillinger endnu ikke formelt er besat, vil nedenstående skema med projektdeltagere ikke kunne udfyldes endeligt før Q Projektdeltagere Navn Hjemhørende Titel Rolle Mads Hvitved Grand AU Kommunikatio n VD Projektejer Ledelsesgruppe (7 psn.) AU Kommunikatio n Funktionschefer/A fsnitschef Projektdeltager Teamledere (forventeligt 3 psn.) AU Kommunikatio n Teamledere Projektdeltager 4.3 Studenter- og medarbejderinddragelse Organiseringen af AU Kommunikation vil bero på omfattende medarbejderinddragelse gennem: Gode mødestrukturer i hele organisationen, herunder ugentlige møder i alle faglige enheder og løbende medarbejdermøder for alle medarbejdere min.1 gang månedligt Side 5 af 6

6 Etablering af en række projektgrupper for de enkelte leverancer Igangsættelse af fælles medarbejder forankret proces til etablering af fælles kultur og værdier, herunder et fælles arbejdsgrundlag Etablering af LSU i AU Kommunikation Inddragelse af studenterønsker og synspunkter, hvor det er relevany 4.4 Projektkontrol og risikostyring Som primær risiko vurderes, at AU Kommunikation pga. tidl. meget store forskelle i prioritering af kommunikation ikke vil kunne opfylde alle krav i SLA er, da serviceniveauet trods fagligt betingede forskelle til en vis grad søges udlignet ifm. implementeringen, og at brugerne derfor nogle steder vil opleve serviceforringelse. Side 6 af 6

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune 9. november 2010 Indledning Facilities Management (FM) er en måde at organisere ejendomsdriften på, hvor ansvar og kompetencer er samlet

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Fuldt Digitale Lokalplaner

Projektinitieringsdokument (PID) Fuldt Digitale Lokalplaner Projektinitieringsdokument (PID) Fuldt Digitale Lokalplaner Initiativ 8.2 Digitalt overblik på planområdet under Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 8. juni 2012 Udkast Projektinitieringsdokument

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer

Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer Niels Holger Poulsen, Hans Nørgaard Hansen, Bo Højer Damsted De øgede krav om effektivisering

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED PROJEKTHÅNDBOG En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik MILJØ OG VIRKSOMHED NATUR OG VAND BYGGE- OG BYGNINGSSERVICE SEKRETARIAT VEJ OG TRAFIK DRIFTSAFDELINGEN STADSARKITEKTENS

Læs mere

Lean implementering Optimering ved hjælp af Lean i transportvirksomhed

Lean implementering Optimering ved hjælp af Lean i transportvirksomhed Lean implementering Optimering ved hjælp af Lean i transportvirksomhed Vejleder: Allan Laumann Fag-modul: Projektstyring 2B1GROUP i samarbejde med Køge Handelsskole Dorthe Jensen 15.04.2011 1. Indledning

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 l Kunde hos Statens It Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 Side 2 af 12 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Hvem er Statens It? 3 1.2 Kort om projekter 3 2 Kundeprojekter - samspillet mellem Statens It, kunden

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS 2 Indhold 3 Forord 4 Før og nu 6 Projektarbejde hos os 6 Den gode aftale 8 Fra idé til produkt 11 En universal arbejdsform

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere