Programopdatering DSM version Maj 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programopdatering DSM version 01.64 Maj 2008"

Transkript

1 Kære DSM bruger I det følgende har vi kort beskrevet de nye funktioner, ændringer og fejlrettelser, som programopdateringen omfatter. Hvor der er lavet nye eller ændrede beskrivelser / brugervejledninger på extranettet, vil der være en henvisning. Læs denne beskrivelse omhyggeligt igennem inden programopdateringen bliver installeret. Da ikke alle dine medarbejdere/kollegaer får denne mail, vil vi bede dig sørge for at de snarest får kendskab til denne beskrivelse. Nødvendige opsætninger Default antal 1 på PDA Lager Opsætning PDA-opsætning: Std. Antal 1 Standard betalingsbetingelse for maskinsalg Maskinhandel Opsætning Forhandler servicestyrings opsætning: Fanebladet Maskine. Angiv standard betalingsbetingelse til maskinsalg Minimumsdækningsgrad pr. varegruppe Lager Opsætning Varebogføring Varebogføringsgrupper: Minimumsdækningsgrad angives Nye Rapporter tilføjes således: Rapporter, knappen Ret. Tast F3, hvor du vil have rapporten tilføjet. Udfyld Rapport-id, tryk Enter Find brugerhåndbogen på JMA s extranet Der findes en del beskrivelser af udvalgt funktionalitet i DSM-løsningen. Disse beskrivelser og brugervejledninger er tilgængelige på vores extranet på Det er nødvendigt at kende brugernavn og adgangskode for at få adgang til Extranettet. Kender du ikke brugernavn og adgangskode, anbefaler vi, at du spørger den systemansvarlige. Der er i den efterfølgende beskrivelse af programopdateringen i stor udstrækning henvist til disse beskrivelser/vejledninger. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse, angiver følgende: N Ny funktion R Rettelse af fejl og uhensigtsmæssigheder Æ Ændringer af funktionaliteten i programmet F Felt eller menupunkt er fjernet Med venlig hilsen DSM Opdatering v01 64.doc Dokumentet er udskrevet den 10. maj 2008 Side 1 af 14

2 Finans Opgaveplanlægger N Opgaveplanlægger (tilkøbsmodul) Ny funktion til opdatering af analyser rapport 84 Ny funktion til sletning af fakturerede købsordrer rapport 499 Se beskrivelse af Opgaveplanlægger for opsætning af de nye funktioner Rapporter N Kontoskema med 6 kolonner rapport Kladder Æ Der kan udskrives et kontoskema med 6 kolonner. Sættes op under Finans Rapporter. For at gøre det hurtigere og mere brugervenligt at registrere i kladder er der lavet følgende ændringer: Finans - Kassekladde Linieskift indsat efter Modkonto. De to kolonner: Debetbeløb og Kreditbeløb vises ikke længere som standard, men kan hentes frem vha. Vis kolonne. Lager - Varekladde Linieskift indsat efter Antal. Maskinnummer vises ikke længere som standard, men kan hentes frem vha. Vis Kolonne. Maskinhandel - Maskinkassekladde Linieskift indsat efter Modkonto. Linieskift indsat som sidste kolonne i følgende kladder(feltet kan flyttes efter eget ønske): Service - Tidsregistreringskladde Service - Tidsreg. kladde datosorteret Køb - Købskladde Køb - Udbetalingskladde Køb - Integrationskladdelinje filtreret Salg - Salgskladde Salg - Indbetalingskladde Butik - Indbetalingskladde Butik Udbetalingskladde DSM Opdatering v01 64.doc Dokumentet er udskrevet den 10. maj 2008 Side 2 af 14

3 Finans Kontoplan N Flere felter i kontoplan oversigt (Vis vis kolonne) Afstembar Rettet den Budgetteret beløb Budgetteret beløb til dato Finansposter N Flere felter i oversigt finansposter (Vis vis kolonne) Følgende ekstra felt er nu muligt at få vist i oversigt: Eksternt bilagsnummer DSM Opdatering v01 64.doc Dokumentet er udskrevet den 10. maj 2008 Side 3 af 14

4 Salg Salgsordre N Advarsel hvis minimumsdækningsgrad ikke er overholdt ved reservedelssalg. For at undgå salg af reservedele til for lav en pris, kan man nu få en advarsel, hvis man sælger en vare under minimumsdækningsgrad. Opsæt: På varebogføringsgruppen er der tilføjet feltet Minimumsdækningsgrad. Er Minimumsdækningsgrad opsat vil der under Salg og Service gives en advarsel hvis minimumsdækningsgrad ikke er overholdt. Det er Kostpris (RV) fra salgslinien, der benyttes til beregning af minimumsdækningsgrad. Er minimumsdækningsgrad = 0 på varebogføringsgruppen gives ingen advarsel. Der vil kun komme en advarsel hvis kostprisen og salgsprisen på salgslinien er større end nul. Salgsordre Debitor Der kommer ikke en advarsel pr. varelinie ved Styklister og Service kit. N Flere felter i bogført salgsfaktura / salgskreditnotaoversigt (Vis vis kolonne) Forfaldsdato Debitorbogføringsgruppe Virksomhedsbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogføringsgruppe SE/CVR-nr. Momslandekode Eksternt bilagsnr. Bruger-id Faktureres attention EAN-nr. Elektronisk faktura er oprettet N Flere felter i debitoroversigt (Vis vis kolonne) Kreditmaksimum (RV) Antal faktura-kopier Udskriv kontoudtog Faktureres til kundenr. Bevægelse Bevægelse (RV) Køb (RV) DSM Opdatering v01 64.doc Dokumentet er udskrevet den 10. maj 2008 Side 4 af 14

5 Salg Debitorposter Forfaldne beløb Forfaldne beløb (RV) Udestående ordrer Tillad samlefaktura N Ekstra felt i debitorpostoversigt (Vis vis kolonne) Følgende ekstra felt er nu mulig at få vist i oversigt: Eksternt bilagsnr. Butik Butik N Butiksmodul m. Kasseløsning (Tilkøbsmodul se produktblad) Butiksmodulet gør ekspedition af butikssalg hurtigt og effektivt. Løsningen er bygget op om en kasseterminal med touch-skærm, en håndscanner, en elektronisk pengeskuffe og en bon printer Se produktblad eller kontakt vores salgsafdeling for yderligere information. DSM Opdatering v01 64.doc Dokumentet er udskrevet den 10. maj 2008 Side 5 af 14

6 Lager Rapporter N Smal label (størrelse 70 x 13 mm) Indlæsning af katalogvarer Æ Label til f.eks. opmærkning af kasser (størrelse 70 x 30 mm). På label udskrives: Varenummer Varenavn samt Stregkode. Sættes op under Lager - Varerapporter Udskriv varelabels under Rapportid tilføjes rapport Bemærk! Før udskrift er mulig skal der installeres en printerdriver, der understøtter formatet. Kontakt JMA s tekniske support Ved indlæsning af priser til katalogvarer kaldes opdatering af salgspriser til varekort. Ved indlæsning af priser til katalogvarer kommer der følgende dialog: Prisfilen er nu indlæst i katalogvarer. Vil du køre opdatering af salgspriser på varekortet? Svares der ja til dette spørgsmål, så kaldes opdateringsrapporten, som kan opdatere varekortet med salgspriser. Vare Rapporten virker fuldstændig som var den kaldt under periodiske aktiviteter, dvs. at brugeren skal udfylde anfordringsfelterne som vanligt. N Bemærkninger på varer vises på ordre ved popup. New Holland NH s globale reservedels- Popup med bemærkninger på varer. Hvis man opretter bemærkninger til en vare og sætter hak i advarsel vil der komme en popup med varens bemærkningslinjer i følgende moduler: Køb Salg Maskinsalg Service Udlejning Lager (varekladder/overflytningsordrer) Bemærk: Der vises maks. 10 bemærkningslinjer pr. vare. Popup med bemærkninger kommer ikke ved stykliste udfoldelse/styklistekladde/erstatninger samt kopier linjer. N Danne fil til NH s globale reservedelssatabase Ny Eksport af CSV-fil fra menuen Lager - Periodiske aktiviteter - Reservedele DSM Opdatering v01 64.doc Dokumentet er udskrevet den 10. maj 2008 Side 6 af 14

7 Lager database Rapport: Ukurant pr. varebogføringsgruppe sammenligning Scanning af reservedele med Delfi CAP72 scanner Æ Filen indeholder 3 felter: Fælles varenummer, beskrivelse, beholdning på hovedlager Der kan selekteres på alle varekortets felter. Disse felter er fremme til selektion: Varenr., varebogføringsgruppe, realisationspct, realisationsprofilkode. Rapport Ukurant pr. varebogføringsgruppe sammenligning Udskriften er ændret således at der nu også udskrives antal og værdi fordelt på alderskoder for både totallager og kurantlager før blev fordeling kun vist for ukurantlager. N Batch-scanning af reservedele (Delfi CAP72) (Tilkøbsmodul se produktblad) Ved hjælp af Delfi CAP72 scanner er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordre Salgsordre Lageroptælling PDA Æ Data lagres midlertidigt på den trådløse scanner og overføres via en dockingstation til en kladde i DSM, hvorfra linjerne overføres til ordrer/optællingskladder. Der skal ikke tilkøbes ekstra licenser til denne scannerløsning. Se produktblad og beskrivelse Scanning af reservedele med Delfi CAP72. PDA: Valgfrit om antal skal indtastes eller automatisk forslå 1 stk. PDA- programmet er ændret, så det er valgfrit om der skal forslås 1 stk. eller om antal altid skal indtastes. Sættes op under: Lager Opsætning PDA-opsætning: Er der et flueben i feltet Std. Antal 1 så sættes antal automatisk til 1 stk. på salgs-, serviceordre og i optællingskladder på købsordre skal antal altid indtastes. DSM Opdatering v01 64.doc Dokumentet er udskrevet den 10. maj 2008 Side 7 af 14

8 Køb Købsordre N Købspakkestørrelse / Oprundningsfaktor. For at sikre at man kun bestiller varer i den rigtige pakkestørrelse hos leverandøren kan man indtaste købspakkestørrelse i feltet oprundingsfaktor på planlægningsfanen på Varekortet/Lagervarekortet. Købspakkestørrelse / oprundningsfaktor understøttes i følgende funktioner i køb: - Indkøbskladde / Beregn plan under indkøbskladden - Rekvisition - Rammeordrer - Ordrer - Fakturaer - Returvareordrer - Kreditnotaer - Specialordre Ved indtastning af antal på en købslinje med et varenummer, der har et tal i oprundingsfaktor, vil systemet automatisk runde op til nærmeste antal i fold af oprundingsfaktor. F.eks.: Hvis købspakkestr. = 6 og der bestilles 13 bliver der automatisk rundet op til 18 stk. Kreditor På Varekortet og på Lagervarekortet (ved genbestillingsmetode = Maks. antal) bliver der testet for at maks. ordrestørrelse ikke må være mindre end købspakkestørrelse / oprundingsfaktor, da dette vil give problemer under Indkøbskladder/Beregn plan. N Flere felter i kreditoroversigt (Vis vis kolonne) Spærret Faktureringsleverandør Bevægelse Bevægelse (RV) Køb (RV) Forfaldne beløb Forfaldne beløb (RV) Udestående ordrer Beregn plan R Beregn plan pr. lokation medtager erstattede varer og spærrede varer Rettet så beregn plan pr. lokation ikke medtager erstattede og spærrede varer. (Meldt fra Bay Sivertsen) DSM Opdatering v01 64.doc Dokumentet er udskrevet den 10. maj 2008 Side 8 af 14

9 Køb Bogført Købsfaktura / kreditnota N Flere felter i oversigt bogført faktura / bogført købskreditnota(vis vis kolonne) Virksomhedsbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogføringsgruppe Kreditors fakturanr. Kreditors kreditnotanr. Brugerid DSM Opdatering v01 64.doc Dokumentet er udskrevet den 10. maj 2008 Side 9 af 14

10 Service Service- og Kvikordre Arbejdskort N N Advarsel hvis minimumsdækningsgrad ikke er overholdt ved reservedelssalg. For at undgå salg af reservedele til for lav en pris, kan man nu få en advarsel, hvis man sælger en vare under minimumsdækningsgrad. Opsæt: På varebogføringsgruppen er der tilføjet feltet Minimumsdækningsgrad. Er Minimumsdækningsgrad opsat, vil der under Salg og Service gives en advarsel hvis minimumsdækningsgrad ikke er overholdt. Det er Kostpris (RV) fra salgslinien, der benyttes til beregning af minimumsdækningsgrad. Er minimumsdækningsgrad = 0 på varebogføringsgruppen gives ingen advarsel. Der vil kun komme en advarsel hvis kostprisen og salgsprisen på salgslinien er større end nul. Der kommer ikke en advarsel pr. varelinie ved Styklister og Service kit. Udskrivning af betalingsbetingelse på arbejdskort (gælder kun rapport ). Det er muligt at få udskrevet betalingsbetingelsen på arbejdskortet, hvis man på betalingsbetingelsen har sat hak i feltet: Udskriv på arbejdskort. Man kan eksempelvis på betalingsbetingelsen: Netto kontant sætte hak i feltet for på den måde at gøre montøren opmærksom på, at han skal have penge med hjem. Arbejdskort N Rapport: Arbejdskort A4 (Std.) Nyt arbejdskort med afrivningsslip i toppen(rapport ) Bogførte servicefaktura / servicekreditnota N Arbejdskort med en slip foroven, som kan afrives og placeres på maskinen. Det, som står på slippen, er gentaget øverst på arbejdskortet. Flere felter i bogført salgsfaktura / salgskreditnotaoversigt (Vis vis kolonne) Forfaldsdato Debitorbogføringsgruppe Virksomhedsbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogføringsgruppe SE/CVR-nr. Momslandekode DSM Opdatering v01 64.doc Dokumentet er udskrevet den 10. maj 2008 Side 10 af 14

11 Service Igangværende arbejde til salgspris Tidsregistrering via mobiltelefon N N Ekstern bilagsnr Brugerid Faktureres attention EAN-nr. Elektronisk faktura er oprettet Opgøre og bogføre igangværende arbejde til salgspriser (Rapport: ) Igangværende arbejde i salgspriser kan på samme måde som opgørelse i kostpriser danne en kladde. Tidsregistrering via mobiltelefon (Tilkøbsmodul se produktblad) Tidsregistrering via mobil gør det muligt for udekørende montører at tidsregistrere via mobiltelefonen. Tidsregistrering Tidsregistrering Tidsregistrering Forudsætter at JMA-tid anvendes. Æ Ændring af advarsel ved scanning af 2 komme registreringer R Advarslen: Der er allerede registreret 1 i dag. Vil du registrere igen? når der blev scannet 2 komme på samme dato er ændret til Der er allerede registreret en KOMME i dag. Vil du registrere igen? Dannede fakturerbar tomgangslinje trods manglende opsætning Fejl rettet (Meldt fra Maskinernes Hus) R Afrunding af varighed I tidsregistreringskladde blev varighed altid rundet nedad. Det er ændret, så der rundes ned til hele minutter, hvis mindre end 30 sekunder og op, hvis større end 30 sekunder. (Meldt af Bay & Sivertsen) Udlejning Følgeseddel Æ Følgeseddel udskrives ikke længere ved fakturering af udlejning. DSM Opdatering v01 64.doc Dokumentet er udskrevet den 10. maj 2008 Side 11 af 14

12 Maskinhandel Forhandlerservicestyring opsætning R Ikke muligt at ændre nummerrække for varenummer(maskiner) Rettet så der nu kan ændres nummerrække i feltet Varenummer (maskiner). (Meldt af Bay Christensen A/S) Maskinhandel Opsætning Forhandler servicestyring opsætning fanebladet Nummerering. N Ny funktion, hvor det er muligt at angive en fast betalingsbetingelseskode til maskinsalg. Æ Da man ofte har forskellige betalingsbetingelser, afhængig af om der er tale om reservedelssalg eller maskinsalg, er det nu muligt at indtaste en generel betalingskode til maskinhandel. Betalingsbetingelseskoden sættes op under Maskinhandel Forhandler servicestyring Opsætning, i feltet: Betalingsbetingelseskode maskinsalg. Den indtastede betalingsbetingelseskode indsættes automatisk på salgstilbud, salgsordrer, salgsfakturaer samt salgskreditnotaer under maskinhandel. Ved delsalg, tilkøb, fremmedarbejde og købsfragt udskrives årgang, tæller, nummer m.m ikke længere. I dag er det muligt under DSM opsætning, fanen Rapporter at vælge om årgang, tæller, nummer, serienummer, garanti og reference skal dannes som automatiske tekstlinjer på maskinfakturaen. Den valgte opsætning var gældende ved alle transaktionstyper, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i alle situationer. Det er nu ændret således at der ikke dannes automatiske tekstlinjer hvis transaktionstypen er: delsalg, tilkøb, fremmed arbejde, købsfragt. Bogført salgsfaktura flere ejere Maskinsalgsordre Maskinsalgsordre Rapport Maskinlagerliste m. kost og salgspriser Der er ikke ændret vedr. ved udlejning R Flere ejere sekundær faktura blev ikke korrekt, når byttemaskine ejes 100% af én ejer Fejl rettet (Meldt fra Vilsgaard) N Maskinlagerliste m. kost og salgspriser (Rapport nr ) Liste over lagermaskiner med status egen Listen indeholder følgende oplysninger pr. maskine: DSM Opdatering v01 64.doc Dokumentet er udskrevet den 10. maj 2008 Side 12 af 14

13 Maskinhandel Maskinnummer, Beskrivelse, Budget kostpris(i kr.),realiseret kostpris (i kr), Salgspris, Årgang, Timer, Serienummer, Købt hos, Beskrivelse2, Købsdato Overskrifterne Budget kostpris og Realiseret kostpris forkortes til B/R Realiseret kostpris er en sum af typerne: Salg + Køb + Omkostninger + Værdiregulering Bogført Købsfaktura / kreditnota Bogført Maskinsalgsfaktura / kreditnota Maskiner Maskin købsfaktura Rapporten opsættes under Maskiner Rapporter Salgslagerlister N Flere felter i oversigt bogført faktura / bogført købskreditnota(vis vis kolonne) Virksomhedsbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogføringsgruppe Kreditors fakturanr. Kreditors kreditnotanr. Bruger-id N Flere felter i bogført salgsfaktura / salgskreditnotaoversigt (Vis vis kolonne) Forfaldsdato Debitorbogføringsgruppe Virksomhedsbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogføringsgruppe SE/CVR-nr. Momslandekode Eksternt bilagsnr. Bruger-id Faktureres attention EAN-nr. Elektronisk faktura er oprettet N Flere felter i Maskinoversigt (Vis vis kolonne) Igangværende service Lager R Tabulering i købsfakturahoved Tabulering rettet på købsfakturahovedet, så tabulering er den samme som på købsordre. (Meldt fra Vilsgaard) DSM Opdatering v01 64.doc Dokumentet er udskrevet den 10. maj 2008 Side 13 af 14

14 Maskinhandel Rapport Maskinsalgsliste med avance pr. gruppe N Mulighed for Udskriv bevægelser på ej solgte maskiner på rapporten Maskinsalgsliste med avance pr. gruppe (Rapport ). Rapporten har nu mulighed for at vise periodens bevægelser på maskiner, der ikke fremgår af de nuværende afsnit. Det kan f.eks. være maskiner, der er solgt i et andet edb-system, eller maskiner der stadig er på lager. Det nye afsnit med ej solgte maskiner kommer til sidst på udskriften Maskinøkonomi N Flere muligheder for at kalde maskinøkonomi fra andre dokumenter Følgende programmer er tilføjet kald af Maskinøkonomi: - Maskinhandel Bogført salgsfaktura - Maskinhandel Bogført salgskreditnota - Maskinhandel Bogført købsfaktura - Maskinhandel Bogført købskreditnota - Service Bogført Servicefaktura - Service Bogført Servicekreditnota På knappen linje er der kommet en ny undermenu, der kalder maskinøkonomien. Genvejstasten er Shift+Ctrl+M DSM Opdatering v01 64.doc Dokumentet er udskrevet den 10. maj 2008 Side 14 af 14

Programopdatering DSM version Januar 2008

Programopdatering DSM version Januar 2008 Kære DSM bruger I det følgende har vi kort beskrevet nye funktioner, ændringer og fejlrettelser, som programopdateringen 01.63 omfatter. Hvor der er lavet nye beskrivelser / brugervejledning eller ændringer

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.62 November 2007

Programopdatering DSM version 01.62 November 2007 Kære DSM bruger I det følgende har vi kort beskrevet nye funktioner, ændringer og fejlrettelser, som programopdateringen 01.62 omfatter. Hvor der er lavet nye beskrivelser / brugervejledning eller ændringer

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006 Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din email-adresse i vores kartoteker. For at sikre, at alle relevante medarbejdere i jeres virksomhed får den bedst mulige udnyttelse af DSM

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.70

Programopdatering version DSM 01.70 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Der findes en del beskrivelse af udvalgt funktionalitet i DSM-løsningen.

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.67

Programopdatering version DSM 01.67 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.67.03

Programopdatering version DSM 01.67.03 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

Hotfix Programopdatering version DSM 02.07

Hotfix Programopdatering version DSM 02.07 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på www.jmaforum.dk, under Tilmeld / frameld

Læs mere

Værksted Programopdatering version DSM 02.05

Værksted Programopdatering version DSM 02.05 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Værksted, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.68

Programopdatering version DSM 01.68 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Lager Programopdatering version DSM 02.05

Lager Programopdatering version DSM 02.05 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Lager, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde er en kørsel, som - i form af en liste - giver et overblik over den værdi, som igangværende serviceordrer repræsenterer. Der er

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.54

Programopdatering version DSM 01.54 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Release Programopdatering version DSM 02.08

Release Programopdatering version DSM 02.08 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på www.jmaforum.dk, under Tilmeld / frameld

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Programopdatering version DSM

Programopdatering version DSM Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM)

Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM) Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (CAP72, CAP73, COM) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM) Opsætning af

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk F3 og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.52

Programopdatering version DSM 01.52 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Programopdatering Januar ver. 2005 1

Programopdatering Januar ver. 2005 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 3-5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning Beregn plan (bestilling af reservedele) Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Stamdata Forudsætning for at en vare medtages

Læs mere

Programopdatering Maj ver. 2008 1

Programopdatering Maj ver. 2008 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.69

Programopdatering version DSM 01.69 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.53

Programopdatering version DSM 01.53 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

DDB Detail lageroptælling

DDB Detail lageroptælling Lageroptælling kan foretages med håndscanner ved disken eller med håndterminaler af type Delfi Cap72 eller Cap 73. Lageroptælling findes i menupunktet Kartoteker/Lager status / Optælling. Skærmbillede

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder.

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Beregn plan (Overflytning mellem lokationer) Funktionen Beregn overflytning lokationer er en kørsel der anvendes til at foreslå omfordeling mellem afdelinger i form af overførselsordrer. Eventuelle overflytninger

Læs mere

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner

Læs mere

Delsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner.

Delsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner. I systemet kan der delsælges fra en maskine. Der er to forskellige typer: delsalg eller udlejning. Skal der anvendes flere typer/konti kan der vælges fleksibel kontering.

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere

Integration til Unifaun Online og Pacsoft

Integration til Unifaun Online og Pacsoft Integration til Unifaun Online og Pacsoft Unifaun Online er et internetbaseret system, som kan håndtere flere forskellige speditørfirmaer. I systemet kan man eksempelvis udskrive etiketter, fragtsedler,

Læs mere

Planlægningsprofilerne vedligeholdes under Lagersted Reservedele - Opsætning Planlægningsprofil:

Planlægningsprofilerne vedligeholdes under Lagersted Reservedele - Opsætning Planlægningsprofil: Max/Min-beregning Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt, maks. lager beholdning, sikkerhedslager og ordrestørrelse ud fra

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Købekontrakter. Købekontrakter

Købekontrakter. Købekontrakter Købekontrakter Købekontrakter er et modul, der er udviklet til DSM Navision, til brug for de virksomheder, der sælger varer, maskiner og forbrugsartikler, der skal finansieres ved hjælp af kontrakter.

Læs mere

Kasse Du åbner en kasse ved at vælge Butik Kasseterminal - Kasse. Herved fremkommer følgende billede:

Kasse Du åbner en kasse ved at vælge Butik Kasseterminal - Kasse. Herved fremkommer følgende billede: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Nedenfor beskrives, hvordan funktionaliteten kan anvendes er der brug for hjælp til opsætning, henvises til

Læs mere

Indholdsfortegnelse Lagermodulet

Indholdsfortegnelse Lagermodulet Navision Stat 3.6 - juni 2004 Indholdsfortegnelse Lagermodulet Lageropsætning... 4 Generelt... 4 Lokation... 4 Nummerering... 4 Dimensioner... 5 Vare-bogføringsgrupper... 6 Enheder... 7 Lokationer... 8

Læs mere

Delfi Connect / Delfi Com

Delfi Connect / Delfi Com Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (ex memor, Delfi Nova eller Lynx) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Indkøbskladde Lageroptælling/status Tidsregistrering

Læs mere

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling.

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Indlæsning af salgspriser til katalogvarer Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Kørslen anvendes til at indlæse nye salgspriser, rabatkoder

Læs mere

Opgave 24.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige AXAPTAopgave SYSL7

Opgave 24.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige AXAPTAopgave SYSL7 Opgave 24.1c Økonomistyring i Mikkels Dyrerige For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL7, der kan løses i tilknytning til kapital 24. Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Programopdatering Juni ver. 2005 3

Programopdatering Juni ver. 2005 3 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Værksted Programopdatering version DSM 02.09

Værksted Programopdatering version DSM 02.09 Følgende er en oversigt over de ændringer inden for området Værksted, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Maskinkomponentskabelon Modelkomponentskabelon Maskinkomponentskabelongruppe

Maskinkomponentskabelon Modelkomponentskabelon Maskinkomponentskabelongruppe Maskinkonfigurator I forbindelse med udarbejdelse af tilbud på maskiner er der ofte behov for at ændre på bestykningen af en standard-maskine, således at maskinen passer til kundens behov. Som en hjælp

Læs mere

Lageroptælling. Lageroptælling

Lageroptælling. Lageroptælling Lageroptælling For at kunne optælle skal beholdningen først beregnes. Man bruger den samme lageroptællingskladde, uanset om man tæller op pr. vare eller for den ønskede lokation og placering (dvs. hvis

Læs mere

Programopdatering Januar ver. 2005 2

Programopdatering Januar ver. 2005 2 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG

0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG Kapitel 8: Sager Opsætning og brug 0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG 1Målsætninger Målsætningerne er at: Konfigurere en ny sag: Konfigurere sagsopgaver Konfigurere sagsrelaterede priser og rabatter Konfigurere

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Ukuransberegning. Ukuransberegning

Ukuransberegning. Ukuransberegning Ukuransberegning Varer hvorpå der i et stykke tid ikke har været foretaget indkøb, kan automatisk få påsat en ukuransprocent, der viser i hvor høj grad varen er ukurant og der kan ligeledes bogføres en

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Tips og tricks til EDB lagerstyring

Tips og tricks til EDB lagerstyring Tips og tricks til EDB lagerstyring Indhold Tips til Lageropgørelseskladde (Bog 1, Side 73)... 2 Optællingsliste med vist antal (Bog 1, Side 74)... 3 Deling af ordre (Bog 1 side 38)... 4 Overblik over

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU C Økonomistyringssystem I Vejledning til e-conomic, niveau D, lærte du, hvordan du bogfører og udskriver rapporter i økonomistyringssystemet e-conomic. Dette kapitel bygger videre på den viden og

Læs mere

DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. Service Opsætning DSM Mobilløsning opsætning.

DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. Service Opsætning DSM Mobilløsning opsætning. DSM Mobilløsning DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. For at kunne anvende DSM Mobilløsningen kræves en REEFT server og en REEFT integrationsservice samt en Microsoft SQL-server. Endvidere kræves

Læs mere

Maskinøkonomi. Maskinøkonomi. Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen.

Maskinøkonomi. Maskinøkonomi. Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Maskinøkonomi Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Data, der skal vises, og måden, de skal vises på, afgøres af opsætningen i det kontoskema, som i DSM-opsætningen

Læs mere

Flytning af varer til produktion

Flytning af varer til produktion Flytning af varer til produktion 1. Udskrivning af stykliste til plukning (produktionsordrestykliste) Flytning af varer fra lager til produktion kan gennemføres på 2 måder: 2. Automatisk flytning fra menuen

Læs mere

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer)

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt og maks. lagerbeholdning, ud fra

Læs mere

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,

Læs mere

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Forord Online-systemet Online-systemet er et integreret administrationsprogram til brug for blandt andet administration af køb og salg af biler køb og salg af reservedele

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Lager Programopdatering version DSM 02.06

Lager Programopdatering version DSM 02.06 Følgende er en oversigt over de ændringer inden for området Lager, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

I systemet er der mulighed for at hente servicelinjer ind på en serviceordre, som er under oprettelse.

I systemet er der mulighed for at hente servicelinjer ind på en serviceordre, som er under oprettelse. Kopiering af servicelinjer Det er i flere situationer fordelagtigt at kunne kopiere servicelinjer fra en serviceordre eller bogført faktura til en ny serviceordre. Fx ved ensartede reparationer eller klargøringer

Læs mere

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.68.05

Programopdatering version DSM 01.68.05 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Inden denne funktionalitet anvendes skal der laves et opsæt i finansopsætning under bogføringsopsæt.

Inden denne funktionalitet anvendes skal der laves et opsæt i finansopsætning under bogføringsopsæt. Delsalg og Udlejning af maskiner. I systemet kan der delsælges fra en maskine. Der er to forskellige typer: delsalg eller udlejning. Skal der anvendes flere typer/konti kan der vælges fleksibel kontering.

Læs mere

Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel.

Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel. Butik Gavekort og Tilgodebevis Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel. Det er muligt at følge hvor

Læs mere

Ukuransberegning. Ukuransberegning

Ukuransberegning. Ukuransberegning Ukuransberegning Varer, hvorpå der i et stykke tid ikke har været foretaget indkøb (ingen vareposter med typen køb), kan automatisk få påsat en ukuransprocent, der viser i hvor høj grad varen er ukurant.

Læs mere

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota. Salg af reservedele Salgsordretyper Der findes i Navision følgende salgsordretyper: Tilbud Rammeordre Ordre Faktura Kreditnota Returvareordre I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

KAPITEL 9: VALUTASTYRING

KAPITEL 9: VALUTASTYRING Kapitel 09: Valutastyring KAPITEL 9: VALUTASTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Forklare opsætning af valutaer og valutakurser til brug for valutastyring. Forklare opsætning

Læs mere

Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28. Brugervejledning AutoManager

Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28. Brugervejledning AutoManager Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28 Brugervejledning AutoManager Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 2 af 28 Indholdsfortegnelse 1 Menuerne 3 1.1 Fil 3 1.1.1 Valutakurser

Læs mere

Programopdatering November ver

Programopdatering November ver Programopdatering ovember ver. 2007 3 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages.

Læs mere

Definitionen af alderskoder og ukuranspct., foretages under Lagersted Reservedele Opsætning Ukuransprofiler.

Definitionen af alderskoder og ukuranspct., foretages under Lagersted Reservedele Opsætning Ukuransprofiler. Ukuransberegning Varer, hvorpå der i et stykke tid ikke har været foretaget indkøb (ingen vareposter med typen køb), kan automatisk få påsat en ukuransprocent, der viser i hvor høj grad varen er ukurant.

Læs mere

Varesøg - Naviger på vare

Varesøg - Naviger på vare Varesøg - Naviger på vare I menupunktet Lagersted Planlægning & udførelse Varesøg kan der søges efter varenumre. Søgning foretages i varekartoteket og i katalogvarer eller man kan søge på reservedelsdatabasen.

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet 9. september 2008 Indledning Denne vejledning får du svar på de hyppigst stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye kontoplan

Læs mere

Opdater salgspriser fra katalogvarer. Opdater salgspriser fra katalogvarer

Opdater salgspriser fra katalogvarer. Opdater salgspriser fra katalogvarer Opdater salgspriser fra katalogvarer Kørslen findes under Lagersted Reservedele Prisbehandling Opdater salgspriser fra katalogvarer. Kørslen anvendes til at opdatere nye salgspriser og rabatkoder fra katalogvaretabellen

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere