Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord"

Transkript

1 Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Regionspsykiatrien, 2. Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Regionspsykiatrien, 3. Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Urologisk Afdeling, Regionshospitalet 4. Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Urologisk Afdeling, Regionshospitalet 5. Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet 6. Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet 7. Organkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet 8. Organkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet 9. Organkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet 10. Ortopædkirurgisk Afdeling, 11. Ortopædkirurgisk Afdeling, 12. Ortopædkirurgisk Afdeling, Dato: 18. januar 2008 Underskrift: Rep. for Hospitalsledelsen 1/11

2 Overordnet ramme for det kliniske basisforløb: (udfyldes særskilt for hvert klinisk basisforløb for det enkelte hospital/sygehus) Klinisk basisforløb: Medicinsk Afdeling, - Regionspsykiatrien,. Foreligger uddannelsesprogram, som dokumenterer, at alle målbeskrivelsens kompetencer kan opfyldes: Ja _X_ Nej Beskrivelse af introduktion for begge delansættelser: Introduktionsforløb for begge forløb er beskrevet i uddannelsesprogrammet (se præsentation af den pågældende afdeling). For Medicinsk Afdeling vil basislægen deltage dels i en generel hospitalsintroduktion sammen med øvrige nyansatte og dels i et specifikt tilrettelagt introduktionsforløb på Medicinsk afdeling af 5 dages varighed. Programmer for introduktionsforløbene udsendes særskilt til basislægen. For Regionspsykiatrien tilbydes nyansatte generel introduktion til psykiatrien. Basislægen vil få tilsendt et introduktionsprogram, der varer 2 uger. I denne periode vil basislægen få tilbudt teoretisk undervisning i for eksempel psykiatriloven, i udfyldelse af tvangsskemaer, i teoretisk og praktisk oplæring i ect, overvære modtagelse af akutte patienter sammen med vagthavende, gennemgange på afdelingen, oplæring i vagtarbejde i øvrigt med mere. Beskrivelse af arbejdstilrettelæggelse/vagtfunktion herunder mulighed for supervision for begge delansættelser: Arbejdstilrettelæggelse og vagtfunktion er beskrevet i uddannelsesprogrammet (se præsentation af den pågældende afdeling). Basislæger på Medicinsk afdeling indgår i forvagten, hvor dagfunktion tilstræbes. En stor del af arbejdet består af vagt. Basislægen indgår i forvagten og foregår typisk i teams. Vagtteamet består af 4 forvagter/mellemvagt, 2 bagvagter og overlæger i beredskabsvagt. Basislægen vil således ikke være alene i vagt. Der vil altid være samtidig tilstedeværelse af læge med tilladelse til selvstændigt virke (gennemført turnus/basisuddannelse). Basislæger i Regionspsykiatrien vil i dagtiden oplæres i vagtfunktionen af forvagten under supervision (følgevagt). Beskrivelse af uddannelsesmiljø herunder vejlederfunktion for begge delansættelser: Uddannelsesmiljøet og vejlederfunktion er beskrevet i uddannelsesprogrammet for begge forløb, herunder introduktionssamtale med vejleder, udarbejdelse af individuel uddannelsesplan, udpegning af fadder, etc. (se præsentation af den pågældende afdeling). Beskrivelse af patientindtag og effektiv arbejdstid i vagten med speciel fokus på 1. delansættelse: Medicinsk afdeling har ca indlæggelser om året og patienter gennem ambulatorier og daghospitaler. Det vurderes at antallet af patienter har en sådan størrelse, at lægen også i vagtfunktionen eksponeres for og lærer at håndtere akutte patienter også i pressede situationer. Ligeledes vurderes det at antallet af patienter indebærer en effektiv arbejdstid, der udgør mindst 50 % af vagttiden. 2/11

3 Beskrivelse af organisationen omkring opnåelse af såvel intern medicinske som kirurgiske/ortopædkirurgiske kompetencer: har et stort indtag af uselekterede patienter, dels i skadestuen og dels i de respektive modtagelser på afdelingerne. For alle de medvirkende afdelinger i basisuddannelsen er der tradition for et udpræget samarbejde om disse uafklarede patienter og basislægen vil gennem vagten få erfaringer udenfor afdelingens speciale i forbindelse med udredning og visitering af disse patienter. 3/11

4 Overordnet ramme for det kliniske basisforløb: (udfyldes særskilt for hvert klinisk basisforløb for det enkelte hospital/sygehus) Klinisk basisforløb: Medicinsk Afdeling, - Urologisk Afdeling, Foreligger uddannelsesprogram, som dokumenterer, at alle målbeskrivelsens kompetencer kan opfyldes: Ja _X_ Nej Beskrivelse af introduktion for begge delansættelser: Introduktionsforløb for begge forløb er beskrevet i uddannelsesprogrammet (se præsentation af den pågældende afdeling). For begge forløb vil basislægen deltage dels i en generel hospitalsintroduktion sammen med øvrige nyansatte og dels i et specifikt tilrettelagt introduktionsforløb af 5 dages varighed. Programmer for introduktionsforløbene udsendes særskilt til basislægen. Beskrivelse af arbejdstilrettelæggelse/vagtfunktion herunder mulighed for supervision for begge delansættelser: Arbejdstilrettelæggelse og vagtfunktion er beskrevet i uddannelsesprogrammet (se præsentation af den pågældende afdeling). Basislæger på Medicinsk afdeling indgår i forvagten, hvor dagfunktion tilstræbes. En stor del af arbejdet består af vagt. Basislægen indgår i forvagten og foregår typisk i teams. Vagtteamet består af 4 forvagter/mellemvagt, 2 bagvagter og overlæger i beredskabsvagt. Basislægen vil således ikke være alene i vagt. Der vil altid være samtidig tilstedeværelse af læge med tilladelse til selvstændigt virke (gennemført turnus/basisuddannelse). Basislæger på Urologisk afdeling indgår i forvagten. Afdelingen modtager alle organkirurgiske og urologiske sygdomme og vagtarbejdet indeholder derfor et betydeligt uddannelsesmæssigt potentiale. Vagthyppigheden vil optimalt være hver 12. dag. I vagttiden indgår basislægen i et fælles forvagtslag, der dækker både urologi og organkirurgi. På visse tidspunkter er der også en mellemvagt. Der er altid speciallæger i både urologi og organkirurgi i bagvagt eller bag-bagvagt. Organkirurgisk bagvagt har tilstedeværelsesvagt, dvs. der vil altid være samtidig tilstedeværelse af læge med tilladelse til selvstændigt virke Beskrivelse af uddannelsesmiljø herunder vejlederfunktion for begge delansættelser: Uddannelsesmiljøet og vejlederfunktion er beskrevet i uddannelsesprogrammet for begge forløb, herunder introduktionssamtale med vejleder, udarbejdelse af individuel uddannelsesplan, udpegning af fadder, etc. (se præsentation af den pågældende afdeling). Beskrivelse af patientindtag og effektiv arbejdstid i vagten med speciel fokus på 1. delansættelse: Medicinsk afdeling har ca indlæggelser om året og patienter gennem ambulatorier og daghospitaler. Det vurderes at antallet af patienter har en sådan størrelse, at lægen også i vagtfunktionen eksponeres for og lærer at håndtere akutte patienter også i pressede situationer. Ligeledes vurderes det at antallet af patienter indebærer en effektiv arbejdstid, der udgør mindst 50 % af vagttiden. 4/11

5 Urologisk afdeling har ca ambulante besøg og operationer om året. Tirsdage og torsdage dækkes ligeledes Horsens optageområde udover eget, hvilket givet et samlet optageområde på ca personer.. I dagtiden er basislægen tilknyttet urologien, hvorimod basislægen i vagttiden indgår i et fælles forvagtslag, der dækker både urologi og organkirurgi. På baggrund af patientindtag og vagtstrukturen vurderes effektiv arbejdstid at udgøre mindst 50 % af vagttiden. Beskrivelse af organisationen omkring opnåelse af såvel intern medicinske som kirurgiske/ortopædkirurgiske kompetencer: har et stort indtag af uselekterede patienter, dels i skadestuen og dels i de respektive modtagelser på afdelingerne. For alle de medvirkende afdelinger i basisuddannelsen er der tradition for et udpræget samarbejde om disse uafklarede patienter og basislægen vil gennem vagten få erfaringer udenfor afdelingens speciale i forbindelse med udredning og visitering af disse patienter. 5/11

6 Overordnet ramme for det kliniske basisforløb: (udfyldes særskilt for hvert klinisk basisforløb for det enkelte hospital/sygehus) Klinisk basisforløb: Medicinsk Afdeling, - Foreligger uddannelsesprogram, som dokumenterer, at alle målbeskrivelsens kompetencer kan opfyldes: Ja _X_ Nej Beskrivelse af introduktion for begge delansættelser: Introduktionsforløb for begge forløb er beskrevet i uddannelsesprogrammet (se præsentation af den pågældende afdeling). For Medicinsk afdeling vil basislægen deltage dels i en generel hospitalsintroduktion sammen med øvrige nyansatte og dels i et specifikt tilrettelagt introduktionsforløb af 5 dages varighed. Programmer for introduktionsforløbene udsendes særskilt til basislægen. For almen praksis er de første uger introduktionsperiode. Under introduktionsperioden vil der blive afholdt introduktionskursus over 2 dage ved blandt andet uddannelseskoordinatorerne. Endvidere vil der under dine 6 måneders ansættelse som praksisreservelæge blive afholdt 3 temadage. Beskrivelse af arbejdstilrettelæggelse/vagtfunktion herunder mulighed for supervision for begge delansættelser: Arbejdstilrettelæggelse og vagtfunktion er beskrevet i uddannelsesprogrammet (se præsentation af det pågældende forløb). Basislæger på Medicinsk afdeling indgår i forvagten, hvor dagfunktion tilstræbes. En stor del af arbejdet består af vagt. Basislægen indgår i forvagten og foregår typisk i teams. Vagtteamet består af 4 forvagter/mellemvagt, 2 bagvagter og overlæger i beredskabsvagt. Basislægen vil således ikke være alene i vagt. Der vil altid være samtidig tilstedeværelse af læge med tilladelse til selvstændigt virke (gennemført turnus/basisuddannelse). I Almen praksis vil basislægen, qua de fysiske rammer, få gode muligheder for mesterlære, idet tutorlægen som regel arbejder i konsultationslokalet ved siden af. Basislægen vil dagligt få tildelt enkelte patienter efter niveau og med tiden arbejder mere og mere selvstændigt. Yderligere vedr. vejlederfunktionen, supervision, etc. fremgår af præsentationen i uddannelsesprogrammet. Beskrivelse af uddannelsesmiljø herunder vejlederfunktion for begge delansættelser: Uddannelsesmiljøet og vejlederfunktion er beskrevet i uddannelsesprogrammet for begge forløb, herunder introduktionssamtale med vejleder, udarbejdelse af individuel uddannelsesplan, udpegning af fadder, tutorlæge, m.v. (se præsentation af det pågældende forløb). Beskrivelse af patientindtag og effektiv arbejdstid i vagten med speciel fokus på 1. delansættelse: Medicinsk afdeling har ca indlæggelser om året og patienter gennem ambulatorier og daghospitaler. Det vurderes at antallet af patienter har en sådan størrelse, at lægen også i vagtfunktionen eksponeres for og lærer at håndtere akutte patienter også i pressede situationer. Ligeledes vurderes det at antallet af patienter indebærer en effektiv arbejdstid, der udgør mindst 50 % af vagttiden. 6/11

7 Beskrivelse af organisationen omkring opnåelse af såvel intern medicinske som kirurgiske/ortopædkirurgiske kompetencer: har et stort indtag af uselekterede patienter, dels i skadestuen og dels i de respektive modtagelser på afdelingerne. For alle de medvirkende afdelinger i basisuddannelsen er der tradition for et udpræget samarbejde om disse uafklarede patienter og basislægen vil gennem vagten få erfaringer udenfor afdelingens speciale i forbindelse med udredning og visitering af disse patienter. 7/11

8 Overordnet ramme for det kliniske basisforløb: (udfyldes særskilt for hvert klinisk basisforløb for det enkelte hospital/sygehus) Klinisk basisforløb: Organkirurgisk Afdeling, - Distrikt Øst Foreligger uddannelsesprogram, som dokumenterer, at alle målbeskrivelsens kompetencer kan opfyldes: Ja _X_ Nej Beskrivelse af introduktion for begge delansættelser: Introduktionsforløb for begge forløb er beskrevet i uddannelsesprogrammet (se præsentation af den pågældende afdeling). For Organkirurgisk afdeling vil basislægen deltage dels i en generel hospitalsintroduktion sammen med øvrige nyansatte og dels i et specifikt tilrettelagt introduktionsforløb af ca. 7 dages varighed. Programmer for det generelle introduktionsforløb samt velkomstbrev, uddannelsesprogram, rulleskema, vagt- og arbejdsplan samt oplysning om vejleder udsendes særskilt til basislægen. For almen praksis er de første uger introduktionsperiode. Under introduktionsperioden vil der blive afholdt introduktionskursus over 2 dage ved blandt andet uddannelseskoordinatorerne. Endvidere vil der under dine 6 måneders ansættelse som praksisreservelæge blive afholdt 3 temadage. Beskrivelse af arbejdstilrettelæggelse/vagtfunktion herunder mulighed for supervision for begge delansættelser: Arbejdstilrettelæggelse og vagtfunktion er beskrevet i uddannelsesprogrammet (se præsentation af det pågældende forløb). Basislæger på Organkirurgisk afdeling indgår i forvagten i en lægestab svarende til kompetenceniveauet og indgår i vagtfunktion og dagligt arbejde på linie med øvrige reservelæger i afdelingen. En stor del af arbejdet består i vagtarbejde hvor basislægen har støtte af mellemvagten til kl. 18,00 og derefter af bagvagten resten af døgnet. Der vil således altid være ældre kolleger i vagt i huset, sammen med basislægen (Tilstedeværelse af læge med tilladelse til selvstændigt virke). Vagtarbejdet er meget varieret da afdelingen modtager alle typer af akutte abdominer, samt akut urologi. Uddannelsespotentialet er derfor stort og varieret. Det er derfor også vigtigt at der under vagten bliver tid til refleksion og feedback med mellemvagt eller bagvagt. I Almen praksis vil basislægen, qua de fysiske rammer, få gode muligheder for mesterlære, idet tutorlægen som regel arbejder i konsultationslokalet ved siden af. Basislægen vil dagligt få tildelt enkelte patienter efter niveau og med tiden arbejder mere og mere selvstændigt. Yderligere vedr. vejlederfunktionen, supervision, etc. fremgår af præsentationen i uddannelsesprogrammet. Beskrivelse af uddannelsesmiljø herunder vejlederfunktion for begge delansættelser: Uddannelsesmiljøet og vejlederfunktion er beskrevet i uddannelsesprogrammet for begge forløb, herunder introduktionssamtale med vejleder, udarbejdelse af individuel uddannelsesplan, udpegning af fadder, tutorlæge, m.v. (se præsentation af det pågældende forløb). 8/11

9 Beskrivelse af patientindtag og effektiv arbejdstid i vagten med speciel fokus på 1. delansættelse: Organkirurgisk afdeling fungerer som akut og elektivt sygehus for et befolkningsgrundlag på ca indbyggere. Afdelingen er en bred kirurgisk afdeling og deltager fra primo 2008 i screeningsfunktionen af bryst cancer. Det vurderes at antallet af patienter har en sådan størrelse, at lægen også i vagtfunktionen eksponeres for og lærer at håndtere akutte patienter også i pressede situationer. Ligeledes vurderes det at antallet af patienter indebærer en effektiv arbejdstid, der udgør mindst 50 % af vagttiden. Beskrivelse af organisationen omkring opnåelse af såvel intern medicinske som kirurgiske/ortopædkirurgiske kompetencer: har et stort indtag af uselekterede patienter, dels i skadestuen og dels i de respektive modtagelser på afdelingerne. For alle de medvirkende afdelinger i basisuddannelsen er der tradition for et udpræget samarbejde om disse uafklarede patienter og basislægen vil gennem vagten få erfaringer udenfor afdelingens speciale i forbindelse med udredning og visitering af disse patienter. 9/11

10 Overordnet ramme for det kliniske basisforløb: (udfyldes særskilt for hvert klinisk basisforløb for det enkelte hospital/sygehus) Klinisk basisforløb: Ortopædkirurgisk Afdeling, - Foreligger uddannelsesprogram, som dokumenterer, at alle målbeskrivelsens kompetencer kan opfyldes: Ja _X_ Nej Beskrivelse af introduktion for begge delansættelser: Introduktionsforløb for begge forløb er beskrevet i uddannelsesprogrammet (se præsentation af den pågældende afdeling). For Ortopædkirurgisk afdeling vil basislægen deltage dels i en generel hospitalsintroduktion sammen med øvrige nyansatte og dels i et specifikt tilrettelagt introduktionsforløb af 5 dages varighed. Programmer herfor udsendes særskilt til basislægen, herunder fremsendes en uddannelsesmappe indeholdende introduktionsprogram, arbejdsplan, instrukser og diverse andre informationer. For almen praksis er de første uger introduktionsperiode. Under introduktionsperioden vil der blive afholdt introduktionskursus over 2 dage ved blandt andet uddannelseskoordinatorerne. Endvidere vil der under dine 6 måneders ansættelse som praksisreservelæge blive afholdt 3 temadage. Beskrivelse af arbejdstilrettelæggelse/vagtfunktion herunder mulighed for supervision for begge delansættelser: Arbejdstilrettelæggelse og vagtfunktion er beskrevet i uddannelsesprogrammet (se præsentation af det pågældende forløb). Basislæger på Organkirurgisk afdeling indgår i forvagten. Vagtstrukturen består af forvagt, mellemvagt og bagvagt. Bortset fra journalskrivning vil basislægen altid arbejde sammen med en ældre kollega, således at der er mulighed for supervision og der kan altid tilkaldes en sweeper (fra bagvagtslaget) i tvivlstilfælde. Basislægen vil først og fremmest arbejde i skadestuen og ambulatoriet. Desuden vil der være dage, hvor man assisterer på OP, skriver journaler eller har uddannelsesdage, hvor en overlæge følges. Vagtarbejde foregår i skadestuen. Skadestuen er visiteret og har døgnåbent. I Almen praksis vil basislægen, qua de fysiske rammer, få gode muligheder for mesterlære, idet tutorlægen som regel arbejder i konsultationslokalet ved siden af. Basislægen vil dagligt få tildelt enkelte patienter efter niveau og med tiden arbejder mere og mere selvstændigt. Yderligere vedr. vejlederfunktionen, supervision, etc. fremgår af præsentationen i uddannelsesprogrammet. Beskrivelse af uddannelsesmiljø herunder vejlederfunktion for begge delansættelser: Uddannelsesmiljøet og vejlederfunktion er beskrevet i uddannelsesprogrammet for begge forløb, herunder vejleder, tutorlæge, m.v. (se præsentation af det pågældende forløb). 10/11

11 Beskrivelse af patientindtag og effektiv arbejdstid i vagten med speciel fokus på 1. delansættelse: Ortopædkirurgisk Afdeling er en af de større afdelinger i regionen. Den samlede elektive operative virksomhed på /Grenå er på over 2500 operationer om året. Derudover modtager skadestuen over skader årligt. Afdelingen er ortopædkirurgisk bredbaseret med regionsfunktion indenfor hofte-/knæallo-plastik, traumatologi, skulder-/albuekirurgi, idrætstraumatologi og skopisk kirurgi, hånd-/fod-kirurgi samt børneortopædi, hvor der til hvert interesseområde er allokeret en eller flere overlæger. Til afdelingen hører Regionshospitalet Grenå, hvor der foretages ambulante operationer, samt en skadefunktion der er åben i dagtimerne og ambulatorium. Afdelingen har således udefunktion på Regionshospitalet Grenå. Det vurderes at antallet af patienter har en sådan størrelse, at lægen også i vagtfunktionen eksponeres for og lærer at håndtere akutte patienter også i pressede situationer. Ligeledes vurderes det at antallet af patienter indebærer en effektiv arbejdstid, der udgør mindst 50 % af vagttiden. Beskrivelse af organisationen omkring opnåelse af såvel intern medicinske som kirurgiske/ortopædkirurgiske kompetencer: har et stort indtag af uselekterede patienter, dels i skadestuen og dels i de respektive modtagelser på afdelingerne. For alle de medvirkende afdelinger i basisuddannelsen er der tradition for et udpræget samarbejde om disse uafklarede patienter og basislægen vil gennem vagten få erfaringer udenfor afdelingens speciale i forbindelse med udredning og visitering af disse patienter. 11/11

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Aarhus Universitetshospital: Skejby Sygehus, Psykiatrisk Hospital og Aarhus Sygehus. Sammensætning af

Læs mere

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 INDHOLD VEJLE SYGEHUS S.2 KOLDING SYGEHUS S.6 FREDERICIA SYGEHUS S.9 Klinisk basisuddannelse på Vejle Sygehus Vejle Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU 1. Hvilke uddannelsesforløb

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus www.dagensmedicin.dk/karriere/kbu-guiden/vejle-sygehus

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Regionshospitalet Silkeborg Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. Medicinsk afdeling Silkeborg almen

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer.

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002330 Afdelingsnavn FAM Hospitalsnavn Sydvestsjysk sygehus Besøgsdato 31-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Psykiatrien i Region Syddanmark Besøgsdato 17-09-2015. Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Psykiatrien i Region Syddanmark Besøgsdato 17-09-2015. Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002130 Afdelingsnavn Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Hospitalsnavn Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIK FOR 2. SEMESTER STUDERENDE PÅ KIRURGISK AFDELING 11-29 JUNI 2012 Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL (bilag 4) Præsentation af sygehuset Kong Chr. X's Gigthospital fungerer som reumatologisk afdeling for Sønderjysk Sygehus (i Region Syddanmark); men modtager også reumatologiske

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Uddannelsesplan for 9. semester medicinstuderende ved Ortopædkirurgisk Afdeling - Kolding Sygehus

Uddannelsesplan for 9. semester medicinstuderende ved Ortopædkirurgisk Afdeling - Kolding Sygehus 1 Uddannelsesplan for 9. semester medicinstuderende ved Ortopædkirurgisk Afdeling - Kolding Sygehus Ortopædkirurgisk afdeling ved Kolding Sygehus varetager diagnostik og behandling af lidelser og skader

Læs mere

Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde Sygehus, Holbæk Sygehus og Kalundborg Sygehus.

Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde Sygehus, Holbæk Sygehus og Kalundborg Sygehus. 1 1) Medicinsk Afdeling Region Sjælland har et befolkningsunderlag på 806.000 borgere, der betjenes af 2 somatiske sygehusenheder: Sygehus Nord og Sygehus Syd. Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

Klinisk Basisuddannelse

Klinisk Basisuddannelse Klinisk Basisuddannelse på Akutafdelingen Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Akutafdelingen Kære kommende KBU er I denne Kære folder kommende kan du læse KBU er om, hvad Akutafdelingen i

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus RH Afdeling Kæbekirurgisk afd Dato for besøg 25. februar

Læs mere

Uddannelsesprogram for: Almen blok på ortopædkirurgisk afd. Holbæk Sygehus

Uddannelsesprogram for: Almen blok på ortopædkirurgisk afd. Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for: Almen blok på ortopædkirurgisk afd. Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2. Uddannelsesforløbet s. 3 3. Afdelingsbeskrivelse s. 4 Introduktion Uddannelse Afdelingens

Læs mere

Hvidovre Hospital Kirurgisk Sektion Gastroenheden, Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i almen medicin, kirurgisk del

Hvidovre Hospital Kirurgisk Sektion Gastroenheden, Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i almen medicin, kirurgisk del 1 Hvidovre Hospital Kirurgisk Sektion Gastroenheden, Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i almen medicin, kirurgisk del 2 1. Indledning. Gastroenheden består af kirurgisk afsnit og medicinsk afsnit. Medicinsk

Læs mere

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Oversigt 1) Før ansættelsen 2) Introduktion til afdelingen 3) Uddannelsens elementer i henhold til

Læs mere

Sygehus Lillebælt KBU-guide efterår 2016

Sygehus Lillebælt KBU-guide efterår 2016 Sygehus Lillebælt KBU-guide efterår 2016 Klinisk basisuddannelse på Vejle Sygehus Vejle Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU. 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis? (afdelinger, opholdslængde

Læs mere

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion:

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion: Uddannelsesprogram for læger ansat i almen medicinsk uddannelsesblok (målbeskrivelse 2003 og 2013) ved Psykiatrisk center Hvidovre Program Ansættelsesstedet generelt Psykiatrisk Center Hvidovre har hovedfunktion

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg 2008 INDHOLD Indledning Uddannelsesforløbet Obligatoriske kurser

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget i Kirurgi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 7. marts 2015 Dorthe Koed Pedersen dorthe.k.pedersen@stab.rm.dk

Læs mere

Beskrivelse af afdelingen (COM)

Beskrivelse af afdelingen (COM) Beskrivelse af afdelingen (COM) Center for Ortopædi og Medicin Center for Ortopædi og Medicin (COM) fungerer på 2 matrikler i hhv. Aabenraa og Sønderborg og er en del af Sygehus Sønderjylland. Centeret

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Uddannelsesprogram/Logbog

Uddannelsesprogram/Logbog Uddannelsesprogram/Logbog for læger i blokstilling til almen medicin på kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. 2009 1 Indledning: Funktionen på kirurgisk afdeling omfatter et præoperativt, operativt

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Herning 2009 INDHOLD Indledning Uddannelsesforløbet Obligatoriske kurser Beskrivelse

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Holbæk Medicinsk

Læs mere

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F.

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. : NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. Scenarie 4 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Næstved, Roskilde, Holbæk og Nykøbing F. - hvoraf Næstved også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

Introduktion til. Kirurgisk afdeling. Holbæk-Kalundborg Sygehuse

Introduktion til. Kirurgisk afdeling. Holbæk-Kalundborg Sygehuse Introduktion til Kirurgisk afdeling Holbæk-Kalundborg Sygehuse Juni 2010 Afdelingen har et aktivt undervisningsmiljø, ligesom afdelingen underviser studerende på 3. semester på kandidatuddannelsen. Der

Læs mere

Sygehus Lillebælt KBU-guide, 1. halvår 2018

Sygehus Lillebælt KBU-guide, 1. halvår 2018 Sygehus Lillebælt KBU-guide, 1. halvår 2018 Klinisk basisuddannelse på Vejle Sygehus Vejle Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU. Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis? (afdelinger,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002257 Afdelingsnavn Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland

Læs mere

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på 1. ansættelse Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på Ortopædkirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Indholdsfortegnelse: Generel information o Formelle regelsæt og vigtige dokumenter o Formål

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Hjørring & Reumatologisk afdeling Sygehus Vendsyssel. Indholdsfortegnelse:

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Hjørring & Reumatologisk afdeling Sygehus Vendsyssel. Indholdsfortegnelse: Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Hjørring & Reumatologisk afdeling Sygehus Vendsyssel Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet og de involverede

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling. Roskilde Sygehus

UDDANNELSESPROGRAM. Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling. Roskilde Sygehus UDDANNELSESPROGRAM Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling Roskilde Sygehus Kære kollega. Velkommen til Børneafdelingen. Vi håber, at du vil blive glad for at

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002325 Afdelingsnavn Fælles AkutModtagelse (FAM) Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Januar 2013

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktion. Psykiatrisk Afdeling Dr. Ingrids Hospital, Nuuk

Introduktion. Psykiatrisk Afdeling Dr. Ingrids Hospital, Nuuk Introduktion Psykiatrisk Afdeling Dr. Ingrids Hospital, Nuuk 12. marts 2006 Generelt Psykiatrisk Afdeling ligger i stueetagen i en fløj af sygehuset. Afdelingen er en åben, akut modtageafdeling primært

Læs mere

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Uddannelsesprogram for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus a. Hoveduddannelsesstilling i neurologi b. Introduktionsstilling i neurologi c. Sideuddannelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger. Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital

Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger. Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Afdelingsledelsen Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Maj 2012 1 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Organkirurgisk afdeling 29.november

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Afsnitsprofil for Dagkirurgisk Center, Horsens.

Afsnitsprofil for Dagkirurgisk Center, Horsens. Afsnitsprofil for Dagkirurgisk Center, Horsens. Vi ønsker med denne afsnitsprofil at give dig et indblik i sygeplejen og rammerne for Dagkirurgisk afdeling på Horsens sygehus. Dagkirurgisk afdeling er

Læs mere

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. : ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 1 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Roskilde, Køge, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Roskilde også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Holstebro neurologisk

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Sygehus Vendsyssel Flemming Knudsen Uddannelseskoordinerende overlæge, dr.med. Sygehus Vendsyssel har læger ansat i klinisk basisuddannelse ved:

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Behov for forbedringer

Behov for forbedringer Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Bispebjerg Hospital Ortopædkirurgisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001084 Afdelingsnavn Organ kirurgisk afdeling Hospitalsnavn SLB Kolding Sygehus Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

Praksisbeskrivelse Lægerne Schmidt og Brødbæk

Praksisbeskrivelse Lægerne Schmidt og Brødbæk Praksisbeskrivelse Lægerne Schmidt og Brødbæk Historie: I 2007 købte Elisabeth Schmidt og Herdis Brødbæk et ydernummer af Ole Vissing. Dengang lå praksis i Grønnegade i centrum af Odense. I 2009 købte

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Kolding

Medicinsk afdeling, SLB, Kolding Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsen i Almen medicin på Medicinsk afdeling, SLB, Kolding Ansættelsesforhold: Uddannelseslægen i almen medicin (AP-læge) har en samlet medicinsk ansættelse i 9 måneder.

Læs mere

Handleplan for lægelig ansættelse og uddannelse Sygehus Himmerland, Hobro

Handleplan for lægelig ansættelse og uddannelse Sygehus Himmerland, Hobro Handleplan for lægelig ansættelse og uddannelse Sygehus Himmerland, Hobro Fakta om Sygehus Himmerland, Hobro Sygehuset i Hobro modtager både medicinske og kirurgiske patienter, samlet set 6.539 indlæggelser

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002220 Afdelingsnavn Ortopæd kir. afd. Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 05-02-2016

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002337 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 27-08-2014 Temaer

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram Den lægelige videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin, psykiatrisk ansættelse Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Overlæge Lene Høgh 20-04-2016 Indhold Ansættelsesstedet generelt... 2 Organisation

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark

Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund...

Læs mere

HOVEDUDDANNELSE I GERIATRI. Uddannelsesprogram for

HOVEDUDDANNELSE I GERIATRI. Uddannelsesprogram for HOVEDUDDANNELSE I GERIATRI Forløb Odense - Uddannelsesprram for (Uddannelses søgende læge) SEPTEMBER 2009 kol-od-kol HUDD aug'09.doc Sept 2009 Side 1. INDLEDNING... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. BESKRIVELSE

Læs mere