KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM"

Transkript

1 FEBRUAR 2011 IDRÆTSPOLITISK ARBEJDSPROGRAM KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM

2 KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM Februar 2011 Kulturministeriet Nybrogade København K Tlf.: Hjemmeside: Forside Foto: René Schmidt 2

3 Kulturministerens idrætspolitiske arbejdsprogram En aktiv idrætspolitik skal styrke elite og bredde. Vi skal inspirere danskerne til at dyrke idræt, og vi skal styrke vores eliteudøvere. De to indsatser hænger sammen, for de velkendte begreber elite og bredde er ikke hinandens modsætninger, da eliten vokser ud af bredden. Derfor har vi behov for begge dele. Uden bredde og ungdomsarbejde ingen elite og medaljer. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at selvom bredden og eliten hænger sammen, så kræver en breddeindsats og en eliteindsats ofte forskellige virkemidler. Dette arbejdsprogram indeholder en række indsatsområder, som skal være med til at styrke dansk idræt i fremtiden. Vi har behov for gymnastik og fysisk aktivitet til de helt små børn, så de lærer at være sammen og have det sjovt med at lege og tumle. Dette vil blive fremmet med regeringens nye folkeskoleudspil. Vi har behov for gymnastik til de ældre, så også de får glæde af fællesskabet i foreningerne og passer på helbredet, og vi har behov for fleksible idrætstilbud til børnefamilierne. Vi ved nemlig, at breddeidræt er med til at understøtte vores fælles samfundsværdier. Men idræt er ikke kun det, vi selv deltager i i vores fritid. Idræt er lige så vel at kunne samles om, begejstres af og følge med i vore topidrætsfolks internationale præstationer. Vi kan ikke undvære nogen af delene. Derfor skal både bredde og elite prioriteres højt i det idrætspolitiske arbejde. Derfor vil vi fremadrettet arbejde med fem særlige indsatsområder, der går på tværs af breddeidræt og eliteidræt: Idrættens mangfoldighed Idrættens organisering og økonomi Dopingfri idræt Sikker og tryg idræt Dansk idræt i et internationalt perspektiv Idrættens mangfoldighed Danskerne skal have mulighed for at dyrke idræt og motion i lokalområdet, for det er ikke muligt at vælge noget til eller fra, som man aldrig har mødt. Vi skal ikke tvinge danskerne til at dyrke motion, men vi skal give dem muligheden for at få nogle gode oplevelser. Derfor skal der være idræts- og motionstilbud af høj kvalitet, og alle parter, der arbejder for at styrke dansk idræt, skal stå sammen for at inspirere danskerne til at bruge tilbuddene. Det er i kommunerne, vi bor og dyrker idræt. Kommunerne er derfor krumtappen, når det gælder om at styrke danskernes muligheder for at dyrke idræt i nærmiljøet. Kulturministeriet vil fortsat indgå i forpligtende samarbejder med kommunerne på idrætsområdet. 3

4 Initiativer: Nye veje for breddeidrætten Kommunerne skal inspireres til at udvikle arbejdet med idræt og motion. Derfor har Kulturministeriet i et samarbejde med Nordea-fonden iværksat et modelkommuneprojekt for breddeidræt i form af en pulje på i alt 20 mio. kr. Arbejdet skal understøtte udviklingen i kommunerne og give incitament til at føre Breddeidrætsudvalgets forslag ud i livet. De gode eksempler fra kommuneprojekterne bliver løbende formidlet og evalueret. Modelprojektet afsluttes ved udgangen af 2011 og projektets evaluering offentliggøres i foråret Styrkelse af borgernes idrætsdeltagelse Erfaringerne fra breddeidrætskommunerne skal komme alle landets kommuner til gavn. Derfor har Kulturministeriet i samarbejde med Nordea-fonden taget initiativ til, at der afholdes to konferencer i 2011 og 2012, som sætter fokus på, hvordan nye idræts- og motionstiltag kan styrke borgernes idrætsdeltagelse. Konferencerne afvikles d. 28. april 2011 og i foråret Flere og flere danskere tager selv initiativ til at dyrke og organisere idræt og motion uden om det etablerede idrætsliv. Derfor skal vi blive bedre til at udnytte de eksisterende faciliteter, så de også passer til de nye behov. Flest mulige skal nemlig have glæde af den mangfoldighed af idrætsgrene, som også kan dyrkes i etablerede idrætsanlæg. Bedre udnyttelse af idrætsfaciliteter De mange eksisterende idrætsfaciliteter skal udnyttes bedst muligt. Derfor gennemføres der et projekt, som skal vurdere baggrunden for, at en række faciliteter ikke bliver udnyttet fuldt ud, og projektet vil formidle eksempler på en god udnyttelse af faciliteter til gavn for kommuner, idrætsforeninger og ikke mindst idrætsudøverne. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Kulturministeriet, Kommunernes Landsforening, Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Halinspektørforeningen samt Lokale- og Anlægsfonden. Arbejdet forventes færdigt ved udgangen af Socialt udsatte borgere dyrker mindre idræt end resten af befolkningen. Det skal vi gøre noget ved, for navnlig socialt udsatte kan have glæde af at høste de kulturelle, sociale og sundhedsmæssige gevinster, som idrætsdeltagelse kan give. Initiativer: Styrket samarbejde om idrætten 4

5 Mange aktører arbejder for at styrke socialt udsatte borgeres idrætsdeltagelse, og vi skal sikre en god koordinering og videndeling af initiativer på idrætsområdet. Derfor har Kulturministeriet taget initiativ til et styrket samarbejde på tværs af ministerier (Tværministerielt Idrætsudvalg) og mellem idrættens organisationer, kommunerne, ministerier mv. (Idrætsforum). Udvalgene er nedsat i 2009 og der afholdes faste møder i henholdsvis Tværministerielt Idrætsudvalg og Idrætsforum to gange årligt. Bedre idrætstilbud for socialt udsatte grupper Socialt udsatte skal have mulighed for at dyrke idræt. Det kræver en særlig indsats. Derfor iværksætter Kulturministeriet sammen med Integrationsministeriet, Socialministeriet, Lokale- og Anlægsfonden, Landsbyggefonden og Bikubenfonden en undersøgelse, der skal afdække idrætsfaciliteter samt årsager til og barrierer for manglende idrætsdeltagelse blandt socialt udsatte grupper. Undersøgelsen gennemføres i 2011 og afsluttes med samlet rapportudgivelse og konference i februar Børn og unge skal have mulighed for at opleve glæden ved at dyrke idræt. Regeringen har gennemført flere idrætstimer i folkeskolen. Og langt de fleste børn og unge er allerede aktive 7 timer om ugen, men der er grupper, for hvem idræt og motion ikke er en naturlig del af hverdagen. Inspiration om idrætstilbud til børn og unge Børn og unge skal inspireres til at dyrke idræt og motion. Derfor gennemfører Kulturministeriet sammen med Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening, Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og Dansk Skoleidræt et projekt, som skal føre til et inspirationskatalog til bl.a. kommuner og idrætsforeninger med konkrete eksempler på, hvordan man i institutioner, skoler, fritidsordninger, idrætsforeninger mv. kan motivere børn og unge til at være mere fysisk aktive. Inspirationskataloget udkommer i begyndelsen af Hvis vi også i fremtiden vil sikre medaljer til danske idrætsudøvere, skal vi fortsat sikre børns lyst til at dyrke sport. Men medaljerne skal ikke vindes for enhver pris. Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund arbejder for at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde. Og måske er det netop hensynet til det hele menneske og holdet og ikke kun hensynet til den sublime præstation som gør, at danske eliteidrætsudøvere klarer sig flot i den hårde internationale konkurrence. Vi skal fastholde helhedstænkningen omkring vores dygtige og hårdtarbejdende atleter og samtidig være bevidste om, at det kan være en udfordring for atleterne at få træning, konkurrence, uddannelse, job og fritidsliv til at passe sammen i en travl hverdag. 5

6 Attraktive uddannelsesforhold for eliteatleter Vi skal skabe de bedst mulige og mest fleksible rammer for eliteidrætsudøveres udannelsesforløb. Derfor har Kulturministeriet i 2010 nedsat en arbejdsgruppe i samarbejde med Undervisningsministeriet, Team Danmark, Rektorforeningen, Danske Erhvervsskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning med det formål at se på muligheder for mere fleksible rammer for at gennemføre en ungdomsuddannelse til eliteidrætsudøver i Team Danmark-regi. Arbejdsgruppen aflægger rapport i foråret Idrættens organisering og økonomi Vi har brug for en stærk organisering af idrætten. Hvis idrætten skal opnå sit fulde potentiale, må idrættens organisationer, offentlige instanser og kommercielle aktører arbejde sammen. Ligeledes skal der tages højde for, at idrætten i høj grad er karakteriseret ved frivilligt arbejde. Initiativer: Analyse af idrættens organisering For at sikre den mest hensigtsmæssige udnyttelse af ressourcerne i den organiserede idræt gennemfører Kulturministeriet et udredningsarbejde af idrættens økonomi og struktur i Danmark. Udredningsarbejdet iværksættes i løbet af Øget fokus på idrættens særlige indsatsområder Med udgangspunkt i den udlodningslov, der blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i juni 2010, vil Kulturministeriet indgå et forpligtende samarbejde med idrættens hovedorganisationer i form af flerårige rammeaftaler. Formålet er i fællesskab at udstikke rammerne for idrætsorganisationernes særlige indsatsområder. Rammeaftalerne indgås med idrætsorganisationerne i løbet af En stærk organisering af idrætten kræver et stabilt indtægtsgrundlag. Et flertal i Folketinget har derfor fremtidssikret idrætten økonomisk. Ny spillovgivning fremtidssikrer idrætten For at sikre idrætten et stabilt indtægtsgrundlag har et bredt flertal i Folketinget i juni 2010 vedtaget en spiludlodningslov. Spiludlodningsloven indgår som en del af lovpakken om en delvis liberalisering af spillemarkedet. For at sikre overskudsmodtagerne mod et fald i indtægterne fra overskuddet fra Danske Spil A/S er der i forbindelse med finansloven for 2010 gennemført en overgangsordning, som sikrer overskudsmodtagerne et uændret udlodningsniveau i 2010 og 2011 frem til ikrafttrædelsen af udlodningsloven. 6

7 Spiludlodningsloven forventes at få virkning fra Den danske idrætsmodel hviler i høj grad på frivillig arbejdskraft. De frivillige bidrager til, at vores børn og unge lærer værdien af at yde en indsats sammen. Det er vigtigt til stadighed at sikre, at det frivillige engagement ikke bliver drænet af unødigt administrativt bøvl. Væk med bøvlet for frivillige i foreningslivet For at sikre at de frivilliges erfaringer i arbejdet med at sikre enkle og gennemskuelige regler for borgernes kontakt med det offentlige, etablerer Kulturministeriet en Vækmed-bøvlet -postkasse på internettet. Frivillige og andre borgere vil fremover kunne sende gode idéer til, hvordan frivilligt arbejde i foreninger kan gøres mindre besværlig. Initiativet iværksættes i begyndelsen af Dopingfri idræt Doping er en trussel mod både konkurrenceidrætten og fitnesssektoren og doping er usundt, usympatisk og snyd. Idrætsudøvere bør kunne færdes i en ren idræt fri for doping og kunne konkurrere på lige vilkår med andre. Samtidig bør det være en selvfølge, at forældre kan sende deres teenagere i fitnesscenter, uden at de samtidig skal være nervøse for, om de bliver fristet til dopingmisbrug. Danmark skal fortsat være foregangsland i bekæmpelse af doping både inden for konkurrenceidrætten og i motionsverdenen. Især inden for konkurrenceidrætten kræver en effektiv dopingbekæmpelse et intensivt og velfungerende internationalt samarbejde. Det er nødvendigt med internationale regler på tværs af landegrænser og idrætsgrene, og det er nødvendigt, at reglerne bliver håndhævet effektivt. Det internationale arbejde sker med udgangspunkt i UNESCO-konventionen om bekæmpelse af doping og med det internationale antidopingagentur, WADA, som omdrejningspunkt. Kontrolarbejdet i Danmark sker med udgangspunkt i Anti Doping Danmark. For at sikre, at alle de rene idrætsudøvere interesser varetages, skal Anti Doping Danmark hele tiden være på forkant med udviklingen på dopingområdet. Initiativer: Styrket indsats mod doping i fitnesscentre Alle danskere skal trygt kunne træne i fitnesscentre og vide, om fitnesscentret har indgået aftale med Anti Doping Danmark om dopingkontrol. Der er hen over sommeren 2010 gennemført en evaluering af den eksisterende mærkningsordning for kommercielle motions- og fitnesscentre. Kulturministeriet har på den baggrund i efteråret 2010 nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde konkrete forslag til en styrket indsats for kontrol på motionsdopingområdet. Arbejdsgruppen aflægger rapport i foråret

8 Oplysningskampagner om motionsdoping Alle udøvere og personale i motions- og fitnesscentrene skal kende de negative konsekvenser ved brug af motionsdoping. Derfor vil Kulturministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet sikre, at Anti Doping Danmark bliver tilført midler til en forebyggelses- og oplysningsindsats inden for motionsdoping. Indsatsen skal fortsat udvikles for at skabe den nødvendige adfærdsændring hos især yngre mænd, som udgør en særlig risikogruppe. Midlerne tilføres Anti Doping Danmark fra International fokus på motionsdoping under det danske EU-formandskab Motionsdoping kræver både national og international handling. Kulturministeriet vil derfor bl.a. i forbindelse med Danmarks deltagelse i EU s formandskabstrio og særligt i forbindelse med Danmarks EU-formandskab i foråret 2012 arbejde for, at kampen mod motionsdoping prioriteres internationalt i bl.a. det internationale antidopingagentur, WADA. De relevante danske aktører, herunder Kulturministeriet og Anti Doping Danmark, vil aktivt og løbende søge indflydelse i det internationale antidopingarbejde for derigennem konstant at optimere kampen mod doping. Indsatsen igangsættes fra andet halvår af 2011 og intensiveres under det danske EUformandskab i foråret En sikker og tryg idræt Vi skal værne om idrættens værdier, for ellers risikerer vi at miste idrætten som forbillede. Det gælder blandt andet inden for områder som fair play, matchfixing, begrænsning af tilskueruroligheder og seksuelle krænkelser i idrætten. Initiativer: Bekæmpelse af matchfixing Matchfixing er et reelt problem i international idræt, og Danmark undgår sandsynligvis ikke at blive ramt af denne ødelæggende tendens. Matchfixing er et eksempel på et idrætsproblem, som går på tværs af landegrænser, og som derfor kræver internationale løsninger. Danmark vil tage del i bekæmpelsen af matchfixing, bl.a. gennem aktiv deltagelse i Europarådets arbejde på området. Indsatsen følges løbende op med særligt afsæt i Europarådets konklusioner om matchfixing fra efteråret Begrænsning af tilskueruroligheder Uroligheder blandt tilskuere må heller ikke i fremtiden ødelægge glæden ved idræt. De enkelte idrætsforeninger/-klubber og Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund har ansvaret for at sikre, at deres tilhængere ikke deltager i eller fremprovokerer tilskuer- 8

9 uroligheder og vold. Kulturministeriet vil i samarbejde med Justitsministeriet fortsat følge Europarådsarbejdsgruppen om tilskueruroligheder og hvis nødvendigt tage de nødvendige initiativer for at bekæmpe tilskuervold. Indsatsen følges løbende op. Børn skal kunne færdes trygt i idrættens miljøer. Vi skal derfor gøre alt, hvad vi kan, for at børn ikke udsættes for seksuelle overgreb i idrætten. Derfor skal der indhentes børneattest på frivillige og trænere, som tilknyttes idrætten. Regeringen har sikret, at indhentelse af børneattester fremover er en betingelse for at opnå tilskud efter folkeoplysningsloven. Fremme af børnebeskyttelsespolitikker i foreningsregi For at sikre at debat og stillingtagen til overgreb på børn fastholdes i foreningsregi, vil Kulturministeriet via nye rammeaftaler med idrætsorganisationerne lægge vægt på, at børnebeskyttelsespolitikker bliver udbredt yderligere i de enkelte idrætsforeninger. Rammeaftalerne indgås med idrætsorganisationerne, når ikrafttrædelsen af spiludlodningsloven lægger fast. Styrket børneattestordning Forældre skal trygt kunne sende deres børn i skole, institution og til fritidsaktiviteter. Kulturministeriet har i december 2010 nedsat en arbejdsgruppe, der bl.a. skal afdække, hvordan der kan laves en hensigtsmæssig grænsedragning af den personkreds og institutionskreds, der skal indhentes børneattester på. Arbejdsgruppen aflægger rapport i foråret Dansk idræt i et internationalt perspektiv Store idrætsbegivenheder på dansk grund er med til at vække begejstring og interesse for idrætten herhjemme og styrker samtidig Danmarks internationale synlighed. Derfor er tiltrækningen af store idrætsbegivenheder en vigtig indsats i regeringens idrætspolitik. Regeringen har oprettet Sport Event Denmark, sådan at vi kan være med helt fremme på den internationale scene, når det gælder om at tiltrække store idrætsbegivenheder. Idrætsbegivenheder indenfor eksempelvis håndbold, fodbold og cykelløb er nemlig med til at samle nationen og vise omverdenen, at vi er et åbent og demokratisk samfund, hvor kulturen og særligt idrætskulturen trives og udvikles. Videreførelse af handlingsplanen for at tiltrække store idrætsbegivenheder til Danmark 9

10 Kulturministeriet gennemfører en evaluering af handlingsplanen for at tiltrække store idrætsbegivenheder til Danmark. Sammen med erfaringerne fra Sportsåret 2009 skal resultatopsamlingen danne grundlag for en ny strategi for at tiltrække store idrætsbegivenheder. I den nye strategi lægges vægt på også at tiltrække breddeidrætsbegivenheder. Evalueringen gennemføres i første halvdel af 2011 og en ny strategi for store idrætsbegivenheder forventes offentliggjort inden udgangen af Idrætten er ikke kun et nationalt anliggende, og rammerne for dansk idræt kan forbedres ved, at vi tager aktiv del i det internationale idrætspolitiske arbejde. Idrætten er med Lissabontraktaten blevet formaliseret i EU. Det betyder blandt andet, at der skal fastlægges prioriteter for det fremtidige samarbejde på idrætsområdet. Fremme af den danske idrætsmodel Kulturministeriet vil arbejde for, at EU-samarbejdet kommer til at afspejle og tage højde for den specifikke danske idrætsmodel. Samtidig vil modellen blive fremhævet under det danske EU-formandskab og der vil blive arbejdet aktivt for at udbrede dansk idræts værdier internationalt. Indsatsen vil finde sted under det danske EU-formandskab i foråret

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 28. november 2012 Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 1. Indledning og afgrænsning Af bemærkningerne til forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri- samt heste

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Idrætspolitik Svendborg Kommune 2017-2022 Udkast 1404 2016

Idrætspolitik Svendborg Kommune 2017-2022 Udkast 1404 2016 FORORD Svendborg Kommune er karakteriseret ved at have et stærkt idræts- og foreningsliv, der udgøres af både frivillige og professionelle af bredde og elite. For Svendborg Byråd er det vigtigt at udtrykke

Læs mere

IDRÆT OG BEVÆGELSE I BRØNDBY KOMMUNE

IDRÆT OG BEVÆGELSE I BRØNDBY KOMMUNE Peter Forsberg Analytiker Tlf.: 4088 5279 E: peter.forsberg@idan.dk IDRÆT OG BEVÆGELSE I BRØNDBY KOMMUNE Oplæg til debataften HVEM ER IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT? Selvejende institutioner under Kulturministeriet

Læs mere

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Rådhuset Rådhusholmen 10 2670 Greve Telefon 43 97 97 97 Telefax 43 97 90 90 raadhus@greve.dk

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Fredericia 5. november 2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 51 26 60 62 Team Danmarks

Læs mere

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Forord Forord kommer senere Indledning I Halsnæs Kommune har vi en kultur- og fritidspolitik, som løber frem til år 2020. Ligeledes er der for perioden 2015-2018 afsat

Læs mere

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Det brændende spørgsmål Det bynære landdistrikts centrale karakteristika FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i det bynære landdistrikt? Definition af det

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 48 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 48 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 48 Offentligt Kulturminister Brian Mikkelsens tale ved årsmøde i Danmarks Idræts-Forbund - Idrættens Hus, 30. april 2005 (Det talte ord gælder)

Læs mere

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik Fredericia Kommunes Idrætspolitik 1 Indledning Fredericia Kommunes Idrætspolitik tager udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision 2012, idrættens fire livskvaliteter og den dialog der har fundet sted med

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

GADEIDRÆT. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 255 Offentligt

GADEIDRÆT. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 255 Offentligt Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 255 Offentligt GADEIDRÆT Et stigende antal børn og unge efterspørger i dag en løsere organisering og et mindre elitært fællesskab at dyrke idræt i. De unge ønsker

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Special Olympics Idrætsfestival 2018

Special Olympics Idrætsfestival 2018 Special Olympics Idrætsfestival 2018 Helsingør Kommune som værtsby for Special Olympics Idrætsfestival 2018 21-10-2014 Idræts- og Fritidskoordinator Jens Højberg Baggrund: Helsingør Kommune har gennem

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt

Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- OG MEDIERET 26. januar 2012 Bente Skovgaard Kristensen Kulturministeriet Emner Ophavsret Direktivet om ændring af beskyttelsestiden

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund Strategi 2015-2020 dansk kano & kajak forbund DET VIL VI DKF vil være den nationale organisation, der samler alle kano- og kajakaktiviteter under én hat for derigennem at skabe synergi, vidensdeling og

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Motionslokalet i SIC Fremtidig brug og retningslinjer for motionslokalet i Solrød Idræts Center

Motionslokalet i SIC Fremtidig brug og retningslinjer for motionslokalet i Solrød Idræts Center SOLRØD KOMMUNE FRITID & KULTUR Motionslokalet i SIC Fremtidig brug og retningslinjer for motionslokalet i Solrød Idræts Center (Billede fra Solrød60+Motion) Baggrund Motionslokalet i Solrød Idræts Center

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg

DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg DFS ser fremtidens folkeoplysning inden for tre søjler: Søjle 1- Søjle 2- Søjle 3- Fri Folkeoplysning

Læs mere

Fitnessbølgens bagside: Indsatsen mod doping i danske fitnesscentre

Fitnessbølgens bagside: Indsatsen mod doping i danske fitnesscentre Idrættens største udfordringer V Vejen Idrætscenter 24.-25. maj 2016 Redaktør Søren Bang Fitnessbølgens bagside: Indsatsen mod doping i danske fitnesscentre Fra symbolpolitik til målrettet indsats? Foto:

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Ungepolitik 2010-2015

Ungepolitik 2010-2015 Ungepolitik 2010-2015 Forord Det skal være sundt, sjovt og trygt at være ung i Hørsholm! Det er visionen for et godt ungdomsliv i Hørsholm Kommune. Kommunalbestyrelsen har vedtaget Hørsholm Kommunes nye

Læs mere

Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune

Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune Forslaget til Ungdomspolitik for Rudersdal Kommune tager udgangspunkt i de Kulturpolitiske værdier for Rudersdal Kommune: Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer

Læs mere

I gamle dage drak man the på værelset - nu snupper man en hurtig smoothe på J&J.. Perspektiver på twwen, unge og en fritidsarena i forandring!

I gamle dage drak man the på værelset - nu snupper man en hurtig smoothe på J&J.. Perspektiver på twwen, unge og en fritidsarena i forandring! I gamle dage drak man the på værelset - nu snupper man en hurtig smoothe på J&J.. Perspektiver på twwen, unge og en fritidsarena i forandring! Horsens 6.april 2016 Fritidsarenaen er i forandring! Unge

Læs mere

Forslag til Fremtidens DUF

Forslag til Fremtidens DUF Forslag til Fremtidens DUF I henhold til vedtægternes 21, stk. 1 skal forslag til være sekretariatet i hænde senest 5 uger før delegeretmødet. Styrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Udviklingsstrategi for Assens Ungdomsskole 2010-2013

Udviklingsstrategi for Assens Ungdomsskole 2010-2013 Udkast til: Udviklingsstrategi for Assens Ungdomsskole 2010-2013 Den aktive ungdomsskole billede fra fremtidsdag med unge, marts 2010. Dagtilbud og Skole Assens Kommune 1 Indledning Sværme, netværk eller

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER BEBOERNES STEMME NYBORG STRAND, DEN 4. NOVEMBER 2012 CHRISTIAN SKOV FREDERIKSEN ODENSE BYRÅD TRYGBY, ODENSE BOLDKLUBBEN B.

TRYGGE BOLIGOMRÅDER BEBOERNES STEMME NYBORG STRAND, DEN 4. NOVEMBER 2012 CHRISTIAN SKOV FREDERIKSEN ODENSE BYRÅD TRYGBY, ODENSE BOLDKLUBBEN B. TRYGGE BOLIGOMRÅDER BEBOERNES STEMME NYBORG STRAND, DEN 4. NOVEMBER 2012 CHRISTIAN SKOV FREDERIKSEN ODENSE BYRÅD TRYGBY, ODENSE BOLDKLUBBEN B. 1909 LIDT FAKTA OM VOLLSMOSE SVÆRVÆGTEREN 9600 indbyggere

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1 SLAGELSE KOMMUNE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 2012-2014 1 Forord Foreningslivet er noget ganske særligt i det danske samfund. De grundlæggende værdier i folkeoplysningen er demokrati og fællesskab.

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Ungdomspolitikken. Rudersdal Kommune

Ungdomspolitikken. Rudersdal Kommune Ungdomspolitikken Rudersdal Kommune Rudersdal Kommunes ungdomspolitik Til den unge i dag er der en klar forventning om at skulle markere sig individuelt, at iscenesætte og værdisætte sig selv, og en forpligtelse

Læs mere

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme Ottawa Charter Om sundhedsfremme Forord Komiteen for Sundhedsoplysning ønsker med denne publikation at udbrede kendskabet til en væsentlig international aktivitet for at fremme sundhed. Charteret er udarbejdet

Læs mere

Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune

Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune Indledning og formål I RealDania og Mandag Morgens store fremtidsscenarium for Danmark - Der bli`r et yndigt land 2050 - beskrives fremtiden

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Fremtidens senioridræt

Fremtidens senioridræt Fremtidens senioridræt Mellem ironman og stolemotion Vejen Idrætscenter 3. september 2013 Ditte Toft Idrættens Analyseinstitut +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk En befolkningsgruppe i vækst Over de kommende

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Hæftet bygger på EVA s evalueringsrapport

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING

KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING Fra: "Fremtidsorientering", nr. 3, 2001 KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING Af Knud Larsen, sociolog og idrætsforsker ved forskningsinstitutionen Idrætsforsk. Konkurrenceidrætten har været karakteriseret

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Udviklingskoordinator Lene Rydal, DBU S. udvikling, lery@dbu.dk STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

Udviklingskoordinator Lene Rydal, DBU S. udvikling, lery@dbu.dk STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Udviklingskoordinator Lene Rydal, DBU S. udvikling, lery@dbu.dk STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Strategiens formål DBU har fra 2014 lanceret en fireårig kommunestrategi i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund

Læs mere

STRATEGI OM HOLDNINGER OG HANDICAP

STRATEGI OM HOLDNINGER OG HANDICAP STRATEGI OM HOLDNINGER OG HANDICAP INTRODUKTION Har du taget dig selv i at tale højere og tydeligere til en person, der sidder i kørestol? Vil du være forbeholden over for en ny kollega med ADHD? Sætter

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Frivillighed, fællesskab og samskabelse

Frivillighed, fællesskab og samskabelse Frivillighed, og samskabelse Politik for den indsats Forord Vision Den indsats i Kommune er et vigtigt bidrag i den samlede indsats, fordi den har afgørende betydning for den enkelte borgers oplevelse

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Sammenfatning Dansk eliteidræt

Sammenfatning Dansk eliteidræt Sammenfatning Dansk eliteidræt Udvikling og fremtidsperspektiver Sammenfatning Rapporten består af en konstaterende og en handlingsrettet del. Kapitlerne 1-9 er således overvejende tilbageskuende, konstaterende

Læs mere

FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet

FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet 1. FORORD Et af Furesø Kommunes helt særlige kendetegn er den meget høje andel af kreative og aktive borgere inden for sport,

Læs mere

Kost- og bevægelsespolitik. for børn og unge i gribskov kommune

Kost- og bevægelsespolitik. for børn og unge i gribskov kommune Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge i gribskov kommune april 2009 Formålet med kost- og bevægelsespolitikken er at fremme alle børn og unges sundhed. Forældre har hovedansvaret for deres børns

Læs mere

Generalforsamlingen i LOS, 2014

Generalforsamlingen i LOS, 2014 Generalforsamlingen i LOS, 2014 Til dagsordenens punkt 6: Drøftelse af dilemma I forbindelse med vedtagelsen af Strategi for LOS på sidste års generalforsamling blev det besluttet, at bestyrelsen skulle

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00076-1/ATG3 2/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.6. Samlet bedømmelse af de bygningsmæssige forhold... 3 Ad 5.

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK S Indhold Forord 3 Politikkens indhold 4 Et positivt menneskesyn 6 Værdierne 8 Kommunikation klar og tydelig 10 Aktiviteter samvær og fællesskab 11 Sundhed fælles ansvar 12 Boliger fleksibilitet og muligheder

Læs mere

Slagelse Kommunes. Idrætspolitik

Slagelse Kommunes. Idrætspolitik Slagelse Kommunes Idrætspolitik 1 Indhold Sammen udvikler vi vores idrætsliv...4 Vi løfter idrætten ind i en ny fremtid...5 Hvad er målet med idrætspolitikken?...6 Sådan er politikken blevet til...10 1.

Læs mere

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 1 Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 Identitet Hvem er vi? Hvad vil vi gerne kendes på? 2 Vores overordnede pædagogiske opgave er fritidspædagogisk Endvidere er omsorg, sociale relationer

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Efterskoleforeningens syn på mangfoldighed og inklusion i efterskolen

Efterskoleforeningens syn på mangfoldighed og inklusion i efterskolen Efterskoleforeningens syn på mangfoldighed og inklusion i efterskolen Udgivet af Efterskoleforeningen 2014 Fra 2005 begyndte vi at lave nogle særlige tiltag for at få en mere mangfoldig skole, for på daværende

Læs mere

Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse. Børn- og Ungeudvalget

Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse. Børn- og Ungeudvalget Kerneområde/ effektmål Flere kommer i uddannelse og job (Udvikling og Læring) Gennemførsel af ungdomsuddannelse Børn lærer mere og er mere kompetente (Udvikling og Læring) læring Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse

Læs mere

Høringsmateriale. Ung i Gladsaxe Indhold og organisering

Høringsmateriale. Ung i Gladsaxe Indhold og organisering Høringsmateriale Ung i Gladsaxe Indhold og organisering 18. december 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og baggrund 3 2. Hovedindhold Ung i Gladsaxe 5 2.1. Ideerne bag Ung i Gladsaxe 6 2.2. De fysiske

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Handlinger/aktiviteter

Handlinger/aktiviteter Handlinger/aktiviteter Følgende er en række korte beskrivelser af handlinger og aktiviteter Dansk Sejlunion gør i forbindelse med talentarbejdet i Dansk Sejlunion. Handlinger og aktiviteter er meget rettet

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Notat. Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Notat. Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber SKOLER OG INSTITUTIONER Dato:22. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2106 E-mail: bau@balk.dk Kontakt: Bibi Baunkilde Notat Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Læs mere

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Indhold Hvorfor denne publikation? INDLEDNING Hvorfor denne publikation?... 2 Indledning...

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Roskilde Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Roskilde Kommune. Parterne som

Læs mere

Red Barnet Strategiske prioriteter 2016-2018

Red Barnet Strategiske prioriteter 2016-2018 Red Barnet Strategiske prioriteter 2016-2018 VORES FORMÅL Vi redder, beskytter og styrker de dårligst stillede børn i Danmark og resten af verden. VORES ORGANISATION Red Barnet Etableret i Danmark i 1945

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Vejledning om indhentelse af børneattest på Kulturministeriets område

Vejledning om indhentelse af børneattest på Kulturministeriets område Vejledning om indhentelse af børneattest på Kulturministeriets område Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. (børneattestloven) trådte i kraft den 1. juli 2005.

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 En del af Vision 2021. Vi skaber fremtidens Nordfyn sammen Dokument nr. 480-2015-139520 Sags nr. 480-2014-140826 Indhold Forord... 2 Hvorfor, hvem og hvad?...

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere