Dansk tv-reklame og humor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk tv-reklame og humor"

Transkript

1 Dansk tv-reklame og humor Jørgen Stigel Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation Skrifter om TV-underholdning: Flermedialitet og viden Papers on TV entertainment: crossmediality and knowledge Aarhus, Denmark 2008

2 Published by the project TV entertainment: crossmediality and knowledge Aarhus, Marts Editor of the papers: Kirsten Frandsen Jørgen Stigel: Dansk tv-reklame og humor The author, 2008 Printed at: Fællestrykkeriet for Sundhedsvidenskab og Humaniora, University of Aarhus (Universiteetsparken, bygn. 1163) ISBN: TV entertainment: crossmediality and knowledge Department of Information and Media Studies Helsingforsgade 14 DK-8200 Aarhus N tel.: fax:

3 INDHOLD INDLEDNING: HUMOR I TV-REKLAMEN OG ANDETSTEDS... 4 HUMOR OG EFFEKTER I TV-REKLAMEN... 8 HUMOR EN DIFFERENTIERET SAG FREUDS BEVIDSTHEDSØKONOMI OG HUMOREN HUMOR- OG IRONIBEGREB: INKONGRUENS SOM MOTOR HUMOR OG IRONI: FORSKELLE? FORUROLIGELSE PÅ SKRØMT: DEN EMOTIONELLE MOTOR DISPROPORTIONALITET OG DEGRASATION: KROPPENS, KVANTITETERNES OG FYSIKKENS LOVE SOM MOTOR HUMORENS MEKANISME, SUBSTANS OG BAGGRUND SAMMENFATTENDE TV-REKLAMENS HUMORISTISKE ELEMENTARFORM: AT SÆTTE BEGREBER OG TALEMÅDER I SPIL OG GIVE DEM KROP OG HANDLING KOMEDIE OG KOMIK TV-REKLAMEN I SKETCH OG PÅ KOMEDIE MED FOLKEKOMEDIALE TRÆK TV-REKLAMEN PÅ GROTESK SITUATIONSKOMEDIE SAMMENSTØD OG DET MODSTRIDENDES ÆSTETIK I MERE GENEREL FORSTAND LITTERATUR PROJEKTER OG DELTAGERE

4 Dansk tv-reklame og humor Jørgen Stigel Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation INDLEDNING: HUMOR I TV-REKLAMEN OG ANDETSTEDS Tæt ved 40% af alle danske tv-reklamer inden for de sidste år er humoristiske, dvs. benytter sig af humor, komik, vits, lune eller ironi i et eller andet omfang (Stigel 2006). Det betyder, at hvis man skulle opgøre andre stilarter som f.eks. den sentimentale, den patetiske, den faktuelt saglige, den emotionelt jeg -bundne, så ville de alle have en lavere frekvens. Hvis man kigger på vinderne i forbindelse med f.eks. Cannes-reklamefilm festivalerne, så er en endnu højere procentdel af humoristisk observans. I USA angiver tal tilbage i 1972, at 42% af US tv-reklame skulle være af humoristisk observans. Senere undersøgelser har vist både lidt lavere og lidt højere tal. I 1989 mente en undersøgelse gennemført af Weinberger og Spotts (1989) at kunne påvise at ca. 25% af US tv-reklame var humoristiske. På dansk grund er Lars Pynt Andersen (2004) i sin phd. afhandling om ironi i tv-reklamen nået frem til at ca. 1/3 af de danske spots er forbundet med ironi og i den forstand humor. Andersens tilgang er vel at mærke ironi og ikke humor (om forskellene se senere). 4

5 Humor er øjensynlig intimt forbundet med salgsanliggender og markedskommunikation i hvert fald på tv-skærmen. US-undersøgelser angiver således, at fænomenet er mindre frekvent i de trykte medier. Ser man på nogle af de mere sejlivede koncepter i dansk reklamefilm inden for de sidste år, så er deres stil da også den humoristiske, den lunt uhøjtidelige, den med et glimt i øjet: Lars Larsen og Jysk Sengetøjslager, Tuborg Squash, Fiskebranchen (Minna og Gunnar), Kims, Fakta ( Det tager kun 5 minutter...,) DSB-Intercitys Harry og Bahnsen, Sonofons Polle fra Snave, Tuborgs indvandrerkiosk (Zlatcko Buric med sit ut af min kiosk! ), Carlsbergs Et par Carlsberg kommer på bordet og pludselig.... Der er praktisk talt ikke den komiker eller det komikerpar, som ikke har været på skærmen i forbindelse med dansk tv-reklame: Ulf Pilgaard, Søs Egelind og Kirsten Lehfeldt, Søren Østergaard og holdet fra det tidligere DR improvistationsprogram Teatersport med Niels Olsen m.fl. (senere Ørkenens Sønner), Linje 3 (især Thomas Eje), Tommy Kentner og Per Pallesen, Jacob Haugaard og Finn Nørbygaard (Jydekompagniet)), Totalpetroleum (Monrad og Rislund), Søren Pilmark, John & Aage, Gitte Gråbøl, Flemming Jensen, Jesper Klein, Søren Fauli, Peter Schrøder (for blot at nævne nogle af de mest frekvente). I dansk reklamefilm har der været tradition for udveksling mellem revyscenen, dansk films (folke)komedie og reklamefilmens figurer. Tidligere markante eksempler fra før dansk tv-reklames tidsalder, dvs. biografreklamen er Liva Weel, Dich Passer og Keld Petersen (KellerDirch Brothers), Jørgen Ryg og Preben Kaas og Ove Sprogø. TV 2 har siden 1999 månedligt uddelt prisen Den Glade Seer. Det sker på følgende grundlag: I første omgang udvælges de 20 bedste reklamespots baseret på interviews med 1600 personer (15-60 årige). Dernæst sker en samlet vurdering ud fra kriterierne liking (sympatiskabelse), kreativitet, købsinteresse og branding via 600 interviews. Det er markant, at også her er humoren helt i top. F.eks. har DSBs serie om tøjdukken Harry, som Søs Egelind lægger dyb og hæs stemme til og Bahnsen (Søren Pilmark) næsten konstant været placeret på Den Glade Seers top 10 og utroligt mange gange på førstepladsen de sidste 5-6 år. Harry og Bahnsen er i det første decennium af det 21. århundrede blevet et ligeså kendt og elsket reklamemakkerpar, som 5

6 Tuborg Squashs Finn og Jakob var det i det sidste decennium af det 20. århundrede. Især det danske reklamebureau Wibroe, Duckert & Partners har konceptualiseret helt (sær)egne komiske reklameuniverser og -figurer, hvor rolleindehaverne ofte er af mindre kendt observans, men hvor universer og koncepter til gengæld er særdeles markante - bl.a. også ved at være udformet som en slags føljetoner med en udviklingshistorie. Det gælder ikke mindst en lang serie af reklamefilm for Sonofon (2001 ff), hvor Sonofon præsenterer: Polle fra Snave. Dette udkantsmiljø med dets både noget tumpet-forhutlede og hårdtslående eksistenser dannede også grundlag for en egentlig spillefilm, Polle Fiction (2002) i biograferne. Den blev en af de mest sete danske film det år. Wibroe, Duckert og Partners var samtidig bureau også for KIMs og Grøn Tuborg. For KIMs vedkommende havde bureauet igennem en længere periode opbygget føjletonen om den forsvundne opfinder af den berømte kartoffelchip, Kim, og om (ikke mindst hovedfiguren) den onde bror, Jørgen. For Grøn Tuborgs vedkommende havde man taget købmand-kunde-spillet fra Tuborg Squash og flyttet det over i en mere tidstypisk indvandrer-bestyret kiosk, hvor Zlatcko Buric drev sit upolerede spil på fremmedarbejder-dansk med de eventuelt indkommende kunder. Hvad der så var yderligere markant, var, at nogle af de mere barske figurer fra Polle-universet, samt den onde Jørgen fra KIMs- universet også kom ind ad døren i Tuborgs indvandrerkiosk og enten fik tørt på eller gav tørt på ved disken ( ut af min kiosk! ). Opbyggede figurer fra det ene mærkes univers vandrede med andre ord over i det andet og tilførte dermed komikken en yderligere dimension. Eksemplerne indikerer også, at tvreklamen og dens figurer er begyndt at besidde en egen autonomi, idet dens særlige universer og figurer kan løsgøres fra såvel reklamespot-format, som fra den kontekst, hvor de normalt ellers hører hjemme og associeres mærkemæssigt (se også Stigel (1993)). I en noget anden sammenhæng kan man se en lignende tendens til, at tv-reklamen tilkendes en vis egen-autonomi. Særlige tv-programmer drager nemlig næring af tv-reklamen ved netop at lukrere på de reklamer, som er specielt overraskende, spøjse og humoristiske og helt overensstemmende lade en stand-up comedian sammenkæde programmet (f.eks. Jaspar Carrot, Jo Brand og Ruby Wax i programserien, der på dansk TV 2 har fået titlen Rablende reklamer). 6

7 Humor er generelt i vækst. I medierne først og fremmest tv-mediet, netop i form af stand-up comedians og tv-comedy (sit-coms), der for en sikkerheds skyld har indlagt latter. DR har i en bestemt gren af humoren også en særlig såkaldt satire-redaktion (Tjenesten), som yder leverancer til vidt forskellige programmer og programflader på radio og tv først og fremmest P3 og DR2. Stand-up comedy på dansk og især formidlet af TvZulu er ligeledes blevet et nyt fænomen inden for en ganske kort årrække. Efter flere mislykkede forsøg i løbet af 1990erne er det også lykkedes at frembringe tv-komedieserier på dansk i form af Langt fra Las Vegas, KLOVN og Drengene fra Angora. Sidstnævnte har dog mere karakter af at være parodi og satire på bestemte tvfænomener og andre mediemæssige fremtrædelsesformer. Denne stigende mediemæssige selvreferentialitet, der også i vidtgående omfang indbefatter rolleindehavernes velkendte mediemæssige gøren og laden, er imidlertid ikke forbeholdt komedieserierne. Den er også en bestanddel af tv-reklamens univers (jf. univers- og figurudvekslingerne i Tuborg-kiosken, men også i eksemplet med BKI-kaffe nedenfor). Ydermere findes der nu foreninger til latterens fremme med latterøvelser og (siden år 2000) med en årlig grine- og latterdag og samlingspunkt på Rådhuspladsen i København (2. maj) arrangeret af Den internationale Latterklub. Det skulle efter sigende være sundt og sygdomsforebyggende at le og også medicinske overlæger anbefaler det. Der er visse stoffer som frigøres som f.eks. endorfiner. Så vi har nu nået et civilisationshistorisk stade, hvor man kan tillade sig at le og grine helt uden anledning og blot for at gøre det som en slags gymnastiske og rensende øvelser i fællesskab. Lattermild udfoldelse og øvelser i latterens forskelligartede udtryk begrunder sig selv også ganske uanset at latter ret beset er en udtryksform, som ikke er underkastet den bevidste vilje, men har rødder i det autonome system. Parallelt er det efterhånden ved at være et selvfølgeligt dictum i virksomheders selvforståelse, at det skal være sjovt at gå på arbejde, som det siges. Død af grin eller mangel på samme kan måske efterhånden blive hyppigt forekommende i det arbejdsmedicinske diagnosevokabularium. Humor er øjensynlig i vækst en vækst som med en vis rimelighed også kan siges at være forbundet med andet end salgsanliggender og markedskommunikation på tv-skærmen. Men virker humor i tv-reklamen eller rettere: Hvordan og i hvilke henseender virker den? 7

8 Det følgende vil ikke specielt begive sig ud i spekulationer om eller undersøgelser af humor som et specifikt dansk fænomen f.eks. i forhold til eventuelle andre nationaliteter. Det skal det ikke alene af den grund, at det er en almindeligt forekommende fordom, at danskere skulle være mere humoristisk indstillede end så mange andre folkeslag og at dette forhold så også lod sig aflæse i tv-reklamen. Det ville være rart og smigrende, hvis det skulle vise sig at være tilfældet. Men det er formentlig futilt at forsøge at begive sig ud i at skulle påvise det. Ambitionen er at nøjes med at belyse humorens forskellige facetter, samt hvorfor der kan være gode grunde til at bruge humor i reklamen (humorens forbindelser til æstetik), og hvordan den (kan) iværksættes i forbindelse med reklame- og markedskommunikation. HUMOR OG EFFEKTER I TV-REKLAMEN Reklame er en kommunikationsform, hvor den særlige kommunikative intention er en selvfølgelig del af genren. Markedsføringens og salgets hensigter taler i reklamen. Og det gør de, uanset hvordan reklamen så udformningsmæssigt ellers tér sig og søger at omskrive, underspille eller transponere dette forhold. Og reklamen ved, at publikum ved, at det forholder sig således. Et af reklamens særlige problemer er således, hvordan den kan omforme, håndtere og variere den kommunikative intentions udtryk og udformning og samtidig drive sit spil med publikum på relevant og troværdig vis. Tv-spottet med Kohbergs Boller (1996) (Hva ska jeg sige...?) er et illustrativt eksempel på, hvordan man også direkte kan bruge dette problem i reklamens udformning og på underspillet vis spille det ud til publikum. Presenterens Hva ska jeg sige...? hvorefter der i den lidt beklemt-pinlige scene af tavshed stort set ikke bliver sagt noget andet end slutningens spagfærdige: Boller fra Kohberg både udtrykker problemet og bruger det som en indforstået italesættelse af noget, som publikum sådan set allerede (formodentlig) er med på, nemlig at reklamen har et udtryksproblem og næsten altid siger det samme: Køb X, fordi...x. Ved at medgive eller artikulere dette søger Kohberg-spottet at skabe sympati og indforståelse med et publikum. Argumentet er med andre ord ikke brødet og dets kvaliteter som sådan. Argumentet er, at vi er nok indforståede om at brødet er OK og det er desto mere OK fordi vi samtidig ret klart tilkendegiver, at vi sådan set ikke behøver eller formår at sige noget om det, hvorfor det så netop er, hvad vi så 8

9 fremviser, at vi gør men altså udstillet på ganske spagfærdig, understatet og selvironisk vis. Der gøres grin med selve præsentationsmåden, presenterformatet (jf. Stigel 1998 og 2001) ved at undlade at udfylde det og alligevel gøre det og i den forstand slå sig selv for munden. Et andet eksempel fra BKI kaffe (marts 2003) angiver problemet på en lidt mere radikal og måske endnu mere absurd-humoristisk og selvreferentiel måde. Det i forvejen også i reklamesammenhæng - kendte makkerpar Søs Egelind og Kirsten Lehfeldt agerer frisør henholdsvis kunde i damefrisørsalonen, hvor der står BKI: Brittas Klippe Institut hen over spejlene i det lidt similiagtige, overbroderede interiør. Under hårbehandlingen skænkes kaffe i BKI-kopper. Sprogtonen er det århusianer-jysk, som er parrets kendemærke. Britta spørger: Ska do ha no et i?. Kirsten: Hva haar do? og får at vide, at det er BKI-Classic. Kirsten gentager skeptisk: BKI-Classic? og bemærker lidt mistroisk eftertænksomt: Den er der da ikke blevet reklameret for længe? Og Britta svarer forklarende, mens hun går i gang med at klippe Kirstens totter: De ku jo ik få no en te å gør et. Nåeh nej! siger Kirsten indforstået og tager et sip og udbryder: Uhmm! Hvorefter et lidt snedigt-fiffigt udtryk tegner sig på hendes ansigt, som om hun er kommet til en meget vigtig erkendelse. Hun siger da også ganske langsomt, pointeret og med al eftertankens autoritet: Det kan da godt være, at de slet ikk behøver at reklamere for den - Britta! Fra Britta kommer et lidt usikkert, prøvende og spagfærdigt: Ja-a?!, mens et skævt udtryk trækker ned over ansigtet på hende, som om hun er blevet ramt af et eller andet, der kortslutter inde bag øjnene, som kører desorienteret frem og tilbage - og spottet kan afslutte med pack-shot og den mandlige voice-overs : BKI-Classic - Fuld tilfredshed eller håret tilbage. Selve spottets grundform er et gammel og fortærsket format i både trykt og (audio)visuel udgave: Iscenesættelsen af den lille dagligdags situation med en dialog eller interaktion mellem to parter (typisk veninder, familiemedlemmer) hvor produktet/mærket så ganske tilfældigt eller mere eller mindre plausibelt får en afgørende rolle i samtalen eller under samværet. Denne udgave af tv- og biografreklamens minidrama (jf. Stigel 1998 og 2001), som også kan kategoriseres som en sketch eller a slice of life, skal selvsagt helst give mulighed for mere eller mindre tydelig anprisning eller mere eller mindre skjult belæring om mærkets fortræffeligheder mundende ud i en afsluttende pointe 9

10 (pay-off). I lighed med presenterformatet, som gjorde sig gældende ovenfor, er der i reklamens historie produceret tonsvis af reklame inden for denne formular, der forsøger at gestalte en form for troværdig hverdagsrealisme og samtidig smugle rekommanderinger af mærket ind i konteksten. Ofte er resultatet, at mann merkt die Absicht und wird Verstimmt. Modsætningen mellem på den ene side at ville fremstille en lille realistisk gestaltet historie efter fiktionens og dramaets principper og på den anden side ville bøje dem under didaktiske intentioner, sørger ofte for, at den belærende og informative intention om at fremme et budskab stikker sit beregnende fjæs frem og blokerer for den indlevelse, som den dramatiske gestaltning formentlig ellers har til hensigt. Der bliver tale om en ufrivillig form for Verfremdungs-effekt. BKI-spottet spiller omkring med flere ting i forhold til denne gamle og værkbrudne formular, som vi kan kalde mærket/produktet i den hverdagsrealistiske situation. Søs Egelind og Kirsten Lehfeldt har givet den som komiske figurer i dansk tv-reklame næsten siden dens start og ofte som makkerpar også uden for tv-reklamen. Når første billede viser Søs Egelind i et spejl, hvor der står Brittas Klippe Institut (og initialerne BKI), så er de fleste derfor uden videre med på, hvad det er for en stemning, der anslås og hvis nogen ikke skulle fange den med Klippe Institut (som gør grin med virkelighedens talrigt forekommende, kreative omskrivninger af frisørsalon ), så sørger den indlagte musikalske jingle også for at markere, at vi er inden for den mere grinagtige verden. Da dialogen går i gang, tematiserer den direkte BKI-kaffe og reklame for samme, men gør det på en ganske ligefrem, men samtidig de facto selvopløsende og nonsens-agtig måde, idet den opløser det normale skel mellem skuespiller (Søs Egelind) og den figur (Britta) skuespilleren skal inkarnere. Forløbet slår sig selv for munden via paradokserne, ulogikken og selvdementiet i udvekslingens: De ku jo ikk få noen te og gør et, Kirstens indforståede: Nåeh - nej (der afslører, at den historie er hun helt fortrolig med) og efterfølgende: Det kan godt være, at de slet ikke behøver at reklamere for den, Britta, der angiveligt river gulvtæppet væk under det hele. Damefrisør Britta bliver som tv-reklameudførende skuespiller, Søs Egelind pludselig selv aktør i den nærværende reklame, som makkeren (efter smagsprøven) i al uskyldig naivitet lige har anført, at der nok slet ikke er behov for. Mimikken angiver, at hun ikke er helt med på eller pludselig pinligt og foruroliget overrasket over at skulle aktiveres i sin egen 10

11 faktiske rolle (som Søs) og som om hun ikke forud har overvejet den - udtrykt i ansigtets halvlammede reaktion på kortslutningen eller modstriden mellem dialogens egne udsagn og hendes egen de facto placering i situationen, der dermed angiver at hun momentant rykker ud af Britta-rollen og pludselig bliver Søs Egelind. Her kan man virkelig tale om Verfremdung i Brecht s forstand (Brecht 1966): At protagonisten momentat rykker ud af rollen. Det er således den pludseligt opståede modstrid eller kortslutning såvel mellem rollerne, som i selve reklameforehavendet, der gør, at sagen bliver komisk ved at være negerende selvreferentiel og i den forstand selvmodsigende og absurd. Det afsluttende udsagn ( the pay off ): Fuld tilfredshed eller håret tilbage er helt i overensstemmelse med den anlagte kontrafaktiske stil: Den selvironiske, absurde og totalt ulogiske, der tager gas på og opløser egne udsagn ved øjensynlig ganske naivt og ligefremt at slå sig selv for munden og retter opmærksomheden mod og spiller på at udstille sin egen måde at være udsagn på og ville præsentere på. Tv-reklamen går med andre ord ikke af vejen for at markere på indforstået humoristisk vis, at den har et problem med at variere og forny budskaberne og deres udformning herunder også at få nogen til at fremføre dem og gøre dem vedkommende og meningsfulde. Den gør grin med sig selv som kommunikationsform ved at spille sine egne problemer og opbyggede stereotyper ud i hovedet på publikum, hvilket vel at mærke forudsætter et publikum, som har et stigende og intimt kendskab til selve tv-reklamen, dens typiske udtryksformer og dens typiske rolleindehavere som velkendte udtryksstørrelser. Tv-reklamen er - i lighed med en række af humorens centrale udtryksformer (vits, ordspil, anekdote, vittighedstegning, tegneseriestribe, sketch, komisk situation, humoristisk omskrivning) - en kortform, som hele tiden er tvunget til at informere sin egen måde at være kommunikation på inden for et meget begrænset format. Det er tv-reklamens vilkår at skulle udspille sig inden for gennemsnitligt sekunder. Den er derfor tvunget til en minimalisme i sit udtryk, der samtidig efter- og tilstræber at gøre maksimalt indtryk. Dette forudsætter på den anden side, at tv-reklamen i meget høj grad er afhængig af at kunne aktivere typiske, forudgivne og velbekendte figurer og tale- og handlemåder, dvs. forestillings- og udtryksformer, som allerede forefindes i seernes kognitive apparat. De vil derfor kunne aktiveres lynhurtigt, ligesom de 11

12 lynhurtigt vil kunne gives en overraskende drejning. Tv reklamen parasiterer i den forstand på et allerede givet arsenal. I det arsenal indgår selvsagt også tvreklamen. Så ud fra dette grundforhold er der intet ejendommeligt i, at tvreklamen også tematiserer sine egne måder at være reklame på herunder gør grin med dem og vrider dem af led og på den måde bliver selvreferentiel. De æstetiske mekanismer og det substrat af stereotyper, som humoren betjener sig af, og som i meget høj grad er i overensstemmelse med tv-mediets karakter af øjeblikkelighed (jf. Stigel 2001) og tv-reklamens kortfattethed, kan alene af ovennævnte grund være oplagte i reklamens tjeneste. Men når man ydermere holder sig for øje, at reklame generelt er en uopfordret eller påtrængende henvendelse, så er de behagsudløsende og dermed mere underholdende dimensioner, som humoren ubetvivleligt er i stand til at aktualisere, nok heller ikke at foragte. Inden for markedsføring og markedskommunikation har det imidlertid igennem mange år været diskuteret, om det er hensigtsmæssigt at anvende humor i budskabsudformningen. Diskussionen kan meget forkortet reduceres til spørgsmålet: Hvorfor skulle jeg købe noget af én, som tér sig som en klovn?. Bekymringen drejer sig med andre ord om, at humor kan give et præg af manglende seriøsitet og skade troværdigheden, at humor afleder opmærksomhed fra budskab, brand og produkt og i det hele taget indebærer en unødvendig risiko (for ikke at blive forstået). Fortalere for humor har omvendt fremhævet som humorens fordele: At den sikrer opmærksomhed og erindring, at den mindsker modstand mod at lade sig påvirke og gøder jordbunden kommunikationsmæssigt, at den er bedre til at overtale og påvirke holdninger (effekt med hensyn til såkaldt persuasiveness). I en større artikel har Weinberger og Gulas (1992) forsøgt at sammenfatte, hvad hidtidige undersøgelser indikerer. De når frem til følgende konklusioner, hvad angår humorens effekter og fordele markedsføringsmæssigt: 1) Humor tiltrækker og vækker opmærksomhed, er opmærksomhedsvækkende Humor skader ikke forståelsesdimensionen, men øger den heller ikke nødvendigvis (jf. bekymringen mht. om humor skulle distrahere budskabet). Inden for læring er der imidlertid indikatorer på, at brug af humor øger forståelse/videnstilegnelse. 12

13 2) Der er ikke entydige tegn på at humor skulle kunne øge persuation (overtalende effekt), men indikation af, at de, som i forvejen har en positiv holdning til et mærke, scorer højere i den henseende 3) Humor øger ikke afsenders troværdighed 4) Humor øger sympati/ liking (positiv holdning til brand) markant. Dog ser det ud til at følsom/sentimental komedie (se senere) er mindre effektiv end andre former 5) I henseende til erindring: Relateret humor er mere effektiv end ikke-relateret humor. Dvs. graden af umiddelbare forbindelser mellem produkt/budskab og humor i henseende til intentionalitet (budskabstype og budskabsprocessering), semantik (produkt- og brandrelaterede temata) og strukturelle-syntaktiske forhold (integration af humor og produkt-udsagn/påstande) er afgørende. Graden af relaterethed er også hvad man normalt vil kalde problemstillingen vedrørende budskabets relevans og herunder altså risikoen ved f.eks. det, man mere populært ville betegne som mere søgte former for humor. 6) Publikums faktorer (ideosynkrasier mv.) og spottets placering på programfladen, samt programomgivelserne kan påvirke responsen, men der er ikke signifikante forskelle, mht. køn, alder, race 7) Humor har generelt størst effekt i forhold til: a) eksisterende brands/produkter b) low-involvement-feeling products (som f.eks. øl, vin, snacks), hvor da også 40% er præget af humor, mens dette kun gælder 10% inden for highinvolvement-feeling products (f.eks. mode, parfume). Ved effekt forstås i denne sammenhæng: a) Erindring (ad-recall) altså at mærke/annoncering har fæstnet sig b) Evt. tilbøjelighed til at købe/vælge mærke. Hertil kunne man føje følgende hypoteser: 1) at humor afleder opmærksomhed fra f.eks. salgs- og påvirkningsintentionen og dermed tendentielt indbyder til en anden form for kommunikativt fællesskab end lige den, der har med køb og salg at gøre 13

14 2) at humor og budskabsmæssig (selv)ironi kan virke afvæbnende f.eks. overfor modstand mod reklame, fordi formen afviser selvhøjtidelighed og dermed kan mindske eventuel tilbøjelighed eller fristelse til at modsige fra modtagerside. 3) at humor ofte kræver mental aktivitet i form af slutnings- og kombinationsevne fra modtagerens side. Den udgør en kommunikationsform, som via dens æstetiske dimension både i helt korte (vits og ordspil) og længere (sketch og komedie) udgaver appellerer og inviterer ikke blot til at lege med virkelighed og begreber, men hermed også til modtagerens aktive forestillingsevne og ind-forståelse. Den tilfører dermed et budskab en underholdningsmæssig merværdi og kan give en gevinst/et behag - hvis modtageren ellers er med på legen og villig til at gøre et stykke arbejde. 4) at det er gammel visdom i hvert fald siden Holberg, at didaktiske og informative intentioner og reklamen er om noget didaktisk og adfærdsregulerende i sit sigte mest effektivt lader sig formidle og får mest appel, når de gestaltes i f.eks. en direkte komisk eller humoristisk form altså ved at forklæde eller på anden vis omforme de retledende intentioner i en stilart og et figurunivers, som kalder på latteren og dermed også åbner for en kropsligt forankret reaktion. Et komisk univers har den fordel, at grænserne for hvad, der kan foregå, samt hvordan og hvorfor er langt videre end i et realistisk univers. Man kan dermed også lettere og mere troværdigt omgå eventuelle problemer med at ville belære/informere og samtidigt gøre det i en underholdende, fiktiv form. De 3 første forhold er vigtige, når reklame anskues som en kommunikationsform, der har til hensigt at influere på modtageren. De betyder, at der signaleres: Tag dette med et gran salt, Det er ikke livet om at gøre, Slap af, Vi har (også) sans for proportioner, Vi ved godt, at du/i ved, hvilken særlig kommunikationssituation vi befinder os i. Derfor kan vi f.eks. også tillade os at gøre grin med den og dens konventioner, Er du med på, hvordan dette (der vises eller udspiller sig) skal forstås? Der er således noget afvæbnende ved humor. Især det tredje forhold er vigtigt, når man mere generelt ser på, hvilke vilkår og mekanismer, der gælder for medieformidlet kommunikation. Og især det fjerde forhold er vigtigt, når man vil undgå stilbrud og fornemmelse af utroværdighed i den samlede fremstilling. 14

15 HUMOR EN DIFFERENTIERET SAG I tv-reklamen som andre steder har humoren mange ansigter, som - for nu at blive inden for dette billede - strækker sig fra smilet og fniset over latteren, skraldgrinet og skoggerlatteren til såvel mere drillende, spydige, sarkastiske, skadefro, spidsende og spottende ansigtstrækninger som mere fordækte i form af pokerface og tongue-in-cheek. Reaktioner på humor er kropslig og kan aflæses som kropslige åbninger i forskellige grader og på samme måde bevæger humoren sig i et felt, der strækker sig fra underfundigheden, lunet og den underforståede/underspillede allusion eller pointe, den finurligt legende og skæve omgang med begreber, fænomener, genstande og deres vanlige forbindelser det lille vittige ordspil, branderen eller vitsen opbygningen af humoristiske - eller rettere - stilfærdigt småkomiske situationer eller spøjse og pudsige begivenhedsforløb over sketchs ens og sæde-/situations-komediens fortrinsvis verbale humor, den romantiske komedies følsomhed mere håndfast komik og farceagtige, groteske og burleske fremstillinger og klovnerier (farce, slap-stick, lagkage- og falden-på-halen komedie), hvor det kropslige sammenstød og de fysiske afklapsninger i højere grad er på scenen 15

16 til mere forfinet ironi, sarkasme, parafrase, satire og parodi og travesti, dvs. former, hvor der i højere grad vrænges og i forskellige udgaver gøres grin med selve udsagnet og dets modus, talemåder, forståelsesog henvendelsesformer, stilarter og genrer, dvs. (typisk) adfærd og (etablerede) måder at udtrykke sig og være på, samt deres ophav, som ofte vil være gestaltet som (stereo)typer. Man kan dermed sige, at humorens og komikkens register strækker sig fra noget, som udelukkende udtrykker sig stilfærdigt verbalt til noget, som udelukkende udtrykker sig fysisk-kropsligt-korporligt og efter tyngdekraftens og faldlovens principper og i en anden henseende strækker sig fra det følsomme/sentimentale, legende og frivole, hvor man ler med, til det satiriske, latterliggørende, degraderende, vrængende og parodierende, hvor man ler ad. Det er i gradueringer og krydsninger mellem disse poler, at det latterudløsende og grinagtige befinder sig. Overensstemmende kan man i én henseende tale om plat humor, fjollerier og lavkomik overfor en mere forfinet viddets humor, komik og ironi eller højkomik, der hviler på verbale udvekslinger, bevidste tvetydigheder og misforståelser, ligesom man i en anden henseende kan tale om det legende og harmløst muntre vid og dermed latter og smil uden skadefryd eller andre bagtanker - overfor skadefryd og den aggressive og degraderende latter, der godter sig på bekostning af dem, det går ud over og hvis naragtig- og latterlighed udstilles. Det humoristiske er med andre ord ikke en entydig sag. Ofte blandes humor og ironi sammen og det er karakteristisk, at dagligdagssproget normalt ikke finder det fornødent at skelne nøjere mellem de forskellige former for det er jo bare (ment) for sjov. Imidlertid er det ikke sikkert, at de, som det eventuelt går ud over og som der gøres grin med, også finder grund til at le. Ligeledes ses humorens gebet ofte ikke i sammenhæng med eller i sin beslægtethed med andre aktiviteter og fænomener -endsige mentale/kognitive processer. Men der er flere grunde til, at humor ikke er en entydig sag. Ikke alle har den samme sans for humor eller deler den samme form for humor. Det kan skyldes kulturelle, sociale, grupperingsmæssige osv. forskelle og værdifællesskaber. Men hvad der sjovt - og ikke mindst hvad det er sjovt at gøre nar ad eller grin med - for den ene, er det ikke nødvendigvis for den 16

17 anden. Og hvad der i én situation eller kontekst er basis for moro, kan i en helt anden kontekst være basis for det stik modsatte. Bl.a. derfor er det ikke ualmindeligt, at feltet i stedet for at afhandles under betegnelsen humor, afhandles under den reaktion eller virkning, der bliver til eller ikke bliver til: Latteren. Hvad der især tricker eller fascinerer i forbindelse med humor, er denne ikke-viljesbaserede eller spontane reaktion, hvor noget perciperet og mentalt resulterer i et kropsligt udtryk. Der er med andre ord tale om en psykofysisk proces. Det ikke-viljesbaserede har imidlertid et rationale og et substrat, som kan anskues ud fra forskellige vinkler: Psykologiske, sociale, kognitive mv. En af de første, der på mere systematisk vis forsøgte at skabe en form for teori på området, var psykoanalysens fader, Sigmund Freud. FREUDS BEVIDSTHEDSØKONOMI OG HUMOREN De begyndende refleksioner vedrørende lune, humor, ironi har deres udspring i overgangen mellem 17-og 1800-tallet og tager til i løbet af 1800-tallet. Den tyskdanske romantik (f.eks. hegelianeren P.L. Heiberg) dyrkede ironien forstået generelt som en måde, hvorpå man bevidsthedsmæssigt kunne løfte sig op over virkeligheden og forsone dens modsætninger. Søren Kierkegaard anskuede begreberne i et mere eksistentielt perspektiv og filosoffen Harald Høffding i et mere filosofisk. Humor og ironi er i den forstand, dvs. set sammenknyttet med mere generelle livs- og adfærdsformer, en moderne affære og formentlig skal det forøgede fokus på humor og ironi også ses i sammenhæng med den moderne tilværelses vilkår: Dels kravet til såkaldt urbanitet i takt med at byerne vokser og bylivet stiller krav om at kunne rumme de mange sammenstød, kontraster, intensiteter og forskelligheder inden for en fortættet ramme, dels kravet til det enkelte individ om at disciplinere sig ved at kunne anskue sig selv udefra og i lyset af andres opfattelser (såkaldt indrestyring). I lighed med den franske filosof Bergson (Le rire /Latteren(1900/1993) se også senere) kastede Sigmund Freud sig også over emnet i begyndelsen af 1900-tallet. Og Freuds tilgang i f.eks. Der Witz und seine Beziehungen zum Unbewussten (1905) er stadigvæk en klassiker i en række henseender. Det er dén - men også flere senere arbejder - bl.a. ved at skelne mellem vits, komik og 17

18 humor (som særkategori), men også ved at beskæftige sig med humorens teknik. Freuds overordnede synsvinkel er på den ene side, at humor generelt dvs. vits, komik, humor er forbundet med en bevidsthedsøkonomi og dermed med et økologisk eller rettere besparende aspekt ved det mentale apparat. En helt afgørende funktion er besparelse af bevidsthedsmæssig energi og dermed en elementær fornemmelse af legende lethed og ubesværethed i tankens flugt og jonglering med ord, forestillinger og begreber lidt på samme måde som i drømmen. På overrumplende vis kommer man uventet nemt fra et forestillingsfelt eller -plan til et andet - i lighed med metaforen, der illuminerer og anskueliggør, ved at se eller vise noget i billedet af noget andet (forskelligt og alligevel lignende). På den anden side danner humor (vits, komik, humor som særbegreb) basis for at kunne føle sig ovenpå, dvs. en overlegenhedsfølelse via distancen til det, vi ler ad, men som vi er indfølt fortrolige med, herunder altså også evnen til at kunne rumme og administrere det modstridende om ikke andet så netop udtrykt i latteren. I mødet mellem modsætninger forløses erkendelsen af, at de er modsætninger, dvs. deres sammenføjning virker både (an)spændende og spændingsudløsende og vækker dermed både lyst og behag. Imidlertid skal man være opmærksom på, at den grundforestilling eller forståelsesramme, som er Freuds udgangspunkt, er én der er blevet til igennem arbejdet med Drømmetydning (1899) og Hverdagslivets psykopatologi (1901 ). Han var netop i den forbindelse blevet opmærksom på, hvordan nogle af de ubevidste grundmekanismer og mønstre, som han fandt gjorde sig gældende i forbindelse med f.eks. drømme og fortalelser, havde kraftige lighedstræk med vittigheder. Hans arbejde med vitsen ligger således umiddelbart efter disse to værker. Overensstemmende er vitsen i Freuds optik funderet på fortrængte eller undertrykte intentioner, som undergår en såkaldt primærprocesforarbejdning og er struktureret af følgende grundmekanismer i det ubevidste: Fortætning og forskydning - og herunder også sanselig konkretisering. 18

19 1. Fortætning i form af: syntetiserende fortætning - ordsyntese eller ordsammensvejsning - modifikation (substitution) - flersidig brug af samme ordmateriale - som helhed og som dele af helheden - i ændret orden - med mindre modifikation dobbeltbetydning - spil på metaforisk > < bogstavelig betydning - ordspil, direkte dobbeltbetydning - betydning som navn og som ting - tvetydighed - dobbelt betydning m. allusion 2. Forskydning. Dvs. at logikken eller tankebanen fordrejes og/eller forskydes i en helt anden retning. Det kan være det skæve ræsonnement. Det kan være fremvisning og udstilling af non-sense (stupiditet) ved at radikalisere ad absurdum (jf. automatisering, se senere) - eller via sammenføjning - eller repræsentation via det modsatte - eller repræsentation via det, der ligner - eller via allusion og indirekte repræsentation Freuds kærneeksempel på fortætning (der er nært beslægtet med fortalelsen) er fra en fortælling af Heinrich Heine, som munder ud i familionært dvs. ordsyntesen eller -sammensvejsningen. Det er den halvfattige småborger Hirsch-Hyacinths pralende beretning om sit nære forhold til den stenrige baron Rothschild:... og ved Gud, der sad jeg ved siden af Salomon Rothschild og han behandlede mig ganske som en af sine egne, ganske familionært. En anden form er dobbeltbetydningen, der typisk genereres i spillet mellem metaforisk (overført) og bogstavelig betydning. Et eksempel: Præsten siger til konfirmanden, da han giver oblaten: Dette er Jesu legeme. Konfirmanden derpå: Må jeg spytte ud, hvis der er ben i. Denne vits kan også angive, at 19

20 elementær vittighed i meget høj grad beror på, hvad Freud ville betegne som regression, dvs. en tilbagevenden til det konkrete og bogstavelige eller sanselige bagom det metaforiske. Mht. forskydning, dvs. hvor tankebanen forskydes i en helt anden retning, så er den mulig når f.eks. et ord har to forskellige betydninger. Freuds eksempel er følgende jødevits: To galiciske jøder møder hinanden uden for byens badeanstalt (efter den almindelige folkefordom havde disse centraleuropæiske jøder ikke ligefrem noget nært forhold til hygiejne og måske heller ikke til legal adfærd): Nå - du har nok været inde at tage et bad?, siger den ene. Taget et bad!? siger den anden bestyrtet: Mangler der da ét? Vitsen spiller på både det ene og det andet fordomsfuldt underforståede mht. de pågældende jøders adfærd, samtidig med at den spiller på dobbeltbetydningen i at tage et bad. Det er dermed realiseringen af morsomheden i denne dobbeltbetydning, der samtidig tillader ytringen af fordommen, som gør vitsen til en vits. Vi skal senere se et parallelt eksempel fra tv-reklamens verden i form at Danske Spils tv-spots (2003), der på lignende vis tillader er spille på/udtrykke en (politisk ukorrekt) fordom om kvinder og fodbold. Det skæve ræsonnement kan også være morsomt ikke mindst hvis det fremkommer ufrivilligt. Fremskridtspartiets Kresten Poulsgaard vil f.eks. sent blive glemt for følgende argument i den kulturelle debat: Danmark er for lille er sprogområde til at kunne huse en kongelig ballet. Drømme er som bekendt heller ikke underkastet normalverdenens krav til logik. Det samme, dvs. tilladelse af ulogik kan siges at gøre sig gældende mht. vittigheden og den vittige adfærd, som ikke er bange for at igangsætte og realisere det totalt ulogiske. Freuds eksempel er anekdoten med de to naboer, hvor den ene har lånt en kedel af den anden. Udlåneren anklager så låneren for at have leveret kedlen tilbage i beskadiget og ubrugelige stand med et hul i bunden. Låneren svarer indigneret, at han ikke har beskadiget kedlen, at der i øvrigt allerede var hul i den, da han lånte den og at han i øvrigt slet ikke har lånt den! Modstriden og ulogikken i en argumentation, hvor argumenterne gensidigt udelukker eller kortslutter hinanden, og hvor den samlede sum er absurd og slår sig selv for munden, har sin særlige form for munterhed via modstriden mellem selve det at argumentere (og dermed påberåbe sig logisk konsistens) og samtidig de facto demonstrere en adfærd, hvor udsagnene dementerer og negerer hinanden indbyrdes. Det tidligere eksempel med BKI-kaffe er en 20

Citation for published version (APA): Stigel, J. (2008). Humor i dansk TV-reklame. Et middel på tværs af livsstil?. MedieKultur, (45).

Citation for published version (APA): Stigel, J. (2008). Humor i dansk TV-reklame. Et middel på tværs af livsstil?. MedieKultur, (45). Aalborg Universitet Humor i dansk TV-reklame. Et middel på tværs af livsstil? Stigel, Jørgen Published in: MedieKultur Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Finansieret af Trygfonden I samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd 2009 1 Indhold Resumé 3 Analysens hovedpointer 3 Kapitel 1 4 Introduktion

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse UNGE TRAFIKANTER Delrapport 3 En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse Oktober 2002 Unge trafikanter - en sociologisk analyse af unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelser

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Ledelse og kommunikation - metaforer og spørgsmål om kommunikation i organisationer

Ledelse og kommunikation - metaforer og spørgsmål om kommunikation i organisationer Ledelse og kommunikation - metaforer og spørgsmål om kommunikation i organisationer Bidrag til bog, kapitel i: Helle Petersen & Anne Katrine Lund (red.): Den kommunikerende organisation. Samfundslitteratur..

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold Parterapi, parforhold & kærlighed Psykoterapeut, Kasper Thormod Larsen, 11.05.10. Cvr.nr. 26612667. All rights reserved. Yderligere oplysninger findes på www.parterapi-parterapeut.dk Parterapi og parforhold

Læs mere

Mellem individualisme og fællesskab

Mellem individualisme og fællesskab Mellem individualisme og fællesskab Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed Johannes Andersen & Niels Nørgaard Kristensen I disse år sker der drastiske ændringer i medieforbruget i Danmark

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse.

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. http://kulturogfritid.kk.dk/kulturhusetindre/babytegnsprog http://www.skolestuen.dk/2010/06/hjlp-tiltegnsprog-og-tegn-til-tale.html

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

1. Mundtlig kommunikation

1. Mundtlig kommunikation 1. MUNDTLIG KOMMUNIKATION 9 1. Mundtlig kommunikation Pernille Frisch Introduktion A. Hvad er kommunikation? B. Kommunikationens svære kunst C. Ansvarlig kommunikation D. Transaktionsanalyse E. Konflikthåndtering

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

Social Responsivitet

Social Responsivitet SProgpsykologisk INformation og DEbaT 9. Årgang, 2. Nummer, December 2009 ISSN 1603 7979 SOCIAL RESPONSIVITET, KONVERGENS & ANTICIPATION ET KAPITEL FRA DET SOCIALA LIVETS ELEMENTÄRA FORMER PÅ DANSK NYE

Læs mere

Social arv i voldsramte familier

Social arv i voldsramte familier A R B E J D S P A P I R Social arv i voldsramte familier Else Christensen Arbejdspapir 15 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk 1 Bidrag

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Undervisning i praksis

Undervisning i praksis Undervisning i praksis Forsvarskommandoen 2000 Undervisning i praksis er redigeret af Forsvarets Center for Lederskab, Uddannelsesudviklingsafdelingen Frihåndstegninger: Poul Carlsen Illustrationer: Uddannelsesudviklingsafdelingen

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Som man råber i skoven.

Som man råber i skoven. SYMBOLØKONOMISKE NYHEDER Som man råber i skoven. Verden afhænger af de metodiske briller, man ser den med Online markedsføring Kan virksomheder bruge online medier til noget? Kritisk kommunikation Tomme

Læs mere

Unge og privatøkonomi Mike Vestergaard, Lotte Pia Mollerup, Bitten Marianne Nielsen, Malene Skov Baastrup Johansen og Susan Pauli Petersen

Unge og privatøkonomi Mike Vestergaard, Lotte Pia Mollerup, Bitten Marianne Nielsen, Malene Skov Baastrup Johansen og Susan Pauli Petersen Maj 2013 Unge og privatøkonomi Mike Vestergaard, Lotte Pia Mollerup, Bitten Marianne Nielsen, Malene Skov Baastrup Johansen og Susan Pauli Petersen R o s k i l d e U n i v e r s i t e t M a s t e r i P

Læs mere

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Hvad venter vi på Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 2. Analyse af Mens vi venter på Godot...3 2.1. Genre...3 2.2. Sprog...4

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere