Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Helhedsforståelse i produktionskøkkener

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Helhedsforståelse i produktionskøkkener"

Transkript

1 Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Helhedsforståelse i produktionskøkkener Nr Udviklet af: Peter Schyum Jensen Mercantec 8800 Viborg. Maj 2015.

2 1. Uddannelsesmålet og dets sammenhæng til FKB og TAK Nr Helhedsforståelse i produktionskøkkener hører til den fælles kompetencebeskrivelse 2257 Mad til grupper med varierede behov for ernæring. FKB en og uddannelsesmålene kan hentes på under titlen Efteruddannelse. For mange er faglig identitet en væsentlig del af jobbet. For mange bliver det også vigtigt at se de større sammenhænge i virksomheden og ikke mindst sig selv og sin rolle som medarbejder. Begrebet helhedsforståelse dækker over det at have forståelse for og delvist overblik over hele virksomheden, dens ydelser og de tilhørende daglige opgaver, rutiner mv. Selv om hver medarbejder har sin egen rolle og funktion, er helhedsforståelsen central for en optimal drift. Tilsvarende vil mange medarbejdere opleve større arbejdsglæde, føle større værdi og have en mere nuanceret forståelse af virksomheden. I institutionsverdenen gælder det ligeledes, at helhedsforståelse ofte vil give større mening med arbejdet. Der kan være mange led i produktionen, rutiner og produktionsgange. Inden for service handler helhedsforståelse ofte om at frontlinje personalet har en forståelse for den afgørende vigtighed af at man er omdrejningspunkt for hele virksomhedens bestræbelser på at levere oplevelser til kunderne ja at man ofte er den oplevelse virksomheden producerer. Yderligere vil der være andre eks- og interne interessenter at kommunikere og samarbejde med. Og endelig vil der være en overordnet strategi og ramme, som virksomheden eller køkkenet skal fungere indenfor. At have indsigt i alle led og opgaver kan skabe positive synergier fra fleksibilitet til større tolerance. Indenfor ernæringsverdenen, er der behov for at kompetenceudvikle medarbejdernes forståelse af virksomheden, deres rolle i virksomheden, deres samarbejde med kollegaer m.v. Kort sagt medarbejderne i produktionskøkkenerne skal arbejde med Helhedsforståelse i institutionskøkkenet. De skal blive bevidste om deres rolle og betydning i og for virksomheden og forstå virksomheden i et større perspektiv. Dette kursus giver kompetencer indenfor begrebet helhedsforståelse, som kan være til gensidig gevinst og glæde for både medarbejdere og virksomhed. Side 2 af 20

3 Uddannelsens handlingsorienterede mål: Deltageren kan anvende viden om køkkenets produktionsled, -gange og flow til at planlægge og udføre egne arbejdsopgaver, så de opfylder køkkenets normer. Deltageren kan anvende indsigt i køkkenets produktion og ydelser til at arbejde effektivt og fleksibelt inden for eget arbejdsområde. Deltageren kan samarbejde med de øvrige medarbejdere om stabil produktion og flow ud fra viden om egen og andres rolle og funktion i køkkenet. Deltageren kan bidrage med faglig inspiration i samarbejdet med kolleger og til den daglige produktion i køkkenet. Arbejdsfunktioner Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod ufaglært og faglært personale beskæftiget med madfremstilling. Sammenhæng til TAK Uddannelsesmålet er relateret til tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK) i FKB en og skal kvalificere deltageren inden for følgende TAK: Planlægning og produktion af hverdagsmad. Den helt overordnede ydelse fra produktionskøkkenet er maden. Med en større helhedsforståelse får medarbejderne indsigt i betydningen af deres egen og andres roller og funktioner i køkkenet samt de produktions- og distributionssystemer man benytter sig af. Selv om den enkelte medarbejder har sit eget fagområde og egne opgaver, opnås en mere overordnet forståelse af årsagssammenhænge, procedurer, ansvar alle de faktorer, som spiller ind i planlægningen og produktionen af hverdagsmad. Samarbejde, kommunikation og videndeling i institutionskøkkener. Den praktiske udmøntning af helhedsforståelsen fordrer velfungerende samarbejde og kommunikation. Her tænkes på kommunikation alle veje i virksomheden/køkkenet. Manglende kommunikation er ofte årsag til manglende udvikling og problemløsning information og spørgsmål er to nøgleord; de kan åbne nye perspektiver i samarbejde og udvikling af virksomheden. Videndeling er endvidere en forudsætning for den faglige fleksibilitet, som medarbejderne kan opbygge gennem forståelsen af roller og funktioner i virksomheden samt vigtigheden af opgavernes løsning. Side 3 af 20

4 2. Idéer til tilrettelæggelse af undervisningen. Denne uddannelse består fortrinsvis af teori og tilhørende øvelser. For nogle deltagere vil der være megen ny viden, så det er væsentligt, at man får kontaktet deltageren inden første kursusdag. Nedenstående forslag til en sådan kontakt kunne medføre at uddannelsesstedet er forberedt på de forskellige kompetencer deltageren kommer med, hvilket bør afstedkomme forbedret transfer, når deltageren kommer hjem igen. Til deltagerens egen mailboks fremsendes en velkomst brev, hvor man kort beskriver uddannelsen samt evt. en deltagerliste. Ud fra beskrivelsen af uddannelsen og dets mål, bedes deltageren om følgende oplysninger: Deltagerens navn og uddannelse. Deltagerens forventning til kurset. Virksomhedens / lederens forventning til kurset. For at gøre uddannelsen og indholdet så relevant som muligt bedes du finde følgende oplysninger og sende dem til os senest en uge før kursus start. Spørgsmål: Hvilken type virksomhed arbejder du i? Hvor mange medarbejdere er I i køkkenet? Hvor mange medarbejdere er der tilsammen i din virksomhed (ud over køkkenet)? Hvad er virksomhedens vision? Hvad er virksomhedens/køkkenets strategi? Hvor tit holder I personalemøde? hvilke ting debatteres til personalemøderne? Hvor god dialog har du med hhv. ledelse og kollegaer? Hvad består dine daglige opgaver i? Hvor opmærksomme er i på fagligheden i dit køkken? Hvad er den største udfordring på din arbejdsplads? Ovenstående kan ligeledes sendes til deltagerens leder, så denne er bevidst om deltagerens ønsker samt de mulige nye idéer og tiltag, som deltageren kan komme hjem med. Kursusprogrammet er sammensat af 2 sammenhængende dage som fortrinsvis foregår i et undervisningslokale. Indholdsmæssigt tager kurset afsæt i en række individuelle øvelser og gruppeopgaver, som deltagerne hver især har mulighed for at koble til deres egen virksomhed/eget køkken. Side 4 af 20

5 Forslag til 2 dages undervisningsprogram sammensat af teori og øvelser. Dag 1 Dag Velkommen Velkommen tilbage Præsentation af kursets deltagere Brush up på dag 1: Deltagernes forventning - Mine roller Kursets mål - Køkkenets/virksomhedens organisering - Stamtræet Fremsendte oplysninger forud for kurset - Teamet Udveksling af kontaktoplysninger - Inspirations-oplæg (kort eksempel) Øvelse I Mig A/S Opgave 1.1 Deltagerne introduceres for kursets første øvelse, som tager udgangspunkt i det mest subjektive af alt dem selv. Deltagerne arbejder individuelt med at reflektere over og nedskrive deres kompetencer, aktiver mv. Der evalueres på øvelsen i plenum de deltagere, der har mod på det, fremviser deres A/S Pause Oplæg/dialog Køkkenets organisering øvelse II opgave 1.2 Køkkenets produktionsled, produktionsgange og flow Et kort oplæg ift. nogle af køkkenets led fra ordre/bestilling til ekspedition og vejledning herunder varebestilling, varemodtagelse, egenkontrol, emballering mv. Desuden skal deltagerne synliggøre køkkenets produktioner og ydelser. Oplægget foregår i dialog, så de enkelte produktionsled mv. kan listes efterhånden Pause Øvelse III Stamtræet A/S Opgave 1.3 I fortsættelse af øvelse II skal deltagerne nu lave et overblik over deres køkken/virksomhed. Der skal skrives titler, roller/funktioner og opgaver på de enkelte medarbejdere deltagerens eget A/S placeres i stamtræet. Deltagernes stamtræer sættes op til videndeling og dialog Pause Øvelse IV Team-work Opgave 1.4 Deltagerne inddeles i grupper à 3-4 personer, som sammen skal planlægge en produktion. Deltagerne får hver funktioner/opgaver, som de ikke er vant til. De får en overskrift for opgaven, og skal herefter finde ud af, hvilke oplysninger de mangler, for at løse den praktiske opgave. Den praktiske opgave udføres på kursusdag 2 med indlagte forhindringer Opsamling på dagens program. Evaluering tænk hurtigt. Tak for i dag Øvelse IV fortsat De sidste planlægningsopgaver til produktionen udføres, og der opsummeres de forskellige led i produktionen Pause Øvelse IV-a Team-work Opgave 1.4 De etablerede grupper arbejder med den praktiske løsning af opgaven. Ca. en halv time inde i praksis bliver grupperne bedt om at bytte opgaver altså overtage hinandens opgaver. De får 15 minutter til udveksling af relevante oplysninger, således at arbejdet efterfølgende kan fortsætte planmæssigt. Efter ca. 1½ times arbejde pilles én deltager ud af hver gruppe. De må ikke længere deltage i det praktiske arbejde. Grupperne skal nu re-organisere sig under arbejdet. De fritstillede deltagere får nu funktion af veterinærmyndighed, økonomiansvarlig, kvalitets-ansvarlig mv. De pendler mellem grupperne for at udføre deres beskrevne funktion. De fremstillede produkter serveres og præsenteres Herefter spisning og evaluering af produkterne. Oprydning og rengøring Pause Øvelse V Idé-kataloget Opgave 2.1 Deltagerne skal nu reflektere over de to kursusdage og deres daglige praksis. De skal individuelt eller i mindre grupper synliggøre eksisterende eller nye idéer til forbedret procedure og praksis i deres køkkener/virksomheder. Idé-kataloget er tænkt som et dialog-redskab, hvor andre led i virksomheden kommer med forslag og tiltag set fra deres placering i organisationen Opfølgning Opfølgning på de to kursusdage spørgsmål, idéer og dialog Evaluering af kurset Viskvalitet På gensyn. Side 5 af 20

6 Dag Velkommen Præsentation af kursets deltagere Deltagernes forventning Kursets mål Fremsendte oplysninger forud for kurset Udveksling af kontaktoplysninger Øvelse I Mig A/S Opgave 1.1 Kursets første øvelse tager udgangspunkt i det mest subjektive af alt deltagerne selv. Det er deltagernes billede af sig selv, som er det interessante i øvelsen dvs. deres eget syn på deres kompetencer og de ting, som betyder noget for deres funktionsdygtighed. Øvelsen er opbygget med deltagerne selv som centrum. Der udleveres papir med billede af deres virksomhed deres individuelle A/S. Deltagerne introduceres kort til de forskellige dele af øvelsen, hvorefter de arbejder individuelt Øvelsen kan udvides, så deltagerne reflekterer over, hvordan de udnytter deres nedskrevne aktiver i Mig A/S. Der evalueres på øvelsen i plenum de deltagere, der har mod på det, fremviser deres A/S Pause Oplæg/dialog Køkkenets organisering øvelse II Organisering - Opgave 1.2 Kombineret oplæg/dialog og øvelse i forhold til køkkenets produktionsled, -gange og flow. Et kort oplæg. Herefter arbejder deltagerne individuelt eller i mindre grupper med at beskrive deres egen virksomhed/eget køkken altså hvordan er deres produktionsgange og -flow. De samles jævnligt op og gives eksempler i plenum. Eksempler/spørgsmål til produktionsled i køkkenet: - Ordremodtagelse/faste ordrer - Planlægning af menuer - Varebestilling - Kalkulation og kostberegning modificering af menuer, retter mv. (diæter) - Produktion - Distribution - Servering - Opvask - Emballering - Kvalitetssikring - Egenkontrol - Mv. Side 6 af 20

7 Eksempler/spørgsmål til produktionsgange/-flow - Trin i produktionen - Hvor mange måltider produceres - Hvor ofte og til hvor mange personer fremstilles mad - Hvor mange håndteringer er der i en produktionslinje - Overgang beskidt/rent køkken - Hvad er produktionstiden - Koordinering mellem produktions-leddene - Afbrudt produktion, køleproduktion, færdig-produktion på anden location - Gentagelser/rutiner - Tidsrammer, økonomiske rammer - Kvalitetskontrol - Mv. Deltagerne optegner produktionsgange, - led og flow for deres egen arbejdsplads. Der kan medtages funktioner fra dele af virksomheden, som har betydning for køkkenets organisering og arbejdsgang. Deltagerne markerer til slut de produktionsled og gange, som de har hhv. indgående kendskab, moderat kendskab og perifert kendskab til (grøn, gul, rød) Der samles op i plenum Pause Øvelse III Stamtræet A/S Opgave 1.3 I fortsættelse af øvelse II skal deltagerne nu lave et overblik over deres køkken/virksomhed. Der skal skrives titler, roller/funktioner og opgaver på de enkelte medarbejdere deltagerens eget A/S placeres i stamtræet. Ligeledes noterer deltagerne deres kendskab til køkkenets produktioner og ydelser også eksternt (leverancer ud af huset, kontaktflader, partnere mv.) Deltageren rater herefter den betydning, de enkelte medarbejdere og funktioner har for deres daglige arbejde og hvem de har stor betydning for altså, hvor er behovet for kommunikation og samarbejde størst. Deltagerne begrunder desuden, hvilken værdi/betydning de har for virksomheden/køkkenet (hvad kan virksomheden ikke undvære fra deres A/S?) Deltagerne udpeger desuden de funktioner/opgaver, som de selv mener at kunne varetage/udfylde. Deltagernes stamtræer sættes op til videndeling og dialog Pause Øvelse IV Team-work Opgave 1.4 Deltagerne inddeles i grupper à 3-4 personer, som sammen skal planlægge en produktion. Deltagerne får hver især funktioner/opgaver, som de ikke er vant til. De får en overskrift for opgaven, og skal herefter finde ud af, hvilke oplysninger de mangler, for at løse den praktiske opgave. Herefter skal de planlægge alt fra indkøb til produktion og egenkontrol (jf. øvelse II). Den enkelte deltager skal tage udgangspunkt i en forståelse af sit eget køkken. Den praktiske opgave udføres på kursusdag 2 med indlagte forhindringer Side 7 af 20

8 Opsamling på dagens program. Evaluering tænk hurtigt. Tak for i dag. Dag Velkommen tilbage Brush up på dag 1: - Mine roller - Køkkenets/virksomhedens organisering - Stamtræet - Teamet - Eksempel på kompetence, helhedsforståelse og sammenhæng med inspiration fra Forsvarsakademiet (Bilag 1) at opnå viden og forståelse handler om at kommunikere! Øvelse IV fortsat De sidste planlægningsopgaver til produktionen udføres, og der opsummeres de forskellige led i produktionen. Deltagerne skal have en overskuelig arbejdsplan klar til løsning af den praktiske opgave. I arbejdsplanerne er angivet, hvem af deltagerne, der varetager de forskellige opgaver Pause Øvelse IV-a Team-work Opgave 1.4 De etablerede grupper arbejder med den praktiske løsning af opgave 1.4. Ca minutter inde i praksis bliver grupperne bedt om at bytte opgaver altså overtage hinandens opgaver. De får 10 minutter til udveksling af relevante oplysninger, således at arbejdet kan fortsætte planmæssigt efterfølgende. Efter ca. 1½ times arbejde pilles én deltager ud af hver gruppe. De må ikke længere deltage i det praktiske arbejde. Grupperne skal nu re-organisere sig under arbejdet. De fritstillede deltagere får nu funktion af veterinærmyndighed, økonomi-ansvarlig, kvalitets-ansvarlig mv. De pendler mellem grupperne for at udføre deres beskrevne funktion. De fremstillede produkter serveres og præsenteres Herefter spisning og evaluering af produkterne samt evaluering af hele øvelsen (evalueringsskema) hvor er det gået godt og skidt og hvorfor? Oprydning og rengøring Pause Side 8 af 20

9 Øvelse V Idé-kataloget Opgave 2.1 Deltagerne skal nu reflektere over de to kursusdage og deres daglige praksis. De skal individuelt eller i mindre grupper synliggøre eksisterende eller nye idéer til forbedret procedure og praksis i deres køkkener/virksomheder. Idé-kataloget er tænkt som et dialog-redskab, hvor andre led i virksomheden kommer med forslag og tiltag set fra deres placering i organisationen. Øvelsen fordrer, at deltagerne prøver at se helheder og sammenhænge i deres virksomhed/køkken. Dette er en forudsætning for konstruktive forslag og idéer Opfølgning Opfølgning på de to kursusdage spørgsmål, idéer og dialog Evaluering af kurset Viskvalitet På gensyn. 3. Afholdelsesformer Det er vigtigt at tage udgangspunkt i deltagernes faglige og praktiske færdigheder indenfor området således vil deltagerne opleve og se størst mulig anvendelse af den opnåede kompetence i deres daglige arbejde. Den teoretiske gennemgang kan underbygges af de workshops, der er udarbejdet. Det er altså vigtigt, at kurset bliver gjort virkelighedsnært for den enkelte. Dette kan bedst ske, hvis man som foreslået, kontakter deltageren inden kurset for at få afstemt forventninger og kompetencer. 4. Litteratur og nyttige links Helhedsforståelse Forsvaret - Forsvarsakademiet Side 9 af 20

10 Opgave 1.1 Mig A/S Øvelse 1.1 MIG A/S Skriv hvad din virksomhed indeholder (kompetencer) Bestyrelsen i MIG A/S: Skriv hvem der er de vigtigste personer for MIG A/S Skriv hvem der er de vigtigste for dig i din virksomhed og hvorfor Side 10 af 20

11 Opgave 1.2 Organisering Øvelse II I denne øvelse skal du arbejde alene eller sammen med 1-2 af de øvrige deltagere. Du skal forsøge at opstille produktions-leddene i dit køkken dvs. hvilke afdelinger /partier/funktioner mv. er forbundet med produktionen af mad i dit køkken. Leddene behøver ikke have en direkte produktion, men kan også være fx diætist/diæt-beregning, egenkontrol mv. Ligeledes skal du definere køkkenets produktioner og ydelser - altså, hvad er det i producerer til, og hvilke ydelser tilbyder I? Opgaven løses sideløbende med oplæg og dialog om emnet. Få så meget med som muligt. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Du skal herefter opstille/definere de produktionsgange og det produktions-flow, køkkenet har. Det kan fx være faste rutiner ift. pakning mv. af mad, nedkøling, mængder og produktionshastigheder, kvalitetskontrol mv. Denne del af øvelsen løses også sideløbende med dialog og opsamling. Få så meget med som muligt. 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) I sidste del af opgaven, skal du markere de noterede produktionsled og gange i forhold til, hvor godt du kender dem (dvs. procedurer, opgaver, funktioner mv. i produktionsleddet eller produktionsgangen. Du skal markere hvert nedskrevet punkt ud fra nedenstående: Grøn = Indgående kendskab (du kan varetage området) Gul = Moderat kendskab Rød = Perifert kendskab. Side 11 af 20

12 Opgave 1.3 Stamtræet Øvelse III I denne opgave skal du skabe overblik over din virksomhed. Du skal opbygge et stamtræ/organisationsplan for din arbejdsplads. Nu skal du optegne virksomhedens stamtræ. Du kan anvende stamtræet herunder som udgangspunkt/inspiration, eller du kan tegne dit helt eget. Forbind selv de enkelte led/medarbejdere. På dit stamtræ skal du anføre følgende: Medarbejdernes titel Medarbejdernes rolle/funktion Medarbejdernes arbejdsopgaver (vær præcis) Du skal placere dit Mig A/S i stamtræet Når du har løst denne del af opgaven, skal du rate : Hvilken betydning de enkelte medarbejdere og funktioner har for dit daglige arbejde. Hvilken betydning du har for deres arbejdsopgaver. Hvordan er sammenhængen til køkkenets produktioner og de ydelser, der leveres fra køkkenet Som sidste del af øvelsen skal du: Begrunde, hvad din virksomhed ikke kan undvære fra dit A/S. Markere de funktioner og opgaver, som du mener at kunne udføre/varetage. Når du er færdig med opgaven, hænges den op til fælles dialog/evaluering. Side 12 af 20

13 Opgave 1.4 Team-work Øvelse IV Side 13 af 20

14 I skal nu arbejde sammen i grupper à 3-4 deltagere. Gruppen trækker overskrift og dessiner for en praktisk opgave. I skal nu blive klar til at udføre opgaven i praksis i morgen. I skal hver især tage aktivt del i planlægningen. Desuden skal I hver især påtage jer en rolle/titel/funktion, som I ikke normalt indtager. I skal selv fordele følgende roller mellem Jer (eller definere andre roller, såfremt de eksisterer i Jeres køkkener): Køkkenleder tager beslutninger og sætter dagsorden Indkøber kender indkøbsprocedurer, priser og mængder Ansvarlig for egenkontrol og kvalitet Den menige ernæringsassistent Diætisten justerer og beregner produkterne Det er vigtigt, at I respekterer de nye roller, I indtager. Samtidig skal I tage udgangspunkt i forståelsen af Jeres vante køkken altså bruge det som reference i Jeres planlægningsarbejde. I har kun 1 time til at planlægge produktionen og bestille varer. Desuden skal der ligge opskrifter/vejledninger på Jeres produkter, samt enighed om, hvem der i praksis laver hvad. Det bliver meget væsentligt for Jer at være på forkant med situationen!! God fornøjelse! Side 14 af 20

15 Opgave 1.4 forskellige opgaver til praksis. Opgave A: Karens fødselsdag dette er overskriften, som deltagerne trækker. De nedenstående oplysninger skal deltagerne selv opsøge hos underviseren. Karen er beboer på det lokale plejehjem. Til sin 80 års fødselsdag har Karen inviteret 34 beboere til middag klokken den 6. juni. Hun vil gerne have traditionel dansk mad. Både Karen og andre af beboerne er småt-spisende dette skal der tages hensyn til. Karen skal selv betale fødselsdagen og hun har ikke de store penge på kistebunden. Derfor opereres med et sparsomt budget. Der skal bestilles varer til hhv gæster (de 6 skal tilberedes) Opgave B: Receptionen dette er overskriften, som deltagerne trækker. De nedenstående oplysninger skal deltagerne selv opsøge hos underviseren. Receptionen afholdes i anledning af indvielsen af sygehusets nye patientkantine. Til arrangementet forventes 75 gæster til stående reception. Ønsket er canapéer, smoothies og snacks af den sundere slags. De inviterede gæster er normalt spisende. Budgettet er ca. 60 koner i kostpris pr. gæst. Receptionen afholdes fredag den 7. april klokken der skal bestilles varer til hhv gæster (de 5 skal tilberedes) Opgave C: Nordisk i kantinen - dette er overskriften, som deltagerne trækker. De nedenstående oplysninger skal deltagerne selv opsøge hos underviseren. Denne kantine hører til i et større advokatfirma med 60 medarbejdere. Denne uge kører kantinen nordisk tema. Brugerne har typisk ikke så stort energibehov og generelt vil de gerne leve sundt. For at imødekomme brugernes ønsker er der hver dag to kødretter, hvoraf mindst den ene er uden svinekød. Ligeledes serverer man Nøglehulsmærkede retter. Sæsonen her er forår. Der skal bestilles varer til hhv brugere (de 5 skal tilberedes) Opgave D: Middag på efterskolen - dette er overskriften, som deltagerne trækker. De nedenstående oplysninger skal deltagerne selv opsøge hos underviseren. På idrætsefterskolen spiser 138 elever og 24 lærere hver dag alle deres måltider. Alle brugerne har et stort energibehov, da alle er meget aktive. Der serveres varm mad til middag (12.00) og altid to retter. Desuden tages hensyn til vegetarer og andre etniske grupper og naturligvis den Side 15 af 20

16 ernæringsmæssige side. Af hensyn til alle elevers ønsker og energibehov serveres hver dag friskbagt brød og salat til middagen. Der skal bestilles varer til hhv personer (de 5 skal tilberedes) Opgave E: To go i SFO en - dette er overskriften, som deltagerne trækker. De nedenstående oplysninger skal deltagerne selv opsøge hos underviseren. I SFO en på Foderstrup Skole kommer hver dag 80 børn i alderen 6-10 år. De får hver dag klokken et måltid mad. Der er typisk em varm og en kold ret. Kostpolitikken hedder: ingen sukker masser af fibre og fuldkorn. Ikke lige ungernes livret, så der skal tænkes kreativt. Der skal bestilles varer til hhv børn (de 5 skal tilberedes) De øvrige specifikationer til opgaven fremgår af programpunktet dag 2. Side 16 af 20

17 Opgave 1.4-a Team-work Øvelse IV Vejledning/idéer til underviseren. De etablerede grupper sættes I gang med det praktiske arbejde I køkkenet. De skal hver især have valgt en funktion, som de ikke varetager til daglig. Grupperne bør være fordelt i køkkenet, så hver gruppe har deres eget arbejdsbord. Desuden bør det inden start gøres klart, at deadline og servering er klokken Efter ca minutter stoppes grupperne. De bliver bedt om at bytte opgaver altså overtage en af de andre gruppemedlemmers opgaver. De får 10 minutter til gensidig overlevering og status. Herefter fortsætter arbejdet. Efter ca. 1½ times arbejde pilles én deltager ud af hver gruppe. Denne udpeges af underviseren. De må ikke længere deltage i det praktiske arbejde. Grupperne skal nu re-organisere sig under arbejdet, og de nærmer sig hastigt serverings-tidpunktet. De fritstillede deltagere får nu funktion, som de hver især skal varetage ift. alle gruperne. Rollerne/funktionerne er: Veterinærmyndighed Økonomi-ansvarlig Kvalitetskontroller Ernæringskonsulent Deltagerne med de nye funktioner pendler mellem grupperne og udfører deres beskrevne funktion. Det er op til disse deltagere at stille spørgsmål til grupperne ud fra deres viden om de pågældende funktioner dvs. at veterinærmyndigheden fx stiller spørgsmål vedr. egenkontrollen mv. De fremstillede produkter serveres og præsenteres Køkkenlederen fra hvert team præsenterer produkterne kort. Herefter spisning og evaluering af produkterne hvor er det gået godt og skidt i produktionen og hvorfor? Oprydning og rengøring Det er underviserens opgave gennem hele praksis at holde deltagerne på sporet med vejledning og refleksive spørgsmål. Desuden observerer og evaluerer underviseren løbende, hvor godt den enkelte deltager opfylder målene for kurset. Til brug for evaluering kan anvendes nedenstående matrix. Det er vigtigt, at deltagerne får dannet et billede af processens forløb altså danner et helhedsbillede. Side 17 af 20

18 Evaluering af Team-work Delproces mv. Problemstillinger Løsninger/løsningsforslag/- modeller Planlægning Funktioner/roller (dine egne)- herunder rolleskift Kommunikation Samarbejde og forståelse Fleksibilitet Fokus/stress-håndtering Helhedsforståelse hvordan var sammenhænge og forståelse af roller, situationer og samarbejde Andre problemstillinger Side 18 af 20

19 Opgave 2.1 Idé-kataloget Øvelse V I denne sidste øvelse skal du arbejde selvstændigt (eller om muligt sammen med en kollega fra din virksomhed med tilsvarende funktion). Øvelsen er en refleksions-øvelse altså en tænke-øvelse!! Start med en brain-storm på ca. 10 minutter. Notér fx: - Hvad der udfordrer dig i dagligdagen - Hvordan du ser dine kompetencer bedre udnyttet i køkkenet - Hvad der ikke fungerer - Hvad du mener, kan gøres smartere og bedre - Idéer til udvikling af produkter ift. målgrupperne - Idéer til fysiske forbedringer i køkkenet - Hvad du vil arbejde med/udvikle - Hvad ledelsen kan arbejde med - Hvad dine kollegaer bidrager med og kan udvikle - Mv. Ovenstående er kun forslag måske har du helt andre tanker. Det er imidlertid ikke nok at kritisere eller stille forslag. Du skal bruge din helhedsforståelse til at foreslå, hvordan idéerne skal omsættes de skal altså være helt eller delvist gennemtænkt. Du skal derfor overføre udvalgte punkter fra din brain-storm til matrix en herunder. I matrix en er der plads til at forklare, hvordan idéen skal omsættes, og hvorfor du anser den for konstruktiv. Et begrundet idé-katalog som dette kan være udgangspunkt for en udviklende dialog i din virksomhed. God arbejdslyst. Side 19 af 20

20 Bilag 1. Helhed og helhedsforståelse Kommunikation At fremme anerkendende og meningsfuld dialog. Samarbejde At arbejdsmæssige relationer styrkes. Systematisering At skabe orden, sikkerhed og ressourcebevidsthed i opgaveløsningen. Analytisk tænkning At der handles velovervejet. Professionalisme At faglige kvalifikationer omsættes til kompetent adfærd. Formulerer sig klart og tydeligt. Søger aktivt at forstå meningen i andres budskaber. Giver plads til meningsforskelle. Giver åbent udtryk for sine ideer og meninger. Giver den nødvendige information i tide. Bidrager aktivt til fælles opgaveløsning. Løser konflikter og uenigheder, når de opstår. Udviser hensyn, omsorg og respekt for andre. Udviser forståelse for andres forskellige behov. Kender egen og andres rolle i arbejdsprocessen. Støtter om nødvendigt andres indsats. Arbejder struktureret, prioriterer mellem de daglige arbejdsopgaver så ressourcer bliver brugt hensigtsmæssigt. Overholder indgåede aftaler om arbejdets udførsel. Tager højde for de væsentligste detaljer. Indsamler systematisk relevante informationer og opdager problemer inden de bliver for store. Nedbryder problemstillinger i håndterbare bestanddele. Søger efter mulige årsagssammenhænge, gennemtænker alternative muligheder ved valg af løsning. Demonstrerer den nødvendige viden og udviser de nødvendige færdigheder knyttet til opgaven. Søger aktivt at styrke og udvikle sine faglige kvalifikationer. Omsætter denne faglighed i opgaveløsningen. Stiller sin faglighed til rådighed for andre. Initiativ At iværksætte hensigtsmæssige og nødvendige aktiviteter. Resultatorientering At sikre at målene nås. Håndtering af pres At bevare handlekraften under pres. Helhedsorientering At skabe åbenhed overfor omverdenen. Fleksibilitet At forandre sig i forhold til nye krav. Igangsætter selvstændigt opgave- og problemløsning på baggrund af indsamlet information. Udviser gå på mod i løsning af nye opgaver. Kommer med konstruktive forslag til forbedringer og udviser parathed til at udføre dem. Holder fokus på målene og arbejder ihærdigt med henblik på at nå målene indenfor aftalte rammer. Arbejder effektivt i opgaveløsningen. Udviser vedholdenhed ved opgave- og problemløsning. Skaber resultater med kvalitet i overensstemmelse med fastsatte mål. Bevarer kontrollen og udviser en rolig fremtræden i pressede situationer. Forsøger at løse opgaverne på trods af ydre belastninger. Håndterer kritik på en imødekommende måde. Forsøger, hvis muligt, at gøre noget ved de faktorer, der udløser presset - herunder sige fra og bede om hjælp. Inddrager perspektiver ud over egne faggrænser. Udviser forståelse for hvordan løsning af egne opgaver påvirker enhedens opgaveløsning. Bidrager til at enhedens aktiviteter opfylder organisationens overordnede opgave. Tilpasser sig forandrede krav og vilkår. Udviser parathed til at gøre tingene på nye måder. Påtager sig nye opgaver eller laver om på sine arbejdsrutiner, når det er hensigtsmæssigt eller nødvendigt. Side 20 af 20

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Salg og service i gæstebetjening Nr. 47 692 Udviklet af: Hanne Koblauch Christensen Ole Robert Hansen HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding juni 2013

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Grundlæggende kost- og menuplanlægning

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Grundlæggende kost- og menuplanlægning Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende kost- og menuplanlægning Nr. 47 673 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M. P.Kofoedsvej 10, 9800 Hjørring maj 2013 1. Uddannelsesmålet

Læs mere

Tegn på læring sådan gør I

Tegn på læring sådan gør I Tegn på læring sådan gør I 1 2 3 Tegn på læring sådan bruger I materialet At sætte ord på læring sådan gør I At evaluere læring sådan gør I 4 Redskaber sådan holder I fokus 5 Cases sådan kan det gøres

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen.

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen. Furesø Kommune Kompetenceudviklingspolitik Vedtaget den 14. maj 2007 af Hoved-MED Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Formål med kompetenceudvikling i Furesø Kommune 3. Kompetenceudviklingsbegrebet 4.

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox.

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox. Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid Juni 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord

Læs mere

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer Tallerkenen rundt En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer SERVICESTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Guide Tallerkenen rundt En

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 4: Intern indsigt Indholdsfortegnelse Mentale modeller... 2 Samarbejdskort SKABELON... 3 Kompetencer SKABELON... 4 Den samarbejdende organisation... 5 Praktiske forberedelser...

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Sandwich og caféretter Nr. 48375 Udviklet af: Lise-Lotte Larsen Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev allé 18, 2500 Valby Marts 2016 1. Uddannelsesmålet

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Teamsamarbejde om målstyret læring

Teamsamarbejde om målstyret læring Teamsamarbejde om målstyret læring Dagens program Introduktion Dagens mål Sociale mål Gennemgang Øvelse Teamsamarbejde Gennemgang Værdispil Planlægningsredskab til årsplanlægning Introduktion Arbejde med

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

Fællesskaber for Alle, Aarhusmodellen

Fællesskaber for Alle, Aarhusmodellen Stine Clasen, Konsulent, Århus Fællesskaber for Alle, Aarhusmodellen Udgangspunkt På det helt store lærred er der på en lang række områder brug for nye paradigmer og nye handlinger. På sundhedsområdet,

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 47404 Udviklet af: Kristinn Ingi Kristinsson Kold College Odense August 2012 1. Uddannelsesmålet og dets sammenhæng til FKB og TAK hører til den

Læs mere

Børn og Unge. MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune

Børn og Unge. MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune Børn og Unge MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK 2 FORORD Denne overordnede Mad- og måltidspolitik for dagtilbud i Furesø Kommune skal medvirke til at skabe gode

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode liv i Holmegårdsparken.

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode liv i Holmegårdsparken. HOLMEGÅRDSPARKEN MÅL & VÆRDIER Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode liv i Holmegårdsparken. Forudsætningen for Det gode liv i Holmegårdsparken er, at alle arbejder for

Læs mere

5. Vores Skole bruger verden hver dag

5. Vores Skole bruger verden hver dag 5. Vores Skole bruger verden hver dag Skoler og virksomheder kan få mere ud af hinanden Skoler og virksomheder kan indgå både dybere og længerevarende samarbejder, der kan være med til at forberede eleverne

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

KOLLEGIALT SAMARBEJDE

KOLLEGIALT SAMARBEJDE DIALOGKORT KOLLEGIALT SAMARBEJDE 1. Hvornår er det sjovt at gå på arbejde? a. Nævn dage, hvor du glæder dig til at gå på arbejde, og hvor du er tilfreds, når du går hjem. 2. Hvad er en god kollega for

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv for Møldrup skole 2012 2016 Første udgave juni 2012 Forord På Møldrup skole har vi formuleret en vision om, hvordan vi ser skolen, når vi tegner et billede af fremtiden

Læs mere

Prøver evaluering undervisning

Prøver evaluering undervisning Prøver evaluering undervisning Fysik/kemi Maj juni 2011 Ved fagkonsulent Anette Gjervig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Ministeriet for Børn og Undervisning 1 Indhold Indledning... 3 De formelle krav til

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING. Kompetent. -ganske enkelt

KOMPETENCEUDVIKLING. Kompetent. -ganske enkelt KOMPETENCEUDVIKLING Kompetent -ganske enkelt Kompetenceudvikling handler om at gå fra at være kvalificeret til at blive kompetent Forord Er du nysgerrig efter at få ideer til, hvordan I på din arbejdsplads

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Tranbjergskolen Afdelingen for 0. 5. Klasse Kirketorvet 22 8310 Tranbjerg Afdelingen for 6. 10. Klasse Grønløkke Allé 9 8310 Tranbjerg www.tranbjergskolen.dk

Læs mere

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen Projekt KLAR Kompetent Læring Af Regionen Guidelines Transfer af viden, holdninger og færdigheder transfer af viden, holdninger og færdigheder opfølgning transfer ny læringskultur guideline til konsulenten

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 18 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor November 2015 Side 2 af 18 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Del 2. Den årlige etablering af fundament for teamets arbejde og samarbejde.

Del 2. Den årlige etablering af fundament for teamets arbejde og samarbejde. Del 2. Den årlige etablering af fundament for teamets arbejde og samarbejde. Indhold: Årshjul Fælles årsmål og årsplan for klassen Årsplan for fag Den individuelle undervisningsplan og statusrapport Rolleafklaring

Læs mere

Porte folie. et redskab til deltagerinvolvering i bedømmelsen på AMU kurser U N I V E R S I T Y C O L L E G E V I T U S B E R I N G D A N M A R K

Porte folie. et redskab til deltagerinvolvering i bedømmelsen på AMU kurser U N I V E R S I T Y C O L L E G E V I T U S B E R I N G D A N M A R K Porte folie et redskab til deltagerinvolvering i bedømmelsen på AMU kurser U N I V E R S I T Y C O L L E G E V I T U S B E R I N G D A N M A R K Denne skabelon for anvendelse af Porte folie metoden som

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

Workshop Projekt Learning to go

Workshop Projekt Learning to go + Workshop Projekt Learning to go Fremtidens erhvervsrettede velfærdsuddannel ser på sosuskolerne SOSU- Lederforeningens årsmøde 2013 12. - 13. marts Kirsten Bisgaard Mathiesen og Marianne Elbrønd SOCIAL

Læs mere

L Æ R I N G S H I S T O R I E

L Æ R I N G S H I S T O R I E LÆRINGS HISTORIE LÆRINGS HISTORIE Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15

Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15 Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15 Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Skoleleder: Niels Christophersen Praktikansvarlig: Leif Skovby Larsen Skolen som uddannelsessted Skolen

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer.

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Nr. 47531 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Mad i børnehøjde for små og mellemstore børn

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Mad i børnehøjde for små og mellemstore børn Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Mad i børnehøjde for små og mellemstore børn Nr. 42 898 Udviklet af: Ulla Kirkegaard Hvid Arensbach EUC Nord M P Koefoeds Vej 10 9800 Hjørring Juni 2015

Læs mere

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE Underviservejledning Idegrundlag Ideen med projektet er, at mellemstore virksomheder med 50-250 ansatte bliver i stand til at indføre arbejdsmiljøledelse med afsæt i ulykkesforebyggelse med en relativt

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen

Nyhedsbrev. Velkommen MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 7 F e b r u a r 2 0 1 6 Velkommen

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Salg og markedsføring inden for madproduktion

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Salg og markedsføring inden for madproduktion Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Salg og markedsføring inden for madproduktion Nr. 46 811 Udviklet af: Peter Schyum Jensen Katrine Olesen Hinge Allan Kirk Heegaard Mercantec HC Andersensvej

Læs mere

Vi arbejder med. kontinuitet og udvikling i daginstitutionen. Af Stina Hendrup

Vi arbejder med. kontinuitet og udvikling i daginstitutionen. Af Stina Hendrup Vi arbejder med kontinuitet og udvikling i daginstitutionen Af Stina Hendrup Indhold Indledning.............................................. 5 Hvilke forandringer påvirker daginstitutioner?...................

Læs mere

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende.

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. I denne powerpoint finder du som leder eller personaleansvarlig forskellige slides og øvelser, du kan bruge til at sætte spot på sygefraværet

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 20 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor April 2016 Side 2 af 20 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet - trin

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Hurtig, hurtigere, hurtigst

Hurtig, hurtigere, hurtigst Hurtig, hurtigere, hurtigst Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min., og som udgangspunkt vil der være en afklaring af emne og gennemgang af relevant teori i undervisningslokalet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Det foranderlige arbejdsliv Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 7.-9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015 Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

Ved Køkkenchef Marianne Lange Plejecenteret Sølund

Ved Køkkenchef Marianne Lange Plejecenteret Sølund Ved Køkkenchef Marianne Lange Plejecenteret Sølund Hvorfor forandringsledelse? Omlægning til økologi er en forandringsproces, der kræver omstilling også for medarbejderne Det ikke bare gjort med at erstatte

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

Mariann K. Wowern og Tina Borg Bruun, PPR

Mariann K. Wowern og Tina Borg Bruun, PPR Kurser med refleksionsrum for pædagoger og motorik pædagoger Mariann K. Wowern og Tina Borg Bruun, PPR Frederiksberg Kommune Kvalitet i bevægelsesaktiviteter Kursus for daginstitutionspersonale herunder

Læs mere

Færdiggør dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 5

Færdiggør dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 5 Færdiggør dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 5 Læringsmål At deltagerne reflekterer over egne afprøvninger i praksis At deltagerne får kendskab til og øver teknikker og handlinger i

Læs mere

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration Elevbrochure Kontoruddannelsen med speciale i Offentlig Administration 1 Intro Side 3 Hvorfor blive kontorelev i Region Syddanmark i Vejle Side 4 Elevernes egne historier Side 5-9 Bonus info Side 10 job.regionsyddanmark.dk/wm307147

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen!

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Den dynamiske trio SL Østjylland Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Hvad skal vi? Se samarbejdet mellem TR/AMR og ledelse i et nyt perspektiv. Blive klogere på muligheder og begrænsninger

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Madproduktion med læringsaktiviteter

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Madproduktion med læringsaktiviteter Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Madproduktion med læringsaktiviteter Nr. 46 810 Udviklet af: Peter Schyum Jensen Katrine Olesen Hinge Allan Kirk Heegaard Mercantec HC Andersensvej 7

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN AMU mål serviceagent i postbranchen 1 dag Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde i post 2 9248 Kvalitetsarbejde i post 3 9249

Læs mere

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale.

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale. FASE 3: TEMA I tematiseringen skal I skabe overblik over det materiale, I har indsamlet på opdagelserne. I står til slut med en række temaer, der giver jer indsigt i jeres innovationsspørgsmål. Det skal

Læs mere

Program for pædagogisk weekend

Program for pædagogisk weekend G. W. Undervisning Program for pædagogisk weekend Teamsamarbejde Fredag 9.00-10.15 Velkomst og orientering v. Lederne SE-nr. 15 53 31 37 10.15-10.45 Præsentation af ideen bag weekendens program og programmet.

Læs mere

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3 Aktionslæring Hvad er aktionslæring? Som fagprofessionelle besidder I en stor viden og kompetence til at løse de opgaver, I står over for. Ofte er en væsentlig del af den

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

I forbindelse med projektet den attraktive arbejdsplads DAP har teamet gennemført 4 uddannelsesdage med fokus på

I forbindelse med projektet den attraktive arbejdsplads DAP har teamet gennemført 4 uddannelsesdage med fokus på Institution: Trye Team: Trye Observationsdato: Den attraktive arbejdsplads 2. DAP rapport I forbindelse med projektet den attraktive arbejdsplads DAP har teamet gennemført 4 uddannelsesdage med fokus på

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet Projektnr.: 136146 Projektpulje: EVUK6915 Januar 2015 Efteruddannelsesudvalgets handlingsplan Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Målstyret læring. Sommeruni 2015

Målstyret læring. Sommeruni 2015 Målstyret læring Sommeruni 2015 Dagens Program 8.30-11.30 Check-in og hvem er vi? Hvad er målstyret læring? Synlig læring Måltaksonomier 11.30-12.30 Frokost 12.30-14.30 ( og kage) Tegn Kriterier for målopfyldelse

Læs mere

Kliniske servicefunktioner d. 31. august 2010

Kliniske servicefunktioner d. 31. august 2010 Velkommen til Temadag Kliniske servicefunktioner d. 31. august 2010 Regionshospitalet Herning DNV-Gødstrup Program for dagen 09.00: Velkomst & introduktion 09.15: Oplæg ved Helle Gaub 10.00: Workshop 1

Læs mere

Praktikmappe. For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever

Praktikmappe. For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever Praktikmappe For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever Indledning Kraftcentrets vision, mission og formål Denne praktikmappe er et redskab for studerende, elever og de daglige praktikvejledere I Kraftcentret.

Læs mere

Lærervejledningen til Pumpefabrikken

Lærervejledningen til Pumpefabrikken Formål: At styrke elevernes evne til at foretage et kvalificeret karrierevalg og give dem indblik i industrivirksomhedernes muligheder. Materialet tager udgangspunkt i det timeløse fag Uddannelse og Job

Læs mere

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 I studieordningen står følgende om prøven: III. Den afsluttende opgave Prøven i teoretisk pædagogik skal dokumentere, at kandidaten opfylder de mål,

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

B A R N E T S K U F F E R T

B A R N E T S K U F F E R T BARNETS kuffert BARNETS KUFFERT Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

Kompetencebeskrivelse Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg

Kompetencebeskrivelse Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg Kompetencebeskrivelse Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg Sociale/samarbejdsmæssige kompetencer Personlige kompetencer Borgeren Udviklingskompetencer Faglige kompetencer

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Ugandavej

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Ugandavej Uanmeldt tilsyn 2014 LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING 86... 8 SOCIALE - OG

Læs mere

Kvindelig Meningsdanner

Kvindelig Meningsdanner Kvindelig Meningsdanner Kursus for kvinder med minoritetsbaggrund 1 På dette kursus kan du møde: Du vil selvfølgelig møde de andre spændende deltagere på kurset. Men ud over dem, vil du også møde en række

Læs mere

Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau

Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau en styrke i dit barns hverdag 2 Kultur og særkende: Professionsteam 13.16 består ud af skoler beliggende i Odder kommune. I Odder kommune

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013 Virksomhedsgrundlag Heldagshuset Oktober 2013 1 Målgruppe Målgruppen er normaltbegavede elever, der er præget af adfærdsmæssige, følelsesmæssige eller sociale problematikker; AKT-problematikker. Der er

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Introduktionsmateriale til nye undervisere Mad til mennesker

Introduktionsmateriale til nye undervisere Mad til mennesker Introduktionsmateriale til nye undervisere Mad til mennesker Velkommen til Skive Tekniske Skole og Teknisk Gymnasium Skive Som ny underviser er der mange metoder, materialer og systemer, som du får brug

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens UNDERVISERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Gennemførelse Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.

Gennemførelse Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan. Gennemførelse Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan. 1. - 2. lektion overblik: Læreren præsenterer temaet og sætter eleverne i gang med at planlægge deres rejse. Eleverne

Læs mere

LP giver os mulighed for at hvile mere i det at være lærer Maria Pedersen. Lærer på Iselingeskolen

LP giver os mulighed for at hvile mere i det at være lærer Maria Pedersen. Lærer på Iselingeskolen LP giver os mulighed for at hvile mere i det at være lærer Maria Pedersen. Lærer på Iselingeskolen Når man mødes på kryds og tværs af teams, så bliver pædagogikken hævet et niveau fra det subjektive til

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere