Politik: for kortvarigt udlån af arealer ejet af Skanderborg Kommune og for stadepladser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik: for kortvarigt udlån af arealer ejet af Skanderborg Kommune og for stadepladser"

Transkript

1 Politik: for kortvarigt udlån af arealer ejet af Skanderborg Kommune og for stadepladser Godkendt i Byrådet 23. februar 2011

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål Afgrænsning Principper for udlån af arealer/pladser Hvilke arrangementer kan der lånes arealer til Hvad kan man låne et areal til? Betaling for lån Hvor ofte kan der ske udlån af et areal/en plads? Opbevaring Stadepladser Pølsevogne og lignende...6 Bilag:...7 2

3 1 Formål Der er flere formål med at udarbejde denne politik for kortvarigt udlån af arealer/pladser, som Skanderborg Kommune ejer. Ramme Politikken for udlån af arealer ejet af Skanderborg Kommune skal give den politiske ramme for kortvarig udlån af arealer, som tilhører Skanderborg Kommune. Med til at skabe liv i kommunen Ved udarbejdelse af politikken er der taget udgangspunkt i, at de arealer/pladser, som Skanderborg Kommune ejer rundt omkring i kommunen, skal være med til at skabe liv i kommunen. Arealerne skal være til rådighed for f.eks.: o o o borgere, foreninger, skoler, institutioner mv. virksomheder cirkus og tivoli Udlån af arealer skal være med til at udfylde følgende vision i Kommuneplan 09 for Skanderborg Kommune: Skanderborg Byråd ønsker, at alle kommunens byer og landsbyer skal danne rammer om et godt hverdagsliv for kommunens borgere og virksomheder. De kvaliteter og styrker, som de forskellige byer har, skal understøttes og videreudvikles på et bæredygtigt grundlag. Kommunens største byer skal indeholde spændende midtbyer og gode fritids- og kulturtilbud, som kan skabe grundlag for øget bosætning og erhvervsudvikling. Hensyn til naboer Dette ønske om at skabe liv i kommunen skal afvejes i forhold til hensyn til naboer og et hensyn til muligheden for at vedligeholde arealerne. Overblik Politikken (og de efterfølgende administrative retningslinier) skal give borgerne i Skanderborg Kommune et overblik over de arealer, som kommunen låner ud. Den skal gøre det lettere for borgerne at overskue de forhold/de myndigheder, som man skal tage hensyn til, når man har ansvaret for et arrangement på et offentligt areal. Tydelig sagsgang og ensartethed i afgørelser For administrationen i Skanderborg Kommune skal politikken være med til at forenkle og tydeliggøre sagsgangen og skabe ensartethed i afgørelser om udlån af arealer. 3

4 2 Afgrænsning Arealer Denne politik omfatter kortvarigt udlån (få dage) af arealer ejet af Skanderborg Kommune. Eksempler på det er: idrætsarealer/sportspladser arealer/pladser i byer og landsbyer * fortove vejarealer skove søer *) Af oversigten på side 7 fremgår de arealer, som umiddelbart er omfattet af denne politik. Listen over arealer kan løbende suppleres af administrationen. Derudover omfatter denne politik stadepladser i 4 byer i Skanderborg Kommune. Denne politik omfatter ikke: Permanent råderet over fortove og vejarealer Permanent placering af tekniske anlæg på offentlige veje og grønne arealer Udlån i henhold til folkeoplysningsloven Leje- og forpagtningsaftaler Udlån af arealer til Skanderborg Festivalklub til SMUKFEST (Dyrehaven mm), som aftales særskilt Udlån af arealer/skove til jagt Privat ejede arealer 4

5 3 Principper for udlån af arealer/pladser 3.1 Hvilke arrangementer kan der lånes arealer til Skanderborg Kommune udlåner kommunale arealer ud fra: et ønske om at stille kommunale arealer til rådighed for kulturelle og sportslige aktiviteter arrangeret af: o borgere, lokale foreninger, skoler, institutioner mv. o lokale virksomheder o cirkus, tivoli og lign. et hensyn til eventuelle faste brugere af arealet et hensyn til naboer til arealet/berørte borgere arealets bæredygtighed, dvs. muligheden for at vedligeholde arealet 3.2 Hvad kan man låne et areal til? Det er ikke muligt at udarbejde en udtømmende oversigt over arrangementer, som kan finde sted på kommunale arealer. Dertil kommer, at de forskellige kommunale arealer egner sig mere eller mindre godt til forskellige arrangementer. Ansøgninger om lån af kommunale arealer kan groft opdeles i tre hovedgrupper: 1. Ikke kommercielle arrangementer 2. Kulturarrangementer 3. Kommercielle arrangementer Ad. 1: Ikke kommercielle arrangementer Eksempler: Arrangementer af skoler, institutioner Foreningsarrangementer (eksempler: spejdere, folkedansere) Mindre private arrangementer, f.eks. picnic og gadefest Ad. 2: Kulturarrangementer Åbne kulturarrangementer som f.eks. koncerter, teaterforestillinger, og åben biograf Ad. 3: Kommercielle arrangementer Eksempler: Cirkus og tivoli Betalingskoncerter Virksomhedsarrangementer for kunder (dvs. ikke interne arrangementer). 3.3 Betaling for lån Der betales ikke for lån af pladser/arealer tilhørende Skanderborg Kommune. Dog er der fastsat betaling/takster for cirkus og tivoli. Taksten for cirkus og tivoli fastsættes én gang om året i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. 5

6 3.4 Hvor ofte kan der ske udlån af et areal/en plads? Der kan for det enkelte areal /den enkelte plads fastsættes retningslinier for: Hvor ofte arealet kan udlånes Længden af udlånet Periode mellem udlån Begrænsninger i udlån af et areal sker ud fra: Hensynet til naboerne (støj og/eller megen trafik) Andre brugere af arealet Belastning af arealet 3.4 Opbevaring Der gives ikke tilladelse til udelukkende opbevaring /henstilling af genstande på de arealer, som er omfattet af denne politik, idet arealerne: ønskes friholdt til arrangementer ikke skal skæmmes af ting, som henstilles på arealet 3.5 Stadepladser Der er mulighed for at leje stadepladser på: Torvet i Galten, 3 pladser Torvet i Hørning, 6 pladser På parkeringspladser langs Parallelvej i Ry, 3 pladser Kulturtorvet i Skanderborg, 6 pladser Generelt for stadepladser: Stadetiden er fredag kl og lørdag kl Administrationen kan dispensere fra ovennævnte. Taksten for en stadeplads fastsættes én gang om året i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. 3.6 Pølsevogne og lignende Skanderborg Kommune kan efter ansøgning give tilladelse til opstilling af mobile pølsevogne. Arealer til opstilling af pølsevogne: Administrationen bemyndiges til at udpege bestemte arealer, hvor der kan gives tilladelse til opstilling af mobile pølsevogne. Takst Taksten for opstilling af pølsevogn fastsættes én gang om året i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. 6

7 Oversigt: Galten: Torvet Bytoften Hørning: Torvet (Marmorpladsen) Cirkuspladsen ved Hørning Hallen Ry: Det gamle stadion/mølleskolens Idrætsplads (kan kun udlånes efter aftale med Mølleskoleni skoleferier/efter skoletid) Siimtoften Grønt areal ved Kyhnsvej ud mod rundkørselen Parkeringspladser ved Parallelvej (stadepladser) Skanderborg: Kulturhustorvet Byparken HK-bakken ved Oddervej Cirkuspladsen ved Birkevej Guldbryllupsanlægget ved Capri Dyrehaven Søbadet Skvæt Mølle Skoven Skovby: Hørslevbanen ved Hørslevvej Stilling: Grønt areal ved Ægirsvej Virring: Virring Eng 7

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv.

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv. Regulativ for benyttelse af s arealer mv. Generelle bestemmelser Dette regulativ gælder for brug af offentlige arealer - veje, pladser, torve, skove, grønne områder mv. i til offentlige arrangementer,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Traditionelle arrangementer

Traditionelle arrangementer Traditionelle arrangementer Foreningen nedsætter hvert år et arrangementsudvalg, der er inititiativtager til at arrangere foreningens traditionelle arrangementer. Det skal imidlertid understreges at traditionerne

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AF KOMMUNALE AREALER TIL UDENDØRS ARRANGEMENTER AARHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AF KOMMUNALE AREALER TIL UDENDØRS ARRANGEMENTER AARHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AF KOMMUNALE AREALER TIL UDENDØRS ARRANGEMENTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2016 OKTOBER 2012 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund.. 3 Tilladelse til brug af Aarhus Kommunes

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Indledning og ikrafttræden 1.1 Lovgrundlag 1.2 Generelle bestemmelser

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt)

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt) 1 Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg (Særlige ændringer er markeret med rødt) 2 Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg...3 Hvem kan låne lokaler

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg 1 Indholdsfortegnelse Side Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg 2 Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

retningslinjer for særlig råden over vejareal

retningslinjer for særlig råden over vejareal retningslinjer for særlig råden over vejareal Maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Vedtagelse 2 Administration, ansøgning om tilladelse 3 Bygningsfremspring 4 Flagstænger på facader 5 Flagstænger på fortove

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER COPENHAGEN STREET FOODS STADEHOLDERFORENING

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER COPENHAGEN STREET FOODS STADEHOLDERFORENING ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER COPENHAGEN STREET FOODS STADEHOLDERFORENING INDHOLDSFORTEGNELSE 2 STADEHOLDERFORENINGENS FORMÅL...3 3 FREMME AF DET GLOBALE STREET-FOOD KØKKEN...3 4 MEDLEMMERNES INTERESSER UDADTIL...4

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem.

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. GENERELLE LOKALEANVISNINGSREGLER Kommunale lokaler Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. Følgende

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere