Inspiration til gode mål. Inspirationshæfte til værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspiration til gode mål. Inspirationshæfte til værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet"

Transkript

1 Inspiration til gode mål Inspirationshæfte til værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning Fra udækkede behov til konkrete mål Angivelse af mål i værktøjet til handleplan 4 2. Eksempler på mål Sundhedsforhold Skoleforhold og læring Fritidsforhold og venskaber Udvikling og adfærd Familieforhold familierelationer 14 2

3 1. Indledning Det bærende element i en handleplan for børn og unge med funktionsnedsættelse er de mål, der opstilles for indsatsen. Gennem målene i handleplanen bliver forventningerne til resultaterne af en indsats tydelige i forhold til barnets eller den unges behov, og der kan sættes fokus på barnets eller den unges ressourcer til at genvinde, fastholde eller udvikle en bestemt funktion. Dette inspirationshæfte kan anvendes som inspiration og bistand til formuleringen af gode mål. Hæftet indeholder en række eksempler på konkrete mål med udgangspunkt i barnets eller den unges udækkede behov og ressourcer. Eksemplerne er udviklet i forbindelse med værkøjerne til udredning og handleplan, der er blevet udviklet af Socialstyrelsen særligt til børnehandicapområdet. Både udrednings- og handleplansværktøjet bygger på systematikken i Integrated Children s System (ICS) suppleret med WHO s internationale klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand hos børn og unge (ICF-CY) og Voksenudredningsmetoden (VUM). Eksemplerne til inspiration i dette katalog tager samme udgangspunkt med fokus på ressourcer hos barnet eller den unge og familien og på at sætte barnet eller den unge i centrum. Det skal understreges, at eksemplerne netop blot er eksempler, der kan fungere som inspiration til opstilling af konkrete mål. Målene for en indsats skal altid opstilles med udgangspunkt i det enkelte barns eller den enkelte unges situation. Eksemplerne er i første omgang henvendt til sagsbehandlere i kommunerne med ansvar for opstillingen af mål for indsatser for børn og unge med funktionsnedsættelse. Sagsbehandleren skal dog altid overveje, om det er relevant at inddrage andre fagligheder, når der opstilles mål. Det kan for eksempel være en ergo- eller fysioterapeut. Ofte kan det også være relevant at inddrage eventuelle leverandører samt forældrene og barnet eller den unge selv i formuleringen af mål afhængigt af barnets eller den unges situation, herunder barnets eller den unges alder, modenhed og funktionsnedsættelse Fra udækkede behov til konkrete mål Udgangspunktet for at formulere målene for en indsats er de udækkede behov og barnets eller den unges ressourcer, der er afdækket i forbindelse med udredningen eller undersøgelsen. Når sagsbehandlerne skal formulere målene for indsatsen ud fra de udækkede behov og de ressourcer, der er identificeret, kan det være hensigtsmæssigt at overveje retningen for målene. Sagsbehandlerne kan således, i dialog med de relevante samarbejdspartnere, overveje, om det konkrete mål drejer sig om at udvikle, genvinde eller fastholde en bestemt funktion hos barnet eller den unge. For eksempel kan det for børn og unge med funktionsnedsættelse i nogle tilfælde være et mål i sig selv at fastholde en bestemt funktion eller udsætte, at den forværres. Det er samtidig vigtigt, at målene er koblet til indsatsens overordnede formål. Formålet angiver en samlet beskrivelse af, hvad barnet eller den unge forventes at kunne opnå gennem indsatsen. På den måde er formålet med til at sætte rammen for samarbejdet mellem myndighed, leverandør og familie. 3

4 Generelt gælder det også i processen med at opstille mål, at forældrene eller barnet eller den unge selv bør inddrages og være med til at formulere målene i så vidt et omfang, som det kan lade sig gøre. På den måde sikres det, at der er taget højde for familiens viden og ønsker, og at der er en fælles forståelse af målene med indsatsen. Ligeledes kan det være relevant at inddrage en eventuel leverandør. Både i forhold til at kunne trække på leverandørens faglige viden om barnets eller den unges udviklingsmuligheder, for at sætte en god ramme for samarbejdet og for at sikre, at der er afstemt forventninger om indsatsens formål og virkning, inden indsatsen sættes i gang Angivelse af mål i værktøjet til handleplan Handleplanen tager over, hvor udredningen eller undersøgelsen af barnets eller den unges behov, ressourcer og begrænsninger stopper. I handleplanen angives formålet med den indsats, der forventes igangsat, og der opstilles konkrete mål for de afdækkede behovsområder. Værktøjet til handleplan på børnehandicapområdet er fleksibelt og kan anvendes både som en 140-handleplan i forbindelse med indsatser efter servicelovens 52 og 76 og i en mindre omfattende udgave med fokus på de udvalgte behovsområder fra udredningen i forbindelse med indsatser efter andre paragraffer. 1 I handleplansværktøjet overføres de udækkede behov fra hver relevant dimension fra udredningen eller undersøgelsen og danner udgangspunkt for formuleringen af målene for indsatsen under de relevante dimensioner. Målene er på den måde med til at tydeliggøre overfor barnet eller den unge, forældrene og leverandøren, på hvilke områder og måder der arbejdes med de udækkede behov. Nedenfor findes en illustration af, hvor målene angives i selve handleplansskemaet til børn og unge med funktionsnedsættelse. Eksempel på felt til opstilling af mål i handleplanen I nogle tilfælde kan der være behov for at opstille flere mål for en dimension, så målene bliver tilstrækkelig konkrete og mulige at følge op på. Sagsbehandlerne skal vurdere, hvor mange mål der skal opstilles på de relevante dimensioner, for at barnets eller den unges behov imødekommes. 1 Der skal udarbejdes en handleplan efter 140 i forbindelse med indsatser efter servicelovens 52 og 76. Det men det kan være en god ide at udarbejde en handleplan i en bred række sager, for eksempel når der er andre fagpersoner involveret eller ved ydelser som et særligt dagtilbud efter 32, hvor leverandøren spiller en afgørende rolle i indsatsen. Der findes mere vejledning i den konkrete anvendelse af handleplansværktøjet i den Metodehåndbog, der er udviklet sammen med værktøjerne. 4

5 I handleplanen angives også, hvem der har ansvaret for at arbejde med målene, samt øvrige konkrete aftaler, der måtte være indgået om det enkelte mål. Denne proces rækker imidlertid udover selve formuleringen af målet, og der er derfor ikke eksempler på denne del af målopstillingen med i dette inspirationshæfte. Der findes en række hjælperedskaber som blandt andet SMART-test af mål eller den logiske model, der kan anvendes som støtte til at formulere, konkretisere og kvalitetssikre målene for en indsats. SMART-testen og den logiske model er blandt andet beskrevet i Metodehåndbog værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet. 2 Der er i det følgende opstillet eksempler på et mål for hver af de dimensioner, der indgår i værktøjerne til udredning og handleplan, se illustrationen nedenfor. 3 Oversigt over udredningens og handleplanens dimensioner og undertemaer Under hver dimension findes der også en række undertemaer, se illustrationen af udredningens og handleplanens dimensioner, som det kan være relevant at inddrage eller arbejde med, når der opstilles mål i handleplanen. For hvert af disse undertemaer er der udviklet yderligere input til inspiration til udarbejdelsen af mål. Disse punkter til inspiration er udviklet med afsæt i udredningsmetoden ICS. Punkterne er suppleret med funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand hos børn og unge, ICF-CY, og blandt andet redskab til undersøgelse af motorik hos børn med generelle indlæringsvanskeligheder (MGI), the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), LEA (en pædagogisk læringsmodel) og Københavns Kommunes forandringskompas for børn med handicap. 2 Metodehåndbogen kan findes på Socialstyrelsens hjemmeside og downloades som publikation: 3 Dog er der ikke udviklet eksempler under dimensionen familieforhold familie og omgivelser, da denne dimension ikke er relateret til udviklingsmuligheder hos barnet eller den unge selv. Dimensionen drejer sig om eksterne forhold, der kan påvirke barnets eller den unges situation, for eksempel familiens baggrund og funktion, slægtninge og andre personer i familiens netværk samt familiens relationer til omgivelserne. 5

6 2. Eksempler på mål I dette kapitel er der opstillet eksempler på formuleringen af mål ud fra de udækkede behov for de fem dimensioner, der arbejdes med i værktøjerne til udredning og handleplan, samt en række input til yderligere inspiration for undertemaerne under hver dimension Sundhedsforhold Under dimensionen sundhedsforhold kan der i handleplanen opstilles mål, der handler om barnets eller den unges fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelse 4, livsstil (herunder ernæringsforhold, fysisk aktivitet og søvn), motoriske forhold og mobilitet samt forebyggelsesforhold. Nedenfor er der vist et eksempel på en konkret formulering af et mål med udgangspunkt i de udækkede behov for barnets eller den unges ernæringsforhold i forbindelse med undertemaet livsstil under dimensionen sundhedsforhold. Udækkede behov/kompensationsbehov Sanne spiser mange usunde mellemmåltider, vil ikke spise grønsager og har sjældent lyst til at spise sammen med familien. Sanne har derfor taget meget på det seneste år, og lægen vurderer, at der er risiko for svær overvægt. Mål Sanne skal følge en madplan, som hun selv skal være med til at udarbejde, og spise aftensmad med familien hver aften, så hun spiser færre usunde mellemmåltider og undgår overvægt. Inspiration til formulering af mål: Ernæringsforhold Er fysisk i stand til at spise selv Kan tage initiativ til at spise varieret Kan sammensætte kost hensigtsmæssigt i forhold til egen sundhed Er motiveret til at spise hovedmåltider Kan tilberede hovedmåltider I boksen til højre er der vist flere input til inspiration for udarbejdelsen af mål i forbindelse med undertemaet ernæringsforhold. 4 I udredningen beskrives undertemaerne fysisk funktionsnedsættelse og psykisk funktionsnedsættelse ud fra faktuelle forhold om barnets eller den unges funktionsnedsættelse og vil derfor være specifikt bundet op på den konkrete funktionsnedsættelse. Derfor er der i det følgende ikke opstillet eksempler på eller inspiration til mål for disse to undertemaer. 6

7 Nedenfor er der vist flere punkter til inspiration for de enkelte undertemaer under dimensionen sundhedsforhold i form af konkrete færdigheder og kompetencer, der kan arbejdes med for det enkelte barn eller den enkelte unge. Mere inspiration til formulering af mål for sundhedsforhold Livsstil Fysiske aktivitetsforhold Er i stand til at være fysisk aktiv i fritiden Kan tage initiativ til at være fysisk aktiv i fritiden Er motiveret for at deltage i organiserede idrætsaktiviteter Kan selv afdække og følge op på muligheder for at deltage i aktiv leg Livsstil Søvn Kan falde i søvn ved planlagt sengetid Kan have uafbrudt søvn Kan komme op om morgenen Har en almindelig og fleksibel døgnrytme Motoriske forhold og mobilitet Kan reagere på udefrakommende stimuli Kan opretholde balance Kan koordinere bevægelser Kan bevæge sig omkring ved at gå/på andre måder end ved at gå Kan opretholde kropsstilling Kan løfte en genstand Forebyggelsesforhold Kan selv børste tænder Kan udvise forståelse for tandhygiejne Kan gennemføre tandlægebesøg eller lægebesøg 7

8 2.2. Skoleforhold og læring Under dimensionen skoleforhold og læring foldes undertemaer ud, der drejer sig om barnets eller den unges kognitive forhold, motivation, trivsel og mulighed for læring og anvendelse af viden. Der er her opstillet et eksempel på en formulering af mål med udgangspunkt i de udækkede behov for undertemaet læring og anvendelse af viden under dimensionen skoleforhold og læring. Udækkede behov/kompensationsbehov Mathias har meget svært ved at koncentrere sig derhjemme, når han skal lave lektier. Han mister hurtigt opmærksomheden og bliver urolig eller begynder at lave andre ting. Lærerne fortæller, at Mathias ofte ikke afleverer sine lektier, og at han derfor har svært ved at følge med i timerne. Mål Mathias skal lave lektier en time om dagen sammen med sin far eller mor med henblik på, at han udvikler evne til at fastholde opmærksomheden på en opgave og kan færdiggøre sine lektier. På den måde skal Mathias kunne deltage konstruktivt i undervisningen. Inspiration til formulering af mål: Læring og anvendelse af viden Kan anvende viden Kan tilegne sig information Kan fastholde opmærksomhed på en opgave Kan formulere og bearbejde ideer, begreber og forestillinger Kan løse problemer På næste side er der vist flere input til inspiration til udarbejdelsen af mål for øvrige undertemaer under dimensionen skoleforhold og læring. 8

9 Mere inspiration til formulering af mål for skoleforhold og læring Kognitive forhold Kan tage initiativ til at løse en opgave Kan fastholde opmærksomhed Kan gøre ting færdige Kan forstå og reagere på instruktioner Kan selv finde på leg Kan vise interesse for andre børn eller for sine omgivelser Motivationsforhold Kan motiveres for at modtage undervisning i skolen Kan håndtere nervøsitet Kan udvise stolthed over egne fremskridt Kan udvise positiv selvopfattelse Trivselsforhold Viser interesse for at gå i skole Kan etablere kontakt til andre børn Kan lege med andre børn Kan dele legetøj Er tryg ved voksne 9

10 2.3. Fritidsforhold og venskaber Under dimensionen fritidsforhold og venskaber kan der formuleres konkrete mål, der handler om barnets eller den unges kompetencer i forhold til at deltage i sociale relationer og indgå i venskaber og fritidsaktiviteter. Her er der opstillet et eksempel på formuleringen af mål ud fra de udækkede behov i forbindelse med undertemaet venskabsforhold under dimensionen fritidsforhold og venskaber. Udækkede behov/kompensationsbehov Melissa er begyndt at tilbringe mindre tid sammen med sine veninder og andre unge udenfor skolen, i takt med at hendes synsnedsættelse er blevet forværret. Melissas forældre er bange for, at hun på længere sigt ikke kan fastholde venskabet med veninderne, der ellers betyder meget for hende. Mål Melissa skal mindst én gang om ugen deltage i sociale aktiviteter med veninder efter skoletid, så hun ikke isoleres socialt. Melissa skal gå til kor med sin veninde Lotte hver anden lørdag, og forældrene skal køre Melissa og Lotte derhen, så Melissa fastholder kontakten til sin gode veninde. Inspiration til formulering af mål: Venskabsforhold Kan dele med andre børn eller unge Kan opretholde venskaber Kan lege eller være sammen med andre børn eller unge Kan aflæse sociale signaler fra andre børn eller unge Kan tage initiativ til leg eller samvær med andre udenfor skoletiden På den følgende side er der vist flere input til inspiration til udarbejdelsen af mål for de enkelte undertemaer under dimensionen fritidsforhold og venskaber. 10

11 Mere inspiration til formulering af mål for fritidsforhold og venskaber Fritidsforhold Kan tage initiativ til fritidsaktiviteter Kan organisere og gennemføre fritidsaktiviteter Kan deltage i fritidstilbud Kan have et fritidsjob Kan deltage i uformel leg og spil Kan deltage i fritidsaktiviteter Kan fastholde engagement i leg alene Socialt liv Kan indgå og bevare relationer til andre Kan acceptere nederlag Er opmærksom på andres behov Kan modtage og/eller give kritik Kan reagere på andres følelser Kan efterligne andre Kan håndtere negative følelser 11

12 2.4. Udvikling og adfærd Dimensionen udvikling og adfærd indeholder forhold vedrørende barnets eller den unges følelses- og adfærdsmæssige forhold, identitet, sociale fremtræden og selvstændighed. Der kan således formuleres mål indenfor disse undertemaer med udgangspunkt i de udækkede behov fra udredningen. Her er der udarbejdet et eksempel på mål ud fra de udækkede behov under temaet følelses- og adfærdsmæssige forhold under dimensionen udvikling og adfærd. Udækkede behov/kompensationsbehov Anton er en meget udadreagerende og rastløs dreng, der har svært ved at tilsidesætte egne behov. Han kommer ofte i konflikt med andre børn i børnehaven over legetøj, og han er urolig og utålmodig i spisesituationer. Mål Med støtte fra pædagogerne i børnehaven skal Anton blive i stand til at lege med de andre børn uden at slå eller komme op at skændes med dem om legetøjet. Anton skal kunne vente ved bordet, inden der bliver serveret mad, i stedet for at løbe omkring eller vise utålmodighed gennem vrede og skrig, så der er ro omkring måltiderne. Inspiration til formulering af mål: Følelses- og adfærdsmæssige forhold Kan dele erfaringer og følelser Kan vise tilknytning til omsorgspersoner Kan håndtere temperament eller udvise selvkontrol Kan leve sig ind i andres følelser og situation Kan drage omsorg for andre Kan tilsidesætte egne behov Kan kommunikere sine følelser til andre Kan aflæse og genkende andres følelser og intentioner Udviser selvtillid Udviser mindre udadreagerende eller indadvendt adfærd På næste side er der vist flere input til inspiration til udarbejdelsen af mål for de enkelte undertemaer under dimensionen udvikling og adfærd. 12

13 Mere inspiration til formulering af mål for udvikling og adfærd Identitetsforhold Har kendskab til egen familiebaggrund eller eget ophav Kan forstå egen funktionsnedsættelse eller situation Kan beskrive egen funktionsnedsættelse eller situation for andre Har generelt en positiv selvopfattelse Kan tage imod og forstå ros eller kritik Er generelt rolig og glad i kendte omgivelser og situationer Har mulighed for at spejle sig i positive rollemodeller i sin hverdag Social fremtræden Har rent tøj på Fremstår som renlig Kan udtrykke sig verbalt eller nonverbalt Kan sige enkelte ord eller sætninger Kan anvende mimik eller kropssprog til at udtrykke sig Kan forstå enkelte ord eller sætninger Kan udtrykke uenighed og kritik Kan indlede og afslutte en samtale Kan bruge en computer eller en telefon Selvstændighedsforhold Kan give udtryk for egne behov Kan foretage handlinger uafhængigt af andre Kan acceptere hjælp fra andre, når det er nødvendigt Har en realistisk opfattelse af farer Kan udføre rutinemæssige opgaver Kan håndtere opgaver i stressede situationer Kan reagere positivt på nye situationer eller rutiner Kan planlægge sin tid Kan tage tøj på og af Kan vaske sig selv Kan gå på toilettet selv 13

14 2.5. Familieforhold familierelationer På dimensionen opstilles der mål for barnets eller den unges relationer til forældre, søskende og øvrige slægt. Nedenfor er der angivet et eksempel på et mål for barnets eller den unges familierelationsforhold ud fra de udækkede behov på dimensionen. Udækkede behov/kompensationsbehov Frederik er meget tæt knyttet til sin familie og får stor glæde og livskvalitet ud af samværet med den. Frederik kan dog på grund af sin funktionsnedsættelse ofte ikke deltage i de aktiviteter, som familien foretager sig udenfor hjemmet. Han har fortalt, at det gør ham ked af det, og at han somme tider føler, at han ikke hører til i familien. Mål Frederik skal gå til svømning én gang om ugen, og Frederiks far og mor skal skiftes til at tage med samt deltage i stævner, så Frederik oplever, at han er en del af de aktiviteter, der foregår i familien. Inspiration til formulering af mål: Familierelationsforhold Kan deltage i aktiviteter med familien Kan lide socialt samvær i forbindelse med aktiviteter i familien Kan deltage i leg med søskende eller andre familiemedlemmer Nedenfor er der vist flere input til yderligere inspiration til udarbejdelsen af mål for de enkelte undertemaer under dimensionen familieforhold familierelationer. Mere inspiration til formulering af mål for familieforhold familierelationer Familierelationsforhold Kan udvise tilknytning til forældre Kan udvise følelser overfor forældre Kan have en positiv relation til forældre eller stedforældre Kan håndtere konflikter med søskende Kan have en positiv relation til søskende Kan have en positiv relation til andre slægtninge Kan føle sig accepteret i familien 14

Artikler. funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktioner, eksklusiv de mentale funktioner

Artikler. funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktioner, eksklusiv de mentale funktioner 38 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv personvelfærd velfærd, der angår en enkelt person Specifikt for DUBU (ICS): Barnets/den unges velfærd beskrevet

Læs mere

Statusskrivelsen hvad er formålet?

Statusskrivelsen hvad er formålet? Vejledning i brug af ICS-statusudtalelseudtalelse - ved anbringelse i familie- og/eller netværkspleje, iht. Serviceloven I Familieafdelingen anvender socialrådgiverne ICS Integrated Children s System i

Læs mere

BILAG 9e. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til pædagogisk personale på klubområdet

BILAG 9e. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til pædagogisk personale på klubområdet BILAG 9e Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til pædagogisk personale på klubområdet BILAG 9E VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTA- LELSE TIL PÆDAGOGISK PERSONALE PÅ KLUB- OMRÅDET I din kommune

Læs mere

Page 1 of 8 38 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv personvelfærd Generel definition: velfærd, der angår en enkelt person individuelt behovsforhold barnets

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET

VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET BARNETS VEN VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET Barnets ven - vejledning 210x297 folder.indd 1 20-10-2015 15:18:09 RED BARNET UNGDOM VEJLEDNING KÆRE SAMARBEJDSPARTNER Red Barnet Ungdom vil

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Page 1 of 18 64 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv individuelt behovsforhold barnets udviklingsmæssige behov forhold vedrørende en person, der kan imødegå

Læs mere

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Barnets Alsidige personlige udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Barnets Selvværd 8

Læs mere

Udsatte børn og unge et fælles ansvar

Udsatte børn og unge et fælles ansvar Udsatte børn og unge et fælles ansvar Information til kommunale samarbejdspartnere om (ICS) Forældrek Familieforhold - familie og omgivelse 2 Udsatte børn og unge et fælles ansvar Udsatte børn og unge

Læs mere

Mar :43:36 - Helle Wittrup-Jensen 38 artikler. Generelle begreber personvelfærd. Dansk

Mar :43:36 - Helle Wittrup-Jensen 38 artikler. Generelle begreber personvelfærd. Dansk Mar 18 2011 12:43:36 - Helle Wittrup-Jensen 38 artikler. Generelle begreber personvelfærd velfærd, der angår en enkelt person Barnets/den unges velfærd beskrevet ud fra barnets/den unges udviklingsmæssige

Læs mere

Åbningstiderne vil være identiske med skolens: Fra kl. 06.45-16.00 med mulighed for forlængelse til 16.30.

Åbningstiderne vil være identiske med skolens: Fra kl. 06.45-16.00 med mulighed for forlængelse til 16.30. Notat Center Børn og Unge Journalnr: 27.18.12-A00-1-16 Dato: 26-05-2016 Børnehaven Skibsted efter paragraf 32 i serviceloven Der er mulighed for to elevgrupper, som vil have hver deres økonomiske takst.

Læs mere

Artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv

Artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv Page 1 of 11 Artikler 38 artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv Emne: Generelle begreber personvelfærd Generel definition: velfærd, der angår en enkelt person Barnets/den

Læs mere

BILAG 9c. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til skoleområdet

BILAG 9c. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til skoleområdet BILAG 9c Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til skoleområdet BILAG 9C VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SKOLEOMRÅDET I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated Children

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vejledende tilsynsredskab til brug ved tilsynsbesøg

Vejledende tilsynsredskab til brug ved tilsynsbesøg Vejledende tilsynsredskab til brug ved tilsynsbesøg UDFYLDES AF FORÆLDRENE Basisoplysninger om barnet og familien Hjemmetræningens indhold og metode Tids- og faseplan ʆ ʆ Forældrenes beskrivelse af familiens

Læs mere

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk

De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk Emotionel ekspressiv dialog/følelsesmæssig kommunikation. 1. Vis positive følelser for barnet. Vis at du er glad for barnet. Smil til barnet Hold øjenkontakt

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

familieforhold - familie og omgivelser Term anvendt i Udredningsværktøj til børn og unge

familieforhold - familie og omgivelser Term anvendt i Udredningsværktøj til børn og unge 1 af 10 15-01-2015 13:39 Artikler 38 artikler. personvelfærd velfærd, der angår en enkelt person Specifikt for DUBU (ICS): Barnets/den unges velfærd beskrevet ud fra barnets/den unges udviklingsmæssige

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Introduktion til legemetoder i Silkeborgen

Introduktion til legemetoder i Silkeborgen Introduktion til legemetoder i Silkeborgen Vi har uddraget det vi kan bruge fra bogen De utrolige år af Carolyn Webster-Stratton. Bogen er meget amerikansk, og derfor bruger vi kun enkelte metoder fra

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

fysisk funktionsnedsættelse

fysisk funktionsnedsættelse 1 af 7 09/06/2017 12.19 Artikler 33 artikler. fysisk funktionsnedsættelse Generel definition: funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktioner, eksklusiv de mentale funktioner Kommentar:

Læs mere

ICF-CY Som element for vurdering af og vidensdeling om barnet med nedsat funktionsevne

ICF-CY Som element for vurdering af og vidensdeling om barnet med nedsat funktionsevne ICF-CY Som element for vurdering af og vidensdeling om barnet med nedsat funktionsevne 2013 Specialbørnehaven i Karlebo Fredensborg kommune 17 børn med fysiske og psykiske udviklingsvanskeligheder, 0 6

Læs mere

STU Greve Målgrupper 2014

STU Greve Målgrupper 2014 STU Greve r 2014 r, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder er så omfattende, at de ikke

Læs mere

Døgnophold for familier -det må kunne gøres bedre for at give denne gruppe små børn en god start i livet

Døgnophold for familier -det må kunne gøres bedre for at give denne gruppe små børn en god start i livet Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del Bilag 168 Offentligt FBU ForældreLANDSforeningen, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup, 70 27 00 27, sek@fbu.dk, www.fbu.dk Til Folketingets Socialudvalg Bilag Notat udarbejdet

Læs mere

Sådan beskriver vi børn, der ikke trives

Sådan beskriver vi børn, der ikke trives folkeskolen.dk marts 2010 1/11 Sådan beskriver vi børn, der ikke trives Af psykologerne Christina Rosenfelt Holst og Sarah Senger Madsen Slagelse har Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR, udviklet en

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Det svære liv i en sportstaske

Det svære liv i en sportstaske Det svære liv i en sportstaske Konference: "Når man skal dele ansvaret for et barn Christiansborg, den 31. marts 2011 Formand Peter Albæk, Børns Vilkår Hvordan deler man et barn? Svært at bo to steder

Læs mere

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen.

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen. Vuggestue 2012/2013 Forord: Vuggestuepædagogik er både omsorg, trivsel og læring. Det lille barn er tidligt i stand til at imitere, og det viser, at det lille barn er et lærende barn. Vi arbejder meget

Læs mere

Dagtilbudspolitik 2016-2019

Dagtilbudspolitik 2016-2019 Godkendt af Byrådet i Greve Kommune den 23. november 2015 Dagtilbudspolitik 2016-2019 Forord I Greve Kommune skal vi have dagtilbud, hvor børn trives og er glade. Dagtilbuddene skal fremme børnenes læring

Læs mere

Bilag Status på Børnehuset Baggrund for Børnehus i Rødovre.

Bilag Status på Børnehuset Baggrund for Børnehus i Rødovre. Bilag Status på Børnehuset Ligesom andre samfundsmæssige strømninger er også det sociale arbejde med børn og familier underlagt skiftende retninger. I vækstårene i 90 erne var der politisk vilje og ønske

Læs mere

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte s dagpleje Dortes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte Guldberg Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard Kære forældre. Velkommen

Læs mere

De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit

De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit 2 Forord De aldersopdelte fokusområder er et redskab udviklet i England med afsæt i forskningsbaseret viden om børns risiko, beskyttelsesfaktorer og

Læs mere

Vi fortæller, hvornår noget begynder, og hvornår det er slut. Dette gør det nemmere for barnet at planlægge og udholde.

Vi fortæller, hvornår noget begynder, og hvornår det er slut. Dette gør det nemmere for barnet at planlægge og udholde. Læreplan Solsikken Solsikken er Langeland Kommunes specialtilbud til børn i børnehavealderen og deres forældre. Solsikken er normeret til 10 børn, og der er ansat 5 voksne. Hvert barn er tilknyttet en

Læs mere

HVAD ER ADHD kort fortalt

HVAD ER ADHD kort fortalt FORMÅLET med denne pjece HVAD ER ADHD kort fortalt HVAD ER adfærdsvanskeligheder 07 08 11 ÅRSAGER til adfærdsvanskeligheder når man har ADHD 12 ADHD og adfærdsforstyrrelse 14 PÆDAGOGISK STØTTE og gode

Læs mere

Hverdagslivstema i Spirens vuggestue

Hverdagslivstema i Spirens vuggestue Hverdagslivstema i Spirens vuggestue Måltidet som en pædagogisk aktivitet. Beskriv vores praksis i forhold til hverdagslivstemaer. Hvad foregår der? Hvem bestemmer hvad? Hvilke regler er der? Fysiske rammer

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde En central metode til at sikre den politiske styring af det specialiserede socialområde er at fastlægge et klart og operationelt

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold TRÆNERHÆFTE 1 Målgruppe 5 Indhold Mål 5 Hvad skal vi lære om? 6 Viden børn, trivsel og fodbold 8 Børn, trivsel og fodbold 11 Refleksion noter 12 Samspil og sammenhæng 13 Refleksion noter 14 Din betydning

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Børnehaven Stribonitten - 1 -

Børnehaven Stribonitten - 1 - Børnehaven Stribonitten - 1 - Profil Børnehaven Stribonitten her har hjertet plads. Børnehaven Stribonitten har til huse i to dejlige afdelinger, afdeling Münstervej med 22 børn og afdeling Øster Allé

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 1 Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 Identitet Hvem er vi? Hvad vil vi gerne kendes på? 2 Vores overordnede pædagogiske opgave er fritidspædagogisk Endvidere er omsorg, sociale relationer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Vi udvælger de forskellige aktiviteter efter udviklingspunkter og sammensætter gruppen efter relationer.

Vi udvælger de forskellige aktiviteter efter udviklingspunkter og sammensætter gruppen efter relationer. Pædagogik i Peter Fabers Vejs specialafdeling I afdelingen arbejder vi intensivt og specialpædagogisk med personlig og social udvikling og med fokus på den generelle trivsel og mestring af livet. Vi udarbejder

Læs mere

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Småbørnsområdet Folkeskolen tilbyder specialpædagogisk bistand til børn der endnu ikke er påbegyndt folkeskolen jf. 4

Læs mere

Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling Alsidig personlig udvikling Sammenhæng: For at barnet kan udvikle en stærk og sund identitet, har det brug for en positiv selvfølelse og trygge rammer, som det tør udfolde og udfordre sig selv i. En alsidig

Læs mere

Udfyldes af de sociale myndigheder

Udfyldes af de sociale myndigheder Sendes til Udfyldes af de sociale myndigheder Modtaget dato Journalnummer KLE 27.24.03G01 Statusudtalelse Du/I bedes beskrive barnet/den unge så detaljeret som muligt ud fra dit/jeres kendskab og kontakt

Læs mere

Vejledning til anvendelse af udredningsværktøjet

Vejledning til anvendelse af udredningsværktøjet Udbud af elektronisk omsorgsjournalsystem og sagsbehandlingssystem i Silkeborg Kommune Bilag 3 C vejledning Vejledning til anvendelse af udredningsværktøjet Familieforhold familie og omgivelser Familiens

Læs mere

Vejledning til effektvurdering på området for udsatte børn og unge

Vejledning til effektvurdering på området for udsatte børn og unge til effektvurdering på området for udsatte børn og unge www.aarhus.dk/effekt EFFEKTVURDERING Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 2 2. Formål og intentioner med redskabet side 4 3. Opbygning af redskab

Læs mere

Tingstrup Skoles SFO er organiseret i to afdelinger, 0. 1. klasse og 2. 3. klasse.

Tingstrup Skoles SFO er organiseret i to afdelinger, 0. 1. klasse og 2. 3. klasse. Mål- og indholdsbeskrivelse SFO-Tingstrup Skole Målet for arbejdet i Tingstrup Skoles SFO er, at personalet i samarbejde med forældrene og det øvrige personale i indskolingen skaber trygge rammer, hvor

Læs mere

Kost- og bevægelsespolitik. for børn og unge i gribskov kommune

Kost- og bevægelsespolitik. for børn og unge i gribskov kommune Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge i gribskov kommune april 2009 Formålet med kost- og bevægelsespolitikken er at fremme alle børn og unges sundhed. Forældre har hovedansvaret for deres børns

Læs mere

Udfyldes af de sociale myndigheder

Udfyldes af de sociale myndigheder Sendes til Udfyldes af de sociale myndigheder Modtaget dato Journalnummer KLE 27.24.03G01 Statusudtalelse Du/I bedes beskrive barnet/den unge så detaljeret som muligt ud fra dit/jeres kendskab og kontakt

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9.

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelse GRUNDLAG Glostrup - Klassetrin (7,8,9)

Læs mere

Beboerportræt: "Når jeg skriver, er det som terapi for mig. Så kommer mine tanker ud gennem fingrene"

Beboerportræt: Når jeg skriver, er det som terapi for mig. Så kommer mine tanker ud gennem fingrene Beboerportræt: "Når jeg skriver, er det som terapi for mig. Så kommer mine tanker ud gennem fingrene" Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet Når Fatma skriver, lever hun sig ind i en helt anden verden.

Læs mere

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik 2013 25 Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommunes børne- og ungepolitik Ambitioner og muligheder for alle Indhold VELKOMMEN 5 VISIONEN

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Uanmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Peter Bangs Vej 12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Normerede pladser 0-3 år Normeret

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

Workshop om ICS og Værktøjer til udredning og handleplan

Workshop om ICS og Værktøjer til udredning og handleplan Workshop om ICS og Værktøjer til udredning og handleplan Konference og børn og unge med handicap KL og COK Comwell Kolding onsdag d.9.september 2015 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog Ydelseskatalog Boligerne på Skovstien 2-6 Lov om almene boliger 108 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Døgntakst... 2 Visitering... 2 Bocentrets rammer... 3 Individuel plan... 3 Handleplansmøder...

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Indhold. God fornøjelse! Børneulykkesfonden og Høst & Søn

Indhold. God fornøjelse! Børneulykkesfonden og Høst & Søn Vejledning til Indhold At færdes i trafikken er noget, man skal øve sig på. Der er mange ting at holde øje med og være opmærksom på og mange regler, man skal kende. For små begyndere i trafikken er det

Læs mere

Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov.

Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov. Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov. Vores definition af børn med særlige behov er: Et barn der har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og af den årsag er tildelt

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag - i et børneperspektiv

Den Sammenhængende Skoledag - i et børneperspektiv Den Sammenhængende Skoledag - i et børneperspektiv Børneperspektiv I Den Sammenhængende Skoledag er der en udvidet undervisningstid, et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger ligesom der er et fokus

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA

Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA Denne artikel beskriver, hvordan forældrekompetenceundersøgelser gennemføres i CAFA. Indledningsvis kommer der lidt overvejelser om betegnelsen for undersøgelsestypen,

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Ændringer fra Æblehuset: Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Motorik Børnecenter Æblehuset, er beliggende i en lille landsby nær Skærbæk. Beliggende ved skov, idrætshal

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i praksis

Pædagogiske læreplaner i praksis Pædagogiske læreplaner i praksis Personlig udvikling: Børnene får en alderssvarende udvikling og de lærer ansvarlighed og tolerance, så de er istand til at stifte venskaber. - Tager udgangspunkt i det

Læs mere

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset V De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset e rv ste old Vestervold Hedevang Sønderallé é Sønderall H ed e v a ng Vores pædagogiske arbejde tager afsæt i Børneuniversets værdier, som er ansvarlighed anerkendelse

Læs mere

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konklusion... 4 Præsentation af målgruppen for Den Gule Dør...

Læs mere

Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing. Viborg kommune 2015

Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing. Viborg kommune 2015 Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Viborg kommune 2015 1 TRIVSELSSKEMA FORMÅL Formålet med trivselsskemaet er

Læs mere

Mine penge. Hvad bestemmer jeg? Og hvordan kan jeg få hjælp? TIL PERSONER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE

Mine penge. Hvad bestemmer jeg? Og hvordan kan jeg få hjælp? TIL PERSONER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE Mine penge Hvad bestemmer jeg? Og hvordan kan jeg få hjælp? TIL PERSONER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution Idræt og sundhed Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution I 2009 fik Tovværkets Børnegård bevis på at være Idræts- og sundhedsinstitution. Tovværkets Børnegård har gennem et kursusforløb skabt

Læs mere

Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og -netværk i samarbejde mellem kommuner og brugerorganisationer.

Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og -netværk i samarbejde mellem kommuner og brugerorganisationer. Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og -netværk i samarbejde mellem kommuner og brugerorganisationer Kursusmanual 1 Indhold Baggrund... 3 Formål og succeskriterier for de udbudte kurser...

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Bregnen Naturbørnehaves læreplan.

Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Vores læreplan er delt op i 6 læreplanstemaer. Hvert tema indeholder vores mål og metode. Som noget nyt har vi indledt arbejdet med at implementere børnemiljøet i læreplanen.

Læs mere