etwinning 2.0 et online-community for skoler i Europa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "etwinning 2.0 et online-community for skoler i Europa"

Transkript

1 etwinning 2.0 et online-community for skoler i Europa Europa-Kommissionen DA

2

3 etwinning 2.0 et online-community for skoler i Europa Siden midt i halvfemserne har mange skoler modtaget støtte fra Comenius-programmet i deres bestræbelser på at åbne dørene op for et europæisk samarbejde. I kraft af sine forskellige muligheder har programmet givet tusindvis af elever, studerende, undervisere og andre aktører i uddannelsessektoren lejlighed til at tilegne sig tværnational erfaring, deltage i europæiske samarbejdsprojekter, besøge samarbejdspartnere i andre europæiske lande, forbedre deres færdigheder i fremmedsprog, dele og sammenligne pædagogiske tiltag og endelig at udvikle og forbedre deres undervisnings- og indlæringsfærdigheder. Man kan roligt sige, at for mange elever og lærere har deltagelse i Comenius-programmet været en særdeles berigende og motiverende erfaring, der har gjort dem til bedre aktører i en livslang læringsproces, set i en bred europæisk sammenhæng. Det er det, vi forstår ved at bringe den europæiske dimension ind i uddannelserne. etwinning har fuldendt dette billede og gjort europæisk samarbejde til et fast forankret element i skoleverdenen. Frem for at give midler til enestående, udvalgte projekter har det givet lærere mulighed for at mødes på tværs af Europa, finde frem til hvordan de kan gennemføre et samarbejde med hinanden og at afvikle deres egne projekter på en form og et tidspunkt som passer netop dem, med anvendelse af et minimum af administration. Den europæiske etwinning platform (www.etwinning.net) er et mødested for alle lærere, som er interesserede i europæisk samarbejde. Den tilbyder projektideer, råd og support i samarbejdet med deres partnere og deres elever på tværs af Europa i et trygt onlinemiljø. Det giver dem mulighed for at dele undervisningsressourcer og fremvise gode eksempler fra samarbejdet. De Nationale Support Services er desuden til rådighed for support og rådgivning. Men etwinning udvikler sig løbende i retning af, at blive til noget mere end blot en fleksibel støtte til brug ved implementering af fælles pædagogiske skoleprojekter. Gennem de mange online og offline uddannelsesforløb, og frem for alt gennem vekselvirkning med kolleger fra andre lande, vil det fremover blive et særdeles effektivt instrument for lærerne i deres egen faglige udvikling, især nu hvor det er fuldt integreret med sociale Web 2.0-værktøjer, som er så populære på internettet. etwinning har sat en uafvendelig og stærk udvikling i gang hen imod mere og bedre samarbejde. Det fører lærere og elever sammen overalt i Europa og på flere forskellige måder end det nogensinde før er set: flere og flere skoler deltager, stadig flere interessante projekter udvikles og nye former for interaktion mellem lærere dukker hele tiden op. Hvad mere er jeg er overbevist om, at etwinning endnu ikke har udnyttet sit fulde potentiale! Denne bog skal hjælpe etwinning videre på dets vej. Sætte os i stand til bedre at forstå hvilke muligheder der ligger i anvendelsen af Web 2.0-værktøjer for al uddannelse og for at erkende det tempo hvormed etwinning s motto, Det lærende fællesskab for skoler i Europa, er ved at blive en realitet. Odile Quintin Generaldirektør for Uddannelse og Kultur EU-Kommissionen 3

4 Udgiver Redaktører Central Support Service for etwinning (CSS) European Schoolnet (EUN Partnership AISBL) Rue de Trèves 61 B-1040 Bruxelles Belgien Christina Crawley, Paul Gerhard, Anne Gilleran, Alexa Joyce Bidragydere Design og oversættelse Oversætter Professor Derrick de Kerckhove, Dr. Christine Redecker, Christina Crawley, Anne Gilleran, Alexa Joyce, Santi Scimeca, Riina Vuorikari, Cees Brederveld, Val Brooks, Ioanna Komninou, Satu Raitala, Palmira Ronchi, Tiina Sarisalmi, John Warwick Alexa Joyce, Patricia Muñoz King, Nathalie Scheeck Christian Friborg Oprindeligt design Dogstudio, Belgien DTP og tryk Hofi Studio, Tjekkiet Dogstudio (Engelsk version) Fotokilder Shutterstock.com, Corbis.com (Ralph Clevenger) Trykkeoplag 475 ISBN Synspunkter og holdninger der fremsættes i denne publikation er alene forfatternes og deles ikke nødvendigvis af Europæisk Skolenet eller etwinning Central Support Service. Udgivelsen af denne bog er underlagt regler og betingelser i Attribution 3.0 Unported Creative Commons licence (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/). Denne publikation er udgivet med økonomisk støtte fra EUs Program for Livslang Læring. Synspunkter og holdninger i publikationen er alene forfatternes og EU-kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for anvendelsen af oplysningerne heraf i andre sammenhænge.

5 Indholdsfortegnelse etwinning 2.0 et online-community for skoler i Europa Kapitel 1 2 Forord Professor Derrick de Kerckhove Introduktion:eTwinning 2.0 Scenen sættes Santi Scimeca Social networking i undervisningen Kapitel 2.1 Introduktion Dr. Christine Redecker 2.2 etwinning-skrivebordet Christina Crawley, Cees Brederveld, Ioanna Komninou, Palmira Ronchi, Tiina Salisalmi Andre platforme Anne Gilleran, Alexa Joyce, Riina Vuorikari 2.4 Slutbemærkninger Riina Vuorikari Dannelse af fællesskaber og faglig udvikling Kapitel 3.1 Introduktion Riina Vuorikari 3.2 etwinning-portalen om at fi nde inspiration Christina Crawley 3.3 etwinning-grupper Anne Gilleran 3.4 etwinning-læringsarrangementer Anne Gilleran 3.5 Andre muligheder for professional udvikling Anne Gilleran 5

6 Kapitel Kapitel 4 5 Online-samarbejde Introduktion om at arbejde sammen frem for at arbejde parallelt Anne Gilleran & Alexa Joyce 4.2. TwinSpace Christina Crawley 4.3 Andre nyttige samarbejdsplatforme John Warwick, Satu Raitala, Val Brooks, Ioanna Komninou and Tiina Sarisalmi - Redigeret af Christina Crawley 4.4. Slutbemærkninger Anne Gilleran Konklusion Anne Gilleran Liste over nøgleord Referencer Tak til Central Support Service kontaktoplysninger National Support Service kontaktoplysninger 6

7 Forord Professor Derrick de Kerckhove University of Toronto, Canada University of Naples Federico II, Italien etwinning 2.0 et online-community for skoler i Europa Det er et privilegium at have haft lejlighed til at se etwinning vokse og modnes med tiden. Personligt finder jeg det dog særligt berigende begrundet i, at jeg tilbage i slutningen af 1990erne var med til at udvikle et lignende projekt, Connected Intelligence Schools, for det selvstyrende Madeiras undervisningsministerium, et pilotprojekt som havde til formål at forbinde øens overbygningsskoler med hinanden. Med kun otte skoler, hvoraf de to var beliggende på den afsides naboø Porto Santo, var projektet en slags testudgave af etwinning dog i en meget mindre udgave, men med vægt på de samme grundlæggende principper for deling og samarbejde. Det lykkedes at forbinde skolerne, om end med en meget lille båndbredde, som dog ikke desto mindre tillod de studerende at fremstille og afsende videoer med enkle og gammeldags men også ægte pædagogiske værktøjer. Alt dette foregik selvfølgelig længe tid før nogen kendte til YouTube. Projektet tiltrak sig særlig opmærksomhed på Hannover Expo 2000, hvor vi havde en pavillon tilegnet Connected Intelligence og vort skoleprojekt. Udviklingen går utrolig hurtig! Begrebet social networking er i dag et integreret værktøj i uddannelsessektoren. Blandt de mange elementer i etwinning som jeg beundrer, er et aspekt som minder mig meget om vore erfaringer fra Madeira: nemlig ønsket om at inddrage geografisk afsondrede eller på anden måde kulturelt isolerede lærere. Det er imponerende at opleve, hvordan etwinning med stor lethed har tilpasset sig en af nutidens dybtliggende trends, nemlig den der vedrører social adfærd: networking online og dermed skabelsen af helt nye former for fællesskaber og samværsformer. I går talte man om teknologi og information, det var i tiden med etwinning 1.0. I dag taler man, takket være Web 2.0, om teknologi og samfund. Jeg vil gerne kommentere en af de pointer, der bliver fremsat i denne bogs kapitel et, og understrege at socialt net- 7

8 værk er mere end bare et af tidens modeord; det er internettets naturlige skæbne. De forskellige netværk og deres muligheder (og det indbefatter selvfølgelig også de trådløse medier, alle de informationer der bliver sendt frem og tilbage, alle tags ene osv.) stiller os overfor at skulle tage stilling til sproget på en ny måde. Forandringen i menneskets tankegang og adfærd er med til at grundfæste networkingteknologien i det sociale og personlige, mere end i det unikt professionelle. etwinnings kald er at tilføre den europæiske undervisningsverden en ny grammatik for menneskelige relationer. Vil de sociale fordele udkonkurrere de professionelle i denne nye version af etwinning? Tiden vil vise det, men man kan allerede fornemme at sociale netværk fører modsatrettede og ofte indbyrdes fremmede aspekter af vores offentlige liv sammen: det sociale er her iboende det professionelle, eller omvendt. Skønt lærere, som alle ved, må arbejde hårdt for at opretholde positive forhold i deres lokale arbejde ude på skolerne, bliver værdier som tillid, deling, støtte og, hvorfor ikke også glæde, undervisernes arbejdsgrundlag i fremtiden. etwinning i sig selv er et reelt eksempel på connected intelligence, som dog nu har bevæget sig op på et højere niveau hvad angår krav til pædagogiske og menneskelige færdigheder. Man behøver ikke bevise at networkingfællesskaberne indenfor uddannelse øger værdien af begge disse områder; det burde være indlysende. Resursedeling er et enkelt eksempel, deling af venner er et andet. Ideen bag etwinning er at styrke ånd ved hjælp af ånd. Og i sidste ende, hjerter ved hjælp af hjertet. 8

9 etwinning 2.0 et online-community for skoler i Europa etwinning 2.0 Scenen sættes Kapitel 1 Forfatter Santi Scimeca Den Centrale Support Service Introduktion For bedst at beskrive hvad formålet er med denne bog, vil vi begynde med at fastslå hvad det ikke er. Det er ikke at indgå i en akademisk debat om de seneste trends vedrørende skiftet mellem den traditionelle brug af informationsteknologi (it) og den måde, den anvendes på i dag. Den bidrager heller ikke med en teoretisk baggrund for en retfærdiggørelse af det paradigmeskift, der sker i dag indenfor anvendelsen af online-miljøer. Og endelig vil den ikke fremkomme med en selvhøjtidelig påstand om at vide, hvad der er rigtigt eller forkert inden for et område hvor, ifølge et postmoderne motto, ingen tager fejl og alle har ret. Denne bog beskæftiger sig med mennesker, som anvender it og især med lærere, som bruger etwinning som værktøj i deres arbejde. Hvorfor har vi så valgt at kalde denne bog etwinning 2.0? Hvorfor har vi valgt at bruge et modeudtryk (2.0), som anvendes om ethvert produkt, som skal have nyt liv eller endnu bedre, et liv nr. to? Grunden er enkel: da etwinning blev lanceret i 2005, blev den kaldt etwinning 1.0 og viste sig at være endnu mere varieret og kompleks end forventet. Målet var at skabe en platform til fremme af skolesamarbejde; imidlertid besluttede brugerne selv helt åbent - og uden de store teoretiske forklaringer at dette ikke var nok og at etwinning faktisk også kunne bruges til noget andet. Så selv om etwinning blev skabt som platform tilegnet skoleprojekter, var det i virkeligheden forudbestemt til at udvikle sig til at blive et fuldt flyvedygtigt professionelt udviklingsværktøj; en platform for lærere og elever der gav dem en fornemmelse af at være en del af noget større og noget nyt som ikke havde eksisteret før. Uanset om man valgte at kalde det et fællesskab, et online-hjem eller, mere formelt, et livslangt læringsmiljø, så var etwinning skabt, for de lærere som ønskede at være del af en trend, der involverede de mest entusiastiske hjerner i Europa. 9

10 Bogen kunne, i sagens natur, ikke være skrevet i 2005 da etwinning begyndte, fordi ingen dengang ville have turdet forslå den som miljø for lærere, hvor de kunne netværke socialt. De nu så populære sociale netværksplatforme, som for eksempel Facebook eller MySpace, var dengang endnu på fosterstadiet og med langt færre muligheder idet man håbede, at man ved at samle mennesker med fælles interesser på en dynamisk hjemmeside, ville sætte en helt naturlig udvikling i gang. Da vi besluttede at invitere Derrick de Kerckhove, den kollektive intelligens lovpriste guru, til at holde åbningstalen på den allerførste etwinning-konference i Bruxelles i 2005, vidste vi måske også allerede ubevidst, hvor vi var på vej hen. etwinning 1.0 blev født i 2005, men det tog fire år at erkende, at den allerede dengang var 2.0 i sit væsen. etwinning var et socialt netværk for lærere, der var forud for deres tid. Web hvad er det? Så snart det gik op for os, hvor meget lærere i virkeligheden kommunikerer, deler ideer og skaber positive kontakter langt ud over hvad det kan forventes i udviklingen af et skoleprojekt, var vor opgave at stille flere værktøjer til rådighed med henblik på at frigive fællesskabets iboende kræfter hos over lærere i Europa og afslutningsvis erklære, som vi gjorde det i efteråret 2008, at etwinning 2.0 levede. etwinning og dets koncept, værktøjer, dynamik og rigdom kan imidlertid skrives ind i en bredere trend, der har sit afsæt på internettet og generelt i den måde, hvorpå elektroniske kommunikationsmidler anvendes. Dette kaldes Web 2.0. Der findes mange definitioner på Web 2.0, og vi er alle fristede til at definere det ud fra vore egne behov. Selv om Tim O Reilly oprindelig opfandt nøgleordet, kan man finde den mest rammende og autoritative definition af udtrykket i et af de universelt mest anerkendte Web 2.0-værktøjer, Wikipedia 1 : Udtrykket Web 2.0 dækker over de ændrede trends i anvendelsen af World Wide Webteknologi og webdesign, som har til formål at forøge kreativitet, kommunikation, samt sikre vidensdeling, samarbejde og funktionalitet på internettet. Web 2.0-begrebet har ført til udbygning og udvikling af en webkultur med dynamiske sociale fællesskaber og hostede hjemmesider, som for eksempel værktøjer hvor man indgår i sociale netværk, værktøjer til videodeling, wikis, blogs og folksonomier 2 ). 1 (dansk oversættelse af engelsk wikipediatekst) 2 10

11 etwinning 2.0 et online-community for skoler i Europa Skønt denne oversættelse ikke omfatter alle mulighederne i Web 2.0, så giver den alligevel en god indikation af hovedelementerne heri: Deling Samarbejde Online-fællesskaber En sociolog kunne i virkeligheden påstå, at Web 2.0 simpelthen er det teknologiske svar på en trend som gennemstrømmer hele samfundet og har sit udspring i den antagelse at globalisering ikke kun omfatter varer og penge men, vigtigere endnu, også ideer. Behovet for at dele hænger tæt sammen med anskaffelsen af online-værktøjer; et sådant behov udløses sandsynligvis af en endnu mere grundlæggende og tungtvejende trang til at skabe kontakter til ligesindede eller i dette tilfælde kolleger - og dermed føle sig mindre ensom i en måske usmidig og ufuldkommen skoleverden. I en undersøgelse som blev gennemført i slutningen af 2008, blev etwinning-lærere spurgt om, hvilke begrundelser der for dem var de vigtigste for at tilmelde sig etwinning. Næsten 70 % af svarene, der kom fra hele Europa, anførte, at det var at hjælpe deres elever til at få kontakt til europæiske jævnaldrende. Desuden anførte mere end 40%, som den anden grund, deres ønske om at mødes med europæiske kolleger. Således leverer etwinning en kombination af faktorer, der samlet udgør en temmelig speciel cocktail til støtte for europæiske lærere, der ønsker at mødes. etwinning består langt fra udelukkende af etwinning-platformen (aktionens primære værktøj til kommunikation og samarbejde), den består også af en række muligheder for at deltage i mere traditionelle arrangementer, som for eksempel Professional Development Workshops (PDWer), konferencer, bilaterale møder og andre arrangementer hvor lærere mødes i ordets egentlige forstand. På den måde supplerer disse ansigt-til-ansigt arrangementer det altomfavnende miljø, etwinning-portalen, hvor fællesskabet dyrkes virtuelt. etwinning er sandsynligvis et af de bedste eksempler på et glokalt miljø: en kombination af det globale (repræsenteret af etwinning-portalen) og det lokale, nemlig tilstedeværelsen af en solid lokal dimension (repræsenteret af skolen). Set i lyset heraf er det også interessant at notere sig, at det af samme undersøgelse som nævnt ovenfor fremgår, at 70 % af de lærere som deltog i projekter samarbejdede med andre undervisere indenfor deres eget område. etwinning 2.0 Historien har vist, at da etwinning og de tilhørende online-værktøjer blev lanceret tilbage i 2005 (tilfældigvis samme år som den allerførste Web 2.0-konference blev afholdt i San Francisco), var målsætningen at skabe en online-platform for lærere hvor de kunne opsøge og finde hinanden og samarbejde struktureret, det vil sige med udvikling af skoleprojekter og desuden inddrage deres elever i disse projekter. Med henblik på at 11

12 Sidemandsoplæring Illustration 1. Aktiviteter i etwinning: synlige og skjulte nå målene, tilbød etwinning-portalen værktøjer til partnersøgning suppleret med forskellige kommunikations- og samarbejdsprogrammer. Som allerede nævnt, viste det sig gennem de første tre år, at lærerne faktisk benyttede værktøjerne, ikke kun for at finde partnere til et projekt, men ganske enkelt også for at blive del af et fællesskab af lærere, der var sammen om aktiviteter som fandt sted før, efter og samtidig med disse projekter. De hundredtusindvis af meddelelser som blev udvekslet via platformen var en tydelig demonstration af, at lærerne ikke søgte efter partnere til skoleprojekter, men brugte portalen til noget mere og større. etwinnings daværende aktiviteter kan derfor illustreres som et isbjerg, hvor projekterne kun udgør den synlige del over vandoverfladen, mens langt flere aktiviteter fandt sted under overfladen. Sidstnævnte, skjulte del, er absolut lige så betydningsfuld for helheden som den synlige del. På en måde tilfredsstillede etwinning behovet for et forum, på internationalt niveau, hvor lærere havde mulighed for at møde hinanden omkring et projekt med deres klasser, men også behovet for at arbejde i et sikkert miljø og her vokse sammen som professionelle. Med en lidt respektløs parallel kunne man måske sige, at hvis Facebook er stedet, hvor man hænger ud med gamle venner, er etwinning der for at støtte op om lærernetværk og skabe nye ideer vedrørende undervisning og læring. Illustration 1 afbilder dette visuelt. I 2008 udfordrede etwinning-portalen sine oprindelige principper indeholdt i mottoet Skolepartnerskaber i Europa og tog retning mod et mere dristigt og helhedsorienteret perspektiv med sit nye motto Fællesskabet for skoler i Europa. I virkeligheden blev vi bare opmuntret af en eksisterende græsrodstrend. Siden lanceringen af den nye portal i oktober 2008 har det vist sig, at online-aktiviteterne (som for eksempel besøg og logins på portalen, udveksling af beskeder og anvendelse af de sociale networkingværktøjer) anvendes i massivt omfang. Antallet af brugere er mere end fordoblet indenfor ti måneder og er nu nået op på besøg per måned! Hvad er det så mere præcist etwinning tilbyder? Hvad er det for elementer, som giver lærere mulighed for at kommunikere, samarbejde, øve indflydelse på hinanden og dele viden? Hvordan bruger etwinnere internettet og dets potentiale til at udvikle etwinningfællesskabet? Via etwinning-platformen og andre værktøjer til brug i arbejdet i sociale netværk kan medlemmerne involvere sig i en række aktiviteter (kommunikation, arbejde 12

13 etwinning 2.0 et online-community for skoler i Europa Illustration 2. Grafisk afbildning af etwinning-platformen i sociale netværk, indholdsformulering og vidensdeling), som vil blive beskrevet mere detaljeret senere i denne bog. Desuden stod etwinning i foråret 2009 for styringen af et antal etwinninggrupper, hvor lærere kunne dele og samarbejde om aktiviteter som ikke nødvendigvis havde sammenhæng med skoleprojekter. Hensigten hermed var at skabe et andet, mere struktureret, professionelt udviklingsværktøj som skulle smelte sammen med principperne i livslang læring. Inden for samme område begyndte etwinning at organisere online- læringsarrangementer, der fandt sted i hvad man kunne kalde Læringslaboratoriet. Sådanne forløb er ganske enkelt online-workshops om forskellige emner af en uges varighed. De første fire arrangementer, som er grundigere beskrevet senere i denne bog, har skabt en overvældende interesse blandt etwinnere og bekræftet, at der blandt lærere over hele Europa er en stor vilje til at involvere sig i professionelle udviklingsaktiviteter. Illustration 2 viser etwinning-platformens hovedoverskrifter og aktiviteter. etwinning-platformen består helt aktuelt af nogle få elementer, som er meget tæt sammenkoblede: til nogle af dem er der adgang for alle medlemmer (Skrivebord, læringslaboratorium og grupper), mens der til andre kun er adgang for projektdeltagere (TwinSpace og ProgressBlog). Imidlertid har alle værktøjer et element, der er tilgængeligt for alle (lærer-, projekt- og skoleprofiler, TwinSpaces og TwinBlogs), og som kan ses via etwinning-portalen. Hvert af platformens elementer og aktiviteter vil blive beskrevet enkeltvis senere i bogen, men det bør dog bemærkes at de tilsammen udgør en overordnet helhed som i sig selv bidrager til en styrkelse af samlede miljø. etwinnings fulde potentiale mangler dog stadig at blive sluppet løs. Antallet, af skoler som tilmelder sig på portalen, vokser støt, men endnu vigtigere er det, at et stigende antal kolleger fra samme skoler vælger at deltage. Denne tendens er særdeles vigtig for styrkelsen af den lokale dimension, men det europæiske niveau forbliver dog det altdominerende. Med et potentielt publikum på hundredtusindvis af lærere, kan etwinning blive det virtuelle hjem, ikke kun for de mest entusiastiske, men også stimulere 13

14 interessen hos alle andre som af forskellige grunde er faldet i en digital kløft, opstået som følge af for eksempel utilstrækkelig uddannelse eller geografisk og kulturel isolation. Bogen gennemgår og priser de mangfoldige aspekter af en righoldig virkelighed, som ikke kun repræsenteres af etwinning-portalen, alene af den grund at etwinninglærere, som bogen vil vise, også benytter sig af mange andre Web 2.0-værktøjer, men som især repræsenteres af det arbejde, som udføres af etwinnere, som er villige til at dele det, de har lært med andre, og som er villige til at forsætte udbygningen af egen læring i deres professionelle karrierer. Det er vor målgruppe; de viser vejen og perspektivet. De vil vise, om vi har ret i vore antagelser, og om det produkt, vi kan tilbyde, er godt nok. Vi imødekommer kun et behov, som er del af en allerede igangværende udvikling. Det, vi ved, er dog, at etwinning er et virkeligt gennemgribende initiativ som drives frem af tusinder af europæiske skoleaktørers kollektive intelligens som vi alle kan lære rigtig meget af. 14

15 etwinning 2.0 et online-community for skoler i Europa Social networking i undervisningen Kapitel Introduktion Hvorfor bør lærere tage afsæt i Web 2.0-værktøjer i deres arbejde med social networking? Dr. Christine Redecker, Institute for Prospective Technological Studies Brug af internettet har medført ændringer i vores liv, som er uden fortilfælde. Det forekommer os allerede svært at forestille os et liv uden eller Google. Vi har i stadig højere grad vænnet os til at have alle informationer lige ved hånden, når som helst, hvor som helst med mindre vor netforbindelse eller vor computer bryder sammen. For de unge er denne virtuelle sfære, som er opstået omkring internettet, mobiltelefoner, online-spil, ipods osv., blevet deres helt naturlige tumleplads. De udveksler musik og billeder, downloader og uploader videoer, samarbejder simultant på forskellige platforme, søger informationer (og måder at snyde på) til deres skolearbejde, og nogen gange laver de endog deres hjemmearbejde i virtuelle netværk. Disse digitale indfødte tilbringer deres liv online og det indbefatter naturligvis også deres skoleliv. De samme elever som mødes i klasseværelset om morgenen mødes igen på sites for social networking om eftermiddagen. Dette er en af styrkerne ved Web 2.0: det overskrider fysiske netværk for at forme virtuelle fællesskaber. Og endnu vigtigere: det styrker og opbygger virtuelle fællesskaber så som etwinning hvor mulighederne for at mødes ansigt til ansigt med samarbejdspartnere ikke længere nødvendigvis er nødvendigt. Derfor er der mindst to måder hvorpå Web 2.0-værktøjer med fordel kan anvendes af lærere. For det første udgør Web 2.0-programmer et mere naturligt læringsmiljø for mange elever end klasseværelset; et miljø hvor de kan slappe af og er motiverede for at undersøge, gå på opdagelse, skabe og fuldføre opgaver. For det andet muliggør social networking, at lærere udveksler praktiske erfaringer, når de giver og modtager i samarbejde med andre lærere. 15

16 Web 2.0 i undervisningen Forskningsresultater viser at Web 2.0-værktøjer i almindelighed kan være til nytte for lærere i deres daglige arbejde og støtte dem i deres arbejde for at udnytte deres elevers potentialer optimalt og dermed styrke deres individuelle færdigheder (Redecker, 2008) 1. For det første er Web 2.0-værktøjer meget praktiske. De kan være en hjælp for lærere i deres organisering og styring af informationer fra internettet, til kategorisering af indhold, organisation af egne lister af links og til strukturering af digitalt indhold for sig selv, deres elever og/eller for kolleger, som de måtte samarbejde med. Web 2.0-værktøjer kan også anvendes af lærere til at gøre undervisningsmateriale tilgængeligt for deres elever. Kursusblogs kan for eksempel bruges til at sprede oplysninger og links, wikis kan understøtte opbygningen af en fælles resursebank i en klasse eller på et kursus og pod- og vod-casts kan bruges af lærere til spredning af lyd- og videomateriale. Dernæst bliver Web 2.0 et supplement til lærerens værktøjskasse, hvor han eller hun tilbydes nye læringsmedier, som måske er mere interessante og engagerende for eleverne. Selvfølgelig er fordybende miljøer så som Second Life 2 og såkaldte seriøse spil, som integrerer læringsmål i computerspil, i særlig grad attraktive for elever. På grund af høje tekniske krav er disse værktøjer for øjeblikket dog stadig kun tilgængelige i begrænset omfang. Imidlertid kan Web 2.0-værktøjer som blogs, wikis og podcasts dog allerede i dag forholdsvis let og uden det store besvær udnyttes til at gøre undervisningen sjovere og dermed øge elevengagement og motivation: Blogs er fortræffelige værktøjer til støtte af (kreative) skrivefærdigheder, både på modersmål og fremmedsprog. Elever er almindeligvis meget begejstrede for at anvende blogs; det faktum at deres personlige dagbøger på den måde bliver tilgængelige for bare et mindre offentligt publikum virker særdeles motiverende og får dem til at yde en ekstra indsats. Ligeledes sker det ofte, at deres selvtillid styrkes, og dermed øges også deres generelle engagement i undervisningsforløbet markant. Wikis er mere usmidige i deres struktur og derfor ikke på samme måde egnede til at støtte den individuelle kreativitet. De er imidlertid fremragende samarbejdsværktøjer, og hjælper eleverne til at styrke deres logiske tænkning og analytiske færdigheder ved at tvinge dem til at strukturere deres viden om samarbejde i en hierarkisk model, der forbinder denne videns elementer med hinanden. Alternativt kan elever blive bedt om at fremstille deres egne fotos, videoer eller lydoptagelser som del af et undervisningsforløb eller (fælles) opgave og derefter udgive dem (for eksempel på YouTube 3 ). De kan optage interviews, tage fotos af studiemateriale, filme eksperimenter eller optage resultater af forløb så som teaterforestillinger, interaktive øvelser og naturiagttagelser. 1 Redecker, C. (2008). Review of Learning 2.0 Practices: Study on the Impact of Web 2.0 Innovations on Education and Training in Europe. Institute for Prospective Technological Studies, JRC, European Commission. EUR EN

17 etwinning 2.0 et online-community for skoler i Europa Endelig kan Web 2.0-værktøjer hjælpe lærere til at udvikle en moderne pædagogik, der har centrum i et ønske om at flytte den enkelte elev i retning mod oplevelsernes centrum. Især blogs og wikis er gode støtter i et gruppearbejde, som giver eleverne mulighed for at identificere sig med deres fælles projekt eller opgave. De ved, at deres bidrag er synligt for læreren, og samtidig modtager de støtte fra deres kammerater og pålægges indflydelse i et omfang, der svarer til det potentiale, som indeholdes i den gruppe, som de er en del af og som aktivt diskuterer og udvikler forskellige ideer. Den følelsesmæssige og sociale dimension af en kollaborativ læringsproces som tager udgangspunkt i et attraktivt mediemiljø, giver eleverne lejlighed til at opleve glæden ved at lære. Den giver dem også mulighed for at tilegne sig færdigheder, der styrker deres personlige kompetencer. Motivation og deltagerengagement øges normalt væsentligt; ofte styrkes desuden elevens evne til at arbejde selvstændigt og dermed hans eller hendes evne til at føle ejerskab til læringsprocessen. Endelig tager anvendelse af Web 2.0-værktøjer hensyn til elevgruppens forskellighed og understøtter en differentiering af undervisningen gennem anvendelse af individuelle indlæringsmetoder. Sådanne værktøjer kan tilpasses enkelte elevers behov, såvel som forskellige færdighedsniveauer og læringsmål, og styrker derved motiveringsfaktoren i elevens oplevelse af læringen. Sammenfattende kan det siges, at Web 2.0-værktøjer, som anvendes rigtigt, fremmer lærerens arbejde for at gøre læring til en god oplevelse for alle elever gennem en uddelegering af ansvaret for egen læring til eleverne selv og ved at støtte dem i deres arbejde for at udvikle deres potentielle færdigheder og kompetencer fuldt ud. Networkende lærere Når vi vender os mod Web 2.0-værktøjernes muligheder indenfor networking, skifter fokus fra at være lærings- og undervisningsprocesserne til at være læreren som person og dermed til hans eller hendes personlige og professionelle behov. Mens lærere naturligvis kan have forskellige individuelle behov, så vil deres særlige arbejdsvilkår medføre nogle generelle udfordringer, som værktøjer til social networking vil kunne medvirke til overvindelse af. Blandt disse er på den ene side mangel på samarbejde blandt lærere indbyrdes og deraf følgende mangel på professional feedback og erfaringsudveksling. Og på den anden side de hyppige ændringer i læseplaner og undervisningsvejledninger i almindelighed der ikke bliver fulgt op af nødvendige efteruddannelsestilbud, der skulle sætte lærerne i stand til løbende at tilpasse og udvikle deres undervisningskompetencer. Begge disse problemstillinger er i sig selv knyttet til organiseringen af vore uddannelsesinstitutioner. I et system hvor undervisning og læring finder sted bag et klasseværelses lukkede døre, konfronteres lærere med den vanskelige opgave at skulle udveksle undervisningsmetoder og erfaringer. Samtidig vokser betydningen af en sådan løbende udveksling, idet vore skoler jo er omgivet af et samfund i hurtig forandring der virker tilbage på elevens adfærd, såvel som på det faglige indhold og dermed stiller krav om 17

18 en passende omstillingsparathed, når det gælder den anvendte metodik. Lærere bør derfor udvikle fleksible virkemidler til brug ved tilpasningen til ny sociale udfordringer, nyt fagligt indhold og metodiske krav, ligesom de må finde måder, hvorpå de kan udvikle egne undervisningsfærdigheder sideløbende med de paradigmeskift, der finder sted inden for undervisning sædvanligvis uden at blive tilbudt den støtte og efteruddannelse de har brug for. Web 2.0-værktøjer kan ikke erstatte effekten og vigtigheden af uddannelse og professional udvikling. Dog kan de om end subjektivt medvirke til at overvinde lærerens oplevede isolation og tilbyde funktionsdygtige support- og vidensudvekslings-værktøjer. Sociale netværk online blandt lærere kan være et supplement til det lokale kollegiale samarbejde ude på skolerne, og tilbyde dem et forum hvor de kan udveksle og diskutere erfaringer fra praksis, hvor de kan tilbyde og give support, og hvor de kan udvide deres horisont samt styrke deres færdigheder og kompetencer. De mange interaktionsmuligheder som Web 2.0-programmer giver adgang til, skaber mulighed for at engagere sig i social networking på forskellige måder og niveauer. Nogle lærere vil vælge at anvende online-fællesskaber primært til udveksling af læringsmaterialer, hvor andre ønsker at opbygge et omfattende netværk af sociale kontakter, og dermed lette det pres de oplever i deres daglige arbejde. Andre vil foretrække at lytte med til diskussioner og lejlighedsvis deltage aktivt ved at bidrage med eller svare på et spørgsmål, og andre igen vil bruge netværket intensivt til udveksling af erfaringer, praksis og/eller undervisningsindhold i et omfang der involverer dem i et samarbejde om fremstilling af undervisningsmaterialer. Forskellige networking-initiativer for lærere følger forskellige strategier. Et valg blandt dem gør det muligt for lærere at beslutte, i hvilken grad de vil inddrage og afsløre deres personlige og professionelle identitet, hvilken slags samarbejde de ønsker at indgå i om det for eksempel skal være emne- eller indholdsorienteret eller om det skal sætte fokus på bestemte problemstillinger eller om de i stedet skulle vælge at henlægge deres samarbejde til regionale, nationale eller internationale netværk, enten individuelt, sammen i et lærerteam eller som en samlet skole. Fleksibiliteten og variationen i lærerfællesskaber online muliggør en målrettet anvendelse skræddersyet til den individuelle lærers præferencer og behov. Og ligesom det gør sig gældende for eleverne, så sikrer Web 2.0-værktøjerne engagerende læringsmiljøer for lærere, som i et netværk med mulighed for social og professionel support, kan skabe og udforske utraditionelle veje i deres professionelle udvikling, og dermed hjælpe dem og deres skoler til at møde de samfundsmæssige ændringer der ligger forude. Et kig ud i fremtiden Når man ser på de muligheder, der på nuværende tidspunkt tilbydes af Web 2.0 til forbedring af undervisning og lærernetworking, kan vi måske få et glimt af den fremtid indenfor læring og undervisning, der ligger lige foran os i et samfund domineret af kommunikationsmedier. Det vi aner omridset af, når vi ser på denne fremtid, er et samfund, hvor grænserne udviskes mellem skole og hjem, arbejde og fritid, uddannelse og underholdning, formel og uformel læring og uddannelse, såvel som mellem lærer og elev. Selv om social networking ikke oprindelig er opstået indenfor uddannelsesverdenen og derfor ikke er rodfæstet heri, vil det efter al sand- 18

19 etwinning 2.0 et online-community for skoler i Europa synlighed bidrage til en markant ændring af formel uddannelse og undervisning. Samtidig vil det bidrage til den modernisering af vore undervisnings- og uddannelsesinstitutioner, der er behov for, hvis vi skal opfylde kravene i nutidens og fremtidens samfund til individuelle, fleksible, dynamiske og engagerende kollaborative læringsmuligheder for elever og lærere. 2.2 etwinning-skrivebordet skaber kontakt mellem Europas lærere Christina Crawley Da etwinning blev lanceret i 2005, var begrebet online social networking, som vi forstår det i dag, kun lige begyndt at blive en faktor i samspillet mellem mennesker. Det blev imidlertid hurtigt klart, at lærere, der arbejdede med etwinning, allerede var engagerede i sådanne aktiviteter og dermed i gang med at udvikle begrebet social networking. Det medførte en modernisering af etwinning-portalen, som blev relanceret i 2008 indeholdende værktøjer til fremme af denne proces. Lærere som herefter tilmeldte sig etwinning, kom nu ind på etwinning-skrivebordet (desktoppen), hvor de straks kunne gå igang med deres networking og søge efter potentielle projektpartnere, læse om andre læreres resultater, sende og modtage meddelelser inden for dette forum og skabe nye kontakter til kolleger over hele Europa. Ioanna Komninou fra Grækenland er national etwinningambassadør med ansvar for etwinning-uddannelse af lærere. Hun giver udtryk for, at skrivebordets største styrke ligger i de mange muligheder, det tilbyder for at finde en partner: Skrivebordet har været en stor hjælp for mig til at komme i kontakt med andre lærere, via sin omfattende database med projekter, skoler og kolleger fra andre lande. Der er tusindvis af lærere tilmeldt etwinning, og det er umuligt, at fi nde netop de skoler som passer til min uden hjælp udefra. Så partnersøgningssektionen udgør nøglen til at fi nde partnere og til at komme i kontakt med dem. På spørgsmålet vedrørende hvilke skrivebordsværktøjer hun bruger mest og hvorfor, svarer Loanna: Jeg mener at alle skrivebordsværktøjerne er vigtige i arbejdet for at fremme projektbaseret og socio-kooperativ læring. I begyndelsen benytter jeg Søg og Forum for at fi nde partnere og få ideer til projekter. Derefter bruger jeg kommunikationsværktøjerne til at kommunikere med mine partnere. Kommunikationsværktøjerne giver adgang til et brugervenligt og sikkert online-miljø, og de er lette at bruge selv for begyndere. 19

20 Skrivebordet (desktoppen) opererer indenfor et begrænset område alene med adgang for tilmeldte etwinnere. På den måde kan lærere føle sig trygge, når de videregiver detaljerede oplysninger om sig selv uden at skulle tænke på at deres personlige data eller arbejder bliver tilgængelige for udenforstående. I denne sektion beskriver vi skrivebordsværktøjernes hovedfunktioner og fortæller om nogle erfarne læreres reaktioner på, hvordan de bruger skrivebordet i deres etwinning-aktiviteter. Skrivebordsværktøjerne kan opdeles i tre hovedgrupper: profilering networking deling af praksiserfaringer Disse er beskrevet i følgende sektion. Profi ler: Lærere placerer sig selv indenfor etwinning-fællesskabet Det første en lærer bør gøre, når han eller hun har tilmeldt sig etwinning, er at lave en person- og skoleprofil. etwinnere fortæller om sig selv og deres skoler, uploader fotos og formidler så mange oplysninger som muligt til andre. Værktøjerner omfatter: En Kvikprofil: hvor lærere i nogle få sætninger præsenterer sig selv. Det er almindeligvis, det første andre lærere vil læse, når de har skaffet sig adgang til etwinneres profiler. Mine Projektideer: er stedet, hvor lærere beskriver deres ideer og interesser i mulige projektsamarbejder. Hvis en lærer får sympati for en ide kan han/hun straks tilføje et også jeg! og hermed vise interesse for at kommunikere yderligere om emnet. Palmira Ronchi fra Italien siger, at for hende er skrivebordet let at bruge og giver mig mulighed for at invitere andre lærere til at engagere sig i mit projekt, alene med et klik på musen! Den giver også en let tilgængelig oversigt over alle mine kontakter. Det er hyggeligt at lære andre mennesker at kende online, og skrivebordet indeholder et foto og en Kvikprofi l der giver mig mulighed herfor! Hun giver også udtryk for, at det er vigtigt at udfylde profilsiden, fordi det giver mig mulighed for at hente oplysninger om andre partnere og få et indtryk af, hvordan de ser ud. Hermed kan man opbygge et tættere forhold til dem, og tilmed fi nde ud af hvordan de ser ud. Mit etwinning-liv og Min opslagstavle er steder hvor andre partnere kan mødes, fremkomme med deres kommentarer eller udtrykke deres ønske om at deltage i et projekt. Det er en hurtig og nem måde at skabe nye kontakter på. 20

Fjernundervisning i Prak sis

Fjernundervisning i Prak sis FKOPUB PS. 180-10 Fjernundervisning i Prak sis Fjernundervisning i Praksis Fjernundervisning i Praksis er udgivet af Forsvarsakademiet, Fakultetet for Militærpsykologi, Ledelse og Pædagogik og Center

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt.

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the

Læs mere

biblioteca di testi e studi / 903 scienze dell educazione

biblioteca di testi e studi / 903 scienze dell educazione biblioteca di testi e studi / 903 scienze dell educazione I lettori che desiderano informazioni sui volumi pubblicati dalla casa editrice possono rivolgersi direttamente a: Carocci editore Corso Vittorio

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Guide og Lektionsplaner Eksempler med forslag til aktiviteter og ressourcer

Guide og Lektionsplaner Eksempler med forslag til aktiviteter og ressourcer Project Reference 502647-LLP- 1-2009-1-IT-COMENIUS-CMP Guide og Lektionsplaner Eksempler med forslag til aktiviteter og ressourcer Projektrapport No: 4 Juli 2011 Dette projekt er finansieret med støtte

Læs mere

Idrættens virtuelle arenaer. Internettet forandrer idrætten analyser og perspektiver

Idrættens virtuelle arenaer. Internettet forandrer idrætten analyser og perspektiver Idrættens virtuelle arenaer Internettet forandrer idrætten analyser og perspektiver Af Martin Hedal Maj 2011 Titel Idrættens virtuelle arenaer Internettet forandrer idrætten analyser og perspektiver Hovedforfatter

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø 12 ugers projekt Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø Kommunikationsplatforme i netbaseret studieforløb af Tillike Jørgensen 12 uges projekt: individuel opgave, efterår 2007 Eksaminator:

Læs mere

CLIL GUIDEBOG Terminologi...4 Guidebogens struktur...5

CLIL GUIDEBOG Terminologi...4 Guidebogens struktur...5 CLIL Guidebog CLIL GUIDEBOG Terminologi...4 Guidebogens struktur...5 Kapitel 1 En introduktion til CLIL...6 1.1. Udviklingen af CLIL...6 1.2. Så hvad er CLIL rent faktisk?...6 1.3. Træk ved CLIL...7 Kapitel

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015 Nr. 64 > JuNI > 2015 På DAnsK som AnDEtsPROg FOR VOKsnE Leder side 02 Danskuddannelser til voksne udlændinge en evaluering side 03 Evas rapport om danskuddannelserne er et godt redskab side 03 Fornyet

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

IT & medier i undervisningen. - inspiration til skoler og skolebiblioteker

IT & medier i undervisningen. - inspiration til skoler og skolebiblioteker IT & medier i undervisningen - inspiration til skoler og skolebiblioteker Kommunernes Skolebiblioteksforening 2009 Indholdsfortegnelse Tænd mobilen Af Martin Spenner, partner Lommefilm.dk side 3 Filmstriben

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er:

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er: Project: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS -CMP Guide to learning to learn activities in the schools Guide til at lære at lære Final Version Redigeret af Istitutul

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Projekt Fremtidens Skolebibliotek

Projekt Fremtidens Skolebibliotek Projekt Fremtidens Skolebibliotek - ressourcen til elevernes digitale penalhus Erfaringer fra et projekt, der satte fokus på transformation fra et analogt til et digitalt tankesæt. reference: 002.45K.261

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juni 2008 Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring,

Læs mere