Halvårsrapport 2007/08 TK Development A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 2007/08 TK Development A/S"

Transkript

1 Butikscenter, Frederikssund, Danmark Halvårsrapport 2007/08 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 CVR Prague Outlet Center, Tjekkiet Shoppingcenter, Nowy Sacz, Polen Ringsted factory outlet, Danmark Shoppingcenter, Jastrzębie, Polen

2 Indholdsfortegnelse Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 7 Halvåret 2007/08 i hovedtræk 7 Projektporteføljen i koncernen 7 Væsentligste begivenheder efter statusdagen 9 Forventninger 9 TK Development, moderselskabet 11 TKD Nordeuropa 11 Euro Mall Holding 16 Investeringsejendomme 21 Regnskabsberetning 23 Finanskalender 26 Ledelsespåtegning 27 Koncernregnskab 28 Resultatopgørelse 28 Balance 29 Egenkapitalopgørelse 31 Pengestrømsopgørelse 32 Segmentoplysninger 33 2/33 Halvårsrapport 2007/08 for TK Development A/S

3 Resume Resume TK Development koncernen realiserede i første halvår 2007/08 et resultat efter skat og minoritetsandele på DKK 57,9 mio. mod DKK 3,8 mio. i første halvår 2006/07. Koncernens egenkapital udgør pr. 31. juli 2007 DKK 1.285,7 mio. svarende til en soliditet på 31,3 %. Den samlede balance udgør pr. 31. juli 2007 DKK 4.104,7 mio. Koncernens projektportefølje udgør m² og er på niveau med 31. januar Koncernen har udbygget sin projektportefølje inden for boligsegmentet i Polen og erhvervet et større areal i Warszawa med henblik på opførelse af lejligheder. Vantaanportti Retail Park, etape 2 i Helsinki i Finland er i første halvår 2007/08 solgt og afleveret til en international investor. Byggeriet af Prague Outlet Center i Prag er påbegyndt. Udlejning og byggeri forløber planmæssigt. Centret forventes åbnet i efteråret I første halvår 2007/08 er der tilbageført DKK 85,0 mio. af en i tidligere år foretaget nedskrivning på grunden. Der er i første halvår 2007/08 indgået salgsaftaler med GE Real Estate Central Europe vedrørende to tjekkiske projekter Shopping Centre Kolin og Retail Park Liberec. Den samlede salgssum forventes at udgøre i niveauet DKK 330 mio. TK Development har udnyttet en købsoption til at erhverve halvdelen af IØ Fondens ejerandel i Euro Mall Holding A/S og har dermed forøget sin ejerandel til 90 %. For regnskabsåret 2007/08 forventes fortsat et resultat efter skat og minoritetsandele på minimum DKK 240 mio. Koncernen har i første halvår 2007/08 fortsat udbygningen på de bestående markeder for at optimere den markedsplatform TK Development har i dag. Koncernen har bl.a. erhvervet et større jordstykke i Warszawa med henblik på opførelse af boliger for at fortsætte den positive udvikling inden for dette segment. Der er i perioden påbegyndt udvikling af flere retailparker i både Sverige og Finland ligesom der i Tjekkiet er erhvervet jord med henblik på etablering af retailparker, bl.a. i Prag. Fremdriften på igangværende projekter er forløbet tilfredsstillende. Projektportefølje De væsentligste elementer i koncernens projektportefølje fremgår nedenfor: Projektportefølje (mio. DKK): Projektportefølje, brutto Heraf forward funding Bogført værdi af projektportefølje Udviklingspotentiale i 000 m²: Solgte projekter Øvrige projekter Total projektportefølje Antal projekter Væsentligste begivenheder efter statusdagen Bazaar, Gøteborg, Sverige TK Development har sammen med den svenske boligudvikler JM AB indgået samarbejdsaftale med SKF Sverige AB om udvikling af SKF s fabriksområde i den gamle bydel i Gøteborg. Det påtænkte projekt omfatter i alt ca m² fordelt med m² shoppingcenter, m² service/erhverv samt m² boliger. TK Development skal stå for de m² shoppingcenter og service/erhverv og JM AB for de resterende m² boliger. Det endelige køb af arealet til Halvårsrapport 2007/08 for TK Development A/S 3/33

4 Resume projektet finder sted når der foreligger en godkendt lokalplan hvilket forventes i løbet af efteråret Grundsalg Reduta, Warszawa, Polen TK Development har efter statusdagen afsluttet salget af dette jordstykke i Warszawa. Der blev i første halvår 2007/08 indgået betinget aftale med en investor om dennes køb af grunden og et planlagt projekt. De sidste betingelser for handlens gennemførelse er nu opfyldt, og grunden overdrages til investor i oktober Forventninger For regnskabsåret 2007/08 forventes fortsat et resultat efter skat og minoritetsandele på minimum DKK 240 mio. Forventningerne baserer sig på at en række solgte projekter er planlagt færdiggjort i løbet af regnskabsåret. Der er i første halvår 2007/08 afleveret projekter på ca m². For andet halvår 2007/08 forventes aflevering af projekter på ca m² således at der i 2007/08 afleveres projekter på i alt ca m². Der forventes en fortsat god markedssituation for markederne i såvel Nord- som Centraleuropa ligesom en fortsat god pipeline af projekter på godt m² svarende til 3-4 års aktivitet på nuværende niveau er med til at underbygge forventningerne til indtjeningen på længere sigt. Nærværende halvårsrapport er tilgængelig på TK Development koncernens hjemmeside Spørgsmål til halvårsrapporten 2007/08 kan rettes til adm. direktør Frede Clausen på telefon /33 Halvårsrapport 2007/08 for TK Development A/S

5 Selskabsoplysninger TK Development A/S CVR Fondskode Hjemstedskommune: Aalborg Tel: (+45) Bestyrelse: Poul Lauritsen Torsten Erik Rasmussen Per Søndergaard Pedersen Kurt Daell Jesper Jarlbæk Niels Roth Direktion: Frede Clausen Robert Andersen 90 % 100 % Euro Mall Holding A/S CVR TKD Nordeuropa A/S CVR Stockholm Gamla Brogatan S Stockholm Tel: (+46) Helsinki Korkeavuorenkatu 34 FIN Helsinki Tel: (+358) Aalborg Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aaborg Tel: (+45) Riga Lacplesa 20a LV-1011 Riga Tel: (+371) København Arne Jacobsens Allé 16, 3. t.v. DK-2300 København S Tel: (+45) Vilnius Gynėjų str. 16, LT Vilnius Tel: (+370) Berlin Ahornstraße 16 D Berlin Tel: (+49) Warszawa ul. Mszczonowska 2 PL Warszawa Tel: (+48) Prag Karolinská 650/1 CZ Prag 8 Tel: (+420) Sofia The Executive Center 2a Saborna Street BG-1000 Sofia Tel: (+359) Halvårsrapport 2007/08 for TK Development A/S 5/33

6 Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal (DKK mio.) 1. halvår 2006/ /07 1. halvår 2007/08 Hovedtal: Nettoomsætning 437, ,1 427,9 Værdiregulering investeringsejendomme 92,3 111,0 10,8 Bruttoresultat 157,9 623,9 204,5 Ordinært resultat før finansiering 82,8 462,5 121,1 Finansiering m.v. -73,2-126,3-26,2 Resultat før skat 9,6 335,7 94,9 Periodens resultat 26,7 298,5 61,9 Aktionærernes andel af periodens resultat 3,8 249,4 57,9 Samlet balance 4.422, , ,7 Materielle anlægsaktiver 877,7 551,7 560,2 heraf investeringsejendomme 853,6 533,7 543,2 Projektportefølje 2.095, , ,3 heraf projektbeholdning 2.131, , ,2 heraf modtagne forudbetalinger fra kunder -35,8-41,7-70,9 Egenkapital ekskl. minoritetsandele 900, , ,0 Egenkapital 1.011, , ,7 Samlet ansvarlig kapital * 1.507, , ,7 Pengestrøm fra driften 149, ,9-360,2 Netto rentebærende gæld, ultimo 2.406, , ,7 Nøgletal: Egenkapitalforrentning (ROE) ** 0,8% 24,3% 9,8% Overskudsgrad (EBIT margin) 18,9% 17,0% 28,3% Soliditetsgrad (egenkapital) 22,9% 35,0% 31,3% Soliditetsgrad (inkl. ansvarlig kapital) 34,1% 35,0% 31,3% Indre værdi (nom. DKK 20) 32,1 41,1 43,3 Resultat pr. aktie (EPS) a nom. DKK 20 0,1 8,9 2,1 Udbytte (i DKK pr. aktie) 0,0 0,0 0,0 Børskurs (nom. DKK 20) Nøgletal korrigeret for warrants: Egenkapitalforrentning (ROE) ** 1,0% 24,3% 9,4% Soliditetsgrad (egenkapital) 23,9% 35,0% 32,2% Soliditetsgrad (inkl. ansvarlig kapital) 35,0% 35,0% 32,2% Indre værdi (nom. DKK 20) 33,3 41,1 44,0 Resultat pr. aktie (EPS-D) a nom. DKK 20 0,1 8,9 2,0 Ved beregning af nøgletal er Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning anvendt. Anvendt beregning for soliditetsgrad er egenkapital ultimo / passiver ultimo. *) Samlet ansvarlig kapital inkl. minoritetsandele i.h.t. IFRS. **) Omregnet til helårsbasis. 6/33 Halvårsrapport 2007/08 for TK Development A/S

7 Ledelsesberetning Halvåret 2007/08 i hovedtræk Resultat efter skat og minoritetsandele for første halvår 2007/08 udgør DKK 57,9 mio. mod DKK 3,8 mio. for tilsvarende periode året før. Balancen udgør pr. 31. juli 2007 DKK 4.104,7 mio. hvilket i forhold til 31. januar 2007 er en stigning på DKK 418,9 mio. svarende til 11,4 %. Koncernens egenkapital udgør pr. 31. juli 2007 DKK 1.285,7 mio., og soliditeten udgør 31,3 %. Der har i første halvår 2007/08 været en tilfredsstillende fremdrift i koncernens igangværende projekter. Projekterne omfatter både shoppingcentre, retailparker, boliger og kombinerede projekter og er nærmere beskrevet under de enkelte forretningsenheder. Koncernen har fortsat udbygningen på de bestående markeder for at optimere den markedsplatform TK Development har i dag. Der er bl.a. erhvervet et større jordstykke i Warszawa, Polen for at fortsætte udviklingen af boligsegmentet i Warszawa efter den særdeles tilfredsstillende opstart med Tivoli Residential Park. Der er desuden erhvervet jord til retailparker i Tjekkiet for at fortsætte udbygningen af dette segment. TK Development åbnede i foråret 2007 kontor i Sofia for at undersøge muligheden for udvikling af shoppingcentre og retailparker i Bulgarien. Mulige beliggenheder i de større byer undersøges løbende, og der arbejdes nu med flere konkrete projekter hvor de første arealer fortsat forventes erhvervet i indeværende regnskabsår. Bulgarien forventes således inden for kort tid at kunne bidrage til en styrkelse af den samlede projektpipeline i koncernen. TK Development har i perioden udnyttet en købsoption til at erhverve halvdelen af IØ Fondens ejerandel af Euro Mall Holding A/S hvorefter TK Developments ejerandel af Euro Mall Holding A/S udgør 90 %. Prisen for aktierne udgjorde ca. DKK 71 mio. Udnyttelse af købsoptionen skyldes koncernens fortsatte, positive opfattelse af markedsmulighederne sammenholdt med en projektpipeline på mere end m² hvilket forventes at bidrage positivt de kommende år. Projektporteføljen i koncernen Status på projektporteføljen Koncernens projektportefølje udgør pr. 31. juli 2007 i størrelsesordenen m² hvoraf m² vedrører solgte projekter, og de resterende m² vedrører øvrige projekter. De øvrige projekter omfatter m² i TKD Nordeuropa, m² i Euro Mall Holding og m² i TK Development A/S, moderselskabet. Pr. 31. januar 2007 udgjorde koncernens projektportefølje m². De væsentligste elementer i koncernens projektportefølje fremgår nedenfor: Projektportefølje (mio. DKK): Projektportefølje, brutto Heraf forward funding Bogført værdi af projektportefølje Udviklingspotentiale i 000 m²: Solgte projekter Øvrige projekter Total projektportefølje Antal projekter Tabel 1 I omstående tabel fremgår fordelingen af den regnskabsmæssige værdi af projekterne i projektporteføljen pr. 31. juli 2007 opdelt på selskabet og de to underliggende delkoncerner. Projekterne er opdelt i solgte og ikke solgte projekter pr. 31. juli 2007 og underopdelt i færdigopførte, under opførelse og ikke påbegyndte. Halvårsrapport 2007/08 for TK Development A/S 7/33

8 (DKK mio.) Solgte Projekter pr. 31. juli 2007 *) TKD Nordeuropa EMH TKD, moder Koncern i alt Procent af total Færdigopførte ,0% Under opførelse ,0% Ikke påbegyndte ,8% Total ,8% Udviklingen på koncernniveau kan skitseres således: (DKK mio.) Solgte Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Ikke solgte Færdigopførte ,6% Under opførelse ,4% Ikke påbegyndte ,2% Total ,2% Ikke solgte Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Total projektportefølje *) korrigeret for koncerninterne elimineringer. Tabel ,0% I nedenstående tabel fremgår projektporteføljens kvadratmeter opdelt på tilsvarende måde som i ovenstående tabel. ( 000) m² Solgte Projekter pr. 31. juli 2007 TKD Nordeuropa EMH TKD, moder Koncern i alt Procent af total Færdigopførte ,0% Under opførelse ,9% Ikke påbegyndte ,9% Total ,8% Ikke solgte Færdigopførte ,2% Under opførelse ,2% Ikke påbegyndte ,8% Total ,2% Total projektportefølje Tabel ,0% Total projektportefølje Antal projekter Forward funding I % af bogført værdi på solgte projekter, brutto Tabel 4 25,4% 51,0% 49,5% 58,9% Ved anvendelse af forward funding reducerer koncernen løbende pengebindingen i den solgte projektportefølje. Pr. 31. juli 2007 udgør forward funding 58,9 % af den bogførte projektværdi af solgte projekter, brutto. Anvendelse af forward funding forløber planmæssigt og følger koncernens strategi herfor. Som det fremgår, er der i perioden sket en forøgelse af bogført værdi af solgte og ikke solgte projekter under opførelse. Stigningen i ikke solgte projekter under opførelse vedrører primært igangværende byggerier i joint venture samarbejder hvor der er aftalt en strategi om gennemførelse af byggeri og modning af det færdigopførte projekt forinden salg til endelig investor. Projekter omfattet heraf udgør bl.a. Prague Outlet Center i Tjekkiet, Ringsted factory outlet og Amerika Plads, parkeringskælder, de to sidstnævnte i Danmark. Under ikke solgte projekter er den bogførte værdi af ikke på- 8/33 Halvårsrapport 2007/08 for TK Development A/S

9 begyndte projekter forøget som følge af at koncernen har erhvervet arealer til brug for planlagte projekter, bl.a. boligprojektet Bielany i Warszawa og butikscentret i Frederikssund. ( 000) m² Solgte Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Ikke solgte Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Total projektportefølje Tabel 5 En nærmere beskrivelse af alle væsentlige projekter fremgår af afsnittet omkring projektporteføljen under hver af de respektive forretningsenheder. Væsentligste begivenheder efter statusdagen Bazaar, Gøteborg, Sverige TK Development har sammen med den svenske boligudvikler JM AB indgået samarbejdsaftale med SKF Sverige AB om udvikling af SKF s fabriksområde i den gamle bydel i Gøteborg. Det påtænkte projekt omfatter i alt ca m² fordelt med m² shoppingcenter, m² service/erhverv samt m² boliger. TK Development skal stå for de m² shoppingcenter og service/erhverv og JM AB for de resterende m² boliger. Det endelige køb af arealet til projektet finder sted når der foreligger en godkendt lokalplan hvilket forventes i løbet af efteråret Bazaar, Gøteborg, Sverige Grundsalg Reduta, Warszawa, Polen TK Development har efter statusdagen afsluttet salget af dette jordstykke i Warszawa. Der blev i første halvår 2007/08 indgået betinget aftale med en investor om dennes køb af grunden og et planlagt projekt. De sidste betingelser for handlens gennemførelse er nu opfyldt, og grunden overdrages til investor i oktober Forventninger For regnskabsåret 2007/08 forventes for TK Development koncernen fortsat et resultat efter skat og minoritetsandele på minimum DKK 240 mio. Forventningerne baserer sig på at en række solgte projekter er planlagt færdiggjort i løbet af regnskabsåret. Halvårsrapport 2007/08 for TK Development A/S 9/33

10 I andet halvår 2007/08 er der bl.a. planlagt aflevering af følgende projekter: Projekt antal m² Shopping- og bydelscentret Spinderiet, Valby, Danmark Retailparker i Århus og Esbjerg, Danmark Retailparker i Stockholm, Örebro og Växjö, Sverige Retailparker i Lohja og Lappeenranta, Finland Milgravja Street, Riga, Letland Øvrige projekter/grundsalg Galeria Biala, Bialystok, Polen Targówek Retail Park, Warszawa, Polen Udvidelsen af Plejada Shopping Centre, Sosnowiec, Polen Grundsalg, Reduta III, Warszawa, Polen Ostrava Retail Park, Ostrava, Tjekkiet Udvidelsen af Shopping Centre Futurum, Ostrava, Tjekkiet I alt ca Der er i første halvår 2007/08 afleveret projekter på ca m² således at der samlet for 2007/08 er planlagt aflevering af projekter på i alt ca m². Projekterne er nærmere omtalt under de enkelte forretningsenheder. Der forventes en fortsat god markedssituation for markederne i såvel Nord- som Centraleuropa ligesom en fortsat god pipeline af projekter på godt m² svarende til 3-4 års aktivitet på nuværende niveau er med til at underbygge forventningerne til indtjeningen på længere sigt. De økonomiske nøgletal som fremgår nederst på denne side, understøtter ledelsens vurdering af mulighederne for vækst på de enkelte markeder. Den forventede vækst stimulerer retailkædernes ekspansionslyst i hele koncernens markedsområde ligesom der i Centralog Østeuropa fortsat er et yderligere udækket behov for kvalitetsbetonede shoppingcentre og retailparker. I Polen er der fortsat mangel på attraktive boliger, og mange eksisterende boliger opfylder ikke længere polakkernes krav til boligstandard. Warszawa udvikler sig løbende og styrker sin position som Polens kraftcentrum. Disse forhold kombineret med en forholdsvis høj befolkningstilvækst i storbyerne og en fortsat faldende arbejdsløshed er baggrunden for ledelsens positive vurdering af markedsmulighederne inden for boligsegmentet i Polen. I Bulgarien arbejdes der nu med flere konkrete projekter, og de første arealer forventes fortsat erhvervet i indeværende regnskabsår. Bulgarien forventes således inden for kort tid at kunne bidrage til en styrkelse af den samlede projektpipeline i koncernen. På investorsiden er der fortsat stærk interesse for køb af kvalitetsprojekter inden for fast ejendom. Økonomiske nøgletal Danmark Sverige Finland Baltikum Polen Tjekkiet Slovakiet Bulgarien BNP (% å/å) ,1 2,8 4,2 9,4 6,4 5,2 8,8 5, ,8 2,6 3,0 6,9 5,2 5,0 7,1 6,0 Privatforbrug (% å/å) ,0 4,1 4,0 10,0 6,4 5,5 6,4 6,8 Kilde: OECD og Danske Bank, september ,7 3,0 3,0 7,2 4,5 4,5 5,6 6,3 10/33 Halvårsrapport 2007/08 for TK Development A/S

11 TK Development, moderselskabet TK Development, moderselskabet er holdingselskab for TKD Nordeuropa og Euro Mall Holding samt de bulgarske aktiviteter. Endvidere er projekterne i Tyskland og Rusland samt enkelte andre aktiver hjemmehørende i denne del af koncernen. TKD Nordeuropa har i første halvår 2007/08 realiseret et resultat efter skat på DKK 12,4 mio. mod DKK 7,4 mio. for tilsvarende periode året før. Der har i perioden været en tilfredsstillende fremdrift på koncernens igangværende projekter. Af væsentlige projekter som bidrager til periodens resultat, kan nævnes følgende: Periodens resultat i denne del af koncernen udgør DKK 9,6 mio. efter skat. Værdiregulering af koncernens tyske investeringsejendomme Den samlede værdi af koncernens investeringsejendomme i Tyskland udgør pr. 31. juli 2007 DKK 229,5 mio. Periodens værdiregulering udgør DKK 0,4 mio. Værdiansættelsen er fortsat baseret på en afkastgrad på 6 %, beregnet ud fra en discounted cashflow model. Omsætningsaktiver Projektporteføljen består af fire grundarealer i Tyskland hvoraf der pågår forhandlinger om salg af det ene af disse, udlejningsejendomme i Rusland og enkelte øvrige aktiver. Udlejningen af TK Development A/S projekter i Rusland og Tyskland er forløbet tilfredsstillende. Investeringsejendomme i TK Development, moderselskabet er beskrevet i det efterfølgende afsnit om investeringsejendomme. TKD Nordeuropa Koncernens aktiviteter i Nordeuropa er placeret i den 100 % ejede delkoncern TKD Nordeuropa. Den gamle værftshal, Østre Havn, Aalborg, Danmark Denne gamle, bevaringsværdige værftshal der er på ca m², er i første halvår 2007/08 solgt til en privat investor. Tammisto Retail Park, Tammisto, Helsinki, Finland I Tammisto i Finland har koncernen udviklet og opført en retailpark på m². Projektet er i første halvår 2007/08 afleveret til en privat investor. Vantaanportti Retail Park, etape II, Helsinki, Finland Retailparken udgør fuldt udbygget ca m². Retailparkens etape I på ca m² er fuldt udlejet og solgt i tidligere regnskabsår. Retailparkens etape II er færdigopført ultimo 2006 og i første halvår 2007/08 solgt til en international investor. Projektportefølje / projektnyt I TKD Nordeuropa har der som nævnt ovenfor i første halvår 2007/08 været en tilfredsstillende fremdrift i projektporteføljen. Pr. 31. juli 2007 udgør udviklingspotentialet i porteføljen vedrørende solgte projekter m² og for øvrige projekter/projektmuligheder m², i alt m². Pr. 31. januar 2007 udgjorde det samlede udviklingspotentiale i størrelsesordenen m². TKD Nordeuropa opererer primært inden for projektsegmenterne butiksejendomme (shoppingcentre og retailparker), kontorejendomme og projekter med segmentmix. Halvårsrapport 2007/08 for TK Development A/S 11/33

12 Projektoverblik Oversigten nedenfor viser de væsentligste projekter i projektporteføljen for TKD Nordeuropa. Den bogførte værdi af nedenstående projekter udgør mere end 95 % af den samlede, bogførte værdi af projektbeholdningen pr. 31. juli 2007 i TKD Nordeuropa. Målt i forhold til bogført værdi har de fem største projekter en bogført værdi på i alt DKK 997,5 mio. pr. 31. juli Projektnavn By Segment Areal (m²) TKD's ejerandel Byggestart/ Forventet byggestart Åbning/ Forventet åbning Danmark Ringsted factory outlet Ringsted Detail % Efterår 2006 Forår 2008 Østre Teglgade København Kontor/bolig % Løbende Amerika Plads, P-kælder København P-kælder % 2004 Løbende Spinderiet Valby Mix % Primo 2005 Efterår 2007 Ejby Industrivej København Kontor % Medio 2008 Medio 2009 Vandtårnsvej København Kontor % Medio 2008 Løbende Hadsundvej Aalborg Mix % Primo 2008 Løbende AaB College, etape II Aalborg Mix % Ultimo 2006 Primo 2008 Østre Havn Aalborg Mix % 1 Løbende Løbende Amerika Plads, felt C København Mix % Primo 2008 Primo 2010 Amerika Plads, felt A København Kontor % Primo 2008 Primo 2010 Retailpark, Storegade Esbjerg Detail % Forår 2007 Efterår 2007 Retailpark, Århus Syd Århus Detail % Forår 2007 Etape 1: Efterår Etape 2: Primo Butikscenter, Frederikssund Frederikssund Detail/Bolig % Primo 2008 Ultimo 2009 Neptunvej Randers Mix % Primo 2008 Ultimo 2008 Retailpark, Tagtækkervej Odense Detail % Medio 2007 Medio 2008 Sverige Entré, multifunktionelt center Malmø Mix % Medio 2006 Forår 2009 Retailpark, Karlstad Karlstad Detail % Ultimo 2010 Ultimo 2011 Retailpark, Barkarby, etape IV Barkarby Detail % Ultimo 2007 Medio 2008 Retailpark, Marieberg Örebro Detail % Ultimo 2006 Retailpark, Söderhamn Söderhamn Detail % Efterår 2007 Etape 1: Efterår Etape 2: Efterår Etape 1: Ultimo Etape 2: Medio Retailpark, Botkyrka Stockholm Detail % Forår 2007 Efterår 2007 Retailpark, Nyköping Nyköping Detail % Efterår 2007 Efterår 2008 Finland Tammerfors Retail Park, etape II Tammerfors Detail % Medio 2008 Primo 2009 Lohja Retail Park Lohja Detail % Primo 2007 Ultimo 2007 Retailpark, Lappeenranta Lappeenranta Detail % Forår 2007 Efterår 2007 Retailpark, Seinäjoki Seinäjoki Detail % Medio 2007 Efterår 2008 Baltikum Rubicon Vilnius Detail % Forår 2008 Efterår 2009 Milgravja Street Riga Bolig/Detail % Ultimo Ulmana Retail Park Riga Detail % Forår 2008 Primo 2009 TKD Nordeuropa totalt areal ca ) TKD Nordeuropas avanceandel på udvikling udgør 70 %. 12/33 Halvårsrapport 2007/08 for TK Development A/S

13 Projekter Butikscenter, Frederikssund, Danmark TKD Nordeuropa har erhvervet flere ejendomme i Frederikssund med henblik på opførelse af et butikscenter. Efter en optimering af projektet omfatter det nu m² butikscenter hvoraf ca m² udlejes til en dagligvareoperatør, og de resterende ca m² udlejes til specialbutikker og restauranter. Herudover bliver der mulighed for opførelse af ca m² kontorer samt ca m² boliger. Udlejningen er påbegyndt, og de første aftaler er underskrevet. Ny lokalplan for området forventes vedtaget ultimo 2007, og åbning af centret forventes ultimo I tilknytning til centret etableres et parkeringshus med ca. 800 parkeringspladser. Retailpark, Storegade, Esbjerg, Danmark Projektet omfatter en retailpark på ca m² der er fuldt udlejet. Byggeriet er påbegyndt i foråret 2007 med forventet aflevering i efteråret Projektet er solgt til et ejendomsselskab baseret på forward funding. Retailpark, Århus Syd, Danmark I Århus udvikler koncernen en ca m² retailpark. Projektet omfatter to etaper hvor første etape udgør ca m². Byggeriet er påbegyndt i foråret 2007 med forventet aflevering i efteråret Projektet er solgt dels til en bruger, dels til et ejendomsselskab baseret på forward funding. Spinderiet, Valby, Danmark Der er tale om et multifunktionelt shopping- og bydelscenter på m² bestående af ca m² butikker og restauranter, ca m² kontorer, ca m² leisure, m² boliger og ca. 550 p-pladser. Opførelsen er påbegyndt i foråret 2005, og centret er aftalt afleveret til investor i efteråret Projektet ekskl. boliger er solgt til ejendomsinvesteringsselskabet DADES. Boligdelen bestående af m² lejeboliger og m² ejerboliger, er solgt til henholdsvis DVB og en privat investor. En andel af boligerne er afleveret til investorerne i første halvår 2007/08. Udlejningsgraden for projektet ekskl. boliger udgør nu 89 % og opfylder udlejningskravet over for investor. Stuhrs Brygge, Aalborg, Danmark På de tidligere Aalborg Værft arealer har TKD Nordeuropa i efteråret 2006 færdiggjort og afleveret m² firmadomicil til KMD (Kommunedata). Projektet indgår som en del af en fremtidig business- og boligpark på Stuhrs Brygge på mere end m² hvor TKD Nordeuropa løbende erhverver jordarealer til udvikling af nye projekter. TK Development har i første halvår 2007/08 solgt den gamle, bevaringsværdige værftshal til en privat investor. Herudover arbejdes der med en ændring af lokalplanen således at ca m² konverteres fra kontorer til boliger. Planarbejdet forventes afsluttet primo Amerika Plads, København, Danmark Kommanditaktieselskabet Danlink Udvikling (DLU) som ejes ligeligt af Københavns Havn og TKD Nordeuropa, ejer tre projekter på Amerika Plads: Felt A, felt C og en parkeringskælder. På felt A planlægges opført et bygningskompleks indeholdende ca m² kontorer, og på felt C planlægges opført et bygningskompleks indeholdende ca m² erhverv og boliger. Opførelse sker i takt med udlejningen. Parkeringskælderen på Amerika Plads området er delvist opført og drives af Europark. Efter færdiggørelse af det samlede parkeringsanlæg forventes dette solgt. Ringsted factory outlet, Ringsted, Danmark TKD Nordeuropa har indgået et 50/50-ejet joint venture med Miller Developments der har erfaring med udvikling af factory outlets, om udvikling af et factory outlet på de ejede arealer i Ringsted. Projektet omfatter et m² factory outlet center samt tilhørende restaurationsfaciliteter og ca p- pladser. Der er tale om det første, betydende factory outlet center i Danmark, og udlejningen pågår. Byggeriet er igangsat i efteråret 2006 med åbning i foråret Efter indkøring og Halvårsrapport 2007/08 for TK Development A/S 13/33

14 / Ledelsesberetning Ringsted factory outlet, Danmark Butikscenter, Frederikssund, Danmark Shopping- og bydelscenter Spinderiet, Valby, Danmark Retailpark, Seinäjoki, Finland Retailpark, Marieberg, Sverige 14/33 Halvårsrapport 2007/08 for TK Development A/S

15 modning af centret forventes projektet solgt. Hadsundvej, Aalborg, Danmark I forbindelse med at KMD primo 2007 er flyttet til ny domicilejendom på Stuhrs Brygge i Aalborg, har TKD Nordeuropa overtaget de arealer på Hadsundvej i Aalborg hvor KMD hidtil har haft firmadomicil. Arealet er centralt placeret tæt på centrum og universitetet. Projektarealet udgør m², og der planlægges et projekt indeholdende boliger og kontorer. Udviklingen af boliger og kontorer sker i takt med udlejning eller salg. Der er i første halvår 2007/08 indgået aftale med en privat investor om dennes køb af en boligbyggeret på ca m². Handlen er betinget af at der opnås tilladelse til opførelse af det planlagte boligbyggeri. Lokalplanen er p.t. under udarbejdelse. Handlen forventes afsluttet når lokalplanen er godkendt hvilket forventes at ske primo AaB College, Aalborg, Danmark En del af arealet på Hadsundvej, Aalborg er solgt til Aalborg Boldspilklub A/S hvor der skal udvikles sportscollege med kursus- & konferencecenter samt kollegieværelser. Der sker etapevis aflevering af projektet der omfatter ca m². Første etape er afleveret, og anden etape afleveres primo Østre Teglgade, København, Danmark Der er tale om et m² projektareal med en attraktiv beliggenhed på Teglholmen. Grunden der ejes af TKD Nordeuropa, er velegnet til enten et bolig- eller kontorprojekt. Bebyggelse kan finde sted etapevis i takt med udlejning og/eller salg. Der arbejdes p.t. med en ændring af myndighedsforholdene således der bliver mulighed for opførelse af boligbyggeri på arealet. Entre, multifunktionelt center, Malmø, Sverige TKD Nordeuropa har i regnskabsåret 2006/07 solgt det multifunktionelle center, Entré i Malmø til CGI Commerz Grundbesitz Investmentgesellschaft mbh. Salgsprisen er fastsat på baggrund af et afkastkrav på 6 %. Den samlede salgssum forventes at udgøre i niveauet SEK 1,5 mia. Salget er baseret på en aftale om forward funding, og der sker således ratevis betaling af købesummen i takt med opførelse af byggeriet. Byggeriet er påbegyndt medio 2006, og udlejningsgraden udgør ca. 55 %. Ankerlejerne er bl.a. Hennes & Mauritz, Lindex, Hemköp, Intersport, SF Bio och Sats (Svensk Film). Centret forventes at åbne i foråret Centret udvikles som et multifunktionelt projekt på m² hvoraf m² er butikker, m² er restauranter, biograf, fitness og bowling, m² er kontorer, og m² er boliger. Hertil kommer fællesarealer samt p-kælder med 900 pladser. Retailpark, Marieberg, Sverige Der er tale om et retailparkprojekt i Örebro, Sverige på m² der opføres i to etaper. Første etape der omfatter ca m², er fuldt udlejet og afleveres til investor i oktober Udlejning af anden etape på de resterende m² pågår, og projektet forventes afleveret i efteråret Projektets første etape er solgt til Oppenheim Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbh baseret på forward funding. Investor har option på køb af anden etape. Retailpark, Söderhamn, Sverige På koncernens areal i Söderhamn i Sverige udvikles en retailpark på m². Projektet opføres i to etaper hvor første etape udgør m². Udlejningen pågår, og der er underskrevet lejeaftale for en del af arealet. Byggetilladelse forventes i efteråret 2007, og åbning af første etape forventes ultimo 2008 og anden etape medio Der er indgået letter of intent med en privat investor. Retailpark, Barkarby, Stockholm, Sverige Der er tale om en retailpark der fuldt udbygget bliver på m² fordelt på 8-10 butikker. Opførelsen sker etapevis i takt med udlejningen. Første etape på m² der er udlejet til Jula og Färgtema, er færdigopført og afleveret til investor i juli Anden og tredje etape omfattende i alt Halvårsrapport 2007/08 for TK Development A/S 15/33

16 m² der har Intersport, Asko, Mio og Pay C som lejere, er afleveret til investor i efteråret Fjerde og sidste etape er efter tilladelse fra myndighederne udvidet til m², og der er indgået lejeaftale med elektronikkæden Media Markt. Byggetilladelse til sidste etape forventes i oktober 2007 med byggestart umiddelbart herefter. Aflevering af sidste etape forventes medio Det samlede projekt er solgt til den tyske investeringsfond Commerz Grundbesitz Spezialfondsgesellschaft mbh på basis af forward funding. Retailpark, Botkyrka, Stockholm, Sverige Projektet omfatter en retailpark på ca m². Projektet er fuldt udlejet, byggeriet i gang og aflevering til investor er planlagt til november Projektet er solgt til en privat investor baseret på forward funding. Retailpark, Nyköping, Sverige Der er tale om en retailpark på i alt m². Projektet omfatter to lejemål hvoraf der er indgået lejeaftale om det ene. Der er opnået byggetilladelse til projektet, og byggeriet forventes igangsat i efteråret Åbning af retailparken forventes i efteråret Der er indgået letter of intent med en privat investor. Retailpark, Lappeenranta, Finland Projektet omfatter en retailpark på ca m². Byggeriet er igangsat i foråret 2007, og aflevering forventes i efteråret Der er indgået bindende aftaler med lejere på ca. halvdelen af arealet. Projektet er solgt til en privat investor baseret på forward funding. Retailpark, Seinäjoki, Finland TKD Nordeuropa har erhvervet et areal i den finske by Seinäjoki med henblik på etablering af en m² retailpark. Byggeriet er igangsat i august 2007 med forventet færdiggørelse i efteråret Aktuel udlejningsgrad udgør 71 %. Projektet er solgt til en privat investor baseret på forward funding. Retailpark, Rubicon, Vilnius, Litauen TKD Nordeuropa har erhvervet et areal i Vilnius med henblik på opførelse af en retail park på i alt m². Der er ansøgt om tilladelse til projektet, og byggeriet forventes påbegyndt i foråret 2008 med forventet åbning i efteråret Udlejningen er påbegyndt, og de første lejeaftaler er indgået. Der pågår forhandlinger med investorer til projektet. Ulmana Retail Park, Riga, Letland I Riga har TKD Nordeuropa erhvervet et areal hvor der planlægges opførelse af en retailpark på m². Udlejningsbestræbelserne er påbegyndt, og de første lejeaftaler er indgået. Byggestart forventes i foråret 2008 med åbning primo Der pågår forhandlinger med investorer til projektet. Euro Mall Holding TK Development koncernens aktiviteter i Centraleuropa udøves primært gennem Euro Mall Holding som er 90 % ejet af TK Development koncernen mens 10 % ejes af IØ-Fonden. TK Development har i perioden udnyttet en købsoption til at erhverve halvdelen af IØ Fondens ejerandel af Euro Mall Holding A/S hvorefter TK Developments ejerandel af Euro Mall Holding A/S udgør 90 %. Prisen for aktierne udgjorde ca. DKK 71 mio. Udnyttelse af købsoptionen skyldes koncernens fortsatte positive opfattelse af markedsmulighederne sammenholdt med en projektpipeline på mere end m² hvilket forventes at bidrage positivt de kommende år. Euro Mall Holding har i første halvår 2007/08 realiseret et resultat efter skat på DKK 39,8 mio. Resultatet efter skat i første halvår 2006/07 udgjorde DKK 115,2 mio. Der har i perioden været en tilfredsstillende udvikling i projektporteføljen, dels i form af en tilfredsstillende fremdrift på igangværende projekter, dels i form af en tilfredsstillende til- 16/33 Halvårsrapport 2007/08 for TK Development A/S

17 gang af nye projekter. De væsentligste forhold der indgår i periodens resultat ud over drift af koncernens investeringsejendomme, er nævnt nedenfor. Prague Outlet Center, Prag, Tjekkiet Arealerne til projektet er erhvervet i tidligere år. Byggeriet af første etape af factory outlet centeret er igangsat i foråret 2007 og forløber planmæssigt. Åbning er planlagt til november Udlejningen forløber ligeledes planmæssigt. Som følge heraf har ledelsen vurderet at risiciene i projektet er væsentligt reduceret i forhold til tidligere. Med baggrund heri er der foretaget delvis tilbageførsel af den i tidligere år foretagne nedskrivning af projektet. Værdiregulering af koncernens centraleuropæiske investeringsejendomme Koncernens investeringsejendomme i Centraleuropa består af koncernens 20 %-ejerandele af tre shoppingcentre i Tjekkiet beliggende i henholdvis Hradec Králové, Ostrava og Olomouc. Den samlede værdi af koncernens centraleuropæiske investeringsejendomme udgør pr. 31. juli 2007 DKK 313,7 mio. og baserer sig på en afkastgrad på 7 %. I shoppingcentret i Olomouc er der i perioden sket en genforhandling af størstedelen af lejekontrakterne hvilket har medført en stigning på mere end 5 % af den samlede lejeindtægt i centret. Periodens værdiregulering udgør DKK 10,4 mio. som indgår i bruttoresultatet. Projektportefølje/projektnyt I Euro Mall Holding har der i første halvår 2007/08 været en tilfredsstillende udvikling i projektporteføljen. Pr. 31. juli 2007 udgør udviklingspotentialet i porteføljen vedrørende solgte projekter m² og for øvrige projekter/projektmuligheder m², i alt m². Pr. 31. januar 2007 udgjorde det samlede udviklingspotentiale i størrelsesordenen m². Investeringsejendomme er særskilt beskrevet på side 21. Projektoverblik Oversigten på næste side viser de væsentligste projekter i projektporteføljen for Euro Mall Holding. Den bogførte værdi af nedenstående projekter udgør mere end 85 % af den samlede, bogførte værdi af projektbeholdningen pr. 31. juli 2007 i Euro Mall Holding. Målt i forhold til bogført værdi har de fem største projekter en bogført værdi på i alt DKK 565,3 mio. pr. 31. juli Projekter Multifunktionelt center Young City, Gdansk, Polen Projektet omfatter ca m² multifunktionelt center i Gdansk, Polen og udvikles i et joint venture samarbejde med Meinl European Land Ltd. Centret vil indeholde retail, restaurant- og leisurefaciliteter på ca m², et kontortårn på ca m² samt et boligtårn på ca m². Arealet til brug for projektet er erhvervet af Baltic Property Trust gruppen der ligeledes bliver langsigtet investor på kontordelen. Meinl European Land Ltd. har påtaget sig den samlede finansiering af projektet og bliver den langsigtede investor på retail-, restaurant- og leisurearealerne. Boligenhederne forventes solgt til private brugere. Der pågår drøftelser med adskillige lejere der alle signalerer stor interesse for at etablere sig i centret. TK Development vil i udviklingsperioden generere indtjening via honorarbetalinger samt en overskudsandel baseret på den opnåede lejeindtægt ved centrets åbning. Der er ansøgt om byggetilladelse til projektet, og byggestart forventes primo 2008 med forventet åbning medio Projektet udgør første fase af en større udviklingsplan for hele området. Halvårsrapport 2007/08 for TK Development A/S 17/33

18 Boligprojekt, Bielany, Warszawa, Polen Euro Mall Holding har erhvervet et areal i Warszawa med mulighed for opførelse af boligbyggeri bestående af enheder. Projektet planlægges opført i fire etaper. Det påtænkte projekt kan rummes inden for den eksisterende lokalplan, og byggetilladelse til projektet forventes udstedt primo Byggeriet af første etape forventes igangsat primo 2008 med aflevering primo De øvrige etaper forventes afleveret løbende frem til Boligerne forventes solgt som ejerlejligheder til private brugere. Shoppingcenter, Jastrzębie, Polen Projektet der omfatter ca m² shoppingcenter, gennemføres af Meinl European Land Ltd. med Euro Mall Holding som projektudvikler. Euro Mall Holding har således indgået udviklings- og honoraraftale med Meinl omkring Euro Mall Holdings assistance vedrørende udvikling, udlejning og byggestyring af projektet. Byggestart forventes medio 2008 Projektnavn By Segment Areal (m²) TKD's ejerandel Byggestart/ Forventet byggestart Åbning/ Forventet åbning Tjekkiet Prague Airport Ruzyne II Prag Mix % Prague Outlet Center Prag Detail % Forår 2007 Etape 1: November Etape 2: Ultimo Retail Park Sterboholy Prag Detail % Retail Park Ostrava Ostrava Detail % Primo 2007 September 2007 Shopping Centre Futurum, udvidelse Ostrava Detail % 1 Forår 2007 Efterår 2007 Retail Park Liberec Liberec Detail % Efterår 2007 Etape 1: Medio Etape 2: Forår Shopping Centre Kolin Kolin Detail % Efterår 2007 Efterår 2008 Retail Park Most Most Detail % Primo 2008 Ultimo 2008 Polen Multifunktionelt center Young City Gdansk Mix % Primo 2008 Medio 2010 Galeria Biala Bialystok Detail % 1 Efterår 2006 November 2007 Targówek Retail Park Warszawa Detail % Efterår 2006 Efterår 2007 Bytom Retail Park Bytom Detail % 2008 Løbende Tivoli Residentail Park, Targówek Warszawa Boliger/Service % Forår 2007 Poznan Warta Poznan Detail/Boliger % 2008 Løbende Reduta III Warszawa Kontor % - - Plejada Shopping Centre, udvidelse Etape 1: Medio Etape 2: Ultimo Sosnowiec Detail % Ultimo 2006 November 2007 Residential Park, Bielany Warszawa Boliger/Service % Primo 2008 Løbende Shoppingcenter, Tarnow Tarnow Detail % Primo 2008 Ultimo 2008 Shoppingcenter, Nowy Sacz Nowy Sacz Detail % Primo 2008 Ultimo 2008 Shoppingcenter, Jastrzębie Jastrzębie Detail Medio 2008 Efterår 2009 Euro Mall Holding totalt areal ca ) Euro Mall Holdings avanceandel på udvikling udgør 50 %. 2) Baseret på fee-indtægter 18/33 Halvårsrapport 2007/08 for TK Development A/S

19 med åbning af centret i efteråret Shoppingcenter, Nowy Sacz, Polen Euro Mall Holding har erhvervet et areal i den polske by Nowy Sacz med henblik på opførelse af et shoppingcenter bestående af ca m² hypermarked og ca m² specialbutikker. Aktuel udlejningsgrad udgør 77 %. Der er ansøgt om byggetilladelse som forventes udstedt primo Åbning af centret forventes ultimo Der pågår aktuelt forhandlinger med investorer til projektet. Shoppingcenter, Tarnow, Polen I den polske by Tarnow har Euro Mall Holding erhvervet et areal til brug for opførelse af ca m² shoppingcenter hvoraf ca m² udgør supermarked, og ca m² udgør specialbutikker. Der er ansøgt om byggetilladelse der forventes udstedt primo Åbning af centret forventes ultimo Aktuel udlejningsgrad udgør 57 %, og der pågår forhandlinger med investorer til projektet. Udvidelse af Plejada Shopping Centre, Sosnowiec, Polen Der er indgået aftale mellem St. Martins Property Corporation Limited der er ejer af shoppingcentret og Euro Mall Holding hvor Euro Mall Holding forestår udvikling og opførelse af en m² udvidelse af centret med henblik på etablering af yderligere ca. 19 special- og mærkevarebutikker. Byggeriet er påbegyndt i efteråret 2006, og åbning af udvidelsen af centret er planlagt til november Galeria Biala, Bialystok, Polen Der er indgået et udviklingssamarbejde med Meinl European Land Ltd. om udvikling af et shopping- og leisurecenter i Bialystok i Polen. Meinl har erhvervet de nødvendige jordarealer og har modtaget de fornødne myndighedsgodkendelser. Centrets fortsatte udvikling og opførelse sker under management af Euro Mall Holding og finansieres af Meinl European Land Ltd. Shoppingcentret der bliver på m², vil indeholde et hypermarked, ca. 90 specialbutikker og leisurefaciliteter. Opførelsen af shoppingcentret er igangsat i september 2006 med åbning i november Projektet er fuldt udlejet. Targówek Retail Park, Warszawa, Polen Projektet der omfatter en m² retailpark beliggende ved shoppingcentret Targówek, er i regnskabsåret 2006/07 solgt til Credit Suisse Asset Management Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbh baseret på forward funding og et afkast på 7 %. Der er opnået byggetilladelse til projektet, og byggeriet er påbegyndt. Udlejningsgraden udgør aktuelt 98 %. Det samlede projekt vil bestå af 11 butiksenheder. Butikkerne åbner løbende i takt med færdiggørelse, og den samlede retailpark er planlagt færdig i efteråret Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen På Euro Mall Holdings jordarealer i Targówek-området, Warszawa udvikles koncernens første boligprojekt i Polen. Fuldt udbygget vil projektet der opføres etapevis, bestå af 280 boligenheder samt serviceerhverv i stueplan. Boligenhederne sælges som ejerlejligheder. Opførelsen af første etape på ca. 140 boligenheder er påbegyndt i foråret 2007 og forventes afsluttet medio Samtlige enheder i projektets første etape er solgt, og salget af enhederne i anden etape er påbegyndt. Anden etape forventes ligeledes at bestå af ca. 140 enheder. Der er aktuelt indgået salgsaftaler på ca. 30 % af enhederne i anden etape. Byggeriet af anden etape forventes afsluttet ultimo Bytom Retail Park, Bytom, Polen På Euro Mall Holdings grund ved shoppingcentret Plejada i Bytom der har en central placering i Katowice-regionen, forventes udviklet en retailpark med et samlet udlejningsareal på ca m². Projektet opføres etapevis i takt med udlejningen. Udlejningsbestræbelser pågår, og byggeri igangsættes i takt med udlejning. Reduta III, Warszawa, Polen Euro Mall Holding ejer en nabogrund til shoppingcentret Halvårsrapport 2007/08 for TK Development A/S 19/33

20 Retail Park Most, Tjekkiet Prague Outlet Center, Tjekkiet Shoppingcenter, Nowy Sacz, Polen Targówek Retail Park, Polen Tivoli Residential Park, Targówek, Polen 20/33 Halvårsrapport 2007/08 for TK Development A/S

21 Reduta i Warszawa. I 2003 blev der opført og solgt en bygning hvor den franske sportsforretningskæde Decathlon er lejer. Der er mulighed for opførelse af en m² kontorejendom på arealet. Der er i første halvår 2007/08 indgået betinget aftale med en investor om dennes køb af grunden og det planlagte projekt. De sidste betingelser for handlens gennemførelse er nu opfyldt, og grunden overdrages til investor i oktober Prague Outlet Center, Prag, Tjekkiet På Euro Mall Holdings centralt beliggende jordstykke i Prag udvikles et m² factory outlet center. Projektet udvikles i joint venture med en international samarbejdspartner med kompetence inden for factory outlets, og denne samarbejdspartner erhvervede i regnskabsåret 2006/07 25 % af projektet. Første etape udgør ca m², og opførelse heraf er påbegyndt i foråret 2007 med planlagt åbning i november Efter indkøring og modning af centret forventes projektet solgt. Retail Park Ostrava, Tjekkiet Retailparken er opført på Euro Mall Holdings grund ved shoppingcentret Futurum i Ostrava. Byggeriet udgør m², og aktuel udlejningsgrad udgør 88 %. Retailparken åbnede den 26. september Projektet er i regnskabsåret 2006/07 solgt til GE Real Estate Central Europe. Salgsaftalen er baseret på forward funding. Som et led i udviklingen af det samlede område er der ydermere indgået aftale med GE Capital/Heitman omkring en m² udvidelse af shoppingcentret Futurum hvor Euro Mall Holding forestår udvikling og gennemførelse af projektet. Byggeriet er påbegyndt, og udvidelsen forventes at åbne i efteråret af arealet i første etape. Byggetilladelse til projektet er opnået i første halvår 2007/08. Byggeriet forventes påbegyndt i oktober 2007 med åbning af første etape medio Åbning af anden etape forventes i foråret Projektet er i første halvår 2007/08 solgt til GE Real Estate Central Europe baseret på forward funding. Shopping Centre Kolin, Tjekkiet Projektet omfatter ca m² shoppingcenter. Der er i første halvår 2007/08 opnået byggetilladelse til projektet. Byggeriet påbegyndes i oktober 2007, og centret forventes at åbne i efteråret Der er indgået forhåndsaftaler med lejere på ca. 80 % af arealet. Projektet er i første halvår 2007/08 solgt til GE Real Estate Central Europe baseret på forward funding. Most Retail Park, Tjekkiet Euro Mall Holding har erhvervet et areal i den tjekkiske by Most med henblik på etablering af en retailpark på ca m². Detailplan til projektet foreligger, og byggetilladelse forventes primo Projektet forventes færdigopført ultimo Investeringsejendomme Koncernens investeringsejendomme indregnes i balancen under materielle aktiver. Værdien heraf måles til dagsværdi. Værdien af koncernens investeringsejendomme udgør pr. 31. juli 2007 DKK 543,2 mio. Efterfølgende skema viser en opgørelse over koncernens investeringsejendomme. Retail Park Liberec, Tjekkiet Projektet omfatter ca m² retailpark. Projektet opføres i etaper hvor første etape udgør ca m². Første etape vil bestå af 13 enheder og anden etape af 6 enheder. Udlejningen er påbegyndt, og der er indgået bindende lejeaftaler på 60 % Halvårsrapport 2007/08 for TK Development A/S 21/33

22 Projektnavn Segment Areal* (m²) Ejerandel Åbning Tyskland Centraleuropa (Tjekkiet) Shopping Centre Futurum Ostrava Multifunctional Centre Futurum Hradec Králové Shopping Centre Haná Olomouc Detail % Centraleuropa i alt Tyskland Lüdenscheid /Berlin Maj 2000 Detail % November 2000 Detail % September 2002 Boliger / mix Investeringsejendomme i alt * Areal angiver det samlede areal inkl. fællesareal. Centraleuropa % Euro Mall Holdings investeringsejendomme er pr. 31. juli 2007 bogført til DKK 313,7 mio. baseret på en afkastgrad på 7,0 %. Koncernen har fem investeringsejendomme i Tyskland hvoraf en kombineret erhvervs- og boligudlejningsejendom er beliggende i Lüdenscheid i det vestlige Tyskland, og de fire resterende ejendomme er boligudlejningsejendomme i randområdet af Berlin. Der har i første halvår 2007/08 været en tilfredsstillende udlejningssituation, og ejendommene er stort set fuldt udlejede. Ejendommene er pr. 31. juli 2007 bogført til DKK 229,5 mio. baseret på en afkastgrad på 6,0 % p.a. beregnet ud fra en discounted cashflow model med en 2,5 % årlig huslejestigning over en 10-årig periode. Disse investeringsejendomme ejes i et joint venture med GE Capital/Heitman hvor koncernen har adgang til en performance-bestemt andel af værdireguleringerne på en del af ejendommene hvilket er indregnet i den bogførte værdi. Der har i første halvår 2007/08 været en tilfredsstillende udlejningssituation. I Shopping Centre Haná i Olomouc er der i perioden sket en genforhandling af størstedelen af lejekontrakterne hvilket har medført en stigning på mere end 5 % af den samlede lejeindtægt i centret. Ydermere har udviklingen i første halvår 2007/08 medført at nye lejekontrakter i forbindelse med udskiftning af eksisterende lejere generelt er indgået på et højere niveau. Der er indgået aftale med GE Capital/Heitman om en m² udvidelse af Shopping Centre Futurum i Ostrava hvor Euro Mall Holding forestår udvikling og gennemførelse af projektet. Byggeriet er påbegyndt, og udvidelsen forventes at åbne i efteråret /33 Halvårsrapport 2007/08 for TK Development A/S

Aktionærinformation i forbindelse med årsrapport 2007/08

Aktionærinformation i forbindelse med årsrapport 2007/08 Bazaar, Gøteborg, Sverige Aktionærinformation i forbindelse med årsrapport 2007/08 Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Multifunktionelt center Stocznia, Young City, Gdansk, Polen Fashion Arena Outlet

Læs mere

TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 CVR 24256782. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark. Bazaar, Gøteborg, Sverige

TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 CVR 24256782. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark. Bazaar, Gøteborg, Sverige Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Bazaar, Gøteborg, Sverige TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 CVR 24256782 Kolin Shopping Centre, Kolin, Tjekkiet Tivoli Residential Park, Warsaw,

Læs mere

TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 CVR 24256782. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark

TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 CVR 24256782. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Multifunktionelt center Stocznia, Young City, Gdansk, Polen TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 CVR 24256782 Most Retail Park, Tjekkiet Bazaar, Gøteborg,

Læs mere

Årsregnskabspræsentation 2004/05

Årsregnskabspræsentation 2004/05 Årsregnskabspræsentation 2004/05 Årsregnskab 2004/05 TK Development realiserede i regnskabsåret 2004/05 En bruttoavance på Et resultat efter skat på mod forventet et resultat i størrelsesordenen DKK 0

Læs mere

Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09

Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09 Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09 Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen Entré, Malmø, Sverige Kolı n Shopping Centre, Kolı

Læs mere

DEVELOPMENT. Egenkapitalafkastet fra dette område forventes at udgøre 15-20 % p.a. før skat fra og med regnskabsåret 2017/18.

DEVELOPMENT. Egenkapitalafkastet fra dette område forventes at udgøre 15-20 % p.a. før skat fra og med regnskabsåret 2017/18. Koncernens primære forretningsområde er udvikling af fast ejendom, benævnt development. Det strategiske fokus for koncernen er development i Danmark, Sverige og Polen. 126,1 mio. Byggeriet blev afsluttet

Læs mere

1. halvår 2004/05. TK Development A/S

1. halvår 2004/05. TK Development A/S 1. halvår 2004/05 TK Development A/S Hovedtendenser Resultat i 1. halvår DKK -12,4 mio. efter skat. Hjemtagelse af obligationslån på nom. DKK 220 mio. i juli 2004. Omfattende kapacitetstilpasning. Samlet

Læs mere

Halvårsrapport 2009/10

Halvårsrapport 2009/10 Halvårsrapport 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2009, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

TK Development. Halvårsrapport 2008/09

TK Development. Halvårsrapport 2008/09 TK Development Halvårsrapport 2008/09 1 TKD IDÉGRUNDLAG Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Dagens program Første halvår 2008/09 Halvårets

Læs mere

Halvårsrapport 2006/07 TKD Nordeuropa A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2006 CVR 26681006

Halvårsrapport 2006/07 TKD Nordeuropa A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2006 CVR 26681006 Halvårsrapport 2006/07 TKD Nordeuropa A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2006 CVR 26681006 Indholdsfortegnelse Resume 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Halvåret 2006/07 6 Forventninger

Læs mere

TK Development. Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009

TK Development. Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009 TK Development Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009 1 TKD IDÉGRUNDLAG Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Indhold Halvåret 2009/10:

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, SELSKABSOPLYSNINGER Fondskode: 0010258995 Hjemstedskommune:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007/08 TK Development A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007/08 TK Development A/S Bazaar, Gøteborg, Sverige Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet Årsregnskabsmeddelelse 2007/08 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 CVR 24256782 Multifunktionelt Center Stocznia, Young

Læs mere

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - årsrapport 2009/10

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - årsrapport 2009/10 Sillebroen, Frederikssund, Danmark Aktionærinformation - årsrapport 2009/10 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN DKK mio. 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Hovedtal: Nettoomsætning 1.623,3 2.719,1 2.586,8

Læs mere

TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011. Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2

TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011. Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2 TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011 Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2 Indhold 1. Rundt om TK Forretningsmodel Kunder, markeder, segmenter 2. Udvikling i TK 3. H1 2011/12 Resultat Begivenheder

Læs mere

TK Development ny strategi og eksekvering heraf. Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2

TK Development ny strategi og eksekvering heraf. Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2 TK Development ny strategi og eksekvering heraf Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2 Indhold 1. Forretningsmæssig platform Idégrundlag og forretningsmodel Markeder og segmenter Relationer til lejere og investorer

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2014/15. Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen

Delårsrapport, 1. halvår 2014/15. Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen Delårsrapport, 1. halvår 2014/15 Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal H1 2014/15 i korte træk 2. Eksekvering af udmeldt strategi Strategiske

Læs mere

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - halvårsrapport 2009/10

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - halvårsrapport 2009/10 Sillebroen, Frederikssund, Danmark Aktionærinformation - halvårsrapport 2009/10 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN (DKK mio.) Hovedtal: 1. halvår Hele året 1. halvår 2008/09 2008/09 2009/10 Nettoomsætning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2009/10. Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782

Årsregnskabsmeddelelse 2009/10. Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Årsregnskabsmeddelelse 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark 22. april 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved-

Læs mere

Årsrapport 2006/07 TK Development A/S CVR 24256782

Årsrapport 2006/07 TK Development A/S CVR 24256782 Årsrapport 2006/07 TK Development A/S CVR 24256782 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Resume 4 Hoved- og nøgletal 7 Forretningskoncept 8 Ledelsesberetning 13 Regnskabsåret 2006/07 13 TK Development,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2014/15. Illustration: Strædet, Køge, Danmark

Årsregnskabsmeddelelse 2014/15. Illustration: Strædet, Køge, Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 Illustration: Strædet, Køge, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal 2014/15 i korte træk 2. Eksekvering på strategiske mål 3. Markedsforhold 4. Projektportefølje

Læs mere

Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782

Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782 Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782 Entré, Malmø, Sverige INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 TK Development i hovedtræk 7 Regnskabsberetning

Læs mere

Årsrapport 2005/06 TK Development A/S

Årsrapport 2005/06 TK Development A/S Årsrapport 2005/06 TK Development A/S CVR 24256782 Årsrapport 2005/06 for TK Development A/S /123 / TK Development A/S ordinære generalforsamling afholdes 30. maj 2006 kl. 17.00 i Aalborg Parken Harald

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2009, TK Development A/S, CVR 24256782 Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen. Åbnet den 25. november 2009. INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2010/11

Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 17/2010, 29. september 2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved-

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2011/12

Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 12/2011, 28. juni 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Boligbyggeri, Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 21/2010, 22. december 2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Danmark. Polen. Tjekkiet. Koncernens ejendomme i forretningsområdet asset management omfatter pr. 31. juli 2014 følgende otte ejendomme:

Danmark. Polen. Tjekkiet. Koncernens ejendomme i forretningsområdet asset management omfatter pr. 31. juli 2014 følgende otte ejendomme: Koncernens sekundære forretningsområde er asset management og omfatter ejerskab, drift, indkøring og modning samt optimering af færdigopførte projekter i en mellemlang driftsperiode hvor denne periode

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2011/12

Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 16/2011, 29. september 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13. Jelenia Góra, Polen m2

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13. Jelenia Góra, Polen m2 TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Jelenia Góra, Góra Polen 24.000 m2 Indhold 1. H1 2012/13 Hovedtal Begivenheder 2. Fokus på salg af færdigopførte projekter 3. Markedsforhold 4. Projektporteføljen

Læs mere

Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet. Aktionærinformation - halvårsrapport 2010/11 (1.februar juli 2010)

Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet. Aktionærinformation - halvårsrapport 2010/11 (1.februar juli 2010) Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet Aktionærinformation - halvårsrapport 2010/11 (1.februar 2010-31. juli 2010) HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN DKK mio. Hovedtal: 1. halvår 1. halvår Hele året

Læs mere

Velkommen til generalforsamling

Velkommen til generalforsamling Velkommen til generalforsamling Dirigent Morten Jensen Advokat (H) Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2013/14. Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark

Årsregnskabsmeddelelse 2013/14. Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2013/14 Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal 2013/14 i korte træk 2. Eksekvering af udmeldt strategi Strategiske

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2002/03

Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 1 Ændrede markedsforhold - Stor investorinteresse - Svagere investorinteresse - Forværret - Stor lejerinteresse - Opbremsning hos lejere markedssituation (lejere / investorer)

Læs mere

ASSET MANAGEMENT. Center og Futurum Hradec Králové, i regnskabsåret 2014/15.

ASSET MANAGEMENT. Center og Futurum Hradec Králové, i regnskabsåret 2014/15. Koncernens asset management-aktiviteter omfatter drift af koncernens færdigopførte ejendomme samt grunde og udviklingsprojekter på de markeder hvor koncernen på sigt ikke ønsker at være aktiv. Asset management

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012/13

Delårsrapport 1. kvartal 2012/13 Delårsrapport 1. kvartal 2012/13 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012, 25. juni 2012, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Boligbyggeri, Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14 ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 4/2014 2. APRIL 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14 (1.2.2013-31.1.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TKD Nordeuropa A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2006 CVR 26681006

Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TKD Nordeuropa A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2006 CVR 26681006 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TKD Nordeuropa A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2006 CVR 26681006 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 Resume 5 Hoved- og nøgletal 8 Forretningskoncept 9 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsresultat 2003/04

Halvårsresultat 2003/04 1 Hovedtendenser Resultat på DKK 38,2 mio. efter skat i 1. halvår 2003/04. Salg af Field s. Projektfokusering. Kapacitetstilpasning. Stram likviditet og mål om styrkelse af finansielt beredskab. Strategiske

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2010/11

Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 8/2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen. Åbnet den 25. november 2009. 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13. Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13. Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2 Indhold 1. Regnskabsåret 2012/13 Hovedtal 2012/13 i korte træk Revurdering af salgsstrategi, herunder foretagne nedskrivninger 2. Justering

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2010/11

Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 3/2011, 28. april 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark

Delårsrapport, 1. halvår 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Delårsrapport, 1. halvår 2016/17 Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater i 1. halvår 2016/17 Hoved- og nøgletal Segmentresultater Afleverede projekter Væsentlige

Læs mere

Årsrapport 2004/05. TK Development A/S CVR nr. 24256782 Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg Tel. (+45) 88 96 10 10 Fax (+45) 88 96 10 11

Årsrapport 2004/05. TK Development A/S CVR nr. 24256782 Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg Tel. (+45) 88 96 10 10 Fax (+45) 88 96 10 11 Årsrapport 2004/05 TK Development A/S CVR nr. 24256782 Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg Tel. (+45) 88 96 10 10 Fax (+45) 88 96 10 11 ÅRSRAPPORT 2004/2005 FOR TK DEVELOPMENT A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sjælsø Gruppen. Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007

Sjælsø Gruppen. Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Sjælsø Gruppen Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 1 AGENDA Forretningsplatform Køb af IBI og etablering i Polen Retail i Norden Boligprojekter i Sverige Polen Boligmarkedet i Danmark Erhvervsmarkedet

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004/05

Årsregnskabsmeddelelse 2004/05 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2005 29. april 2005 TK Development A/S CVR nr. 24256782 Årsregnskabsmeddelelse 2004/05 Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg Tel. (+45) 88 96 10 10 Fax (+45) 88 96 10 11 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE

Læs mere

Halvårsrapport 2008/09 TK Development A/S

Halvårsrapport 2008/09 TK Development A/S Shoppingcenter, Hyvinkää, Finland Shoppingcenter, Nowy Sącz, Polen Halvårsrapport 2008/09 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2008 CVR 24256782 Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark DomusPro

Læs mere

Årsrapport 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark

Årsrapport 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Årsrapport 2016/17 Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater i 2016/17 Hoved- og nøgletal Segmentresultater Afleverede projekter Væsentlig aktivitet i development

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-31.10.2015)

2015/16 (1.2.2015-31.10.2015) FOTO: SHOPPINGCENTER GALERIA NOWY RYNEK JELENIA GÓRA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK SELSKABSMEDDELELSE NR. 21/2015 17. DECEMBER 2015 D E L Å R S

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TK Development A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TK Development A/S Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2006 CVR 24256782 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S /91 / TK Development A/S ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012/13

Delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Selskabsmeddelelse nr. 15/2012, 25. september 2012, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark

Årsrapport 2015/16. Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark Årsrapport 2015/16 Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark Indhold 1. Hoved- og nøgletal 2. Strategisk fokus 2018 3. 2015/16 i korte træk Segmentresultater Afleverede projekter Igangsatte

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2015/16. Illustration: Citycenter BROEN, Esbjerg, Danmark

Delårsrapport, 1. halvår 2015/16. Illustration: Citycenter BROEN, Esbjerg, Danmark Delårsrapport, 1. halvår 2015/16 Illustration: Citycenter BROEN, Esbjerg, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal H1 2015/16 i korte træk 2. Markedsforhold 3. Projektportefølje Development

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2010/2011. Fondsbørsmeddelelse nr. 05-2011. Indberettet den 17.02.2011.

PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2010/2011. Fondsbørsmeddelelse nr. 05-2011. Indberettet den 17.02.2011. 1. KVARTAL 2010/2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 05-2011. Indberettet den 17.02.2011. STYRKET TILTRO TIL DEN FREMTIDIGE UDVIKLING ASGAARD GROUP A/S orienterer herved om udviklingen i selskabet i perioden efter

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15 ILLUSTRATION: BIELANY RESIDENTIAL PARK WARSZAWA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2014 13. JUNI 2014 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15 (1.2.2014-30.4.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015

2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015 D E L Å R S R A P P O R T 1. H A LVÅ R 2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2016/17 ( ) FOTO: BROEN SHOPPING, SHOPPINGCENTER ESBJERG, DANMARK

ÅRSRAPPORT 2016/17 ( ) FOTO: BROEN SHOPPING, SHOPPINGCENTER ESBJERG, DANMARK FOTO: BROEN SHOPPING, SHOPPINGCENTER ESBJERG, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 29. MARTS 2017 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK ÅRSRAPPORT 2016/17 (1.2.2016-31.01.2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frederikssund, Danmark. TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13. Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124

Frederikssund, Danmark. TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13. Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124 FOTO: SILLEBROEN, shoppingcenter Frederikssund, Danmark TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resume 6 Hoved- og

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 ILLUSTRATION: SHOPPINGCENTER JELENIA GÓRA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 16/2014 12. SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 (1.2.2014-31.7.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 FOTO: SILLEBROEN, SHOPPINGCENTER Frederikssund, Danmark TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 9/2013 25. APRIL 2013 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 TK

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2006/9 Aalborg den 28. april 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2006: - Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub

Læs mere

Dansk byplanmøde. Fremtidens detailhandel nye koncepter 4. oktober 2007

Dansk byplanmøde. Fremtidens detailhandel nye koncepter 4. oktober 2007 Dansk byplanmøde Fremtidens detailhandel nye koncepter 4. oktober 2007 1 TK Development Idégrundlag og kernekompetence Idégrundlag: At skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Kernekompetence:

Læs mere

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni).

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni). Meddelelse # 65 27. august mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for (1. januar 30. juni). : Stor ordreindgang, men omsætningsnedgang i samt nedgang i resultatet før afskrivninger (EBITDA). Tabel 1.

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015

2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015 ILLUSTRATION: CITYCENTER BROEN ESBJERG, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015 D E L Å R S R A P P O R T 1. K VA R TA L 2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 6/2015 27. MARTS 2015 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé

Læs mere

ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1.

ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1. ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resume 6 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2003/04 for TK Development A/S (CVR. nr. 24 25 67 82) Københavns Havn

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2003/04 for TK Development A/S (CVR. nr. 24 25 67 82) Københavns Havn Årsrapport 2003/04 Indholdsfortegnelse Københavns Havn Hoved og nøgletal 2 Hovedtendenser 3 Ledelsesberetning 4 Projektbeholdning 12 Risikoforhold 13 Aktionærforhold 16 Organisation 18 Fondsbørsmeddelelser

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008 Selskabsmeddelelse nr. 28/2008 Frederiksberg, 25. november 2008 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på OMX Den Nordiske Børs i København, offentliggør

Læs mere

Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni).

Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni). Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni). Selskabets forventninger til ordreindgangen i 1. halvår 2012 er ikke blevet indfriet, hvilket primært tilskrives markedets fortsatte

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 01.10.2002-31.03.2003. Asgaard Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 7. København, den 28. maj 2003

Delårsrapport for perioden 01.10.2002-31.03.2003. Asgaard Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 7. København, den 28. maj 2003 Delårsrapport for perioden 01.10.2002-31.03.2003 Asgaard Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 København, den 28. maj 2003 Asgaard Development A/S Fondskode DK001013130-9. 28-05-03 Side 1 af 1 Regnskabsmeddelelsen

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Årsrapport 2011/12. TK Development A/S, CVR-nr. 24256782. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark

Årsrapport 2011/12. TK Development A/S, CVR-nr. 24256782. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Årsrapport 2011/12 TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 TK Development

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Sillebroen Frederikssunds nye center skyder i vejret Udlejningen nu oppe på næsten 70 procent

Sillebroen Frederikssunds nye center skyder i vejret Udlejningen nu oppe på næsten 70 procent Sillebroen Frederikssunds nye center skyder i vejret Udlejningen nu oppe på næsten 70 procent MARTS 2009 Indgangen til Frederikssunds nye center, Sillebroen Vi flytter byens Kvickly til det nye center,

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2004/17 Aalborg den 26.august 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2004: - Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2004 er et

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Generalforsamling Scandinavian Properties A/S. 29. april 2011

Generalforsamling Scandinavian Properties A/S. 29. april 2011 Generalforsamling Scandinavian Properties A/S 29. april 2011 1 Dagsorden a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 6. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 12. februar 2013. Dirigent: S. E. Kracht c/o Svendborg

Læs mere

TK Development og CapMan er nye partnere i Ringsted Outlet

TK Development og CapMan er nye partnere i Ringsted Outlet 13. juni 2016 TK Development og CapMan er nye partnere i Ringsted Outlet CapMan Nordic Real Estate-fonden har erhvervet en 50-%-ejerandel af Ringsted Outlet fra Miller Developments og indgår i et partnerskab

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 14-2008. Indberettet den 19.08.2008. PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2007/2008

Fondsbørsmeddelelse nr. 14-2008. Indberettet den 19.08.2008. PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2007/2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14-2008. Indberettet den 19.08.2008. PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2007/2008 PERIODEMEDDELELSE KONSOLIDERING I ET SVAGT MARKED ASGAARD GROUP A/S orienterer herved om udviklingen

Læs mere

Investea Stockholm Retail A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea Stockholm Retail A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea Stockholm Retail A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Selskabsoplysninger Selskabet Investea Stockholm Retail A/S Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr.: 30583744 Regnskabsår:

Læs mere

ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015)

ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé 7 Hoved- og nøgletal for koncernen 8 Resultater i 2014/15

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016

Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Meddelelse nr. 281 26. maj 2016 Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Omsætning på DKK 298 mio. i første kvartal 2016svarende til niveauet for samme periode sidste år. Driftsresultat (EBIT) på DKK 182 mio.

Læs mere

Investea Stockholm Retail A/S. Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Investea Stockholm Retail A/S. Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2009 Investea Stockholm Retail A/S Delårsrapport for perioden marts 2009 Selskabsoplysninger Selskabet Investea Stockholm Retail A/S Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr.: 30583744 Regnskabsår: 1. januar

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2017/18

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2017/18 FOTO: ÅBNING, BROEN SHOPPING, ESBJERG, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 16. JUNI 2017 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2017/18 (1.2.2017-30.4.2017) RESUMÉ

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport 1.januar-31. marts 2014. Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014

Delårsrapport 1.januar-31. marts 2014. Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014 3 Ledelsesberetning

Læs mere